Byla 2-744-329/2017
Dėl teisės ištirti testamentą pripažinimo priėmimo klausimą

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,

2rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovo R. D. K. ieškinio atsakovei notarei Daliai Labanauskienei, tretiesiems asmenims K. K., G. K. ir L. K. dėl teisės ištirti testamentą pripažinimo priėmimo klausimą,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti jam teisę ištirti ekspertizės įstaigose 1996 m. lapkričio 12 d. K. K. testamentą, patvirtintą Marijampolės miesto notarų biuro notarės Bronislavos Razvickienės, registro Nr. BVM-17402, įpareigojant notarę Dalią Labanauskienę jį persiųsti jo pasirinktai ekspertizės įstaigai, taip pat suteikti teisę peržiūrėti ir patikrinti notarės Bronislavos Razvickienės notarinių registrų knygas nuo 1996 iki 2012 metų. Taip pat prašo išreikalauti notarės Bronislavos Razvickienės notarinių registrų knygas nuo 1996 iki 2012 metų.

4Ieškinį atsisakytina priimti.

5Teisė kreiptis į teismą teisinės gynybos – kiekvieno suinteresuoto asmens teisė ir vienas pagrindinių civilinio proceso teisės principų, įtvirtintas Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, Teismų įstatymo 4 straipsnyje, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalyje, taip pat tarptautiniuose teisės aktuose (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6, 13 straipsniai). Teisė į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Pareiškiantis ieškinį asmuo turi aiškiai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą tam, kad teismas, vadovaudamasis koncentracijos ir ekonomiškumo principais (CPK 7 straipsnis), galėtų tinkamai atlikti vieną iš savo tikslų – kuo greičiau atkurti šalių teisinę taiką (CPK 2 straipsnis).

6Kasacinis teismas, formuodamas teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, yra pasisakęs, kad ieškinio dalykas – tai materialinis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent tinkamas ieškinio dalyko (ir pagrindo) suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartis Nr. 3K-3-485/2008; 2014 m. vasario 19 d. nutartis Nr. 3K-3-37/2014).

7Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu pripažinti jam teisę ištirti testamentą, taip pat teismo prašo suteikti jam teisę peržiūrėti ir patikrinti notarinių registrų knygas. Savo reikalavimą ieškovas grindžia tuo, kad jis yra įsitikinęs, kad testamentas yra suklastotas, atliktos rašysenos ekspertizė tiek ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje tiek civilinėje byloje sukelia jam pagrįstų abejonių ekspertės suinteresuotumu, jis nepasitiki notare Bronislava Razvickiene ir kt.

8Įvertinęs ieškinio turinį, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas pripažinti jam teisę ištirti testamentą, ieškovui neginčijant paties testamento, pats savaime nesukuria jokių materialiųjų teisinių padarinių ieškovo atžvilgiu. Kasacinis teismas laikosi nuoseklios pozicijos, kad materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013; kt.).

9Be to, iš ieškinio aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas iš esmės siekia nuginčyti testamentą ir siekdamas šio rezultato į teismą kreipiasi skirtingais teisinės gynybos būdais, nors pagal Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2014 m. birželio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1229-480/2014 ir Lietuvos teismų elektroninės sistemos LITEKO duomenis nustatyta, kad ieškovas jau buvo kreipęsis į teismą su ieškiniu dėl testamento panaikinimo, kuris yra išnagrinėtas – Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. birželio 6 d. nutartimi paliko nepakeistą Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 21 d. sprendimą, kuriuo ieškinys atmestas. Dėl to, tokiu atveju, ieškovui pasikreipus į teismą su reikalavimu, kurio patenkinimas ne tik kad nesukelia jokių materialiųjų teisinių padarinių, bet ir esant įsiteisėjusiajam teismo sprendimui dėl testamento panaikinimo, kuriam ištirti pareikštas šis ieškinys, ieškinį atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

10Pažymėtina, kad tokie teismo veiksmai negali būti vertinami kaip asmens teisės į teisminę gynybą pažeidimas, nes, reikalavimą teismui priėmus ir išnagrinėjus, teisė į teisminę gynybą šiuo atveju nebūtų įgyvendinta.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

12atsisakyti priimti ieškovo R. D. K. ieškinį atsakovei notarei Daliai Labanauskienei dėl teisės ištirti testamentą pripažinimo, tretieji asmenys K. K., G. K. ir L. K., kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka.

13Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai