Byla e2S-1095-265/2020
Dėl įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Serfas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. liepos 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Serfas“ ieškinį atsakovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Hidrostatyba“ dėl įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo:

71.1. įpareigoti atsakovę nutraukti neteisėtus veiksmus – 2019 m. gegužės 27 d. hipotekos sutarties (hipotekos identifikavimo kodas registre – Duomenys neskelbtini) galiojimo metu uždrausti išgauti naudingąsias iškasenas šiuose ieškovės naudai įkeistuose žemės sklypuose (kurių naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos):

81.1.1 Sklypas Nr. 3, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini, adresas Duomenys neskelbtini.;

91.1.2. Sklypas Nr. 6, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini; Duomenys neskelbtini.;

101.1.3. Sklypas Nr. 7, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini; Duomenys neskelbtini.;

111.1.4. Sklypas Nr. 9, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini; Duomenys neskelbtini.

121.1.5. Sklypas Nr. 10, unikalus Nr. Duomenys neskelbtini; Duomenys neskelbtini.;

131.1.6. Sklypas Nr. 11, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini; Duomenys neskelbtini.

141.2. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

152.

16Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos uždrausti atsakovei išgauti naudingąsias iškasenas ieškovės naudai įkeistuose žemės sklypuose (kurių naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos): 1) Sklypas Nr. 3, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini, adresas K Duomenys neskelbtini.; 2) Sklypas Nr. 6, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini; Duomenys neskelbtini.; 3) Sklypas Nr. 7, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini; Duomenys neskelbtini .; 4) Sklypas Nr. 9, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini; Duomenys neskelbtini.; 5) Sklypas Nr. 10, unikalus Nr. Duomenys neskelbtini; Duomenys neskelbtini.; 6) Sklypas Nr. 11, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini; Duomenys neskelbtini.

17II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

183.

19Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. liepos 14 d. nutartimi ieškovės prašymo netenkino.

204.

21Teismas nustatė, kad 2019 m. gegužės 19 d. buvo sudarytas ieškovės ir atsakovės 2014 m. kovo 28 d. pirkimo–pardavimo sutarties pakeitimas, kuriuo atsakovei įkeitus 11 žemės sklypų ieškovė atsakovei suteikė atidėto mokėjimo 400 000 Eur sumą.

225.

23Nustatė, kad atsakovė sklypus eksploatavo tiek prieš, tiek hipotekos nustatymo metu, tiek po jos nustatymo, o daikto naudojimas pagal paskirtį, teismo vertinimu, negali būti traktuojamas kaip jo vertės sumažėjimas.

246.

25Nurodė, kad ieškovė pateikė įrodymus, jog sklypai yra eksploatuojami, tačiau nepateikė jokių įrodymų, kaip ir kokiu dydžiu jie nuvertėja naudojant sklypus pagal tiesioginę jų paskirtį, be to ieškovė taip pat nepateikė žemės sklypų rinkos vertės nustatymo iki eksploatavimo, eksploatavimo metu ar po eksploatavimo.

267.

27Taip pat pažymėjo, jog ieškovė nepateikė teismui jokių duomenų apie atsakovės galimai nesąžiningus veiksmus, kurie sudarytų pagrindą manyti, kad egzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui.

288.

29Atkreipė dėmesį, jog 2020 m. vasario 1 d. įsiteisėjo Klaipėdos apygardos teismo nutartis, kuria buvo nutarta atsakovei iškelti restruktūrizavimo bylą, ir pritarė atsakovės argumentams, jog šiuo metu naudingųjų išteklių gavimas yra pagrindinė atsakovės veiklos sritis, todėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo pasekmės atsakovei (restruktūrizuojančiai įmonei) būtų neproporcingai didelės ir sąlygojančios įmonės bankrotą.

30III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

319.

32Ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Kartu su atskiruoju skundu pateikia naujus įrodymus – uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Hidrostatyba“ restruktūrizavimo metmenis. Prašo išreikalauti iš Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos šios nutarties 1.1.1. – 1.1.6. papunkčiuose nurodytus UAB „Hidrostatyba“ priklausančių žemės sklypų gelmių naudojimo planus. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

339.1. Teismas neįvertino, kad ieškovė, sudarydama hipotekos sutartį su atsakove, joje pažymėjo, jog įkaitų davėjas įsipareigoja tinkamai saugoti ir prižiūrėti įkeičiamus daiktus ir užtikrinti, jog jų vertė sutarties galiojimo metu nesumažėtų, išskyrus natūralų turto nusidėvėjimą.

349.2. Siekdamas teisingai išspręsti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas turėjo atsakyti į klausimą, ar atsakovė turi teisę eksploatuoti sklypus neturėdama hipotekos kreditoriaus (ieškovės) išankstinio sutikimo.

359.3. Atsakovei, savavališkai eksploatuojančiai įkeistą turtą, yra neabejotinai žinoma, kad sklypuose esančių naudingųjų iškasenų kiekis ribotas, ir atėjus laikui tenkinti hipotekos kreditoriaus reikalavimą iš įkeisto turto sklypų vertė tikėtinai bus visiškai minimali.

369.4. Atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones apskritai paneigia hipotekos instituto esmę (kartu ir ieškovės, kaip hipotekos kreditorės, teises), nes teismas neapribojo skolininko (atsakovės) teisės eksploatuoti įkeistus sklypus tokiu būdu, kuris akivaizdžiai mažina įkeisto turto vertę.

379.5. Teismas suteikė išimtinį prioritetą atsakovės (skolininkės) interesams, nepaisant to, jog atsakovės pradelsta suma ieškovės atžvilgiu jau sudaro net 411 218,29 Eur. Taigi iš esmės nėra abejonių, kad ieškovė bus priversta tenkinti savo reikalavimą iš hipoteka įkeisto turto vertės, kai tik tai bus įmanoma, atsižvelgiantį vykstantį atsakovės restruktūrizavimo procesą.

389.6. Iš atsakovės restruktūrizavimo metmenų matyti, jog atsakovės veiklos tęstinumui per mėnesį išlaikyti reikalingos lėšos sudaro 5,396 mln. Eur per mėnesį (13 skirsnis). Atsakovė planuoja gauti pajamas vykdydama sutartis, pagal kurias planuojamų atlikti darbų vertė sudaro 54,97 mln. Eur. Be to, restruktūrizavimo metmenyse pažymima, jog atsakovė aktyviai dalyvauja konkursuose, todėl planuojamos pajamos gali būti dar didesnės (14 skirsnis). Pažymėtina ir tai, jog atsakovė nuosavybės teise kaip ilgalaikį turtą valdo 16 žemės sklypų, be to, papildomai atsakovės investicinį turtą sudaro 61 žemės sklypas (4 skirsnis). Šiame kontekste vertinant 6 ieškovės naudai įkeistus Sklypus akivaizdu, jog naudingųjų iškasenų gavybos sustabdymas minėtuose Sklypuose turėtų tik menkavertę įtaką atsakovės veiklai bei finansinei būklei ir neabejotinai nebūtų priežastimi atsakovės bankrotui.

3910.

40Atsakovė prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Kartu su atskiruoju skundu prideda Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. balandžio 22 d. nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

4110.1. Ieškovė, pateikdama įrodymus, kad sklypai yra eksploatuojami, nepateikė jokių įrodymų, kaip ir kokiu dydžiu jie nuvertėja naudojant juos pagal tiesioginę paskirtį. Ieškovė nepateikė žemės sklypų turto rinkos vertės nustatymo iki eksploatavimo ir eksploatavimo metu ar po eksploatavimo.

4210.2.

43Ieškovės teiginiai dėl žemės sklypų vertės mažėjimo yra deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais įrodymais. Ieškovė nepagrindė neteisėtų veiksmų, kurie galimai mažintų įkeistų žemės sklypų vertę.

4410.3. Visų 11 įkeistų sklypų vertė hipotekos nustatymo metu buvo įvertinta pagal 2016 m. valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registro centro nustatytas vidutines rinkos vertes. Įkeistų žemės sklypų vidutinė rinkos vertė juos įkeičiant nustatyta pagal masinį vertinimą, kurio vertei neturi įtakos žemės sklype esančios naudingosios iškasenos. Iš 11 įkeistų sklypų, 6, kurių atžvilgiu prašoma uždrausti išgauti naudingąsias iškasenas, nes tariamai mažinama jų vertė, sklypų vertė, nustatyta hipotekos sutartyje –113 852 Eur; likusių 5 sklypų vertė – 427 455 Eur. Taigi nėra pagrindo teigti, kad ieškovės interesai būtų pažeisti netenkinant prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4510.4. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė Klaipėdos apygardos teismui, nagrinėjančiam atsakovės restruktūrizavimo bylą, yra pateikusi 413 305,13 Eur dydžio kreditinį reikalavimą, ir 2020 m. balandžio 22 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas minėtą kreditinį reikalavimą yra patvirtinęs.

4610.5. Ieškovės naudai buvo įkeisti žemės sklypai, o ne juose esančios naudingosios iškasenos, todėl darytina išvada, kad atsakovė, teisėtai naudodama žemės sklypus pagal jų paskirtį, neprivalo gauti įkaito gavėjo sutikimo.

4710.6. Atsakovė eksploatavo sklypus tiek prieš, tiek po hipotekos nustatymo, ir to neslėpė. Daikto naudojimasis pagal paskirtį negali būti traktuojamas kaip vertės mažėjimas.

4810.7. Naudingųjų išteklių išgavimas šiuo metu yra pagrindinė atsakovės veiklos sritis, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės restruktūrizuojamai įmonei būtų neproporcingai didelės, iš esmės būtų apsunkinta įmonės veikla ir tai sąlygotų bendrovės bankrotą.

4910.8. Kadangi ieškovės naudai buvo įkeisti žemės sklypai, o ne juose esančios naudingosios iškasenos, manytina kad nėra būtina išreikalauti iš Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos RUAB „Hidrostatyba“ priklausančių žemės sklypų gelmių naudojimo planus. Teismas

konstatuoja:

50IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5111.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

5312.

54CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.

55Dėl naujų įrodymų pridėjimo

5613.

57Ieškovė ir atsakovė pateikė naujus įrodymus, nurodytus šios nutarties 9 ir 10 punktuose.

5814.

59Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę atsisakyti priimti naujus įrodymus, jei šie įrodymai galėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

6015.

61Iš bylos duomenų matyti, kad kartu su atskiruoju skundu ir su atsiliepimu į atskirąjį skundą pridėti įrodymai šalims yra žinomi, todėl įvertinus, jog šių dokumentų pridėjimas neužvilks bylos nagrinėjimo, jie pridėtini ir vertintini.

62Dėl skundžiamos nutarties (ne) teisėtumo

6316.

64Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo.

6517.

66Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui sudaro dviejų būtinųjų sąlygų egzistavimas: 1) tikėtinas ieškinio reikalavimo pagrindimas; 2) grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimas. Šios sąlygos yra kumuliacinės. Tai reiškia, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018 ir joje nurodytą praktiką).

67Dėl tikėtino ieškinio reikalavimo pagrindimo

6818.

69Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausia turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Nustačius, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011; 2011 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1575/2010; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1122/2011; 2018 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-116-236/2018 ir kt.). Tuo atveju, jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-276/2012).

7019.

71Nors iš skundžiamos nutarties matyti, kad teismas neakcentavo šios pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos egzistavimo, tačiau preliminariai įvertinęs ieškovės nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus apeliacinės instancijos teismas mano, kad nėra pagrindo spręsti, jog ieškinio reikalavimai akivaizdžiai nepagrįsti ar ieškovė pasirinko neleistiną ir aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą.

72Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui

7320.

74CPK nuostatos neįtvirtina pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas sprendžiamas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudotu asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atlikus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu ar yra kitų aplinkybių, kurios sudaro pagrindą konstatuoti, jog yra grėsmė būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui arba neįvykdymui.

7521.

76Pirmosios instancijos teismas nutartį pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės grindė tuo, kad ieškovė nors ir pateikė įrodymus, jog sklypai yra eksploatuojami, tačiau nepateikė jokių įrodymų, kaip ir kokiu dydžiu jie nuvertėja naudojant sklypus pagal tiesioginę jų paskirtį. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kurie leistų spręsti apie atsakovės nesąžiningus veiksmus, turinčius įtakos galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymui. Apeliacinės instancijos teismas šiuos argumentus vertina kaip pagrįstus ir jiems pritaria.

7722.

78Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB „Serfas“ ir UAB „Hidrostatyba“ 2014 m. kovo 28 d. sudarė pirkimo–pardavimo sutartį Nr. HIDR-SM/RD-14/03/28 su vėlesniais pakeitimais, kuria pardavėjas (ieškovė) įsipareigojo pirkėjo (atsakovės) nuosavybėn perduoti užsakytas prekes, medžiagas, o pirkėjas (atsakovė) įsipareigojo šias prekes priimti ir už prekes sumokėti nustatytą pinigų sumą (kainą). Sutarties vykdymo užtikrinimui 2019 m. gegužės 27 d. šalys sudarė sutartinės (maksimaliosios) hipotekos sutartį, sutartinės hipotekos identifikavimo kodas registre – Duomenys neskelbtini), kuria atsakovė įkeitė ieškovės naudai 11 žemės sklypų. Hipotekos sutartyje nurodyta, kad bendra hipotekos objektų vertė – 541 307 Eur; užtikrintos prievolės dydis – 400 000 Eur; maksimaliosios hipotekos, kuria užtikrinamas netesybų ir kreditoriaus nuostolių, patirtų dėl užtikrintos prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo kreditoriui, suma – 120 000 Eur.

7923.

80Iš kartu su atsiliepimu į ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pridėtų Nekilnojamojo turto registro (toliau – ir NTR) išrašų matyti, kad hipotekos sutartyje nurodytos žemės sklypų kainos yra analogiškos, nurodytoms NTR išraše. Tai yra, kaip nurodo atsakovė, sklypų vertė hipotekos nustatymo metu buvo įvertinta pagal 2016 m. VĮ Registro centro nustatytas vidutines rinkos vertes. Taigi šie duomenys leidžia teigti, jog visų 11 įkeistų sklypų vertė hipotekos nustatymo metu – 541 307 Eur (paminėtina, jog užtikrintos prievolės dydis – 400 000 Eur), o sklypų, kurių atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones vertė hipotekos nustatymo metu – 113 852 Eur.

8124.

82Analizuojant ieškovės argumentus, susijusius su atsakovės naudojamų žemės sklypų vertės mažinimu, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kaip pagrįstai atkreipė dėmesį atsakovė, iš 2016 m. VĮ Registro centro išrašų matyti, kad sklypai buvo įvertinti masinio vertinimo būdu. Pagal 2012 m. gruodžio 12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1523 patvirtintas Masinio žemės vertinimo taisykles (toliau – ir Taisyklės) žemės sklypai, kurių naudojimo būdas yra naudingųjų iškasenų teritorijos, priskiriami prie žemės ūkio paskirties žemės sklypų grupės (žr. taisyklių 15. p., kuris numato, kad žemės verčių zonų žemėlapiams ir žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymo modeliams sudaryti sukaupti duomenys apie žemės sklypų rinką sugrupuojami į šias žemės grupes: 15.1. žemės ūkio paskirties žemės sklypai (išskyrus mėgėjų sodų ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus). Prie šių žemės sklypų priskiriami žemės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio, konservacinės ir kitos paskirties žemės sklypai, kurių naudojimo būdas yra naudingųjų iškasenų teritorijos, teritorijos krašto apsaugos tikslams, teritorijos valstybės sienos apsaugos tikslams). Taisyklių 23. p. numato, kad sudarant žemės ūkio paskirties žemės sklypų grupės žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymo modelius, neturi būti atsižvelgiama į žemės vertės padidėjimą ar sumažėjimą dėl šių veiksnių įtakos: 23.1. žemės sklype esančiu naudingųjų iškasenų. Taigi nėra pagrindo nepritarti atsakovės argumentams, jog įkeistų žemės sklypų vidutinė rinkos vertė juos įkeičiant nustatyta pagal masinį vertinimą, kurio vertei neturi įtakos žemės sklype esančios naudingosios iškasenos.

8325.

84Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios nutarties 23 ir 24 punktuose nustatytos ir aptartos aplinkybės, nevertinant ieškovės skunde nurodytų aplinkybių dėl atsakovės veiksmų (ne) teisėtumo, kadangi tai yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, leidžia daryti išvadą, kad atskirojo skundo argumentai, jog atsakovė mažina žemės sklypų vertę, nepagrįsti.

8526.

86Taip pat bylos duomenys patvirtina atsakovės teiginius, jog ji eksploatavo sklypus tiek prieš sudarant hipotekos sutartį, tiek ir po jos sudarymo, todėl, kaip teisingai pastebi atsakovė, daikto naudojimas pagal paskirtį negali būti vertinamas kaip vertės mažinimas.

8727.

88Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje bylos stadijoje nėra pakankamai duomenų, kurie leistų konstatuoti atsakovės nesąžiningus veiksmus, taip pat nenustatyta pagrindo konstatuoti esant grėsmę galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymui.

8928.

90Pastebėtina ir tai, jog tiek ieškovė, tiek ir atsakovė akcentuoja, jog UAB „Hidrostatyba“ yra iškelta restruktūrizavimo byla, t. y. ši aplinkybė leidžia teigti, jog atsakovė yra susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais. Teismo vertinimu tai, jog UAB „Hidrostatyba“ restruktūrizavimo metmenyse nurodyta, kad atsakovė planuoja gauti pajamas vykdydama sutartis, pagal kurias planuojamų atlikti darbų vertė sudaro 54,97 mln. Eur bei aktyviai dalyvauja konkursuose, todėl planuojamos pajamos gali būti dar didesnės, neleidžia daryti išvados, jog atsakovė gali ar turėtų laikinai (iki teismo sprendimo priėmimo) nutraukti įprastinę savo veiklą, iš kurios gauna nuolatines pajamas. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, restruktūrizuojamai bendrovei itin didelę reikšmę turi visos gaunamos pajamos, o ypač iš įprastinės, o ne galimai būsimos veiklos, todėl ieškovės prašymo tenkinimas neabejotinai pažeistų šalių proporcingumo principą.

9129.

92Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje būtų neproporcingas, pažeistų teisingumo bei sąžiningumo principus, taip pat neįrodyta grėsmė galimai ieškovei palankaus sprendimo įvykdymui, todėl pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovės prašymą (CPK 144 straipsnio 1 punktas).

93Dėl įrodymų išreikalavimo

9430.

95Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikė prašymą iš Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos šios nutarties 1.1.1. – 1.1.6. papunkčiuose nurodytus UAB „Hidrostatyba“ priklausančių žemės sklypų gelmių naudojimo planus. Ieškovės teigimu, šiuose planuose įprastai yra detaliai nurodomos planuojamos žvyro / smėlio kasimo apimtys bei kiti duomenys, iš kurių galima įvertinti žemės sklypo vertę, todėl turėdama šiuos planus ieškovė galėtų apskaičiuoti juose esančių naudingųjų iškasenų vertę, sklypų rekultivavimo kaštus pabaigus juos eksploatuoti, bei kartu pagrįsti savo teiginį dėl spartaus įkeistų sklypų vertės mažėjimo atsakovei juos savavališkai eksploatuojant.

9631.

97Atsižvelgiant į šioje nutartyje aptartus argumentus, susijusius su žemės sklypų vertės, nurodytos VĮ Registrų centro išraše, nustatymo taisykles, t. y. jog nustatant sklypų vertes nėra atsižvelgiama į naudingąsias iškasenas, taip pat įvertinus ir teismo motyvus, kuriais atmesti ieškovės argumentai dėl atsakovės veiksmų išgaunant naudingąsias iškasenas, (ne) teisėtumo vertinimo, darytina išvada, jog šioje proceso stadijoje nėra pagrindo analizuoti atsakovės naudingųjų iškasenų gavybos apimčių, todėl prašymas išreikalauti sklypų žemės gelmių naudojimo planus atmestinas.

9832.

99Kiti atskirojo skundo argumentai esminės reikšmės bylai neturi arba vertintini tik bylą nagrinėjant iš esmės, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai jų neaptaria.

100Dėl bylos procesinės baigties

10133.

102Apibendrindamas išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o pareiškėjų atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

103Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

104Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo:... 7. 1.1. įpareigoti atsakovę nutraukti neteisėtus veiksmus – 2019 m. gegužės... 8. 1.1.1 Sklypas Nr. 3, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini, adresas Duomenys... 9. 1.1.2. Sklypas Nr. 6, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini; Duomenys... 10. 1.1.3. Sklypas Nr. 7, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini; Duomenys... 11. 1.1.4. Sklypas Nr. 9, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini; Duomenys neskelbtini.... 12. 1.1.5. Sklypas Nr. 10, unikalus Nr. Duomenys neskelbtini; Duomenys... 13. 1.1.6. Sklypas Nr. 11, unikalus Nr.: Duomenys neskelbtini; Duomenys... 14. 1.2. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 15. 2.... 16. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – iki... 17. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. 3.... 19. Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. liepos 14 d. nutartimi ieškovės... 20. 4.... 21. Teismas nustatė, kad 2019 m. gegužės 19 d. buvo sudarytas ieškovės ir... 22. 5.... 23. Nustatė, kad atsakovė sklypus eksploatavo tiek prieš, tiek hipotekos... 24. 6.... 25. Nurodė, kad ieškovė pateikė įrodymus, jog sklypai yra eksploatuojami,... 26. 7.... 27. Taip pat pažymėjo, jog ieškovė nepateikė teismui jokių duomenų apie... 28. 8.... 29. Atkreipė dėmesį, jog 2020 m. vasario 1 d. įsiteisėjo Klaipėdos apygardos... 30. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 31. 9.... 32. Ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020... 33. 9.1. Teismas neįvertino, kad ieškovė, sudarydama hipotekos sutartį su... 34. 9.2. Siekdamas teisingai išspręsti ieškovės prašymą dėl laikinųjų... 35. 9.3. Atsakovei, savavališkai eksploatuojančiai įkeistą turtą, yra... 36. 9.4. Atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones apskritai paneigia... 37. 9.5. Teismas suteikė išimtinį prioritetą atsakovės (skolininkės)... 38. 9.6. Iš atsakovės restruktūrizavimo metmenų matyti, jog atsakovės veiklos... 39. 10.... 40. Atsakovė prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti.... 41. 10.1. Ieškovė, pateikdama įrodymus, kad sklypai yra eksploatuojami,... 42. 10.2.... 43. Ieškovės teiginiai dėl žemės sklypų vertės mažėjimo yra deklaratyvūs,... 44. 10.3. Visų 11 įkeistų sklypų vertė hipotekos nustatymo metu buvo... 45. 10.4. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė Klaipėdos apygardos teismui,... 46. 10.5. Ieškovės naudai buvo įkeisti žemės sklypai, o ne juose esančios... 47. 10.6. Atsakovė eksploatavo sklypus tiek prieš, tiek po hipotekos nustatymo,... 48. 10.7. Naudingųjų išteklių išgavimas šiuo metu yra pagrindinė atsakovės... 49. 10.8. Kadangi ieškovės naudai buvo įkeisti žemės sklypai, o ne juose... 50. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 51. 11.... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 53. 12.... 54. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 55. Dėl naujų įrodymų pridėjimo... 56. 13.... 57. Ieškovė ir atsakovė pateikė naujus įrodymus, nurodytus šios nutarties 9... 58. 14.... 59. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę... 60. 15.... 61. Iš bylos duomenų matyti, kad kartu su atskiruoju skundu ir su atsiliepimu į... 62. Dėl skundžiamos nutarties (ne) teisėtumo... 63. 16.... 64. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 65. 17.... 66. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių... 67. Dėl tikėtino ieškinio reikalavimo pagrindimo... 68. 18.... 69. Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas... 70. 19.... 71. Nors iš skundžiamos nutarties matyti, kad teismas neakcentavo šios pirmosios... 72. Dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui... 73. 20.... 74. CPK nuostatos neįtvirtina pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis... 75. 21.... 76. Pirmosios instancijos teismas nutartį pritaikyti laikinąsias apsaugos... 77. 22.... 78. Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB „Serfas“ ir UAB „Hidrostatyba“... 79. 23.... 80. Iš kartu su atsiliepimu į ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 81. 24.... 82. Analizuojant ieškovės argumentus, susijusius su atsakovės naudojamų žemės... 83. 25.... 84. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios nutarties 23 ir 24 punktuose... 85. 26.... 86. Taip pat bylos duomenys patvirtina atsakovės teiginius, jog ji eksploatavo... 87. 27.... 88. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje bylos stadijoje nėra... 89. 28.... 90. Pastebėtina ir tai, jog tiek ieškovė, tiek ir atsakovė akcentuoja, jog UAB... 91. 29.... 92. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovės prašomų... 93. Dėl įrodymų išreikalavimo... 94. 30.... 95. Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikė prašymą iš Lietuvos geologijos... 96. 31.... 97. Atsižvelgiant į šioje nutartyje aptartus argumentus, susijusius su žemės... 98. 32.... 99. Kiti atskirojo skundo argumentai esminės reikšmės bylai neturi arba... 100. Dėl bylos procesinės baigties... 101. 33.... 102. Apibendrindamas išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 103. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339... 104. Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą....