Byla 2-108/2012
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rita“ 2011 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-2988-343/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Vyto Miliaus ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Selita“ ir Ko bei uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų Rasa“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 18 d. nutarties, kuria atmestas nurodytų pareiškėjų skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rita“ 2011 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-2988-343/2011,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi iškelta UAB „Rita“ bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, o nurodyto teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi patvirtinti BUAB „Rita“ kreditorių finansiniai reikalavimai, tarp jų – UAB „Selita“ ir Ko 255 812,80 Lt finansinis reikalavimas bei UAB „Druskininkų Rasa“ 260 187,58 Lt finansinis reikalavimas (patikslintas 2010 m. sausio 20 d. teismo nutartimi). Apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

42011 m. liepos 4 d. įvyko BUAB „Rita“ kreditorių susirinkimas Nr. 6, kuriame pirmu darbotvarkės klausimu nutarta administratoriaus ataskaitą laikyti išklausyta ir, siekiant, kad būtų ginami visų kreditorių interesai ir apsaugotas viešasis interesas, VSDFV Kauno skyrius ir Kauno apskrities VMI įpareigojo administratoriaus įgaliotą asmenį K. S., vadovaujantis ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalimi, pateikti ieškinį Kauno apygardos teismui dėl 1 791 624,55 Lt žalos atlyginimo, reikalaujant to iš buvusio bankrutavusios įmonės vadovo ir akcininkų dėl nesavalaikio bankroto bei kitam kreditorių susirinkimui pateikti išsamią sandorių, sudarytų per 36 mėnesius, analizę. Be to, pažymėjo, kad ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog administratorius įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo kaltės, bei tai, kad administratorius, atstovaudamas kreditorių interesams, turi veikti sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai, kad bankroto procedūra būtų maksimaliai naudinga kreditoriams (11-22 b. l.).

5Pareiškėjai (BUAB „Rita“ kreditoriai) UAB „Selita“ ir Ko bei UAB „Druskininkų Rasa“ kreipėsi į teismą su skundu, ginčydami paminėtą kreditorių susirinkimo nutarimą ir prašė jį pripažinti neteisėtu, negaliojančiu bei panaikinti (3-10 b. l.). Nurodė, kad, priimant šį nutarimą, buvo pažeista ĮBĮ nustatyta kreditorių susirinkimų nutarimų priėmimo tvarka ir procedūra, nes kreditoriams buvo pateiktas kitoks nurodyto nutarimo projektas negu už jį balsuota susirinkime. Todėl jie (apeliantai) nebuvo tinkamai informuoti apie nurodyto nutarimo projektą ir neturėjo galimybės pareikšti dėl jo nuomonę balsuodami (ĮBĮ 23-24 str.). Be to, pareiškėjų nuomone, ginčijamas nutarimas prieštarauja BUAB „Rita“ bei įmonės kreditorių interesams, kadangi bankrutavusioje įmonėje jau buvo atliktas teisinis – finansinis auditas, kurio metu nustatyta, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad kreipimasis dėl bankroto bylos iškėlimo buvo nesavalaikis, o įmonės veikla ir sudaryti sandoriai vertintini kaip įprasta ūkinė veikla. Kreditoriai, priimdami sprendimą įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su ieškiniu buvusiam įmonės vadovui ir akcininkams dėl žalos, susijusios su nesavalaikiu bankrotu, atlyginimo, bei įpareigoti įmonės administratorių kreditorių susirinkimui pateikti išsamią sandorių, sudarytų per 36 mėnesius, analizę prisiima su šiais veiksmais susijusių išlaidų riziką, vilkina bankroto procedūrą ir daro žalą bankrutavusiai įmonei bei jos kreditoriams.

6Suinteresuoto asmens BUAB „Rita“ bankroto administratorius atsiliepime į skundą nesutiko su skundu (47-50 b. l.) ir nurodė, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas kreditorių balsų dauguma (50,81 proc.), o pareiškėjų balsavimas prieš paminėtą nutarimą nebūtų turėjęs įtakos jo priėmimui. Be to, pažymėjo, kad pareiškėjai, ginčydami nutarimą, nenurodė, kaip konkrečiai šis nutarimas pažeidžia jų teises, ir kodėl jo turinys laikytinas neteisėtu. Atsakovo teigimu, tik teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, sprendžia ar pareikštas ieškinys yra pagrįstas, todėl atmestinas pareiškėjų skundo argumentas dėl ieškinys dėl žalos atlyginimo nepagrįstumo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 18 d. nutartimi atmetė pareiškėjų UAB „Selita“ ir Ko bei UAB „Druskininkų Rasa“ skundą (57-60 b. l.).

9Nurodė, kad, priimant skundžiamą nutarimą „už“ balsavo 50,81 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių; pasisakiusių „prieš“ – nebuvo. Raštu balsavę kreditoriai dėl šio pasiūlymo (jis nebuvo įtrauktas į balsavimo raštu biuletenį) nepareiškė savo nuomonės, tačiau pareiškėjų balsavimas įtakos priimtam nutarimui neturėjo, nes jų balsai sudaro tik 27,63 proc. balsų. Be to, teismo teigimu, kreditoriai VSDFV Kauno skyrius ir Kauno apskrities VMI naują nutarimo projektą bankroto administratoriui pateikė raštu 2011 m. liepos 4 d., t. y. tą pačią dieną buvo pateikti ir pareiškėjų balsavimo raštu biuleteniai, todėl administratorius fiziškai neturėjo galimybių apie kitokį nutarimo projektą informuoti kitus kreditorius, o pareiškėjai, nedalyvaudami kreditorių susirinkime, prisiėmė riziką, kad gali būti priimtas kitoks, negu jie pasirinko, nutarimo projektas.

10Taip pat teismas pažymėjo, kad nutarimas yra deklaratyvaus pobūdžio, jame atkartotos įstatymo nuostatos, o įpareigojimas pateikti teismui ieškinį dėl žalos atlyginimo ir pateikti ataskaitą apie sandorius, sudarytus per 36 mėnesius, nepažeidžia pareiškėjų teisių ir teisėtų interesų. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog kreditoriai, priimdami nutarimą antru darbotvarkės klausimu, konstatavo, kad teisinio – finansinio audito išvados yra paviršutiniškos, neatskleistos svarbios aplinkybės, o pareiškėjų teiginiai, jog ieškinys bus nepagrįstas, kad teismas nubaus įmonę bauda už piktnaudžiavimą teise, yra tik jų pamąstymas (versija). Dėl to nėra pagrindo pripažinti skundžiamą nutarimą negaliojančiu.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Pareiškėjai UAB „Selita“ ir Ko bei UAB „Druskininkų Rasa“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti jų skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu bei jį panaikinti (70-76 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Skundžiama teismo nutartis, priimta pažeidus ĮBĮ bei CPK procesines normas, kadangi pareiškėjų skundas turėjo būti išnagrinėtas ne rašytinio, bet žodinio proceso tvarka (ĮBĮ 10 str. 1 d., CPK 1 str. 1 d., 153 str. 1 d., 2 d.).
  2. Teismas nukrypo nuo teismų praktikos, konstatavęs, jog skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas, nepažeidus kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos ir procedūros. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, neinformavus kreditorių apie svarstytinus nutarimų projektus, bei kreditorių susirinkime priėmus dėl jų sprendimus, pažeidžiamos kreditoriaus teisės, ir toks kreditoriaus teisių pažeidimas lemia priimto nutarimo neteisėtumo faktą.
  3. Aplinkybė, kad naujas nutarimo projektas buvo pateiktas tą pačią dieną, kai gauti pareiškėjų balsavimo raštu biuleteniai, nepateisina pareiškėjų neinformavimo fakto. Bankroto administratorius, siekdamas nepažeisti kitų kreditorių teisių bei teisėtų interesų balsuoti bei priimti sprendimus atitinkamais klausimais, naują nutarimo projektą turėjo pateikti sekančiam susirinkimui, o ne teikti jį svarstyti 2011 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkime.
  4. Teismas, nurodydamas, kad pareiškėjų balsai nebūtų turėję įtakos skundžiamo nutarimo priėmimui, paneigė smulkesnių kreditorių teisę išreikšti nuomonę dėl svarstytinų klausimų, o vien tai, jog nutarimas buvo priimtas balsų dauguma, savaime nesudaro pagrindo teiginiui, kad jis buvo priimtas nepažeidžiant įstatymų nustatytos nutarimų priėmimo tvarkos, ir, esant kitiems pažeidimas, toks nutarimas turi būti panaikintas.
  5. Pareiškėjai skunde išsamiai nurodė, kaip priimtas nutarimas pažeidžia jų (kreditorių) teises, kad vykdant nereikalingą nutarimą, sumažės bankrutavusios įmonės turtas, nes bankrutavusiai įmonei reikės sumokėti bylinėjimosi išlaidas, dėl to kreditoriai gaus mažesnį savo reikalavimų patenkinimą. Be to, nepagrįsta kreditorių nuomonė dėl audito išvadų paviršutiniškumo.
  6. Kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą, kuris pagal ĮBĮ 23 straipsnį nepriskiriamas jo kompetencijai.

13Atsiliepime į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo BUAB „Rita“ prašo jį spręsti teismo nuožiūra (83-84 b. l.). Nurodo, kad ginčo nutarimas yra prieštaringas, neaiškus, jį įvykdyti bus sunku, nes žalos dydis negali būti lygus visų finansinių reikalavimų sumai, kaip nurodyta priimtame nutarime, be to įmonė dar nėra išregistruota, todėl nuostoliai kreditoriams gali būti tik tikėtini. Juolab, kad ieškinio surašymui reikalinga atlygintina kvalifikuoto teisininko pagalba, be to, vykstant teisminiam ginčui, užsitęs bankroto procedūra.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

17Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, balsuoti jame priimamais klausimais ir ginti savo teises (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p., 22 str. 6 d.). Kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka numatyta ĮBĮ 24 straipsnyje, kurio 1 dalyje įtvirtinta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis; be to, kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo ir ši nuomonė turi būti įskaitoma į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus, apie tai paskelbiant kreditorių susirinkimo metu. Dėl to kreditorius turi teisę prieš kreditorių susirinkimą gauti kreditorių susirinkimo nutarimų projektus bei darbotvarkės pasiūlymus, kad galėtų pareikšti dėl jų savo nuomonę.

18Nagrinėjamu atveju apeliantai nebuvo informuoti apie kitų BUAB „Rita“ kreditorių pateiktą pasiūlymą, priimtą ginčijamu nutarimu, kuris nebuvo nurodytas ir balsavimo raštu biuletenyje, todėl neturėjo galimybės išreikšti dėl jo savo nuomonės, o tai pažeidžia apeliantų teises, nurodytas ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte, 22 straipsnio 6 dalyje bei 24 straipsnio 1 dalyje (11-26 b. l.), tačiau pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama esant pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

19Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog apeliantų balsavimas nebūtų turėjęs įtakos skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimui. Ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti kreditorių susirinkime, kuriame, kaip minėta, nutarimui priimti pakanka, kai už jį atvirai balsuoja kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Šiuo atveju bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių, balsavusių „už“ ginčo nutarimus, teismo patvirtintų reikalavimų suma sudaro 50,81 proc. visų teismo patvirtintų BUAB „Rita“ kreditorių finansinių reikalavimų, todėl apeliantų, kurių finansiniai reikalavimai sudaro 27,63 proc. teismo patvirtintų reikalavimų, balsavimas dėl ginčo nutrimo nebūtų pakeitęs jo turinio. Taigi nagrinėjamu atveju vien tik nustatyti kreditorių susirinkimo organizavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos procedūriniai pažeidimai nesudaro pagrindo panaikinti ginčijamą nutarimą.

20Nepagrįsta ir apelianto nuoroda, kad ginčijamas nutarimas pažeidžia BUAB „Rita“ bei įmonės kreditorių, tarp jų – apeliantų, teises ir prieštarauja jų teisėtiems interesams. Apygardos teismas teisingai konstatavo, jog ginčo nutarimas įpareigoti bankroto administratorių pateikti kreditorių susirinkimui sandorių, sudarytų per 36 mėnesius, analizę, yra deklaratyvus, atkartojantis ĮBĮ nuostatas, kadangi ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte numatyta bankroto administratoriaus pareiga patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

21Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir apeliantų teiginys, kad įpareigojimas bankroto administratoriui kreiptis į teismą su ieškiniu bankrutavusios įmonės vadovui ir akcininkams dėl žalos, padarytos šiai įmonei, atlyginimo, pažeidžia tiek bankrutavusios įmonės, tiek ir jos kreditorių interesus. Pažymėtina, kad tik teismas turi teisę spręsti dėl ieškinio (ne)pagrįstumo. Be to, priešingai nei nurodo apeliantai, ginčo nutarimu nustatytas įpareigojimas bankroto administratoriui kreiptis į teismą su ieškiniu, priimtas, siekiant apginti BUAB „Rita“ bei jos kreditorių teises bei teisėtus interesus, nes nustačius, jog ieškinys pagrįstas, bankrutavusiai įmonei bus priteista žalos, iš kurios įmonė galės bent iš dalies patenkinti kreditorių reikalavimus (ĮBĮ 3 str., 21 str., 35 str.).

22Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti iš esmės teisingą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

23Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentų, nes jie nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartimi iškelta UAB... 4. 2011 m. liepos 4 d. įvyko BUAB „Rita“ kreditorių susirinkimas Nr. 6,... 5. Pareiškėjai (BUAB „Rita“ kreditoriai) UAB „Selita“ ir Ko bei UAB... 6. Suinteresuoto asmens BUAB „Rita“ bankroto administratorius atsiliepime į... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 18 d. nutartimi atmetė pareiškėjų... 9. Nurodė, kad, priimant skundžiamą nutarimą „už“ balsavo 50,81 proc.... 10. Taip pat teismas pažymėjo, kad nutarimas yra deklaratyvaus pobūdžio, jame... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Pareiškėjai UAB „Selita“ ir Ko bei UAB „Druskininkų Rasa“ atskiruoju... 13. Atsiliepime į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti... 18. Nagrinėjamu atveju apeliantai nebuvo informuoti apie kitų BUAB „Rita“... 19. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos... 20. Nepagrįsta ir apelianto nuoroda, kad ginčijamas nutarimas pažeidžia BUAB... 21. Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir apeliantų... 22. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti iš esmės... 23. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartį....