Byla 2A-2252-258/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės, Almos Urbanavičienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Z. B. apeliacinius skundus dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimo ir Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 20 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Z. B. ieškinį atsakovams VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui, Elektrėnų savivaldybei, Elektrėnų savivaldybės tarybai, Elektrėnų savivaldybės merui dėl 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 panaikinimo, darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir grąžinimo į darbą.

2Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė: 1) panaikinti 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 ir 9 punktus kaip nepagrįstus ir neteisėtus; 2) panaikinti 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ jam paskirtą drausminę nuobaudą, nurodytą sprendimo 5.3 punkte - atleidimą iš darbo; 3) panaikinti 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ jam paskirtą drausminę nuobaudą, nurodytą sprendimo 6.1 punkte - atleidimą iš darbo; 4) panaikinti 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ jam paskirtą drausminę nuobaudą, nurodytą sprendimo 6.2 punkte - atleidimą iš darbo; 5) panaikinti 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ jam paskirtą drausminę nuobaudą, nurodytą sprendimo 7 punkte - atleidimą iš darbo; 6) panaikinti 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ jam paskirtą drausminę nuobaudą, nurodytą sprendimo 8 punkte - atleidimą iš darbo; 7) panaikinti 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ jam paskirtą drausminę nuobaudą, nurodytą sprendimo 10 punkte - atleidimą iš darbo; 8) pripažinti 2012-05-31 Z. B. darbo sutarties Nr. DS-346 nutraukimą neteisėtu ir grąžinti Z. B. į VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas, priteisiant vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

5Ieškovas nurodė, jog nuo 2004-03-03 jis ėjo VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – VšĮ Elektrėnų PSPC) direktoriaus pareigas. Jam 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ (toliau – Sprendimas) 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8 ir 10 punktais paskirtos šešios drausminės nuobaudos - atleidimai iš darbo. 2012-05-31 Elektrėnų rajono savivaldybės meras nutraukė su juo sudarytą darbo sutartį.

6Dėl Sprendimo 5.3 punktu jam paskirtos drausminės nuobaudos ieškovas nurodė, jog Sprendimo 5.3 punktu jam paskirta nuobauda už tai, kad jis 2011-12-01, neinformuodamas savo tiesioginio vadovo ar institucijos vadovo įgalioto atstovo apie galimą interesų konfliktą ir nenusišalindamas nuo tokio sprendimo priėmimo, pasirašė 2009-12-15 darbo sutarties Nr. 206 pakeitimą, padidindamas savo dukters - VšĮ Elektrėnų PSPC administratorės A. B. darbo užmokestį nuo 3734,50 Lt/mėn. iki 4200,00 Lt/mėn. Nurodė, kad darbo sutarties pakeitimą su A. B. jis pasirašė kaip jos darbdavio - VšĮ Elektrėnų PSPC - direktorius. Tą pačią dieną buvo pasirašytos ne tik A. B., bet ir dar dviejų VšĮ Elektrėnų PSPC darbuotojų darbo sutarties pakeitimai: slaugos administratorės atlyginimas buvo padidintas iki 4200,00 Lt/mėn., o finansininkės - iki 6250,00 Lt/mėn. Nurodė, kad pasirašydamas darbo sutarčių pakeitimus nesiekė gauti jokių neteisėtų pajamų nei savo dukrai A. B., nei kitoms darbuotojoms. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo nuomone, Sprendimo 5.3 punkte ieškovui paskirta griežčiausia drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo – yra neproporcinga ir nepagrįsta, todėl turėtų būti panaikinta.

7Dėl Sprendimo 6.1 punktu jam paskirtos drausminės nuobaudos ieškovas nurodė, kad pagal VšĮ Elektrėnų PSPC Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės) 15 punktą, supaprastintus viešuosius pirkimus (iki 10 000 Lt be PVM arba iki 30 000 Lt be PVM darbams) vykdo komisija, sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 16 str. Tokia komisija VšĮ Elektrėnų PSPC sudaryta buvo, tačiau ieškovo atostogų metu (atostogos truko nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01) 2012-01-23 jo paties prašymu buvo atleistas šios komisijos pirmininkas R. D., todėl komisijoje liko tik 2 jos nariai. Nesant komisijos primininko, komisijai nebuvo galima pavesti vykdyti viešųjų pirkimų, o pirkimus reikėjo atlikti skubiai, kad būtų užtikrinta nenutrūkstama VšĮ Elektrėnų PSPC veikla ir pacientų teisės į sveikatą. Pirkimai, dėl kurių buvo sudarytos rangos sutartys, faktiškai buvo įvykdyti pagal Taisyklių XX skyrių, t.y. buvo atlikta žodinė apklausa telefonu. Atliktų apklausų pagrindu pasirašyta 2012-01-01 rangos sutartis su M. M., 2012-03-09 - rangos sutartis su E. B., 2012-03-27 - rangos sutartis su E. B., 2012-04-02 - rangos sutartis su E. B. Sumos, dėl kurių buvo sudarytos rangos sutartys, buvo nedidelės, atitinkančios Taisyklių 170 punkto, leidžiančio vykdyti tiekėjų apklausą žodžiu, nuostatas, todėl VšĮ Elektrėnų PSPC faktiškai nepatyrė jokios žalos dėl netinkamai įformintų viešųjų pirkimų procedūrų, nes darbai nupirkti ir atlikti už rinkoje mažiausią kainą. Dėl šių priežasčių, ieškovo nuomone, Sprendimo 6.1 punkte nurodytos aplinkybės nepagrįstai tapatinamos su šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, o ieškovui paskirta nuobauda – atleidimas iš darbo – yra neproporcinga ir nepagrįsta, todėl turėtų būti panaikinta.

8Dėl Sprendimo 6.2 punktu jam paskirtos drausminės nuobaudos ieškovas nurodė, jog Sprendimo 6.2 punkte nurodyta, kad ieškovas, sudarydamas 2012-03-09 rangos sutartį Nr. 12-2, 2012-03-27 rangos sutartį Nr. 12-3 ir 2012-04-02 rangos sutartį Nr. 12-4 su savo dukters vyru E. B. ir apie tai neinformuodamas savo tiesioginio vadovo apie galimą interesų konfliktą, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 p. ir 2 p. ir 11 str. 1 d. ir 2 d. nuostatas. Nurodė, jog prieš sudarydamas sutartis su E. B. ieškovas atliko žodinę apklausą apie trijų tiekėjų, įskaitant E. B., siūlomas kainas už analogiškus darbus. Tiekėjai S. T. ir M. M. nurodė atitinkamai 10800 Lt ir 11000 Lt sumas. Pasirašant rangos sutartis dėl dar 6 VšĮ Elektrėnų PSPC kabinetų remonto darbų tie patys vietiniai rangovai atitinkamai nurodė 6200 Lt ir 6800 Lt kainas. E. B. pasiūlytos darbų atlikimo kainos buvo mažiausios – atitinkamai 9600 Lt ir 4800 Lt, ir jo pasiūlymai buvo tinkamiausi VšĮ Elektrėnų PSPC, rangovas pasirinktas taikant mažiausios kainos kriterijų, o E. B. gavo pajamas pagal sutartį su VšĮ Elektrėnų PSPC už realiai atliktą darbą, už kurio atlikimą pasiūlė mažiausią kainą. Dėl šių priežasčių, ieškovo nuomone, Sprendimo 6.2 punkte nurodytas pažeidimas nepagrįstai įvardijamas kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, o ieškovui paskirta nuobauda – atleidimas iš darbo – yra neproporcinga ir nepagrįsta, todėl turėtų būti panaikinta.

9Dėl Sprendimo 7 punktu jam paskirtos drausminės nuobaudos ieškovas nurodė, kad įstatymai nedraudžia dirbti per atostogas. Ilsėtis atostogų metu yra darbuotojo teisė, bet ne pareiga. Sprendime nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 156 str. pateikia tik poilsio laiko apibrėžimą, tačiau neįtvirtina imperatyvios pareigos ilsėtis. Dirbdamas atostogų metu ieškovas neprašė už tai papildomo atlyginimo, todėl VšĮ Elektrėnų PSPC nuostolių nepadarė. Ieškovas nurodė, jog jis atostogavo tik kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius, tačiau ne kaip VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojas, todėl jam tekdavo būti darbe bei vizituoti pacientus jų namuose. VšĮ Elektrėnų PSPC darbuotojai, matydami ieškovą darbo vietoje, pasirašymui dokumentus atnešė būtent jam, nors tuo metu jis kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius savo funkcijų nevykdė. Pabrėžė, kad 2012-01-02 sutartis su VšĮ Abromiškių reabilitacine ligonine turėjo būti pasirašyta dar 2010 m. gruodžio mėnesį, tačiau ją pasirašyti buvo vėluojama, todėl, siekiant išvengti nepalankių pasekmių, ją pasirašė pats ieškovas, nors oficialiai buvo atostogose. Kitos sutartys, nurodomos Sprendime, taip pat buvo ilgai derintos, siekiant išrinkti labiausiai lūkesčius ir poreikius atitinkantį tiekėją, todėl jų sudarymas nepažeidžia VšĮ Elektrėnų PSPC interesų. Dėl šių priežasčių, ieškovo nuomone, Sprendimo 7 punkte nurodytos aplinkybės nelaikytinos šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, o ieškovui paskirta nuobauda – atleidimas iš darbo – yra neproporcinga ir nepagrįsta, todėl turėtų būti panaikinta.

10Dėl Sprendimo 8 punktu jam paskirtos drausminės nuobaudos ieškovas nurodė, kad būdamas atostogose kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius, jis nebuvo atostogose kaip VšĮ Elektrėnų PSPC gydytojas, todėl tarnybinis transportas ir degalai buvo naudojami vykstant vizituoti pacientų kituose miestuose. Kaip šeimos gydytojas ieškovas gydė 4 asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Vilniuje, vienam iš šių pacientų yra vieneri metai, tam tikrose situacijose yra būtinas paciento lankymas namuose. Todėl, nors Sprendime nurodytos išlaidos ir nebuvo tinkamai įformintos, tačiau faktiškai buvo pagrįstos ir naudotos ne asmeniniams poreikiams, o darbo funkcijoms. Dėl šių priežasčių, ieškovo nuomone, Sprendimo 8 punkte nurodytos aplinkybės nelaikytinos šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, o ieškovui paskirta nuobauda – atleidimas iš darbo – yra neproporcinga ir nepagrįsta, todėl turėtų būti panaikinta.

11Dėl Sprendimo 10 punktu jam paskirtos drausminės nuobaudos ieškovas nurodė, jog Sprendimo 10 punkte nurodoma, kad jis ėmė darbo užmokestį už 40 val./sav. direktoriaus darbo ir 39 val./sav. gydytojo darbo, nors tiek nedirbo, ir tokiu būdu, padidindamas darbo apimtis, naudojosi tarnybinėmis pareigomis, siekdamas gauti asmeninės naudos. Ieškovas pabrėžė, kad jo kaip šeimos gydytojo darbas yra apmokamas ne už valandas ar etatą, o už atliktą darbą, t. y. pagal atleistų pacientų skaičių, kas yra detaliai nurodyta 2009-01-01 priede prie darbo sutarties. Be to, nuo 2012-05-02 jo, kaip šeimos gydytojo, darbo valandos yra 24 val./sav., kas visiškai atitinka DK ir kitų teisės aktų reikalavimus. Dėl šių priežasčių, ieškovo nuomone, Sprendimo 10 punkte nurodytos aplinkybės nelaikytinos šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, o ieškovui paskirta nuobauda – atleidimas iš darbo – yra neproporcinga ir nepagrįsta, todėl turėtų būti panaikinta.

12Dėl darbo sutarties nutraukimo teisėtumo ieškovas nurodė, jog, kadangi nurodytos drausminės nuobaudos jam buvo pritaikytos neteisėtai, laikytina, kad ir Elektrėnų savivaldybės mero veiksmas - ieškovo darbo sutarties Nr. DS-346 nutraukimas, kuris buvo atliktas skundžiamo Sprendimo pagrindu, yra neteisėtas.

13Be to, ieškovas nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (toliau – SPĮĮ) 27 str. 1 d. 3 p., VšĮ Elektrėnų PSPC steigėjas yra Elektrėnų savivaldybės taryba. Remiantis SPĮĮ 28 str. 6 p., teisę nutraukti darbo sutarti su ieškovu kaip VšĮ Elektrėnų PSPC vadovu turi Elektrėnų savivaldybės taryba. Tuo tarpu darbo sutartį su ieškovu nutraukė ne Elektrėnų savivaldybės taryba 2012-05-30 Sprendimu, o savivaldybės meras 2012-05-31, neturintis tokios teisės. Pažymėjo, kad 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos Sprendimu ieškovui paskirtos 6 drausminės nuobaudos, tačiau sprendimai dėl drausminės nuobaudos skyrimo nėra tapatūs 2012-05-31 mero atliktam darbo sutarties nutraukimui, t.y. sprendimui, su kuriuo įstatymas (DK 124 str. 1 d. 1 p.) sieja darbo sutarties pabaigą. Ieškovo nuomone, šios aplinkybės sudaro savarankišką pagrindą pripažinti ieškovo darbo sutarties nutraukimą neteisėtu, grąžinti ieškovą į buvusias pareigas ir priteisti jam vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką.

14Atsakovai Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų savivaldybės taryba, Elektrėnų savivaldybės meras su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2012-03-29 raštu Nr. S-468-(2.5) ir VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pavaduotoja E. P. (už įstaigos korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas asmuo) 2012-04-03 pranešimu kreipėsi į Elektrėnų savivaldybę. Abu pareiškėjai išdėstė nusiskundimus VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus Z. B. veikla. Elektrėnų savivaldybės meras 2012-04-10 potvarkiu Nr. 01V-9 sudarė darbo grupę, kad nustatytų nusiskundimų pagrįstumą. Darbo grupė nustatė Z. B. veikloje įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir savivaldybės tarybos sprendimų pažeidimų (šiurkščių darbo drausmės pažeidimų) ir apie tai 2012-04-30 informavo merą ir savivaldybės administraciją, pateikdama išvadą. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 3 d. 3 p., DK 136 str. 3 d. 2 p., 235 str. 2 d. 4 p., 237 str. 1 d. 3 p., 240 str. 3 d., 241 str., atsižvelgdama į darbo grupės, sudarytos Elektrėnų savivaldybės mero 2012-04-10 potvarkiu Nr. 01V-9, 2012-04-30 išvadas ir Z. B. 2012-05-07 paaiškinimus dėl pažeidimų, Elektrėnų savivaldybės taryba 2012-05-30 sprendimu Nr. TS-161 nusprendė VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Z. B. skirti drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo.

15Nurodė, kad drausminė atsakomybė ieškovui pagrįstai pritaikyta už šešis pažeidimus. Ieškovas pažeidė viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą, t. y. padidino savo dukros A. B. darbo užmokestį nuo 3734,50 Lt iki 4300,00 Lt. Jis ne tik negalėjo to daryti, bet ir pažeidė procedūrinius reikalavimus, t. y. nenusišalindamas nuo šio sprendimo priėmimo neįformavo savo vadovo, t. y. savivaldybės tarybos arba jos įgalioto atstovo apie interesų konfliktą. Taip pat ieškovas 2012-01-01, 2012-03-09, 2012-03-27, 2012-04-02 sudarė rangos sutartis dėl įstaigos kabinetų remonto neatlikdamas viešojo pirkimo procedūrų, tuo pažeidė viešą interesą ir Viešųjų pirkimų įstatymą. Tinkamai atlikęs pirkimą ieškovas privalėjo paskirti organizatorių, įtraukti šiuos pirkimus į metinį planą, atlikti apklausą ir surašyti apklausos pažymą, įtraukti pirkimą į registracijos žurnalą, į sąvadą, pateikti ataskaitą, tačiau viso to jis neatliko. Be to, rangos sutartis sudarė su savo žentu, t. y. savo dukters A. B. sutuoktiniu, o tai yra viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimas. Ieškovas laisvu nuo darbo metu atliko įstaigos vadovo funkcijas - sudarinėjo sutartis, sprendė įstaigos darbuotojų darbo teisinius klausimus, ko jis daryti negalėjo, nes tai turėjo daryti laikinai paskirtas įstaigos vadovas. Z. B., be kita ko, naudojo tarnybinį transportą ne tarnybos reikalais ir nors aiškino, kad vyko pas pacientus, tačiau kuro buvo nupirkta už 2195,50 Lt ir tiek kuro negali būti išnaudota vienam nuvykimui į Vilnių. Taip pat Z. B. nubaustas už tai, kad ėmė darbo užmokesti už tiek išdirbto darbo laiko, kiek jis nedirbo ir negalėjo dirbti. Jam priklausė dirbti 40 val. direktoriaus darbo ir 39 val. gydytojo darbo, bet jis tiek nedirbo. Taip pat paaiškino, kad Z. B. dukra buvo tiesiogiai pavaldi Z. B., ką įrodo administratoriaus pareiginiai nuostatai, kurie patvirtinti Z. B. 2011-01-04 įsakymu Nr. DS 5, ir šių nuostatų 1.6 punkte akivaizdžiai numatyta, kad administratorius yra tiesiogiai pavaldus direktoriui. Taip pat yra įstaigos vadovo patvirtinta struktūra įrodo, kad administratorius yra pavaldus direktoriui. Nurodė, kad sprendimą atleisti iš pareigų ar skirti drausminę nuobaudą priėmė tik savivaldybės taryba, o savivaldybės tarybos dokumentus pagal Vietos savivaldos įstatymą pasirašė meras.

16Atsakovas VšĮ Elektrėnų PSPC su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas, pažeisdamas VšĮ Elektrėnų PSPC tuo metu galiojančių įstatų 23.2 str., asmeniškai pakeitė ir patvirtino naują įstaigos vidinę struktūrą, įvesdamas naują administratorės pareigybę, į kurią vėliau asmeniškai priėmė sau artimą asmenį (dukrą) A. B., sudarė su ja darbo sutartį bei nustatė jai atlyginimą, kuris akivaizdžiai buvo neproporcingas pareigybei ir viršijo įstaigos vidutinį darbo užmokestį. Vėliau ieškovas patvirtino VšĮ Elektrėnų PSPC administratoriaus pareiginius nuostatus (2011-01-04 įsakymas Nr. DS-5), kuriais nustatė minėtai pareigybei pareigas, teises, atsakomybės ribas. Pagal šiuos ieškovo patvirtintus nuostatus administratorė A. B. buvo tiesiogiai pavaldi savo tėvui, ieškovui. Keisdamas VšĮ Elektrėnų PSPC vidinę struktūrą, nesuderinus su steigėju, ieškovas pažeidė VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų nuostatas. Priimdamas į darbą sau artimą žmogų (dukrą), asmeniškai sudarydamas su ja darbo sutartį, nustatydamas ir vėliau didindamas jai darbo užmokestį, tvirtindamas pareigybinius jos nuostatus ieškovas nenusišalino nuo šių sprendimų priėmimo bei neinformavo savo tiesioginio vadovo apie esamą interesų konfliktą. Nurodė, jog ieškovo argumentas, kad pirkimus (remonto darbus) reikėjo atlikti skubiai, kadangi tariamai tai galėjo pažeisti pacientų teisę į sveikatą ir dėl minėtų darbų neatlikimo galėjo būti neužtikrinta VšĮ Elektrėnų PSPC nenutrūkstama veikla, neturi jokio pagrindo. Nurodė, kad atliekant remonto darbus, gydytojas ir slaugytoja iš remontuojamo kabineto laikinai buvo perkeliami dirbti į kitą laisvą jų įstaigos kabinetą, todėl pacientų teisė į sveikatą nebuvo pažeista. Jų įstaigoje dirba 16 gydytojų, iš kurių: 11 - turinčių šeimos gydytojo licencijas; 3 - odontologo licencijas ir 2 - gydytojo akušerio - ginekologo licencijas, todėl vieno kabineto remonto darbai niekaip negalėjo ir negali daryti įtakos VšĮ Elektrėnų PSPC nenutrūkstamai veiklai. Sudarytose rangos sutartyse su tariamai pasiūliusiu mažiausią kainą ir laimėjusiu apklausą E. B. (ieškovo žentu), nėra nurodytas jų sudarymo pagrindas. Nurodė, kad, nors rangos sutartis Nr. 12-4 buvo sudaryta 2012-04-02 su rangovu E. B. tinkamai, tačiau buvo sudaryta su rangovu, kuris tuo metu neturėjo verslo liudijimo. Pagal VMI duomenis E. B. verslo liudijimas Nr. BJ367142-1 negaliojo nuo 2012-03-28 dienos. Ieškovas pasinaudojo pareigomis, siekdamas gauti neteisėtų pajamų kitiems asmenims (savo dukters A. B. sutuoktiniui). Nurodė, kad ieškovui Z. B. nuo 2012-01-02 buvo suteiktos atostogos. Įstaigos direktoriaus funkcijų atlikimas neturint tam įgaliojimų (atostogų metu) vienareikšmiškai turi būti vertinamas kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas. Nurodė, jog ieškovo teiginys, kad jis vykdė laikinai einančio direktoriaus pareigas E. P. pavedimus ir todėl tarnybiniu transportu vežė statybines medžiagas bei baldus, taip pat neatitinka tikrovės, nes jokių tokio pobūdžio pavedimų ieškovui nebuvo nurodyta atlikti. Nurodė, kad atlikus tuo metu ieškovo pilto kuro pirkimo kvitų analizę nustatyta, kad kuras buvo perkamas išeiginėmis dienomis (šeštadieniais ir sekmadieniais), nors Z. B. šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbo, kuras buvo perkamas ne VšĮ Elektrėnų PSPC veiklos teritorijoje, o Senajame Ukmergės kelyje 4, Užubalių k. Nurodė, kad VšĮ Elektrėnų PSPC steigėjas yra Elektrėnų savivaldybės taryba. Teisę nutraukti sutartį su VšĮ Elektrėnų PSPC administracijos vadovu (direktoriumi) turi steigėjas, t. y. Elektrėnų savivaldybės taryba. Todėl sprendimą atleisti VšĮ Elektrėnų PSPC administracijos vadovą (direktorių) iš pareigų ir skirti jam nuobaudą gali tik įstaigos steigėjas Elektrėnų savivaldybės taryba. 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“. Šiuo sprendimu Elektrėnų savivaldybės taryba skyrė ieškovui drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo. Savivaldybės tarybos sprendimus pasirašo meras (Vietos savivaldos įstatymo 20 str. 2 d. 1 p.), todėl šį sprendimą pasirašė Elektrėnų savivaldybės meras. 2012-05-31 Elektrėnų savivaldybės meras, vykdydamas Elektrėnų savivaldybės sprendimą, nutraukė 2004-03-03 darbo sutartį Nr. DS-346 su ieškovu, taigi, Elektrėnų savivaldybės meras tik įformino atleidimą, bet ne priėmė patį sprendimą dėl ieškovo atleidimo.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

18Trakų rajono apylinkės teismas 2013 m. sausio 28 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo Z. B. 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui ir 31,99 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

19Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad:

  1. Ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 5.3 punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo - už DK 97 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 p. ir 2 p. ir 11 str. 1 d. ir 2 d. pažeidimus, nes jis 2011-12-01 pasirašė 2009-12-15 darbo sutarties Nr. 206 pakeitimą padidindamas savo dukters A. B. darbo užmokestį nuo 3734,50 Lt/mėn iki 4200,00 Lt/mėn., neinformuodamas savo tiesioginio vadovo ar institucijos vadovo įgalioto atstovo apie esamą interesų konfliktą ir nenusišalindamas nuo šio sprendimo priėmimo (veiksmų atlikimo) pasinaudojo pareigomis siekdamas gauti neteisėtų pajamų kitiems asmenims (savo dukteriai A. B.) ir padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p.

20DK 97 str. 2 d. įtvirtina draudimą eiti tarnautojų pareigas vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei valstybės ar savivaldybės įmonėje asmenims, kuriuos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai, jeigu jų tarnyba kartu yra susijusi su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą.

21Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 str. 1 d. numato draudimą asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. To paties įstatymo 11 str. 2 d. numato, kad prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą ir asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. Institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti asmenį dalyvauti tolesnėje procedūroje.

22Ieškovas 2011-12-01 pasirašė 2009-12-15 darbo sutarties Nr. 206, sudarytos tarp VšĮ Elektrėnų PSPC, atstovaujamos direktoriaus Z. B., ir A. B., kuria A. B. buvo priimta į VšĮ Elektrėnų PSPC administratorės pareigas, pakeitimą, kuriuo nuo 2011-12-01 padidino savo dukters A. B. darbo užmokestį nuo 3734,50 Lt/mėn iki 4200,00 Lt/mėn. (t. 1, b.l. 77-78).

23Kaip matyti iš Z. B. 2012-04-11 raštu pateiktų atsakymų į Elektrėnų savivaldybės administracijos pateiktus klausimas, jis nurodė, jog VšĮ Elektrėnų PSPC administratorė A. B. yra jo dukra (t. 1, b.l. 46), to ieškovas neneigė ir teismo posėdžių metu, tai patvirtina, kad Z. B., buvusį VšĮ Elektrėnų PSPC direktorių, ir A. B., VšĮ Elektrėnų PSPC administratorę, jiems kartu dirbant VšĮ Elektrėnų PSPC siejo artimi giminystės ryšiai.

24Galiojantys įstatymai nedraudžia dirbti valstybės tarnyboje artimiems giminaičiams. Įstatymas draudžia artimų giminaičių darbą valstybės tarnyboje tik esant jų tarpusavio tiesioginiam pavaldumui ar kontrolei (DK 97 str. 2 d.). Valstybės tarnyboje gali dirbti artimi giminaičiai, jeigu jų nesieja tarpusavio tiesioginio pavaldumo ar kontrolės ryšiai. Įstatymas, nedrausdamas artimiems giminaičiams dirbti valstybės tarnyboje, tuo pačiu nustato būdus, kurių pagalba būtų galima išvengti ir interesų konflikto. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 str. 2 d. įtvirtina pareigą asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą, informuoti savo tiesioginį vadovą ir nusišalinti nuo tokios procedūros.

25Teismas iš byloje esančių įrodymų viseto - VšĮ Elektrėnų PSPC organizacinės struktūros schemos, patirtintos VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus Z. B. (t. 1, b.l. 227), 2011-01-04 įsakymu Nr. DS 5 dėl darbuotojų pareiginių nuostatų tvirtinimo ieškovo patvirtintų VšĮ Elektrėnų PSPC administratoriaus pareiginių nuostatų 1.6 p. (t. 1, b.l. 228-231) nustatė, kad VšĮ Elektrėnų PSPC administratorius tiesiogiai pavaldus VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriui, t. y. A. B., dirbdama VšĮ Elektrėnų PSPC administratore, buvo tiesiogiai pavaldi VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriui, savo tėvui Z. B..

26Pagal VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų, patvirtintų Elektrėnų savivaldybės tarybos 2002-09-18 sprendimu Nr. 02.TS-157, 23.2. p. (t. 2, 18-24) ir VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareiginių nuostatų 7.2. p. (t. 1, b.l. 128-130), VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius įstaigos vidinę struktūrą nustato ir tvirtina, suderinęs su steigėju (t. 1, b.l. 128-130). Pagal aukščiau nurodytų VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų 4 p. bei VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų, patvirtintų Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-06-27 sprendimu Nr. TS-221, 4 p. (t. 2, 10-17), įstaigos steigėjas yra Elektrėnų savivaldybės taryba.

27VšĮ Elektrėnų PSPC organizacinės struktūros schema, 2011-01-04 įsakymu Nr. DS 5 „Dėl darbuotojų pareiginių nuostatų tvirtinimo“ ieškovo patvirtinti VšĮ Elektrėnų PSPC administratoriaus pareiginiai nuostatai nesuderinti su steigėju (Z. B. 2012-04-11 raštu pateiktuose atsakymuose į Elektrėnų savivaldybės administracijos pateiktus klausimas (3 p.) nurodė, jog vidinė struktūra suderinta su steigėju nebuvo. Ieškovo 2011-01-04 įsakymu Nr. DS 5 dėl darbuotojų pareiginių nuostatų tvirtinimo 3 punktu direktoriaus pavaduotojai pavesta užtikrinti ir kontroliuoti pareiginių nuostatų laikymąsi (t. 1, b.l. 128). Teismas padarė išvadą, jog nėra pagrindo daryti išvados, jog minėti patvirtinti dokumentai VšĮ Elektrėnų PSPC darbuotojams teisinės galios neturėjo.

28Ieškovas nurodė, jog atlyginimas jo dukrai, VšĮ Elektrėnų PSPC administratorei A. B., nuo 2011-12-01 padidinantas iki 4200,00 Lt/mėn. (t. 1, b.l. 77-78) dėl to, kad ji dirbdama administratorės pareigose kokybiškai atliko daug papildomų funkcijų, būtinų tinkamam VšĮ Elektrėnų PSPC funkcionavimui; pažymėjo, kad tą pačią dieną buvo pasirašyti ne tik A. B., bet ir dar dviejų VšĮ Elektrėnų PSPC darbuotojų darbo sutarties pakeitimai: slaugos administratorės atlyginimas buvo padidintas iki 4200,00 Lt/mėn., o finansininkės - iki 6250,00 Lt/mėn. Teismas nustatė, kad byloje neįrodyta, kad A. B. kokybiškai atliko daug papildomų funkcijų, todėl jos skatinimas buvo pagrįstas (CPK 178 str.). Ieškovas A. B. 2011-09-30 įsakymu Nr. 2-4 paskyrė 520,00 Lt priemoką prie algos už padidintą darbo krūvį (t. 1, b.l. 232, t. 2. b.l. 51). Nors ieškovas nurodė, jog 520,00 vienkartinis priedas A. B. skirtas už tai, jog tuo metu nebuvo vairuotojo, todėl jo dukra papildomai vežiojo ligonius, atveždavo neįgalius ligonius, veždavo vaistus, kraują, gesintuvus į kitus medicinos punktus, tačiau įsakyme dėl priemokos skyrimo tai nėra nurodyta ir tai kelia pagrįstų abejonių dėl tokios priemokos skyrimo teisėtumo, kitų įrodymų savo teiginiams pagrįsti ieškovas nepateikė.

29Z. B. drausminė nuobauda, nurodyta 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 5.3 punkte, paskirta už imperatyvo, draudžiančio asmeniui, dirbančiam valstybės tarnyboje, dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą, bei įpareigojančio asmenį, dirbantį valstybės tarnyboje, prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, pažeidimą, todėl ieškovo argumentai dėl atlyginimo padidinimo A. B. už kokybišką papildomų funkcijų atlikimą bei dėl atlyginimo padidinimo keletui kitų darbuotojų, kurie nesusieti su ieškovu artimais giminystės ryšiais, nėra teisiškai reikšmingi.

30Pažymėjo, jog ieškovas ne tik padidino darbo užmokestį VšĮ Elektrėnų PSPC administratorei – savo dukrai – A. B. – bet ir priėmė ją į darbą į VšĮ Elektrėnų PSPC administratorės pareigas, 2009-12-15 sudarydamas su ja darbo sutartį Nr. 206, nustatė jos funkcijas, teises, pareigas, atsakomybės ribas, jai vadovavo, skirstė darbus, skatino priemokomis prie algos, tuo pažeisdamas DK 97 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 p. ir 2 p. ir 11 str. 1 d. ir 2 d., o pareikalavus nutraukti šiuos neteisėtus veiksmus, 2012-05-04 nutraukė su ja darbo sutartį (t. 2, b.l. 49-50), bet vėliau – 2012-05-16 – pasirūpino pakartotinu jos įdarbinimu tose pačiose pareigose, pakoregavęs VšĮ Elektrėnų PSPC administratoriaus pareiginius nuostatus, kuriuos patvirtino savo 2012-05-11 įsakymu Nr. 33.1-15 (t. 1, b.l. 234, 235, 236-237, 238-240), pagal kurių 1.6 punktą nustatė administratoriaus pavaldumą tiesiogiai jau ne direktoriui, bet šeimos gydytojų koordinatoriui. Už minėtus pažeidimus 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 5.2 p. nuspręsta Z. B. drausminės nuobaudos neskirti dėl suėjusio drausminių nuobaudų skyrimo termino, tačiau atsižvelgta į tai, kaip į aplinkybę, apibūdinančią tai, kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius Z. B. dirbo anksčiau.

31Ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovui pareigos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 str. 2 d., informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje įdarbinant dukrą, didinant jai atlyginimą, nebuvo, kadangi ieškovas kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius neturėjo jokio tiesioginio vadovo ir jokiame įstatyme nėra numatyta, kad pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus tiesioginis vadovas – savivaldybės taryba, meras ar pan. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas nereguliuoja darbo santykių, o reguliuoja santykius, kurių subjektai – valstybės tarnyboje dirbantys asmenys ir valstybė. Teismas, atmesdamas šiuos argumentus nurodė, kad VšĮ Elektrėnų PSPC steigėjas - Elektrėnų savivaldybės taryba (t. 2, 10-17, 18-24), pagal 2004-03-03 darbo sutartį Nr. DS-346 Z. B. į VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareigas priėmė Elektrėnų savivaldybės taryba (t. 1, b.l. 10-12, 167-170). Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 3 d. 3 p. numato, kad paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija – savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų, kitų funkcijų, susijusių su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, įgyvendinimas Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kadangi VšĮ Elektrėnų PSPC yra įsteigusi ir ieškovą į darbą priėmusi Elektrėnų savivaldybės taryba, teismas konstatavo, kad tiesioginis ieškovo vadovas ir yra Elektrėnų savivaldybės taryba, kurią ieškovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 str. 2 d., privalėjo informuoti apie ketinimą priimti sprendimą dėl atlyginimo padidinimo VšĮ Elektrėnų PSPC administratorei - ieškovo dukrai - A. B. (kaip ir apie kitus jo planuojamus priimti sprendimus, galinčius sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą) ir nusišalinti nuo tokios procedūros, ko ieškovas nepadarė.

32Nors ieškovas VšĮ Elektrėnų PSPC dirbo pagal darbo sutartį, o ieškovo atstovo teigimu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas darbo teisinių santykių nereguliuoja, tačiau Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu siekiama ne reguliuoti darbo teisinius santykius, o suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje. Pagal šio įstatymo 2 str. 1 d., jis taikomas asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje (įstatyme nėra nurodyta kokiu pagrindu asmuo (konkurso ar darbo sutarties ir pan.) turi dirbti valstybės tarnyboje), prie kurių priskiriami ir asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, t. y. ir ieškovas, dirbęs VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriumi.

33Z. B., 2011-12-01 pasirašydamas A. B. 2009-12-15 darbo sutarties Nr. 206, pakeitimą, kuriuo nuo 2011-12-01 padidino savo dukters A. B., t. y. savo artimo giminaičio, darbo užmokestį nuo 3734,50 Lt/mėn iki 4200,00 Lt/mėn., esant tiesioginiam pavaldumui, pažeisdamas DK 97 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 p. ir 2 p. ir 11 str. 1 d. ir 2 d., nenusišalino nuo šios procedūros, nepranešė apie interesų konfliktą savo tiesioginiam vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, taip pasinaudojo pareigomis siekdamas gauti neteisėtų pajamų kitiems asmenims (savo dukteriai A. B.). Ieškovui nesutikus su tuo, kad A. B. gautos pajamos, ieškovui padidinus jos atlyginimą, nebuvo neteisėtos, kadangi, jos buvo gautos už realiai atliekamą darbą, šį argumentą teismas atmetė kaip nepagrįstą ir pažymėjo, kad teisėje galioja principas, jog iš neteisės negali atsirasti teisė (ex iniuria ius non oritur), todėl ieškovui pažeidžiant galiojančius teisės aktus priėmus sprendimą dėl darbo užmokesčio savo dukteriai padidinimo, toks sprendimas negalėjo sukelti teisinių pasekmių (didesnės algos išmokėjimo). Iš A. B. asmeninių sąskaitų matyti (t. 1, b.l. 79-82), jog 2011-12, 2012-01, 2012-02, 2012-03 mėnesiais buvo mokama 4200,00 Lt alga. Įvertinus ankstesnės algos ir naujos algos dydžio skirtumus per šį laikotarpį, susidaro 1862,00 Lt skirtumas. Pažymėjo, kad toks mokėjimas tęsėsi iki kol 2012-05-04 buvo nutraukta jos darbo sutartis. Dėl nurodytų aplinkybių padarė išvadą, jog nėra pagrindo pripažinti, kad šios A. B. pajamos, mokėtos iš jos darbovietės - VšĮ Elektrėnų PSPC – lėšų, buvo teisėtos.

34Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes Teismas darė išvadą, kad ieškovas, 2011-12-01 pasirašydamas 2009-12-15 darbo sutarties Nr. 206 pakeitimą, taip padidindamas savo dukters A. B. darbo užmokestį nuo 3734,50 Lt/mėn iki 4200,00 Lt/mėn., neinformuodamas savo tiesioginio vadovo ar institucijos vadovo įgalioto atstovo apie esamą interesų konfliktą ir nenusišalindamas nuo šio sprendimo priėmimo (veiksmų atlikimo), pasinaudojo pareigomis siekdamas gauti neteisėtų pajamų kitiems asmenims (savo dukteriai A. B.), tuo pažeisdamas DK 97 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 p. ir 2 p. ir 11 str. 1 d. ir 2 d., padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p., todėl ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 5.3 punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo - už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p., yra paskirta pagrįstai ir teisėtai ir pagrindo ją panaikinti nėra.

352) Ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 6.1. punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo, už tai, kad jis be viešųjų pirkimų procedūrų (neparinkus tinkamo pirkimo būdo ir neatlikus pirkimo pagal šį pirkimo būdą reglamentuojančius teisės aktus) 2012-01-01, 2012-03-09, 2012-03-27 ir 2012-04-02 sudarydamas rangos sutartis dėl VšĮ Elektrėnų PSPC centro kabinetų remonto pažeidė VPĮ 3 str. 1 d. ir 2 d., taip savavaliavo (akivaizdžiai nepaisė teisės aktų nustatytos pareigų vykdymo ir teisių įgyvendino tvarkos), įvykdė biurokratizmą (nevykdė VPĮ, blogai vykdė įstaigos įstatus, pareiginius nuostatus, įpareigojančius įstaigos vadovą tinkamai organizuoti įstaigos veiklą, racionalų materialinių išteklių panaudojimą) ir padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p.

36VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus Z. B. 2008-09-23 įsakymu Nr. 1-10 patvirtintos VšĮ Elektrėnų PSPC supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės (Taisyklės) (t. 1, b.l. 83-112, t. 2, b.l. 53-81), pagal kurių 4 p. atlikdamas supaprastintus pirkimus Elektrėnų PSPC vadovaujasi šiomis Taisyklėmis, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.

37VšĮ Elektrėnų PSPC, atstovaujamas ieškovo Z. B., sudarė rangos sutartis dėl VšĮ Elektrėnų PSPC kabinetų (105, 110, 111, 214, 215, 216, 217, 218 kabinetų) remonto: 2012-02-01 Nr. 12-1 su M. M. (sutarties kaina - 5500,00 Lt) (t. 1, b.l. 113), 2012-03-09 Nr. 12-2 su E. B. (sutarties kaina - 4000,00 Lt (t. 1, b.l. 114), 2012-03-27 Nr. 12-3 su E. B. (sutarties kaina - 5600,00 Lt) (t. 1, b.l. 115), 2012-02-02 Nr. 12-4 su E. B. (sutarties kaina - 4800,00 Lt ) (t. 1, b.l. 116). Visų minėtų sutarčių vertė buvo 19900 Lt.

38Ieškovas nurodė, kad dėl viešųjų pirkimų atlikimo buvo sudaryta komisija (toliau – Komisija), tačiau jo atostogų metu (ieškovo atostogos truko nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01) 2012-01-23 paties prašymu buvo atleistas šios Komisijos pirmininkas R. D., todėl Komisijoje liko tik 2 jos nariai. Nesant Komisijos primininko, Komisijai nebuvo galima pavesti vykdyti viešųjų pirkimų, o pirkimus reikėjo atlikti skubiai, kad būtų užtikrinta nenutrūkstama VšĮ Elektrėnų PSPC veikla ir pacientų teisės į sveikatą, todėl jis atliko tiekėjų apklausą telefonu ir faktiškai atliktų apklausų metu buvo atrinkti tiekėjai, realiai pasiūlę mažiausias kainas.

39Nors teismo posėdyje liudytoju apklaustas S. T. parodė, kad Z. B. jam skambino sausio mėnesio pabaigoje ir kovo mėnesį dėl poliklinikos kabinetų remonto darbų atlikimo, taip pat parodė, kad Z. B. dėl minėtų darbų atlikimo skambino ir M. M., o liudytoju apklaustas E. B. parodė, kad jam Z. B. dalyvauti konkurse pasiūlė telefonu, tačiau Teismas nustatė, kad vadovaujantis Taisyklių 18 p., pirkimo organizatorius (pagal 11.1. p. – Elektrėnų PSPC vadovo įsakymu paskirtas Elektrėnų PSPC darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastinus pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija) pirkimą gali atlikti tik tuomet, kai numatomos sudaryti prekių ar paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vertė be PVM neviršija 10000 Lt arba darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vertė be PVM neviršija 30000 Lt. Esant didesnėms pirkimo vertėms pirkimą vykdo komisija. Pagal Taisyklių 125 p., perkant už didesnę kaip 10000 Lt sumą, yra būtina apklausti 3 ir daugiau tiekėjų. Taisyklių 175.1. p. numato, kad žodžiu gali būti bendraujama su tiekėjais, kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir pirkimo sutarties vertė neviršija 10000 Lt, todėl darė išvada, kad ieškovas atlikti tiekėjų apklausos žodžiu (telefonu) negalėjo.

40VPĮ 9 str. 2 d. numato, kad perkančioji organizacija neturi teisės skaidyti pirkimo, jeigu taip galėtų būti išvengta šio įstatymo nustatytos pirkimų tvarkos. VPĮ 9 str. 7 d. numato, kad, jeigu pirkimas apima prekių ir paslaugų pirkimą, numatomo pirkimo vertė yra prekių ir paslaugų verčių suma, neatsižvelgiant į tai, kokią pirkimo dalį jos sudaro; į apskaičiuojamą vertę taip pat įeina prekių išdėstymo ir įrengimo vertė. VPĮ 9 str. 14 d. numato, kad, kai dėl to paties objekto atliekami darbai ar per finansinius metus arba per 12 mėnesių nuo pirkimo pradžios perkamos panašios prekės, paslaugos yra suskirstytos į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, pirkimo vertė yra tų dalių numatomų verčių, apskaičiuotų vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis, suma. Dėl to paties objekto - VšĮ Elektrėnų PSPC kabinetų remonto - 2012-02-01, 2012-03-09, 2012-03-27, 2012-02-02 ieškovo su rangovais buvo sudarytos atskiros rangos sutartys, bet šiose rangos sutartyse nurodytų verčių suma 19900 Lt, kuri viršija 10000 Lt, todėl perkančioji organizacija neturėjo teisės skaidyti pirkimo, jeigu taip galėtų būti išvengta šio įstatymo nustatytos pirkimų tvarkos. Teismas nustatė, kad Ieškovo teiginiai, jog pirkdamas minėtus rangos darbus jis vykdė tiekėjų apklausą telefonu, prieštaravo jo paaiškinimams, kuomet jis nurodė, kad apskritai jokių viešųjų pirkimų procedūrų atliekama nebuvo: darbo grupės, sudarytos Elektrėnų savivaldybės mero 2012-04-10 potvarkiu Nr. 01-9 „Dėl darbo grupės sudarymo“ 2012-04-11 posėdžio protokole nurodyta, jog Z. B., paprašytas pateikti E. B. paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus (pirkimo sąlygas, tiekėjų pasiūlymus), atsakė, kad tokių dokumentų pateikti negali, nes viešųjų pirkimų procedūrų neorganizavo (t. 1, b.l. 47-48). Be to nustatė, kad vadovaujantis VšĮ Elektrėnų PSPC Taisyklėmis, supaprastinti viešieji pirkimai turi būti iki kalendorinių metų sausio 31 dienos įtraukti į einančių metų numatomų vykdyti pirkimų suvestinę (15 p.), užregistruoti supaprastintų pirkimų žurnale (179 p.), pildoma supaprastinto pirkimo pažyma (180 p.).Byloje duomenų apie tai, kad ieškovas, sudarydamas rangos sutartis dėl VšĮ Elektrėnų PSPC kabinetų remonto, įtraukė minėtus supaprastintus viešuosius pirkimus į einančių metų numatomų vykdyti pirkimų suvestinę, užregistravo viešuosius pirkimus supaprastintų pirkimų žurnale, užpildė supaprastinto pirkimo pažymą, nėra. Todėl kritiškai įvertinti ir atmesti ieškovo teiginiai, kad darbai buvo nupirkti ir atlikti už rinkoje mažiausią kainą. Ieškovas taip pat nepateikė įrodymų, kad perkami darbai buvo skubiai reikalingi normaliam įstaigos funkcionavimui ir pacientų sveikatai. Teismas padarė išvadą jog 2012-01-01, 2012-03-09, 2012-03-27 ir 2012-04-02 rangos sutartys dėl VšĮ Elektrėnų PSPC kabinetų remonto ieškovo buvo sudarytos be viešųjų pirkimų procedūrų, pažeidžiant įstatymų numatytus tokiems pirkimams keliamus reikalavimus, todėl tokie ieškovo veiksmai įvertinti kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, numatytas DK 235 str. 2 d. 4 p., o 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 6.1 punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo - už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p., yra paskirta pagrįstai ir teisėtai.

41Ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 6.2. punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo, už tai, kad jis sudarydamas su savo dukters A. B. sutuoktiniu E. B. 2012-03-09 rangos sutartį Nr. 12-2, 2012-03-27 rangos sutartį Nr. 12-3 ir 2012-04-02 rangos sutartį Nr. 12-4 dėl VšĮ Elektrėnų PSPC kabinetų remonto, nenusišalindamas nuo šių sprendimų priėmimo ir neinformuodamas savo tiesioginio vadovo apie esamą interesų konfliktą pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 p. ir 2 p. ir 11 str. 1 d. ir 2 d., taip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius Z. B. pasinaudojo pareigomis siekdamas gauti neteisėtų pajamų kitiems asmenims (savo dukters A. B. sutuoktiniui) ir padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p. Pagal paminėtas sutartis E. B. 2012-03-09 išmokėta 4000,00 Lt (t. 1, b.l. 119), o 2012-03-30 – 5600,00 Lt (t. 1, b.l. 119).

42Teismas nustatė, kad eškovo sudarytos rangos sutartys 2012-03-09 Nr. 12-2 ir 2012-03-27 Nr. 12-3 vertintinos kritiškai kaip keliančios pagrįstų abejonių galimumu jas apskritai įvykdyti, kadangi rangos sutartimis sutarta atlikti darbus laikotarpiu, kuris jau yra praėjęs: 2012-03-09 rangos sutartyje Nr. 12-2 nurodyta, kad rangovas, t.y. E. B., įsipareigojo atlikti rangos darbus (VšĮ Elektrėnų PSPC 217 218 kabinetų remontą) nuo 2012-02-27 iki 2012-03-09, pradedant juos tą pačią dieną po sutarties pasirašymo, t.y. nuo 2012-03-09, o 2012-03-27 rangos sutartimi Nr. 12-3 buvo sutarta rangos darbus (216 kabineto) atlikti 2012-03-12 iki 2012-03-27, juos pradedant sutarties pasirašymo dieną, t.y. 2012-03-27. 2012-04-02 rangos sutartis Nr. 12-4 su rangovu E. B. sudaryta, įsipareigojant rangovui atlikti sutartus darbus nuo 2012-04-02 iki 2012-04-27 už 4800,00 Lt, tačiau, kaip matyti iš verslo liudijimo BJ367142 duomenų tikrinimo išrašo kopijos (t. 2, b.l. 39), E. B. verslo liudijimas išduotas vykdyti veiklai laikotarpiais 02-27 – 03-02, 03-05 – 03-09, 03-12 – 03-16, 03-19 – 03-23, 03-26 – 03-27, taigi laikotarpiu nuo 2012-04-02 E. B. išduotas verslo liudijimas Nr. BJ367142 negaliojo ir jis teisės atlikti rangos darbus neturėjo.

43Ieškovas 2012-04-11 raštu pateiktuose atsakymuose į pateiktus klausimus Elektrėnų savivaldybės administracijai nurodė, jog E. B. yra jos dukros A. B. vyras (t. 1, b.l. 46), o pats E. B., apklaustas liudytoju teismo posėdžio metu, parodė, kad Z. B. yra jo uošvis. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 str. 5 p. Z. B. ir E. B. laikomi artimais asmenimis. Paminėto įstatymo 3 str. 1 p. ir 2 p. numato, kad viešųjų interesų viršenybei užtikrinti asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, privalo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas; teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra. Pagal šio įstatymo 11 str. 1 d. ir 2 d., asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą bei asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje.

44Be to, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 str. 2 dalis apibrėžia, kad privatūs interesai – kandidato ar asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje (ar jo artimojo giminaičio, ar šeimos nario), asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas, o pagal šio įstatymo 2 str. 4 d., interesų konfliktas - situacija, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar vykdyti pavedimą, susijusį ir su jo privačiais interesais. Teismas nustatė, kad Ieškovas, sudarydamas minėtas rangos sutartis su artimu asmeniu, savo dukters A. B. sutuoktiniu E. B., esant interesų konfliktui turėjo tiek informuoti savo tiesioginį vadovą, tiek nusišalinti nuo rangos sutarčių sudarymo procedūrų su E. B., tačiau ieškovas to nepadarė. Ieškovas nesutiko su tuo, kad E. B. pajamos, gautos pagal su VšĮ Elektrėnų PSPC sudarytas aukščiau paminėtas rangos sutartis, yra neteisėtos, kadangi jis jas gavo pagal sudarytas sutartis už realiai atliktą darbą.Šie ieškovo argumentas atmesti kaip nepagrįsti, kadangi, ieškovui sudarius su E. B. minėtas rangos sutartis pažeidžiant galiojančius teisės aktus, kas teismo konstatuota aukščiau, tokie ieškovo sprendimai negalėjo sukelti teisinių pasekmių (pinigų išmokėjimo), tačiau pagal šias sutartis E. B. 2012-03-09 buvo išmokėta 4000,00 Lt (t. 1, b.l. 119), o 2012-03-30 – 5600,00 Lt (t. 1, b.l. 119). Dėl nurodytų aplinkybių Teismas nepripažino, kad šios E. B. pajamos, mokėtos iš VšĮ Elektrėnų PSPC lėšų, buvo teisėtos, todėl padsarė išvada, kad ieškovas, sudarydamas su savo dukters A. B. sutuoktiniu E. B. 2012-03-09 rangos sutartį Nr. 12-2, 2012-03-27 rangos sutartį Nr. 12-3 ir 2012-04-02 rangos sutartį Nr. 12-4 dėl VšĮ Elektrėnų PSPC kabinetų remonto, nenusišalindamas nuo šių sprendimų priėmimo ir neinformuodamas savo tiesioginio vadovo apie esamą interesų konfliktą pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 p. ir 2 p. ir 11 str. 1 d. ir 2 d., taip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius Z. B. pasinaudojo pareigomis siekdamas gauti neteisėtų pajamų kitiems asmenims (savo dukters A. B. sutuoktiniui) ir tuo padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p., todėl ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 6.2 punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo - už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p., yra paskirta pagrįstai ir teisėtai.

45Ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 7 punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo, už tai, kad jis dirbdamas laisvu nuo darbo laiku atliko įstaigos vadovo funkcijas: sudarinėjo sutartis (pasirašė 2012-01-02 medicininių instrumentų sterilizacijos sutartį Nr. 02/01/2012/201, sudarytą tarp VšĮ Elektrėnų PSPC ir VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės, 2012-01-09 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1/120119-PPS/119, sudarytą tarp VšĮ Elektrėnų PSPC ir UAB „Skalevita“), davė nurodymus dėl darbo santykių nutraukimo ir pradėjimo (2012-01-30 pasirašė rezoliuciją („Atleisti iš užimamų pareigų“) N. O. M. 2012-01-27 prašyme, pasirašė rezoliuciją („Įdarbinti valytojos pareigose nuo 2012-02-01“) B. G. 2012-01-30 prašyme, pasirašė piniginių lėšų mokėjimo dokumentą (2012-02-17 kasos išlaidų orderį Nr. 11 (5500,00 Lt), pažeidė DK 156 str. ir VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareiginių nuostatų 3 p., taip savavaliavo (akivaizdžiai nepaisė teisės aktų nustatytos pareigų vykdymo ir teisių įgyvendinimo tvarkos) ir padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p.Teismas nustatė, kad pagal DK 142 str., darbo laikas - tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai, o poilsio laikas – laisvas nuo darbo laikas (DK 156 str.), vadinasi, poilsio laiku asmuo atlikti darbo funkcijų negali. Z. B. atostogos suteiktos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-27 įsakymu Nr. 03.A-360, pagal kurį Z. B. kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriui suteiktos kasmetinės atostogos laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-03-18 (įskaitytinai), o pavaduoti Z. B. jo atostogų laikotarpiu pavesta VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojai S. N. (t. 1, b.l. 127). Z. B. kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius kasmetinėse atostogose buvo nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01. Ieškovas atostogų metu, kai jo kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus funkcijos buvo pavestos VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojai S. N., atliko VšĮ Elektrėnų PSPC vadovo funkcijas, neturėdamas tam įgaliojimų.

46Ieškovas nurodė, kad jis atostogavo tik kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius, tačiau ne kaip VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojas, o įstatymai dirbti atostogų metu nedraudžia, tačiau Teismas nustatė, kad aukščiau nurodyti dokumentai buvo pasirašyti ieškovo kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus, o ne kaip VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojo, tuo labiau, kad kaip šeimos gydytojui ieškovui tokia funkcija nebuvo priskirta. Nors ieškovas nurodė, kad pasirašinėjo dokumentus siekdamas išvengti neigiamų pasekmių, tačiau neįrodė neigiamų pasekmių kilimo galimybės jam nepasirašius minėtų dokumentų.

47Ieškovas nurodė, jog S. N. buvo pirmą kartą paskirta į tokias pareigas, nelabai žinojo, ką reikia daryti, ir prašė jai padėti. Teismas kritiškai įvertino ir atmetė tokius ieškovo paaiškinimus, kadangi ieškovo nurodytos aplinkybės nesuteikė jam teisės atlikti už S. N. priskirtas VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareigas, o, esant asmens prašymui padėti, galimi kiti pagalbos variantai, pvz. konsultavimas, bet ne tiesioginis pareigų atlikimas, neturint tam įgaliojimų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo veiksmai - darbas laisvu nuo darbo laiku atliekant įstaigos vadovo funkcijas, kai tokios funkcijos buvo pavestos kitam asmeniui, ieškovas pažeidė DK 156 str. ir VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareiginių nuostatų 3 p., taip savavaliavo (akivaizdžiai nepaisė teisės aktų nustatytos pareigų vykdymo ir teisių įgyvendinimo tvarkos), Teismas padarė išvada, jog tokie veiksmai pagrįstai įvertinti kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas pagal DK 235 str. 2 d. 4 p., todėl ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 7 punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo - už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p., yra paskirta pagrįstai.

48Ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 8 punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo, už tai, kad jis naudodamas tarnybinį transportą ir įstaigos lėšas degalams atostogų laikotarpiu (2012-01-02 – 2012-03-01 VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriui Z. B. buvo suteiktos kasmetinės atostogas, per kurias naudodamasis tarnybiniu transportu sunaudojo 461,8 litrų degalų už 2195,50 Lt (iš jų net už 979,37 Lt pirkta degalinėje, esančioje adresu Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r., t.y. ne VšĮ Elektrėnų PSPC veiklos teritorijoje) pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 6 p., taip pasinaudojo pareigomis siekdamas gauti neteisėtų pajamų sau (materialinių vertybių (tarnybinio automobilio) naudojimas ne pagal paskirtį (ne VšĮ Elektrėnų PSPC reikmėms), jo naudojimu asmenims poreikiams tenkinti) ir padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p.

49VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų, patvirtintų Elektrėnų savivaldybės tarybos 2002-09-18 sprendimu Nr. 02.TS-157 (t. 1, b.l. 159-163), 23.8 p. numato VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareigą atsakyti už įstaigos įsigyto turto racionalų, tinkamą naudojimą. Ieškovas savo atostogų metu nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01 naudodamasis tarnybiniu transportu sunaudojo 461,8 l degalų už 2195,50 Lt .

50Ieškovas nurodė, jog būdamas atostogose kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius, jis nebuvo atostogose kaip VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojas, todėl tarnybinį transportą ir degalus naudojo vykdamas vizituoti pacientų kituose miestuose. Nurodė, kad kaip šeimos gydytojas jis gydė 4 asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Vilniaus m., be to, jis faktiškai atliko ir kai kurias direktoriaus funkcijas, t. y. laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01 tarnybinį transportą naudojo atvežant medžiagas, reikalingas kabinetų remontui, bei baldus.

51Kaip pasisakyta dėl drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo” 7 punkte, taikymo, ieškovui Z. B. kasmetinės atostogos buvo suteiktos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-27 įsakymu Nr. 03.A-360, pavaduoti Z. B. jo atostogų laikotarpiu pavesta VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojai S. N. (t. 1, b.l. 127), faktiškai Z. B. kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius kasmetinėse atostogose buvo nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01, ką patvirtina darbuotojų grafikų sąrašai (t. 1, b.l. 173-175). Teismas darė išvadą, jog ieškovas laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01 (įskaitytinai) kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius nedirbo ir atlikti direktoriaus funkcijų, taip pat ir tų, kurias nurodė atlikęs būdamas atostogose ieškovas, negalėjo, kadangi šios funkcijos buvo pavestos kitam asmeniui. Be to, ieškovo paaiškinimai, jog atostogų laikotarpiu minėtu transportu jis vežė baldus, medžiagas E. P. nurodymu, teisme paneigti liudytojos E. P. parodymais, kuri paaiškino, kad jokių nurodymų dėl minėtų veiksmų Z. B. nedavė; kitų įrodymų, patvirtinančių minėtą aplinkybę, ieškovas nepateikė.

52Nors ieškovas nurodė, jog tarnybinį transportą ir degalus naudojo vykdamas vizituoti pacientų kituose miestuose ir kaip šeimos gydytojas gydė 4 asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Vilniaus m., tačiau teismas tokius ieškovo paaiškinimus vertino kritiškai ir juos atmetė, kadangi jie visiškai paneigti kitais byloje esančiais įrodymais, tvirtinančiais, kad Z. B. nurodyti pacientai, laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01 namuose lankomi nebuvo.Teismas liudytojo A. B. (Z. B. sūnaus) dėl jo kaip paciento lankymo įvertino kritiškai ir jais priimdamas sprendimą nesivadovavo, kaip duotus asmens, suinteresuoto ieškovui palankia bylos baigtimi, be to byloje esantys A. B. medicininiai dokumentai (t. 2, b.l. 114-116, 130-131) paneigė teisme duotus parodymus, jog Z. B. pas jį lankėsi 2012 m. sausio mėnesio pabaigoje, vasario pradžioje apie 5 - 6 kartus, tokių įrašų dokumentuose nebuvo, kaip ir T. S. medicininiai dokumentai nerodė, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01 šiuos asmenis gydė (t. 2, b.l. 117-129, 132-137). Be to teismas nustatė, kad ieškovui vizituojant jo paminėtus pacientus automobiliu galėtų būti nuvažiuota 600-700 km; iš byloje esančių degalų kvitų matyti, kad 1 litras degalų nagrinėjamu laikotarpiu kainavo nuo 4,3 Lt iki 4,8 Lt. Automobilio Mitsubishi ASX, valst. Nr. FDO671 kurio galia 115 AG, ir kuriuo ieškovui 2012-01-02 iki 2012-03-01 suteiktų atostogų metu naudojosi tik ieškovas Z. B., vidutinės degalų sąnaudos yra 6,3 l/100 km, todėl ieškovo teismui nurodytose tarnybinėse kelionėse išlaidos kurui neturėtų viršyti 30,24 Lt/100 km, o nuvažiuoti 700 km pakaktų 211,68 Lt, tuo tarpu ieškovas sunaudojo 461,8 litrų degalų už 2195,50 Lt. Teismas pažymėjo, kad ir 211,68 Lt kuro išlaidų suma negali būti pagrįsta tarnybiniu reikalingumu, kadangi iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarnybinių kelionių nebuvo, nes jos neatsispindėjo įstaigos kelionių dokumentuose, ieškovo nurodytų pacientų sveikatos istorijose nepadaryta jokių įrašų apie jų gydymą nagrinėjamu laikotarpiu. Teismas konstatavo, kad ieškovo naudojimasis įmonės automobiliu savo reikmėms nesant pagrindo yra laikytina DK 228 straipsnyje nurodytų darbo pareigų pažeidimu, kurio nepaneigia vien ta aplinkybė, kad įmonės vidaus darbo tvarkoje nebuvo nustatyta tokio automobilio naudojimo tvarka. Atsižvelgiant ir į kitus bylos įrodymuose užfiksuotus ir nesuderinamus su direktoriaus pareigomis, todėl tokie Administracijos vadovo veiksmai teisėtai buvo įvertinti elgesiu, šiurkščiai pažeidusiu darbo drausmę pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 4 punktą, tai nulėmė pagrindą atleisti ieškovą iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą”. Teismas pažymėjo, kad viešosios įstaigos vadovui keliami padidinti jo veiksmų teisėtumo, profesinio kompetentingumo, tarnybinės etikos reikalavimai. Ieškovas tarnybiniu automobiliu naudojosi ne pagal paskirtį, ne VšĮ Elektrėnų PSPC reikmėms, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 6 p., taip pasinaudojo pareigomis siekdamas gauti neteisėtų pajamų sau (materialinių vertybių (tarnybinio automobilio) naudojimas ne pagal paskirtį, o asmeniniams poreikiams tenkinti, padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p., todėl ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 8 punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo - už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p., yra paskirta pagrįstai ir teisėtai.

53Ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 10 punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo, už tai, kad jis iki 2012-05-02 imdamas darbo užmokestį už 40 val. per direktoriaus darbo savaitę ir 39 val. per savaitę gydytojo darbo, tačiau tiek valandų nedirbdamas naudojosi pareigomis, siekdamas neteisėtų pajamų sau (padarytų darbo apimčių padidinimas), ir tuo padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p.

54Teismas nustatė, kad pagal DK 144 str. 1 d., darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę, o pagal to paties straipsnio 3 d., maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų. Z. B. VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriumi dirbo pagal 2004-03-03 darbo sutartį Nr. DS-346, sudarytą tarp ieškovo ir Elektrėnų savivaldybės tarybos. Nuo 2004-06-01 administracinį (įstaigos vadovo) darbą ieškovas dirbo aštuonias valandas, nesutrumpintą darbo dieną (t. 1, b.l. 167-170). Pagal minėtą darbo sutartį, ieškovas administracinį (įstaigos vadovo) darbą dirba aštuonias valandas, nesutrumpintą darbo dieną, t.y. 40 val. per savaitę. Ieškovas VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytoju dirbo pagal 2008-10-01 darbo sutartį Nr. 197, sudarytą tarp ieškovo ir darbdavio VšĮ Elektrėnų PSPC. Šia sutartimi ieškovui nustatyta 39 val. darbo savaitė (t. 1, b.l. 171-172, t. 2, b.l. 44-48). Pagal minėtas darbo sutartis ieškovo maksimalus darbo laikas per septynias dienas viršija įstatyme numatytas 48 val. ir sudaro 79 val., o per darbo dieną tai sudaro 15,8 val., tačiau, kaip matyti iš 2012 m. sausio, vasario, kovo VšĮ Elektrėnų PSPC darbuotojų grafikų sąrašų (t. 1, b.l. 173-175), ieškovas darbo sutartyse sulygtų darbo valandų, t.y. 15,8 val. per dieną, nedirbo, sąrašuose nurodyta, jog ieškovas dirbdavo po 6 arba 8 darbo valandas per dieną. Ieškovas paaiškino, jog į darbą jis ateidavo 6 val. ryto, atidarydavo įstaigą ir būdavo iki 17 val., o esant reikalui - ir ilgiau. Tokius ieškovo paaiškinimus teismas įvertino kritiškai ir atmetė, nes nurodė, jog jie paneigiami byloje esančiais aukščiau nurodytais rašytiniais įrodymais. Ieškovas nurodė, kad jo darbas apmokamas ne už valandas ar etatą, o už atliktą darbą, t. y. pagal atleistų pacientų skaičių, kas yra detaliai nurodyta 2009-01-01 priede prie darbo sutarties. Be to, nuo 2012-05-02 Z. B. kaip šeimos gydytojo darbo valandos yra 24 val./sav., kas visiškai atitinka Darbo kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimus. Ieškovo atstovas nurodė priešingai nei ieškovas, kad pastarasis dirbo tiek darbo valandų, kiek jam darbdavys įrašė darbo sutartyje, t.y. 79 val., ir už tai mokėjo jam algą. Teismas pažymėjo, jog aplinkybė, kad nuo 2012-05-02 jo kaip šeimos gydytojo darbo valandos per savaitę yra 24, nepaneigia ieškovo aukščiau nurodyto pažeidimo padarymo fakto. Teismas nurodė, kad iš 2008-10-01 darbo sutarties Nr. 197 3 p. (t. 1, b.l. 171-172, t. 2, b.l. 44-48), matyti, kad darbdavys ieškovui įsipareigojo mokėti algą, o papildoma alga jam skaičiuojama pagal prisirašiusių pacientų apylinkėje skaičių, ką patvirtina ir šios darbo sutarties priedai,darė išvada, kad ieškovui atlyginimas buvo mokamas už išdirbtas valandas ir tik mokamas priedas priklausė nuo pacientų skaičiaus. Iš byloje esančių VšĮ Elektrėnų PSPC 2012 m. darbuotojų grafikų sąrašų ir Z. B. kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus bei kaip VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojo 2011 m. ir 2012 m. asmeninių sąskaitų (t. 1, bl. 173-175, 176-181) matyti, kad ieškovas darbo užmokestį gavo už 40 val. per savaitę administracinį (įstaigos vadovo) darbą ir už 39 val. per savaitę šeimos gydytojo darbą, tiek darbo valandų nedirbdamas. Remiantis tuo, darė išvada, kad ieškovas, iki 2012-05-02 imdamas darbo užmokestį už 40 val. per savaitę direktoriaus darbo ir 39 val. per savaitę gydytojo darbo, tačiau tiek valandų nedirbdamas, naudojosi pareigomis siekdamas neteisėtų pajamų sau (padarytų darbo apimčių padidinimas) ir tuo padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p., už kurį jam 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 10 punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo - už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p., yra paskirta pagrįstai ir teisėtai. Nurodė, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką, vertinant, ar darbuotojo, turinčio ypatingą darbuotojo statusą ( vadovaujančio darbuotojo, prie kurių neabejotinai priskirtinas VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius) atlikti veiksmai yra šiurkštus darbo tvarkos pažeidimas, turi būti atsižvelgiama į darbuotojo teisinį statusą ir padidintus tokiam darbuotojui keliamus veiksmų teisėtumo, profesinio kompetentingumo, tarnybinės etikos reikalavimus.Teismų praktikoje pripažįstama, kad atsižvelgiant į DK 235 straipsnio 2 dalies 1–10 punktuose nustatytą teisinį reglamentavimą šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu laikytinas toks nusižengimas, kuriuo pagal šio pobūdį, pasekmes, darbuotojo kaltės laipsnį ir kitas reikšmingas aplinkybes, dėl kurių jis netenka pasitikėjimo dirbti jam pavestą darbą. Byloje yra nustatyta, kad ieškovas nebuvo anksčiau baustas drausminėmis nuobaudomis (pažymėjo, jog jis nebuvo ir skatintas), tačiau tai nepaneigia jo šioje byloje nagrinėjamų šiurkščių darbo drausmės pažeidimų padarymo fakto; be to, pažymėjo, kad, priešingai nei nurodė ieškovas, dėl jo veiksmų buvo nusiskundimų (t. 1, b.l. 241), ką pažymėjo ir atsakovai Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų savivaldybės taryba bei Elektrėnų savivaldybės meras atsiliepime ir teismo posėdyje, nurodydami, kad dėl Z. B. veiksmų buvo nusiskundimų 2004 metais ir dėl to buvo atliekamas tarnybinis patikrinimas, tačiau jis nesibaigė nuobaudos skyrimu dėl pažeidimų įrodymų trūkumo. Šią atsakovų nurodytą aplinkybę patvirtina byloje esantys tarnybinio patikrinimo dokumentai (t. 1, b.l. 241-243). Ieškovas pateikė teismui VšĮ Elektrėnų PSPC darbuotojų 2012-05-28 viešą pareiškimą (t. 1, b.l. 18), kuriuo VšĮ Elektrėnų PSPC 42 darbuotojai išreiškė savo pasitikėjimą ieškovu ir norą, kad jis tęstų darbą VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareigose. Ieškovas ieškinyje ir teismo posėdyje nurodė, jog ši aplinkybė rodo, kad iki šiol savo pareigas ieškovas atliko tinkamai, vadovavosi VšĮ Elektrėnų PSPC interesais, todėl pačios griežčiausios nuobaudos skyrimas už procedūrinius, neesminius pažeidimus yra aiškiai neproporcingas jo atžvilgiu. Teismas kritiškai įvertino šį VšĮ Elektrėnų PSPC darbuotojų viešą pareiškimą, padarytą asmenų, kurie buvo pavaldūs ieškovui, jam dirbant VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriumi, ir kurie būtų jam pavaldūs, teismui patenkinus ieškovo ieškinį, todėl laikė, kad negalima šį pareiškimą laikyti VšĮ Elektrėnų PSPC darbuotojų objektyvios nuomonės išraiška, šis pareiškimas nepaneigė ieškovo šiurkščių darbo drausmės pažeidimų padarymo fakto.

55Teismas, vertindamas ar pagrįstai ieškovui buvo skirtos griežčiausios drausminės nuobaudos – atleidimas iš darbo, atsižvelgė ir į tai, kad ieškovo padarytų darbo drausmės pažeidimų, be tų, už kuriuos jam Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-05-30 sprendimo Nr. TS-161 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8 ir 10 punktais buvo paskirtos drausminės nuobaudos – atleidimas iš darbo, buvo ir daugiau, ką patvirtina byloje esantys įrodymai: darbo grupės, sudarytos Elektrėnų savivaldybės mero 2012-04-10 potvarkiu Nr. 01V-9, 2012-04-30 išvados (t. 1, b.l. 49-58), Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-05-30 sprendimas Nr. TS-161 (t. 1, b.l. 13-17), kurio 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 ir 9 punktais konstatuotas dar šešių ieškovo darbo drausmės pažeidimų, įvertintų šiurkščiais darbo drausmės pažeidimais, padarymo faktas, už kuriuos, suėjus drausminių nuobaudų skyrimo terminui, buvo nuspręsta neskirti ieškovui drausminių nuobaudų, bet atsižvelgti į minėtuose Sprendimo punktuose nurodytas aplinkybes, kaip į aplinkybes, apibūdinančias tai, kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius Z. B. dirbo anksčiau; 2012-11-30 UAB „AD auditas“ audito ataskaita apie faktinius pastebėjimus.Įvertinus ieškovo padarytų darbo drausmės pažeidimų pobūdį, sunkumo laipsnį, jų skaičių, jų pasekmes, jų sistemingumą, tai, kad ieškovas šiuos pažeidimus padarė ne dėl kokių tai nepalankių objektyvių aplinkybių, o tik dėl savo nerūpestingumo, padarė išvada, kad ieškovo padaryti darbo drausmės pažeidimai buvo šiurkštūs ir už šiuos šiurkščius darbo drausmės pažeidimus ieškovui pagrįstai ir teisėtai 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ buvo paskirtos pačios griežčiausios drausminės nuobaudos – atleidimas iš darbo. Sprendimą skirti ieškovui drausmines nuobaudas – atleidimą iš darbo – priėmė Elektrėnų savivaldybės taryba 2012-05-30 (sprendimo Nr. TS-161), o ne Elektrėnų savivaldybės meras. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau tekste – VSĮ) 16 str. 3 d. 3 p. numato, kad paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija – savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų, kitų funkcijų, susijusių su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, įgyvendinimas Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. VSĮ 11 str. 2 d. nurodyta, kad savivaldybės taryba susideda iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – savivaldybės tarybos narių, pagal šio įstatymo 19 str. 1 d. savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių renka savivaldybės merą. VSĮ 16 str. 7 d. numato, kad konkrečius įgaliojimus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje, savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui arba savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) (jeigu ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos)). Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-04-29 sprendimu Nr. TS-56 (t. 1, b.l. 244) savivaldybės administracijos direktoriui yra suteikti įgaliojimai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skirti į pareigas savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir Darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų darbo santykiais, išskyrus vadovų atleidimą iš pareigų ir nuobaudų jiems skyrimą. Teismas konstatavo, kad sprendimą atleisti VšĮ vadovą iš pareigų ir skirti jam nuobaudą gali tik savivaldybės taryba. VSĮ 20 str. 2 d. 1 p. numato, kad meras pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus. Nagrinėjamu atveju Elektrėnų savivaldybės taryba 2012-05-30 sprendimu Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ nusprendė atleisti ieškovą Z. B. iš darbo už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus, o Elektrėnų savivaldybės meras, veikdamas savo įgaliojimų, jam suteiktų įstatymu, ribose, 2012-05-31 tik pasirašė įrašą ieškovo darbo sutartyje Nr. DS-346 dėl šios darbo sutarties nutraukimo.Atsižvelgiant į tai, teismas ieškovo argumentas, kad darbo sutartį su juo nutraukė ne Elektrėnų savivaldybės taryba 2012-05-30 Sprendimu, o savivaldybės meras 2012-05-31, neturintis tokios teisės, atmetė kaip nepagrįstą.

56Po sprendimo priėmimo atsakovas VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras prašė priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų padidinimo, kadangi 2013 m. už advokato paslaugas buvo sumokėta 3000,00 Lt.

57Trakų rajono apylinkės teismas 2013m. vasario 20 d. papildomu sprendimu prašymą tenkino ir priteisė iš Z. B. papildomai 1500 Lt 00 ct bylinėjimosi išlaidų VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui.

58Trakų rajono apylinkės teismas nustatė, kad 2013 m. sausio 28 d. sprendimu iš ieškovo Z. B. priteisė 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog atsakovas VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras prašė priteisti iš ieškovo 3000,00 Lt atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų, todėl teismas papildomai priteisė 1500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.).

59III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

60Apeliaciniais skundais ieškovas Z. B. prašė panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 20 d. papildomą sprendimą ir atsakovo VšĮ Elektrėnų PSPC prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo atmesti; priteisti iš atsakovų solidariai visas ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

61Atsakovas apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:

621) Nagrinėdamas drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 5.3 punkte, taikymą, teismas nepagrįstai konstatavo ieškovo veiksmuose buvus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau - „VPIDĮ“) 3 str. 1 p. ir 2 p. ir 11 str. 1 d. ir 2 d. pažeidimą.

63Byloje nustatyta, kad ieškovas, 2011-12-01 pasirašydamas 2009-12-15 darbo sutarties Nr. 206 pakeitimą, neinformavo savo tiesioginio vadovo ar institucijos vadovo įgalioto atstovo ir nenusišalino nuo šio sprendimo priėmimo (veiksmų atlikimo). Teismo išvada, kad įstaigos steigėjas - Elektrėnų savivaldybės taryba - yra tos įstaigos vadovo tiesioginis vadovas - niekuo nepagrįsta. Lygiai taip pat niekuo nepagrįsta išvada, kad priėmimo į darbą faktas nulemia tiesioginio vadovavimo santykių atsiradimą. Pažymėjo, kad jokiame įstatyme, poįstatyminiame teisės akte ar lokaliniame teisės akte (VšĮ Elektrėnų PSPC įstatuose, direktoriaus pareiginiuose nuostatuose ar pan.) nėra numatyta, kad savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus tiesioginis vadovas yra savivaldybės taryba. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 3 d. 3 p. savivaldybės tarybos funkcijos (funkcijų sąrašas - baigtinis) apsiriboja savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų skyrimu į pareigas ir atleidimu iš jų, kitų funkcijų, susijusių su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, įgyvendinimu. VPIDĮ 11 str. prasme šios savivaldybės tarybos funkcijos nėra aktualios, nes VPIDĮ nereguliuoja darbo santykių. Nurodytų darbo santykių subjektai yra darbuotojas ir darbdavys, tuo tarpu VPIDĮ reguliuojamų santykių subjektai yra valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo ir valstybė. Tai sudaro pagrindą teigti, kad šiuo atveju teisės aktuose yra spraga, kuri, atsižvelgiant į tai, kad viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybinėje tarnyboje yra viešosios, o ne privatinės teisės sritis, nepildytina teisės analogijos ar kitu loginiu plečiamojo teisės aiškinimo operacijų pagalba. Kadangi Ieškovas, kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius, neturėjo tiesioginio vadovo, taigi nėra pagrindo kalbėti ir apie Ieškovo prievolę informuoti tiesioginį vadovą apie esamą interesų konfliktą, juo labiau - kalbėti apie neegzistuojančios prievolės pažeidimą.

64Esminis (ir vienintelis) pažeidimo kvalifikavimo kaip „šiurkštaus“ pagrindas - A. B. pajamų, gautų pagal 2009-12-15 darbo sutarties Nr. 206 pakeitimą, kvalifikavimas kaip „neteisėtų“. Tačiau apeliantui nėra aišku, kokiu pagrindu VPIDĮ 11 str. pažeidimas buvo sutapatintas su DK 235 str. 2 d. 4 p. numatytu pasinaudojimu pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų kitiems asmenims. Priešingai nei nurodyta skundžiamame sprendime, pasirašydamas darbo sutarčių pakeitimus, ieškovas nesiekė gauti jokių neteisėtų pajamų nei savo dukrai A. B., nei kitoms darbuotojoms. Kadangi A. B., dirbdama administratoriaus pareigose, kokybiškai atliko daug papildomų funkcijų, būtinų tinkamam VšĮ Elektrėnų PSPC funkcionavimui, jos skatinimas buvo pagrįstas. A. B. atlyginimu gaunamos pajamos yra ne tik pagrįstos, bet ir teisėtos, nes, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, VPIDĮ nuostatų pažeidimas, priimant sprendimą (sudarant darbo sutartį), automatiškai nedaro šio sprendimo (sandorio - darbo sutarties pakeitimo) niekiniu. Atitinkamai, niekinėmis nelaikomos ir šio sprendimo pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės. Remiantis VPIDĮ 24 str., asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, už šio įstatymo pažeidimus atsako įstatymu nustatyta tvarka, tačiau įstatymai nenumato, kad pažeidus šio įstatymo reikalavimus priimti sprendimai būtu laikomi niekiniais - t. y. nesukeliančiais teisiniu pasekmių.

65VPIDĮ 22 str. 3 d. nustatyta, kad, jeigu yra gauta pagrįsta informacija apie tai, kad asmuo nevykdo šio įstatymo reikalavimų, valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai savo iniciatyva arba Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimu atlieka pavaldaus asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, tarnybinės veiklos patikrinimą. Apie patikrinimo rezultatus informuojama Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuri turi teisę vertinti atliktų patikrinimų išvadas. Jeigu Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nesutinka su valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje atlikto tyrimo išvada, ji turi teisę tyrimą pavesti atlikti pakartotinai arba pati atlikti tyrimą ir priimti sprendimą. Pagal Lietuvos teismų praktiką (Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A261-3155/2011), paaiškėjus, jog asmuo nevykdo VPIDĮ reikalavimų, institucija, turi pareigą inicijuoti pavaldaus asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, tarnybinės veiklos patikrinimą, tačiau remiantis įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi privalo apie patikrinimo rezultatus informuoti Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ir tik Komisija gali vertinti atlikto patikrinimo išvadą ir konstatuoti ar asmuo pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą bei priimti vieną iš sprendimų numatytų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 29 straipsnyje arba pagal šio Įstatymo 25 straipsnio 4 dalį VTEK, nesutikdama su savivaldybės institucijoje ar įstaigoje atlikto tyrimo išvada, turi teisę pavesti atlikti tyrimą pakartotinai arba pati atlikti tyrimą ir priimti sprendimą. Aptarta VTEK kompetencija, vykdant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo vykdymo priežiūrą, patvirtina, jog ji turi išimtinę teisę vertinti ar asmuo pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą ir tik jos sprendimo pagrindu asmeniui, dirbančiam valstybės tarnyboje, gali būti skirta tarnybinė (drausminė) nuobauda dėl šio įstatymo nuostatų pažeidimo. Toks teisės normos aiškinimas taip pat grindžiamas ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kuriuo nustatyta, kad VTEK gali siūlyti valstybės ar savivaldybės institucijos vadovui (ar kolegialiai institucijai) skirti pažeidėjui tarnybinę (drausminę) nuobaudą. Todėl Elektrėnų savivaldybės taryba neturėjo teisės, nesant atitinkamo VTEK siūlymo, spręsti drausminės nuobaudos ieškovui skyrimo klausimą už VPIDĮ pažeidimą. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas paskirtą drausminę nuobaudą, šios aplinkybės neįvertino, nors turėjo tai padaryti. Vien dėl šios priežasties skundžiamas sprendimas laikytinas neteisėtu, todėl naikintinas.

662) Nagrinėdamas drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 6.1 punkte, taikymą, teismas skundžiamo sprendimo motyvuojamojoje dalyje nenurodė nė vienos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) normos, dėl kurios pažeidimo būtų kaltinamas ieškovas, todėl ieškovas neturi galimybės normaliai gintis. Ieškovas prašo apeliacinės instancijos teismo įvertinti byloje esančius įrodymus, patvirtinančius, kad rangos sutartys buvo sudarytos įvykdžius viešuosius pirkimus, tačiau pažeidus kai kuriuos neesminius tokiems pirkimams keliamus reikalavimus.

67Pagal VšĮ Elektrėnų PSPC Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2008-09-23 direktoriaus įsakymu Nr. 1-10 (toliau - Taisyklės) 17 p. mažos vertės pirkimus vykdo Komisija arba Pirkimo organizatorius. Pagal 11.1 p. pirkimo organizatorius - Elektrėnų PSPC vadovo įsakymu paskirtas Elektrėnų PSPC darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija. Pagal Taisyklių 18 p. pirkimo organizatorius pirkimą gali atlikti tik tuomet, kai numatomos sudaryti prekių ar paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vertė be PVM neviršija 10 000 Lt arba darbų viešojo pirkimo vertė be PVM neviršija 30 000 Lt.

68Teismas nustatė, kad rangos darbų sutarčių, sudarytų nuo 2011-01-01 iki 2012-04-02, vertė buvo 19 900 Lt - t. y. neviršijo 30 000 Lt. Nė vienos rangos darbų sutarties vertė neviršijo 30 000 Lt. Tai reiškia, kad viešuosius pirkimus šioms sutartims sudaryti galėjo atlikti nebūtinai pirkimo komisija, bet ir pirkimo organizatorius.

69Ieškovas, veikdamas kaip pirkimo organizatorius, atliko viešuosius pirkimus visoms rangos darbų sutartims sudaryti. Ieškovas pagal Taisyklių 18 p turėjo absoliučią diskreciją nustatydamas pirkimus vykdysiantį asmenį. Visos rangos darbų sutartys buvo sudaromos pagal Taisyklių XX skyriuje numatytą mažos vertės pirkimų tvarką. Ieškovas nesutinka su teismo išvada, neva liudytojų parodymai ir jo paaiškinimai dėl viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo vertinami kritiškai ir atmestini, nes jie paneigiami kitais byloje surinktais įrodymais. Teismas nenurodo, kokie konkrečiai „kiti byloje surinkti įrodymai“ ir kuo pasireiškia jų ypatingas svarumas, kad jais būtų paneigiami (pripažįstami melagingais) trijų asmenų parodymai ir paaiškinimai. Ieškovas taip pat nesutinka su teismo išvada, kad jis „atlikti tiekėjų apklausos žodžiu (telefonu) negalėjo“. Pagal Taisyklių 175 p. bendravimas su tiekėjais gali vykti žodžiu arba raštu. Žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir pirkimo sutarties vertė neviršija 10000 Lt. Apie įvykdytus pirkimus ieškovas nepadarė atitinkamų atžymų supaprastintų pirkimų žurnale ir neužpildė supaprastinto prikimo pažymos, tačiau atžymos žurnale ir/ar pažymos nebuvimas nepaneigia ieškovo ir liudytojų parodymais įrodytų apklausų fakto. Visiškai nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo teiginiai, jog pirkdamas minėtus rangos darbus jis vykdė tiekėjų apklausą telefonu, prieštarauja jo paaiškinimams, kuomet jis nurodė, kad apskritai jokių viešųjų pirkimų procedūrų atliekama nebuvo. Minėtą „prieštaravimą“ teismas pagrindė remdamasis vieninteliu dokumentu - darbo grupės, sudarytos Elektrėnų savivaldybės mero 2012-04-10 potvarkiu Nr. 01-9 „Dėl darbo grupės sudarymo“ 2012-04-11 posėdžio protokolu, kurio turinys neatitinka tikrovės. Ieškovas kategoriškai nesutinka tokiu įrodymų vertinimu. Ieškovo parodymai niekada nebuvo prieštaringi. Nors ieškovas ir nebuvo detaliai susipažinęs su viešųjų pirkimų tvarką reglamentuojančiais teisės aktais (dėl ko padarė techninių klaidų įformindamas atliktus pirkimus), tačiau pirkimus, kurių pagrindu buvo sudarytos rangos sutartys atliko, taip įsigydamas įstaigai reikalingų darbų už rinkoje mažiausią kainą.

70Byloje nekilo ginčo ir atsakovai neįrodinėjo, kad pasirašant rangos sutartis būtų neracionaliai panaudoti VšĮ Elektrėnų PSPC pinigai, kad rangos sutartys būtų neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos. Elektrėnų savivaldybė nesikreipė į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl administracinės nuobaudos taikymo ieškovui. Atkreipė dėmesį, kad ATPK 171(3) str. nušalinimą nuo pareigų numato tik kaip sankciją už pakartotini VPĮ pažeidimą - t. y. pažeidimą, padarytą asmens, bausto už analogišką pažeidimą praeityje. Tuo tarpu ieškovas už tai niekada baustas nebuvo. Akivaizdu, kad Všį Elektrėnų PSPC faktiškai nepatyrė jokios žalos dėl netinkamai įformintų viešųjų pirkimų, nes rangos darbai laiku ir tinkamai atlikti už rinkoje mažiausią kainą (dėl to ginčo byloje nebuvo). Dėl šių priežasčių Sprendimo 6.1 punkte nurodytos aplinkybės nepagrįstai kvalifikuotos kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas.

71Aptariamoji drausminė nuobauda ieškovui buvo skirta už VPĮ 3 str. 1 ir 2 d. pažeidimą. VPĮ 8(2) str. įvardintos Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijos. VPĮ nenustato, kad analogiškas ar panašias funkcijas turėtų savivaldybės tarybos. Vietos savivaldos įstatymas tokių funkcijų savivaldybių institucijoms taip pat nepaveda. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliantas daro išvada, kad Elektrėnų savivaldybės taryba neturėjo teisės, nesant atitinkamo Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimo, spręsti drausminės nuobaudos ieškovui skyrimo klausimą už VPĮ pažeidimą, net jei būtų pagrindas konstatuoti, kad toks pažeidimas egzistavo. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas paskirtą drausminę nuobaudą, šios aplinkybės neįvertino, nors turėjo tai padaryti. Vien dėl šios priežasties skundžiamas sprendimas laikytinas neteisėtu, todėl naikintinas.

723) Teismas nustatė, jog drausminė nuobauda, nurodyta 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 6.2 punkte, buvo taikyta pagrįstai. Pagal VPIDĮ 11 str. 2 d. prieš pradedant sprendimo, kuris sukelia interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą ir asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. Byloje nustatyta, kad Ieškovas, sudarydamas su savo dukters A. B. sutuoktiniu E. B. 2012-03-09 rangos sutartį Nr. 12-2, 2012-03-27 rangos sutartį Nr. 12-3 ir 2012-04-02 rangos sutartį Nr. 12-4 dėl Všį Elektrėnų PSPC kabinetų remonto, neinformavo savo tiesioginio vadovo ar institucijos vadovo įgalioto atstovo ir nenusišalino nuo šio sprendimo priėmimo (veiksmų atlikimo). Jokiame įstatyme, poįstatyminiame teisės akte ar lokaliniame teisės akte (Všį Elektrėnų PSPC įstatuose, direktoriaus pareiginiuose nuostatuose ar pan.) nėra numatyta, kad savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus tiesioginis vadovas yra savivaldybės taryba. Kadangi ieškovas, kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius, neturėjo „tiesioginio vadovo“, taigi nėra pagrindo kalbėti ir apie ieškovo prievolę informuoti tiesiogini vadovą apie esamą interesų konfliktą, juo labiau - kalbėti apie neegzistuojančios prievolės pažeidimą.

73Ieškovas nesutinka su teismo išvadomis, jog pažeidimo kvalifikavimo kaip „šiurkštaus“ pagrindas - E. B. pajamų, gautų pagal 2012-03-09, 2012-03-27 ir 2012-04-02 rangos sutartis, pripažinimas neteisėtomis. Apeliantui neaišku, kokiu pagrindu VPIDĮ 11 str. pažeidimas buvo sutapatintas su DK 235 str. 2 d. 4 p. numatytu „pasinaudojimu pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų kitiems asmenims“. Nesupranta, kokiu tikslu pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime samprotavo, kad „Ieškovo sudarytos rangos sutartys 2012-03-09 Nr. 12-2 ir 2012-03-27 N r. 12-3 vertintinos kritiškai kaip keliančios pagrįstų abejonių galimumu jas apskritai įvykdyti“. Pažymėtina, kad atsakovai niekada neteigė ir neįrodinėjo, kad rangos sutartys nebuvo neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos. Pasirašydamas darbo sutarčių pakeitimus, ieškovas nesiekė gauti jokių neteisėtų pajamų nei savo dukrai A. B., nei kitoms darbuotojoms. Kadangi E. B. realiai, laiku ir kokybiškai atliko visus darbus, numatytus rangos sutartyse, jo pajamos pagal sutartis buvo pagrįstos. E. B. pajamos yra ne tik pagrįstos, bet ir teisėtos, nes, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, VPIDĮ nuostatu pažeidimas priimant sprendimą (sudarant rangos sutartis) automatiškai nedaro šio sprendimo (sandorio) niekiniu. Atitinkamai, niekinėmis nelaikomos ir šio sprendimo pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės. Remiantis VPIDĮ 24 str. asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, už šio įstatymo pažeidimus atsako įstatymu nustatyta tvarka, tačiau įstatymai nenumato, kad pažeidus šio įstatymo reikalavimus priimti sprendimai būtu laikomi niekiniais - t.v. nesukeliančiais teisiniu pasekmių. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliantui akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas Sprendimo 6.2 punkte ieškovui paskirtą griežčiausią drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo, nepagrįstai laikė proporcinga ir pagrįsta.

74Aptariamoji drausminė nuobauda Ieškovui buvo skirta VPIDĮ 3 str. 1 p. ir 2 p. ir 11 str. 1 d. ir 2 d. pagrindu - t. y. konstatavus, kad ieškovas pažeidė šiose teisės normose įtvirtintus imperatyvus. Pagal VPIDĮ ir Lietuvos teismų praktiką Elektrėnų savivaldybės taryba neturėjo teisės, nesant atitinkamo VTEK siūlymo, spręsti drausminės nuobaudos ieškovui skyrimo klausimo už VPIDĮ pažeidimą, net jei būtų pagrindas konstatuoti, kad toks pažeidimas egzistavo. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas paskirtą drausminę nuobaudą, šios aplinkybės neįvertino, nors turėjo tai padaryti. Vien dėl šios priežasties skundžiamas sprendimas laikytinas neteisėtu, todėl naikintinas.

754) Teismas neteisingai vertino, kad drausminė nuobauda, nurodyta 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 7 punkte, buvo taikyta pagrįstai. Įstatymai nedraudžia dirbti per atostogas. Ilsėtis atostogų metu yra darbuotojo teisė, tačiau ne pareiga. Skundžiamame sprendime nurodytas jo teisinis pagrindas - DK 156 straipsnis, kuris pateikia tik poilsio laiko apibrėžimą, tačiau, priešingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, iš to negalima daryti išvados, kad poilsio metu asmuo atlikti darbo funkcijų negali. Toks aiškinimas apeliantui absurdiškas, nes jam įsitvirtinus teismų praktikoje visi asmenys, vykdantys darbo funkcijas laisvu nuo darbo metu (pvz., vadybininkas, vykęs į derybas ne darbo metu, gydytojas, priėmęs pacientą pasibaigus darbo laikui, teisėjas, rašantis teismo sprendimo motyvus po darbo valandų), vien dėl to galėtų būti baudžiami griežčiausia drausmine nuobauda - atleidimu iš darbo.

76Dirbdamas atostogų metu Ieškovas neprašė ir negavo už tai papildomo atlyginimo ar kt. naudos sau, todėl Všį Elektrėnų PSPC žalos nepadarė. Pažymėjo, kad tuo metu, kai buvo padaryti veiksmai, už kuriuos skirta drausminė nuobauda, Ieškovas atostogavo tik kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius, tačiau ne kaip Všį Elektrėnų PSPC šeimos gydytojas. Todėl nurodytu periodu Ieškovui tekdavo būti darbe bei vizituoti pacientus jų namuose. Dėl šios priežasties VšĮ Elektrėnų PSPC darbuotojai, matydami jį darbo vietoje, pasirašymui dokumentus atnešė būtent jam. Tai, kad 2012-01-02 sutartis su VšĮ Abromiškių reabilitacine ligonine turėjo būti pasirašyta dar 2010 m. gruodžio mėn., tačiau ją pasirašyti buvo vėluojama, todėl, siekiant išvengti nepalankių pasekmių, ją pasirašė pats Ieškovas, nors oficialiai buvo atostogose. Kitos sutartys taip pat buvo ilgai derintos, siekiant išrinkti labiausiai lūkesčius ir poreikius atitinkantį tiekėją, todėl jų sudarymas nepažeidžia VšĮ Elektrėnų PSPC interesų. Visi Ieškovo darbai, atlikti atostogų metu (sutartis dėl sterilizacijos paslaugų, rezoliucijos dėl darbo santykių nutraukimo ir pradėjimo, piniginių lėšų mokėjimo) - rutininiai ir mažareikšmiai. Nė vienas iš aukščiau nurodytų veiksmų neatšauktas, visi veiksmai teisėti ir vykdomi iki šiol, jokios žalos VšĮ Elektrėnų PSPC nepadaryta. Dėl šių priežasčių, net ir pripažinus, kad juos atlikdamas Ieškovas pažeidė teisės aktų reikalavimus ir už tai jam turėtų būti taikoma drausminė atsakomybė, akivaizdu, kad ši atsakomybė negali būti pati griežčiausia. Dėl šių priežasčių skundžiamas sprendimas laikytinas neteisėtu, todėl naikintinas.

775) Teismas neteisingai vertino drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 8 punkte, paskyrimo pagrįstumą. Pirma, materialinių vertybių (tarnybinio automobilio) naudojimas ne pagal paskirtį (ne VšĮ Elektrėnų PSPC reikmėms), o asmeniniams poreikiams tenkinti - tai aplinkybės, kurias tokio pobūdžio bylose turi įrodyti drausmine nuobauda taikęs subjektas - darbdavys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis c.b. Nr. 3K-3-117/2010). Todėl pažeidimas galėtu būti laikomas įrodytu, jei būtu konstatuota, kada ir kur Ieškovas panaudojo tarnybini automobili ne pagal paskirti ar asmeniniams poreikiams (t.y. kad bent 1 km buvo nuvažiuotas ne ieškovo, kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus ir/ar kaip VšĮ Elektrėnų PSPC gydytojo funkcijoms vykdyti). Tuo tarpu, šioje byloje pirmosios instancijos teismas pasielgė atvirkščiai - Atsakovui pateikus čekius už kurą, ieškovui buvo perkelta pareiga įrodinėti šių čekių pagrįstumą (t. y. kad visą šiuose čekiuose nurodytą degalų kiekį Ieškovas panaudojo VšĮ Elektrėnų PSPC reikmėms).

78Byloje buvo nustatyta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC lokaliniais teisės aktais nebuvo nustatyta automobilio Mitsubishi Outlander, Valst. Nr. FN0671 (skundžiamame sprendime klaidingai nurodomas kitas automobilis - Mitsubishi Asx, valst. Nr. FD0671), naudojimo tvarka. Tai reiškia, kad automobiliu galėjo naudotis visi įmonės darbuotojai, o ne tik ieškovas. Įrodinėdamas, kad automobilį jis naudojimo pagal paskirtį (VšĮ Elektrėnų PSPC reikmėms), ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad jis naudojo automobilį ir degalus pylė vykdydamas savo, kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus ir VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojo, funkcijas. Vien ta aplinkybė, jog degalai buvo pilti ir automobilis plautas savaitgalį nepreziumuoja automobilio naudojimo ne pagal paskirtį. Ši aplinkybė (automobilio naudojimas ne pagal paskirtį) turi būti įrodyta, ją įrodyti privalo drausminę nuobaudą skyręs subjektas - atsakovas, o sprendime dėl drausminės nuobaudos taikymo ir jį „palaikančiame“ teismo sprendime turi būti konkrečiai nurodyta, kur ir kada ieškovas naudojosi automobiliu ne pagal paskirtį.

79Ieškovas nesutinka su teismo išvada, kad ieškovo paaiškinimai, jog atostogų laikotarpiu minėtu transportu jis vežė baldus, medžiagas E. P. nurodymu, teisme paneigti liudytojos E. P. parodymais. Apeliantui nesuprantama, kokiu būdu vieno asmens - E. P. - parodymai gali nusverti įrodymų (tame tarpe - rašytinių), akivaizdžiai patvirtinančių baldų vežimo faktą, visumą: ieškovo paaiškinimus, UAB „Vamako“ direktoriaus pavaduotojos pažymą, ieškovo pateiktas PVM sąskaitas - faktūras. Nesupranta, kokiu pagrindu teismas prioritetą suteikė E. P. - asmens, bylos nagrinėjimo procese sugebėjusio pabūti iškart dviejuose „vaidmenyse“ (Všį Elektrėnų PSPC atstove (parengiamajame teismo posėdyje) ir liudytoja) parodymams. Manytina, kad asmuo, dalyvavęs byloje kaip šalies atstovas, negali būti apklausiamas toje pačioje byloje kaip liudytojas.

80Jeigu teismas būtų, remdamasis byloje esančiais įrodymais, konstatavęs aplinkybę, kad ieškovas automobiliu bent 1 km nuvažiavo ne Všį Elektrėnų PSPC reikmėms, toks pažeidimas negalėtų savaime būti laikomas šiurkščiu. Žiūrint istoriškai, Lietuvoje yra buvę precedentų, kuomet valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nelegaliai medžiojo iš tarnybinio VTF visureigio, VTEK jų veiksmus įvertino kaip tarnybinės etikos pažeidimą, tačiau jiems nebuvo taikyta griežčiausia drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo. Dėl šių priežasčių Sprendimo 8 punkte nurodytos aplinkybės skundžiamame sprendime nepagrįstai kvalifikuotos kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, todėl sprendimas naikintinas kaip neteisėtas.

81Aptariamoji drausminė nuobauda Ieškovui buvo skirta VPIDĮ 3 str. 6 p. pagrindu - t.y. konstatavus, kad ieškovas pažeidė šioje teisės normoje įtvirtintus imperatyvus. Pagal VPIDĮ 22 str. 3 d. ir Lietuvos teismų praktiką Elektrėnų savivaldybės taryba neturėjo teisės, nesant atitinkamo VTEK siūlymo, spręsti drausminės nuobaudos Ieškovui skyrimo klausimą už VPIDĮ pažeidimą, net jei būtų pagrindas konstatuoti, kad toks pažeidimas egzistavo. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas paskirtą drausminę nuobaudą, šios aplinkybės neįvertino, nors turėjo tai padaryti. Vien dėl šios priežasties skundžiamas sprendimas laikytinas neteisėtu, todėl naikintinas.

826) Teismas nepagrįstai konstatavo, kad drausminė nuobauda, nurodyta 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 10 punkte, ieškovui buvo paskirta teisėtai. Ieškovas VšĮ Elektrėnų PSPC dirbo direktoriumi pagal 2004-03-03 darbo sutartį ir šeimos gydytoju pagal 2008-10-01 darbo sutartį. Skundžiamame sprendime nenurodyta, kurias pareigas atlikdamas ieškovas pažeidė darbo drausmę. Mano, kad apie darbo drausmės pažeidimą ieškovo veiksmuose apskritai nėra pagrindo kalbėti. Ieškovas, kaip darbuotojas, vykdė abejomis darbo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus - dėl pravaikštų ar nepakankamo darbo laiko „išdirbimo“ pastabų niekada nėra gavęs. Taigi, kategoriškai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad darbo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų vykdymu gali būti padaromas darbo drausmės pažeidimas, juo labiau - šiurkštus. Šioje situacijoje pažeidimą galėjo padaryti tik E. P., kuri, būdama VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pavaduotoja, 2008-10-01 įstaigos vardu sudarė su ieškovu darbo sutartį, įdarbindama Ieškovą VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojo pareigoms (nustatant 39 val. darbo savaitės trukmę), nekreipdama dėmesio į tai, kad Ieškovas tuo metu jau dirbo pagal kitą (anksčiau sudarytą) darbo sutartį VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriumi (40 val. per savaitę). Kontroliuoti, kad į darbą priimamo darbuotojo darbo trukmė neviršytų leistinų darbo higienos normų privalo darbdavys.

83Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą teigti, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas naudojosi pareigomis siekdamas neteisėtų pajamų sau (padarytų darbo apimčių padidinimas). Skundžiamame sprendime nepagrindžiama, kuo pasireiškė „naudojimasis pareigomis“. Pagal skundžiamo sprendimo logiką išeina, kad „naudojimąsi pareigomis“ teismas sutapatino su darbo sutartyse nustatytų pareigų vykdymu - t. y. darbu. Kaip minėta, pastabų ar drausminių nuobaudų dėl sutartyse numatytų darbo valandų „neišdirbimo“ Ieškovas niekada nėra gavęs. Ieškovo gaunamas atlygis už šeimos gydytojo pareigų ėjimą nepriklauso nuo ieškovo sutartyje nustatyto darbo valandų skaičiaus. Pirma, pagal 2008-10-01 darbo sutartį ir jos 2009-10-01 priedą prie sutarties Nr. 197 darbo sutartyje nustatytas 1200 Lt atlyginimas yra tik minimumas. Konkretus atlyginimas (ne žemesnis už nustatytąjį minimumą) darbuotojui buvo skaičiuojamas priklausomai nuo prisirašiusių pacientų skaičiaus pagal 2009-10-01 priede prie sutarties Nr. 197 nustatytą formulę. Antra, po 2012-05-02 darbo sutarties pakeitimo, kuriuo Ieškovo darbo laikas sumažintas nuo 39 val. per savaitę iki 24 val. per savaitę ieškovui mokamo minimalaus darbo užmokesčio dydis liko nepakitęs. Dėl šių priežasčių skundžiamas sprendimas laikytinas neteisėtu, todėl naikintinas.

847) Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, VšĮ Elektrėnų PSPC steigėjas yra Elektrėnų savivaldybės taryba. Remiantis ?statymo 28 straipsnio 6 punktu, teise nutraukti darbo sutarti su Ieškovu, kaip VšĮ Elektrėnų PSPC administracijos vadovu, turėjo išimtinai Elektrėnų savivaldybės taryba. Pagal VšĮ Elektrėnų PSPC nuostatų 21 p. direktorių (vyriausiąjį gydytoją) skiria ir atleidžia steigėjas ar jo įgaliotas asmuo įstatymų nustatyta tvarka. Tuo tarpu darbo sutartį su ieškovu nutraukė ne Elektrėnų savivaldybės taryba, 2012-05- 30 Sprendimu, skirdama jam 6 drausmines nuobaudas, ir ne tarybos įgaliotas asmuo, o Elektrėnų savivaldybės meras 2012-05-31. Pažymėtina, kad Elektrėnų savivaldybės meras nėra Elektrėnų savivaldybės tarybos vadovas (kad galėtų veikti tarybos vardu pagal pareigas). Elektrėnų savivaldybės meras nėra ir tarybos atstovas ir/ar įgaliotas asmuo. Tokie įgaliojimai merui iš įstatymų neišplaukia, o taryba nebuvo įgaliojusi mero nutraukti darbo sutarties su ieškovu. Kadangi nagrinėjamu atveju Elektrėnų savivaldybės taryba 2012-05-30 sprendimu Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo” nusprendė skirti ieškovui 6 drausmines nuobaudas, tačiau neįgaliojo savivaldybės mero nutraukti su ieškovu darbo sutarties, tokių įgaliojimų meras negalėjo pats sau susikurti. Viešojoje teisėje galioja principas, pagal kurį leidžiama tik tai, kas tiesiogiai numatyta įstatyme. Tai reiškia, kad darbo sutartį su ieškovu nutraukė subjektas, neturintis tokios teisės.

858) Teismas visiškai nevertino įrodymų, patvirtinančių ieškovo iniciatyvą, siekiant 60 000 Lt/metus sumažinti VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras išlaidas, panaikinti nereikalingas direktoriaus pavaduotojo pareigas, kuriose dirbo E. P. - Elektrėnų savivaldybės mero patarėjo teisės klausimais A. P. sutuoktinė. Teismas taip pat nevertino įrodymų, patvirtinančių ieškovo kritiką, nukreiptą atsakovų - Elektrėnų savivaldybės mero, administracijos direktoriaus ir savivaldybės tarybos atžvilgiu dėl, jo nuomone, nepagrįstai nutraukto finansavimo programai „Gyventojų sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas“ - 2011-01-24 rašto Nr. 18 „Dėl programos lėšų“. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2012, neabejotinai privalėjo būti įvertintos tokio pobūdžio byloje - darbdavio (Elektrėnų savivaldybės tarybos) ir darbuotojo (Ieškovo) nesutarimų dėl VšĮ Elektrėnų PSPC darbo organizavimo - nereikalingo direktoriaus pavaduotojos etato, kurį užėmė „reikalingas“ žmogus (Elektrėnų r. savivaldybės mero patarėjo A. P. sutuoktinė E. P.) panaikinimo, VšĮ Elektrėnų PSPC projektų finansavimo, darbuotojo (Ieškovo) pareikštos kritikos. Šios aplinkybės, galėjusios lemti drausminių nuobaudų skyrimą ir atleidimą, privalėjo būti ištirtos ir įvertintos. Maža to - jos turėjo nulemti padidintą teismo dėmesį vertinant, ar byloje surinkti įrodymai patvirtina įstatyme nustatytą pagrindą skirti atitinkamo griežtumo drausmines nuobaudas. Pirmosios instancijos teismo tiesioginis atsisakymas įvertinti šias aplinkybes, ieškovo atstovo prašymo apklausti E. P. sutuoktinį A. P. liudytoju atmetimas 2012-11-23 posėdžio metu, nulėmė, kad byloje liko neįvertintos aplinkybės, patvirtinančios darbdavio piktnaudžiavimą savo teisėmis.

869) Teismas buvo visiškai išsprendęs bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą 2013-01-28 sprendimu. 2013-02-20 papildomame sprendime teismas nepateikė jokių motyvų, kodėl yra priimamas papildomas sprendimas. Pagal CPK 98 str. 1 d. prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas ir jas pagrindžiantys įrodymai turi būti pateikti teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsakovas VšĮ Elektrėnų PSPC prašymą pateikė tik 2013-02-11, tai yra praėjus dviems savaitėms po bylos išsprendimo iš esmės. Atsakovui iš ieškovo iš viso buvo priteista 3000,00 Lt bylinėjimosi išlaidos, kurios, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, yra maksimaliai įmanomo dydžio. Iš atsakovo pateiktų bylinėjimosi išlaidų sąskaitų nėra aišku, kokias paslaugas konkrečiai suteikė teisininkas. 2012-11-20 sąskaitos išraše mokėjimo gavėju nurodyta advokato R. Sadausko kontora, o 2013-01-07 sąskaitos išraše mokėjimo gavėju nurodyta R. M.. Tačiau teisines paslaugas pagal pateiktus įrodymus atsakovui teikė išimtinai tik advokato R. Sadausko kontora.

87Atsiliepimais į apeliacinius skundus atsakovai Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų savivaldybės taryba ir Elektrėnų savivaldybės tarybos meras prašo ieškovo apeliacinius skundus atmesti, o Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-28 sprendimą ir 2013-02-20 papildomą sprendimą palikti nepakeistus bei priimti naujus įrodymus – Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo susirašinėjimo su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patarėju 2012-04-26 elektroninio laiško nuorašą su priedu (darbo grupės išvados projektu).

88Su apeliacinių skundų argumentais nesutiko, nes:

891) Ieškinyje ir apeliaciniame skunde teigiama, kad šis pažeidimas savo pobūdžiu ir pasekmėmis negali būti laikomas šiurkščiu ir kad A. B. atlyginimu gaunamos pajamos buvo teisėtos, ir kad šis pažeidimas nesukėlė žalos VšĮ Elektrėnų PSPC. Tačiau interesų konfliktas valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atsiranda nuo pat momento, kai jis turi rengti, svarstyti ar priimti sprendimą (dalyvauti jį priimant) ar gali daryti realų poveikį kitiems asmenims dėl savo artimųjų įdarbinimo ar jų tolimesnės tarnybos eigos. Atlikdamas šiuos veiksmus, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo jau veikia interesų konflikto situacijoje ir tokiu savo elgesiu pažeidžia imperatyvias įstatymo nuostatas. Nesvarbu, koks galutinis sprendimo rezultatas ir kokias pasekmes - palankias, nepalankias ar neutralias - jis sukelia ar galėtų sukelti atitinkamiems asmenims. Neturi reikšmės ir sprendimo atitiktis kitiems teisės aktams.

90Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (VSĮ) 16 str. 2 d. 19 p. numato išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją - savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų ataskaitų ir atsakymų į savivaldybės tarybos narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas. Pagal VSĮ 3 str. 9 d. išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija - tai kompetencija, kurios negali perimti, kištis į ją, įgyvendinti jokia kita savivaldybės institucija. VSĮ 16 str. 3 d. 3 p. numato paprastąją savivaldybės tarybos kompetenciją - savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų, kitų funkcijų, susijusių su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, įgyvendinimas Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal VSĮ 3 str. 10 d. ir 16 str. 7 d. paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija - įstatymų nustatyta kompetencija, kurią savivaldybės taryba įgyvendina pati arba gali perduoti savivaldybės vykdomajai institucijai (institucijoms) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pagal VSĮ 3 str. savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai). Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (http://dz.lki.lt) žodį „tiesioginis” apibrėžia taip: „neturintis tarpininkų; kuris be tarpinės grandies“. Iš Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 19 p. ir 3 d. 3 p. numatytų teisinių santykių visumos matyti, kad savivaldybės taryba yra tiesioginė savivaldybės viešosios įstaigos vadovo vadovė, nes savivaldybės tarybai šiuo įstatymu yra suteikti įgaliojimai spręsti visus klausimus, susijusius su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, ir įgyvendinti kitas funkcijas ne tik Darbo kodekso, bet ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-04-29 sprendimu Nr.TS-56 savivaldybės administracijos direktoriui yra suteikti įgaliojimai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skirti į pareigas savivaldybės viešųjų įstaigų vadovus, ir ne tik Darbo kodekso, bet ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti visas kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų darbo santykiais, išskyrus vadovų atleidimą iš pareigų ir nuobaudų jiems skyrimą. Taigi ieškovas, dirbdamas savivaldybės viešosios įstaigos vadovu, turėjo ir tiesioginį vadovą, ir institucijos įgaliotą atstovą, todėl privalėjo juos (ar bent vieną jų) informuoti apie esamą interesų konfliktą, tačiau to nepadarė.

91Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 str. pažeidimas laikomas pasinaudojimu pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų kitiems asmenims ne visada, o tuomet, kai dalyvaujama rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikiami sprendimai, kurie sukelia interesų konfliktą, kai tuo siekiama gauti neteisėtų pajamų kitiems asmenims. Būtent tokie požymiai ieškovo veikloje ir buvo nustatyti.

92Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 18 str. 1 d. 4 p. numato VTEK teisę, o ne pareigą siūlyti kolegialiai valstybės ar savivaldybės institucijai, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovui ar aukštesniajai pagal pavaldumą valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai skirti asmenims, padariusiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ar Lobistinės veiklos įstatymo pažeidimus, tarnybines (drausmines) nuobaudas. Nagrinėdamas nusiskundimus ieškovo darbine veikla Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas G. R. elektroniniu paštu 2012-04-26 kreipėsi į VTEK patarėją A. P. (VTEK 2012-03-29 rašto Nr.S-468-(2.5) „Dėl pavedimo atlikti tyrimą“ Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui rengėją) siekdamas išsiaiškinti, kokia yra VTEK nuomonė dėl ieškovo padarytų pažeidimų šiurkštumo ir ar yra galimybė gauti VTEK pasiūlymus dėl nuobaudų skyrimo. VTEK patarėjas A. P. į šį laišką 2012-04-26 el.paštu atsakė, kad neabejotinai nustatyti pažeidimai priskirtini prie šiurkščių, tačiau VTEK niekada nesinaudoja savo teise siūlyti, kokias sankcijas taikyti, nes tai laiko „pažeidėjų“ vadovų prerogatyva. Todėl atsakovai prie atsiliepimo prideda minėto elektroninio susirašinėjimo nuorašą, nurodo, jog šio įrodymo pateikimo būtinybė atsirado tik atsikirtinėjant į naujus apeliacinio skundo argumentus, todėl pagal CPK 314 str. prašo jį su priedu (darbo grupės išvados projektu) prijungti prie bylos. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2012-05-16 raštu Nr. S-971-(2.5) (atsiliepimo į ieškinį 9 priedas) informavo Elektrėnų savivaldybės administraciją, kad susipažino su tyrimo išvadomis ir, tenkindamasi atliktu tyrimu, nusprendė papildomo tyrimo nepradėti. Taigi, VTEK sprendimas šiuo klausimu buvo aiškus, todėl Elektrėnų savivaldybės taryba teisėtai priėmė teisingą sprendimą;

932) Z. B. aiškindamasis darbų pirkimų aplinkybes nepateikė jokios informacijos apie atliktas viešųjų pirkimų procedūras (tiekėjų apklausas), nors reikalavime pasiaiškinti jam buvo siūloma nurodyti visas aplinkybes, turinčias reikšmės drausminės atsakomybės jo atžvilgiu taikymui. Kadangi Z. B. iki skundžiamo sprendimo priėmimo savo darbdaviui nėra pateikęs įrodymų, patvirtinančių tiekėjų apklausos faktą, vėlesnis tokių įrodymų pateikimas teismui būtų bereikšmis, nes nepatvirtintų, kad skundžiamas sprendimas yra neteisėtas. Ieškinyje iškelta versija verčia netikėti faktas, kad minėti pirkimai nėra įtraukti į einamais metais numatomų vykdyti pirkimų suvestinę, kuri privaloma pagal VšĮ Elektrėnų PSPC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 15 punktą, ir kad šie pirkimai nebuvo registruoti supaprastintų pirkimų žurnale, nors tai privaloma pagal minėtų taisyklių 179 punktą, ir kad nebuvo pildoma supaprastintų pirkimų pažyma, nors tai privaloma pagal minėtų taisyklių 180 punktą. Be to, priešingai nei teigiama ieškinyje, minėtų taisyklių 170 punktas neleidžia vykdyti tiekėjų apklausos žodžiu (jame apie tai nieko nerašoma).

94Ieškovas buvo pagrįstai nubaustas atleidimu iš pareigų už tai, kad šiurkščiai pažeidė tiesiogiai jo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatas, draudžiančias perkant darbus nepaisyti Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Ieškovo pakviesti liudytojai anaiptol nepatvirtino, kad ieškovas tokių pažeidimų nepadarė. Byloje esantys rašytiniai įrodymai ir pirkimo procedūrų atlikimo patvirtinimo dokumentų nebuvimas patvirtina, kad viešieji pirkimai nebuvo vykdomi. Pažymėtina, kad CPK 197 str., 2 d. rašytiniams įrodymams teikia prioritetą prieš liudytojų parodymus, todėl ieškovo liudytojų parodymai neturi reikšmės sprendžiant ginčą. Be to, iš UAB „AD auditas“ ataskaitos apie faktinius pastebėjimus matyti, kad Viešųjų pirkimų įstatymo nepaisymas ieškovo tarnybinėje veikloje yra kur kas didesnis, nei aptariamas šioje byloje. Auditoriai nustatė, kad vien nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2012-06-30 ieškovo vadovaujamoje savivaldybės įstaigoje pirkimų be viešųjų pirkimų procedūrų buvo atlikta už 172 212,19 Lt. Iš byloje sukauptų įrodymų matyti, kad ieškovo vadovaujamoje savivaldybės įstaigoje šiurkštūs Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai kartojosi nuolat ir sistemingai.

95VSĮ 29 str. 8 d. 1 p. numato, kad savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje. VSĮ 4 straipsnis numato vietos savivaldos pagrindinius principus, kuriais grindžiama vietos savivalda, iš kurių 6 p. numatyta, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. VSĮ 16 str. 5 d. numato, kad savivaldybės taryba prižiūri subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas. DK 228 str. numato, kad darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti darbdavio turtą. DK 229 str. darbdavį įpareigoja tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų, rūpintis darbuotojų poreikiais. Įstaigos vadovo pareiginių nuostatų (atsiliepimo į ieškinį 25 priedas) 3 punkte numatyta, kad įstaigos direktorius darbe vadovaujasi įstatymais, LRV nutarimais, ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, todėl nesuprantamas ir logiškai nepaaiškinamas yra apeliacinio skundo teiginys, kad viešosios įstaigos vadovo darbdavys neturi teisės kontroliuoti, kaip jo darbuotojas vykdo darbuotojo darbinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

96Nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, kad Elektrėnų savivaldybė neturėjo teisės, nesant atitinkamo Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimo, spręsti drausminės nuobaudos ieškovui skyrimo už VPĮ pažeidimus klausimo. Tokių reikalavimų (prieš skiriant drausminę nuobaudą atsiklausti Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonės) jokie teisės aktai nenumato.

973) Teisėje galioja principas, kad iš neteisės negali atsirasti teisė, taigi, pažeisdamas teisės aktus priimdamas sprendimą (sudaryti rangos sutartį su dukters sutuoktiniu), Z. B. pažeidė galiojančius teisės aktus, ir kaip matyti iš prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų (atsiliepimo į ieškinį 17 priedas) ir kasos išlaidų orderių, realiai E. B. buvo išmokėta 9 600 Lt. Taigi, nėra pagrindo šių E. B. pajamų laikyti teisėtomis, nes jos buvo nustatytos (įvertintos) ir mokėtos pažeidžiant galiojančius teisės aktus.

98Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-04-29 sprendimu Nr.TS-56 (atsiliepimo į ieškinį 40 priedas) savivaldybės administracijos direktoriui yra suteikti įgaliojimai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skirti į pareigas savivaldybės viešųjų įstaigų vadovus, ir ne tik Darbo kodekso, bet ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti visas kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų darbo santykiais, išskyrus vadovų atleidimą iš pareigų ir nuobaudų jiems skyrimą. Taigi ieškovas, dirbdamas savivaldybės viešosios įstaigos vadovu, turėjo ir tiesioginį vadovą, ir institucijos įgaliotą atstovą todėl privalėjo juos (ar bent vieną jų) informuoti apie esamą interesų konfliktą tačiau to nepadarė.

994) Darbas atostogų metu vienareikšmiškai darbo teisės specialistų buvo įvertintas kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas. Z. B. savo atostogų metų pasirašė dokumentus neturėdamas direktoriaus įgaliojimų, nes pagal Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-27 įsakymą Nr.03.A-3 60 (atsiliepimo į ieškinį 24 priedas) šias pareigas laikinai ėjo ir direktoriaus įgaliojimus laikinai įgyvendino S. N. Būtent ji ir turėjo pasirašyti sutartis. Kadangi atostogų metu Z. B. pasirašytų sutarčių iki šiol VšĮ Elektrėnų PSPC taip ir nepatvirtino, remiantis LR CK 1.92 str., sutartys gali būti pripažintos negaliojančiomis, kita sutarčių šalis, remdamasi LR CK 2.133 str. 7 ir 8 d., gali sandorių atsisakyti, reikalauti žalos atlyginimo ir pan. Atsakovas nesutinka su ieškinio argumentais, kad sutartis turėjo pasirašyti pats Z. B., nes jas reikėjo pasirašyti skubiai tam, kad išvengti nepalankių pasekmių. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, grindžiančių būtinybę sutartis pasirašyti skubiai, be to, skubiai šias sutartis galėjo pasirašyti ir pati tos pačios įstaigos darbuotoja S. N..

1005) Steigėjo patvirtintų VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų (atsiliepimo į ieškinį 28 priedas) 23.8. punktas numato VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareigą atsakyti už įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą. Elektrėnų savivaldybės mero 2003-09-23 potvarkiu Nr.01.V-161 patvirtintų VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareiginių nuostatų (atsiliepimo į ieškinį 25 priedas) 3 punkte numatyta, kad direktorius vadovaujasi įstatymais ir mero potvarkiais, 8.1., 8.3., 8.4. ir 9 punktai numato direktoriaus teisinę atsakomybę už įstaigos finansinę, ūkinę veiklą, racionalų materialinių resursų panaudojimą, įstaigos įgyto turto tinkamą naudojimą. Tarnybinio transporto naudojimas ir įstaigos lėšų naudojimas atostogų metu nėra tinkamas, todėl laikomas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu. Vien ieškovo naudojimasis įmonės automobiliu savo reikmėms nesant pagrindo yra laikytina DK 228 straipsnyje nurodytų darbo pareigų pažeidimu, kurio nepaneigia vien ta aplinkybė, kad įmonės vidaus darbo tvarkoje nebuvo nustatyta tokio automobilio naudojimo tvarka. Atsižvelgiant ir į kitus bylos įrodymuose užfiksuotus ir nesuderinamus su įmonės padalinio direktoriaus pareigomis ieškovo veiksmus, šie veiksmai įmonės administracijos vadovo visiškai teisėtai buvo įvertinti elgesiu, šiurkščiai pažeidusiu darbo drausmę pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 4 punktą, todėl analogiškai turi būti vertinami ir ieškovo veiksmai nagrinėjamu atveju;

1016) Iš ieškovo darbo sutarties matyti, kad ieškovas nuo 2004-06-01 administracinį (įstaigos vadovo) darbą privalėjo dirbti aštuonias valandas, tačiau, kaip net neginčija pats ieškovas, įstaigos vadovo darbo metu jis dirbo ir darbus, nenumatytus darbo sutartyje - atliko šeimos gydytojo funkcijas, todėl šie ieškovo veiksmai atitinka šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo, numatyto DK 235 straipsnio 2 dalies 3 punkte, požymius. Viso Z. B. darbo šeimos gydytoju laikotarpiu jo tiesioginis vadovas ir jo darbdavio VšĮ Elektrėnų PSP centro atstovas buvo jis pats - Z. B., VšĮ Elektrėnų PSP centro direktorius. Taigi, jis pats ir privalėjo kontroliuoti, kad jo vadovaujamos įstaigos darbuotojai (konkrečiai šeimos gydytojas Z. B.) dirbtų tiek, kiek priklauso pagal teisės aktus ir darbo sutartį, ir gautų darbo užmokestį už tiek, kiek dirbo.

1027) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 3 d. 3 p. numato paprastąją savivaldybės tarybos kompetenciją - savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų, kitų funkcijų, susijusių su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, įgyvendinimas Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. To paties straipsnio 7 dalis numato, kad konkrečius įgaliojimus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje, savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui arba savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) (jeigu ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos). Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-04-29 sprendimu Nr.TS-56 (atsiliepimo į ieškinį 40 priedas) savivaldybės administracijos direktoriui yra suteikti įgaliojimai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skirti į pareigas savivaldybės viešųjų įstaigų vadovus ir Darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų darbo santykiais, išskyrus vadovų atleidimą iš pareigų ir nuobaudų jiems skyrimą. Sprendimą atleisti VšĮ vadovą iš pareigų ir skirti jam nuobaudą gali tik savivaldybės taryba ir ji priėmė sprendimą skirti nuobaudą - atleidimą iš darbo. Savivaldybės tarybos sprendimus pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. 2 d. 1 p. pasirašo ne 25 tarybos nariai, o 1 meras. Nenormalu būtų, jei darbo sutarties nutraukimą pasirašytų tam neįgaliotas administracijos direktorius ar 25 tarybos nariai, todėl darbo sutarties nutraukimo įrašą pasirašyti galėjo tik meras, todėl jis tai ir padarė, tačiau šis pasirašymas nereiškia, kad sprendimą nutraukti darbo sutartį priėmė meras, jis savo parašu tik patvirtino, kad toks sprendimas yra savivaldybės tarybos priimtas. Iškilus abejonių, ar apskritai yra reikalingas įrašas darbo sutartyje, kai yra priimtas sprendimas skirti drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo, toks įrašas buvo padarytas Valstybinės darbo inspekcijos konsultantams patarus, todėl mano, kad savivaldybės mero veiksmai buvo teisėti.

1038) Pagal CPK 277 str. 1 d. 3 p. teismas turėjo teisinį ir faktinį pagrindą priimti papildomą sprendimą ir priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras atstovas jau 2013-01-08 vykusiame teismo posėdyje pareiškė prašymą dėl papildomų 1500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo priteisimo. Tame pačiame posėdjyje atsakovo atstovas advokatas Romas Sadauskas paaiškino R. M. ryšį su advokato R. Sadausko kontora.

104Atsiliepimu į apeliacinius skundus atsakovas VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras prašo ieškovo apeliacinius skundus atmesti, o Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-28 sprendimą ir 2013-02-20 papildomą sprendimą palikti nepakeistus; priteisti atsakovui iš ieškovo 2420,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

105Nurodo, jog VPIDĮ 2 str. 1 d. numatyta, kad dirbančiais valstybės tarnyboje yra ir asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus. Ieškovo pareigos, remiantis Elektrėnų PSPC įstatų 9 p. 20 p., 21 p., patenka į VPIDĮ 2 str. 1 d. numatytą sritį. Šio straipsnio 1 ir 2 punktai numato, kad kaip asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, vykdo šio įstatymo nuostatas, kontroliuoja: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija bei atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai, kitos valstybės institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi, ieškovo tvirtinimas, kad savivaldybės taryba tirti jo veiksmų neturėjo teisės, yra nepagrįstas, prieštaraujantis VPIDĮ 22 str. nuostatoms.

106Iš Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 19 p. ir 3 d. 3 p. numatytų teisinių santykių visumos matyti, kad savivaldybės taryba yra tiesioginė savivaldybės viešosios įstaigos vadovo vadovė, nes savivaldybės tarybai šiuo įstatymu yra suteikti įgaliojimai spręsti visus klausimus, susijusių su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, ir įgyvendinti kitas funkcijas ne tik LR DK, bet ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-04-29 sprendimu Nr. TS-56 savivaldybės administracijos direktoriui yra suteikti įgaliojimai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skirti į pareigas savivaldybės viešųjų įstaigų vadovus ir ne tik DK, bet ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti visas kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų darbo santykiais, išskyrus vadovų atleidimą iš pareigų ir nuobaudų jiems skyrimą. Taigi, Ieškovas, dirbdamas savivaldybės viešosios įstaigos vadovu, turėjo ir tiesioginį vadovą, ir institucijos įgaliotą atstovą, todėl privalėjo juos (ar bent vieną jų) informuoti apie esamą interesų konfliktą, tačiau to nepadarė. Jeigu savivaldybės viešosios įstaigos vadovas ir neturėtų tiesioginio vadovo (nors taip nėra ir būti negali), tai nepanaikintų draudimo jam dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą ir neatleistų jo nuo pareigos nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 str. 1 ir 2 dalys.

107Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (toliau - „VTEKĮ”) 17 str. 2 p. numatyta, kad VTEK tiria fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus ir prašymus dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms ir priima vieną iš šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje numatytų sprendimų. VTEKĮ 29 str. 1 d. 4 p. numatyta, kad VTEK vienas priimamų sprendimų yra siūlyti valstybės ar savivaldybės institucijos vadovui (ar kolegialiai institucijai) skirti pažeidėjui tarnybinę (drausminę) nuobaudą. To paties įstatymo 18 str. 1 d. 4 p. numato VTEK teisę, o ne pareigą siūlyti kolegialiai valstybės ar savivaldybės institucijai, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovui ar aukštesniajai pagal pavaldumą valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai skirti asmenims, padariusiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimus, tarnybines (drausmines) nuobaudas. VTEK 2012-03-29 raštu Nr. S-468-(2.5) ir VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotoja E. P. (už įstaigos korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas asmuo) 2012-04-03 pranešimu kreipėsi į Elektrėnų savivaldybę. Šiuose raštuose buvo nurodyta, kad ieškovo veiksmai atliekant direktoriaus pareigas Elektrėnų PSPC yra galimai pažeidžiantys Lietuvos Respublikos teisės aktus, todėl reikalingas Ieškovo veiksmų tyrimas. VTEK minėtu raštu iki 2012 m. balandžio 30 d. prašė pateikti tyrimo rezultatus. Ieškovo veiksmų tyrimas buvo atliekamas nepažeidžiant VTEKĮ ir VPIDĮ nuostatų ir įgyvendinant VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų nuostatas. Elektrėnų savivaldybės taryba, būdama Ieškovo darbovietės steigėja (darbdaviu), pagrįstai galėjo vertinti ieškovo veiksmus, tirti kaip vykdomos pareigos, tirti ar veiksmuose nėra šiurkščių pažeidimų bei vadovaudamasi LR DK 136 str. atleisti Ieškovą iš darbo.

108Keisdamas darbo sutarties Nr. 206 sąlygas ir padidindamas darbo užmokestį, Ieškovas ne tik pažeidė DK 97 str. 2 d. ir VPIDĮ nuostatas, bet ir pasinaudodamas pareigomis siekė gauti neteisėtų pajamų savo dukrai A. B., t.y. padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.

109Pagal VšĮ Elektrėnų PSPC Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir VPĮ nuostatas bei sudarytų rangos sutarčių kainas, matyti, kad ieškovas neturėjo teisės atlikti tiekėjų apklausos telefonu, t.y. žodžiu, kadangi sutarčių kaina, kuri atsižvelgiant į VPĮ 9 str. nuostatas negali būti skaidoma, viršijo 10000 Lt, o pagal Taisyklių 175.1 p. numatyta, kad apklausa žodžiu galima, kai sutarties kaina neviršija 10000 Lt.

110Nepaisant Ieškovo tvirtinimų, jog darbai buvo nupirkti ir atlikti už rinkoje mažiausią kainą, be tinkamai atliktų ir įformintų viešųjų pirkimų procedūrų, to neįmanoma objektyviai nustatyti. Pagal VPĮ 3 str. 2 d. nustatytų privalomų pirkimų procedūrų tikslas - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Atsakovui akivaizdu, jog šis įstatymo tikslas dėl Ieškovo veiksmų nebuvo tinkamai įgyvendintas, todėl steigėjas (darbdavys) privalėjo imtis veiksmų sustabdyti daromus pažeidimus.

111Ieškovas, sudarydamas su A. B. sutuoktiniu E. B. rangos sutartis dėl patalpų remonto, turėjo tiek informuoti savo tiesioginį vadovą, tiek nusišalinti nuo rangos sutarčių sudarymo procedūrų su E. B.. Tokių rangos sutarčių ieškovas sudaryti neturėjo teisės, o jas sudarydamas elgėsi neteisėtai, pažeidė imperatyvias VPIDĮ 3 ir 11 straipsnių nuostatas. Šie straipsniai nesuteikia asmeniui galimybės pasirinkti norimą elgesio variantą, bet, atvirkščiai, įpareigoja teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra; nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti; informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą ir asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, draudžia dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Dar daugiau, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 str. 1 d., kurioje numatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, galima pagrįstai kelti Iiškovo dukters sutuoktinio E. B. gauto atlygio už remonto darbus VšĮ Elektrėnų PSPC teisėtumo klausimą.

112Atostogų metu neturėdamas įgaliojimų, direktoriaus pareigas ieškovas vykdė eidamas šeimos gydytojo pareigas ir taip savivaliavo, daro išvada, kad drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo - už LR DK 235 str. 2 d. 4 p. pažeidimą, skirta pagrįstai ir teisėtai.

113Ieškovas ne darbovietės reikmėms naudojo tarnybinį transportą ir įstaigos lėšas degalams savo atostogų laikotarpiu dėl asmeninių paskatų, o Tarnybinio transporto naudojimas ir įstaigos lėšų naudojimas atostogų metu bei savaitgaliais negalimas, todėl tai laikytina šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, numatytu LR DK 235 str. 2 d. 4 p. Ieškovui drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo - paskirta teisėtai ir pagrįstai.

114Įgalioti asmenį sudaryti su darbuotoju sutartį, darbdaviui teisę suteikia DK 99 str. 2 d., kurioje yra numatyta, kad darbo sutartį pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo. DK 16 str. 1 d. numatyta, kad darbdavys gali būti įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, nepaisant nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, pagal šio Kodekso 14 straipsnį turinčios darbinį teisnumą ir veiksnumą. DK 14 str. 2 d. numatyta, kad darbdaviai įgyja darbo teises ir prisiima darbo pareigas, taip pat jas įgyvendina per savo organus ir administraciją. Šiuo atveju, sutartį su ieškovu pasirašė įgaliota E. P., tačiau ieškovo darbdavys yra VšĮ Elektrėnų PSPC, kaip ir numatyta 2008-10-01 d. darbo sutartyje Nr. 197. VšĮ Elektrėnų PSPC administracijos vadovu yra pats ieškovas, kuris ir įgaliojo E. P. sudaryti su Ieškovu darbo sutartį ir priimti ieškovą į šeimos gydytojo pareigas. Absurdiška būtų teigti, kad už minėtos darbo sutarties sudarymą yra atsakingas tik įgaliotas ją sudaryti asmuo. DK 93 str. numatyta, kad darbo sutartis yra darbdavio ir darbuotojo susitarimas. Šiuo atveju darbdavį atstovauja direktorius - ieškovas - kuris ir įgaliojo E. P. su juo sudaryti darbo sutartį. Taigi, už tinkamą darbuotojo darbo sąlygų nustatymą atsako darbdavys, o ne darbo sutartį sudaryti įgaliotas asmuo. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1043 patvirtintų Darbo sutarties dėl antraeilių pareigų (darbo) ypatumų 8 punktą, darbdavys turi užtikrinti, kad asmuo, dirbantis pagal 2 ar daugiau darbo sutarčių, nedirbtų ilgiau kaip 12 valandų per dieną. Tokiu būdu, ieškovas, kaip darbdavio atstovas, nepaisydamas DK ir minėtuose poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytų darbo sutarties sudarymo taisyklių, savivaliavo ir padarė DK 235 str. 2 d. 4 p. numatytą šiurkštų darbo drausmės pažeidimą.

115Atsakovo VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras atstovas 2013-01-08 vykusiame teismo posėdyje pareiškė prašymą dėl papildomų 1500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo priteisimo ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus. Tačiau teismas sprendimu atsakovui priteisė tik dalį visų prašytų bylinėjimosi išlaidų, todėl atsakovas kreipėsi dėl papildomo sprendimo priteisimo. Tame pačiame posėdyje atsakovo atstovas paaiškino R. M. ryšį su advokato R. Sadausko kontora.

116IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

117Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde bei atsiliepimuose į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.).

118Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys dėl 2013-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 panaikinimo, darbo sutarties nurtaukimo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą.

119Drausminės atsakomybės pagrindas yra darbo drausmės pažeidimas, t. y. darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234, 236 straipsniai). Darbo drausmės pažeidimas, sukeliantis drausminę atsakomybę, yra tada, kai vienu metu yra visos drausminės atsakomybės sąlygos: konkretaus darbuotojo neteisėti veiksmai arba neveikimas, žalingi padariniai, priežastinis ryšys tarp to darbuotojo neteisėtų veiksmų arba neveikimo ir žalingų padarinių, darbuotojo kaltė. Nesant bent vienos šių sąlygų, drausminės atsakomybės taikymas negalimas. Įstatymas neapibrėžia kaltės formos ir laipsnio, kurių pakaktų atsakomybei taikyti. Darbuotojo kaltė nesiejama vien su jo tyčiniais veiksmais, darbuotojo aplaidus neveikimas darbe ar nerūpestingai atliekamos darbo funkcijos taip pat reiškia jo kaltę (Lietuvos AukščiausiojoTeismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-565/2007).

120Darbuotojui teisme ginčijant jam paskirtą drausminę nuobaudą, pareiga įrodyti drausminės atsakomybės sąlygų buvimą tenka darbdaviui. Darbdavio įrodinėjamos aplinkybės turi būti pagrįstos ne formaliais darbuotojo atleidimo darbo trūkumais, o konkrečiu darbo drausmės pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. Č. v. UAB „Kelio restoranai“; bylos Nr. 3K-3-69/2007; 2008 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje R. B. v. VšĮ Kauno 2-oji klinikinė ligoninė, bylos Nr. 3K-3-472/2008).

121Teisėjų kolegija pažymi, kad vienas darbo drausmės pažeidimo sudedamųjų elementų yra objektyvusis požymis – darbuotojo neteisėtas elgesys (neteisėta veika), t. y. darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Neteisėtu darbuotojo elgesiu pripažįstamas toks asmens elgesys, kuris prieštarauja įstatymams, norminių teisės aktų nustatytoms taisyklėms, taip pat nustatytoms darbo tvarkos taisyklėse ir pareiginėse instrukcijose. Neteisėtai veikai paprastai būdinga tai, kad ja ne tik pažeidžiamas norminis teisės aktas, bet ir darbdavio subjektyvioji teisė, pakenkiama jo tam tikram interesui.

122Esant ginčui dėl drausminės nuobaudos pagrįstumo, teismai privalo rinkti, tirti ir vertinti įrodymus, reikšmingus nustatant, ar asmuo padarė darbo drausmės pažeidimą, už kurį jam skirta drausminė nuobauda, ir ar buvo drausminės atsakomybės taikymo sąlygos. Skiriant drausminę nuobaudą, atsižvelgiama į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau.

123Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ Z. B. dėl suėjusio drausminių nuobaudų skyrimo termino neskirtos šios drausminės nuobaudos už:

  1. VPĮ 3 str. reikalavimų nesilaikymą, t. y., Sprendimo 1.2 punktu pripažinta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius Z. B. nevykdydamas viešųjų pirkimų procedūrų pirko automobilius: 2007-04-11 Mitsubishi Outlander, valst. Nr. CPG637, už 74900 Lt; 2007-06-05 Mitsubishi Colt, valst. Nr. TVH842, už 28500 Lt; 2010-09-03 Mitsubishi ASX, valst. Nr. FDO219, už 60700 Lt; 2011-01-05 Mitsubishi Colt, valst. Nr. DGF338, už 16500 Lt; 2011-10-14 Mitsubishi Outlander, valst. Nr. FNO671, už 93556,99 Lt;
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-09 nutarimo Nr. 531, VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų 15.2, 53 punktų ir VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareiginių nuostatų 7.11.2. p. reikalavimų nesilaikymą, t. y. Sprendimo 2.2 punktu pripažinta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius Z. B. be steigėjo leidimo ir aukciono procedūrų pardavė tarnybinius automobilius: 2010-09-23 UAB „Autovytaras“ - Mitsubishi Outlander, valst. Nr. valst. Nr. COG637, už 42000 Lt (likutinė vertė 5477,41 Lt); 2011-01-20 Audriui Aniuliui - Mitsubishi Outlander, valst. Nr. TVH842, už 1000 Lt (likutinė vertė 8075,50 Lt); 2011-10-14 UAB „Autovytaras“ - Mitsubishi ASX, valst. Nr. FDO219, už 39000 Lt (likutinė vertė 49740,48 Lt);
  3. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 ir 2 p. ir 11 str. 1 ir 2 d. reikalavimų nesilaikymą, t. y. Sprendimo 3.2 punktu pripažinta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius Z. B. komandiruodamas ar kitaip siųsdamas save VšĮ Elektrėnų PSPC lėšomis į šio sprendimo 3.1. p. nurodytas keliones: 2008-08-15 – 2012-08-23 į seminarą Kroatijoje „Slaugos proceso organizavimas. Bendravimo su pacientais svarba. Būtinosios pagalbos organizavimas Kroatijoje, Austrijoje“ su dalykine ir ekskursine programa (kelionės kaina – 1290 Lt); 2010-05-19 – 2010-05-23 į tarptautinę šeimos gydytojų konferenciją Kankune (Meksika) WONCA CANCUN 2010 (kelionės kaina – 7800 Lt ir 1540 Lt komandiruotpinigių); 2011-07-07 įsakymu Nr. 1-1 komandiravo save į konferenciją Islandijoje, Reikjavike (kelionės kaina – 3975 Lt);
  4. VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų 23.2 p. ir VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareiginių nuostatų 7.2. p. numatytų reikalavimų nesilaikymą, t. y. Sprendimo 4.2 p. pripažinta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius Z. B. prieš metus nustatydamas įstaigos vidinę struktūrą, nesuderino jos su steigėju ir tokiu būdu savivaliavo (akivaizdžiai nepaisė teisės aktų nustatytos pareigų vykdymo ir teisių įgyvendino tvarkos);
  5. DK 97 str. 2 d., Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 ir 2 p. bei 11 str. 1 d. ir 2 d. reikalavimų nesilaikymą, t. y. Sprendimo 5.2 punktu pripažinta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius Z. B. šio sprendimo 5.1. punkte įvardintais veiksmais: 2009-12-15 sudarė darbo sutartį Nr. 206 su savo dukterimi A. B.; 2011-01-04 įsakymu Nr. DS 5 patvirtino VšĮ Elektrėnų PSPC administratoriaus pareiginius nuostatus, kuriais nustatė reikalavimus, pareigas, teises, atsakomybės ribas; 2011-09-30 pasirašė įsakymą Nr. 2-4, kuriuo skyrė savo dukrai VšĮ Elektrėnų PSPC administratorei A. B. 520,00 Lt priemoką prie algos;
  6. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-05-08 įsakymu Nr. 1K-123 patvirtintų Minimalių finansų kontrolės reikalavimų 27 p. nesilaikymą.

124Dėl drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 5.3 punkte

125DK 97 str. 2 d. yra įtvirtintas draudimas eiti tarnautojų pareigas vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei valstybės ar savivaldybės įmonėje asmenims, kuriuos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai, jeigu jų tarnyba kartu yra susijusi su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 p. numato asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje, reikalavimą nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, o šio straipsnio 2 p. numato reikalavimą teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra. Minėto įstatymo 11 str. 1 d. numato draudimą asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą, o šio straipsnio 2 d. numato, kad prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą ir asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. Institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti asmenį dalyvauti tolesnėje procedūroje.

126Nagrinėjamoje byloje iš Z. B. 2012-04-11 raštu pateiktų atsakymų į Elektrėnų savivaldybės administracijos pateiktus klausimas, nustatyta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC administratorė A. B. yra Z. B. dukra (t. 1, b.l. 46). Vadinasi Z. B., buvusį VšĮ Elektrėnų PSPC direktorių, ir A. B., VšĮ Elektrėnų PSPC administratorę, jiems kartu dirbant VšĮ Elektrėnų PSPC siejo artimi giminystės ryšiai.

127Galiojantys įstatymai draudžia artimų giminaičių darbą valstybės tarnyboje esant jų tarpusavio tiesioginiam pavaldumui ar kontrolei (DK 97 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 str. 2 d. įtvirtina pareigą asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą, informuoti savo tiesioginį vadovą ir nusišalinti nuo tokios procedūros.

128Nagrinėjamoje byloje iš VšĮ Elektrėnų PSPC organizacinės struktūros schemos, patvirtintos VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus Z. B. (t. 1, b.l. 227), 2011-01-04 įsakymu Nr. DS 5 dėl darbuotojų pareiginių nuostatų tvirtinimo, apelianto patvirtintų VšĮ Elektrėnų PSPC administratoriaus pareiginių nuostatų 1.6 p. (t. 1, b.l. 228-231), nustatyta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC administratorius tiesiogiai pavaldus VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriui, t. y. A. B., dirbdama VšĮ Elektrėnų PSPC administratore, buvo tiesiogiai pavaldi VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriui, savo tėvui Z. B..

129Iš byloje esančių VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų, patvirtintų Elektrėnų savivaldybės tarybos 2002-09-18 sprendimu Nr. 02.TS-157, 23.2. p. (t. 2, 18-24) ir VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareiginių nuostatų 7.2. p. (t. 1, b.l. 128-130), matyti, kad VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius turi pareigą, nustatant ir tvirtinant įstaigos vidinę struktūrą, suderinti su steigėju (t. 1, b.l. 128-130). Pagal aukščiau nurodytų VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų 4 p. bei VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų, patvirtintų Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-06-27 sprendimu Nr. TS-221, 4 p. (t. 2, 10-17), įstaigos steigėjas yra Elektrėnų savivaldybės taryba.

130Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC organizacinės struktūros schema bei 2011-01-04 įsakymu Nr. DS 5 dėl darbuotojų pareiginių nuostatų tvirtinimo apelianto patvirtinti VšĮ Elektrėnų PSPC administratoriaus pareiginiai nuostatai nėra suderinti su steigėju.

131Iš byloje esančios 2009-12-15d. darbo sutarties su A. B. sudarymo fakto (1t.b.l.77-78), 2011-09-30 įsakymo Nr. 2-4 skirti A. R. 520,00 Lt priemoką prie algos už padidintą darbo krūvį (t. 1, b.l. 232, t. 2. b.l. 51), nesant objektyvių įrodymų, kad toks skatinimas buvo pagrįstas, drausminė nuobauda, nurodyta 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 5.3 punkte, Z. B. paskirta už imperatyvo, draudžiančio asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą, bei įpareigojančio asmenį, dirbantį valstybinėje tarnyboje, prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą ir asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, pažeidimą.

132Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Z. B. ne tik padidino darbo užmokestį VšĮ Elektrėnų PSPC administratorei – savo dukrai – A. B. – bet ir priėmė ją į darbą į VšĮ Elektrėnų PSPC administratorės pareigas, 2009-12-15 sudarydamas su ja darbo sutartį Nr. 206, nustatė jos funkcijas, teises, pareigas, atsakomybės ribas, jai vadovavo, skirstė darbus, skatino priemokomis prie algos, tuo pažeisdamas ne tik DK 97 str. 2 d., bet ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 p. ir 2 p. ir 11 str. 1 d. ir 2 d., o pareikalavus nutraukti šiuos neteisėtus veiksmus, 2012-05-04 nutraukė su ja darbo sutartį (t. 2, b.l. 49-50), bet vėliau – 2012-05-16 – pasirūpino pakartotinu jos įdarbinimu tose pačiose pareigose, pakoregavęs VšĮ Elektrėnų PSPC administratoriaus pareiginius nuostatus, kuriuos patvirtino savo 2012-05-11 įsakymu Nr. 33.1-15 (t. 1, b.l. 234, 235, 236-237, 238-240), pagal kurių 1.6 punktą nustatė administratoriaus pavaldumą tiesiogiai jau ne direktoriui, bet šeimos gydytojų koordinatoriui. Už minėtus pažeidimus 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 5.2 p. nuspręsta Z. B. drausminės nuobaudos neskirti dėl suėjusio drausminių nuobaudų skyrimo termino, tačiau atsižvelgti į tai, kaip į aplinkybes, apibūdinančias tai, kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius Z. B. dirbo anksčiau.

133Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė Z. B. atstovo argumentą dėl VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius tiesioginio vadovo neturėjimo. Pagrįstai bei teisingai nurodė, kad VšĮ Elektrėnų PSPC steigėjas - Elektrėnų savivaldybės taryba (t. 2, 10-17, 18-24), kuri pagal 2004-03-03 darbo sutartį Nr. DS-346 Z. B. priėmė į VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareigas (t. 1, b.l. 10-12, 167-170). Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 3 d. 3 p. numato, kad paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija – savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų, kitų funkcijų, susijusių su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, įgyvendinimas Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kadangi VšĮ Elektrėnų PSPC yra įsteigusi ir Z. B. į darbą priėmusi Elektrėnų savivaldybės taryba, tiesioginis ieškovo vadovas ir yra Elektrėnų savivaldybės taryba. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl “tiesioginio vadovo” nebuvimo atmetami ir vertinami kaip siekis išvengti atsakomybės.

134Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Z. B., 2011-12-01 pasirašydamas A. B. 2009-12-15 darbo sutarties Nr. 206, pakeitimą, kuriuo nuo 2011-12-01 padidino savo dukters A. B., t. y. artimo giminaičio, darbo užmokestį nuo 3734,50 Lt/mėn iki 4200,00 Lt/mėn., esant tiesioginiam pavaldumui, pažeisdamas DK 97 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 p. ir 2 p. ir 11 str. 1 d. ir 2 d., nenusišalino nuo šios procedūros, nepranešė apie interesų konfliktą savo tiesioginiam vadovui, t. y. Elektrėnų savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam asmeniui, taip pasinaudojo pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų kitiems asmenims (savo dukrai A. B.). Vertindamas nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nepaisymas imperatyvių teisės aktų reikalavimų, nepaisymas pareigų vykdymo ir teisių įgyvendinimo tvarkos, ieškovas padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p., todėl Z. B. 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 5.3 punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą - yra paskirta pagrįstai ir teisėtai, pagrindo ją panaikinti nėra.

135Dėl drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 6.1. punkte

136Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau -VPĮ) 3 str. 1 d. numatyta, kad perkančioji organizacija atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją turi užtikrinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymąsi. Šio įstatymo 3 str. 2 d. nurodytas pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ nustatytais reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

137Iš byloje esančių VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus Z. B. 2008-09-23 įsakymu Nr. 1-10 patvirtintų VšĮ Elektrėnų PSPC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (Taisyklės) (t. 1, b.l. 83-112, t. 2, b.l. 53-81), nustatyta, kad pagal šių Taisyklių 4 p. atlikdamas supaprastintus pirkimus Elektrėnų PSPC vadovaujasi šiomis Taisyklėmis, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Šių Taisyklių 5 p. nustatyta, kad supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. Kiekvieno konkretaus viešojo pirkimo atveju, atsižvelgiant į proporcingumo principą, kiekvieno potencialaus dalyvio atžvilgiu užtikrinamas pakankamas skaidrumo (viešumo) apie numatomą vykdyti viešąjį pirkimą laipsnis, užtikrinama reali ir sąžininga konkurencija tarp potencialių viešojo pirkimo dalyvių.

138Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC, atstovaujamas Z. B., sudarė rangos sutartis dėl VšĮ Elektrėnų PSPC kabinetų (105, 110, 111, 214, 215, 216, 217, 218 kabinetų) remonto: 2012-02-01 rangos sutartis Nr. 12-1 su M. M. (sutarties kaina - 5500,00 Lt) (t. 1, b.l. 113), 2012-03-09 rangos sutartis Nr. 12-2 su E. B. (sutarties kaina - 4000,00 Lt (t. 1, b.l. 114), 2012-03-27 rangos sutartis Nr. 12-3 su E. B. (sutarties kaina - 5600,00 Lt) (t. 1, b.l. 115), 2012-02-02 rangos sutartis Nr. 12-4 su E. B. (sutarties kaina - 4800,00 Lt ) (t. 1, b.l. 116). Visų minėtų sutarčių vertė buvo 19900 Lt. Nors ieškovas nurodė, kad sumos, dėl kurių buvo sudarytos rangos sutartys, buvo nedidelės ir VšĮ Elektrėnų PSPC faktiškai nepatyrė jokios žalos, nes darbai nupirkti ir atlikti rinkoje už mažiausią kainą, tačiau nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad apskritai jokių viešųjų pirkimų procedūrų atliekama nebuvo: darbo grupės, sudarytos Elektrėnų savivaldybės mero 2012-04-10 potvarkiu Nr. 01-9 „Dėl darbo grupės sudarymo“ 2012-04-11 posėdžio protokole nurodyta, jog Z. B., paprašytas pateikti E. B. paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus (pirkimo sąlygas, tiekėjų pasiūlymus), atsakė, kad tokių dokumentų pateikti negali, nes viešųjų pirkimų procedūrų neorganizavo (t. 1, b.l. 47-48). Pagal VšĮ Elektrėnų PSPC Taisykles supaprastinti viešieji pirkimai turi būti įtraukti į einančių metų numatomų vykdyti pirkimų suvestinę iki kalendorinių metų sausio 31 dienos (15 p.), užregistruoti supaprastintų pirkimų žurnale (179 p.) taip pat turi būti pildoma supaprastinto pirkimo pažyma (180 p.). Tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad Z. B., sudarydamas rangos sutartis dėl VšĮ Elektrėnų PSPC kabinetų remonto, įtraukė minėtus supaprastintus viešuosius pirkimus į einančių metų numatomų vykdyti pirkimų suvestinę, užregistravo viešuosius pirkimus supaprastintų pirkimų žurnale bei užpildė supaprastinto pirkimo pažymą. Todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai kritiškai vertino bei atmetė ieškovo argumentus dėl atliktų kabinetų remonto darbų už rinkoje mažiausią kainą, nes be tinkamai atliktų ir įformintų viešųjų pirkimų procedūrų to objektyviai nustatyti negalima. Taip pat pirmos instancijos teismo pagrįstai vertinti kritiškai bei atmesti apelianto paaiškinimai, dėl viešųjų pirkimų būdu skubos tvarka perkamų darbų reikalingumo.

139Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad 2012-01-01, 2012-03-09, 2012-03-27 ir 2012-04-02 rangos sutartys dėl VšĮ Elektrėnų PSPC kabinetų remonto Z. B. buvo sudarytos be viešųjų pirkimų procedūrų, pažeidžiant įstatymų numatytus tokiems pirkimams keliamus reikalavimus, o tokie jo veiksmai pagrįstai įvertinti kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, numatytas DK 235 str. 2 d. 4 p., todėl Z. B. pagrįstai 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 6.1. punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą -yra paskirta pagrįstai ir teisėtai, o pagrindo ją panaikinti nėra.

140Dėl drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 6.2. punkte

141Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC, atstovaujamas Z. B., sudarė rangos sutartis dėl VšĮ Elektrėnų PSPC kabinetų (214, 215, 216, 217, 218 kabinetų) remonto: 2012-03-09 - rangos sutartis Nr. 12-2 su E. B. (t. 1, b.l. 114), 2012-03-27 - rangos sutartis Nr. 12-3 su E. B. (t. 1, b.l. 115), 2012-02-02 – rangos sutarts Nr. 12-4 su E. B. (t. 1, b.l. 116).

142Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Z. B. sudarytos rangos sutartys 2012-03-09 Nr. 12-2 ir 2012-03-27 Nr. 12-3 vertintinos kritiškai kaip keliančios pagrįstų abejonių dėl jų įvykdymo, nes rangos sutartimis sutarta atlikti darbus laikotarpiu, kuris jau yra praėjęs, t. y. 2012-03-09 rangos sutartyje Nr. 12-2 nurodyta, kad rangovas E. B., įsipareigojo atlikti rangos darbus (VšĮ Elektrėnų PSPC 218 kabinetų remontą) nuo 2012-02-27 iki 2012-03-09, pradedant juos tą pačią dieną po sutarties pasirašymo, t. y. nuo 2012-03-09, o 2012-03-27 rangos sutartimi Nr. 12-3 buvo įsipareigota rangos darbus (216 kabineto) atlikti 2012-03-12 iki 2012-03-27, juos pradedant sutarties pasirašymo dieną, t. y. 2012-03-27. 2012-04-02 rangos sutartis Nr. 12-4 su rangovu E. B. sudaryta, įsipareigojant rangovui atlikti sutartus darbus nuo 2012-04-02 iki 2012-04-27, tačiau, kaip matyti iš byloje esančios verslo liudijimo BJ367142 duomenų tikrinimo išrašo kopijos (t. 2, b.l. 39), E. B. verslo liudijimas išduotas vykdyti veiklai laikotarpiais 02-27 – 03-02, 03-05 – 03-09, 03-12 – 03-16, 03-19 – 03-23, 03-26 – 03-27, taigi laikotarpiu nuo 2012-04-02 E. B. išduotas verslo liudijimas Nr. BJ367142 negaliojo ir jis neturėjo teisės atlikti numatytų darbų pagal rangos sutartį.

143Iš byloje 2012-04-11 raštu Z. B. pateiktų atsakymų Elektrėnų savivaldybės administracijai nustatyta, kad E. B. yra jo dukros A. B. vyras (t. 1, b.l. 46), be to pats E. B., apklaustas liudytoju teismo posėdžio metu, parodė, kad Z. B. yra jo uošvis.

144Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 str. 5 p. numatyta, kad artimais asmenimis valstybinėje tarnyboje laikomi dirbančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai, vadinasi Z. B. ir E. B. laikomi artimais asmenimis.

145Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 p. ir 2 p. numato, kad viešųjų interesų viršenybei užtikrinti asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, privalo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas; teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra. Pagal šio įstatymo 11 str. 1 d. ir 2 d., asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą bei asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. Be to, šio įstatymo 2 str. 2 dalis apibrėžia, kad privatūs interesai – kandidato ar asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje (ar jo artimojo giminaičio, ar šeimos nario), asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas, o pagal šio sraipsnio 4 d., interesų konfliktas - situacija, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar vykdyti pavedimą, susijusį ir su jo privačiais interesais.

146Pirmos instancijos teismas teisingai ir pagrįstai nustatė, kad Z. B. sudarydamas minėtas rangos sutartis su artimu asmeniu, savo dukters A. B. sutuoktiniu E. B., esant interesų konfliktui turėjo tiek informuoti savo tiesioginį vadovą, tiek nusišalinti nuo rangos sutarčių sudarymo procedūrų, tačiau to nepadarė.

147Pirmos instancijos teismas pagrįstai atmetė apelianto argumentą kaip nepagrįstą, kad E. B. pajamos, gautos pagal su VšĮ Elektrėnų PSPC sudarytas rangos sutartis yra teisėtos, kadangi jis jas gavo už realiai atliktą darbą.

148Pirmos instancijos teismas teisingai aiškino, kad pažeidžiant galiojančius teisės aktus apelianto su E. B. sudarytos rangos sutartys negali sukelti teisinių pasekmių, t. y. pinigų išmokėjimo, nors pagal šias sutartis E. B. 2012-03-09 buvo išmokėta 4000,00 Lt (t. 1, b.l. 119), o 2012-03-30 – 5600,00 Lt (t. 1, b.l. 119).

149Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad Z. B. sudarydamas su savo dukters A. B. sutuoktiniu E. B. 2012-03-09 rangos sutartį Nr. 12-2, 2012-03-27 rangos sutartį Nr. 12-3 ir 2012-04-02 rangos sutartį Nr. 12-4 dėl VšĮ Elektrėnų PSPC kabinetų remonto, nenusišalindamas nuo šių sprendimų priėmimo ir neinformuodamas savo tiesioginio vadovo apie esamą interesų konfliktą, tokiu būdu pasinaudojo pareigomis siekdamas gauti neteisėtų pajamų kitiems asmenims (savo dukters A. B. sutuoktiniui), o tokie jo veiksmai pagrįstai įvertinti kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, numatytas DK 235 str. 2 d. 4 p., todėl Z. B. pagrįstai 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 6.2. punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą -yra paskirta pagrįstai ir teisėtai, o pagrindo ją panaikinti nėra.

150Dėl drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 7 punkte

151VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareiginių nuostatų (t. 1, b.l. 128-130) 3 p. numato, kad įstaigos direktorius darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbo, Sveikatos sistemos, Sveikatos draudimo ir kitais įsakymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais, Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus, Gydytojo tarnybos vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais bei normatyviniais dokumentais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis.

152Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Z. B. atostogos suteiktos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-27 įsakymu Nr. 03.A-360, pagal kurį jam kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriui suteiktos kasmetinės atostogos laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-03-18 (įskaitytinai), o pavaduoti Z. B. jo atostogų laikotarpiu pavesta VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojai S. N. (t. 1, b.l. 127). Z. B. kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius kasmetinėse atostogose buvo nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01, ką patvirtina darbuotojų grafikų sąrašai (t. 1, b.l. 173-175), Darbo grupės, sudarytos Elektrėnų savivaldybės mero 2012-04-10 potvarkiu Nr. 01V-9 2012-04-30 išvados, pvz., 7, 8 p. p. (t. 1, b.l. 49-58).

153Iš byloje pateiktų įrodymų - 2012-01-02 medicininių instrumentų sterilizacijos sutarties Nr. 02/01/2012/201, sudarytos tarp VšĮ Elektrėnų PSPC ir VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės (t. 1, b.l. 120-121), 2012-01-09 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1/120119-PPS/119, sudarytos tarp VšĮ Elektrėnų PSPC ir UAB „Skalevita“ (t. 1, b.l. 122-123), 2012-01-30 pasirašytos rezoliucijos („Atleisti iš užimamų pareigų“) N. O. M. 2012-01-27 prašyme (t. 1, b.l. 124), pasirašytos rezoliucijos („Įdarbinti valytojos pareigose nuo 2012-02-01“) B. G. 2012-01-30 prašyme (t. 1, b.l. 125), pasirašyto piniginių lėšų mokėjimo dokumento (2012-02-17 kasos išlaidų orderis Nr. 11 (5500,00 Lt) (t. 1, b.l. 126)), - nustatyta, kad Z. B. atostogų metu, kai jo kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus funkcijos buvo pavestos VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojai S. N., atliko VšĮ Elektrėnų PSPC vadovo funkcijas.

154Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01 Z. B. kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriui buvo suteiktos kasmetinės atostogos ir jis kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius nedirbo. Ieškovo atostogų metu, Elektrėnų PSPC direktoriaus pareigas eiti buvo pavesta kitam asmeniui (2t. b.l.108), todėl minėtus dokumentus ieškovas pasirašė, neturėdamas tam įgaliojimų.

155Pirmos instancijos teismas pagrįstai atmetė Z. B. argumentus kuriais jis teigia, kad jis atostogavo tik kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius, tačiau ne kaip VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojas, įstatymai dirbti atostogų metu nedraudžia, tačiau pažymėtina, kad aukščiau nurodyti dokumentai yra pasirašyti Z. B. kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus, o ne kaip VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojo, be to šeimos gydytojas pasirašyti šių dokumentų neturi įgaliojimų. Nors Z. B. nurodė, kad pasirašinėjo dokumentus siekdamas išvengti neigiamų pasekmių, tačiau jis neįrodė neigiamų pasekmių kilimo galimybės jam nepasirašius minėtų dokumentų.

156Pirmosios instantijos teismas pagrįstai kritiškai vertino Z. B. argumentus, jog S. N. pirmą kartą buvo paskirta į direktoriaus pareigas, todėl nelabai žinojo, ką reikia daryti, ir prašė jai padėti. Teismo vertinimu tokios aplinkybės nesuteikė Z. B. teisės, atlikti S. N. įsakymu priskirtų funkcijų. Pažymėtina, kad padėti galima ir konsultavimu, bet ne tiesioginiu pareigų atlikimu, neturint tam suteiktų įgaliojimų.

157Nors Z. B. nurodė, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekse nėra straipsnių, draudžiančių dirbti atostogų metu, tačiau, tai nereiškia, kad jis turi pareigą atlikti veiksmus, kai jiems atlikti buvo paskirtas kitas asmuo, kuriam ir buvo suteikti įgaliojimai.

158Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad Z. B. atlikdamas laisvu nuo darbo laiku įstaigos vadovo funkcijas, kai tokios funkcijos buvo pavestos kitam asmeniui, tokiu būdu savavaliavo (akivaizdžiai nepaisė teisės aktų nustatytos pareigų vykdymo ir teisių įgyvendinimo tvarkos), todėl tokie jo veiksmai pagrįstai įvertinti kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, numatytas DK 235 str. 2 d. 4 p., ir Z. B. pagrįstai 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 7 punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą - yra paskirta pagrįstai ir teisėtai, o pagrindo ją panaikinti nėra.

159Dėl drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 8 punkte

160Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 6 p. draudžia naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai (išimtys nustatomos įstatymais).

161VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų, patvirtintų Elektrėnų savivaldybės tarybos 2002-09-18 sprendimu Nr. 02.TS-157 (t. 1, b.l. 159-163), 23.8 p. numatyta VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareiga atsakyti už įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą.VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareiginių nuostatų, patvirtintų Elektrėnų savivaldybės mero 2003-09-23 potvarkiu Nr. 01.V-161 (t. 1, b.l. 128-130), 3 p., įstaigos direktorius darbe vadovaujasi įstatymais ir mero potvarkiais, o Nuostatų 8.1, 8.3, 8.4 ir 9 punktai numato direktoriaus teisinę atsakomybę už įstaigos finansinę, ūkinę veiklą, racionalų materialinių resursų panaudojimą, įstaigos įgyto turto tinkamą naudojimą.

162Byloje nustatyta, kad nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01 Z. B. kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius buvo kasmetinėse atostogose. Tačiau Z. B. savo atostogų metu (2012-01-02 - 2012-03-01) naudojosi tarnybiniu transportu ir sunaudojo 461,8 l degalų už 2195,50 Lt (iš jų už 979,37 Lt degalų pirkta degalinėje, esančioje adresu Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r., t. y. ne VšĮ Elektrėnų PSPC veiklos teritorijoje). Tačiau Z. B. nurodė, jog būdamas atostogose kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius, jis nebuvo atostogose kaip VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojas, todėl tarnybinį transportą ir degalus naudojo vykdamas vizituoti pacientų kituose miestuose. Taip pat nurodė, kad kaip šeimos gydytojas jis gydė 4 asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Vilniaus m., be to, jis faktiškai atliko ir kai kurias direktoriaus funkcijas, t. y. laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01 tarnybinį transportą naudojo atvežant medžiagas, reikalingas kabinetų remontui, bei baldus.

163Iš byloje esančios UAB „Vamako“ pažymos nustatyta, kad 2012-02-13 VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius Z. B. buvo apžiūrėti baldų, kitą dieną atvyko pasiimti dalį baldų, o likusią dalį atsiėmė - 02-15 (t. 2, b.l. 94). Iš 2012-02-15 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 855 matyti, kad VšĮ Elektrėnų PSPC pirko baldų už 530,00 Lt (t. 2, b.l. 95), 2012-02-14 - už 690,00 Lt (PVM sąskaita-faktūra Nr. 852 , t. 2, b.l. 96). Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad Z. B. kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriui kasmetinės atostogos laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-03-18 (įskaitytinai) buvo suteiktos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-27 įsakymu Nr. 03.A-360. Pavaduoti Z. B. atostogų laikotarpiu pavesta VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojai S. N. (t. 1, b.l. 127). Pažymėtina, kad faktiškai Z. B. kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius kasmetinėse atostogose buvo nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01, tai patvirtina darbuotojų grafikų sąrašai (t. 1, b.l. 173-175), todėl darytina išvada, kad Z. B. laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01 (įskaitytinai) kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius nedirbo ir negalėjo atlikti direktoriaus funkcijų, kurias buvo pavesta atlikti kitam asmeniui. Be to, Z. B. paaiškinimai, jog atostogų laikotarpiu tarnybiniu transportu vežė baldus, medžiagas E. P. nurodymu, teisme paneigti liudytojos E. P. parodymais, kuri paaiškino, kad jokių nurodymų dėl minėtų veiksmų Z. B. nedavė. Pažymėtina, kad kitų įrodymų, patvirtinančių šią plinkybę, Z. B. teismui nepateikė.

164VšĮ Elektrėnų PSPC vidaus tvarkos taisyklių, 2001 m. patvirtintų direktoriaus Z. B. (t. 3, b.l. 48-55), 2.6. punkte, nurodyta, kad kiekvienam pacientui užvedama ambulatorinė kortelė (F 025a) ir ambulatorinio apsilankymo apskaitos lapas (F-025/-LK), 8.1.1. p. nurodyta, kad ambulatorinę paciento kortelę pildo VšĮ Elektrėnų PSPC gydytojas ir slaugos darbuotojai.

165VšĮ Elektrėnų PSPC atstovė D. Sekonaitė teismo posėdyje paaiškino (t. 3, b.l. 20), kad, kai pacientas lankomas namuose, jo ambulatorinėje kortelėje turi būti daromas įrašas, dėl ko pacientas lankomas, o nedarbo dienomis (šeštadieniais ir sekmadieniais) VšĮ Elektrėnų PSPC gydytojų ligoniai nelankomi, nes juos pagal VšĮ Elektrėnų PSPC ir VšĮ Elektrėnų ligoninės sutartį aptarnauja VšĮ Elektrėnų ligoninė, todėl vykdamas pas pacientą savaitgalį gydytojas turi naudotis asmeniniu transportu. Pažymėtina, kad Z. B. teismo posėdyje patvirtino, jog jam yra žinomos šios taisyklės (t. 3, b.l. 20).

166Nors Z. B. nurodė, jog tarnybinį transportą ir degalus naudojo vykdamas vizituoti pacientų kituose miestuose ir kaip šeimos gydytojas gydė 4 asmenis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Vilniaus m., tačiau pirmos instancijos teismas tokius Z. B. paaiškinimus pagrįstai vertino kritiškai ir atmetė, kadangi jie buvo visiškai paneigti kitais byloje esančiais įrodymais, t.y.: VšĮ Elektrėnų PSPC 2012-08-14 pažymoje Nr. 139 nurodyta, kad pagal įrašus asmens sveikatos istorijoje ir asmenų ambulatorinio gydymo apskaitos kortelėje T. S., gyv. ( - ), I. S., gyv. ( - ), R. S., gyv. ( - ), ir A. B., gyv. ( - ), Z. B. pacientai, laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01 namuose lankomi nebuvo (t. 2, b.l. 28). Šią aplinkybę teismo posėdyje patvirtino VšĮ Elektrėnų PSPC atstovė D. Sekonaitė (t. 3, b.l. 20), taip pat ją patvirtina byloje esančios T. S., I. S., R. S. ir A. B. asmens sveikatos istorijų ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelių kopijos (t. 2, b.l. 114-116, 117-121, 122-125, 126-129, 130-137), VšĮ Elektrėnų PSPC 2012-08-08 pažyma Nr. F-767, kurioje nurodyta, kad Z. B. kaip šeimos gydytojas nuo 2012-01-02 iki 2012-02-29 šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbo, Z. B. 2012 m. sausio ir vasario mėnesių darbo laiko apskaitos žiniaraščiai (t. 2, b.l. 29, 30-31), darbuotojų grafikų sąrašai (t. 1, b.l. 173-175).

167Teismo posėdyje apklaustas liudytoju A. B., gyvenantis Vilniuje, parodė, kad Z. B. yra jo tėvas, jų santykiai geri. Liudytojas nurodė, kad turi sveikatos problemų su balso stygomis, todėl 2012 m. sausio mėnesio pabaigoje, vasario pradžioje apie 5 - 6 kartus buvo iškvietęs šeimos gydytoją - Z. B.

168Pirmos instancijos teismas pagrįstai liudytojo A. B. parodymus vertino kritiškai ir jais nesivadovavo priimdamas sprendimą, nes jie buvo duoti asmens, suinteresuoto Z. B. palankia bylos baigtimi. Be to, byloje esantys A. B. medicininiai dokumentai (t. 2, b.l. 114-116, 130-131) paneigia jo teisme duotus parodymus, jog Z. B. pas jį lankėsi 2012 m. sausio mėnesio pabaigoje, vasario pradžioje apie 5 - 6 kartus, kadangi tokių įrašų šiuose dokumentuose nėra. Teismo posėdyje liudytoja apklausta I. S., gyvenanti ( - ), parodė, kad Z. B. yra jos šeimos gydytojas daug metų. Teigė, kad jis kelis kartus - 2012 m. sausio ar vasario mėnesį, taip pat ir rudenį, rugsėjo mėnesį - buvo atvažiavęs pas ją į namus apžiūrėti jos sergantį sūnų R. S. Tokius liudytojos I. S. parodymus pirmos instancijos teismas pagrįstai vertino kritiškai ir atmetė, nes, kaip matyti iš į bylą pateiktų R. S. medicininių dokumenų, įrašų apie tai, kad Z. B. lankėsi pas R. S. nurodytu laikotarpiu, nėra, be to, pridėti I. S. ir T. S. medicininiai dokumentai taip pat įrodo, kad Z. B. laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01 šių asmenų apskritai negydė (t. 2, b.l. 117-129, 132-137).

169Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų: 2012-02-11 PVM sąskaitos-faktūros Nr. B1180012000247, (už 190,42 Lt pirkta benzino ir naudotasi automobilio plovimo programa (t. 2, b.l. 41)), 2012-01-07 kvito Nr. 157325/95 (251,98 Lt už degalus ir automobilio plovimą, t. 1, b.l. 139, t. 2, b.l. 42) , 2012-01-15 kvito Nr. 89966/19 (246,87 Lt už degalus, t. 1, b.l. 139, t. 2, b.l. 42), 2012-01-21 kvito Nr. 94282/177 (216,00 Lt už degalus, t. 1, b.l. 140, t. 2, b.l. 43) ir 2012-01-29 kvito Nr. 185008/128 (251,04 Lt už degalus ir automobilio plovimą, t. 1, b.l. 140, t. 2, b.l. 43), 2012-02-11 kvito Nr. 180046/280 (190,42 Lt už degalus ir automobilio plovimą, t. 1, b.l. 143, t. 2, b.l. 40), 2012-02-04 kvito Nr. 104849/373 (250,89 Lt už degalus, t. 1, b.l. 144, t. 2, b.l. 40), Z. B. kuras ir automobilio plovimo paslaugos buvo pirktos šeštadieniais ir sekmadieniais laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-02-29, t.y. Z. B. atostogų metu naudojo įmonės automobilį, atsiskaitydamas už sunaudotą 2195,50Lt vertės kurą VšĮ Elektrėnų PSPC lėšomis padarė įmonei turtinę žalą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 211,68 Lt kuro išlaidų suma negali būti pagrįsta tarnybiniu reikalingumu, kadangi iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarnybinių kelionių nebuvo, jos nepažymėtos įstaigos kelionių dokumentuose, o pacientų A. B. ir R. S. sveikatos istorijose nepadaryta jokių įrašų apie jų gydymą nagrinėjamu laikotarpiu.

170Vadovaujantis teismų praktika pažymėtina, kad pagal einamas pareigas ieškovas laikytinas ne tik darbuotoju pagal darbo sutartį, bet ir vadovu, kuriam pavesta atstovauti įmonės interesus. Toks vadovaujantis asmuo turi ne tik pareigą tinkamai vykdyti savo darbines funkcijas, bet ir užtikrinti tinkamą darbo organizavimą, normalią darbo aplinką darbuotojams, taip pat tinkamai atstovauti įmonės interesams siekdamas teigiamų įmonės veiklos rezultatų. Ieškovo naudojimasis įmonės automobiliu savo reikmėms nesant pagrindo yra laikytina DK 228 straipsnyje nurodytų darbo pareigų pažeidimu, kurio nepaneigia aplinkybė, kad įmonės vidaus darbo tvarkoje nebuvo nustatyta tokio automobilio naudojimo tvarka. Atsižvelgiant ir į kitus bylos įrodymuose užfiksuotus ir nesuderinamus su įmonės padalinio direktoriaus pareigomis ieškovo veiksmus, nurodyti įmonės administracijos vadovo veiksmai, teisėtai buvo įvertinti elgesiu, šiurkščiai pažeidusiu darbo drausmę pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 4 punktą, tai nulėmė pagrindą atleisti ieškovą iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą” (LAT 2006 m. gruodžio 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-658/2006).

171Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad Z. B. veiksmai nagrinėjamu atveju vertintini analogiškai, be to viešosios įstaigos vadovui, t.y. VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriui yra keliami padidinti jo veiksmų teisėtumo, profesinio kompetentingumo, tarnybinės etikos reikalavimai.

172Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje esantys degalų ir automobilio plovimo kvitai patvirtina, jog Z. B. savaitgaliais laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki 2012-02-29 naudojosi tarnybiniu automobiliu, nors jis šeštadieniais ir sekmadieniais nedirbo, o naudotis tarnybiniu automobiliu kai kurioms direktoriaus pareigoms atlikti, kaip paaiškino Z. B., jis neturėjo teisės ir įgaliojimų, kadangi tuo metu direktoriaus funkcijos buvo pavestos kitam asmeniui, apeliacinės instancijos teismas įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad Z. B. tarnybiniu automobiliu naudojosi ne pagal paskirtį, t. y. ne VšĮ Elektrėnų PSPC reikmėms, tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 6 p., pasinaudojo pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau (materialinių vertybių (tarnybinio automobilio) naudojimas ne pagal paskirtį (ne VšĮ Elektrėnų PSPC reikmėms), jo naudojimu asmeniniams poreikiams tenkinti) ir padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p., todėl Z. B. pagrįstai 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 8 punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo - už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą.

173Dėl drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 10 punkte

174DK 144 str. 1 d. nustatyta, kad darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę. Šis darbo valandų skaičius yra darbo laiko norma (normali darbo laiko trukmė) per savaitę darbuotojui, dirbančiam darbovietėje pagal vieną darbo sutartį. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje, bet pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių darbo dienos trukmė (kartu su pertrauka pailsėti ir pavalgyti) negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų (DK 144 str. 5 d.).

175Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Z. B. VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriumi dirbo pagal 2004-03-03 darbo sutartį Nr. DS-346, sudarytą tarp jo ir Elektrėnų savivaldybės tarybos, atstovaujamos savivaldybės mero K. V.. Nuo 2004-06-01 administracinį (įstaigos vadovo) darbą ieškovas dirbo aštuonias valandas, nesutrumpintą darbo dieną (t. 1, b.l. 167-170). Pagal minėtą darbo sutartį, ieškovas administracinį (įstaigos vadovo) darbą dirba aštuonias valandas, nesutrumpintą darbo dieną, taigi, 40 val. per savaitę.

176Taip pat nustatyta, kad Z. B. VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytoju dirba pagal 2008-10-01 darbo sutartį Nr. 197, sudarytą tarp ieškovo ir darbdavio VšĮ Elektrėnų PSPC, atstovaujamo darbdavio įgalioto atstovo direktoriaus pavaduotojos E. P. Šia sutartimi ieškovui nustatyta 39 val. darbo savaitė (t. 1, b.l. 171-172, t. 2, b.l. 44-48). Pagal minėtas darbo sutartis ieškovo maksimalus darbo laikas per septynias dienas viršija įstatyme numatytas 60 val. (DK 144 str. 5 d.) ir sudaro 79 val., o per darbo dieną viršija įstatyme numatytas 12 val. ir sudaro 15,8 val., tačiau, kaip matyti iš byloje esančių 2012 m. sausio, vasario, kovo VšĮ Elektrėnų PSPC darbuotojų grafikų sąrašų (t. 1, b.l. 173-175), Z. B. darbo sutartyse sulygtų darbo valandų, t.y. 15,8 val. per dieną, nedirbo, sąrašuose nurodyta, jog jis dirbdavo po 6 arba 8 darbo valandas per dieną. Z. B. paaiškino, jog į darbą jis ateidavo 6 val. ryto, atidarydavo įstaigą ir būdavo iki 17 val., o esant reikalui - ir ilgiau. Tokie jo paaiškinimai pirmos instancijos teismo pagrįstai vertinti kritiškai ir atmestini, nes jie paneigiami byloje esančiais aukščiau nurodytais rašytiniais įrodymais.

177Z. B. nurodė, kad jo darbas apmokamas ne už valandas ar etatą, o už atliktą darbą, t. y. pagal prisirašiusių pacientų skaičių, kas yra detaliai nurodyta 2009-01-01 priede prie darbo sutarties. Be to, nuo 2012-05-02 Z. B. kaip šeimos gydytojo darbo valandos yra 24 val./sav., kas visiškai atitinka Darbo kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimus. Pažymėtina, kad Z. B. atstovas, priešingai nei pats Z. B., nurodė, kad Z. B. dirbo tiek darbo valandų, kiek jam darbdavys įrašė darbo sutartyje, t. y. 79 val., ir už tai buvo mokama jo alga.

178Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad Z. B. nurodyta aplinkybė, jog nuo 2012-05-02 jo kaip šeimos gydytojo darbo valandos yra 24 val./sav. ir, jog tai atitinka įstatymų reikalavimus, nepaneigia jo aukščiau nurodyto pažeidimo padarymo fakto.

179Iš byloje esančios 2008-10-01 darbo sutarties Nr. 197 3 p. (t. 1, b.l. 171-172, t. 2, b.l. 44-48), matyti, kad darbdavys Z. B. įsipareigojo mokėti algą, o tik papildoma alga jam skaičiuojama pagal prisirašiusių pacientų apylinkėje skaičių, ką patvirtina ir šios darbo sutarties priedai, vadinasi, Z. B. atlyginimas buvo mokamas už išdirbtas valandas ir tik priedas mokamas priklausomai nuo pacientų skaičiaus.

180Iš byloje esančių VšĮ Elektrėnų PSPC 2012 m. darbuotojų grafikų sąrašų ir Z. B. kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus bei kaip VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytojo 2011 m., 2012 m. asmeninių sąskaitų (t. 1, bl. 173-175, 176-181) matyti, kad Z. B. darbo užmokestį gavo už 40 val. per savaitę administracinį (įstaigos vadovo) darbą ir už 39 val. per savaitę šeimos gydytojo darbą, tiek darbo valandų faktiškai nedirbdamas.

181Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad Z. B. iki 2012-05-02 imdamas darbo užmokestį už 40 val. per savaitę direktoriaus darbo ir 39 val. per savaitę gydytojo darbo, tačiau tiek valandų faktiškai nedirbdamas, naudojosi pareigomis siekdamas neteisėtų pajamų sau (padarytų darbo apimčių padidinimas) ir padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, numatytą DK 235 str. 2 d. 4 p., todėl Z. B. pagrįstai 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 10 punktu paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo - už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą.

182Dėl drausminių nuobaudų kvalifikavimo ir įrodymų vertinimo

183Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas reglamentuojamas DK 235 straipsnyje, kurio 1 dalyje pateikta šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sąvoka, o 2 dalyje nurodytas galimų šiurkščių pažeidimų sąrašas, kuris nėra baigtinis. Darbuotojo padarytas pažeidimas gali būti kvalifikuojamas kaip šiurkštus, kai jis atitinka įstatymuose, kituose norminiuose arba lokaliniuose teisės aktuose, profesinės etikos kodeksuose ir taisyklėse nustatyto šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sudėtį. DK 235 str. 2 d. 1-10 p. tiesiogiai nustatytos konkrečios šiurkščių darbo pareigų pažeidimų sudėtys, o pagal 11 p. tokiais pažeidimais pripažįstami ir kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad kai darbuotojas, atleistas iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, ginčija darbo sutarties nutraukimo teisėtumą teismine tvarka, darbdavys turi pateikti įrodymus (teisinius argumentus), pagrindžiančius nusižengimo kvalifikavimą šiurkščiu, o teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, kiekvienu atveju turi įvertinti, ar padarytą nusižengimą darbdavys pagrįstai kvalifikavo kaip šiurkštų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. K. v. AB „Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 3K-3-532/2005; 2005 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. P. v. VšĮ Radviliškio ligoninė, bylos Nr. 3K-3-669/2005).

184Pagal DK 235 str. 2 d. 4 p. šiurkščiu darbo pareigų pžeidimu laikomas pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas.

185Darbuotojo pasinaudojimas pareigomis, siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems arba dėl kitokių asmeninių paskatų, reiškiasi tuo, kad darbuotojas formaliai veikia vykdydamas savo darbo funkcijas, tačiau iš tikrųjų jo veikla yra nesuderinama su tais tikslais ir uždaviniais, kuriems realizuoti yra su juo sudaryta darbo sutartis, ja (darbuotojo veikla) pažeidžiami teisingumo ir sąžiningumo principai, siekiama ne vykdyti pavestas darbo funkcijas, o, prisidengiant jų vykdymu, veikiama siekiant iš darbdavio ar kitų asmenų gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems arba kitų asmeninių paskatų realizavimo tikslu. Tai gali būti, pavyzdžiui, materialinių vertybių naudojimas ne pagal paskirtį, jų naudojimas asmeninių poreikių tenkinimui, sumažinimas ar padidinimas padaryto darbo apimčių, įkainių ir pan. Šis pažeidimas gali būti padaromas tiek aktyviais darbuotojo veiksmais, tiek ir neveikimu, darbuotojo kaltės forma - tyčia. Neteisėtos pajamos šios normos prasme turi būti suprantamos kaip bet kokia neteisėta turtinė nauda (pinigai, daiktai, turtinės reikalavimo teisės ir pan.). Kitos asmeninės paskatos - tai visi asmeniniai darbuotojo veikimo (neveikimo) motyvai (pavyzdžiui, kerštas, pavydas, siekimas nuslėpti darbo trūkumus, neteisėtas paslaugų teikimas ir t. t.). Šio pažeidimo konstatavimui neturi reikšmės, ar buvo realiai pasiekti tie tikslai, kurių darbuotojas siekė pasinaudodamas pareigomis.

186Savavaliavimo sąvoka DK ir kituose darbo įstatymuose nėra atskleista. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad savavaliavimas DK 235 straipsnio 2 dalies 4 punkto prasme aiškintinas kaip akivaizdus teisės aktų nuostatų dėl pareigų vykdymo arba teisių įgyvendinimo tvarkos nepaisymas, pavyzdžiui, darbuotojo veikimas akivaizdžiai ir nepateisinamai, nepaisant nustatytos jo kompetencijos, veiksmų atlikimas ignoruojant privalomą jų atlikimo tvarką ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 25 d., nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-193/2012; 2010 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010).

187Biurokratizmas aiškintinas kaip atitinkamas pareigas einančio ir organizacines, tvarkomąsias ar ūkines-administracines funkcijas atliekančio darbuotojo veika, kai vietoje reikalų sprendimo iš esmės sistemingai laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti jo kompetencijai priskirtus klausimus, vilkinama priimti sprendimus arba atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai vykdomos savo organizacinės, tvarkomosios ar ūkinės-administracinės funkcijos (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis arba netinkamas patarimas ir t. t. ), nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ir kiti teisės aktai. Šio pažeidimo subjektai gali būti, pavyzdžiui, įmonės, įstaigos, organizacijos administracijos pareigūnai, struktūrinių padalinių vadovai ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjų senato 2004 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 4)

188Vertinant, ar pagrįstai Z. B. buvo skirtos griežčiausios drausminės nuobaudos – atleidimas iš darbo, apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia ir į tai, kad ieškovo padarytų darbo drausmės pažeidimų, be tų, už kuriuos jam Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-05-30 sprendimo Nr. TS-161 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8 ir 10 punktais buvo paskirtos drausminės nuobaudos – atleidimas iš darbo, buvo ir daugiau, ką patvirtina byloje esantys įrodymai: darbo grupės, sudarytos Elektrėnų savivaldybės mero 2012-04-10 potvarkiu Nr. 01V-9, 2012-04-30 išvados (t. 1, b.l. 49-58), Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-05-30 sprendimas Nr. TS-161 (t. 1, b.l. 13-17), kurio 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 ir 9 punktais konstatuotas dar šešių ieškovo darbo drausmės pažeidimų, įvertintų šiurkščiais darbo drausmės pažeidimais, padarymo faktas, už kuriuos, suėjus drausminių nuobaudų skyrimo terminui, buvo nuspręsta neskirti Z. B. drausminių nuobaudų, bet atsižvelgti į minėtuose Sprendimo punktuose nurodytas aplinkybes, kaip į aplinkybes, apibūdinančias tai, kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius Z. B. dirbo anksčiau; 2012-11-30 UAB „AD auditas“ audito ataskaita apie faktinius pastebėjimus.

189Nagrinėjamoje byloje sprendžiant Z. B. padarytų pažeidimų kvalifikavimo klausimą, t. y. ar jie kvalifikuotini kaip šiurkštūs darbo drausmės pažeidimai, kurie būtų pagrindas taikyti griežčiausią drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, aplinkybes, pagrindžiančias ieškovo nusižengimų priskyrimą prie šiurkščių darbo drausmės pažeidimų, turi įrodyti darbdavys. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. M. v. UAB „Yazaky Wiring Technologies Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-129/2008; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. C. v. Socialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje, bylos Nr. 3K-3-439/2008; kt.).

190Teisėjų kolegija įvertinusi byloje esančius įrodymus, Z. B. padarytų darbo drausmės pažeidimų pobūdį, sunkumo laipsnį, jų skaičių, pasekmes, sistemingumą, ir tai, kad pažeidimai padaryti dėl nerūpestingumo, taip pat padaryti asmens, kuriam pagal pareigas keliami didesni reikalavimai, daro išvadą, kad Z. B. padaryti darbo drausmės pažeidimai pirmos instancijos teismo pagrįstai kvalifikuoti kaip šiurkštūs ir už šiuos šiurkščius darbo drausmės pažeidimus Z. B. pagrįstai ir teisėtai 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ buvo paskirtos pačios griežčiausios drausminės nuobaudos – atleidimas iš darbo.

191Dėl darbo sutarties nutraukimo neteisėtumo

192Apeliantas kaip savarankišką pagrindą pripažinti jo darbo sutarties nutraukimą neteisėtu, grąžinti jį į buvusias pareigas ir priteisti jam vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nurodė tai, kad, darbo sutartis Nr. DS-346 su Z. B. 2012-05-31 nutraukta neteisėtai, nes, remiantis SPĮĮ 27 str. 1 d. 3 p., VšĮ Elektrėnų PSPC steigėjas yra Elektrėnų savivaldybės taryba; remiantis SPĮĮ 28 str. 6 p., teisę nutraukti darbo sutarti su juo, kaip VšĮ Elektrėnų PSPC vadovu, turi Elektrėnų savivaldybės taryba, tuo tarpu darbo sutartį su Z. B. nutraukė ne Elektrėnų savivaldybės taryba 2012-05-30 Sprendimu, o savivaldybės meras 2012-05-31, neturintis tokios teisės.

193Toks apelianto argumentas yra atmestas kaip nepagrįstas, siekiant išvengti atsakomybės.

194Sprendimą skirti Z. B. drausmines nuobaudas – atleidimą iš darbo – priėmė Elektrėnų savivaldybės taryba 2012-05-30 (Sprendimo Nr. TS-161), o ne Elektrėnų savivaldybės meras. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (VSĮ) 16 str. 3 d. 3 p. numato, kad paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija – savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų, kitų funkcijų, susijusių su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, įgyvendinimas Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. VSĮ 11 str. 2 d. nurodyta, kad savivaldybės taryba susideda iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – savivaldybės tarybos narių, pagal šio įstatymo 19 str. 1 d. savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių renka savivaldybės merą. VSĮ 16 str. 7 d. numato, kad konkrečius įgaliojimus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje, savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui arba savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) (jeigu ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos)). Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-04-29 sprendimu Nr. TS-56 (t. 1, b.l. 244) savivaldybės administracijos direktoriui yra suteikti įgaliojimai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skirti į pareigas savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir Darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų darbo santykiais, išskyrus vadovų atleidimą iš pareigų ir nuobaudų jiems skyrimą. Taigi, sprendimą atleisti VšĮ vadovą iš pareigų ir skirti jam nuobaudą gali tik savivaldybės taryba. VSĮ 20 str. 2 d. 1 p. numato, kad meras planuoja savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus. Nagrinėjamu atveju Elektrėnų savivaldybės taryba 2012-05-30 sprendimu Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ nusprendė atleisti Z. B. iš darbo už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus, o Elektrėnų savivaldybės meras, veikdamas savo įgaliojimų, jam suteiktų įstatymu, ribose, pasirašė šį sprendimą. 2012-05-31 Elektrėnų savivaldybės meras, vykdydamas Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimą, pasirašė ieškovo darbo sutartyje Nr. DS-346, t. y. įformino Z. B. atleidimą, bet ne priėmė patį sprendimą dėl jo atleidimo.

195Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad Z. B. argumentas, dėl darbo sutarties su juo nutraukimo ne Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-05-30 Sprendimu, o 2012-05-31 savivaldybės mero sprendimu, neturint tokios teisės, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi Sprendimo ir darbo sutarties pasirašymas savaime nelaikomas to sprendimo priėmimu, o tik sprendimo priėmimo fakto patvirtinimu.

196Dėl kitų reikalavimų

197Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad atmetus ieškinį dėl pagrindinių reikalavimų, t. y. dėl reikalavimų panaikinti 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ Z. B. paskirtas drausmines nuobaudas, nurodytas minėto sprendimo 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 10 punktuose, atmestini kaip išvestiniai ir kiti jo reikalavimai, t. y. reikalavimai dėl 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161 „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“ 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 ir 9 punktų panaikinimo kaip nepagrįstų ir neteisėtų, reikalavimai dėl Z. B. grąžinimo į VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareigas ir vidutinio darbo užmokesčio už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos priteisimo.

198Apelianto nurodomos aplinkybės dėl jo pastangų sumažinti VšĮ Elektrėnų PSPC išlaidas, panaikinti nereikalingas direktoriaus pavaduotojo pareigas, dėl kritikos savivaldybės tarybai dėl nepagrįstai nutraukto finansavimo, dėl pareiškimu išreikšto Z. B. kolektyvo palaikymo, pasitikėjimo ir noro kad apeliantas toliau tęstu darbus kaip VšĮ Elektrėnų PSPC direktorius yra teisiškai nereikšmingos, kadangi jos nepaneigia Z. B. padarytų šiurkščių darbo pareigų pažeidimų, įstatymų ir kitų teisės aktų nepaisymo, savavaliavimo, neteisėto nudojimosi pareigomis, siekiant gauti naudos tiek sau, tiek kitiems asmenims.

199Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad apeliacinio skundo argumentai nepripažintini pagrįstais. Pirmosios instancijos teismas atskleidė bylos esmę, teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

200Dėl papildomo sprendimo priėmimo.

201Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir teisininko laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Tuo atveju, kai bylą nagrinėjęs pirmos instancijos teismas, priimdamas sprendimą, bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo, ar paskirstymo klausimo neišsprendė, CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas suteikia galimybę jį išspręsti pirmos instancijos teismui priimant papildomą sprendimą dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva.

202Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismui, priimant 2013 m. sausio 28 d. sprendimą, nors ir buvo VšĮ Elektrėnų PSPC pareikštas prašymas priteisti iš Z. B. 3000,00 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų ir pateikti įrodymai (t. 3, b.l. 3-6, 115-116) iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, tačiau teismas priimdamas sprendimą, priteisė tik dalį išlaidų, t. y. 1500,00 Lt.

203Apeliacinės instancijos teismas remdamasis byloje esančiais įrodymais konstatuoja, kad VšĮ Elektrėnų PSPC pasinaudojo įstatyme jam suteikta teise ir 2013 m. sausio 8 d. vykusio teismo posėdžio pradžioje VšĮ Elektrėnų PSPC atstovas R. S. pareiškė prašymą priteisti iš Z. B. papildomų 1500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, susidariusių dėl VšĮ Elektrėnų PSPC interesų atstovavimo teisme bei pateikė išlaidas patvirtinančius dokumentus (t. 3, b.l. 115-116, 158-159). Šiame posėdyje Z. B. atstovas G. S. teikė klausimus, susijusius su šiuo prašymu (dėl R. M. ryšio su advokato R. S. kontora), į G. S. klausimus buvo atsakyta, ginčo dėl to nebuvo. R. S. ir jo padėjėjai R. M. išmokėtas atlygis (3000,00 Lt) už teisinę pagalbą neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

204Apelianto argumentai, kad prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas su jas pagrindžiančiais įrodymais buvo pateiktas po bylos išnagrinėjimo iš esmės atmetamas kaip nepagrįstas, kadangi remiantis byloje pateiktais įrodymais, matyti, jog prašymas su jį patvirtinančiais įrodymais buvo pateiktas prieš bylos išnagrinėjimą iš esmės (2013 m. sausio 8 d. vykusio teismo posėdžio pradžioje), teismas 2013 m. sausio 8 d. vykusio posėdžio metu prijungė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų ir jį patvirtinančius dokumentus (t. 3, b.l. 159). Tokiu pačiu būdu buvo prijungtas ir Z. B. advokato prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų ir 4 apmokėtų sąskaitų išrašai (t. 3, b.l. 158-159, 117-127). Nors prašymas su jį patvirtinančiais dokumentais buvo prijungtas prie bylos, tačiau pirmos instancijos teismas 2013 m. sausio 28 d. sprendimu išsprendė tik dalies bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą.

205Apelianto argumentas, kad prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų buvo pateiktas 2013-02-11, kai tuo tarpu byla iš esmės išspręsta 2013-01-28 vertinamas kritiškai ir atmetamas, kadangi kaip jau minėta prašymas su jį patvirtinančiais dokumentais buvo pateiktas ir prijungtas prie bylos 2013 m. sausio 8 d. vykusio teismo posėdžio pradžioje, tačiau teismui 2013 m. sausio 28 d. sprendimu pilnai neišsprendus bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimo 2013-02-11 prašymu VšĮ Elektrėnų PSPC atstovė kreipėsi į pirmos instancijos teismą dėl papildomo sprendimo priėmimo pilnai išsprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą.

206Apelianto argumentai dėl pirmos instancijos teismo motyvacijos nebuvimo priimamt papildomą sprendimą vertinami kritiškai ir atmetami, kadangi pirmos instancijos teismas motyvamo savo sprendimo pagrįstumą ir nurodė, jog 2013 m. sausio 28 d. sprendimu teismas išsprendė tik dalies bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą, vadovaujantis CPK 277 str. 1 d. 3 p. teismas dalyvaujančių asmenų prašymu gali priimti papildomą sprendimą, jeigu neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Kadangi VšĮ Elektrėnų PSPC atstovė 2013-02-11 pateikė prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo pilnai išsprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą, nors šis prašymas su jį patvirtinančiais įrodymais buvo pateiktas 2013 m. sausio 8 d. vykusio teismo posėdžio pradžioje, tačiau teismui 2013 m. sausio 28 d. sprendimu pilnai neišsprendus bylinėjimosi išlaidų klausimo, VšĮ Elektrėnų PSPC atstovė 2013-02-11 pateikė pakartotinį prašymą. Todėl teismas atsižvelgdamas į tai 2013 m. vasario 20 d. priėmė papildomą sprendimą ir VšĮ Elektrėnų PSPC prašymą (kuris pirmą kartą buvo pateiktas 2013-01-28) dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkino - priteisė ieškovui 1500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

207Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto Z. B. argumentus dėl papildomo sprendimo panaikinimo, kaip nepagrįstus ir konstatuoja, kad 2013 m. vasario 20 d. pirmosios instancijos teismo priimtas papildomas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas ir nėra jokio pagrindo jį naikinti remiantis apeliacinio skundo argumentais.

208Apeliacinį skundą atmetus, iš apelianto VšĮ Elektrėnų PSPC naudai priteistinos2 420Lt. patirtos advokato teisinės pagalbos išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą (CPK 98 str.1d.)

209Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 32 str.1d.1p.,

Nutarė

210Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimą ir 2013 m. vasario 20 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus.

211Iš Z. B. priteisti 2 420Lt VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas prašė: 1) panaikinti 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos... 5. Ieškovas nurodė, jog nuo 2004-03-03 jis ėjo VšĮ Elektrėnų pirminės... 6. Dėl Sprendimo 5.3 punktu jam paskirtos drausminės nuobaudos ieškovas... 7. Dėl Sprendimo 6.1 punktu jam paskirtos drausminės nuobaudos ieškovas... 8. Dėl Sprendimo 6.2 punktu jam paskirtos drausminės nuobaudos ieškovas... 9. Dėl Sprendimo 7 punktu jam paskirtos drausminės nuobaudos ieškovas nurodė,... 10. Dėl Sprendimo 8 punktu jam paskirtos drausminės nuobaudos ieškovas nurodė,... 11. Dėl Sprendimo 10 punktu jam paskirtos drausminės nuobaudos ieškovas nurodė,... 12. Dėl darbo sutarties nutraukimo teisėtumo ieškovas nurodė, jog, kadangi... 13. Be to, ieškovas nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos... 14. Atsakovai Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų savivaldybės taryba,... 15. Nurodė, kad drausminė atsakomybė ieškovui pagrįstai pritaikyta už šešis... 16. Atsakovas VšĮ Elektrėnų PSPC su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. Trakų rajono apylinkės teismas 2013 m. sausio 28 d. sprendimu ieškovo... 19. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad:
  1. Ieškovui... 20. DK 97 str. 2 d. įtvirtina draudimą eiti tarnautojų pareigas vienoje... 21. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje... 22. Ieškovas 2011-12-01 pasirašė 2009-12-15 darbo sutarties Nr. 206, sudarytos... 23. Kaip matyti iš Z. B. 2012-04-11 raštu pateiktų atsakymų į Elektrėnų... 24. Galiojantys įstatymai nedraudžia dirbti valstybės tarnyboje artimiems... 25. Teismas iš byloje esančių įrodymų viseto - VšĮ Elektrėnų PSPC... 26. Pagal VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų, patvirtintų Elektrėnų savivaldybės... 27. VšĮ Elektrėnų PSPC organizacinės struktūros schema, 2011-01-04 įsakymu... 28. Ieškovas nurodė, jog atlyginimas jo dukrai, VšĮ Elektrėnų PSPC... 29. Z. B. drausminė nuobauda, nurodyta 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės... 30. Pažymėjo, jog ieškovas ne tik padidino darbo užmokestį VšĮ Elektrėnų... 31. Ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovui pareigos, vadovaujantis Lietuvos... 32. Nors ieškovas VšĮ Elektrėnų PSPC dirbo pagal darbo sutartį, o ieškovo... 33. Z. B., 2011-12-01 pasirašydamas A. B. 2009-12-15 darbo sutarties Nr. 206,... 34. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes Teismas darė išvadą, kad... 35. 2) Ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161... 36. VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus Z. B. 2008-09-23 įsakymu Nr. 1-10... 37. VšĮ Elektrėnų PSPC, atstovaujamas ieškovo Z. B., sudarė rangos sutartis... 38. Ieškovas nurodė, kad dėl viešųjų pirkimų atlikimo buvo sudaryta komisija... 39. Nors teismo posėdyje liudytoju apklaustas S. T. parodė, kad Z. B. jam... 40. VPĮ 9 str. 2 d. numato, kad perkančioji organizacija neturi teisės skaidyti... 41. Ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161... 42. Teismas nustatė, kad eškovo sudarytos rangos sutartys 2012-03-09 Nr. 12-2 ir... 43. Ieškovas 2012-04-11 raštu pateiktuose atsakymuose į pateiktus klausimus... 44. Be to, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo... 45. Ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161... 46. Ieškovas nurodė, kad jis atostogavo tik kaip VšĮ Elektrėnų PSPC... 47. Ieškovas nurodė, jog S. N. buvo pirmą kartą paskirta į tokias pareigas,... 48. Ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161... 49. VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų, patvirtintų Elektrėnų savivaldybės tarybos... 50. Ieškovas nurodė, jog būdamas atostogose kaip VšĮ Elektrėnų PSPC... 51. Kaip pasisakyta dėl drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų... 52. Nors ieškovas nurodė, jog tarnybinį transportą ir degalus naudojo vykdamas... 53. Ieškovui 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-161... 54. Teismas nustatė, kad pagal DK 144 str. 1 d., darbo laikas negali būti... 55. Teismas, vertindamas ar pagrįstai ieškovui buvo skirtos griežčiausios... 56. Po sprendimo priėmimo atsakovas VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos... 57. Trakų rajono apylinkės teismas 2013m. vasario 20 d. papildomu sprendimu... 58. Trakų rajono apylinkės teismas nustatė, kad 2013 m. sausio 28 d. sprendimu... 59. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 60. Apeliaciniais skundais ieškovas Z. B. prašė panaikinti Trakų rajono... 61. Atsakovas apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:... 62. 1) Nagrinėdamas drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų... 63. Byloje nustatyta, kad ieškovas, 2011-12-01 pasirašydamas 2009-12-15 darbo... 64. Esminis (ir vienintelis) pažeidimo kvalifikavimo kaip „šiurkštaus“... 65. VPIDĮ 22 str. 3 d. nustatyta, kad, jeigu yra gauta pagrįsta informacija apie... 66. 2) Nagrinėdamas drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų... 67. Pagal VšĮ Elektrėnų PSPC Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių,... 68. Teismas nustatė, kad rangos darbų sutarčių, sudarytų nuo 2011-01-01 iki... 69. Ieškovas, veikdamas kaip pirkimo organizatorius, atliko viešuosius pirkimus... 70. Byloje nekilo ginčo ir atsakovai neįrodinėjo, kad pasirašant rangos... 71. Aptariamoji drausminė nuobauda ieškovui buvo skirta už VPĮ 3 str. 1 ir 2 d.... 72. 3) Teismas nustatė, jog drausminė nuobauda, nurodyta 2012-05-30 Elektrėnų... 73. Ieškovas nesutinka su teismo išvadomis, jog pažeidimo kvalifikavimo kaip... 74. Aptariamoji drausminė nuobauda Ieškovui buvo skirta VPIDĮ 3 str. 1 p. ir 2... 75. 4) Teismas neteisingai vertino, kad drausminė nuobauda, nurodyta 2012-05-30... 76. Dirbdamas atostogų metu Ieškovas neprašė ir negavo už tai papildomo... 77. 5) Teismas neteisingai vertino drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30... 78. Byloje buvo nustatyta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC lokaliniais teisės aktais... 79. Ieškovas nesutinka su teismo išvada, kad ieškovo paaiškinimai, jog... 80. Jeigu teismas būtų, remdamasis byloje esančiais įrodymais, konstatavęs... 81. Aptariamoji drausminė nuobauda Ieškovui buvo skirta VPIDĮ 3 str. 6 p.... 82. 6) Teismas nepagrįstai konstatavo, kad drausminė nuobauda, nurodyta... 83. Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą teigti, kad pirmosios instancijos... 84. 7) Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 27... 85. 8) Teismas visiškai nevertino įrodymų, patvirtinančių ieškovo... 86. 9) Teismas buvo visiškai išsprendęs bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 87. Atsiliepimais į apeliacinius skundus atsakovai Elektrėnų savivaldybė,... 88. Su apeliacinių skundų argumentais nesutiko, nes:... 89. 1) Ieškinyje ir apeliaciniame skunde teigiama, kad šis pažeidimas savo... 90. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (VSĮ) 16 str. 2 d. 19 p.... 91. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje... 92. Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 18... 93. 2) Z. B. aiškindamasis darbų pirkimų aplinkybes nepateikė jokios... 94. Ieškovas buvo pagrįstai nubaustas atleidimu iš pareigų už tai, kad... 95. VSĮ 29 str. 8 d. 1 p. numato, kad savivaldybės administracijos direktorius... 96. Nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, kad Elektrėnų savivaldybė... 97. 3) Teisėje galioja principas, kad iš neteisės negali atsirasti teisė,... 98. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-04-29 sprendimu Nr.TS-56 (atsiliepimo į... 99. 4) Darbas atostogų metu vienareikšmiškai darbo teisės specialistų buvo... 100. 5) Steigėjo patvirtintų VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų (atsiliepimo į... 101. 6) Iš ieškovo darbo sutarties matyti, kad ieškovas nuo 2004-06-01... 102. 7) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 3 d. 3 p. numato... 103. 8) Pagal CPK 277 str. 1 d. 3 p. teismas turėjo teisinį ir faktinį pagrindą... 104. Atsiliepimu į apeliacinius skundus atsakovas VšĮ Elektrėnų pirminės... 105. Nurodo, jog VPIDĮ 2 str. 1 d. numatyta, kad dirbančiais valstybės tarnyboje... 106. Iš Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 19 p. ir 3 d.... 107. Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo... 108. Keisdamas darbo sutarties Nr. 206 sąlygas ir padidindamas darbo užmokestį,... 109. Pagal VšĮ Elektrėnų PSPC Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir... 110. Nepaisant Ieškovo tvirtinimų, jog darbai buvo nupirkti ir atlikti už rinkoje... 111. Ieškovas, sudarydamas su A. B. sutuoktiniu E. B. rangos sutartis dėl patalpų... 112. Atostogų metu neturėdamas įgaliojimų, direktoriaus pareigas ieškovas... 113. Ieškovas ne darbovietės reikmėms naudojo tarnybinį transportą ir įstaigos... 114. Įgalioti asmenį sudaryti su darbuotoju sutartį, darbdaviui teisę suteikia... 115. Atsakovo VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras atstovas... 116. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 117. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 118. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo,... 119. Drausminės atsakomybės pagrindas yra darbo drausmės pažeidimas, t. y. darbo... 120. Darbuotojui teisme ginčijant jam paskirtą drausminę nuobaudą, pareiga... 121. Teisėjų kolegija pažymi, kad vienas darbo drausmės pažeidimo sudedamųjų... 122. Esant ginčui dėl drausminės nuobaudos pagrįstumo, teismai privalo rinkti,... 123. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos... 124. Dėl drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės... 125. DK 97 str. 2 d. yra įtvirtintas draudimas eiti tarnautojų pareigas vienoje... 126. Nagrinėjamoje byloje iš Z. B. 2012-04-11 raštu pateiktų atsakymų į... 127. Galiojantys įstatymai draudžia artimų giminaičių darbą valstybės... 128. Nagrinėjamoje byloje iš VšĮ Elektrėnų PSPC organizacinės struktūros... 129. Iš byloje esančių VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų, patvirtintų Elektrėnų... 130. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC organizacinės... 131. Iš byloje esančios 2009-12-15d. darbo sutarties su A. B. sudarymo fakto... 132. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Z. B. ne tik padidino darbo... 133. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė Z. B. atstovo argumentą dėl... 134. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Z. B., 2011-12-01 pasirašydamas A. B.... 135. Dėl drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės... 136. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau -VPĮ) 3 str. 1 d.... 137. Iš byloje esančių VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus Z. B. 2008-09-23... 138. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC, atstovaujamas Z.... 139. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą... 140. Dėl drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės... 141. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad VšĮ Elektrėnų PSPC, atstovaujamas Z.... 142. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Z. B. sudarytos rangos... 143. Iš byloje 2012-04-11 raštu Z. B. pateiktų atsakymų Elektrėnų... 144. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje... 145. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje... 146. Pirmos instancijos teismas teisingai ir pagrįstai nustatė, kad Z. B.... 147. Pirmos instancijos teismas pagrįstai atmetė apelianto argumentą kaip... 148. Pirmos instancijos teismas teisingai aiškino, kad pažeidžiant galiojančius... 149. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą... 150. Dėl drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės... 151. VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pareiginių nuostatų (t. 1, b.l. 128-130)... 152. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Z. B. atostogos suteiktos Elektrėnų... 153. Iš byloje pateiktų įrodymų - 2012-01-02 medicininių instrumentų... 154. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2012-01-02 iki... 155. Pirmos instancijos teismas pagrįstai atmetė Z. B. argumentus kuriais jis... 156. Pirmosios instantijos teismas pagrįstai kritiškai vertino Z. B. argumentus,... 157. Nors Z. B. nurodė, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekse nėra straipsnių,... 158. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą... 159. Dėl drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės... 160. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje... 161. VšĮ Elektrėnų PSPC įstatų, patvirtintų Elektrėnų savivaldybės tarybos... 162. Byloje nustatyta, kad nuo 2012-01-02 iki 2012-03-01 Z. B. kaip VšĮ... 163. Iš byloje esančios UAB „Vamako“ pažymos nustatyta, kad 2012-02-13 VšĮ... 164. VšĮ Elektrėnų PSPC vidaus tvarkos taisyklių, 2001 m. patvirtintų... 165. VšĮ Elektrėnų PSPC atstovė D. Sekonaitė teismo posėdyje paaiškino (t.... 166. Nors Z. B. nurodė, jog tarnybinį transportą ir degalus naudojo vykdamas... 167. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju A. B., gyvenantis Vilniuje, parodė, kad... 168. Pirmos instancijos teismas pagrįstai liudytojo A. B. parodymus vertino... 169. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų: 2012-02-11 PVM sąskaitos-faktūros... 170. Vadovaujantis teismų praktika pažymėtina, kad pagal einamas pareigas... 171. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada,... 172. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje esantys degalų ir automobilio... 173. Dėl drausminės nuobaudos, nurodytos 2012-05-30 Elektrėnų savivaldybės... 174. DK 144 str. 1 d. nustatyta, kad darbo laikas negali būti ilgesnis kaip... 175. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Z. B. VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriumi... 176. Taip pat nustatyta, kad Z. B. VšĮ Elektrėnų PSPC šeimos gydytoju dirba... 177. Z. B. nurodė, kad jo darbas apmokamas ne už valandas ar etatą, o už... 178. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad Z. B. nurodyta aplinkybė, jog nuo... 179. Iš byloje esančios 2008-10-01 darbo sutarties Nr. 197 3 p. (t. 1, b.l.... 180. Iš byloje esančių VšĮ Elektrėnų PSPC 2012 m. darbuotojų grafikų... 181. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada,... 182. Dėl drausminių nuobaudų kvalifikavimo ir įrodymų vertinimo... 183. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas reglamentuojamas DK 235 straipsnyje,... 184. Pagal DK 235 str. 2 d. 4 p. šiurkščiu darbo pareigų pžeidimu laikomas... 185. Darbuotojo pasinaudojimas pareigomis, siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar... 186. Savavaliavimo sąvoka DK ir kituose darbo įstatymuose nėra atskleista.... 187. Biurokratizmas aiškintinas kaip atitinkamas pareigas einančio ir... 188. Vertinant, ar pagrįstai Z. B. buvo skirtos griežčiausios drausminės... 189. Nagrinėjamoje byloje sprendžiant Z. B. padarytų pažeidimų kvalifikavimo... 190. Teisėjų kolegija įvertinusi byloje esančius įrodymus, Z. B. padarytų... 191. Dėl darbo sutarties nutraukimo neteisėtumo... 192. Apeliantas kaip savarankišką pagrindą pripažinti jo darbo sutarties... 193. Toks apelianto argumentas yra atmestas kaip nepagrįstas, siekiant išvengti... 194. Sprendimą skirti Z. B. drausmines nuobaudas – atleidimą iš darbo –... 195. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada,... 196. Dėl kitų reikalavimų ... 197. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada,... 198. Apelianto nurodomos aplinkybės dėl jo pastangų sumažinti VšĮ Elektrėnų... 199. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad... 200. Dėl papildomo sprendimo priėmimo.... 201. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šaliai, kurios naudai... 202. Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismui, priimant 2013 m. sausio 28... 203. Apeliacinės instancijos teismas remdamasis byloje esančiais įrodymais... 204. Apelianto argumentai, kad prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas su jas... 205. Apelianto argumentas, kad prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų buvo pateiktas... 206. Apelianto argumentai dėl pirmos instancijos teismo motyvacijos nebuvimo... 207. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto Z. B. argumentus dėl... 208. Apeliacinį skundą atmetus, iš apelianto VšĮ Elektrėnų PSPC naudai... 209. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 210. Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimą ir 2013 m.... 211. Iš Z. B. priteisti 2 420Lt VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros...