Byla 2-1739/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „EDP Group“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties dalies, susijusios su bankroto administratorius skyrimu, civilinėje byloje Nr. B2-1643-360/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Edija“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Danės vartai“, tretieji asmenys bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „EDP Group“, restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio Birštva“, akcinė bendrovė DnB NORD bankas, dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas BUAB „Edija“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Viresita“ įgalioto asmens J. Č. (t. 1, b. l. 40), 2010 m. kovo 19 d. Klaipėdos apygardos teismui paduotu ieškiniu prašė iškelti atsakovui UAB „Danės vartai“ bankroto bylą, jo administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimas“ (t. 1, b. l. 2-4).

4Atsakovas UAB „Danės vartai“ atsiliepimu į ieškinį (t. 1, b. l. 53-54) su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip paduotą inicijuoti bankroto bylą neturinčio asmens.

5Kreditorius AB DnB NORD bankas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydamas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais, iškelti atsakovui UAB „Danės vartai“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi skirti nešališką administratorių UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ (t. 1, b. l. 104, !08).

6Kreditorius RUAB „Pajūrio Birštva“ 2010 m. birželio 17 d. pateikė Klaipėdos apygardos teismui pareiškimą (t. 1, b. l. 125-127), kuriuo prašė iškelti atsakovui UAB „Danės vartai“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Kreditoriaus RUAB „Pajūrio Birštva“ nuomone, jo siūlomas bankroto administratorius yra kompetentingas ir nesuinteresuotas bylos baigtimi.

7Kreditorius UAB „EDP Group“ 2010 m. birželio 17 d. irgi pateikė Klaipėdos apygardos teismui pareiškimą (t. 1, b. l. 138-140), kuriuo prašė įtraukti jį į bylą trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisėmis, iškelti atsakovui UAB „Danės vartai“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB „Admivita“.

8Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. birželio 23 d. nutartimi įtraukė kreditorius UAB „EDP Group“, RUAB „Pajūrio Birštva“ ir AB DnB NORD banką į bylą trečiaisiais asmenimis su savarankiškais reikalavimais (t. 1, b. l. 195-196).

9Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Danės vartai“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi skyrė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ (t. 2, b. l. 3-4). Atsakovo administratoriumi UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ teismas skyrė pragmatiškumo sumetimais, t. y. todėl, kad atsakovo nekilnojamasis turtas ir didžioji dalis įmonės kreditorių, įskaitant stambiausią kreditorių AB DnB NORD banką, reziduoja Klaipėdoje.

10Trečiasis asmuo UAB „EDP Group“ atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 12-13) prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties dalį dėl administratoriaus ir atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „Admivita“. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad LR ūkio ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 4-21 patvirtintos „Teismo skiriamo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos“ 8.1 punktas suteikia teisę Įmonių bankroto valdymo departamentui, kuris yra įgaliotas derinti bankroto administratorių kandidatūras, nepritarti siūlomai administratoriaus kandidatūrai, jei bankrutuojanti ar bankrutavusi įmonė yra kitoje vietoje, nei gyvena siūlomas fizinis asmuo arba juridinio asmens įgaliotas asmuo. Tačiau Įmonių bankroto valdymo departamentas apelianto siūlomai administratoriaus kandidatūrai pritarė, nenustatęs, kad UAB „Admivita“ buveinės vieta būtų kliūtis administruoti BUAB „Danės vartai“. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neaptarė tokių siūlomų administratorių kriterijų kaip patirtis ir darbo krūvis.

11Trečiasis asmuo RUAB „Pajūrio Birštva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 17-18) skundo nepripažįsta ir prašo skundžiamą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties dalį palikti nepakeistą. Nurodo, kad administratoriaus buveinės ir bankrutuojančios įmonės buveinės, jos turto buvimo, kreditorių, darbuotojų buvimo vietos tapatumas reikšmingas ekonomine prasme. Taip pat atkreipia dėmesį, kad apeliantas yra atsakovo akcininkas, kas leidžia abejoti, ar UAB „EDP Group“ siūlomas atsakovo administratorius UAB „Admivita“ skaidriai, sąžiningai ir, svarbiausia, objektyviai vykdys bankroto procedūras.

12Trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 22-24) skundą laiko nepagrįstu ir prašo skundžiamą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties dalį palikti nepakeistą. Banko teigimu, teismas, skirdamas administratorių, turi paisyti didžiausių ir pagrindinių bankrutuojančios įmonės kreditorių nuomonės. Pažymi, kad apelianto minėtas LR ūkio ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4-21 nuo 2009 m. liepos 29 d. nebegalioja, todėl Įmonių bankroto valdymo departamentas negalėjo pasisakyti dėl apelianto siūlomo administratoriaus UAB „Admivita“ buveinės vietos.

13Apeliantas UAB „EDP Group“ 2010 m. spalio 20 d. pateikė rašytinius paaiškinimus (t. 2, b. l. 31-32). Akcentuoja, kad atsakovo administratoriumi paskirtas UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, ką apeliantas ginčija, yra RUAB „Pajūrio Birštva“ restruktūrizavimo administratorius. Ši aplinkybė verčia abejoti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ nešališkumu atsakovo bankroto byloje, nes tiek bankroto administratorius, tiek restruktūrizavimo administratorius atsako už atitinkamos procedūros – bankroto, restruktūrizavimo – sklandumą, operatyvumą, įmonės kreditorių interesų apsaugą.

14Iš trečiojo asmens RUAB „Pajūrio Birštva“ 2010 m. lapkričio 15 d. taip pat gauti rašytiniai paaiškinimai (t. 2, b. l. 36-37). Juose pažymėta, kad RUAB „Pajūrio Birštva“ restruktūrizatorius yra restruktūrizuojamos įmonės vadovas, o ne UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ (t. 2, b. l. 38).

15Be to, trečiasis asmuo RUAB „Pajūrio Birštva“ nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. spalio 21 d. nutartimi (c. b. Nr. 2-1550/2010) nutraukė apeliacinį procesą ir paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartį, kuria apeliantui buvo iškelta bankroto byla ir jo administratoriumi paskirtas UAB „Projektų investicijos“. Apelianto BUAB „EDP Group“ administratoriaus UAB „Projektų investicijos“ du darbuotojai I. S. ir V. M. kartu yra ir administratoriaus UAB „Admivita“ darbuotojai (t. 2, b. l. 39-40). Vadinasi, apeliantas siūlo skirti atsakovo bankroto administratoriumi juridinį asmenį (UAB „Admivita“), kurio du darbuotojai kartu dirba pas kitą administratorių UAB „Projektų investicijos“, kuris administruoja patį apeliantą.

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo administratoriaus skyrimo.

18Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB ,,Danės vartai“ administratoriumi paskirtas trečiųjų asmenų RUAB „Pajūrio Birštva“ ir AB DnB NORD banko pasiūlytas bankroto administratorius UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“. Su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka atskirąjį skundą pateikęs trečiasis asmuo BUAB „EDP Group“, siūlantis administratoriaus UAB „Admivita“ kandidatūrą.

19Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą teismas, priėmęs nutartį iškelti įmonei bankroto bylą, turi paskirti bankroto administratorių. Skiriant administratorių, kuris bankrutuojančios įmonės valdymo organams netekus įgaliojimų pradės veikti bankrutuojančios įmonės vardu ir atstovaus tiek bankrutuojančios įmonės, tiek ir jos kreditorių interesus, būtina siekti, kad administratorius ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės teisėtų interesų tinkamo atstovavimo. Bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas reikalauja, kad administratoriaus darbas ir bankroto proceso metu atsirandantys santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo ir moralumo standartais.

20Dėl išskirtinės bankroto administratoriaus svarbos teisė skirti jį suteikta tik teismui. Įmonės bankroto administratoriaus skyrimo prerogatyvą teismas įgyvena laikydamasis teisės aktų reikalavimų. Nors teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros, tačiau, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, teismas privalo išdėstyti argumentus, kodėl atmeta kitų pasiūlytų administratorių kandidatūras. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme numatytų aplinkybių, dėl kurių konkretus asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

21Dalyvaujantys byloje asmenys atsakovo bankroto administratoriumi siūlė skirti vieną iš trijų skirtingų administratoriaus kandidatūrų: UAB „Bankroto administravimas“, UAB „Admivita“ arba UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Visi jie atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus, t. y. turi LR ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius pažymėjimus, suteikiančius teisę dirbti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriumi (t. 1, b. l. 29, 96, 145), sutinka teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas (t. 2, b. l. 28, 94, 143), yra apdraudę bankroto administratoriaus profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (t. 1, b. l. 30, 95, 146-147); Įmonių bankroto valdymo departamentas patvirtino, kad jie atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus (t. 1, b. l. 51-52, t. 2, b. l. 1-2). Todėl spręsdama klausimą dėl atsakovo administratoriaus skyrimo bei siekdama užtikrinti bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, skaidrų ir objektyvų bankroto procesą, teisėjų kolegija remiasi ĮBĮ nuostatomis, kuriose įtvirtinti įmonių bankroto proceso tikslai, taip pat bendraisiais teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principais.

22Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovo UAB „Danės vartai“ akcininkai yra du: ieškovas BUAB „Edija“ ir trečiasis asmuo BUAB „EDP Group“, turintys atitinkamai 20 % ir 80 % atsakovo UAB „Danės vartai“ akcijų (t. 1, b. l. 69-74). Aplinkybė, kai bankroto administratoriumi skiriamas asmuo, kurį siūlo atsakovo akcininkai, dažniausiai vertinama neigiamai, nes ji gali sukelti abejonių dėl bankroto administratoriaus nešališkumo ir ateityje komplikuoti bankroto procedūras (prieštaravimai, skundai, kt.), sukelti konfliktus tarp bankroto administratoriaus ir įmonės savininkų (akcininkų) ar kreditorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-361/2009; 2007 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-315/2007).

23Be to, įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartimi (t. 2, b. l. 49-50) apeliantui UAB „EDP Group“ taip pat iškelta bankroto byla, o jo administratoriumi paskirtas UAB „Projektų investicijos“, kurio darbuotojai I. S. ir V. M. kartu yra apelianto BUAB „EDP Group“ siūlomo administratoriaus UAB „Admivita“ darbuotojai (t. 2, b. l. 39-40).

24Teisėjų kolegija atmeta ir trečiojo asmens RUAB „Pajūrio Birštva“ argumentus dėl paskirto atsakovo UAB „Danės vartai“ bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ sąsajų su trečiuoju asmeniu nebuvimo. Iškėlus UAB „Pajūrio Birštva“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ (t. 2, b. l. 51). Restruktūrizuojamos įmonės valdymo organai, skirtingai nei įmonės valdymo organai bankroto procese, įgaliojimų veikti restruktūrizuojamos įmonės vardu nepraranda (ĮRĮ 9 str. 1 d.). Antra vertus, restruktūrizavimo administratorius restruktūrizavimo metu prižiūri restruktūrizuojamos įmonės valdymo organų veiklą (ĮRĮ 9 str. 2 d.). Dėl šios priežasties nepageidautina, kad atsakovo bankroto administratoriumi liktų paskirtas trečiojo asmens RUAB „Pajūrio Birštva“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

25Kadangi nė vienas iš trijų dalyvaujančių byloje asmenų pasiūlytų skirti atsakovo bankroto administratoriumi nėra toks, kuris nebūtų susijęs su dalyvaujančiais byloje asmenimis, skundžiama nutarties dalis naikinama. Tam, kad būtų galima rasti naujų potencialių administratorių kandidatūrų ir suderinti jas su Įmonių bankroto valdymo departamentu atsakovo, bankroto administratoriaus skyrimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

26Bankroto administratoriaus nešališkumas - prioritetinis tikslas, todėl kiti kriterijai (įmonės administravimo sąnaudos, administratoriaus darbo stažas, patirtis, vieta, užimtumas, kt.) šiuo atveju neaktualūs. Kitais atvejais, kai dėl siūlomų bankroto administratorių objektyvumo abejonių nekyla, teisiškai reikšminga visų išvardintų kriterijų visuma, kas reiškia, jog nė vienas iš jų nėra lemiamas.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties dalį dėl atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Danės vartai“ administratoriaus skyrimo panaikinti ir perduoti šį klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovas BUAB „Edija“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 4. Atsakovas UAB „Danės vartai“ atsiliepimu į ieškinį (t. 1, b. l. 53-54)... 5. Kreditorius AB DnB NORD bankas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą,... 6. Kreditorius RUAB „Pajūrio Birštva“ 2010 m. birželio 17 d. pateikė... 7. Kreditorius UAB „EDP Group“ 2010 m. birželio 17 d. irgi pateikė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. birželio 23 d. nutartimi įtraukė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 10. Trečiasis asmuo UAB „EDP Group“ atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 12-13)... 11. Trečiasis asmuo RUAB „Pajūrio Birštva“ atsiliepimu į atskirąjį... 12. Trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l.... 13. Apeliantas UAB „EDP Group“ 2010 m. spalio 20 d. pateikė rašytinius... 14. Iš trečiojo asmens RUAB „Pajūrio Birštva“ 2010 m. lapkričio 15 d. taip... 15. Be to, trečiasis asmuo RUAB „Pajūrio Birštva“ nurodo, kad Lietuvos... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo... 18. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB ,,Danės vartai“... 19. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą teismas, priėmęs nutartį... 20. Dėl išskirtinės bankroto administratoriaus svarbos teisė skirti jį... 21. Dalyvaujantys byloje asmenys atsakovo bankroto administratoriumi siūlė skirti... 22. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovo UAB „Danės vartai“... 23. Be to, įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 10 d.... 24. Teisėjų kolegija atmeta ir trečiojo asmens RUAB „Pajūrio Birštva“... 25. Kadangi nė vienas iš trijų dalyvaujančių byloje asmenų pasiūlytų skirti... 26. Bankroto administratoriaus nešališkumas - prioritetinis tikslas, todėl kiti... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties dalį dėl atsakovo...