Byla 1A-263-197/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Garnelienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Reginos Gaudutienės ir Violetos Ražinskaitės, sekretoriaujant Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorui Arūnui Stankevičiui, gynėjui advokatui Mantui Šriupšai, nuteistajam A. J. V., nuteisto juridinio asmens UAB „( - )“ bankroto administratoriaus UAB „V.“ atstovui bankroto administratoriui Aurelijui Galveliui, specialistėms J. L., K. L., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. J. V. gynėjo advokato Manto Šriupšos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 5 d. nuosprendžio, kuriuo A. J. V. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį ir nuteistas:

  • pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimo bausme 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams;
  • pagal BK 228 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimo bausme 8 (aštuoniems) mėnesiams;
  • pagal BK 300 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimo bausme 6 (šešiems) mėnesiams.

2Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis ir 5 dalies 1 punktu paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta laisvės atėmimo bausmė 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

3Vadovaujantis BK 75 straipsniu laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, įpareigojant per šį laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

4A. J. V. išteisintas dėl BK 202 straipsnio 1 dalies, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Šioje dalyje nuosprendis apeliacine tvarka neapskųstas.

5Šiuo nuosprendžiu pagal BK 202 straipsnio 1 dalį išteisintas, o pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį pripažintas kaltu ir nuteistas juridinis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ (toliau – UAB „( - )“). Dėl jos nuosprendis apeliacine tvarka neapskųstas.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

7A. J. V. nuteistas už tai, kad būdamas bendrovės direktoriumi, atstovaudamas šią bendrovę, veikdamas minimos bendrovės vardu, jos naudai ir interesais, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos, apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės, suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, dėl ko buvo padaryta didelė žala, t. y.:

8A. J. V., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – UAB „( - )“ direktorius, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos UAB „( - )“, 2007 m. spalio 4 d. sudarė su „( - )“ Plazmos frakcionavimo sutartį Nr. S-128, kuria įsipareigojo tiekti plazmos žaliavą, ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku sudarė Plazmos tiekimo sutartį, kuria įsipareigojo tiekti ir parduoti visą plazmą tik „( - )“. Po ko jis, neturėdamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro išduoto leidimo išvežti kraują ir kraujo komponentus iš Lietuvos Respublikos parduoti, 2007 m. lapkričio 16 d. organizavo neteisėtą 28 284 vnt. (6 222,48 litrų) šviežiai šaldytos kraujo plazmos išvežimą, o 2008 m. sausio 28 d. organizavo neteisėtą 24 125 vnt. (5 439,17 litrų) šviežiai šaldytos kraujo plazmos išvežimą iš Lietuvos Respublikos į įmonės „( - )“ gamyklą, esančią ( - ), ir pardavė šiuos 52 409 vnt. šviežiai šaldytos kraujo plazmos pagal 2007 m. lapkričio 16 d. sąskaitą serija ( - ) Nr. 0155 bei pagal 2008 m. sausio 28 d. sąskaitą serija ( - ) Nr. 180 įmonei „( - )“. Po to, jis suklastojo ir pateikė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – LR SAM), esančiai ( - ), raštus 2008 m. kovo 19 d. Nr. I-64 ir 2008 m. kovo 27 d. Nr. I-74, kuriuose melagingai nurodė, kad išveža iš Lietuvos Respublikos frakcionuoti į gamyklą A. 48 409 vnt. (11 024,49 litrų) šviežiai šaldytos kraujo plazmos, vėliau minėtus raštus patikslino padidindamas išvežamos plazmos kiekį iki 52 409 vnt. (11 661,65 litrų). Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2007 m. gruodžio 31 d. pateikė VšĮ „( - )“ (toliau – VšĮ „( - )“), esančiam ( - ), „Kraujo donorystės įstaigos konservuoto kraujo, jo komponentų ruošimo ir tiekimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms 2007 m. gruodžio mėn. tikslinamąją ataskaitą“ (toliau – Tikslinamoji ataskaita), o 2008 m. sausio 31 d. VšĮ „( - )“ pateikė 2008 m. sausio mėn. Tikslinamąją ataskaitą, kuriose melagingai nurodė, kad kraujo plazma buvo išvežta perdirbimui (frakcionavimui), ir tokiu būdu apgaule išvengė UAB „( - )“ naudai prievolės grąžinti į Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetą 450 367,24 Lt ir 209 636 Lt donorų kompensacijoms skirtų PSDF biudžeto lėšų, t. y. viso negrąžino į PSDF biudžetą 660 003,24 Lt.

9Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos UAB „( - )“, neturėdamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro išduoto leidimo išvežti kraują ir kraujo komponentus iš Lietuvos Respublikos parduoti, 2008 m. balandžio 11 d. organizavo neteisėtą 6 000 vnt. (1 360,30 litrų) šviežiai šaldytos kraujo plazmos išvežimą iš Lietuvos Respublikos į įmonės „( - )“ gamyklą, esančią ( - ), ir šią šviežiai šaldytą kraujo plazmą pagal 2008 m. balandžio 11 d. sąskaitą serija ( - ) Nr. 222 pardavė įmonei „( - )“. Po to, jis suklastojo ir pateikė LR SAM, esančiai ( - ), 2008 m. balandžio 22 d. raštą Nr. I-111, kuriame melagingai nurodė, kad išveža iš Lietuvos Respublikos frakcionuoti į gamyklą A. 6 000 vnt. (1 360,30 litrų) šviežiai šaldytos kraujo plazmos. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. balandžio 30 d. pateikė Kauno teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK), esančiai ( - ), „Kraujo donorystės įstaigos konservuoto kraujo, jo komponentų ruošimo ir tiekimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms 2008 m. balandžio mėn. ataskaitą“ (toliau – Ataskaita), kurioje melagingai nurodė, kad kraujo plazma buvo išvežta perdirbimui (frakcionavimui), ir tokiu būdu apgaule išvengė UAB „( - )“ naudai prievolės grąžinti į PSDF biudžetą 24 000 Lt donorų kompensacijoms skirtų PSDF biudžeto lėšų.

10Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos UAB „( - )“, suklastojo ir pateikė LR SAM, esančiai ( - ), 2008 m. birželio 17 d. raštą Nr. I-163, kuriame melagingai nurodė, kad išveža iš Lietuvos Respublikos frakcionuoti į gamyklą A. 8 382 vnt. (1 740,87 litrų) šviežiai šaldytos kraujo plazmos. Po to, jis, neturėdamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro išduoto leidimo išvežti kraują ir kraujo komponentus iš Lietuvos Respublikos parduoti, 2008 m. rugpjūčio 1 d. organizavo neteisėtą 5 120 vnt. (1 504,80 litrų) šviežiai šaldytos kraujo plazmos išvežimą iš Lietuvos Respublikos į įmonės „( - )“ gamyklą, esančią ( - ), ir šią šviežiai šaldytą kraujo plazmą pagal 2008 m. rugpjūčio 1 d. sąskaitą serija ( - ) Nr. 264 pardavė įmonei „( - )“. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. rugpjūčio 31 d. pateikė Kauno TLK, esančiai ( - ), 2008 m. rugpjūčio mėn. Ataskaitą, kurioje melagingai nurodė, kad kraujo plazma buvo perduota gaminti (frakcionuoti), ir tokiu būdu apgaule išvengė UAB „( - )“ naudai prievolės grąžinti į PSDF biudžetą 20 480 Lt donorų kompensacijoms skirtų PSDF biudžeto lėšų.

11Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos UAB „( - )“, suklastojo ir pateikė LR SAM, esančiai ( - ), 2008 m. rugsėjo 5 d. raštą Nr. I-255, kuriame melagingai nurodė, kad išveža iš Lietuvos Respublikos frakcionuoti į gamyklą A. 7 417 vnt. (1 700 litrų) šviežiai šaldytos kraujo plazmos. Po to, jis, neturėdamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro išduoto leidimo išvežti kraują ir kraujo komponentus iš Lietuvos Respublikos parduoti, 2008 m. rugsėjo 22 d. organizavo neteisėtą 6 603 vnt. (1 874,52 kg) šviežiai šaldytos kraujo plazmos išvežimą iš Lietuvos Respublikos į įmonės „( - )“ gamyklą, esančią ( - ), ir šią šviežiai šaldytą kraujo plazmą pagal 2008 m. rugsėjo 22 d. sąskaitą serija ( - ) Nr. 287 pardavė įmonei „( - )“. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. rugsėjo 30 d. pateikė Kauno TLK, esančiai ( - ), 2008 m. rugsėjo mėn. Ataskaitą, kurioje melagingai nurodė, kad kraujo plazma buvo perduota gaminti (frakcionuoti), ir tokiu būdu apgaule išvengė UAB „( - )“ naudai prievolės grąžinti į PSDF biudžetą 26 412 Lt donorų kompensacijoms skirtų PSDF biudžeto lėšų.

12Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos UAB „( - )“, suklastojo ir pateikė LR SAM, esančiai ( - ), 2008 m. lapkričio 4 d. raštą Nr. I-329, kuriame melagingai nurodė, kad išveža iš Lietuvos Respublikos frakcionuoti į gamyklą A. 11 058 vnt. (2 284,52 litrų) šviežiai šaldytos kraujo plazmos. Po to, jis, neturėdamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro išduoto leidimo išvežti kraują ir kraujo komponentus iš Lietuvos Respublikos parduoti, 2008 lapkričio 21 d. organizavo neteisėtą 6 316 vnt. (2 293,24 kg) šviežiai šaldytos kraujo plazmos išvežimą iš Lietuvos Respublikos į įmonės „( - )“ gamyklą, esančią ( - ), ir šią šviežiai šaldytą kraujo plazmą pagal 2008 m. lapkričio 21 d. sąskaitą serija ( - ) Nr. 313 pardavė „( - )“. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2008 m. lapkričio 30 d. pateikė Kauno TLK, esančiai ( - ), 2008 m. lapkričio mėn. Ataskaitą, kurioje melagingai nurodė, kad kraujo plazma buvo perduota gaminti (frakcionuoti), ir tokiu būdu apgaule išvengė UAB „( - )“ naudai prievolės grąžinti į PSDF biudžetą 25 264 Lt donorų kompensacijoms skirtų PSDF biudžeto lėšų.

13Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos UAB „( - )“, neturėdamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro išduoto leidimo išvežti kraują ir kraujo komponentus iš Lietuvos Respublikos parduoti, 2009 m. sausio 15 d. organizavo neteisėtą 7 713 vnt. (3 209,83 kg) šviežiai šaldytos kraujo plazmos išvežimą iš Lietuvos Respublikos į įmonės „( - )“ gamyklą, esančią ( - ), ir šią šviežiai šaldytą kraujo plazmą pagal 2009 m. sausio 15 d. sąskaitą serija ( - ) Nr. 341 pardavė įmonei „( - )“. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis 2009 m. sausio 31 d. pateikė Kauno TLK, esančiai ( - ), 2009 m. sausio mėn. Ataskaitą, kurioje melagingai nurodė, kad kraujo plazma buvo perduota gaminti (frakcionuoti), ir tokiu būdu apgaule išvengė UAB „( - )“ naudai prievolės grąžinti į PSDF biudžetą 30 852 Lt donorų kompensacijoms skirtų PSDF biudžeto lėšų.

14Tokiu būdu, jis, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – UAB „( - )“ direktoriumi, pažeisdamas „Kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų bei tvarkos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-78, 4.3 punkto reikalavimus, „Dėl Kraujo ir jo produktų ruošimo, perdirbimo, tiekimo ir naudojimo atskaitomybės bei išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio d. 1 įsakymu Nr. V-243, 18.2 punkto reikalavimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1071 „Dėl šviežiai šaldytos plazmos apmokėjimo“ 2.1 punkto nuostatas, „Valstybės biudžeto ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų kraujui, jo komponentams ir preparatams, parduodamiems ne Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, apskaičiavimo ir grąžinimo tvarkos“, patvirtintos Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 55, 6, 7, 8, 9 punktų reikalavimus, neturėdamas leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos šviežiai šaldytą kraujo plazmą parduoti, laikotarpyje nuo 2007 m. lapkričio 16 d. iki 2009 m. sausio 15 d. organizavo neteisėtą 84 161 vnt. šviežiai šaldytos kraujo plazmos išvežimą iš Lietuvos Respublikos į įmonės „( - )“ gamyklą, esančią ( - ), ir šią šviežiai šaldytą kraujo plazmą pardavė įmonei „( - )“, raštuose LR SAM, Tikslinamosiose ataskaitose ir Ataskaitose melagingai nurodydamas, kad kraujo plazma išvežama perdirbimui (frakcionavimui), ir tuo apgaule išvengė UAB „( - )“ naudai didelės vertės turtinės prievolės, t. y. grąžinti į PSDF biudžetą 787 011,24 Lt donorų kompensacijoms skirtų PSDF biudžeto lėšų, dėl ko buvo padaryta didelė turtinė žala valstybei.

15Nuteistojo A. J. V. gynėjas advokatas M. Šriupša apeliaciniame skunde nurodo, kad su Kauno apygardos teismo nuosprendžiu nesutinka, nes A. J. V. nepadarė nusikalstamų veikų numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje. Šioje byloje buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis remiantis kaltinimu, kuris neatitinka BPK 219 straipsnyje nustatytų reikalavimų, nes nebuvo išskirta atskirai kiekviena nusikaltimo sudėtis, trys nusikalstamos veikos, jų padarymo būdas, aplinkybės, veika, priežastinis ryšys surašytos į vieną aprašomąją dalį, ir visuose trijose nuskalstamų veikų aprašymuose sukčiavimas, piktnaudžiavimas tarnyba bei dokumentų klastojimas vertinamos kaip tęstinės veikos. Be to, kaltinamasis aktas yra visiškai neinformatyvus, nekonkretus, prieštaringas, neatitinka keliamų reikalavimų ir nusistovėjusios teismų praktikos. Toks kaltinamojo akto surašymas trukdė teismui teisingai įvertinti bylos aplinkybes.

16Gynėjas pasisakydamas dėl sukčiavimo nurodo, kad apgaulės esmė šioje byloje buvo nustatinėjama remiantis tuo, jog A. J. V. tyčia raštuose LR SAM bei ataskaitose TLK melagingai nurodė apie kraujo plazmos išvežimą perdirbti (frakcionuoti), nors iš tiesų ją pardavė, ir todėl išvengė turtinės prievolės, t. y. grąžinti PSDF biudžetą 787 011,24 Lt. Apeliantas su tuo nesutinka ir atkreipia dėmesį į 2012 m. rugsėjo 25 d. A. J. V. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kuriuose jo ginamasis atsakydamas į klausimus nurodė, kad gavo pagamintus vaistus iš išvežtos frakcionuoti kraujo plazmos bei pridėjo tai patvirtinančius dokumentus, ataskaitas. Apie gautus vaistus patvirtino ir liudytojos D. P., R. K..

17Pagal susiformavusią teismų praktiką sukčiavimo bylose būtina nustatyti esminius apgaulės kriterijus, o jų nenustačius prioritetas suteikiamas civilinėms teisių atkūrimo priemonėms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) nutartis Nr. 2K-312/2013). Pirmosios instancijos teismas neįvertino byloje esančios aplinkybės, kad dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu jau yra išspręstos civilinės bylos Nr. 2-768-259/2010, 2-609/2013. Atkreipia dėmesį dar ir į tai, kad jo ginamojo veika traktuojama kaip tęstinė, kuri susideda iš 6 vienarūšių nusikalstamų veikų aprašymų. Pirmasis kaltinamajame akte nusikalstamos veikos aprašymas yra jau minėto civilinio ginčo aprašymas, o kiti jo ginamojo padaryti veiksmai aprašyti identiškai pirmajai nusikalstamai veikai, dėl kurios jau yra priimtas sprendimas civilinėse bylose. Taigi pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjęs visų įrodymų, kaip to reikalauja BPK 301 straipsnio 1 dalis, galėjo priimti neteisingą nuosprendį. Gynėjo manymu, įvertinus suformuotą LAT praktiką ir susidariusią situaciją šioje byloje, A. J. V. nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, nes jo veiksmuose nėra apgaulės pagal BK 182 straipsnio prasmę ir veikos dalyko – turtinės prievolės išvengimo, o susiklostė civiliniai teisiniai santykiai.

18Apeliantas taip pat nesutinka ir su Kauno apygardos nuosprendyje nurodoma grąžintina suma į PSDF, t. y. 787 011,24 Lt. Teigia, kad specialistės apklausos teisme ir savo išvadoje Valstybės ligonių kasoms (toliau – VLK) grąžintiną sumą skaičiuoja nuo visų donorų bendrai, neskiriant į mokamus ir nemokamus. Toks specialisčių skaičiavimas pažeidžia Valstybės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 55 „Dėl išlaidų kraujui, jo komponentams ir preparatams, parduodamiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančioms įstaigoms, apskaičiavimo ir grąžinimo į privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 ir 5 punktus, t. y. grąžintina suma turėjo būti skaičiuojama nuo mokamų donorų, o ne nuo visų bendrai, nes už nemokamus donorus kompensacija nėra mokama. Iš to seka, kad specialistės pateikė netinkamas išvadas su netiksliai apskaičiuota žala, todėl teismas negalėjo remtis minėta išvada ir priimti apkaltinamąjį nuosprendį.

19Gynėjas nesutinka ir su A. J. V. nuteisimu pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, grįsdamas tais pačiais argumentais, t. y. netinkamai surašytas kaltinamasis aktas bei nusikalstamų veikų aprašymas, klausimo išnagrinėjimas civilinėse bylose.

20Nuteistojo gynėjas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 5 d. nuosprendį ir bylą dėl A. J. V. nutraukti

21Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas ir nuteistasis A. J. V. prašė apeliacinį skundą tenkinti, o prokuroras – atmesti.

22Nuteistojo A. J. V. gynėjo advokato M. Šriupšos apeliacinis skundas atmetamas.

23Pirmosios instancijos teismas, ištyręs įrodymus, juos išanalizavęs ir vadovaudamasis įstatymo reikalavimais įvertinęs, teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes. Nuteistojo A. J. V. kaltę įrodo byloje surinkti, teisme tiesiogiai ištirti ir nuosprendyje išdėstyti įrodymai, t. y. liudytojų, parodymai, bylos rašytiniai duomenys. Nuosprendyje išdėstytos motyvuotos teismo išvados leidžia teigti, kad nuteistojo A. J. V. kaltė dėl to, kad jis būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, t. y. valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, atstovaudamas šią bendrovę, veikdamas minimos bendrovės vardu, jos naudai ir interesais, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos, apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės, suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, dėl ko buvo padaryta didelė žala, tyčia disponavus akcizais apmokestinamomis prekėmis, įrodyta.

24Apeliantas teigia, kad apkaltinamasis nuosprendis priimtas remiantis kaltinimu, kuris neatitinka BPK 219 straipsnio reikalavimų, nes kaltinamajame akte nėra išskirta kiekviena nusikaltimo sudėtis, bet trys nusikalstamos veikos, jų padarymo būdas, aplinkybės, veika, priežastinis ryšys surašytos į vieną aprašomąją dalį, ir visuose trijuose nusikalstamų veikų aprašymuose sukčiavimas, piktnaudžiavimas tarnyba bei dokumentų klastojimas vertinamos kaip tęstinės veikos. Kaltinamajame akte nėra nurodytos A. J. V. veikos apimtis, nenurodyti inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo būdai ir kitos svarbios aplinkybės. Kaltinimas yra bendro pobūdžio, neinformatyvus, nekonkretus, prieštaringas, neatitinkantis jam keliamų reikalavimų.

25Teisėjų kolegija su tokiais apeliacinio skundo teiginiais nesutinka. BPK 219 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog kaltinamajame akte turi būti nurodyta nusikalstamos veikos aprašymas: padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės. Visa tai atsispindi tiek A. J. V. pareikštame įtarime, tiek kaltinamajame akte. Jame ne tik išvardinti visi tęstinės nusikalstamos veikos, padarytos laikotarpiu nuo 2007 m. lapkričio 16 d. iki 2009 m. sausio 15 d. epizodai, bet ir jos padarymo vieta, laikas, būdas, t. y. nurodyta, jog jis piktnaudžiaudamas tarnyba, neturėdamas atitinkamų leidimų organizavo neteisėtą 84 161 vnt. šviežiai šaldytos kraujo plazmos išvežimą iš Lietuvos Respublikos į įmonės „( - )“ gamyklą, esančią ( - ), ir šią šviežiai šaldytą kraujo plazmą pardavė įmonei „( - )“, kas kaltinamąjį aktą pasirašiusio prokuroro manymu atitinka nusikalstamą veiką numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje, o raštuose LR SAM, Tikslinamosiose ataskaitose ir Ataskaitose melagingai nurodydamas, kad kraujo plazma išvežama perdirbimui (frakcionavimui), kas atitinka nusikalstamą veiką numatytą BK 300 straipsnio 3 dalyje, ir tuo pačiu apgaule išvengė UAB „( - )“ naudai didelės vertės turtinės prievolės, t. y. grąžinti į PSDF biudžetą 787 011,24 Lt donorų kompensacijoms skirtų PSDF biudžeto lėšų, dėl ko buvo padaryta didelė turtinė žala valstybei, kas atitinka nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje. Kaltinimas labai konkretus, informatyvus ir nuteistajam, sprendžiant iš jo gynybinės pozicijos abiejų instancijų teismuose, buvo suprantamas. Tuo labiau, kad teismas nuosprendžio motyvuose aptarė kiekvienos iš veikų įrodytumą. Darytina išvada, kad toks nusikalstamų veikų aprašymas kaltinamajame akte bei nuosprendžio nustatomojoje dalyje nesuvaržė A. J. V. teisės į gynybą ir netrukdė teismui nagrinėti bylą. Įvertinus šios konkrečios bylos faktines aplinkybes galimas toks veikų aprašymas, nes galima konstatuoti, jog veikos, numatytos BK 182, 228, 300 straipsniuose, yra padarytos, esant idealiai sutapčiai. Šios nusikalstamos veikos tokioje situacijoje iš esmės yra neatskiriamos (būtinos) visos A. J. V. veikos dalys, kurių bent vienos nepadarius, nebus pasiekiamas pagrindinis tikslas, – išvengti UAB „( - )“ naudai didelės vertės turtinės prievolės grąžinti į PSDF biudžetą donorų kompensacijoms skirtų šio fondo lėšų.

26Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi suprantamas kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi padaromas aktyviais veiksmais (vienais atvejais šis nusikaltimas padaromas tiesiogiai pasinaudojant turimais tarnybiniais įgaliojimais ar kompetencija, kitais atvejais – nusikalstama veika padaroma darant poveikį kitų subjektų neteisėtai veiklai tarnyboje) arba neveikimu, t. y. neatlikimu veiksmų, kurie, tinkamai atliekant savo pareigas ir įgaliojimus, buvo būtini. Piktnaudžiavimo, kaip nusikaltimo, esmė yra ta, kad valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veika yra nesuderinama su tarnybos interesais, ja pažeidžiami pagrindiniai valstybės tarnybos principai ir iškraipoma tarnybinės veiklos esmė, turinys, menkinamas konkrečios valstybinės institucijos, įstaigos ir pačios valstybės autoritetas. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas BK 228 straipsnyje baudžiamąją atsakomybę už piktnaudžiavimą, siekia užtikrinti normalią, teisinės valstybės siekį atitinkančią, veiksmingą, autoritetingą, Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujančią institucijų ar asmenų, turinčių atitinkamus administracinius įgaliojimus ar teikiančių viešąsias paslaugas, veiklą.

27Nuteistasis A. J. V. yra tinkamas šios nusikalstamos veikos subjektas, nes jis, būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, turėjo administracinius įgaliojimus, teisę veikti šios bendrovės vardu, teikti viešąsias paslaugas. UAB „( - )“ įstatų V skyriaus 15 straipsnyje nurodyta, jog bendrovės vienasmenis valdymo organas yra bendrovės vadovas, o 18 straipsnyje nurodyta, jog jis bendrovės vardu veikia vienvaldiškai bendrovės santykiuose su kitais asmenimis. Įstatų VII skyriuje aptarta bendrovės vadovo, t. y. direktoriaus kompetencija: teisės, pareigos, atsakomybė, o 8 straipsnyje nurodyta, jog bendrovės veiklos pobūdis yra vykdyti kraujo donorystės veiklą ir kitą su žmonių sveikatos priežiūra susijusią veiklą, t. y. būtent teikti šios rūšies viešąsias paslaugas (t. 5, b. l. 143-150). Tuo labiau, kad UAB „( - )“ įstatinio kapitalo 49 procentai priklausė valstybei (valdytojas Sveikatos apsaugos ministerija), 51 procentas – A. J. V. (t. 5, b. l. 65, t. 7, b. l. 62-64). Tai patvirtinama ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM (toliau – VASPVT) 2009 m balandžio 22 d. raštu Nr. D2-3753-(125), iš kurio matyti, kad kraujo donorystės paslauga yra viena iš asmens sveikatos priežiūros paslaugų. VASPVT 1999 m. sausio 20 d. išduotoje įsitaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 54 nurodyta, kad UAB „( - )“ suteikta teisė užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla. Tokia teisė neapima leidimo išvežti iš Lietuvos Respublikos ar įvežti į ją kraują ar jo komponentus (t. 7, b. l. 90).

28A. J. V. savo tiesiogines pareigas naudojo tyčinių nusikaltimų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, darymui. Savo tikslų jis siekė veikdamas tiesiogine tyčia, t. y. suvokė, kad jo veiksmai yra pavojingi, peržengia kompetencijos, įgaliojimų ribas, bei numatė, kad dėl tokio jo elgesio – piktnaudžiaujant tarnyba padarytų sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, neišvengiamai atsiras didelė žala ir to norėjo.

29Baudžiamajai atsakomybei pagal BK 228 straipsnį nepakanka veikų, priešingų tarnybos interesams, padarymo, o būtini padariniai, t. y. didelė žala (turtinė ar neturtinė) valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims. Įstatyme aiškiai apibrėžta, kad žala, nesvarbu, ar ji turtinė ar neturtinė, turi būti didelė. Didelės žalos požymis yra vertinamasis. Kiekvienu konkrečiu atveju apie žalos dydį sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes: kokio pobūdžio, kokiais teisės aktais ginami interesai yra pažeidžiami, nukentėjusiųjų skaičių, jų vertinimą, pareigūno padarytos nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą, rezonansą visuomenėje dėl padarytos veikos ir įtaką valstybės tarnautojo bei valstybės institucijos autoritetui, pažeistų interesų ir kaltininko einamų pareigų svarbą, padarytos veikos neigiamą poveikį institucijos, kurioje dirba kaltininkas, reputacijai, valstybės autoritetui ir pan. (kasacinės nutartys Nr. 2K-16/2010, 2K-100/2014).

30Apygardos teismas konstatavo, kad A. J. V., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, t. y. valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, piktnaudžiavo tarnyba, apgaule bendrovės naudai išvengė didelės turtinės prievolės, t. y. grąžinti į PSDF biudžetą lėšas, skirtas kraujo donorų kompensacijoms, viso 787 011, 24 Lt. Tokiu būdu padarė didelę turtinę žalą PSDF biudžetui. Apeliantas nesutinka su šia teismo išvada ir nurodo, jog A. J. V. veiksmuose nėra apgaulės pagal BK 182 straipsnio prasmę ir nėra veikos dalyko – turtinės prievolės išvengimo, nes buvo susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, kurie išspręsti civilinėse bylose, o teismas savo išvadas padarė, nuosprendyje neišnagrinėjęs visų įrodymų, kaip to reikalauja BPK 301 straipsnio 1 dalis, rėmėsi specialisčių išvadomis, kuriose jos Valstybinei ligonių kasai grąžintiną pinigų sumą apskaičiavo nuo visų donorų bendrai, neskirstant jų į mokamus ir nemokamus. Šie apeliacinio skundo argumentai atmetami.

31Įrodymų pripažinimo, tyrimo ir vertinimo bendrosios nuostatos yra įtvirtintos BPK 20 straipsnyje, 276 straipsnio 4 dalyje ir 301 straipsnyje. Baudžiamojo proceso įstatymas nenumato taisyklių ir metodų, kurie reglamentuotų patį įrodymų vertinimo procesą. Įrodymų vertinimas iš esmės yra subjektyvus loginis procesas, kuris reiškiasi BPK normų sistemos nustatytose ribose, o teisminis nagrinėjimas ir baigiamojo akto motyvai yra ypatingas argumentacijos atvejis, kuriame derinami faktiniai duomenys ir loginės taisyklės. Esminis reikalavimas šiam loginiam procesui yra išsamus ir nešališkas visų bylos aplinkybių išnagrinėjimas vadovaujantis įstatymu. Bylą nagrinėjantis teismas turi išskirtinę kompetenciją įvertinti įrodymus, nuspręsti dėl jų patikimumo, pakankamumo ir jais remdamasis daryti išvadas dėl nusikalstamos veikos padarymo mechanizmo, asmens kaltumo ir kitų konkrečioje byloje įrodinėtinų aplinkybių. Svarbi įrodymų vertinimo sąlyga – turi būti įvertinamas kiekvienas įrodymas atskirai ir įrodymų visuma, sujungiant visus reikšmingus faktus į loginę visumą ir tik po to darant apibendrinančias išvadas, kurios turi būti vienareikšmės, tikslios, neprieštaringos, logiškos. Priešingai negu teigiama apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje surinktus įrodymus, šių reikalavimų nepažeidė, išsamiai išnagrinėjo visas reikšmingas bylos aplinkybes ir byloje surinktus įrodymus įvertino ne atsietai vienus nuo kitų, o atsižvelgdamas į jų tarpusavio santykį. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo nesutikti su tokiomis pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis ir jų pagrindu padarytomis teismo išvadomis.

32Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – neteisėtas turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas panaudojant apgaulę. Sukčiavimas objektyviai pasireiškia tam tikrų alternatyvių veikų padarymu: 1) svetimo turto savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 2) svetimos turtinės teisės savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 3) turtinės prievolės savo ar kitų naudai išvengimu apgaule; 4) turtinės prievolės savo ar kitų naudai panaikinimu apgaule. Šie sukčiavimo objektyvieji požymiai BK 182 straipsnio 1 dalies dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš nurodytų veikų. Kvalifikuojant kaltininko veikas kaip sukčiavimą, būtina nustatyti, koks konkretus objektyvusis sukčiavimo požymis labiausiai atitinka kaltininko padarytą veiką (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-112/2012).

33BK 182 straipsnio 2 dalyje numatyta kvalifikuota sukčiavimo sudėtis, nustatanti baudžiamąją atsakomybę tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino.

34Subjektyvusis sukčiavimo požymis yra tai, kad šią nusikalstamą veiką darantis asmuo veikia tyčia (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-255/2012). Sukčiavimas padaromas tik esant tiesioginei tyčiai, t. y. kai kaltininkas suvokia, kad, apgaule esmingai suklaidinęs turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas, arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusiojo asmens turto, neteisėtai ir neatlygintinai, savo ar kitų asmenų naudai įgyja svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengia ar panaikina turtinę prievolę, numato, kad dėl jo veikos nukentėjusysis patirs turtinę žalą, ir to nori bei siekia (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-112/2012, 2K-161/2013).

35Sukčiavimo nusikaltimo padarinys – neteisėtai įgyjamas turtas ar teisė į jį. Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo kitų teisės pažeidimų, tarp jų ir nuo civilinio delikto, ir darantis turto užvaldymą ar turtinės teisės įgijimą neteisėtą baudžiamąja teisine prasme, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus, asmenis, kurių žinioje yra turtas, ar asmenis, turinčius teisę spręsti teisinį ginčą ir priimančius privalomai vykdytiną sprendimą, siekiant tokiu būdu įgyti svetimą turtą ar turtinę teisę (kasacinė nutartis Nr. 2K-620/2010). Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto užvaldymo, turtinės teisės įgijimo, turtinės prievolės išvengimo ar panaikinimo būdas ir gali pasireikšti nukentėjusiojo suklaidinimu jam pateikiant objektyvios tikrovės neatitinkančią informaciją dėl turto, turtinės teisės perleidimo, turtinės prievolės įvykdymo, arba nutylint esmines jo apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo, aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti. Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui, arba kaltininko turtinės prievolės įvykdymu, tačiau kaltininko apgaulė turi būti esminė, t. y. turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui minėtiems veiksmams atlikti ar pripažinti kaltininko turtinių prievolių įvykdymą.

36Turtinės prievolės išvengimas - tai kaltininko ar kito asmens pareigos, kilusios iš delikto, sandorio ar kitu teisėtu pagrindu, nevykdymas ar tik dalinis vykdymas panaudojant apgaulę. Išvengti turtinės prievolės reiškia atsisakyti vykdyti ją arba naudojant apgaulę sudaryti tokią padėtį, kad kreditorius prarastų realią galimybę įgyvendinti savo turtinę teisę arba ši galimybė būtų iš esmės suvaržyta, o kaltininkas išvengtų realaus pavojaus būti teisiškai priverstas vykdyti savo pareigą teisės turėtojui.

37Būtent tokia padėtis ir susiklostė. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad A. J. V. apgaule išvengė UAB „( - )“ naudai didelės turtinės prievolės, tai yra grąžinti į PSDF biudžetą lėšas, skirtas kraujo donorų kompensacijoms, viso 787 011,24 Lt. Bylos medžiaga nustatyta, kad jis 2007 m. spalio 4 d. sudarė su „( - )“ Plazmos frakcionavimo sutartį, kuria įsipareigojo tiekti ir parduoti visą kraujo plazmą „( - )“ . Tačiau jis neturėjo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro išduoto leidimo išvežti kraują ir kraujo komponentus iš Lietuvos Respublikos parduoti. Iš byloje esančio SAM rašto matyti, kad šviežiai šaldytos plazmos išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarką reglamentuoja SAM 2004 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. V-78 „Dėl kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų bei tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurio 4 punkte nurodyta, kad kraują ir kraujo komponentus įvežti į Lietuvos Respubliką ir/ar išvežti iš jos galima tik gavus SAM leidimą. Iš SAM Vidaus audito skyriaus 2009 m. kovo 5 d. Kraujo donorystės būklės vertinimo vidaus audito ataskaitos matyti, kad 2008 m. UAB „( - )“ pažeidinėjo Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 45 straipsnio 3 punktą, sveikatos apsaugos ministro 2007 kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 patvirtintų Asmens sveikatos įstaigų licencijavimo taisyklių 50.3 punktą, sveikatos apsaugos ministro 2006 m birželio 20 d. įsakymu Nr. V-516 „Dėl kraujo donorystės įstaigų kokybės sistemos standartų ir specifikacijų“ 3 p., sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 458 patvirtintos Lietuvos medicinos normos MN 13:2001 „Kraujo donorystės įstaigos“ 10.1.1 p., sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-237 patvirtintą Kraujo donorystės įstaigos ataskaitos Nr. 30-1 (sveikata-metinė) formos pildymo tvarką. UAB „( - )“ 2007 m. gruodžio mėn. ir 2008 m. sausio mėn. išvežė kraujo plazmą, neturėdama SAM leidimo, nesilaikydama sveikatos apsaugos ministro jau minėto 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-78.

38Baudžiamojoje byloje yra Plazmos frakcionavimo sutartis (angliškai įvardinta: Plasma fractionating agreement) Nr. S-128 sudaryta 2007 m. spalio 22 d. (data pagal priedus prie sutarties; A. J. V. pasirašyta 2007 m. spalio 4 d.) tarp UAB „( - )“ ir „( - )“ Š. (t. 3, b. l. 128-136, 137-144). Nors ši sutartis pavadinta „frakcionavimo“, tačiau prieduose prie jos nurodyta „plazmos tiekimo“ (angliškai: ( - ) agreement“). Be to, garantiniame rašte prie šios sutarties nurodyta, jog „( - )“ garantuoja, kad visus produktus, pagamintus iš lietuviškos plazmos, galima tiekti į Lietuvą. Dėl šio bendradarbiavimo turėtų būti atskirai susitarta sutartimi dėl frakcionavimo (angliškai įvardinta „fractionation“). Tai rodo, jog faktiškai buvo sudaryta kraujo plazmos tiekimo, o ne frakcionavimo (perdirbimo) sutartis. Šią aplinkybę patvirtina ir 2013 m. sausio 11 d. gautas atsakymas iš Š. K. Š. K. Vyriausiosios prokuratūros į 2010 m. spalio 11 d. teisinės pagalbos prašymą. Prie šio atsakymo pridėtoje medžiagoje yra tyrimui reikšmingi duomenys, tame tarpe ir „( - )“ Juridinio skyriaus vadovo D. W. apklausos protokolas. Dėl 2007 m. spalio 22/4 d. sutarties „Plasma fractionating agreement“ jis paaiškino, kad tokios sutarties nepasirašė, tai yra klastotė. Nuo tikros ši sutartis skiriasi tuo, kad viršuje yra neteisingas pavadinimas „fractionating“, nes turi būti „fractionation“. Taip pat matosi, kad visi sutarties puslapiai, išskyrus viršelio puslapį, buvo paimti iš 2007 m. spalio 22/4 d. pasirašytos „Plasma supply agreement“ – Plazmos tiekimo sutarties. D. W. manymu suklastotoje sutartyje trūksta visų svarbių sutarties punktų dėl užsakomosios gamybos. Jeigu tai būtų tikra sutartis, ji būtų daug didesnės apimties ir joje būtų ypač išsamiai išdėstytos specifinės užsakomosios gamybos ypatybės. Iš UAB „( - )“ pateikto kraujo kiekio buvo pagaminti vaistiniai preparatai. UAB „( - )“ niekada nebuvo įtraukta į ( - ), todėl iš UAB „( - )“ pateiktos plazmos pagaminti produktai galėjo būti parduodami tik už Europos Sąjungos ribų. UAB „( - )“ plazma buvo naudota išskirtinai plazmos derivatų gamybai, kuriuos gaminti „( - )“ leidžiama visame pasaulyje. UAB „( - )“ jokiais būdais nėra/nebuvo įtraukta į plazmos derivatų gamybą ir pardavimą, todėl jai ir nebuvo perduota jokių plazmos derivatų. UAB „( - )“ negavo jokių produktų, pagamintų iš lietuviškos plazmos, o už frakcijas/užsakomąją gamybą nemokėjo, kadangi to netgi nedarė. „( - )“ mokėjo šiai bendrovei pervedimu per banką, viso 5 129 590,70 eurų. Teisinės pagalbos pavedime išvardinti mokėjimai buvo skirti sumokėti tik už plazmos siuntas. „( - )“ sumokėjo už automobilį, tinkantį vežti užšaldytą kraujo plazmą, apmokėjo transportavimo sąskaitas (t. 17, b. l. 72-195, t. 18, b. l. 1-201, t. 19, b. l. 1-134). Taip pat minėtos sutarties 2 straipsnyje „Kainos ir mokėjimo sąlygos“ nurodyta, kad nuosavybės teisė pereina „( - )“ po to, kai plazma paimama iš Donorystės centro arba kas kartą atskiru susitarimu, tačiau sutartyje kraujo plazmos kaina nenurodyta, nėra jokių sąlygų, kad pastarieji įsipareigojo perdirbtą plazmą grąžinti į Lietuvą.

392010 m. birželio 19 d. gautas atsakymas iš Austrijos Respublikos pagal teisinės pagalbos prašymą. Iš šio atsakymo bei pridėtų dokumentų seka, kad bendrovė „( - )“ ir UAB „( - )“ nėra ir nebuvo sudarę sutarties. Bendrovė „( - )“ tik gamina produktus pagal bendrovės „( - )“, Š. užsakymus ir sąskaitas, naudodama tiek pradinę žaliavą – kraujo plazmą, tiek visus tarpinius ir galutinius produktus, kurie lieka bendrovės „( - )“ nuosavybe. Atsakymo pateikimo metu bendrovės „( - )“ sandėlyje buvo laikomas kraujo plazmos, kurios tiekėjas UAB „( - )“, kiekis - 31 999, 52 litrai. Šią kraujo plazmą UAB „( - )“ pateikė laikotarpiu nuo 2009 m. liepos 21 d. iki 2010 m. balandžio 2 d. Kraujo plazmos panaudojimo tikslas - plazmos produktų, atitinkančių bendrovės „( - )“ produktų liniją, gamyba. Bendrovė „( - )“ nei teisinės pagalbos pavedime nurodytomis datomis, nei kitu metu nemokėjo UAB „( - )“ pinigų (t. 15 , b. l. 1-191, t. 16, b. l. 1-98).

402011 m rugpjūčio 3 d. iš Austrijos Respublikos gautame atsakyme ir pridėtoje medžiagoje nurodyta, kad dalis UAB „( - )“ 2007-2008 metais tiektos kraujo plazmos buvo perdirbta į galutinius produktus, kurie buvo tiekiami įmonei „( - )“, esančiai ( - ), įmonei „( - )“, esančiai ( - ) ir įmonei „( - )“, esančiai ( - ). Likusi iš UAB „( - )“ atgabenta plazma yra įmonės „( - )“ šaldymo sandėlyje ir tolesniam perdirbimui pateikta nebuvo. Atsakymo pateikimo metu įmonės „( - )“ šaldymo sandėlyje buvo saugoma iš viso 41 222,59 litrai UAB „( - )“ plazmos. „( - )“ atstovas J. W. pateikė rašytinį aplinkybių aprašymą, kuriame nurodyta, kad tarp įmonės „( - )“ ir UAB „( - )“ sutarties nėra ir nebuvo. Įmonė „( - )“ gamina produktus ir teikia paslaugas tik įmonės „( - )“ (( - )) pavedimu ir sąskaita, kai tiek pradinė medžiaga kraujo plazma, tiek tarpiniai ir galutiniai produktai lieka įmonės „( - )“ nuosavybėje. Plazmos kiekiai, nurodyti teisinės pagalbos prašyme, yra saugomi centriniame šaldymo sandėlyje, kaip ir kiti 2 tiekimai, kurie gauti po pirmiau minėto rašto (2009 m. teisinės pagalbos prašymo). Iš viso įmonės „( - )“ sandėlyje saugoma 41 222, 59 litrų UAB „( - )“ pateiktos plazmos. Minima plazma kaip pradinė medžiaga buvo perdirbta tarpiniams produktams, kurie įmonės „( - )“ pavedimu buvo perdirbti įmonėje „( - )“ į galutinius produktus. Po to šie galutiniai produktai įmonės „( - )“ pavedimu pristatyti atitinkamiems klientams (t. 16, b. l. 99-197, t. 17, b. l. 1-71).

41Tai, kad kraujo plazma buvo išvežta pardavimui rodo ir byloje esantys dokumentai. UAB „( - )“ banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios Danske Bank A/S Lietuvos filiale, išrašo apžiūros metu nustatyta, kad „( - )“ pagal tarptautinius mokėjimo pavedimus Nr. 002KID0712141666, 002KID0801280972, 002KID0802201239, 002KID0804041259, 002KID0805131629, H1807316138626, T40A80926AK79, T40A81128AK67, T40A90123AA85 laikotarpiu nuo 2007 m. gruodžio 14 d. iki 2009 m. sausio 23 d. pervedė atitinkamai pagal kiekvieną iš pavedimų 528 910,80 eurų, 160 000 eurų, 127 769,45 eurų, 71 880 eurų, 115 625,50 eurų, 127 873 eurus, 142 940,25 eurų, 175 624,64 eurų, 71 880 eurų (t. 6, b. l. 127, 128, 147-161).

422010 m. lapkričio 29 d. specialisto išvadoje Nr. 5-1/153 „Dėl ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimo“ nurodyta, kad UAB „( - )“ 2007 m. lapkričio 16 d. ir 2008 m. sausio 28 d. pardavė šviežiai užšaldytą plazmą „( - )“, pažeidžiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-78 „Dėl kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų bei tvarkos patvirtinimo“ patvirtintą tvarką. Pažeidžiant „Išlaidų kraujui, jo komponentams ir preparatams, parduodamiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, apskaičiavimo ir grąžinimo į privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą tvarkos aprašo“, patvirtinto VLK direktoriaus 2002 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 55 (2007 m. rugpjūčio 2 d. redakcija), 6 punkto ir 11.2 punkto reikalavimus. UAB „( - )“, pardavusi 52 409 vnt. šviežiai šaldytos plazmos „( - )“, į PSDF biudžetą negrąžino 209 636 Lt (už 52 409 vnt. po 4 Lt) donorų kompensacijoms skirtų PSDF biudžeto lėšų. UAB „( - )“, pažeidžiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-768 „Dėl kraujo paruošimo, perdirbimo, tiekimo bei naudojimo atskaitomybės ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 13.4 punktą ir 24.2 punktą, ataskaitose: Kraujo donorystės įstaigos konservuoto kraujo, jo komponentų ruošimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms 2007 m. gruodžio mėn. tikslinamojoje ataskaitoje (forma Nr. KDĮ KR 1), Kraujo donorystės įstaigos konservuoto kraujo, jo komponentų ruošimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms 2008 m. sausio mėn. tikslinamojoje ataskaitoje (forma Nr. KDĮ KR 1), Kraujo donorystės įstaigos NAT testais nepatikrintos (apmokėtos) šviežiai šaldytos plazmos teikimo ASPĮ ir atidavimo frakcionuoti 2008 m. sausio mėn. tikslinamoje ataskaitoje eilutėje „Šviežiai šaldyta plazma iš konservuoto kraujo“ stulpelyje „Perduota gaminti“ įrašė neteisingus duomenis apie ataskaitiniu laikotarpiu, t. y. tą mėnesį, perduotą frakcionuoti šviežiai užšaldytą plazmą, kadangi pagal tyrimui pateiktus dokumentus nustatyta, kad UAB „( - )“ 2007 m. lapkričio 16 d. ir 2008 m. sausio 28 d. šviežiai šaldytą kraujo plazmą ne perdavė frakcionuoti, o pardavė (apskaitė pardavimo pajamas) pirkėjui „( - )“. Už iki 2006 m. gruodžio 26 d. paruoštą 6 488,76 l (4 640,39+334,50+1 414,64+99,23) (29 078 vnt.) šviežiai šaldytą plazmą iš konservuoto kraujo UAB „( - )“ pateikė apmokėjimui ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija KKF Nr. 207 ir Nr. 210 iš viso už 744 727,05 Lt (bendrovė 2006 m. gruodžio mėn. atvaizdavo pajamas sąskaitoje Nr. 500), už kurias ( - ), vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 14 d įsakymu Nr. V-1071 „Dėl šviežiai šaldytos plazmos apmokėjimo“, apmokėjo iš viso 744 727,05 Lt. UAB „( - )“ pagal sąskaitą ( - ) NR. 180 pardavė (bendrovė 2008 m. sausio mėn. atvaizdavo pajamas sąskaitoje Nr. 500) 39 36 l (17531 vnt.) šviežiai užšaldytos plazmos „( - )“ už 883 364,35 Lt (255 840 eurų) iš iki 2006 m. gruodžio 31 d. paruoštos šviežiai šaldytos plazmos iš konservuoto kraujo, kurio likutis minėtai dienai sudarė 6 488,76 l (29 078 vnt.), iš jų už 17 531 vnt. 2006 m. gruodžio mėn. ( - ) iš ( - ) gavo 450 367,24 Lt PSDF lėšų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V-1071 „Dėl šviežiai šaldytos plazmos apmokėjimo“. Pažeidžiant „Išlaidų kraujui, jo komponentams ir preparatams, parduodamiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, apskaičiavimo ir grąžinimo į privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą tvarkos aprašo“, patvirtinto VLK direktoriaus 2002 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 55 (2007-08-02 redakcija), 6 punkto reikalavimus, UAB „( - )“, pardavusi iki 2006 m. gruodžio 31 d. paruoštą šviežiai šaldytą plazmą „( - )“, į PSDF biudžetą negrąžino 450 367,24 Lt. Iš viso UAB „( - )“, pardavusi šviežiai šaldytą plazmą „( - )“, į PSDF biudžetą negrąžino 660 003,24 Lt (209 636+450 367,24) (t. 20, b. l. 1-201).

432011 m. rugsėjo 6 d. specialisto išvadoje Nr. 5-1/181 „Dėl ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimo“ nurodyta, kad UAB „( - )“, pažeidžiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl kraujo ir jo produktų ruošimo, perdirbimo, tiekimo ir naudojimo atskaitomybės bei išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 18.2 punktą, 2008 m. balandžio, rugpjūčio, rugsėjo, lapkričio mėn. ir 2009 m. sausio mėn. „Kraujo donorystės įstaigos konservuoto kraujo, jo komponentų ruošimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ ataskaitose (forma Nr. KDĮ KR 1) eilutėje „Šviežiai šaldyta plazma“ stulpelyje „Perduota gaminti“ įrašė neteisingus duomenis apie ataskaitiniais laikotarpiais perduotą frakcionuoti šviežiai užšaldytą plazmą, kadangi pagal tyrimui pateiktus dokumentus nustatyta, kad ( - ) 2008 m. balandžio 11 d., 2008 m. rugpjūčio 1 d., 2008 m. rugsėjo 22 d., 2008 m. lapkričio 21 d. ir 2009 m. sausio 15 d. šviežiai šaldytą kraujo plazmą ne perdavė frakcionuoti, o pardavė (buhalterinėje apskaitoje apskaitė pardavimo pajamas) pirkėjui „( - )“. UAB „( - )“ 2008 m. balandžio 4 d. – 2009 m. sausio 23 d. laikotarpiu pardavė 31 752 vnt. arba 10 251.32 kg šviežiai šaldytos kraujo plazmos pirkėjui „( - )“, neturėdama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro leidimo, pažeidžiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-78 „Dėl kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų bei tvarkos patvirtinimo“ 4 punkto nuostatas „Kraujo ir kraujo komponentus įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos, gavus Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą, galima šiais tikslais: kraujo plazmą (tik šviežiai užšaldytą) – parduoti“. Pažeidžiant „Išlaidų kraujui, jo komponentams ir preparatams, parduodamiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, apskaičiavimo ir grąžinimo į privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą tvarkos aprašo“, patvirtinto VLK direktoriaus 2002 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 55 (2007 m. rugpjūčio 2 d. redakcija), 6 punkto ir 11.2 punkto reikalavimus, UAB „( - )“ nuo 2008 m. balandžio 4 d. iki 2009 m sausio 23 d. pardavusi kraujo produktus (31 752 vnt. šviežiai šaldytos plazmos „( - )“), negrąžino į PSDF biudžetą 127 008,00 Lt (už 31 752 vnt. po 4 Lt) donorų kompensacijoms skirtų PSDF biudžeto lėšų. UAB „( - )“ už pateiktą šviežiai užšaldytą plazmą gamybai (745 vnt.) pagal išrašytą 2008 m. balandžio 30 d. PVM sąskaita faktūrą serija ( - ) Nr. 234 iš Kauno teritorinės ligonių kasos 2008 m. gegužės 27 d. gavo 21 873,20 Lt pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V-1073 „Dėl šviežiai šaldytos plazmos apmokėjimo“. Pažeidžiant „Išlaidų kraujui, jo komponentams ir preparatams, parduodamiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, apskaičiavimo ir grąžinimo į privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą tvarkos aprašo“, patvirtinto VLK direktoriaus 2002 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 55 (2007-08-02 redakcija), 6 punkto reikalavimus UAB „( - )“, pardavusi paruoštą šviežiai šaldytą plazmą „( - )“, į PSDF biudžetą negrąžino 21873,20 Lt. Iš viso UAB „( - )“, pardavusi šviežiai šaldytą plazmą gavėjui (pirkėjui) „( - )“, į PSDF biudžetą negrąžino 148 881,20 Lt (21 873,20+127 008,00) (t. 21, b. l. 1-193).

44Specialistės J. L. ir K. L. buvo apklaustos tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismo posėdžiuose. Jos patvirtino savo išvadas ir išsamiai paaiškino, kaip buvo apskaičiuota žala padaryta PSDF biudžetui. Po specialisčių apklausos Lietuvos apeliaciniame teisme nuteistojo gynėjas, suderinęs savo poziciją su nuteistuoju A. J. V., pareiškė, jog jie dabar supranta, kaip buvo apskaičiuota ši žala, tačiau jie nesutinka su žalos dydžiu, nes specialistės neatskyrė kiek kraujo ir jo plazmos gauta atkirai iš mokamų ir nemokamų donorų. Grąžintina į PSDF biudžetą suma turėjo būti skaičiuojama tik nuo mokamų donorų, o ne nuo visų bendrai. Šie teiginiai taip pat yra nepagrįsti. Minėtos specialistės dar pirmosios instancijos teisme paaiškino, kad pagal pateiktą UAB „( - )“ ataskaitą ir apskaitą nėra galimybės nustatyti, kiek buvo mokamų ir kiek nemokamų donorų. Pagal šias ataskaitas jos tegali nustatyti, koks konkrečiu laikotarpiu kraujo plazmos kiekis buvo išvežtas. Pats donorystės centras, teikdamas ataskaitas, turėjo konkrečiai nurodyti, kiek tarp išvežtos kraujo plazmos buvo gauta iš mokamų ir kiek iš nemokamų donorų (t. 25, b. l. 24-27). Be to, visa kraujo plazma buvo parduota, o ne perduota perdirbimui. Tuo tikslu, kad išvengti didelės vertės turtinės prievolės – grąžinti į PSDF biudžetą donorų kompensacijoms skirtas lėšas, nuteistasis suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent: suklastojo ir pateikė Lietuvos Respublikos SAM raštus, VšĮ „( - )“ Tikslinamąsias ataskaitas, Kauno TLK Ataskaitas kuriuose melagingai nurodė, jog išvežama kraujo plazma frakcionavimui. Tokiu būdu A. J. V. pagrįstai pripažintas kaltu padaręs ir nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 3 dalyje, nes suklastojus ir panaudojus minėtus dokumentus buvo padaryta didelė žala, išvengta UAB „( - )“ naudai didelės vertės turtinės prievolės, t. y. grąžinti į PSDF biudžetą 787 011, 24 Lt donorų kompensacijoms skirtų PSDF biudžeto lėšų.

45A. J. V. neigia suklastojęs kokius nors dokumentus, tačiau tai paneigiama byloje esančiais ir pirmosios instancijos teismo ištirtais bei įvertintais įrodymais.

46Specialistų išvados neabejotinai patvirtina, kad nuteistasis pateikė SAM raštus 2008 m kovo 19 d. Nr. I-64 ir 2008 m. kovo 27 Nr. I-74, kuriuose melagingai nurodė, kad išveža iš Lietuvos Respublikos frakcionuoti į gamyklą A. 48 409 vnt. (11 024,49 litrų) šviežiai šaldytos kraujo plazmos, kuriuose vėliau patikslino padidindamas išvežamos plazmos kiekį iki 52 409 vnt. (11 661,65 litrų). Taip pat jis 2007 m. gruodžio 31d. pateikė Tikslinamąją, o 2008 m. sausio 31 d. VšĮ „( - )“ pateikė 2008 m. sausio mėn. Tikslinamąją ataskaitą, kuriose melagingai nurodė, kad kraujo plazma buvo išvežta perdirbimui (frakcionavimui), bei 2008 m. balandžio 22 d. pateikė SAM raštą Nr. I-111, kuriame melagingai nurodė, kad išveža iš Lietuvos Respublikos frakcionuoti į gamyklą A. 6 000 vnt. (1 360,30 litrų) šviežiai šaldytos kraujo plazmos. Taip pat jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, 2008 m. balandžio 30 d. pateikė TLK Ataskaitą, kurioje melagingai nurodė, kad kraujo plazma buvo išvežta perdirbimui (frakcionavimui), be to 2008 m. rugpjūčio 31 d. Kauno TLK pateikė 2008 m. rugpjūčio mėn. Ataskaitą, kurioje melagingai nurodė, kad kraujo plazma buvo perduota gaminti (frakcionuoti), 2008 m. rugsėjo 30 d. Kauno TLK pateikė 2008 m. rugsėjo mėn. Ataskaitą, kurioje melagingai nurodė, kad kraujo plazma buvo perduota gaminti (frakcionuoti), 2008 m. lapkričio 30 d. Kauno TLK pateikė 2008 m. lapkričio mėn. Ataskaitą, kurioje melagingai nurodė, kad kraujo plazma buvo perduota gaminti (frakcionuoti), 2009 m. sausio 31 d. Kauno TLK pateikė 2009 m. sausio mėn. Ataskaitą, kurioje melagingai nurodė, kad kraujo plazma buvo perduota gaminti (frakcionuoti), tai yra tokiais savo veiksmais, A. J. V. suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, dėl ko buvo padaryta didelė žala valstybei.

47Liudytoja D. P., dirbusi UAB „( - )“ vyriausiąja buhaltere, parodė, kad, kai kraujo plazma buvo tik pradėta vežti frakcionuoti į A., buvo neaišku, kaip pildyti ataskaitose duomenis dėl išvežtos kraujo plazmos. Dėl dokumentų pildymo ji konsultavosi su A. J. V., kuris nurodė ataskaitoje duomenis apie išvežtą plazmą pildyti grafoje „Perduota gaminti“, eilutėje „šviežiai užšaldyta plazma“. Duomenis ataskaitose ji rašė pasitikėdama A. J. V., kadangi pastarasis buvo patyręs šioje srityje, tikino ją, kad dėl dokumentavimo tarėsi su VšĮ „( - )“ darbuotojais. 2007 m. gruodžio ir 2008 m. sausio mėn. tikslinamosios ataskaitos buvo parengtos, nes reikėjo tikslinti duomenis dėl šaldytos plazmos kiekio. A. J. V. nurodymu šiose ataskaitose nebuvo fiksuojama, kad kraujo plazma bus parduodama. Ji tuo metu manė, kad A. J. V. dėl nežinojimo pats abejoja dėl duomenų pateikimo. Vėliau suprato, kad duomenis reikėjo rašyti kaip kraujo plazmos pardavimą, o ne perdavimą frakcionuoti. Dėl 2008 m. balandžio, rugpjūčio, rugsėjo, lapkričio mėnesių, 2009 m. sausio mėnesio ataskaitų paaiškino, kad jose taip pat buvo fiksuojami duomenys kaip kraujo plazmos perdavimas gaminti, kas reikštų frakcionavimą, nors kaip vėliau sužinojo ir įsigilino ta kraujo plazma buvo išvežta parduoti. Pagal galiojančius įstatymus už parduotą kraują privaloma lėšas grąžinti į PSDF, o jeigu frakcionuojama, tuomet lėšos negrąžinamos, o grįžta pagaminti iš kraujo vaistai. Apie 2010 m. pabaigą jai teko apskaityti vaistus pavadinimu „Albuminas“, kurį pateikė gamykla UAB „( - )“, tačiau kokį kiekį, nepamena. Kai tapo aišku, kad vyksta galimai neteisėti dalykai su kraujo vežimu bei pardavimu, ji nutarė iš bendrovės išeiti. Be to, A. J. V. pasakė, kad reikia grąžinti valstybei gautas pajamas dėl donorų kraujo, nes tai numatyta įstatyme. A. J. V. jai atsakė, kad „kai išdirbs bendrovėje 5 metus, supras“. Ką turėjo omenyje A. J. V., ji nesuprato. Jos šeimos nariai yra sulaukę telefoninių skambučių iš bendrovės darbuotojų, neva ji yra neištikima, naktimis negrįžta ir pan., nors tuo metu dirbo bendrovėje, turėjo didelį krūvį. Ji suprato, kad tai buvo savotiškas „presingas“, nes administracijai nepatiko, kad ji bandė kovoti su netinkama tvarka bendrovėje. Jai iš A. J. V. teko gauti neteisėtų nurodymų, kuriuos privalėjo vykdyti, nes bijojo prarasti darbą ir apskritai bijojo. Kaip buhalterė ji A. J. V. ne kartą sakė, kad įstatymas reikalauja grąžinti į PSDF pajamas, tai liečia ir iš donorų gautą kraują, kuris nepateikiamas gydymo tikslams į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, tačiau A. J. V. atsakydavo, kad negrąžins.

48Minėtas aplinkybes patvirtino ir liudytojas V. K., dirbęs VšĮ „( - )“ direktoriumi. Be to, jis išsamiai paaiškino kraujo plazmos išvežimo perdirbimui tvarką, ją reglamentuojančią teisės aktus, Ataskaitų, Tikslinamųjų ataskaitų teikimo tvarką, nes vadovaujantis tuo metu galiojusiu Sveikatos apsaugos ministro R. T. 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-768 „Dėl kraujo paruošimo, perdirbimo, tiekimo bei naudojimo atskaitomybės ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priimdavo kraujo donorystės įstaigų ataskaitas bei vykdydavo gautų ataskaitų šiuo įsakymu patvirtintos tvarkos aprašo reikalavimų atitikties kontrolę. Iš UAB „( - )“ pateiktų 2007 m. gruodžio 31 d. “Kraujo donorystės įstaigos konservuoto kraujo, jo komponentų ruošimo ir tiekimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms 2007 m. gruodžio mėn. ataskaitos” bei 2008 m. sausio 31 d. “Kraujo donorystės įstaigos konservuoto kraujo, jo komponentų ruošimo ir tiekimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms 2008 m. sausio mėn. ataskaitos” 5 eilutėje, grafos pavadinimas: “Šviežiai šaldyta plazma”, 29-31 stulpeliuose yra nurodyta, kad “Pateikta ne gydymo tikslams” šviežiai šaldytos plazmos kiekiai – 28 284 vienetai (už 2007 m. gruodį) ir analogiškai – 6 594 vienetai (už 2008 m. sausį). Kiekiai reiškia užšaldytos plazmos maišelius, kurie matuojami vienetais, t. y. 1 maišelis lygus vienam vienetui. Grafa “Pateikta ne gydymo tikslams” reiškia tai, kad kraujo komponentai ar kraujo preparatai perduoti ne Lietuvos nacionalinės sistemos asmens priežiūros sveikatos įstaigoms. Tokiu atveju, jeigu kraujas, jo komponentai ar preparatai buvo perduoti nepriklausančiai sveikatos sistemai įstaigai ar organizacijai, tuomet, vadovaujantis VLK direktoriaus įsakymu Nr. 1K-124, apskaičiuojama PSDF biudžeto lėšų suma, panaudota kraujo ir jo komponentų ar preparatų gamybai, kuri turi būti grąžinta į PSDF biudžetą. Vadovaujantis Išlaidų kraujui, jo komponentams ir preparatams, parduodamiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, apskaičiavimo ir grąžinimo į privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą tvarkos aprašo 6 punktu, ( - ) turėjo užpildyti PSDF biudžetui grąžintinų lėšų ataskaitą ir PSDF biudžetui sugrąžinti lėšas. Vėliau buvo teikiamo Tikslinančios ataskaitos.

49Tuo labiau, kad beveik visa kraujo plazma buvo išvežta už Lietuvos Respublikos ribų neturint tam SAM leidimo. Tai seka ir liudytojo V. K. parodymų bei liudytojų R. V., V. R. (jo parodymai buvo perskaityti BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punkto tvarka), A. N., R. C., dirbusių SAM atsakingais pareigūnais, parodymų. Iš pastarųjų parodymų matyti, jog UAB „( - )“ 2007 m. lapkričio ir 2008 m. sausio mėnesiais išvežė kraujo plazmą, o leidimą tam gavo tik 2008 m. kovo 31 d. Atgal šis leidimas negalioja. Tai pripažįsta ir pats nuteistasis A. J. V. (t. 25, b. l. 39-40). Liudytoja A. N. dar parodė, kad kilus įtarimui, kad plazma buvo išvežta prieš gaunant minimą leidimą, VLK buvo duotas pavedimas patikrinti UAB „( - )“ vykdomą veiklą, išvežtos plazmos teisėtumo klausimą bei PSDF lėšų pagrįstumo klausimą. 2008 m. spalio mėnesį buvo gautas VLK atsakymas apie tai, kad 2007 m. lapkričio ir 2008 m. sausio mėnesiais ( - ) išvežė plazmą, nors SAM leidimas gautas tik 2008 m. kovą. Buvo parengtas atsakymas, kad ( - ) iki 2008 m. kovo mėnesio nesikreipė dėl leidimo išvežti plazmą. Ji suprato, kad A. J. V. apgavo, prašydamas išduoti apklausos metu minimą leidimą. Buvo įtariama, kad A. J. V. sukčiauja, nes SAM pateikė nepilną sutartį su A. gamykla tam, kad nuslėpti kažkokius duomenis. SAM buvo atliekamas J. M. patikrinimas kompiuterinėje sistemoje „Kontora“ skenuotos sutarties kopijos tarp UAB „( - )“ ir A. gamyklos tam, kad įsitikinti, ar yra sutarties antrasis lapas (kuriame buvo nurodytos kainos). UAB „( - )“ buvo prašoma pateikti antrą sutarties lapą su frakcionuotoju, sutarties sudedamąją dalį – sutartį dėl kokybės, kuri yra pagrindinė sutarties dalis, bei dokumentus, patvirtinančius, kad bendrovės ruošiama plazma atitinka GGP reikalavimus. UAB „( - )“ pateikė sutarties antrąjį lapą. Praėjus beveik 2 mėnesiams po susirašinėjimo su bendrove ir pateikus dokumentus dėl kokybės, ji suprato, kodėl A. J. V. ją norėjo paslėpti, nes UAB „( - )“ buvo įsipareigojusi A. gamyklai tiekti kraujo plazmą, atitinkančią visus reikalavimus. Mano, kad A. gamykla, kuriai buvo pateikta plazma, taip pat galimai buvo apgauta, kadangi išanalizavus sutartį tarp UAB „( - )“ ir A. gamyklos, buvo matyti, jog plazmos tiekėjas UAB „( - )“ įsipareigojo tiekti kraujo plazmą, atitinkančią GGP. Kai paaiškėjo, jog UAB „( - )“ pateikė SAM neteisingus duomenis, buvo nutarta parengti įsakymo pakeitimo projektą dėl kraujo ir jo komponentų įvežimo ir išvežimo iš Lietuvos tvarkos.

50Nepagrįsti ir nuteistojo A. J. V. teiginiai, kad kraujo plazmos išvežimą perdirbimui patvirtina, tai, jog buvo gautas iš „( - )“, o vėliau per UAB „( - )“ vaistinėms buvo pateiktas kraujo preparatas „Albumin“. Byloje yra ligoninių pateikti duomenys apie gautus vaistinius preparatus. VšĮ K. ligoninė nurodė, kad UAB „( - )“ vaistinių preparatų, gautų po kraujo plazmos frakcionavimo, 2007-2009 metais neteikė (t. 9, b. l. 153); VšĮ T. ligoninė nurodė, kad iš UAB „( - )“ 2009-12-04 gavo 30 vnt. buteliukų Albumino 20 proc. po 100 ml 5 853,90 Lt sumai (t. 9, b. l. 155, 156); VšĮ J. ligoninė nurodė, kad į ligoninę patekę preparatų kiekiai buvo apmokami per teritorinę ligonių kasą, o UAB „( - )“, pateikdamas ligoninei vaistinius preparatus, nepateikdavo dokumentų, aprašančių jų gamybos būdą (t. 9, b. l. 158 -180); VšĮ R. ligoninė nurodė, kad pagal 2009 m. gruodžio 7 d. važtaraštį matyti, jog UAB „( - )“ pateikė 10 vnt. buteliukų Albumino 20 proc. po 100 ml 1 951,30 Lt sumai (t. 9, b. l. 182 - 189); VšĮ A. apskrities ( - ) ligoninė nurodė, kad 2009 m. gruodžio mėn. iš UAB „( - )“ yra gavusi 300 vnt. vaistinio preparato Albumino 58 539 Lt sumai (t. 10, b. l. 1-17); VšĮ K. J. ligoninė nurodė, kad nuo 2007 m. iki 2009 m. ( - ) teiktus vaistinius preparatus albuminą ir imunoglobuliną apmokėdavo VLK (t. 10, b. l. 19); VšĮ K. ligoninė informavo, kad nuo 2009 m. gruodžio 3 d. UAB „( - )“ teikė albuminą ir imunoglobuliną (t. 10, b. l. 21-117); VšĮ K. apskrities ligoninė informavo, kad nuo 2007 m. iki 2009 m. iš UAB „( - )“ buvo gauta 50 vnt. Albunorm 20% po 100 ml už 9 756,50 Lt sumą (t. 10, b. l. 119); VšĮ J. ligoninė nurodė, kad 2009 m. gruodžio 3 d. iš UAB „( - )“ buvo gauta 20 vnt. Albumino 20% 100 ml, kuris buvo apmokėtas TLK lėšomis (t. 10, b. l. 121).

51Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM (toliau – VVKT) 2010 m. spalio 28 d. raštu Nr. 2R-1.50-273 informavo, kad 2010 m. spalio 25-26 d. atliko UAB „( - )“ tikslinį farmacinės veiklos patikrinimą dėl vaistinių preparatų (kraujo vaistinių preparatų) įsigijimo teisėtumo, jų laikymo tinkamumo ir pateikimo teisėtiems gavėjams nuo 2008 m. rugpjūčio 29 d. iki tikrinimo datos. Patikrinimo metu nustatyta, kad: a) nuo 2008 m. rugpjūčio 29 d. iki 2009 m lapkričio 13 d. vaistinių preparatų nebuvo gauta; b) 2009 m. lapkričio 13 d. pagal „( - )“ sąskaitą faktūrą įsigyta 500 vnt. vaistinio preparato Albunorm 20% infuzinis tirpalas 100 ml, atgabentų iš Prancūzijos; c) 2010 m. birželio 23 d. pagal „( - )“ sąskaitą faktūrą įsigyta 300 vnt. vaistinio preparato Albunorm 20% infuzinis tirpalas 100 ml, atgabentų iš Vokietijos; d) 2010 m. rugsėjo 8 d. pagal „( - )“ sąskaitą faktūrą įsigyta 205 vnt. vaistinio preparato Albunorm 20% infuzinis tirpalas 100 ml, atgabentų iš V.; e) 2010 m. rugsėjo 17 d. pagal „( - )“ sąskaitą faktūrą įsigyta 250 vnt. vaistinio preparato Albunorm 20 % infuzinis tirpalas 100 ml, atgabentų iš Vokietijos; f) 2010 m. spalio 12 d. pagal „( - )“ sąskaitą faktūrą įsigyta 26 vnt. vaistinio preparato Octaplex 500 IU, atgabentų iš V. Taip pat patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „( - )“ tų pačių vaistinių preparatų įsigijo iš Lietuvos vaistinių preparatų didmeninio platinimo įmonės – 30 vnt. vaistinio preparato Albunorm 20 % infuzinis tirpalas 100 ml. Patikrinimo metu vaistinių preparatų sandėlyje buvo rasti 122 vnt. vaistinio preparato Albunorm 20% infuzinis tirpalas 100 ml, 190 vnt. Albunorm 5% infuzinis tirpalas 250 ml, 26 vnt. vaistinio preparato Octaplex 500 IU (t. 8 , b. l. 114-199, t. 9, b. l. 1 - 22). Tačiau šie duomenys neįrodo, jog „( - )“ vaistinius preparatus pateikė mainais už pristatytą perdirbimui kraujo plazmą, nes iš pirmiau aptartų mokėjimo dokumentų seka, kad ši įmonė apmokėjo UAB „( - )“ už gautą kraujo plazmą pagal sudarytą jos pardavimo (tiekimo) sutartį.

52Be to iš liudytojos L. L., dirbusios VVKT Teisės skyriaus vedėja, parodymų seka, kad jeigu SAM žinojo, jog iš UAB „( - )“ išvežamos frakcionuoti kraujo plazmos bus gaminami vaistiniai preparatai, kurie grįš į Lietuvą, SAM negalėjo išduoti tokio leidimo UAB „( - )“, neturinčiai Geros gamybos praktikos pažymėjimo, o taip pat jeigu ruošiama kraujo plazma būtų skirta vaistinių preparatų gamybai, tai jos ruošimui turi būti taikomi Farmacijos įstatymo nustatyti geros gamybos praktikos reikalavimai.

53Apeliantas taip pat teigia, jog negalima jo ginamojo baudžiamoji atsakomybė, nes tarp UAB „( - )“ ir VLK buvo susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, o iš šių santykių kilę ginčai išspręsti civilinėje byloje. Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-768-259/2010 pagal ieškovo VLK ieškinį atsakovui UAB „( - )“ ieškinys patenkintas pilnai ir VLK priteista iš UAB „( - )“ 660003,24 Lt žalos bei 5% dydžio metinių palūkanų nuo 2009 m. liepos 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (t. 9, b. l. 37 - 57). Šiuo sprendimu buvo konstatuotas atsakovo UAB „( - )“ veiksmų neteisėtumas bei pažymėta, jog 2007 m. spalio 4 d. sutartis Nr. S-128, sudaryta tarp UAB „( - )“ ir „( - )“ atitinka visus esminius pirkimo-pardavimo sutarties požymius. Šie juridinio asmens UAB „( - )“ ir nuteistojo A. J. V. neteisėti veiksmai buvo nusikalstami ir priteista pinigų suma laikytina žalos, kilusios būtent iš tokių nusikalstamų veiksmų, atlyginimu.

54Taigi, nuteistasis A. J. V. tyčia raštuose LR SAM, Ataskaitose bei Tikslinamosiose ataskaitose TLK melagingai nurodė, kad kraujo plazma buvo išvežtas perdirbimui (frakcionavimui), nors ji iš tiesų buvo parduota. Dėl tokių jo veiksmų UAB „( - )“ naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės, t. y. grąžinti PSDF biudžetą 787 011,24 Lt donorų kompensacijoms skirtų PSDF biudžeto lėšų, kas viršija 250 MGL (BK 190 str.1 d.).

55Esant tokiems įrodymams pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas dėl nuteistojo padarytų nusikalstamų veiksmų ir juos teisingai kvalifikavo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį.

56Nuteistajam A. J. V. paskirta tinkama bausmė. Skirdamas bausmę, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, numatytus BK 54 straipsnyje: į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą, nusikalstamų veikų motyvus, stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. A. J. V. padarė du sunkius nusikaltimus (BK 182 straipsnio 2 dalis, 228 straipsnio 2 dalis) bei vieną apysunkį nusikaltimą (BK 300 straipsnio 3 dalis ). Jis anksčiau neteistas, baustas administracine tvarka, dirba, psichiatrinėse ligoninėse negydytas, į narkologinę ir psichiatrinę įskaitas neįtrauktas, jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Įsigaliojus naujai BK 75 str. redakcijai, įstatymų leidėjas įgalino Lietuvos Respublikos teismus taikyti bausmės vykdymo atidėjimo institutą ir tiems asmenims, kurie pripažįstami kaltais už sunkių tyčinių nusikaltimų padarymą. Atsižvelgiant į teigiamą A. J. V. asmenybę, pirmą teistumą, darbo santykius, šeiminę padėtį bei bylos aplinkybes, teismas padarė pagrįstą išvadą, kad paskyrus laisvės atėmimo bausmes už jo padarytas nusikalstamas veikas, bausmės vykdymą galima atidėti, nes yra pakankamai pagrindo manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo., o taip pat nebus pažeista bausmės paskirtis ir teisingumo principas.

57Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58nuteistojo A. J. V. gynėjo advokato M. Šriupšos apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis ir 5 dalies 1 punktu paskirtos... 3. Vadovaujantis BK 75 straipsniu laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2... 4. A. J. V. išteisintas dėl BK 202 straipsnio 1 dalies, nes nepadaryta veika... 5. Šiuo nuosprendžiu pagal BK 202 straipsnio 1 dalį išteisintas, o pagal BK... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 7. A. J. V. nuteistas už tai, kad būdamas bendrovės direktoriumi, atstovaudamas... 8. A. J. V., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – UAB „( - )“... 9. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi,... 10. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi,... 11. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi,... 12. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi,... 13. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi,... 14. Tokiu būdu, jis, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – UAB... 15. Nuteistojo A. J. V. gynėjas advokatas M. Šriupša apeliaciniame skunde... 16. Gynėjas pasisakydamas dėl sukčiavimo nurodo, kad apgaulės esmė šioje... 17. Pagal susiformavusią teismų praktiką sukčiavimo bylose būtina nustatyti... 18. Apeliantas taip pat nesutinka ir su Kauno apygardos nuosprendyje nurodoma... 19. Gynėjas nesutinka ir su A. J. V. nuteisimu pagal BK 228 straipsnio 2 dalį,... 20. Nuteistojo gynėjas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 5... 21. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas ir nuteistasis A.... 22. Nuteistojo A. J. V. gynėjo advokato M. Šriupšos apeliacinis skundas... 23. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs įrodymus, juos išanalizavęs ir... 24. Apeliantas teigia, kad apkaltinamasis nuosprendis priimtas remiantis kaltinimu,... 25. Teisėjų kolegija su tokiais apeliacinio skundo teiginiais nesutinka. BPK 219... 26. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi suprantamas kaip valstybės tarnautojo ar... 27. Nuteistasis A. J. V. yra tinkamas šios nusikalstamos veikos subjektas, nes... 28. A. J. V. savo tiesiogines pareigas naudojo tyčinių nusikaltimų, numatytų BK... 29. Baudžiamajai atsakomybei pagal BK 228 straipsnį nepakanka veikų, priešingų... 30. Apygardos teismas konstatavo, kad A. J. V., būdamas UAB „( - )“... 31. Įrodymų pripažinimo, tyrimo ir vertinimo bendrosios nuostatos yra... 32. Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – neteisėtas turtinės naudos sau ar... 33. BK 182 straipsnio 2 dalyje numatyta kvalifikuota sukčiavimo sudėtis,... 34. Subjektyvusis sukčiavimo požymis yra tai, kad šią nusikalstamą veiką... 35. Sukčiavimo nusikaltimo padarinys – neteisėtai įgyjamas turtas ar teisė į... 36. Turtinės prievolės išvengimas - tai kaltininko ar kito asmens pareigos,... 37. Būtent tokia padėtis ir susiklostė. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 38. Baudžiamojoje byloje yra Plazmos frakcionavimo sutartis (angliškai... 39. 2010 m. birželio 19 d. gautas atsakymas iš Austrijos Respublikos pagal... 40. 2011 m rugpjūčio 3 d. iš Austrijos Respublikos gautame atsakyme ir... 41. Tai, kad kraujo plazma buvo išvežta pardavimui rodo ir byloje esantys... 42. 2010 m. lapkričio 29 d. specialisto išvadoje Nr. 5-1/153 „Dėl ( - )... 43. 2011 m. rugsėjo 6 d. specialisto išvadoje Nr. 5-1/181 „Dėl ( - ) ūkinės... 44. Specialistės J. L. ir K. L. buvo apklaustos tiek pirmosios instancijos, tiek... 45. A. J. V. neigia suklastojęs kokius nors dokumentus, tačiau tai paneigiama... 46. Specialistų išvados neabejotinai patvirtina, kad nuteistasis pateikė SAM... 47. Liudytoja D. P., dirbusi UAB „( - )“ vyriausiąja buhaltere, parodė, kad,... 48. Minėtas aplinkybes patvirtino ir liudytojas V. K., dirbęs VšĮ „( - )“... 49. Tuo labiau, kad beveik visa kraujo plazma buvo išvežta už Lietuvos... 50. Nepagrįsti ir nuteistojo A. J. V. teiginiai, kad kraujo plazmos išvežimą... 51. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM (toliau – VVKT) 2010 m.... 52. Be to iš liudytojos L. L., dirbusios VVKT Teisės skyriaus vedėja, parodymų... 53. Apeliantas taip pat teigia, jog negalima jo ginamojo baudžiamoji atsakomybė,... 54. Taigi, nuteistasis A. J. V. tyčia raštuose LR SAM, Ataskaitose bei... 55. Esant tokiems įrodymams pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas... 56. Nuteistajam A. J. V. paskirta tinkama bausmė. Skirdamas bausmę, pirmosios... 57. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 58. nuteistojo A. J. V. gynėjo advokato M. Šriupšos apeliacinį skundą atmesti....