Byla 3K-3-303/2014
Dėl skolos priteisimo; trečiasis asmuo – Daugiabučio namo A. Jakšto g. 6A / Kaštonų g. 8, Vilniuje savininkų bendrija

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Antano Simniškio ir Dalios Vasarienės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fixum“ kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 1 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fixum“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Auster“ ir Ko“ dėl skolos priteisimo; trečiasis asmuo – Daugiabučio namo A. Jakšto g. 6A / Kaštonų g. 8, Vilniuje savininkų bendrija.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje keliami proceso teisės normų, reglamentuojančių reikalavimų tapatumą ir nustatančių įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles, aiškinimo ir taikymo klausimai.

6Ieškovas UAB „Fixum“ (toliau – ieškovas, kasatorius) kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Auster“ ir Ko“ (toliau – atsakovas) 29 366,58 Lt skolos, 6 proc. metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

7Byloje nustatyta, kad ieškovas ir trečiasis asmuo Daugiabučio namo A. Jakšto g. 6A / Kaštonų g. 8, Vilniuje savininkų bendrija (toliau – Bendrija) 2009 m. gegužės 6 d. sudarė gyvenamojo namo priežiūros ir administravimo paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis). Sutarties pagrindu ieškovas teikė paslaugas atsakovui, kuriam nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas (duomenys neskelbtini), išrašydavo ir pateikdavo sąskaitas faktūras. Ieškovas nurodo, kad atsakovas pažeidė Sutartyje nustatytą pareigą ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo mėnesio kalendorinės dienos apmokėti ieškovo išrašytas ir pateiktas sąskaitas faktūras už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, taip nesilaikydamas ir savininko pareigos išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 4.84 straipsnis). Atsakovui tinkamai nevykdant pareigos mokėti mokesčius už namo bendrosios dalinės nuosavybės (bendrojo naudojimo objektų) išlaikymą, už laikotarpį nuo 2009 m. gegužės 31 d. iki 2012 m. gegužės 30 d. susidarė 29 366,58 Lt skola, kurią patvirtina PVM sąskaitos faktūros, UAB „Fixum“ 2012 m. gegužės 30 d. pažymos apie įsiskolinimą už paslaugas.

82013 m. vasario 25 d. raštu ieškovas nurodė, kad atsakovas sumokėjo dalį skolos (11 503,90 Lt), todėl likusi ieškinio suma sudaro 17 862,68 Lt, kurią prašė priteisti iš atsakovo kartu su 1800 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

10Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 20 d. sprendimu ieškinį patenkino, priteisė ieškovui iš atsakovo 17 862,68 Lt skolos, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

11Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu šalys aiškinosi mokesčių už komunalines paslaugas apskaičiavimus; atsakovas posėdžio metu iš esmės skolos dydžio neginčijo, tik manė, jog neturi mokėti už valymo paslaugas ir liftą, nes juo nesinaudoja; kitų komunalinių patarnavimų neginčijo. Teismas sprendė, kad atsakovas privalo mokėti ieškovo apskaičiuotus komunalinius mokesčius ir kaupiamąsias lėšas. Nustatęs, kad atsakovas į savo patalpas gali patekti ne tik pro jam priklausančio turto duris, bet ir automobiliniu liftu per rūsį (taigi naudojasi jam nepriklausančiomis kitomis bendromis namo patalpomis), teismas atmetė atsakovo argumentus, jog šis nesinaudoja liftais ir valymo paslaugomis, ir nurodė, kad jis turi mokėti ir už valymo bei šiukšlių išvežimo paslaugas; pažymėjo, kad pareiga mokėti mokesčius proporcingai priklausančių patalpų plotui CK nustatyta visiems savininkams, nepriklausomai nuo to, ar asmuo turtu naudojasi ar ne, jei nėra susitarta priešingai. Kadangi atsakovas neginčijo prašomos priteisti sumos (ginčijo tik kai kurių paslaugų rūšis), tai, nustatęs, kad atsakovas turi mokėti už visas suteiktas paslaugas ir kaupiamąsias lėšas, teismas ieškinį patenkino. Teismas nurodė, kad, iškėlus civilinę bylą, atsakovas sumokėjo dalį skolos – 2012 m. lapkričio 19 d. mokėjimo nurodymu Nr. 7129 pervesta 14 747,96 Lt skolos, iš kurios 11 503,90 Lt ieškovas įskaitė reikalavimui šioje byloje patenkinti (likusia dalimi sumokėta skola pagal ankstesnį teismo sprendimą).

12Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliacinį skundą, 2013 m. spalio 1 d. nutartimi pakeitė Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 20 d. sprendimą – sumažino ieškovui iš atsakovo priteistą skolą iki 12 529,08 Lt, priteisė 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą (12 529,08 Lt) nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, perskirstė bylinėjimosi išlaidas; sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo paliko nepakeistą; paskirstė bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

13Teisėjų kolegija pripažino nepagrįstais atsakovo teiginius, kad jis neprivalo mokėti mokesčio už bendrojo naudojimo patalpų valymą, liftą ir jų administravimą, pažymėdama, jog pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai atsiskaityti, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti; bendrijos narys privalo apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, proporcingai jo daliai bendrojoje nuosavybėje (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Kadangi atsakovas neginčijo nei Sutarties, nei Bendrijos susirinkimų nutarimų, tai teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovo kaip bendrijos nario pareiga mokėti už bendrojo naudojimo patalpų priežiūrą kilo ir iš Sutarties; butų ir kitų patalpų savininkams kitaip nesusitarus, atsakovui kyla pareiga mokėti už namo vidaus bendrojo naudojimo patalpų (taip pat ir laiptinės) administravimą proporcingai patalpų plotui, o ieškovo paskirstytos išlaidos namui išlaikyti atitinka įstatymo reikalavimus (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Tai, kad atsakovas turi atskirą įėjimą į jam priklausančias patalpas ir nesinaudoja bendra pastato laiptine, kolegijos vertinimu, nepaneigia jo pareigos prisidėti prie bendro turto išlaikymo (CK 4.82 straipsnio 3 dalis); jei vienas iš butų savininkų atsisakytų dengti bendriems namo poreikiams tenkančias išlaidas, būtų pažeistos kitų savininkų teisės, nes šias išlaidas turi padengti visi namo savininkai. Kolegija sutiko su atsakovo argumentais dėl skundžiamo sprendimo motyvuojamosios dalies neatitikties CPK 270 straipsnio 4 dalies reikalavimams, nurodydama, kad teismo sprendime nedetalizuota, kokie ir kokio dydžio mokesčiai priteistini, nepasisakyta dėl 17 862,68 Lt skolos pagrįstumo. Sprendime nurodyta, kad atsakovas skolos neginčija, nors teismams pateiktuose procesiniuose dokumentuose jis pareiškė, kad nesutinka su skolos dydžiu. Kolegija, įvertinusi ieškovo su ieškiniu pateiktas 2012 m. gegužės 30 d. pažymas (suvestines) apie įsiskolinimą už paslaugas, PVM sąskaitas faktūras, nustatė, kad prašoma priteisti 29 366,58 Lt skola už laikotarpį nuo 2009 m. gegužės 31 d. iki 2012 m. gegužės 30 d. iš dalies sutampa su Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu už akių, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-4414-192/2012, priteista 5333,60 Lt skola už paslaugas, suteiktas laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės 31 d. iki 2011 m. sausio 31 d. (patalpos Nr. 8-45) ir nuo 2009 m. spalio 31 d. iki 2011 m. vasario 14 d. (patalpos Nr. 8-42). Dėl to kolegija konstatavo, kad ieškovas pareiškė tapatų reikalavimą, kuris negali būti tenkinamas, nes yra vykdytinas. Kolegija reikalavimą priteisti 5333,60 Lt skolos vertino kaip nepagrįstą ir neįrodytą (CPK 178 straipsnis), todėl pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą, priteistą 17 862,68 Lt sumą sumažindama iki 12 529,08 Lt.

14III. Kasacinio skundo, prisidėjimo ir atsiliepimo į jį pagrindiniai teisiniai argumentai

15Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 1 d. nutartį ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 20 d. sprendimą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

16Kasatorius įsitikinęs, kad teisėjų kolegijos išvada, jog reikalavimas priteisti 5333,60 Lt yra tapatus, padaryta neteisingai ir nevisapusiškai įvertinus byloje esančius įrodymus (pasisakius tik dėl iš dalies sutampančių datų, tačiau neatskleidus kasatoriaus pridėtų įrodymų esmės, neįvertinus kartu su ieškiniu pateiktų dokumentų, patvirtinančių, kad kasatorius nereikalauja antrą kartą priteisti tos pačios sumos, t. y. jo reikalavimas nėra tapatus patenkintam civilinėje byloje Nr. 2-4414-192/2012; reiškiant tapatų reikalavimą, ieškinio suma būtų ne 29 366,58 Lt, o 34 700,18 Lt; teismui pateiktuose dokumentuose nurodyta, kad iš bendros skolos atimta ir reikalavimas nepareikštas dėl atsakovo sumokėtų 1109,98 Lt vienos ir 4223,62 Lt kitos patalpos administravimo išlaidų). Kasatoriaus vertinimu, teisėjų kolegija pažeidė kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. S. v. antstolė R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-409/2008; 2009 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „JG Property developments“ v. V. K., bylos Nr. 3K-3-99/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; kt.) suformuluotas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, nes neįvertino pateiktų įrodymų sąsajumo, patikimumo, nenustatė, ar nėra prieštaravimų tarp pateiktų įrodymų ir egzistuojančių faktų, neišsprendė klausimo dėl reikalavimo tapatumo, nepasisakė, kuria informacija reikia vadovautis, o kurią – atmesti, nemotyvavo, kodėl atmesti kasatoriaus kartu su ieškiniu pateikti įrodymai ir jais nesivadovauta.

17Prisidėjimu prie kasacinio skundo trečiasis asmuo, palaikydamas kasaciniame skunde nurodytus argumentus ir motyvus, prašo tenkinti ieškovo kasacinį skundą, panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 1 d. nutartį ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 20 d. sprendimą.

18Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas prašo kasacinį skundą atmesti, palikti galioti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 1 d. nutartį; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

19Atsakovo manymu, teisėjų kolegija tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, aiškiai ir išsamiai pagrindė savo argumentus, vadovavosi CPK 178 straipsnyje įtvirtinta įrodinėjimo taisykle, rėmėsi kasacinio teismo praktika. Atsakovas nesutinka su kasatoriaus teiginiu, kad teisėjų kolegija neįvertino įrodymų sąsajumo ir patikimumo, pažymėdamas, jog kasatorius nepagrindė reikalaujamos priteisti skolos dydžio (17 862,68 Lt); iš 2012 m. gegužės 30 d. pažymų (suvestinių) matosi, kad dalis prašomos priteisti sumos (5333,60 Lt) sutampa su Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu už akių priteista skola. Dėl to atsakovas daro išvadą, kad teisėjų kolegija objektyviai įvertino surinktus įrodymus ir tai motyvavo savo procesiniame sprendime. Atsakovas taip pat pažymi, kad, teigdamas, jog teisėjų kolegija nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos, kasatorius skunde nenurodė kasacinio teismo nutarčių, kuriose suformuotos praktikos teisėjų kolegija nesilaikė.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

22Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas ir kasatorius pateikė skundą dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties, kuria sumažintas pirmosios instancijos teismo priteistos skolos dydis, konstatavus, kad byloje pareikšto reikalavimo dalis tapati Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu už akių, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-4414-192/2012 (toliau – 2012 m. balandžio 10 d. sprendimas už akių), patenkintam, taigi vykdytinam, reikalavimui. Teismas nustatė, kad nei ieškinio reikalavime, nei pirmosios instancijos teismo sprendime neįvardytos prašomos priteisti (ir pirmosios instancijos teismo priteistos) sumos sudedamosios dalys (kokie ir kokio dydžio mokesčiai priteistini), todėl šią reikalavimo dalį laikė nepagrįsta ir neįrodyta (CPK 178 straipsnis). Nesutikdamas su tokia teismo išvada, kasatorius teikia argumentus dėl nepagrįstai nustatyto reikalavimų tapatumo, netinkamo įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių taikymo. Teisėjų kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentai pagrįsti.

23Įsiteisėjusio sprendimo (nutarties) res judicata galia, įtvirtinta CPK 279 straipsnio 4 dalyje, reiškia draudimą šalims ir kitiems dalyvavusiems byloje asmenims, taip pat jų teisių perėmėjams, iš naujo pareikšti teisme tuos pačius ieškinio reikalavimus tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius. Ieškinių tapatumas siejamas su trimis kriterijais (požymiais): tomis pačiomis šalimis, tuo pačiu ieškinio dalyku ir tuo pačiu ieškinio pagrindu (CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Taigi, sprendžiant klausimą dėl ieškinių tapatumo, pirmiausia reikia nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie yra anksčiau pradėtos nagrinėti (išnagrinėtos) bylos šalys, ar sutampa ginčo materialusis santykis, t. y. teisminio nagrinėjimo objektas ir gynybos būdas, ar ieškovo reikalavimas grindžiamas tokiomis pačiomis aplinkybėmis, kaip anksčiau pradėtoje nagrinėti (išnagrinėtoje) byloje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Šakių agroservisas“ v. UAB „Ampolis“, bylos Nr. 3K-3-494/2010; 2014 m. balandžio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „NFQ Solutions“ v. UAB „Procentas“, bylos Nr. 3K-3-187/2014; kt.).

24Bylos duomenimis, tiek nagrinėjamoje, tiek civilinėje byloje Nr. 2-4414-192/2012, kuri užbaigta 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu už akių, ginčas kilo tarp tų pačių šalių dėl atsiskaitymų pagal Sutartį. Bylose pareikštų reikalavimų tapatumą apeliacinės instancijos teismas konstatavo nurodęs, kad prašoma priteisti suma iš dalies sutampa su 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu už akių ieškovui priteista 5333,60 Lt skola už laikotarpį nuo 2009 m. gegužės 31 d. iki 2011 m. sausio 31 d. Šiai išvadai pagrįsti teismas pateikė nuorodą į 2012 m. gegužės 30 d. pažymą (suvestinę) ir PVM sąskaitas faktūras, tačiau detaliau jų nevertino ir išsamiau dėl jų turinio nepasisakė. Šiame kontekste, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus ir aplinkybę, kad ginčo šalis sieja tęstiniai santykiai, svarbu pažymėti, jog reikalavimo tapatumui konstatuoti nepakanka nustatyti, kad sutampa laikotarpis, kurio metu susidariusias skolas prašoma priteisti, ar kad didesnioji suma apima mažesnę priteistą ar prašomą priteisti sumą; būtina atskleisti ieškinio dalyko ir pagrindo (faktinių aplinkybių, kuriomis grindžiamas konkretus reikalavimas) turinį, aiškintis, ar prašoma priteisti skolą už tų pačių įsipareigojimų nevykdymą (konkrečių mokesčių nemokėjimą), ar bendra priteista suma atitiks (neviršys) už konkretų laikotarpį mokėtiną bendrą sumą už teikiamas paslaugas, ir panašias aplinkybes. Šioje byloje teismas nenustatinėjo nurodytų reikalavimų tapatumo požymių ir plačiau dėl jų nepasisakė, taip nukrypdamas nuo kasacinio teismo praktikos, pagal kurią teismo procesiniame sprendime turi būti pateiktas teisinis jo pagrindimas ir įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas.

25Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad teismo procesinis sprendimas pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu, kai teismo išvados atitinka įstatyme nustatytomis priemonėmis ir tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „YIT Technika“ v. AB „Kraft Foods Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-110/2013; kt.). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieną byloje esantį įrodymą, jo patikimumą, leistinumą, ryšį su įrodinėjimo dalyku, bet ir jų visumą, nustatyti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar nėra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Dekoras“ v. UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-240/2013; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Swedbank lizingas“ v. J. M., bylos Nr. 3K-3-212/2014; kt.). Ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, procesinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas glausta forma turi išdėstyti nustatytas faktines bylos aplinkybes, argumentus, nurodyti, kodėl vienais įrodymais remtasi, o kiti atmesti, pateikti įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimą ir teisinį sprendimo pagrindimą (CPK 270 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdydamas CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punkto, 331 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimus ir nustatęs, jog byloje yra įrodymų, prieštaraujančių teismo išvadoms, teismas sprendime (nutartyje) turi nurodyti, kodėl juos atmetė (dėl to, kad jie neturi ryšio su įrodinėjimo dalyku, yra nepatikimi, paneigti kitų patikimų įrodymų ir t. t.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. ir kt. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-176/2012; kt.).

26Įrodymų turinio vertinimas yra fakto klausimas, o kasacinis teismas netiria faktų (CPK 353 straipsnio 1 dalis), todėl šioje nutartyje teisėjų kolegija pasisako tik dėl to, ar nebuvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės. Minėta, kad apeliacinės instancijos teismas konstatavo reikalavimų tapatumą nenustatęs jo visų požymių, visapusiškai neištyręs byloje esančių įrodymų. Teismas neatsižvelgė ir skundžiamoje nutartyje neištyrė bei plačiau nepasisakė dėl kasatoriaus argumentų, kuriais jis jau pateikdamas ieškinį teigė, kad iš prašomos priteisti sumos išskaičiuota 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu už akių priteista skola, o šią aplinkybę patvirtina byloje pateikta 2012 m. gegužės 30 d. pažyma (suvestinė). Teismas nevertino, kokie atsakovo atsiskaitymai įtraukti į 2012 m. gegužės 30 d. pažymą (suvestinę), ar apskaičiuojant šioje byloje reiškiamo reikalavimo dydį atsižvelgta į atsakovo (taip pat ir pagal teismo sprendimą) sumokėtas sumas, taigi visapusiškai ir objektyviai neišnagrinėjo procese įrodinėjamų aplinkybių, liko nepašalinti prieštaravimai dėl kasatoriaus prašomos priteisti skolos (į ją įtraukta ar ne atsakovo sumokėta dalis). Teisėjų kolegija pažymi, kad, tarp šalių susiklosčius tęstiniams gyvenamojo namo priežiūros ir administravimo paslaugų teikimo santykiams, teismui sprendžiant dėl reikalavimų tapatumo, turėjo būti detaliai įvertintas tiek ieškinio reikalavimas (už kokių mokesčių nemokėjimą susidariusią skolą prašoma priteisti), jo apimtys (už kokį laikotarpį susidariusią skolą siekia prisiteisti ieškovas), tiek jį pagrindžiančių dokumentų (pažymų apie įsiskolinimą už paslaugas, pridedamų PVM sąskaitų faktūrų) turinys, ieškovo paaiškinimai dėl prašomų priteisti sumų ir įsiteisėjusiu sprendimu už akių priteistos skolos santykio. Reikalavimų tapatumas galėjo būti konstatuotas tik teismui pagrįstai įsitikinus, kad byloje nustatytos reikšmingos aplinkybės ir pakanka duomenų tokiai išvadai padaryti (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnio 1 dalis).

27Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas reikalavimų tapatumą konstatavo nesilaikydamas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių bei nukrypdamas nuo kasacinio teismo praktikos, todėl kasatoriaus reikalavimo dalį atmetė nenustatęs tam pakankamo pagrindo. Dėl to skundžiamas apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas naikintinas ir byla grąžintina šiam teismui nagrinėti iš naujo, nes nustatytas pažeidimas gali būti ištaisytas apeliacinės instancijos teisme (CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

28Dėl kitų kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų, kaip neturinčių teisinės reikšmės bylos rezultatui, teisėjų kolegija nepasisako.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad už kasacinį skundą ieškovas UAB „Fixum“ sumokėjo 160 Lt žyminio mokesčio. Atsakovas UAB „Auster“ ir Ko“ turėjo 500 Lt išlaidų advokato pagalbai. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 30 d. pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kasacinis teismas patyrė 42,23 Lt tokių išlaidų.

31Kasaciniam teismui nusprendus, kad byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, ginčo šalių bylinėjimosi išlaidų bei išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, paskirstymo klausimas paliktinas spręsti apeliacinės instancijos teismui (CPK 93 straipsnis).

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

33Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 1 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti šiam teismui nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka.

34Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje keliami proceso teisės normų, reglamentuojančių reikalavimų... 6. Ieškovas UAB „Fixum“ (toliau – ieškovas, kasatorius) kreipėsi į... 7. Byloje nustatyta, kad ieškovas ir trečiasis asmuo Daugiabučio namo A.... 8. 2013 m. vasario 25 d. raštu ieškovas nurodė, kad atsakovas sumokėjo dalį... 9. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė... 10. Kauno apylinkės teismas 2013 m. kovo 20 d. sprendimu ieškinį patenkino,... 11. Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu šalys aiškinosi mokesčių už... 12. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 13. Teisėjų kolegija pripažino nepagrįstais atsakovo teiginius, kad jis... 14. III. Kasacinio skundo, prisidėjimo ir atsiliepimo į jį pagrindiniai... 15. Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių... 16. Kasatorius įsitikinęs, kad teisėjų kolegijos išvada, jog reikalavimas... 17. Prisidėjimu prie kasacinio skundo trečiasis asmuo, palaikydamas kasaciniame... 18. Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas prašo kasacinį skundą atmesti,... 19. Atsakovo manymu, teisėjų kolegija tinkamai įvertino byloje esančius... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 22. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas ir kasatorius pateikė skundą dėl... 23. Įsiteisėjusio sprendimo (nutarties) res judicata galia, įtvirtinta CPK 279... 24. Bylos duomenimis, tiek nagrinėjamoje, tiek civilinėje byloje Nr.... 25. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad teismo... 26. Įrodymų turinio vertinimas yra fakto klausimas, o kasacinis teismas netiria... 27. Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 28. Dėl kitų kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų, kaip neturinčių... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad už kasacinį skundą ieškovas UAB... 31. Kasaciniam teismui nusprendus, kad byla perduotina iš naujo nagrinėti... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m.... 34. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...