Byla 2S-200-186/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Egidijus Žironas, kolegijos teisėjos Neringa Švedienė ir Rasa Gudžiūnienė, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės L. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės – skolininko UAB „FF Lizingas“ turto areštas civilinėje byloje pagal kreditorės L. R. pareiškimą dėl skolos iš skolininko UAB „FF Lizingas“ priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3kreditorė L. R. pateikė pareiškimą skolininkui UAB „FF Lizingas“ dėl 41 000 Lt skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų bei 308 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo išduodant teismo įsakymą. Kreditorė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones skolininko atžvilgiu, tai yra areštuoti skolininko turtą sumoje už 41 000 Lt.

4Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2008 m. spalio 23 d. nutartimi kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Skolininkui dėl pastarosios nutarties padavus atskirąjį skundą, Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 10 d. nutartimi panaikino skolininko turtui pritaikytą areštą sumoje už 41 000 Lt. Teismas, įvertinęs skolininko pateikto 2007 m. gruodžio 31 d. įmonės balanso rodiklius, nustatė, kad skolininko turtą sudaro virš 20 mln. Lt, iš kurio nuosavą kapitalą sudaro virš 18 mln. Lt. Todėl teismas nenustatė pakankamo pagrindo, įrodančio kad teismo įsakymo (sprendimo) vykdymas pasunkės ar taps neįmanomu įvykdyti.

5Kreditorė L. R. , atstovaujama advokato Žilvino Mišeikio, padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – palikti galioti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. spalio 23 d. nutartį. Nurodo, kad tai, jog skolininkas iki šiol kreditorei nesumokėjo skolos, yra akivaizdus įrodymas, jog skolininko turtinė padėtis yra prasta, kas sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones skolininko atžvilgiu. Pateikia įrodymus, kad šiuo metu nagrinėjamos bylos, kuriose dalyvaujantis asmuo yra skolininkas, bei teigia, kad pastarųjų bylų baigtis gali pabloginti skolininko turtinę padėtį. Pažymi, kad skolininkui pateikus prieštaravimus, kreditorė reikš ieškinį skolininkui dėl 82 000 Lt dydžio skolos priteisimo, kurio suma kaip pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo nurodyta 41 000 Lt dydžio reikalavimo suma yra didelė, kas sudaro pakankamą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6Skolininkas UAB „FF Lizingas“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo jį atmesti. Nurodo, kad kreditorė nesiėmė jokių veiksmų, kad pritaikytas areštas visam skolininko turtui būtų nustatytas konkrečiam turtui už 41 000 Lt sumą. Teigia, kad nesumokėjo kreditorei jos reikalaujamos skolos dėl to, kad pastaroji netinkamai vykdė savo priešpriešinius įsipareigojimus. Teigia, kad kreditorės minimos bylos, kuriose dalyvaujantis asmuo yra skolininkas, nepablogins skolininko turtinės padėties.

7Atskirasis skundas netenkinamas.

8CPK 144 str. 1 d. yra įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kitaip tariant, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-12-04 nutartis c.b. 2-889/2008). Teismų praktikoje yra suformuota prezumpcija, pagal kurią pareikštas didelės sumos ieškinio reikalavimas pripažįstamas realia grėsme, padidinančia būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-05-08 nutartis c.b. Nr.2-307/2008, 2007-11- 29 nutartis c.b. Nr. 2-782/2007, 2007-10-25 nutartis c.b. Nr. 2-717/2007 ir kt.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Teismas kiekvienos konkrečios bylos atveju turi atsižvelgti ne tik į ieškinio sumos dydį kaip absoliutų ir vienintelį kriterijų, bet ir į kitas konkrečias aplinkybes, tai yra ar konkretaus atsakovo atžvilgiu ieškinio suma gali būti traktuojama kaip didelė, lyginant su atsakovo gaunamų pajamų, turimo turto, kreditorinių reikalavimų verte ir t.t. (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-01-31 nutartis c.b. Nr. 2-82/2008, 2008-02-07 nutartis c.b. Nr. 2-108/2008, 2008-06-24 nutartis c.b. Nr. 2-526/2008 ir kt.).

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad kreditorės pareiškimu reikalaujama priteisti suma – 41 000 Lt, skolininkas yra juridinis asmuo - UAB „FF Lizingas“. Pagal skolininko 2007 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis (b.l. 20-21), skolininko tūrėto 2007 m. nuosavo kapitalo dydis daugiau nei 18 mln., trumpalaikiai įsiskolinimai, grąžintini per 2007 m., apie 3 mln., ilgalaikių įsiskolinimų nėra. Kitaip tariant kreditorės reikalaujama priteisti suma sudaro tik apie 0,2 proc. skolininko turimo turto, kas šiuo konkrečiu atveju reiškia, kad toks pareiškimo dėl teismo įsakymo priėmimo sumos dydis negali būti vertinamas kaip pats savaime suponuojantis realią grėsmę, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu. Atsižvelgiant į išdėstyta, atskirojo skundo argumentas, kad pareiškimu reikalaujama priteisti didelė sumą yra pakankamas pagrindas taikyti skolininko turtui areštą, yra atmetamas kaip nepagrįstas.

10Atmetamas kaip nepagrįstas ir kitas atskirojo skundo argumentas, jog vien tai, kad skolininkas nesumoka kreditorės pareiškimu reikalaujamos sumos, įrodo, jog skolininko turtinė padėtis yra prasta. Iš į bylą pateikto skolininko 2007 m. balanso nustatyta, kad skolininko turtinė padėtis yra stabili, skolininko veikla pelninga, o skolininkas kreditorės pareiškimu reikalaujamos skolos nesumokėjo ne dėl to, kad jo turtinė padėtis prasta, o dėl to, kad jis nesutinka su kreditorės pareiškime nurodytu reikalavimu, ką įrodo tiek skolininko argumentai, pateikti atsiliepime į atskirąjį skundą, tiek skolininko į bylą pateikti prieštaravimai dėl teismo įsakymo priėmimo.

11Atmetamas kaip nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad skolininko turtinė padėtis gali pablogėti teismui išnagrinėjus kreditorės nurodytas bylas. Kaip buvo nurodyta aukščiau, teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo klausimą, nenagrinėja paties byloje vykstančio ginčo iš esmės. Kitaip tariant teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nevertina nei toje pačioje byloje ieškovo (pareiškėjo/ kreditoriaus) pateiktų reikalavimų pagrįstumo atsakovo (suinteresuoto asmens/skolininko) atžvilgiu, nei tuo labiau kitose bylose pateiktų reikalavimų pagrįstumo skolininko atžvilgiu.

12Atsižvelgiant į išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad šioje byloje nustatytos aplinkybės (skolininkas 2007 m. dirbo pelningai, ilgalaikių įsiskolinimų neturėjo, kreditorės reikalaujama priteisti suma sudaro tik 0,2 proc. skolininko nuosavo kapitalo) paneigia prezumpciją, jog didelė ieškinio (pareiškimo) suma yra pakankama grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, todėl ji šioje byloje nėra taikoma. Tuo tarpu kreditorė atskirajame skunde nepateikė jokių argumentų, leidžiančių daryti pagrįstą prielaidą, kad egzistuoja aplinkybės, dėl kurių galimai palankaus pareiškėjai būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Todėl šioje byloje nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu – nustatyti atsakovo turto areštą sumoje už 41 000 Lt.

13Atsižvelgiant į išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų CPK 329 str., dėl kurių pastaroji nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais argumentais, o taip pat CPK 329 str. 2 d. išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra. Todėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

15Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai