Byla 1-125-791/2018

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Vilma Dapkevičienė, sekretoriaujant Jurgitai Ražanauskienei ir Eglei Bubėnienei, dalyvaujant prokurorui Tomui Buškevičiui, kaltinamajam A. A. (A. A.), kaltinamojo gynėjui advokatui Jonui Zenevičiui, civilinio ieškovo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui Rymantui Kvederavičiui, specialistei R. R.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3A. A. (A. A.), asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gruzinas, Lietuvos Respublikos pilietis, bedarbis, išsituokęs, turintis vidurinį išsilavinimą, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), teistas:

41)

52012 m. kovo 8 d. Alytaus rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Rrespublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu 5 mėnesiams, bausmę atlikęs (2012 m. rugsėjo 3 d. išregistruotas iš probuojamųjų asmens duomenų registro);

62) 2018 m. kovo 27 d. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, taikant BK 641 straipsnį, viešaisiais darbais 4 mėnesiams, bausmės neatlikęs, turintis teistumą,

7kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 1891 straipsnio 1 dalyje, 202 straipsnio 1 dalyje, 302 straipsnio 1 dalyje.

8Teismas

Nustatė

9Kaltinamasis A. A. laikotarpiu nuo ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiko iki 2015 m. balandžio 9 d. 17.35 val. namuose ( - ), neturėdamas teisėto pagrindo, laikė 5 (penkis) Gruzijos Respublikos piliečiams išduotus pasus – S. T. vardu išduotą pasą Nr. ( - ), L. A. vardu išduotą pasą Nr. ( - ), Z. S. vardu išduotą pasą Nr. ( - ), K. S. vardu išduotą pasą Nr. ( - ), N. D. vardu išduotą pasą Nr. ( - ) ir bei nuo ikiteisminio tyrimo nenustatyto laiko iki 2015 m. gegužės 7 d. 15.40 val. automobilyje „K. S.“, valst. Nr. ( - ) neturėdamas teisėto pagrindo, laikė 4 (keturis) Gruzijos Respublikos piliečiams išduotus pasus – G. K. vardu išduotą pasą Nr. ( - ), G. G. vardu išduotą pasą Nr. ( - ), D. O. vardu išduotą pasą Nr. ( - ), N. C. vardu išduotą pasą Nr. ( - ).

10Kaltinamasis savo kaltę pripažino tik dėl dokumentų laikymo, dėl kitų nusikalstamų veikų savo kaltės nepripažino. Parodė, kad jis yra gruzinas, tačiau ilgą laiko tarpą gyvena Lietuvoje. Jis savo tautiečiams padeda įvairiais klausimais, jiems vertėjauja. Jiems padėdavo dokumentus sutvarkyti migracijos tarnyboje, registrų centre, vertėjaudavo įsigyjant automobilius. Gruzinai paprašydavo jo paieškoti mašinų turguose, patikrindavo mašinos registracijos duomenis. Jam gruzinai pateikdavo pasą, kurio duomenis įrašydavo į pirkimo pardavimo sutartį. Į Lietuvą atvykdavo automobilio pirkėjas, jis pasirašydavo sutartį ir sumokėdavo pinigus. Jokios veiklos jis nevykdė, tokiu būdu padėdavo draugams iš Gruzijos. Padėjo nusipirkti 12-13 automobilių. Gruzijos piliečiams padeda apie 28 metus laiko. Jų krašto žmonės yra visi draugiški ir vieni kitiems padeda pagal galimybes. Už tai negaudavo jokio atlygio, nebent tie asmenys padengdavo jo turėtas išlaidas dėl važinėjimo, pietavimo kavinėse ir pan. Per bankus iš pažįstamų asmenų gaudavo pinigus perlaidomis. D. pervedė pinigų, kadangi negalėjo jų vežtis su savimi. Pinigus jam siųsdavo sesuo ir kiti artimieji. Kai jis turėdavo pinigų, tai pinigus siųsdavo savo artimiesiems Gruzijoje. Tokiu būdu jie vieni kitiems padeda. Būdavo, kad draugai jam paskolindavo pinigų ir dėl to būdavo padaryti pinigų pervedimai. Sutarčių neturi. Pinigus skolindavosi pagal žodinį susitarimą. Iš tų pinigų pirkdavo automobilius. Vėliau pinigus grąžindavo. Iš tų pinigų Lietuvoje jokios veiklos nevykdė. Lietuvoje jis mašinų nepirkdavo. Kai kurie asmenys jam pervesdavo pinigus, kadangi pinigų negalėdavo vežtis per sieną, vykdami į užsienį. Jis pervestus pinigus nuimdavo ir atiduodavo tiems asmenims. Dėl dokumentų, kurie buvo rasti kratos metu, gali paaiškinti, kad dokumentai asmenų, kurie ieškojo pirkti automobilius. Pasus siuntė, kad turėtų jų tikslius duomenis perkant mašinas. Vienas antspaudas pateko, kai žmogus nupirko krovininį automobilį ir jame rado įmonės antspaudą. Žmogus paprašė pasaugoti. Jam antspaudai nebuvo reikalingi, jų nepanaudojo. Taip pat niekam nepadėjo įsteigti įmonių bei gauti vizų. Dėl laikino gyvenaimo padėdavo gruzinams, jiems vertėjaudamas įvairiose institucijose. Gautų pinigų nedeklaravo, nežinojo, kad reikia tokius pinigus deklaruoti ir už juos sumokėti mokesčius. Pinigus gaudavo per „Western Union“ arba „Moneygram“. Mokėjo mokesčius tik bankams už pinigines operacijas. Gyveno iš pinigų, kuriuos jam siųsdavo giminės užsienyje. L. A. yra jo sesuo, tarpusavyje vienas kitam padėdavo pinigais. Su seserimi vizų išdavimo klausimais nebendravo. Sesuo jokių domumnentų jam neatvežė. Pasai buvo tik dėl automobilių registravimo. Pasų ir kitų dokumentų kopijos pas jį atsirado dėl koncerto organizavimo. Iš gruzijos buvo atvykęs ansamblis, kuris koncertavo Lietuvoje. Dokumentų kopijas nešė į savivaldybę, kadangi reikėjo nurodyti ansamblio sudėtį. Mano, kad yra nekaltas, todėl nepripažįsta civilinio ieškinio.

11Iš kaltinamojo A. A. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsinti vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 276 straipsnio 4 dalimi, matyti, kad maždaug nuo 2007 m. jis, kaip įgaliotas asmuo, nuolat tarpininkauja Gruzijos piliečiams įsigyjant automobilius, taip pat siunčia pakvietimus ir padeda gauti vizas, o atvykusiems – įsteigti firmas. Už savo paslaugas jis gauna piniginį atlygį – po 100 Eur už kiekvieną įsigytą automobilį, o už pagalbą gauti vizą, steigiant ir įregistruojant įmones, tvarkant kitus reikalus – po 200-300 Lt (4 t., b. l. 65–66).

122015 m. gruodžio 8 d. apklaustas įtariamuoju A. A. teigė, kad jis yra gruzinas ir turi daug pažįstamų Gruzijos piliečių. Pernai metais, t. y. 2014 m. pažįstami iš Gruzijos sužinojo, kad Lietuvoje atidarius įmonę galima gauti leidimą gyventi Lietuvoje ir vėliau laisvai keliauti po Šengeno zoną. Jie kreipėsi į jį pagalbos, kad atvykus į Lietuvą, jis padėtų jiems įregistruoti įmonę ir nusipirkti automobilių. Įtarime nurodytus asmenis Gruzijos piliečius G. E., B. C., G. K., V. K., S. M., A. D., Z. K., I. C., I. A., C. Q., I. C., L. T., M. L. pažįsta, tai jo draugai. Pernai metais jie buvo atvykę į Lietuvą, kaltinamasis padėjo jiems atsidaryti įmones. Kuriuo tiksliai laiku ir kurie tiksliai žmonės buvo atvykę, pasakyti negali, nes neprisimena. Jie atvažiuodavo po du. Kai kuriems iš jų kaltinamasis siuntė kvietimus atvykti į Lietuvos Respubliką, bet ne visiems. Lietuvoje atvykusius Gruzijos piliečius apgyvendindavo viešbutyje („Dzūkija“, „Odė“), po to kaltinamasis kartu su jais eidavo į Migracijos skyrių, į VĮ Registrų centrą, Sodrą, Valstybinę mokesčių inspekciją, taip pat į banką atsidaryti sąskaitos. Jis jiems padėdavo susikalbėti minėtose institucijose ir susirasti ką reikia, kadangi pats daug metų gyvena Lietuvoje, moka lietuvių kalbą. Taip pat kaltinamasis paprašydavo pažįstamų, kad jie leistų deklaruoti jo minėtiems gruzinams gyvenamąją vietą pas juos. Įregistravus įmonę, kai kurie gruzinai pirkdavo automobilius, automobilių detales Lietuvoje, kiti vykdavo į kitas Europos valstybes. Kaltinamasis daugiausia jiems padėdavo iš draugiškumo, tačiau už pagalbą jie kaltinamajam duodavo pinigų – apie 100 Lt. Ankstesnės apklausos metu sakė, kad už pagalbą gaudavo 200-300 Lt, nes buvo susinervinęs ir suklydo. Jis nei pernai, nei dabar neturi įregistravęs individualios veiklos, taip pat neturi ir neturėjo verslo liudijimo, įmonės taip pat nėra įsteigęs. Kad už jo teikiamą pagalbą reikia mokėti mokesčius, nežinojo (4 t., b. l. 67–68).

132016 m. vasario 12 d. apklaustas A. A. papildomai paaiškino, kad atvykusiems iš Gruzijos jo draugams, kuriuos minėjo praeitos apklausos metu, jis padėdavo įsikurti Lietuvoje, įsteigti įmones, nusipirkti automobilių. Už šią pagalbą kiekvienas asmuo atskirai jam sumokėdavo ne mažiau kaip 50 Lt. A. Z. S., N. D., S. T., K. S., L. A., G. K., D. O., G. G., N. C., R. K. pažįsta, jie taip pat yra jo draugai iš Gruzijos. Jie iš Gruzijos jam per siuntų įmonę DHL atsiuntė pasus tam, kad jis Lietuvoje jų vardu nupirktų automobilius, jų vardu juos užregistruotų, o jie po to atvažiuotų ir juos pasiimtų. Automobiliams pirkti jam per „Western Union“ atsiųsdavo pinigų sumą – dalį automobilio kainos, o kitą dalį susimokėdavo atvažiavę patys. Už šią paslaugą jam duodavo po 100 Lt. Tokiu būdu laikotarpiu nuo 2009 m. padėjo įsigyti automobilius ne mažiau kaip 20 žmonių. Jis nesijaučia nusikaltęs, nes tik pagelbėjo savo draugams ir pažįstamiems gruzinams (4 t., b. l. 69–70).

142017 m. vasario 8 d. papildomai apklaustas įtariamuoju A. A. nurodė, kad 2014 m. jam per „Western Union“, bei „MoneyGram“ pervedinėjo pinigus draugai, broliai bei kiti giminaičiai. Tikslių sumų pasakyti negali, tačiau buvo atvejų, kad pinigus pervesdavo draugai, kuriems už tą sumą nupirkdavo automobilį, o jiems atvykus į Lietuvą, automobilį atiduodavo, už tai jokio atlygio negaudavo. Būdavo ir tokių atvejų, kad jis paskambindavo giminaičiams ir pasakydavo, jog neturi iš ko išgyventi, ir jam atsiųsdavo pinigų. Jis asmenų – K. T. ir A. A. nepažįsta. Už ką buvo pervestos nurodytos „Western Union“ pervedimuose sumos – 12 202,44 Lt ir 11 858,51 Lt, atsakyti negali, tačiau neatmeta galimybės, jog galėjo šias sumas pervesti draugai, kad jis nupirktų jiems automobilį. Už tai jis užmokesčio neprašydavo, jam duodavo nebent kelis šimtus litų už sunaudotą kurą (4 t., b. l. 72).

152017 m. gegužės 18 d. papildomai apklaustas įtariamuoju A. A. nurodė, kad draugas gruzinas jam paskambino daugiau nei prieš metus laiko ir paprašė nupirkti jam automobilį, kurį rado internetu Lietuvoje, Kaišiadoryse. Draugas jam atsiuntė apie 3 100 Eur, kada tiksliai atsiuntė šiuos pinigus, pasakyti negali. Draugo asmens duomenų nepasakys, nes nenori, kad policijai būtų žinomi jo anketiniai duomenys. Jis automobilį „VW Passat“ 3BG pirko prieš metus laiko, mokėjo apie 3 000 Eur. Automobilį įregistravo, pylė į jį kurą ir tam išleido likusius 100 Eur Automobilį šiuo metu įvertina 2 400 Eur, jį įsigijo 2016 m. sausio 17 d. ir per tiek laiko jis nuvertėjo. Automobilį turėjo apie 3-4 dienas, po to jį nuvežė į Lenkiją, Augustavo miestą ir atidavė tam draugui, kuris atsiuntė pinigus. Kaip buvo pervesti pinigai, tiksliai nepasakys, neatsimena. Šiuo metu minėto automobilio neturi, jis yra Italijoje pas jo draugą (4 t., b. l. 74).

162017 m. birželio 27 d. papildomai apklaustas įtariamuoju A. A. nurodė, kad gautos per „Western Union“ ir „MoneyGram“ piniginės perlaidos nėra susijusios su individualios veiklos pajamomis. Jokių dokumentų, patvirtinančių, kad pirko automobilius – sutarčių ar mokėjimą pagrindžiančių dokumentų – neturi, taip pat neturi įgaliojimų asmenų, kuriems pirko automobilius.

17Per „MoneyGram“ jis siuntė pinigus: 2014 m. vasario 27 d. L. A., jo sesuo, 1 000,00 Eur jai dovanojo. 2014 m. kovo 19 d. N. X., jo klasiokė, 750,00 Eur pervedė už klasės susitikimo organizavimą. 2014 m. liepos 2 d. D. D., jo pusbrolis, 150,00 Eur pervedė, nes jis Gruzijoje padarė avariją ir jam reikėjo padengti šios avarijos kaštus. 2015 m. gruodžio 24 d. S. K., jo draugas 93,50 Eur pervedė jam už jo baudos sumokėjimą. „Western Union“ jis pervedė pinigus: 2014 m. vasario 4 d. L. A., jo sesuo, 1 403,78 Lt pervedė jai apsimokėti už vaikus, jų išlaikymą. 2014 m. vasario 17 d. L. D., draugo D. G. sutuoktinė, 2 415,91 Lt pervedė draugo D. G., atvykusio į Lietuvą pasisvečiuoti, prašymu, kad A. A. savo vardu pervestų jo sutuoktinei pinigus. 2014 m. kovo 3 d. N. B., jo sesuo, 16 437,81 Lt jai persiuntė pinigus, kad išsipirktų užstatytą butą. Šiuos pinigus buvo susitaupęs dar nuo seniau. 2014 m. balandžio 10 d. L. A., jo sesuo, 697,08 Lt jai pervedė už turėtas mamos gimtadienio išlaidas. 2014 m. gegužės 2 d. P. A., jo pažįstamas, 65,00 Lt jam pervedė, tačiau neatsimena, už ką. 2014 m. gegužės 14 d. L. A., jo sesuo, 755,26 Lt pervedė jai pragyvenimui. 2014 m. gegužės 20 d. G. A., jo motina, 200,00 Lt pervedė pragyvenimui. 2014 m. gegužės 21 d. L. A., jo sesuo, 755,81 Lt, pervedė jai už pragyvenimą. 2014 m. liepos 17 d. L. A., jo sesuo, 3 063,48 Lt pervedė jai, neatsimena už ką. 2014 m. liepos 25 d. G. A., jo motina, 256,47 Lt pervedė už pragyvenimą. 2014 m. rugpjūčio 4 d. M. A., jo sesuo, 250,00 Lt pervedė už pragyvenimą, kadangi ji nedirbo. 2014 m. rugpjūčio 21 d. G. A., jo motina, 260,41 Lt pervedė už pragyvenimą. 2014 m. rugpjūčio 22 d. L. A., jo sesuo, 250,00 Lt pervedė neatsimena už ką. 2014 m. rugsėjo 8 d. N. B., jo sesuo, 2 815,20 Lt pervedė už pragyvenimą, kadangi ji nedirbo. 2014 m. rugsėjo 18 d. L. A., jo sesuo, 1 030,00 Lt pervedė už pragyvenimą, kadangi ji nedirbo. 2014 m. spalio 15 d. L. A., jo sesuo, 818,52 Lt pervedė už pragyvenimą, kadangi ji nedirbo. 2014 m. gruodžio 29 d. S. D., jo senelės sesers anūkė, 425,12 Lt pervedė ją, neatsimena už ką. 2015 m. sausio 30 d. I. E., jo draugė, 50,00 Eur jai pervedė, neatsimena už ką. 2015 m. balandžio 3 d. G. A.,jo mama, 80,00 Eur pervedė už pragyvenimą. Jis gavo per „MoneyGram“: 2014 m. sausio 31 d. L. A., jo sesuo, 700,00 Eur atsiuntė jam pragyvenimui.. 2014 m. vasario 17 d . I. U., jo draugo žmona, pervedė jam 750,00 Eur, už ką, neatsimena. 2014 m. vasario 26 d. Z. G., kas ji tokia, neatsimena, bet 2 500,00 Eur jam pervesti už automobilį. 2014 m. kovo 18 d. M. K., jo pažįstama, pervedė 2 700,00 Eur, nes vykdama į Lietuvą bijojo vežtis pinigus, todėl juos atsiuntė A. A., jis juos nuėmė ir jai atvykus į Lietuvą atidavė, už šiuos pinigus ji įsigijo naudotų drabužių. 2014 m. balandžio 10 d. M. K., jo draugo žmona, pervedė jam 1 400,00 Eur, tiksliai neatsimena už ką. 2014 m. gegužės 5 d. T. M., jo pažįstama, pervedė jam 150,00 Eur, neatsimena už ką. 2014 m. gegužės 6 d. M. A., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 100,00 Eur. 2014 m. gegužės 19 d. R. G., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 220,00 Eur. 2014 m. birželio 26 d. L. A., jo sesuo, už ką ji pervedė jam 250,00 Eur, tiksliai neatsimena. 2014 m. liepos 5 d. M. K., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 50,00 Eur. 2014 m. rugpjūčio 1 d. O. M., jo pažįstamas, pervedė 2 000,00 Eur, pinigus jam paskolino. 2014 m. rugpjūčio 8 d. O. M., jo pažįstamas, pervedė 500,00 Eur, pinigus jam paskolino. 2014 m. rugpjūčio 20 d. V. T., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 450,00 Eur. 2014 m. rugsėjo 2 d. S. D., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 900,00 Eur. 2014 m. rugsėjo 19 d. M. M., jo pažįstama, neatsimea, už ką pervedė jam 1 500,00 Eur. 2014 m. rugsėjo 25 d. E. B., neatsimena, kas ji tokia ir už ką jam pervedė 1 200,00 Eur. 2014 m. spalio 24 d. I. C., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 200,00 Eur. 2014 m. lapkričio 10 d. M. A., jo sesuo, jam pervedė 1 200,00 Eur už pragyvenimą. 2014 m. lapkričio 17 d. N. S., neatsimena, kas ji tokia ir už ką jam pervedė 800,00 Eur. 2014 m. lapkričio 17 d. N. S., neatsimena, kas ji tokia ir už ką jam pervedė 100,00 Eur. 2014 m. lapkričio 24 d. Z. R., neatsimena, kas ji tokia ir už ką jam pervedė 470,10 Eur. 2014 m. gruodžio 1 d. A. P., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 95,00 Eur. 2014 m. gruodžio 11 d. E. C., neatsimena, kas ji tokia ir už ką jam pervedė 100,00 Eur. 2014 m. gruodžio 24 d. I. C., jo pažįstamas, pervedė 200,00 Eur, kad nupirktų jam automobilį. 2014 m. gruodžio 25 d. M. A., jo sesuo, pervedė jam 6 860,00 Eur už pragyvenimą. 2015 m. sausio 29 d. I. M., senas pažįstamas, neatsimena, už ką jam pervedė 250,00 Eur. 2015 m. gruodžio 24 d. Z. C., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 400,00 Eur. 2016 m. vasario 5 d. G. G., neatsimena, kas ji tokia ir už ką jam pervedė 1 100,00 Eur. Gavo per „Western Union“: 2014 m. sausio 14 d. A. S., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 5 900,69 Lt. 2014 m. vasario 3 d. K. T., neatsimena, kas ji tokia ir už ką jam pervedė 1 2202,44 Lt. 2014 m. vasario 28 d. A. A., jo pusbrolio pažįstamas, pervedė jam 11 858,51 Lt už tai, kad jam nupirktų automobilį. 2014 m. balandžio 9 d. K. A., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 1 381,12 Lt. 2014 m. gegužės 5 d. K. P., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 1 035,84 Lt. 2014 m. gegužės 5 d. M. A. B., neatsimena, kas ji tokia ir už ką jam pervedė 759,62 Lt. 2014 m. geguės 19 d. K. A., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 690,56 Lt. 2014 m. gegužės 20 d. A. A. M. A., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 345,28 Lt. 2014 m. gegužės 20 d. S. K., draugo pažįstamas, neatsimena, už ką jam pervedė 690,50 Lt. 2014 m. gegužės 23 d. P. M., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 690,50 Lt. 2014 m. birželio 3 d. Y. S., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 1 726,4 Lt. 2014 m. birželio 27 d. M. R., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 1 671,16 Lt. 2014 m. liepos 8 d. K. G., jo pažįstama, neatsimena, už ką jam pervedė 1 899,04 Lt. 2014 m. liepos 25 d. V. K., jo pažįstamas, neatsimena, už ką jam pervedė 690,56 Lt. 2014 m. rugpjūčio 1 d. L. T., jo pažįstama, neatsimena, už ką jam pervedė 517,92 Lt. 2014 m. rugpjūčio 18 d. L. T., jo pažįstama, neatsimena, už ką jam pervedė 1 553,76 Lt. 2014 m. rugsėjo 5 d. Z. G., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 3 280,16 Lt. 2014 m. rugsėjo 23 d. G. Z., jo pažįstamas, neatsimena, už ką jam pervedė 1 035,84 Lt. 2014 m. rugsėjo 25 d. G. A., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 690,56 Lt. 2014 m. spalio 14 d. K. A., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 69,06 Lt. 2014 m. lapkričio 10 d. S. M., jo pažįstamas, pervedė 1 726,40 Lt, nes A. A. prašė jo paskolinti pinigų. 2014 m. lapkričio 18 d. I. R., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 345,28 Lt. 2014 m. lapkričio 21 d. J. B., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 2 762,24 Lt. 2014 m. lapkričio 29 d. O. J., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 1 381,12 Lt. 2014 m. gruodžio 2 d. L. T., jo pažįstamas, neatsimena, už ką jam pervedė 1 726,4 Lt. 2015 m. vasarip 23 d. N. M., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 270,00 Eur. 2015 m. kovo 20 d. I. G., jo pažįstamas, neatsimena, už ką jam pervedė 280,00 Eur. 2015 m. lapkričio 18 d. T. B., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 400,00 Eur. 2015 m. lapkričio 23 d. S. M., neatsimena, kas jis toks ir už ką jam pervedė 900,10 Eur. 2015 m. gruodžio 3 d. S. M., neatsimena kas ji, tokia ir už ką jam pervedė 330,07 Eur. 2015 m. gruodžio 30 d. I. K., jo pažįstama, neatsimena, už ką jam pervedė 400,00 Eur. 2016 m. vasario 24 d. T. B., neatsimena, kas ji tokia ir už ką jam pervedė 200,00 Eur. 2016 m. birželio 26 d. N. C., jo pažįstamas, neatsimena, už ką jam pervedė 200,00 Eur (4 t., b. l. 76–78).

182017 m. liepos 14 d. papildomai apklaustas įtariamuoju A. A. nurodė, kad įmonės ( - ) paudas yra iš Latvijos. Jo pažįstamas Gruzijos pilietis Agati (pavardės neatsimena) paprašė jo nupirkti ir parvryti iš Latvijos automobilį. Parvaręs automobilį į Lietuvą, rado automobilyje ( - ) antspaudas. Jis skambino antspaudo savininkui, kuris žadėjo atvykti atsiimti antspaudo, tačiau iki šiol neatvyko. A. A. šio antspaudo niekur nenaudojo. Įmonės spaudas pavadinimu „IĮ L. Z.“ gavo iš Gruzijos piliečio L. Z., nuo kada A. A. minėtą antspaudą turi, pasakyti negali. Jo pažįstamas paprašė palaikyti šį antspaudą, nes jis pats, atidaręs įmonę, išvyko. A. A. spaudą laikė namuose ( - ), jo niekur nenaudojo ir neturi įgaliojimo antspaudą naudoti. Gruzijos Respublikos piliečiams išduoti pasai – S. T. Nr. ( - ), L. A. Nr. ( - ), Z. S. Nr. ( - ), K. S. Nr. ( - ), N. D. Nr. ( - ), (šiuos pasus rado kratos metu) G. K. Nr. ( - ), G. G. Nr. ( - ), D. O. Nr. ( - ), N. C. Nr. ( - ) yra gauti iš Gruzijos piliečių, kurie jam pasus siuntė automobiliams nupirkti. Buvo taip, kad jie atsiunčia pasus ir A. A. automobilių pirkimo-pardavimo sutartyje įrašo jų paso duomenis. Jokių įgaliojimų naudotis Gruzijos piliečių pasais neturėjo. Tikslių datų, kuriomis buvo naudotasi pasais, pasakyti negali, kadangi neatsimena, taip pat negali pasakyti kokie tiksliai buvo pirkti automobiliai ir iš kur (4 t., b. l. 80–81).

19Kaltinamasis A. A. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

20Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 302 straipsnio 1 dalyje

21Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad 2015-04-09 kratos metu iš A. A. paimti 5 Gruzijos piliečiams priklausantys pasai, taip pat 2015-05-07 pagal reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolą paimti 4 gruzijos piliečių pasai (t 1, b.l. 68).

22Iš reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad 2015-05-07 kaltinamasis pateikia keturis Gruzijos piliečių pasus: G. K. vardu išduotą pasą Nr. ( - ), G. G. vardu išduotą pasą Nr. ( - ), D. O. vardu išduotą pasą Nr. ( - ), N. C. vardu išduotą pasą Nr. ( - ) (t. 1, b.l. 129-130).

23Iš kratos protokolo matyti, kad 2015 m. balandžio 9 d. atliekant kratą pas A. A. adresu ( - ), buvo rasti penki Gruzijos valstybės piliečių pasai, asmens pasų kopijos, transporto priemonių registracijos liudijimai, transporto priemonių pirkimo–pardavimo sutartys, užsienietiški automobilių valstybiniai numeriai, segtuvas su Gruzijos piliečių įmonių dokumentais, du įmonių spaudai (2 t., b. l. 65–67).

24Iš Daiktų apžiūros protokolo matyti, kad iš kaltinamojo paimti daiktai buvo apžiūrėti kaip daiktiniai įrodymai (2 t., b.l. 107-118).

25Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad įmonė ( - )registruose nerasta, įmonė IĮ L. Z. rasta, įmonės kodas ( - ), savininkas L. Z.. Įmonė registruota adresu ( - ). Pinigų pervedimuose asmuo, kaip L. Z., nerastas (t. 2, b.l. 119).

26Iš liudytojo N. D. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo pagarsinti vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, matyti, kad liudytojas teigė nepažįstantis A. A. ir tarp jų jokių santykių nėra. 2013 m. liudytojas apie mėnesį laiko gyveno Lietuvoje, Vilniuje, ir kažkoks asmuo romų tautybės jam padėjo gauti vizą bei surinkti reikiamus dokumentus. 2013 m. spalio mėnesį liudytojui tas asmuo davė naują pasą, o senas jo pasas liko pas minėtą nepažįstamą asmenį. Lietuvoje liudytojas jokios individualios veiklos neregistravo ir jokios veiklos nevykdė (2 t., b. l. 181–183).

27Iš liudytojo N. C. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo pagarsinti vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, matyti, kad jis teigė nepažįstantis A. A., su juo niekada nebuvo susitikęs ir tarp jų jokių santykių nebuvo. 2014 m. liudytojas susiruošė vykti dirbti į Kanadą ir kreipėsi į moterį vardu L., kuri pažadėjo padėti gauti Kanados vizą. 2014 m. pabaigoje jis L. paliko savo pasą Nr. ( - ), o ji turėjo jo pasą perduoti tam žmogui, kuris tvarko vizos gavimo dokumentus, tačiau kas jis, liudytojas nežino. 2015 m. birželio mėnesį L. jam pasakė, kad jo pasas pasimetė, todėl jis kreipėsi dėl naujo paso išdavimo, o ankstesnis buvo anuliuojamas. Lietuvos Respublikos vizos niekada neturėjo (3 t., b. l. 47–49).

28Iš N. D. paso Nr. ( - ) matyti, kad pase yra įklijuota Šengeno valstybės viza, galiojanti 2013-10-15 iki 2013-11-15, taip pat spaudas, kad atvyko į Lietuvą 2013-10-20. Tai patvirtina liudytojo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus apie tai, kad lankėsi Lietuvoje ir nenustatytas asmuo padėjo gauti vizą (2 t., b.l. 181-183).

29Iš S. T. paso Nr. ( - ) matyti, kad pase yra įklijuota Šengeno valstybės viza, galiojanti 2013-10-01 iki 2013-11-01, spaudas, kad 2013-10-20 buvo atvykęs į Lietuvą.

30Aukščiau aptarti duomenys visumoje patvirtina, kad kaltinamojo A. A. kaltė, padarius nusikaltimą, numatytą BK 302 straipsnio 1 dalyje, yra įrodyta.

31Nusikalstamos veikos pavojingumas reiškia, jog tokia veika kėsinamasis į įstatymo saugomas vertybes ir dėl to šioms vertybėms yra padaroma žala ar sukeliama tokios žalos atsiradimo grėsmė. Formalių nusikaltimų sudėčių atveju reali žala saugomoms vertybėms gali būti ir nepadaryta, o tik sukeliama tokios žalos atsiradimo grėsmė.

32Pagal BK 302 str. 1 d. atsako tas, kas pagrobė ar neturėdamas teisėto pagrindo įgijo, laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo fizinio ar juridinio asmens antspaudą, spaudą, dokumentą ar griežtos atskaitomybės blanką. Pagal BK 302 straipsnio prasmę bei teismų praktiką dokumentu laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas. Įstatymas nenustato reikalavimų dokumento formai. Dokumentu gali būti pripažįstamas bet kokia forma ant popieriaus, elektroninėje erdvėje ar kompiuterinėje laikmenoje padarytas įrašas, tačiau keliami reikalavimai dokumento turiniui. Dokumentas turi suteikti informacijos apie įvykį, veiksmą ar asmenį. Dokumentas – tai tam tikra forma padarytas įrašas, kuris nustato, pakeičia ar panaikina teisiškai reikšmingą juridinį faktą. Tai įrašas, kurio panaudojimas gali sukelti fiziniam ar juridiniam asmeniui, ar valstybei teisiškai reikšmingus padarinius. Taigi dokumentui keliami ne formos (juo laikytinas bet kokios formos rašytinis aktas), o turinio reikalavimai, nes juo turi būti liudijamas faktas, turintis teisinę reikšmę, galintis ar sukeliantis teisinius padarinius. Apie tai daug kartų pasisakyta ne tik apeliantų nurodomoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinėje nutartyje Nr. 2K-426/2006, tačiau ir kasacinėse nutartyse Nr. 2K-396/2013, 2K-235/2014, 2K-432-696/2016 ir kt. Objektyvioji BK 302 str. 1 d. numatyto nusikaltimo pusė gali pasireikšti vienu arba keliais alternatyviais veiksmais: antspaudo, spaudo, dokumento ar griežtos atskaitomybės blanko pagrobimu, taip pat antspaudo, spaudo, dokumento ar griežtos atskaitomybės blanko įgijimu, laikymu, siuntimu, panaudojimu ar realizavimu neturint teisėto pagrindo. Šio nusikaltimo sudėtis yra formalioji, todėl nusikaltimas laikomas baigtu nuo veikos padarymo momento ir padarinių atsiradimas nebūtinas. Pagal tą pačią galiojančią teismų praktiką dokumento laikymas – tai jo turėjimas savo žinioje (valdymas), neatsižvelgiant į to turėjimo trukmę, kai kaltininkas, neturėdamas teisėto pagrindo, dokumentą laiko gyvenamojoje ar darbovietės patalpoje, automobilyje, slėptuvėje ar kitoje jo pasirinktoje vietoje. Laikant dokumentą neturint tam teisėto pagrindo šis nusikaltimas laikomas baigtu nuo to dokumento laikymo bet kurioje vietoje pradžios. Šis nusikaltimas gali būti padaromas tik tiesiogine tyčia: kaltininkas supranta, kad neturėdamas teisinio pagrindo įgyja, laiko, gabena, siunčia, panaudoja ar realizuoja antspaudą, spaudą, dokumentą ar griežtos atskaitomybės blanką, ir nori taip elgtis (BK 15 str. 2 d. 1 p.).

33Teismas mano, kad įrodyta, kad kaltinamasis Gruzijos piliečių asmens dokumentus (pasus) laikė, neturint teisėto pagrindo laikyti. Atkreiptinas dėmesys, kad neturint teisėto pagrindo buvo laikomi ne bet koks dokumentas, o būtent užsienio piliečių pasai. Pasas yra pagrindinis užsienio valstybės piliečio dokumentas, patvirtinantis to asmens tapatybę ir pilietybę. Pavojingų padarinių ir konkrečios žalos neteisėtas disponavimas užsienio piliečių pasais šioje byloje nenustatyta. Tačiau teismas įvertinęs visas bylos aplinkybes, laikomų dokumentų svarbą, daro išvadą, kad šis neteisėtas veikimas sukėlė realų pavojų tokiai žalai atsirasti. Iš liudytojų N. D. ir N. C., asmens dokumentų savininkų, parodymų matyti, kad liudytojai kreipėsi pas asmenis dėl vizų gavimo. Be to liudytojas N. D. lankėsi Lietuvoje, rūpinosi vizos gavimo klausimais. Be to, kaltinamasis nurodė, kad pasai buvo reikalingi automobilių pirkimo – pardavimų sandoriams sudaryti. Tai leidžia daryti išvadą, kad dokumentų laikymas gali sudaryti sąlygas jų neteisėtam panaudojimui, kas sukeltų tam tikrų padarinių atsiradimą. Kaltinamasis Gruzijos piliečių pasus laikė pakankamai ilgą laiko tarpą, ši veika nutrūko tik tuomet, kai pasus kratos metu surado policijos pareigūnai. Kaltinamasis svetimų asmens dokumentų neatidavė policijai ar konsulinei įstaigai, taip pat nepranešė atitinkamoms institucijoms apie jų turėjimą, visa tai rodo kaltinamojo veiksmų neteisėtumą ir didesnį pavojingumą. Teismas mano, kad yra pagrindo teigti, kad atsakomybė už dokumento laikymą, neturint tam teisėto pagrindo, nustatyta ne tiek dėl pačios veikos (dokumento laikymo) pavojingumo, kiek dėl tos veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje. Kaltinamasis suprato, kad laiko dokumentus neturėdamas teisėto pagrindo, ir norėjo taip veikti, t. y. jis veikė tiesiogine tyčia. Atsižvelgiant į visa tai, laikytina, kad kaltinamojo A. A. veiksmuose dėl Gruzijos piliečių pasų laikymo yra nusikaltimo, numatyto BK 302 straipsnio 1 dalyje, požymiai. Duomenų, kad Gruzijos piliečių pasai buvo panaudoti perkant automobilius, baudžiamosios bylos medžiagoje nėra. Apžiūrėjus daiktinius įrodymus – transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartis, jų duomenyse pasų savininkų pavardžių nėra (2 t., b.l. 127-148). Taip pat baudžiamosios bylos medžiagoje nėra duomenų dėl įmonės antspaudų laikymo neteisėtumo ir jų panaudojimo. Remtis prielaidomis draudžia įstatymas. Atsižvelgiant į tai, šios aplinkybės šalintinos iš kaltinimo. Bet kurio iš BK 302 straipsnio 1 dalies dispozicijoje numatyto alternatyvaus neteisėto veiksmo – pagrobimo, įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo, panaudojimo, realizavimo, atlikimas yra pakankamas pagrindas kilti baudžiamajai atsakomybei ir neprivalo būti susijęs su kitais veiksmais, todėl aplinkybė, kad dokumentai ir spaudai nebuvo naudojami, kaltinamojo atsakomybės dėl jų neteisėto laikymo nešalina.

34Dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 1891 straipsnio 1 dalyje ir 202 straipsnio 1 dalyje, padarymo

35Kaltinamasis A. A. buvo kaltinamas tuo, kad jis nuosavybės teise turėjo didesnės negu 500 MGL (18 830 Eur) vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, t. y. laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 10 d. turėjo nedeklaruotų, dokumentais nepatvirtintų, per pinigų ir mokėjimo perlaidų paslaugas „Western Union“ ir „MoneyGram“ gautų 46 526,73 Eur piniginių lėšų, kurios buvo pervestos ne mažiau kaip iš 51 (penkiasdešimt vieno) asmens, nuo kurių A. A. nesumokėjo 4 679,97 Eur gyventojų pajamų mokesčio.

36Tokiais veiksmais kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 1891 straipsnio 1 dalyje.

37Be to, jis laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 15 d., pažeisdamas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 35 straipsnio 2 dalies reikalavimą, kad „Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka“; pažeisdamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ su pakeitimais 2007 m. liepos 10 d. (įsakymas Nr. VA-53) tvarkos reikalavimus; pažeisdamas 2008 m. liepos 25 d. VMI įsakymu Nr. VA-38, 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36 patvirtintų Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą nustatytos tvarkos reikalavimus, tyčia neinformavęs mokesčio administratoriaus ir minėtu laikotarpiu neįregistravęs mokesčių mokėtojų registre individualios komercinės veiklos ir jai neįgijęs leidimo, tačiau siekdamas gauti pajamų ir išvengti mokėti privalomų mokesčių į valstybės biudžetą, neteisėtu būdu versliškai ėmėsi komercinės veiklos, kurios metu tarpininkavo Gruzijos Respublikos piliečiams įsigyjant automobilius, ir tokiu būdu turėdamas tikslą gauti pajamas, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytose vietose pirko automobilius, taip padėdamas ne mažiau kaip 20 (dvidešimčiai) asmenų įsigyti automobilius, taip pat turėdamas tikslą tarpininkauti Gruzijos Respublikos piliečiams padedant įregistruoti įmones ir tokiu būdu gauti pajamas, padėjo Gruzijos Respublikos piliečių vardu įregistruoti ne mažiau kaip 13 (trylika) įmonių, tokiu būdu neteisėtai vykdydamas minėtas veiklas gavo ne mažiau kaip 46 526,73 Eur pajamų, nuo kurių nesumokėjo 4 679,97 Eur gyventojų pajamų mokesčio.

38Tokiais veiksmais kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 202 straipsnio 1 dalyje.

39Kaltinamasis A. A. savo kaltės dėl šių nusikalstamų veikų nepripažino. Jo parodymai yra aptarti, jų teismas nekartoja.

40Teisme apklaustas liudytojas R. U. parodė, kad jam nuosavybės teise priklauso butas Alytuje, Šaltinių g. 24-19. 2014 m. rugsėjo mėnesį jo pažįstamas pravarde „S.“ paprašė jo savo bute priregistruoti du Gruzijos piliečius ir vieną Rusijos pilietį, taip pat prašė minėtu adresu priregistruoti 4-5 įmones, tikslių įmonių pavadinimų pasakyti negali, nes neatsimena. Liudytojas sutiko. Realiai nei vienas pilietis jo bute negyveno. Jokios nuomos sutartys nebuvo sudarytos. Taip pat 2014 metų rugsėjo mėnesį „S.“ prašė įregistruoti dvi įmones ir ir priregistruoti gruzijos piliečius adresu ( - )Ir šiuo adresu realiai gruzijos piliečiai negyveno. Už įmonių įregistravimą ir gruzijos piliečių priregistravimą jokio atlygio negavo.

41Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad liudytojas R. U. iš parodytų jam sunumeruotų keturių asmenų nuotraukų atpažino asmenį, apie kurį jis davė parodymus, nuotraukoje Nr. 2, nurodė, kad tai yra asmuo, kurį jis pažįsta pravarde „S.“ (1 t., b. l. 84–88).

42Iš liudytojo R. S. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo pagarsinti vadovaujantis BPK 276 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, matyti, kad maždaug prieš dvejus metus, tikslios datos neatsimena, jo anūkė N. A. paprašė, kad jis leistų savo bute ( - ) įregistruoti vieną įmonę, jos pavadinimo nežino. Liudytojas sutiko ir leido savo bute registruoti įmonę. Kokia veikla įmonė užsiėmė, jis nežino. Jo bute Gruzijos piliečiai negyveno, piliečių I. C., L. T. ir A. A. jis nepažįsta (1 t., b. l. 99).

43Iš liudytojo Ž. R. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo pagarsinti vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, matyti, kad jo dukrai R. R. priklauso butas ( - ), jį nusipirko 2014 m. Dukra R. R. minėtą butą išnuomavo įmonei „Mano mona“, kuri užsiima trumpalaike butų nuoma. 2015 m. gegužės 10 ar 15 dieną į jį kreipėsi jo pažįstamas Gruzijos pilietis I. C., prašydamas leisti adresu ( - ) užregistruoti IĮ „I. C.“. Liudytojas sutiko ir 2015 m. birželio–liepos mėnesiais tame bute gyveno Gruzijos piliečiai. A. A. pažįsta (1 t., b. l. 107–108).

44Iš liudytojo N. S. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo pagarsinti vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, matyti, kad jis teigė nepažįstantis A. A., jokių santykių su juo neturėjęs ir niekad su juo nebuvo susitikęs. Savo paso Nr. ( - ) niekada ir niekam nėra davęs. Liudytojas periodiškai būna Lietuvoje ir perka automobilius, dėl to ne kartą yra gavęs vizą, o 2014-2015 metais turėjo leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. 2014 m. Lietuvoje registravosi kaip individualios veiklos vykdytojas, importuojantis automobilius į Lietuvą. A. A. nebuvo tarpininkas jam perkant automobilius, dėl vizos gavimo ar įmonės įsteigimo klausimais į jį niekada nesikreipė ir jam pinigų už nieką nemokėjo (3 t., b. l. 50–52).

45Iš liudytojo G. R. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo pagarsinti vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, matyti, kad jis teigė, jog A. A. nepažįsta, iš kur pas jį atsirado jo pasas – nežino. 2014 m. rugsėjo mėnesį liudytojas gavo laikiną leidimą gyventi Lietuvoje. Dokumentus jam padėjo susitvarkyti Lietuvos pilietis, kurio asmens duomenų nepamena, jis už tai sumokėjo lietuviui, bet kiek, tiksliai nepamena. Tai buvo vienintelis asmuo, kuriam jis buvo davęs savo pasą. Ar šis asmuo turi ryšių su A. A., liudytopjas nežino. Liudytojas Gruzijoje realizuoja automobilius, kuriuos perka Europoje. Anksčiau kiekvieną kartą vykstant į Europą nereikėjo gauti vizos, nes jis buvo laikomas kaip laikinai gyvenantis Lietuvoje, o tai suteikė teisę vienerius metus dirbti ir gyventi Lietuvoje, kurioje jis registravosi kaip individualios veiklos veikėjas. Jo veikla buvo – automobilių pirkimas ir pardavimas. Jis neprašė A. A. patvirtinti kvietimą į Lietuvą. Jam niekas nepadėjo gauti vizą, viską tvarkydavosi pats. Jam perkant automobilius Lietuvoje, A. A. tarpininku nebuvo, su juo lniekada nebuvo susitikęs, jis jam niekuo nepadėjo, todėl A. A. jokių pinigų nemokėjo (3 t., b. l. 41–44).

46Iš liudytojo L. L. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo pagarsinti vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, matyti, kad liudytojas A. A. pažįsta apie 3-4 metus, jis periodiškai atvyksta į Lietuvą, į Alytaus miestą, ir susitinka su A. A., tačiau jo paso A. A. niekada neturėjo ir negalėjo juo pasinaudoti. A. A. niekada nepadėjo jam gauti laikinojo leidimo gyventi Lietuvoje, nei A. A., nei kažkas kitas nepadėjo jam įregistruoti individualios veiklos, todėl niekam ir nemokėjo jokių pinigų už tai. A. A. niekada nepadėjo jo vykdomoje veikloje, kadangi tokia pagalba jam nebuvo reikalinga, neteikė jokių paslaugų ir jam jokie pinigai nebuvo mokami (3 t., b. l. 44–46).

47Iš liudytojo B. C. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo pagarsinti vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, matyti, kad liudytojas su A. A. susipažino maždaug prieš trejus metus automobilių turguje. A. A. ne kartą padėjo jam įsigyti automobilius Lietuvoje, tačiau jam už tai ar už ką nors kitą atlygio liudytojas nedavė, kadangi juos sieja draugiški ryšiai. Dėl vizos gavimo į A. A. jis niekada nesikreipė, taip pat nesikreipė į jį dėl automobilių realizacijos veiklos vykdymo užregistravimo ir už tai jam jokių pinigų nemokėjo (3 t., b. l. 53–55).

48Iš liudytojo C. K. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo pagarsinti vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, matyti, kad liudytojas su A. A. susipažino Lietuvoje, tačiau jam savo paso niekada nedavė, nesikreipė į jį dėl vizos gavimo ar dėl pakvietimo patvirtinimo. Nuo 2014 m. spalio 18 d. liudytojas gali laikinai gyventi Lietuvoje, 2014 m. rugsėjo mėnesį jis Lietuvoje registravosi kaip individualios veiklos vykdytojas, jo veikla buvo – automobilių pirkimas ir pardavimas, tačiau registravimo metu A. A. niekuo nepadėjo ir jam nebuvo mokami jokie pinigai. Perkant automobilius, A. A. jam taip pat nepadėjo, jis nesiūlė ir nesuteikė jokių paslaugų, todėl pinigai jam nebuvo mokami (3 t., b. l. 56–58).

49Iš liudytojo I. M. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo pagarsinti vadovaujantis BPK BPK 276 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, matyti, kad iki 2016 m. rugpjūčio mėnesio jo pavardė buvo „A.“, po to pavardę pasikeitė. Liudytojas A. A. nepažįsta, niekada nebuvo jo sutikęs ir jų nesieja jokie santykiai. Savo paso niekam nedavė ir nežino, kaip pas A. A. galėjo patekti jo asmens dokumentas. 2014 m. vasarą liudytojas Lietuvoje užregistravo individualią veiklą dėl automobilių prekybos ir realizavimo, tačiau Lietuvoje automobilių jis niekada nepirkdavo. A. A. liudytojui niekuo nepadėjo, jokių paslaugų neteikė ir jam už nieką pinigai nebuvo mokami (3 t., b. l. 59–61).

502016 m. kovo 17 d. Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2016 m. kovo 17 d. specialisto išvadoje Nr. 140-IS1-1555 nurodyta, kad A. A. padėjo/tarpininkavo Gruzijos piliečiams įsigyjant automobilius bei atidarant individualias įmones Gruzijos piliečių vardu ir už tai gaudavo atlygį. Kadangi A. A. vykdyta tarpininkavimo veikla nebuvo registruota A. A. individualios įmonės veikla, tačiau atitiko Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 7 d. nustatytus individualios veiklos kriterijus (savarankiškumą, tęstinumą, ekonominės naudos siekimą), todėl šiai veiklai vykdyti A. A. turėjo šią individualią veiklą įregistruoti nustatyta tvarka. Taigi, A. A., vykdęs individualią veiklą jos neįregistravęs, nesilaikė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 35 straipsnio 2 dalies reikalavimų, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka. Nustatyta, kad A. A. laikotarpiu nuo 2009 m. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos už pagalbą (tarpininkavimą) gavo ne mažiau kaip 2 650 Lt (767,49 eur) pajamų (įplaukų). Ikiteisminio tyrimo medžiagoje nėra duomenų apie tai, kokiam skaičiui žmonių A. A. padėjo įsigyti automobiliu nuo 2007-01-01 iki 2008-12-31 ir kokios įmonės ir koks jų skaičius buvo įsteigtos Gruzijos piliečių vardu tarpininkaujant A. A. nuo 2007-01-01 iki 2014-08-11 bei nuo 2014-10-29 iki 2015-06-15. Gautos pajamos traktuojamos kaip pajamos iš individualios veiklos, todėl turėjo sumokėti 5 proc. gyventojų pajamų mokestį. Turėjo sumokėti šiuos mokesčius: gyventojų pajamų mokestį – 26,86 eur, valstybinio socialinio draudimo įmokas – 76,56 eur, privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 24,18 eur, viso 127,60 eur (2 t., b. l. 154–161).

512017 m. liepos 7 d. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų skyriaus specialisto išvadoje Nr. 52-93-IS1-119 nurodyta, kad A. A. gavo pajamas (įplaukas) per grynųjų pinigų perlaidų sistemas „MoneyGram“ ir „Western Union“ 46 526,73 Eur, t. y. 2014 metais – 144 315,16 Lt (41 796,56 Eur), 2015 metais – 3 230,17 Eur ir 2016 metais – 1 500 Eur. Tuo tarpu grynųjų pinigų pervedimai (išlaidos), atliktos A. A. minėtu laikotarpiu per „MoneyGram“ ir „Western Union“ sudarė – 11 362,34 Eur. (2014 m. – 11 138,84 Eur, 2015 m. – 223,50 Eur). A. A., nuolatinis Lietuvos gyventojas (gyventojo registro išrašas apie asmenį duomenimis), gavo pajamas, kurios traktuojamos kaip dovanojimo būdu gautos, turėjo apskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM – taikomas 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas). Taigi, A. A. į Lietuvos Respublikos biudžetą turėjo apskaičiuoti ir sumokėti 4 679,97 Eur gyventojų pajamų mokesčio (GPM) t. y. už 2014 m. – 15 780,81 Lt (4 570,44 Eur), o už 2015 m. – 109,53 Eur. Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos (PSD) nuo nuolatiniam Lietuvos gyventojui į banko sąskaitą pervestų ar kitokiu būdu perduotų piniginių lėšų (dovanojimo būdu gautų pajamų) – nemokamos (2 t., b. l. 165–173). Specialistė R. R., apklausta teisiamojo posėdžio metu, patvirtino padarytas išvadas.

52Teismas įvertinęs kaltinamojo parodymus, kitus baudžiamosios bylos duomenis, daro išvadą, kad neįrodyta, kad kaltinamasis A. A. padarė nusikaltimus, numatytus BK 1891 straipsnio 1 dalyje ir 202 straipsnio 1 dalyje. Liudytojų parodymai ir kiti kaltinamajame akte nurodyti duomenys nepatvirtina kaltinamojo kaltės dėl jam inkriminuotų šių nusikaltimų padarymo.

53Neteisėtas praturtėjimas (BK 1891 straipsnio 1 dalis)

54Neteisėto praturtėjimo dalykas yra ne bet koks didesnės negu 500 MGL vertės turtas, o tik toks, kuris negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis. BK 1891 straipsnyje vartojama sąvoka „teisėtos pajamos“ išaiškinta BK 190 straipsnio 2 dalyje (2010 m. gruodžio 2 d. redakcija). Joje nustatyta: „<...> BK 1891 straipsnyje nurodytos teisėtos pajamos yra iš teisės aktų neuždraustos veiklos gautos pajamos, nesvarbu, ar jos buvo apskaitytos teisės aktų nustatyta tvarka, ar ne. Neteisėto praturtėjimo sudėties dalyku gali būti ir pačios pajamos, kurios negalėjo būti gautos iš neuždraustos veikos, nors už jas joks kitas turtas nebuvo įgytas. Įrodinėjant BK 1891 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo – neteisėto praturtėjimo sudėtį būtina paisyti nekaltumo prezumpcijos principo ir iš jo kylančių reikalavimų, pažymima ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse. Jose išaiškinta, kad įrodinėjant aplinkybę, jog turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, negali būti pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas (2014 m. vasario 11 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-48/2014, plenarinės sesijos 2014 m. balandžio 11 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-93/2014, 2014 m. balandžio 15 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-75/2014). Vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, kaltinamasis neturi pareigos įrodinėti praturtėjimo teisėtumo. Įrodyti, kad asmuo turėjo šį turtą nuosavybės teise, žinodamas arba turėdamas ir galėdamas žinoti, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, yra kaltinančios šalies pareiga (2015 m. birželio 9 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-274-511/2015, 2016 m. balandžio 19 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-111-677/2016). Turi būti vertinami duomenys apie turto įgijimo aplinkybes, turto savininko ir jo šeimos narių gyvenimo būdą, darbinės veiklos pobūdį ir stažą, turimus verslus, įtrauktas ir galbūt neįtrauktas į apskaitą pajamas, paimtas paskolas, paveldėtą turtą, išlaidas, ryšius su asmenimis, apie kurių neteisėtą veiklą turima duomenų, ir kt.

55Teismas, įvertinęs kaltinamojo parodymus ir kitus šios baudžiamosios bylos duomenis, daro išvadą, kad nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad kaltinamasis nuosavybės teise turėjo didesnės negu 500 MGL (18 830 Eur) vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, t. y. laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 10 d. turėjo nedeklaruotų, dokumentais nepatvirtintų, per pinigų ir mokėjimo perlaidų paslaugas „Western Union“ ir „MoneyGram“ gautų 46 526,73 Eur piniginių lėšų, kurios buvo pervestos ne mažiau kaip iš 51 (penkiasdešimt vieno) asmens, nuo kurių A. A. nesumokėjo 4 679,97 Eur gyventojų pajamų mokesčio.

56Kaltinime nurodyta, kad kaltinamasis laikotarpyje nuo 2014-01-01 iki 2016-03-10 turėjo nedeklaruotų, dokumentais nepatvirtintų 46526,76 eur piniginių lėšų, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis. Tačiau iš 2017-07-07 specialisto išvados (2 t., b.l. 165-169) matyti, kad tiriamuoju laikotarpiu kaltinamasis per grynųjų pinigų perlaidų sistemas „MoneyGram“ ir „Western Union“ gavo įplaukų 46526,73 eurų sumai: 2014 m. – 41 796,56 eur, 2015 m. – 3 230,17 eur, 2016 m. – 1 500 eur. Taip pat kaltinamasis A. A. per minėtą laikotarpį atliko grynųjų pinigų pervedimus kitiems asmenims 11 362,34 eur sumai. Iš kaltinamojo šeimos narių gauta 9 010 eur dydžio suma. Šios aplinkybės patvirtina kaltinamojo paaiškinimus, kad kaltinamasis ir Gruzijoje gyvenantys jo šeimos nariai remia vieni kitus. Specialisto išvadoje padaryta išvada, kad gautos įplaukos yra dovanojimo būdu gautos pajamos, kurios turi būti apmokestintos 15 procentų gyventojų pajamų mokesčiu. Taip pat nurodyta, kad dovanojimo būdu gautos pajamos iš sutuoktinio, vaikų, tėvų, brolių, sesrų, vaikaičių ir senelių yra neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Todėl apskaičiuojant pajamų mokestį iš 46 526,76 eur pajamų buvo išminusuota iš kaltinamojo seserų gauta gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama suma – 9010 eurai. Taip pat pagal įstatymą neapmokestinama pinigų suma – 2500 eur. Taip pat nurodyta, kad 2016 metais dovanojimo būdu gautos pajamos neviršija neapmokestinamų pajamų, todėl gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikia. Todėl pagal šias išvadas visa kaltinime nurodyta pinigų suma - 46 526,73 eur negali būti laikomas turtu, kuris negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis. 2016-03-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje Nr. 140-1S1-1555 (2 t., b.l. 165-161) piniginės įplaukos nebuvo tirtos, ryšys tarp kaltinamojo vykdomos veiklos ir mokėjimo perlaidų būdu gautų pajamų, nenustatytas. Todėl teismas sutinka su 2017-07-07 specialisto išvadoje Nr. 52-93-1S1-119 padaryta išvada, kad pinigų perlaidomis gautos įplaukos yra dovanojimo būdu gautos pajamos. Be to, su tokiu vertinimu sutinka ir Valstybinė mokesčių inspekcija, pareiškusi atitinkamo dydžio ieškinį.

57Baudžiamajai atsakomybei kilti būtina, kad asmuo turėjo šį turtą nuosavybės teise, žinodamas arba turėdamas žinoti, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis. Laikytina, kad dovanojimo būdu gauti pinigai yra teisėtu būdu įgytos pajamos, tik jos turėjo būti atitinkamai deklaruojamos ir už jas sumokėtas gyventojų pajamų mokestis. Pats kaltinimas dėl nepagrįsto praturtėjimo nėra pagrįstas įrodymais, kad pervestos lėšos negalėjo būti laikomos įgytos teisėtomis pajamomis, o kaltinamasis apie tai žinojo ar turėjo ir galėjo žinoti. Vien tai, kad pajamos nebuvo nustatyta tvarka deklaruotos ir už jas nesumokėti mokesčiai, nesudaro pagrindo išvadai, kad turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis priemonėmis, tai yra negali lemti nusikalstamos pinigų kilmės. Nėra jokių įrodymų apie gautų lėšų kilmę, o būtent jų neteisėtumo buvimą. Laikytina, kad pervestų kaltinamajam pinigų kilmė liko nenustatyta. Teismas mano, kad už tai kyla Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta atsakomybė, kai asmuo neapskaičiuoja ir nedeklaruoja deklaruojamo mokesčio.

58Teismas vadovaujasi principu, kad bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo), byloje nesurinkus neginčijamų įrodymų, patikimai patvirtinančių kaltinime nurodytų kaltinamojo neteisėtų veiksmų padarymo, konstatuoja, kad kaltinamasis nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto BK BK 1891 straipsnio 1 dalyje, požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas), todėl vadovaujantis BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatomis, išteisintinas.

59Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine veikla (BK 202 straipsnio 1 dalis)

60Valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras kaltina A. A., kad jis laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 15 d., pažeisdamas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 35 straipsnio 2 dalies reikalavimą, kad „Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka“; pažeisdamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų, vykdančių individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ su pakeitimais 2007 m. liepos 10 d. (įsakymas Nr. VA-53) tvarkos reikalavimus; pažeisdamas 2008 m. liepos 25 d. VMI įsakymu Nr. VA-38, 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36 patvirtintų Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą nustatytos tvarkos reikalavimus, tyčia neinformavęs mokesčio administratoriaus ir minėtu laikotarpiu neįregistravęs mokesčių mokėtojų registre individualios komercinės veiklos ir jai neįgijęs leidimo, tačiau siekdamas gauti pajamų ir išvengti mokėti privalomų mokesčių į valstybės biudžetą, neteisėtu būdu versliškai ėmėsi komercinės veiklos, kurios metu tarpininkavo Gruzijos Respublikos piliečiams įsigyjant automobilius, ir tokiu būdu turėdamas tikslą gauti pajamas, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytose vietose pirko automobilius, taip padėdamas ne mažiau kaip 20 (dvidešimčiai) asmenų įsigyti automobilius, taip pat turėdamas tikslą tarpininkauti Gruzijos Respublikos piliečiams padedant įregistruoti įmones ir tokiu būdu gauti pajamas, padėjo Gruzijos Respublikos piliečių vardu įregistruoti ne mažiau kaip 13 (trylika) įmonių, tokiu būdu neteisėtai vykdydamas minėtas veiklas gavo ne mažiau kaip 46 526,73 Eur pajamų, nuo kurių nesumokėjo 4 679,97 Eur gyventojų pajamų mokesčio.

61BK 202 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu.

62Šia nusikalstama veika kėsinamasi į Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytą verslo tvarką. Tokia tvarka apima tiek bendrąsias verslo subjektų teises ir pareigas, tiek specialiuosius reikalavimus, keliamus atskiroms verslo rūšims. Taikant BK 202 straipsnio 1 dalį, nepakanka išsiaiškinti, kad kaltininkas neteisėtai sudarė sandorius ir gavo pajamų, bet būtina nustatyti ir kitus požymius, kurie atskleistų jo veiklos liečiamumą su baudžiamojo įstatymo saugoma vertybe, t. y. kad tokia veikla pažeidžia nustatytą vertimosi ekonomine veikla tvarką ir prieštarauja sąžiningos verslininkystės principams (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-174/2012, 2K-83-895/2016).

63Kaltinamasis A. A. kaltinamas, kad jis versliškai užsiėmė tarpininkavimo veikla, kurią vykdydamas gavo 46 526,73 eur pajamų, nuo kurių nesumokėjo 4 679,97 eurų gyventojų pajamų mokesčio. Tačiau, kaip matyti, iš 2016-03-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvados Nr. 140-1S1-1555 (2 t., b.l. 165-161), kurioje nurodyta, kad A. A. iš tarpininkavimo Gruzijos piliečiams gavo pajamų – ne mažiau kaip 2 650 Lt (767,49 eur), nuo kurių turėjo sumokėti 26,86 eur gyventojų pajamų mokesčio, 76,56 eur valstybinio socialinio draudimo įmokas, 24,18 eur privalomojo sveikatos draudimo įmokas, iš viso 127,60 eur. Suformuluotas kaltinimas prieštarauja šiai specialisto išvadai. Pagal 2017-07-07 specialisto išvadoje Nr. 52-93-1S1-119 (2 t., b.l. 165-169) padarytas išvadas - 46 526,73 eur priskiriama prie dovanojimo būdu, o ne iš komercinės veiklos, gautų pajamų, už kurias turi būti sumokėtas 4 679,97 eur gyventojų pajamų mokestis. Su šia specialisto išvada sutinka ir teismas. Objektyvių duomenų, kurie leistų teismui padaryti neginčijamą išvadą, kad 46 526,73 eur yra pajamos, gautos iš kaltinamojo versliškai vykdomos komercinės veiklos, nėra. Taip pat 4 679,97 eur gyventojų pajamų mokestis nėra sietinas su kaltinamojo galimai vykdyta komercine veikla, kadangi šios pajamoms taikomi skirtingi gyventojų pajamų mokečio tarifai. Laikytina, kad kaltinamojo veikoje nėra ir stambaus masto požymio.

64Kaip versliškumo požymis kaltinime nurodyta, kad kaltinamasis laikotarpyje nuo 2007-01-01 iki 2015-06-15 pirko automobilius, taip padėdamas ne mažiau kaip 20 asmenų įsigyti automobilius, taip pat padėdamas įregistruoti ne mažiau kaip trylika įmonių. Tačiau pagal specialisto išvadą Gruzijos piliečių vardu yra įsteigtos trylika įmonių laikotarpyje nuo 2014-08-12 iki 2014-10-28, kitų objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad A. A. tarpininkaujant buvo įsteigtos Gruzijos piliečių vardu kaltinime nurodytu laikotarpiu (2007-01-01 iki 2015-06-15) nėra (2 t., b.l. 156-158). Be to, specialisto išvadoje kaltinamojo veikla vertinama nuo 2009 metų, o ne nuo 2007-01-01, kaip nurodyta kaltinime, kadangi už šį laikotarpį bylos medžiagoje nėra jokių objektyvių duomenų. Šias išvadas dėl nesumnokėtų mokesčių, susijusių su kaltinamojo vykdoma tarpininkavimo veikla, specialistas padarė, vertindamas kaltinamojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Specialisto išvadoje nurodyta, kad iš tarpininkavimo veiklos kaltinamasis laikotarpiu nuo 2009 metų iki 2015-06-15 gavo 2 650 Lt (767,49 eur) pajamų, akivaizdu, kad šios sumos negalima laikyti, kad tai yra pagrindinis jo pragyvenimo šaltinis. Kaip jau minėta, 46 526,73 eur yra pripažintinos dovanojimo būdu gautomis pajamomis. Teismų praktikoje atskleidžiant versliškumo požymio turinį nurodyta, kad jį galėtų rodyti parengiamųjų darbų neteisėtai komercinei ar kitokiai veiklai organizuoti ir vykdyti atlikimas, šios veiklos valdymas ir kitokie veiksmai, rodantys didesnį veikos pavojingumo laipsnį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-574/2011, 2K-335/2012, 2K-7-58/2013). Versliškumas kaip baudžiamosios atsakomybės taikymo kriterijus iš esmės reiškia didesnį neteisėtos ekonominės veiklos mastą, kiek tai nesutampa su kitu anksčiau aptartu stambaus masto – 500 MGL – kriterijumi. Tokį didesnį veiklos mastą (ir pavojingumą) galėtų rodyti išvystyta neteisėto verslo infrastruktūra, platūs ryšiai su tiekėjais, aktyvi teikiamų paslaugų vartotojų paieška, samdomų darbuotojų buvimas, didelių organizacinių pastangų poreikis verslui vykdyti ir pan. (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-515/2014). Iš inkriminuoto kaltinimo matyti, kad kaltinamajam inkriminuoti veiksmai nebuvo intensyvūs, pastovūs ir neturėjo nuolatinio pobūdžio, byloje nenustatyti jokie kiti veiklos versliškumą bei didesnį jos pavojingumą galintys rodyti veiksniai: bylos duomenys leidžia teigti, kad kaltinamasis veiklą vykdė vienas, nesant samdomų darbuotojų, nenustatytas didelių organizacinių pastangų poreikis veiklai vykdyti, nėra duomenų apie išplėtotą neteisėto verslo infrastruktūrą, nėra aiškių duomenų, leidžiančių konstatuoti vykdžius aktyvią teikiamų paslaugų vartotojų paiešką. Iš tarpininkavimo veiklos pagal 2016-03-17 specialisto išvadą už šešerių metų laikotarpį už tarpininkavimo veiklą gautos pajamos 2 650 Lt (767,49 eur) yra ganėtinai mažos, jų negalima laikyti, kad tai yra pagrindinis kaltinamojo pragyvenimo šaltinis. 46 526,73 eur suma yra pripažintina dovanojimo būdu gautomis pajamomis. Esant paminėtoms aplinkybėms darytina išvada, kad kaltinamojo A. A. veiksmuose nėra pagrindo konstatuoti nei veikos pastovumo, nei aplinkybės, kad iš šios veiklos kaltinamasis gavo pajamų, kurios yra pagrindinis ar papildomas jo pragyvenimo šaltinis. Versliškumas turi būti suvokiamas kaip kriterijus, rodantis didesnį nusikalstamos veikos pavojingumą nei analogiško administracinio pažeidimo. Šioje baudžiamojoje byloje duomenų, leidžiančių kaltinamojo veiksmus vertinti, kaip labiau pavojingus, atitinkančius baudžiamojo kodekso nuostatas, nėra. Todėl konstatuoti A. A. veikloje versliškumo požymių, kurie užtrauktų baudžiamąją atsakomybę pagal BK 202 strasipnio 1 dalį, nėra jokio pagrindo.Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tas asmuo, kurio veika atitinka baudžiamajame įstatyme numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Nusikalstamos veikos sudėtis – tai baudžiamajame įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visuma (BK 2 straipsnio 4 dalis). Kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas tik tada, kai jo buvimą neginčijamai patvirtina teisiamajame posėdyje išnagrinėtų įrodymų visuma. Remiantis baudžiamosios teisės teorija ir teismų praktika, baudžiamojoje byloje turi būti nustatyta kaltininko padarytos veikos atitiktis BK Specialiojoje dalyje numatytai atitinkamos nusikalstamos veikos sudėčiai, taigi turi būti nustatomi ir įrodomi nusikalstamos veikos objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, nurodyti baudžiamajame įstatyme. Nagrinėjamojoje byloje neįrodyta, kad kaltinamasis A. A. neteisėtu būdu versliškai ar stambiu mastu vertėsi ūkine, komercine veikla neįregistravęs mokesčių mokėtojų registre individualios komercinės veiklos ir jai neįgijęs leidimo, todėl A. A. pagal BK 202 straipsnio 1 dalį išteisintinas, kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas, BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

65Daiktiniai įrodymai:

661)

67automobilio Mazda 626 valst. Nr. ( - ) automobilio Audi 100 Avant Valst. Nr. ( - ); automobilio Audi 100 valst. Nr. ( - ) registracijos liudijimus, paimtus 2015-04-09 kratos metu, nuosprendžiui įsiteisėjus, perduoti VĮ „Regitra“;

682)

69Gruzijos piliečių pasus: S. T. Nr. ( - ), L. A. Nr. ( - ), Z. S. Nr. ( - ), K. S. Nr. ( - ), N. D. Nr. ( - ), G. K. Nr. ( - ), G. G. Nr. ( - ), D. O. Nr. ( - ), N. C. Nr. ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus perduoti Gruzijos ambasadai;

703)

71įmonių IĮ „L. Z.“ ir ( - )antspaudus sunaikinti;

724)

73tris CD laikmenas su duomenimis, Gruzijos Respublikos piliečių pasų kopijas (199 lapai), įvairius dokumentus (244 lapai), paimtus 2015-04-09 kratos metu, palikti nuolatiniam saugojimui prie baudžiamosios bylos medžiagos.

74Civilinis ieškinys

75Civilinio ieškovo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareikštas ieškinys (1 t., b.l. 73-76) dėl 4 679,97 eur priteisimo paliktinas nenagrinėtas, kadangi kaltinamasis išteisinamas, nes nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčios veikos (BPK 115 str. 3 d. 2 p.).

76Bausmės skyrimo klausimai

77Skiriant bausmes, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos BK 54 str. nustatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais.

78Kaltinamasis A. A. padarė tyčinį apysunkį nusikaltimą. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis yra teistas 2018 m. kovo 27 d. Alytaus apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 140 straipsnio 2 dalį keturių mėnesių viešųjų darbų bausme. Teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėjo 2018-04-17, bausmės nėra atlikęs. Baustas administracinėmis nuobaudomis. Registruojasi darbo biržoje. Kaltinamajam skiriama nusikaltimo sankcijoje numatyta švelniausia bausmės rūšis – bauda. Nustatant baudos dydį, teismas atsižvelgia į ilgą ikiteisminio tyrimo atlikimo trukmę, kaltinamajam taikytus suvaržymus, todėl bauda nustatytina mažesnė už bausmės vidurkį. Taip pat baudos dydžiui taikomas Bazinis bausnių ir nuobaudų dydis, galiojęs iki 2018-01-01, tai yra 37,66 eur už 1 MGL. Šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė bendrintina su 2018-03-27 teismo baudžiamuoju įsakymu, taikant BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., 65 str. 2 d. nuostatas.

79A. A. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

80Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 303-307 straipsniais,

Nutarė

81A. A. (A. A.) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 302 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam bausmę – 10 MGL dydžio, tai yra 376,60 eurų dydžio baudą.

82Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, 65 straipsnio 2 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su 2018 m. kovo 27 d. Alytaus apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta viešųjų darbų bausme ir A. A. (A. A.) paskirti galutinę subendrintą bausmę – 10 MGL dydžio (376,60 eurų) baudą ir 4 mėnesių viešuosius darbus, įpareigojant A. A. neatlygintinai išdirbti po 30 valandų per mėnesį visuomenės labui. Į bausmės laiką įskaityti viešųjų darbų bausmės dalį, atliktą pagal 2017-03-27 teismo baudžiamąjį įsakymą.

83Įpareigoti A. A. paskirtą baudą sumokėti per penkis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Bauda sumokama bet kuriame banke į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6801, teismui pateikti mokėjimo kvitą. Nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškoma priverstinai.

84A. A. (A. A.) dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1891 straipsnio 1 dalyje, išteisinti, kadangi kaltinamasis nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

85A. A. (A. A.) dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalyje, išteisinti, kadangi kaltinamasis nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

86Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

87Daiktinius įrodymus –

88- automobilio Mazda 626 valst. Nr. ( - ) automobilio Audi 100 Avant Valst. Nr. ( - ); automobilio Audi 100 valst. Nr. ( - ) registracijos liudijimus, paimtus 2015-04-09 kratos metu, nuosprendžiui įsiteisėjus, perduoti VĮ „Regitra“;

89- Gruzijos piliečių pasus: S. T. Nr. ( - ), L. A. Nr. ( - ), Z. S. Nr. ( - ), K. S. Nr. ( - ), N. D. Nr. ( - ), G. K. Nr. ( - ), G. G. Nr. ( - ), D. O. Nr. ( - ), N. C. Nr. ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus perduoti Gruzijos ambasadai Lietuvoje (Poškos g. 13, LT-08123 Vilnius).;

90- įmonių IĮ „L. Z.“, ( - )antspaudus sunaikinti.

91- tris CD laikmenas su duomenimis, Gruzijos Respublikos piliečių pasų kopijas (199 lapai), įvairius dokumentus (244 lapai), paimtus 2015-04-09 kratos metu, nuosprendžiui įsiteisėjus palikti nuolatiniam saugojimui prie baudžiamosios bylos medžiagos.

92Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį palikti nenagrinėtą.

93Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

94Apeliacinės instancijos teisme byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai proceso dalyvis prašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, arba įstatymas numato privalomą bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka, arba byloje būtina atlikti įrodymų tyrimą ar išklausyti žodinius proceso dalyvių paaiškinimus. Prašymas bylą nagrinėti rašytinio ar žodinio proceso tvarka turi būti nurodytas apeliaciniame skunde.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Vilma... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. A. A. (A. A.), asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gruzinas, Lietuvos Respublikos... 4. 1)... 5. 2012 m. kovo 8 d. Alytaus rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Rrespublikos... 6. 2) 2018 m. kovo 27 d. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų pagal BK 140... 7. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 1891 straipsnio 1... 8. Teismas... 9. Kaltinamasis A. A. laikotarpiu nuo ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiko iki... 10. Kaltinamasis savo kaltę pripažino tik dėl dokumentų laikymo, dėl kitų... 11. Iš kaltinamojo A. A. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie... 12. 2015 m. gruodžio 8 d. apklaustas įtariamuoju A. A. teigė, kad jis yra... 13. 2016 m. vasario 12 d. apklaustas A. A. papildomai paaiškino, kad atvykusiems... 14. 2017 m. vasario 8 d. papildomai apklaustas įtariamuoju A. A. nurodė, kad 2014... 15. 2017 m. gegužės 18 d. papildomai apklaustas įtariamuoju A. A. nurodė, kad... 16. 2017 m. birželio 27 d. papildomai apklaustas įtariamuoju A. A. nurodė, kad... 17. Per „MoneyGram“ jis siuntė pinigus: 2014 m. vasario 27 d. L. A., jo... 18. 2017 m. liepos 14 d. papildomai apklaustas įtariamuoju A. A. nurodė, kad... 19. Kaltinamasis A. A. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.... 20. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 302 straipsnio 1 dalyje... 21. Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad 2015-04-09 kratos metu iš A. A. paimti 5... 22. Iš reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad... 23. Iš kratos protokolo matyti, kad 2015 m. balandžio 9 d. atliekant kratą pas... 24. Iš Daiktų apžiūros protokolo matyti, kad iš kaltinamojo paimti daiktai... 25. Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad įmonė ( - )registruose nerasta, įmonė... 26. Iš liudytojo N. D. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo... 27. Iš liudytojo N. C. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo... 28. Iš N. D. paso Nr. ( - ) matyti, kad pase yra įklijuota Šengeno valstybės... 29. Iš S. T. paso Nr. ( - ) matyti, kad pase yra įklijuota Šengeno valstybės... 30. Aukščiau aptarti duomenys visumoje patvirtina, kad kaltinamojo A. A. kaltė,... 31. Nusikalstamos veikos pavojingumas reiškia, jog tokia veika kėsinamasis į... 32. Pagal BK 302 str. 1 d. atsako tas, kas pagrobė ar neturėdamas teisėto... 33. Teismas mano, kad įrodyta, kad kaltinamasis Gruzijos piliečių asmens... 34. Dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 1891 straipsnio 1 dalyje ir 202... 35. Kaltinamasis A. A. buvo kaltinamas tuo, kad jis nuosavybės teise turėjo... 36. Tokiais veiksmais kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 1891... 37. Be to, jis laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 15 d.,... 38. Tokiais veiksmais kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 202... 39. Kaltinamasis A. A. savo kaltės dėl šių nusikalstamų veikų nepripažino.... 40. Teisme apklaustas liudytojas R. U. parodė, kad jam nuosavybės teise priklauso... 41. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad... 42. Iš liudytojo R. S. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo... 43. Iš liudytojo Ž. R. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo... 44. Iš liudytojo N. S. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo... 45. Iš liudytojo G. R. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo... 46. Iš liudytojo L. L. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo... 47. Iš liudytojo B. C. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo... 48. Iš liudytojo C. K. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo... 49. Iš liudytojo I. M. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, kurie buvo... 50. 2016 m. kovo 17 d. Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2016 m.... 51. 2017 m. liepos 7 d. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 52. Teismas įvertinęs kaltinamojo parodymus, kitus baudžiamosios bylos duomenis,... 53. Neteisėtas praturtėjimas (BK 1891 straipsnio 1 dalis)... 54. Neteisėto praturtėjimo dalykas yra ne bet koks didesnės negu 500 MGL vertės... 55. Teismas, įvertinęs kaltinamojo parodymus ir kitus šios baudžiamosios bylos... 56. Kaltinime nurodyta, kad kaltinamasis laikotarpyje nuo 2014-01-01 iki 2016-03-10... 57. Baudžiamajai atsakomybei kilti būtina, kad asmuo turėjo šį turtą... 58. Teismas vadovaujasi principu, kad bet kokios abejonės turi būti vertinamos... 59. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine veikla (BK 202 straipsnio 1 dalis)... 60. Valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras kaltina A. A., kad jis... 61. BK 202 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 62. Šia nusikalstama veika kėsinamasi į Lietuvos Respublikos įstatymuose ir... 63. Kaltinamasis A. A. kaltinamas, kad jis versliškai užsiėmė tarpininkavimo... 64. Kaip versliškumo požymis kaltinime nurodyta, kad kaltinamasis laikotarpyje... 65. Daiktiniai įrodymai:... 66. 1)... 67. automobilio Mazda 626 valst. Nr. ( - ) automobilio Audi 100 Avant Valst. Nr. (... 68. 2)... 69. Gruzijos piliečių pasus: S. T. Nr. ( - ), L. A. Nr. ( - ), Z. S. Nr. ( - ),... 70. 3)... 71. įmonių IĮ „L. Z.“ ir ( - )antspaudus sunaikinti;... 72. 4)... 73. tris CD laikmenas su duomenimis, Gruzijos Respublikos piliečių pasų kopijas... 74. Civilinis ieškinys... 75. Civilinio ieškovo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 76. Bausmės skyrimo klausimai... 77. Skiriant bausmes, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos BK 54 str.... 78. Kaltinamasis A. A. padarė tyčinį apysunkį nusikaltimą. Kaltinamojo... 79. A. A. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 80. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,... 81. A. A. (A. A.) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 82. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, 9... 83. Įpareigoti A. A. paskirtą baudą sumokėti per penkis mėnesius nuo... 84. A. A. (A. A.) dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos... 85. A. A. (A. A.) dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos... 86. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti... 87. Daiktinius įrodymus –... 88. - automobilio Mazda 626 valst. Nr. ( - ) automobilio Audi 100 Avant Valst. Nr.... 89. - Gruzijos piliečių pasus: S. T. Nr. ( - ), L. A. Nr. ( - ), Z. S. Nr. ( - ),... 90. - įmonių IĮ „L. Z.“, ( - )antspaudus sunaikinti.... 91. - tris CD laikmenas su duomenimis, Gruzijos Respublikos piliečių pasų... 92. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį palikti... 93. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas... 94. Apeliacinės instancijos teisme byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka,...