Byla 2S-488-459/2019
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės A. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės D. K. ieškinį atsakovei A. P. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė D. K. teismui pateikė ieškinį dėl 7 000 Eur skolos, 2 548 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės A. P.

72.

8Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė teismo atsakovei taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad atsakovė elgiasi nesąžiningai, skolos suma yra didelė, todėl, ieškovės nuomone, yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. spalio 2 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino – pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovei A. P. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, neviršydami 9 548 Eur sumos, uždraudė bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitose esančių piniginių lėšų atsakovei leido atlikti pinigines operacijas, susijusias su privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams, ir atsiskaityti su ieškove, taip pat neuždraudė disponuoti piniginėmis lėšomis, viršijančiomis prašomą išieškoti sumą. Teismo motyvai:

123.1.

13Nurodė, kad ieškovės reikalavimas yra turtinio pobūdžio, skolos suma su delspinigiais yra didelė, atsakovė gera valia vengia įvykdyti prievolę, šalys ginčo geranoriškai neišsprendžia. Tokie faktiniai duomenys rodo, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

154.

16Atsakovė A. P. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 2 d. nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti. Skundo motyvai:

174.1.

18Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovės turtui, nors ieškinio suma nėra didelė, o atsakovė pagal savo turtinę padėtį pajėgi grąžinti tokią sumą, jei ieškinys būtų patenkintas.

194.2.

20Nurodo, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones, ne atsakovė, o ieškovė turėjo garantuoti, jog turės iš ko padengti nekilnojamojo turto areštu padarytą žalą atsakovei dėl nepagrįsto ieškinio ir įmokėti reikalaujamos sumos užstatą į teismo depozitinę sąskaitą.

215.

22Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

23Teismas

konstatuoja:

24IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

25Atskirasis skundas netenkintinas.

266.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

287.

29CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.

308.

31Byloje nagrinėjamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo.

329.

33Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš pirmiau nurodytų sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas.

3410.

35Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013). Taigi, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vertinamas ne reikalavimo pagrįstumas, o tik nustatoma tikimybė, kad gali būti priimtas ieškovei palankus sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016). Kai vertinamas ieškinio preliminarus pagrįstumas, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-757-236/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1160-302/2015), tačiau laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmosios sąlygos (ieškinio prima facie pagrįstumo) vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. jau šioje stadijoje suformuluojant teismo kategorišką atsakymą dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo ieškovės nurodytiems argumentams patvirtinti ir pan.

3611.

37Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015).

3812.

39CPK 5 straipsnio 1 dalis numato, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Todėl ieškovė, manydama, kad jos teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, turi įstatymo suteiktą teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo. Ar jos ieškinys pagrįstas ir tenkintinas, pirmosios instancijos teismas nuspręs bylą išnagrinėjęs iš esmės.

4013.

41Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškovė pasirinko akivaizdžiai neleistiną ar objektyviai neįmanomą jos galbūt pažeistų teisių gynybos būdą ar dėl kitų aiškių priežasčių ieškovės ieškinys jau šiuo metu galėtų būti pripažintas akivaizdžiai nepagrįstu. Remdamasis pirmiau nurodytais teisiniais ir faktiniais aspektais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog šioje bylos nagrinėjimo stadijoje negalima pripažinti, kad ieškinys prima facie yra nepagrįstas ir ieškovės reiškiamas reikalavimas negalės būti tenkinamas.

4214.

43Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovės turtui, nors ieškinio suma nėra didelė, o atsakovė pagal savo turtinę padėtį pajėgi grąžinti tokią sumą, jei ieškinys būtų patenkintas.

4415.

45Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su apeliantės argumentu, kad vien tik didelė ieškinio suma pati savaime nenusako poreikio taikyti ribojimus disponuoti turtu. Naujausiais teismų praktikos pavyzdžiais jau yra paneigta vien didelės ieškinio sumos prezumpcija kaip absoliutus ir savaime pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau pirmosios instancijos teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones rėmėsi ne vien ginčo sumos dydžiu, bet kartu ir pažymėjo, kad atsakovė gera valia vengia įvykdyti prievolę, šalys ginčo geranoriškai neišsprendžia. Tokie faktiniai duomenys rodo, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4616.

47Pažymėtina, kad, laikinųjų apsaugos priemonių taikymą siejant ir su ginčo sumos dydžiu, įrodinėjimo našta perkeliama atsakovui, t. y. būtent jis turi pagrįsti, kad ieškinio suma jam nėra reikšminga, o turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1118/2014).

4817.

49Taigi, atsakovė pažymėdama, kad pagal savo turtinę padėtį yra pajėgi grąžinti tokią sumą, jei ieškinys būtų patenkintas, privalo pateikti įrodymus, pagrindžiančius jos gerą finansinę padėtį. Nagrinėjamu atveju nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui jokių įrodymų nebuvo pateikta, atsakovės finansinė padėtis nežinoma, todėl teigti, kad ieškinio suma atsakovei nėra reikšminga, o jos turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo, nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5018.

51Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus atsakovės argumentus, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones, ne atsakovė, o ieškovė turėjo garantuoti, jog turės iš ko padengti nekilnojamojo turto areštu padarytą žalą atsakovei dėl nepagrįsto ieškinio ir įmokėti reikalaujamą užstatą į teismo depozitinę sąskaitą.

5219.

53Pažymėtina, kad CPK 146 straipsnis reglamentuoja atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tvarką. Šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Šių nuostolių atlyginimas gali būti užtikrinamas ir banko garantija (CPK 146 str. 1 d.). Taigi, atsakovė norėdama, kad ieškovė užtikrintų galinčių atsirasti nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimą, pirmiausia privalo pateikti motyvuotą prašymą teismui. Iš bylos duomenų nenustatyta, kad atsakovė tokį prašymą teismui būtų pateikusi, todėl apeliantės teiginiai dėl ieškovei privalomo mokėti užstato nuostolių atlyginimui užtikrinti, laikytini nepagrįstais.

5420.

55Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį arba atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, jog kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

56Dėl procesinės bylos baigties

5721.

58Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

59Vadovaudamasis CPK 335 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

60Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė D. K. teismui pateikė ieškinį dėl 7 000 Eur skolos, 2 548 Eur... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė teismo atsakovei taikyti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. spalio 2 d.... 12. 3.1.... 13. Nurodė, kad ieškovės reikalavimas yra turtinio pobūdžio, skolos suma su... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 4.... 16. Atsakovė A. P. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos... 17. 4.1.... 18. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos... 19. 4.2.... 20. Nurodo, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones, ne atsakovė, o ieškovė... 21. 5.... 22. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.... 23. Teismas... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai... 25. Atskirasis skundas netenkintinas.... 26. 6.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 28. 7.... 29. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 30. 8.... 31. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria buvo taikytos... 32. 9.... 33. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 34. 10.... 35. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, kad... 36. 11.... 37. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad... 38. 12.... 39. CPK 5 straipsnio 1 dalis numato, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 40. 13.... 41. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje... 42. 14.... 43. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias... 44. 15.... 45. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su apeliantės argumentu,... 46. 16.... 47. Pažymėtina, kad, laikinųjų apsaugos priemonių taikymą siejant ir su... 48. 17.... 49. Taigi, atsakovė pažymėdama, kad pagal savo turtinę padėtį yra pajėgi... 50. 18.... 51. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus atsakovės... 52. 19.... 53. Pažymėtina, kad CPK 146 straipsnis reglamentuoja atsakovo nuostolių, galimų... 54. 20.... 55. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 56. Dėl procesinės bylos baigties... 57. 21.... 58. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 59. Vadovaudamasis CPK 335 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2... 60. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 2 d....