Byla 2-1716/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Darstamas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 30 d. nutarties, kuria panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1104-154/2010 pagal ieškovo UAB „Darstamas“ ieškinį atsakovui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pripažinimo neteisėtais,

Nustatė

2 Ieškovas UAB „Darstamas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2010-06-30 sprendimą. Reikalavimo įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti viešųjų pirkimų procedūrą, perkant daugiabučio namo, esančio ( - ), modernizavimo darbus. Šiaulių apygardos teismas 2010-07-12 nutartimi buvo patenkinęs ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria sustabdė viešojo pirkimo procedūrų vykdymą, perkant daugiabučio namo, esančio ( - ), modernizavimo darbus. Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010-07-12 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, iškyla grėsmė daugiabučio namo ( - ), gyventojų teisėtiems lūkesčiams, nes laiku nerenovavus daugiabučio namo, gyventojai nesutaupys šildymui skiriamų 43 394 Lt lėšų. Atsakovo teigimu, gerėjant šalies ekonominei situacijai, kyla medžiagų ir rangos darbų kainos, todėl užsitęsus pirkimo procesui, gali padidėti projekto įgyvendinimo kaina, o tokiu atveju nuostolius patirtų ne tik namo gyventojai, bet ir projektą finansuojantys Europos Sąjungos struktūriniai fondai; todėl, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, pažeidžiamas viešasis interesas, iškyla grėsmė šio ir kitų projektų Mažeikiuose finansavimui iš ES struktūrinių fondų. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. liepos 30 d. nutartimi panaikino teismo 2010 m. liepos 12 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo sustabdytas tolesnis viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas, perkant „Daugiabučio namo, esančio ( - ), modernizavimas“ darbus. Teismas nustatė, kad atsakovo rengiamo supaprastinto riboto konkurso būdu perkami darbai yra daugiabučio namo butų rekonstrukcijos darbai, kurie 85 proc. finansuojami Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis ir kurių atlikimo pabaiga numatyta ne vėliau kaip 2010 m. lapkričio 30 d. Taigi atsakovo ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų pobūdis turi viešąjį interesą, kuris, sustabdžius tolesnį konkurso procedūrų vykdymą, būtų pažeistas, nes pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos būtų laiku neįsisavintos, iškiltų grėsmė daugiabučio namo gyventojų teisėtiems lūkesčiams, renovavus namą, sulaukti teigiamo energetinio rezultato ir sutaupyti butų šildymui skiriamas lėšas, o tai pažeistų visuomenės interesus. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o pritaikytas – panaikinti (Viešųjų pirkimų įstatymo 95 str. 5 d., CPK 150 str.). Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Darstamas“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 30 d. nutartį. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Savivaldybė pagal partnerystės sutartį su ( - ) namo savininkų bendrija yra sudariusi partnerystės sutartį, pagal kurią vykdo užsakovo funkcijas, tačiau neįsipareigojo atlyginti nuostolių dėl vėlavimo atlikti namo modernizavimo darbus. Atsakovo nurodyta 43 394 Lt galima nuostolių suma yra paremta tik teoriniais skaičiavimais ir ja negali būti remiamasi. 2. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad, užsitęsus pirkimo procesui, pabrangs projekto įgyvendinimas, nes konkurso pasiūlymai jau yra pateikti ir nebegali būti keičiami. 3. Atsakovas konkurso sąlygose nustatė darbų atlikimo datą iki 2010-11-30, neatsižvelgdamas į galinčius kilti ginčus ir nenustatęs protingos konkurso pradžios datos. 4. ES finansinės paramos lėšos turi būti įsavintos iki 2013 m. pabaigos, todėl nėra jokios grėsmės dėl jų praradimo. 5. Ieškovo pateiktas pasiūlymas konkurse už mažesnę kainą laikytinas labiausiai atitinkančiu valstybės ir visų namo gyventojų interesus ir teisėtus lūkesčius, tačiau teismas neišsiaiškino namo savininkų bendrijos nuomonės ginčijamu klausimu.

3Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašo palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsiliepimą atsakovas grindžia šiais argumentais:

41. Apeliantas netinkamai interpretuoja 2009-11-13 Partnerystės sutarties nuostatas, nes pagal sutartį atsakovas yra projekto vykdytojas ir jo pagrindinė funkcija yra projekto valdymas. Todėl jis yra atsakingas tiek už viešųjų procedūrų vykdymą, tiek už racionalų išteklių naudojimą ir projekto įgyvendinimą.

52. Teismui nurodyta 43 394 Lt nuostolių suma dėl negauto energetinio rezultato yra pagrįsta investiciniame projekte pateiktais skaičiavimais.

63. Projekto įgyvendinimo pabrangimo grėsmė, užsitęsus pirkimo procedūroms, yra reali, nes konkursinius pasiūlymus pateikę rangovai gali nebesutikti atlikti darbų už nurodytą kainą, pabrangus medžiagų ir darbų kainoms rinkoje, dėl ko būtų neracionaliai panaudotos tiek ES struktūrinių fondų, tiek namo bendrijos gyventojų lėšos.

74. Ieškovo žemesnės kainos pasiūlymas buvo atmestas, nes neatitiko techninio projekto.

85. Neįvykdžius daugiabučio namo modernizavimo darbų iki šildymo sezono pradžios, ateinančių metų sezonu gyventojai nesutaupys šildymui skirtų lėšų, kurių tikėjosi pagal projektą, todėl teismas galėtų taikyti 146 547,98 Lt sumos nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

11CPK 150 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti panaikinamos dalyvaujančių byloje asmenų ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu, be to, ir teismo iniciatyva, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 150 str. 2 d. 1 p.). Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvokos, kuri yra vertinamojo pobūdžio, turinys gali būti atskleidžiamas pagal konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Taigi, jeigu konkrečioje byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai ar neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-658/2007; 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-581/2009; 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1229/2010).

12Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, patenkindamas atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, teisingai nurodė, kad ieškinio ir galimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui apygardos teismo 2010 m. liepos 12 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – viešojo pirkimo procedūrų tolesnio vykdymo sustabdymas - pažeidžia viešąjį interesą, ekonomiškumo principą bei interesų pusiausvyrą, todėl pagrįstai jas panaikino skundžiama teismo nutartimi.

13Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių yra kilęs iš viešojo pirkimo teisinių santykių: ieškovas ginčija atsakovo organizuoto konkurso „Daugiabučio namo, esančio ( - ), modernizavimas“ rezultatus, atmetus ieškovo konkursui pateiktą pasiūlymą. Ginčo viešasis pirkimas buvo vykdomas, siekiant įgyvendinti aukščiau paminėtą projektą, kurio įgyvendinimas 85 procentais finansuojamas ES paramos lėšomis pagal 2007 - 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas, pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ (b. l. 24-30); šiais darbais siekiama renovuoti daugiabutį namą, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Taigi atsakovo ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų pobūdis atitinka viešąjį interesą, kuris, sustabdžius tolesnį konkurso procedūrų vykdymą, būtų pažeistas. Be to, teismas, spręsdamas klausimą dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo ieškovo pareikštų reikalavimų galimam įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.), turi vadovautis ir ekonomiškumo bei efektyvumo principais (VPĮ 95 str. 5 d.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1668/2010). Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y., jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1563/2010). Bylos duomenimis, minėto projekto įgyvendinimą 15 procentų taip pat finansuoja daugiabučio namo gyventojai, kurie turi teisėtą interesą, įgyvendinus projektą, gauti teigiamą energetinį rezultatą, gyventi gerai apšildomuose butuose ir sutaupyti butų šildymui skiriamų lėšų. Teismas teisingai nurodė, kad nepanaikinus apygardos teismo nutartimi pritaikytų paminėtų laikinųjų apsaugos priemonių, šio projekto įgyvendinimas užsitęstų, namo gyventojai nesutaupytų šildymui skirtų lėšų, o jų surinktos projekto įgyvendinimui skirtos lėšos būtų laiku nepanaudotos. Kita vertus, panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, gali būti sudaryta sutartis su laimėtoju, kurį vėlesniu teismo sprendimu nagrinėjamoje byloje pripažinus neteisėtai laimėjusiu šį viešąjį konkursą, ieškovas turėtų teisę reikalauti jo nuostolių atlyginimo. Taip būtų išlaikyta šalių interesų pusiausvyra bei užtikrintas teisingumo, sąžiningumo bei protingumo ir kitų principų laikymasis (CK 1.5 str.; CPK 6-8, 12, 17 str.). Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus motyvus, nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 337 str., 338 str.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nenagrinėjami atskirojo skundo argumentai dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo, kurie nėra šios apeliacijos dalykas, o gali būti reikšmingi, nagrinėjant ginčą iš esmės ir priimant teismo sprendimą (CPK 320 str., 338 str.). Be to, nenagrinėtinas ir atsakovo atsiliepimo į atskirąjį skundą prašymas taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuris taip pat nėra šios apeliacijos dalykas, juolab kad paliekama galioti skundžiama teismo nutartis, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 312 str., 150 str. 1 d., 320 str., 338 str.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

15Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 30 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai