Byla 2-705/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Č. S. individualios įmonės ir trečiojo asmens akcinės bendrovės ,,SEB lizingas“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties, kuria iškelta uždarajai akcinei bendrovei ,,Jareda“ bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje NR. B2-894-622/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Jareda“ direktoriaus E. J., Č. S. individualios įmonės ir trečiųjų asmenų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Lokys“, akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jareda“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Jareda“ direktorius E. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Jareda“ ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admonitus“.

5Ieškovas Č. S. individuali įmonė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Jareda“, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Pajūrio administratorių agentūra“.

6Trečiasis asmuo BUAB „Lokys“ ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Jareda“, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“.

7Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui

8UAB „Jareda“, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Pajūrio administratorių agentūra“.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Jareda“, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admonitus“. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad atsakovas UAB ,,Jareda“ yra nemoki įmonė, todėl yra pagrindas įmonei iškelti bankroto bylą dėl nemokumo (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.). Taip pat teismas nurodė, kad iškeldamas įmonei bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių, kuriuo gali būti asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 str. reikalavimus (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Teismas svarstė bankroto administratorių UAB „Admonitus“, UAB „Admivita“ ir UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ kandidatūras ir nustatė, kad UAB „Admonitus“ reziduoja Klaipėdoje, leidimas teikti administravimo paslaugas išduotas 2010 m., įmonė vykdo 9 bankroto administravimo procedūras, bendrovėje dirba 2 administratoriai. UAB „Admivita“ reziduoja Vilniuje, leidimas teikti administravimo paslaugas išduotas 2003 m., įmonė vykdo 56 bankroto administravimo procedūras ir yra baigusi 14 bankroto administravimo procedūrų, bendrovėje dirba 9 administratoriai. UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ reziduoja Klaipėdoje, leidimas teikti administravimo paslaugas išduotas 2001 m., įmonė vykdo 82 bankroto administravimo procedūras ir yra baigusi 195 bankroto administravimo procedūras, bendrovėje dirba 4 administratoriai. Teismas sprendė, kad UAB „Admonitus“ ir UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ reziduoja Klaipėdoje, todėl šios įmonės turi pranašumą ekonomiškumo atveju, didžiausią darbo krūvį turi UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ – apie 20 procedūrų vienam administratoriui, tuo tarpu darbo krūvis likusių administratorių panašus (atitinkamai 4,5 ir 6 procedūros). Todėl teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas yra Klaipėdos rajone, konstatavo, kad administruoti įmonę skirtinas administratorius UAB „Admonitus“, nes jis reziduoja Klaipėdoje, turi mažesnį darbo krūvį, todėl jis galės ekonomiškiau, operatyviau užtikrinti sklandų bankroto procedūrų atlikimą.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas Č. S. individuali įmonė atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Admonitus“, pakeisti ir UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Pajūrio administratorių agentūra“. Skundą grindžia šiais argumentais:

131. Teismas, skirdamas UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi UAB ,,Admonitus“, vertino tik siūlomų kandidatų darbo krūvį ir rezidavimo vietą, tačiau nevertino ar paskyrus administratoriumi UAB ,,Admonitus“ bus užtikrintas bankroto proceso sklandus ir operatyvus atlikimas, ar nebus administratoriaus konfliktų su kreditoriaus dėl tinkamo atstovavimo, ar administratorius nešališkas.

142. Teismo paskirtas UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi UAB ,,Admonitus“ buvo siūlomas UAB ,,Jareda“ vadovo ir akcininko E. J.. Be to, UAB ,,Admonitus“ direktorė V. L. buvo UAB ,,Jareda“ administratoriumi restruktūrizavimo byloje, todėl teismas paskyręs UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi UAB ,,Admonitus“ nukrypo nuo teismų praktikos bankroto bylose. Aplinkybė, kada bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo ieškinį dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo pareiškiantys jos vadovai, akcininkai, dažniausiai yra vertinami neigiamai, nes bankroto procese tai dažniausiai sukelia abejones dėl galimai šališkos ir suinteresuotos minimo asmens veiklos ir bereikalingai komplikuoja šias procedūras.

153. UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, kuri užtikrins mažesnes sąnaudas, nes šio administratoriaus darbo vieta yra Klaipėdoje, bei glaudesnį administratoriaus ir kreditorių bendradarbiavimą.

16Trečiasis asmuo AB ,,SEB lizingas“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Admonitus“, pakeisti ir UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Pajūrio administratorių agentūra“. Skundą grindžia šiais argumentais:

171. Teismas, skirdamas UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi UAB ,,Admonitus“, neatsižvelgė į didžiausio įmonės kreditoriaus nuomonę, nevertino to, kad paskyrus paties atsakovo pasiūlytą administratorių kyla reali ginčo grėsmė tarp šio kandidato ir įmonės kreditorių. Be to, teismas nenurodė jokių motyvų, kodėl pirmenybė yra teikiama ne kreditorių, bet paties atsakovo vadovo pasiūlytam kandidatui.

182. Teisminėje praktikoje yra laikomasi nuomonės, kad asmuo, administravęs įmonę restruktūrizavimo metu, neturėtų būti skiriamas jos administratoriumi bankroto procedūroje. UAB ,,Jareda“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, o šios įmonės restruktūrizavimo administratore buvo paskirta V. L., kuri yra UAB ,,Admonitus“ vadovė ir vienintelis įgaliotas asmuo. Taigi teismas UAB ,,Jareda“ bankroto procesą administruoti pavedė iš esmės tam pačiam asmeniui, kuris įmonę jau administravo restruktūrizavimo proceso metu.

19Atsakovas UAB ,,Jareda“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teikiant bankroto administratoriaus kandidatūrą, buvo aptarta, jog UAB ,,Admonitus“ įgaliotas asmuo UAB ,,Jareda“ bankroto procese bus S. S. K., kuri nebuvo susijusi su atsakovo restruktūrizavimo procedūra, todėl teiginiai, kad tikrinant įvykdytus sandorius administratorius tikrins pats save neatitinka tikrovės. Apeliantų teiginiai apie teismo paskirto administratoriaus šališkumą yra pagrįsti tik prielaidomis.

20Trečiasis asmuo BUAB „Lokys“ atsiliepimais į atskiruosius skundus prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Admonitus“, pakeisti ir UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Atsiliepimuose nurodo, kad sutinka su apeliantų atskiruosiuose skunduose išdėstytais argumentais, kad teismas nepagrįstai UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Admonitus“, tačiau teigia, kad tinkamiausia UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriaus kandidatūra yra UAB „Admivita“.

21IV. Apeliacinio teismo argumentai

22Atskirieji skundai tenkintini.

23Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

24Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

25Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Jareda“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Jareda“ direktoriaus E. J. pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą UAB „Admonitus“. Tačiau su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka atskiruosius skundus pateikę ieškovas Č. S. individuali įmonė ir trečiasis asmuo AB ,,SEB lizingas“, kurie siūlo administratoriaus UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ kandidatūrą.

26Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, visos byloje siūlomos skirti bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas (t. 1, b. l. 21, 47, 135), yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (t. 1, 22, 45, 134), jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas (t. 1, b. l. 152, 155, t. 2, b. l. 10), administratoriai sutinka administruoti atsakovą (t. 1, b. l. 20, 44, 158).

27Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese.

28Teisėjų kolegija sutinka su atskirųjų skundų argumentais, kad UAB „Admonitus“ yra netinkama administruoti atsakovą. Bylos duomenys patvirtina, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 24 d. nutartimi buvo iškėlęs UAB „Jareda“ restruktūrizavimo bylą, administratoriumi buvo paskirta V. L., kuri šiuo metu yra UAB ,,Admonitus“ direktorė. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą bankroto administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. UAB „Admonitus“ direktorė V. L. atsakovo UAB ,,Jareda“ restruktūrizavimo proceso metu veikė atsakovo vardu, todėl atliekant bankroto procedūras administratorius privalės taip pat tikrinti sandorius, sudarytus tuo metu, kai įmonė buvo restruktūrizuojama. Taigi, administratorius UAB „Admonitus“ iš esmės turės tikrinti sandorius, kurių sudarymą patvirtino šios bendrovės vadovas, o tai kelia pagrįstų abejonių dėl administratoriaus galimybių tinkamai, objektyviai ir skaidriai vykdyti bankroto procedūras. Tokią teisėjų kolegijos poziciją patvirtina ir teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2754/2011 ).

29Apeliantai taip pat teisingai nurodo, kad pagal nusistovėjusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, formuojamą šios kategorijos bylose, aplinkybė, kada bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo ieškinį dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo pareiškiantys jos vadovai, akcininkai, dažniausiai yra vertinama neigiamai, nes bankroto procese tai dažniausiai sukelia abejones dėl galimai šališkos ir suinteresuotos minimo asmens veiklos ir bereikalingai komplikuoja šias procedūras (prieštaravimai, skundai ir kt.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje bylos Nr. 2-315/2007, 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1739/2010). Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju yra svarbu tai, kad šios bankroto bylos iškėlimą inicijavo paties atsakovo direktorius ir akcininkas. Todėl atsižvelgiant į anksčiau paminėtas teismo paskirto asmens – bankroto administratoriaus, funkcijas, įgaliojimus bei atsakomybę, teismo sprendimas paskirti bankroto administratoriumi paties atsakovo UAB ,,Jareda“ direktoriaus ir akcininko pasiūlytą asmenį, yra neteisingas ir šiuo pagrindu (CPK 185 str.).

30Trečiasis asmuo BUAB „Lokys“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Admivita“, tačiau atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutarties nepateikė, todėl teisėjų kolegija šios bankroto administratoriaus kandidatūros nesvarsto.

31Atsižvelgdama į aukščiau nurodytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, jog šiuo atveju atsakovo UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi skirtina apeliantų siūloma UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, kuri atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus bankroto administratoriui.

32Remiantis nurodytais argumentais ir aplinkybėmis pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – UAB „Jareda“ bankroto administratoriumi paskiriama UAB „Pajūrio administratorių agentūra“.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

34Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį pakeisti.

35Panaikinti nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės ,,Jareda“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė ,,Admonitus“.

36Uždarosios akcinės bendrovės ,,Jareda“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę ,,Pajūrio administratorių agentūra“ (į. k. 142037159, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 80).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Jareda“ direktorius E. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Ieškovas Č. S. individuali įmonė kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Trečiasis asmuo BUAB „Lokys“ ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą... 7. Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ ieškiniu prašė iškelti bankroto... 8. UAB „Jareda“, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Pajūrio... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. sausio 9 d. nutartimi iškėlė bankroto... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovas Č. S. individuali įmonė atskiruoju skundu prašo Klaipėdos... 13. 1. Teismas, skirdamas UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi UAB... 14. 2. Teismo paskirtas UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi UAB... 15. 3. UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Pajūrio... 16. Trečiasis asmuo AB ,,SEB lizingas“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos... 17. 1. Teismas, skirdamas UAB ,,Jareda“ bankroto administratoriumi UAB... 18. 2. Teisminėje praktikoje yra laikomasi nuomonės, kad asmuo, administravęs... 19. Atsakovas UAB ,,Jareda“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo Klaipėdos... 20. Trečiasis asmuo BUAB „Lokys“ atsiliepimais į atskiruosius skundus prašo... 21. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 22. Atskirieji skundai tenkintini.... 23. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 24. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 25. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Jareda“... 26. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, visos byloje siūlomos... 27. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis,... 28. Teisėjų kolegija sutinka su atskirųjų skundų argumentais, kad UAB... 29. Apeliantai taip pat teisingai nurodo, kad pagal nusistovėjusią Lietuvos... 30. Trečiasis asmuo BUAB „Lokys“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 31. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytus argumentus, teisėjų kolegija... 32. Remiantis nurodytais argumentais ir aplinkybėmis pirmosios instancijos teismo... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 34. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartį pakeisti.... 35. Panaikinti nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės ,,Jareda“... 36. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Jareda“ bankroto administratoriumi paskirti...