Byla e2-721-781/2019
Dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jutana“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Jutana“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jutana“ iškelta bankroto byla,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą prašydama iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jutana“ (toliau - atsakovė) bankroto bylą.

62.

7Nurodė, kad atsakovės skola pagal mokesčių mokėtojo 2018 m. spalio 24 d. balansą sudaro 71 632,19 Eur. Nepavykus išieškoti mokestinės nepriemokos iš banko sąskaitose esančių lėšų, buvo priimtas VMI viršininko 2018 m. birželio 4 d. sprendimas Nr. (23.31-08) 467-97134 dėl 71 746,78 Eur išieškojimo iš įmonės turto. Sprendimas vykdymui perduotas antstolio kontorai. 2018 m. rugpjūčio 24 d. priimtas sprendimas nustatyti turto priverstinę hipoteką/įkeitimą atsakovės turtui.

83.

9Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jo netenkinti. Nurodė, kad ieškovės priskaičiuota 71 632,19 Eur mokestinė prievolė yra ginčijama teisme. Atsakovė dėl kitų asmenų pasisavintų buhalterinės apskaitos dokumentų negalėjo tinkamai vesti buhalterinės apskaitos, nes prarado duomenis dėl kasos likučių, inventorizuoto turto vertės, dėl prekių likučių bei apie tai informavo mokesčių administratorių – prašė sustabdyti veiklos patikrinimą iki bus baigta baudžiamoji byla, nustatyti kalti asmenys. Atsakovė pateikė duomenis, kad debitorinių skolų neturi, turi tris kreditorius, dėl vieno iš jų (ieškovės) skolos dydžio dar vyksta teisminiai ginčai.

104.

11Kauno apygardos teismas 2018 m. gruodžio 20 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovei bankroto bylą.

125.

13Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 14 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartį ir klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

156.

16Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 14 d. nutartimi iškėlė atsakovei bankroto bylą, įmonės bankroto administratore paskyrė UAB „Verslaveda“.

177.

18Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagal VĮ Registrų centras duomenis atsakovė įregistruota 2009 m. spalio 19 d., bendrovės vadovu nuo 2009 m. spalio 19 d. buvo J. J.. VĮ Registrų centras duomenimis bendrovė šiai įstaigai už 2017 m. ir 2018 m. metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė. Nustatė, kad atsakovės skola ieškovei sudaro 71 746,78 Eur, VSDFV - 348,55 Eur. Nurodė, kad atsakovė turi tris nekilnojamojo turto objektus ir vieną transporto priemonę, kurios dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas. Atsakovės turtas yra areštuotas.

198.

20Šių duomenų pagrindu pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog atsakovė yra nemoki, pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė negali įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams, nemoka privalomų mokesčių valstybei, o tai sudaro pagrindą tenkinti ieškovės pareiškimą ir iškelti atsakovei bankroto bylą.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

229.

23Atsakovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartį ir ieškovės pareiškimą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

249.1.

25Kauno apygardos teismas formaliai išnagrinėjo ieškovės pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei ir nepagrįstai nevertino fakto, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje atsakovė pripažinta civiliniu ieškovu, o jos vadovas J. J. pripažintas nukentėjusiuoju. Nėra teisinga kelti bankroto bylą atsakovei, jei atsakovė negali pateikti duomenų, kuriuos prarado dėl įvykdyto nusikaltimo.

269.2.

27Iš 2018 m. birželio 11 d. nuosprendžio baudžiamojoje byloje matyti, kad kaltinimai buvo pareikšti dėl atsakovei priklausančių buhalterinės apskaitos dokumentų, prekių pasisavinimo, todėl akivaizdu, kad nėra pagrindo vadovautis 2016 m. finansinės atskaitomybės duomenimis bei 2017 m. gruodžio 31 d. atsakovės pateiktu balansu, kadangi juose nurodyti duomenys nėra tikslūs.

289.3.

29Pabrėžė, kad šiuo metu vyksta teisminis ginčas dėl 71 746,78 Eur mokestinės nepriemokos ieškovės naudai apskaičiavimo. Todėl ši mokestinė nepriemoka negali būti įskaičiuota į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę.

3010.

31Ieškovė atsiliepimu į atskirąjį skundą su skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

3210.1.

33Atsakovė nesiekia tinkamai ir laiku vykdyti mokestines prievoles, o taikomi priverstinio išieškojimo veiksmai yra neveiksmingi.

3410.2.

35Atsakovė klaidingai teigia, kad skola ieškovei šiuo metu yra ginčijama teisme, todėl negali būti įskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę. Atsakovės inicijuoti administraciniai ginčai pagal savo pobūdį nėra mokestiniai, kurių pagrindu būtų ginčijamas mokestinės prievolės dydis ar faktas, ir tai nesudaro pagrindo išvadai, kad atsakovės skola ieškovei negali būti įskaičiuota į bendrą atsakovo pradelstų įsipareigojimų masę.

3610.3.

37Atsakovė turi įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, priverstinis skolos išieškojimas kreditoriams vyksta nuo 2016 m., o tai rodo, kad atsakovės finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio.

38Teismas

konstatuoja:

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4011.

41Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Be to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų.

4212.

43Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutarta iškelti atsakovei bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindų

4413.

45Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (gresiantis nemokumas). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja bankroto bylos iškėlimo sąlygos, t. y. įmonė yra nemoki, nevykdo veiklos, turi pradelstų įsipareigojimų kreditoriams.

4614.

47Pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos. Įstatymas nustato griežtas bankroto bylos iškėlimo sąlygas bei įpareigoja teismą nuodugniai ištirti įmonės, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, finansinę padėtį. Įstatymas nenustato galimybės spręsti apie įmonės nemokumą remiantis vien prielaidomis apie įmonės finansines perspektyvas artimiausiu metu. Kaip ne kartą teismų praktikoje buvo išaiškinta, įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti finansinių sunkumų turinčios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, kad bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-611/2014).

4815.

49Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įstatymų leidėjo valia įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą iškelti bankroto bylą, vertinamas pagal išorinį (įsipareigojimų nevykdymas) ir vidinį (neigiamas įmonės aktyvų ir pasyvų santykis) nemokumo požymius. Tik abiejų požymių konstatavimas įgalina teismą iškelti įmonei bankroto bylą, o vien tik įmonės nepajėgumo apmokėti savo prievolių, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, kaip nemokumą kvalifikuojančio požymio, nepakanka bankroto bylai iškelti. Dėl to sprendžiant, ar egzistuoja įstatyme įtvirtinti bankroto bylos iškėlimo materialieji teisiniai pagrindai, būtina nustatyti ne tik įmonės įsipareigojimų nevykdymo faktą ir to priežastis (įvertinti įmonės finansinių sunkumų pobūdį), bet ir atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1701-330/2018).

5016.

51Įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai ir jų santykis su įmonės turto verte. Sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, turi būti vadovaujamasi į balansą įrašyto turto verte (o ne įrašyta turto verte), taigi į balansą įrašytas turtas turi realiai egzistuoti, turi būti nustatyta reali jo vertė. Be to, sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Taigi tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Teismų praktikoje pažymima, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1397-180/2018). Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne)iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1441-823/2018).

5217.

53Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018). Dėl įmonės (ne)mokumo vertinimo

5418.

55Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl atsakovės atskirojo skundo argumentų, pirmiausia, pažymi, kad nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015; 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2635/2013; 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013).

5619.

57Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kad ji yra moki bei turi realias galimybes toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais.

5820.

59Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė yra nemoki, pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė negali įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams, nemoka privalomų mokesčių valstybei. Atsakovė nesutinka su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis ir nurodo, jog teismas nepagrįstai konstatavo įmonės nemokumą pasivadovavęs neteisingais finansinės atskaitomybės duomenimis ir neatsižvelgęs į Kauno apygardos teisme nagrinėjamą baudžiamąją bylą, kuri patvirtina, jog atsakovė dėl įvykdyto nusikaltimo negali pateikti įrodymų apie teigiamą įmonės finansinę padėtį.

6021.

61Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas šio atsakovės argumento pagrįstumą, remdamasis CPK 179 straipsnio 3 dalimi, suteikiančia teismui teisę naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų, susipažino su Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi, priimtoje baudžiamojoje byloje Nr. 1A-749-593/2018 pagal nukentėjusiojo J. J. apeliacinį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. birželio 11 d. nuosprendžio, kuriuo G. J. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 294 straipsnio 2 dalį (savavaldžiavimas), nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Šioje nutartyje teismas konstatavo, kad J. J. (atsakovės vadovas) buvo sudarytos tinkamos sąlygos pasiimti savo turtą, jis buvo raginamas tai padaryti, tačiau J. J. nesielgė adekvačiai ir nepagrįstai delsė pasiimti savo daiktus ir jų laiku neatsiėmė, nors pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes turėjo visas galimybes tai padaryti. Šios nustatytos aplinkybės patvirtina tai, jog J. J. nurodyta jam padaryta turtinė žala kilo ne dėl kaltinamojo veiksmų, bet dėl jo paties neveikimo neatsiimant iš nuomojamų patalpų jam priklausančių daiktų bei įmonės dokumentų. Taigi aptartos aplinkybės patvirtina, kad atsakovei buvo sudarytos visos galimybės atgauti prarastus finansinės atskaitomybės duomenis, bei jų pagrindu sudaryti, anot jos, teisingus balansus. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes pripažintina, kad atsakovė siekdama pateisinti savo pasyvų elgesį dėl valstybės įmonei Registrų centras finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikimo, bei norėdama apginti savo teiginį dėl bankroto byloje esančių ataskaitų neteisingumo, nepagrįstai remiasi aplinkybe, kad ji dėl įvykdyto nusikaltimo negali pateikti duomenų, pagrindžiančių realią įmonės veiklą ir jos mokumą.

6222.

63Atsakovė teismui, nagrinėjančiam bankroto bylos iškėlimo klausimą, nepateikė jokių įrodymų ar paaiškinimų, galinčių paneigti juridinių asmenų registre esančių 2016 m., 2017 m. balansų, pelno (nuostolių) ataskaitų duomenų teisingumą. Todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, nustatinėdamas realią įmonės turtinę padėtį, neturėdamas aktualių finansinės atskaitomybės duomenų, pagrįstai vadovavosi viešai prieinamais įrodymais.

6423.

65Iš byloje esančių 2016 m., 2017 m. atsakovės įmonės balansų (kuriais ir rėmėsi pirmosios instancijos teismas) matyti, kad 2016 m. įmonės turimo turto vertė sudarė 23 090 Eur, mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 16 765 Eur (per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4 265 Eur), 2017 m. įmonė turėjo turto 27 871 Eur, o mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai, palyginus su praeitais metais, ženkliai padidėjo iki 92 183 Eur (per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 78 783 Eur) (1 t., b.l. 41, 72).

6624.

67Ieškovė teismui pateikė 2018 m. birželio 4 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto, kuriame nurodyta, kad buvo nuspręsta iš atsakovės turto išieškoti į biudžetą 71 746,78 Eur (1 t., b.l. 20). 2018 m. rugpjūčio 14 d. pranešime apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, adresuotą atsakovei, pažymėta, kad atsakovės mokestinė nepriemoka sudaro 71 268,94 Eur (1 t., b.l. 27). Atsakovė atskirajame skunde apeliuoja į tai, kad pirmosios instancijos teismas, nustatinėdamas atsakovės nemokumą, be pagrindo šią mokestinę nepriemoką įskaičiavo į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, kadangi ši nepriemoka atsakovės yra ginčijama teisme. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ši atsakovės nurodyta aplinkybė jau buvo nagrinėta ir dėl jos detaliai pasisakyta 2019 m. vasario 14 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje, kai buvo sprendžiamas Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta kelti atsakovei bankroto bylą, teisėtumas (1 t., b.l. 118-123). Buvo konstatuota, kad atsakovės inicijuoti teisminiai ginčai nėra susiję su mokestinės prievolės dydžio pagrįstumo ginčijimu (1 t., b.l. 121-122). Todėl aptariamo atvejo kontekste atsakovės nurodytas argumentas pakartotinai nenagrinėjamas.

6825.

69Tęsiant atsakovės finansinės būklės analizę bei remiantis VSDFV 2019 m. kovo 6 d. duomenimis nustatyta, kad atsakovės įmonė neturi apdraustų darbuotojų, skola fondo biudžetui sudaro 348,05 Eur (1 t., b.l. 46). Antstolių informacinėje sistemoje užfiksuota, kad priverstinis išieškojimas iš atsakovės yra vykdomas ne tik ieškovės, bet ir dar vieno kreditoriaus naudai (1 t., b.l. 142). Byloje nėra duomenų, jog atsakovė nors iš dalies padengtų esamus įsiskolinimus kreditoriams, ar be skolinių įsipareigojimų, ji dar turėtų ir debitorinių.

7026.

71Nustatyta, kad atsakovės nekilnojamojo turto masę sudaro trys nekilnojamojo turto objektai: 5,23 ha ploto žemės sklypas, esantis Širvintų r. sav., Čiobiškio sen., Babriškio k., kurio vertė 7 732 Eur; 1,45 ha žemės sklypas, esantis Lazdijų sen., Šventežerio sen., Giraitės k. 1 078 Eur vertės; 1,55 ha ploto žemės sklypas, esantis Lazdijų sen., Šventežerio sen., Giraitės k. 2 131 Eur vertės (1 t., b.l. 35-40). Visas nekilnojamas turtas yra areštuotas, taikoma hipoteka. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė nuosavybės teise turi vieną transporto priemonę „M. B.“, valstybinis Nr. ( - ) kurio dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas (1 t., b.l. 33).

7227.

73Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino atsakovę nemokia, nes pradelstų atsakovės įsipareigojimų suma viršija pusę jos realios turto vertės. Be to, atsakovė neįrodė savo pajėgumo atsiskaityti su kreditoriais; taip pat nėra duomenų, patvirtinančių, jog įmonė vykdo veiklą ir gauna pajamas, tuo labiau jog ji, kaip minėta, net neturi darbuotojų. Taigi, visos šios aplinkybės tik patvirtina atsakovės nemokumą ir nesugebėjimą atsiskaityti su kreditoriais.

7428.

75Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės ir jas patvirtinantys įrodymai nekelia abejonių dėl atsakovės nemokumo, todėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visumą byloje esančių atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentų ir kitų įrodymų, skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovės nemokumą, tinkamai taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą, kurio naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

7629.

77Kita vertus, pažymėtina, kad bendrovės bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti nutraukta ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, t. y. visiems kreditoriams atsisakius savo reikalavimų ir teismui priėmus nutartį priimti atsisakymus, bankrutuojančiai įmonei atsiskaičius su visais kreditoriais ir administratoriui teismui pateikus tai įrodančius dokumentus arba pasirašius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus. Taigi, bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog atsakovė yra pajėgi įvykdyti prievoles, jos bankroto byla gali būti nutraukta.

7830.

79Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

80Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

81Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 6. 2.... 7. Nurodė, kad atsakovės skola pagal mokesčių mokėtojo 2018 m. spalio 24 d.... 8. 3.... 9. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jo netenkinti. Nurodė, kad ieškovės... 10. 4.... 11. Kauno apygardos teismas 2018 m. gruodžio 20 d. nutartimi atsisakė iškelti... 12. 5.... 13. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. vasario 14 d. nutartimi panaikino Kauno... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 6.... 16. Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 14 d. nutartimi iškėlė atsakovei... 17. 7.... 18. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagal VĮ Registrų centras duomenis... 19. 8.... 20. Šių duomenų pagrindu pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 9.... 23. Atsakovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m.... 24. 9.1.... 25. Kauno apygardos teismas formaliai išnagrinėjo ieškovės pareiškimą dėl... 26. 9.2.... 27. Iš 2018 m. birželio 11 d. nuosprendžio baudžiamojoje byloje matyti, kad... 28. 9.3.... 29. Pabrėžė, kad šiuo metu vyksta teisminis ginčas dėl 71 746,78 Eur... 30. 10.... 31. Ieškovė atsiliepimu į atskirąjį skundą su skundu nesutinka, prašo jį... 32. 10.1.... 33. Atsakovė nesiekia tinkamai ir laiku vykdyti mokestines prievoles, o taikomi... 34. 10.2.... 35. Atsakovė klaidingai teigia, kad skola ieškovei šiuo metu yra ginčijama... 36. 10.3.... 37. Atsakovė turi įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, priverstinis skolos... 38. Teismas... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. 11.... 41. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 42. 12.... 43. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 44. 13.... 45. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš Lietuvos Respublikos... 46. 14.... 47. Pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių... 48. 15.... 49. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 50. 16.... 51. Įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis,... 52. 17.... 53. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą mokumo pagrindimo... 54. 18.... 55. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl atsakovės atskirojo... 56. 19.... 57. Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kad ji... 58. 20.... 59. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė yra nemoki, pradelsti... 60. 21.... 61. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas šio atsakovės argumento... 62. 22.... 63. Atsakovė teismui, nagrinėjančiam bankroto bylos iškėlimo klausimą,... 64. 23.... 65. Iš byloje esančių 2016 m., 2017 m. atsakovės įmonės balansų (kuriais ir... 66. 24.... 67. Ieškovė teismui pateikė 2018 m. birželio 4 d. Valstybinės mokesčių... 68. 25.... 69. Tęsiant atsakovės finansinės būklės analizę bei remiantis VSDFV 2019 m.... 70. 26.... 71. Nustatyta, kad atsakovės nekilnojamojo turto masę sudaro trys nekilnojamojo... 72. 27.... 73. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės... 74. 28.... 75. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės ir jas... 76. 29.... 77. Kita vertus, pažymėtina, kad bendrovės bankroto byla bet kurioje stadijoje... 78. 30.... 79. Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 80. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 81. Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą....