Byla 2-1383/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų S. V. įmonės „Santera“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ryterna“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutarties paskirti bankroto administratorių civilinėje byloje Nr. B2-1720-324/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Avia Catering“ direktoriaus V. F., S. V. įmonės „Santera“, Ramirent Baltic AS, uždarųjų akcinių bendrovių „Ryterna“ ir „Industek“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Avia Catering“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė

5Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Avia Catering“ iškėlimo bei jo bankroto administratoriaus paskyrimo.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 18 d. nutartimi atsakovui UAB „Avia Catering“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė Paulių Paulavičių.

7III

8Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskiruosius skundus argumentai

9Ieškovas S. V. įmonė „Santera“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutarties dalį dėl administratoriaus Pauliaus Paulavičiaus skyrimo. Bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“.

10Atskirajame skunde nurodo:

 1. Teismas neteisingai įvertino bankroto administratorių užimtumą: UAB „Verslo konsultantai“ fizinis bankroto administratorius vykdo po 8,3 įmonių bankroto procedūras, Paulius Paulavičius – 17, o UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ – 17,5. UAB „Verslo konsultantai“ turi pranašumą prieš paskirtąjį administratorių, nes UAB „Verslo konsultantai“ yra kur kas mažiau užimti. Turėdami mažiausią darbo krūvį, didelę patirtį UAB „Verslo konsultantai“ tinkamai ir operatyviai vykdys bankroto procedūrą.
 2. UAB „Verslo konsultantai“ yra juridinis asmuo, todėl turi kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų, o tai užtikrina bankroto procedūrų vykdymo efektyvumą, operatyvumą, ekonomiškesnį lėšų administravimo išlaidoms panaudojimą.

11Ieškovas UAB „Ryterna“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutarties dalį dėl administratoriaus Pauliaus Paulavičiaus skyrimo. Bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto procesas“.

12Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Apeliantas abejoja paskirto administratoriaus objektyvumu ir nešališkumu, kadangi administratoriaus kandidatūrą pasiūlė atsakovo direktorius.
 2. Teismų praktikoje pripažįstama, kad aplinkybė, jog bankroto administratoriumi yra paskirtas asmuo, kurį siūlo įmonės bankroto bylos iškėlimą inicijuojantys vadovai, dažniausiai yra vertinama neigiamai, nes bankroto procese gali sukelti abejonių dėl galimos šališkos ir suinteresuotos tokio asmens veiklos ir komplikuoti bankroto procedūras. Todėl teismas privalėjo bankroto administratoriumi skirti ne atsakovo vadovo pasiūlytą asmenį.
 3. Bankroto administratoriaus buveinė nėra ir negali būti lemiamu bankroto administratoriaus skyrimo kriterijumi.
 4. Teismas nevertino UAB „Ryterna“ pasiūlyto administratoriaus UAB „Bankroto procesas“ užimtumo, taip pat UAB „Viresita“ administruojamų įmonių skaičiaus, kas patvirtina, kad skundžiama nutarties dalis yra nepakankamai motyvuota, nepagrįsta ir naikintina.

13Ieškovas UAB „Avia Catering“ direktorius V. F. prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo palikti nepakeistą, o apeliantų atskiruosius skundus atmesti.

14Atsiliepime į atskiruosius skundus nurodo šiuos argumentus:

 1. S. V. įmonė „Santera“ yra suinteresuota, kad teismas paskirtų būtent jų siūlomą kandidatą, kadangi įmonės ir atsakovo santykiai yra konfliktiniai.
 2. Nepagrįsti S. V. įmonės „Santera“ argumentai, kad juridinis asmuo geriau administruotų bendrovę dėl didesnio darbuotojų skaičiaus. Kadangi atsakovas yra nedidelė bendrovė, todėl bankroto procedūroms tinkamai įvykdyti nereikia tiek daug darbuotojų.
 3. Juridinio administratoriaus administravimo paslaugų sąmata dažniausiai yra 30-50 procentų didesnė nei fizinio administratoriaus teikiamų paslaugų.
 4. Nesutinka su UAB „Ryterna“ argumentu, kad administratoriaus paskyrimas, kurio buveinės vieta yra kitame mieste nei administruojamos įmonės, nesąlygos papildomų administravimo išlaidų.
 5. Apelianto UAB „Ryterna“ siūlomas kandidatas UAB „Bankroto procesas“ nėra užbaigęs nė vienos bankroto procedūros, taip pat šiuo metu nė vienos bankroto procedūros nevykdo, todėl abejotina jo sugebėjimu tinkamai administruoti bendrovę.
 6. Tai, kad teismas atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Avia Catering“ direktoriaus pasiūlytą kandidatą, nesudaro pagrindo spręsti dėl administratoriaus šališkumo.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirieji skundai atmestini.

17Apeliantai skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas Paulius Paulavičius.

18Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas paskiria įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų. Taigi teismas turi įgaliojimus spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tai reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Teismo galios spręsti administratoriaus kandidatūros klausimą užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šios galios suteiktos, sprendimą parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir atitikti įstatymą, todėl teismo teisė spręsti dėl administratoriaus paskyrimo nelaikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, skirdamas administratorių, atsižvelgia į daugelį svarbių aplinkybių, tačiau nė vienai iš jų negali būti teikiamas prioritetas. Todėl atmestinas apelianto S. V. įmonės „Santera“ argumentas, kad UAB „Verslo konsultantai“ turi pranašumą prieš paskirtąjį administratorių, nes yra mažiau užimti. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratorių, atsižvelgė į tai, kad bankroto procedūras geriau įgyvendinti pavyktų administratoriui, kurio buveinė yra atsakovo bendrovės buvimo vietoje, todėl administratorių, kurių buveinės vieta yra Vilniuje (UAB „Viresita“ ir UAB „Bankroto procesas“), kandidatūras atmetė. Teismas, įvertinęs Pauliaus Paulavičiaus, kiekviename juridiniame asmenyje dirbančių darbuotojų patirtį ir užimtumą, sprendė, kad Pauliaus Paulavičiaus darbo patirtis ir optimalus darbo krūvis jam leis tinkamai atlikti bankrutuojančios įmonės administravimo paslaugas ir atstovauti kreditorių interesams. Teisėjų kolegija šiems pirmosios instancijos teismo argumentams pritaria. Todėl sutikti su apelianto UAB „Ryterna“ teiginiu, kad teismas bankroto administratorių paskyrė nepakankamai motyvuodamas, nėra pagrindo.

20Teisėjų kolegija atmeta apelianto UAB „Ryterna“ argumentą, jog teismas privalėjo bankroto administratoriumi skirti ne atsakovo vadovo pasiūlytą asmenį. Įstatymas suteikia bankrutuojančios bendrovės vadovui, kuris inicijavo bendrovei bankroto bylos iškėlimą, teisę siūlyti administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 5 str. 1 d. 3 p., 11 str. 2 d.), todėl vien aplinkybė, jog administratoriumi paskirtas bankrutuojančios bendrovės vadovo pasiūlytas kandidatas, savaime nepatvirtina teismo nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo bei nesudaro pagrindo spręsti apie tokio kandidato suinteresuotumą bankroto bylos eiga. Šias aplinkybes būtina įrodyti, tačiau nagrinėjimu atveju apeliantas UAB „Ryterna“ nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus šališkumą ir neobjektyvumą (CPK 178 str.). Teismui taip pat nėra pateikta įrodymų, kurie sukeltų abejonių dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus galimybės vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūras. Aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civ. byloje 2-468/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-629/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-960/2009, 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1597/2009).

21Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, Paulius Paulavičius sutiko teikti atsakovo bankroto administravimo paslaugas (T. 1, b. l. 74). Ūkio ministerijos pažymėjimas patvirtina, kad jam leidžiama teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (T. 1, b. l. 85), o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pranešė, jog administratorius atitinka ĮBĮ reikalavimus (T. 1, b. l. 87). Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 9 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1861/2010, 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2-585/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011 ir kt.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė, jog paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais ir turi ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises. Bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 punktas) laikymasis užtikrina, kad, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas).

23Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis administratorius pareigas atlieka netinkamai, jis ĮBĮ nustatyta tvarka galės būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.).

24Šioje nutartyje nustatytų aplinkybių bei išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įmonės bankroto administratoriaus paskyrimą reglamentuojančias teisės normas, todėl keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Palikti Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutarties dalį dėl UAB „Avia Catering“ bankroto administratoriaus paskyrimo nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų... 3. Teisėjų kolegija... 4.
 1. Ginčo esmė
...
5. Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Avia... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 18 d. nutartimi atsakovui UAB... 7. III... 8. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskiruosius skundus argumentai... 9. Ieškovas S. V. įmonė „Santera“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 10. Atskirajame skunde nurodo:
 1. Teismas neteisingai įvertino... 11. Ieškovas UAB „Ryterna“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m.... 12. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Apeliantas... 13. Ieškovas UAB „Avia Catering“ direktorius V. F. prašo Kauno apygardos... 14. Atsiliepime į atskiruosius skundus nurodo šiuos argumentus:
    15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirieji skundai atmestini.... 17. Apeliantai skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria... 18. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal formuojamą teismų praktiką, teismas,... 20. Teisėjų kolegija atmeta apelianto UAB „Ryterna“ argumentą, jog teismas... 21. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, Paulius Paulavičius sutiko teikti... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto administratorius veikia vadovaudamasis... 23. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu ateityje bus nustatyta, jog... 24. Šioje nutartyje nustatytų aplinkybių bei išdėstytų argumentų pagrindu... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Palikti Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutarties dalį dėl...