Byla 2-629/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus K. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarties, kuria panaikintos Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 26 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir atmestas kreditoriaus K. B. prašymas BAB „Daisotra“ bankroto byloje Nr. B2-89-436/2009, ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nutartimi AB „Daisotra“ buvo iškelta bankroto byla, o administratoriumi paskirtas UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

3BAB „Daisotra“ kreditorius K. B. 2009 m. vasario 21 d. kreipėsi į teismą su skundais, prašydamas pripažinti negaliojančiais 2008 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimus dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos bei 2007 m. gegužės 14 d., 2007 m. birželio 19 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų dalis dėl BAB „Daisotra“ veiklos ir buhalterinės apskaitos laikotarpiu tarp 2003 m. liepos 1 d. ir 2006 m. liepos 1 d. audito atlikimo, audito įmonės parinkimo bei atlyginimo už auditą nustatymo ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti BAB „Daisotra“ administratoriui ir jo įgaliotam asmeniui G. A. vykdyti skundžiamus AB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo nutarimus iki bus išspręstas ginčas dėl minėtų kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais (27 t., b. l. 6-7).

4Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 26 d. nutartimi patenkino kreditoriaus K. B. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - uždraudė BAB „Daisotra“ administratoriui UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ir jo įgaliotam asmeniui G. A. vykdyti BAB „Daisotra“ 2008 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimus ir 2007 m. gegužės 14 d., 2007 m. birželio 19 d. kreditorių susirinkimų nutarimus dėl BAB „Daisotra“ veiklos ir buhalterinės apskaitos laikotarpiu tarp 2003 m. liepos 1 d. ir 2006 m. liepos 1 d. audito atlikimo, audito įmonės parinkimo, atlyginimo už auditą nustatymo, iki bus išspręstas teisme ginčas dėl 2008 m. rugpjūčio 25 d., 2007 m. gegužės 14 d. bei 2007 m. birželio 19 d. įvykusių bankrutavusios AB „Daisotra“ kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais (27 t., b. l. 44-45).

5Kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ 2009 m. kovo 26 d. per Kauno apygardos teismą pateikė atskirąjį skundą dėl 2009 m. vasario 26 d. to paties teismo nutarties, prašydamas panaikinti skundžiama nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (27 t., b. l. 164-166).

6Kauno apygardos teismas, sutikdamas su atskiruoju skundu, 2009 m. kovo 27 d. nutartimi panaikino 2009-02-26 nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir atmetė kreditoriaus K. B. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (27 t., b. l. 189-190). Teismas nurodė, kad po skundžiamų kreditorių susirinkimų nutarimų priėmimo praėjus ilgam laiko tarpui, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti juos vykdyti iki skundų išnagrinėjimo iš esmės vilkina bankroto procedūrą. Be to, šiais kreditorių susirinkimų nutarimais nebuvo sprendžiami įmonės ūkinės komercinės veiklos ir disponavimo turtu klausimai, todėl net jeigu po jų įvykdymo bus pripažinta, kad šie nutarimai neteisėti, tokio teismo procesinio sprendimo įvykdymas neturėtų ypatingai pasunkėti ar tapti neįmanomu. Atsižvelgdamas į tai, jog 2008 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, nors ir kito kreditoriaus, tačiau buvo apskųsti teismui, tačiau teismo buvo palikti galioti, apygardos teismas konstatavo, kad šių nutarimų vykdymo sustabdymas pažeistų bankroto proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus bei kreditorių, kurie neabejoja 2008 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumu, teisėtus lūkesčius.

7Kreditorius K. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti 2009-03-27 Kauno apygardos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Eurazijos logistika“ atskirąjį skundą atmesti bei palikti galioti 2009 m. vasario 26 d. Kauno apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo (28 t., b. l. 22-23). Apeliantas skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Kauno apygardos teismas skundžiamoje nutartyje nurodydamas, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra tikslingas dėl to, kad 2008 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, nors ir kito kreditoriaus, tačiau buvo apskųsti teismui bei palikti galioti, nespręsdamas bylos iš esmės, išsakė savo išankstinę nuomonę dėl kreditoriaus K. B. pareikštų skundų dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo ir iš esmės pripažino pareiškėjo skundus nepagrįstais. Kita vertus, teismas neįvertino tos aplinkybės, jog K. B. nebuvo dalyvaujančiu byloje asmeniu civilinėje byloje pagal kito kreditoriaus pareikštą skundą dėl 2008 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, be to, skirtingų kreditorių skunduose nurodytos skirtingos faktinės aplinkybės bei kita argumentacija.
  2. Nepagrįsta teismo išvada, kad net ir įvykdžius skundžiamus kreditorių nutarimus, teismo procesinio sprendimo dėl pripažinimo, kad šie nutarimai neteisėti, įvykdymas neturėtų ypatingai pasunkėti ar tapti neįmanomu. Neuždraudus vykdyti minėtų kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų ir administratoriui įvykdžius šiuos sprendimus, tarp BAB „Daisotra“ ir parinktos audito kompanijos būtų sudaryta sutartis dėl audito paslaugų. Teismui pripažinus, jog dalis 2007 m. gegužės 14 d. bei 2007 m. birželio 19 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų yra neteisėti ir negaliojantys, iškiltų klausimas ir dėl sudarytos su pasirinkta audito kompanija sutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Toks teismo sprendimas liktų neįvykdytas, kadangi BAB „Daisotra“ vis tiek privalėtų atsiskaityti su audito kompanija už jos atliktą darbą.
  3. Be to, šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl BAB „Daisotra“ administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ atstatydinimo, todėl įpareigojimas UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ vykdyti ginčytinus kreditorių susirinkimo nutarimus, sukeltų abejonių dėl UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ veiksmų teisėtumo.

8Kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti jį nenagrinėtu arba atmesti, o skundžiamą 2009 m. kovo 27 d. Kauno apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodoma:

  1. Atskirąjį skundą pateikė neįgaliotas asmuo, kadangi atskirajame skunde bei atstovavimo sutartyje su advokatu neteisingai nurodytas K. B. asmens kodas, todėl nėra galimybės identifikuoti, ar iš tiesų atstovavimo sutartį su advokatu pasirašė BAB „Daisotra“ kreditorius K. B.
  2. K. B., pateikdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad yra reali grėsmė jo interesams, ar kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
  3. CPK 338 straipsnyje bei 306 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad atskirasis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, todėl apelianto naujai nurodomi argumentai dėl būsimos sutarties sąlygų su audito kompanija turi būti palikti nenagrinėti.
  4. Iš byloje esančių BAB „Daisotra“ administratoriaus siunčiamų pranešimų kreditoriams bei pašto korespondencijos sąrašo matyti, kad pranešimai K. B. apie kreditorių susirinkimus buvo išsiųsti jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Iš šių duomenų matyti, kad K. B. skundus pateikė praėjus beveik 6 mėnesiams nuo 2008-08-25 vykusio BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimo ir beveik 2 metams nuo 2007-05-14 bei 2007-06-19 BAB „Daisotra“ kreditorių susirinkimų, t. y. praleidęs ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytą 14 dienų terminą. Tai leidžia daryti išvadą, kad K. B. piktnaudžiauja savo teisėmis, vilkina bankroto bylos nagrinėjimą, kreditorių priimtų nutarimų vykdymą, todėl jam turi būti skirta CPK 95 straipsnyje numatyta 20 000 Lt dydžio bauda.
  5. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų teisingumo ir proporcingumo principus, kadangi skundai pateikti praleidus apskundimo terminus, o pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų vilkinama bankroto byla, kuri ir taip jau tęsiasi 3 metus, ir tokiu būdu būtų daroma žala tiek bankrutavusiai bendrovei, tiek visiems jos kreditoriams, kurių kreditoriniai reikalavimai iki šios dienos nėra patenkinti.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

11Pagal CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktą, pirmosios instancijos teismas, gavęs atskirąjį skundą dėl jo paties priimtos nutarties, sutikdamas su atskiruoju skundu, rašytinio proceso tvarka pats panaikina skundžiamą nutartį, išsiųsdamas priimtos šiuo klausimu nutarties nuorašą byloje dalyvaujantiems asmenims.

12Šioje byloje skundžiama apygardos teismo 2009-03-27 nutartis, kuria pagal UAB „Eurazijos logistika“ atskirąjį skundą panaikinta to paties teismo 2009-02-26 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei atmestas kreditoriaus K. B. prašymas jas taikyti; taigi šių priemonių taikymo ir panaikinimo teisėtumas bei pagrįstumas yra šios apeliacijos dalykas.

13Teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje (CPK 338 str.) nurodytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų.

14CPK 144 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Remiantis šia proceso teisės norma, suinteresuoto asmens prašymu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį (skundą), t. y. ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tačiau, vadovaujantis CPK 145 straipsnio antrąja dalimi, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais. Šie principai reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu nesukeltų atsakovui nuostolių, arba šie nuostoliai būtų minimalūs.

15Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių klausimas svarstomas bankroto byloje, o bankroto proceso paskirtis yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei skolininkei visiškai ar iš dalies likviduojant skolų naštą ir taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Bankroto bylos esmė – bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių gynimas, sudarant sąlygas visiems kreditoriams maksimaliai patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto byloje vienas iš ypatumų yra tas, kad jos taikomos atsižvelgiant ne tik į prašymą padavusių, bet ir į kitų įmonės kreditorių interesus.

16Apeliantas nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas išreiškė išankstinę nuomonę dėl kreditoriaus K. B. pareikštų skundų pagrįstumo. Bylos duomenimis, 2008 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimai dėl parduodamo turto kainos, kuriuos skundžia ir K. B., jau buvo apskųsti kito kreditoriaus, tačiau įsiteisėjusiomis Kauno apygardos teismo 2008-12-09 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2009-02-12 nutartimis šie nutarimai nebuvo pripažinti neteisėtais. Nors apygardos teismas ir nurodė šią aplinkybę apie teismų nutartis, tačiau nėra pagrindo teigti, jog tuo jis išreiškė išankstinę nuomonę dėl K. B. skundų pagrįstumo, nes teismas dėl to nepasisakė.

17Apygardos teismas, panaikindamas 2009 m. vasario 26 d. nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir atmesdamas kreditoriaus K. B. prašymą, turėjo pagrindo atsižvelgti į tai, kad nuo skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo praėjo pakankamai ilgas laiko tarpas (skundžiami nutarimai priimti 2007-2008 metais), juolab kad per visą tą laiką šie nutarimai taip ir nebuvo įvykdyti (turtas neparduotas, auditas neatliktas) bei nėra duomenų, kad jie būtų vykdomi šiuo metu.

18Civilinio proceso įstatymas numato dalyvaujantiems byloje asmenims pareigą sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai, nurodyti tikslų adresą, kuriuo turi būti siunčiami teismo dokumentai (CPK 7 str. 2 d., 37 str., 42 str. 5 d.). Taigi kreditoriai bankroto byloje, kaip ir bet kurie kiti civilinėje byloje dalyvaujantys asmenys, turi būti aktyvūs ir domėtis jos eiga, juolab kad pagal ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 4 punktą, kreditorius bankroto byloje turi teisę kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą.

19Iš byloje esančių BAB „Daisotra“ administratoriaus siunčiamų pranešimų kreditoriams bei pašto korespondencijos sąrašo matyti, kad K. B. buvo pranešta apie kreditorių susirinkimus (27 t., b. l. 29, 34), tačiau jis kreditorių susirinkimuose nedalyvavo, o skundus dėl šių susirinkimų metu priimtų nutarimų pateikė praėjus nuo 6 mėnesių iki 2 metų nuo jų priėmimo (27 t., b. l. 3-4, 6-7). Nors teisėjų kolegija šiuo atveju nesprendžia nurodytų skundų priėmimo klausimo ir nevertina jų pateikimo savalaikiškumo, tačiau minėta aplinkybė, jog apeliantas skundus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pateikė praėjus pakankamai ilgam laiko tarpui nuo jų priėmimo ir jie dar nėra įvykdyti, leidžia daryti išvadą, jog draudimas vykdyti minėtus kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 2007-2008 metais, pažeistų ne tik proceso koncentruotumo principą, bet ir kitų kreditorių interesus, protingumo bei proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus (CPK 7 str., CK 1.5 str.). Juolab kad ir toliau taikant šias laikinąsias apsaugos priemones, pakankamai ilgai besitęsiantis BAB „Daisotra“ bankroto procesas dar labiau užsitęstų, o tai gali sukelti neproporcingai sunkias pasekmes, turint omenyje dabartinę ekonominę situaciją Lietuvoje, kai parduodamo turto vertė nuolat krenta, dėl ko gali ženkliai sumažėti kreditorių, tarp jų ir apelianto K. B., galimybės gauti savo reikalavimų patenkinimą.

20Beje, nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas savaime nereiškia, kad ginčijami kreditorių susirinkimų nutarimai bus tuoj pat įvykdyti ir taip bus apsunkintas galimo teigiamo K. B. teismo sprendimo įvykdymas, juolab kad, bylos duomenimis, šiuo metu yra sprendžiami BAB „Daisotra“ bankroto administratoriaus atstatydinimo ir pakeitimo klausimai, kurie dar neišspręsti (27 t., b. l. 191-192, 28 t., b. l. 34-38, 40-43).

21Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantas nepateikė Apeliaciniam teismui papildomų duomenų ar argumentų, kurie paneigtų skundžiamos teismo nutarties išvadas (CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

22Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutartį, kuria panaikinta Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 26 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo ir atmestas kreditoriaus K. B. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kauno apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nutartimi AB „Daisotra“ buvo... 3. BAB „Daisotra“ kreditorius K. B. 2009 m. vasario 21 d. kreipėsi į teismą... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 26 d. nutartimi patenkino kreditoriaus... 5. Kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ 2009 m. kovo 26 d. per Kauno... 6. Kauno apygardos teismas, sutikdamas su atskiruoju skundu, 2009 m. kovo 27 d.... 7. Kreditorius K. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti 2009-03-27 Kauno... 8. Kreditorius UAB „Eurazijos logistika“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 9. Atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 11. Pagal CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktą, pirmosios instancijos teismas,... 12. Šioje byloje skundžiama apygardos teismo 2009-03-27 nutartis, kuria pagal UAB... 13. Teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje (CPK 338... 14. CPK 144 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių... 15. Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių klausimas svarstomas... 16. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas išreiškė... 17. Apygardos teismas, panaikindamas 2009 m. vasario 26 d. nutartį, kuria... 18. Civilinio proceso įstatymas numato dalyvaujantiems byloje asmenims pareigą... 19. Iš byloje esančių BAB „Daisotra“ administratoriaus siunčiamų... 20. Beje, nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas savaime... 21. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantas nepateikė Apeliaciniam teismui... 22. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, konstatuoja,... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutartį,...