Byla 1-100-487/2014
Dėl nėra galimybės įvertinti 2009-01-01 – 2011-01-25 laikotarpio Bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei nėra galimybės nustatyti, ar Bendrovė šiuo laikotarpiu vykdė ūkinę finansinę veiklą

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jolanta Čepukėnienė, sekretoriaujant Giedrei Gudaitytei, Žibutei Stauskaitei, Aleksandrui Zujevui, Linai Žalaitei, Daivai Kokštaitei, Violetai Budžienei, dalyvaujant prokurorei Dianai Kasperavičienei, kaltinamojo gynėjui advokatui Arūnui Bertuliui, kaltinamajam J. D., civilinio ieškovo atstovui T. K., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2J. D. a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )“, nevedęs, gyvenantis ( - ), teistas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 245 str. 10 MGL (1300) Lt bauda,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 184 str. 2 d. (4 epizodai), 223 str. 1 d.,

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5J. D. aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą:

6jis, nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04 pagal 2007 m. lapkričio 12 d. darbo sutartį Nr. ( - ). eidamas UAB “ ( - )“ įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), direktoriaus pareigas, pagal 2001 m. lapkričio 6 d. LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 dalies nuostatą „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas” ir to paties straipsnio 2 dalies nuostatą „Už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 14 str. 1 dalies nuostatą „Ūkio subjekto vadovas patvirtina asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius. Kai pagal sutartį apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma sutartyje, sudarytoje su užsakovu“ bei to paties įstatymo 16 str. 3 dalies nuostatą „Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo“ ir 4 dalies nuostata „Apskaitos registrai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius“, nes laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2011-01-25 visiškai neorganizavo ir netvarkė savo vadovaujamos bendrovės teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos, nes nepateikti 2009-01-01 – 2011-01-25 laikotarpio UAB „( - )“ apskaitos registrai bei pirminiai dokumentai, todėl nėra galimybės įvertinti 2009-01-01 – 2011-01-25 laikotarpio Bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei nėra galimybės nustatyti, ar Bendrovė šiuo laikotarpiu vykdė ūkinę finansinę veiklą.

7Taip pat J. D. buvo kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

8jis, nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04 pagal 2007 m. lapkričio 12 d. darbo sutartį Nr. ( - ) eidamas UAB “( - )“, įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), direktoriaus pareigas, pagal 2000-07-13 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą ir užimamų pareigų pagrindu turėdamas teisę valdyti bendrovei perduotą turtą, iššvaistė jam patikėtą turtą – pagal 2007-11-06 sudarytą lizingo sutartį Nr. ( - ) su UAB “ ( - )”, į.k. ( - ), bei 2007-11-06 ir 2007-11-08 priėmimo-perdavimo aktą gautus UAB „( - )“ patikėjimo teise valdyti ir naudoti balninius vilkikus: VOLVO FH12, (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )) 135 398,76Lt vertės, VOLVO FH12 (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )) 135 398,76Lt vertės, VOLVO FH12 (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )) 135 398,76Lt vertės, VOLVO FH12 (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )) 135 398,76Lt vertės, MAN TGA 18.390 XXL (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )) 154 138,97 Lt vertės, bendros 695 734,01 Lt vertės. Tai yra jis, turėdamas UAB „( - )“ vadybininko D. A. išduotą leidimą sudaryti subnuomos sutartį, tačiau, neturėdamas leidimo sudaryti panaudos sutartį, neteisėtai, nesilaikydamas lizingo sutarties reikalavimų, 2008-03-05 UAB „( - )“ vardu pasirašė automobilių panaudos sutartį su UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus V. U., pagal kurią 2008-03-05 perdavė minėtai įmonei laikinai ir neatlygintinai naudotis minėtus automobilius, o 2008-08-04 UAB „( - )“ nutraukus minėtą sutartį ir pareikalavus grąžinti šiuos automobilius, jų negrąžino ir nesiėmė jokių veiksmų dėl jų grąžinimo, nors laikotarpyje nuo 2008-07-08 iki 2008-10-02 jis pats ėjo ir UAB „( - )“ direktoriaus pareigas, tuo padarydamas UAB “( - )” 695 734,01 Lt turtinę žalą, t.y. nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 184 str. 2 d., padarymu.

9Taip pat jis buvo kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

10jis, nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04 pagal 2007 m. lapkričio 12 d. darbo sutartį Nr. 9 eidamas UAB “( - )“, įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), direktoriaus pareigas, pagal 2000-07-13 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą ir užimamų pareigų pagrindu turėdamas teisę valdyti bendrovei perduotą turtą, iššvaistė jam patikėtą turtą - pagal 2008-01-04 sudarytą lizingo sutartį Nr. ( - ) su UAB „( - )“ į.k. ( - ), gautą UAB „( - )“ patikėjimo teise valdyti ir naudoti automobilį VW PHAETON 5.0 (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )) 67 393,51 Lt vertės. Tai yra jis, neturėdamas UAB „( - )“ leidimo, tyrimo metu nenustatytu laiku, neteisėtai, nesilaikydamas lizingo sutarties reikalavimų, perdavė minėtą automobilį naudotis V. K., o 2008-08-04 UAB „( - )“ nutraukus minėtą sutartį ir pareikalavus grąžinti minėtą automobilį, jo negrąžino ir nesiėmė jokių veiksmų dėl jo grąžinimo, tuo padarydamas UAB “( - )” 67 393,51 Lt turtinę žalą, t.y. nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 184 str. 2 d., padarymu.

11Taip pat jis buvo kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

12jis, nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04 pagal 2007 m. lapkričio 12 d. darbo sutartį Nr. ( - ) eidamas UAB “( - )“ įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), direktoriaus pareigas, pagal 2000-07-13 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą ir užimamų pareigų pagrindu turėdamas teisę valdyti bendrovei perduotą turtą, iššvaistė jam patikėtą turtą - pagal 2008-03-31 sudarytą lizingo sutartį Nr. ( - ) su UAB “ ( - )” į.k. ( - ) (šiuo metu UAB „( - )“) automobilį AUDI A8L, (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )) 167 060,31 Lt vertės ir pagal 2008-03-31 lizingo sutartį Nr. ( - ) - automobilį BMW 645 (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )) 122 593,53 Lt vertės, gautus 2008-03-31 priėmimo-perdavimo aktu UAB „( - )“ patikėjimo teise valdyti ir naudoti. Tai yra jis, neturėdamas UAB „( - )“ leidimo, neteisėtai, nesilaikydamas lizingo sutarties reikalavimų, 2008-04-01 UAB „( - )“ vardu sudarė automobilių nuomos sutartį su UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus V. U., pagal kurią minėtus automobilius išnuomojo UAB „( - )“, o 2009-01-27 UAB „( - )“ nutraukus minėtas sutartis ir pareikalavus grąžinti šiuos automobilius, jų negrąžino ir nesiėmė jokių veiksmų dėl jų grąžinimo, nors nuo 2008-05-27 UAB „( - )“ buvo pagrindiniu UAB „( - )“ akcininku ir nuo 2009-04-03 iki 2009-05-08 J. D. buvo UAB „( - )“ valdybos nariu, tuo padarydamas UAB “ ( - )” (šiuo metu UAB „( - )“) 289 653,84 Lt turtinę žalą, t.y. nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 184 str. 2 d., padarymu.

13Taip pat jis buvo kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

14jis, nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04 pagal 2007 m. lapkričio 12 d. darbo sutartį Nr. ( - ) eidamas UAB “( - )“, įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), direktoriaus pareigas, pagal 2000-07-13 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą ir užimamų pareigų pagrindu turėdamas teisę valdyti bendrovei perduotą turtą, iššvaistė jam patikėtą turtą - pagal 2008-05-15 sudarytą lizingo sutartį Nr.1080526 su UAB “ ( - )”, į.k. ( - ) (šiuo metu UAB „( - )“), bei 2008-05-15 priėmimo-perdavimo aktą gautą UAB „( - )“ patikėjimo teise valdyti ir naudoti automobilį Audi A8L (valst. Nr. ( - ) kėbulo Nr. ( - )) 75 311,20 Lt vertės. Tai yra jis, neturėdamas UAB „( - )“ leidimo, neteisėtai, nesilaikydamas lizingo sutarties reikalavimų, pagal 2008-05-30 nuomos sutartį UAB „( - )“ vardu išnuomojo minėtą automobilį R. Š., o 2009-01-27 UAB „( - )“ nutraukus minėtą sutartį ir pareikalavus grąžinti minėtą automobilį, jo negrąžino ir 2009-09-01 išnuomojo jį UAB „( - )“, kurią atstovavo direktorius D. T., tuo padarydamas UAB “ ( - )” 75 311,20 Lt turtinę žalą, t.y. nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 184 str. 2 d., padarymu.

15Kaltinamojo kaltė buvo grindžiama liudytojų parodymais, specialisto išvada, rašytiniais dokumentais. Šiuos duomenis teismas ištyrė teismo posėdžio metu, pripažindamas juos tinkamais įrodymais.

16Kaltinamasis J. D. dėl jam pareikštų kaltinimų kaltės nepripažino, teismo posėdyje duoti parodymus atsisakė bei teismui pateikė savo rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog maždaug 2006 metais, dirbdamas įmonės „( - )“ dukterinėje įmonėje UAB „( - )“, susipažino su V. P., kuris buvo nuolatinis įmonės klientas, o vėliau tapo kompanionas. Maždaug 2007 metais UAB „( - )“ buvo uždaryta, tačiau santykius su V. P. jis palaikė. 2007 metų rudenį V. P. J. D. pasiūlė iš įmonės „( - )“ partnerių M. J. ir A. J. įsigyti UAB „( - )“. V. P. jį įtikino, kad verslas bus pelningas. Taip pat paaiškino, jog J. D., kaip fizinis asmuo, nebus atsakingas. Jam buvo nurodyta, kad UAB „ ( - )“ turės verslo kontraktus su UAB „( - )“, kuri irgi buvo dukterinė „( - )“ grupės įmonė, tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ bus pasirašoma sutartis biokuro pervežimui. Derybas dėl sutarties vedė V. P.. Įtikintas V. P., pasitikėdamas juo, J. D. nusprendė įsigyti UAB „( - )“ akcijas. Tuo metu šios įmonės direktoriumi buvo L. P., kurio jis asmeniškai nepažinojo, juos supažindino V. P.. Tuo metu vyko derybos su UAB „( - )“ dėl vilkikų įsigijimo lizingo būdu, jas vedė L. P. ir V. P.. Iš V. P. J. D. gavo nurodymą vykti į UAB „( - )“ ir pasirašyti lizingo dokumentus, atvykęs J. D., kaip vienintelis UAB „( - )“ akcininkas, pasirašė laidavimo sutartis dėl 12 vilkikų, direktorius L. P. - dėl 12 vilkikų. Šiame versle, priešingai nei V. P., J. D. buvo naujokas. Kai UAB „( - )“ gavo vilkikus, turėjo būti pasirašytos sutartys su UAB „( - )“ dėl biokuro, tačiau sandėris nepavyko, todėl V. P. ėmė ieškoti vilkikų nuomotojų. Visos subnuomos sutartys buvo pasirašinėjamos tik su UAB „( - )“ sutikimu.

17Maždaug 2008 m. vasario – kovo mėn., L. P. išėjus iš UAB „( - )“ direktoriaus pareigų, V. P. pasiūlius, šios įmonės direktoriaus pareigas perėmė J. D.. Tuo metu UAB „( - )“ transportas buvo nuomojamas daugeliui nuomininkų.

182008 metų pavasarį UAB „( - )“ įsigijo UAB „( - )“ akcijas. UAB „( - )“ lizingu įsigyti vilkikai buvo išnuomoti pagal sudarytą panaudos sutartį UAB „( - )“, tačiau realiai ir faktiškai jie buvo išnuomoti subnuomos pagrindais, nes V. P. susitarė su UAB „( - )“ direktoriumi V. U., kad UAB „( - )“ mokės už bendrovę UAB „( - )“ lizingo įmokas tiesiogiai UAB „( - )“. Iš to UAB „( - )“ turėjo naudos. 2008 metu vasarą UAB „( - )“ direktorius V. U. išėjo iš šios įmonės direktoriaus pareigų. V. P. šias pareigas užimti pasiūlė J. D., jis to nenorėjo, kadangi neturėjo patirties bei nenorėjo prisiimti atsakomybės - UAB „( - )“ tuo metu dirbo virš 200 darbuotojų, ši įmonė turėjo savo lengvųjų automobilių ir sunkiojo transporto servisą, tuo metu nuomojo virš 40 UAB „( - )“ priklausančių vilkikų. Tačiau V. P. jam prižadėjo, jog šias pareigas reikės užimti laikinai, kol suras kitą direktorių. Be to, V. P. paaiškino, kad jis pats prižiūrės šios įmonės vilkikų parką, valdys ūkį kartu su darbuotojais. Eidamas UAB „( - )“ direktoriaus pareigas, J. D. pastebėjo, jog kurį laiką nėra mokamos UAB „( - )“ lizingo įmokos ir kad UAB „( - )“ turi daug skolininkų, kurie su įmone neatsiskaitinėja. Dėl šių aplinkybių V. P. nieko nepaaiškino. Dėl UAB „( - )“ įsiskolinimų UAB „( - )“ J. D. bendravo su D. A. bei E. P., kurie pasiūlė įkeisti UAB „( - )“ turtą. Jis pasiūlymu susidomėjo. Tuo metu, kol vyko šios įmonės turto įkeitinėjimas, grąžinti vilkikų niekas neprašė. Su UAB „( - )“ atstovais buvo suderinta, kad, kai UAB „( - )“ padengs už UAB „( - )“ vilkikų lizingo įsiskolinimą, vilkikai iškart būtų perlizinguoti UAB „( - )“ vardu. Tuo metu V. P. direktoriumi paskyrė R. B., o J. D. iš įmonės direktoriaus pareigų pasitraukė. 2008 metų rudenį J. D. skambino į UAB „( - )“ bei domėjosi dėl UAB „( - )“ turto įkeitimo ir UAB „( - )“ skolos, buvo informuotas, jog derybos vyksta sklandžiai. Tą patį jam patvirtino ir V. P. bei R. B., kuriais jis patikėjo.

192009 metų pradžioje R. B. netikėtai mirė. Kurį laiką realiai UAB „( - )“ vadovavo V. P.. Nuo 2009-01-16 bendrovės valdyba į UAB „( - )“ direktoriaus pareigas paskyrė A. L.. V. P. perdavė naujajam direktoriui A. L. visus UAB „( - )“ reikalus. Kaip A. L. perėmė UAB „( - )“ turtą ir įmonės dokumentus, J. D. nežino. A. L. toliau tvarkė UAB „( - )“ nekilnojamojo turto ir automobilių įkeitimo bei paskolos gavimo reikalus. 2009 m. kovo ar balandžio mėnesį J. D. sužinojo, kad UAB „( - )i“ yra iškelta bankroto byla. Nuo tada, supratęs, jog prarado savo verslą ir investuotus savo pinigus, J. D. pradėjo daug gerti, susirgo depresija, gydėsi, vartodamas stiprius vaistus, neturėjo laiko ir noro rūpintis nei UAB „( - )“, nei UAB „( - )“ reikalais. 2009 m. gegužės mėnesį, būdamas neblaivus, jis susitiko su A. L., kuris jam davė pasirašyti kažkokius popierius. Anot J. D., V. P., žinodamas, kad tą dieną jis vartojo alkoholį bei vaistus nuo depresijos, tuo pasinaudojo, atsiųsdamas A. L. pasirašyti dokumentus. Tuose dokumentuose buvo nurodyta, kad neva jam perduodamas turtas - vilkikai ir puspriekabės, tačiau kaip paaiškėjo tyrimo metu, visi vilkikai, įskaitant Volvo FH12 ( - ) ir puspriekabę SHMITZ, V. P. buvo išvežti iš Lietuvos ir palikti Baltarusijoje, t.y. jų šių aktų pasirašymo metu Lietuvoje jau nebuvo. Todėl akivaizdu, kad šiais raštais jis buvo suklaidintas.

20UAB „( - )“ iš UAB „( - )“ lizingo sutarčių pagrindu buvo išsinuomojusi automobilius „Audi A8, v.n. ( - ) ir BMW 645, v.n. ( - ). Kadangi tuo metu UAB „( - )“ faktiškai jau buvo įsigijusi UAB „( - )“ akcijas ir perėmusi įmonės valdymą, buvo nuspręsta visą UAB „( - )“ veiklą perkelti į UAB „( - )“. Todėl minėti automobiliai buvo išnuomoti UAB „( - )“. Kol automobiliai buvo nuomojami šiai įmonei, V. P. jam duodavo pinigus sumokėti už juos lizingo įmokas. Po R. B. mirties J. D. sužinojo, kad R. B. automobilius buvo pernuomavęs tretiesiems asmenims, V. P. minėjo, jog automobilius Audi A8, v.n. ( - ) ir BMW 645, v.n. ( - ) suras ir juos grąžins UAB “ ( - )”. Su UAB “ ( - )” atstovais bendravo V. P., J. D. pats lizingo bendrovei pranešė, jog būtų bendraujama būtent su V. P., kadangi jis žino, kur yra minėti automobiliai. Pats V. P. pažadėjo surasti UAB „( - )“ automobilius bei vėliau pranešė, jog jis išsiaiškino, kas važinėja minėtais automobiliu BMW 645, v.n. ( - ), apie tai nurodė lizingo įmonei, kad ji paskelbtų paiešką.

21Taip pat J. D. nurodė, kad automobilis Audi A8, v.n. ( - ) buvo išnuomota mokiam UAB „( - )“ klientui R. Š., kuris ketino vėliau įsigyti minėtą automobilį. Prasidėjus ekonominei krizei, R. Š. šio automobilio įpirkti neįstengė, todėl automobilis Audi A8, v.n. ( - ), buvo perlizinguotas UAB „( - )“, bendrovei UAB „( - )“ su šia bendrove pasirašius nuomos sutartį. Pažymi, kad automobiliu VW Phaeton, v.n. ( - ) važinėjo V. P.. Vėliau šiuo automobiliu susidomėjo bei jį ketino įsigyti UAB „( - )“ direktorius V. K., kuris buvo geras V. P. draugas. V. K. paėmė automobilį išbandyti, teigdamas, kad susitvarkys finansavimą su UAB „( - )“ bei mokės UAB „( - )“ arba lizingo bendrovei įmokas už automobilį. Po kiek laiko V. K. ėmė vengti bendrauti su J. D., nemokėjo įmokų, todėl J. D. susisiekė su UAB „( - )“ atstovu E. P. bei jį informavo, kad automobiliu VW Phaeton važinėja būtent V. K., kuris vengia automobilį grąžinti. Po kiek laiko sužinojo, kad lizingo bendrovė paskelbė paiešką, o V. K. buvo sulaikytas, automobilis grąžintas UAB „( - )“. J. D. nurodė, jog UAB „( - )“ buhalterinė apskaita nebuvo vedama, kadangi ši įmonė nuo 2009 metų jokios ūkinės – finansinės veiklos nevykdė. Nurodo, kad 2010 m. birželio 13 dieną J. D. buvo pagrobtas iš gyvenamosios vietos trijų nepažįstamų vyrų, vežiojamas po miestą, jam buvo grasinama, o, nuvežus į mišką netoli Panevėžio, buvo reikalaujama grąžinti 200 000 Lt skolą, kadangi jo verslo partneris V. P. slapstėsi. Sutiko, nes buvo išsigandęs. Į policijos pareigūnus nesikreipė, kadangi bijojo dėl savo gyvybės.

22Iš 2012-12-13 UAB „( - )“ ieškininio pareiškimo Nr. ( - ) matyti, kad bendrovė reiškia civilinį ieškinį 695734,01 Lt sumai dėl lizingu pateikto turto pagal lizingo sutartis Nr. ( - ) (balninių vilkikų), kuris negrąžintas, likutinės vertės (t.2 b.l.17).

23Iš 2013-10-18 UAB „( - )“ pareiškimo Nr. ( - ) matyti, kad bendrovė patikslino pareikštą ieškinį, nurodydama, kad pagal lizingo sutartis Nr. ( - ) negrąžinto turto vertė iš J. D. priteista Vilniaus apygardos teismo 2012-10-04 sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ). Nurodė, kad likusio negrąžinto turto vertė sudaro 424936,49 Lt (t.7 b.l.185-187).

24Civilinio ieškovo UAB “( - )” atstovas T. K. palaikė byloje pareikštą ir patikslintą civilinį ieškinį, prašė iš kaltinamojo J. D. priteisti 424936,49 Lt, kurį sudaro pagal tris lizingo sutartis Nr. ( - ) negrąžinto turto- balninių vilkikų neišpirkta vertė. Civilinio ieškovo atstovas nurodė, kad pagal lizingo sutarties sąlygas, negrąžinus turto, klientas įsipareigoja turtą grąžinti ir atlyginti nuostolius t.y. papildomas išlaidas tarp neišpirktos turto vertės ir jo pardavimo; kadangi nagrinėjamoje byloje turtas nebuvo grąžintas, prašoma priteisti neišpirktą turto vertę. Civilinis ieškovas yra kreipęsis civilinio proceso tvarka priteisti neišpirktą turto vertę iš atsakovo UAB „( - )“ ir J. D. kaip laiduotojo, UAB „( - )“ yra iškelta bankroto byla ir vyksta bankroto procedūra, civilinis ieškovas šiame procese yra pareiškęs kreditorinį reikalavimą ir yra įtrauktas į kreditorių sąrašą.

25Teismo posėdyje apklaustas liudytoju J. J. parodė, jog J. D. pažįsta, kadangi yra dirbęs UAB „( - )“ vairuotoju. Jis maždaug prieš šešis metus sunkvežimiu MAN kartu su kitais keturiais vairuotojais važiavo pro Baltarusiją į Maskvą, vežė krovinį – džinsus, kitus rūbus. Kelionė užtruko savaitę. Direktoriaus, kuris vadovavo jų darbui, pavardės nežino, tik jo vardą – Virgis. J. J. nurodė, jog V. liepė automobilį palikti Rusijoje. Važiuojant kitą kartą automobiliu VOLVO, jis nebuvo praleistas pro Baltarusijos sieną. Kiek UAB „( - )“ turėjo VOLVO markės automobilių, jis nežino. Toje kelionėje, kai grįžo be vilkikų, vairavo automobilį MAN, nors Maskvoje, vežant krovinį į reikiamą vietą, vairavo ir kitus automobilius, kokius - negali nurodyti. Nurodymus, kur važiuoti ir iškrauti krovinius, telefonu davė V., kurio pavardė galėjo būti P.. Kelionei į Maskvą J. D. nevadovavo, jo nurodymų nėra gavęs.

26Teismo posėdyje apklausta liudytoja V. G. parodė, jog J. D. pažįsta kaip UAB „( - )“ direktorių, pas kurį nuo 2007-11-12 iki 2009-01-19 dirbo vyr. buhaltere. Šios įmonės akcininku buvo J. D.. Jai pradėjus dirbti šioje įmonėje, direktoriaus pareigas ėjo L. P., o po kelių mėnesių direktoriaus pareigas pradėjo eiti J. D.. Kartu su J. D. tuo pat metu į darbą konsultantu buvo priimtas V. P.. Įmonės ofisas buvo UAB „( - )“ patalpose adresu ( - ). UAB „( - )“ kasininku buvo J. D.. Ji turėjo teisę UAB „( - )“ vardu daryti pavedimus iš įmonės banko sąskaitos, tačiau nusiimti pinigų iš sąskaitos ji negalėjo. Banko sąskaitos generatorius buvo pas ją. Ji išėjo iš darbo savo noru, nes pastoviai vėluodavo atlyginimas. Ji matė, kad įmonė yra blogai valdoma, nevykdo jokios realios veiklos, skolos auga, o J. D. darbe nesirodo. Atsakydama į klausimus, liudytoja parodė, jog J. D. pradžioje dirbdavo kartu su V. P., o jau 2008 metų pabaigoje ji V. P. nematydavo, J. D. į darbą taip pat atvykdavo retai. Buvo sudėtinga dirbti, kadangi jai teko savarankiškai atleidinėti darbuotojus, tartis su Sodra, J. D. nebuvo įpareigojęs kitų asmenų pasirašyti finansinius dokumentus, todėl ir save iš darbo atleido pati.

27Pažymėjo, jog UAB „( - )“ vykdė mažai veiklos: fiziniams asmenims buvo nuomojami bei pernuomojami lengvieji automobiliai. Kai vilkikai dar buvo bendrovės UAB „( - )“, dirbo gal 4-5 vairuotojai, reisų buvo nedaug. Kadangi krovinių pervežimo verslas nesisekė, vilkikai be priekabų buvo išvežti į Panevėžį bendrovei UAB „( - )“ pagal panaudos sutartį, o vairuotojai atleisti. Automobiliai priklausė UAB „( - )“, kol buvo finansinės galimybės, UAB „( - )“ už automobilius mokėjo lizingo įmokas, tačiau už kokius tris mėnesius lizingo įmonei liko skolingi. Įmokos bankui buvo mokamos kartas nuo karto, kai būdavo pinigų ir kai gaudavo tokius nurodymus iš J. D.. Paskutiniu metu didžiausią pinigų sumą pervedė UAB „( - )“. Ši įmonė pinigus mokėjo ne tiesiogiai lizingo bendrovėms, o bendrovei UAB „( - )“, pervedė apie 800000 Lt.

28Iš turimo sutarčių segtuvo V. G. suprato, kad J. D. ir V. P. perka UAB „( - )“, perrašė akcijas ne kaip fiziniai asmenys, o kaip bendrovė.

29Teismo posėdyje pagarsinus liudytojos V. G. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, ji juos patvirtino bei nurodė, kad buvo 11 vilkikų, vienas iš jų – su priekaba, tie vilkikai kelis kartus važiavo UAB „( - )“ vardu. Pažymėjo, jog dirbo taip pat UAB „( - )“ buhaltere, kurios direktoriumi buvo V. K.. R. Š. nepažįsta, jai J. D. buvo pateikęs sutartį dėl automobilio šiam asmeniui nuomos. Kas tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą, jai išėjus iš buhalterės pareigų – nežino.

30Teismo posėdyje liudytoju apklaustas A. L. parodė, kad jis apie 2008 m. įsidarbino UAB „( - )“ direktoriumi, jį paskyrė bendrovės valdybos nariai J. D. ir V. P.. Jis dirbo apie 4-6 mėnesius. Bendrovės akcininkas buvo bendrovė UAB „( - )“. Kas prieš tai vadovavo UAB „( - )“ – nežino, tik žino, jog tas asmuo miręs. Be to, iš buvusio vadovo nieko neperėmė, tik surašė priėmimo aktą, kuriame nurodė turtą, kurį rado, dokumentų nepriėmė. Turto buvo daug: UAB „( - )“ detalės, baldai, kompiuterinė technika, dokumentai, automobiliai, sunkvežimiai, tame tarpe ir VOLVO markės. Bendrovė turėjo apie 8 automobilius, kol neatsiėmė SEB bankas, bankui atsiėmus automobilius, jie buvo nuomojami. Ar UAB „( - )“ buvo gavusi lizingą, nežino, kadangi šie sandoriai įvyko iki jam įsidarbinant. Jam yra žinoma apie automobilių vykimą į Rusiją, kadangi buvo gautas užsakymas nuvežti krovinį, organizuotas automobilių pakrovimas, jie buvo pakrauti ir išvažiavo. Šio krovinio išvežimą organizavo arba V. P., arba J. D.. Šis krovinys buvo draustas, todėl negalėjo nukrypti nuo maršruto. Kai vairuotojai iš šio reiso grįžo be automobilių, jis pasiūlė jiems, kaip atsakingiems už automobilius, kreiptis į policiją, nors pastarieji aiškino, jog vykdė akcininkų nurodymus.

31A. L. įmonėje dirbo neilgą laiką, nes jai buvo paskelbtas bankrotas, viską perdavė UAB „( - )“. 2009 m. gegužės 6 d. pasirašė perdavimo aktą. Automobilius perdavė bendrovei UAB „( - )“ jų prašymu, nenorėjo būti už juos atsakingas. Perdavimo akte yra nurodyta teisinga informacija. Surašant perdavimo aktą, įsitikino, jog transporto priemonės, kurios buvo perduodamos, egzistuoja realiai. Kas dalyvavo surašant perdavimo aktą –negali paaiškinti. Kai pasirašinėjo perdavimo aktą – tų automobilių nematė. Gali būti, kad, pasirašydamas aktą, neatkreipė dėmesio, jog automobilis VOLVO v.n. ( - ) yra vienas iš tų vilkikų, kurie buvo išvažiavę į užsienį ir negrįžo, nes pasitikėjo įmonės akcininku J. D., be to, šių automobilių nebuvo priėmęs. Parodė, kad šeši automobiliai iš tų, kuriuos perdavė, po reiso negrįžo ir liko Rusijoje. Bankroto metu surašė reikiamus dokumentus administratoriui. Buvo kilę tam tikrų neaiškumų, dėl ko buvo iškeltos baudžiamosios bylos. Baudžiamoji byla buvo iškelta dėl vienos puspriekabės, bet ne dėl dokumentų. Atsakydamas į klausimus, A. L. parodė, kad buhalterinė apskaita nebuvo vedama, tačiau pagrindinėse bazėse tai buvo vykdoma. Nežinojo, ar automobiliai lizinguojami, ar nuomojami. Atkreipė dėmesį, kad, prieš pradedant jam dirbti, nerado 4 Volvo, Man ir AudiA8 markės automobilių. Tuos automobilius, kurie buvo įgyti lizingo būdu, atsiėmė SEB bankas. Teismo nutartį dėl bankroto apskundė, kadangi bankroto bylą UAB „( - )“ kėlė bankrutavusi įmonė „( - )“, kuri pati buvo skolinga bendrovei UAB „( - )“ Tuo metu, kai jau nebuvo bendrovės direktoriumi, jis buvo apkaltintas, jog būdamas, kaip bendrovės direktorius, atsakingas už dokumentų išsaugojimą, jų neišsaugojo.

32Teismo posėdyje liudytoju apklaustas V. U. parodė, kad J. D. pažįsta kaip UAB „( - )“, kurios direktoriumi buvo nuo 2003 iki 2008 metų, akcininką. Ši bendrovė užsiėmė pervežimo veikla, tuo metu jau bankrutuojanti UAB „( - )“ turėjo 90 procentų bendrovės akcijų. Jis buvo paprašytas vesti UAB „( - )“ veiklą, kadangi ši bendrovė apie 80 procentų paslaugų teikė bendrovei UAB „( - )“, kuriai bankrutavus, reikėjo perorganizuoti veiklą ir ieškoti naujų pajamų šaltinių. UAB „( - )“ bankrotas buvo paskelbtas 2006 metais. Praėjus pusantrų metų, kai kreditoriai bendrovei UAB „( - )“ leido parduoti turtą, akcijas, akcijos buvo parduotos iš pradžių UAB „( - )“, kuri neturėjo verslo vizijos, pastaroji po kelių mėnesių jam pranešė, kad atrado pirkėją savo akcijoms ir jam pristatė J. D.. Prieš pasirašant akcijų pardavimo sutartį, UAB „( - )“ su UAB „( - )“ susitarė, kam kokio turto reikia ar nereikia naujai veiklai vystyti. UAB „( - )“ sutarė su UAB „( - )“, kad turto, priklausančio UAB „( - )“ nereikia, t.y. J. D. nurodė, jog senų automobilių nereikia, važinės naujais ir pasiūlė sudaryti bendrovės UAB „( - )“ turimų automobilių nuomos sutartį. Jis su tokiu pasiūlymu nesutiko ir tuos automobilius iš UAB „( - )“ perėmė pagal panaudos sutartį. V. U. buvo paprašytas įvertinti tiek UAB „( - )“, tiek UAB „( - )“ turtą ir jis įvertino. Po to pasirašė skolos perleidimo sutartį, kurioje buvo numatyta, kad tai, ko UAB „( - )“ neprimokėjo UAB „( - )“ už parduodamą turtą, sumokės UAB „( - )“. Su puspriekabėm buvo apie 20 automobilių, pagal panaudos sutartį jie paėmė analogišką kiekį, tuos, kuriuos naudojo savo veikloje, apie 8 vilkikus. Tuo momentu jis patikėjo tokia versija, kad ateina nauji savininkai, kurie turi naują verslo viziją ir dėl to jų (UAB „( - )“) turėti seni automobiliai parduoti bendrovei UAB „( - )“. Jam paaiškino, kad pagrindinis verslas bus - UAB „( - )“ automobiliais vežioti kurą iš Mažeikių į Lenkiją. Kol jis buvo direktorius, UAB „( - )“ naudojo tas transporto priemones, bet ta veikla nė kiek nesivystė, niekas kuro į Lenkiją nevežiojo, todėl, jam nežinant, transporto priemonės pradėjo važinėti į Rusiją. Jos važiuodavo be komandiruočių dokumentų, be sąskaitų. V. U., kaip direktorius, pareikalavo, kad tokių dalykų nebūtų. Tai sutapo su įvykiu, kai J. D. atsiuntė vienintelio akcininko sprendimą parduoti SEB lizingui ne pagal panaudos sutartį jų naudojamus automobilius, bet tuos automobilius, kurie UAB „( - )“ buvo likę po pardavimo UAB „( - )“. V. U. nematė galimybės toliau atlikti savo pareigas vien todėl, kad J. D. su V. P. tarėsi dėl šio SEB lizingo. Vienasmeniu akcininko sprendimu šie automobiliai buvo parduoti lizingui ir sudaryta lizingo sutartis su SEB lizingu. J. D. su V. P. gavo pinigus iš SEB lizingo. J. D. tų pinigų nenaudojo įmonės veiklai, nežiūrint tai, kad buvo ir skolingas, kaip perėmęs UAB „( - )“ skolą už parduotas transporto priemones UAB „( - )“. Tuos pinigus J. D. liepė sumokėti bendrovei UAB „Prancionas“, tačiau V. U. tai daryti atsisakė. J. D. nuėjo į buhalteriją, pasirašė pavedimą ir liepė buhalterei pinigus sumokėti. Pinigai buvo sumokėti birželio 30 d. ir birželio 29 d. dviem pavedimais 600 000 Lt ar 660 000 Lt. O V. U., su tuo nesutikęs, liepos 4 d. išėjo iš darbo. Turtą perdavė J. D., pasirašė perdavimo aktus, atsispausdino visus likučius, priėmimo-perdavimo aktą pasirašė su juo. Visą balansinį turtą perdavė, bet automobiliai pagal panaudos sutartį į šį sąrašą nepateko, kadangi jie nebuvo apskaityti balanse. Papildomai dėl automobilių Audi A8 ir BMW paaiškino, kad su vienu važinėjo V. P., su kitu - J. D.. Tų automobilių nei priėmė, nei atidavė, jie šiais automobiliais disponavo pagal panaudos sutartį. Iš pradžių tie automobiliai buvo UAB „( - )“, o po to, ar dėl to, kad lizingui reikėjo mokėti, su UAB „( - )“ pasirašė nuomos sutartį, tačiau V. U. jų neatidavė, jis nepasirašinėjo priėmimo perdavimo akto. Šie automobiliai buvo pernuomoti iš UAB „( - )“ UAB „( - )“ tam, kad dalį išlaidų padengtų UAB „( - )“. Atsakydamas klausimus, V. U. nurodė, kad už parduotus automobilius bendrovei UAB „( - )“ nesumokėjo, o sumokėjimo įsipareigojimą perėmė UAB „( - )“, vietoje UAB „( - )“. Tai jam neatrodė grėsminga, kadangi naujasis savininkas prisiėmė atsakomybę ir bet kokios reikalingos investicijos į tą valdomą įmonę bus kaip kreditorinio reikalavimo gražinimas. Kreditorinis reikalavimas jo vadovavimo laikotarpiu nebuvo gražintas. O vietoje reikalavimo grąžinimo gavo jau UAB „( - )“ priklausančio turto pardavimą ir tų pinigų vėl nepanaudojimą verslui, o sumokėjimą UAB „( - )“.

33Teismo posėdyje apklaustas liudytoju L. P. parodė, kad pažįsta J. D.. Kai buvo UAB „( - )“ direktoriumi, keitėsi akcininkai. Buvęs akcininkas A. J. jį pakvietė vadovauti bendrovei. A. J. mirus, akcininku tapo J. D.. Kartu dirbo iki 2008 metų pradžios, kol L. P. išėjo iš darbo. Tuo metu bendrovėje veikla vykdoma nebuvo. Jis buvo pakviestas užimti direktoriaus pareigas, kad parašytų verslo planą ir būtų vykdoma skystų produktų pervežimo vilkikais veikla, tačiau, esant akcininkui A. J., nepavyko gauti finansinio lizingo dėl nepakankamai atitinkančių sąlygų. Realiai norint įgyvendinti verslo planą, būtų reikėję bendrauti su UAB „( - )“ akcininkais, kaip pagrindiniu užsakovu, tačiau su UAB „( - )“ akcininkais ryšiai nutrūko dėl A. J. mirties. Kai akcininku tapo J. D., su jo laidavimu bendrovė pasirašė lizingo sutartį dėl vilkikų, tačiau jokia veikla nebuvo vykdoma, su vilkikais nebuvo dirbama. Dėl veiklos nebuvimo L. P. išėjo iš darbo. Kai J. D. laidavo, buvo pasirašytos lizingo sutartys su UAB „( - )“ ir su Ūkio banku dėl puspriekabės. Registruoti automobiliai stovėjo ( - ). Nors jis buvo pasirašęs su buhaltere metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, V. P. jam sakė, kad jo pareiga tik tvarkyti dokumentus ir daugiau niekur nesikišti. L. P. neturėjo teisės priimti sprendimą dėl automobilių nuomos ar kitokio panaudojimo, realiai bendrovės veiklą organizavo V. P. ir J. D.. V. P., kaip konsultantas, dalyvavo derybose su bankais ir kartu su A. J.. L. P. tai buvo nepriimtina. Kai jis išėjo iš bendrovės, jos direktoriumi buvo paskirtas J. D., turto, dokumentų perdavimo akto nesurašė, nežinojo, kad įvairios sutartys, dokumentai turėjo būti perduoti naujam direktoriui. Buvo sudarytos 10 ar 11 lizingo sutartys, kur liko įsigyti automobiliai - nežino. Bendrovė UAB „( - )“ jam nebuvo žinoma.

34Teismo posėdyje apklaustas liudytoju D. A. parodė, kad, jam dirbant projektų vadovu UAB „( - )“, J. D., kaip UAB „( - )“ atstovas buvo šios bendrovės klientas. UAB „( - )“ kreipėsi dėl komercinio transporto finansavimo, pateikė dokumentus, kad lizingo bendrovė galėtų apsvarstyti šį klausimą. Buvo priimtas sprendimas finansuoti įmonę įsigyti automobilius. Pasirašius sutartį, kliento pasirinktas turtas buvo perkamas iš pardavėjo. Pradžioje sutartis buvo vykdoma, įmokos mokamos, tačiau vėliau ši įmonė pradėjo vėluoti mokėti įmokas. Susitikus su klientu, buvo sprendžiama iškilusi problema. Klientas pateikė pasiūlymą, jog yra kita bendrovė, susijusi su UAB „( - )“, kuri norėtų lizinguoti turimą turtą, t.y. parduoti turimą turtą UAB „( - )“, o sumą, kurią turėtų sumokėti UAB „( - )“, užskaityti kaip UAB „( - )“ pradelstus mokėjimus. Tai buvo susitarimas tarp UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, pasirašytos pirkimo – pardavimo sutartys, tačiau buvo padengtos tik kažkurio laikotarpio įmokos ir eilinės įmokos. Lizingo bendrovė buvo davusi bendrovei UAB „( - )“ leidimą subnomuoti automobilius UAB „( - )“. Kol nebuvo nutraukta sutartis su UAB „( - )“, lizingo bendrovė bendradarbiavo su J. D., V. P., kaip UAB „( - )“ atstovo, jis nepažinojo, nepamena, kad būtų su juo bendravęs. Apie lizingo sutarties pagrindu įsigyto automobilio VW PHAETON 5.0 naudotojus nežino, kadangi jis teikė finansavimus ne lengviesiems automobiliams, o komerciniam transportui.

35Teismo posėdyje apklaustas liudytoju S. J. parodė, kad J. D. pažįsta maždaug nuo 2005 m., jis jo draugas, santykiai normalūs. Apie 2008 ar 2009 m. jis su J. D. sėdėjo Centrinės universalinės parduotuvės kavinėje, vartojo alkoholinius gėrimus. J. pasakė, kad atvažiuos direktorius iš Panevėžio, jam reikia pasirašyti dokumentus dėl bankroto. Po kiek laiko atvažiavo tas žmogus, jis atsinešė pluoštelį dokumentų, pasakė J., kad pasirašytų. J. ilgai nesvarstęs pasirašė. Atsakydamas į proceso dalyvių klausimus, S. J. nurodė, jog su J. D. susitiko kaip draugai, susitikdavo 2 -3 kartus per mėnesį. Anksčiau susitikdavo dažniau, 2 -3 kartus per savaitę. Šį susitikimą atsimena, nes anksčiau tokių atvejų, kad kažkas atvažiuotų su dokumentais, nebūdavo. J. D. sakė, kad ten buvo dokumentai.

36Jis J. D. problemų nežinojo, tuo nesidomėjo ir neklausinėjo, žinojo, kad pastarasis užsiima transporto veikla, kokios jo buvo pareigos - akcininkas ar direktorius, taip pat tiksliai nežino. Į susitikimą atvykęs asmuo galėjo būti iš UAB „( - )“. Kiek jis prisimena, pasirašytus dokumentus išsivežė tas vyras, jis J. D. dokumentų nepaliko.

37Teismo posėdyje apklausta liudytoja A. N. parodė, kad ji dirbo UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ vadybininke, kai J. D. kreipėsi į šią įmonę dėl lizinguojamo turto. Konkrečiai J. D. kreipėsi į projektų vadovą K. Š., jo nurodymu, patikrinus reikiamus duomenis, ji paruošė lizingo sutartį, pagal kurią buvo lizinguojami lengvieji automobiliai. Sutartys buvo keturios ar penkios, sudarytos kiekvienam automobiliui atskirai, nes gali egzistuoti skirtingos lizingavimo sąlygos. Paprastai lizingas suteikiamas 5 metams. Sutartys buvo nutrauktos dėl uždelstų įmokų, kiek jai žinoma, dalis transporto priemonių grąžinta, dėl šių automobilių buvo sudarytos subnuomos sutartys. Subnuoma nėra pagrindas nutraukti lizingo sutartį, tačiau, jei klientas subnuomoja, neatsiklausęs lizingo bendrovės (neturint leidimo)– tai laikoma pažeidimu, kadangi turtas priklauso UAB „( - )“, bet tai sprendžia kredito komitetas. Šiuo atveju jai nėra žinoma, ar lizingo bendrovė buvo informuota, kad turtas yra subnuomojamas, kadangi už sutartis buvo atsakingas projektų vadovas K. Š..

38Teismo posėdyje apklaustas liudytoju A. S. parodė, jog dirba UAB „( - )“, ankstesniu pavadinimu „( - )“, specialiųjų paskolų projektų vadovu. Apie 2009 m. gruodžio – sausio mėn. jis yra bendravęs su J. D., kaip UAB „( - )“ atstovu, darbo reikalais, kai jam buvo perduota kliento byla, su kuriuo nutraukiama sutartis, ir reikia atsiimti turtą arba tęsti derybas dėl turto atsiėmimo. UAB „( - )“ buvo sudariusi sutartis su bendrove UAB „( - )“ 6 automobiliams įsigyti lizingu: 2 automobiliai Audi A8 markės, vienas – BMW 654 markės, Seat Ibiza markės, Seat Altea markės ir Audi A3 markės. Jam pavyko sutarti, kad UAB „( - )“ juos sugrąžintų. Dalis automobilių nebuvo sugrąžinta, todėl jis kreipėsi į policiją su pareiškimu dėl priverstinio grąžinimo. J. D. aiškino, kad automobiliai yra ne jo žinioje, kad jie perduoti su UAB „( - )“ nesusijusiems asmenims, kontaktų nurodyti negalėjo, nes nežinojo, paaiškino, kad daugiau informacijos apie šiuos automobilius galėtų suteikti V. P., todėl teko bendrauti su pastaruoju. V. P. negalėjo nurodyti, kuriems asmenims yra perduoti automobiliai, tik paaiškino, kad tų automobilių J. D. nekontroliuoja. Paskelbus paieškas, automobiliai lizingo bendrovei buvo sugrąžinti. Dėl abiejų Audi markės automobilių sugrąžinimo tarpininkavo V. P., automobilis BMW buvo sulaikytas Ispanijoje. Kai vyko ikiteisminis tyrimas, lizingo bendrovė bendravo ir su V. P., ir su J. D.. Lizingo sutartys buvo nutrauktos dėl UAB „( - )“ įmokų nemokėjimo. Jis parodė, kad UAB „( - )“ nesikreipė į lizingo bendrovę dėl leidimo lizinguotą turtą subnuomoti. Standartinėje lizingo sutartyje nurodyta, kad, nutraukus sutartį su klientu, klientas turi grąžinti turtą lizingo bendrovei, J. D. atveju taip viskas ir buvo. Atsakydamas į proceso dalyvių klausimus, jis paaiškino, kad apie UAB „( - )“ jam neteko girdėti, UAB „( - )“ buvo lizingo klientas, perėmęs tolesnį vieno iš Audi markės automobilio lizingą. Šios įmonės direktoriumi buvo R. Š.. Įmoką pagal lizingo sutartį gali mokėti ir kitas asmuo, kiekvienu atveju darant pavedimą, matomas mokėtojas, tam atskiro leidimo nereikia.

39Teismo posėdyje apklaustas liudytoju R. Š. parodė, jog jis pažįsta J. D., jų santykiai darbiniai, nekonfliktiški. R. Š. dirba UAB „( - )“ vadybininku. Jis iš J. D., kaip UAB „( - )“ atstovo, nuomojosi automobilį Audi A8, po to jį persilizingavo savo bendrovės vardu ( - ) banke. Buvo sudaryta nuomos sutartis, pradžioje apie 2-3 mėnesius nuomojosi jis asmeniškai, vėliau – jam priklausanti įmonė. Nuomojantis asmeniškai, neprisimena, ar buvo nuomos sutartis, pagal kurią mokėdavo J. D., gal ir pasirašydavo kokį nors dokumentą, bet jų neišsaugojo. Nuomos mokestis buvo apie 500 eurų su PVM grynais pinigais. Kadangi UAB „( - )“, kaip naujai įsikūrusi bendrovė, pati lizingo gauti negalėjo, vėliau bendrovė lizingą gavo. UAB „( - )“ iš J. D. automobilį nuomojosi apie 6 mėn., jam buvo žinoma, kad nuomojamas automobilis yra lizingo bendrovės, nes techniniame pase buvo nurodyta, kad jo savininkas yra „( - )“ bankas, o naudotojas - UAB „( - )“. Atsakydamas į proceso dalyvių klausimus, R. Š. nurodė, kad automobilį grąžino UAB „( - )“, kai minėta bendrovė pranešė, kad UAB „( - )“ nemoka įmokų už automobilio lizingą. Po to UAB „( - )“ lizingą perėmė savo vardu. Jis V. P. pažįsta, be to, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ buveinė buvo tuo pačiu adresu – ( - ), kur būdavo tiek J. D., tiek V. P..

40Iš 2012-12-19 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad liudytojas R. Š. pateikė 2009-09-01 nuomos sutartį, UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras - 2008-09-30 Nr. ( - ), 2008-10-31 Nr. ( - ), 2008-11-28 Nr. ( - ),2008-12-31 Nr. ( - ) mokėti už automobilio nuomą po 2300 Lt su PVM mokesčiu kas mėnesį, kasos pajamų orderių kvitus- 2008-10-31 Nr. ( - ), 2008-11-28 Nr. ( - ), 2008-12-31 Nr. ( - ), patvirtinančius, kad nurodytos sumos buvo sumokėtos (t.1 b.l.174-182).

41Teismo posėdyje apklaustas liudytoju E. P. parodė, kad 2008-2009 metais jis dirbo UAB „( - )“ vadybininku, pagal pavedimą sprendė klausimus dėl UAB „( - )“ finansinių įsipareigojimų nevykdymo, įsiskolinimo, dėl turto perdavimo. Tuo metu buvo susiklostę nepalankios aplinkybės dėl UAB „( - )“. Liudytojas buvo nuvykęs į Panevėžyje esančią UAB „( - )“, dalį lizinguoto turto rado šios bendrovės kieme, jis buvo apardytas, tą turtą teko atsiimti. Dėl kito turto bendravo su UAB „( - )“ vadovu, susitarė, kad turtas bus perduotas, tačiau, nuvykęs į Panevėžį, E. P. sužinojo, kad direktorius mirė. Be to, Vilniuje iš turto valdytojo perėmė automobilį VW „Phaeton“, ieškomą pagal paiešką. Pagal lizingo sutarties sąlygas, vienašališkai nutraukus sutartį, klientas privalo pristatyti turtą į turto savininko nurodytą vietą, tik po to galima tęsti derybas dėl lizingo sutarties atnaujinimo. Prieš priimant sprendimus banke, būtina įsitikinti, ar turtas yra. Bankas sprendžia, kas yra greičiau ir efektyviau, ar kreiptis į teismą ar į į policiją ieškoti turto. Šiuo atveju lizingo sutartys buvo nutrauktos dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo. UAB „( - )“ vėlavo mokėti įmokas virš 30 dienų, gal ir 60 dienų. J. D. nenurodė, kad automobiliu VW „Phaeton“ naudojosi V. K..

42Teismo posėdyje apklaustas liudytoju S. V. parodė, kad 2009 m. pirmoje metų pusėje jis rado skelbimą, kad reikalingi vairuotojai, paskambino skelbime nurodytu telefonu. Juo pasikalbėjo su prisistačiusiu UAB „( - )“ direktoriumi L. ar L., kalbėjo apie darbo sąlygas, jam buvo pasiūlytas tarptautinių pervežimų vairuotojo darbas, per mėnesį turėjo būti 3-4 reisai iš Rygos jūros uosto į Maskvą, už vieną reisą atlyginimas apie 1200 litų, už mėnesį turėjo išeiti apie 5000 litų. Tais laikais tai buvo labai geras atlyginimas. Minėtas direktorius paklausė, ar jis žino dar vairuotojų. Kadangi jau buvo prasidėjusi krizė, darbų nebuvo, todėl S. V. pasakė, kad turi pažįstamą L. L., kuris irgi galėtų dirbti. Sutartą telefonu dieną jis su L. atvažiavo į bendrovę ir įsidarbino, iš karto gavo krovininius automobilius, t.y. Volvo markės sunkvežimį. S. V. važiavo tik vieną reisą, tiksliau pusę reiso, kadangi vilkikai liko Baltarusijoje. Atvažiavus įsidarbinti, jis pamatė, kad yra daugiau vairuotojų, kurie buvę be darbo buvo surinkti iš visos Lietuvos, darbinantis nereikėjo nei buvusių darboviečių rekomendacijų ir nebuvo svarbu, kokia buvo praeitis. Direktoriui tiko visi vairuotojai, jis parodė tuos vilkikus, paskirstė darbus. Buvo laukiamas krovinys iš Rygos jūros uosto. Įdarbinti vairuotojai duotais vilkikais persikrovė krovinį į puspriekabes, teritorinėje muitinėje buvo atlikta krovinio muitinimo ir TIR karneto procedūra ir jie išvažiavo per Baltarusiją ir Rusiją. Iš viso važiavo 6 vilkikai, buvo keletas Volvo markės sunkvežimių, vienas Scania markės sunkvežimis. Galutinis kelionės taškas po muitinės turėjo būti Saratovo muitinė krovinio išmutinimui. Prieš išvažiuojant V. P. davė nurodymą, kad J. J. paskiriamas grupės vyresniuoju ir tik jo nurodymai yra privalomi vykdyti. Iš J. J. kišenės buvo mokami kyšiai muitinėje, perkami visi praėjimai. Įvažiavus į Rusijos teritoriją, jie gavo J. J. nurodymą važiuoti ne į Saratovo muitinę, o į Maskvą. Vairuotojai pradėjo prieštarauti, bet pamatė, kad prieštaravimai Rusijos teritorijoje pavojingi gyvybei, kadangi jie važiavo su palyda, kuri saugojo ir prižiūrėjo, kad mašinos nepaklystų. Atvažiavus iki Maskvos, viešbutyje prie Maskvos jiems buvo užsakytas bendras kambarys, kur turėjo pernakvoti. Iš jų J. J. ir kitas vairuotojas paėmė vilkikų raktelius. Naktį, jiems nežinant, minėti asmenys vilkikus po du išvarė nežinoma kryptimi. Rytą atvažiavo automobilis „Žiguli“, kuriuo jie buvo atvežti prie Podolsko, kur pakelės aikštelėje stovėjo iškrauti visi vilkikai. J. J. jiems sakė, kad muito procedūra atlikta ir viskas bus sutvarkyta. Tuo niekas nepatikėjo. Buvo nurodymas važiuoti į Baltarusiją link Minsko, jie važiavo tuščiais vilkikais, pažeisdami TIR konvenciją. Atvažiavus iki Rusijos – Baltarusijos sienos, buvo liepta laukti. Sutemus atvažiavo asmenys, kurie pakeitė numerius iš lietuviškų į rusiškus. Tokia procedūra reiškia, kad, išvažiuojant automobiliams su rusiškais numeriais iš Rusijos teritorijos į Baltarusijos teritoriją, nevykdoma automobilių patikra, netikrinamas nei krovinys, nei automobilis. Jie vilkikais su rusiškais numeriais įvažiavo į Baltarusijos teritoriją. Ten buvo nuimti rusiški numeriai, uždėti atgal lietuviški. Atvažiavus į kažkokią vietovę miškuose, jiems buvo liepta laukti, po to atvažiavo keletas džipų su vairuotojais ir jie tų vilkikų daugiau nematė. Atvažiavo automobilis VW Caddy, kuris juos nuvežė link Medininkų sienos posto, kitus tris - link Lavoriškių sienos posto. Jiems davė po 100 dolerių ir pasakė, kad jų misija baigta, jie pėsčiom perėjo sieną ir atsidūrė Lietuvoje. Ši kelionė vyko nepilną savaitę. Šiuo metu Rusijoje S. V. dėl šio įvykio iškelta baudžiamoji byla. Tiek vilkikų dokumentuose, tiek draudimo polisuose buvo pažymėta, kad krovinio ir vilkikų savininkas UAB „( - )“. Pradedant dirbti, vairuotojai patikrina automobilio numerius, techninį pasą, draudimą, techninę apžiūrą, kėbulo numerio su dokumentais niekada nesutikrina, nors pasieniečiai kartais tikrina VIN numerius. Visi dokumentai turi būti galiojantys, kadangi, jei kelyje sustabdę policijos pareigūnai ras negaliojančią licenciją, draudimą ar techninę apžiūrą, atsakomybė teks vairuotojui. Jis apie J. D. nėra girdėjęs, jam prisistatęs direktoriumi L. sakė, kad vadovauja akcininkas V. P..

43Teismo posėdyje apklaustas liudytoju V. K. parodė, kad J. D. pažįsta, juos siejo darbiniai santykiai, šiuo metu santykių nepalaiko. Maždaug 2008-2009 metais UAB „( - )“ nuomojo ofiso patalpas bendrovės UAB „( - )“, kurios savininkas jis yra, patalpose. Be to, kad nuomojo patalpas šiai bendrovei, su ja turėjo ir kitų ryšių, nes jo bendrovė užsiiminėjo transporto logistika, o UAB „( - )“ turėjo įvairias krovinines mašinas. Minėtu laikotarpiu UAB „( - )“ direktorius buvo V., bendrovėje dirbo V. P., J. D. tikriausiai buvo akcininkas. Jo įmonė su transporto priemonių atsiradimu bendrovėje UAB „( - )“ niekuo nesusijusi. Kai UAB „( - )“ iš jo nuomojamų patalpų kažkur išsikraustė, liko skola už nuomą apie 800 litų. V. K. tuo metu turėjo nuosavą automobilį „Audi“, o UAB „( - )“ turėjo automobilį VW „Phaeton“, todėl atstovai pasiūlė apsikeisti automobiliais ir mokėti už jo lizingą. V. K. žinojo, kad šis automobilis buvo lizinguojamas, bet nežinojo, kokios įmonės. Jo sandoris apsikeisti automobiliais nebuvo įformintas, lizingas jo vardu nebuvo perrašytas, jis mokėjo pinigus tiesiogiai UAB „( - )“, o jie mokėdavo bankui, kiek mokėjo – neprisimena. Sakė mokėti ar J. D., ar P., suma, kiek reikėjo mokėti už automobilį, buvo nurodyta lizingo sutartyje. Daugiausia jis mokėjo grynais, pradėjo mokėti tik po kurio laiko, kvito už padarytus mokėjimus jam neduodavo, jie patys mokėjo pinigus bankui. Kokius 4-6 kartus mokėjo pavedimu, visada pasirašydavo savo vardu, kitus kartus mokėjo grynais. V. K. jiems atidavė savo automobilį, pinigus už jį įskaitė į mokėjimus, todėl lizinguojama suma sumažėjo 70000-80000 litų. Gautu automobiliu jis važinėjo maždaug metus, tuo metu UAB „( - )“ tikriausiai jau buvo išsikraustęs. Po metų jį sustabdė policijos pareigūnai ir automobilį paėmė bei paaiškino, kad buvo nurodymas šį automobilį surasti. Jis turėjo įgaliojimą naudotis automobiliu, kas jį išdavė - neprisimena. V. K. dėl automobilio VW Phaeton bendravo su lizingo bendrove, kreipėsi, kai automobilis buvo paimtas, prieš tai jis net nežinojo, kad automobilis buvo ieškomas.

44LR BPK 276 str. 4 d. pagrindu kitiems byloje surinktiems įrodymams patikrinti teismo posėdžio metu perskaitytas 2009-07-02 liudytojo V. P. apklausos ikiteisminio tyrimo metu protokolas (t.2 b.l.28-29), kur jis be kita ko parodė, jog 2006-2007 metais bendrovė UAB „( - )“ užsiėmė krovinių pervežimais lizinguotais krovininiais automobiliais. Lizingo paslaugas buvo suteikusios įvairios lizingo bendrovės. Bendrovėje jis dirbo vadybininku bei dirbo administracinį darbą. Bendrovės direktoriumi buvo L. P., vėliau jį pakeitė J. D., kuris įsigijo 100 procentų bendrovės akcijų. 2008 metais finansinė bendrovės padėtis buvo gera. Esant gerai finansinei būklei UAB „( - )“, atstovaujamas direktoriaus J. D., sudarė lizingo sutartis su UAB „( - )“ Nr. ( - ) 2008-03-31, Nr. ( - ) 2008-03-31 ir Nr. ( - ) 2008-05-15, pagal kurias UAB „( - )“ lizingo būdu įsigijo lengvuosius automobilius AUDI A8 valst. Nr. ( - ), AUDI A8 valst. Nr. ( - ) ir BMW valst. Nr. ( - ). Sudarant šias sutartis jis nedalyvavo ir nežino visų aplinkybių. Jo žiniomis šie automobiliai buvo iškart išnuomoti UAB „( - )“. Kokiais sumetimais tai buvo padaryta, jis nežino. Šiai bendrovei buvo išnuomotas ar perleistas ir kitas transportas-sunkvežimiai, kiti lengvieji automobiliai. Šiais klausimais paaiškinti galėtų J. D.. UAB „( - )“ priklauso 100 procentų UAB „( - )“ akcijų. J. D. tai pat buvo ir UAB „( - )“ direktorius. Ar UAB „( - )“ vykdė savo įsipareigojimus ir kokia apimtimi, jis nežino. 2008 metų viduryje UAB „( - )“ susidūrė su finansinėmis problemomis, kurios buvo susijusios su UAB „( - )“ akcijų įsigijimu. Pradėjo strigti atsiskaitymai ir finansiniai srautai. Pinigų pradėjo reikalauti kreditoriai, lizingo bendrovės. 2008 metų viduryje faktiškai sustojo UAB „( - )“ ūkinė finansinė veikla. Bendrovė nustojo veikti. Didžiąją dalį automobilių įvairios lizingo bendrovės atsiėmė, o kur yra kiti negrąžinti automobiliai, jis nežino. Kokia dalis automobilių negrąžinta, jis nežino. Prieš kelis mėnesius į jį kreipėsi UAB „( - )“ darbuotojai, kad jis padėtų susigražinti automobilius AUDI A8 valst. Nr. ( - ), AUDI A8 valst. Nr. ( - ) ir BMW valst. Nr. ( - ). J. D. jam sakė, kad automobiliais naudojasi kažkokie asmenys, o kokie nežino ir negali nurodyti. Jis bendravo su įvairiais verslo žmonėmis, kurių įvardinti negali. Gavo informaciją, kad šiais automobiliais naudojasi kažkokie asmenys, kurie už jų nuomą sumokėjo UAB „( - )“. Vienas automobilis AUDI 8 buvo grąžintas lizingo bendrovei. Kas jį grąžino ir kas juo naudojosi, jis nežino. Tai pat nežino, kas naudojasi kitais likusiais automobiliais. Įvardinti asmenų, su kuriais jis kalbėjo dėl šių automobilių, jis negali, nes nežino ar jie gali būti susiję su šia visa istorija ir automobiliais. Kur yra UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai, jis nežino. Žino tik, kad UAB „( - )“ yra paskelbta bankroto procedūra.

45Iš 2009-03-24 UAB „( - )“ pareiškimo prokuratūrai ir pateiktų priedų matyti, kad bendrovė su UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus J. D., sudarė tris lizingo sutartis - 2008-03-31 Nr. ( - ) dėl automobilio Audi A8L identifikavimo Nr. ( - ), 2008-03-31 Nr. ( - ) dėl automobilio BMW 645 identifikavimo Nr. ( - ), 2008-05-15 Nr. ( - ) dėl automobilio Audi A8L identifikavimo Nr. ( - ), minėtos transporto priemonės UAB „( - )“, kaip jų savininko, vardu (t.1 b.l.2-61).

46Iš 2009-05-25 UAB „( - )“ pareiškimo prokuratūrai ir pateiktų priedų matyti, kad bendrovė su UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus L. P., sudarė šešias lizingo sutartis - 2007-11-06 Nr. ( - ) dėl balninio vilkiko Volvo FH12 v.n.( - ) 2007-11-06 Nr. ( - ) dėl balninio vilkiko Volvo FH12 v.n.( - ), 2007-11-06 Nr. ( - ) dėl balninio vilkiko Volvo FH12 v.n.( - ) 2007-11-06 Nr. ( - ) dėl balninio vilkiko Volvo FH12 v.n.( - ), 2007-11-06 Nr. ( - ) dėl balninio vilkiko Man TGA v.n.( - ), 2008-01-04 Nr. ( - ) dėl automobilio VW Phaeton v.n.( - ) (t.1 b.l.64-119).

47Iš 2010-08-17 UAB „( - )“ rašto Nr. ( - ) matyti, kad bendrovė 2009-07-29 atsiėmė pagal lizingo sutartį UAB „( - )“ naudotą automobilį VW Phaeton v.n. ( - ), kitos penkios transporto priemonės - Volvo FH12 v.n.( - ) Volvo FH12 v.n.( - ), Volvo FH12 v.n.( - ) Volvo FH12 v.n.( - ), Man TGA v.n.( - ) negrąžintos, bendrovės UAB „( - )“ prašymu buvo duotas leidimas jų subnuomai UAB „( - )“, todėl registruose minėta bendrovė nurodyta, kaip transporto priemonių naudotoja (t.1 b.l.145-146).

482012-12-12 UAB „( - )“ raštu Nr. ( - ) pateikė UAB „( - )“ 2008-03-03 prašymą leisti pagal lizingo sutartis Nr. ( - ) pateiktus krovininius vilkikus ir puspriekabę subnuomoti UAB „( - )“. Rašte pažymima, kad toks leidimas bendrovei buvo duotas, tame tarpe pagal lizingo sutartį Nr. ( - ), kurios numeris prašyme nurodytas klaidingai (t.2 b.l.2-3).

49Iš 2008-03-05 automobilių panaudos sutarties ir 2008-03-05 priėmimo-perdavimo akto matyti, kad UAB „( - )“ perduoda UAB „( - )“ laikinai neatlygintinai naudotis 11 vnt. vilkikų ir puspriekabę (t.7 b.l.47-49, 50).

50Iš 2008-04-01 automobilio nuomos sutarties matyti, kad UAB „( - )“ perduoda UAB „( - )“ laikinai naudotis automobilius BMW 645 v.n.( - ) Audi A8 v.n. ( - ) (t.7 b.l.32-33).

51Iš 2009-09-01 nuomos sutarties Nr. ( - ) matyti, kad UAB „( - )“ išnuomoja UAB „( - )“ automobilį Audi A8 identifikavimo Nr. ( - ) (t.7 b.l.34).

52Iš 2008-05-30 nuomos sutarties Nr. ( - ) matyti, kad UAB „( - )“ išnuomoja R. Š. automobilį Audi A8 identifikavimo Nr. ( - ) (t.7 b.l.51).

532012-02-17 specialisto išvadoje Nr. 5-1/27 nurodyta, kad UAB „( - )“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2006 m. birželio 8 d. Buveinės adresas – ( - ), teisinis bendrovės statusas – bankrutavusi nuo 2011 m. lapkričio 30 d.

54Tyrimui pateiktų dokumentų duomenimis atsakingi už UAB „( - )“ veiklą ir buhalterinės apskaitos tvarkymą tiriamuoju 2008-03-05 – 2008-08-04 laikotarpiu buvo:

55direktorius – J. D. nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04, pagal 2007 m. lapkričio 12 d. darbo sutartį Nr. ( - ) (4 priedas), buhalterė – V. G. nuo 2007-11-12 iki 2009-01-19, pagal 2007 m. lapkričio 12 d. darbo sutartį Nr. ( - ) (5 priedas).

56UAB „( - )“ ekspedicija Juridinių asmenų registre įregistruota 1997 m. spalio 30 d. Adresas – ( - ). Teisinis Bendrovės statusas – bankrutavusi nuo 2009-12-04.

57Tyrimui pateiktų dokumentų duomenimis atsakingi už UAB „( - )“ ekspedicija veiklą ir buhalterinės apskaitos tvarkymą tiriamuoju 2008-03-05 – 2008-08-04 laikotarpiu buvo:

58direktorius – V. U. nuo 2003-08-21 iki 2008-07-04, pagal 2003 m. rugpjūčio 20 d. darbo sutartį Nr. ( - ) (8 priedas), direktorius – J. D. nuo 2008-07-08 iki 2009-01-30, pagal 2008 m. liepos 4 d. darbo sutartį Nr. ( - ) (9 priedas).

59Buhalterinę apskaitą nuo 2005-04-27 iki 2008-12-30 tvarkė buhalterė D. M., priimta į darbą 2005 m. balandžio 27 d., pagal darbo sutartį Nr. ( - ) (10 priedas).

60Laikotarpyje nuo 2008-03-05 iki 2008-08-04 UAB „( - )“ ekspedicija nemokėjo UAB „( - )“ už automobilių VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), MAN TGA 18.390 XXL valst. Nr. ( - ) nuomą, nes pagal 2008 m. kovo 5 d. Automobilių panaudos sutartį minėtos transporto priemonės buvo perduotos naudotis laikinai ir neatlygintinai.

61Tarp tyrimui pateiktų dokumentų rasta 2008 m. balandžio 1 d. Automobilių nuomos sutartis, pagal kurią, UAB „( - )“ perduoda naudotis privačios nuosavybės teise jam priklausančius automobilius BMW 645 valst. Nr. ( - ) ir AUDI A8 valst. Nr. ( - ) UAB „( - )“ ekspedicijai. Nuomininkas (UAB „( - )“ ekspedicija) įsipareigojo sumokėti pavedimu į UAB „( - )“ sąskaitą už automobilio BMW 645 valst. Nr. ( - ) nuomos mokestį 4000,00 Lt (tame tarpe PVM) ir už automobilio AUDI A8 valst. Nr. ( - ) nuomos mokestį 5000,00 Lt (tame tarpe PVM) už mėnesį iki sekančio mėnesio 30 dienos. Laiku neatsiskaičius su Nuomotoju (UAB „( - )“) nuomininkas moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

62Laikotarpyje nuo 2008-03-05 iki 2008-08-04 UAB „( - )“ ekspedicija nemokėjo UAB „( - )“ už automobilių BMW 645 valst. Nr. ( - ) ir AUDI A8 valst. Nr. ( - ) nuomą. UAB „( - )“ ekspedicija įsiskolinimas UAB „( - )“ 2008-08-04 dienai buvo 36 000,00 Lt.

63Tarp tyrimui pateiktų dokumentų nebuvo rasta jokių sutarčių, pagal kurias UAB „( - )“ ekspedicija būtų subnuomojusi VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), MAN TGA 18.390 XXL valst. Nr. ( - ), BMW 645 valst. Nr. ( - ) ir AUDI A8 valst. Nr. ( - ) automobilius kitoms įmonėms ar fiziniams asmenims (t.3 b.l.131-165).

642012-10-23 papildomoje specialisto išvadoje Nr. 5-1/134 nurodyta, kad UAB „( - )“, įsigijęs automobilius VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), MAN TGA 18.390 XXL valst. Nr. ( - ) ir automobilius BMW 645 valst. Nr. ( - ) ir AUDI A8 valst. Nr. ( - ), įtraukė juos atitinkamai į 2007 m. lapkričio mėn. ir 2008 m. kovo mėn. ilgalaikio turto apskaitos žiniaraštį.

652008 m. kovo 5 d. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ ekspedicija pasirašė Automobilių panaudos sutartį, pagal kurią UAB „( - )“ perdavė UAB „( - )“ ekspedicija laikinai ir neatlygintinai naudotis transporto priemonėmis VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), MAN TGA 18.390 XXL valst. Nr. ( - ). Kartu su 2008-03-05 Automobilių panaudos sutartimi buvo pasirašytas 2008-03-05 Priėmimo perdavimo aktas, kuriame nurodyta, kad UAB „( - )“ perdavė, o UAB „( - )“ ekspedicija priėmė aukščiau minėtas transporto priemones.

66UAB „( - )“ turėjo gauti raštišką leidimą iš Lizingo bendrovės dėl minėtų automobilių perleidimo neatlygintinai naudotis tretiesiems asmenims. UAB „( - )“ leidimas tyrimui pateiktas nebuvo.

67UAB „( - )“, pasirašęs 2008 m. kovo 5 d. Automobilių panaudos sutartį su UAB „( - )“ ekspedicija, perdavė neatlyginamai naudotis automobiliais VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), MAN TGA 18.390 XXL valst. Nr. ( - ). Dėl minėtos sutarties UAB „( - )“ negavo jokių pajamų už perleistus automobilius, tačiau pati Bendrovė mokėjo UAB „( - )“ mėnesines įmokas už lizinguojamus automobilius. Dėl to UAB „( - )“ patyrė finansinius nuostolius.

68Tyrimui buvo pateiktas 2009 m. gegužės 6 d. priėmimo – perdavimo aktas, kuriame nurodyta, kad UAB „( - )“ ekspedicija, atstovaujama direktoriaus A. L., perdavė, o UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus J. D., priėmė transporto priemones VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ). Minėtame priėmimo perdavimo akte yra abiejų šalių atstovų parašai.

69Tarp tyrimui atlikti gautų UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ ekspedicija dokumentų buvo 2008 m. balandžio 1 d. automobilių nuomos sutarties kopija, kurioje nurodyta, kad UAB „( - )“ išnuomoja UAB „( - )“ ekspedicijai automobilius BMW 645 valst. Nr. ( - ) ir AUDI A8 valst. Nr. ( - ). Minėtų automobilių priėmimo – perdavimo aktas tyrimui pateiktas nebuvo.

70UAB „( - )“ turėjo gauti raštišką leidimą iš Lizingo bendrovės dėl minėtų automobilių išnuomojimo tretiesiems asmenims. UAB „( - )“ leidimas tyrimui pateiktas nebuvo.

712008-01-01 – 2008-12-31 laikotarpiu UAB „( - )“ ekspedicija į sąnaudas nurašė išlaidas, susijusias su automobilių VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), MAN TGA 18.390 XXL valst. Nr. ( - ) eksploatacija, iš viso už 43 789,24 Lt.

72Tarp tyrimui pateiktų dokumentų duomenų apie UAB „( - )“ ekspedicija patirtas sąnaudas, susijusias su automobilių BMW 645 valst. Nr. ( - ) ir AUDI A8 valst. Nr. ( - ) eksploatacija, nėra. 2008 m. balandžio 1 d. Automobilių nuomos sutartyje nurodyta, kad „nuomininkas įsipareigoja padengti automobilių eksploatacines išlaidas ir kurą pats“.

73Tyrimo metu negalima nustatyti, ar automobiliai BMW 645 valst. Nr. ( - ) ir AUDI A8 valst. Nr. ( - ) buvo perduoti UAB „( - )“ ekspedicijai, nes tyrimui nepateiktas Automobilių priėmimo – perdavimo aktas, be to nėra galimybės nustatyti, kas jais naudojosi.

74Automobiliai VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), MAN TGA 18.390 XXL valst. Nr. ( - ) buvo naudojami UAB „( - )“ ekspedicija veikloje nuo 2008 m. kovo 18 d. iki 2009 m. kovo 20 d. vietinių ir tarptautinių krovinių pervežimams.

75Paskutiniai duomenys apie automobilių panaudojimą įmonės veikloje iki 2009-03-20 pateikti specialisto išvados 2 lentelėje.

762 lentelė

77

 PVM sąsk. fak./ dataKrovinių transportavimo važt.MaršrutasVairuotojasKomand. įsakymo Nr.Pakrovimo dataIškrovimo data
VOLVO FH12 valst. Nr. ( - )( - )Nėra krovinio važtaraščioLietuva - RusijaE. B.2008-10-17/300-082008-10-19Iškrov. laikas nenurod.
VOLVO FH12 valst. Nr. ( - )( - )( - )Rusija - LietuvaA. R. Fleras2008-12-09/311-082008-12-172008-12-19
VOLVO FH12 valst. Nr. ( - )( - )( - )Lenkija - EstijaDuomenų kas vairavo nėraĮsakymas dėl komand. nėra parašytas2009-03-182009-03-20
VOLVO FH12 valst. Nr. ( - )( - )( - )Lietuva - LiuksemburgasDuomenų kas vairavo nėraDuomenų nėra2009-02-02Iškrov. laikas nenurod.
MAN TGA 18.390 XXL valst. Nr. ( - )( - )( - )Lietuva - VokietijaV. K.Duomenų nėra2008-09-052008-09-10

78Tyrimui buvo pateiktas 2009 m. gegužės 6 d. priėmimo – perdavimo aktas, kuriame nurodyta, kad UAB „( - )“ ekspedicija, atstovaujama direktoriaus A. L., perdavė, o UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus J. D., priėmė transporto priemones VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ). Minėtame priėmimo perdavimo akte yra abiejų šalių atstovų parašai.

79Duomenų apie automobilių VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), MAN TGA 18.390 XXL valst. Nr. ( - ) naudojimą UAB „( - )“ ekspedicija veikloje nuo 2009-01-01 iki 2011-01-25 (tiriamojo laikotarpio pabaigos) tyrimo metu pateikta nebuvo.

80Tarp tyrimui pateiktų UAB „( - )“ ekspedicija dokumentų, duomenų apie automobilių BMW 645 valst. Nr. ( - ) ir AUDI A8 valst. Nr. ( - ) panaudojimą įmonės veikloje nėra.

812008 m. balandžio 1 d. Automobilių nuomos sutartyje nurodyta, kad „nuomininkas įsipareigoja padengti automobilių eksploatacines išlaidas ir kurą pats“.

82Tyrimo metu negalima nustatyti, ar automobiliai BMW 645 valst. Nr. ( - ) ir AUDI A8 valst. Nr. ( - ) buvo perduoti UAB „( - )“ ekspedicijai, nes tyrimui nepateiktas Automobilių priėmimo – perdavimo aktas, be to nėra galimybės nustatyti, kas jais naudojosi.

83UAB „( - )“ išrašė UAB „( - )“ ekspedicijai 9 PVM sąskaitas faktūras iš viso 81 000,00 Lt (tame skaičiuje PVM) už automobilių BMW 645 valst. Nr. ( - ) ir AUDI A8 valst. Nr. ( - ) nuomą.

84Patikrinus 2008 m. UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos registrus nustatyta, kad pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras UAB „( - )“ ekspedicija atsiskaitymų grynais pinigais arba bankiniais pavedimais nevykdė. UAB „( - )“ atliko buhalterinių sąskaitų - Pirkėjų įsiskolinimas (buhalt. sąsk. Nr. ( - )) ir Kitos skolos (buhalt. sąsk. Nr. ( - )) užskaitas, todėl 2008-12-31 UAB „( - )“ ekspedicija įsiskolinimas už nuomojamus automobilius bendrovei „( - )“ buvo lygus 0,00 Lt, o UAB „( - )“ skola bendrovei „( - )“ ekspedicija sumažėjo 81 000,00 Lt.

85Duomenų apie 2009-01-01 – 2009-08-31 laikotarpiu UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras už automobilių BMW 645 valst. Nr. ( - ) ir AUDI A8 valst. Nr. ( - ) nuomą tyrimui pateikta nebuvo. 2012 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. ( - ) buvo kreiptasi į tyrėją dėl 2009-01-01 – 2011-01-25 laikotarpio papildomų dokumentų pateikimo. 2012 m. spalio 17 d. buvo gautas raštas Nr. ( - ), kuriame informuojama, kad prašomų dokumentų pateikti nėra galimybės.

86Tyrimui atlikti buvo pateikti 2007-09-01 – 2008-12-31 laikotarpio UAB „( - )“ apskaitos registrai, kurie buvo nepasirašyti atsakingų asmenų. Vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 14 str. 1 dalies nuostata „Ūkio subjekto vadovas patvirtina asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius. Kai pagal sutartį apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė, dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma sutartyje, sudarytoje su užsakovu“ bei to paties įstatymo 16 str. 3 dalies nuostata „Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo“ ir 4 dalies nuostata „Apskaitos registrai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius“.

87Tyrimui atlikti nebuvo pateikti UAB „( - )“ 2009-01-01 – 2011-01-25 laikotarpio buhalterinės apskaitos registrai bei pirminiai dokumentai. 2012 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. ( - ) buvo kreiptasi į tyrėją dėl 2009-01-01 – 2011-01-25 laikotarpio papildomų dokumentų pateikimo. 2012 m. spalio 17 d. buvo gautas raštas Nr. ( - ), kuriame informuojama, kad prašomų dokumentų pateikti nėra galimybės.

88Dėl minėtos priežasties, kad tyrimui atlikti nebuvo pateikti 2009-01-01 – 2011-01-25 laikotarpio UAB „( - )“ apskaitos registrai bei pirminiai dokumentai, nėra galimybės įvertinti 2009-01-01 – 2011-01-25 laikotarpio Bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei nėra galimybės nustatyti, ar Bendrovė šiuo laikotarpiu vykdė ūkinę finansinę veiklą.

89Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 str. 1 dalies nuostatą „Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, arba kiti šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą.“

90Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 dalies nuostatą „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas” ir to paties straipsnio 2 dalies nuostatą „Už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas“ (t.4 b.l.15-82).

91Teismo posėdyje specialistė R. A. patvirtino specialisto išvadas, taip pat nurodė, kad pagal tyrėjos Petkovos klausimus atliko UAB „( - )“ veiklos tyrimą, siekiant nustatyti, ar UAB „( - )“ perleido automobilius UAB „( - )“, kaip buvo atsiskaitoma ir ar UAB „( - )“ automobilių neperleido tretiesiems asmenims, bei surašytos specialisto išvada ir papildoma specialisto išvada. Pagal tyrimo metu gautus dokumentus buvo nustatyta, kad tarp UAB „( - ) ir UAB „( - )“ buvo pasirašyta panaudos sutartis, pagal kurią krovininiai automobiliai buvo perduoti naudotis neatlygintinai, už tai nebuvo mokami jokie pinigai nei bankiniais pavedimais, nei grynais pinigais, į panaudos sutartį mokestis už naudojimąsi nebuvo įtrauktas, tai buvo nemokama panauda. Pagal antrąją panaudos sutartį dėl automobilių BMW ir Audi už naudojimąsi jais buvo mokama atitinkamai – 4000 Lt ir 5000 Lt su PVM, už juos UAB „( - )“ nemokėjo, automobilių priėmimo – perdavimo aktas nebuvo pasirašytas, nebuvo jokių duomenų apie jų panaudojimą įmonės veikloje. Krovininių automobilių eksploatacinės išlaidos UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje yra registruotos, o dėl lengvųjų automobilių - nebuvo rasta jokių duomenų. Duomenų, kad savo ruožtu UAB „( - )“ būtų perleidusi minėtus automobilius kitiems asmenims nuomotis, nebuvo.

92Kadangi tyrimo metu bendrovės UAB „( - )“ buvo prašyta pateikti dokumentus nuo 2009-01-01, buvo gautas atsakymas, kad tokie dokumentai pateikti nebus, todėl ji negalėjo vertinti, ar tuo laikotarpiu bendrovė vykdė veiklą, ar ne. Tyrimas apėmė laikotarpį iki 2011-01-25, pateikti dokumentai buvo įvertinti; kai gavo atsakymą, kad daugiau dokumentų pateikta nebus, apibrėžė laikotarpį nuo 2007-09-03. Nuo 2009 metų jokių dokumentų pateikta nebuvo, bet pagal Sodros duomenis matyti, kad nuo 2009-01-01 iki tų metų balandžio mėnesio buvo mokami atlyginimai darbuotojams.

93Atsakydama į proceso dalyvių klausimus, R. A. parodė, kad, jeigu įmonė tam tikru laikotarpiu nevykdo veiklos, buhalterinei apskaitai yra numatyti reikalavimai: pranešama VMI, kad nebus teikiamos PVM deklaracijos, kad įmonė laikinai stabdo savo veiklą. Jeigu nevedama buhalterinė apskaita, pateikiama finansinės atskaitomybės ataskaita, šiuo atveju sudaryta 2008-12-31, kadangi įmonė nenutraukia veiklos, turi būti nurodyta įsipareigojimai, turtas, nuosavas kapitalas ir pan. Klausimas dėl UAB „( - )“ mokėjimų lizingo bendrovei jai nebuvo užduotas. Jeigu UAB „( - )“ gautų naudą iš UAB „( - )“, panaudos sutarties negalima būtų vertinti kaip neatlygintinos. Be to, yra galimybė atsiskaityti, apeinant UAB „( - )“, UAB „( - )“ sąskaitas, kad UAB „( - )“ gautų naudą. Lengvųjų automobilių panaudojimo UAB „( - )“ veikloje nesimatė. UAB „( - )“ bankroto administratorius jokių papildomų dokumentų pateikti negalėjo.

94Ikiteisminio tyrimo metu 2009-07-07 buvo paskelbta automobilių VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), MAN TGA 18.390 XXL valst. Nr. ( - ) paieška, tačiau automobilių rasti nepavyko (t.2 b.l.117, 118).

952009-07-07 paskelbus automobilio VW PHAETON 5.0 valst. Nr. ( - ) paiešką, 2009-07-29 minėtas automobilis buvo rastas ir grąžintas UAB „Parex faktoringas ir lizingas“. Minėtą automobilį vairavo V. K.. 2009-07-29 minėto automobilio paieška buvo nutraukta (t.2 b.l. 118).

962009-08-11 paskelbta automobilio BMW 645, valst. Nr. ( - ) paieška. 2009-08-18 automobilis BMW 645 ( - ) buvo sulaikytas Prancūzijoje ir 2009-08-28 grąžintas UAB „( - )“. 2009-08-20 minėto automobilio paieška buvo nutraukta (t.2 b.l.85-86).

972009-08-11 paskelbta automobilio Audi A8, valst. Nr. ( - ) paieška. 2009-08-31 automobilį Audi A8L ( - ) grąžino V. P., todėl jo paieška buvo nutraukta 2009-09-04 (t.2 b.l.85,87).

98Automobilio Audi A8L, valst. Nr. ( - ) paieška paskelbta nebuvo, nes 2009-05-08 UAB “ ( - )” pranešė, kad minėtas automobilis yra grąžintas (t.1 b.l.139). 2009-05-04 UAB „( - )“ sugrąžino minėtą automobilį ir pateikė paraišką dėl lizingo. 2009-05-28 buvo sudaryta lizingo sutartis tarp UAB “ ( - )” ir UAB „( - )”.

99Iš 2009-05-06 d. priėmimo-perdavimo akto matyti, kad 2009-05-06 J. D. iš UAB „( - )“ direktoriaus A. L. priėmė vilkikus VOLVO FH12, valst. Nr. ( - ) VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ) ir VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ) (t.2 b.l.144).

1002011-04-28 specialisto išvada nustatyta, kad 2009-05-06 d. priėmimo-perdavimo aktą, pagal kurį J. D. iš UAB „( - )“ direktoriaus A. L. priėmė vilkikus VOLVO FH12, valst. Nr. ( - ) VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ) ir VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ) pasirašė J. D. (t.3 b.l.4-6).

101Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas

102Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų pagrindu nustatyta, kad J. D., pagal 2007 m. lapkričio 12 d. darbo sutartį Nr. ( - ) būdamas UAB “( - )“ direktoriumi (darbo laikotarpis nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04), laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2011-01-25 visiškai neorganizavo ir netvarkė savo vadovaujamos bendrovės teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos, nes nepateikti 2009-01-01 – 2011-01-25 laikotarpio UAB „( - )“ apskaitos registrai bei pirminiai dokumentai, todėl nėra galimybės įvertinti 2009-01-01 – 2011-01-25 laikotarpio Bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei nėra galimybės nustatyti, ar Bendrovė šiuo laikotarpiu vykdė ūkinę finansinę veiklą, t.y. minėtu laikotarpiu aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą

103Pats J. D. nurodė, kad jis kaltinime nurodytu laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2011-01-25 buvo UAB „( - )“ direktoriumi, taip pat ši aplinkybė nustatyta rašytiniais bylos įrodymais (Išrašais iš Juridinių asmenų registro, Sodros duomenų bazės (t.6 b.l.1-3, 4)). Atitinkamai šią aplinkybę patvirtino liudytoja apklausta UAB „( - )“ dirbusi buhaltere V. G., kuri taip pat nurodė, kad ji UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkė laikotarpiu nuo 2007-11-12 iki 2009-01-19, nuo 2008 metų pabaigos ji V. P. nematydavo, J. D. į darbą taip pat atvykdavo retai. Bendrovė buvo valdoma blogai, nevykdė jokios realios veiklos, skolos augo, o J. D. darbe nesirodė, buvo sudėtinga dirbti, kadangi jai teko savarankiškai atleidinėti darbuotojus, tartis su Sodra, J. D. nebuvo įpareigojęs kitų asmenų pasirašyti finansinius dokumentus, todėl ir save iš darbo atleido pati dėl vėluojančių ir nemokamų atlyginimų; kas tvarkė buhalterinę apskaitą po jos išėjimo iš darbo - nežino.

104Byloje pateikta specialisto išvada nustatyta, kad specialistei tyrimui atlikti nebuvo pateikti UAB „( - )“ 2009-01-01- 2011-01-25 laikotarpio buhalterinės apskaitos registrai bei pirminiai dokumentai. 2012 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. ( - ) specialistė kreipėsi į tyrėją dėl tyrimui reikalingų dokumentų - 2009-01-01 – 2011-01-25 laikotarpio papildomų dokumentų pateikimo. 2012 m. spalio 17 d. buvo gautas raštas Nr. ( - ), kuriame informuojama, kad prašomų dokumentų pateikti nėra galimybės.

105Dėl minėtos priežasties specialisto išvadoje konstatuota, kad tyrimui atlikti nebuvo pateikti 2009-01-01 -2011-01-25 laikotarpio UAB „( - )“ apskaitos registrai bei pirminiai dokumentai, nėra galimybės įvertinti 2009-01-01 – 2011-01-25 laikotarpio Bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei nėra galimybės nustatyti, ar Bendrovė šiuo laikotarpiu vykdė ūkinę finansinę veiklą.

106J. D. dėl kaltinimo šioje dalyje nurodė, kad laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2011-01-25 UAB „( - )“ buhalterinė apskaita nebuvo tvarkoma, tačiau tai, jo manymu, ir nebuvo reikalinga, nes minimu laikotarpiu bendrovė jokios veiklos nevykdė. Šią jo poziciją paneigė specialistė R. A., kuri teismo posėdyje paaiškino, jog, nors nuo 2009 metų jokių UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentų tyrimui nebuvo pateikta, pagal Sodros duomenis buvo matyti, kad nuo 2009-01-01 iki tų metų balandžio mėnesio buvo mokami atlyginimai bendrovės darbuotojams. Taip pat byloje apklausti liudytojai V. K., R. Š. nurodė, kad jie 2009 metais mokėjo bendrovei UAB „( - )“ mokesčius pagal automobilių nuomos sutartis, šias aplinkybes patvirtina bylos rašytiniai įrodymai: 2008-05-30 nuomos sutartis Nr. ( - ) dėl automobilio Audi A8 identifikavimo Nr. ( - ) nuomos R. Š.; nuomos sutartis Nr. ( - ) dėl to paties automobilio nuomos R. Š. vadovaujamai bendrovei UAB „( - )“; UAB „( - )“ PVM sąskaitos-faktūros, kasos pajamų orderių kvitai iki 2008-12-31, rašyti buhalterės V. G.; raštas, kad 2009-05-04 UAB „( - )“ sugrąžino minėtą automobilį ir pateikė lizingo bendrovei paraišką dėl lizingo; raštas, kad automobilis VW PHAETON 5.0 valst. Nr. ( - ) buvo sulaikytas 2009-07-29, vairuojamas V. K..

107Todėl nėra pagrindo pripažinti kaltinamojo J. D. poziciją, kad bendrovė nevykdė jokios veiklos ir nebuvo atitinkamų pirminių dokumentų, apskaitytinų nustatyta tvarka, pagrįsta. Be to, specialistė R. A. paaiškino, kad, jeigu įmonė tam tikru laikotarpiu nevykdo veiklos, buhalterinei apskaitai yra numatyti reikalavimai - pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai, kad nebus teikiamos PVM deklaracijos, kad įmonė laikinai stabdo savo veiklą. Jeigu nebuvo vedama buhalterinė apskaita, turėjo būti pateikta finansinės atskaitomybės ataskaita, šiuo atveju sudaryta 2008-12-31, kurioje būtų nurodyti įsipareigojimai, turtas, nuosavas kapitalas ir kt., kadangi bendrovė veiklos nenutraukia. Be to, vedamos buhalterinės apskaitos tikslas nėra vien tik juridinio asmens veiklos fiksavimas, bet ir turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros fiksavimas.

108Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 str. 1 dalies nuostatą už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, arba kiti šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą. Minėto įstatymo 21 str. 1 dalies nuostata įtvirtina ūkio subjekto vadovo atsakomybę už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus, pagal to paties straipsnio 2 dalies nuostatą už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.

109Už aplaidų apskaitos tvarkymą, pasireiškusį apskaitos netvarkymu, baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, jei atsiranda BK 223 straipsnyje numatyti padariniai, t.y. dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Pagal teismų praktiką bylose dėl BK 223 straipsnio taikymo realią asmens veiklą, jo ūkinę, komercinę, finansinę būklę, nuosavą kapitalą turi būti įmanoma nustatyti, analizuojant tik to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-11/2008). Pagal teismų praktiką LR BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas aplaidus teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas padaromas tik neatsargia kaltės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-11/2008, 2K-322/2008). J. D. veiksmai, kai jis, iš darbo išėjus buhalterei V. G., nesiėmė priemonių organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą, manydamas, kad tai nereikalinga, nes bendrovė nevykdė veiklos, kai tuo tarpu bendrovė nuomojo lizingu gautus automobilius, gavo už juos nuomos mokestį, o taip pat turėjo mokėti įmokas lizingo bendrovėms pagal lizingo sutartis, rodo, kad jis veikė nusikalstamai nerūpestingai, nenumatė, kad dėl jo neveikimo gali atsirasti nusikalstami padariniai, nors pagal veikos aplinkybes, savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti.

110Todėl ištirtų faktinių duomenų, laikytinų kaltinamojo J. D. kaltę patvirtinančiais įrodymais pagrindu konstatuotina, kad jis, būdamas bendrovės direktorius, kaltinime nurodytu laikotarpiu neorganizavo, priimdamas į darbą buhalterį ar sudarydamas sutartį su ūkio subjektu, tvarkysiančiu apskaitą nustatyta tvarka, bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymo, o taip pat pats jos teisės aktų nustatyta tvarka netvarkė, t.y. aplaidžiai tvarkė UAB ( - )” buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti įmonės turto (grynųjų pinigų kasoje) laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 25 d., todėl jo veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 223 str. 1 d.

111Kaltinimai dėl J. D. patikėto didelės vertės svetimo turto iššvaistymo nusikalstamų veikų

112J. D. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad jis, nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04 pagal 2007 m. lapkričio 12 d. darbo sutartį Nr. ( - ) eidamas UAB “( - )“, direktoriaus pareigas, būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą ir užimamų pareigų pagrindu turėdamas teisę valdyti bendrovei perduotą turtą, iššvaistė jam patikėtą didelės vertės turtą:

113- pagal 2007-11-06 sudarytą su UAB “( - )” lizingo sutartį Nr. LT063440 bei 2007-11-06 ir 2007-11-08 priėmimo-perdavimo aktą gautus UAB „( - )“ patikėjimo teise valdyti ir naudoti balninius vilkikus bendros 695 734,01 Lt vertės, turėdamas UAB „( - )“ vadybininko D. A. išduotą leidimą sudaryti subnuomos sutartį, neteisėtai, nesilaikydamas lizingo sutarties reikalavimų, 2008-03-05 UAB „( - )“ vardu su UAB „( - )“ pasirašytos automobilių panaudos sutarties pagrindu perdavė laikinai ir neatlygintinai naudotis, o 2008-08-04 UAB „( - )“ nutraukus minėtą sutartį ir pareikalavus grąžinti šiuos automobilius, jų negrąžino ir nesiėmė jokių veiksmų dėl jų grąžinimo, padarydamas didelę turtinę žalą;

114- pagal 2008-01-04 sudarytą su UAB „( - )“ lizingo sutartį Nr. ( - ) gautą UAB „( - )“ patikėjimo teise valdyti ir naudoti automobilį VW PHAETON 5.0 (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - ) 67 393,51 Lt vertės, neturėdamas UAB „( - )“ leidimo, neteisėtai, nesilaikydamas lizingo sutarties reikalavimų, perdavė naudotis V. K., o 2008-08-04 UAB „( - )“ nutraukus minėtą sutartį ir pareikalavus grąžinti minėtą automobilį, jo negrąžino ir nesiėmė jokių veiksmų dėl jo grąžinimo, padarydamas didelę turtinę žalą;

115- pagal 2008-03-31 sudarytą su UAB “ ( - )” (šiuo metu UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“) lizingo sutartį Nr. ( - ) automobilį AUDI A8L, (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - ) 167 060,31 Lt vertės ir pagal 2008-03-31 lizingo sutartį Nr. ( - ) automobilį BMW 645 (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )) 122 593,53 Lt vertės, gautus 2008-03-31 priėmimo-perdavimo aktu UAB „( - )“ patikėjimo teise valdyti ir naudoti, neturėdamas UAB „( - )“ leidimo, neteisėtai, nesilaikydamas lizingo sutarties reikalavimų, 2008-04-01 UAB „( - )“ vardu su UAB „( - )“ sudarytos automobilių nuomos sutarties pagrindu išnuomojo UAB „( - )“, o 2009-01-27 UAB „( - )“ nutraukus minėtas sutartis ir pareikalavus grąžinti šiuos automobilius, jų negrąžino ir nesiėmė jokių veiksmų dėl jų grąžinimo, tuo padarydamas didelę turtinę žalą;

116- pagal 2008-05-15 sudarytą su UAB “Parex faktoringas ir lizingas“ (šiuo metu UAB „( - )“) lizingo sutartį Nr. ( - ) bei 2008-05-15 priėmimo-perdavimo aktą gautą UAB „( - )“ patikėjimo teise valdyti ir naudoti automobilį Audi A8L (valst. Nr. ( - ) kėbulo Nr. ( - )) 75 311,20 Lt vertės, neturėdamas UAB „( - )“ leidimo, neteisėtai, nesilaikydamas lizingo sutarties reikalavimų, pagal 2008-05-30 nuomos sutartį UAB „( - )“ vardu išnuomojo R. Š., o 2009-01-27 UAB „( - )“ nutraukus minėtą sutartį ir pareikalavus grąžinti minėtą automobilį, jo negrąžino ir 2009-09-01 išnuomojo jį UAB „( - )“, tuo padarydamas didelę turtinę žalą.

117Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad kaltinime nurodytos transporto priemonės - penki vilkikai, lengvasis automobilis VW Phaeton buvo UAB ,,( - )“ nuosavybė, o lengvieji - du Audi A8L markės, BMW 645 automobiliai buvo UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ nuosavybė. J. D. ir UAB ,,( - )“ nebuvo šių transporto priemonių savininkas, jos tik buvo J. D. žinioje, jam, kaip UAB ,,( - )“ direktoriui, priėmimo-perdavimo aktų pagrindu bei pagal pareigas patikėtos valdyti, tai yra J. D. šios transporto priemonės buvo svetimas turtas ir jis negalėjo šiomis disponuoti kaip nuosavomis. Šių aplinkybių neneigia ir pats kaltinamasis.

118Taip pat byloje surinktais įrodymais neginčijamai nustatyta, kad J. D., kaip UAB „( - )“ direktorius, kreipėsi į lizingo bendrovę ir gavo AB „( - )“ vadybininko D. A. išduotą leidimą sudaryti subnuomos sutartį dėl balninių vilkikų. 2008-03-05 J. D. UAB „( - )“ vardu su UAB „( - )“ pasirašė automobilių panaudos sutartį, pagal kurią UAB “( - )” priklausančius balninius vilkikus perdavė laikinai ir neatlygintinai naudotis UAB „( - )“. Taip pat nustatyta, kad J. D. UAB “( - )” priklausantį automobilį VW PHAETON 5.0 be UAB „( - )“ leidimo perdavė naudotis V. K., UAB “Parex faktoringas ir lizingas” priklausančius automobilius AUDI A8L (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )) ir BMW 645 (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )), neturėdamas UAB „( - )“ leidimo, išnuomojo UAB „( - )“, automobilį Audi A8L (valst. Nr. ( - ) kėbulo Nr. ( - )), neturėdamas UAB „( - )“ leidimo, išnuomojo R. Š., o vėliau išnuomojo jį UAB „( - )“.

119BK 184 straipsnio 2 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo didelės vertės turto ar turtinės teisės iššvaistymą. Šiai veikai būdinga tai, kad kaltininkas iššvaisto jam patikėtą ar esantį jo žinioje svetimą turtą ar turtinę teisę, t. y. neteisėtai pasinaudoja jam suteiktais įgaliojimais jų atžvilgiu. Pagal teismų praktiką turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia tretiesiems asmenims. Kaltininkui patikėtas ar esantis jo žinioje svetimas turtas tretiesiems asmenims neteisėtai perleidžiamas, jeigu tai padaroma, nesilaikant nustatytos turto perleidimo tvarkos. Turto iššvaistymas gali būti padarytas tiek tiesiogine, tiek netiesiogine tyčia. Esant tiesioginei tyčiai, kaltininkas supranta, kad neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia jam patikėtą ar jo žinioje esantį svetimą turtą tretiesiems asmenims, numato, kad jo savininkas ar teisėtas turto valdytojas neteks turto ir to nori, o, esant netiesioginei tyčiai, suvokdamas tokį veikos pavojingumą ir numatydamas turtinę žalą, kaltininkas, nors ir nenori žalos atsiradimo, tačiau sąmoningai leidžia jai kilti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-388/2007, 2K-192/2011 ir kt.).

120Kaip nurodė liudytoja apklausta UAB „( - )“ darbuotoja A. N., sutartys su UAB „( - )“ buvo nutrauktos dėl uždelstų įmokų, kiek jai žinoma, dalis transporto priemonių grąžinta, dėl šių automobilių buvo sudarytos subnuomos sutartys. Subnuoma nėra pagrindas nutraukti lizingo sutartį, tačiau, jei klientas subnuomoja, neatsiklausęs lizingo bendrovės (neturint leidimo)– tai laikoma sutarties pažeidimu, kadangi turtas priklauso UAB „( - )“, bet tai sprendžia bendrovės kredito komitetas. Liudytoju apklaustas UAB „( - )“ darbuotojas A. S. nurodė, kad lizingo sutartys buvo nutrauktos dėl UAB „( - )“ įmokų nemokėjimo. Kai dalis automobilių nebuvo sugrąžinta, jis kreipėsi į policiją su pareiškimu dėl priverstinio grąžinimo. J. D. jiems aiškino, kad automobiliai yra ne jo žinioje, kad jie perduoti su UAB „( - )“ nesusijusiems asmenims, kontaktų nurodyti negalėjo, nes nežinojo, paaiškino, kad daugiau informacijos apie šiuos automobilius galėtų suteikti V. P., todėl teko bendrauti su pastaruoju. V. P. negalėjo nurodyti, kuriems asmenims yra perduoti automobiliai, tik paaiškino, kad tų automobilių J. D. nekontroliuoja. Paskelbus paieškas, automobiliai lizingo bendrovei buvo sugrąžinti. Dėl abiejų Audi markės automobilių sugrąžinimo tarpininkavo V. P., automobilis BMW buvo sulaikytas Ispanijoje. Kai vyko ikiteisminis tyrimas, lizingo bendrovė bendravo ir su V. P., ir su J. D..

121Liudytoju apklaustas UAB „( - )“ darbuotojas D. A. nurodė, kad pradžioje lizingo sutartis su UAB „( - )“ buvo vykdoma, įmokos mokamos, tačiau vėliau ši įmonė pradėjo vėluoti mokėti įmokas. Susitikus su klientu, buvo sprendžiama iškilusi problema; klientas pateikė pasiūlymą, jog yra kita bendrovė, susijusi su UAB „( - )“, kuri norėtų lizinguoti turimą turtą, t.y. parduoti turimą turtą UAB „( - )“, o sumą, kurią turėtų sumokėti UAB „( - )“, užskaityti kaip UAB „( - )“ pradelstus mokėjimus. Tai buvo susitarimas tarp UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, pasirašytos pirkimo – pardavimo sutartys, tačiau buvo padengtos tik kažkurio laikotarpio įmokos ir eilinės įmokos. Kol nebuvo nutraukta sutartis su UAB „( - )“, lizingo bendrovė bendradarbiavo su J. D.. UAB „( - )“ darbuotojas E. P. nurodė, kad jis sprendė dėl UAB „( - )“ finansinių įsipareigojimų nevykdymo, įsiskolinimo, turto perdavimo, jam žinoma, kad buvo susiklostę nepalankios aplinkybės dėl UAB „( - )“, dalis turto buvo atsiimta iš šios bendrovės, o dėl dalies turto perėmimo tarėsi su UAB „( - )“ vadovu, tik susitarimas neįvyko, nes vadovas mirė; automobilis VW Phaeton buvo perimtas iš turto valdytojo Vilniuje. Liudytojas nurodė, kad lizingo sutartys šiuo atveju buvo nutrauktos dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo ir lizingo bendrovė sprendžia, kas yra greičiau ir efektyviau- ar kreiptis į teismą, ar į policiją dėl turto paieškos.

122Šiais liudytojų parodymais nustatyta, kad bendrovės UAB „( - )“ ir lizingo bendrovių UAB „( - )“ ir UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ sudarytos lizingo sutartys buvo nutrauktos dėl UAB „( - )“ finansinių įsipareigojimų nevykdymo. Aplinkybė, kad lizingo turtas buvo perduotas naudotis tretiesiems asmenims be lizingo bendrovių sutikimo, ar kitokiomis sąlygomis, nei sutikimas buvo duotas, rodo lizingo sutarties sąlygų pažeidimą, tačiau nebuvo esminė, sprendžiant dėl sutarties nutraukimo ir nurodymo grąžinti lizinguotą turtą. Kaip matyti iš apklaustų liudytojų parodymų, UAB „( - )“ mokėjo lizingo įmokas, tačiau vėliau įmokos pradėjo vėluoti, dėl to buvo padaryti susitarimai dėl automobilių pernuomavimo UAB „( - )“. LR BPK 276 str. 4 d. pagrindo pagarsintais liudytojo V. P., dirbusio UAB „( - )“ vadybininku, parodymais nustatyta, kad 2008 metais bendrovės UAB „( - )“ finansinė padėtis buvo gera, todėl ji sudarė lizingo sutartis su įvairiomis lizingo bendrovėmis dėl lengvųjų ir krovininių automobilių lizingo, šie automobiliai buvo išnuomoti UAB „( - )“, tačiau 2008 metų viduryje bendrovės UAB „( - )“ finansinė padėtis ėmė blogėti ir tai buvo susiję su UAB „( - )“ akcijų įsigijimu. Liudytojai A. L., V. U., kurie atskirais laikotarpiais dirbo UAB „( - )“ direktoriais, nurodė, kad ši bendrovė minėtus krovininius automobilius panaudojo savo veikloje, taip pat dengė dalį išlaidų bendrovei UAB „( - )“. Taip pat liudytojas R. Š. nurodė ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus, kad jis naudojosi UAB “( - )“ jam išnuomotu automobiliu ir mokėjo mokestį minėtai bendrovei, vėliau sutartis buvo sudaryta UAB „( - )“ vardu, kuri, gavusi informaciją, jog turtą reikia grąžinti lizingo bendrovei, sudarė lizingo sutartį savo vardu. Liudytojas V. K. nurodė, kad jis su UAB „( - )“ atstovais susitarė apsikeisti automobiliais, dėl ko jis ėmė naudotis UAB „( - )“ turimu lizingo bendrovės automobiliu VW Phaeton ir mokėti už jį lizingą, tik pinigus jis mokėjo tiesiogiai UAB „( - )“. Visos šios nustatytos aplinkybės rodo, kad tarp lizingo bendrovių ir UAB „( - )“, kaip lizingo gavėjo, buvo susiklostę civiliniai santykiai, taip pat civilinių sandorių pagrindu veiklos vystymui, įmokų lizingo bendrovėms mokėjimui UAB „( - )“ perleido kaltinime nurodytą turtą laikinai naudotis tretiesiems asmenims. Tačiau vien patikėto turto perleidimo tretiesiems asmenims fakto nepakanka konstatuoti, jog buvo padarytas turto iššvaistymo nusikaltimas. Vienas iš esminių turto iššvaistymo požymių yra tai, kad kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje esantį turtą perleidžia neteisėtai, t.y. nesilaikydamas nustatytos turto perleidimo tvarkos, neteisėtai pasinaudodamas jam suteiktais įgaliojimais tam turtui. Byloje surinkti įrodymai išvados, kad kaltinamasis J. D. kaltinime nurodytą turtą perleido neteisėtai, nesilaikydamas turto perleidimo tvarkos, daryti neleidžia.

123Lizingo sutarties esmė yra ta, kad lizingo bendrovė perka lizingo gavėjo nurodytą daiktą, įgyja į jį nuosavybės teises ir perleidžia kitam asmeniui (lizingo gavėjui) valdyti ir naudoti su teise per tam tikrą laiką išpirkti daiktą ir, sumokėjus visą sutartyje nurodytą kainą, tapti jo savininku. Asmuo, gavęs turtą naudoti, neturi teisės disponuoti turtu (jį perleisti) be lizingo bendrovės sutikimo. Jei sutarties sąlygos nevykdomos, įstatymai numato tam tikras teisines pasekmes. Civilinės sutarties sąlygų pažeidimas pats savaime dar nesuponuoja baudžiamosios atsakomybės, jei vienai iš sutarties šalių nepadaroma žala arba nėra kliūčių padarytą žalą atlyginti civilinės teisės priemonėmis. Sutarties šalys turi teisę kreiptis į teismą su civiliniu ieškiniu. Tam, kad tokią veiką būtų galima laikyti nusikaltimu, nepakanka vien sutarties sąlygų nevykdymo ar turto negrąžinimo. Jei nukentėjusiajam žala padaroma dėl lizingo sutarties sąlygų pažeidimo, reikia nustatyti, ar kaltininkas visai neketino mokėti pagal lizingo sutartį numatytų įmokų, o turtas paslepiamas ar perleidžiamas kitiems asmenims, dėl to apsunkinamas arba tampa neįmanomu turto susigrąžinimas natūra ar pinigine išraiška arba sutartis nevykdoma dėl nepasisekusio verslo ar kitų priežasčių, nepriklausančių nuo kaltininko valios. Byloje neabejotina aplinkybė, kad lizinguojamos transporto priemonės buvo lizingo bendrovių nuosavybė ir UAB ,,( - )“ neturėjo teisės jų perleisti tretiesiems asmenims be turto savininko leidimo, tokia nuostata buvo įtvirtinta kiekvienos lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 5 straipsnio 5.1.5 punkte (UAB „( - )“) ar 6 straipsnio 6.1.3 punkte (UAB „Parex faktoringas ir lizingas“). Tačiau vien toks lizingo sutarties nuostatų pažeidimas byloje nustatytomis aplinkybėmis nesudaro veikos, numatytos BK 184 straipsnio 2 dalyje, sudėties. Lizingo sutarties tikslas - išpirkti lizingo bendrovės nuosavybėje esantį turtą, šiuo atveju transporto priemones, jei su lizingo bendrove laiku atsiskaitoma, tai ir lizingo bendrovei nepadaroma žala bei ji nelaiko savęs nukentėjusiąja, nes svarbu tai, kad būtų mokamos įmokos ar išperkamas turtas (šiuo atveju transporto priemonės). Įmokos buvo pervedamos visą UAB ,,( - )“ ir UAB ,,( - )“ bendradarbiavimo laikotarpį, kol UAB ,,( - )“ sekėsi verslas. Iš bylos duomenų matyti, kad lizingo sutarčių pagrindu UAB „( - )“ buvo gavęs naudotis ir daugiau transporto priemonių, ne tik nurodytų svetimo turto iššvaistymo kaltinime, tačiau dėl jų lizingo bendrovės pretenzijų neturi. Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, susidariusi situacija tarp UAB ,,( - )“ iš vienos pusės ir UAB ,,( - )“ ir UAB „( - )“ iš kitos, gali būti vertinama tik kaip civilinis ginčas, o ne kaip veika, atitinkanti BK 184 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą.

124Teismų praktikoje turto pasisavinimo bylose, sprendžiant baudžiamosios bei civilinės atsakomybės atribojimo klausimus, kai nevykdomos turtinės prievolės ar jos vykdomos netinkamai, taikomas kreditoriaus (turto savininko) padėties pasunkinimo kriterijus. Baudžiamosios atsakomybės taikymo pagrįstumą tokiais atvejais rodo tai, jog kaltinamas asmuo sąmoningai sudarė situaciją, kad žalą patyręs asmuo negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistas teises arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų pasunkintas, pvz. be teisėsaugos institucijų pagalbos neįmanoma surasti ar identifikuoti prievolės vengiančio ar žalą padariusio asmens, sandoris sudarytas taip, kad vėliau neįmanoma būtų įrodyti jo tikrojo turinio, asmuo skolinosi, nuslėpdamas nuo nukentėjusiojo esminę informaciją apie didelę skolų naštą ir nemokumą, vengdamas prievolės tyčia tapo beturčiu, pasislėpė ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-106/2013, 2K-78/2009, 2K-224/2008, 2K-7-198/2008, 2K-7-388/2007, 2K-23/2004, 2K-549/2003, 2K-293/2002 ir kt.).

125Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad J. D. savo veiksmais nesiekė apsunkinti lizingo bendrovių pažeistų teisių gynimo būdo civilinėmis teisinėmis priemonėmis. Vien ta aplinkybė, kad jis, lizingo bendrovėms pranešus apie sutarčių nutraukimą, pagal lizingo sutarčių sąlygas turto negrąžino, nelaikytina tokiu apsunkinimu. Iš jo paties paaiškinimų ir liudytojų parodymų matyti, kad J. D. informavo lizingo bendroves apie jam žinomas aplinkybes, kur yra lizingo bendrovėms priklausantis turtas, šios informacijos pagrindu dalis turto buvo surasta ir grąžinta bendrovėms; taip pat lizingo bendrovės savo teises gynė ir civilinio proceso tvarka, UAB „( - )“ reiškė civilinį ieškinį dėl negrąžinto turto vertę pagal dvi lizingo sutartis ir Vilniaus apygardos teismo 2012-10-04 sprendimu ši vertė iš J. D. buvo priteista. UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ nepasinaudojo teise reikšti civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje. Liudytojo E. P. parodymais nustatyta, kad UAB „( - )“ sprendimas kreiptis į policiją dėl prarasto turto paieškos sąlygotas siekio gauti greitesnį ir efektyvesnį rezultatą, o ne pažeistų teisių gynimo būdo civilinėmis teisinėmis priemonėmis apsunkinimo.

126Vertinant J. D. veiksmus dėl UAB “ ( - )“ (šiuo metu UAB „( - )“) priklausančio automobilio Audi A8L (valst. Nr. ( - ) kėbulo Nr. ( - )) 75 311,20 Lt vertės 2008-05-30 išnuomavimo R. Š., o 2009-01-27 UAB „( - )“ nutraukus minėtą sutartį ir pareikalavus grąžinti minėtą automobilį, jo negrąžinimo ir 2009-09-01 išnuomavimo jį UAB „( - )“, tuo padarant didelę turtinę žalą, atsižvelgtina į liudytoju apklausto R. Š. parodymus, jog jis minėtą automobilį nuomojo kelis mėnesius ir po to nuomos sutartis buvo apiforminta UAB „( - )“ vardu. Iš jo pateiktų dokumentų seka, kad UAB „( - )“ mokėjo nuomos mokestį už automobilį nuo 2008m. rugsėjo iki gruodžio mėnesio mėnesius. Iš 2009-05-08 UAB “( - )” rašto seka, kad 2009-05-04 UAB „( - )“ sugrąžino minėtą automobilį ir pateikė paraišką dėl lizingo. 2009-05-28 buvo sudaryta lizingo sutartis tarp UAB “ ( - )” ir UAB „( - )” (t.1 b.l.139). Todėl laikytina, kad 2009-09-01 nuomos sutarties tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ datoje galimai padaryta klaida ir faktiniai nuomos santykiai susiklostė nuo 2008-09-01 ir kaltinamasis po UAB „( - )“ pareikalavimo grąžinti automobilį, veiksmų dėl jo perleidimo UAB „( - )“ nesiėmė.

127Baudžiamojoje byloje taip pat nustatyta, kad dalis krovininių automobilių - penki balniniai vilkikai, kurie J. D., kaip UAB „( - )“ direktoriaus, buvo perduoti naudotis UAB „( - )“, yra lizingo bendrovei negrąžinti ir nenustatyta jų buvimo vieta. Liudytojų J. J., S. V., A. L. parodymais nustatyta, kad minėti automobiliai UAB „( - )“ valdybos pirmininko V. P. nurodymu išvyko su kroviniu į Rusijos Federaciją ir buvo palikti pakeliui Baltarusijoje bei perimti nenustatytų asmenų. Į minėtą kelionę važiavę vairuotojai J. J., S. V. patvirtino, kad dėl minėtos kelionės jokių nurodymų iš J. D. negavo, S. V. nurodė, kad toks asmuo jam iš viso negirdėtas, jam direktoriumi prisistatęs A. L. nurodė, kad bendrovei vadovauja akcininkas V. P.. Nors pagal 2009-05-06 priėmimo-perdavimo aktą, kurį pasirašė A. L., kaip UAB „( - )“ direktorius, ir J. D., atstovaudamas UAB „( - )“, minėtos transporto priemonės buvo perduotos bendrovės UAB „( - )“ žinion, teisme apklaustas liudytoju A. L. nurodė, kad šį aktą pasirašė, nes UAB „( - )“ buvo skelbiamas bankrotas, jis nenorėjo likti atsakingas už šį turtą, nors jam buvo žinoma, kad šeši automobiliai iš tų, kuriuos jis priėmimo - perdavimo aktu perdavė UAB „( - )“, po reiso negrįžo ir liko Rusijoje. J. D. atsakomybei įvertinti reikšmingas ir Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro 2011-06-10 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą dalyje dėl UAB „( - )“ priklausančios puspriekabės Schmitz SPR v.n. ( - ) (t.8 b.l.44-56), kuriame konstatuota, kad J. D. neatliko jokių veiksmų, susijusių su minėtos transporto priemonės palikimu užsienyje, o minėtos transporto priemonės praradimas sąlygotas aktyvių UAB „( - )“ valdybos pirmininko V. P. veiksmų.

128Vertinant kaltinamojo J. D. atsakomybę už atsiradusias pasekmes, t.y. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ padarytą turtinę žalą, reikšmingos yra kitos aplinkybės. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą pažymėjo, kad, siekiant užkirsti kelią neteisėtoms veikoms, ne visuomet yra tikslinga tokią veiką pripažinti nusikaltimu, taikyti pačią griežčiausią priemonę – kriminalinę bausmę. Todėl kiekvieną kartą, kai reikia spręsti - pripažinti veiką nusikaltimu ar kitokiu teisės pažeidimu, labai svarbu įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, priemonėmis (administracinėmis, drausminėmis, civilinėmis sankcijomis ar visuomenės poveikio priemonėmis ir pan.). Be to, Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, yra konstatavęs, kad, nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybę už teisės pažeidimus, privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Konstituciniu teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir taikant teisę, šis principas įpareigoja teisę taikančias institucijas nenukrypti nuo bendrųjų teisės principų, įtvirtintų demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje (Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkričio 13 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m gruodžio 29 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2005 m. lapkričio 10 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat laikosi nuomonės, kad tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai suponuoja tai, kad negalimas tokios teisinės praktikos formavimas, kai, sprendžiant civilinius ginčus, taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys, esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams, vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-267/2011, 2K-7-251/2013 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiais Teismas savo nutartyse taip pat yra išaiškinęs, kad, kai uždarosios akcinės bendrovės vadovas (šiuo atveju J. D. veikė kaip bendrovės vadovo įgaliotas asmuo) padaro bendrovei žalos, veikdamas kaip jos valdymo organas „išoriniuose“ santykiuose, jam taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus. Netinkama juridinio asmens valdymo organų ar jų narių veikla taip pat visų pirma suprantama kaip CK 2.86–2.87 straipsnių nuostatų pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinės nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-444/2009, 3K-3-73/2008, baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-262/2013). Kasacinio teismo praktikoje tais atvejais, kai vertinama veika, susijusi su tam tikros turtinės prievolės nevykdymu, svarbiomis aplinkybėmis, rodančiomis baudžiamąjį teisinį pažeidimo pobūdį, laikoma tai, kiek kaltinamas asmuo savo sąmoningais veiksmais sumenkino kreditoriaus galimybes atkurti pažeistą teisę civilinio proceso priemonėmis. Jei kreditoriaus teisės atkūrimas tampa neperspektyvus dėl sąmoningų skolininko veiksmų, jo sukelto nemokumo, laikytina, kad veika peržengė civilinių teisinių santykių ribas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-388/2007, 2K-191/2012, 2K-7-251/2013, 2K-7-85/2013 ir kt. ).

129-pagal 2007-11-06 sudarytą su UAB “( - )” lizingo sutartį Nr. ( - ) bei 2007-11-06 ir 2007-11-08 priėmimo-perdavimo aktą gautus UAB „( - )“ patikėjimo teise valdyti ir naudoti balninius vilkikus bendros 695 734,01 Lt vertės, turėdamas UAB „( - )“ vadybininko D. A. išduotą leidimą sudaryti subnuomos sutartį, neteisėtai, nesilaikydamas lizingo sutarties reikalavimų, 2008-03-05 UAB „( - )“ vardu su UAB „( - )“ pasirašytos automobilių panaudos sutarties pagrindu perdavė laikinai ir neatlygintinai naudotis,

130- pagal 2008-01-04 sudarytą su UAB „( - )“ lizingo sutartį Nr. ( - ) gautą UAB „( - )“ patikėjimo teise valdyti ir naudoti automobilį VW PHAETON 5.0 (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )) 67 393,51 Lt vertės, neturėdamas UAB „( - )“ leidimo, nesilaikydamas lizingo sutarties reikalavimų, perdavė naudotis V. K.,

131- pagal 2008-03-31 sudarytą su UAB “ ( - )” (šiuo metu UAB „( - )“) lizingo sutartį Nr. ( - ) automobilį AUDI A8L, (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )) 167 060,31 Lt vertės ir pagal 2008-03-31 lizingo sutartį Nr. ( - ) automobilį BMW 645 (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )) 122 593,53 Lt vertės, gautus 2008-03-31 priėmimo-perdavimo aktu UAB „( - )“ patikėjimo teise valdyti ir naudoti, neturėdamas UAB „( - )“ leidimo, nesilaikydamas lizingo sutarties reikalavimų, 2008-04-01 UAB „( - )“ vardu su UAB „( - )“ sudarytos automobilių nuomos sutarties pagrindu išnuomojo UAB „( - )“,

132- pagal 2008-05-15 sudarytą su UAB “ ( - )“ (šiuo metu UAB „( - )“) lizingo sutartį Nr. ( - ) bei 2008-05-15 priėmimo-perdavimo aktą gautą UAB „( - )“ patikėjimo teise valdyti ir naudoti automobilį Audi A8L (valst. Nr. ( - ) kėbulo Nr. ( - )) 75 311,20 Lt vertės, neturėdamas UAB „( - )“ leidimo, nesilaikydamas lizingo sutarties reikalavimų, pagal 2008-05-30 nuomos sutartį UAB „( - )“ vardu išnuomojo R. Š., o 2009-01-27 UAB „( - )“ nutraukus minėtą sutartį ir pareikalavus grąžinti minėtą automobilį, jo negrąžino ir 2009-09-01 išnuomojo jį UAB „( - )“,

133jis pagal šį baudžiamąjį įstatymą išteisinamas ( - ) straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu.

134BK 2 straipsnio 4 dalis nustato, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio veika atitinka BK numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį, t. y. baudžiamajame įstatyme numatytų objektyvių ir subjektyvių požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką, kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visumą.

135UAB „( - )“ pareikštas ir patikslintas civilinis ieškinys dėl 424936,49 Lt, nenustačius, kad J. D. veiksmuose yra nusikaltimo sudėtis, paliktinas nenagrinėtu (LR BPK 115 str. 3 d. 2p.).

136Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į visas byloje nustatytas aplinkybes, taip pat į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę (LR BK 54 str. 2 d.), taip pat į LR BK 41 ir 61 str. nuostatas.

137J. D. įvykdyta nusikalstama veika priskiriama prie neatsargių nusikaltimų (LR BK 11 str.). Jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. J. D. jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo teistas, šiuo metu teistas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-09-03 baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 245 str. 10 MGL dydžio t.y. 1300 Lt bauda (duomenų apie teismo baudžiamojoj įsakymo įvykdymą nėra), nevedęs, dirba, į narkologinę įskaitą neįrašytas.

138Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kaltinamajam J. D. skirtina bausmė - bauda, kurios dydis parinktinas lygus numatytam bausmės vidurkiui pagal LR BK 47 str. 3 d. 5 p. (2000-09-26 įstatymo Nr.VIII-1968 redakcija, galiojusi nusikalstamos veikos padarymo metu) nuostatas. Paskirtosios bausmės bendrinimo su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme - bauda klausimas nespręstinas, kadangi nėra duomenų apie minėtos bausmės vykdymą ar įvykdymą. Įvertinant kaltinamojo turtinę padėtį, taip pat į jam skirtinos baudos dydį, baudos mokėjimas nustatytinas per šešių mėnesių laikotarpį. Kardomoji priemonė - įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje paliktinas iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

139Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 5d. 1p., 304 str., 305 str. bei 307-308 str. str.,

Nutarė

140J. D., kaltintą padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 184 str.2d. (iššvaistymas jam patikėto didelės vertės svetimo turto 695734,01 Lt), išteisinti, jam nepadarius šios nusikalstamos veikos.

141J. D., kaltintą padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 184 str.2d. (iššvaistymas jam patikėto didelės vertės svetimo turto 67393,51 Lt), išteisinti, jam nepadarius šios nusikalstamos veikos.

142J. D., kaltintą padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 184 str.2d. (iššvaistymas jam patikėto didelės vertės svetimo turto 289653,84 Lt), išteisinti, jam nepadarius šios nusikalstamos veikos.

143J. D., kaltintą padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 184 str.2d. (iššvaistymas jam patikėto didelės vertės svetimo turto 75311,20 Lt), išteisinti, jam nepadarius šios nusikalstamos veikos.

144J. D. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 223 str. 1 d., ir nubausti jį 35 MGL dydžio, t.y. 4550 Lt (keturių tūkstančių penkių šimtų litų) bauda, baudą įpareigojant sumokėti per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

145Baudą privaloma mokėti banke į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą viename iš nurodytų bankų, kvite nurodant šiuos rekvizitus: gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, gavėjo bankas: LT74 4010 0510 0132 4763, gavėjo bankas - AB DNB bankas, banko kodas - 40100; LT05 7044 0600 0788 7175, gavėjo bankas - AB SEB bankas , banko kodas - 70440; LT32 7180 0000 0014 1038, gavėjo bankas - AB „Šiaulių bankas“, banko kodas - 71800; LT74 7400 0000 0872 3870, gavėjo bankas - Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas - 74000; LT12 2140 0300 0268 0220, gavėjo bankas - Nordea Bank F. P. Lietuvos skyrius, banko kodas - 21400; LT24 7300 0101 1239 4300, gavėjo bankas - „Swedbank", AB, banko kodas - 73000; LT42 7230 0000 0012 0025, gavėjo bankas - UAB „Medicinos bankas“, banko kodas - 72300. Įmokos mokesčio kodas 6801. Sumokėjimą patvirtinantį banko kvito originalą pateikti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų raštinei.

146UAB „( - )“ pareikštą ir patikslintą civilinį ieškinį dėl 424936,49 Lt, nenustačius, kad J. D. veiksmuose yra nusikaltimo sudėtis, palikti nenagrinėtu (LR BPK 115 str. 3 d. 2p.).

147Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti J. D. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

148Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. J. D. a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 184... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. J. D. aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą:... 6. jis, nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04 pagal 2007 m. lapkričio 12 d. darbo... 7. Taip pat J. D. buvo kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą didelės... 8. jis, nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04 pagal 2007 m. lapkričio 12 d. darbo... 9. Taip pat jis buvo kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą didelės... 10. jis, nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04 pagal 2007 m. lapkričio 12 d. darbo... 11. Taip pat jis buvo kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą didelės... 12. jis, nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04 pagal 2007 m. lapkričio 12 d. darbo... 13. Taip pat jis buvo kaltinamas tuo, kad iššvaistė jam patikėtą didelės... 14. jis, nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04 pagal 2007 m. lapkričio 12 d. darbo... 15. Kaltinamojo kaltė buvo grindžiama liudytojų parodymais, specialisto išvada,... 16. Kaltinamasis J. D. dėl jam pareikštų kaltinimų kaltės nepripažino, teismo... 17. Maždaug 2008 m. vasario – kovo mėn., L. P. išėjus iš UAB „( - )“... 18. 2008 metų pavasarį UAB „( - )“ įsigijo UAB „( - )“ akcijas. UAB „(... 19. 2009 metų pradžioje R. B. netikėtai mirė. Kurį laiką realiai UAB „( -... 20. UAB „( - )“ iš UAB „( - )“ lizingo sutarčių pagrindu buvo... 21. Taip pat J. D. nurodė, kad automobilis Audi A8, v.n. ( - ) buvo išnuomota... 22. Iš 2012-12-13 UAB „( - )“ ieškininio pareiškimo Nr. ( - ) matyti, kad... 23. Iš 2013-10-18 UAB „( - )“ pareiškimo Nr. ( - ) matyti, kad bendrovė... 24. Civilinio ieškovo UAB “( - )” atstovas T. K. palaikė byloje pareikštą... 25. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju J. J. parodė, jog J. D. pažįsta,... 26. Teismo posėdyje apklausta liudytoja V. G. parodė, jog J. D. pažįsta kaip... 27. Pažymėjo, jog UAB „( - )“ vykdė mažai veiklos: fiziniams asmenims buvo... 28. Iš turimo sutarčių segtuvo V. G. suprato, kad J. D. ir V. P. perka UAB „(... 29. Teismo posėdyje pagarsinus liudytojos V. G. ikiteisminio tyrimo metu duotus... 30. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas A. L. parodė, kad jis apie 2008 m.... 31. A. L. įmonėje dirbo neilgą laiką, nes jai buvo paskelbtas bankrotas, viską... 32. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas V. U. parodė, kad J. D. pažįsta kaip... 33. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju L. P. parodė, kad pažįsta J. D.. Kai... 34. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju D. A. parodė, kad, jam dirbant projektų... 35. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju S. J. parodė, kad J. D. pažįsta... 36. Jis J. D. problemų nežinojo, tuo nesidomėjo ir neklausinėjo, žinojo, kad... 37. Teismo posėdyje apklausta liudytoja A. N. parodė, kad ji dirbo UAB „Parex... 38. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju A. S. parodė, jog dirba UAB „( - )“,... 39. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju R. Š. parodė, jog jis pažįsta J. D.,... 40. Iš 2012-12-19 dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad liudytojas R. Š.... 41. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju E. P. parodė, kad 2008-2009 metais jis... 42. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju S. V. parodė, kad 2009 m. pirmoje metų... 43. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju V. K. parodė, kad J. D. pažįsta, juos... 44. LR BPK 276 str. 4 d. pagrindu kitiems byloje surinktiems įrodymams patikrinti... 45. Iš 2009-03-24 UAB „( - )“ pareiškimo prokuratūrai ir pateiktų priedų... 46. Iš 2009-05-25 UAB „( - )“ pareiškimo prokuratūrai ir pateiktų priedų... 47. Iš 2010-08-17 UAB „( - )“ rašto Nr. ( - ) matyti, kad bendrovė... 48. 2012-12-12 UAB „( - )“ raštu Nr. ( - ) pateikė UAB „( - )“ 2008-03-03... 49. Iš 2008-03-05 automobilių panaudos sutarties ir 2008-03-05... 50. Iš 2008-04-01 automobilio nuomos sutarties matyti, kad UAB „( - )“... 51. Iš 2009-09-01 nuomos sutarties Nr. ( - ) matyti, kad UAB „( - )“... 52. Iš 2008-05-30 nuomos sutarties Nr. ( - ) matyti, kad UAB „( - )“... 53. 2012-02-17 specialisto išvadoje Nr. 5-1/27 nurodyta, kad UAB „( - )“... 54. Tyrimui pateiktų dokumentų duomenimis atsakingi už UAB „( - )“ veiklą... 55. direktorius – J. D. nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04, pagal 2007 m. lapkričio... 56. UAB „( - )“ ekspedicija Juridinių asmenų registre įregistruota 1997 m.... 57. Tyrimui pateiktų dokumentų duomenimis atsakingi už UAB „( - )“... 58. direktorius – V. U. nuo 2003-08-21 iki 2008-07-04, pagal 2003 m. rugpjūčio... 59. Buhalterinę apskaitą nuo 2005-04-27 iki 2008-12-30 tvarkė buhalterė D. M.,... 60. Laikotarpyje nuo 2008-03-05 iki 2008-08-04 UAB „( - )“ ekspedicija... 61. Tarp tyrimui pateiktų dokumentų rasta 2008 m. balandžio 1 d. Automobilių... 62. Laikotarpyje nuo 2008-03-05 iki 2008-08-04 UAB „( - )“ ekspedicija... 63. Tarp tyrimui pateiktų dokumentų nebuvo rasta jokių sutarčių, pagal kurias... 64. 2012-10-23 papildomoje specialisto išvadoje Nr. 5-1/134 nurodyta, kad UAB „(... 65. 2008 m. kovo 5 d. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ ekspedicija pasirašė... 66. UAB „( - )“ turėjo gauti raštišką leidimą iš Lizingo bendrovės dėl... 67. UAB „( - )“, pasirašęs 2008 m. kovo 5 d. Automobilių panaudos sutartį... 68. Tyrimui buvo pateiktas 2009 m. gegužės 6 d. priėmimo – perdavimo aktas,... 69. Tarp tyrimui atlikti gautų UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ ekspedicija... 70. UAB „( - )“ turėjo gauti raštišką leidimą iš Lizingo bendrovės dėl... 71. 2008-01-01 – 2008-12-31 laikotarpiu UAB „( - )“ ekspedicija į sąnaudas... 72. Tarp tyrimui pateiktų dokumentų duomenų apie UAB „( - )“ ekspedicija... 73. Tyrimo metu negalima nustatyti, ar automobiliai BMW 645 valst. Nr. ( - ) ir... 74. Automobiliai VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), VOLVO... 75. Paskutiniai duomenys apie automobilių panaudojimą įmonės veikloje iki... 76. 2 lentelė... 77.
 PVM sąsk. fak./ dataKrovinių... 78. Tyrimui buvo pateiktas 2009 m. gegužės 6 d. priėmimo – perdavimo aktas,... 79. Duomenų apie automobilių VOLVO FH12 valst. Nr. ( - ), MAN TGA 18.390 XXL... 80. Tarp tyrimui pateiktų UAB „( - )“ ekspedicija dokumentų, duomenų apie... 81. 2008 m. balandžio 1 d. Automobilių nuomos sutartyje nurodyta, kad... 82. Tyrimo metu negalima nustatyti, ar automobiliai BMW 645 valst. Nr. ( - ) ir... 83. UAB „( - )“ išrašė UAB „( - )“ ekspedicijai 9 PVM sąskaitas... 84. Patikrinus 2008 m. UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos registrus nustatyta,... 85. Duomenų apie 2009-01-01 – 2009-08-31 laikotarpiu UAB „( - )“ vardu... 86. Tyrimui atlikti buvo pateikti 2007-09-01 – 2008-12-31 laikotarpio UAB „( -... 87. Tyrimui atlikti nebuvo pateikti UAB „( - )“ 2009-01-01 – 2011-01-25... 88. Dėl minėtos priežasties, kad tyrimui atlikti nebuvo pateikti 2009-01-01 –... 89. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574... 90. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574... 91. Teismo posėdyje specialistė R. A. patvirtino specialisto išvadas, taip pat... 92. Kadangi tyrimo metu bendrovės UAB „( - )“ buvo prašyta pateikti... 93. Atsakydama į proceso dalyvių klausimus, R. A. parodė, kad, jeigu įmonė tam... 94. Ikiteisminio tyrimo metu 2009-07-07 buvo paskelbta automobilių VOLVO FH12... 95. 2009-07-07 paskelbus automobilio VW PHAETON 5.0 valst. Nr. ( - ) paiešką,... 96. 2009-08-11 paskelbta automobilio BMW 645, valst. Nr. ( - ) paieška. 2009-08-18... 97. 2009-08-11 paskelbta automobilio Audi A8, valst. Nr. ( - ) paieška. 2009-08-31... 98. Automobilio Audi A8L, valst. Nr. ( - ) paieška paskelbta nebuvo, nes... 99. Iš 2009-05-06 d. priėmimo-perdavimo akto matyti, kad 2009-05-06 J. D. iš UAB... 100. 2011-04-28 specialisto išvada nustatyta, kad 2009-05-06 d. priėmimo-perdavimo... 101. Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas... 102. Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų pagrindu nustatyta, kad J. D., pagal... 103. Pats J. D. nurodė, kad jis kaltinime nurodytu laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki... 104. Byloje pateikta specialisto išvada nustatyta, kad specialistei tyrimui atlikti... 105. Dėl minėtos priežasties specialisto išvadoje konstatuota, kad tyrimui... 106. J. D. dėl kaltinimo šioje dalyje nurodė, kad laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki... 107. Todėl nėra pagrindo pripažinti kaltinamojo J. D. poziciją, kad bendrovė... 108. Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574... 109. Už aplaidų apskaitos tvarkymą, pasireiškusį apskaitos netvarkymu,... 110. Todėl ištirtų faktinių duomenų, laikytinų kaltinamojo J. D. kaltę... 111. Kaltinimai dėl J. D. patikėto didelės vertės svetimo turto iššvaistymo... 112. J. D. taip pat buvo kaltinamas tuo, kad jis, nuo 2008-01-15 iki 2011-02-04... 113. - pagal 2007-11-06 sudarytą su UAB “( - )” lizingo sutartį Nr. LT063440... 114. - pagal 2008-01-04 sudarytą su UAB „( - )“ lizingo sutartį Nr. ( - )... 115. - pagal 2008-03-31 sudarytą su UAB “ ( - )” (šiuo metu UAB „Citadele... 116. - pagal 2008-05-15 sudarytą su UAB “Parex faktoringas ir lizingas“ (šiuo... 117. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad kaltinime nurodytos transporto... 118. Taip pat byloje surinktais įrodymais neginčijamai nustatyta, kad J. D., kaip... 119. BK 184 straipsnio 2 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už kaltininkui... 120. Kaip nurodė liudytoja apklausta UAB „( - )“ darbuotoja A. N., sutartys su... 121. Liudytoju apklaustas UAB „( - )“ darbuotojas D. A. nurodė, kad pradžioje... 122. Šiais liudytojų parodymais nustatyta, kad bendrovės UAB „( - )“ ir... 123. Lizingo sutarties esmė yra ta, kad lizingo bendrovė perka lizingo gavėjo... 124. Teismų praktikoje turto pasisavinimo bylose, sprendžiant baudžiamosios bei... 125. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad J. D. savo veiksmais nesiekė... 126. Vertinant J. D. veiksmus dėl UAB “ ( - )“ (šiuo metu UAB „( - )“)... 127. Baudžiamojoje byloje taip pat nustatyta, kad dalis krovininių automobilių -... 128. Vertinant kaltinamojo J. D. atsakomybę už atsiradusias pasekmes, t.y. UAB... 129. -pagal 2007-11-06 sudarytą su UAB “( - )” lizingo sutartį Nr. ( - ) bei... 130. - pagal 2008-01-04 sudarytą su UAB „( - )“ lizingo sutartį Nr. ( - )... 131. - pagal 2008-03-31 sudarytą su UAB “ ( - )” (šiuo metu UAB „( - )“)... 132. - pagal 2008-05-15 sudarytą su UAB “ ( - )“ (šiuo metu UAB „( - )“)... 133. jis pagal šį baudžiamąjį įstatymą išteisinamas ( - ) straipsnio 5... 134. BK 2 straipsnio 4 dalis nustato, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik... 135. UAB „( - )“ pareikštas ir patikslintas civilinis ieškinys dėl 424936,49... 136. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į visas byloje nustatytas aplinkybes,... 137. J. D. įvykdyta nusikalstama veika priskiriama prie neatsargių nusikaltimų... 138. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kaltinamajam J. D. skirtina bausmė -... 139. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 5d. 1p., 304 str., 305... 140. J. D., kaltintą padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 184 str.2d.... 141. J. D., kaltintą padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 184 str.2d.... 142. J. D., kaltintą padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 184 str.2d.... 143. J. D., kaltintą padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 184 str.2d.... 144. J. D. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 223 str. 1 d.,... 145. Baudą privaloma mokėti banke į teritorinės mokesčių inspekcijos... 146. UAB „( - )“ pareikštą ir patikslintą civilinį ieškinį dėl 424936,49... 147. Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti J. D. paskirtą kardomąją priemonę... 148. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...