Byla AN2-125-557/2020
Dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. kovo 25 d. nutarties, kuria netenkintas G. Č. skundas ir paliktas nepakeistas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Institucija) 2019 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. SAVAD-21-ANR_N-3174-2019, kuriuo G. Č. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 417 straipsnio 2 dalį 60 Eur bauda

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Linas Pauliukėnas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens G. Č. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. kovo 25 d. nutarties, kuria netenkintas G. Č. skundas ir paliktas nepakeistas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Institucija) 2019 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. SAVAD-21-ANR_N-3174-2019, kuriuo G. Č. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 417 straipsnio 2 dalį 60 Eur bauda.

3Teismas

Nustatė

4I. Bylos esmė

51.

6Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2019-11-21 nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-21-ANR_N-3174-2019 G. Č. nubaustas pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį 60 Eur bauda už tai, kad jis 2019-08-22 11.45 val. ( - ) g. 9, Klaipėdoje, nesilaikydamas Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 150.5 punkte nustatyto draudimo, sustojo ir paliko transporto priemonę „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje vietoje.

72.

8Nesutikdamas su Institucijos 2019-11-21 nutarimu, administracinėn atsakomybėn patrauktas G. Č. kreipėsi su skundu į Klaipėdos apylinkės teismą, prašydamas šį Institucijos nutarimą panaikinti ir administracinio nusižengimo teiseną jam nutraukti.

93.

10Klaipėdos apylinkės teismas 2020-03-25 nutartimi administracinėn atsakomybėn patraukto asmens G. Č. skundo netenkino ir Klaipėdos miesto savivaldybės 2019-11-21 nutarimą Nr. SAVAD-21-ANR_N-3174-2019 paliko nepakeistą. Teismas, be kita ko, pažymėjo, jog byloje esantys duomenys patvirtina, jog G. Č. neturėdamas leidimo paliko stovėti automobilį „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), tam neskirtoje vietoje, t. y. ne specialiai automobiliams statyti įrengtoje aikštelėje. Teismas nesutiko su G. Č. argumentu, kad jam administracinė atsakomybė pritaikyta nepagrįstai, nes jo vairuotame automobilyje ant priekinio stiklo buvo padėta neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė, pažymėdamas, kad Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė nesuteikia teisės statyti automobilio ant žalios vejos, šaligatvio, kopose ar kitose vietose, kuriose transporto priemonių eismas negalimas. Iš byloje esančių nuotraukų akivaizdžiai matyti, kad toje vietoje, kurioje pastatytas šis automobilis, želia žolė, automobilis pastatytas ant smėlio, šalia auga krūmai, netoliese yra medinis pėsčiųjų ir dviračių takas. Nesutikdamas su G. Č. atstovo argumentu, kad G. Č. automobilį paliko stovėti kelkraštyje, to KET nedraudžia, šį teiginį grindžiant ( - ) g. 9, Klaipėdoje, esančio žemės sklypo planu ir viešojo registro duomenimis apie tai, jog minėtame sklype įregistruotas kelio servitutas patvirtina, kad minėtame sklype yra kelias, teismas visų pirma pažymėjo, jog, kaip matyti iš viešojo registro išrašo, minėtame sklype įregistruotas kelio servitutas yra skirtas apibrėžtam asmenų ratui. Be to, institucijos atstovė V. Z. teismo posėdžio metu nurodė, kad Melnragės pietinis įvažiavimas ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo nėra įregistruotas kaip kelias, tai yra pėstiesiems ir dviračiams skirtas takas, teigė, kad yra specialių teisės aktų, numatančių galimybę į žemės sklypą, adresu Vėtrų g. 9, Klaipėda, įvažiuoti tam tikriems subjektams, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014-05-09 įsakymu Nr. 3D-268 patvirtintas Žvejybos produktų iškrovimo iš jūrų vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašas, numatantis galimybę žvejams, norintiems iškrauti žvejybos produktus, važiuoti Melnragės pietiniu įvažiavimu ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo dviračių ir pėsčiųjų taku. Įvertinęs bylos duomenis, teismas sutiko su Institucijos pozicija, jog nusižengimo fiksavimo vieta nėra kelkraštis, nes aptariamas įvažiavimas nėra kelias. Duomenų, patvirtinančių, jog minėtame sklype yra įrengtas kelias, kaip jis apibrėžiamas KET, byloje nėra. Taigi, nors transporto priemonės, pažymėtos neįgalių asmenų automobilių statymo kortelėmis turi teisę, nesilaikydamos draudžiamojo ženklo Nr. 312 reikalavimo, įvažiuoti ir išvažiuoti iš teritorijos, pažymėtos nurodytu ženklu, tačiau jos neturi teisės sustoti ir stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtose teritorijose, net jei jos ir nepažymėtos atskirais transporto priemonių stovėjimą draudžiančiais ženklais. G. Č. vairuota transporto priemonė nelaikytina ir aptarnaujančiuoju transportu, kadangi aptarnaujantysis transportas yra transporto priemonės, priklausančios draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims ar atvežančios į tą zoną krovinius arba atvykstančios jų paimti, įskaitant lengvuosius automobilius taksi, atvežančius į tą zoną keleivius arba atvykstančius jų paimti. Atsižvelgdamas į visa tai, teismas padarė išvadą, kad G. Č. buvo pagrįstai pripažintas kaltu ir nubaustas pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį.

113.1.

12Dėl G. Č. skundo argumento, kad jam už visų trijų automobilių sustojimą ir palikimą stovėti neleistinoje vietoje turėjo būti surašytas vienas administracinio nusižengimo protokolas, o ne trys, šį argumentą grindžiant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2019-11-12 nutartimi administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-49-511/2019, teismas pažymėjo, kad teismų sukurtais precedentais reikia remtis apdairiai. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, negalima suabsoliutinti. Precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į faktines aplinkybes bylose, kuriose buvo sukurtas precedentas ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kuriose buvo sukurtas precedentas. Taip pat būtina atsižvelgti ir į kitas reikšmingas aplinkybes: į precedento sukūrimo laiką; į tai, ar precedentas atspindi jau susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis; į precedento argumentacijos įtikinamumą; į įvykusius priėmus atitinkamą precedento reikšmę turintį teismo sprendimą reikšmingus socialinius, ekonominius ir kitus pokyčius ir kt. (LAT 2008-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-194/2008). Iš minėto kasacinio teismo sprendimo turinio matyti, kad visi nubausto asmens padaryti administraciniai nusižengimai buvo susiję su transporto eismo sauga ir visi nusižengimai buvo užfiksuoti stacionariomis pažeidimų fiksavimo priemonėmis (greičio matuokliu), todėl kasacinis teismas nurodytoje byloje padarė išvadą, kad minėtomis aplinkybėmis buvo teisinis pagrindas taikyti asmeniui administracinio nusižengimo metu galiojusią ANK 38 straipsnio 2 dalį. Tačiau teisinis reglamentavimas, priešingai nei aptariamas G. Č. paminėtoje kasacinio teismo byloje, šioje byloje skiriasi, kadangi G. Č. nusižengimo padarymo metu ir šiuo metu galiojanti ANK 38 straipsnio 2 dalies nuostata suponuoja, kad vienoje byloje būtų galima nagrinėti nusižengimus (veikas), kuriuos asmuo padarė vienu metu. G. Č. administracinių nusižengimų padarymo metu galiojusi ir šiuo metu galiojanti ANK 38 straipsnio 2 dalis numato, kad kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę atsakomybę pagal kelis šio kodekso straipsnius ar straipsnio dalis, galutinė nuobauda šiam asmeniui skiriama pagal sankciją, nustatytą už sunkesnįjį iš padarytų administracinių nusižengimų. Pagal ANK 612 straipsnį, kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę atsakomybę pagal kelis šio kodekso straipsnius ar straipsnių dalis, pagal kuriuos atlikti tyrimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą turi teisę tos pačios institucijos pareigūnai, gali būti surašomas vienas administracinio nusižengimo protokolas. Atsižvelgdamas į tai, kad G. Č. nusižengimai buvo padaryti skirtingu metu, jam pastatant tris skirtingas transporto priemones stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje, teismas padarė išvadą, kad Institucija, surašydama G. Č. tris protokolus, ANK 38 straipsnio 2 dalies bei ANK 612 straipsnio nuostatų nepažeidė.

13II. Apeliacinio skundo argumentai

144.

15Apeliaciniu skundu administracinėn atsakomybėn patrauktas G. Č. prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2020-03-25 nutartį ir Klaipėdos miesto savivaldybės 2019-11-21 nutarimą panaikinti kaip neteisėtus ir nepagrįstus ir administracinio nusižengimo teiseną jam nutraukti.

164.1.

17Nurodo, kad viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „( - )“, kuriai jis vadovauja, pagrindinė veikla yra pramogos – žmonių mokymo plaukti organizavimas, skiriant prioritetą neįgaliems asmenims. Kadangi šią veiklą galima vystyti tik prie jūros, VšĮ „( - )“ prie jūros vartų Šiaurinio molo (Melnragėje) nuomojasi 3 konteinerius, kuriuose laiko sporto, plaukimo, gelbėjimo ir kitą įrangą. Konteineriai stovi prie dviračių ir pėsčiųjų tako, vedančio į šiaurinį molą, – pravažiavimo pakraštyje.

184.2.

192019-08-22 VšĮ „( - )“ organizavo eilinę pramogą – neįgaliųjų mokymą plaukti. Neįgaliuosius iki ( - ) gatvės galo su automobiliais atvežė neįgalių asmenų artimieji. Ten esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje nebuvo nė vienos laisvos vietos automobiliams palikti. Todėl jis tris automobilius: „Audi A8“, valstybinis Nr. ( - ) „Citroen“, valstybinis Nr. ( - ) ir automobilį „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), atvairavo ir pastatė privažiavimo prie žemės sklypo, esančio ( - ) g. 9, Klaipėdoje, smėlėtame pakraštyje, prie jų įstaigos naudojamų konteinerių. Iš čia neįgalūs asmenys jų įstaigos darbuotojų buvo nešami ir vedami prie vandens. Kai atvyko Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbuotojai, prie konteinerių ir automobilių buvo likęs tik vienas neįgalus asmuo, likusieji jau buvo palydėti arba nunešti prie jūros (vandens).

204.3.

21Dėl prie jų įstaigos konteinerių paliktų stovėti trijų transporto priemonių jam, G. Č., buvo surašyti trys administracinio nusižengimo protokolai, vienas iš jų – administracinio nusižengimo protokolas Nr. SAVAD-21-ANRP-10515-2019 – buvo surašytas dėl automobilio „Renault“, valstybinis Nr. ( - ).

22Dėl procesinių pažeidimų

234.4.

24G. Č. nurodo, kad 2019-11-21 buvo išnagrinėta ne tik ši administracinio nusižengimo byla Nr. SAVAD-21-ANR_N-3l74-2019, kurioje jam buvo paskirta nuobauda už automobilio „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), palikimą stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje, bet ir administracinio nusižengimo bylos dėl automobilių „Audi“, valstybinis Nr. ( - ) ir „Citroen“, valstybinis Nr. ( - ) Visuose trijuose nutarimuose buvo konstatuota, kad jis, nesilaikydamas KET 150.5 punkte nurodyto draudimo, sustojo ir paliko atitinkamą transporto priemonę stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje, visose trijose bylose jam pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį buvo paskirtos atskiros nuobaudos.

254.5.

26Visus tris nutarimus jis apskundė teismui. Be kitų argumentų, nurodė, kad, esant pagrindui, jam galėjo būti surašytas tik vienas administracinio nusižengimo protokolas ir priimtas vienas nutarimas. Savo poziciją argumentavo ANK 417 straipsnio dispozicija ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2019-11-12 nutartimi, priimta administracinio nusižengimo byloje Nr.2AT-49-511/2019.

274.6.

28Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pažymėjo: „<...> teisinis reglamentavimas, priešingai nei aptariamas pareiškėjo paminėtoje kasacinio teismo byloje, šioje byloje skiriasi, kadangi G. Č. nusižengimo padarymo metu ir šiuo metu galiojanti ANK 38 straipsnio 2 dalies nuostata suponuoja, jog vienoje byloje būtų galima nagrinėti nusižengimus (veikas), kuriuos asmuo padarė vienu metu. <...> Atsižvelgiant į tai, kad G. Č. nusižengimai buvo padaryti skirtingu metu, jam pastatant tris skirtingas transporto priemones stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje, todėl institucija, surašydama pareiškėjui tris protokolus, ANK 38 straipsnio 2 dalies bei ANK 612 straipsnio nuostatų nepažeidė.“

294.7.

30Visų pirma, G. Č. pažymi, kad teismas visiškai neanalizavo ANK 417 straipsnio 2 dalies dispozicijos, kurioje nenurodytas transporto priemonių, kurių sustojimas ir stovėjimas neleistinoje vietoje užtraukia administracinę atsakomybę, skaičius. Vadinasi, net ir trijų transporto priemonių, už kurias yra atsakingas vienas vairuotojas, sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama sustoti ir stovėti, sudaro tik vieną administracinio nusižengimo sudėtį. Todėl, pasak G. Č., jeigu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nuomone jo veikoje buvo administracinio nusižengimo, numatyto ANK 417 straipsnio 2 dalyje, sudėtis, dėl trijų automobilių, paliktų stovėti pravažiavimo pakraštyje prie jų įstaigos naudojamų konteinerių, galėjo būti surašytas tik vienas administracinio nusižengimo protokolas, o išnagrinėjus šią administracinio nusižengimo bylą – priimtas tik vienas nutarimas.

314.8.

32Antra, teismo išvada, kad G. Č. nusižengimai padaryti skirtingu laiku, visiškai neatitinka tikrovės. Kaip matyti iš 2019-09-16 administracinio nusižengimo protokolo Nr. SAVAD-21-ANR_P-10515-2019 ir Institucijos 2019-11-21 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD- 2 l_ANR_N-3174-2019, kuriuo jam buvo paskirta nuobauda už automobilio „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), palikimą stovėti eismui neskirtoje teritorijoje, nusižengimo padarymo data ir laikas yra 2019-08-22 11.45 val. Ta pati data ir laikas nurodyti ir Institucijos 2019-11-21 nutarime administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-21-ANRN-3171-2019, kuriuo jam buvo paskirta nuobauda už automobilio „Citroen“, valstybinis Nr. ( - ) palikimą stovėti eismui neskirtoje teritorijoje, taip pat ir Institucijos 2019-11-21 nutarime administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-21-ANR_N-3173-2019, kuriuo jam buvo paskirta nuobauda už automobilio „Audi“, valstybinis Nr. ( - ) palikimą stovėti eismui neskirtoje teritorijoje. Taigi visos trys veikos padarytos tą pačią dieną ir tuo pačiu laiku.

334.9.

34Dėl išdėstytų priežasčių, priešingai, nei teigia teismas, Institucija, surašydama jam tris administracinio nusižengimo protokolus ir priimdama tris atskirus nutarimus trijose administracinio nusižengimo bylose, pažeidė ANK 38 straipsnio 2 dalies nuostatas. Dėl kiekvieno automobilio, palikto stovėti prie jų įstaigos naudojamų konteinerių, surašius atskirus protokolus ir vėliau kiekvieną jų nagrinėjant atskiroje byloje, buvo sukurta dirbtinė situacija, sunkinanti jo padėtį ir pažeidžianti proceso operatyvumo, ekonomiškumo, efektyvumo principus. Todėl vien dėl šių priežasčių Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2019-11-21 nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-21-ANR_N-3174-2019 ir Klaipėdos apylinkės teismo 2020-03-25 nutartis turi būti panaikinti.

35Dėl faktinių aplinkybių nustatymo ir materialinės teisės normų pažeidimų

364.10.

37S. I. 2019-11-21 nutarime teigiama, kad jis, nesilaikydamas KET 150.5 punkte nustatyto draudimo, sustojo ir paliko transporto priemonę „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje.

384.11.

39Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad skundžiamas nutarimas priimtas teisėtai ir pagrįstai, ištyrus visas svarbias aplinkybes ir atlikus visus būtinus procesinius veiksmus, siekiant priimti teisingą sprendimą, todėl nutarimo naikinti nėra pagrindo. Pagrįsdamas šią savo išvadą teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad G. Č. „<...> renginį organizavo neturėdamas leidimo, taip pat negavęs iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos leidimo statyti transporto priemonių ( - ) gatvės įvažiavime link šiaurinio Klaipėdos uosto molo“. Su tokia teismo išvada apeliantas G. Č. nesutinka dėl toliau nurodomų priežasčių.

404.12.

41Visų pirma, mokymas plaukti nėra renginys. Be to, mokymas plaukti, kaip atitinkama pramoga, atliekamas vandenyje, t. y. Baltijos jūroje, kuri nėra Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija. Todėl, jei mokymas plaukti ir būtų renginys, savivaldybės administracija neturi teisės išduoti ar neišduoti leidimų veiklai (mokymui plaukti) jai nepriklausančioje teritorijoje. Pavyzdžiui, kai tėvai, giminaičiai savo vaikus ar eiliniai poilsiautojai vienas kitą moko plaukti jūroje, jokių leidimų neprašo ir jų nereikia. Tai būtų absurdas. O lankytis paplūdimyje, kuris iš tikro yra savivaldybės teritorija, gali bet kurie asmenys tiek grupėmis, tiek individualiai.

424.13.

43VšĮ „( - )“ renginių neorganizuoja, nes juos organizuoti iš tikrųjų būtų reikalingas savivaldybės leidimas. Jie organizuoja tik vieną pramogą – mokymą plaukti savivaldybei nepriklausančioje teritorijoje – Baltijos jūroje, o šiai pramogai leidimas nereikalingas. Administracinio nusižengimo protokole kaltinimas dėl organizuoto renginio, neturint leidimo, jam suformuluotas nebuvo. Dėl to teismas peržengė administracinio nusižengimo bylos ribas.

444.14.

45Antra, jis iš tikrųjų organizavo pramogą – mokymą plaukti, negavęs iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos leidimo statyti transporto priemones ( - ) gatvės įvažiavime link šiaurinio Klaipėdos uosto molo, kadangi savivaldybės administracija tokių leidimų neišduoda ir, svarbiausia, tokių leidimų ir nereikalaujama. Sprendžiant klausimą, kur galima ir kur negalima statyti automobilius, reikia vadovautis KET nuostatomis. KET privalu laikytis tiek organizuojant renginį, tiek vykstant į mokymus plaukti, tiek visais kitais atvejais. Savivaldybės administracija negali pakeisti Vyriausybės nutarimu patvirtintų KET ar kam nors išduoti leidimą pažeisti šias taisykles.

464.15.

47Skundžiamoje nutartyje teismas taip pat pažymėjo: „<...> kelio ženklų, draudžiančių automobilių sustojimą ar stovėjimą, nebuvimas nereiškia, jog automobilio statymas konkrečioje teritorijoje yra leidžiamas. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog G. Č. neturėdamas leidimo paliko stovėti „Renault“, valst. Nr. ( - ), tam neskirtoje vietoje.“ Taigi, teismo vertinimu, automobilių statymas konkrečioje teritorijoje leidžiamas tik: 1) esant atitinkamiems kelio ženklams ir 2) gavus savivaldybės administracijos leidimą. Teismo nuomone, nesant atitinkamų kelio ženklų ir nesant savivaldybės administracijos leidimo, laikoma, kad automobilis paliktas stovėti tam neskirtoje teritorijoje. Ši akivaizdžiai klaidinga teismo nuostata nulėmė bylos baigtį.

484.16.

49Nesutikdamas su tokiais teismo teiginiais G. Č. pažymi, kad automobilių statymas leidžiamas ne tik tose vietose, kur yra automobilių statymą leidžiantys ženklai. Sustoti ir palikti stovėti automobilį leidžiama ir ten, kur nėra tokių ženklų. Pavyzdžiui, KET 141 punkte nustatyta, kad sustoti ir stovėti transporto priemonėms leidžiama dešinėje kelio pusėje, kuo dešiniau kelkraštyje, o jeigu jo nėra, – važiuojamosios dalies pakraštyje. KET 142 punktas reglamentuoja automobilių stovėjimą gyvenvietėse, KET 143 punktas nustato, kad tam tikru atveju stovėti leidžiama net už kelio ribų ir pan. Tokiais atvejais, nors ir nėra automobilių stovėjimą leidžiančių kelio ženklų, jokių papildomų savivaldybės administracijos leidimų nereikia. Prašyti savivaldybės administracijos leidimo sustoti kelkraštyje ar važiuojamosios dalies pakraštyje būtų absurdas.

504.17.

51Sustoti ir stovėti draudžiama vietose, išvardytose KET 150 punkte (150.1–150.14 papunkčiai).

524.18.

53G. Č. nurodo, kad jam buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir jis buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn už tai, kad sustojo ir paliko transporto priemonę „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje.

544.19.

55Kad jis sustojo ir stovėjo prie žemės sklypo, esančio ( - ) g. 9, Klaipėdoje, ginčo nėra. Jis ginčijo administracinio nusižengimo protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-21-ANR_N-3174-2019 nuostatą, kad paliko automobilius transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje. Todėl teismas turėjo išsiaiškinti, ar ta vieta, kurioje jis paliko stovėti tris transporto priemones, įskaitant automobilį „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), yra skirta transporto priemonių eismui, ar ne. Tačiau teismas, remdamasis vien tuo, kad savivaldybės administracija nėra išdavusi leidimo statyti transporto priemones ( - ) gatvės įvažiavime link šiaurinio Klaipėdos uosto molo, laikėsi nuomonės, jog vieta, kurioje jis paliko tris automobilius, yra neskirta transporto priemonių eismui. Su šia teismo išankstine nuostata apeliantas nesutinka dėl toliau nurodomų priežasčių.

564.20.

57Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-03-09 įsakymu Nr. Dl-204 yra patvirtinti Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos specialiojo plano sprendiniai (toliau – ir Specialiojo plano sprendiniai). Šių Specialiojo plano sprendinių 51 punkte numatyta, kad, siekiant sudaryti sąlygas įvairių pramogų paplūdimiuose vystymui, šiuo specialiuoju planu numatytos ekstremalių pramogų zonos, šioms pramogoms vietos parenkamos šalia išvažiavimų į paplūdimį. Kaip matyti iš prie skundo teismui pridėto išrašo iš Juridinių asmenų registro, VšĮ „( - )“, be kito ko, yra įregistravusi ir pramogų ir poilsio organizavimo veiklą, mokymą plaukti ir sveikatingumo skatinimą. Taigi Specialiojo plano sprendinių 51 punktas tiesiogiai nustato vietą, kurioje turi būti vystomos VšĮ „( - )“ pramogos paplūdimiuose – šalia išvažiavimų į paplūdimį.

584.21.

59To paties Specialiojo plano sprendinių 63 punkte nustatyta, kad, siekiant efektyvesnio pajūrio paplūdimių naudojimo rekreacinėms reikmėms ir norint užtikrinti operatyvų pajūrio tvarkymą, formuojami dviejų tipų išvažiavimai į pajūrį: 63.1 p. motorizuotų pramogų ir mėgėjiškos žvejybos išvažiavimo vietos – susisiekimo keliai, kuriais užtikrinamas žūklės, mažųjų vandens laivų ir kitų priemonių išvežimas į pajūrį, jų nuleidimas į vandenį; prie šių išvažiavimų formuojami nedideli (apie 100 m) pajūrio ruožai motorizuotų pramogų ir mėgėjiškos žūklės infrastruktūrai įrengti; numatytos motorizuotų pramogų ir mėgėjiškos žvejybos išvažiavimo vietos: 63.1.1 p. Melnragės pietinis – išvažiavimas ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo dviračių ir pėsčiųjų taku.

604.22.

61Iš šio teisinio reglamentavimo išeina dvi išvados: 1) dviračių ir pėsčiųjų takas, prasidedantis nuo ( - ) gatvės, link šiaurinio Klaipėdos uosto molo yra išvažiavimas, t. y. skirtas transporto priemonių eismui, nors ir ne visiems asmenims; 2) VšĮ „( - )“ – kaip įstaiga, užsiimanti pramogų organizavimu, mokymo plaukti veikla, turi teisę važinėti Melnragės pietiniu išvažiavimu ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo dviračių ir pėsčiųjų taku. VšĮ „( - )“ transportas yra organizuojamas pramogas aptarnaujantis transportas.

624.23.

63Nors apie šį teisinį reglamentavimą buvo nurodyta skunde Klaipėdos apylinkės teismui, tačiau teismas jo „nepastebėjo“ ir nevertino. Nevertindamas šio teisinio reglamentavimo, teismas padarė neteisingą išvadą, jog automobiliai buvo palikti eismui neskirtoje teritorijoje, kuri nulėmė neteisingą bylos išnagrinėjimą.

644.24.

65Tačiau teismas vertino Institucijos atstovės V. Z. pasisakymą, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014-05-09 įsakymu Nr. 3D-268 patvirtintas Žvejybos produktų iškrovimo iš jūrų vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašas numato galimybę žvejams, norintiems iškrauti žvejybos produktus, važiuoti Melnragės pietiniu įvažiavimu ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo dviračių ir pėsčiųjų taku. Nors teismas nuosekliai laikėsi nuomonės, jog vieta, kurioje jis paliko stovėti automobilius, nėra skirta transporto priemonių eismui, tačiau net ir teismo paminėtas teisės aktas nurodo, kad pėsčiųjų ir dviračių takas yra įvažiavimas ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo, kad jis, nors ir konkretiems subjektams, bet vis dėlto skirtas transporto priemonių eismui.

664.25.

67Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas vertino žvejų verslininkų galimybę važiuoti Melnragės pietiniu išvažiavimu ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo, bet nepasisakė apie mėgėjiškos žvejybos subjektų ir pramogų organizatorių teisę važinėti tuo pačiu įvažiavimu, kaip tai numatyta Specialiojo plano sprendinių 63–63.1.1 punktuose.

684.26.

69Be to, G. Č. pažymi, kad, priešingai, nei nurodyta skundžiamoje nutartyje, teismo posėdyje nei jis, nei jo atstovas neteigė, kad žemės sklype ( - ) g. 9, Klaipėdoje, yra kelias. Jie nurodė tik tai, kas yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Jie ir patys puikiai supranta, kad žemės sklype, esančiame ( - ) g. 9, Klaipėdoje, nėra kelio, kaip jį apibrėžia KET ar Statybos įstatymas, bet šiai bylai tai visiškai nesvarbu.

704.27.

71VšĮ „( - )“ automobiliai stovėjo neprivažiavę žemės sklypo, esančio ( - ) g. 9, Klaipėdoje. Todėl šioje byloje buvo svarbu nustatyti vietos, kurioje buvo pastatyti trys automobiliai, teisinį statusą. Tam pagrįsti teismui buvo pateiktas Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo, esančio ( - ) g. 9, Klaipėdoje, planas, kuriame nuo ( - ) gatvės galo yra nubraižytas pravažiavimas, kuris sutampa su dviračių ir pėsčių taku ir kuris taip pat yra privažiavimas prie žemės sklypo, esančio ( - ) g. 9, Klaipėdoje. Šis pravažiavimas ne tik nubraižytas plane, bet ir įvardytas kaip „pravažiavimas“. Taigi ir šiame dokumente įteisinta galimybė važinėti, t. y. pravažiavimas yra skirtas eismui.

724.28.

73Pažymėtina, kad, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.262 straipsnį, įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Analogiškai yra pasisakyta ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje.

744.29.

75Iš to išeina, kad vietos, kurioje jis buvo palikęs stovėti tris automobilius, iš jų ir automobilį „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), teisinis statusas yra pravažiavimas. Pravažiavimas, kaip vieta, kurioje sustoti ir stovėti draudžiama, nėra paminėtas KET 150 punkte (150.1–150.14 papunkčiuose). Kelio ženklų, draudžiančių sustoti ir stovėti šiame pravažiavime, nėra. Apie tai, kad pravažiavimas skirtas eismui, taip pat patvirtina ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos specialistų 2019-08-22 padarytose fotonuotraukose užfiksuotos automobilių ratų vėžės, nusitęsiančios toli į priekį nuo jų stovinčių automobilių, automobilių suvažinėtas smėlis. Todėl pravažiavimo pakraštyje, kaip ir kelkraštyje, galima sustoti ir palikti stovėti automobilį.

764.30.

772019-08-22 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos specialistų padarytos fotonuotraukos patvirtina, kad VšĮ „( - )“ automobiliai stovi eismui skirto pravažiavimo smėlėtame pakraštyje.

784.31.

79Taip pat pastebėtina, kad pravažiavimas nėra teritorija, kaip ji suprantama pagal KET 150.5 punktą, kurio pažeidimu jis, G. Č., yra kaltinamas. Teritorija yra sporto, vaikų žaidimo aikštelės, skverai ir kiti objektai, neskirti automobilių eismui. Pravažiavimas, įvažiavimas, gatvė, skersgatvis, kelias yra susisiekimo infrastruktūra, o ne teritorija.

804.32.

81( - ) gatvės gale, prie pravažiavimo ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo pėsčiųjų ir dviračių taku, yra pastatytas KET 1 priedo ženklas Nr. 312 (žr. fotonuotrauką), kuris draudžia motorinių transporto priemonių ir motociklų eismą, išskyrus mopedus, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones.

824.33.

83Iš šio kelio ženklo taip pat išeina, kad Melnragės pietinis išvažiavimas ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo dviračių ir pėsčiųjų taku, nors ir ne visais atvejais, bet vis dėlto yra skirtas transporto priemonių eismui.

844.34.

85Kaip jau minėta, pagal Specialiojo plano sprendinių 51 punktą, pramogų vietos parenkamos prie išvažiavimų į paplūdimį. Kai organizuojamos pramogos – mokymas plaukti, čia yra VšĮ „( - )“ darbuotojų darbo vieta. Todėl transportas, su kuriuo VšĮ „( - )“ darbuotojai, iš jų ir jis – G. Č. – atvažiuoja į darbą, su kuriuo atsiveža ir išsiveža neįgalius keleivius, yra šios įstaigos pramogų organizavimą aptarnaujantis transportas.

864.35.

87Be to, visi trys automobiliai, iš jų ir automobilis „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), buvo palikti stovėti įvažiavimo ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo dviračių ir pėsčiųjų taku pakraštyje su neįgalių asmenų automobilių statymo kortelėmis.

884.36.

89Kaip minėta anksčiau, sustoti ir palikti stovėti Melnragės pietinio išvažiavimo ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo dviračių ir pėsčiųjų taku pakraštyje (pravažiavimo pakraštyje) nedraudžia nei kelio ženklai, nei KET 150.1–150.14 punktai. Klaipėdos apylinkės teismas, ignoruodamas Specialiojo plano sprendinių reglamentavimą, nenustatęs vietos, kurioje buvo paikti stovėti automobiliai, teisinio statuso, neišsiaiškinęs KET 150.5 punkte vartojamos sąvokos „teritorija“, sutikdamas su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos argumentais, klaidingai nusprendė, kad neįgalaus asmens automobilio statymo kortelė nesuteikia jam teisės statyti automobilius eismui neskirtoje teritorijoje ir kartu nepaneigia ANK 417 straipsnio 2 dalyje nusižengimo padarymo fakto.

904.37.

91Šiuo atveju už automobilių stiklų paliktos neįgaliųjų automobilių statymo kortelės buvo tik papildomas pagrindas teisėtai sustoti ir palikti stovėti automobilius, iš jų ir automobilį „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), pravažiavimo pakraštyje. Pažymėtina, kad pagal KET 184.2 punktą vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama sustoti ir stovėti net kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje. Nagrinėjau atveju tokių kelio ženklų apskritai nebuvo.

924.38.

93Taigi, G. Č. teigimu, jo paliktas automobilis „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), nebuvo paliktas transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje. Jis buvo paliktas stovėti pravažiavimo pakraštyje, o pravažiavimas nėra teritorija. Be to, pagal minėtus Specialiojo plano sprendimus, pramogoms organizuoti ir vystyti VšĮ „( - )“ transporto priemonės Melnragės pietiniu išvažiavimu ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo dviračių ir pėsčiųjų taku (pravažiavimu) gali vykti net į paplūdimį. Be to, už automobilio „Renault“ priekinio stiklo buvo palikta neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė.

944.39.

95Dėl visų išdėstytų priežasčių, G. Č. teigimu, jo veikoje nėra administracinio nusižengimo, numatyto ANK 417 straipsnio 2 dalyje, sudėties. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2019-11-12 nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-21- ANRJSl-3174-2019 ir Klaipėdos apylinkės teismo 2020-03-25 nutartis yra neteisėti, nepagrįsti ir todėl turi būti panaikinti.

96III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

975.

98Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.

996.

100Pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio nusižengimo byloje, patikrina priimto nutarimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą. Kaip matyti iš apeliacinio skundo, administracinėn atsakomybėn patrauktas G. Č. kategoriškai nesutinka su jo nubaudimu ir teigia, kad tiek Institucija, tiek pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad jis paliko automobilį „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje vietoje. Pasak apelianto, tiek automobilį „Renault“, tiek kitus du automobilius jis paliko stovėti įvažiavimo ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo dviračių ir pėsčiųjų taku pakraštyje, kur, pasak apelianto, sustoti ir palikti stovėti automobilius nedraudžia nei kelio ženklai, nei KET 150.1.–150.14 punktai. Be to, automobiliai buvo palikti stovėti su neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelėmis, kurios leidžia sustoti ir stovėti net kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje. Be to, G. Č. pažymi, kad ta vieta, kurioje buvo palikti stovėti automobiliai, yra VšĮ „( - )“ darbuotojų darbo vieta, kai yra organizuojamos pramogos – mokymas plaukti. Todėl transportas, su kuriuo šios įstaigos darbuotojai atvažiuoja į darbą, su kuriuo atsiveža ir išsiveža neįgaliuosius, yra VšĮ „( - )“ pramogų organizavimą aptarnaujantis transportas. Sutikti su šiais apelianto skundo argumentais apygardos teismas neturi pagrindo.

1017.

102ANK 569 straipsnyje nustatyta, kad teismas ir administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu ir teisine sąmone. Tai reiškia, kad nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertinta byloje surinktų įrodymų visuma, jų pakankamumas, nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės bei įrodymų šaltinių patikimumas. Šiame kontekste paminėtina ir tai, kad teisingą teismo baigiamojo akto priėmimą lemia ne įrodinėjimo apimtis, o daromų teisinių išvadų pagrįstumas (LAT nutartys administracinių teisės pažeidimų ir nusižengimų bylose Nr. 2AT-39-2014, 2AT-18-942/2015, 2AT-31-303/2015, e2AT-29-895/2017, 2AT-3-1073/2019). Pažymėtina, kad duomenų pripažinimas įrodymais ir jų vertinimas yra teismo (bylą nagrinėjančio organo) prerogatyva. Kiti proceso dalyviai gali teismui (bylą nagrinėjančiam organui) tik teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais ir išvadų, darytinų vertinant įrodymus, todėl proceso dalyvių pateiktų pasiūlymų ar versijų atmetimas savaime ANK normų nepažeidžia, jei teismo sprendimas motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma (LAT nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-1-2014). Įrodymų vertinimo esminiu pažeidimu gali būti pripažįstami atvejai, be kita ko, kai teismo ar administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) neįvertina visų bylos tyrimo ir nagrinėjimo metu surinktų bylai teisingai išspręsti reikšmingų įrodymų; neišdėsto teisinių argumentų dėl ištirtų įrodymų vertinimo ir pan. (LAT nutartys administracinių nusižengimų bylose Nr. 2AT-55-648/2018, 2AT-3-1073/2019).

1038.

104Skundžiamos teismo nutarties turinys patvirtina, kad joje bylai reikšmingos išvados padarytos remiantis ištirtų įrodymų visuma, pateikiant išsamius motyvus dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens G. Č. kaltės padarius jam inkriminuotą nusižengimą ir esminių skundo argumentų, kuriais jis ginčijo Institucijos 2019-11-21 nutarimą dėl jo nubaudimo pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį 60 Eur bauda. Apygardos teismo vertinimu, pagal bylos duomens nėra pagrindo pripažinti, kad tiek Institucija, 2019-11-21 priimdama nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-21-ANR_N-3174-2019, kuriuo G. Č. buvo nubaustas pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį 60 Eur bauda už tai, kad jis 2019-08-22 11.45 val. ( - ) g. 9, Klaipėdoje, nesilaikydamas KET 150.5 punkte nustatyto draudimo, sustojo ir paliko transporto priemonę „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje vietoje, tiek pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino atsakomybės klausimui išspręsti ir procesiniam sprendimui priimti reikšmingus įrodymus ir aplinkybes, ar padarė nepagrįstas išvadas dėl G. Č. kaltės padarius jam inkriminuotą administracinį nusižengimą, numatytą ANK 417 straipsnio 2 dalyje.

1059.

106Apygardos teismo vertinimu, pagal bylos duomenis ir administracinėn atsakomybėn patraukto asmens G. Č. apeliaciniame skunde nurodytus argumentus nėra pagrindo pripažinti, kad Institucija ir pirmosios instancijos teismas G. Č. kaltės klausimu padarė neteisingas išvadas. Kaip matyti ši skundžiamos nutarties, Klaipėdos apylinkės teismas, konstatuodamas, jog G. Č. pagrįstai Institucijos 2019-11-21 nutarimu buvo nubaustas pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį, įrodymus vertino nepažeisdamas ANK 569 straipsnio 4 dalies reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas, laikydamasis minėtų ANK reikalavimų, išsamiai ir nešališkai išnagrinėjęs ir įvertinęs nagrinėjamoje byloje esančius įrodymus, motyvuotai konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje nekyla abejonių, kad G. Č. paliko automobilį stovėti tam neskirtoje vietoje.

10710.

108Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad G. Č. 2019-08-22 11.45 val. paliko stovėti transporto priemonę „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), prie žemės sklypo, esančio ( - ) g. 9, Klaipėdoje. Tačiau G. Č. nesutinka su Institucijos ir teismo išvada, kad jis sustojo ir paliko automobilį transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje, nesilaikydamas KET 150.5 punkte nustatyto draudimo. Pasak apelianto, teismas, remdamasis vien tuo, kad savivaldybės administracija nėra išdavusi leidimo statyti transporto priemones ( - ) gatvės įvažiavime link šiaurinio Klaipėdos uosto molo, padarė nepagrįstą išvadą, jog ta vieta, kurioje jis paliko minėtą ir kitus du automobilius, yra neskirta transporto priemonių eismui. G. Č. teigia, kad toje vietoje automobilis „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), kaip ir du jo į tą vietą atvairuoti automobiliai „Audi A8“, valstybinis Nr. ( - ) ir „Citroen“, valstybinis Nr. ( - ), pažymėti neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelėmis, stovėti galėjo, nes buvo pastatyti privažiavimo prie žemės sklypo, esančio ( - ) g. 9, Klaipėdoje, smėlėtame pakraštyje, prie jų įstaigos naudojamų konteinerių. Iš čia neįgalūs asmenys jų įstaigos darbuotojų buvo nešami ir vedami prie vandens. Su šiais apelianto skundo argumentais sutikti nėra pagrindo.

10911.

110Pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį administracinę atsakomybę užtraukia sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas.

11112.

112Apygardos teismas neturi jokio pagrindo abejoti tuo, jog G. Č. pažeidė jam inkriminuoto KET 150.5 punkto reikalavimus, t. y. sustojo ir paliko stovėti automobilį „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje. Šiuo konkrečiu atveju kompetentingi savivaldybės pareigūnai aiškiai užfiksavo minėto automobilio sustojimo ir stovėjimo vietą. Iš nusižengimo vietoje darytų nuotraukų matyti, kad automobilis „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), beje, kaip ir kiti du apelianto G. Č., kaip jis pats nurodo, į šią vietą atvairuoti automobiliai, faktiškai buvo palikti stovėti kopose, t. y. ant smėlio, vietomis apaugusio žole, šalia augančių krūmų ir netoliese esančio medinio pėsčiųjų ir dviračių tako (b. l. 30, 80, 81). Ši vieta nėra specialiai įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, nėra skirta automobilių eismui ar jų stovėjimui ir jokiais kelio ženklais nėra priskirta neįgaliųjų (į)išlaipinimui ir saugiam bei patogiam jų judėjimui paplūdimyje. Taigi tai ne specifinė vieta, skirta aptarnauti vien tik neįgaliuosius ar teikti jiems kokias nors specifines paslaugas ir pan. Apelianto vairuota transporto priemonė, priešingai pastarojo tvirtinimui, nelaikytina ir aptarnaujančiuoju transportu, kadangi aptarnaujantysis transportas yra transporto priemonės, priklausančios draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims ar atvežančios į tą zoną krovinius arba atvykstančios jų paimti, įskaitant lengvuosius automobilius taksi, atvežančius į tą zoną keleivius arba atvykstančius jų paimti. Beje, visuotinai žinoma aplinkybė, jog Klaipėdoje, II Melnragėje yra paplūdimys, kuris skirtas būtent neįgaliesiems.

11313.

114Neįgaliųjų automobilių vairuotojams suteikiamos lengvatos nėra absoliučios ir jų nereikėtų aiškinti per plačiai. Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė – tai kortelė, kuri suteikia teisę asmenims sustoti (stovėti) neįgaliesiems skirtose vietose arba vietose, kuriose jiems sustoti (stovėti) nedraudžia Kelių eismo taisyklės toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jie tuo metu yra. Pažymėtina, kad, vadovaujantis KET XXIII skyriaus „Neįgaliųjų transporto priemonių eismas“ nuostatais, vairuotojui, vairuojančiam transporto priemonę, kuri pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“, leidžiama įvažiuoti į zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“. Vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama nepaisyti kelio ženklų „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ ir „Stovėjimo nurodytu laiku vieta“ reikalavimų; sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto 1.4 ar 1.9 horizontaliojo ženklinimo linijomis. Pagal paminėtą teisinį reglamentavimą, vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidimas transporto priemonę palikti stovėti ant vejos, šaligatvio (išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo būdą nurodantys kelio ženklai arba transporto priemonė nurodyta leidime, išduotame prekiauti viešoje vietoje renginių metu), taip pat sporto, vaikų žaidimo aikštelėse ir kitose transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtose teritorijose nenumatytas. Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė nesuteikia teisės statyti automobilio ant žalios vejos, šaligatvio ar kitose vietose, kuriose transporto priemonių eismas negalimas. Teigdamas, jog automobilį „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), ir kitus du automobilius pastatė privažiavimo prie žemės sklypo, esančio ( - ) g. 9, Klaipėdoje, smėlėtame pakraštyje, prie jų įstaigos naudojamų konteinerių, apeliantas G. Č. neįvertina teisiškai reikšmingos aplinkybės, jog automobilius jis paliko stovėti faktiškai kopose, ant paplūdimio smėlio, vietomis apaugusio žole, t. y. akivaizdžiai transporto priemonių stovėjimui neskirtoje teritorijoje.

11514.

116Stengdamasis patenkinti atvykusiųjų į paplūdimį neįgaliųjų interesus, apeliantas nepagrįstai nepaisė KET 150.5 punkte nustatyto draudimo. G. Č. klaidingai įvertino tai, kad kelio ženklo Nr. 312 išimtis, t. y. motorinių transporto priemonių eismo draudimas netaikomas skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtoms transporto priemonėms, savaime suponuoja ir teisę palikti automobilį tam neskirtoje vietoje. Nors transporto priemonės, pažymėtos neįgalių asmenų automobilių statymo kortelėmis, ir turi teisę, nesilaikydamos draudžiamojo kelio ženklo Nr. 312 reikalavimo, įvažiuoti ir išvažiuoti iš teritorijos pažymėtos tokiu ženklu, tačiau jos neturi teisės sustoti ir palikti stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtose teritorijose, net jei jos ir nepažymėtos atskirais transporto priemonių stovėjimą draudžiančiais ženklais.

11715.

118Apelianto G. Č. nurodyta aplinkybė, jog administracinio nusižengimo padarymo dieną, t. y. 2019-08-22 jo vadovaujama VšĮ „( - )“ organizavo eilinę pramogą – neįgaliųjų mokymą plaukti, vertintina kaip klaidinanti ir prieštaraujanti jo paties nurodytai aplinkybei, kad nuo 2019-08-20 iki 2019-09-01 pirmosios Melnragės paplūdimyje ties šiauriniu molu, adresu ( - ) g. 9, Klaipėda, jokio renginio jis neorganizavo ir nevykdė (b. l. 63). Byloje esantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2019-07-05 raštas (b. l. 61) patvirtina, jog leidimas G. Č. organizuoti tokį renginį nebuvo išduotas. Molo įlankos teritorija pripažintina kaip labai pavojinga (duobės, vandens sūkuriai, keliantys grėsmę besimaudančiųjų saugai ir sveikatai). Kita vertus, vargu ar galima sutikti su apelianto vertinimu, jog jo vadovaujamos įmonės vykdomas neįgaliųjų mokymas plaukti laikytinas pramoga. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, mokymas plaukti, kaip ir mokymas kokios nors kitos srities įgūdžių (mokymas vairuoti, mokymas groti muzikos instrumentu ir pan.), yra tiesiog atitinkamo tuo užsiimančio subjekto įprastinės darbinės veiklos rūšis, procesas, kurio metu paslaugą teikiančio subjekto nustatyta tvarka mokinys mokomas plaukimo įgūdžių, o ne pramoginis renginys, skirtas laisvalaikiui praleisti. Taigi G. Č. neturėjo jokio teisėto pagrindo patikrinimo metu nustatytoje vietoje parkuoti automobilius, kuriais artimieji atvežė neįgaliuosius į jo vadovaujamos įmonės vykdomas plaukimo pamokas, tačiau pats nuvairavo juos iki VšĮ „( - )“ naudojamų konteinerių ir paliko stovėti faktiškai kopose, vietomis apžėlusiomis žole, šalia augančių krūmų ir netoliese esančio pėsčiųjų ir dviračių tako, o su atvykusiais mokytis plaukti asmenimis nuėjo prie jūros. Nors apeliantas teigia, kad automobilį „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), ir kitus du automobilius pastatė prie jų įstaigos naudojamų konteinerių, tačiau neįvertina teisiškai reikšmingos aplinkybės, kad minimų konteinerių negalima laikyti šios įstaigos būstine, nes tai vien plaukimo inventoriaus saugykla. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog, bylos duomenimis, 2020-01-14 G. Č. surašytas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu pagal ANK 110 straipsnio 1 dalį už tai, kad jis valstybinėje žemėje (žemės sklype ( - ) g. 9 ir greta jo) Klaipėdos mieste savavališkai pastatė kilnojamus metalinius konteinerius ir vykdė komercinę veiklą, prašant atlaisvinti teritoriją (nesuteikta teisė naudotis valstybine žeme) asmuo to nepadarė, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 21 straipsnio 11 ir 12 punktus (b. l. 38). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO (toliau – LITEKO) duomenimis, dėl minimų VšĮ „( - )“ konteinerių pastatymo šioje vietoje G. Č. Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2020-02-24 priėmė nutarimą Nr. NŽT-ANR_N-285-2020 dėl savavališko jūrinių konteinerių pastatymo valstybinėje žemėje ( - ) g. 9, Klaipėdoje, o G. Č. skundas dėl šio nutarimo yra nagrinėjamas Klaipėdos apylinkės teisme (administracinio nusižengimo byla Nr. II-133-949/2020).

11916.

120Iš byloje esančio išrašo iš Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės (b. l. 71) matyti, kad žemės sklypas, adresu ( - ) g. 9, Klaipėda, priklauso Lietuvos Respublikai, jis nuo 2019-10-01 išnuomotas AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai“, sklypui nuo 2000-06-05 įregistruotos daiktinės teisės: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis), sklypo dalimi naudosis Pasienio policijos rinktinė stebėjimo aikštelės aptarnavimui, teisės naudotojai – kiti sklypai, ir servitutas – teisė įrengi ir aptarnauti komunikacijas, melioracijos įrenginius (tarnaujantis). Registro pastabose (11-ame punkte) nurodyta, kad sklypas yra Jūrų uosto plėtros rezervinėje teritorijoje. Taigi minėtame sklype įregistruotas kelio servitutas yra skirtas apibrėžtam asmenų ratui. VšĮ „( - )“ teisė naudotis šiuo sklypu nėra numatyta.

12117.

122Apeliaciniame skunde G. Č. nurodo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-03-09 įsakymu Nr. Dl-204 yra patvirtinti Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos specialiojo plano sprendiniai (toliau – ir Specialiojo plano sprendiniai). Specialiojo plano sprendinių 51 punkte numatyta, kad, siekiant sudaryti sąlygas įvairių pramogų paplūdimiuose vystymui, šiuo specialiuoju planu numatytos ekstremalių pramogų zonos, šioms pramogoms vietos parenkamos šalia išvažiavimų į paplūdimį. Kaip matyti iš prie skundo teismui pridėto išrašo iš Juridinių asmenų registro, VšĮ „( - )“, be kito ko, yra įregistravusi ir pramogų bei poilsio organizavimo veiklą, mokymą plaukti ir sveikatingumo skatinimą. Taigi Specialiojo plano sprendinių 51 punktas, apelianto nuomone, tiesiogiai nustato vietą, kurioje turi būti vystomos VšĮ „( - )“ pramogos paplūdimiuose, – šalia išvažiavimų į paplūdimį.

12318.

124Nesutikdamas su tokiais apeliacinio skundo argumentais apygardos teismas pažymi, kad minėto Specialiojo plano sprendinių 51 punkte nurodyta, kad šių zonų naudojimas turi būti aprašytas paplūdimio naudojimosi reglamentuose, informaciniuose stenduose. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nurodo, jog šio įsakymo sprendiniai nėra įgyvendinti. Taip pat pažymėtina, jog minėto įsakymo 52 punkte nurodyta, kad į subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos specializuoto naudojimo ekstremalių pramogų teritorijas išskirti: ties I Melnrage (apie 40 m), Nemirsetoje – šiauriau buvusios laivų gelbėjimo stoties (apie 420 m), piečiau Šventosios uosto, šiaurinėje Būtingės dalyje (apie 450 m). Pats apeliantas nurodo, kad pagal Specialiojo plano sprendinių 63.1 punktą, formuojami dviejų tipų išvažiavimai į pajūrį: 63.1 p. motorizuotų pramogų ir mėgėjiškos žvejybos išvažiavimo vietos – susisiekimo keliai, kuriais užtikrinamas žūklės, mažųjų vandens laivų ir kitų priemonių išvežimas į pajūrį, jų nuleidimas į vandenį; prie šių išvažiavimų formuojami nedideli (apie 100 m) pajūrio ruožai motorizuotų pramogų ir mėgėjiškos žūklės infrastruktūrai įrengti; numatytos motorizuotų pramogų ir mėgėjiškos žvejybos išvažiavimo vietos: 63.1.1 p. Melnragės pietinis išvažiavimas ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo dviračių ir pėsčiųjų taku. Taigi, VšĮ „( - )“ nebuvo suteikta išskirtinė teisė važiuoti ir, tuo labiau, statyti transporto priemones Melnragės pietinio įvažiavimo ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos uosto molo. Pažymėtina ir tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 1 straipsnio ir 2 straipsnio 16 dalimi, specialiųjų planų sprendiniais nėra reguliuojami teisiniai santykiai, kuriuos nustato KET. Iš to išeina, kad net ir esant numatytai galimybei atitinkamu išvažiavimu važiuoti kai kurių specialių kategorijų transportui (paplūdimį prižiūrinčiai technikai, verslinės žvejybos įrangą gabenančios transporto priemonėms, ekstremalių situacijų likvidavimui skirtoms, taip pat VSAT transporto priemonėms ir pan.), ši teritorija visiškai nėra skirta, pritaikyta ir numatyta bet kurių kategorijų transporto priemonių stovėjimui.

12519.

126KET 6 punkte imperatyviai nustatyta, kad kiekvienas eismo dalyvis turi teisę naudotis keliais, laikydamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir kitų įstatymų, Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, tvarkos ir apribojimų. KET XVII skyriuje „Sustojimas ir stovėjimas“ yra išsamiai reglamentuota, kur leidžiama ir kur neleidžiama sustoti ir stovėti transporto priemonėms, ir vairuotojai sustodami ir pastatydami automobilius privalo įvertinti, ar nebus pažeidžiami Kelių eismo taisyklių reikalavimai. Dėstomu atveju taip pat būtina pažymėti, kad ANK 7 straipsnyje numatyta, kad asmuo pripažįstamas kaltu dėl administracinio nusižengimo padarymo, jeigu jis šį teisės pažeidimą padarė tyčia ar dėl neatsargumo.

12720.

128G. Č. neneigia, kad apie nustatytus kelio ženklo Nr. 312 draudimus ( - ) g., Klaipėdoje, jis žino, tačiau gindamasis nuo inkriminuoto kaltinimo pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį, jis sau naudinga prasme aiškina jų taikymą. Transporto priemonė „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), nėra priskirtina prie aptarnaujančio transporto. KET 3.1. papunktyje įtvirtinta aptarnaujančio transporto sąvoka. Tai transporto priemonės, priklausančios draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims ar atvežančios į tą zoną krovinius arba atvykstančios jų paimti, įskaitant lengvuosius automobilius taksi, atvežančius į tą zoną keleivius arba atvykstančius jų paimti. Aptartas reguliavimas niekaip neleidžia priskirti automobilio „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), prie KET 3.1. papunktyje apibrėžtos aptarnaujančio transporto kategorijos. 2019-08-23 patikrinimo akte Nr. ATP2-548 užfiksuota transporto priemonė – automobilis „Renault“, valstybinis Nr. ( - ) – nebuvo paženklinta neįgaliųjų asmenų statymo kortele (fotonuotraukos, b. l. 30–31). Šiuo atveju akcentuotina ir tai, kad net jei ir būtų transporto priemonė pažymėta neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelėmis, ši aplinkybe niekaip nepaneigtų ANK 417 straipsnio 2 dalyje nustatyto nusižengimo padarymo fakto. KET 150.5. punkte nurodytas draudimas sustoti ir stovėti ant vejos, šaligatvio (išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo būdą nurodantys kelio ženklai arba transporto priemonė nurodyta leidime, išduotame prekiauti viešoje vietoje renginių metu), taip pat sporto, vaikų žaidimo aikštelėse ir kitose transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtose teritorijose. Šiame punkte nustatyta išimtis, kad įgalioti subjektai gali kelio ženklais nustatyti ir leisti automobilių parkavimą ir draudžiamose statyti transporto priemones vietose, tačiau pažeidimo fiksavimo vietoje tokių ženklų pastatyta nebuvo. Kaip matyti iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos priimto nutarimo, fiksuota transporto priemonė palikta stovėti stovėjimui neskirtoje teritorijoje. G. Č. argumentai, kad pažeidimo fiksavimo vietoje nebuvo jokių automobilių statymą ribojančių kelio ženklų, nagrinėjamu atveju juridinės reikšmės pažeidėjo veiksmų kvalifikavimui neturi. Pagal anksčiau aptartą teisinį reguliavimą pažeidimo fiksavimo vieta, adresu ( - ) g. 9, Klaipėda, negali būti laikoma vieta, kurioje leidžiama statyti automobilius. Pažymėtina, jog iš byloje esančių nuotraukų akivaizdžiai matyti, jog teritorijoje, kurioje stovėjo G. Č. vairuotas automobilis, nėra sužymėtos automobilio stovėjimo vietos, nesumontuoti kelio ženklai, nustatantys statymo būdą ar leidimą stovėti šioje vietoje. Ši teritorija akivaizdžiai nėra skirta ir pritaikyta transporto eismui (stovėjimui) vieta (aikštelė). Minėta vieta, kurioje buvo pastatytas G. Č. vairuotas automobilis, nėra automobilių stovėjimui skirta vieta.

12921.

130Teismas nesutinka ir su G. Č. argumentais, jog jei nėra automobilių stovėjimą ar sustojimą draudžiančio kelio ženklo, automobilio statymas atitinkamoje teritorijoje yra leidžiamas. KET privalančiam išmanyti vairuotojui atitinkami KET įtvirtinti draudimai turi būti žinomi ir be draudžiamųjų kelio ženklų. G. Č. nurodytas argumentas, kad tai įprasta automobilių stovėjimo vieta, automobilius šioje teritorijoje stato jau dvejus metus, šioje vietoje automobilius stato ir prie jūros atvykstantys asmenys, nepašalina jo atsakomybės. Faktas, jog minėtą nusižengimą galimai daro ir kiti asmenys, nelegalizuoja tokio automobilio statymo būdo.

13122.

132Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apygardos teismas konstatuoja, kad G. Č. kaltė padarius jam inkriminuotą administracinį nusižengimą yra tinkamai įrodyta ir šis jo padarytas administracinis nusižengimas Institucijos teisingai kvalifikuotas pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį. Daryti G. Č. kaltės klausimu kitokias išvadas apygardos teismas neturi pagrindo.

13323.

134G. Č. apeliaciniame skunde nurodo ir tai, kad 2019-11-21 buvo išnagrinėta ne tik ši administracinio nusižengimo byla Nr. SAVAD-21-ANR_N-3l74-2019, kurioje jam buvo paskirta nuobauda už automobilio „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), palikimą stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje, bet ir administracinio nusižengimo bylos dėl automobilių „Audi“, valstybinis Nr. ( - ) ir „Citroen“, valstybinis Nr. ( - ). Visuose trijuose nutarimuose buvo konstatuota, kad jis, nesilaikydamas KET 150.5 punkte nurodyto draudimo, sustojo ir paliko atitinkamą transporto priemonę stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje, visose trijose bylose jam pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį buvo paskirtos atskiros nuobaudos. Visus tris nutarimus jis apskundė teismui. Be kitų argumentų, nurodė, kad, esant pagrindui, jam turėjo būti surašytas vienas administracinio nusižengimo protokolas ir priimtas vienas nutarimas. Savo poziciją G. Č. argumentavo ANK 417 straipsnio dispozicija ir LAT 2019-11-12 nutartimi, priimta administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-49-511/2019.

13524.

136Dėl šio G. Č. skundo argumento Klaipėdos apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje, be kita ko, pažymėjo, jog G. Č. nusižengimo padarymo metu ir šiuo metu galiojanti ANK 38 straipsnio 2 dalies nuostata suponuoja, kad vienoje byloje būtų galima nagrinėti nusižengimus (veikas), kuriuos asmuo padarė vienu metu. ANK 38 straipsnio 2 dalis numato, kad kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę atsakomybę pagal kelis šio kodekso straipsnius ar straipsnio dalis, galutinė nuobauda šiam asmeniui skiriama pagal sankciją, nustatytą už sunkesnįjį iš padarytų administracinių nusižengimų. Pagal ANK 612 straipsnį, kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę atsakomybę pagal kelis šio kodekso straipsnius ar straipsnių dalis, pagal kuriuos atlikti tyrimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą turi teisę tos pačios institucijos pareigūnai, gali būti surašomas vienas administracinio nusižengimo protokolas. Atsižvelgdamas į tai, kad G. Č. nusižengimai buvo padaryti skirtingu metu, jam pastatant tris skirtingas transporto priemones stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje, teismas padarė išvadą, kad Institucija, surašydama G. Č. tris protokolus, ANK 38 straipsnio 2 dalies bei ANK 612 straipsnio nuostatų nepažeidė. Apygardos teismo vertinimu, tokia Klaipėdos apylinkės teismo išvada nėra teisinga.

13725.

138Kaip matyti iš G. Č. 2019-09-16 surašyto administracinio nusižengimo protokolo Nr. SAVAD-21-ANR_P-10515-2019 (b. l. 6) ir Institucijos 2019-11-21 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-2 l_ANR_N-3174-2019 (b. l. 7), kuriuo G. Č. už nusižengimo, numatyto ANK 417 straipsnio 2 dalyje, padarymą, buvo paskirta administracinė nuobauda – 60 Eur bauda už automobilio „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), palikimą stovėti eismui neskirtoje teritorijoje, nusižengimo padarymo data ir laikas yra 2019-08-22 11.45 val. LITEKO duomenimis, ta pati data ir laikas nurodyti ir Institucijos 2019-11-21 nutarime administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-21-ANRN-3171-2019, kuriuo G. Č. buvo paskirta nuobauda už automobilio „Citroen“, valstybinis Nr. ( - ) palikimą stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje (bylos Nr. AN2-105-361/2020; II-66-718/2020), taip pat ir Institucijos 2019-11-21 nutarime administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-21-ANR_N-3173-2019, kuriuo jam buvo paskirta nuobauda už automobilio „Audi“, valstybinis Nr. ( - ) palikimą stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje (bylos Nr. II-65-903/2020). Taigi, priešingai, nei konstatavo Klaipėdos apylinkės teismas, nėra pagrindo išvadai, kad G. Č. nusižengimai buvo padaryti skirtingu metu. Tokią apylinkės teismo išvadą paneigia pačios Institucijos – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos – veiksmai, užfiksuojant tris KET 150.5 punkto pažeidimus tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju yra susiduriama ne su administracinių nusižengimų daugetu, kurio teiseną reglamentuoja ANK 38 ir 612 straipsniai, o su kitu teisiniu institutu – tęstiniu administraciniu nusižengimu.

13926.

140Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką baudžiamosiose bylose tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos bendros tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Veikos pripažinimas tęstine priklauso nuo rūšinių padarytos nusikalstamos veikos sudėties požymių, todėl atskirų kategorijų baudžiamosiose bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, patvirtinančias arba paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-267/2011). Nustatant bendrą tyčią, be kita ko, išsiaiškinama, kaip kaltininkas suvokė ir įvertino savo daromų veikų pobūdį, kokios paskatos lėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama; subjektyvieji nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi atsižvelgiant ir į išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, situaciją, kuriai esant šie veiksmai buvo padaryti, ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-406/2011, 2K-501/2012, 2K-202/2014, 2K-497/2014). Šie kasacinio teismo išaiškinimai mutatis mutandis (su atitinkamais pakeitimais) taikytini ir administracinių nusižengimų bylose.

14127.

142Nors, kaip teisingai nurodyta skundžiamoje nutartyje, G. Č. pastatė tris skirtingas transporto priemones stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje, tačiau, apygardos teismo vertinimu, G. Č. padarytas administracinis nusižengimas susidėjo iš trijų tapačių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties ANK straipsnyje nurodyto administracinio nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jas jungė bendra kaltė. Vadinasi, G. Č. padarė ne tris, o vieną – tęstinę – veiką.

14328.

144Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad į 2019-08-22 VŠĮ „( - )“ rengtą plaukimo pamoką neįgaliesiems jų artimieji neįgaliuosius atvežė trimis automobiliais. Ketinančius dalyvauti plaukimo pamokoje neįgaliuosius išlaipinus iš automobilių, visus tris automobilius G. Č. pastatė ir paliko stovėti automobilių stovėjimui neskirtoje vietoje, o pats su neįgaliaisiais nuėjo prie jūros, kur turėjo vykti plaukimo pamoka. Akivaizdu, jog G. Č. veiksmai statant visus tris automobilius parkavimui neskirtoje vietoje buvo apspręsti vieningo sumanymo palikti šiuos automobilius stovėti prie VŠĮ „( - )“ konteinerių, kol visais trimis automobiliais atvykę neįgalieji dalyvaus plaukimo pamokoje, šie veiksmai buvo visiškai tapatūs (trijų automobilių pastatymas ir palikimas stovėti vieno šalia kito) ir padaryti vienu metu, vieną po kito pastatant ir paliekant stovėti visus tris automobilius. Tai leidžia vertinti G. Č. veiką, įgyvendinant vieningą sumanymą vienu metu tapačiais veiksmais toje pačioje vietoje paliekant stovėti tris automobilius, vertinti kaip vientisą tęstinį administracinį nusižengimą, apimantį visų trijų automobilių palikimą stovėti tam neskirtoje vietoje.

14529.

146Tačiau nagrinėjamu atveju susiklostė tokia situacija, kad dėl G. Č. 2019-08-22 11.45 val. ( - ) g. 9, Klaipėdoje, pastatytų trijų automobilių jam buvo surašyti trys administracinio nusižengimo protokolai ir jų pagrindu Institucija 2019-11-21 priėmė tris nutarimus administracinio nusižengimo bylose už kiekvieno automobilio statymo atvejį atskirai, kuriais G. Č. buvo paskirtos trys atskiros administracinės nuobaudos. Tokiu būdu sukurta dirbtinė situacija, sunkinanti pažeidėjo teisinę padėtį ir pažeidžianti proceso operatyvumo, ekonomiškumo, efektyvumo principus.

14730.

148Dėl G. Č. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2019-11-21 priimto nutarimo Nr. SAVAD-21-ANR_N-3171-2019, kuriuo jis buvo nubaustas už analogiško nusižengimo, numatyto ANK 417 straipsnio 2 dalyje, padarymą tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, t. y. už automobilio „Citroen“, valstybinis Nr. ( - ) pastatymą, nesilaikant KET 150.5 punkte nustatyto draudimo, transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje, jau yra įsiteisėjęs procesinis sprendimas (Klaipėdos apygardos teismo 2020-04-27 nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-105-361/2020), o dėl Institucijos 2019-11-21 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-21-ANR_N-3173-2019, kuriuo G. Č. taip pat buvo nubaustas už analogiško nusižengimo, numatyto ANK 417 straipsnio 2 dalyje padarymą tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje pastatant automobilį „Audi“, valstybinis Nr. ( - ) transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje, byla yra nagrinėjama Klaipėdos apylinkės teisme (procesinio sprendimo priėmimas ir paskelbimas atidėtas 2020-06-08 16.10 val.).

14931.

150Atsižvelgiant į tai, kas aptarta, yra pagrindas G. Č. veiksmus, nagrinėjamoje byloje kvalifikuotus pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2019-08-22 11.45 val. ( - ) g. 9, Klaipėdoje, nesilaikydamas KET 150.5 punkte nustatyto draudimo, sustojo ir paliko transporto priemonę „Renault“, valstybinis Nr. ( - ), stovėti transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje vietoje, ir G. Č. veiksmus, įsiteisėjusioje administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-105-361/2020 kvalifikuotus pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2019-08-22 11.45 val. ( - ) g. 9, Klaipėdoje, nesilaikydamas KET 150.5 punkte nustatyto draudimo, sustojo ir paliko transporto priemonę „Citroen“, valstybinis Nr. ( - ) transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje vietoje, kvalifikuoti kaip vieną tęstinį administracinį nusižengimą pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį ir G. Č. paskirti ANK 417 straipsnio 2 dalies sankcijos vidurkiui lygią baudą – 60 eurų. Apygardos teismo vertinimu, tokio dydžio bauda, įvertinus tiek padaryto nusižengimo pobūdį, tiek apelianto G. Č. asmenybę (vadovauja VšĮ „( - )“, registruojasi Užimtumo tarnyboje, praeityje ne kartą baustas administracine tvarka, inkriminuotą nusižengimą padarė turėdamas galiojančių administracinių nuobaudų už nustatyto greičio viršijimą (b. l. 38–49), pažeidėjas savo elgesio kritiškai nevertina), taip pat tai, kad byloje nenustatyta G. Č. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, yra proporcinga. Pažymėtina, kad analogišku būdu veikų perkvalifikavimo klausimas sprendžiamas ir teismų praktikoje baudžiamosiose bylose (pvz, kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-359/2014).

15132.

152Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad tokiu sprendimu nebus revizuojama Klaipėdos apygardos teismo 2020-04-27 nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-105-361/2020, kadangi šioje nutartyje iš esmės buvo sprendžiamas apelianto kaltės klausimas pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis 2019-08-22 11.45 val. ( - ) g. 9, Klaipėdoje, nesilaikydamas KET 150.5 punkte nustatyto draudimo, sustojo ir paliko transporto priemonę „Citroen“, valstybinis Nr. ( - ) transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje vietoje. Minimos nutarties 10 punkte konstatuota, kad „apelianto skundo argumentas, jog turėjo būti surašytas vienas administracinio nusižengimo protokolas ir priimtas vienas nutarimas dėl visų trijų analogiškų nusižengimo epizodų ir pan., plačiau šioje nutartyje neanalizuotinas. Ši byla apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama pirmoji ir sprendimas dėl apelianto nubaudimo lieka nepakeistas. Taigi dėl kitų analogiškų apelianto nubaudimų (-o) teisėtumo ir pagrįstumo konkrečiose bylose (-oje) pasisakys jo skundus (-ą) nagrinėjantys teisėjai“. Tuo tarpu Institucijos 2019-11-21 nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-21-ANR_N-3173-2019, kuriuo G. Č. taip pat buvo nubaustas už analogiško nusižengimo, numatyto ANK 417 straipsnio 2 dalyje padarymą tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje pastatant automobilį „Audi“, valstybinis Nr. ( - ) transporto priemonių eismui (stovėjimui) neskirtoje teritorijoje, dar nėra įsiteisėjęs, byla pagal administracinėn atsakomybėn patraukto G. Č. skundą dėl Institucijos nutarimo yra nagrinėjama Klaipėdos apylinkės teisme, kuris ir turės priimti sprendimą dėl visų G. Č. skunde keliamų klausimų.

153Teismas, vadovaudamasis ANK 653 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

154Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. kovo 25 d. nutartį pakeisti:

155G. Č. veiksmus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2019 m. lapkričio 21 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-21-ANR_N-3174-2019 ir įsiteisėjusiu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2019 m. lapkričio 21 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-21-ANR_N-3171-2019 kvalifikuotus pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį kaip atskirus administracinius nusižengimus, kvalifikuoti pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį kaip vieną tęstinį administracinį nusižengimą ir paskirti jam administracinę nuobaudą – 60 Eur baudą.

156Likusią Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. kovo 25 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

157Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Linas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Bylos esmė... 5. 1.... 6. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2019-11-21 nutarimu... 7. 2.... 8. Nesutikdamas su Institucijos 2019-11-21 nutarimu, administracinėn atsakomybėn... 9. 3.... 10. Klaipėdos apylinkės teismas 2020-03-25 nutartimi administracinėn... 11. 3.1.... 12. Dėl G. Č. skundo argumento, kad jam už visų trijų automobilių sustojimą... 13. II. Apeliacinio skundo argumentai... 14. 4.... 15. Apeliaciniu skundu administracinėn atsakomybėn patrauktas G. Č. prašo... 16. 4.1.... 17. Nurodo, kad viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „( - )“, kuriai jis... 18. 4.2.... 19. 2019-08-22 VšĮ „( - )“ organizavo eilinę pramogą – neįgaliųjų... 20. 4.3.... 21. Dėl prie jų įstaigos konteinerių paliktų stovėti trijų transporto... 22. Dėl procesinių pažeidimų... 23. 4.4.... 24. G. Č. nurodo, kad 2019-11-21 buvo išnagrinėta ne tik ši administracinio... 25. 4.5.... 26. Visus tris nutarimus jis apskundė teismui. Be kitų argumentų, nurodė, kad,... 27. 4.6.... 28. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pažymėjo:... 29. 4.7.... 30. Visų pirma, G. Č. pažymi, kad teismas visiškai neanalizavo ANK 417... 31. 4.8.... 32. Antra, teismo išvada, kad G. Č. nusižengimai padaryti skirtingu laiku,... 33. 4.9.... 34. Dėl išdėstytų priežasčių, priešingai, nei teigia teismas, Institucija,... 35. Dėl faktinių aplinkybių nustatymo ir materialinės teisės normų... 36. 4.10.... 37. S. I. 2019-11-21 nutarime teigiama, kad jis, nesilaikydamas KET 150.5 punkte... 38. 4.11.... 39. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad skundžiamas nutarimas priimtas... 40. 4.12.... 41. Visų pirma, mokymas plaukti nėra renginys. Be to, mokymas plaukti, kaip... 42. 4.13.... 43. VšĮ „( - )“ renginių neorganizuoja, nes juos organizuoti iš tikrųjų... 44. 4.14.... 45. Antra, jis iš tikrųjų organizavo pramogą – mokymą plaukti, negavęs iš... 46. 4.15.... 47. Skundžiamoje nutartyje teismas taip pat pažymėjo: „<...> kelio... 48. 4.16.... 49. Nesutikdamas su tokiais teismo teiginiais G. Č. pažymi, kad automobilių... 50. 4.17.... 51. Sustoti ir stovėti draudžiama vietose, išvardytose KET 150 punkte... 52. 4.18.... 53. G. Č. nurodo, kad jam buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas... 54. 4.19.... 55. Kad jis sustojo ir stovėjo prie žemės sklypo, esančio ( - ) g. 9,... 56. 4.20.... 57. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-03-09 įsakymu Nr. Dl-204 yra... 58. 4.21.... 59. To paties Specialiojo plano sprendinių 63 punkte nustatyta, kad, siekiant... 60. 4.22.... 61. Iš šio teisinio reglamentavimo išeina dvi išvados: 1) dviračių ir... 62. 4.23.... 63. Nors apie šį teisinį reglamentavimą buvo nurodyta skunde Klaipėdos... 64. 4.24.... 65. Tačiau teismas vertino Institucijos atstovės V. Z. pasisakymą, kad Lietuvos... 66. 4.25.... 67. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas vertino žvejų verslininkų... 68. 4.26.... 69. Be to, G. Č. pažymi, kad, priešingai, nei nurodyta skundžiamoje nutartyje,... 70. 4.27.... 71. VšĮ „( - )“ automobiliai stovėjo neprivažiavę žemės sklypo, esančio... 72. 4.28.... 73. Pažymėtina, kad, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK)... 74. 4.29.... 75. Iš to išeina, kad vietos, kurioje jis buvo palikęs stovėti tris... 76. 4.30.... 77. 2019-08-22 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos specialistų... 78. 4.31.... 79. Taip pat pastebėtina, kad pravažiavimas nėra teritorija, kaip ji suprantama... 80. 4.32.... 81. ( - ) gatvės gale, prie pravažiavimo ( - ) g. link šiaurinio Klaipėdos... 82. 4.33.... 83. Iš šio kelio ženklo taip pat išeina, kad Melnragės pietinis išvažiavimas... 84. 4.34.... 85. Kaip jau minėta, pagal Specialiojo plano sprendinių 51 punktą, pramogų... 86. 4.35.... 87. Be to, visi trys automobiliai, iš jų ir automobilis „Renault“,... 88. 4.36.... 89. Kaip minėta anksčiau, sustoti ir palikti stovėti Melnragės pietinio... 90. 4.37.... 91. Šiuo atveju už automobilių stiklų paliktos neįgaliųjų automobilių... 92. 4.38.... 93. Taigi, G. Č. teigimu, jo paliktas automobilis „Renault“, valstybinis Nr. (... 94. 4.39.... 95. Dėl visų išdėstytų priežasčių, G. Č. teigimu, jo veikoje nėra... 96. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 97. 5.... 98. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.... 99. 6.... 100. Pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl... 101. 7.... 102. ANK 569 straipsnyje nustatyta, kad teismas ir administracinių nusižengimų... 103. 8.... 104. Skundžiamos teismo nutarties turinys patvirtina, kad joje bylai reikšmingos... 105. 9.... 106. Apygardos teismo vertinimu, pagal bylos duomenis ir administracinėn... 107. 10.... 108. Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad G. Č. 2019-08-22 11.45 val.... 109. 11.... 110. Pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį administracinę atsakomybę užtraukia... 111. 12.... 112. Apygardos teismas neturi jokio pagrindo abejoti tuo, jog G. Č. pažeidė jam... 113. 13.... 114. Neįgaliųjų automobilių vairuotojams suteikiamos lengvatos nėra... 115. 14.... 116. Stengdamasis patenkinti atvykusiųjų į paplūdimį neįgaliųjų interesus,... 117. 15.... 118. Apelianto G. Č. nurodyta aplinkybė, jog administracinio nusižengimo padarymo... 119. 16.... 120. Iš byloje esančio išrašo iš Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės... 121. 17.... 122. Apeliaciniame skunde G. Č. nurodo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro... 123. 18.... 124. Nesutikdamas su tokiais apeliacinio skundo argumentais apygardos teismas... 125. 19.... 126. KET 6 punkte imperatyviai nustatyta, kad kiekvienas eismo dalyvis turi teisę... 127. 20.... 128. G. Č. neneigia, kad apie nustatytus kelio ženklo Nr. 312 draudimus ( - ) g.,... 129. 21.... 130. Teismas nesutinka ir su G. Č. argumentais, jog jei nėra automobilių... 131. 22.... 132. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apygardos teismas konstatuoja, kad... 133. 23.... 134. G. Č. apeliaciniame skunde nurodo ir tai, kad 2019-11-21 buvo išnagrinėta ne... 135. 24.... 136. Dėl šio G. Č. skundo argumento Klaipėdos apylinkės teismas skundžiamoje... 137. 25.... 138. Kaip matyti iš G. Č. 2019-09-16 surašyto administracinio nusižengimo... 139. 26.... 140. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką baudžiamosiose bylose tęstine... 141. 27.... 142. Nors, kaip teisingai nurodyta skundžiamoje nutartyje, G. Č. pastatė tris... 143. 28.... 144. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad į 2019-08-22 VŠĮ „( - )“ rengtą... 145. 29.... 146. Tačiau nagrinėjamu atveju susiklostė tokia situacija, kad dėl G. Č.... 147. 30.... 148. Dėl G. Č. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2019-11-21 priimto... 149. 31.... 150. Atsižvelgiant į tai, kas aptarta, yra pagrindas G. Č. veiksmus,... 151. 32.... 152. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad tokiu sprendimu nebus... 153. Teismas, vadovaudamasis ANK 653 straipsnio 1 dalies 4 punktu,... 154. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. kovo 25 d.... 155. G. Č. veiksmus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2019 m.... 156. Likusią Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. kovo 25 d. nutarties dalį... 157. Nutartis neskundžiama....