Byla 2-365/2014
Dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo civilinėje byloje Nr. B2-559-460/2013 pagal –

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Belizo įmonės Amino Limited atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjo Belizo įmonės Amino Limited pareiškimas dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo civilinėje byloje Nr. B2-559-460/2013 pagal – .

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 30 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Afalitos laivų menedžmentas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valeksa“ (I t., b. l. 133–134).

5Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai 890 598,12 Lt sumai (III t., b. l. 40).

6Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 31 d. nutartimi bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB) „Afalitos laivų menedžmentas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (IV t., b. l. 86).

7Pareiškėjas Belizo įmonė Amino Limited (toliau – ir Amino Limited), atstovaujama K. K., pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą įtraukti jį į kreditorių sąrašą bei patvirtinti 6 708 790,40 Lt finansinį reikalavimą. Pareiškėjas nurodė, kad bankroto administratorius teismo visiškai neinformavo apie BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ skolą pareiškėjui ir pareiškėjo administratoriui pateiktą prašymą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo, nors reikalavimo dalį dėl 750 500 EUR, t. y. 2 591 326,40 Lt gavęs prašymą administratorius iš esmės pripažino ir prašė pateikti papildomų dokumentų tik dėl kitos dalies kreditorinio reikalavimo patikslinimo.

8BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ administratorius UAB „Valeksa“ prašė pareiškėjo finansinio reikalavimo netvirtinti, nes pareiškėjo finansinis reikalavimas nėra pakankamai pagrįstas ir nepatvirtintas rašytiniais įrodymais. Administratorius nurodė, kad nėra duomenų, jog 2005 m. birželio 1 d. Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutartis su pradiniu kreditoriumi Blumfield Agency LLC bei 2005 m. spalio 18 d. susitarimas tarp (toliau – ir ) ir UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ dėl mokėjimo suderinimo buvo pasirašytas asmenų, turėjusių teisę atstovauti susitarimų šalims. Be to, pradinio kreditoriaus Blumfield Agency LLC mokėjimo nurodymuose, kuriais grindžiamas reikalavimas, nėra nurodyta paskirtis, kad mokėjimai buvo atliekami vykdant 2005 m. birželio 1 d. Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutartį.

9prašė Amino Limited prašymą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo ir įtraukimo į UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ kreditorių sąrašą atmesti. Ieškovas nurodė, kad pareiškėjo Amino Limited nurodomi sandoriai, kuriais grindžiamas jo kreditorinis reikalavimas, buvo sudaryti asmenų, neturėjusių teisės veikti UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ vardu, šių sandorių nebuvo tarp UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ administratoriaus paimtų dokumentų, šie sandoriai yra suklastoti ir pripažintini niekiniais. Blumfield Agency LLC į UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ sąskaitą pervesti 650 500 EUR yra UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. paskolos sutartį Nr. 20050801 dalis. UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ neturėjo jokių kitų kreditorių išskyrus

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. lapkričio 29 d. nutartimi pareiškėjo Amino Limited prašymo dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo netenkino.

12Teismas nustatė, kad iš Blumfield Agency LLC sąskaitos UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ buvo padaryti šeši pavedimai, kurių bendra suma 750 500 EUR, tačiau faktiškai į UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ sąskaitą iš Blumfield Agency LLC buvo gauti 650 500 EUR, o paskutinysis 2005 m. gruodžio 21 d. mokėjimas 100 000 EUR buvo pervestas į kitą sąskaitą. Todėl teismas sprendė, kad UAB „Afalitos laivų menedžmentas“, gavęs ne 750 500 EUR, o 650 500 EUR, pareiškėjas jokia forma negalėjo patvirtinti 2005 m. gruodžio 29 d. papildomame susitarime prie Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutarties nurodytos sumos. Įvertinęs bylos duomenis teismas padarė išvadą, kad iš tiesų tarp ir UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ buvo susiklostę kitokie teisiniai santykiai visiškai kitų, nei nurodo Amino Limited atstovas K. K., sandorių pagrindu. Be to, teismas nustatė, kad Blumfield Agencv LLC niekuomet nebuvo suteikusi UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ atskiros paskolos, todėl neturėjo jokio reikalavimo į šią bendrovę ir atitinkamai neturėjo teisės perleisti šio reikalavimo bendrovei Amino Limited.

13Teismas, nagrinėdamas Amino Limited prašymo pagrįstumą, nevertino K. K. teismui pateiktų 2005 m. spalio 18 d. susitarimo dėl mokėjimų suderinimo, 2005 m. gruodžio 29 d. reikalavimo perleidimo sutarties, 2005 m. birželio 1 d. Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutarties bei 2005 m. gruodžio 29 d. papildomo susitarimo prie Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutarties, nes minėtų sutarčių nebuvo rasta tarp bankroto administratoriui pateiktų dokumentų, o be to, K. K. pateiktos sutartys yra pasirašytos asmenų, neturėjusių teisės veikti ir UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ vardu.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Pareiškėjas Amino Limited atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį, kuria būtų patenkintas pareiškėjo prašymas dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo ir pareiškėjas įtrauktas į BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ trečios eilės kreditorių sąrašą, arba nustačius, kad byla nebuvo visapusiškai išnagrinėta, grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

16Pareiškėjas nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

  1. Bylą nagrinėjusi teisėja buvo suinteresuota bylos baigtimi ir elgėsi nekorektiškai, neįsigilino į pateiktus prašymus, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.
  2. Teismas neteisingai vertino ir interpretavo faktines aplinkybes bei pareiškėjo pateiktus duomenis ir argumentus dėl kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, ginčui svarbias aplinkybes aiškino remdamasis tik vienos suinteresuotos šalies –
  3. Blumfield Agency LLC sudarytų sutarčių, nors ši bendrovė

17Ieškovas Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Amino Limited atstovo K. K. pateikti tariami įvykiai ir juos pagrindžiantys dokumentai atsirado tik po to, kai UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ buvo iškelta bankroto byla, o pateikiama pozicija yra nenuosekli ir nepagrįsta.
  2. Teismas iš esmės tinkamai nustatė ir įvertino faktines aplinkybes, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kuria atmetė Amino Limited kreditorinį reikalavimą kaip neįrodytą.

18BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ administratorius UAB „Valeksa“ Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Amino Limited ne kartą keitė faktinį reiškiamo finansinio reikalavimo pagrindą, nurodydamas vis kitus ankstesniems savo teiginiams prieštaraujančius sandorius.
  2. Amino Limited neskundžia teismo nutarties dalies, kuria niekiniais ir teisinių padarinių nesukeliančiais pripažinti praktiškai visi apelianto reikalavimo pagrindu nurodyti sandoriai.
  3. Amino Limited finansinis reikalavimas yra neįrodytas, todėl teismas priėmė pagrįstą nutartį, kuria šio reikalavimo netvirtino.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

22Pažymėtina, kad teisėjų kolegijai perduotame nagrinėti atskirajame skunde yra nurodomi argumentai, susiję su ieškovo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartimi taip pat buvo išspręstas ir šio ieškovo kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas, tačiau įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 17 d. nutartimi priimta nagrinėti tik atskirojo skundo dalis dėl Amino Limited prašymo, o atskirojo skundo dalis dėl Fingood LLP prašymo nepriimta (V t., b. l. 146-147). Dėl šių aplinkybių teisėjų kolegija tikrina faktų ir teisės taikymo aspektais pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria netenkintas Amino Limited prašymas dėl 6 708 790,40 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ bankroto byloje.

23Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

24Pareiškėjas Amino Limited atskirajame skunde suformulavo prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pareiškėjas šį prašymą grindžia tuo, kad apelianto žodiniai paaiškinimai apeliacinės instancijos teismui leistų teisingiau įvertinti bylos duomenis ir priimti pagrįstą ir teisingą sprendimą.

25CPK 338 straipsnyje nurodyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Pagal CPK 322 straipsnį apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 321 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecijos teisė tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Dėl to ir šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes (pavyzdžiui, būtina apklausti specialistą, ekspertą, liudytojus ir pan.), dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2012). Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas, kai tinkamas procesas ir teisingo sprendimo priėmimas galimas remiantis turimais rašytiniais duomenimis, rašytinėmis šalių pastabomis ir nėra poreikio bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje Döry v. Sweden, pareiškimo Nr. 28394/95). Žodinio teismo posėdžio atsisakymas antrojoje instancijoje gali būti pateisinamas, jeigu pirmojoje instancijoje posėdis vyko žodinio nagrinėjimo forma (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1991 m. spalio 29 d. sprendimas byloje Helmers prieš Švediją (peticijos Nr. 1126/85)).

26Įvertinusi bylos medžiagą, atskirojo skundo, atsiliepimų į jį argumentus, teisėjų kolegija nustatė, kad nagrinėjamu atveju nėra jokių išskirtinių aplinkybių, dėl kurių pareiškėjo atskirasis skundas turėtų būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Pareiškėjas, prašydamas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, taip pat nenurodė jokių išskirtinių bylos aplinkybių, dėl kurių turėtų būti daroma išimtis ir byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, byloje nėra tiriamos tokios faktinės aplinkybės bei nagrinėjami teisės klausimai, kurie negali būti tinkamai išspręsti remiantis rašytine bylos medžiaga, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, duotais pirmosios instancijos teismui, išdėstytais procesiniuose dokumentuose, iš jų ir atskirajame skunde bei atsiliepimuose į atskirąjį skundą. Nagrinėjamu atveju pabrėžtina, kad byla pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėjama žodinio proceso tvarka, t. y. apeliantui buvo sudaryta galimybė teismo posėdyje žodžiu išdėstyti savo poziciją dėl bylos faktinių aplinkybių ir taikytinos teisės. Dėl šių nurodytų priežasčių teisėjų kolegija netenkina apelianto prašymo dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka ir bylą nagrinėja rašytinio proceso tvarka.

27Dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo

28Pareiškėjas atskirajame skunde, formuluodamas prašymą dėl žodinio proceso, nurodė, kad pirmosios instancijos teismas buvo šališkas ir vienos iš šalių paaiškinimų apskritai nevertino, nors jie pagrįsti rašytiniais įrodymais. Taip pat apeliantas nurodo kad teisėja nuo pat pirmo teismo posėdžio akivaizdžiai buvo suinteresuota bylos baigtimi ir elgėsi nekorektiškai, todėl apelianto nuomone, neįsigilino į pateiktus prašymus. Teisėjos suinteresuotumą ir šališkumą įrodo tai, kad administratorius nesutiko tik su 100 000 EUR pervedimu, tačiau buvo atmestas visas 750 000 EUR dydžio reikalavimas.

29Teisėjų kolegija, nagrinėdama apelianto argumentus dėl teismo šališkumo, pažymi, kad viena iš tinkamo proceso garantijų, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalyje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, yra užtikrinimas, kad šalių ginčą nagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas. Siekiant užtikrinti realų teisės į nešališką ir objektyvų teismą įgyvendinimą, CPK normose įtvirtintas nušalinimo institutas, kuris suteikia teisę nušalinti teisėją (CPK 21 straipsnis, CPK 65–66, 68 straipsniai). Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje akcentuojama, kad teisė į nešališką teismą turi būti nagrinėjama dviem aspektais – subjektyviuoju ir objektyviuoju. Subjektyvusis teismo ir teisėjo nešališkumas reiškia tai, kad nė vienas teisėjas neturi išankstinio nusistatymo ar nėra tendencingas (žr. Hauschildt v. Denmark, no. 154, § 48). Pasisakydamas dėl objektyviųjų teismo ir teisėjo nešališkumo aspektų, Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pabrėžęs, kad turi būti nustatyta realių faktų, sukeliančių abejonių teisėjų nešališkumu. Sprendžiant, ar priežastis abejoti teismo nepriklausomumu ar nešališkumu yra pagrįsta, bylos šalies išreikšta abejonė yra svarbi, bet ne lemiama (žr. Gautrin and Others v. France, no. 38/1997/822/1025–1028). Lemiamą reikšmę turi tai, ar nuogąstavimas gali būti laikomas objektyviai pagrįstu (žr. Wettstein v. Switzerland, no. 33958/96, § 44, ECHR 2000-XII; Ferrantelli and Santangelo v. Italy, 7 August 1996, Reports 1996-III, § 58). Objektyvusis testas dažniausiai yra susijęs su hierarchiniais ar kitokiais teisėjo ir kitų proceso dalyvių ryšiais (žr., pvz., Miller and Others v. United Kingdom, nos. 45825/99, 45826/99 and 45827/99, 26 October 2004; Mežnarić v. Croatia, no. 71615/01, 15 July 2005, § 36 Wettstein, cited above, § 47; kt.).

30Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė aplinkybių, kurios keltų pagrįstų abejonių teisėjos šališkumu, kad bylą nagrinėjusi teisėja būtų buvusi suinteresuota bylos baigtimi, turėjo išankstinį nusistatymą, o teisėjo atlikti procesiniai veiksmai (iš jų ir bylos šalių atstovų įgaliojimų tikrinimas), procesinio sprendimo priėmimas ir motyvacija negali savaime būti pripažįstama kaip teisėjo šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas. Pažymėtina, kad iš pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų matyti, kad pirmosios instancijos teismas vertino visus byloje surinktus įrodymus, iš jų ir proceso šalių paaiškinimus, iš įrodymų visumos sprendė, ar pareiškėjo reikalavimas yra pagrįstas ir įrodytas. CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.). Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014). Iš pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų matyti, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas procesinį sprendimą, būtent ir laikėsi šių nuostatų. Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių apelianto argumentus dėl teismo šališkumo teisėjų kolegija atmeta.

31Dėl Amino Limited kreditorinio reikalavimo pagrįstumo

32Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad asmens pareikštas prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo yra iš esmės tapatus ginčo teisenos tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui. Kreditorinis reikalavimas tvirtinamas, jeigu iš pateiktų duomenų galima padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditoriaus pareikštas reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų pareiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimas išsprendžiamas teismo nutartimi (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 26 straipsnio 4 dalis), tačiau teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo pagal savo teisinę prigimtį atitinka teismo sprendimą, kuriuo atsakoma į kreditoriaus pareikštą materialinį teisinį reikalavimą, nepaisant to, kad šis klausimas išsprendžiamas nutarties procesine forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011). Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius, juos dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad reikalavimo teisės įsigijimą patvirtinantis dokumentas savaime (arba vien tik jis) nepatvirtina reikalavimo pagrįstumo. Ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas būtent nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Be to, pažymėtina, kad bankroto bylose yra viešojo intereso, kuris, be kita ko, užtikrinamas, kai bankrutuojančios įmonės kreditoriais pripažįstami teisėtą reikalavimo teisę turintys asmenys. Priešingu atveju, padidėja bendra bankrutuojančios įmonės skolos suma ir sumažėja kiekvieno kreditoriaus finansinių reikalavimų patenkinimo galimybė (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2, 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2012).

34Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012 m. lapkričio 2 d. pareiškėjo Amino Limited BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ bankroto administratoriui pareikštame pirminiame finansiniame reikalavime (I t., b. l. 184) buvo nurodyta, kad Amino Limited pagal 2012 m. rugpjūčio 23 d. reikalavimo perleidimo sutartį perėmė iš Blumfield Agency LLC kreditorinį reikalavimą į BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“, kurį sudaro 1 943 000 EUR (6 708 790,40 Lt). Šis reikalavimas buvo grindžiamas BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ ir Blumfield Agency LLC 2005 m. birželio 1 d. sudaryta Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutartimi (I t., b. l. 186–190) bei 2005 m. gruodžio 29 d. papildomu susitarimu prie Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutarties (I t., b. l. 191), kuriame ir atsispindi apelianto reikalaujama finansinio reikalavimo suma. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ negrąžino tiesiogiai investuotos sumos, todėl prašo patvirtinti 6 708 790,40 Lt kreditorinį reikalavimą.

35BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ bankroto administratorius nesutiko su Amino Limited reiškiamu reikalavimu. Pažymėtina, kad bylos duomenimis pradinis kreditorius Blumfield Agency LLC nebuvo įtrauktas į BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ apskaitą. Atkreiptinas dėmesys, kad apelianto pateiktos sutartys: 2005 m. birželio 1 d. Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutartis bei 2005 m. gruodžio 29 d. papildomas susitarimas prie Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutarties, buvo pasirašyti T. I. (T. I.), t. y. asmens, kuris pagal bylos duomenis nebuvo įmonės vadovas ar įmonės teisėtas atstovas, todėl laikytina, kad sandoriai buvo pasirašyti asmens, kuris įmonės vardu neturėjo teisės sudaryti šių sandorių ir veikti įmonės interesais. Pareiškėjas byloje nėra pateikęs įrodymų, kad T. I. (T. I.) buvo įgaliotas veikti įmonės vardu ir sudaryti šiuos sandorius, o pasirašydamas sutartis veikė UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ interesais. Byloje buvo nurodoma, kad šis asmuo nuo 2005 m. spalio 18 d. buvo faktinis akcininkas (II t., b. l. 137), tačiau T. I. (T. I.) nebuvo akcininkas, nes nebuvo įgijęs UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ akcijų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2013).

36Bankroto administratoriui pareikalavus iš Amino Limited papildomų įrodymų, pagrindžiančių finansinį reikalavimą, Amino Limited 2013 m. sausio 4 d. kreditoriniam reikalavimui pagrįsti nurodė ir kitus sandorius (II t., b. l. 137). Pareiškėjas nurodė, kad dalį pareikšto reikalavimo (1 192 500 EUR) reiškia ne 2005 m. birželio 1 d. Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutarties pagrindu, o pagal 2005 m. gruodžio 29 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutartį (II t., b. l. 140–141), kuria pradinis kreditorius Fingood LLP perleido Blumfield Agency LLC dalį turimo reikalavimo – 1 192 500 EUR. Minėtas reikalavimas kildinamas iš Fingood LLP (kreditoriaus) ir UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ (paskolos gavėjos) 2005 m. rugpjūčio 1 d. sudarytos paskolos sutarties. Minėtos paskolos sutarties sudarymui ir suteikimui patvirtinti buvo pateiktas 2005 m. spalio 18 d. Susitarimas dėl mokėjimų suderinimo (II t., b. l. 138–139), kurį UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ vardu yra pasirašęs T. I. (T. I.), o . Byloje nėra pateikti įrodymai, kad Pažymėtina, kad Amino Limited pateikus pakeistą didžiosios dalies finansinio reikalavimo pagrindą t. y. nurodžius kitus sandorius reikalavimams pagrįsti, UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ apskaitoje nebuvo ir šių naujai nurodytų sandorių.

37Pareiškėjas Amino Limited finansinio reikalavimo dalį dėl 750 500 EUR grindė BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ ir Blumfield Agency LLC 2005 m. birželio 1 d. sudaryta Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutartimi, išrašu iš Blumfield Agency LLC sąskaitos LV37 UNLA 0050 0017 6063 8 (II t., b. I. 133–135) ir 2005 m. gruodžio 29 d. papildomu susitarimu prie Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutarties. Pažymėtina, kad 2005 m. gruodžio 29 d. papildomame susitarime prie Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutarties yra nurodyta, jog iki šio susitarimo sudarymo investuotojas atliko 1 943 000 EUR dydžio investicijas į investicijų gavėjo banko sąskaitą. Taigi vertinant ir nagrinėjant aplinkybes, kurių pagrindu pareiškėjas teigė, kad pagal 2005 m. birželio 1 d. Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutartį ir 2005 m. gruodžio 29 d. papildomą susitarimą prie Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutarties buvo atliktos investicijos į BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“, konstatuotina, kad pareiškėjas turėjo pateikti įrodymus, kad pinigus pervedė BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ pagal minėtą sutartį ir ši įmonė pinigus gavo. Kaip jau minėta, teismas, nagrinėdamas kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimą, turi išnagrinėti ne tik sandorius, bet ir ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas būtent nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę.

38Iš byloje pateiktų Blumfield Agency LLC sąskaitos išrašų matyti, kad UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ buvo padaryti šeši pavedimai: 2005 m. birželio 6 d. – 132 500 EUR, 2005 m. birželio 8 d. – 150 000 EUR, 2005 m. liepos 11 – 150 000 EUR, 2005 m. liepos 13 d. – 150 000 EUR, 2005 m. liepos 18 d. – 68 000 EUR ir 2005 m. gruodžio 21 d. – 100 000 EUR. Pavedimuose nenurodyta, kad mokėjimai atliekami pagal 2005 m. birželio 1 d. sudarytą Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutartį (nurodoma mokėjimo paskirtis ADVANCE PAYMENT AGREEMENT). Visa pervedimų suma sudaro 750 500 EUR. Pirmosios instancijos teismas pagal į bylą pateiktus įrodymus sprendė, kad faktiškai į UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ sąskaitą iš Blumfield Agency LLC buvo gauti 650 500 EUR, o 2005 m. gruodžio 21 d. mokėtų 100 000 EUR UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ negavo. Teismas rėmėsi pareiškėjo atstovo K. K. pateiktu išrašu iš Blumfield Agency LLC sąskaitos, iš kurio matyti, kad 100 000 EUR buvo sumokėti ne į UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ sąskaitą Nr. ( - ), o į sąskaitą Nr. ( - ). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad jei ir Blumfield Agency LLC iš tiesų pagal 2005 m. birželio 1 d. Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutartį finansavo įmonę UAB „Afalitos laivų menedžmentas“, bendrovė gavo ne 750 500 EUR, o 650 500 EUR, tačiau įvertinęs visus bylos įrodymus ir jų visumą nustatė, kad bendrovė pinigus gavo ne pagal 2005 m. birželio 1 d. Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutartį.

39Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje svarbu atsižvelgti į faktinę situaciją dėl Blumfield Agency LLC į UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ sąskaitą pervestų 650 500 EUR. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, Fingood LLP su UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ buvo suteikta 1 495 000 EUR paskola (IV t., b. l. 139–140). Pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. paskolos sutartį Nr. 20050801 (IV t., b. l. 144–145), sudarytą tarp tų pačių šalių, UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ buvo suteikta 1 769 500 EUR paskola. Teisėjų kolegija negali nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Blumfield Agency LLC į UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ sąskaitą Nr. ( - ) pervesti 650 500 EUR buvo Fingood LLP suteiktos paskolos pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. paskolos sutartį Nr. 20050801 dalis, nors tai tiesiogiai ir nebuvo nurodyta atlikto mokėjimo pavedimų paskirtyse. Pažymėtina, kad 650 500 EUR UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ apskaitoje buvo apskaityti kaip Fingood LLP suteikta paskola, nes Fingood LLP 2005 m. rugpjūčio 8 d. yra pranešusi UAB „Afalitos laivų menedžmentas“, jog Blumfield Agency LLC sumokėti pinigai turi būti laikomi paskola, kurią Fingood LLP yra suteikusi pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. paskolos (kredito) sutartį Nr. 20050801 (IV t., b. l. 59-60). Pagal 2010 m. sausio 19 d. Reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp Fingood LLP ir Inter-Shipping Management Ltd (IV t., b. l. 146–147) visas teises ir pareigas pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. paskolos sutartį Nr. 20050801 Fingood LLP atlygintinai perleido Inter-Shipping Management Ltd. Su šiomis aplinkybėmis sutinka ir BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ bankroto administratorius, nes nurodytos aplinkybės atsispindėjo ir BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ buhalterinėje apskaitoje. Šios aplinkybės taip pat buvo užfiksuotos Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2012 m. liepos 11 d. pranešime apie atliktą mokestinį tyrimą (IV t., b. l. 187).

40Pareiškėjas Amino Limited yra nurodęs, kad UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ gavo tris paskolas, t. y. iš Fingood LLP – 1 769 500 EUR pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. paskolos sutartį, 1 495 000 EUR pagal 2005 m. spalio 18 d. paskolos sutartį, o iš Blumfield Agency LLC – 750 500 EUR pagal 2005 m. birželio 1 d. Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutartį. Pareiškėjas nurodo, kad Blumfield Agency LLC iš Fingood LLP yra perėmusi reikalavimo dalį pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. paskolos sutartį, tačiau nepateikia įrodymų, kad apie perleistas reikalavimo teises buvo informuota UAB „Afalitos laivų menedžmentas“. Byloje nėra duomenų, kad šiuo pagrindu Blumfield Agency LLC būtų pripažinta kaip BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ kreditorius. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo iškelta abejone, kad tuo atveju, jei įvykiai būtų klostęsi pagal pareiškėjo Amino Limited atstovo pateiktą versiją, tai jo paties prašomas patvirtinti Fingood LLP kreditorinis reikalavimas turėjo būti 577 000 EUR didesnis, t. y. į reikalavimą turėjo būti įtrauktas ir skirtumas tarp sumos, suteiktos pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. paskolos sutartį, ir sumos, perleistos pagal 2005 m. gruodžio 29 d. reikalavimo perleidimo sutartį; su nuoroda, kad bylos duomenys leidžia daryti išvadą, jog tarp Fingood LLP ir UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ buvo susiklostę teisiniai santykiai, susiję su visai kitais sandoriais, nei buvo nurodęs apeliantas. Tai, kad pirmosios instancijos teismas šiuos argumentus nurodė, remdamasis Fingood LLP atstovo pateiktais atsikirtimais, pirmosios instancijos teismo pozicija negali būti pripažinta neteisėta. Pažymėtina, kad proceso normos neužkerta kelio teismui sutikti su vienos ar kitos šalies išdėstytais argumentais tam tikru klausimu ir jais remtis rašant procesinio dokumento motyvus.

41Atskirajame skunde nurodyti duomenys, kad Blumfield Agency LLC paskolino ir tiesiogiai pervedė UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ 650 500 EUR, neatitinka šios įmonės buhalterinės apskaitos duomenų ir nepatvirtina apelianto pareikštų reikalavimų pagrįstumo. Pažymėtina, kad byloje sprendžiamas klausimas dėl juridinio asmens prievolių, todėl byloje turi būti vadovaujamasi Lietuvos valstybėje teisėtai vykdančių veiklą juridinių asmenų buhalterinę apskaitą reglamentuojančiomis viešosios teisės normomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2008). Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio nuostatas šis įstatymas nustato įvairių juridinių asmenų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą. Dokumentuose turi būti nurodytos ūkinės operacijos (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalis). Be to, atskirajame skunde nurodoma, kad pervedant 650 500 EUR buvo vykdoma UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ ir Blumfield Agency LLC Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutartis, tačiau įrodymai, patvirtinantys tai, kad 650 500 EUR buvo pervesta vykdant šią sutartį, nepateikti. Pažymėtina, kad Fingood LLP atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ buvo suteikta paskola pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. paskolos sutartį, paskolos sumą pervedė Coronel Shipping Company Limited, Blumfield Agency LLC ir Inter-Shipping Management Ltd. Fingood LLP nurodymu UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ gautos lėšos buvo apskaitytos kaip Fingood LLP suteikta paskola, o 2010 m. sausio 19 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Fingood LLP visas teises ir pareigas pagal minėtą paskolos sutartį atlygintinai perleido Inter-Shipping Management Ltd.

42Pareiškėjas Amino Limited pateikė 2012 m. rugpjūčio 23 d. reikalavimo perleidimo sutartį, kuria Blumfield Agency LLC perleido pareiškėjui reikalavimo teisę į UAB „Afalitos laivų menedžmentas“, nurodant, kad reikalavimo dydis yra 1 943 000 EUR ir pareiškėjas turi teisę reikalauti įvykdyti prievolę iš skolininko, įskaitant investicijų grąžą, netesybas (baudas, delspinigius), palūkanas ir kitas pinigų sumas (I t., b. l. 185). Iš Reikalavimo perleidimo sutarties nuostatų matyti, kad perleistas pareiškėjui reikalavimas, kilęs iš Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutarties, nes yra kalbama apie investicijas. Tačiau, kaip jau minėta, byloje nebuvo pateikti įrodymai, kad Blumfield Agency LLC būtent pagal Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutartį UAB „Afalitos laivų menedžmentas“ pervedė pareiškėjo byloje nurodomą pinigų sumą. Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutartyje nurodyta, kad investicijų gavėjas yra UAB „Afalitos laivų menedžmentas“, tačiau šios įmonės vardu sutartį pasirašė T. I. (T. I.), kuris pagal bylos duomenis neatstovavo šiai įmonei. Be to, byloje nėra paneigti byloje nurodomi Kipro policijos pateiktos medžiagos duomenys, kad Blumfield Agency LLC prašyme dėl banko sąskaitos atidarymo kaip įgaliotas Blumfield Agency LLC asmuo nurodytas T. I. (T. I.), kad pagal Blumfield Agency LLC nominalių akcininkų patvirtinimą šis asmuo yra tikrasis šios įmonės savininkas ir naudos gavėjas (beneficial owner) (V t., b. l. 45-62).

43Dėl sutarčių pripažinimo niekinėmis

44Apeliantas skunde nurodo, kad teismas ex officio pripažindamas sutartis niekinėmis išėjo už prašymo ribų ir pasisakė dėl bendrovės Blumfield Agency LLC sudarytų sutarčių, nors ši bendrovė į bylą nebuvo įtraukta ir negalėjo teikti nei dokumentų, nei atsiliepimų. Pareiškėjas Fingood LLP, atstovaujamas advokato Vykinto Zulono, pateikė pirmosios instancijos teismui pareiškimą dėl Fingood LLP ir Amino Limited kreditorinių reikalavimų, kuriuo prašė Fingood LLP ir Amino Limited prašymus dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo ir įtraukimo į BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ kreditorių sąrašą atmesti; ex officio konstatuoti S. V., kaip Fingood LLP atstovo, ir T. I. (T. I.), kaip UAB „Afalitos laivų menedžmentas“, atstovo, pasirašytų niekinių sandorių teisines pasekmes ir niekinių sandorių faktą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad sutinka su Fingood LLP atstovo Vykinto Zulono prašymu ex officio konstatuoti, kad tarp S. V. ir T. I. (T. I.) pasirašytos sutartys yra niekinės.

45Niekinėmis pirmosios instancijos teismas pripažino šias sutartis: 1) 2005 m. spalio 18 d. susitarimą dėl mokėjimų suderinimo tarp Fingood LLP ir UAB „Afalitos laivų menedžmentas“; 2) 2005 m. gruodžio 29 d. reikalavimo perleidimo sutartį tarp Fingood LLP ir Blumfield Agency LLC; 3) 2005 m. birželio 1 d. Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutartį, sudarytą tarp Blumfield Agency LLC ir UAB „Afalitos laivų menedžmentas“; 4) 2005 m. gruodžio 29 d. papildomą susitarimą prie Investavimo / „Tylios partnerystės“ sutarties, sudarytą tarp Blumfield Agency LLC ir UAB „Afalitos laivų menedžmentas“; 5) 2005 m. spalio 18 d. paskolos sutartį Nr. 10, sudarytą tarp Fingood LLP ir UAB „Afalitos laivų menedžmentas“; 6) 2009 m. spalio 14 d. papildomą susitarimą Nr. 1 prie paskolos sutarties Nr. 10, sudarytą tarp Fingood LLP ir UAB „Afalitos laivų menedžmentas“; 7) 2005 m. rugpjūčio 1 d. laivų menedžmento sutartis tarp Fingood LLP ir UAB „Afalitos laivų menedžmentas“; 8) 2005 m. spalio 10 d. laivų menedžmento sutartį, sudarytą tarp Fingood LLP ir UAB „Afalitos laivų menedžmentas“. Šias sutartis pirmosios instancijos teismas pripažino niekinėmis tuo pagrindu, kad nurodytos sutartys yra pasirašytos tam įgaliojimų neturėjusių asmenų, jos yra niekinės bei nesukelia jokių teisinių padarinių (CK 1.78 straipsnis). Pažymėtina, kad dalis sutarčių yra sudaryta tarp Fingood LLP ir UAB „Afalitos laivų menedžmentas“, t. y. tarp byloje dalyvavusių asmenų ir išnagrinėjus aplinkybes, susijusias su sandorių sudarymo aplinkybėmis. Iš pareiškėjo Amino Limited atskirojo skundo matyti, kad jis iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo pripažinimu niekiniais sandorių, kuriuos, pareiškėjo teigimu, buvo sudaręs Blumfield Agency LLC, nedalyvavęs bylos nagrinėjime ir neinformuotas apie vykstantį teismo procesą.

46Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad niekinio sandorio teisinius padarinius ir niekinio sandorio faktą (CK 1.78 straipsnio 5 dalis) teismas ex officio konstatuoja tik tada, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį niekiniu tampa akivaizdus. Tam, kad pagrindas pripažinti sandorį niekiniu būtų akivaizdus (ir kad jį teismas galėtų konstatuoti procesiniame sprendime), būtina, kad niekinis sandoris būtų tiesiogiai susijęs su byloje pareikštais reikalavimais, kad toks konstatavimas būtų būtinas, ginant asmens pažeistas teises ir taikant niekinio sandorio padarinius, ir nereikėtų rinkti papildomų įrodymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2011; kt.). Tuo tikslu būtina, kad tokį pagrindą patvirtinančios aplinkybės būtų nustatytos (ištirtos, išnagrinėtos ir įvertintos) laikantis CPK įtvirtintų reikalavimų arba kad išvadą dėl tokio pagrindo egzistavimo patvirtintų kitos byloje nustatytos (t. y. CPK nustatyta tvarka ištirtos, išnagrinėtos ir įvertintos) aplinkybės (CPK 263 straipsnis, 270 straipsnio 4 dalies 1, 2 punktai). Sprendime neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus CPK numatytus atvejus (CPK 265 straipsnio 2 dalis), todėl tuo atveju, kai byloje nenustatyta aplinkybių, teikiančių pagrindą išvadai, kad tam tikras sandoris yra (akivaizdžiai) niekinis, teismas imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių sandorio negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus gali tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį negaliojančiu, pareikštam ieškinio ar priešieškinio forma. Jeigu teismas, nesant šalies ieškinio reikalavimo pripažinti sandorį negaliojančiu, imtųsi savo iniciatyva nagrinėti ir spręsti sandorio, kuris nėra akivaizdžiai niekinis, negaliojimo klausimą, tirti su tuo susijusius įrodymus, būtų pažeidžiami civilinio proceso dispozityvumo ir rungimosi principai. Dėl nurodytų priežasčių CK 1.78 straipsnio 5 daliai taikyti nepakanka vien tik byloje dalyvaujančio asmens nuorodų į aplinkybes, keliančias pagrįstų abejonių dėl to, kad tam tikras sandoris yra tariamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009; 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2012; kt.).

47Teisėjų kolegija, įvertinusi aplinkybes, kurių pagrindu pareiškėjas šioje byloje prašė tvirtinti kreditorinį reikalavimą, t. y. tai, kad pareiškėjas rėmėsi tuo, jog yra perėmęs reikalavimo teisę iš Blumfield Agency LLC, ir perimto reikalavimo pagrįstumą grindė minėtais sandoriais, kuriuos, pareiškėjo teigimu, sudarė Blumfield Agency LLC, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas turėjo teisėtą pagrindą pripažinti sandorius niekiniais, nedalyvaujant Blumfield Agency LLC.

48Išnagrinėjus pareiškėjo atskirajame skunde nurodytas bylos aplinkybes, kurių pagrindu ginčijama pirmosios instancijos teismo išvada dėl Amino Limited kreditorinio reikalavimo nepripažinimo pagrįstu ir įrodytu, konstatuotina, kad nėra faktinio ir teisinio pagrindo nesutikti su šia pirmosios instancijos teismo išvada bei panaikinti nutarties dalį, kuria netenkintas pareiškėjo Amino Limited prašymas dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo UAB

49Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutarties dalį, kuria netenkintas pareiškėjo Belizo įmonės Amino Limited prašymas dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 30 d. nutartimi uždarajai... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi patvirtintas... 6. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 31 d. nutartimi bankrutuojanti... 7. Pareiškėjas Belizo įmonė Amino Limited (toliau – ir Amino Limited),... 8. BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ administratorius UAB „Valeksa“... 9. prašė Amino Limited prašymą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo ir... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. lapkričio 29 d. nutartimi pareiškėjo... 12. Teismas nustatė, kad iš Blumfield Agency LLC sąskaitos UAB „Afalitos... 13. Teismas, nagrinėdamas Amino Limited prašymo pagrįstumą, nevertino K. K.... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Pareiškėjas Amino Limited atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos... 16. Pareiškėjas nurodo šiuos pagrindinius argumentus:
  1. Bylą... 17. Ieškovas Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 18. BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ administratorius UAB „Valeksa“... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Pažymėtina, kad teisėjų kolegijai perduotame nagrinėti atskirajame skunde... 23. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 24. Pareiškėjas Amino Limited atskirajame skunde suformulavo prašymą bylą... 25. CPK 338 straipsnyje nurodyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti... 26. Įvertinusi bylos medžiagą, atskirojo skundo, atsiliepimų į jį argumentus,... 27. Dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo... 28. Pareiškėjas atskirajame skunde, formuluodamas prašymą dėl žodinio... 29. Teisėjų kolegija, nagrinėdama apelianto argumentus dėl teismo šališkumo,... 30. Teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė aplinkybių, kurios keltų... 31. Dėl Amino Limited kreditorinio reikalavimo pagrįstumo... 32. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad asmens pareikštas prašymas... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo... 34. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012 m. lapkričio 2 d. pareiškėjo Amino... 35. BUAB „Afalitos laivų menedžmentas“ bankroto administratorius nesutiko su... 36. Bankroto administratoriui pareikalavus iš Amino Limited papildomų įrodymų,... 37. Pareiškėjas Amino Limited finansinio reikalavimo dalį dėl 750 500 EUR... 38. Iš byloje pateiktų Blumfield Agency LLC sąskaitos išrašų matyti, kad UAB... 39. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje svarbu atsižvelgti į... 40. Pareiškėjas Amino Limited yra nurodęs, kad UAB „Afalitos laivų... 41. Atskirajame skunde nurodyti duomenys, kad Blumfield Agency LLC paskolino ir... 42. Pareiškėjas Amino Limited pateikė 2012 m. rugpjūčio 23 d. reikalavimo... 43. Dėl sutarčių pripažinimo niekinėmis... 44. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas ex officio pripažindamas sutartis... 45. Niekinėmis pirmosios instancijos teismas pripažino šias sutartis: 1) 2005 m.... 46. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad niekinio sandorio... 47. Teisėjų kolegija, įvertinusi aplinkybes, kurių pagrindu pareiškėjas... 48. Išnagrinėjus pareiškėjo atskirajame skunde nurodytas bylos aplinkybes,... 49. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 50. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutarties dalį, kuria...