Byla 2-890/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo kooperatinės bendrovės KREDITO UNIJA AMBER atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo kooperatinės bendrovės KREDITO UNIJA AMBER prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas KB KREDITO UNIJA AMBER kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu, prašydamas iš atsakovo V. P. priteisti 174 676,14 Lt skolą trečiojo asmens UAB „Eurodesa“ ir 170 094,65 Lt skolą trečiojo asmens UAB „Ateities kuras“ naudai. Reikalavimo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovo turtą ieškinio sumos ribose.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 27 d. nutartimi nutarė ieškovo KB KREDITO UNIJA AMBER prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

7Teismas nustatė, kad turtinis ginčas vyksta dėl didelės pinigų sumos. Ieškovas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė tuo, kad atsakovas švaistė trečiųjų asmenų turtą, o tretieji asmenys nesiėmė jokių priemonių. Teismas pripažino, kad didelė ieškinio suma teismų praktikoje pripažįstama kaip didinanti sprendimo tinkamo įvykdymo riziką, tačiau nagrinėjamu atveju pastarosios sąlygos nelaikė besąlygiškai lemiančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą.

8Teismas neįžvelgė sprendimo neįvykdymo rizikos vien todėl, kad tretieji asmenys neatsiskaitė su ieškovu. Teismas pažymėjo, kad trečiasis asmuo UAB „Ateities kuras“, užtikrindamas savo prievolių vykdymą ieškovo naudai, įkeitė turtinę teisę į gautinas lėšas pagal 2011 m. gegužės 25 d. paramos sutartį, be to, papildomai sudarė hipotekos sutartį, kuria buvo įkeista visa įmonė kaip turtinis kompleksas. Atsižvelgdamas į tai, teismas darė išvadą, kad net atsakovui tapus nemokiu, skolos grąžinimas ieškovui netaps neįmanomu. Be to, nesant duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, teismas negalėjo daryti vienareikšmiškos išvados, jog 344 770,79 Lt suma atsakovui yra didelė.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas KB KREDITO UNIJA AMBER atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo KB KREDITO UNIJA AMBER prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti ir ieškinio sumos ribose areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, turtines teises bei pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas jį arba pas trečiuosius asmenis. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111) Skundžiama nutartis yra nepagrįsta, kadangi pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti, ar atsakovas, o ne tretieji asmenys, galės įvykdyti teismo sprendimą trečiųjų asmenų, o ne ieškovo naudai;

122) Ieškinio reikalavimo suma yra didelė, nes atsakovas yra fizinis asmuo. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsakovas turi 142 000 Lt vertės butą, kuris yra apsunktinas hipoteka, todėl sprendimo įvykdymo galimybės būtų apsunkintos.

13Atsakovas V. P. ir tretieji asmenys UAB „Eurodesa“ ir UAB „Ateities kuras“ atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad ieškovas tik deklaratyviai nurodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Be to, ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą, ypač tuomet, kai ieškovas nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartis paliktina nepakeista.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

17Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl apeliacinis teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutarties, remiasi atskirojo skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdamas jo ribų.

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

19Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą, ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-57/2011, 2010 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-550/2010, 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-56/2010). Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.).

20Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir/ar yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-2232/2013).

21Nagrinėjamu atveju apeliantas pareiškė netiesioginį ieškinį prašydamas priteisti iš atsakovo trečiajam asmeniui UAB „Eurodesa“ 174 676,14 Lt skolą ir trečiajam asmeniui UAB „Ateities kuras“ priteisti 170 094,65 Lt skolą. Reikalavimą kildina iš 2012 m. liepos 31 d. paskolos sutarties Nr. P12-041 su visais vėlesniais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais (b. l. 9-25) bei 2012 m. lapkričio 21 d. paskolos sutarties Nr. P12-063 su visais vėlesniais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais (b. l. 26-38). Trečiasis asmuo UAB „Eurodesa“, užtikrindamas savo prievolių vykdymą ieškovo naudai, 2013 m. rugpjūčio 2 d. hipotekos sutartimi įkeitė ieškovui įmonę kaip turtinį kompleksą (b. l. 46-72). Trečiasis asmuo UAB „Ateities kuras“, užtikrindamas savo prievolių vykdymą ieškovo naudai, 2013 m. rugpjūčio 2 d. hipotekos sutartimi taip pat įkeitė ieškovui įmonę kaip turtinį kompleksą (b. l. 81-86).

22Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kai ieškovo reikalavimų suma yra užtikrinta hipoteka tam pačiam subjektui (ieškovui), nėra objektyvaus ir būtino pagrindo tai pačiai reikalavimų sumai taikyti papildomus ribojimus laikinųjų apsaugos priemonių institutu. Nors hipoteka nėra laikinoji apsaugos priemonė ir ji taikoma skolinio įsipareigojimo, bet ne ieškinio reikalavimų ir teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-677/2009), toks prievolės užtikrinimas iš esmės atitinka tuos pačius tikslus, kurie keliami taikant laikinųjų apsaugos priemonių institutą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-35/2010). Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ne tik nebūtų tikslingas, tačiau sukeltų papildomus ribojimus, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog net atsakovui tapus nemokiu, skolos grąžinimas ieškovui netaps neįmanomu.

23Nagrinėjamu atveju apeliantas ieškinio sumą atsakovui kaip fiziniam asmeniui laiko didele. Be to, nurodo, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), yra apsunkintas hipoteka (b. l. 121), todėl mano, kad sprendimo įvykdymo galimybės būtų apsunkintos. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apelianto pozicija neturi pagrindo sutikti. Pažymėtina, kad didelė ieškinio suma nėra objektyvus veiksnys, nes vienomis aplinkybėmis ta pati suma gali atrodyti didelė, o kitomis – maža. Tai, ar ieškinio suma yra didelė, turi būti vertinama priklausomai nuo konkrečios bylos aplinkybių, atsižvelgiant į šalių padėtį, byloje pareikštus reikalavimus ir kitą ginčo specifiką. Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant didelei ieškinio sumai, kurią savo nuožiūra nustato ieškovas, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Teisingumas turi būti vykdomas konkrečioje byloje teisiškai pagrįstais argumentais įvertinus byloje esančias faktines aplinkybes (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-28/2010).

24Aplinkybė, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), yra apsunkintas hipoteka (b. l. 121) nėra pakankamas pagrindas nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas nepateikė į bylą duomenų, kad atsakovas daugiau turto neturi ir jo turtinė padėtis yra sunki.

25Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).

26Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas KB KREDITO UNIJA AMBER kreipėsi į teismą su netiesioginiu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 27 d. nutartimi nutarė ieškovo KB... 7. Teismas nustatė, kad turtinis ginčas vyksta dėl didelės pinigų sumos.... 8. Teismas neįžvelgė sprendimo neįvykdymo rizikos vien todėl, kad tretieji... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas KB KREDITO UNIJA AMBER atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 11. 1) Skundžiama nutartis yra nepagrįsta, kadangi pirmosios instancijos teismas... 12. 2) Ieškinio reikalavimo suma yra didelė, nes atsakovas yra fizinis asmuo.... 13. Atsakovas V. P. ir tretieji asmenys UAB „Eurodesa“ ir UAB „Ateities... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 19. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 20. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 21. Nagrinėjamu atveju apeliantas pareiškė netiesioginį ieškinį prašydamas... 22. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kai ieškovo reikalavimų suma... 23. Nagrinėjamu atveju apeliantas ieškinio sumą atsakovui kaip fiziniam asmeniui... 24. Aplinkybė, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), yra... 25. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 26. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą....