Byla 2-1952/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Gudžiūnienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Latvijos įmonės SIA „SKM Baltija“ ir trečiojo asmens akcinės bendrovės „Šiaulių bankas“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 25 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-1984-260/2012 pagal ieškovų SIA „SKM Baltija“, V. G. ir uždarosios akcinės bendrovės „Baltoji juosta“ direktoriaus A. T. bei trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „All time group“, akcinės bendrovės „Šiaulių bankas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „EMKA“ prašymus iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltoji juosta“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo klausimas.

5Ieškovai SIA „SKM Baltija“, V. G. ir UAB „Baltoji juosta“ direktorius A. T., tretieji asmenys UAB „All time group“ ir UAB „EMKA“ pateiktais ieškiniais bei pareiškimais prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Baltoji juosta“. Kreditoriai SIA „SKM Baltija“, V. G., UAB „All time group“ ir UAB „EMKA“ nurodė, kad atsakovas nevykdo savo skolinių įsipareigojimų jiems ir yra nemokus.

6Ieškovas SIA „SKM Baltija“ ir ieškovas UAB „Baltoji juosta“ direktorius A. T. administratoriumi siūlė paskirti UAB „Baklis“, ieškovas V. G. administratoriumi siūlė paskirti UAB „Admivira“, trečiasis asmuo UAB „All time group“ administratoriumi siūlė paskirti UAB „Valnetas“ arba UAB „Avere“, trečiasis asmuo AB „Šiaulių bankas“ administratoriumi siūlė paskirti UAB „Forum regis“, trečiasis asmuo UAB „EMKA“ administratoriumi siūlė paskirti UAB „Pacta Servanda“.

7Atsiliepime atsakovas nurodė, kad su ieškovo SIA „SKM Baltija“ ieškiniu sutinka.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 25 d. nutartimi

10Teismas nurodė, kad UAB „Baltoji juosta“ pripažino, jog negali vykdyti įsipareigojimų, įmonės vadovas pats prašė iškelti bendrovei bankroto bylą, todėl bankroto byla atsakovui iškeltina. Visi siūlyti bankroto administratoriai pagal Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis atitiko tokiems asmenims keliamus reikalavimus, jų kandidatūroms minėtas departamentas pritarė. Teismas administratoriumi skyrė kreditoriaus UAB „All time group“ pasiūlytą administratorių UAB „Valnetas“, įvertindamas pastarojo ilgametę įmonių bankrotų administravimo patirtį ir manydamas, kad jis sugebės tinkamai atlikti administratoriaus pareigas. Teismas pažymėjo, kad, skirdamas administratorių, teismas nevertino kiekvieno pasiūlyto administratoriaus darbo krūvio, apie kurį duomenis skelbia Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, kadangi pastebėta nemažai atvejų, kada įmonių bankroto administratorių kvalifikacinius pažymėjimus turintys asmenys vienu metu dirba ne vienoje leidimus teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas turinčioje įmonėje. Nurodė, kad tokie duomenys neatspindi tikrojo administratoriaus, kuris yra juridinis asmuo, užimtumo.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

12Trečiasis asmuo AB „Šiaulių bankas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir klausimą išspręsti iš esmės – BUAB „Baltoji juosta“ administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131.

14Ieškovas SIA „SKM Baltija“ atskiruoju skundu prašo Baltoji juostaAtskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Kauno apygardos teismas BUAB „Baltoji juosta“ administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“, įvertinęs jo ilgametę įmonių bankrotų administravimo patirtį. Tačiau įmonės įrašymas į įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą, kuris ir atspindi tai, kiek metų administratorius užsiima įmonių bankrotų administravimu, tėra formalus juridinis faktas, neturintis tiesioginio priežastinio ryšio su administratoriaus kaupiama patirtimi. Administratorius UAB „Baklis“ įmonių bankrotų administravimu užsiima trejais metais trumpiau nei UAB „Valnetas“, tačiau per šį laikotarpį yra baigęs net trečdaliu daugiau bankroto procedūrų. Lyginant UAB „Baklio“ baigtų bankroto procedūrų skaičių su kitais pasiūlytaisiais administratoriais, šis baigtų procedūrų skirtumas yra dar ryškesnis. Akivaizdu, jog būtent UAB „Baklis“ yra sukaupęs didžiausią patirtį administruojant įmonių bankrotą.

162. Kauno apygardos teismas nepagrįstai atsisakė vertinti įvertinti administratorių užimtumą. Siekiant tinkamai, laiku ir kokybiškai vykdyti didelės BUAB „Baltoji juosta“ bankroto procesą, užtikrinti įmonės bei jos kreditorių interesus, ypatingai svarbu, kad paskirtojo administratoriaus darbo krūvis būtų pakankamai mažas, kadangi didelis administratoriaus užimtumas būtų kliūtis šiems tikslams pasiekti. Teismo paskirto administratoriaus UAB „Valnetas“ penki darbuotojai vykdo vidutiniškai po 17,2 bankroto procedūrų, UAB „Forum regis“ penki darbuotojai – po 17 bankroto procedūrų, o UAB „Baklis“ trys darbuotojai – tik po 5,3 bankroto procedūras. Akivaizdu, kad UAB „Baklis“ darbo krūvis yra daugiau nei tris kartus mažesnis nei absoliučios daugumos kitų potencialių administratorių, todėl jis yra optimalus ir vertintinas kaip sudarantis galimybes kokybiškai vykdyti didelės BUAB „baltoji juosta“ bankroto procesą.

17SIA „SKM Baltija“ ir

18trečiasis asmuo UAB „All time group“ atmesti pareiškėjų SIA „SKM Baltija“ ir AB „Šiaulių bankas" atskiruosius skundus kaip nepagrįstus ir Kauno apygardos teismo nutartį palikti nepakeistąAtsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

191. Apeliantai SIA „SKM Baltija“ ir AB „Šiaulių bankas“ nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų pagrįstai abejoti, kad UAB „Valnetas“ tinkamai bei operatyviai įgyvendintų visus bankroto procesus ir tokiu būdu užtikrintų bankrutuojančios bendrovės bei visų jos kreditorių interesus. Nurodytina, jog UAB „Valnetas“ atitinka visus teisės aktų bankroto administratoriui keliamus reikalavimus, šio administratoriaus kandidatūrą patvirtino ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.

202. Kreditorius AB „Šiaulių bankas“ yra BUAB „Baltoji juosta“ turto įkaito turėtojas, kurio kreditorinis reikalavimas bus tenkinamas pirmiausiai iš už įkeisto turto pardavimą gautų lėšų. Pareiškėjo AB „Šiaulių bankas“ pagrindinis tikslas BUAB „Baltoji juosta“ bankroto procese yra kuo greičiau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis parduoti jam įkeistą turtą, iš šių lėšų atgauti savo skolą ir likviduoti įmonę. Šis kreditorius iš esmės nėra suinteresuotas, kad bendrovė bankroto sąlygomis tęstų veiklą ir gautų papildomų lėšų, iš kurių būtų tenkinami kitų kreditorių (tame tarpe ir valstybės, bendrovės darbuotojų, kt.) reikalavimai. Pareiškėjas AB „Šiaulių bankas“ (įkaito turėtojas) neturi ir teisinio suinteresuotumo įmonės sudarytų sandorių tyrimu arba toks suinteresuotumas yra akivaizdžiai mažesnis nei kreditorių, kurių reikalavimai nėra užtikrinti turto įkeitimu.

213. Be to, klaidingas ir nereikšmingas yra apelianto SIA „SKM Baltija“ pateiktas bankroto administratorių patirties vertinimas, atsižvelgiant į bankroto procedūrų skaičių. Negalima sulyginti bankroto administratoriaus, kuris nors administravo didesnį įmonių skaičių, tačiau šios įmonės buvo mažos, o procedūros nesudėtingos, patirties su bankroto administratoriaus, kuris nors ir administravo mažesnį įmonių skaičių, tačiau atliko sudėtingas procedūras. UAB „Valnetas“ turi daug patirties administruojant stambias įmones, tvirtinant/ginčijant didelius kreditorinius reikalavimus, gilinantis ir tikrinant eiles sudarytų sandorių, taip pat tęsiant įmonės veiklą.

224. Kadangi administratoriaus UAB „Valnetas“ buveinė yra tame pačiame mieste kaip ir BUAB „Baltoji juosta“, tai leidžia pagrįstai teigti, jog bankroto procedūros bus atliekamos operatyviai ir mažiausiais kaštais.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsakovo UAB „Baltoji juosta“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“.

25Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

26ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis bei padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką bei specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

27Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006). Tai reiškia, kad skirdamas administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar atsakovo kreditoriaus pasiūlyto bankroto administratoriaus paskyrimas nesudarytų prielaidų sukliudyti išaiškinti bankroto tikrąsias priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011). Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Dažniausiai teismų praktikoje vertinama potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, bankroto administratoriaus buveinės vieta, kreditorių reikalavimai ir jų dydis, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Pažymėtina, kad nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus. (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1164/2012).

28Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi BUAB „Baltoji juosta“ bankroto administratoriumi paskirtas trečiojo asmens UAB „All time group“ pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Valnetas“. Su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka atskiruosius skundus pateikę trečiasis asmuo kreditorius AB „Šiaulių bankas“ ir ieškovas SIA „SKM Baltija“, siūlantys atitinkamai administratoriaus UAB „Forum regis“ ir administratoriaus UAB ,,Baklis“ kandidatūras. Atskirieji skundai nagrinėjami neperžengiant juose pareikštų reikalavimų ribų.

29Byloje neginčijama, kad visi pasiūlyti administratoriai atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas, visi administratoriai sutinka administruoti atsakovą. Patikrinus siūlomų administratorių užimtumą ir jų darbuotojų darbo krūvį (www.bankrotodep.lt duomenys) matyti, kad administratoriai UAB „Valnetas“, UAB „Forum regis“ ir UAB „Baklis“, įvertinant ir jų turimą patirtį pagal baigtų bankroto procedūrų skaičių, turi nevienodas galimybes kokybiškai vykdyti didelės įmonės bankroto procedūras. UAB „Valnetas“ dirbantys 5 darbuotojai iš viso administruoja 89 įmonių bankroto procedūras (vidutiniškai po 17,8 kiekvienas darbuotojas), o yra baigę 192 bankroto procedūras. UAB „Forum regis“ dirba taip pat 5 darbuotojai, kurie iš viso administruoja 81 (vidutiniškai po 16,2) bankroto procedūrą, o yra užbaigę 116. UAB „Baklis“ dirbantys trys darbuotojai vykdo iš viso 16 (vidutiniškai po 5,3) įmonių bankroto procedūras, o yra užbaigę 83. Iš šių duomenų galima spręsti, kad UAB „Baklis“, nors mažas šio administratoriaus užimtmas ir leistų daryti prielaidą apie didesnes galimybes kokybiškai ir operatyviai vykdyti bankroto procedūras, tačiau šio administratoriaus turima ženkliai mažesnė patirtis (lyginant su kitais dviem administratoriais) sudaro sąlygas pagrįstai abejoti tokiomis galimybėmis. Be to, administratoriumi skirti UAB ,,Baklis“ šioje byloje siūlė ne tik trečiasis asmuo apeliantas SIA „SKM Baltija“, bet ir įmonės UAB „Baltoji juosta“ direktorius A. T. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas ar savininkas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti ne atsakovo vadovo (ar savininko) siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad įmonės vadovas (savininkas) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1822/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2222/2011; 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1231/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje 2-1593/2012). Esant šiai aplinkybei ir ginčui dėl teismo paskirto administratoriaus, teisėjų kolegija sprendžia, kad UAB „Baklis“ administratoriumi šioje byloje neskirtinas.

30Kiti du potencialūs UAB „Baltoji juosta“ bankroto administratoriai UAB „Forum regis“ ir UAB „Valnetas“ iš esmės yra lygiaverčiai tiek savo patirtimi, tiek darbuotojų užimtumu (darbo krūviu). Todėl yra pagrindas spręsti, kad pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas vien tik UAB „Valnetas“ turima ilgamete įmonių bankroto administravimo patirtimi UAB „Baltoji juosta“ bankroto administratoriumi nepagrįstai paskyrė būtent šį administratorių.

31Bankroto procese turi būti derinami visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesai. Administratorius bankroto procese atstovauja įmonei ir yra nepriklausomas nuo kreditorių. Bankroto proceso tikslas nėra tenkinti kiekvieną didžiausio kreditoriaus pageidavimą bei bankroto procesą vykdyti pagal jo norus, juo labiau, kol teismas nėra patvirtinęs bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų dydžio. Iki įgyja bankrutuojančios įmonės teisinį statusą visi kreditoriai, išskyrus tuos, kurių reikalavimai patvirtinti teismo įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais, yra tik potencialūs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1164/2012). Tai, kad administratoriaus kandidatūrą siūlo galimai didžiąją dalį kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai nereiškia, kad teismas ir turi skirti jų siūlomą asmenį administruoti atsakovą. Tačiau nei įstatymai, nei teismų praktika nedraudžia teismui, įvertinus reikšmingas aplinkybes konkrečioje byloje, įmonės bankroto administratoriumi paskirti ir potencialiai didžiausio kreditoriaus pasiūlytą administratorių. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Baltoji juosta“ 2012 m. gegužės 8 d. turėjo turto už 6 132 149 Lt, įsipareigojimų iš viso – 6 880 581 Lt (b. l. 44-45, 1 t.). Įsiskolinimas vienam iš kreditorių – AB „Šiaulių bankas“ sudaro 5 687 098, 98 Lt (b. l. 40, 1 t.). Nors kreditorių finansinių reikalavimų teismas šioje bankroto byloje dar nėra patvirtinęs, tačiau, nesant duomenų apie ginčus dėl būtent šio įsiskolinimo, darytina pagrįsta prielaida, kad AB „Šiaulių bankas“ bus bankrutuojančios įmonės kreditorius, turintis absoliučią daugumą balsų tiek kreditorių susirinkime, tiek kreditorių komitete (ĮBĮ 21-25 straipsniai).

32Teisėjų kolegija, šiuo konkrečiu atveju siekdama, kad būtų užtikrinta viešojo intereso – kuo operatyviau, ekonomiškiau ir sklandžiai vykdyti įmonės bankroto procedūras – apsauga, kad būtų išvengta naujų ginčų dėl paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti bankroto administratoriaus pareigas, kreipimųsi dėl jo atstatydinimo, kas galėtų komplikuoti BUAB „Baltoji juosta“ bankroto proceso eigą, sprendžia, jog bankrutuojančios įmonės administratoriumi tikslinga paskirti UAB „Forum regis“. Atkreiptinas dėmesys, jog teismo paskirto administratoriaus UAB „Valnetas“ kandidatūrai prieštarauja ir ieškovas SIA „SKM Baltija“. Iš bylos medžiagos preliminariai galima spręsti, jog AB „Šiaulių bankas“ (82,6 %) ir SIA „SKM Baltija“ (5 %) kreditoriniai reikalavimai sudaro iš viso 87,6 procentus nuo visų atsakovo turimų įsipareigojimų sumos. Tai patvirtina, kad šie kreditoriai labiausiai suinteresuoti sklandžia ir skaidria įmonės bankroto procedūrų eiga ir kuo didesniu kreditorių reikalavimų patenkinimu. Byloje nėra duomenų, jog turto įkeitimu yra užtikrinti taip pat ir SIA „SKM Baltija“ reikalavimai. Kita vertus, kiti kreditoriai turi teisę įstatymo nustatyta tvarka ginčyti kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) priimtus nutarimus, skųsti administratoriaus veiksmus, kreditorių susirinkime kelti klausimą dėl administratoriaus, kuris netinkamai vykdo savo pareigas, atstatydinimo ar atsakomybės, reikšti netiesioginius ieškinius dėl įmonės vardu sudarytų neteisėtų sandorių (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 21 str. 2 d., 24 str. 5 d.), jei jų manymu to be pagrindo nedarytų paskirtasis įmonės administratorius. Teisėjų kolegija pažymi, kad administratorius, nepriklausomai nuo jo kandidatūrą pasiūliusio asmens, privalo atstovauti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.).

33Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

34Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad AB „Šiaulių bankas“ atskirojo skundo argumentai yra pagrįsti, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl BUAB „Baltoji juosta“ administratoriaus parinkimo naikinama ir paskiriamas naujas bankroto administratorius UAB „Forum regis“.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

36Pakeisti Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 25 d. nutarties dalį dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baltoji juosta“ bankroto administratoriaus paskyrimo ir vietoje administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valnetas“ paskirti administratorių uždarąją akcinę bendrovę „Forum regis“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto... 5. Ieškovai SIA „SKM Baltija“, V. G. ir UAB „Baltoji juosta“ direktorius... 6. Ieškovas SIA „SKM Baltija“ ir ieškovas UAB „Baltoji juosta“... 7. Atsiliepime atsakovas nurodė, kad su ieškovo SIA „SKM Baltija“ ieškiniu... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 25 d. nutartimi... 10. Teismas nurodė, kad UAB „Baltoji juosta“ pripažino, jog negali vykdyti... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 12. Trečiasis asmuo AB „Šiaulių bankas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. 1.... 14. Ieškovas SIA „SKM Baltija“ atskiruoju skundu prašo Baltoji... 15. 1. Kauno apygardos teismas BUAB „Baltoji juosta“ administratoriumi paskyrė... 16. 2. Kauno apygardos teismas nepagrįstai atsisakė vertinti įvertinti... 17. SIA „SKM Baltija“ ir... 18. trečiasis asmuo UAB „All time group“ atmesti pareiškėjų SIA „SKM... 19. 1. Apeliantai SIA „SKM Baltija“ ir AB „Šiaulių bankas“ nepateikė... 20. 2. Kreditorius AB „Šiaulių bankas“ yra BUAB „Baltoji juosta“ turto... 21. 3. Be to, klaidingas ir nereikšmingas yra apelianto SIA „SKM Baltija“... 22. 4. Kadangi administratoriaus UAB „Valnetas“ buveinė yra tame pačiame... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 24. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 25. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 26. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 27. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 28. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi BUAB „Baltoji juosta“... 29. Byloje neginčijama, kad visi pasiūlyti administratoriai atitinka ĮBĮ... 30. Kiti du potencialūs UAB „Baltoji juosta“ bankroto administratoriai UAB... 31. Bankroto procese turi būti derinami visų kreditorių bei pačios... 32. Teisėjų kolegija, šiuo konkrečiu atveju siekdama, kad būtų užtikrinta... 33. Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam... 34. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad AB... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 36. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 25 d. nutarties dalį dėl...