Byla 2-2706-553/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys AB „Kauno tiltai“, UAB „Sweco hidroprojektas“ ir „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o“ (dabar Sweco Polska)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kamesta“ patikslintą ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys AB „Kauno tiltai“, UAB „Sweco hidroprojektas“ ir „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o“ (dabar Sweco Polska).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui (perkančiajai organizacijai), kuriuo prašo panaikinti atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2014-10-22 sprendimą Nr. (11.7)2-5150 „Dėl kvalifikacinių duomenų įvertinimo ir procedūros rezultatų“, kuriuo atmestas UAB „Kamesta“ kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Sweco hidroprojektas“, „Sweco Infraprojekt Sp.zo.o.“ 2014-08-21 pasiūlymas ir kuriuo atsakovas: 1) nustatė pasiūlymų eilę, joje pirmu numeriu įrašydamas AB „Kauno tiltai“ su pasiūlymu 9 269 991,50 Lt su PVM; 2) laimėtoju pasirinko dalyvio AB „Kauno tiltai“ pasiūlymą; 3) nusprendė sutartį už 9 269 991,50 Lt sudaryti su dalyviu AB „Kauno tiltai“, taip pat atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2014-11-03 sprendimą Nr. (11.7)2-5500, kuriuo netenkinta UAB „Kamesta“ pretenzija ir atnaujintos sustabdytos viešojo pirkimo procedūros. Priteisti iš atsakovo ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad atsakovas 2014-08-05 centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3019 Mairiškiai-Žibartoniai-Gudžiūnai ruožo nuo 9,7 iki 15,31 km rekonstravimo projektavimas, projekto vykdymo priežiūra ir statybos darbų atlikimas (pirkimo Nr. 154371)“ (toliau – Konkursas). Ieškovas kartu su jungtinės veiklos partneriais, byloje esančiais trečiaisiais asmenimis ieškovo pusėje, pateikė atsakovui 2014-08-21 pasiūlymą dalyvauti Konkurse, pasiūlymo kaina 6 776 009,79 Lt. Konkurse taip pat dalyvavo kitas tiekėjas AB „Kauno tiltai“, kurio pasiūlymo kaina 9 269 991,50 Lt. Atsakovas 2014-09-19 raštu paprašė ieškovą patikslinti pateiktą pasiūlymą, t.y. paaiškinti tiekėjo kvalifikacinius duomenis ir pateikti reikiamus dokumentus. Ieškovas 2014-09-25 raštu pateikė rašytinius paaiškinimus apie savo kvalifikaciją bei pateikė papildomus dokumentus. Atsakovas 2014-10-22 raštu informavo ieškovą, kad remdamasis atsakovo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių VI skyriaus 35.1 punktu ir pirkimo dokumentų VIII skyriaus 52.1 punktu, atmeta ir toliau nenagrinėja ieškovo pateikto pasiūlymo. Tokio sprendimo priežastis buvo tai, kad, pasak atsakovo, ieškovo pateikti kvalifikaciniai duomenys netenkina pirkimo dokumentų III skyriaus 12.11 ir 12.14 punktų kvalifikacijos reikalavimų. Viešųjų pirkimų komisijos nuomone, „jungtinės veiklos sutartis yra priskiriama prie pasiūlymų vertinimo, todėl reikia vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalimi ir atsakovo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių VI skyriaus 34 punktu, kuris reglamentuoja, kad „perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus“. Viešųjų pirkimų komisija sudarė pasiūlymų eilę, kurioje pirmu numeriu nurodė AB „Kauno tiltai“, pasiūlymo kaina 9 269 991,50 Lt. Ieškovas 2014-10-29 pareiškė pretenziją dėl sprendimo atmesti jo pateiktą pasiūlymą. 2014-11-03 atsakovas nusprendė pretenzijos netenkinti ir atnaujino sustabdytas viešojo pirkimo procedūras. Atsakovo pozicija, kad ieškovas po pasiūlymo pateikimo, t.y. kartu su 2014-09-25 raštu pateikdamas priedą Nr. 1 prie Jungtinės veiklos sutarties Nr. 14, pakeitė informaciją dėl darbų dalies verčių paskirstymo tarp partnerių, prieštarauja teisinio reguliavimo analizei bei suformuotai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai 2013-06-07 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-324/2013, 2008-12-23 nutartyje Nr. 3K-3-583/2008; 2011-06-27 nutartyje Nr. 3K-3-293/2011. Ieškovas 2014-08-21 pasiūlymo formoje nurodė, kad ūkio subjektų grupės partnerių dalies verčių paskirstymas yra toks: UAB „Kamesta“ atliks kelio rekonstrukcijos darbus už 5 320 007,69 Lt (95 proc.), partneris UAB „Sweco hidroprojektas“ atliks projektavimo ir inžinerines paslaugas bei vykdys geologines paieškas ir žvalgybą už 168 000,24 Lt (3 proc.), partneris „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o. atliks projektavimo ir inžinerines paslaugas ir vykdys geologines paieškas ir žvalgybą už 112 000,16 Lt (2 proc.), kainos nurodytos be PVM. Tu tarpu kartu su 2014-09-25 raštu nurodomi tie patys partneriai, nors darbų dalies verčių pasiskirstymas nežymiai patikslintas (UAB „Kamesta“ – 5 350 008,09 Lt, UAB „Sweco hidroprojektas“ – 60 000,00 Lt, „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o – 190 000,00 Lt), tačiau visų partnerių gamybiniai pajėgumai bei teisė verstis atitinkama veikla yra pakankami pirkimo sąlygų reikalavimams vykdyti, o minėtas patikslinimas nedaro jokios įtakos pasiūlymo turiniui ir jo galutinei kainai. Atsakovas mano, kad partneris UAB „Sweco hidroprojektas“ neatitinka pirkimo dokumentų 12.11.2. punkto, tačiau šio punkto atitikimą patvirtina atlikti objekto „Šilalės m. Basanavičiaus g. dalies, sutampančios su krašto keliu Nr. 165 Šilalė-Šilutė rekonstrukcija“ techninio projekto parengimas ir jo tikslinimai pagal keturias sutartis, kurių bendra vertė 75 330,00 Lt, įskaitant PVM. Be to, sudėjus partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ per paskutinius 5 metus dvejas didžiausios vertės sutartis jų suma siekia 42 586,78 Lt. Ieškovas įgyvendindamas Konkurso sąlygų 12.14 punkto („Kvalifikuotų ir patyrusių specialistų užtikrinimas“) reikalavimus, pateikė specialisto S. T. gyvenimo aprašymą bei jam išduotą atestatą, atitinkantį Konkurso sąlygų reikalavimus ir galiojantį iki 2015-03-16. Nors atsakovas prašė pateikti ne mažiau kaip vieną specialistą, ieškovas pasiūlė net du specialistus visiškai atitinkančius Konkurso sąlygų reikalavimus. Darytina išvada, kad atsakovas visiškai nepagrįstai laikė, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka Konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

5Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

6Nurodė, kad ieškovas savo iniciatyva kartu su 2014-09-25 pateiktu patikslinimu, pateikė ir priedą Nr. 1 prie 2014-08-19 jungtinės veiklos sutarties Nr. 14, kuriame pakeitė ūkio subjektų grupės partnerių darbų dalies verčių pasiskirstymą tarp partnerių. Nors ieškovas teigia, kad patikslinimas nedaro jokios įtakos pasiūlymo turiniui, tačiau su tuo atsakovas nesutinka, nes pakeitus darbų dalies verčių pasiskirstymą tarp partnerių, jis nesutampa su pasiūlymo formos lentelėje „Informacija apie kiekvieno ūkio subjekto grupės partnerio darbų dalies vertę“ pateiktu paskirstymu. Pasiūlymo forma nėra priskiriama prie reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai vertinti, todėl jai netaikytinos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos dėl tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-06-23 nutartyje civ. b. 2A-1258/2014 yra konstatavęs, kad VPĮ 28, 39 straipsnių prasme po pasiūlymų pateikimo galutinio termino suėjimo perkančioji organizacija negali leisti keisti pasiūlyme nurodyto darbų pasiskirstymo. Ši informacija neabejotinai yra pasiūlymo dalis, jos pakeitimas/patikslinimas itin ribotas ir skirtas iš esmės tik klaidų ir neaiškumų taisymui. Atsakovo nuomone, šiuo atveju jungtinės veiklos sutarties Nr. 14 pakeitimas reiškia pasiūlymo esmės keitimą, nes yra susijęs ne tik su jungtinės veiklos sutarties Nr. 14 pakeitimu, bet ir su paties pasiūlymo siaurąja prasme neteisėtu keitimu. Atsakovas nesutinka, kad partneris UAB „Sweco hidroprojektas“ atitinka pirkimo dokumentų 12.11.2. p. reikalavimą, kad per 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos vienos arba dviejų tinkamai įvykdytų sutarčių suma būtų ne mažesnė kaip 117 600,17 Lt. Iš papildomai pateiktų dokumentų matyti, kad UAB „Sweco hidroprojektas“ per 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos dviejų tinkamai įvykdytų sutarčių suma yra tik 42 586,78 Lt, o turėtų būti ne mažesnė kaip 117 600,17 Lt. Pagal pasiūlyme pateiktus specialisto S. T. kvalifikacijos atestatus Nr. B 4807 ir B 2096 matyti, kad S. T. teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas pirmą kartą buvo suteikta tik 2010-06-13. Tuo tarpu pagal kvalifikacijos atestatą Nr. B 2096, kuris buvo išduotas 2004-11-11 ir galiojo iki 2009-11-11, S. T. buvo atestuotas tik kaip statinio statybos bendrųjų darbų vadovas. Specialistas S. T. pirkimo dokumentuose reikalaujamą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį jam teisę būti ypatingo statinio statybos vadovu, įgijo tik nuo 2010-03-16, be to S. T. gyvenimo aprašyme nurodyti tik du projektai, kurių pagrindu specialisto skaičiuojama ypatingo statinio vadovo patirtis yra tik 23 mėnesiai, o pagal Konkurso sąlygas reikalaujama turėti ne mažesnę kaip 36 mėnesių. Šiuo pagrindu ūkio subjektų grupės pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų III skyriaus 12.14 punkto kvalifikacijos reikalavimų turėti nemažiau kaip 1 specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje. Ginčo dėl S. D. ir J. C. specialistų atitikimo pirkimo dokumentų 12.14 p. 2 papunkčio reikalavimui nėra, kadangi šie asmenys visiškai atitinka pirkimo dokumentų 12.14 p. kvalifikacijos reikalavimą turėti ne mažiau kaip 1 specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas statinių grupėje. Taip pat ginčo dėl specialisto A. B. neatitikimo pirkimo dokumentų 12.14 p. 2 papunkčio reikalavimui nėra, kadangi ieškovas pats pripažino, jog siūlomas specialistas A. B. neatitinka pirkimo dokumentų 12.14 p. reikalavimų. Todėl atsakovas vertina, kad priimtas sprendimas atmesti ūkio subjektų grupės pasiūlymą, yra visiškai pagristas, todėl nėra teisinio pagrindo naikinti 2014-10-22 viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo ūkio subjektų grupės pasiūlymas buvo atmestas ir laimėtoju pripažintas AB „Kauno tiltai“ pasiūlymas.

7Trečiasis asmuo AB „Kauno tiltai“ pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti iš ieškovo trečiojo asmens naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodo, kad, kaip matyti iš ieškovo pateikto pasiūlymo, jungtinės veiklos sutarties ir jos priedo buvo iš esmės pakeistos UAB „Sweco hidroprojektas“ ir „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o. atliekamų darbų apimtys: UAB „Sweco hidroprojektas“ darbų apimtis sumažinta 2,8 karto, o „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o darbų apimtis padidinta 70 procentų. Nuo pasiūlyme nurodytos partnerio darbų vertės priklauso, kokios vertės įvykdytos sutartys yra pakankamos partnerio (tiekėjo) atitikimui minimaliems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Nesąžiningu ir neteisėtu jungtinės veiklos sutarties pakeitimu buvo siekta, kad pirkimo dokumentų kvalifikacijos reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkančiu, t.y. kad dirbtinai sumažinant UAB „Sweco hidroprojektas“ atliekamų darbų vertę partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ kvalifikacija iš neatitinkančios Pirkimo dokumentų kvalifikacijos reikalavimų taptų juos atitinkančia. Ieškovas nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-27 nutartimi civ. b. Nr. 3K-3-293/2011, 2012-04-12 nutartimi civ. b. 3K-3-43/2012, 2013-06-07 nutartimi civ. b. Nr. 3K-3-324/2013, nes neatsižvelgė į skirtingas civilinių bylų ir ginčo situacijos aplinkybes. Pirkimo dokumentų 12.14.1 p. numatė ne mažesnės negu 36 mėnesių patirties reikalavimą tiekėjo specialistui. Specialisto S. T. atestatas, suteikiantis atlikti funkcijas, kurių patirties buvo reikalaujama, buvo išduotas tik 2010-03-16, o nuo 2010-03-16 skaičiuojant projektų, kuriuose specialistas S. T. dalyvavo trukmę, S. T. patirtis sudaro 23 mėn. 2014-09-25 rašte Nr. 1171 ieškovas pripažino, kad A. B. neturi reikiamos patirties, nes jis buvo pasitelktas tik kaip papildomas specialistas. Analizuojant J. K. C. ir S. W. D. patirtį, galima pagrįstai teigti, kad šių specialistų gyvenimo aprašymuose nurodyta tikrovės neatitinkanti informacija, kadangi ieškovo nurodyta specialistų atliktų projektavimo darbų trukmė visuose projektuose yra nepagrįstai ilga (2-4 metai). Techninis projektas, priešingai nei patys statybos darbai, net ir sudėtingų projektų atvejais yra parengiamas ne ilgiau kaip per 6 mėnesius, o ne per kelerius metus. Be to, šių specialistų gyvenimo aprašymai nebuvo pateikti kartu su pasiūlymu, tai patvirtina ieškovo nesąžiningumą viešųjų pirkimų procedūrų metu bei siekį, neturint pirkimo dokumentų 12.14.2 p. reikalavimus atitinkančios projektavimo specialisto, manipuliuoti informacija apie savo patirtį užsienio valstybėje.

9Trečiasis asmuo Sweco Infraprojekt Sp.zo.o. (dabar Sweco Polska) pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodo, kad sutinka su ieškovo nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais ir palaiko ieškovo reikalavimus.

10Ieškovo ieškinys netenkinamas.

11Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008; ir kt.). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (pvz., Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

12Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, kurių kontekste vertinama dauguma viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis siekiant apginti tiekėjų pažeistas teises viešojo pirkimo srityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų turinį, šių principų taikymas rationae temporis apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 7 straipsnis). Lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešojo pirkimo tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešojo pirkimo procedūrose.

13Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad būtų pateikti tokią informaciją ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (VPĮ 32 str. 1 d.).

14Nustatyta, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Perkančioji organizacija) 2014-08-05 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie viešą pirkimą Nr. 154371 „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3019 Mairiškiai-Žibartoniai-Gudžiūnai ruožo nuo 9,7 iki 15,31 km rekonstravimo projektavimas, projekto vykdymo priežiūra ir statybos darbų atlikimas“ (toliau – Pirkimas). Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nustatyti Pirkimo sąlygų III dalyje (t. 1, b. l. 11-21). Jungtinės veiklos partneriai UAB „Kamesta“, UAB „Sweco hidroprojektas“ ir „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o“ (toliau – Tiekėjas) Perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą (t. 1, b. l. 23-25). Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) 2014-09-19 raštu Nr. (11.7) 2-4448 paprašė patikslinti Tiekėjo kvalifikacinius duomenis, nurodydama, kad su pasiūlymu nebuvo pateikti dokumentai, įrodantys ūkio subjektų grupės partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ atitiktį pirkimo dokumentų 12.11.2 punkto reikalavimams, kad Tiekėjas nurodė 4 už sutarties vykdymą atsakingus specialistus, tačiau nėra aišku, ar jų kvalifikacija tenkina pirkimo dokumentų 12.14 punkte nustatytus reikalavimus, kad nėra galimybės įvertinti, ar specialistas A. B. kvalifikacija atitinka reikalavimus, kad Tiekėjas nepateikė specialistų J. K. C. ir S. D. gyvenimų aprašymo, todėl nėra galimybės įvertinti jų patirties, einant statinio projekto vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas (t. 1, b. l. 26-27). Tiekėjas 2014-09-25 Perkančiajai organizacijai pateikė paaiškinimą/ patikslinimą ir kartu su kitais dokumentais pridėjo Jungtinės veiklos sutarties priedą Nr. 1, pasirašytą 2014-08-19, kuriame ūkio subjektų grupės partneriai susitarė, kad laimėjus Konkursą, jungtine veikla teiks paslaugas pagal Atsakingojo partnerio ir Užsakovo pasirašytą sutartį, darbų vertes pasiskirstydami sekančiai: UAB „Kamesta“ 5 350 008,09 Lt, UAB „Sweco hidroprojektas“ 60 000 Lt ir „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o“ 190 000 Lt (t. 1, b. l. 28-53). Komisija 2014-10-22 raštu pranešė Tiekėjui, kad vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių VI skyriaus 35.1 punktu ir pirkimo dokumentų VIII skyriaus 52.1 punktu, atmeta ir toliau nenagrinėja Tiekėjo pateikto pasiūlymo. Sprendimas buvo motyvuojamas tuo, kad Tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys netenkina pirkimo dokumentų III skyriaus 12.11 ir 12.14 punktų kvalifikacijos reikalavimų, be to, esą priedu prie Jungtinės veiklos sutarties buvo pakeistas darbų vertės paskirstymas tarp partnerių, nors teisės keisti pasiūlymo esmės įstatymas nesuteikia. Komisija nutarė sudaryti pasiūlymų eilę, kurioje pirmu numeriu nurodė AB „Kauno tiltai“ (pasiūlymo kaina 9 269 991,50 Lt), pasirinkti laimėtoju dalyvio AB „Kauno tiltai“ pasiūlymą ir Pirkimo sutartį sudaryti su dalyviu AB „Kauno tiltai“ (t. 1, b. l. 54-55). Tiekėjas Perkančiajai organizacijai 2014-10-29 pareiškė pretenziją, tačiau Komisija 014-11-03 raštu nusprendė pretenzijos netenkinti (t. 1, b. l. 56-65). Tarp šalių ginčo dėl nustatytų aplinkybių nėra. Ieškovas ieškiniu pripažino, kad 2014-08-21 pasiūlymo formoje nurodė, jog ūkio subjektų grupės partnerių dalies verčių paskirstymas yra toks: UAB „Kamesta“ atliks kelio rekonstrukcijos darbus už 5 320 007,69 Lt (95 proc.), partneris UAB „Sweco hidroprojektas“ atliks projektavimo ir inžinerines paslaugas bei vykdys geologines paieškas ir žvalgybą už 168 000,24 Lt (3 proc.), o partneris „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o. atliks projektavimo ir inžinerines paslaugas ir vykdys geologines paieškas ir žvalgybą už 112 000,16 Lt (2 proc.), kainos nurodytos be PVM. Taip pat pripažino ir aplinkybes, kad kartu su 2014-09-25 raštu Perkančiajai organizacijai buvo pateiktas Jungtinės veiklos sutarties priedas, kuriame nors nurodomi tie patys partneriai, jų darbų dalies verčių pasiskirstymas patikslintas: UAB „Kamesta“ – 5 350 008,09 Lt, UAB „Sweco hidroprojektas“ – 60 000,00 Lt, o „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o – 190 000,00 Lt). Šį patikslinimą ieškovas vertina nežymiu ir nedarančiu jokios įtakos pasiūlymo turiniui ir jo galutinei kainai. Tokius ieškovo argumentus teismas pripažįsta nepagrįstais. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą Perkančiajai organizacijai, raštu patvirtino, kad sutinka su visomis Pirkimo sąlygomis, ir užpildė nustatytą Pasiūlymo formą, kurioje tuo atveju, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, privalomai turi būti nurodyta informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę. Pasiūlymo formoje partnerių darbų dalies vertės atitiko 2014-08-19 Jungtinės veiklos sutarties Nr. 14 2.2 punkto nuostatas, kad UAB „Kamesta“ tenka 95% darbų vertės, UAB „Sweco hidroprojektas“ - 3%, o „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o. - 2%. Vadovaujantis nuosekliai plėtojama kasacinio teismo praktika, sprendžiant perkančiosios organizacijos ir tiekėjo ginčą, svarbu tinkamai kvalifikuoti pirkimo sąlygas. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo ir tiekėjų pasiūlymų siaurąja prasme (t. y. tik ta dokumentų visumos dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes ir pan.) vertinimo procedūros yra atskiros, joms (turi būti) nustatomos skirtingos pirkimo sąlygos, taikomos atitinkamos VPĮ (32, 39 straipsniai) nuostatos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ v. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-323/2009; 2010 m. gegužės 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „15 minučių“ v. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bylos Nr. 3K-3-126/2010; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. sausio 24 d. sprendimą Lianakis ir kt., C-532/06, Rink. 2008, p. I-251; kt.). Perkančioji organizacija iš principo gali kelti tuos pačius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai ir pirkimo objektui, tačiau turi siekti ne vieno, o dviejų tikslų, t. y. įsitikinti tiekėjo patikimumu ir pajėgumu vykdyti panašaus pobūdžio sutartinius įsipareigojimus bei pagal iš anksto paskelbtas pirkimo sąlygas vertinti tiekėjo pateiktą pasiūlymą (siaurąja prasme) viešojo pirkimo sutarties įvykdymo prasme (žr. nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-126/2010). Tokiu būdu teismas nagrinėjamojoje byloje konstatuoja, kad pasiūlymo duomenys apie ūkio subjektų grupės partnerius bei jiems atitenkančią įsipareigojimų dalį yra pasiūlymo siaurąja prasme dalis, t. y. duomenys apie planuojamą pirkimo sutarties vykdymą. Todėl Perkančioji organizacija, vertindama Tiekėjo pasiūlymą, pagrįstai atskyrė kvalifikacijos duomenų patikslinimo ir pasiūlymo siaurąja prasme (darbų pasiskirstymo tarp partnerių) patikslinimo procedūras. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio nuostatomis, Perkančioji organizacijos turėjo teisę ir pareigą kreiptis dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo, o Tiekėjas - teisę ir pareigą juos patikslinti/papildyti. Tačiau keisti pasiūlymą siaurąja prasme Tiekėjas teisės neturėjo – toks pakeitimas yra itin ribotas ir skirtas iš esmės tik klaidų ar neaiškumų taisymui (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 1 d.). Šią išvadą patvirtina Lietuvos Respublikos teismų praktika, pagal kurią tiekėjų kvalifikacijos vertinimo ir tiekėjų pasiūlymų siaurąja prasme (t. y. tik ta dokumentų visumos dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes ir pan.) vertinimo procedūros yra atskiros, joms (turi būti) nustatomos skirtingos pirkimo sąlygos, taikomos atitinkamos VPĮ (32, 39 straipsniai) nuostatos (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1511/2014). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalį Perkančioji organizacija neturėjo teisės leisti pakeisti pasiūlymo esmės - pakeisti darbų pasiskirstymo tarp partnerių kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus, todėl, Tiekėjui pakeitus pasiūlymą siaurąja prasme, pagrįstai atmetė Tiekėjo pasiūlymą.

15Tiekėjo pasiūlymas buvo atmestas ir tuo pagrindu, kad pateikti kvalifikaciniai duomenys neatitiko Pirkimo sąlygų III skyriaus 12.11 ir 12.14 punktuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, o būtent, kad partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ per 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos vienos arba dviejų tinkamai įvykdytų sutarčių suma būtų ne mažesnė kaip 117 600,17 Lt ir kad specialistas S. T. turėjo ne mažesnę kaip 36 mėnesių ypatingo statinio vadovo patirtį. Ieškovas neginčija aplinkybės, kad Tiekėjas, vykdydamas įpareigojimą patikslinti duomenis, Perkančiajai organizacijai pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog UAB „Sweco hidroprojektas“ per 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos dviejų tinkamai įvykdytų sutarčių suma yra tik 42 586,78 Lt. Tačiau ieškovas laikosi pozicijos, kad pateiktais įrodymais pagrįstos aplinkybės apie įvykdytų sutarčių sumą patvirtina Tiekėjo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, nes tokią atitiktį jis pats vertina pagal Jungtinės veiklos sutarties priedu pakeistą partnerių darbų dalies verčių pasiskirstymą, kuriuo UAB „Sweco hidroprojektas“ tenkanti 168 000,24 Lt dydžio darbų dalies vertė buvo sumažinta iki 60 000 Lt. Sutikti su tokia ieškovo pozicija nėra jokio objektyvaus pagrindo, nes ieškovas neturi teisės remtis neteisėtai pakeistu pasiūlymu, o teismas – pripažinti Tiekėjo pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygų III skyriaus 12.11 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

16Komisija, atmesdama Tiekėjo Pretenziją, išdėstė išsamius motyvus, kodėl Tiekėjo pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkantis pirkimo dokumentų III skyriaus 12.14 punkto kvalifikacijos reikalavimų turėti ne mažiau kaip 1 specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje. Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus teismas sutinka su Komisijos išvadomis, nes pateikti S. T. kvalifikacijos atestatai Nr. B 4807 ir B 2096 (t. 1, b. l. 68-69) patvirtina, kad S. T. teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas pirmą kartą buvo suteikta tik 2010-06-13, pagal kvalifikacijos atestatą Nr. B 2096, kuris buvo išduotas 2004-11-11 ir galiojo iki 2009-11-11, S. T. buvo suteikta statinio statybos bendrųjų darbų vadovo kvalifikacija. Komisija pagrįstai nustatė, kad S. T. gyvenimo aprašyme nurodyti tik du projektai, kurių pagrindu specialisto skaičiuojama ypatingo statinio vadovo patirtis yra tik 23 mėnesiai, kuomet pagal Pirkimo sąlygas buvo reikalaujama turėti ne mažesnę kaip 36 mėnesių atitinkamą patirtį. Šių aplinkybių ieškovas nepaneigė ir įrodymų, patvirtinančių pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų III skyriaus 12.14 punkto kvalifikacijos reikalavimams, teismui nepateikė.

17Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad Perkančioji organizacija tinkamai įvertino Tiekėjo pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų III skyriaus 12.11 ir 12.14 punktuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Ieškovui nepateikus įrodymų, kad jis atitinka pirkimo dokumentuose numatytus kvalifikacijos reikalavimus, Perkančioji organizacija privalėjo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi bei 39 straipsnio 2 dalimi ir jo pasiūlymą atmesti.

18Todėl teismas sprendžia, kad Perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą yra pagrįstas ir jo naikinti nėra jokio teisinio pagrindo. Atitinkamai nėra pagrindo naikinti ir Perkančiosios organizacijos sprendimų nustatyti pasiūlymų eilę, joje pirmu numeriu įrašant AB „Kauno tiltai“, laimėtoju pasirinkti dalyvio AB „Kauno tiltai“ pasiūlymą ir su juo sudaryti sutartį už 9 269 991,50 Lt bei sprendimo netenkinti UAB „Kamesta“ pretenzijos ir atnaujinti sustabdytas viešojo pirkimo procedūras.

19Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, konstatuojant, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo reikalavimus, ieškovo UAB „Kamesta“ ieškinys netenkinamas (CPK 178 str.).

20Iš ieškovo valstybės naudai priteistini 6,54 Eur teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

21Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str., 4239 str.,

Nutarė

22Ieškovo UAB „Kamesta“ ieškinio netenkinti.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Kamesta“ į valstybės pajamas 6,54 Eur teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

24Sprendimas per 14 (keturiolika) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui... 4. Nurodė, kad atsakovas 2014-08-05 centrinėje viešųjų pirkimų... 5. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame... 6. Nurodė, kad ieškovas savo iniciatyva kartu su 2014-09-25 pateiktu... 7. Trečiasis asmuo AB „Kauno tiltai“ pateikė teismui atsiliepimą į... 8. Nurodo, kad, kaip matyti iš ieškovo pateikto pasiūlymo, jungtinės veiklos... 9. Trečiasis asmuo Sweco Infraprojekt Sp.zo.o. (dabar Sweco Polska) pateikė... 10. Ieškovo ieškinys netenkinamas.... 11. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai... 12. Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose yra nustatyti... 13. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra... 14. Nustatyta, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo... 15. Tiekėjo pasiūlymas buvo atmestas ir tuo pagrindu, kad pateikti... 16. Komisija, atmesdama Tiekėjo Pretenziją, išdėstė išsamius motyvus, kodėl... 17. Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad Perkančioji organizacija tinkamai... 18. Todėl teismas sprendžia, kad Perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti... 19. Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, konstatuojant, kad ieškovas... 20. Iš ieškovo valstybės naudai priteistini 6,54 Eur teismo išlaidų,... 21. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str., 4239 str.,... 22. Ieškovo UAB „Kamesta“ ieškinio netenkinti.... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Kamesta“ į valstybės pajamas 6,54 Eur teismo... 24. Sprendimas per 14 (keturiolika) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...