Byla B2-1361-254/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Krum“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Continentals Investment Group“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi uždarosios akcinės bendrovės „Tumita“ ir uždarosios akcinės bendrovės „InDebt“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Krum“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Continentals Investment Group“,

Nustatė

2UAB „Tumita“ kreipėsi į teismą su pareiškimu (b. l. 3-5) iškelti bankroto bylą UAB „Krum“ Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte nurodytu pagrindu. Bankroto administratore prašė skirti UAB „Orinata“. Nurodė, kad atsakovė nuo 2012 m. lapkričio mėnesio visiškai neatsiskaito pagal dvi 2007 m. gruodžio 3 d. tarp šalių sudarytas sutartis dėl negyvenamųjų patalpų bei gamybinių įrengimų nuomos. Pareiškimo padavimo dienai skola yra 170 247 Lt. Į raginimus susimokėti skolą atsakovė nereaguoja.

3UAB „InDebt“ kreipėsi į teismą su pareiškimu (b. l. 52-56) iškelti bankroto bylą UAB „Krum“ Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte nurodytu pagrindu. Bankroto administratore prašė skirti UAB „Ius Positivum“. Nurodė, kad 2012 m. spalio 31 d. Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. INDEBT/12/10/31-02 pagrindu iš UAB „Leipurin“ įgijo reikalavimo teisę į UAB „Krum“ 66 044,10 Lt skolą ir 4 627,60 Lt delspinigių. Nurodė, kad atsakovė skolos nėra sumokėjusi.

4UAB „Continentals Investment Group“ pateikė teismui prašymą įtraukti ją į UAB „Krum“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Atsakovės administratore skirti prašė UAB „Restrus“. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas susidarė 2011 m. gegužės 26 d. Paskolos sutarties pagrindu, pagal kurią UAB „Continentals Investment Group“ suteikė UAB „Krum“ 87 000 Eur (ekvivalentas litais – 300 393,60) paskolą. Gautą paskolą atsakovė įsipareigojo grąžinti dalimis, tačiau 2012 m. spalio 23 d. skoliniai atsakovės įsipareigojimai siekė 416 835,27 Lt.

5UAB „Krum“ direktorius ir akcininkas Š. I. atsiliepime į pareiškimus (b. l. 115-116) nurodė, kad bendrovė nuo 2012 metų dirbo nuostolingai, o nuo 2012 m. rugsėjo mėn. jos veikla buvo visiškai sustabdyta. Su atsiliepimu pateikė bendrovės 2012 metų finansinės atskaitomybės dokumentus.

6Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinami.

7Pareiškimai paduoti laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

8Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

92012 m. gruodžio 31 d. balanso (b. l. 127) duomenimis UAB „Krum“ balansinė turto vertė yra 788 543 Lt, tame tarpe ilgalaikis turtas – 0 Lt, trumpalaikis turtas: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 202 446 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 574 083 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 14 Lt, kitas trumpalaikis turtas – 12 000 Lt. UAB „Krum“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekia 995 850 Lt, kuriuos sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Pradelsti įsipareigojimai kreditoriams pagal direktoriaus pateiktą kreditorių sąrašą sudaro 943 213,67 Lt (b. l. 129-130), tame tarpe įsiskolinimas VSDFV – 19 906,70 Lt (b. l. 39). Iš 2012 m. gruodžio 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2012 metais bendrovė patyrė 473 539 Lt nuostolių (b. l. 128). VĮ Registrų centro NTR bei VĮ „Regitra“ duomenimis bendrovė nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi (b. l. 37, 38). Bankroto bylos iškėlimo dienai teismuose UAB „Krum“ iškeltų bylų dėl įsiskolinimų nėra.

10Teismas, atsižvelgęs į byloje esančius rašytinius įrodymus, sprendžia, kad UAB „Krum“ nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, t. y. yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

11Spręsdamas UAB „Krum“ administratorės paskyrimo klausimą, teismas vertina kreditorių pasiūlytas administratorių kandidatūras. UAB „Tumita“ pasiūlė bendrovės administratore skirti UAB „Orinata“, UAB „InDebt“ – UAB „Ius Positivum“, UAB „Continentals Investment Group“ – UAB „Restrus“. Pareiškėjos pateikė teismui visus siekiant administruoti bankrutuojančią įmonę administratoriams privalomus pateikti dokumentus. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2013-01-17 raštu Nr. (6.20) A2-197, 2013-01-24 raštu Nr. (6.20) A2-300 ir 2013-01-30 raštu Nr. (6.20) A2-364 su pasiūlytomis administratorių kandidatūromis sutiko. Duomenų, kad siūlomos administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi, tačiau skirdamas administratorių privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar atsakovės kreditorės pasiūlytos bankroto administratorės paskyrimas nesudarytų prielaidų sukliudyti išaiškinti bankroto tikrąsias priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus (ĮBĮ 11 str.).

12Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuomonės, jog tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas ar savininkas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovo vadovo (savininko) siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad įmonės vadovas (savininkas) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1822/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2222/2011; 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1231/2012, 2012 m. spalio 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1708/2012). Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Krum“ direktorius ir vienintelis akcininkas Š. I. yra ir pareiškėjos šioje byloje UAB „Tumita“ direktorius. Todėl atsižvelgdamas į nurodytą teisminę praktiką, teismas sprendžia, jog siekiant užtikrinti UAB „Krum“ ir jos kreditorių teises bei teisėtus interesus, UAB „Orinata“ kandidatūra atmestina.

13Iš UAB „Krum“ direktoriaus teismui pateiktų bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad atsakovė pripažįsta UAB „InDebt“ 66 044,09 Lt skolą, tačiau UAB „Continentals Investment Group“ su jos pareiškime nurodyta 416 835,27 Lt skola nėra įtraukta į atsakovės pateiktą kreditoriams pradelstų įsipareigojimų sąrašą. Kaip nurodo pati kreditorė, Vilniaus komerciniame arbitražo teisme šiuo metu yra sprendžiamas ginčas dėl šios skolos priteisimo. Iš byloje pateikto UAB „Krum“ kreditorių pradelstų įsipareigojimų sąrašo matyti, kad UAB „Continentals Investment Group“ yra didžiausią reikalavimą turinti kreditorė, tuo tarpu UAB „InDebt“ reikalavimas nors ir nėra mažiausias, tačiau ženkliai mažesnis nei UAB „Continentals Investment Group“. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai laikosi aiškinimo, jog didžiausią kreditorinį reikalavimą turinčio kreditoriaus sprendimai gali įtakoti administratoriaus veiklą, nes ĮBĮ esminę reikšmę, sprendžiant svarbiausius bankroto proceso klausimus, suteikia kreditoriams, o ne administratoriui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 7 d. nutartis civ. b. Nr. 2-816/2013). Todėl sprendžiant dėl šių dviejų administratorių kandidatūros ir atsižvelgiant į nurodytą teisminę praktiką bei siekiant sklandžios bankroto procedūrų eigos, teismas pripažįsta UAB „Ius Positivum“ tinkamesne kandidatūra vykdyti UAB „Krum“ bankroto procedūras ir ši teismo paskirta administratorė užtikrins bankrutuojančios bendrovės kreditorių ir pačios bendrovės teisėtų interesų apsaugą.

14Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

15iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Krum“ (juridinio asmens kodas 301300719, buveinės adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Naujoji g. 124-1) bankroto bylą.

16Uždarosios akcinės bendrovės „Krum“ administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Ius Positivum“ (juridinio asmens kodas 302318410, reg. adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 7, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 141).

17Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

18Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Krum“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, pareiškėjoms, atsakovei, trečiajam asmeniui ir administratorei.

20Pavesti administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jai taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. UAB „Tumita“ kreipėsi į teismą su pareiškimu (b. l. 3-5) iškelti... 3. UAB „InDebt“ kreipėsi į teismą su pareiškimu (b. l. 52-56) iškelti... 4. UAB „Continentals Investment Group“ pateikė teismui prašymą įtraukti... 5. UAB „Krum“ direktorius ir akcininkas Š. I. atsiliepime į pareiškimus (b.... 6. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinami. ... 7. Pareiškimai paduoti laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 8. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 9. 2012 m. gruodžio 31 d. balanso (b. l. 127) duomenimis UAB „Krum“... 10. Teismas, atsižvelgęs į byloje esančius rašytinius įrodymus, sprendžia,... 11. Spręsdamas UAB „Krum“ administratorės paskyrimo klausimą, teismas... 12. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuomonės, jog tuo... 13. Iš UAB „Krum“ direktoriaus teismui pateiktų bendrovės finansinės... 14. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5... 15. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Krum“ (juridinio asmens kodas... 16. Uždarosios akcinės bendrovės „Krum“ administratore paskirti uždarąją... 17. Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 18. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Krum“ valdymo organai nė... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 20. Pavesti administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...