Byla e2-107-889/2020

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant I. G., dalyvaujant ieškovei J. Š., jos atstovei advokatei V. S., atsakovui V. Š., tretiesiems asmenims S. S., R. Š., trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B., N. V. ir R. R. atstovui advokatui D. L., trečiojo asmens Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaro G. B. atstovui advokatui A. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. Š. ieškinį atsakovui V. Š. dėl santuokoje įgyto turto ir prievolių padalinimo nenutraukiant santuokos, tretieji asmenys N. G., B. B., J. P., A. L., T. G., J. B., A. V., N. V., D. M., R. R., R. B., G. K., G. K., A. G., T. T., R. M., A. J., I. Š., R. V., D. Š., V. M., V. P., S. S., R. S., R. Š., Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, UAB „Baltic Arms“, UAB „Ferratum Finance“, antstolis J. P., antstolė V. V., Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaras G. B., ir pagal trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G. ir J. B. savarankiškus reikalavimus pripažinti negaliojančia ieškovės J. Š. ir atsakovo V. Š. 2018-07-25 sudarytą vedybų sutartį.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė pateikė teismui ieškinį, kurį vėliau patikslino ir kuriuo prašo: 1) nukrypti nuo lygių dalių principo, ir santuokoje įgytą turtą padalinti sekančiai: ieškovei asmeninės nuosavybės teise priteisti: 1. 60/100 dalių 3 kambarių 75,19 kv. m bendro ploto buto, unikalus Nr. ( - ), patalpą, plane pažymėtą 62-3, ¾ patalpos 62-6 ir po ½ patalpų 62-1, 62-2, 62-4, 62-7, nustatant joms bendro naudojimosi režimą; (dalies plotas 44,90 kv. m, dalies vertė 59 058,32 Eur (44,90 kv. m x 1 315,33 Eur), (vidutinė buto vertė 98 900 Eur / viso buto plotas 75,19 kv. m = 1 kv. m kaina 1 315,33 Eur); 2. ½ dalį 1/80 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) (1/80 dalies vertė - 6 250 Eur, ½ dalies vertė 6 250 Eur / 2 = 3 125 Eur), viso atitenkančio turto vertė: 62 183,32 Eur; atsakovui asmeninės nuosavybės teise priteisti: 1. 40/100 dalių 3 kambarių 75,19 kv. m bendro ploto buto, unikalus Nr. ( - ), patalpą, plane pažymėtą 62-5, ¼ patalpos 62-6 ir po ½ patalpų 62-1, 62-2, 62-4, 62-7, nustatant joms bendro naudojimosi režimą; (dalies plotas 34,35 kv. m, dalies vertė 39 841,35 Eur (30,29 kv. m x 1 315,33 Eur), (vidutinė buto vertė 98 900 Eur / viso buto plotas 75,19 kv. m = 1 kv. m kaina 1 315,33 Eur); 2. ½ dalį 1/80 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) (1/80 dalies vertė – 6 250,00 Eur, ½ dalies vertė 6 250 Eur / 2 = 3 125 Eur); 3. dujinį pistoletą „Blow P99A“ (vertė 150 Eur); viso atitenkančio turto vertė 43 116,35 Eur; 2) nustatyti, kad po turto padalinimo ieškovė ir atsakovas įsipareigoja lygiomis dalimis vykdyti įsipareigojimus kreditoriui Luminor Bank AS pagal 2007-04-16 Kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2207-225, kai prievolė nemodifikuojama ir kreditoriaus Luminor Bank AS atžvilgiu sutuoktinai išlieka solidarūs skolininkai; 3) nustatyti, kad santuokos metu atsakovo įgytos prievolės tretiesiems asmenims (kreditoriams) yra jo asmeninės prievolės, kurias po turto pasidalinimo atsakovas įsipareigoja vienasmeniškai įvykdyti: 1. N. G. 8 051 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-07-18; 2. J. B. 16 780 Eur skola, vykdoma antstolio J. P.; 3. A. V. 11 700 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-04-18; 4. A. L. 1 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-30; 5. J. P. 21 700 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-17; 5. B. B. 50 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-08-30; 6. N. V. 6 999 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-09-05; 7. T. G. 3 300 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-08-19; 8. D. M. 5 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-07-20; 9. G. K. 21 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-22; 10. R. R. 1 950 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-10-26, 4 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2019-03-26, 2 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2023-12-19 ir 2 050 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-12-12; 11. R. B. 7 225 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-09-03; 12. T. T. 9 100 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-08-31; 13. R. M. 1 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-29; 14. A. J. 1 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-24; 15. I. Š. 10 087,15 Eur skola ir 265,46 Eur palūkanos, skolos įvykdymo terminas iki 2018-06-29, vykdoma antstolės V. V.; 16. R. V. 1 100 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-07-04; 17. A. G. 3 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-06-25; 18. D. Š. 15 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2017-12-28; 19. G. K. 1 400 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-04-04; 20. V. M. 3 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-02-23; 21. V. P. 1 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-06-29; 22. S. S. 3 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-02; 23. R. Š. 8 837,70 Eur skola ir 111,30 Eur palūkanos, skolos įvykdymo terminas iki 2018-09-05; 24. R. S. 4 150 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2019-03-04; 25. antstoliui J. P. - 1 446,81 Eur ir 1 100,22 Eur skola (vykdymo išlaidos); 26. antstolei V. V. 1 345,96 Eur skola (vykdymo išlaidos); 27. UAB „Ferratum Finance“ 1 285,25 Eur skola ir 273,08 Eur palūkanos, skolos įvykdymo terminas iki 2018-08-08; 28. UAB Baltic Arms“ 3 546,70 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-06-25 ir 2019-02-17; 4) priteisti iš atsakovo visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atsakovu ( - ) Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriuje sudarė santuoką. Santuokos metu ( - ) šalims gimė sūnus J. Š., kuris šiuo metu yra pilnametis, o ( - ) gimė sūnus L. Š. Ilgainiui dėl įvairių aplinkybių ėmė skirtis šalių požiūriai, norai ir siekiai, atsirado nepakantumas vienas kito neigiamoms asmenybės savybėms. Nuo 2015 m. pradžios šalių santykiai pradėjo blogėti, kol galutinai pašlijo, nuo to laiko nutrūko šalių kaip sutuoktinių bendras gyvenimas. Atsakovas neprisidėjo prie nepilnamečio vaiko L. Š. išlaikymo, dėl ko buvo priversta kreiptis į teismą dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui ir išlaikymo įsiskolinimo už pastaruosius 36 mėnesius priteisimo. Išlaikymo įsiskolinimas sudaro 7 200 Eur sumą. Teismui priteisus išlaikymą nepilnamečiam sūnui, atsakovas prisipažino, jog turi daugybę asmeninių skolų ir norint apsaugoti ieškovės turimą asmeninį turtą ir lėšas nuo išieškojimo jo kreditorių naudai, yra būtina sudaryti vedybų sutartį. Tuo pagrindu 2018-07-25 tarp sutuoktinių buvo sudaryta povedybinė sutartis, patvirtinta Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biure, nurodant, jog kiekvienas sutuoktinis savo vardu įgyja turtą ir būsimas visas turtas, kuris bus įgytas kiekvieno sutuoktinio vardu nuo šios sutarties sudarymo dienos jiems gyvenant santuokoje, bus atskirai kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Kadangi šalys bendro ūkio nebeveda jau daugiau nei 3 metus, bei 2018 m. vasarą sužinojus, kad atsakovas neinformavęs skolinasi dideles pinigų sumas ir tokiu būdu kelia pavojų bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei ir šeimos interesams, prašo padalinti šalių santuokoje įgytą turtą – butą, esantį adresu ( - ), 1/80 žemės sklypo, adresu ( - ) bei dujinį pistoletą „Blow P99A“. Prašo priteisti didesnę bendrosios jungtinės nuosavybės dalį dėl ieškovės turtinės padėties ir nepilnamečio vaiko interesų. Paaiškino, kad gaunamos pajamos ir turtas, nenukrypus nuo lygių dalių principo dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, nebus pakankami ieškovės, jos nepilnamečio vaiko poreikių patenkinimui užtikrinti. Dėl šios priežasties prašo priteisti turto už 62 183,32 Eur, atsakovui - už 43 116,35 Eur, t. y. priteisti didesnę dalį buto – 60/100 dalių bei ½ dalį 1/80 žemės sklypo, o atsakovui priteisti mažesnę buto dalį – 40/100 bei ½ dalį 1/80 žemės sklypo ir pistoletą. Taip pat nurodė, kad santuokos metu sutuoktiniams atsirado solidari prievolė kreditoriui Luminor Bank AS pagal 2007-04-16 Kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2207-225. Pažymėjo, kad po turto padalinimo prievolės kreditoriui Luminor Bank AS pagal 2007-04-16 Kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2207-225 nemodifikuojamos ir kreditoriaus Luminor Bank AS atžvilgiu sutuoktiniai išlieka solidariais skolininkais, tačiau turėtų būti nustatyta, kad tarp sutuoktinių padalinus butą, šalys lygiomis dalimis vykdys įsipareigojimus bankui pagal kredito sutartį. Be to, santuokos metu atsakovas turi įgijęs asmeninio pobūdžio prievoles kreditoriams N. G., B. B., J. P., A. L., T. G., J. B., A. V., N. V., D. M., R. R., R. B., G. K., G. K., A. G., T. T., R. M., A. J., I. Š., R. V., D. Š., V. M., V. P., S. S., R. S., UAB „Baltic Arms“, UAB „Ferratum Finance“, antstoliui J. P., antstolei V. V., R. Š., kurias po turto pasidalinimo atsakovas įpareigotinas įvykdyti vienasmeniškai.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti. Atsiliepime nurodo, kad jau daug metų neprisideda prie nepilnamečio vaiko išlaikymo ir artimiausiu metu neturės galimybių prisidėti, nes yra asmeniškai skolingas dideles pinigų sumas įvairiems asmenims. Kadangi ieškovė išlaiko tiek vaikus, tiek būstą, laiko, kad yra pagrindas nukrypti nuo lygių dalių principo dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę. Taip pat nurodė, kad siekdamas plėtoti verslą ir refinansuoti jau paimtas paskolas įmonės veiklai, asmeniškai, be ieškovės žinios ir sutikimo skolinosi įvairias pinigų sumas, kurias įsipareigoja asmeniškai grąžinti.

6Trečiasis asmuo Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog neprieštarauja ieškinio reikalavimų, kurie tiesiogiai susiję su banko kaip kreditoriaus interesais, patenkinimui. Atsiliepime nurodo, kad su ieškove ir atsakovu yra sudaryta 2007-04-16 Kreditavimo sutartis Nr. K-2300-2007-225 (su pakeitimais ir papildymais), pagal kurią šalims, kaip solidariems bendraskoliams, suteiktas 324 000 Lt būsto kreditas. Įsipareigojimų vykdymas pagal Kreditavimo sutartį užtikrintas nekilnojamojo turto - buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), hipoteka. Įsipareigojimai pagal Kreditavimo sutartį vykdomi tinkamai, t. y. kredito gavėjai (bendraskoliai) neturi pradelstų mokėjimų. Neprieštarauja įkeisto turto padalinimui, kadangi sutuoktiniai bankui atsako solidariai, o įkeisto turto atžvilgiu galioja taisyklė - hipoteka seka paskui daiktą. Taip pat neprieštarauja dėl to, kad po santuokoje įgyto turto padalijimo šalių prievolė ir toliau išliktų solidaria prievole, bei dėl sutuoktinių tarpusavyje (vidiniuose santykiuose) nusistatytinos faktinės prievolės vykdymo tvarkos, t. y. kad faktiškai prievolę šalys vykdys lygiomis dalimis.

7Tretieji asmenys A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B., N. V. ir R. R. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodo, kad nesutinka su ieškovės reikalavimu padalinti santuokos metu bendrosios jungtinės nuosavybės teise įgytą turtą, nukrypstant nuo sutuoktinių turto lygių dalių principo, kadangi tuo, pirmiausia, iš dalies siekiama išvengti santuokoje įgytų prievolių vykdymo kreditoriams ir palankesnės turtinės padėties ieškovei sudarymo. Ieškinio reikalavimai palankūs ir atsakovui, kuris siekdamas išvengti prievolių kreditoriams vykdymo bandė inicijuoti sau fizinio asmens bankroto bylą, tačiau Klaipėdos apylinkės teismo 2019-01-23 nutartimi bankroto bylą jam iškelti atsisakyta. Pažymėjo, kad ieškovė ne tik nenurodė realaus nukrypimo nuo lygių dalių principo poreikio, bet ir apskritai nenurodė konkrečių ir svarbių aplinkybių, dėl ko toks nukrypimas būtų objektyviai galimas. Vien ieškovės nurodoma aplinkybė, kad jos gaunamos pajamos ir turtas, nenukrypus nuo lygių dalių principo dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, nebus pakankami jos poreikių tenkinimui užtikrinti, nėra ir negali būti laikoma svarbia aplinkybe, sudaranti realų tokio nukrypimo poreikį. Nors ieškovė nurodo, kad jai tenka išlaidos dėl vaiko išlaikymo bei kredito už būstą mokėjimo, tačiau lygiai tokios pačios išlaidos tenka ir atsakovui. Maža to, atsakovui tenka prievolių vykdymo pareiga ieškinyje nurodytiems kreditoriams, kurių bendra suma siekia 227 645,69 Eur, todėl atsakovo turtinė padėtis yra žymiai sunkesnė nei ieškovės, ko pasėkoje ieškovės teiginiai, kad jai turi tekti didesnė turto dalis, atsižvelgiant į jos turtinę padėtį yra visiškai nepagrįsti ir nesudarantys pagrindo nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo. Laiko nepagrįstu ieškovės argumentą, kad nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo turi būti nukrypta, atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko interesus. Pažymėjo, kad vien tai, kad šalys turi nepilnametį vaiką, savaime nėra pagrindas nukrypimui nuo bendro turto lygių dalių principo - tėvų pareiga yra užtikrinti vaikų interesus nepriklausomai nuo turto padalijimo ar to, kuriam iš tėvų teks didesnė turto dalis. Šiuo atveju šalių nepilnametis vaikas gyvena su abiem tėvais, šalys santuokos nenutraukia, abi lieka gyventi tame pačiame bute. Maža to, atsakovas rūpinosi ir iki šiol rūpinasi nepilnamečiu sūnumi, todėl kadangi nepilnamečio vaiko interesai šiuo atveju nėra niekaip pažeidžiami, nėra teisinio pagrindo nukrypti nuo sutuoktinių turto lygių dalių principo. Maža to, tenkinus ieškinio reikalavimą nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, atsakovui priteisiant mažesnę santuokoje įgyto turto dalį, būtų pažeisti kreditorių interesai, nes tokiu būdu būtų sumažintos galimybės jiems gauti tinkamą prievolės įvykdymą, t. y. atgauti skolas. Laiko, kad atsižvelgiant į sutuoktinių bendro turto lygių dalių principą, ir tai, kad nėra teisinio pagrindo nuo jo nukrypti, turtas tarp šalių turėtų būti padalijamas lygiomis dalimis, t. y. ieškovei priteisiant: 1) 60/100 dalių buto, esančio adresu ( - ); 2) ½ dalį 1/80 žemės sklypo, esančio adresu ( - ); 3) ½ dalį dujinio pistoleto „Blow P99A“, viso priteisiant turto už 62 258,32 Eur, o atsakovui priteisiant: 1) 40/100 dalių buto, esančio adresu ( - ); 2) ½ dalį 1/80 žemės sklypo, esančio adresu ( - ); 3) ½ dalį dujinio pistoleto „Blow P99A“, viso priteisiant turto už 43 041,35 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovei tenka didesnė dalis nekilnojamojo turto, tai ji atsakovui turėtų išmokėti 9 608,49 Eur dydžio kompensaciją. Atsižvelgiant į tai, kad dujinis pistoletas nedalintinas, tai jis natūra turėtų likti atsakovui, ieškovei išmokant ½ dalį jo vertės - 75 Eur. Taip pat nurodė, kad nesutinka su ieškovės pozicija, kad išskyrus prievolę kreditoriui Luminor Bank AS pagal 2007-04-16 Kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2207-225, visos kitos santuokos metu atsakovo vardu kreditoriams atsiradusios prievolės yra asmeninės atsakovo prievolės. Skolinius įsipareigojimus kreditoriams atsakovas prisiėmė būdamas santuokoje, nurodydamas, kad pasiskolintus pinigus investuos į bendrovės UAB „Antajus“ veiklą, siekdamas papildomo pelno. Bendrovė, kurios veiklai atsakovas skolinosi lėšas, siekdamas į ją investuoti ir tokiu būdu gauti pelną, laikoma bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, todėl ir atsakovo prisiimtos prievolės yra bendros solidariosios ieškovės ir atsakovo, kaip sutuoktinių, santuokos metu, tenkinant šeimos interesus, prisiimtos prievolės, kylančios iš bendrosios jungtinės nuosavybės - šiuo metu jau bankrutavusios bendrovės veiklos, o ne asmeninės atsakovo prievolės, todėl ir po santuokos metu įgyto turto padalijimo sutuoktiniai turi likti solidariai atsakingi dėl šių prievolių vykdymo.

8Tretieji asmenys A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B. pareiškė savarankiškus reikalavimus, prašydami pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2018-07-25 vedybų sutartį, notarinio registro Nr. 4216, kaip sandorį, sudarytą asmens, kuris šio sandorio sudaryti neprivalėjo ir kai toks sandoris pažeidžia kreditoriaus interesus, bei priteisti iš ieškovės ir atsakovo solidariai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas santuokos metu prisiėmė skolinių įsipareigojimų už 227 645,69 Eur sumą. Ieškovė ir atsakovas laikosi pozicijos, kad šie skoliniai įsipareigojimai kreditoriams yra asmeninės atsakovo prievolės ir už jas savo turtu atsako tik atsakovas. Ieškinyje nurodyto atsakovui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto vertė sudaro 54 099,67 Eur, t. y. ½ dalis santuokoje įgyto turto. Asmeninės nuosavybės teise atsakovas turto nebeturi. Atsakovo turimo turto nepakanka visoms prievolėms įvykdyti. Šios aplinkybės abiem sutuoktiniams žinomos. 2018-07-25 ieškovė ir atsakovas sudarė ginčijamą vedybų sutartį, kuria susitarė pakeisti įstatymų nustatytą sutuoktinių turto režimą. Laiko, kad šiuo sandoriu ieškovė ir atsakovas siekia išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Pažymėjo, kad skoliniai įsipareigojimai, kurie yra bendri sutuoktinių įsipareigojimai, nes skirti tenkinti šeimos poreikius, tretiesiems asmenims, pareiškiantiems savarankiškus reikalavimus, atsirado iki ginčijamos 2018-07-25 vedybų sutarties sudarymo. Maža to, kaip matyti iš pateikto ieškinio, vedybų sutartimi ir buvo siekta sudaryti situaciją, kuriai esant kreditorių interesų tenkinimas galimai būtų apsunkintas ar taptų neįmanomas. Toks sandoris, kurio sudaryti atsakovas neprivalėjo, pažeidžia trečiųjų asmenų, kaip kreditorių, teises ir teisėtus interesus, todėl yra naikintinas. Paaiškino, kad nepakankant skolos išieškojimui atsakovo lėšų iš jam tenkančios nekilnojamojo turto dalies, likusi suma gali būti išieškota iš jam priklausančios sutuoktinės, t. y. ieškovės gaunamo darbo užmokesčio ir kitų pajamų dalies. Tačiau sutuoktiniai, žinodami šias aplinkybes, tačiau galimai siekdami išvengti trečiųjų asmenų skolos išieškojimo, nukreipiant jį į ieškovės gaunamas pajamas, apsunkino kreditorių galimybes atgauti skolą. Maža to, sutuoktiniai iki šiol nėra nutraukę santuokos, jos nutraukti neketina, kas reiškia, jog jie ir toliau veda bendrą ūkį, o ginčijama vedybų sutartis ir šioje byloje pateiktas ieškinys yra galimai skirti tam, kad būtų apsaugotas ieškovės turtas. Tokiu būdu atsakovas lieka be turto ir be pajamų, ko pasėkoje kreditorių reikalavimų vykdymas faktiškai tampa neįmanomu, kai tuo tarpu gyvenant santuokoje visos lėšos ir turtas bus įgyjami tik ieškovės vardu, nors iš tiesų juo naudosis, taigi ir savo poreikius tenkins, abu sutuoktiniai. Tokiu būdu susiklosto teisinė situacija, pagal kurią sutuoktinių veiksmai yra teisėti, tačiau nėra teisingi, nes rodo nesąžiningą šalių siekį teisėtais būdais išvengti prievolių vykdymo kreditoriams.

9Ieškovė pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B. savarankiškus reikalavimus, kuriuo su pareikštais reikalavimais nesutinka, prašo atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad santykiai su atsakovu pašlijo nuo 2015 m., nuo to laiko nutrūko bendras kaip sutuoktinių gyvenimas. Tik po Klaipėdos apylinkės teismo 2018-07-18 priimto teismo įsakymo dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui L. Š. išieškojimo gavimo atsakovas prisipažino, jog turi daugybę asmeninių skolų, tačiau nedetalizavo nei sumos, nei šių skolų atsiradimo datos. Iki 2018 m. liepos mėn. nebuvo žinoma apie atsakovo sudarytus sandorius, pagal kuriuos jis skolinosi pinigines lėšas. Apie santuokos metu atsakovo įgytų asmeninio pobūdžio prievolių tretiesiems asmenims (kreditoriams) sudėtį ir pačius kreditorius informaciją gavo iš Klaipėdos apylinkės teismo 2019-01-23 nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-571-618/2019. Siekdama apsaugoti turimą asmeninį turtą ir lėšas nuo išieškojimo atsakovo kreditorių naudai, inicijavo vedybų sutarties sudarymą. Tokiu būdu 2018-07-25 tarp sutuoktinių Klaipėdos miesto 2-jame notaro biure buvo sudaryta povedybinė sutartis nurodant, jog kiekvienas sutuoktinis savo vardu įgyja turtą ir būsimas visas turtas, kuris bus įgytas kiekvieno sutuoktinio vardu nuo šios sutarties sudarymo dienos jiems gyvenant santuokoje, bus atskirai kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Pažymėjo, kad ginčijama vedybų sutartis sudaryta po atsakovo skolinių įsipareigojimų atsiradimo, todėl tokios sutarties sudarymas neįtakoja nei prievolių pagal tretiesiems asmenims išduotus vekselius pobūdžio, nei jų išieškojimo tvarkos. Tuo tarpu šalys povedybine sutartimi susitarė tik dėl turto įgyto ir atsakomybės pagal sandorius sudarytus tik po sutarties sudarymo, todėl visais atvejais pagal bendras prievoles, atsiradusias iki sutarties sudarymo, privalo atsakyti solidariai. Laiko, kad neatliko jokių teisei priešingų veiksmų, elgėsi sąžiningai ir nesiekė apsunkinti kreditorių reikalavimų patenkinimą: esant atsakovo asmeniniams kreditoriniams įsipareigojimams, atsiradusiems iki 2018-07-25 povedybinės sutarties sudarymo, esamų kreditorių teisės ar teisėti interesai nėra pažeidžiami, o ieškovė savo ruožtu yra apsaugoma tik nuo atsakovo ateityje galinčių atsirasti prievolių, jeigu jis vėl prisiims skolinių įsipareigojimų ne šeimos reikmėms, be ieškovės žinios ar pritarimo.

10Tretieji asmenys N. V. ir R. R. pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B. savarankiškus reikalavimus, kuriuo su pareikštais reikalavimais sutinka, prašo tenkinti. Atsiliepime nurodo, kad šiuo atveju egzistuoja visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos – ginčijama povedybine sutartimi pažeidžiami kreditorių interesai ir sudarydamos ginčijamą sutartį šalys buvo nesąžiningos.

11Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaras G. B. pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B. savarankiškus reikalavimus, kuriuo su pareikštais reikalavimais nesutinka, prašo atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad remiantis sutarties laisvės principu ieškovė ir atsakovas 2018-07-25 sudarė vedybų sutartį, kuria nustatė būsimo turto, kurį sutuoktiniai įgis santuokoje nuo šios sutarties sudarymo dienos, teisinį režimą. Tretieji asmenys nepateikė jokių duomenų, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad notaras netinkamai atliko notarinį veiksmą – nepagrįstai patvirtino vedybų sutartį. Nenustačius pagrindų sandorio nepatvirtinimui, privalėjo atlikti kaip notarui priskirtas funkcijas ir suteikti teisę šalims pasinaudoti įstatymo nustatyta teise sudaryti povedybinę sutartį. Ginčijama sutartimi nustatytas būsimo turto teisinis režimas, todėl ši sutartis niekaip negali pažeisti atsakovo kreditorių teisių.

12Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovė ieškinį palaikė jame nurodytų motyvų pagrindu, prašė tenkinti, o trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B. pareikštus savarankiškus reikalavimus - atmesti. Ieškovo atstovė patikslino, kad reiškiant patikslintą ieškinį buvo padaryta spausdinimo klaida reikalavimuose, nes nebereiškia reikalavimo pripažinti atsakovo prievolę išregistruotam juridiniam asmeniui BUAB „Antajus“ asmenine jo prievole.

13Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu sutiko, prašė ieškinį tenkinti, tuo tarpu trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B. pareikštus savarankiškus reikalavimus - atmesti.

14Teismo posėdžio metu trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B., N. V. ir R. R. atstovas advokatas D. L., tretieji asmenys R. Š. ir S. S. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti, tuo tarpu trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B. pareikštus savarankiškus reikalavimus palaikė juose nurodytų motyvų pagrindu, prašė tenkinti.

15Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaro G. B. atstovas advokatas A. S. su trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B. pareikštais savarankiškais reikalavimais nesutiko, prašė atmesti, dėl ieškinio pagrįstumo spręsti teismo nuožiūra.

16Teismas

konstatuoja:

17Ieškinys tenkintinas iš dalies.

18Trečiųjų asmenų savarankiški reikalavimai atmestini.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės J. Š. ir atsakovo V. Š. santuoka sudaryta ( - ) Klaipėdos miesto metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ). Gyvenant santuokoje šalims gimė sūnus J. Š., gim. ( - ), kuris šiuo metu yra pilnametis, bei sūnus L. Š., gim. ( - ). Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018-07-18 teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. eL2-9843-639/2018 iš atsakovo priteistas išlaikymas nepilnamečiam sūnui L. Š., gim. 2004-10-13, po 200 Eur kasmėnesinių periodinių išmokų nuo bylos iškėlimo teisme (2018-07-18) iki vaiko pilnametystės bei 7 200 Eur išlaikymo įsiskolinimas už 36 mėnesius iki bylos iškėlimo teisme. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad šalys santuokos metu bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgijo: butą, unikalus Nr. ( - ) bei 1/80 dalį žemės sklypo, ( - ), įregistravimo pagrindas 2008-05-20 Pirkimo – pardavimo sutartis Nr. K1MS-2518, dujinį pistoletą „Blow P99A“. Ieškovė ir atsakovas su trečiuoju asmeniu Luminor Bank AS, veikiančiu per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (ankstesnis pavadinimas – AB DNB bankas) 2007-04-16 sudarė Kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2007-225 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), pagal kurią šalims, kaip solidariems bendraskoliams, bankas suteikė 324 000 Lt kreditą butui, adresu ( - ), pirkti. Įsipareigojimų vykdymas pagal Kreditavimo sutartį užtikrintas nekilnojamojo turto - buto, unikalus Nr. ( - ), hipoteka. Atsakovas V. Š. 2018-03-01 išdavė tris paprastuosius neprotestuotinus vekselius, kuriais įsipareigojo iki 2018-05-02 sumokėti K. N. 1 600 Eur, 2 950 Eur, 2 950 Eur, 2018-06-13 – paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2018-06-31 sumokėti K. N. 1 000 Eur, iš viso 8 500 Eur. 2018-08-29 tarp K. N. ir trečiojo asmens R. Š. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria K. N. perleido trečiajam asmeniui R. Š. reikalavimo teises į atsakovą. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018-10-08 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-12132-901/2018 iš atsakovo priteista 8 500 Eur skolos, 143,70 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 8 643,70 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-09-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 194 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui R. Š. Šio sprendimo pagrindu 2018-11-02 išduotas vykdomasis raštas, kuris perduotas priverstiniam vykdymui antstoliui J. P., užvesta vykdomoji byla Nr. 0172/18/01445. Atsakovas 2018-03-16 išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2018-04-04 sumokėti trečiajam asmeniui G. K. 1 400 Eur. 2018-05-04 atsakovas išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2018-05-30 sumokėti trečiajam asmeniui A. L. 1 500 Eur. 2018-06-20 tarp atsakovo ir trečiojo asmens D. M. sudarytas susitarimas, kuriuo atsakovas įsipareigojo iki 2018-07-20 grąžinti D. M. 5 500 Eur skolą. Atsakovas 2018-06-18, 2018-06-19, 2018-06-20 išdavė paprastuosius neprotestuotinus vekselius, kuriais įsipareigojo iki 2018-07-18 sumokėti trečiajam asmeniui N. G. po 2 567 Eur, 2018-06-21 - paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2018-07-18 sumokėti trečiajam asmeniui N. G. 350 Eur, iš viso 8 051 Eur. 2018-07-01 atsakovas išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2018-08-30 sumokėti trečiajam asmeniui B. B. 50 000 Eur. 2018-07-09 atsakovas išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2018-08-19 sumokėti trečiajam asmeniui T. G. 3 300 Eur. 2018-08-01, 2018-08-02, 2018-08-03 atsakovas išdavė paprastuosius neprotestuotinus vekselius, kuriais įsipareigojo iki 2018-08-31 sumokėti trečiajam asmeniui T. T. po 2 900 Eur, 2018-08-04 - paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2018-08-31 sumokėti trečiajam asmeniui T. T. 400 Eur, iš viso 9 100 Eur. 2018-08-04, 2018-08-05, 2018-08-06 atsakovas išdavė paprastuosius neprotestuotinus vekselius, kuriais įsipareigojo iki 2018-09-05 sumokėti trečiajam asmeniui N. V. po 2 333 Eur, iš viso 6 999 Eur. 2018-08-18 atsakovas išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2018-09-03 sumokėti trečiajam asmeniui R. B. 7 225 Eur. 2018-08-25 atsakovas išdavė tris paprastuosius neprotestuotinus vekselius, kuriais įsipareigojo iki 2018-12-12 sumokėti trečiajam asmeniui R. R. 2 050 Eur, iki 2019-03-26 – 2 000 Eur, iki 2018-10-26 – 1 950 Eur, 2023-08-18 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu įsipareigojo iki 2023-12-19 sumokėti 2 000 Eur. Klaipėdos miesto 10-ojo notaro biuro notaras 2018-08-28 išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 2796 dėl 2 523,11 Eur skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš atsakovo trečiajam asmeniui I. Š., kuris pateiktas vykdyti antstolei V. V., užvesta vykdomoji byla Nr. 0162/18/00874. Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaras 2018-08-27 išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 4982 dėl 2 526,01 Eur skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš atsakovo trečiajam asmeniui I. Š., kuris pateiktas vykdyti antstolei V. V., užvesta vykdomoji byla Nr. 0162/18/00875. Klaipėdos miesto 11-ojo notaro biuro notaras 2018-08-24 išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 2796 dėl 2 521,29 Eur skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš atsakovo trečiajam asmeniui I. Š., kuris pateiktas vykdyti antstolei V. V., užvesta vykdomoji byla Nr. 0162/18/00876. Klaipėdos miesto 15-ojo notaro biuro notaras 2018-08-28 išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 10400 dėl 2 516,74 Eur skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš atsakovo trečiajam asmeniui I. Š., kuris pateiktas vykdyti antstolei V. V., užvesta vykdomoji byla Nr. 0162/18/00877. A. J. P. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0172/18/00838, vykdoma pagal 2018-05-22 notaro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 1-1411 dėl 16 884,46 Eur skolos išieškojimo iš atsakovo trečiojo asmens J. B. naudai. 2018-04-05 atsakovas išdavė du paprastuosius neprotestuotinus vekselius, kuriais įsipareigojo iki 2018-05-05 sumokėti trečiajam asmeniui A. V. 2 300 Eur ir 4 800 Eur, 2018-04-11 - paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2018-05-11 sumokėti trečiajam asmeniui A. V. 4 600 Eur. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018-09-19 sprendimu už akių iš atsakovo priteista 11 700 Eur skola, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 11 700 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-08-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 301 Eur bylinėjimosi išlaidos A. V. naudai. Atsakovas iš trečiojo asmens S. S. pasiskolino 2 000 Eur, tačiau nei iki numatyto grąžinti termino - 2018-05-02, nei iki šiol pasiskolintos sumos kreditoriui negrąžino. Atsakovas iš trečiojo asmens R. S. 2018-06-15 pasiskolino 5 000 Eur, vėliau, grąžinęs 1 000 Eur, papildomai pasiskolino 150 Eur ir išdavė bendrai 4 150 Eur sumai vekselį, kurio neapmokėjo iki šiol. Atsakovas 2018-06-01, 2018-06-02, 2018-06-03, 2018-06-04, 2018-06-05, 2018-06-06, 2018-06-07, 2018-06-08, 2018-06-09 išdavė paprastuosius neprotestuotinus vekselius trečiajam asmeniui J. P., kuriais įsipareigojo iki 2018-06-13 sumokėti atitinkamai po 2 990 Eur, už vekselius išrašytus nuo 2018-06-01 iki 2018-06-08, ir 1 080 Eur už 2018-06-09 išduotą vekselį, viso 25 000 Eur sumai, skolos trečiajam asmeniui J. P. likutis sudaro 19 500 Eur. Atsakovas taip pat yra skolingas tretiesiems asmenims UAB „Ferratum Finance“, G. K., R. M., A. J., R. V., A. G., D. Š., UAB „Baltic Arms“, V. M., V. P., bei vykdymo išlaidas antstoliams J. P. ir V. V.. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019-01-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-571-618/2019 atsakovui atsisakyta iškelti fizinio asmens bankroto bylą. 2018-07-25 ieškovė ir atsakovas sudarė Vedybų sutartį, kurią patvirtino Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaras, notarinio registro Nr. 4216, ir pagal kurią šalys nustatė būsimo turto, kurį sutuoktiniai įsigys santuokoje nuo šios sutarties sudarymo dienos, teisinį režimą.

20Dėl turto padalijimo nenutraukiant santuokos

21Sutuoktinių turto teisinis režimas gali būti nustatytas pagal įstatymus ir pagal sutartis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.81 straipsnis). Jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, jų turtui taikomas įstatymų nustatytas turto teisinis režimas (CK 3.82 straipsnis). Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 straipsnio 1 dalis). CK 3.87 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sudarius santuoką sutuoktinių įgytas turtas išlieka bendroji jungtinė nuosavybė, kol yra padalijamas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė baigiasi kitais pagrindais. Vieno sutuoktinio ar jų kreditorių reikalavimu turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, gali būti padalytas sutuoktiniams jų susitarimu arba teismo sprendimu tiek susituokusiems, tiek ir santuoką nutraukusiems ar pradėjusiems gyventi skyrium (CK 3.116 straipsnio 1 dalis).

22CK 3.124 straipsnis numato, kad jeigu vienas sutuoktinis pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba jis nuostolingai tvarko bendrą turtą ar savo veiksmais kelia pavojų bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei ir šeimos interesams, ar be pakankamo pagrindo neprisideda prie šeimos poreikių tenkinimo, tai kitas sutuoktinis turi teisę kreiptis į teismą dėl turto padalijimo.

23Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl santuokoje įgyto turto padalinimo nenutraukiant santuokos. Savo reikalavimą ieškovė motyvuoja tuo, kad nuo 2015 m. šalių kaip sutuoktinių bendras gyvenimas yra nutrūkęs, atsakovas neprisideda prie nepilnamečio sūnaus išlaikymo, be ieškovės žinios ir sutikimo skolinasi dideles pinigų sumas, tuo keldamas pavojų bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei ir šeimos interesams. Įvertinus ieškovės nurodytas aplinkybes, atsižvelgus į byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad egzistuoja CK 3.124 straipsnyje įtvirtintos sąlygos padalinti turtą, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nenutraukiant santuokos.

24Dėl turto padalijimo

25Pagal CK 3.87 straipsnį po santuokos sudarymo įgytas turtas laikomas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, išskyrus tuos atvejus, kai jis atitinka CK 3.89 straipsnyje įvardytus kriterijus, lemiančius turto priskyrimą prie asmeninės nuosavybės. CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama, kai turtas įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių arba vieno iš jų vardu. CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, kol nėra įrodyta, jog jis yra asmeninė vieno sutuoktinio nuosavybė.

26CK 3.118 straipsnyje nustatyta bendro turto padalijimo tvarka. Dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, pagal byloje esančią medžiagą sudaromas ir teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstomas sutuoktinių turto balansas, t. y. teismas pirmiausia nustato bendrą sutuoktinių turtą ir kiekvieno iš jų asmeninį turtą (CK 3.118 straipsnio 1 dalis).

27Šiuo atveju bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas santuokos metu bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise 2008-05-20 Pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu įgijo butą, adresu ( - ), 98 900 Eur vertės, bei 1/80 dalį žemės sklypo, adresu ( - ), 6 250 Eur vertės, taip pat yra įgiję dujinį pistoletą „Blow P99A“, 150 Eur vertės.

28CK 3.127 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad turtas padalijamas natūra, atsižvelgiant į jo vertę ir abiejų sutuoktinių bendro turto dalis, jeigu galima taip padalyti. Jeigu natūra abiem sutuoktiniams turto padalyti negalima, turtas natūra priteisiamas vienam sutuoktiniui, kartu jį įpareigojant kompensuoti antram sutuoktiniui jo dalį pinigais. Parenkant turto padalijimo būdą ir padalijant turtą natūra, atsižvelgiama į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad turto padalijimo natūra principas yra prioritetinis, nes toks padalijimo būdas labiausiai atitinka ir apsaugo savininko teises Tačiau šis prioritetas nėra absoliutus ir kiti (ne natūra) turto padalijimo būdai gali būti taikomi esant pakankamai rimtam pagrindui, patvirtinančiam padalijimo natūra nepriimtinumą ar negalimumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-09-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476-916/2015).

29Nagrinėjamu atveju tarp šalių nekilo ginčo dėl turto padalinimo būdo, t. y. šalys pageidauja, kad turtas (išskyrus pistoletą) būtų padalintas natūra. Ieškovė ieškiniu prašo jai asmeninės nuosavybės teise priteisti 60/100 dalių buto bei ½ dalį 1/80 dalies žemės sklypo, o atsakovui – 40/100 dalių buto bei ½ dalį 1/80 dalies žemės sklypo ir dujinį pistoletą „Blow P99A“. Padalinus butą ieškovė ieškinio dalyką formuluoja kaip reikalavimą jai asmeninės nuosavybės teise priteisti patalpą, plane pažymėtą 62-3, ¾ dalis patalpos, plane pažymėtos 62-6, ir po ½ dalį patalpų, plane pažymėtų 62-1, 62-2, 62-4, 62-7, nustatant joms bendro naudojimosi režimą, o atsakovui asmeninės nuosavybės teise priteisti patalpą, plane pažymėtą 62-5, ¼ dalį patalpos, plane pažymėtos 62-6, ir po ½ dalį patalpų, plane pažymėtų 62-1, 62-2, 62-4, 62-7, nustatant joms bendro naudojimosi režimą. Teismas laiko nepagrįstu ieškovės ieškinio reikalavimą priteisti šalims asmeninės nuosavybės teise konkrečias buto patalpas, kadangi į bylą buto atidalijimo projekto, pagal kurį galėtų būti suformuoti du atskiri nuosavybės teisės objektai, kurie turi atitikti jiems teisės aktų keliamus reikalavimus, ieškovė nepateikė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12, 178 straipsniai). Ieškovės į bylą pateiktas pastato patalpų padalinimo projektas (1 t., e. b. l. 84) nėra pakankamas šiam ieškinio reikalavimui pagrįsti, kadangi buto atidalijimo sprendiniams keliami aukštesni teisės aktų reikalavimai, kurių ieškovės pateiktas projektas neatitinka: pertvarkant butą į du butus turi būti numatytas inžinerinių sistemų (vandens, elektros energijos ir kt.) atskyrimas ir kt. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad padalinus šalių santuokos metu bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgytą turtą – butą, yra pagrindas nustatyti naudojimosi buto patalpomis tvarką (CK 4.81 straipsnio 1 dalis).

30Pagal VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro pateikiamus duomenis nustatyta, kad šalims bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis butas yra trijų kambarių, 75,19 kv. m bendro ploto, 49,96 kv. m gyvenamojo ploto. Atsižvelgiant į ieškovės pageidavimą naudotis patalpa, plane pažymėta 62-3 (20,15 kv. m), o atsakovo – patalpa, plane pažymėta 62-5 (13,62 kv. m), į tai, kad patalpa, plane žymima indeksu 62-6 (16,19 kv. m) yra su virtuvės zona, todėl negali būti priskiriama naudotis išimtinai tik vienam bendrasavininkui ir turi būti palikta bendram naudojimui, padalintinas šalių santuokos metu įgytas turtas, atsakovui asmeninės nuosavybės teise priteisiant 3433/7519 dalis, o ieškovei – 4086/7519 dalis buto, esančio ( - ), ir proporcingai buto nuosavybės daliai po tokią pačią dalį sklypo – atitinkamai 3433/7519 jam ir 4086/7519 jai – iš 1/80 dalies žemės sklypo, adresu ( - ), bei atsakovui asmeninės nuosavybės teise priteisiant dujinį pistoletą „Blow P99A“. Taip pat nustatytina naudojimosi minėtu butu tvarka, atsakovui V. Š. paskiriant naudotis kambariu, plane žymimu indeksu 62-5 (13,62 kv. m) ir ½ dalimi visų bendro naudojimo patalpų, plane žymimų indeksais 62-1, 62-2, 62-4, 62-6, 62-7; ieškovei J. Š. paskiriant naudotis kambariu, plane žymimu indeksu 62-3 (20,15 kv. m) ir ½ dalimi visų bendro naudojimo patalpų, plane žymimų indeksais 62-1, 62-2, 62-4, 62-6, 62-7.

31Ieškovė taip pat prašo nukrypti nuo lygių dalių principo, priteisti jai didesnę bendrosios jungtinės nuosavybės dalį, nepriteisiant atsakovui kompensacijos už jam atitenkančią mažesnę turto dalį, dėl ieškovės turtinės padėties ir nepilnamečio vaiko interesų.

32CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik šio kodekso numatytais atvejais. CK 3.123 straipsnio 1 dalis nustato, kad atsižvelgdamas į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar jo turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes, teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir priteisti vienam sutuoktiniui didesnę turto dalį. Į šiuos kriterijus teismas taip pat privalo atsižvelgti, spręsdamas klausimą dėl bendro turto padalijimo būdo.

33Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad taikant CK 3.123 straipsnio 1 dalies normą neužtenka tik konstatuoti esant tam tikras aplinkybes, dėl kurių toks nukrypimas yra galimas, bet reikia nustatyti, kiek toks nukrypimas yra tikslingas, apsaugantis tam tikrus įstatymo saugomus interesus. Nukrypimas nuo lygių dalių principo galimas tik esant įstatyme nustatytam kriterijui ir teismo pripažintoms svarbioms aplinkybėms bei nustačius realų tokio nukrypimo poreikį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2012; 2014-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-246/2014).

34Įvertinus ieškovės nurodytas aplinkybes – atsakovas neprisideda prie nepilnamečio sūnaus išlaikymo, ieškovė remia pilnametį, tačiau dieniniame skyriuje studijuojantį sūnų, vykdo prievolę mokėti įmokas už būsto kreditą, pažymėtina, jog šios aplinkybės iš esmės liudija apie tai, kad atsakovas galimai netinkamai vykdė savo kaip sutuoktinio pareigas, susijusias su šeimos narių bei turto išlaikymu. Tačiau šios aplinkybės nevertintinos kaip sudarančios pagrindą nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, jog pagrindų, dalijant turtą, nukrypti nuo lygių dalių principo, nėra.

35Taigi, atsižvelgiant į tai, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, vadovaujantis ieškinyje nurodytomis turto vertėmis (kitokios turto vertės nei atsakovas, nei tretieji asmenys nepateikė), į tai, kad ieškovei atiteko turto už 57 140,97 Eur (53 744,57 Eur 4086/7519 ginčo buto dalių vertė + 3396,40 Eur 4086/7519 dalies iš 1/80 dalies žemės sklypo vertė), o atsakovui – už 48 159,03 Eur (45 155,43 Eur 3433/7519 ginčo buto dalių vertė + 2 853,60 Eur 3433/7519 dalies iš 1/80 dalies žemės sklypo vertė + 150 Eur dujinio pistoleto vertė), atsakovui priteistina 4 490,97 Eur kompensacija iš ieškovės už jai atitenkančią didesnę santuokoje įgyto turto dalį.

36Dėl prievolių padalijimo

37Pirmiausia, ieškovė prašo nustatyti, kad po turto padalinimo ieškovė ir atsakovas įsipareigoja lygiomis dalimis vykdyti įsipareigojimus kreditoriui Luminor Bank AS pagal 2007-04-16 Kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2207-225, kai prievolė nemodifikuojama ir kreditoriaus Luminor Bank AS atžvilgiu sutuoktinai išlieka solidarūs skolininkai. Atsakovas V. Š. ir trečiasis asmuo Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, su šiuo ieškinio reikalavimu sutiko.

38Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl solidariųjų sutuoktinių prievolių, yra išaiškinęs, jog solidariosios sutuoktinių prievolės nedalijamos ir nekeičiamos – sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus, kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas (žr., 2010-05-20 nutarimą civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010). Sutuoktiniai yra solidarieji skolininkai kreditoriaus atžvilgiu (išoriniuose santykiuose), o vidiniuose tarpusavio santykiuose nėra draudžiama nustatyti, kokią skolos dalį mokės kiekvienas iš sutuoktinių. Toks turto (aktyvo ir pasyvo) paskirstymas sutuoktiniams nereiškia, kad solidarioji prievolė padalyta ir kad paneigta kreditoriaus teisė reikalauti, jog tiek visą prievolę, tiek jos dalį įvykdytų abu sutuoktiniai bendrai ar bet kuris vienas jų (CK 6.6 straipsnio 4 dalis) (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2011; 2012-06-01 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2012; 2018-12-19 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-506-969/201 59 punktą). Esant tokiems kasacinio teismo išaiškinimams, šalių finansinis įsipareigojimas Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, pagal 2007-04-16 Kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2007-225 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kurio įvykdymo terminas nėra suėjęs, lieka šalių solidarioji prievolė, t. y. sutartyje nustatytas solidarus sutarties pobūdis nekeičiamas, tačiau nustatytina atsiskaitymo su kreditoriumi pagal paminėtą sutartį tvarką, pagal kurią visas įmokas bankui mokės ieškovė ir atsakovas lygiomis dalimis.

39Be to, ieškovė prašo nustatyti, kad santuokos metu atsakovo įgytos prievolės tretiesiems asmenims (kreditoriams) N. G., B. B., J. P., A. L., T. G., J. B., A. V., N. V., D. M., R. R., R. B., G. K., G. K., A. G., T. T., R. M., A. J., I. Š., R. V., D. Š., V. M., V. P., S. S., R. S., R. Š., UAB „Baltic Arms“, UAB „Ferratum Finance“, antstoliui J. P., antstolei V. V. yra jo asmeninės prievolės, kurias po turto padalinimo atsakovas vykdys vienasmeniškai. Atsakovas su tokiu ieškovės reikalavimu sutiko. Tretieji asmenys A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B., N. V. ir R. R. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog nesutinka su tokia šalių poziciją, laiko, kad prievolės yra solidarios, kadangi atsakovas pinigus skolinosi bendrovės, kuri yra laikoma bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, veiklai.

40Bendrosioms sutuoktinių prievolėms, kurios turi būti vykdomos iš bendro turto, vadovaujantis CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punktu, priskiriamos prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, arba kito sutuoktinio vėliau patvirtintų, taip pat prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jie buvo sudaryti šeimos interesais. CK 3.109 straipsnio 2 dalis numato, kad kiekvienas sutuoktinis turi teisę sudaryti sandorius, būtinus išlaikyti šeimos namų ūkį ir užtikrinti vaikų auklėjimą bei švietimą. Pagal prievoles, kylančias iš tokių sandorių, sutuoktiniai atsako solidariai, nesvarbu, koks jų turto teisinis režimas, išskyrus atvejus, kai sandorio kaina yra aiškiai per didelė ir neprotinga. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog solidarioji sutuoktinių prievolė neatsiranda, jeigu vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo ima paskolą ar perka prekių išsimokėtinai, kai tai nėra būtina bendriems šeimos poreikiams tenkinti.

41Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija pasisakė, kad CK 3.92 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta prezumpcija, t. y. jog preziumuojama, kad sutuoktinis sandorius sudaro, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, išskyrus atvejus, kai sandoriui sudaryti reikalingas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas, netaikoma vieno iš sutuoktinių vardu sudarytai paskolos sutarčiai. Kito sutuoktinio sutikimo prezumpcija nustatyta kreditoriaus interesais, kad šis, sudarydamas sandorius su sutuoktiniu, neturėtų tikrinti, ar kitas sutuoktinis sutinka su sandorio sudarymu. Pagal savo prigimtį paskolos sutartis nepriskiriama prie sandorių, kuriais yra įgyvendinamos paskolos gavėjo kaip bendro turto savininko teisės, todėl įstatyme nenustatyta reikalavimo, kad tuo atveju, kai sutuoktinis kaip paskolos gavėjas sudaro paskolos sutartį, kitas sutuoktinis išreikštų savo sutikimą žodžiu ar raštu. Vadinasi, CK 3.92 straipsnio 3 dalies nuostatos paskolos sutarties sudarymo atvejais netaikomos, todėl, siekiant, kad iš vieno sutuoktinio vardu sudarytos paskolos sutarties kilusios turtinės prievolės būtų pripažintos bendromis sutuoktinių turtinėmis prievolėmis, turi būti nustatyti šeimos interesai kaip prievolės bendrumo pagrindas (CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010-05-20 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).

42Šiuo atveju ginčas tarp šalių ir kreditorių kilo dėl to, ar prievolės yra asmeninės atsakovo, ar tai yra bendros abiejų sutuoktinių prievolės. Ieškovė tvirtina, kad apie tai, jog atsakovas skolinasi iš trečiųjų asmenų pinigines lėšas, nieko nežinojo, sutuoktinis apie tai neinformavo, sutikimo neprašė. Atsakovas nurodo, kad pinigus skolinosi, norėdamas investuoti į bendrovės UAB „Antajus“ veiklą, sutuoktinės apie tai neinformavo. Tretieji asmenys A. V., S. S., teismo posėdyje nurodė, kad skolino pinigus atsakovui. Atsakovas tvirtino juos investuosiantis į įmonės veiklą, siekiant gauti pelno. Paaiškinimus davę tretieji asmenys, taip pat ir iš K. N. pagal reikalavimo perleidimo sutartį reikalavimo teisę į atsakovą įgijęs trečiasis asmuo R. Š. nurodė, kad nesiaiškino, ar atsakovo sutuoktinė žinojo apie sudaromus sandorius. Teismo posėdyje apklausti liudytojai K. N., A. M. patvirtino, kad atsakovas iš trečiųjų asmenų skolinosi pinigus vienas, apie sudaromus sandorius ieškovės sutikimo nebuvo klausta.

43Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog pareiga įrodyti, kad sandoris buvo sudarytas šeimos interesais, tenka šaliai, siekiančiai, kad vieno sutuoktinio prisiimta prievolė būtų pripažinta bendra abiejų sutuoktinių prievole. Šeimos poreikių samprata kiekvienu atveju yra individuali. Ar sandoris yra būtinas ir ar jis atitinka bendrus šeimos poreikius, yra vertinamasis kriterijus, priklausantis nuo daugelio aplinkybių (šeimos gaunamų pajamų, turtinės bei socialinės padėties ir kitų veiksnių, lemiančių kiekvienos šeimos poreikius bei jų tenkinimo galimybes) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-325/2009; 2012-07-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2012).

44Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė dirba ( - ) pedagoge. Atsakovas iki bankroto bylos įmonei iškėlimo buvo UAB „Antajus“ vadovas, akcininkas. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad ieškovė būtų dalyvavusi atsakovo vadovaujamoje UAB „Antajus“ veikloje kaip šeimos versle, savo veiksmais būtų prisidėjusi prie jo plėtojimo, žinojusi apie papildomų investicijų poreikį ir apie tai, kad atsakovas kaip fizinis asmuo skolinasi pinigines lėšas investavimui į įmonės veiklą. Atsakovas pinigus skolindavosi, išrašydamas vekselius, ieškovės sutikimo skolintis pinigus nėra, taip pat nėra jos įsipareigojimo grąžinti pasiskolintas pinigų sumas, atsakovo pasiskolintos pinigų sumos yra aiškiai per didelės šeimos poreikiams tenkinti. Tretieji asmenys neįrodė ir byloje taip pat nėra pateikta duomenų, kad atsakovo pasiskolintos lėšos pagal konkrečius sandorius būtų panaudotos šeimos poreikių tenkinimui ar kad pinigų skolinimosi metu būtų buvęs būtinas šeimos poreikis, kurio tenkinimui buvo būtina skolintis pinigus (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

45Trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais argumentai, susiję su atsakovo įmonės bankroto byloje atliktais atsiskaitymais su ieškovu ir šalių bendro gyvenimo bei ūkio vedimo detalėmis ir kiti motyvai neturi esminės teisinės reikšmės klausimo dėl prievolių pagal konkrečius atsakovo sudarytus sandorius pobūdžio ir juos sudarančių asmenų išreikštos valios bei įsipareigojimų nustatymo išsprendimui, dėl to su tuo susiję posėdžio metu trečiųjų asmenų atstovo ir trečiojo asmens R. Š. nurodytos faktinės aplinkybės neanalizuotinos.

46Atsižvelgiant į tai, kad pinigus atsakovas skolinosi savarankiškai, nedalyvaujant ieškovei ir nesant jos sutikimo, tretieji asmenys neįrodė, kad lėšos pasiskolintos ir panaudotos šeimos interesais, todėl yra pagrindas ieškovės ieškinio reikalavimą tenkinti ir pripažinti atsakovo prisiimtus skolinius įsipareigojimus ir iš jų kylančias vykdymo išlaidas tretiesiems asmenims: N. G. 8 051 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-07-18; J. B. 16 780 Eur skola; A. V. 11 700 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-04-18; A. L. 1 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-30; J. P. 21 700 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-17; B. B. 50 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-08-30; N. V. 6 999 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-09-05; T. G. 3 300 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-08-19; D. M. 5 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-07-20; G. K. 21 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-22; R. R. 1 950 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-10-26, 4 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2019-03-26, 2 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2023-12-19 ir 2 050 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-12-12; R. B. 7 225 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-09-03; T. T. 9 100 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-08-31; R. M. 1 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-29; A. J. 1 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-24; I. Š. 10 087,15 Eur skola ir 265,46 Eur palūkanos; skolos įvykdymo terminas iki 2018-06-29; R. V. 1 100 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-07-04; A. G. 3 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-06-25; D. Š. 15 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2017-12-28; G. K. 1 400 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-04-04; V. M. 3 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-02-23; V. P. 1 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-06-29; S. S. 3 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-02; R. Š. 8 837,70 Eur skola ir 111,30 Eur palūkanos, skolos įvykdymo terminas iki 2018-09-05; R. S. 4 150 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2019-03-04; antstoliui J. P. 1 446,81 Eur ir 1 100,22 Eur skola (vykdymo išlaidos); antstolei V. V. 1 345,96 Eur skola (vykdymo išlaidos); UAB „Ferratum Finance“ 1 285,25 Eur skola ir 273,08 Eur palūkanos, skolos įvykdymo terminas iki 2018-08-08; UAB „Baltic Arms“ 3 546,70 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-06-25 ir 2019-02-17, asmeninėmis atsakovo prievolėmis.

47Dėl vedybų (povedybinės) sutarties pripažinimo negaliojančia

48Tretieji asmenys A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B. pareiškė savarankiškus reikalavimus pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento ieškovės ir atsakovo 2018-07-25 sudarytą vedybų sutartį, kurią patvirtino Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaras G. B., notarinio registro Nr. 4216, CK 6.66 straipsnio actio Pauliana pagrindu, kaip pažeidžiančią trečiųjų asmenų (kreditorių) teises.

49CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. CK 6.66 straipsnyje yra įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos šios actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587/2008; 2009-04-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009; 2011-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011; kt.). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu.

50Kaip matyti viena iš tokių būtinų sąlygų yra ta, jog ginčo sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl šios actio Pauliana sąlygos, yra konstatavęs, kad teismui sprendžiant bylą pagal actio Pauliana, turi būti nustatoma, kaip konkrečiai pažeidžiamos kreditoriaus teisės ir interesai: ar dėl sudaryto ginčijamo sandorio susidaro faktinis skolininko nemokumas, nulemiantis skolininko nesugebėjimą vykdyti prievoles, ar kreditoriaus teisės ir interesai pažeidžiami kitais būdais, pasunkinant galimybę kreditoriui nukreipti reikalavimus į skolininką. Kreditorius pagrįstai gali reikšti actio Pauliana dėl skolininko sudaryto sandorio nuginčijimo ne tik tais atvejais, kai dėl tokio sandorio skolininkas tampa nemokus, bet ir kitais atvejais, kai ginčijamas sandoris kitaip pažeidžia kreditoriaus teises ir interesus. Kreditoriaus teises pažeidžia tie skolininko sudaryti sandoriai, kurie, nors ir nesukelia bendro skolininko nemokumo, bet sumažina turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertę, ir to sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditorių reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2013). Kita vertus, nustatinėjant, ar dėl ginčijamų sandorių buvo pažeistos kreditoriaus teisės, neturi būti suteikiamos nepagrįstos privilegijos kreditoriui, todėl, jei skolininkui sudarius ginčijamą sandorį, jis vis tiek turi pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti arba jo mokumas nekinta, tai šios actio Pauliano taikymo sąlygos konstatuoti negalima.

51Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad, nustatinėjant actio Pauliana instituto taikymo sąlygą – kitokį kreditoriaus teisių pažeidimą, kreditoriaus teisių pažeidimui konstatuoti neprivalo būti įrodytas skolininko nemokumas dėl jo sudaryto ginčijamo sandorio; pakanka įrodyti tai, kad ginčijamu sandoriu iš esmės sutrukdyta kreditoriui patenkinti reikalavimus iš skolininko turto, nes, sudarius ginčijamą sandorį, likusio skolininko turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriumi. Tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, kreditorių teises pažeidžiančiu sandoriu gali būti pripažįstamas toks, dėl kurio atsiskaitymas su kreditoriais užtrunka ilgiau, nei būtų atsiskaityta iki sandorio sudarymo. Taigi, teismui sprendžiant dėl sandorio, kreditoriaus prašomo pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, kaip pažeidžiančio kreditoriaus teises, būtina nustatyti, kad sumažėja ar nebelieka realios galimybės skolininkui atsiskaityti su kreditoriumi ir įvykdyti prievolę. Pažymėtina, kad tokią susidariusią situaciją privalo įrodyti kreditorius, prašantis taikyti actio Pauliana (CPK 178 straipsnis) (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012-11-06 nutarimą civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012).

52Tretieji asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus, nurodo, kad ieškovė ir atsakovas, sudarydami ginčijamą povedybinę sutartį, pažeidė jų kaip kreditorių teises ir teisėtus interesus, nes, esant atsakovo neįvykdytoms prievolėms, kurių suma visiems kreditoriams siekia 227 645,69 Eur, ir nekilnojamojo turto, esančio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, visiems kreditoriniams reikalavimams įvykdyti nepakankant, kreditoriai ateityje netenka galimybės nukreipti išieškojimo į skolininko (atsakovo) dalį šalims bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiame turte, o būtent į ieškovės darbo užmokestį bei kitas gaunamas pajamas, taip pabloginant atsakovo (skolininko) finansinę būklę, bei kreditorių galimybę išieškoti skolas. Laiko, kad ieškovė ir atsakovas elgėsi nesąžiningai, nes vedybų sutartis buvo sudaryta abiem sutuoktiniams žinant apie atsakovo įsiskolinimus, turint tikslą išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

53Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2018-07-25 sudarė vedybų (povedybinę) sutartį ir notarine tvarka ją patvirtino. Šia sutartimi sutuoktiniai susitarė dėl būsimo turto, kurį įsigys po minėtos sutarties sudarymo, teisinio režimo. Sutarties 4.1. punkte numatyta, kad būsimas visas turtas, kuris bus įgytas kiekvieno sutuoktinio vardu nuo šios sutarties sudarymo dienos jiems gyvenant santuokoje, bus atskirai kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Šia sutartimi nustatomas turto teisinis režimas taikomas visam turtui, kurį sutuoktiniai įsigys po šios sutarties sudarymo, t. y. kilnojamiesiems daiktams, nekilnojamiesiems daiktams, pinigams, indėliams, pensijoms, turtui ir lėšoms, esančioms pensijų fonduose, visų rūšių draudimo, finansiniuose, investiciniuose ir kitokiuose fonduose, investiciniams vienetams, išmokoms, darbo užmokesčiui, pajamoms, gautoms iš darbinės, intelektinės ir individualios veiklos, įmonėms ir iš jos veiklos ar kitokio verslo gautoms pajamoms, taip pat vertybiniams popieriams, dividendams, turtinėms teisėms ir visam kitam turtui, jo vertės padidėjimui bei visiems kitiems civilinių teisių objektams (Sutarties 1.2., 4.2. punktai).

54CK 3.87 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. Sutuoktinių turtas yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnio 2 dalis). CK 3.100 straipsnyje įtvirtinti sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės pabaigos pagrindai, vienas jų – sutuoktinių susitarimu pakeitus įstatymų nustatytą turto teisinį režimą (CK 3.100 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

55CK 3.101 straipsnis numato, kad vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija). Sutuoktinių teisė sudaryti vedybų (povedybinę) sutartį ir joje nustatyti sutuoktinių turto režimą (statusą) yra įtvirtinta CK trečiosios knygos III dalies trečiojo skirsnio normose. Pagal CK 3.104 straipsnio 1 dalį, sutuoktiniai turi teisę vedybų sutartyje nustatyti, kad: 1) turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė; 2) turtas, kiekvieno sutuoktinio įgytas iki santuokos ir esantis jų asmeninė nuosavybė, po santuokos įregistravimo tampa jų bendrąja jungtine nuosavybe; 3) turtas, įgytas susituokus, yra bendroji dalinė sutuoktinių nuosavybė. Sutarties laisvės principas suponuoja, kad sutuoktiniai laisva valia gali nustatyti tiek esamo, tiek būsimo sutuoktinių turto režimą (CK 3.104 straipsnio 3 dalis), tačiau negali (neturi teisės) savo susitarimu pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo (CK 6.157 straipsnis), nepaisyti pareigos sutartiniuose santykiuose elgtis sąžiningai (CK 6.158 straipsnis) bei ignoruoti įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) privalomumą, nustatyti gerai moralei arba viešajai tvarkai prieštaraujančias sutarties sąlygas (CK 3.83 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2016-05-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-185-415/2016).

56Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas, ar vedybų sutartyje nustatytas atsakovų atskiro būsimo turto teisinis režimas pažeidžia kasatoriaus teises, teismas turi nustatyti, ar dėl ginčijamos sutarties sudarymo atsakovas tapo nemokus, ar faktiškai sumažėjo tiek atsakovo turto, kad likusio ar įgyjamo po sutarties sudarymo nepakanka nukreipti kreditoriaus reikalavimui patenkinti, ar kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-03-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2014).

57Bylos duomenimis nustatyta, kad tretieji asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus, turi neabejotinas ir galiojančias reikalavimo teises atsakovui V. Š. Ieškovė J. Š. ir atsakovas V. Š., būdami sutuoktiniai, pasinaudojo įstatyme garantuota teise nustatyti santuokoje įgyto turto teisinį režimą. Pažymėtina, kad visas sutartyje numatytas turto teisinis režimas yra taikytinas tik po jos sudarymo, t. y. po 2018-07-25 gautoms sutuoktinių lėšoms ar įsigytam turtui. Tokiu būdu šalių sudarytoje vedybų (povedybinėje) sutartyje nustatytas būsimo turto atskirumo režimas (CK 3.104 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Iš ginčijamos sutarties turinio taip pat matyti, kad jokio turimo turto atsakovas ginčijama vedybų (povedybine) sutartimi neatsisakė, jokios turimos atsakovo pajamos, lėšos nebuvo perleistos, t. y. atsakovas nepablogino savo buvusios turtinės padėties, o ginčijama sutartimi buvo sprendžiamas tik būsimo turto, kuris bus gaunamas (įgyjamas) ateityje, teisinis režimas (CK 3.83 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina ir tai, kad įstatymas nedraudžia sudaryti povedybinių sutarčių, turint kreditorinių įsipareigojimų ar esant prasidėjusiam vykdymo procesui.

58Nepagrįstas trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, tvirtinimas, kad ginčijama povedybine sutartimi buvo apribota jų galimybės atgauti skolas apimtis, kadangi neliko galimybės nukreipti išieškojimo į ieškovės gaunamų pajamų dalį, kuri, esant bendram sutuoktinių turtui, priklausytų skolininkui (atsakovui V. Š.). Kasacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad sutuoktinių povedybinės sutarties sąlyga, jog jų pajamos, gautos iš darbo ir intelektinės veiklos, pensijos, pašalpos ir kitokios išmokos, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, nepažeidė kreditoriaus interesų atgauti skolą, atsiradusią iki povedybinės sutarties sudarymo, nes vien sutuoktinių turto režimo nustatymas povedybinėje sutartyje savaime nepaneigia kreditoriaus išieškojimo teisės pagal sutuoktinių prievolę, atsiradusią iki povedybinės sutarties sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2006). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad toks turtas, kaip sutuoktinių pajamos, tampa bendrąja sutuoktinių nuosavybe nuo jų gavimo momento arba nuo reikalavimo teisės į šias pajamas atsiradimo momento. Tačiau įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas nereiškia, kad turtu, esančiu bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, laikomos ir hipotetinės sutuoktinių ar vieno jų pajamos iš darbinės veiklos, t. y. tokios pajamos, kurias sutuoktiniai galimai gaus (uždirbs) ateityje. Tokios hipotetinės pajamos nėra turtas, taigi nėra pagrindo kalbėti ir apie bet kokią sutuoktinių nuosavybės teisę (įskaitant bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę) į jas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-334-969/2018). Juolab, kad po ginčijamos sutarties sudarymo tretieji asmenys įgijo teisę išieškoti skolas iš visų atsakovo gaunamų pajamų, o ne iš ½ dalies, kuri, esant sutuoktinių turto bendrumui, priklausytų skolininko sutuoktinei - ieškovei. Byloje nėra duomenų, kad ateityje atsakovas negalės dirbti ar kitaip gauti pajamų.

59Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad tretieji asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus, neįrodė, jog atsakovas po 2018-07-25 vedybų (povedybinės) sutarties sudarymo tapo nemokus, suteikė pirmenybę kuriam kitam kreditoriui, sumažino turtą ar jo vertę arba kitaip pažeidė kreditorių teises (CPK 178, 185 straipsniai). Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, iš jų viseto sprendžia, kad po povedybinės sutarties sudarymo atsakovas netapo nemokus bei jo turtinė padėtis po ginčo sutarties sudarymo iš esmės nepablogėjo, nes povedybinė sutartis atsakovo nuosavybės teise valdomo turto statuso iki sutarties sudarymo nepakeitė. Esant tokioms aplinkybėms teismas neturi pagrindo konstatuoti, jog povedybinėje sutartyje nustatytas būsimo turto teisinis režimas mažina atsakovo mokumą ir kreditorių galimybes išieškoti skolą.

60Teismas nepasisako dėl kitų actio Pauliana sąlygų, nes nepriklausomai nuo jų egzistavimo, nebūtų pagrindo pripažinti povedybinę sutartį negaliojančia CK 6.66 straipsnio pagrindu.

61Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad trečiųjų asmenų pareikštas savarankiškas reikalavimas dėl 2018-07-25 vedybų (povedybinės) sutarties pripažinimo negaliojančia yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

62Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

63Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

64Ieškovė, pateikdama ieškinį, sumokėjo 58 Eur žyminį mokestį ir 2019-02-27 nutartimi atleista nuo likusios dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Ieškovė taip pat pateikė rašytinius įrodymus apie patirtas 1 500 Eur bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

65Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaras G. B. pateikė rašytinius įrodymus apie patirtas 1 600 Eur bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

66Tretieji asmenys A. V., N. G., J. P., R. S., T. G., J. B., N. V., R. R., R. Š., S. S. pateikė rašytinius įrodymus apie patirtas 700 Eur bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

67Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės pareikštas reikalavimai tenkinti iš dalies (patenkinta 91,89 proc. turtinių reikalavimų ir 100 proc. dėl prievolių padalijimo – iš viso 95,95 proc. reikalavimų), įvertinus ieškovės atstovės pateiktoje detalizacijoje nurodytus atliktus procesinius veiksmus – parengtas ieškinys (įkainota 600 Eur), atstovauta 2020-01-22 teismo posėdyje (įkainota 500 Eur), įvertinus 2020-01-22 teismo posėdžio trukmę (3 val.) ir galimą maksimalų priteistiną atlyginimo dydį už atstovavimą jame – 395,28 Eur (131,76 Eur x 3 val. = 395,28 Eur) (Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (įsakymo 2015-03-19 redakcija), 7 ir 8.19. punktai), ieškovei iš atsakovo priteistina 1010,62 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ((58 Eur + 600 Eur + 395,28 Eur) x 95,95 proc.) (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis). Proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai, iš ieškovės tretiesiems asmenims A. V., N. G., J. P., R. S., T. G., J. B., N. V., R. R., R. Š., S. S. priteistina 16,20 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ((700 Eur patirtos bylinėjimosi išlaidos – 300 Eur už pareiškimo su savarankiškais reikalavimais parengimą) x 4,05 proc. = 16,20 Eur), t. y. kiekvienam po 1,62 Eur.

68Atsižvelgiant į tai, kad trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G. ir J. B. pareikšti savarankiški reikalavimai atmesti, iš jų trečiajam asmeniui Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notarui lygiomis dalimis priteistina 1 600 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, t. y. iš kiekvieno po 200 Eur, o ieškovei lygiomis dalimis priteistina 400 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (už atsiliepimo į trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus parengimą), t. y. iš kiekvieno po 50 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

69Ieškovei 2019-02-27 nutartimi esant atleistai nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 1 099 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 96 straipsnio 1 dalis).

70Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 385 straipsniais, teismas

Nutarė

71ieškinį tenkinti iš dalies.

72Padalinti ieškovės J. Š. ir atsakovo V. Š. santuokoje įgytą turtą:

73-

74ieškovei J. Š., asmens kodas ( - ) asmeninės nuosavybės teise priteisti:

751.

764086/7519 dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - );

772.

784086/7519 dalis iš 1/80 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - );

79-

80atsakovui V. Š., asmens kodas ( - ) asmeninės nuosavybės teise priteisti:

811.

823433/7519 dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - );

832.

843433/7519 dalis iš 1/80 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - );

853.

86dujinį pistoletą „Blow P99A“.

87Priteisti iš ieškovės J. Š. atsakovui V. Š. 4 490,97 Eur kompensaciją už jai atitenkančią didesnę santuokoje įgyto turto dalį.

88Nustatyti naudojimosi butu, unikalus Nr. ( - ), esančiu adresu ( - ), (75,19 kv. m bendro ploto) tvarką ir ieškovei J. Š. paskirti naudotis patalpa, plane žymima indeksu 62-3 (20,15 kv. m) ir ½ dalimi patalpų, plane žymimų indeksais 62-1, 62-2, 62-4, 62-6, 62-7, atsakovui V. Š. paskirti naudotis patalpa, plane žymima indeksu 62-5 (13,62 kv. m) ir ½ dalimi patalpų, plane žymimų indeksais 62-1, 62-2, 62-4, 62-6, 62-7.

89Nustatyti, kad ieškovė J. Š. ir atsakovas V. Š. lieka solidariai atsakingi kreditoriui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, pagal 2007-04-16 Kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2007-225 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Nustatyti atsiskaitymo su kreditoriumi Luminor Bank AS, veikiančiu per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, pagal paminėtą sutartį tvarką, pagal kurią visas įmokas Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, ieškovė J. Š. ir atsakovas V. Š. mokės lygiomis dalimis.

90Nustatyti, kad atsakovo V. Š. prisiimti skoliniai įsipareigojimai ir iš jų kylančios vykdymo išlaidos yra asmeninės atsakovo V. Š. prievolės šiems tretiesiems asmenims (kreditoriams):

91- N. G., asmens kodas ( - ) 8 051 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-07-18;

92- J. B., asmens kodas ( - ) 16 780 Eur skola, vykdoma antstolio J. P.;

93- A. V., asmens kodas ( - ) 11 700 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-04-18;

94- A. L., asmens kodas ( - ) 1 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-30;

95- J. P., asmens kodas ( - ) 21 700 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-17;

96- B. B., asmens kodas ( - ) 50 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-08-30;

97- N. V., asmens kodas ( - ) 6 999 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-09-05;

98- T. G., asmens kodas ( - ) 3 300 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-08-19;

99- D. M. 5 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-07-20;

100- G. K. 21 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-22;

101- R. R., asmens kodas ( - ) 1 950 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-10-26, 4 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2019-03-26, 2 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2023-12-19 ir 2 050 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-12-12;

102- R. B., asmens kodas ( - ) 7 225 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-09-03;

103- T. T., asmens kodas ( - ) 9 100 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-08-31;

104- R. M. 1 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-29;

105- A. J. 1 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-24;

106- I. Š., asmens kodas ( - ) 10 087,15 Eur skola ir 265,46 Eur palūkanos; skolos įvykdymo terminas iki 2018-06-29, vykdoma antstolės V. V.;

107- R. V. 1 100 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-07-04;

108- A. G. 3 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-06-25;

109- D. Š., asmens kodas ( - ) 15 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2017-12-28;

110- G. K., asmens kodas ( - ) 1 400 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-04-04;

111- V. M. 3 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-02-23;

112- V. P., asmens kodas ( - ) 1 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-06-29;

113- S. S., asmens kodas ( - ) 3 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-02;

114- R. Š., asmens kodas ( - ) 8 837,70 Eur skola ir 111,30 Eur palūkanos, skolos įvykdymo terminas iki 2018-09-05;

115- R. S., asmens kodas ( - ) 4 150 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2019-03-04;

116- antstoliui J. P. -1 446,81 Eur ir 1 100,22 Eur skola (vykdymo išlaidos);

117- antstolei V. V. 1 345,96 Eur skola (vykdymo išlaidos);

118- UAB „Ferratum Finance“, įmonės kodas 304094427, 1 285,25 Eur skola ir 273,08 Eur palūkanos, skolos įvykdymo terminas iki 2018-08-08;

119- UAB „Baltic Arms“, įmonės kodas 110786047, 3 546,70 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-06-25 ir 2019-02-17.

120Kitą ieškinio dalį atmesti.

121Atmesti trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G. ir J. B. savarankiškus reikalavimus.

122Priteisti ieškovei J. Š. iš atsakovo V. Š. 1 010,62 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

123Priteisti ieškovei J. Š. iš trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G. ir J. B. iš kiekvieno po 50 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

124Priteisti trečiajam asmeniui Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notarui G. B. iš trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G. ir J. B. iš kiekvieno po 200 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

125Priteisti iš ieškovės J. Š. tretiesiems asmenims A. V., N. G., J. P., R. S., T. G., J. B., N. V., R. R., R. Š., S. S. kiekvienam po 1,62 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

126Priteisti iš atsakovo V. Š. 1 099 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

127Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Milda... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė pateikė teismui ieškinį, kurį vėliau patikslino ir kuriuo... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu sutinka,... 6. Trečiasis asmuo Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos... 7. Tretieji asmenys A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B., N. V.... 8. Tretieji asmenys A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B.... 9. Ieškovė pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J.... 10. Tretieji asmenys N. V. ir R. R. pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų A.... 11. Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaras G. B. pateikė... 12. Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovė ieškinį palaikė jame... 13. Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu sutiko, prašė ieškinį... 14. Teismo posėdžio metu trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S.,... 15. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro... 16. Teismas... 17. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 18. Trečiųjų asmenų savarankiški reikalavimai atmestini.... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės J. Š. ir atsakovo V. Š. santuoka... 20. Dėl turto padalijimo nenutraukiant santuokos... 21. Sutuoktinių turto teisinis režimas gali būti nustatytas pagal įstatymus ir... 22. CK 3.124 straipsnis numato, kad jeigu vienas sutuoktinis pripažintas... 23. Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl santuokoje... 24. Dėl turto padalijimo... 25. Pagal CK 3.87 straipsnį po santuokos sudarymo įgytas turtas laikomas... 26. CK 3.118 straipsnyje nustatyta bendro turto padalijimo tvarka. Dalijant... 27. Šiuo atveju bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas santuokos... 28. CK 3.127 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad turtas padalijamas natūra,... 29. Nagrinėjamu atveju tarp šalių nekilo ginčo dėl turto padalinimo būdo, t.... 30. Pagal VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro pateikiamus... 31. Ieškovė taip pat prašo nukrypti nuo lygių dalių principo, priteisti jai... 32. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro... 33. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad taikant CK 3.123 straipsnio 1... 34. Įvertinus ieškovės nurodytas aplinkybes – atsakovas neprisideda prie... 35. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios,... 36. Dėl prievolių padalijimo... 37. Pirmiausia, ieškovė prašo nustatyti, kad po turto padalinimo ieškovė ir... 38. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl solidariųjų... 39. Be to, ieškovė prašo nustatyti, kad santuokos metu atsakovo įgytos... 40. Bendrosioms sutuoktinių prievolėms, kurios turi būti vykdomos iš bendro... 41. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija... 42. Šiuo atveju ginčas tarp šalių ir kreditorių kilo dėl to, ar prievolės... 43. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog pareiga įrodyti, kad sandoris buvo... 44. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė dirba ( - ) pedagoge.... 45. Trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais argumentai, susiję su... 46. Atsižvelgiant į tai, kad pinigus atsakovas skolinosi savarankiškai,... 47. Dėl vedybų (povedybinės) sutarties pripažinimo negaliojančia... 48. Tretieji asmenys A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G., J. B.... 49. CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko... 50. Kaip matyti viena iš tokių būtinų sąlygų yra ta, jog ginčo sandoris turi... 51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad,... 52. Tretieji asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus, nurodo, kad ieškovė... 53. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2018-07-25 sudarė... 54. CK 3.87 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymų nustatytas sutuoktinių... 55. CK 3.101 straipsnis numato, kad vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas,... 56. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas, ar vedybų sutartyje... 57. Bylos duomenimis nustatyta, kad tretieji asmenys, pareiškę savarankiškus... 58. Nepagrįstas trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus,... 59. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad tretieji asmenys,... 60. Teismas nepasisako dėl kitų actio Pauliana sąlygų, nes nepriklausomai nuo... 61. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad trečiųjų... 62. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 63. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 64. Ieškovė, pateikdama ieškinį, sumokėjo 58 Eur žyminį mokestį ir... 65. Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaras G. B. pateikė... 66. Tretieji asmenys A. V., N. G., J. P., R. S., T. G., J. B., N. V., R. R., R.... 67. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės pareikštas reikalavimai tenkinti iš... 68. Atsižvelgiant į tai, kad trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R.... 69. Ieškovei 2019-02-27 nutartimi esant atleistai nuo dalies žyminio mokesčio... 70. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 385... 71. ieškinį tenkinti iš dalies.... 72. Padalinti ieškovės J. Š. ir atsakovo V. Š. santuokoje įgytą turtą:... 73. -... 74. ieškovei J. Š., asmens kodas ( - ) asmeninės nuosavybės teise priteisti:... 75. 1.... 76. 4086/7519 dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - );... 77. 2.... 78. 4086/7519 dalis iš 1/80 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio... 79. -... 80. atsakovui V. Š., asmens kodas ( - ) asmeninės nuosavybės teise priteisti:... 81. 1.... 82. 3433/7519 dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - );... 83. 2.... 84. 3433/7519 dalis iš 1/80 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio... 85. 3.... 86. dujinį pistoletą „Blow P99A“.... 87. Priteisti iš ieškovės J. Š. atsakovui V. Š. 4 490,97 Eur kompensaciją už... 88. Nustatyti naudojimosi butu, unikalus Nr. ( - ), esančiu adresu ( - ), (75,19... 89. Nustatyti, kad ieškovė J. Š. ir atsakovas V. Š. lieka solidariai atsakingi... 90. Nustatyti, kad atsakovo V. Š. prisiimti skoliniai įsipareigojimai ir iš jų... 91. - N. G., asmens kodas ( - ) 8 051 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 92. - J. B., asmens kodas ( - ) 16 780 Eur skola, vykdoma antstolio J. P.;... 93. - A. V., asmens kodas ( - ) 11 700 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 94. - A. L., asmens kodas ( - ) 1 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 95. - J. P., asmens kodas ( - ) 21 700 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 96. - B. B., asmens kodas ( - ) 50 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 97. - N. V., asmens kodas ( - ) 6 999 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 98. - T. G., asmens kodas ( - ) 3 300 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 99. - D. M. 5 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-07-20;... 100. - G. K. 21 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-22;... 101. - R. R., asmens kodas ( - ) 1 950 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 102. - R. B., asmens kodas ( - ) 7 225 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 103. - T. T., asmens kodas ( - ) 9 100 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 104. - R. M. 1 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-29;... 105. - A. J. 1 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-05-24;... 106. - I. Š., asmens kodas ( - ) 10 087,15 Eur skola ir 265,46 Eur palūkanos;... 107. - R. V. 1 100 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-07-04;... 108. - A. G. 3 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-06-25;... 109. - D. Š., asmens kodas ( - ) 15 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 110. - G. K., asmens kodas ( - ) 1 400 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 111. - V. M. 3 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki 2018-02-23;... 112. - V. P., asmens kodas ( - ) 1 500 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 113. - S. S., asmens kodas ( - ) 3 000 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 114. - R. Š., asmens kodas ( - ) 8 837,70 Eur skola ir 111,30 Eur palūkanos,... 115. - R. S., asmens kodas ( - ) 4 150 Eur skola, skolos įvykdymo terminas iki... 116. - antstoliui J. P. -1 446,81 Eur ir 1 100,22 Eur skola (vykdymo išlaidos);... 117. - antstolei V. V. 1 345,96 Eur skola (vykdymo išlaidos);... 118. - UAB „Ferratum Finance“, įmonės kodas 304094427, 1 285,25 Eur skola ir... 119. - UAB „Baltic Arms“, įmonės kodas 110786047, 3 546,70 Eur skola, skolos... 120. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 121. Atmesti trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P., R. S., S. S., T. G. ir... 122. Priteisti ieškovei J. Š. iš atsakovo V. Š. 1 010,62 Eur bylinėjimosi... 123. Priteisti ieškovei J. Š. iš trečiųjų asmenų A. V., R. Š., N. G., J. P.,... 124. Priteisti trečiajam asmeniui Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notarui G.... 125. Priteisti iš ieškovės J. Š. tretiesiems asmenims A. V., N. G., J. P., R.... 126. Priteisti iš atsakovo V. Š. 1 099 Eur žyminio mokesčio į valstybės... 127. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...