Byla 1A-431-148/2015
Dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Reginos Gaudutienės (pranešėjos), teisėjų: Rūtos Mickevičienės ir Elenos Vainienės, sekretoriaujant Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorui Arvydui Kuzminskui, gynėjams advokatams Arnoldui Blaževičiui, Alfredui Sokolovskiui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios D. K. ir nuteistojo N. S. bei jo gynėjo advokato Arnoldo Blaževičiaus apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nuosprendžio, kuriuo:

2D. K. pripažinta kalta ir nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 1992 straipsnio 1 dalį 150 MGL dydžio (5 649 Eur) bauda.

3Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto ,,a“ papunkčiu, BK 66 straipsniu, D. K. į bausmę įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2014-01-02 11.50 val. iki 2014-01-03 17.25 val., tai yra 1 (viena) diena, ir galutinė bausmė jai paskirta 148 dydžio (5 573,68 Eur) bauda, įpareigojant ją šią baudą sumokėti per dvylika mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

4N. S. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį 200 MGL dydžio (7 532 Eur) bauda.

5Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto ,,a“ papunkčiu, BK 66 straipsniu, N. S. į bausmę įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2014-01-02 11.50 val. iki 2014-01-03 15.35 val., tai yra 1 (viena) diena, ir galutinė bausmė jam paskirta 198 dydžio (7 456,68 Eur) bauda, įpareigojant jį šią baudą sumokėti per dvylika mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

6Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos civilinis ieškinys tenkintas visiškai ir priteista solidariai iš D. K. ir N. S. 8 184,52 Eur turtinei žalai atlyginti valstybei.

7Vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi, išieškota valstybės naudai iš D. K. ir N. S. konfiskuotinos nusikalstamos veikos priemonės - automobilio „Opel Zafira“ vertę atitinkanti pinigų suma, iš kiekvieno atskirai po 1 013,67 Eur.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

9D. K. ir N. S. nuteisti už tai, kad jie neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis, o būtent, veikdami kartu, pažeisdami nustatytą tvarką, laikė ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL, turėdami tikslą realizuoti cigaretes su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos banderolėmis ir taip gauti pajamų, pažeisdami nustatytą tvarką, t. y. LR ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 2.1.1 p., kuris numato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama laikyti tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, nuostatas, 3.2 p., kuris numato, kad fiziniams asmenims leidžiama laikyti nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais - banderolėmis tabako gaminius, jeigu jie laiko įvežtus iš kitų valstybių į Lietuvos Respubliką tabako gaminių didesnius kiekius, negu šiose taisyklėse nustatytas maksimalus leistinas šių prekių kiekis, nuostatas, nuo 2013 m. gruodžio mėnesio (tiksli diena nenustatyta) iki 2014 m. sausio 2 d. ( - ), N. S. gyvenamojoje vietoje neteisėtai laikė 740 pakelių cigarečių „BOND STREET“, paženklintų Rusijos Federacijos banderolėmis, 500 pakelių „WINSTON“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 1000 pakelių cigarečių „NZ“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis. Be to, 2014 m. sausio 2 d. N. S. uošvio - J. S. vardu registruotu automobiliu „Opel Zafira“, valst. Nr. ( - ), neteisėtai gabeno 16 pakelių cigarečių „CREDO“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 48 pakelius cigarečių „DENIM BLUE“ be nustatyto pavyzdžio banderolių, 11 pakelių cigarečių „DENIM RED“ be nustatyto pavyzdžio banderolių, 68 pakelius cigarečių „SAINT GEORGE“, paženklintus Rusijos Federacijos banderolėmis, 14 pakelių cigarečių „BAYRON EXCLUSIVE TOBASCO“, paženklintų Rusijos Federacijos banderolėmis, 5 pakelius cigarečių „BAYRON WHITE“, paženklintus Rusijos Federacijos banderolėmis, 10 pakelių cigarečių „QUEEN MENTHOL“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 10 pakelių cigarečių „QUEEN ELEGANCE“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 12 pakelių cigarečių „QUEEN CHARME“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 204 pakelius cigarečių „NZ SUPER SLIMS“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 160 pakelių cigarečių „FEST 7“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 180 pakelių cigarečių „FEST“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 316 pakelių cigarečių „WINSTON BLUE“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 20 pakelių cigarečių „WINSTON SILVER“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 59 pakelius cigarečių „PREMIER 7“, paženklintus Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 754 pakelius cigarečių „PREMIER“, paženklintus Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 1100 pakelių cigarečių „MINSK CAPITAL“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 284 pakelius cigarečių „MINSK SUPER SLIMS“, paženklintus Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurios pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1789/2003, klasifikuojamos kodu 2402.20.90, ir kurios buvo nepaženklintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 patvirtintų apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių 5 p. nustatyta tvarka, ir kurių laikytų ir gabentų bendra vertė yra 12027,62 Eur (buvusi vertė 41528,97 Lt), kol 2014-01-02, apie 11.50 val., kelyje A-1 ( - ), ties ( - ) plentu, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnų buvo sulaikyti.

10Nuteistoji D. K. apeliaciniame skunde prašo panaikinti dėl jos priimtą pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir ją išteisinti. Nurodo, kad teismo nuosprendis yra nepagrįstas, nes teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias įstatymo normas, padarė aiškią teisės taikymo ir aiškinimo klaidą, nukrypo nuo suformuluotos teisinės praktikos dėl tokio pobūdžio nusikalstamų veikų. Toliau apeliantė skunde aptaria įvairias BK, BPK įtvirtintas teisės normas (BK 2 straipsnyje, BPK 20 straipsnyje, BK 1992 straipsnio 1 dalyje, teismų praktiką (kasacinės nutartys baudžiamosiose byloje Nr. 2K-181/2007, Nr. 2K-717/2007, Nr. 2K-605/2007, Nr. 2K-148/2010, Nr. 2K-7-109/2013 ir kt.), kuri, jos įsitikinimu, yra aktuali nagrinėjamoje byloje svarstant klausimą dėl jos priimto nuosprendžio pagrįstumo.

11Apeliantė, aptarusi pirmiau minėtas įstatymų normas, pirmiausia mano, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad nėra pagrindo veikas (neteisėtas akcizais apmokestinamų prekių – cigarečių laikymas N. S. gyvenamojoje vietoje) ir (neteisėtas akcizais apmokestinamų prekių – cigarečių gabenimas automobiliu) kvalifikuoti kaip pavienes veikas. Apeliantės nuomone, byloje yra nustatytos priešingos aplinkybės nei nurodyta skundžiamame nuosprendyje. Iš nuteistųjų, apklaustų pareigūnų, įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad automobilyje rastas cigaretes ji įsigijo 2014-01-02 Kaišiadoryse, prie ,,I“ parduotuvės. Šias aplinkybes paneigiančių duomenų ar kitų įrodymų byloje nėra. Taip pat iš jos parodymų aišku, kad kratos metu rastas cigaretes ji įsigijo 2013 m. gruodžio mėnesį. Šias aplinkybes iš dalies patvirtina ir nuteistojo N. S. ikiteisminio tyrimo metu ir teisme duoti parodymai. Taigi, iš byloje surinktų įrodymų, anot apeliantės, matyti, kad ji cigaretes įgijo per du kartus, skirtingu laiku, skirtingose vietose. Dėl to teismas nepagrįstai šią jos veiką vertino kaip tęstinę, o kartu dėl ko netinkamai pritaikė ir baudžiamąjį įstatymą. Apeliantės nuomone, kadangi atskirai vertinant automobilyje rastų bei kratos metu rastų cigarečių vertę matyti, kad ji neviršija BK 1992 straipsnio 1 dalyje numatytos 250 MGL sumos, jos tokia veika turėjo būti vertinama tik kaip administracinės teisės pažeidimas, numatytas ATPK 1632 straipsnyje.

12Apeliantė skunde taip pat ginčija ir teismo padarytą išvadą, kad ji ir N. S. nusikaltimą padarė veikdami kartu. Byloje yra neaišku, kokiais įrodymais remdamasis teismas padarė išvadą, kad tarp jų buvo susitarimas. Vien tas faktas, jog N. S. vežė ją į ( - ) įsigyti cigarečių, anot apeliantės, savaime nereiškia, kad jie veikė kartu. Iš jos parodymų matyti, kad N. S. nežinojo, jog vežą ją pirkti cigarečių, ji jam to nesakė. Šias aplinkybes patvirtino ir N. S. Be to, toks jos paaiškinimas yra logiškas. Ji neturėjo teisės vairuoti transporto priemonės, todėl paprašė ją pavežti draugo N. S. Taip pat niekas nežinojo ir apie tai, kad ji laiko cigaretes name, esančiame ( - ).

13Taip pat apeliantė skunde nesutinka ir teismo padaryta išvada, kad įrodymai šioje byloje surinkti teisėtais būdais ir BPK nustatyta tvarka, laikantis įstatymo. Apeliantės teigimu, šioje byloje renkant įrodymus buvo padarytas ne vienas esminis BPK pažeidimas. Visų pirma, apeliantės teigimu, šioje byloje iš viso yra nepagrįstai, nesant tam įstatyme numatyto pagrindo (automobilyje rastų cigarečių vertė neviršijo 250 MGL sumos, kaip to reikalauja BK 1992 straipsnis), pradėtas ikiteisminis tyrimas. Taip pat apeliantė mano, kad šioje byloje nebuvo galima remtis ir kratos metu gautais duomenimis kaip įrodymais, nes kratą pareigūnai atliko nepradėję ikiteisminio tyrimo. Tokią išvadą apeliantė daro remdamasi apžiūros protokole, kratos protokole užfiksuotų šių tyrimo veiksmų atlikimo laiku skirtumu (jos įsitikinimu, neįmanoma per 15 minučių nuvykti į Kauno apskrities VPK, ten surašyti tarnybinį pranešimą, įregistruoti šį, gauti vizą apie ikiteisminio tyrimo pradėjimą, ikiteisminio tyrimo numerį ir dar nuvykti iki vietos, kur buvo atliekama krata), liudytojos V. A. parodymais, jog po to, kai buvo sulaikytas automobilis ir suskaičiuotos cigaretės, buvo vykta daryti kratą adresu ( - ).

14Apeliantės nuomone, remiantis tuo, kas buvo pirmiau išdėstyta, galima daryti išvadą, kad teismas, remdamasis neteisėtai ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, nepagrįstai ją pripažino kalta pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį, dėl ko teismo nuosprendis taip pat turėtų būti naikinamas kaip nepagrįstas ir neteisėtas ir dėl šios priežasties.

15Apeliantė skunde taip pat tvirtina, kad teismas formaliai nustatė konfiskuotino turto vertę. Apeliantės nuomone, ji yra akivaizdžiai per didelė. Teismas šią vertę iš esmės nustatė remdamasis tik liudytojo J. S. parodymais, net nesiaiškino, kokia galėtų būti šiuo metu reali konfiskuotino turto vertė (neatsižvelgta į automobilio nusidėvėjimą, techninę būklę). Taip pat nebuvo atsižvelgta į 1999 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 2 straipsnio 10 dalies nuostatas.

16Nuteistasis N. S. ir jo gynėjas advokatas A. Blaževičius apeliaciniame skunde prašo panaikinti dėl nuteistojo N. S. priimtą pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir jį išteisinti.

17Iš paduoto apeliacinio skundo turinio matyti, kad juose apeliantai iš esmės dėsto analogiškus kaip ir nuteistoji D. K. nesutikimo su dėl N. S. priimto apkaltinamojo nuosprendžio pagrindus bei argumentus. Apeliantai taip pat nesutinka su teismo padaryta išvada dėl tęstinės nusikalstamos veikos, kad N. S. su D. K. veikė kartu darant nusikalstamą veiką. Taip pat apeliantai abejoja kai kurių įrodymų, kuriais grindžiamas apkaltinamasis nuosprendis, teisėtumu, mano, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo padarytas ne vienas esminis BPK pažeidimas. Dėl to, anot jų, remiantis neteisėtai ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, N. S. negalėjo būti pripažintas kaltu pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį. Taip pat apeliantai ginčija ir teismo nustatyta konfiskuotino turto vertę.

18Be to, be šių nesutikimo su nuosprendžiu argumentų, apeliantai skunde nesutinka ir su tuo, kaip teismas įvertino išnagrinėtus šioje byloje įrodymus, pripažindamas N. S. kaltu dėl jam kaltinimo inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo, mano, kad įrodymus teismas šioje dalyje įvertino pažeisdamas BPK 20 straipsnio reikalavimus. Teismas, anot apeliantų, nuosprendyje nepagrįstai nurodė, kad byloje surinktų įrodymų visetas patvirtina faktą, kad N. S. ir D. K. padarė šį nusikaltimą. Tokia teismo išvada prieštarauja N. S. parodymuose nurodytoms įvykio aplinkybėms, kurias patvirtina ir nuteistosios D. K., liudytojo J. S. parodymai. Byloje duomenų, kurie paneigtų šiais parodymais nustatytas aplinkybes, nėra. Vien liudytojo D. K. parodymai dar neįrodo N. S. kaltės, nes byloje nėra jokių kitų pastarojo kaltę, o kartu ir tai, kad N. S. galėjo savo nuožiūra disponuoti ar neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis, patvirtinančių įrodymų.

19Teismo posėdyje apeliacine tvarka nuteistųjų gynėjai prašo tenkinti apeliacinius skundus, prokuroras prašo apeliacinius skundus atmesti.

20Nuteistosios D. K. ir nuteistojo N. S. bei jo gynėjo advokato A. Blaževičiaus apeliaciniai skundai atmestini.

21Apeliacinės instancijos teismo išvados dėl apeliacinių skundų išdėstomos bendrai dėl visų skundų, nes juose iš esmės nurodyti analogiški nuosprendžio apskundimo pagrindai ir motyvai.

22Pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno siuntė, naudojo ar realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą. Teismo nuosprendžiu pripažinta įrodyta, kad D. K. ir N. S., veikdami kartu, pažeisdami nustatytą tvarką, turėdami tikslą realizuoti, laikė ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes, kurių bendra vertė viršijo 250 MGL. Jų nusikalstama veika iš esmės pasireiškė tuo: nuo 2013 m. gruodžio mėnesio (tiksli diena nenustatyta) iki 2014 m. sausio 2 d. ( - ) N. S. gyvenamojoje vietoje neteisėtai laikė, 2014 m. sausio 2 d. gabeno N. S. uošvio J. S. vardu registruotu automobiliu „Opel Zafira“, valst. Nr ( - ) cigaretes, kurių laikytų ir gabentų bendra vertė yra 12027,62 Eur (buvusi vertė 41 528,97 Lt), kol 2014 m. sausio 2 d. apie 11.50 val. kelyje A-1 ( - ), ties ( - ) plentu, policijos pareigūnų buvo sulaikyti. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai bei nešališkai išnagrinėjo bylos aplinkybes ir teisiamajame posėdyje patikrino byloje esančius teisėtais būdais gautus duomenis, t. y. apklausė abu kaltinamuosius, liudytojus D. K., V. A., J. S., ištyrė ikiteisminio tyrimo veiksmų (2014-01-02 automobilio „Opel Zafira“, v. n. Nr. ( - ) kurio galinės sėdynės buvo sulankstytos, ant sėdynių ir bagažinėje sudėti juodos spalvos plastikiniai maišai su cigaretėmis, paženklintomis Rusijos Federacijos Baltarusijos Respublikos banderolėmis (t. 1, b. l. 13-17), apžiūros, 2014-01-02 kratos, kurios metu nieko nerasta ir nepaimta, atliktos pas D. K. gyvenamoje vietoje (t. 1, b. l. 19-20), 2014-01-02 kratos, kuri atlikta N. S. priklausančiose gyvenamosiose patalpose, adresu ( - ), ir rasti bei paimti cigarečių pakeliai, paženklinti su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos banderolėmis (t. 1, b. l. 25-28), automobilio „Opel Zafira“, valst Nr. ( - ) registracijos liudijimo apžiūros (t. 2, b. l. 3-5), N. S. asmens kratos, kurios metu rasta, paimta, apžiūrėta (17 148,78 Lt (t. 2, b. l. 6, 9-10, 11-12,14) protokolus, bylai teisingai išspręsti reikšmę turinčius kitus ikiteisminio tyrimo protokolus, nutarimus, pranešimus ir pažymas. Teismas atliko įrodymų tyrimą pakankama (reikiama) apimtimi, nuosprendyje pateikė jų viseto analizę, susiedamas juos į vientisą loginę grandinę, apkaltinamąjį nuosprendį grindė teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais ir, kaip to reikalaujama BPK 331 straipsnio 2 dalyje, nurodė teismo nustatytas aplinkybes bei įrodymus, kurie buvo pagrindas D. K. ir N. S. kaltais padarius jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką, taip pat motyvus, kuriais vadovaudamasis atmetė kitus – D. K. ir N. S. teisinančius – įrodymus. Priešingai nei tvirtina apeliantai skunde, nuosprendis yra pagrįstas įstatymų nustatyta tvarka, teisėtais būdais ir BPK nustatytais proceso veiksmais patikrintais duomenimis. Kartu pažymėtina, kad duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva. Kiti proceso dalyviai, tarp jų ir kaltinamasis (nuteistasis), jo gynėjas gali teismui tik teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais ir dėl išvadų, darytinų vertinant įrodymus. Todėl kaltininkui nepriimtinos teismų išvados dėl įrodymų vertinimo, bylos faktinių aplinkybių nustatymo negali būti laikomos prieštaraujančiomis įstatymui. Teismas, vertindamas D. K. ir N. S. parodymų patikimumą, juos lygino tarpusavyje ir su kitais byloje esančiais įrodymais, darydamas išvadas vadovavosi įstatymu ir logikos dėsniais. Teismas nuosprendyje aprašė padarytą nusikalstamą veiką, motyvavo, kaip kiekvienas iš nuteistųjų dalyvavo darant nusikalstamą veiką, kodėl laiko juos veikiant kartu, kodėl jų veiksmai – laikymas ir gabenimas - pripažįstami tęstine nusikalstama veika.

23Apie nuteistųjų veikimą kartu teismas sprendė iš D. K. parodymų, kad cigaretes ji laikė N. S. gyvenamosios vietos patalpoje, raktą nuo patalpos ji gavo iš N. S., kuris teistas už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis (cigaretėmis), iš pastarojo parodymų, jog jis tikrai davė raktą D. K. nuo patalpos, kurioje kratos metu buvo rastos cigaretės, kad praplėšęs maišą matė, kad jame yra dėžė su cigaretėmis, kad suprato, jog jos laikomos neteisėtai, bei kitų duomenų t. y. kratos protokolų apie tai, kad N. S. gyvenamojoje vietoje rastos ir paimtos cigaretės su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos, pas D. K. jos gyvenamojoje vietoje neteisėtai laikomų cigarečių nerasta, nors toks kiekis nėra didelis, kad negalėtų laikyti savo gyvenamojoje vietoje, o laikymas pas N. S. jo gyvenamojoje vietoje, leidžia teismui daryti išvadą, jog N. S. yra susijęs tiek su neteisėtai laikomomis jo gyvenamojoje vietoje, tiek su gabenamomis jo vairuojamu ir jo tėvui priklausančiu automobiliu, automobilyje gabentomis ir rastomis cigaretėmis, nes dalyvavo ir buvo toje pačioje vietoje, kai cigaretės buvo kraunamos į jo vairuojamą automobilį, jas vežė į savo gyvenamąją vietą, žinodamas , kad ten laikomos neteisėtai cigaretės. Teismas pagrįstai atmetė nuteistųjų parodymus, jog nusikaltimą padarė viena D. K. be N. S., ir jis nežinojo kas gabenama automobilyje, ir, atskleisdamas objektyviuosius veikos požymius bei valinį N. S. tyčios turinį, pagrįstai pripažino juos kartu veikus. Nuteistojo N. S. veikimas buvo reikšmingas bendrai nusikalstamai veikai, nes sudarė sąlygas nuteistosios D. K. veiksmams ir papildė juos. N. S. atliko bendros veikos sudėtyje numatytus veiksmus. Jei N. S. neatliktų savo veiksmų, bendros nusikalstamos veikos būtų neįmanoma padaryti arba jos padarymas iš esmės pasunkėtų.

24Nepagrįsti ir atmestini apeliantų argumentai, kuriais ginčijamas teismo sprendimas cigarečių laikymą ir gabenimą pripažinti viena tęstine nusikalstama veika.

25Pagal 2012 m. balandžio 24 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį (2K-7-48/2012) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės veikos sampratai neprieštarauja ir tokie atvejai, kai pasikartojantys veiksmai nėra visiškai tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (kasacinės nutartys Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys 2K-124/2007, 2K-322/2008). Nusikalstama veika gali būti pripažįstama tęstine ir tais atvejais, kai vienas ar keli atskiri veiksmai atitinka administracinės teisės pažeidimo požymius, tačiau jų visuma traktuotina kaip nusikalstama veika (kasacinė nutartis 2K-307/2004). Nutartyje pabrėžta ir tai, kad veikos pripažinimas arba nepripažinimas tęstine taip pat priklauso nuo rūšinių nusikalstamos veikos požymių, todėl atskirų kategorijų bylose gali būti atsižvelgiama į skirtingas aplinkybes, pabrėžiančias arba paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-267/2011, 2K-491/2010).

26Nagrinėjamoje byloje dviejų atskirų veiksmų, atitinkančių administracinės teisės pažeidimo požymius, visuma pripažinta kaip nusikalstama veika ir išdėstytos aplinkybės, pabrėžiančios veikos tęstinumą, nurodant veikos objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius. Savaime suprantama, kad vienas iš pagrindinių procesinių dokumentų, iš kurio gaunama informacijos apie subjektyviuosius kaltininko padarytos veikos požymius, yra įtariamojo apklausos protokolai ir kaltinamojo apklausa teisme, tačiau tai nėra vienintelis kaltės įrodinėjimo būdas. Tais atvejais, kai kaltininkas nesako tiesos apie realų psichinį santykį su veika, savo poelgio tikslus ir motyvus, subjektyviesiems veikos sudėties požymiams nustatyti pasitelkiami kiti byloje surinkti įrodymai, bylos faktinių aplinkybių analizė ir tai leidžia padaryti apie subjektyviuosius požymius išvadas, kurios gali nesutapti su kaltininko parodymais. Teismo nuosprendžiu nusikalstamos veikos tęstinumas motyvuotas tuo, kad „nuteistieji cigaretes laikė ir gabeno praėjus trumpam laikui po jų įsigijimo. Neteisėtai laikydami akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes, tuo pačiu metu kitą kiekį cigarečių neteisėtai gabeno. Cigaretes gabeno tuomet, kai kitas kiekis (laikomas name) dar nebuvo realizuotas. D. K. patvirtino, kad abiem atvejais nupirktas cigaretes ji ketino parduoti ir taip užsidirbti. Su asmeniu, ketinusiu jai parduoti cigaretes, ji sutarė, kad jis gali gauti ir parduoti pigesnių cigarečių su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos banderolėmis, o jų kaina, palyginus su Lietuvoje pagamintomis, labai skiriasi. Ikiteisminio tyrimo metu ir pirminiuose parodymuose ji nurodė, kad cigaretes pirko iš to paties asmens, toje pačioje vietoje susitiko tiek pirmą kartą, tiek antrą kartą. Šiais parodymais yra pagrindas tikėti, nes tiek laikomos, tiek gabenamos cigaretės buvo su Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos banderolėmis. Taip pat nustatyta, kad antrą kartą susitikusi su cigaretes realizavusiu asmeniu, D. K. atliko tokius pat veiksmus, dėl kurių buvo sutarusi pirmo susitikimo metu. Nustatyta, kad tiek pirmą kartą nupirktas, tiek antrą kartą nupirktas cigaretes buvo ketinama realizuoti, nusikalstama veika (laikymas, gabenimas) tęsėsi tuo pačiu metu, o sumanymas neteisėtai disponuoti akcizais apmokestinamomis prekėmis buvo vienas ir jis susiformavo vienu ir tuo pačiu metu, t. y. pirmą kartą, kai tarėsi su asmeniu, jog iš jo nupirks cigaretes”. Sutiktina su teismo nuosprendžiu, kad du atskirus veiksmus jungia vieninga tyčia disponuoti akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė yra didesnė nei 250 MGL, turint tikslą jas realizuoti. BK 1992 straipsnio 1 dalyje veikos numatytos kaip alternatyvios, todėl baudžiamajai atsakomybei pagal šį straipsnį kilti pakanka bent vienos iš jų padarymo, jeigu akcizais apmokestinamų prekių vertė yra didesnė nei 250 MGL. Nagrinėjamu atveju, nors atskirai vertinant laikymą ir gabenimą, akcizais apmokestinamų cigarečių vertė yra mažesnė nei 250 MGL, ir tokio nusikaltimo ypatumas yra tas, kad jis daromas ne ištisai, o susideda iš atskirų veiksmų, kurie kitomis aplinkybėmis neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, vis dėlto, nors baudžiamajame kodekse tęstinės nusikalstamos veikos sąvokos išaiškinimo nėra, baudžiamosios teisės teorijoje ir minėtoje teismų praktikoje tęstiniu nusikaltimu laikoma veika, kuri susideda iš tapačių ar panašių veiksmų, esant vieningai tyčiai ir siekiant vieningo rezultato, pirmosios instancijos teismo sprendimas nuteistųjų veiksmus (gabenimą ir laikymą) pripažinti tęstine nusikalstama veika, pripažintinas teisingu. Nepagrįsti apeliacinių skundų argumentai, kad teismas, priimdamas tokį sprendimą, nutolo nuo teismų praktikos jų nurodytose kasacinėse nutartyse. Kasacinės instancijos teismas, kaip minėta, ne vienoje nutartyje, taip pat apeliantų nurodytose, yra pasisakęs, kad vieningai tyčiai, jungiančiai atskirus nusikalstamus veiksmus, būdinga tai, kad pats kaltininkas savo veiksmus suvokia kaip vientisą nusikalstamą veiką ir, darydamas pirmą veiksmą, jau turi susiformavusį (pradinį) sumanymą ir dėl kito nusikalstamo veiksmo; kad tais atvejais, kai tyčia padaryti kitą nusikalstamą veiką kyla jau po pirmosios veikos, šios veikos paprastai kvalifikuojamos kaip pakartotinės (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-181/2007, 2K-717/2007, 2K-605/2007, 2K-148/2010 ir kt.).

27Nusikalstamai veikai padaryti tiesiogiai panaudotas kitam asmeniui pagal nuosavybės teisę priklausantis automobilis „Opel Zafira“ v. n. Nr. ( - ). Teismas, vadovaudamasis BK 72 straipsnio 2, 5 dalimis, pagrįstai nusprendė iš nuteistųjų išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą – 1 013,67 Eur (7 000 Lt). Tokia pinigų suma automobilį įvertino pats savininkas J. S., teisme apklaustas kaip liudytojas, su jo pateiktu įvertinimu sutiko kaltinamieji. Apeliacinės instancijos teisme gauti duomenys iš VŠĮ „E“ apie vidutinę tokios transporto priemonės kainą Lietuvoje patvirtina, kad J. S. nurodyta automobilio vertė yra pakankamai reali, nes ji neviršija vidutinės, ir netgi šiek tiek mažesnė nei vidutinė vertė (2 220 Eur (7 665,22 Lt), 2 190 Eur (7 561,63 Lt), 2 170 Eur (7 492,58 Lt).

28Atmestini kaip nepagrįsti ir kiti apeliacinių skundų argumentai, kuriais ginčijamas procesinės prievartos priemonės (kratos) taikymo ir ikiteisminio tyrimo pradžios teisėtumas. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį gavus 2014-01-02 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus 2-ojo poskyrio viršininko D. K. tarnybinį pranešimą apie tai, kad 2014-01-02 11.50 val. policijos pareigūnai D. K. ir A. A. kelyje ( - ) ties ( - ) plentu sustabdė N. S. vairuojamą automobilį „Opel Zafira“, v/n Nr. ( - ). Kartu su N. S. automobilyje važiavo D. K. Apžiūrėjus automobilį jo salone bei bagažinėje buvo rasta 2281 pakelis įvairių cigarečių su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos banderolėmis (t. 1, b. l. 1-3, 4, 5, 6). BPK 166 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog ikiteisminis tyrimas pradedamas: 1) gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką; 2) prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui patiems nustačius nusikalstamos veikos požymius. Nagrinėjamu atveju ikiteisminis tyrimas pradėtas nepažeidžiant įstatymo. 2014-01-02 vadovaujantis BPK 145 straipsniu buvo priimtas ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas padaryti kratą ( - ) name pas N. S. (t. 1, b. l. 24). 2014-01-02 kratos protokole nurodyta, kad kratos, kuri pradėta 13 val. ir baigta 13 val. 25 min. buvo paimta: 1) 740 pakelių cigarečių „Bond Street“ su Rusijos Federacijos banderolėmis; 2) 500 pakelių cigarečių „Winston“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis; 3) 1000 pakelių cigarečių „NZ“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis (t. 1, b. l. 25-26, 27-28). 2014-01-06 vadovaujantis BPK 1601 straipsnio 1 dalimi, 170 straipsnio 6 dalimi prokurorės R. P. pareikštas prašymas ikiteisminio tyrimo teisėjui patvirtinti kratos darymo teisėtumą (t. 1, b. l. 28). 2014-01-06 Kauno apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos S. M. nutartimi kratos, atliktos N. S. gyvenamosiose patalpose, teisėtumas BPK 1601 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka patvirtintas (t. 1, b. l. 30-31). Šiuo atveju pagrįstai nuosprendyje remiamasi kratos protokolo duomenimis, kaip patvirtinančiais nuteistųjų kaltumą. Apeliantų nurodytos aplinkybės dėl per trumpo laiko tarp kratos atlikimo ir ikiteisminio tyrimo pradėjimo nėra pagrindas daryti išvadą, kad pirmiau buvo atlikta krata, o po to tik pradėtas ikiteisminis tyrimas, nes šiuolaikinių technologijų pagalba yra galimybė visus veiksmus laiko aspektu atlikti daug operatyviau.

29Remiantis išdėstytais motyvais, apeliaciniai skundai netenkintini, o pirmosios instancijos nuosprendis pripažintinas teisingu.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Nuteistosios D. K., nuteistojo N. S. ir jo gynėjo advokato Arnoldo Blaževičiaus apeliacinius skundus atmesti.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. D. K. pripažinta kalta ir nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 3. Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto ,,a“ papunkčiu, BK 66... 4. N. S. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį 200 MGL... 5. Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto ,,a“ papunkčiu, BK 66... 6. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 7. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi, išieškota valstybės naudai iš D.... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 9. D. K. ir N. S. nuteisti už tai, kad jie neteisėtai disponavo akcizais... 10. Nuteistoji D. K. apeliaciniame skunde prašo panaikinti dėl jos priimtą... 11. Apeliantė, aptarusi pirmiau minėtas įstatymų normas, pirmiausia mano, kad... 12. Apeliantė skunde taip pat ginčija ir teismo padarytą išvadą, kad ji ir N.... 13. Taip pat apeliantė skunde nesutinka ir teismo padaryta išvada, kad įrodymai... 14. Apeliantės nuomone, remiantis tuo, kas buvo pirmiau išdėstyta, galima daryti... 15. Apeliantė skunde taip pat tvirtina, kad teismas formaliai nustatė... 16. Nuteistasis N. S. ir jo gynėjas advokatas A. Blaževičius apeliaciniame... 17. Iš paduoto apeliacinio skundo turinio matyti, kad juose apeliantai iš esmės... 18. Be to, be šių nesutikimo su nuosprendžiu argumentų, apeliantai skunde... 19. Teismo posėdyje apeliacine tvarka nuteistųjų gynėjai prašo tenkinti... 20. Nuteistosios D. K. ir nuteistojo N. S. bei jo gynėjo advokato A.... 21. Apeliacinės instancijos teismo išvados dėl apeliacinių skundų išdėstomos... 22. Pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pažeisdamas nustatytą... 23. Apie nuteistųjų veikimą kartu teismas sprendė iš D. K. parodymų, kad... 24. Nepagrįsti ir atmestini apeliantų argumentai, kuriais ginčijamas teismo... 25. Pagal 2012 m. balandžio 24 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį... 26. Nagrinėjamoje byloje dviejų atskirų veiksmų, atitinkančių... 27. Nusikalstamai veikai padaryti tiesiogiai panaudotas kitam asmeniui pagal... 28. Atmestini kaip nepagrįsti ir kiti apeliacinių skundų argumentai, kuriais... 29. Remiantis išdėstytais motyvais, apeliaciniai skundai netenkintini, o... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 31. Nuteistosios D. K., nuteistojo N. S. ir jo gynėjo advokato Arnoldo...