Byla 2-269-723/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas V. A.,

2sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei adv. Rimai Žiautienei,

4atsakovo atstovui E. M.,

5teismo posėdžio metu išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo vykdančio individualią veiklą D. V. ieškinį atsakovui UAB „Karbonita“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6ieškovas D. V., vykdantis individualią veiklą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Karbonita“ 15 028,20 Eur skolos, metines palūkanas nuo 2015-06-24 už 15 028,20 Eur sumą, metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 16-19). Dublike ieškovas patikslino reikalavimus, o būtent dalies dėl 1 000,00 Eur skolos atsisakė, dar 1 000,00 Eur suma sumažino reikalavimą ir prašo teismą priteisti iš atsakovo 13 028,20 Eur skolos bei palūkanas nuo šios sumos (b.l. 71-75).

7Ieškinyje nurodė, kad ieškovas D. V. pagal žodinę sutartį su atsakovo direktoriumi E. M. susitarė ir 2015 m. gegužės 24 d. pardavė 540 kubinių metrų pjautų skaldytų mišrių malkų po 23 eurus už kubinį metrą. Malkas nuvežė į atsakovo nurodytą vietą – Vilniaus rajono Visalaukės kaimą, jas priėmė atsakovo direktorius. Ieškovas atsakovui išdavė PVM sąskaitą faktūrą Serija DV Nr. 26, kurioje nurodyta: prekės pavadinimas – mišrios malkos pjautos skaldytos, mato vienetas – kubinis metras, kiekis – 540 kubinių metrų, kaina – 23 EUR, suma – 12420 Eur, PVM – 21%, – 2608,2 Eur, mokėjimo suma – 15028,2 U. P. išdavė D. V., o jas priėmė E. M.. Atsakovas su ieškovu iki šiol neatsiskaitė. Iki ieškovo kreipimosi į teismą atsakovas neteikė pretenzijų dėl prekių kokybės, kiekio ar komplektiškumo. Jeigu sutartis jau pradėta vykdyti, laikoma, kad ji sudaryta dėl tokio daiktų kiekio, kiek jų pirkėjas faktiškai priėmė (CK 6.239 str. 1 d.). Ieškovas net 37 kartus kreipėsi į atsakovą telefonu, prašydamas atsiskaityti už pateiktas prekes, tačiau tai rezultatų nedavė. Nesant tarp šalių sudarytos rašytinės pirkimo-pardavimo sutarties laikytina, kad nebuvo galiojančio rašytinio šalių susitarimo dėl apmokėjimo už prekes terminų ir todėl taikytini įstatymų nustatyti terminai. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas reglamentuoja, kad ūkio subjektai, sudarę tarpusavyje komercinę sutartį, kurioje nėra nustatyta atsiskaitymo data, turi laikytis 30 kalendorinių dienų mokėjimo laikotarpio. Prekės pagal sąskaitą faktūrą atsakovui buvo pateiktos sąskaitos faktūros išrašymo dieną – 2015 metų gegužės 24 d., todėl atsiskaitymas už jas turėjo būti baigtas 2015 metų birželio 23 d. 2015 m. birželio mėnesį galiojo 9,17 Eur palūkanų norma, o liepos mėn. palūkanų norma buvo 9,21 Eur. Šalys nėra sudariusios rašytinės sutarties, kurioje būtų aptarta palūkanų mokėjimo tvarka, todėl taikytinas įstatymų nustatytas palūkanų dydis. Dėl šios priežasties ieškovas remiasi Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymu ir prašo iš atsakovo priteisti metines palūkanas nuo 2015-06-24 iki 2015‑06‑30 taikant 9,17 Eur palūkanų normą ir metines palūkanas nuo 2015 metų liepos 1 d. taikant 9,21 Eur palūkanų normą už 15 028,2 Eur sumą, taip pat palūkanos nuo bylos iškėlimo momento iki tol, kol bus visiškai įvykdytas teismo sprendimas, taikant 9,21 EUR palūkanų normą.

8Atsakovas UAB „Karbonita“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (b.l. 58-62). Nurodė, kad ieškovo PVM sąskaita faktūra Serija DV Nr. 26 pateikta atsakovui neatitiko faktinių nurodytų prekių (mišrios malkos) kiekio ir kokybės. Tai buvo pastebėta jau po prekių iškrovimo. Patikrinus priimtas malkas paaiškėjo, kad jų kiekis buvo ženkliai mažesnis nei nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje, tai pat kokybė neatitiko aptartų su kreditoriumi tokio tipo prekėms keliamų reikalavimų. Pagal žodinį susitarimą tarp šalių, bei sąskaitą faktūrą ieškovas turėjo pateikti atsakovui 540 kubinių metrų pjautų ir skaldytą mišrios medienos (beržas, alksnis, pušis) malkų, tačiau tik iškrovus medieną ir apžiūrėjus malkas buvo pastebėta, kad didelę dalį pristatytos medienos sudaro smukūs lazdynai, o ne beržo ir alksnio malkos, mediena tai pat nebuvo skaldyta. Tapo akivaizdžiai aišku, kad smulkių lazdyno žabų mišinys su neskaldytomis spygliuočių malkomis negali kainuoti tiek, kiek buvo žodiniu susitarimu sutarta mokėti už medieną, kuri turėjo būti alksnio ir beržo skaldytos malkos. Patikrinus buvo nustatyta, kad medienos kiekis galėjo būti apie 490 kubinių metrų. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes atsakovo direktorius E. M. ne kartą bandė tartis su D. V., siūlydamas sumažinti nekokybiškos medienos kainą iki protingos rinkos kainos ir apmokėti už kubinį metrą ne 23,00 Eur, o 19,00 Eur, tai pat atsižvelgiant į realų medienos kiekį (490 kubinių metrų) sumažinti mokėjimą iki 9310,00 Eur (490 kubinių merų x 19,00 Eur). Vykdant savo įsipareigojimus, pagal žodinį susitarimą UAB „Karbonita“ atliko du dalinius mokėjimus ieškovui, 2015-06-04 pervedė 1000 Eur ir 2015-10-06 dar 1000 Eur, tačiau ieškovas ieškinyje apie šiuos mokėjimus neužsiminė. Ieškovo prašymas ieškinyje priteisti palūkanas nuo visos ieškinio sumos (15028,2 Eur) yra atvirai nesąžiningas, nes parduotų prekių vertė dėl jų kiekybinių ir kokybinių savybių yra žymiai mažesnė, atsakovo nuomone – 9310,00 Eur, tai pat iš šios sumos turėtų būti atimtina 2000,00 Eur, kuriuos UAB „Karbonita“ atliko kaip dalinius mokėjimus. Todėl, atsižvelgiant į šias aplinkybes suma, nuo kurios galėtų būti skaičiuojamos įstatymo numatytos palūkanos, turėtų būti nedidesnė kaip 7310,00 Eur.

9Ieškovas D. V. dublike (b.l. 71-75) pripažino, jog atsakovas UAB „Karbonita“ iš tiesų 2015-06-04 ir 2015-10-06 pervedė i sąskaitą po 1000 Eur. Išaiškėjus šioms aplinkybėms ieškovas ieškinio dalies dėl 1000 Eur atsisako, o 1000 Eur sumažina ieškinio reikalavimą ir prašo teismą priteisti iš atsakovo 13 028,20 Eur. Atsakovo teiginiai nepagrįsti jokiais įrodymais. Jo manymas, kad medienos kiekis neatitiko nurodyto kiekio sąskaitoje faktūroje, nėra įrodymas. Teiginys, kad medienos galėjo būti apie 490 kubinių metrų, tokio fakto nepatvirtina. Atsakovo pateiktos nuotraukos nepatvirtina sąsajos su ieškiniu, nes nėra aišku, nei kokioje vietoje malkų krūva nufotografuota, nei kam jos priklauso ar priklausė, nėra aišku kada fotografuota. Atmestinas kaip nepagrįstas jokiais įrodymais ir atsakovo teiginys, kad dėl nekokybiškos ieškovo pateiktos medienos iš dalies sutriko UAB „Karbonita“ vykdoma veikla ir įmonė negalėjo pilnai įvykdyti savo įsipareigojimų užsakovams, todėl sutriko produkcijos pardavimas ir tiekimas, o kartu ir atsiskaitymai su medžiagų tiekėjais. Tas faktas, kad atsakovas pastebėjęs, jog mediena neatitinka sutarto kiekio ir kokybės, bet dėl to nereiškė jokių pretenzijų, rodo, kad jis elgėsi aplaidžiai. Atsakovo aplaidus elgesys prieštarauja protingumo, sąžiningumo kriterijams ir principams, išdėstytiems CK 1.5 straipsnyje. Atsakovo prašymas sumažinti mokėjimą iki 9310,00 Eur (490 kubinių metrų x 19,00 Eur) yra nepagrįstas ir atmestinas. Palūkanas prašo priteisti už 13 028,20 Eur sumą.

10Atsakovas UAB „Karbonita“ triplike nurodė, kad realus atvežtų malkų kiekis buvo apie 490 kubinių metrų. Mediena buvo vežama, ne per vieną kartą 2015-05-24, o nuo 2015 metų gegužės mėnesio pradžios iki 2015-05-24, maždaug per dešimt ar daugiau kartų, todėl ir nebuvo galimybės tiksliai nustatyti ir dokumentuose užfiksuoti realaus medienos kiekio. Dėl medienos kokybės, neskaidytų rąstų ir kiekio atsakovas daug kartų bandė žodžiu tartis su ieškovu, tačiau derybos rezultatų nedavė. Kadangi pati sutartis dėl medienos tiekimo tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta žodžiu, tai pasitikėdamas ieškovu, atsakovas kilusius nesutarimus dėl medienos kokybės, kiekio ir apmokėjimo tai pat mėgino spręsti žodžiu. Dėl nuotraukų pažymėjo, kad nesunkiai, naudojantis bet kurią nuotraukų redagavimo kompiuterine programa, patikrinus nuotraukos failo meta duomenis, galima matyti, kad nuotraukų padarymo datos yra nuo 2015-05-05 iki 2015-05-24, tai yra būtent tas laikotarpis, kai mediena buvo vežama į UAB „Karbonita“ teritoriją. Tuo laikotarpiu iš kitų tiekėjų mediena nebuvo perkama, teritorijoje buvo tik iš D. V. gauta mediena. D. V. medieną atvežęs miškovežis, medienos iškrovimo metu kliudė ir nutraukė elektros laidus esančius atsakovo teritorijoje ir pradinis šių nuotraukų darymo tikslas buvo užfiksuoti elektros laidų nutraukimo faktą, kviečiant AB LESTO specialistus. Tikėdamasis geranoriškai išspręsti kilusius nesutarimus dėl medienos kainos, kokybės ir kiekio atsakovas atliko dalinius mokėjimus už medieną ir pradėjo medieną naudoti gamyboje, ilgainiui tikėdamasis, kad ieškovas būdamas sąžiningas verslo partneris protingai sumažins nekokybiškų prekių kainą iki abipusiai priimtino dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad nekokybiškos ir aptarto kiekio nesudarančios medienos pristatymas tiesiogiai sąlygojo atsakovo materialinius nuostolius, netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesas, jos gali ir turėtų būti sumažintos iki protingos sumos.

11Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė adv. R. Ž. prašė ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad niekuo nėra pagrįsti argumentai, kad pateikta mediena neatitiko sutarto kiekio ir kokybės. Atsakovas nėra pateikęs jokių pretenzijų, prieštaravimų ar aktų dėl neatitikimų medienos, kuri nurodyta sąskaitoje faktūroje. Pateiktas malkas priėmė atsakovo direktorius, yra jo paties parašas sąskaitoje faktūroje. Palūkanas prašo priteisti nuo 2015-06-24 iki 2015-06-30, taikant 9,17 Eur palūkanų normą ir metines palūkanas nuo 2015-07-01 taikant 9,21 Eur palūkanų normą, taip pat metines palūkanas nuo teismo sprendimo priėmimo iki jo įvykdymo.

12Atsakovo atstovas E. M. su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad iš ieškovo negavo nei vienos suskaldytos malkos, didžioji dalis buvo ne alksnio ar beržo malkos, o įvairios kitokios – lazdynai, drebulės, pušys. Visos jos buvo neskaldytos ir atvežtos standartiniu miškovežiu, 3 metrai ilgio. Su miškovežiu neįmanoma atvežti skaldytų malkų. Malkas nufotografavo, nes jų iškrovimo metu miškovežis nutraukė laidus ir teko kviesti „Lesto“. Atsakovas užsiima medžio anglies gamyba iš medienos. Mediena priėmė ne pirmą kartą. Pretenzijos buvo pareikštos žodžiu. Neginčija, kad dalis sąskaitos yra neapmokėta. Ginčija sumą, nes prekės nebuvo tokios kaip pasirašyta dokumentuose. Neskaldytos medienos kubatūra yra matuojama miškovežyje, išmatuojant aukštį, ilgį, plotį ir dauginant iš sutarto tankio koeficiento, 0,6 berods. Jų darbuotojas tai atliko ir jam pranešė kiekį priimtos medienos. Tokiu būdu ir buvo nustatyta, kad pristatyta 490 kubinių metrų. Akto nerašė. Buvo sudaryta žodinė sutartis. Malkos pateiktos važtaraščio pagrindu. Tada turėjo ateiti sąskaita faktūra originalas. Jie sumokėjo 2 000,00 Eur pagal sąskaitas faktūras pagal pateiktą medieną. Dalį apmokėjo. Atsakovas turėtų sumokėti tik triplike nurodytą likusią skolą – apie 7 310,00 Eur.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14LR Civilinio proceso kodekso 12 str. nustato, kad civilines bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Analogiška norma įtvirtinta ir Teismų įstatymo 34 straipsnio pirmojoje dalyje, taip pat Lietuvos A. T. praktikoje „<....> civilinės bylos teismuose nagrinėjamos taikantis ginčo šalių rungimosi principo“ (2002 m. birželio 19 d. LAT nutartis, civ.b. Nr.3K-3-878/2002). LR CPK 42 straipsnio 1 dalyje, 46 straipsnio 2 dalyje, 47 straipsnio 2 dalyje, 50 straipsnyje ir 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę teikti teismui įrodymus. Pagal LR CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (LR ( - ) straipsnis). Taigi, įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga (LAT Senato nutarimu Nr. 51 patvirtinta Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Civilinio proceso kodekso normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, apžvalga). Lietuvos A. T. taip pat pažymi, kad „Įstatymų leidėjas nustatė ne tik įrodinėjimo pareigą (onus probandi), bet ir jų paskirstymo taisykles. Pačios bendriausios šių pareigų paskirstymo taisyklės yra suformuluotos LR CPK 12, 178 ir 179 straipsniuose. Įrodinėjimo pareiga pagal šias taisykles tenka tam, kas teigia - ieškovui reikia įrodyti ieškinio <...> faktinį pagrindą“.

15Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Taigi pagal šią įstatymo normą įrodinėjimo tikslas yra ne tam tikrų aplinkybių tikėtinas buvimas ar nebuvimas, bet teismo ištirtų įrodymų vertinimo suformuotas teismo įsitikinimas.Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,E. G.“ v. UAB ,,Kleta“, bylos Nr. 3K-3-265/2011; 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gembės statyba“ v. UAB „Filipopolis“, L. Ž., V. Ž., bylos Nr. 3K-3-423/2011; 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (teisių ir pareigų perėmėjas – AB „LESTO“ v. religinės bendruomenės Meditacijos centras „Ojas“, bylos Nr. 3K-3-415/2011).

16Įrodymų vertinimas civilinėje byloje yra grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai byloje esančių įrodymų įvertinimo pagrindu įsitikinama dėl šių aplinkybių egzistavimo ir išvadą dėl tokių aplinkybių egzistavimo teismas gali daryti tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina, kad atitinkamas faktas buvo, negu nebuvo. Tokia taisyklė yra suformuota Lietuvos A. T. praktikoje (Lietuvos A. T. m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-462; 2007 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-558/2007.)Tokiu būdu akivaizdu,kad minėta teismų praktikai išliko nuosekli ir yra taikoma pakankamai seniai.

17Bylos nagrinėjimo metu ieškovas atsisakė nuo pareikšto ieškinio dalyje dėl 2 000,00 Eur skolos priteisimo ir prašė šioje dalyje civilinę bylą nutraukti. Teismas nustatęs, kad ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalies neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia niekieno interesų, ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies priima ir byla dalyje dėl 2 000,00 Eur skolos priteisimo iš atsakovo ieškovui nutrauktina (( - ) str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p.). Ieškovui atsisakius nuo reikalavimo priteisti 2 000,00 Eur skolos, jam turėtų būti grąžintini 75 procentai šiai ieškinio daliai tenkančio žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.). Tokiu būdu ieškovui grąžintina 45 Eur žyminio mokesčio (2 000,00 Eur x 3 proc. x 75 proc.).

18Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad vykdantis individualią veiklą ieškovas D. V. ir atsakovas UAB „Karbonita“ buvo sudarę žodinę pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui parduoti 540 m3 pjautų, skaldytų, mišrių malkų, o atsakovas jas priimti ir sumokėti ieškovui sutartą kainą – 23,00 Eur už kubinį metrą. Ieškovas už parduotą produkciją 2015 m. gegužės 24 d. atsakovui išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Serija DV Nr. 26 bendrai 15 028,20 Eur sumai (540 m3 x 23 Eur/m3 + PVM(2608,20 Eur)) (b.l. 97). Sąskaita buvo pasirašyta ieškovo D. V. ir atsakovo UAB „Karbonita“ direktoriaus E. M., kuris patvirtino prekių priėmimą. Sąskaitoje nurodyta, kad ji turi būti apmokėta per 45 kalendorines dienas nuo išrašymo dienos.Šių aplinkybių atsakovas neginčijo.

19Nustatyta ir šalys to neginčija, kad jos sudarė žodinę pirkimo-pardavimo sutartį dėl 540 m3 pjautų, skaldytų, mišrių malkų (CK 6.311 str., 1.71 str.). Byloje yra kilęs ginčas dėl apmokėjimo. Atsakovas įrodinėjo, kad ieškovo parduotų malkų kiekis buvo ženkliai mažesnis nei 540 m3 ir jų kokybė neatitiko sutartų reikalavimų (nebuvo skaldytos, ne beržo ir alksnio), todėl nesutinka sumokėti visos sąskaitoje faktūroje nurodytos kainos. CK 6.305 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirkimo-pardavimo sutarties samprata, pagal kurią viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). CK 6.327 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad parduodamų daiktų kokybė, kiekis ir kiti kriterijai turi atitikti sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje nėra nurodymų, – įprastus reikalavimus. Įstatymų leidėjas CK 6.348 straipsnyje įvirtino pirkėjo pareigą pranešti pardavėjui apie netinkamą pirkimo-pardavimo sutarties vykdymą, tame tarpe ir apie prekės kokybę per įstatymų ar sutarties nustatytą terminą, o jeigu šis terminas nenustatytas, – per protingą terminą po to, kai buvo ar atsižvelgiant į daiktų pobūdį ir paskirtį turėjo būti nustatytas atitinkamos sąlygos pažeidimas.

20Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas gavęs iš ieškovo produkciją (malkas) iš karto turėjo galimybę pareikšti jam pretenzijas dėl malkų kokybės bei kiekio trūkumų, tačiau tokia savo teise nepasinaudojo.Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nepateikė jokių įrodymų, kad buvo kreipęsis į ieškovą su kokiomis nors pretenzijomis (CPK 12, 178 str.). Pabrėžtina, kad pagal įstatymą reglamentuojantį parduodamų daiktų kokybę, jų kiekį (CK 6.327 str. 5 d.) pirkėjas netenka teisės remtis daiktų neatitikimu, jeigu jis per protingą laiką po to, kai neatitikimą pastebėjo ar turėjo pastebėti, apie tai nepraneša pardavėjui ir nenurodo, kokių reikalavimų daiktas neatitinka. Atsakovo direktoriaus pasirašytoje 2015‑05‑24 PVM sąskaitoje faktūroje Serija DV Nr. 26 taip pat nėra fiksuoti jokie pristatytos produkcijos trūkumai ar pretenzijos ieškovui. Nors atsakovas nurodė, kad ne kartą bandė tartis su ieškovu, siūlydamas sumažinti nekokybiškos medienos kainą, tačiau to nepagrindė jokiais įrodymais. Be to, atsakovas savo atsikirtimus įrodinėjo tik savo paaiškinimais,kurie atsižvelgiant į josuinteresuotumą bylosbaigtini,bertintini kritiškai.Atsakovas nurodo, kad jo manymu, medienos kiekis akivaizdžiai neatitiko PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyto kiekio ir jis patikrinus nustatė, kad medienos kiekis galėjo būti apie 490 m3, tačiau jokių tai patvirtinančių duomenų nepateikė ir todėl fakto dėl malkų kiekio neatitikimo nepatvirtino. Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovo pateiktos nuotraukos, kuriose neva užfiksuota būtent ieškovo parduota mediena, nepatvirtina sąsajos su nagrinėjamu ginčų – nėra aišku, kada ir kurioje vietoje fotografuota, kam užfiksuotos malkos priklauso ar priklausė,ir kada šios nuotraukos buvo padarytos (b.l. 65-67). Todėl atsakovo argumentai ir įrodymai nagrinėjamoje byloje vertinant juos jų sąsajumo, leistinumo, patikimumo aspektu, laikytini nepatikimais patvirtinti aplinkybes, kad atsakovui pateikta produkcija neatitiko kokybės reikalavimų ir sutarto kiekio. Prekių kokybės trūkumai yra fakto klausimas. Prekių kokybės trūkumo faktą turi įrodyti pirkėjas. Lietuvos A. T. 2010-12-28 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010 pažymėjo: „parduotų daiktų trūkumų faktą, t. y. jog daiktai neatitinka sutartyje numatytų kokybės, kiekio ir kitų kriterijų turi įrodyti pirkėjas“. Reikšmingos byloje aplinkybės nustatomos ir įvertinamos, vadovaujantis CPK įtvirtintomis įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklėmis ir jų aiškinimo bei taikymo klausimais suformuota kasacinio teismo praktika.Įrodymų vertinimas pagal ( - ) straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013); kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai. Jei įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą dėl įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimo, byloje galima konstatuoti įrodymų pakankamumą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013). Iš nurodyto seka, kad atsakovas pretenzijas dėl ieškovo parduotų malkų galimo kiekio ir kokybės neatitikimo pareiškė tik prasidėjus teisminiam ginčui, praėjus daugiau nei keturiems mėnesiams nuo 2015-05-24 PVM sąskaitos-faktūros Serija DV Nr. 26, kuria patvirtino prekių gavimą, pasirašymo. Toks terminas pareikšti pretenzijas dėl pastebėtų trūkumų, kuriuos atsakovas galėjo ir turėjo pastebėti vėliausiai 2015-05-24, laikytinas neprotingai ilgu, o ypač svarbu ir tai, kad šių pretenzijų pagrįstumo teisme atsakovas neįrodė ir net neteikė priešieškinio.

21Pagal CK 6.38 straipsnio nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsižvelgiantį į tai, kad atsakovas įsiskolinimą pripažįsta iš dalies, ir aukščiau nurodytas aplinkybes pripažintina, kad atsakovas savo prievolės atsiskaityti tinkamai nevykdė, už ieškovo parduotas malkas pilnai neatsiskaitė (sumokėjo tik 2 000,00 Eur; b.l. 63-64), todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 13 028,20 Eur skolos už parduotas malkas yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 d.).

22Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. nuostatas, atsakovas turėtų mokėti 6 % dydžio metines palūkanas. Tačiau pagal specialų Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, kuris turi pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį, yra pagrindas tenkinti ieškinio reikalavimą dėl 9,17 proc. dydžio palūkanų nuo 2015-06-24 iki 2015-06-30, 9,21 proc. dydžio palūkanų nuo 2015‑07‑01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d.).

23CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 293 Eur dydžio žyminis mokestis (atsižvelgiant į atsisakytus reikalavimus) (b.l. 15).

24Ieškovas byloje taip pat pateikė sąskaitas už teisines paslaugas: 2015-11-16 – 690,00 Eur sumai (b.l. 76), 2016‑01‑04 – 300,00 Eur (b.l. 77, 94), 2016-02-01 – 90,00 Eur (b.l. 95), 2016-03-03 – 90,00 Eur (b.l. 96). Prie bylinėjimosi išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p.). LR CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Taigi, bylą laimėjusiai šaliai priteisiamos tik realiai jos patirtos advokato teisinių paslaugų išlaidos, kurios pagrindžiamos į bylą pateiktais įrodymais. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad patyrė išlaidas pagal nurodytas sąskaitas už teisines paslaugas. Nagrinėjamu atveju išlaidos advokato pagalbai apmokėti negali būti priteisiamos, nes išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai (mokėjimo nurodymai, pinigų priėmimo-perdavimo aktai ir pan.) nepateikti į bylą iki jos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 7,98 str. 1 d.). Esant tokiai situacijai priteisus nurodytas sumas, bylos šalys turėtų galimybę piktnaudžiauti ir kitos šalies sąskaita nepagrįstai praturtėti, prisiteisiant išlaidas, kurių iš tikrųjų būtų nepatyrusios. Akivaizdu, kad tokių sąskaitų advokatas ar advokato padėjėjas gali paruošti (atspausdinti) neribotą kiekį. Tai aktualu, nes nagrinėjamoje byloje ieškovas pateikė dvi skirtingas 2016-01-04 sąskaitas už tą patį darbą, t.y. dubliko parengimą, abi 300,00 Eur sumai,kurios vienos Nr.1,o kita nenumeruota (b.l. 77, 94).Teismas abejoja pateikiamų sąskaitų tikrumu ir todėl,kad per 3 mėnesius advokatė išrašė tris sąskaita faktūras Nr.1,2,3(b.l.94,95,96) ir tik šioje byloje. Nesant įrodymų apie ieškovo patirtas išlaidas (sumokėtą atlyginimą) advokatei už suteiktas teisines paslaugas, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą priteisimo netenkintinas (CK 1.5 str.,7, 98 str. 1 d.).

25Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88, 93,98, 185, 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

26ieškovo D. V. (a.k. ( - ) atsisakymą nuo reikalavimo priteisti iš atsakovo UAB „Karbonita“ (į.k. ( - )) 1 000,00 Eur skolos priimti ir bylą šioje dalyje nutraukti.

27Ieškinį tenkinti iš dalies.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Karbonita“ (į.k. ( - )) 13 028,20 Eur (trylika tūkstančių dvidešimt aštuonis eurus 20 ct) skolos, 9,17 proc. dydžio palūkanų už 13 028,20 Eur skolą nuo 2015‑06‑24 iki 2015-06-30, 9,21 proc. dydžio palūkanų už 13 028,20 Eur skolą nuo 2015‑07‑01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 293 Eur (du šimtai devyniasdešimt tris eurus) žyminio mokesčio ieškovo D. V. (a.k. ( - ) naudai.

29Grąžinti ieškovui D. V. (a.k. ( - ) 45 Eur (keturiasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2015-11-12 AB Swedbank banke mokėjimo nurodymu Nr. 7 (mokėtojas R. Ž., a.k. ( - )

30Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas V. A.,... 2. sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei adv. Rimai Žiautienei,... 4. atsakovo atstovui E. M.,... 5. teismo posėdžio metu išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo... 6. ieškovas D. V., vykdantis individualią veiklą, kreipėsi į teismą su... 7. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas D. V. pagal žodinę sutartį su atsakovo... 8. Atsakovas UAB „Karbonita“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (b.l. 58-62).... 9. Ieškovas D. V. dublike (b.l. 71-75) pripažino, jog atsakovas UAB... 10. Atsakovas UAB „Karbonita“ triplike nurodė, kad realus atvežtų malkų... 11. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė adv. R. Ž. prašė ieškinį tenkinti... 12. Atsakovo atstovas E. M. su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad iš... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. LR Civilinio proceso kodekso 12 str. nustato, kad civilines bylos visuose... 15. Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas,... 16. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje yra grindžiamas taisykle, kad tam... 17. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas atsisakė nuo pareikšto ieškinio dalyje... 18. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad vykdantis... 19. Nustatyta ir šalys to neginčija, kad jos sudarė žodinę pirkimo-pardavimo... 20. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas gavęs iš ieškovo produkciją... 21. Pagal CK 6.38 straipsnio nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 22. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas taip pat privalo mokėti... 23. CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo ieškovo naudai... 24. Ieškovas byloje taip pat pateikė sąskaitas už teisines paslaugas:... 25. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88, 93,98, 185, 259, 263-270 straipsniais,... 26. ieškovo D. V. (a.k. ( - ) atsisakymą nuo reikalavimo priteisti iš atsakovo... 27. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Karbonita“ (į.k. ( - )) 13 028,20 Eur (trylika... 29. Grąžinti ieškovui D. V. (a.k. ( - ) 45 Eur (keturiasdešimt penkis eurus)... 30. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...