Byla e2-3495-962/2018
Dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Indrė Petrokienė, sekretoriaujant Renatai Krasinskienei, dalyvaujant ieškovės D. K. atstovams advokato padėjėjui Valdemarui Kovalevskiui, advokatui Viliui Martišiui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Groward Group“ atstovui K. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarko išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. K. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Groward Group“ (buvusi UAB „VG Agrogolding“), tretiesiems asmenims UAB „Senukai“, UAB „Sumeda“, UAB „Transmėja“ dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 5 721,60 Eur sumą kaip be pagrindo įgytą turtą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje bei dublike ieškovė nurodė ir jos atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2016 m. spalio mėn. pagal tarp ieškovės ir atsakovės sudarytą sutartį, atsakovė įsigijo iš ieškovės 23 840 kg EKO grūdų (EKO kviečiai pašariniai) už 5 721,60 Eur kainą. Praėjus tam tikram laiko tarpui, atsakovės atstovas susisiekė su ieškove ir pareiškė žodinę pretenziją dėl netinkamos kokybės EKO grūdų. Atsakovės teigimu, EKO grūduose, kuriuos pardavė ieškovė, buvo rasta neleistinų medžiagų, dėl to galutinis grūdų gavėjas jų nepriėmė ir grąžino atgal į Lietuvą. Atsakovė pareikalavo, kad ieškovė grąžintų už grūdus gautus pinigus. Ieškovė, pasikliaudama jai žodžiu pateikta informacija ir pasitikėdama atsakove, 2016 m. lapkričio 21 d. grąžino už EKO grūdus sumokėtus pinigus. Tačiau ieškovė, siekdama išsiaiškinti, ar tikrai jos parduoti atsakovei EKO grūdai buvo užteršti pesticidais, pati kreipėsi į Viešąją įstaigą „Ekoagros“ dėl EKO grūdų ekologinės gamybos patikrinimo, 2017 m. birželio 23 d. ir 2017 m. liepos 27 d. buvo atliktas ieškovės EKO grūdų tikrinimas, o 2017 m. rugpjūčio 8 d. buvo gautas atsakymas, kuriame nurodyta, kad pesticidų likučių ieškovės EKO grūduose nebuvo rasta. Buvo tikrinamas grūdų mėginys, kuris buvo paimtas parduodant EKO grūdus atsakovei. Darytina išvada, kad EKO grūdų pardavimo atsakovei momentu grūduose nebuvo ir objektyviai negalėjo būti pesticidų ar kitų neleistinų medžiagų, kas reiškia, jog atsakovės žodžiu pareikšta pretenzija buvo nepagrįsta. Nors Sutarties 3.4. p. numato, kad krovinio kiekis ir kokybė yra nustatomas iškrovimo vietoje, tai nereiškia, kad krovinio pardavėjas (šiuo atveju ieškovė), nustačius krovinio kokybės trūkumų, savarankiškai negali atlikti krovinio tyrimų. Priešingai, pakartotinių tyrimų atlikimas leidžia nustatyti, kuriuo metu ir galimai dėl kokių priežasčių pablogėjo krovinio kokybė. Akivaizdu, kad jeigu pakrovimo vietoje krovinio kokybė buvo gera, tačiau iškrovimo vietą pasiekė netinkamos kokybės krovinys, tai galima daryti pagrįstą išvadą kad krovinys sugedo transportavimo metu. Sutarties 3.4. p. nereiškia ir negali būti aiškinamas taip, kad visais atvejais kai nustatomi krovinio kokybės trūkumai iškrovimo vietoje, atsakomybė už tai tenka pardavėjui. Ieškovės atliktas jos parduotų grūdų pakartotinis tyrimas nepažeidžia Sutarties 3.4 p. numatytos krovinio kokybės nustatymo tvarkos, nes minėtas Sutarties punktas nedraudžia suinteresuotiems asmenims savarankiškai atlikti tyrimus. Pretenzijos, kuri neva buvo siųsta ieškovei data yra 2016 m. lapkričio 21 d. Pretenzija reikalaujama padengti atsakovės nuostolius, kurių suma yra lygi 2 865,2 Eur. Ieškovė Atsakovui pavedimą padarė 2016 m. lapkričio 21 d. (11 val. 23 min.). Be kita ko, ieškovė atsakovei pervedė daug didesnę sumą, nei nurodyta pretenzijoje, t.y. 5721,60 Eur. Ieškovė atsakovei grąžino už grūdus sumokėtus pinigus, pasikliaudama atsakovės klaidinga ir melaginga žodžiu pateikta informacija. Aplinkybę, kad grūduose galėjo atsirasti neleistinų medžiagų transportavimo metu, patvirtina ir krovinio svorio neatitikimai nurodyti byloje esančiuose dokumentuose. Atsakovė iš ieškovės įsigijo 23 840 kg grūdų, tačiau CMR važtaraštyje nurodoma, kad krovinio svoris yra 24500 kg. Atsakovei išrašytoje sąskaitoje, kurią išrašė „EUROVO SRL“ vėl nurodyta, kad atsakovei grąžinama 23 840 kg grūdų. Minėti neatitikimai leidžia daryti išvadą, kad be ieškovės parduotų grūdų krovinyje galėjo atsirasti ir kitų grūdų.

6Atsakovė prašė ieškinį atmesti, atsiliepime į ieškinį bei triplike nurodė ir atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2016-10-19 ieškovas ir atsakovė sudarė Žaliavos pirkimo – pardavimo sutartį Nr.20161019/NM02, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atsakovei pristatyti žemės ūkio produkciją EKO kviečius, o atsakovė už ją atsiskaityti Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Be kita ko, šalys Sutarties 3.4. punkte numatė, kad žaliavos kiekis ir kokybė yra nustatomi iškrovimo vietoje. Šalys taip pat sutarė, kad produkcija bus pakrauta ( - ). Taigi ieškovė savo ieškinyje nutyli esminę aplinkybę, kad galutinis Žaliavos kiekis ir kokybė nustatomi iškrovimo vietoje. Atsakovė priėmė produkciją iš ieškovės sutartyje numatytu pakrovimo (atkrovimo) adresu: ( - ); sumokėjo ieškovei už produkciją 5 721,60 Eur kainą. Pagal Sutarties 6.6. punktą ieškovui buvo žinoma, kad atsakovė perparduos produkciją tretiesiems asmenims. Atsakovė, priėmusi produkciją iš ieškovės, vykdė tiesioginį produkcijos vežimą į Italiją galutiniam produkcijos pirkėjui – EUROVO SRL. Krovinio iškrovimo vietoje (Italijoje) EUROVO SRL nustatė, kad produkcijoje yra neleistinas cheminės medžiagos „ethoxiquine“ kiekis, todėl produkcija yra neekologiška, pateikė pretenziją ir cheminių tyrimų rezultatus bei kokybės reikalavimų neatitinkantį krovinį grąžino atsakovei. Atsakovė apie iškrovimo vietoje nustatytą netinkamą prekių kokybę nedelsiant informavo ieškovę, pareikalavo atlyginti atsiradusius nuostolius dėl netinkamos prekių kokybės, pateikė ieškovei PVM sąskaitą faktūrą 3466,89 Eur sumai. Ieškovė laisva valia, savo iniciatyva grąžino atsakovei kainą, kurią atsakovė mokėjo už kokybišką produkciją. Be to, ieškovė sutarė su atsakove realizuoti produkciją mažesne kaina ir pardavė ją atsakovei už 3107,84 Eur. Atsakovei patyrus nuostolių, o ieškovei pardavus produkciją mažesne kaina, abi šalys įgijo šiuos priešpriešinius reikalavimus: atsakovė turėjo reikalavimo teisę į 3466,89 Eur sumą dėl nuostolių atlyginimo, o ieškovė sutarė su atsakove dėl produkcijos pardavimo už 3107,84 Eur sumą, todėl įgijo reikalavimo teisę į 3107,84 Eur kainą. Atsakovė atliko įskaitymą, taip sumažindama 3466,89 Eur sumą dėl nuostolių atlyginimo prekių pirkimo kaina – 3107,84 Eurais. Taigi, ieškovė iki šiol yra skolinga atsakovei 359,05 Eur sumą už atsiradusius nuostolius. Svorio neatitikimai CMR važtaraščiuose yra tik raštvedybos klaida. Dokumente Ekologiškų prekių krovinys, dokumento Nr. 2015/2015-546, pati D. K. patvirtino, kad krovinio masė sudaro 24 500 kg, nors tiek PVM sąskaitose faktūrose, tiek vėlesniuose CMR dokumentuose buvo nurodytas 23 840 kg svoris. Pakrovus transporto priemonę buvo uždėtos plombos (nr. 5615602; 5615601), kurios nurodytos ir tame pačiame dokumente – Ekologiškų prekių krovinys, dokumento Nr. 2015/2015-546, kurį pasirašė iškovė, taip pat CMR dokumente. Plombos buvo nuimtos iškrovimo vietoje (Italijoje). Pastabų dėl plombų pažeidimų negauta.

7Trečiojo asmens UAB „Senukai“ atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (el.b.l. 107-108, IV tomas). Byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

8Trečiojo asmens UAB „Sumeda“ atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai (el. b. l. 104), prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (el.b.l. 106, IV tomas). Byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

9Trečiojo asmens UAB „Transmėja“ atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai (el. b. priedo b.l. 29, II tomas). Byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

10Teismas konstatuoja:

11ieškinys atmetamas.

12Nustatyta, kad 2016-10-19 Žaliavos pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 20161019/NM02 ieškovė ir atsakovė susitarė dėl Eko kviečių pašarinių pirkimo – pardavimo, sutartyje numatė įvairias sąlygas, kokybės reikalavimus (el.b.l. 4-5, I tomas). Pagal šią sutartį ieškovė įsipareigojo atsakovei pristatyti žemės ūkio produkciją – EKO kviečius, o atsakovė už ją atsiskaityti Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties 2.1. punktas, el.b.l. 4, I tomas). Sutarties 3.4 punktu šalys susitarė, kad galutinis Žaliavos kiekis ir kokybės nustatomi iškrovimo vietoje. Bylos duomenys bei šalių paaiškinimai patvirtina, jog atsakovė priėmė produkciją iš ieškovės sutartyje numatytu pakrovimo (atkrovimo) adresu: ( - ) (Sutarties 2.1. punktas). Atsakovė išrašė ieškovei Sąskaitą – faktūrą dėl 23 840 kg EKO grūdų (EKO kviečiai pašariniai) pirkimo už 5721,60 EUR kainą (el.b.l. 6, I tomas), sumokėjo ieškovei už produkciją sutartą 5721,60 Eur kainą. Krovinys, kaip susitarė šalys, pardavėjo, t.y. ieškovės supakuotas į didmaišius (Sutarties 4.7 punktas), buvo gabenamas į Italiją, ką patvirtina byloje esantys važtaraščiai bei krovinio dokumentai (el.b.l. 41,42, 44, 55, I tomas). Ši aplinkybė buvo žinoma ir ieškovei, ji yra pasirašiusi Krovinio dokumentuose, savo parašu patvirtindama, jog transporto priemonė atitinka ekologiškų produktų gabenimo reikalavimus (el.b.l. 133, 134-135, I tomas), be to ir pagal sutarties 6.6. punktą ieškovei buvo žinoma, kad atsakovė perparduos produkciją tretiesiems asmenims. Tai, jog grūdai buvo išvalyti ir supilti į didmaišius, patvirtina ir 2017-07-27 Papildomo tikrinimo protokolas Nr. PAG_P-T-17-00461 (el.b.l. 20-21, I tomas). 2016-11-10 „EUROVO S.r.l.“ pareiškė pretenziją, kurioje nurodė, kad spalio 25 d. atvežtuose kviečiuose buvo nustatytas „Etoksikino“ užkratas, prideda ataskaitą ir priėmimo – perdavimo dokumentą, analitinius rezultatus (el.b.l. 44, 45, 46-54, 55, 56-57, I tomas). 2016-11-21 „Eurovo SRL“ grąžino atsakovei krovinį – kviečius, 23840 kg, nurodydami, kad prekė neatitinka „Ekologiški paprastieji kviečiai“ (el.b.l. 84, 130-132, I tomas), ką patvirtina CMR važtaraštis „EUROVO S.r.l.“ bei UAB „Intranslita“ (el.b.l. 83, II tomas). 2016-11-24 surašytas „Perrūšiavimo aktas“ (el.b.l. 58, I tomas), iš kurio matyti, kad 2016-10-25 pagal sutartį 20161019-NM02 buvo nupirkti Ekologiniai kviečiai 3 klasės iš D. K., kiekis 23,84 mt. Kadangi išvežus kviečius pirkėjui ir atlikus tyrimus paaiškėjo, kad grūdai nėra ekologiniai ir pirkėjas grąžino atgal atsakovei. 2016-11-24 grūdai grįžo į ( - ) sandėlį, ten buvo perrūšiuoti į neekologinius kviečius padėti pasaugai į chemizuotų kviečių sandėlį ir sunaudoti gamyboje. Atsakovė ieškovei 2016-11-21 surašė pretenziją (el.b.l. 59, I tomas), kurioje nurodė, kad dėl netinkamos kokybės eko-kviečių pirkėjas nepriėmė, dėl ko kviečiai iš Italijos grąžinti į Lietuvą, paprašė atlyginti nuostolius – transportavimo išlaidas 2865,20 Eur, išrašė PVM sąskaitą – faktūrą 3466,89 Eur sumai su PVM (el.b.l. 60, I tomas). 2016-11-24 atsakovė išrašė sąskaitą – faktūrą ieškovei už pašarinius kviečius 4 kl, 3107,84 Eur sumai (el.b.l. 61, I tomas). Ieškovė neigė gavusi atsakovės pretenziją, tačiau neginčijo ir atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, jog apie susidariusią situaciją dėl grūduose rastų neleistinų medžiagų bei produkcijos grąžinimo, buvo informuota žodžiu, telefonu. 2016-11-21 Mokėjimo nurodymu ieškovė pervedė atsakovei 5721,60 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydama „Grąžinimas“ (el.b.l. 7, I tomas).

132017-08-28 raštu (el.b.l. 8, I tomas) ieškovė paprašė atsakovės pateikti papildomą informaciją (dokumentus), susijusius su 23 840 kg EKO grūdų pardavimu. Atsižvelgiant į atsakovės atsakymą, jog visi sutartiniai santykiai, susiję su 2016 m. spalio mėn. grūdų pirkimu, yra pasibaigę (el.b.l. 9, I tomas), ieškovė pateikė galutinę pretenziją atsakovei (el.b.l. 10-12, I tomas), prašydama grąžinti 5721,60 Eur sumą, kaip be pagrindo įgytą turtą, sumokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas.

14Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso (toliau – CK) 6.237 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta. Šioje normoje nustatyta bendroji taisyklė, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo įgijo turtą, privalo jį grąžinti asmeniui, kuriam šis turtas priklauso, išskyrus atvejus, nustatytus CK 6.241 straipsnyje. Turto įgijimas be teisinio pagrindo reiškia, kad jo įgijimo negalima paaiškinti nei konkrečiu teisės aktu, nei sandoriu (CK 1.136 str.).

15Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas – tai savarankiška prievolės rūšis. Šis turto išreikalavimo institutas taikomas tada, kai konstatuojami specialūs prievolės grąžinti turtą atsiradimo pagrindai – turtas gautas be teisinio pagrindo (CK 6.237 str. 1 d.), pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau (CK 6.237 str. 2 d.), asmuo be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėja (CK 6.242 str. 1 d.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas savo prigimtimi yra subsidiarus kitų civilinių teisių gynybos būdų atžvilgiu, t.y. pažeistos teisės ginamos šiuo būdu, kai jų negalima apginti kitais būdais; nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams atsirasti būtinos tokios sąlygos: 1) nėra įstatymo ar sandorio, iš kurių atsiranda prievolė; 2) kreditoriaus veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Jeigu asmuo praturtėja ar gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2006; 2011 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2011).

16Vadovaujantis bendrąja įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis), kad įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia, pažymėtina, kad šios kategorijos bylose ieškovas turi įrodyti, kad atsakovas praturtėjo ieškovo sąskaita; pareiga įrodyti turto gavimo teisinio pagrindo egzistavimą tenka atsakovui. Taigi, jei atsakovas mano, kad gavo turtą esant teisiniam pagrindui, jis turi būti pajėgus įrodyti konkretaus pagrindo buvimą.

17Kaip patvirtina bylos duomenys, krovinio iškrovimo vietoje (Italijoje) grūdų pirkėjas „Eurovo SRL“ nustatė, kad produkcijoje yra neleistinas cheminės medžiagos „ethoxiquine“ kiekis, todėl produkcija yra neekologiška, pateikė pretenziją ir cheminių tyrimų rezultatus bei kokybės reikalavimų neatitinkantį krovinį grąžino atsakovei. Atsakovė apie iškrovimo vietoje nustatytą netinkamą prekių kokybę informavo ieškovę, ką patvirtina byloje pateikta pretenzija, kuria pareikalavo atlyginti atsakovui atsiradusius nuostolius dėl netinkamos prekių kokybės (el.b.l. 59, I tomas), be to ir pačios ieškovės veiksmai – gautos sumos grąžinimas leidžia daryti išvadą, jog ieškovė apie susidariusią situaciją buvo informuota ir žinojo. Be to, atsakovė pateikė ieškovei PVM sąskaitą faktūrą (el.b.l. 60, I tomas), kuria pareikalavo nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos prekių kokybės, atlyginimo, kurių bendra suma (su PVM) sudarė 3 466,89 Eur. Byloje pateiktas 2016-11-24 surašytas „Perrūšiavimo aktas“ (el.b.l. 58, I tomas) patvirtina, jog atsakovė iš ieškovės įsigytą produkciją, kuri neatitiko kokybės reikalavimų, perrūšiavo į neekologišką, produkcija bendrovės veikloje buvo sunaudota kaip neekologiška. Atsakovė 2016-11-24 išrašė ieškovei sąskaitą – faktūrą Nr. AAUS-2667 dėl pašarinių kviečių pirkimo – pardavimo už 3107,87 Eur sumą (el.b.l. 61, I tomas). Jokių duomenų, jog ieškovė su kviečių pardavimu kaip pašarinių ir dėl to už mažesnę kainą nesutiko, byloje nėra. Priešingai, ieškovė neginčijo, jog minėtą 2016-11-24 sąskaitą – faktūrą Nr. AAUS-2667 (Vietinis Nr. GRN002793) dėl pašarinių kviečių pirkimo – pardavimo už 3107,87 Eur sumą yra įtraukusi į savo ūkio buhalterinę apskaitą, ką patvirtina ir Papildomo tikrinimo protokolas (el.b.l. 20-21, I tomas), kuriame, atlikus ieškovės D. K. ūkio patikrinimą, nurodyta, jog 2016-11-24 išrašyta sąskaita parduota kviečiai pašariniai 23,70 t pagal PVM sąskaitą faktūrą GRN Nr. 2793 UAB VG „Agroholding“ (el.b.l. 21, I tomas). Atsakovei patyrus nuostolių, o ieškovei pardavus produkciją mažesne kaina, abi šalys įgijo šiuos priešpriešinius reikalavimus: atsakovė turėjo reikalavimo teisę į 3466,89 Eur sumą dėl nuostolių atlyginimo, o ieškovė sutarė su atsakove dėl produkcijos pardavimo už 3107,84 Eur sumą, todėl įgijo reikalavimo teisę į 3107,84 Eur kainą. Atsakovė atliko įskaitymą, taip sumažindama 3466,89 Eur sumą dėl nuostolių atlyginimo prekių pirkimo kaina, t.y. 3107,84 Eur.

18Taigi įvertinus minėtas faktines aplinkybes bei jas patvirtinančius rašytinius įrodymus, nėra pagrindo teigti, jog atsakovė ieškovės pervestą sumą – 5721,60 Eur gavo nesant jokio teisinio pagrindo. Priešingai, atsakovas įrodė, tą patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai, jog ginčijamą sumą ieškovė grąžino paaiškėjus, jog jos parduoti grūdai neatitiko reikalavimų EKO kviečiams, taigi esant teisiniam pagrindui, o vėliau šalys susitarė dėl tos pačios produkcijos pardavimo kaip pašarinių kviečių, buvo išrašyta nauja sąskaita. Jeigu asmuo gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos. Esminė pareigos grąžinti be pagrindo įgytą turtą sąlyga yra prašomo išreikalauti turto įgijimo teisinio pagrindo nebuvimas, t.y. negalimumas pateisinti daikto ar pinigų gavimą nei įstatymu, nei sandoriu. Teismas daro išvadą, kad piniginės lėšos ieškovės pavedimu atsakovei buvo gautos sumos už parduotus grūdus grąžinimas, nustačius (ir ieškovei neginčijant), jog parduoti grūdai neatitiko sutarties reikalavimų (ekologiškumo reikalavimų). Duomenų, kad ieškovė įstatymų nustatytais terminais ir tvarka ginčijo produkcijos kokybę, nėra.

19Iš ieškovės pateikto rašto, tyrimo paketo PSP8G tiriamų medžiagų sąrašo, laboratorinių tyrimų 2017-08-08 ataskaitos (el.b.l. 5, 6-29, III tomas) matyti, kad ieškovė perdavė 2016 m. spalio 19 d. užplombuotą vasarinių kviečių mėginį Viešajai įstaigai „Ekoagros“, mėginys tirtas „Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmgH Hamburge, Vokietijoje, kuri yra akredituota Vokietijos akreditavimo įstaigos „DAkkS“, ir jokių pesticidų neaptikta. Ieškovė pateikė duomenis apie EKO agros veiklą, akreditavimo pažymėjimą (el.b.l. 60, 61-64, I tomas, el.b.l. 5, III tomas) ir teigė, jog jos parduoti grūdai buvo tinkamos kokybės, o jei Italiją pasiekė jau neatitinkantys reikalavimų, galimai buvo užkrėsti pervežimo metu. Tačiau tokie ieškovės teiginiai nepagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovė priėmė produkciją iš ieškovės sutartyje numatytu pakrovimo (atkrovimo) adresu: ( - ). Sutarties 4.7. punktas įpareigojo Pardavėją, t.y. ieškovę žaliavą pakrauti ir supakuoti į didmaišius. Ekologiškų prekių krovinį Nr. 2015-2015-546 pasirašė ir ieškovė, nurodydama, kad patvirtina, jog transporto priemonė atitinka ekologiškų produktų gabenimo reikalavimus ir, kad transporto priemonė yra paruošta atitinkamai, kad neužterštų ekologiškų produktų bei nesusimaišytų su neekologiškais produktais (el.b.l 87-88, 133-135, I tomas). Nors ieškovės atstovas teigė, jog ieškovė galimai nesuprato, ant ko pasirašo, dokumentas buvo pateiktas italų kalba ir išverstas žodžiu, visgi ieškovė yra ūkininkė, savo srities specialistė, verslininkė, žinanti ir negalinti nežinoti visų su savo produkcijos kokybe susijusių ypatybių, todėl turi prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. D. K., kaip ūkininkei, yra ar turi būti aiškiai suprantamos sutarčių sudarymo ir nevykdymo teisinės pasekmės.

20Ieškovė neįrodė, kad grūdai galėjo būti ir buvo užkrėsti pesticidais vežimo metu. UAB „Senukai“ pateikė pažymą, iš kurios matyti, kad bendrovei priklausančiu automobiliu Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ) su tentine puspriekabe, valst. Nr. ( - ) buvo pervežti šie kroviniai: plastikiniai vamzdžiai, maršrutu Kaunas – Mažeikiai, o grįžtant iš Mažeikių į Kauną ( - ), buvo pakrautas krovinys – EKO kviečiai ir atvežtas į krovinių terminalą, esantį ( - ) bei perduotas UAB „Aviacijos paslaugų centras“. Šią krovinio vietą žodžiu nurodė UAB „Transmėja“, su kuria buvo sudaryta sutartis – užsakymas minėto krovinio pervežimui (el.b.l. 55, 56-57, 58, 59-60, III tomas). UAB „Sumeda“ gabeno krovinį iš ( - ) į Italiją (el.b.l. 176-177, 178, III tomas). Bylos duomenys patvirtina, kad grūdai buvo pervežami, kaip šalys ir susitarė, didmaišiais, krovinys plombuotas, nurodyti plombų numeriai (el.b.l. 82, II tomas, 13 grafa; el.b.l. 178, III tomas, 13 grafa). Jokių duomenų, kad plombos vežimo metu būtų pažeistos, byloje nėra. Teismui nėra jokio pagrindo spręsti dėl krovinio sugadinimo pervežimo metu.

21Lietuvos teisės aktuose yra įtvirtintas sutarties laisvės principas, kuris lemia, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.156 str. 1 d.). Taigi, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutarties šalys turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tinkamai, vienos sutarties šalies pareigą vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos sutarties šalies reikalavimo teisė, kuri yra ginama įstatymu. Ieškovės ir atsakovės sudarytos Sutarties sąlygos aiškiai numato žaliavos kokybės nustatymo tvarką, o būtent, Sutarties 3.4. punkte šalys sutarė, jog: „Galutinis žaliavos kiekis ir kokybė yra nustatomas iškrovimo vietoje.“ Tokia Sutarties sąlyga atitinka LR CK 6.337 str., pagal kurį daikto kokybės patikrinimo tvarka gali būti nustatyta sutartyje. Sutarties 7.6. punktas patvirtina, kad visos Sutarties sąlygos buvo aptartos ir pilnai išaiškintos prieš pasirašant Sutartį, Pardavėjas (t.y. ieškovė) visas sutarties sąlygas supranta, su jomis sutinka ir jos išreiškia tikrąją jos valią. Taigi, šalys Sutartyje yra aiškiai sutarusios dėl kokybės nustatymo krovinio pristatymo vietoje, dėl ko nėra pagrindo vertinti VšĮ „Ekoagros“ tyrimo rezultatų, kadangi tai pažeistų Sutarties 3.4. punkte nustatytą kokybės nustatymo tvarką. Ieškovė neginčijo atsakovės pasirinktos akredituotos laboratorijos tikrinimo rezultatų, 2016-11-21 grąžino už grūdus gautą sumą, su atsakovu susitarė dėl tos pačios produkcijos pardavimo mažesne kaina. Ir tik 2017 metų liepos – rugpjūčio mėnesį kreipėsi į VšĮ „Ekoagros“ dėl EKO grūdų ekologinės gamybos patikrinimo, kaip posėdžio metu nurodė ieškovės atstovas – siekiant išsiaiškinti, kodėl grūdai neekologiški, gal kažką reikėtų keisti ateityje. Kaip matyti iš pateiktų duomenų – analizės pradžia – 2017-08-03, analizės pabaiga – 2017-08-07 (el.b.l. 10, III tomas).

22Minėta, jog ieškovės ūkis buvo tikrinamas, byloje pateikti protokolai, t.y. 2017-06-19 Ekologinės gamybos tikrinimo protokolas (el.b.l. 13-19, I tomas) bei 2017-07-27 Papildomo tikrinimo protokolas (el.b.l. 20-21, I tomas). Iš pastarojo protokolo matyti, kad išvalyti grūdai buvo supilti į didmaišius, tačiau grūdų valymą atliko trečioji šalis ir nėra pateikti dokumentai, įrodantys subrangovo vykdomos veiklos sertifikatą.

23Teismas, vadovaudamasis išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad nėra įstatyme įtvirtintų sąlygų konstatuoti atsakovę UAB „Groward Group“ (buvęs pavadinimas UAB „VG Agroholding“) be pagrindo įgijus turtą – 5721,60 Eur, todėl ieškinys, kaip nepagrįstas bei neįrodytas atmetamas (CPK 12, 177, 178, 185 straipsniai).

24Dėl senaties termino

25Atsakovė prašo byloje taikyti senaties terminą ir ieškinį atmesti taip pat ir dėl praleisto senaties termino. Nurodo, kad ieškovė savo ieškinyje kelia klausimus, susijusius su jos parduotų daiktų trūkumais. Ieškovė kartą jau laisva valia pripažino, kad daiktai nekokybiški, iš esmės savo procesiniuose dokumentuose įrodinėja, kad prekės buvo kokybiškos.

26Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes teismas laiko, kad senaties terminas nebuvo praleistas.

27Remiantis LR CK 1.125 straipsnio 1 dalimi, bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Pagal LR CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punktą, sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų. Šioje byloje ieškovė reiškia reikalavimą ne dėl parduotų daiktų (grūdų) trūkumų, tačiau ji, teigdama, kad jos parduoti grūdai atitiko reikalavimus bei sutarties sąlygas, reiškia ieškinį CK 6.237 str. pagrindu, dėl be pagrindo įgyto turto (5721,60 Eur) grąžinimo. Teismas šioje byloje nesprendžia parduotų daiktų (grūdų) kokybės klausimo, o vertina, ar ieškovė įrodė, kad atsakovė turtą įgijo nesant tam pagrindo bei ar atsakovė įrodė turto gavimo teisinio pagrindo egzistavimą, vertinant šalių teikiamus rašytinius įrodymus, kurie susiję su daiktų kokybe. Todėl ieškovės reikalavimui taikytinas bendrasis ieškinio senaties terminas, kuris nėra praleistas.

28Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

29Atsakovė prašo ieškovei skirti ieškovei 2000 Eur baudą už akivaizdžiai nepagrįsto ieškinio pareiškimą piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, pusę baudos sumos skiriant atsakovei. Nurodo, kad ieškovė pareiškė nepagrįstą ieškinį kuriame melagingai nurodo, neva atsiradusį neapgrįstą praturtėjimą, kai tuo tarpu pati ieškovė yra skolinga atsakovei dėl nuostolių atlyginimo, neteisingai nurodo faktines aplinkybes. Tokiu būdu ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

30CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą (atskirąjį skundą), prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2570/2013; 2013-12-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013).

31Tam, kad būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą šia teise, turi būti nustatytas aiškiai nepagrįstas šios teisės įgyvendinimas. Kasacinis teismas, aiškindamas piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis turinį, yra nurodęs, jog įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais ir reiškia ne tik byloje dalyvaujančio asmens veiksmus nesąžiningai pareiškiant nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą ar kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikiant prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (CPK 95 straipsnio 1 dalis), tačiau ir naudojimąsi procesine teise ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015). Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai, naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais kitai proceso šaliai sąmoningai sukeliama esminė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012).

32Teismo vertinimu, tai, kad ieškovė D. K. pareiškė ieškinį, kurį teismas atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą, nesudaro pagrindo teigti, kad ji nesiekė savo teisių gynimo. Ieškovės ieškinys buvo priimtas, nėra reiškiamas pakartotinai, dėl jo pagrįstumo pasisakoma priimant teismo sprendimą, įvertinus visą bylos medžiagą, tame tarpe šalių paaiškinimus, rašytinius įrodymus. Nėra pagrindo teigti, jog šio konkretaus ieškinio pareiškimu atsakovei ieškovės veiksmais sąmoningai buvo sukelta esminė žala. Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnis), pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijimo ir reikalauti ginti jo teises teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2010). Taigi, aiškiai nepagrįsto dokumento pareiškimas konstatuojamas tada, kai procesinis dokumentas teikiamas ne siekiant apginti pažeistą teisę, o sukelti nepatogumų, trukdžių, rūpesčių.

33Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei į teisminės gynybos principą, įtvirtintą CPK 5 str. 1 d., atsakovės prašymas dėl baudos paskyrimo ieškovei, atmestinas.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovė prašo priteisti 157,35 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro išlaidos dokumentų vertimui, pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus (el.b.l. 55-56, 57, 58, 59, 60). Teismas nenustatė priežasčių, dėl kurių galima būtų nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatytos bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės, todėl ieškinį atmestus, atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės.

36Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra 13,35 Eur, todėl ieškinį atmetus, priteistinos iš ieškovės (CPK 92 str.).

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270 straipsniais,

Nutarė

38Ieškinį atmesti.

39Priteisti iš ieškovės D. K., asmens kodas ( - ) atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Groward Group“, juridinio asmens kodas 302764932, 157,35 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt septynis eurus 35 ct) bylinėjimosi išlaidų.

40Priteisti iš ieškovės D. K., asmens kodas ( - ) 13,35 Eur (trylika eurų 35 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

41Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Indrė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarko išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 5 721,60 Eur sumą kaip be pagrindo... 5. Ieškinyje bei dublike ieškovė nurodė ir jos atstovas teismo posėdžio metu... 6. Atsakovė prašė ieškinį atmesti, atsiliepime į ieškinį bei triplike... 7. Trečiojo asmens UAB „Senukai“ atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos... 8. Trečiojo asmens UAB „Sumeda“ atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos... 9. Trečiojo asmens UAB „Transmėja“ atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos... 10. Teismas konstatuoja:... 11. ieškinys atmetamas.... 12. Nustatyta, kad 2016-10-19 Žaliavos pirkimo – pardavimo sutartimi Nr.... 13. 2017-08-28 raštu (el.b.l. 8, I tomas) ieškovė paprašė atsakovės pateikti... 14. Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso (toliau – CK) 6.237 straipsnio 1... 15. Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas – tai savarankiška prievolės... 16. Vadovaujantis bendrąja įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (Lietuvos... 17. Kaip patvirtina bylos duomenys, krovinio iškrovimo vietoje (Italijoje) grūdų... 18. Taigi įvertinus minėtas faktines aplinkybes bei jas patvirtinančius... 19. Iš ieškovės pateikto rašto, tyrimo paketo PSP8G tiriamų medžiagų... 20. Ieškovė neįrodė, kad grūdai galėjo būti ir buvo užkrėsti pesticidais... 21. Lietuvos teisės aktuose yra įtvirtintas sutarties laisvės principas, kuris... 22. Minėta, jog ieškovės ūkis buvo tikrinamas, byloje pateikti protokolai, t.y.... 23. Teismas, vadovaudamasis išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad nėra... 24. Dėl senaties termino... 25. Atsakovė prašo byloje taikyti senaties terminą ir ieškinį atmesti taip pat... 26. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes teismas laiko, kad senaties... 27. Remiantis LR CK 1.125 straipsnio 1 dalimi, bendrasis ieškinio senaties... 28. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 29. Atsakovė prašo ieškovei skirti ieškovei 2000 Eur baudą už akivaizdžiai... 30. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 31. Tam, kad būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą šia teise, turi būti... 32. Teismo vertinimu, tai, kad ieškovė D. K. pareiškė ieškinį, kurį teismas... 33. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei į teisminės gynybos principą,... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 36. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260,... 38. Ieškinį atmesti.... 39. Priteisti iš ieškovės D. K., asmens kodas ( - ) atsakovei uždarajai akcinei... 40. Priteisti iš ieškovės D. K., asmens kodas ( - ) 13,35 Eur (trylika eurų 35... 41. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu...