Byla 2-321/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-7466-661/2010 pagal ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį atsakovams UAB „Aurenadas“ ir D. V. dėl 130 017, 34 JAV dolerių skolos priteisimo.

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Aurenadas“ ir D. V., kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų 130 017, 34 JAV dolerių skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Pareikštų reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 228 197,07 Lt sumai, o jo nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas (leidžiant šiomis lėšomis atsiskaityti su ieškovu) taip pat turtą bei pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, areštuojamą turtą pavedant surasti ir aprašyti antstoliui.

5

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartimi ieškovo AB DnB NORD banko prašymą atmetė. Nurodė, kad ieškovo pareikštų reikalavimų įvykdymas yra užtikrintas turto įkeitimu. Pardavus įkeistą turtą, kreditorius turi pirmumo teisę prieš kitus skolininko kreditorius į visišką jo reikalavimų patenkinimą iš sumos, gautos pardavus tokį turtą. Tuo atveju, kai ieškovų reikalavimų suma yra užtikrinta įkeitimu ieškovui, nėra objektyvaus ir būtino pagrindo tai pačiai reikalavimų sumai taikyti papildomus ribojimus laikinųjų apsaugos priemonių instituto pagalba. Ieškovui galimai palankaus sprendimo atveju, jis galėtų iš lėšų, gautų realizavus įkeitimu apsunkintą turtą, patenkinti ieškinyje nurodyto dydžio reikalavimus. Pakartotinis tokio masto ieškovo reikalavimų užtikrinimas laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų perteklinis, neatitiktų protingumo, teisingumo principų. Įkeitimu užtikrintos prievolės įvykdymui garantuoti laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tai daliai reikalavimų, kurių įvykdymui užtikrinti nepakanka įkeisto turto. Įkeisto turto vertė 608 000 Lt, tokios sumos pakanka ieškovo pareikštų reikalavimų įvykdymui užtikrinti, todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas AB DnB NORD bankas prašo Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pritaikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

101. Įkeisto turto pobūdis sukelia realią grėsmę ieškovui galimai palankaus sprendimo atveju neišieškoti priteistos sumos iš įkeisto turto. UAB „Aurenadas“ prievolių įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas ne nekilnojamasis turtas ar egzistuojančios piniginės lėšos, o kilnojamasis turtas – transporto priemonės bei kelių tiesimo technika. Tik du įkeitimo objektai (vilkikas RENAULT Premium ir puspriekabė ARB) priklauso registruojamo turto kategorijai, tuo tarpu kiti įkeitimo objektai (kelių tiesimo technika) neregistruojami, todėl nevaržomai gali būti perleisti tretiesiems asmenims, išgabenti iš Lietuvos Respublikos ir panašiai. Be to, ieškovui nėra žinoma ar įkeistas turtas ieškinio pateikimo momentu vis dar egzistuoja ir priklauso UAB „Aurenadas“. Todėl ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones 228 197, 07 Lt sumai, lygiai skirtumui tarp ieškinio sumos ir įkeisto registruotino turto vertės, nurodytos įkeitimo lakšte (77 600 Lt ir 47 200 Lt, viso –124 800 Lt).

112. Pirmosios instancijos teismas pažeidė LR CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, kadangi nutartyje nenurodė motyvų, kuriais vadovaujantis atmetė ieškovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išdėstytus argumentus.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas D. V. prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad byloje nėra įrodymų apie tai, jog įkeisto atsakovo UAB „Aurenadas“ turto nepakanka ieškovo pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, kai prievolės įvykdymas yra užtikrintas įkeitimu, pažeistų ekonomiškumo principą. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – LR CK) numato kreditoriaus interesų apsaugą, kai įkeistas turtas perleidžiamas tretiesiems asmenims.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, spręsti ar šis prašymas atitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslus. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010, 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010 ir kt.).

16Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad prezumpcija, jog didelė reikalavimo suma sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nėra absoliuti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis byloje Nr. 2-1075/2010, 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis byloje Nr. 2-1539/2010 ir kt.). Be to, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad įkeitimu užtikrintos prievolės įvykdymui užtikrinti laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju ir tokiu mastu, kiek prievolės įvykdymui užtikrinti nepakanka įkeisto turto (2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis byloje Nr. 2–956/2009, 2009 m. balandžio 9 d. nutartis byloje Nr. 2-415/2009, 2008 m. gruodžio 24 d. nutartis byloje 2-933/2008, 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis byloje 2-1075/2010, 2011 m. vasario 24 d. nutartis byloje Nr. 2-631/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis byloje Nr. 2-207/2011 ir kt.).

17Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo reikalavimas atsakovams grindžiamas 2008 m. birželio 20 d. Kreditavimo sutartimi Nr. K-2400-2008-299 (toliau – Kreditavimo sutartis), pagal kurią UAB „Aurenadas“ buvo suteiktas 135 336 JAV dolerių kreditas. Kredito gavėjo UAB „Aurenadas“ įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį įvykdymas užtikrintas atsakovo D. V. laidavimu (2008 m. birželio 20 d. Laidavimo sutartis Nr. 169-08L) ir už kredito lėšas perkamo kilnojamojo turto – kelių tiesimo technikos pagal AB DnB NORD bankui pateiktą aprašą, bei kredito gavėjui priklausančio kilnojamojo turto – kelių tiesimo technikos pagal pateiktą aprašą, įkeitimu.

18Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Aurenadas“ ir D. V., kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų 130 017, 34 JAV dolerių (ekvivalentas litais – 352 997,07 Lt) skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Iš teismui pateiktų Įkeitimo lakštų matyti, kad įkeičiamų objektų vertė – 608 000 Lt (344000 Lt + 27400 Lt). Įkeitimo sandorio sudarymo metu nustatytos įkeičiamų objektų vertės ieškovas neginčijo. Be to, ieškovas teismui nepateikia jokių įrodymų, jog Įkeitimo lakštuose nurodyta įkeičiamų objektų vertė šiuo metu yra pasikeitusi, tai yra, žymiai sumažėjusi ir įkeisto turto nepakaktų ieškovo reikalavimams užtikrinti. Sprendžiant iš byloje esančios medžiagos, įkeisto turto visiškai pakaktų ieškovo AB DnB NORD banko reikalavimų įvykdymui užtikrinti.

19Pareiškėjas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvuoja tuo, kad įkeisto turto pobūdis sukelia realią grėsmę galimai jam palankaus sprendimo įvykdymui, kadangi didžioji dalis įkeistų objektų yra neregistruoti, todėl gali būti perleisti tretiesiems asmenims, išgabenti iš Lietuvos Respublikos ir panašiai. Pažymėtina, kad įkeitimu UAB „Aurenadas“ įsipareigojo be raštiško kreditoriaus sutikimo niekam neperleisti, neįkeisti, kitaip neapsunkinti įkeitimo objektų trečiųjų asmenų teisėmis, užtikrinti tinkamą įkeistų įrenginių saugojimą. Byloje nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai manyti, kad atsakovas ketina perleisti tretiesiems asmenims ar išgabenti įkeistus objektus. Šis pareiškėjo teiginys dėl grėsmės būsimo sprendimo įvykdymui yra deklaratyvaus pobūdžio ir nesudaro pagrindo papildomai varžyti atsakovo teises.

20Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis teismų praktikoje susiformavusia nuostata, kad įkeitimu užtikrintos prievolės įvykdymui užtikrinti laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju ir tokiu mastu, kiek prievolės įvykdymui užtikrinti nepakanka įkeisto turto, pagrįstai atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. LR CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos ir parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, tai yra teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Kadangi ieškovo reikalavimų suma yra visiškai užtikrinta įkeitimu nėra objektyvaus ir būtino pagrindo tai pačiai reikalavimų sumai taikyti papildomus ribojimus laikinųjų apsaugos priemonių instituto pagalba. Pažymėtina, jog iš esmės pasikeitus situacijai ir paaiškėjus, jog įkeisto turto realiai nepakanka tam, kad būtų įvykdyta skolininko prievolė kreditoriui, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių vėl gali būti reiškiamas bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje.

21Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 5. ... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartimi ieškovo AB DnB NORD... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas AB DnB NORD bankas prašo Vilniaus apygardos... 10. 1. Įkeisto turto pobūdis sukelia realią grėsmę ieškovui galimai palankaus... 11. 2. Pirmosios instancijos teismas pažeidė LR CPK 291 straipsnio 1 dalies 5... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas D. V. prašo skundžiamą teismo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkinamas.... 15. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 16. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad prezumpcija,... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo reikalavimas atsakovams grindžiamas... 18. Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 19. Pareiškėjas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvuoja tuo,... 20. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis teismų praktikoje susiformavusia... 21. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti nepakeistą....