Byla e2-1388-798/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autoprojekcija“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Autoprojekcija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „TOLEITA“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autoprojekcija“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir RUAB) „TOLEITA“ ieškinyje prašo iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB arba bendrovė) „Autoprojekcija“. Nurodė, kad bendrovė nevykdo prievolių pagal 2016 m. gruodžio 1 d. patalpų nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB „Vomes“ ir UAB „Autoprojekcija“. Kreditorė UAB „Vomes“ 2019 m. balandžio 20 d. reikalavimo perleidimo sutartimi perleido naujai kreditorei UAB „TOLEITA“ 1 419,32 Eur (1 370,00 Eur skola ir 49,32 Eur delspinigiai) dydžio reikalavimo teisę į UAB „Autoprojekcija“. Pareiškėja neturi duomenų apie atsakovei nuosavybės teisėmis priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, bendrovės sąskaitose esančias pinigines. Valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui (toliau – ir Juridinių asmenų registro tvarkytojas) UAB „Autoprojekcija“ nėra pateikusi 2016, 2017 metų finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl galima daryti prielaidą, jog bendrovė yra faktiškai nemoki.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 31 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei UAB „Autoprojekcija“, administratore paskyrė UAB „Z68“.

113.

12Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareiškimą bei dokumentų apie finansinę padėtį, todėl sprendžiant klausimą apie įmonės mokumą, teismas rėmėsi pareiškėjo pateiktais dokumentais bei kitais teismui prieinamais registrų bei viešais duomenimis. Teismas iš Juridinių asmenų registro tvarkytojo duomenų nustatė, jog UAB „Autoprojekcija“ įregistruota 2014 m. rugsėjo 4 d., nuo 2017 m. kovo 2 d. vadovo pareigas eina D. D. (D. D.). Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovė nekilnojamojo turto neturi. VĮ „REGITRA“ duomenimis UAB „Autoprojekcija“ vardu registruota viena transporto priemonė, kuri yra areštuota. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių aplinkybę, jog atsakovė nuosavybės teise valdo kokį nors kitą materialų turtą. Pareiškėjos pateiktais duomenimis, bendrovės skola susidarė nuo 2018 m. pabaigos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui ieškovo pateiktus argumentus ir duomenis apie įmonės įsipareigojimus, turtinę padėtį, taip pat įvertinus iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, negali ir negalės vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

144.

15Atskirajame skunde atsakovė UAB „Autoprojekcija“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 31 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Autoprojekcija“.

165.

17Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įgyvendino aktyvumo pareigą, nes neišsiaiškino tikrosios bendrovės turtinės padėties ir galimybės atsikaityti su kreditore. Nors pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apeliantės vardu yra registruota transporto priemonė „Volvo V90”, valst. Nr. ( - ) tačiau neatsižvelgė į jos vidutinę rinkos vertę – 2 000,00 Eur. Be to apeliantei faktiškai priklauso ir daugiau transporto priemonių: „Volkswagen Passat B6“, valst. Nr. ( - ) kurios vidutinė rinkos vertė yra 3 000,00 Eur, „Range Rover Sport“, valst. Nr. ( - ) kurios vidutinė rinkos vertė 35 000,00 Eur. Taigi, UAB „Autoprojekcija“ turi iš viso 40 000,00 Eur vertės transporto priemonių. Apeliantė dalį prievolės kreditorei įvykdė, t. y. sumokėjo 700,00 Eur, likusią skolos dalį taip pat sumokės. Atsiskaitymas su pareiškėja užtruko, nes bendrovės klientai vėlavo atsikaityti su UAB „Autoprojekcija“. Bendrovė veiklą vykdo ir gauna stabilias pajamas, o esami laikini finansiniai sunkumai bus likviduoti.

186.

19Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja RUAB „TOLEITA“ prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

207.

21Nurodo, jog apeliantė nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, jog jos faktiškai turimos transporto priemonės yra vertis 40 000,00 Eur. Bendrovė ilgą laiką nevykdo įsipareigojimų kreditoriui ir turi socialinio draudimo įmokų skolą. Pareiškėja iki atsiliepimo į atskirąjį skundą pateikimo dinos negavo iš apelianto jokio atsiskaitymo arba prašymo dėl skolos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo.

22Teismas

konstatuoja:

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Dėl bylos nagrinėjimo ribų

258.

26Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl atskirojo skundo tenkinimo

279.

28Dėl naujų įrodymų priėmimo. Apeliantė UAB „Autoprojekcija“ kartui su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus: faktiškai valdomų transporto priemonių nuosavybės dokumentus, išrašą apie bendrovė veiklos vykdymo adresą, duomenis apie vidutines transporto priemonių vertes. Taip pat Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. rugsėjo 11 d. gavo: a) pareiškėjos RUAB „TOLEITA“ raštą „Dėl skolos padengimo“, kuriame pareiškėja informuoja teismą apie apeliantės UAB „Autoprojekcija“ atsikaitymą su pareiškėja; b) apeliantės papildomus įrodymus: UAB „Autoprojekcija“ 2019 m. rugsėjo 9 d. kasos pajamų orderio kvitą dėl 719,32 Eur sumokėjimo RUAB „TOLEITA“ ir VĮ „REGITRA“ Vilniaus filialo Šnipiškių grupės 2019 m. rugsėjo 11 d. pažymą apie apeliantės vardu įregistruotas 4 transporto priemones. CPK 314 straipsniu reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Atsižvelgus į tai, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama bendrovei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalis), apeliacinės instancijos teismas priima ir prideda prie bylos UAB „Autoprojekcija“ kartu su atskiruoju skundu pateiktus rašytinius įrodymus, išskyrus atskirojo skundo 2 priedas – mokėjimo kvitas, patvirtinantis dalies skolos sumokėjimą pareiškėjai, – kuris teismui nepateiktas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas priima ir prideda prie bylos, RUAB „TOLEITA“ raštą „Dėl skolos padengimo“ bei apeliantės UAB „Autoprojekcija“ 2019 m. rugsėjo 9 d. kasos pajamų orderio kvitą bei VĮ „REGITRA“ Vilniaus filialo Šnipiškių grupės 2019 m. rugsėjo 11 d. pažymą su lentele, kuriais grindžiamos reikšmingos bylai faktinės aplinkybės. Šių dokumentų pateikimas bylos nagrinėjimo neužvilkins, dėl dalies įrodymų pareiškėja pasisakė atsiliepime į atskirąjį skundą, taip pat nėra duomenų, jog šalys savo teisėmis nepiktnaudžiauja.

2910.

30Dėl bendrovės mokumo / nemokumo. Teismas bankroto bylose turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas. Rengdamasis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas turi išsiaiškinti visas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą išvadai dėl įmonės (ne) mokumo ar kito pagrindo bankroto bylai iškelti egzistavimo. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek ir ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka teismo iniciatyva gautais duomenimis (pvz., teismas gali įpareigoti įmonės vardu turėjusius ir turinčius teisę veikti asmenis, savininką (savininkus), vyriausiąjį buhalterį (buhalterį), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovą pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti įmonės turtą; kviesti į teismą įmonės kreditorius; reikalauti iš įmonės vadovo arba savininko (savininkų) pateikti teismui įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenis ir pan.). Taigi teismas gali įpareigoti proceso šalis pateikti konkrečius įrodymus, gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio būtų galima spręsti apie įmonės (ne) mokumą, tam, kad būtų išsiaiškinta, ar yra pagrindas ieškinį tenkinti (atmesti) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1247, kt.). Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti byloje tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl turi galimybę ir privalo pats ištaisyti pirmosios instancijos teisme bylos nagrinėjimo metu padarytus pažeidimus; pašalinti tiek bylos faktinių aplinkybių nustatymo klaidas, tiek materialiosios ir proceso teisės normų taikymo ir aiškinimo nustatytus trūkumus, nes pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas procesiniam sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo bei neteisingai išspręsta byla.

3111.

32Bankroto byla bendrovei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) bendrovė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) bendrovė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai). Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

3312.

34Iš Juridinių asmenų registro tvarkytojo teikiamų duomenų nustatyta, kad UAB „Autoprojekcija“ įregistruota 2014 m. rugsėjo 4 d., bendrovės vadovas nuo 2017 m. kovo 2 d. yra D. D. (D.). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos viešai teikiamais duomenimis, bendrovė veiklą vykdo, 2019 m. rugsėjo 4 d. dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).

3513.

36Teismų praktikoje pažymėta, kad bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima pareigą tinkamai vesti turto apskaitą, teikti kasmetinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui, taip pat išsaugoti duomenis apie įmonės finansines operacijas įstatymų nustatytą laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015). Iš teismui prieinamų juridinių asmenų registro tvarkytojo skelbiamų duomenų nustatyta, jog UAB „Autoprojekcija“ Juridinių asmenų registrui yra pateikusi 2014 ir 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinius. Tam, jog išsiaiškinti įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis Nr. 2-2599/2013), 2012 m. gegužės 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-204/2012; 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis Nr. 3K-3-393/2012). Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismui apeliantė UAB „Autoprojekcija“ naujausių finansinės atskaitomybės duomenų nepateikė. Teismų praktikoje išaiškinta, jog tokiais atvejais, kai įmonė nevykdo pareigos Juridinių asmenų registrui teikti finansinės atskaitomybės duomenis, kai jie neteikiami ir bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėjančiam teismui arba teismui pateikti duomenys kelia abejonių, atsakovo mokumo klausimas sprendžiamas pagal paskutinius turimus duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis byloje Nr. 2-1304/2012, 2012 m. gegužės 10 d. nutartis byloje Nr. 1036/2012, 2012 m. balandžio 30 d. nutartis byloje Nr. 2-938/2012, 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis byloje Nr.2-1405/2010). Taigi apeliacinės instancijos teismas apie apeliantės turtinę padėtį sprendžia iš juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktų paskutinių 2015 m. finansinės atskaitomybės dokumentų.

3714.

38UAB „Autoprojekcija“ 2015 m. balanso duomenimis, bendrovė turėjo 26 179,00 Eur vertės turto (771,00 Eur vertės ilgalaikio ir 25 408,00 Eur trumpalaikio turto), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 25 527,00 Eur. 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, UAB „Autoprojekcija“ 2014 m. baigė pelningai (turėjo 275,00 Eur pelno), o 2015 m. baigė nuostolingai (turėjo 2 519,00 Eur nuostolių). Formaliai įvertinus 2015 m. balanso duomenis konstatuotina, jog 2015 m. gruodžio 31 d. UAB „Autoprojekcija“ buvo nemoki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (25 527,00 Eur) viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (26 179,00 Eur). Tačiau klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl mokumo / nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, byloje turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014). Bankroto procedūra gali būti pradedama tik tokiai įmonei, kuri akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o teismui sprendžiant dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas realibitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, jog įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2602/2011). Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018).

3915.

40Nustatyta, kad UAB „Autoprojekcija“ vykdo transporto veiklą. Atskirajame skunde teigiama, kad apeliantės vardu yra registruotos šios transporto priemonės: 1) „Volvo V90” (2 000,00 Eur vertės), 2) „Volkswagen Passat B6“ 3 000,00 Eur vertės ir 3) „Range Rover Sport“ 35 000,00 Eur vertės; iš viso 40 000,00 Eur vertės turto. Aplinkybei dėl UAB „Autoprojekcija“ vardu įregistruotų 4 transporto priemonių: „Volkswagen Passat“, „Volvo 850“, „Jaguar Land Rover Limited“ ir „Volvo V70 pagrįsti apeliantė pateikė VĮ „REGITRA“ Vilniaus filialo Šnipiškių grupės 2019 m. rugsėjo 11 d. pažymą. Trijų transporto priemonių rinkos vertę apeliantė grindžia „Autogidas.lt“ duomenimis apie parduodamų panašių transporto priemonių rinkos vertes. Pareiškėja abejoja, jog apeliantės transporto priemonių vertė yra 40 000,00 Eur. Civilinio proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu) (CPK 12, 178 straipsniai). Apeliacinės instancijos teismui pareiškėja nepateikė įrodymų, paneigiančių apeliantės pateiktus įrodymus, susijusius su transporto priemonių rinkos vertėmis. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti UAB „Autoprojekcija“ pateiktas duomenimis apie vidutines transporto priemonių rinkos vertes, todėl vertina, jog reali bendrovės turto (transporto priemonių) vertė sudaro 40 000,00 Eur.

4116.

42Apeliantė UAB „Autoprojekcija“ pirmosios ir apeliacinės instancijos teismui nepateikė bendrovės kreditorių ir skolininkų sąrašų, informacijos apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus (CPK 178 straipsnis). Nustatyta, jog apeliantės pradelstas reikalavimas kreditorei UAB „TOLEITA“ yra 1 419,32 Eur (1 370,00 Eur skola ir 49,32 Eur delspinigiai). Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad sumokėjo kreditorei UAB „TOLEITA“ dalį skolos (700,00 Eur). Pareiškėja atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog jokios skolos dalies mokėjimo iš apeliantės iki atskirojo skundo pateikimo dienos negavo. Apeliantė nepateikė įrodymų, patvirtinančių atskirojo skundo teiginį, jog sumokėjo kreditorei UAB „TOLEITA“ dalį skolos (700,00 Eur) (CPK 178 straipsnis). Taigi UAB „Autoprojekcija“ turi pradelstą 1 419,32 Eur dydžio reikalavimą kreditorei UAB „TOLEITA“. Iš viešai teikiamų duomenų nustatyta, kad UAB „Autoprojekcija“ 2019 m. rugpjūčio 19 d. turėjo 779,45 Eur socialinio draudimo skolą, kurią padengė ir nuo 2019 m. rugpjūčio 30 d. iki 2019 m rugsėjo 2 d. socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjo. Iš LITEKO nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu (įsiteisėjo 2019 m. birželio 3 d.) nutarta išieškoti iš skolininkės UAB ,,Autoprojekcija” kreditorei UAB „Juris LT“ 238,43 Eur skolos, 40,00 Eur išieškojimo išlaidų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, 10,50 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2018 m. spalio 4 d. iki 2019 m. balandžio 22 d., 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (288,93 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. balandžio 25 d.) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 8,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Taigi, UAB „Autoprojekcija“ turi pradelstą apie 296,93 Eur dydžio reikalavimą kreditorei UAB „Juris LT“. Byloje nustatyti apeliantės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro iš viso 1 121,39 Eur

43(1 419,32 Eur UAB „TOLEITA“ + 296,93 Eur UAB „Juris LT“). Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog nėra sąlygų bankroto bylos iškėlimui UAB „Autoprojekcija“, kadangi bendrovė yra moki, nes jos pradelsti įsipareigojimai (1 121,39 Eur) neviršija pusės į turimos turto vertės

44(40 000,00 Eur) bei turi turto (transporto priemonių), iš kurio gali vykdyti įsipareigojimus.

4517.

46Atskirajame skunde apeliantė pripažįsta aplinkybes, kad skolinga kreditorei UAB „TOLEITA“, vėluoja atsiskaityti ir pagal savo finansines galimybes įsipareigojimą įvykdys. Laikinų finansinių sunkumų turinčiai bendrovei prioritetas teikiamas reabilitaciniam tikslui ir „antro šanso“ („second chanse“) suteikimui pagal Europos Sąjungos nemokumo doktrinoje vyraujančią tendenciją (https://books.google.lt/books?id=u6rfDQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_su mary_r&cad=0#v=onepage&q=second%20chance&f=false).

4718.

48Galiausiai pažymėtina, jog pareiškėja RUAB „TOLEITA“ 2019 m. rugsėjo 11 d. rašte patvirtino, jog UAB „Autoprojekcija“ visiškai patenkino kreditorės RUAB „TOLEITA, kuri kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimą ir pareiškėja pretenzijų apeliantei neturi. Todėl yra teisėtas pagrindas atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Autoprojekcija“ (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies

491 punktas), todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – atsisakoma kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Autoprojekcija“ (CPK 337 straipsnio

501 dalies 2 punktas).

51Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

52Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 31 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Autoprojekcija“, j. a. k. 303386033.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 31 d. nutartimi iškėlė bankroto... 11. 3.... 12. Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareiškimą bei dokumentų apie... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. 4.... 15. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Autoprojekcija“ prašo Vilniaus apygardos... 16. 5.... 17. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įgyvendino aktyvumo... 18. 6.... 19. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja RUAB „TOLEITA“ prašo... 20. 7.... 21. Nurodo, jog apeliantė nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių... 22. Teismas... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ... 25. 8.... 26. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 27. 9.... 28. Dėl naujų įrodymų priėmimo. Apeliantė UAB „Autoprojekcija“ kartui su... 29. 10.... 30. Dėl bendrovės mokumo / nemokumo. Teismas bankroto bylose turi būti aktyvus,... 31. 11.... 32. Bankroto byla bendrovei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena... 33. 12.... 34. Iš Juridinių asmenų registro tvarkytojo teikiamų duomenų nustatyta, kad... 35. 13.... 36. Teismų praktikoje pažymėta, kad bendrovės vadovo pareiga elgtis... 37. 14.... 38. UAB „Autoprojekcija“ 2015 m. balanso duomenimis, bendrovė turėjo 26... 39. 15.... 40. Nustatyta, kad UAB „Autoprojekcija“ vykdo transporto veiklą. Atskirajame... 41. 16.... 42. Apeliantė UAB „Autoprojekcija“ pirmosios ir apeliacinės instancijos... 43. (1 419,32 Eur UAB „TOLEITA“ + 296,93 Eur UAB „Juris LT“). Apeliacinės... 44. (40 000,00 Eur) bei turi turto (transporto priemonių), iš kurio gali vykdyti... 45. 17.... 46. Atskirajame skunde apeliantė pripažįsta aplinkybes, kad skolinga kreditorei... 47. 18.... 48. Galiausiai pažymėtina, jog pareiškėja RUAB „TOLEITA“ 2019 m. rugsėjo... 49. 1 punktas), todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir klausimas... 50. 1 dalies 2 punktas).... 51. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 52. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 31 d. nutartį panaikinti ir klausimą...