Byla 2-757/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų G. K. ir P. B. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 14 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno marių žuvys“ ir ko ieškinį atsakovams G. K. , P. B. dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko pareikštu atsakovams G. K. ir P. B. ieškiniu prašė solidariai priteisti iš atsakovų 266 089,51 Lt nuostolių, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams priklausantį turtą pareikšto reikalavimo ribose. Nurodė, kad prašoma priteisti suma atsakovams laikytina didele.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 15 d. nutartimi tenkino ieškovo BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštavo atsakovams G. K. ir P. B. priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovus ir/ar pas trečiuosius asmenis, o tokio turto nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ir/ar pas trečiuosius asmenis už bendrą 266 089,51 Lt sumą. Teismas nustatė visam areštuotam turtui disponavimo teisės apribojimą bei, jeigu bus areštuotos piniginės lėšos, leido atsakovams iš jų atsiskaityti su ieškovu.

7Teismas, įvertinęs ieškovo ieškinio motyvus, ieškinio sumą, sprendė, kad nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės taikytinos, nes ieškovas tikėtinai pagrindė savo reikalavimus bei ieškinio suma atsakovams yra didelė.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantai G. K. ir P. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 14 d. nutartį. Apeliantai atskiruosius skundą grindžia šiais argumentais:

101. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota ir nepagrįsta, priimta netinkamai išsiaiškinus faktines bylos aplinkybes, pažeidus procesines teisės normas. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės išsprendė šalių ginčą.

112. Ieškovas neįrodė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių galimo jam palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti nebeįmanomu.

123. Pirmosios instancijos teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendė neturėdamas jokių įrodymų apie apeliantų turtinę padėtį ir statusą byloje.

134. Ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, jame nurodyti tikrovės neatitinkantys faktai ir aplinkybės.

14Atsiliepimais į atskiruosius skundus ieškovas BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko prašo apeliantų skundus atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Ieškovas atsiliepimus grindžia tuo, kad jis ieškinyje tinkamai pagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus, nustatytus CPK 144 straipsnio 1 dalyje, t. y. tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus bei grėsmę būsimo galimai jam palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Be to, ieškinio suma apeliantams laikytina didele. Kartu su atskiraisiais skundais apeliantai nepateikė jokių įrodymų apie savo turtinę padėtį, galinčių paneigti prezumpciją dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo, kai ieškinio suma yra didelė.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Tiek teismų praktikoje, tiek ir teisės doktrinoje vertinama, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.), kuris reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jomis siekiamiems tikslams.

18Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2010, 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-535/2010, 2009 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-698/2009, 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau minėtą teismų praktiką, formuojamą sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus, bei į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principus, preliminariai įvertinusi ieškovo pareikšto ieškinio reikalavimus, daro prielaidą, kad išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Tokiu atveju egzistuotų teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė. Teisėjų kolegija pažymi, kad preliminarus ieškinio įvertinimas nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, todėl jis neturi jokios prejudicinės galios bylos išsprendimui, kadangi ieškinys gali būti atmestas iš esmės išnagrinėjus bylą arba ieškovas bylos nagrinėjimo metu pasinaudos savo teise pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką, padidinti/sumažinti ieškinio reikalavimus, pateikti naujus įrodymus ir t.t.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, tai yra ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. sausio 07 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-28/2010, 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008). Ieškinio sumos ir atsakovo turtinės padėties santykio vertinimas, kaip vieno iš kriterijų sprendžiant, ar yra pagrindas konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi būti atliekamas atsižvelgiant į realią turtinę padėtį tokio sprendimo priėmimo metu.

20Vertinant, ar ieškiniu reikalaujama priteisti pinigų suma yra didelė konkrečiam atsakovui, tai yra sprendžiant, ar konkretus atsakovas turės pakankamas finansines galimybes sumokėti ieškiniu reikalaujamą sumą, jeigu ieškinys būtų patenkintas, paprastai yra vertinami duomenys apie jo turtinę padėtį. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turi būti savalaikis ir jos turi būti taikomos, kai iškyla grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nes vėlesnis tokių priemonių taikymas gali būti bereikšmis, bei į tai, kad ieškovas negali savarankiškai gauti atsakovo finansinę būklę apibrėžiančių dokumentų, o ieškinys yra pareikštas fiziniam asmeniui, teismas ieškinio sumos dydį turi vertinti, atsižvelgdamas į bendrą pragyvenimo lygį. Tokiu atveju, teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas gali paneigti teismo išvadą apie didelę ieškinio sumą, paduodamas atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pateikdamas įrodymus, paneigiančius teismo nutarties pagrįstumą.

21Apeliantai yra fiziniai asmenys, ieškovas jiems pareiškė 266 089,51 Lt dydžio reikalavimą. Ši suma yra daugiau nei 266 kartų didesnė nei minimali mėnesinė alga ir 2 046 kartų didesnė nei bazinė socialinė išmoka (anksčiau – MGL). Taigi tokia suma yra didelė bet kuriam Lietuvos gyventojui, išskyrus tuos, kurie turi itin didelės vertės turto ir/ar gauna itin dideles pajamas. Taigi apeliantams pareikšto reikalavimo mastas, neturint jokių duomenų apie jų turtą bei finansines galimybes, sudarė pirmosios instancijos teismui pakankamą pagrindą manyti, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu. Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą spręsti, kad ieškinio patenkinimo atveju galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, todėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

22Apeliantai neįrodė, kad ieškovo reikalavimo dydis jiems nėra didelis ir neegzistuoja grėsmė būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Jie kartu su atskiraisiais skundais jokių įrodymų apie jų dabartinę turtinę padėtį, turimą turtą, gaunamas pajamas nepateikė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantai nepaneigė grėsmės būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo (CPK 178 str.).

23Atskirųjų skundų argumentai, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota, yra nepagrįsti, nes nutartis atitinka tokio procesinio dokumento motyvuojamosios dalies turiniui keliamus reikalavimus (CPK 291 str. 1 d. 5 p.). Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas nagrinėjamą klausimą, įvertino visas šiam klausimui svarbias aplinkybes ir savo procesinį sprendimą tinkamai motyvavo.

24Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama tai kas pasakyta, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, o atskirųjų skundų motyvai nesudaro pagrindo jos naikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Palikti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 14 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Kauno marių žuvys“ ir ko pareikštu atsakovams G. K. ir... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 15 d. nutartimi tenkino ieškovo... 7. Teismas, įvertinęs ieškovo ieškinio motyvus, ieškinio sumą, sprendė, kad... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 9. Atskiruoju skundu apeliantai G. K. ir P. B. prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota ir... 11. 2. Ieškovas neįrodė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių galimo... 12. 3. Pirmosios instancijos teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 13. 4. Ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, jame nurodyti tikrovės neatitinkantys... 14. Atsiliepimais į atskiruosius skundus ieškovas BUAB „Kauno marių žuvys“... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 18. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismas, prieš... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad didelė ieškinio suma savaime nesudaro... 20. Vertinant, ar ieškiniu reikalaujama priteisti pinigų suma yra didelė... 21. Apeliantai yra fiziniai asmenys, ieškovas jiems pareiškė 266 089,51 Lt... 22. Apeliantai neįrodė, kad ieškovo reikalavimo dydis jiems nėra didelis ir... 23. Atskirųjų skundų argumentai, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo... 24. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama tai kas... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Palikti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 14 d. nutartį nepakeistą....