Byla B2-2308-480/2016
Dėl bankrutavusios UAB „Marijampolės duona“ bankroto administratoriaus patikslintos veiklos ataskaitos panaikinimo, suinteresuotas asmuo bankrutavusi UAB „Marijampolės duona“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2sekretoriaujant Reginai Mockevičienei,

3dalyvaujant pareiškėjui J. L., pareiškėjo atstovei advokatei Sonatai Žukauskienei,

4suinteresuoto asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės duona” atstovams bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valnetas” įgaliotam asmeniui V. S. ir advokatui Vytautui Geležiniui,

5teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo J. L. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės duona“ 2016 m. birželio 23 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimo ir dėl bankrutavusios UAB „Marijampolės duona“ bankroto administratoriaus patikslintos veiklos ataskaitos panaikinimo, suinteresuotas asmuo bankrutavusi UAB „Marijampolės duona“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“,

Nustatė

6Pareiškėjas (kreditorius) J. L. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo panaikinti 2016-06-23 BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių komiteto nutarimo Nr. 12 dalį, kuria buvo nutarta patikslinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos dalį „Dėl ataskaitiniu laikotarpiu gautų pajamų ir patirtų išlaidų“ už laikotarpį nuo 2014-06-25 iki 2015-09-24, bei 2016-06-23 BUAB „Marijampolės duona“ bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ patikslintą ataskaitą dalyje „Dėl ataskaitiniu laikotarpiu gautų pajamų ir patirtų išlaidų“ už laikotarpį nuo 2014-06-25 iki 2015-09-24; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Pareiškėjas ir jo atstovė nurodo, kad teismo 2013-01-14 nutartimi buvo patvirtintas jo, kaip hipotekos kreditoriaus, 53 224,99 Eur finansinis reikalavimas. Įkeistas turtas buvo parduotas iš varžytynių už 120 192,30 Eur (415 000 Lt). 2014-09-03 administratorius pervedė pareiškėjui 53 224,99 Eur. 2015-10-05 kreditorių komiteto posėdyje buvo patvirtinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2014-06-25 iki 2015-09-24 ir tame tarpe administratoriaus išlaidų paskirstymas, nustatant, jog pareiškėjas turi prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo 27989,18 Eur suma. Nesutikdamas su šiuo kreditorių komiteto nutarimu dalyje dėl administravimo išlaidų paskirstymo, pareiškėjas pateikė skundą, kurį Kauno apygardos teismas 2016-01-18 nutartimi atmetė, o Lietuvos apeliacinis teismas paliko Kauno apygardos teismo nutartį nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje nurodė, kad administratorius iš esmės teisingai skaičiavo pareiškėjui tenkantį administravimo išlaidų procentą, tačiau suklydo nurodydamas administravimo išlaidų dydį, bei, kad yra ir daugiau netikslumų, kurie šalintini bankroto administratoriaus, pateikiant apeliantui naują reikalavimą dėl administravimo išlaidu dengimo. Pareiškėjo nuomone, ši nutartis nepatvirtina reikalaujamų išlaidų teisingo apskaičiavimo. Tai, kad teismas pasisakė dėl nagrinėjamu atveju administravimo išlaidų apskaičiavimo principo proporcingai nuo visų įmonės gautų lėšų, nereiškia, kad nustatė konkretų administravimo išlaidų dydį, kurį turi sumokėti įkaito kreditorius. Patikslintoje veiklos ataskaitoje nustatyta, kad pareiškėjas privalo sumokėti 29 187,58 Eur iš 91 840,00 Eur administravimo išlaidų, t. y. 32 proc. visų administravimo išlaidų. Pareiškėjo nuomone, patikslintoje ataskaitoje nustatyta administravimo išlaidų dengimo tvarka prieštarauja IBĮ įtvirtintai administravimo išlaidų dengimo tvarkai, todėl joje nurodyta administravimo išlaidų dengimo suma, kuria turėtų prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo, yra akivaizdžiai neteisinga. Ataskaitoje nurodyta, kad bankroto metu gauta 167 474,75 Eur pajamų. Netgi laikant, kad administratoriaus nurodytos išlaidos yra teisingos, padengus visas administravimo išlaidas lieka 75 634,75 Eur, iš kurių ir turėjo būti pervesta jam, kaip įkaito turėtojui, 53 224,99 Eur suma, bei likusi suma paskirstyta proporcingai kitiems kreditoriams. Todėl pareiškėjas prisidėjo prie administravimo išlaidų padengimo, pardavus jam įkeistą nekilnojamąjį turtą. Bendra kreditorinių reikalavimų suma yra 727 600,67 Eur, pareiškėjui sumokėta 53 224,99 Eur suma sudaro 7,3 proc. visų reikalavimų. Todėl pareiškėjui tenkantis administravimo išlaidų dydis galėtų būti tik 6704 Eur. Ginčijamoje ataskaitoje ir nutarime yra neteisingai apskaičiuotas ir nurodytas administravimo išlaidų dydis, pareiškėjas ginčija tiek administratoriaus nurodytas pajamas, tiek išlaidas. Administratoriaus visose pateiktose ataskaitose yra nurodomi skirtingi duomenys. Ankstesnėje ataskaitoje buvo nurodyta, jog įmonė bankroto proceso metu gavo 161 134,59 Eur pajamų, gi šioje ataskaitoje nurodoma, kad gavo 167 474,75 Eur pajamų., taip pat nurodytos skirtingos išlaidų sumos. Pareiškėjas nesutinka su 1 lentelėje nurodytomis 1.9 punkte nurodyta pajamų suma. Administratorius išlaidas nurodo su PVM, nors PVM sumas susigrąžina, tačiau į pajamas jų neįtraukia. Į administravimo išlaidas yra įtrauktos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, nors įstatymas tai draudžia. Nepagrįstos su darbo santykiais susijusios išlaidos – 210 718,35 Lt vieno pastato saugojimui, kas sudaro daugiau nei pusę pastato vertės. Pastatas stovėjo faktiškai tuščias ir nenaudojamas. Pareiškėjo įsitikinimu, didžioji dalis nurodytų išlaidų nėra patirta ir jas būtina patikrinti.

8Suinteresuoto asmens BUAB „Marijampolės duona“ atstovai prašo pareiškėjo skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pareiškėjas privalo prisidėti prie įmonės administravimo išlaidų dengimo proporcingai pagal kreditorių komiteto patvirtiną sumą. Atsižvelgiant į teismų praktiką, administravimo išlaidų mokėjimas siejamas ne su hipotekos kreditoriaus patvirtinta finansinio reikalavimo suma. Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje jau yra pasisakęs dėl J. L. pareigos prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo bei privalomos dengti išlaidų dalies, todėl gautų pajamų dydis negali būti kvestionuojamas atskiroje civilinėje byloje, taip siekiant revizuoti ankstesnį teismo sprendimą. Lietuvos apeliaciniam teismui 2016-03-17 nutartyje nurodžius, kad J. L. tenkančių administravimo išlaidų paskaičiavime esant aritmetinių netikslumų, kurie turi būti pašalinti bankroto administratoriaus, pateikiant apeliantui naują reikalavimą dėl administravimo išlaidų dengimo, buvo atlikti, tačiau šių netikslumų šalinimas nesudaro pagrindo J. L. iš naujo ginčyti dengtinų administravimo išlaidų proporciją bei jos dydį. Tiek Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1104-480/2016, tiek ir Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-731-823/2016 priimtomis nutartimis konstatavo, kad BUAB „Marijampolės duona“ bankroto administratorius savo ataskaitoje pagrįstai nurodė J. L. iš įstatymo kylančią pareigą dengti administravimo išlaidų dalį ir iš esmės tinkamai nurodė dengtinų administravimo išlaidų proporciją. Teismams konstatavus šias aplinkybes akivaizdu, kad J. L. pateiktu skundu nepagrįstai bando iš naujo revizuoti tiek Kauno apygardos teismo, tiek ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, todėl neturi būti nustatinėjamos aplinkybės kurios jau yra nustatytos.

9Pareiškėjo J. L. skundas atmestinas.

10Iš BUAB „Marijampolės duona“ bankroto bylos Nr. B2-153-480/2016 nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartimi UAB „Marijampolės duona“ iškelta bankroto byla; 2012 m. liepos 10 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, tarp jų pirmos eilės kreditoriaus J. L. 4 011,67 Eur (13 851,50 Lt) finansinis reikalavimas, 2013 m. vasario 12 d. nutartimi patvirtinti patikslinti pirmos eilės kreditorių finansiniai reikalavimai, tarp jų kreditoriaus J. L. 2 564,43 Eur (8 854,48 Lt) finansinis reikalavimas; 2013 m. sausio 14 d. nutartimi patvirtintas hipotekos kreditoriaus (įkaito turėtojo) J. L. 53 224,99 Eur (183 775,23 Lt) finansinis reikalavimas; 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi iš įmonės kreditorių sąrašo išbrauktas hipotekos kreditorius (įkaito turėtojas) J. L., kadangi jo finansinis reikalavimas buvo patenkintas. 2016 m. birželio 23 d. įvyko BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių komiteto posėdis, kuriame dalyvavo (balsavo raštu) 5 BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių komiteto nariai. Iš BUAB „Marijampolės duona“ 2016 m. birželio 23 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 12 nustatyta, kad 2 darbotvarkės klausimu kreditorių komiteto nariai vienbalsiai priėmė nutarimą patikslinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos dalį „Dėl ataskaitiniu laikotarpiu gautų pajamų ir patirtų išlaidų“ už laikotarpį nuo 2014 m. birželio 25 d. iki 2015 m. rugsėjo 24 d. Iš pareiškėjo pateikto skundo nustatyta, kad pareiškėjas prašo panaikinti BUAB „Marijampolės duona“ 2016 m. birželio 23 d. kreditorių komiteto posėdyje 2 darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, bei 2016 m. birželio 23 d. BUAB „Marijampolės duona“ bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ patikslintą ataskaitą dalyje „Dėl ataskaitiniu laikotarpiu gautų pajamų ir patirtų išlaidų“ už laikotarpį nuo 2014 m. birželio 25 d. iki 2015 m. rugsėjo 24 d.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Tačiau kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neteisėtais turėtų būti pripažinti tik nustačius esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustačius, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1240/2014). Iš pateikto BUAB „Marijampolės duona“ 2016 m. birželio 23 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 12 nustatyta, kad posėdyje dalyvavo (balsavo raštu) 5 BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių komiteto nariai: VSDFV Marijampolės skyrius, darbuotojų atstovė L. L., UAB „Vilkauja“, VĮ Turto bankas, AB „Kėdainių grūdai“. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos nėra. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių komiteto nutarimų teisėtumo, patikrinęs, ar buvo laikytasi ĮBĮ nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių komiteto narių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, pažeidimų nenustatė (ĮBĮ 22 str. 3 d., 24 str. 1 d.).

12Pareiškėjo, kaip hipotekos kreditoriaus, pareiga prisidėti prie bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų dengimo yra įtvirtinta Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 33 straipsnio 6 dalyje ir 36 straipsnio 1 dalyje, taip pat konstatuota įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-14444-480/2015 pagal pareiškėjo VĮ Turto banko skundą dėl BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių komiteto nutarimo pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo (suinteresuoti asmenys VSDFV Marijampolės skyrius, AB „Kėdainių grūdai“, UAB „Vilkauja“ ir L. L.). Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 11 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 16 d. nutartį paliko nepakeistą. Pareiškėjas iš esmės neginčija aplinkybės, kad jis pagal ĮBĮ nuostatas turi pareigą prisidėti prie įmonės bankroto proceso metų patirtų administravimo išlaidų apmokėjimo, tačiau teigia, jog patikslintoje ataskaitoje nustatyta administravimo išlaidų dengimo tvarka prieštarauja IBĮ įtvirtintai administravimo išlaidų dengimo tvarkai, todėl joje nurodyta administravimo išlaidų dengimo suma, kuria jis turėtų prisidėti prie administravimo išlaidų dengimo, yra akivaizdžiai neteisinga. Teismas su šiais pareiškėjo argumentais nesutinka.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje dėl bankroto administravimo išlaidų konstatuota hipotekos kreditoriaus pareiga visais atvejais – ir kai įkeistas turtas parduodamas, ir kai tas turtas neparduotas bei perduodamas įkaito turėtojui – dalyvauti atlyginant bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2003; 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2005). Ta pati taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai, pardavus hipoteka įkeistą turtą, gaunama didesnė suma nei įkaito turėtojo finansinis reikalavimas, t. y. administravimo išlaidos išskaičiuojamos iš jam tenkančios dalies, o ne iš sumos, viršijančios finansinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2013). Vadovaujantis ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalimi, pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės komercinės veiklos šio straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Nurodytos teisės normos, kad bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų, prasmė yra ta, kad, realizavus kiekvieną bankrutuojančios įmonės turtą, tam tikra dalis gautos už jį sumos būtų skirta administravimo išlaidoms apmokėti. Jeigu bankrutuojančios įmonės dalis turto yra įkeista, o kita neįkeista ir šios dalys nevienodos, administravimo išlaidos, patirtos iki turto pardavimo dienos, apmokamos proporcingai gautoms sumoms pardavus tiek įkeistą, tiek neįkeistą turtą. Proporcingumo principas apmokant administravimo išlaidas šiuo atveju užtikrina kreditorių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-25 nutartis c. b. Nr. 3K-3-250/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartis c. b. Nr. 2-799/2013, 2015 m. gruodžio 10 d. nutartis c. b. Nr. 2-1748-178/2015).

14Pažymėtina, kad ginčas dėl pareiškėjo pareigos padengti administravimo išlaidų dalį ir šios dalies dydžio jau buvo nagrinėjamas teisme. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis aukščiau nurodyta teismų praktika, įsiteisėjusia 2016 m. sausio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1104-480/2016, atmetė pareiškėjo J. L. skundą dėl BUAB „Marijampolės duona“ 2015 m. spalio 5 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimo dalies dėl administravimo išlaidų paskirstymo. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. kovo 17 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartį paliko nepakeistą. Teismai minėtose nutartyse konstatavo, kad BUAB „Marijampolės duona“ bankroto administratorius savo ataskaitoje iš esmės pagrįstai nurodė pareiškėjo iš įstatymo kylančią pareigą dengti administravimo išlaidų dalį ir iš esmės tinkamai nurodė pareiškėjo dengtinų administravimo išlaidų proporciją. Nagrinėjamu atveju, teismas neturi pagrindo nesivadovauti minėtomis įsiteisėjusiomis teismų nutartimis ir jose padarytomis išvadomis ar iš naujo vertinti nutartyse nustatytas aplinkybes (CPK 185 str. 1 d. 2 p.). Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad patikslintoje ataskaitoje nustatyta administravimo išlaidų dengimo tvarka prieštarauja IBĮ įtvirtintai administravimo išlaidų dengimo tvarkai. Pareiškėjas nepagrįstai jam tenkančią dengti administravimo išlaidų dalį sieja su visų įmonės kreditorių patvirtinta finansinių reikalavimų suma, kadangi, kaip minėta, vadovaujantis išanalizuota teismų praktika ir ĮBĮ nuostatomis, įkaito turėtojas dengia administravimo išlaidas proporcingai nuo gautų lėšų pardavus įkeistą ir neįkeistą turtą. Vadovaujantis pareiškėjo nurodomu paskaičiavimu, administravimo išlaidas turėtų dengti ir tie kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo tenkinami dėl lėšų trūkumo, o tai prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

15Administratoriaus ataskaita – tai procedūrinis dokumentas, kuriuo kreditorių susirinkimas yra informuojamas apie atliktą darbą bei bankroto proceso eigą (ĮBĮ 23 str. 4 p.). Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad administratoriaus ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-105/2012). Teismas pažymi, kad BUAB „Marijampolės duona“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį 2014 m. birželio 25 d. iki 2015 m. rugsėjo 24 d. yra patvirtinta įmonės 2015 m. spalio 5 d. kreditorių komiteto nutarimu. Kaip minėta, pareiškėjo skundas dėl šio kreditorių komiteto nutarimo buvo atmestas. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. kovo 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-731-823/2016 nurodė, kad administratoriaus pateiktame pareiškėjui tenkančių administravimo išlaidų paskaičiavime yra netikslumų, tačiau ši aplinkybė, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pakankamas pagrindas ginčijamam nutarimui panaikinti; pasilikę aritmetiniai netikslumai turi būti pašalinti bankroto administratoriaus, pateikiant apeliantui naują reikalavimą dėl administravimo išlaidų dengimo. BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių komiteto nariai, vykdydami apeliacinės instancijos teismo nutartį, 2016 m. birželio 23 d. posėdyje vienbalsiai priėmė nutarimą patikslinti patvirtintos bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos dalį „Dėl ataskaitiniu laikotarpiu gautų pajamų ir patirtų išlaidų“ už laikotarpį nuo 2014 m. birželio 25 d. iki 2015 m. rugsėjo 24 d., todėl panaikinti patikslintą bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos dalį už nurodytą laikotarpį nėra teisinio pagrindo (ĮBĮ 24 str. 4 d., 25 str. 4 d.). Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas skundu galėjo ginčyti ataskaitoje nurodytą ataskaitiniu laikotarpiu gautų pajamų ir patirtų išlaidų dydį tik patikslintoje dalyje, o ne visas šias išlaidas. Taip pat akivaizdu, kad pagal minėtą apeliacinės instancijos teismo nutartį bankroto administratoriui ištaisius ataskaitos aritmetinius netikslumus, patikslintoje ataskaitoje nurodytos sumos skiriasi (ir turi skirtis) nuo pirminėje ataskaitoje nurodytų sumų, tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo pareiškėjui iš naujo ginčyti ataskaitoje nurodytą administravimo išlaidų dydį ir nustatytą jų dengimo proporciją.

16Pareiškėjas skunde nurodo, kad nesutinka ir su patikslintoje ataskaitoje nurodytomis pajamomis, ir su išlaidomis. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (redakcija iki 2016-05-01). ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje nustatytas išlaidų, kurios gali būti priskirtos prie administravimo išlaidų, sąrašas, pagal kurį bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas bankroto administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta bankroto administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu (ĮBĮ 36 str. 4 d.). Iš BUAB „Marijampolės duona“ bankroto bylos Nr. B2-153-480/2016 nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmata, taip pat atlyginimo bankroto administratoriui dydis patvirtinti BUAB „Marijampolės duona“ 2012 m. rugpjūčio 17 d. kreditorių susirinkime, tačiau pareiškėjas, būdamas įmonės kreditoriumi, šio kreditorių susirinkimo nutarimų neginčijo. Įmonės 2013 m. sausio 4 d. kreditorių komiteto posėdyje buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 17 d. iki 2012 m. lapkričio 30 d., 2014 m. birželio 25 d. kreditorių komiteto posėdyje - veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2012 m. lapkričio 30 d. iki 2014 m. birželio 6 d., pareiškėjas minėtų kreditorių komiteto posėdžių nutarimų taip pat neginčijo, t. y. pats nepasinaudojo jam suteiktomis kreditoriaus teisėmis (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Iš bankroto administratoriaus BUAB „Marijampolės duona“ kreditorių komiteto posėdžiui pateiktos patikslintos ataskaitos matyti, kad kreditoriams buvo pateikta detali informacija apie bankroto procese gautas įplaukas ir patirtas išlaidas: įplaukos nurodytos 1 lentelėje, o išlaidos – 2 lentelėje, kurios detalizuotos papildomai sudarytose lentelėse (Nr. 3-6), taip pat kaip priedas prie šių lentelių pateiktos suvestinės ataskaitos, kuriose detaliai nurodoma lentelėse pateiktų sumų detalizacija pagal pirminius apskaitos dokumentus. Kiekvienos lentelės eilutės numeris yra nuoroda į pateiktus priedus. 1 lentelės 1.9 eilutėje nurodytos visos bankroto metu gautos pajamos (1.1 – 1.8 eil.) – 167.474,76 Eur (578.256,84 Lt). Iki įkeisto turto pardavimo buvo patirta 91.840,00 Eur (317.105,16 Lt) administravimo išlaidų. Pareiškėjo patvirtintas finansinis reikalavimas – 53 224,99 Eur (183 775,23 Lt), kas sudaro 31,7809 proc. gautų įplaukų. Todėl pareiškėjui tenkanti administravimo išlaidų dengimo dalis sudaro 29.187,58 Eur (100.778,87 Lt) sumą.

17Pareiškėjas nepagrįstai ginčija administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytas išlaidų ir įplaukų sumas ir tuo pagrindu, kad administratorius išlaidas nurodo su PVM, nors PVM sumas susigrąžina, tačiau į pajamas jų neįtraukia. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamas administracinis ginčas tarp pareiškėjos BUAB „Marijampolės duona“ ir atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM dėl 2 341,80 Eur permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) (adm. b. Nr. eA-3247-602/2016). Todėl pareiškėjo argumentai dėl grąžinto PVM mokesčio atmestini kaip nepagrįsti.

18Teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į pareiškėjo skunde nurodomus argumentus, nėra pagrindo spręsti, jog ginčijamas kreditorių komiteto narių vienbalsiai priimtas nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.), todėl skundas atmestinas.

19Suinteresuoto asmens BUAB „Marijampolės duona“ atstovai atsiliepime į skundą prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau šios išlaidos nepriteistinos, nes nepateikti šių išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai (CPK 98 str.). Atmetus skundą, iš pareiškėjo valstybei priteistinos 4,31 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 1 d., 92 str.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

21Pareiškėjo J. L. skundą atmesti.

22Priteisti iš pareiškėjo J. L. (a. k. ( - ) valstybei 4,31 Eur (keturis eurus 31 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant šią sumą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

23Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. sekretoriaujant Reginai Mockevičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui J. L., pareiškėjo atstovei advokatei Sonatai... 4. suinteresuoto asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 5. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo J. L.... 6. Pareiškėjas (kreditorius) J. L. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo... 7. Pareiškėjas ir jo atstovė nurodo, kad teismo 2013-01-14 nutartimi buvo... 8. Suinteresuoto asmens BUAB „Marijampolės duona“ atstovai prašo... 9. Pareiškėjo J. L. skundas atmestinas.... 10. Iš BUAB „Marijampolės duona“ bankroto bylos Nr. B2-153-480/2016... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus... 12. Pareiškėjo, kaip hipotekos kreditoriaus, pareiga prisidėti prie... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo... 14. Pažymėtina, kad ginčas dėl pareiškėjo pareigos padengti administravimo... 15. Administratoriaus ataskaita – tai procedūrinis dokumentas, kuriuo... 16. Pareiškėjas skunde nurodo, kad nesutinka ir su patikslintoje ataskaitoje... 17. Pareiškėjas nepagrįstai ginčija administratoriaus veiklos ataskaitoje... 18. Teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į pareiškėjo skunde nurodomus... 19. Suinteresuoto asmens BUAB „Marijampolės duona“ atstovai atsiliepime į... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24... 21. Pareiškėjo J. L. skundą atmesti.... 22. Priteisti iš pareiškėjo J. L. (a. k. ( - ) valstybei 4,31 Eur (keturis eurus... 23. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...