Byla 2-933/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės DnB Nord banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 6 d. nutarties, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-3301-565/2008 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB Nord banko ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „GL Statyba“, S. E. ir V. K. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovo AB DnB Nord banko atstovė 2008 m. rugsėjo 12 d. ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „GL Statyba“, S. E. ir V. K. 6 596 846,55 Lt skolą, 11,34 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžinto kredito sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovui UAB „GL Statyba“ nuosavybės teise priklausančius nurodytus žemės sklypus ir pastatus, atsakovui S. E. nuosavybės teise priklausančius nurodytus žemės sklypus ir pastatus bei kitą atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei lėšas, atsakovui V. K. nuosavybės teise priklausantį nurodytą nekilnojamąjį turtą bei kitą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei lėšas ieškinio sumos dydžiui.

5Ieškovo atstovė pažymėjo, kad reikalavimo suma didelė. Atsakovo UAB „GL Statyba“ finansinė situacija yra bloga. Be to, įmonė turi finansinių prievolių kitiems subjektams, todėl būtina areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą. Laiduotojų prievolės bankui nėra užtikrintos turto hipoteka ar įkeitimu, įmonė, už kurią laiduojama, turi didelių įsipareigojimų kreditoriams. Laiduotojai nereagavo į banko reikalavimą grąžinti skolą. Nurodytų aplinkybių pagrindu kyla pagrįstų įtarimų, kad laiduotojai gali bandyti perleisti turtą, siekdami išvengti prievolių bankui vykdymo, todėl yra reali grėsmė, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 6 d. nutartimi ieškovo AB DnB Nord banko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones 3 818 650,55 Lt dydžio sumai, areštuodamas atsakovams UAB „GL Statyba“, S. E. ir V. K. priklausančius nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždrausdamas šiuo turtu disponuoti. Nesant nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto ar esant jo nepakankamai, - trūkstamai sumai areštavo atsakovams UAB „GL Statyba“, S. E. , V. K. priklausančias lėšas, išskyrus lėšas, gautas kaip atsakovų S. E. ir V. K. darbo užmokestis. Teismas leido iš areštuotų lėšų UAB „GL Statyba“ išmokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas. Teismas pažymėjo, kad bendra areštuoto atsakovų turto ir lėšų suma negali iš esmės viršyti 3 818 650,55 Lt.

7Nutartyje rašoma, kad ieškinio suma (6 596 846,55 Lt) yra didelė. Didelė ieškinio suma savaime padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių bei pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas pareikalavo, jog atsakovai atsiskaitytu su ieškovu, tačiau atsakovai su ieškovu neatsiskaitė, nors prieštaravimų ieškovo reikalavimui nepareiškė. Tai duoda pagrindą manyti, kad ieškinio suma atsakovams yra didelė. Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, jog atsakovas UAB „GL Statyba“ be įsiskolinimo ieškovui turi 1 550 000 Lt finansinį įsipareigojimą AB „Parex bankas“, taip pat yra skolingas ir kitiems kreditoriams, todėl darytina išvada, jog yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Teismas pažymėjo, kad laikinąsias apsaugos priemones taiko vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Iš ieškovo pateiktų Nekilnojamojo turto registro ir Hipotekos registro išrašų matyti, kad ieškovui įkeistas 2 778 196 Lt vertės atsakovui UAB „GL Statyba“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Kadangi kreditoriaus reikalavimai iš įkeisto turto tenkinami pirmiausia, ieškovo reikalavimas 2 778 196 Lt dydžio sumai yra užtikrintas, todėl laikinosios apsaugos priemonės taikytos likusiai neužtikrintai reikalavimo sumai, kurią sudaro 3 818 650,55 Lt.

9Teismo įsitikinimu, areštavus kiekvienam iš atsakovų priklausantį 3 818 650,55 Lt vertės turtą, bus pažeistas ekonomiškumo principas. Tokiu būdu bus apribotos nuosavybės teisės į didesnės vertės turtą, negu jo reikia ieškovo reikalavimams užtikrinti, todėl areštas uždėtas atsakovams priklausančiam turtui bendrai 3 818 650,55 Lt sumai, konkretų areštuotiną turtą aprašyti ir jį įkainoti pavedant antstoliui.

10Ieškovo AB DnB Nord banko atstovė atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 6 d. nutartį ir taikyti tokį areštą (areštuoti): atsakovui UAB „GL Statyba“ nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, unikalūs Nr. ( - ), bei pastatus, unikalūs Nr. ( - ), esančius ( - ); atsakovui S. E. nuosavybės teise priklausančius žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), bei kitą atsakovui S. E. nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei lėšas ieškinio sumai, kitą turtą pavedant surasti ir aprašyti antstoliui; atsakovui V. K. nuosavybės teise priklausančius žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatą, unikalus Nr. ( - ), garažą (boksą) G-7, unikalus Nr. ( - ), 70/100 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 70/100 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), bei kitą atsakovui V. K. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei lėšas ieškinio sumai, kitą turtą pavedant surasti ir aprašyti antstoliui. Skunde rašoma:

111.Teismas nepagrįstai nusprendė, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tai ieškinio sumos daliai, kuri viršija atsakovo UAB „GL Statyba“ įkeisto bankui turto vertę. Aplinkybė, kad Nekilnojamojo turto registre nurodyta bankui įkeisto turto vertė sudaro 2 778 196 Lt, neleidžia daryti išvados, jog ieškinio reikalavimas yra užtikrintas. Nėra garantijų, kad priverstinai realizuojant įkeistą turtą iš varžytinių, būtų gauta būtent 2 778 196 Lt suma, kad turtą tikrai pavyks realizuoti. Įstatymas nenumato, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos tik neįkeisto turto sumai. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti visą ieškinio sumą, o ne dalį ieškinio sumos, todėl teismo nutartis areštuoti atsakovų turtą tik tai sumai, kuri viršija įkeisto turto vertę, yra nepagrįsta.

122.Teismas nepagrįstai nurodė, kad bendra atsakovų areštuoto turto vertė negali viršyti 3 818 650,55 Lt. Teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškiniu skolą prašoma priteisti solidariai iš trijų atsakovų. Taikant laikinąsias apsaugos priemones būtina atsižvelgti į solidariosios prievolės esmę, o tam, kad būtų užtikrintos kreditoriaus teisės visa apimtimi realizuoti reikalavimo teisę - areštuotinas kiekvieno iš skolininkų turtas, neviršijant ieškinio sumos. Pareikšto reikalavimo pobūdis (solidari prievolė) lemia būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones kiekvieno iš atsakovų turtui atskirai, neviršijant ieškinio sumos.

13Ieškovo atstovė pažymi, kad po teismo nutarties priėmimo buvo gautas laiduotojo S. E. 2008 m. spalio 13 d. pranešimas, kuriame nurodyta, jog dalis jam priklausančio turto perleista. Tai papildomai patvirtina atsakovų nesąžiningumą ir bandymą išvengti skolos išieškojimo, dėl ko laikinąsias apsaugos priemones būtina taikyti pagal ieškovo prašymą.

14Atsakovas UAB „GL Statyba“ atsiliepimu į ieškovo AB DnB Nord banko atskirąjį skundą prašo ieškovo skundo netenkinti.

15Atsakovas pažymi, kad reikalavimas areštuoti kiekvieno iš atsakovų turtą ieškovo nurodytai ieškinio sumai yra nepagrįstas, kadangi bendra laikinųjų apsaugos priemonių suma neturi būti didesnė už ieškinio sumą. Teismas pagrįstai mažino arešto sumą įkeisto turto verte. Atsakovas pažymi, kad jis atliko ieškovui įkeisto turto vertinimą. Šis turtas 2008 m. spalio 28 d. buvo įvertintas 5 630 000 Lt suma. Ieškovas prašo areštuoti atsakovų turtą nurodydamas konkrečius šio turto unikalius numerius, tačiau nesidomi, kokia šio turto vertė. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad garažas (boksas) G-7, unikalus Nr. ( - ), nepriklauso V. K. , nes yra parduotas dar prieš trejus metus. Nustatant sumą, kuriai gali būti areštuotas atsakovų turtas, reikia atsižvelgti į realią ieškovui įkeisto turto vertę, nustatytą nepriklausomų turto vertintojų ir kuri šiai dienai yra 5 630 000 Lt. Likusiai 966 856,55 Lt sumai, kurią sudaro ieškinio sumos ir įkeisto turto vertės skirtumas, ieškovo prašymu gali būti areštuojamas kitas konkretus turtas. Atsakovo įsitikinimu, pirmiausia turi būti areštuojamas UAB „GL Statyba“ priklausantis turtas.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas ieškovo AB DnB Nord banko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovo (apelianto) skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

18Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė ieškinio suma. Ieškinio sumos (reikalavimo) dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės sumos turtinis ginčas, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.).

19Ieškovas AB DnB Nord bankas pareiškė ieškinį solidariems atsakovams UAB „GL Statyba“, S. E. ir V. K. dėl 6 596 846,55 Lt skolos ir 11,34 procentų dydžio metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito sumos (6 300 000 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo. Ieškovas reikalavimą grindžia su atsakovu UAB „GL Statyba“ sudaryta 2006 m. gegužės 19 d. kreditavimo sutartimi Nr. 1668-06IL su vėlesniais papildymais ir pakeitimais bei 2006 m. gegužės 19 d. su laiduotoju S. E. sudaryta laidavimo sutartimi Nr. 78-06L ir 2007 m. gegužės 16 d. su laiduotoju V. K. sudaryta laidavimo sutartimi Nr. 123-07L (b. l. 1-4, 5-7, 8-9).

20Iš ieškovo AB DnB Nord banko pateiktų duomenų apie įkeistą atsakovo UAB „GL Statyba“ turtą matyti, kad ieškovui yra įkeistas (nustatyta hipoteka) 2 778 196 Lt vertės atsakovo UAB „GL Statyba“ nuosavybės teise priklausantis turtas, esantis ( - ), pagal šalių sudarytą 2006 m. gegužės 19 d. kreditavimo sutartį Nr. 1668-06IL su jos sąlygų pakeitimais ir papildymais (b. l. 40-95). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad kreditoriaus reikalavimai iš įkeisto turto tenkinami pirmiausia, kad ieškovo reikalavimas 2 778 196 Lt dydžio sumai yra užtikrintas hipoteka, o laikinąsias apsaugos priemones tikslinga taikyti neužtikrintai pareikšto ieškinio reikalavimų daliai. Pardavus įkeistą turtą, hipotekos kreditorius turi pirmumo teisę prieš kitus skolininko kreditorius į visišką jo reikalavimų patenkinimą iš sumos, gautos pardavus tokį turtą (CK 4.192 str. 1 d.). Ta aplinkybė, jog nekilnojamasis turtas yra įkeistas (nustatyta hipoteka), savaime netrukdo teismui taikant laikinąsias apsaugos priemones tokį įkeistą turtą areštuoti, tačiau tuo atveju, kai ieškovo AB DnB Nord banko reikalavimo dalis yra užtikrinta hipoteka tam pačiam subjektui (ieškovui), nėra objektyvaus ir pagrįsto pagrindo tai pačiai sumai taikyti papildomus ribojimus laikinųjų apsaugos priemonių instituto pagalba. Šiuo atveju teismui patenkinus ieškovo ieškinį, ieškovas galėtų iš lėšų, gautų realizavus hipoteka apsunkintą turtą, patenkinti savo reikalavimą 2 778 196 Lt dydžio sumai. Nagrinėjamu atveju prievolės užtikrinimas hipoteka iš esmės atitinka tuos pačius tikslus, kurie keliami taikant laikinųjų apsaugos priemonių institutą. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, tai yra teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą. Pirmosios instancijos teismas šiuo atveju pagrįstai vertino tai, kad hipoteka įkeisto turto realiai pakaktų galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui pareikštų reikalavimų dalies už 2 778 196 Lt sumą apimtyje. Apelianto argumentai, kad nėra garantijų, jog priverstinai realizuojant įkeistą turtą iš varžytinių būtų gauta būtent 2 778 196 Lt suma, kad turtą tikrai pavyks realizuoti, yra grindžiami prielaidomis bei nesudaro objektyvaus ir pagrįsto pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones šiai ieškinio sumos daliai. Teismas, atsižvelgdamas į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį bei tikslą, pagrįstai šiuo atveju taikė laikinąsias apsaugos priemones tik hipoteka neužtikrintai ieškinio reikalavimų daliai, kadangi dalis ieškinio reikalavimų jau yra užtikrinti aukščiau nurodyta hipoteka. Teisėjų kolegija pažymi, kad skundą dėl nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pateikė tik ieškovas (CPK 320 str.). Atsakovas UAB „GL Statyba“ neteikė skundo dėl aptariamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl vertinti jo argumentus apie dar kitokią įkeisto (hipoteka nustatyto) turto vertę teisėjų kolegija neturi pagrindo. Klausimą dėl galimo laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atsakovas UAB „GL Statyba“ turi teisę kelti pirmosios instancijos teisme (CPK 146 str.).

21Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog bendra visų atsakovų atžvilgiu areštuoto turto vertė negali viršyti 3 818 650,55 Lt bei neįvertino aplinkybės, kad ieškiniu skolą prašoma priteisti solidariai.

22Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str. 1 d.). Nurodyta materialiosios teisės norma (CK 6.6 str. 4 d.) suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo. Patenkinus ieškovo ieškinį keliems solidariąją pareigą turintiems bendraskoliams, ieškovas įgytų teisę pasirinkti, iš vieno, kelių ar visų atsakovų išieškoti priteistą sumą. Ieškovas, vadovaudamasis dispozityvumo principu, turi teisę pasirinkti, kurių atsakovų atžvilgiu prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 13 str.), tačiau bet kuriuo atveju bendras jų mastas neturi būti iš esmės didesnis už ieškinio sumą (CPK 145 str. 2 d.). Ieškovas, pareiškęs ieškinį solidariąją pareigą turintiems atsakovams, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu teisėtai prašė areštuoti tiek pagrindinio skolininko (atsakovo UAB „GL Statyba“), tiek ir laiduotojų (atsakovų S. E. ir V. K. ) turtą (CPK 145 str. 1, 2 d., CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str. 1 d., 6.81 str. 1 d.). Taigi, ieškovas prašė laikinąsias apsaugos priemones taikyti solidariai visiems atsakovams, tačiau bet kuriuo atveju laikinosios apsaugos priemonės bendrai neturėjo viršyti ieškovo pareikšto ieškinio sumos. Priešingu atveju pritaikyto arešto mastas ir apimtis būtų vertinami kaip pažeidžiantys CPK 145 straipsnio 2 dalies nuostatas, ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismas taikė areštą atsakovams priklausančiam turtui bendrai 3 818 650,55 Lt sumai, yra pagrįsta ir teisėta.

23Ieškovas skunde nepateikia teisinių ir faktinių argumentų dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria teismas taikė areštą, nedetalizuodamas ieškovo nurodyto konkretaus turto, o pavesdamas antstoliui surasti, aprašyti ir įkainoti areštuotiną turtą. Ieškovas tik nurodė, kad po teismo nutarties priėmimo buvo gautas laiduotojo S. E. pranešimas, kuriame nurodyta, jog dalis jam priklausančio turto perleista, todėl laikinąsias apsaugos priemones esą būtina taikyti pagal ieškovo prašymą. Šiuo atveju vien tik dėl tokios aplinkybės nėra pagrindo taikyti areštą konkrečiam ieškovo skunde nurodytam kiekvieno iš atsakovų turtui. Teismo pagrįstai nurodyta antstoliui surasti ir aprašyti turtą, pažymint, jog areštuotino atsakovų turto ir lėšų mastas negali iš esmės viršyti 3 818 650,55 Lt sumos. Kadangi teisėjų kolegija netaiko arešto konkrečiam ieškovo nurodytam atsakovų turtui, atsakovo UAB „GL Statyba“ atsiliepime nurodyti argumentai apie areštuotino atsakovams priklausančio turto vertę nėra reikšmingi nagrinėjant ieškovo pateiktą skundą, o gali turėti įtakos ieškovo pasirinktam antstoliui areštuojant konkretų atsakovų turtą.

24Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstai nurodė, jog šioje byloje taikytinas laikinųjų apsaugos priemonių mastas sudaro 3 818 650,55 Lt sumą, tinkamai vadovavosi ekonomiškumo principu, teisingai taikė turto ir lėšų areštą bendrai 3 818 650,55 Lt dydžio sumai visų atsakovų atžvilgiu. Atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 str. 1 p.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovo AB DnB Nord banko atstovė 2008 m. rugsėjo 12 d. ieškiniu prašė... 4. Ieškovo atstovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir... 5. Ieškovo atstovė pažymėjo, kad reikalavimo suma didelė. Atsakovo UAB „GL... 6. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 6 d. nutartimi ieškovo AB DnB Nord... 7. Nutartyje rašoma, kad ieškinio suma (6 596 846,55 Lt) yra didelė. Didelė... 8. Teismas pažymėjo, kad laikinąsias apsaugos priemones taiko vadovaudamasis... 9. Teismo įsitikinimu, areštavus kiekvienam iš atsakovų priklausantį 3 818... 10. Ieškovo AB DnB Nord banko atstovė atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus... 11. 1.Teismas nepagrįstai nusprendė, kad laikinosios apsaugos priemonės gali... 12. 2.Teismas nepagrįstai nurodė, kad bendra atsakovų areštuoto turto vertė... 13. Ieškovo atstovė pažymi, kad po teismo nutarties priėmimo buvo gautas... 14. Atsakovas UAB „GL Statyba“ atsiliepimu į ieškovo AB DnB Nord banko... 15. Atsakovas pažymi, kad reikalavimas areštuoti kiekvieno iš atsakovų turtą... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar nutartis, kuria pirmosios... 18. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 19. Ieškovas AB DnB Nord bankas pareiškė ieškinį solidariems atsakovams UAB... 20. Iš ieškovo AB DnB Nord banko pateiktų duomenų apie įkeistą atsakovo UAB... 21. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apelianto argumentu, kad pirmosios... 22. Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad... 23. Ieškovas skunde nepateikia teisinių ir faktinių argumentų dėl pirmosios... 24. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....