Byla e2A-642-302/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Poškaus ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2700-345/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Dujotiekis“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Labas GAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi, prašė panaikinti atsakovės Sprendimą Nr. 3 ir Sprendimą Nr. 4, kuriais mesti ieškovės pasiūlymai Konkursuose ir panaikinti Sprendimą Nr. 1 ir Sprendimą Nr. 2; panaikinti atsakovės Sprendimą Nr. 5, kuriuo atmestos ieškovės pretenzijos, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad jungtinės sutarties pagrindu kartu su UAB „Dujotiekis“ ir UAB „Kauno dujotiekio statyba“ dalyvavo atsakovės organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose (toliau – Konkursai): „(Nr. ESO-2017-1362) dujotiekio V.Kudirkos g., Šakių m. projektavimo paslaugų ir rekonstravimo darbai“ (toliau – Pirkimas Nr. 1) ir „(LVPA (217-ESO-1849) projektai dujų skirstymo patikimumo užtikrinimui Kauno regione. Statybos darbai (2 objektai)“ (toliau – Pirkimas Nr. 2). Ieškovė pateikė pasiūlymus Konkursuose. Įvertinusi ieškovės pasiūlymus, atsakovė nustatė, kad vienas iš ieškovės jungtinės veiklos partnerių - UAB „Kauno dujotiekio statyba“, turi po pasiūlymų pateikimo atsiradusią skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) biudžetui, todėl prašė ieškovę paaiškinti, ar laimėjimo atveju minėtas jungtinės veiklos partneris bus pajėgus vykdyti pagal pirkimo sutartis prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovė pateikė atsakovei prašymą leisti pakeisti jungtinės veiklos sutartį, sutarties šalimis paliekant ieškovę ir UAB „Dujotiekis“. 2017 m. rugsėjo 29 d. atsakovė informavo ieškovę apie galimybę koreguoti jungtinės veiklos sutartį (Sprendimas Nr. 1). 2017 m. spalio 5 d. atsakovė Pirkimo Nr. 2 laimėtoja pripažino ieškovę (Sprendimas Nr. 2). 2017 m. spalio 12 d. atsakovė priėmė sprendimą panaikinti Pirkime Nr. 1 priimtą Sprendimą Nr. 1 ir atmesti Pirkime Nr. 1 ieškovės pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų (Sprendimas Nr. 3). Taip pat atsakovė priėmė sprendimą panaikinti Pirkime Nr. 2 priimtą Sprendimą Nr. 2, kurio pagrindu sudaryta galutinė pasiūlymų eilė ir laimėtoja paskelbta ieškovė, bei priėmė naują sprendimą – atmetė Pirkime Nr. 2 ieškovės pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų reikalavimų (Sprendimas Nr. 4).
 3. Ieškovės teigimu, atsakovės priimtas Sprendimas Nr. 3 ir Sprendimas Nr. 4 prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnyje įtvirtintam skaidrumo principui. Atsakovė nepagrįstai savo sprendimus grindė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) praktika. Nei Konkursų sąlygos, nei VPĮ nedraudė keisti jungtinės veiklos sutarties. Ieškovė nurodė, kad, jei atsakovė nebūtų davusi sutikimo keisti jungtinės veiklos sutartį, ieškovė jos nebūtų keitusi, o būtų teikusi paaiškinimą dėl UAB „Kauno dujotiekio statyba“. Ieškovės teigimu, jungtinės veiklos sutarties keitimas, kai tai neturi jokios įtakos tiekėjo pirminės kvalifikacijos atitikties konkursų sąlygų reikalavimams, o sutarties pakeitimas yra pagrįstas ne naujo ūkio subjekto įtraukimu į jungtinę veiklą, o tik esamų ūkio subjektų pasikeitimu, atitinka turiningąjį pasiūlymų bei VPĮ aiškinimą, pagrįstą turinio prieš formą pirmenybės principu.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė bei nustatė, kad bylos dalis, t. y. atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2018 m. sausio 4 d. pateikti papildomi dokumentai – 16 lapų, yra nevieša bylos dalis, su kuria susipažinti turi teisę tik atsakovės ir dokumentus atsakovei pateikusių byloje dalyvaujančių asmenų atstovai, tačiau tik kiekvienas su savo pateiktais dokumentais.
 2. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad, vertindama tiekėjų pasiūlymus, perkančioji organizacija nepažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų (VPĮ 3 str. 1 d.), neapribojo tiekėjų konkurencijos (VPĮ 32 str.) bei nepažeidė VPĮ tikslų.
 3. Teismas nustatė, kad po galutinių pasiūlymų pateikimo ieškovės kvalifikacija buvo netinkama – vienas iš partnerių turėjo skolą VSDF biudžetui. Nustačiusi šią aplinkybę, atsakovė ieškovei nustatė terminą paaiškinti, ar laimėjimo atveju šis jungtinės veiklos sutartis partneris bus pajėgus vykdyti pagal Pirkimų sutartis prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovė pasiūlymų paaiškinimo nepateikė, o vietoj to prašė leisti pakeisti jungtinės veiklos sutartį.
 4. Teismas nurodė, kad VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimo atitiktis yra tęstinė (tiekėjai pagal įstatymą turi atsinaujinančią prievolę mokėti socialinio draudimo mokestį), o reikalavimas tiekėjams nebūti skolingiems VSDF biudžetui yra svarbus ne dėl to, kad būtų galima nustatyti, ar konkrečią dieną vienas ar kitas tiekėjas yra skolingas VSDF biudžetui, bet dėl to, kad būtų galima įvertinti, ar tam tikras tiekėjas yra patikimas ir pajėgus sudaryti viešojo pirkimo sutartį.
 5. Teismo nuomone, po galutinių pasiūlymų pateikimo nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subrangovas nebuvo įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, perkančioji organizacija pagrįstai nutarė iš naujo persvarstyti savo priimtus sprendimus.
 6. Teismo vertinimu, UAB „Kauno dujotiekio statyba” pašalinimas ir darbų perskirstymas tarp likusių partnerių po to, kai baigėsi galutinis pasiūlymų pateikimo terminas, laikytinas ne pasiūlymo netikslių ir (ar) neišsamių duomenų papildymu ar paaiškinimu, kaip tai nustato VPĮ 32 straipsnio 5 dalis, o pasiūlymo keitimu (VPĮ 39 str. 1 d.). Galimybė pakeisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytą partnerį numatyta tik sutarčių vykdymo metu, o ne pirkimo procedūrų vykdymo metu.
 7. Teismas pritarė atsakovei, kad, leidžiant pakeisti jungtinės veiklos sutartį, ieškovė su likusiu partneriu UAB „Dujotiekis” įgytų konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, kas prieštarautų ESTT praktikai, draudžiančiai po pasiūlymo pakeitimo pakeisti jungtinės veiklos sutarties partnerį. Teismo vertinimu, atsakovė, pakeisdama savo sprendimą bei atlikdama pakartotinį ieškovės pasiūlymų vertinimą dėl visų tiekėjų tapačiais pagrindais, VPĮ nuostatų nepažeidė.
 8. Teismas pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinti prieš tai priimtus sprendimus pagrįstumą ir teisingumą patvirtina ir ESTT (ESTT 2014 m. gegužės 8 d. sprendimo Idrodinamica Spurgo Velox ir kt., C-161/13, EU:C:2014:307)
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Labas GAS” apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:
  1. Kaip matyti iš atsakovės 2017 m. spalio 12 d. sprendimų, kuriais atmesti ieškovės pasiūlymai Konkursuose, šiuose sprendimuose nėra nieko nurodyta apie ieškovės pasiūlymų atmetimą dėl kvalifikacijos neatitikties. Iš minėtų sprendimų turinio akivaizdu, kad ieškovės pasiūlymas atmestas dėl tariamo pasiūlymo keitimo, o kvalifikacijos tinkamumas yra pripažintas galiojančiais atsakovės sprendimais, kuriuose tiesiogiai nurodyta, kad ieškovės kvalifikacija atitinka Konkursų sąlygų reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino ir tinkamai nekvalifikavo. Galiausiai, jeigu ir būtų nuspręsta, kad atsakovė ieškovės pasiūlymus atmetė dėl kvalifikacijos neatitikties Konkursų sąlygų reikalavimams, tai atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymus neįgyvendinusi VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytos pareigos. Aplinkybę, kad atsakovė nesikreipė į ieškovę dėl kvalifikacijos duomenų tikslinimo, patvirtina pačios atsakovės kreipimosi į ieškovę turinys, iš kurio matyti, kad atsakovė prašė ne patikslinti kvalifikacijos duomenis, o pagrįsti, ar UAB „Kauno dujotiekio statyba“ laimėjo atveju bus pajėgi vykdyti pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
  2. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į bylai reikšmingas faktines aplinkybes, susijusias su Pirkimo Nr. 1 ir Pirkimo Nr. 2 II pirkimo dalyje faktinių aplinkybių skirtumais. Pirkimo Nr. 2 II pirkimo objekto dalyje atsakovė priėmė Sprendimą Nr. 2 atmesti ieškovės pasiūlymą esant šių aplinkybių visumai: 1) galiojančiam sprendimui dėl pasiūlymų eilės sudarymo bei laimėjusio pasiūlymo paskelbimo; 2) kvalifikacijos patvirtinimui. Kaip matyti iš Sprendimo Nr. 2 turinio, ieškovės pasiūlymas atmestas vadovaujantis Pirkimo Nr. 2 bendrųjų pirkimo sąlygų 12.3.6. punktu, t. y. tuo pačiu pagrindu kaip ir Pirkimo Nr. 1. Sprendime Nr. 2, kuriuo atmestas ieškovės pasiūlymas Pirkime Nr. 2, nėra nurodyta, jog juo yra naikinami atsakovės sprendimai, susiję su eilės sudarymu bei kvalifikacijos patvirtinimu. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino, neatsižvelgė į priimant Sprendimą Nr. 2 galiojusius kitus atsakovės Pirkime Nr. 2 priimtus sprendimus, bei faktą, jog Pirkime Nr. 2 ieškovė nebuvo pateikusi jokios papildomos jungtinės veiklos sutarties.
  3. 2017 m. rugsėjo 29 d. atsakovė Sprendimu Nr. 1 informavo ieškovę apie galimybę keisti jungtinės veiklos sutarties partnerių tarpusavio įsipareigojimų apimtis išimtinai būtent Pirkime Nr. 1. Vadovaudamasi Sprendimu Nr. 1, ieškovė pateikė atsakovei 2017 m. spalio 4 d. jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp ieškovės ir UAB „Dujotiekis“ dėl jungtinės veiklos sutarties pagrindais dalyvavimo Pirkime Nr. 1. Niekur nebuvo nurodyta, kad yra panaikinama anksčiau atsakovei teikta jungtinės veiklos sutartis. Kadangi 2017 m. liepos 5 d. jungtinės veiklos sutarties šalys nėra rašytiniu susitarimu jos nutraukusios, minėta sutartis laikytina galiojančia ir vykdytina sutartimi atsakovės atžvilgiu. Galiausiai, teikdama papildomą jungtinės veiklos sutartį, ieškovė nepakeitė pasiūlymo esmės, o išimtinai vykdė atsakovės Sprendimą Nr. 1. Jeigu atsakovė nebūtų priėmusi Sprendimo Nr. 1, tai ieškovė nebūtų teikusi papildomos 2017 m. spalio 4 d. jungtinės veiklos sutarties.
  4. Teismas netinkamai aiškino bei taikė VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punktą, nurodydamas, kad VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyti reikalavimai yra tęstiniai, t. y. ne tik vertinama tiekėjo atitiktis jiems pasiūlymų pateikimo momentu bet ir visą laikotarpį iki sutarties pasirašymo momento. Pirkimo Nr. 1 sąlygos reikalavo, kad tiekėjų kvalifikacija atitiktų Pirkimo Nr. 1 sąlygas pirminių pasiūlymų pateikimo momentu. Nėra ginčo, jog pasiūlymų pateikimo momentu tiek ieškovė, tiek visi kiti jungtinės veiklos sutarties partneriai atitiko kvalifikacinius reikalavimus.
  5. Teismas tinkamai nenustatė bei neįvertino Sprendimu Nr. 2 ir Sprendimu Nr. 3 atsakovės panaikintų anksčiau priimtų sprendimų turinio. Atsakovė Sprendimu Nr. 3 ne persvarstė ar pakeitė sprendimą dėl ieškovės kvalifikacijos bei pasiūlymo tinkamumo, o išimtinai tik panaikino Sprendimą Nr. 1, kuriuo ieškovė buvo įpareigota Pirkime Nr. 1 pateikti papildomą jungtinės veiklos sutartį atsisakius partnerio UAB “Kauno dujotiekio statyba”. Tuo tarpu Sprendime Nr. 2 nurodytas atšaukiamas 2017 m. rugsėjo 29 d. komisijos sprendimas ieškovei apskritai nėra žinomas. Sprendimas Nr. 3, kuriuo remiantis buvo panaikintas Sprendimas Nr. 1, grindžiamas išimtinai tik 2017 m. rugsėjo 14 d. ESTT sprendimu byloje Nr. C-223/16, kuris priimtas dar iki Sprendimo Nr. 1 priėmimo momento. Perkančiosioms organizacijoms nėra leidžiama keisti jau priimtus sprendimus. Tuo atveju, jeigu nagrinėjamu atveju būtų pripažinta atsakovės teisė panaikinti priimtą Sprendimą Nr. 1, būtų sukurtas precedentas viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams būti neužtikrintiems dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų vykdymo pagrįstumo.
  6. UAB „Kauno dujotiekio statyba“, kaip jungtinės veiklos partnerio, atsisakymas neturi jokio ryšio su ieškovės tariamo konkurencinio pranašumo galimu įgijimu. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad neva leidimas tiekėjui atsisakyti jungtinės veiklos sutarties partnerio iki pirkimo sutarties sudarymo momento suteikia tiekėjui konkurencinį pranašumą kitų tiekėjų atžvilgiu, nepagrįsta.
  7. Teismas nepagrįstai dalį bylos medžiagos pripažino nevieša. Teismo išreikalauti iš atsakovės dokumentai yra išimtinai susiję su ieškovės pasiūlymais Konkursuose bei jų vertinimu, todėl šių dokumentų paviešinimas nepažeistų jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų. Be to, teismas, spręsdamas klausimą dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša, vadovavosi neaktualia VPĮ redakcija. Bet kuriuo atveju VPĮ 58 straipsnio 5 dalis (redakcija, galiojanti nuo 2017 m. liepos 1 d.) nėra taikytina nagrinėjamo ginčo atveju, kadangi nagrinėjamu atveju ieškovė prašo leisti susipažinti su išimtinai jos pasiūlymų vertinimu susijusia informacija, kurios atskleidimą reglamentuoja ne VPĮ, o CPK nuostatos.
 2. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bei kvalifikavo, kaip ir kokiu pagrindu buvo atmesti ieškovės ir jos partnerių pasiūlymai Pirkimuose. Nustačius, kad vienas iš ieškovės partnerių skolingas VSDF biudžetui, vykdant VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytą pareigą, buvo kreiptasi į ieškovę, kaip į atstovaujantį partnerį, su prašymu paaiškinti, ar laimėjimo atveju skolą turintis partneris bus pajėgus vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Teismas teisingai aiškino, jog VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimo atitiktis yra tęstinė. Tokios pozicijos yra laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013. Galutinių pasiūlymų vertinimo metu atsakovė turėjo objektyvų pagrindą jungtinės veiklos partnerius vertinti kaip nepatikimą tiekėją ir abejoti jo finansiniais pajėgumais, nes, kaip minėta, paaiškėjo, kad vienas iš partnerių po galutinių pasiūlymų pateikimo turėjo 100 123,27 Eur skolą VSDF biudžetui. Ieškovė jokio paaiškinimo dėl skolą turinčio partnerio galimybių vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus nepateikė. Atsižvelgdamas į tai, teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovės ir jos partnerių pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų.
  2. Teismas teisingai įvertino bei aiškino perkančiosios organizacijos teisę keisti priimtus sprendimus bei jungtinės veiklos sutarties keitimo po galutinių pasiūlymų pateikimo negalimumą. Apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad jungtinės veiklos partnerį yra leidžiama keisti pirkimo sutarties vykdymo metu. Viešojo pirkimo sutarties vykdymas ir viešojo pirkimo procedūros yra du skirtingi procesai. Galimybė keisti jungtinės veiklos partnerį numatyta tik sutarties vykdymo metu, o ne pirkimo procedūrų vykdymo metu.
  3. Pirkimų dokumentuose aiškiai buvo įtvirtinta, kad reikalavimą būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu turi atitiki visi tiekėjų grupės nariai. UAB „Kauno dujotiekio statyba“ po galutinių pasiūlymų pateikimo turėjo 100 123,27 Eur skolą VSDF biudžetui. Pasiūlymo keitimai gali būti atliekami tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Teismas pagrįstai sprendė, kad tuo atveju, jei po galutinių pasiūlymų pateikimo jungtinės veiklos partneriai pakeičia jungtinės veiklos sutartį, atsisakydami įsiskolinimą turinčio partnerio ir pakeisdami darbų pasiskirstymą tarp likusių dviejų partnerių, tai turi būti vertinama kaip draudžiamas pasiūlymų keitimas. Leidus pakeisti pasiūlymą ir atsisakyti vieno iš jungtinės veiklos partnerių, apeliantė su likusiu partneriu įgytų konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, todėl atsakovė teisėtai ir pagrįstai atšaukė Pirkime Nr. 1 leidimą keisti jungtinės veiklos sutartį. Nepagrįsta ir prieštaraujantis kasacinio teismo praktikai apeliantės pozicija, kad perkančioji organizacija negali iš naujo persvarstyti savo priimtų sprendimų.
  4. Apeliantė buvo tinkamai raštu informuota apie pasiūlymų atmetimo priežastis. Teismui papildomai pateikti dokumentai, įskaitant viešųjų pirkimų komisijos protokolus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir VPĮ 41 straipsnio 5 dalimi (redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.), negali būti viešinami dėl juose esančios konfidencialios ir saugotinos informacijos.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

6Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė, kurią įgaliojo AB „Energijos skirstymo operatorius“, paskelbė ir vykdo viešuosius pirkimus: 1) „(ESO-2017-1362) dujotiekio V. Kudirkos g., Šakių m., projektavimo paslaugų ir rekonstravimo darbai“ (Pirkimas Nr. 1); ir 2) „LVPA (2017-ESO-1849) projektai dujų skirstymo patikimumo užtikrinimui Kauno regione. Statybos darbai (2 objektai) (Pirkimas Nr. 2). Pirkimai vykdomi vadovaujantis UAB „Verslo aptarnavimo centras“ generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. IS17-22 patvirtintomis supaprastintų pirkimų taisyklėmis. Įvertinus ieškovės kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Dujotiekis“ pateikus pasiūlymus abiejuose Pirkimuose, buvo pripažinta, jog pirminiai pasiūlymai atitinka Pirkimų sąlygų reikalavimus, todėl ieškovė su partneriais buvo pakviesta teikti galutinius pasiūlymus: Pirkime Nr. 1 iki 2017 m. rugpjūčio 17 d. ir Pirkime Nr. 2 iki 2017 m. rugpjūčio 11 d.
 2. Įvertinusi galutinius pasiūlymus, perkančioji organizacija remdamasi viešai prieinama informacija nustatė, kad ieškovės jungtinės veiklos partneris UAB „Kauno dujotiekio statyba“ turi įsiskolinimą VSDF biudžetui, todėl 2017 m. rugsėjo 5 d. raštu paprašė ieškovę paaiškinti, ar laimėjimo atveju šis jungtinės veiklos sutartis partneris bus pajėgus vykdyti pagal Pirkimų sutartis prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovė 2017 m. rugsėjo 8 d. raštais Nr. 17-09-08 informavo perkančiąją organizaciją, kad negali pateikti paaiškinimo, todėl prašo leisti pakeisti jungtinės veiklos sutartį – atsisakyti skolą turinčio partnerio UAB „Kauno dujotiekio statyba“. Perkančioji organizacija 2017 m. rugsėjo 29 d. raštu informavo ieškovę, kad Pirkime Nr. 1 jai leidžiama pakeisti jungtinės veiklos sutartį (Sprendimas Nr. 1). Pirkime Nr. 2 II pirkimo objekto dalyje atsakovė 2017 m. spalio 5 d. sudarė galutinių pasiūlymų eilę ir laimėjusiu pasiūlymu pripažino UAB „Geovizija“ pasiūlymą, ieškovės pasiūlymas šioje Pirkimo Nr. 2 II pirkimo objekto dalyje liko ketvirtas (Sprendimas Nr. 2). 2017 m. spalio 12 d. atsakovė informavo ieškovę, kad tiek Pirkime Nr. 1, tiek Pirkime Nr. 2 atšaukia 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimą, atmeta ieškovės pasiūlymus abiejuose Konkursuose kaip neatitinkančius Bendrųjų pirkimo sąlygų 12.3.6 punkto reikalavimų (Sprendimas Nr. 3 ir Sprendimas Nr. 4).
 3. Ieškovė nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimais, kuriais atmesti ieškovės pasiūlymai, 2017 m. spalio 26 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenzijas, kurios tą pačią dieną buvo atmestos (Sprendimas Nr. 5).
 4. 2017 m. lapkričio 9 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas ieškinys, kuriuo ieškovė prašė panaikinti atsakovės sprendimą Nr. 3 ir sprendimą Nr. 4, kuriais atmesti ieškovės pasiūlymai Konkursuose ir panaikinti sprendimą Nr. 1 ir sprendimą Nr. 2; panaikinti atsakovės sprendimą Nr. 5, kuriuo atmestos ieškovės pretenzijos, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 5. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas sprendė, kad atsakovė po galutinių pasiūlymų pateikimo nustačiusi, jog vienas iš jungtinės veiklos partnerių nebuvo įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, pagrįstai nutarė iš naujo persvarstyti savo priimtus sprendimus. Teismo nuomone, UAB „Kauno dujotiekio statyba” pašalinimas ir darbų perskirstymas tarp likusių partnerių po to, kai baigėsi galutinis pasiūlymų pateikimo terminas, laikytinas ne pasiūlymo netikslių ir (ar) neišsamių duomenų papildymu ar paaiškinimu, kaip tai nustato VPĮ 32 straipsnio 5 dalis, o pasiūlymo keitimu (VPĮ 39 str. 1 d.), todėl pagrįstai ieškovės pasiūlymai buvo atmesti. Ieškovės su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.
 6. Sutiktina su apeliante, kad Pirkimo Nr. 1 ir Pirkimo Nr. 2 faktinės aplinkybės yra skirtingos, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, dėl šiuose Pirkimuose priimtų sprendimų būtų tikslinga pasisakyti atskirai.

7Dėl Pirkime Nr. 1 priimtų sprendimų

 1. Kaip jau ir buvo minėta, įvertinusi galutinius pasiūlymus Pirkime Nr. 1, perkančioji organizacija remdamasi viešai prieinama informacija nustatė, kad ieškovės jungtinės veiklos partneris UAB „Kauno dujotiekio statyba“ turi įsiskolinimą VSDF biudžetui, todėl 2017 m. rugsėjo 5 d. raštu paprašė ieškovę paaiškinti, ar laimėjimo atveju šis jungtinės veiklos sutartis partneris bus pajėgus vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovė 2017 m. rugsėjo 8 d. raštu Nr. 17-09-08 informavo perkančiąją organizaciją, kad, negalint susisiekti UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atstovais, ji negali pateikti paaiškinimo, todėl leisti perimti UAB „Kauno dujotiekio statyba“ teises bei pareigas ir tokiu būdu užtikrinti atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. Perkančioji organizacija 2017 m. rugsėjo 29 d. raštu leido Pirkime Nr. 1 pakeisti jungtinės veiklos sutartį (Sprendimas Nr. 1). 2017 m. spalio 12 d. atsakovė informavo ieškovę, kad atšaukia 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimą ir atmeta ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį Bendrųjų pirkimo sąlygų 12.3.6 punkto reikalavimų (Sprendimas Nr. 3).
 2. Ieškovė kvestionuoja jos pasiūlymo Pirkime Nr. 1 atmetimo pagrįstumą. Tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino perkančiosios organizacijos teisę keisti priimtus sprendimus bei jungtinės veiklos sutarties keitimo po galutinių pasiūlymų pateikimo galimumą, be to, netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 32 straipsnio 5 dalį bei VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punktą.
 3. Kadangi tarp šalių ginčas yra kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, tai, atsižvelgiant į nuo 2017 m. liepos 1 d. įvykusius teisinio reglamentavimo pokyčius viešųjų pirkimų srityje ir į tai, kad ginčo Pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis senąją VPĮ redakcija, pažymėtina, jog nagrinėjamam ginčui taikytina būtent VPĮ redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d. (Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. 1491 pakeitimo įstatymo 4 str. 1 ir 7 d.).
 4. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).
 5. VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur.
 6. Įvertinę perkančiųjų organizacijų iš anksto paskelbtuose pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, tiekėjai gali patys nuspręsti, kokį dalyvavimo pirkimuose būdą pasirinkti: 1) dalyvauti savarankiškai; 2) jungtinės veiklos pagrindu su kitais tiekėjais; 3) pasitelkti subrangovus; 4) remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Šiuo atveju pati apeliantė pasirinko, kad Pirkimuose dalyvaus jungtinės veiklos pagrindu su kitais partneriais, t. y. su UAB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Dujotiekis“. Pažymėtina, kad dalyvis, veikiantis kaip įmonių grupės įgaliotinis, yra atsakingas už tai, jog įmonės paisytų perkančiosios organizacijos atitinkamo viešojo pirkimo sudarymo procedūros dokumentuose nustatytų pareigų ir sąlygų. Apeliantė laikytina profesionaliu viešųjų pirkimų teisinių subjektu, kuriam preziumuojama, jog turėjo būti aišku, kad reikalavimą būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, privalo atlikti visi jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupės nariai.
 7. Bylos medžiaga patvirtina, kad Pirkime Nr. 1 galutinių pasiūlymų pateikimo terminas buvo 2017 m. rugpjūčio 17 d. Pagal Pirkimų Nr. 1 specialiųjų sąlygų 3.1 punktą tiekėjai kartu su pasiūlymais turėjo pateikti Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Šis reikalavimas taip pat detalizuojamas Pirkimų sąlygų prieduose. Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijų 1 lentelės 4 punktu ieškovė patvirtino, kad visi jungtinės veiklos partneriai atitinka reikalavimą būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokomis. Įvertinus ieškovės bei jungtinės veiklos partnerių galutinį pasiūlymą ir kilus abejonėms dėl jungtinės veiklos partnerių kvalifikacijos atitikimo Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, atsakovė, vadovaudamasi Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.4 punktu, patikrino viešai prieinamą Valstybinio socialinio fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją apie jungtinės veiklos partnerius ir nustatė, kad vienas iš jungtinės veiklos partnerių, t. y. UAB „Kauno dujotiekio statyba“, 2017 m. rugpjūčio 31 d. (po galutinių pasiūlymų pateikimo) turėjo 100 123,27 Eur skolą VSDF biudžetui.
 8. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, vykdymas, priešingai nei kvalifikacijos reikalavimas dėl profesinio ar ekonominio pajėgumo, yra reguliarus (besikartojantis kas mėnesį), nustatytas įstatymų. Priešingai nei tam tikro kvalifikacinio pajėgumo įgijimo atveju, tiekėjo padėtis dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, gali nuolatos (periodiškai) kisti dėl atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę, todėl tokių įsipareigojimų vykdymo fiksavimas pasiūlymo pateikimo momentu neturi tokio tikslo, kurio siekiama tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013).
 9. Ieškovė nepagrįstai akcentuoja, kad pasiūlymų pateikimo dieną UAB „Kauno dujotiekio statyba“ nebuvo skolinga VSDF biudžetui, todėl ieškovės pasiūlymas atitiko VPĮ reikalavimus. Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, reikalavimas tiekėjams nebūti skolingiems VSDF biudžetui yra svarbus ne dėl to, kad būtų galima nustatyti, ar konkrečią dieną vienas ar kitas tiekėjas yra skolingas VSDF biudžetui, bet dėl to, jog būtų galima įvertinti, ar tam tikras tiekėjas yra patikimas ir pajėgus sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Pažymėtina, kad tik trumpalaikis įsiskolinimas, susidaręs po tos dienos, kai turėjo būti sumokėta periodinė įmoka, negali paneigti tiekėjo kvalifikacijos, tačiau nagrinėjamu atveju Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad galutinių pasiūlymų vertinimo metu buvo sprendžiama dėl bankroto bylos UAB „Kauno dujotiekio statyba“ kėlimo. Galiausiai, Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 19 d. nutartimi UAB „Kauno dujotiekio statyba“ buvo iškelta bankroto byla, nors nutartis ir nėra įsiteisėjusi, tačiau šios aplinkybės neabejotinai suponuoja išvadą, jog minėto jungtinės veiklos partnerio finansinė situacija yra išties komplikuota (CPK 179 str. 3 d.).
 10. Perkančiosios organizacijos pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį iš esmės visuomet privalo iš dalyvių reikalauti patikslinti (paaiškinti) jų kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, jei iš dokumentų, pateiktų su pasiūlymu, negalima spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties nustatytiems reikalavimams. Kasacinio teismo ne kartą dėl to konstatuota, kad tokiu atveju nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti iš dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011; 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15-248/2016 ir kt.).
 11. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina ir tai, kad, remdamasi VPĮ 32 straipsnio 6 dalimi, 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, perkančioji organizacija neturi teisės leisti tiekėjui pakeisti pasiūlymo taip, kad neatitinkantis kvalifikacijos objektyviąja prasme pasiūlymas taptų ją atitinkančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2011).
 12. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija turėjo objektyvų pagrindą tiekėją UAB „Kauno dujotiekio statyba“ vertinti kaip nepatikimą ir abejoti jo finansiniais pajėgumais, todėl teisėtai ir pagrįstai, vykdydama VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą pareigą, 2017 m. rugsėjo 5 d. raštu paprašė ieškovės paaiškinti, ar laimėjimo atveju šis jungtinės veiklos sutartis partneris bus pajėgus vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.
 13. Ieškovė, kaip jau buvo nustatyta, 2017 m. rugsėjo 8 d. raštu Nr. 17-09-08 informavo perkančiąją organizaciją, kad, npavykstant susisiekti su UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atstovais, ji negali pateikti paaiškinimo, todėl prašo leisti perimti UAB „Kauno dujotiekio statyba“ teises ir pareigas ir taip užtikrinti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams bei tinkamą viešojo pirkimo sutarties vykdymą.
 14. Perkančioji organizacija 2017 m. rugsėjo 18 d. gavusi iš Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymą, jog perkančioji organizacija esant nurodytais situacijai gali duoti sutikimą jungtinės veiklos partneriams atsisakyti vieno iš partnerių po galutinių pasiūlymų pateikimo, 2017 m. rugsėjo 29 d. raštu informavo ieškovę, kad Pirkime Nr. 1 jai leidžiama pakeisti jungtinės veiklos sutartį (Sprendimas Nr. 1), tačiau 2017 m. spalio 12 d. informavo ieškovę, kad, remdamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimu, atšaukia 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimą, kuriuo leido ieškovei Pirkime Nr. 1 pakeisti jungtinės veiklos sutartį, ir atmeta ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (Sprendimas Nr. 3).
 15. Kaip ir jau buvo minėta, nagrinėjamu atveju ieškovė pasiūlymą teikė su kitais jungtinės veiklos partneriais UAB „Dujotiekis“ ir UAB „Kauno dujotiekio statyba“. Paaiškėjus, kad UAB „Kauno dujotiekio statyba“ neatitinka kvalifikacinio reikalavimo – būti įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, ieškovė prašė perkančiosios organizacijos leidimo pakeisti jungtinės veiklos sutartį – atsisakyti skolą turinčio partnerio UAB „Kauno dujotiekio statyba“. Vertindamas šią situaciją, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė atsisakydama UAB “Kauno dujotiekio statyba” bei pakeitusi darbų paskirstymą tarp ieškovės ir kito sutarties partnerio UAB “Dujotiekis”, pakeitė pasiūlymą, t. y. ūkio subjektų grupės pasiūlymas, neatitikęs vieno iš minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, po tiekėjos padarytų pakeitimų tapo atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
 16. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad jungtinės veiklos partnerio UAB „Kauno dujotiekio statyba” pašalinimas ir darbų perskirstymas tarp likusių partnerių po to, kai baigėsi galutinis pasiūlymų pateikimo terminas, laikytinas ne pasiūlymo netikslių ir (ar) neišsamių duomenų papildymu ar paaiškinimu, kaip tai nustato VPĮ 32 straipsnio 5 dalis, o pasiūlymo keitimu.
 17. Tokią pozicija, teisėjų kolegijos nuomone, patvirtinta ir ESTT formuojama praktika, kurioje išaiškinta, jog jei išimtinai vienai grupei, iš anksto to nenumačius, būtų suteikta galimybė pakeisti jai priklausančią trečiąją įmonę, kuri prarado kvalifikaciją ir kuriai gresia pašalinimas iš konkurso, tai būtų esminis pasiūlymo ir pačios grupės tapatybės pakeitimas ir toks pasiūlymo pakeitimas įpareigotų perkančiąją organizaciją atlikti naujus patikrinimus ir taip būtų suteiktas konkurencinis pranašumas šiai grupei, kuri gali siekti optimizuoti savo pasiūlymą, kad šis būtų geresnis, palyginti su jos konkurentu, dalyvaujančiu atitinkamo viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūroje, pasiūlymas. ESTT nuomone, tokia situacija prieštarautų vienodo požiūrio principui, pagal kurį reikalaujama, kad dalyviai turėtų vienodas galimybes suformuoti savo pasiūlymus, o jų pasiūlymams būtų taikomos vienodos sąlygos, ir iškraipytų sveiką ir veiksmingą viešajame pirkime dalyvaujančių įmonių konkurenciją (ESTT 2014 m. gegužės 8 d. sprendimas Idrodinamica Spurgo Velox ir kt. byloje Nr. C-161/13, EU:C:2014:307; 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimas Casertana Costruzioni Srl vs. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere byloje C-223/16, EU:C:2017:685).
 18. Taigi, leidus pašalinti vieną iš jungtinės veiklos parterių, kuris neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, susidarytų situacija, kai minimalių kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptu atitinkančiu tokius reikalavimus. Tokiu atveju vienam iš tiekėjų būtų suteiktos privilegijos viešajame pirkime, o tai jau pažeistų VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus.
 19. Kasacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą konstatuota, kad jei dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, jo pasiūlymas atmetamas (VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 1 p.). Šiose VPĮ normose nustatyta perkančiųjų organizacijų pareiga atmesti ūkio subjekto pasiūlymą, kai jis paprašytas nepatikslina duomenų apie kvalifikaciją, t. y. įtvirtinta tiekėjo kvalifikacijos neatitikties prezumpcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 22 d. nutartis priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2013; 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15-248/2016).
 20. Minėto teisinio reglamentavimo kontekste darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju atsakovė teisėtai ir pagrįstai, ieškovei nepatikslinus vieno iš jungtinės veiklos partnerių atitikties kvalifikaciniam reikalavimui - įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, tinkamu vykdymu (VPĮ 33 str. 1 d. 2 p.), jos ir jungtinės veiklos partnerių pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
 21. Atmestina kaip nepagrįsta ir apeliantės pozicija, kad tuo atveju, jei perkančioji organizacija nebūtų priėmusi Sprendimo Nr. 1, ieškovė nebūtų teikusi papildomos jungtinės veiklos sutarties, o būtų teikusi duomenis, kurie patvirtintų UAB „Kauno dujotiekio statyba“ tinkamą įsipareigojimų vykdymą.
 22. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovė 2017 m. rugsėjo 5 d. raštu ieškovei suteikė galimybę tikslinti pajėgumo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį duomenis (VPĮ 32 str. 5 d.), tačiau vietoj patikslinimo ieškovė rinkosi galimybę prašyti leisti keisti jungtinės veiklos sutartį ir eliminuoti jungtinės veiklos partnerį iš dalyvavimo Pirkime Nr. 1. Tačiau pažymėtina, kad bet kuriuo atveju, net jei ir būtų nustatytas VPĮ 32 straipsnio 5 dalies taikymo pažeidimas, tai pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką per se nėra pakankamas pagrindas spręsti dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių, kai kilus ginčui iš kitų aplinkybių nustatoma tiekėjo kvalifikacijos neatitiktis ar negalimumas tikslinti pajėgumo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014). Akivaizdu, kad jungtinės veiklos partnerės UAB „Kauno dujotiekio statyba“ finansinė situacija yra sunki – įmonė balansuoja ant nemokumo ribos, tai patvirtinta jau anksčiau nurodyta aplinkybė, kad įmonei buvo inicijuotas bankroto bylos iškėlimas.
 23. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad nagrinėjamu atveju atsakovė teisėtai ieškovės pasiūlymą Pirkime Nr. 1 atmetė kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimų, o pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino ir aiškino perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus bei jungtinės veiklos sutarties keitimo po galutinių pasiūlymų pateikimo negalimumą.

8Dėl Pirkime Nr. 2 priimtų sprendimų

 1. Galutinis pasiūlymų pateikimo Pirkime Nr. 2 terminas buvo iki 2017 m. rugpjūčio 11 d. Įvertinusi galutinius pasiūlymus Pirkime Nr. 2, perkančioji organizacija remdamasi viešai prieinama informacija nustatė, kad ieškovės jungtinės veiklos partneris UAB „Kauno dujotiekio statyba“ turi įsiskolinimą VSDF biudžetui. Kaip ir Pirkime Nr. 1, nustačiusi, kad vienas iš jungtinės veiklos partnerių, t. y. UAB „Kauno dujotiekio statyba“, 2017 m. rugpjūčio 31 d. (po galutinių pasiūlymų pateikimo) turėjo 100 123,27 Eur skolą VSDF biudžetui, atsakovė, vykdydama VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą pareigą, 2017 m. rugsėjo 5 d. raštu paprašė ieškovę paaiškinti, ar laimėjimo atveju šis jungtinės veiklos sutartis partneris bus pajėgus vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovė 2017 m. rugsėjo 8 d. raštu Nr. 17-09-08 informavo perkančiąją organizaciją, kad, negalint susisiekti UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atstovais, ji negali pateikti paaiškinimo, todėl prašo leisti perimti skolą turinčio partnerio UAB „Kauno dujotiekio statyba“ teises ir pareigas ir taip užtikrinti atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams bei tinkamą viešojo pirkimo sutarties vykdymą.
 2. Pirkime Nr. 2 leidimas keisti jungtinės veiklos sutartį nebuvo duotas. 2017 m. spalio 5 d. sprendimu patvirtinta galutinė tiekėjų pasiūlymų eilė Pirkime Nr. 2 II pirkimo objekto dalyje. Ieškovės pasiūlymas buvo ketvirtoje pasiūlymų eilės vietoje. 2017 m. spalio 12 d. perkančioji organizacija informavo ieškovę, kad: „<…> Komisijai priimant 2017 m. spalio 5 d. sprendimą, nebuvo įvertinta aplinkybė, jog 2017 m. rugsėjo 14 d. buvo priimtas Teisingumo Teismo sprendimas, kuriame aiškiai nurodoma, kad leidimas įmonių grupei pakeisti jai priklausančią trečią įmonę, kuri prarado kvalifikaciją, yra laikomas esminiu pasiūlymo ir pačios grupės tapatybės pakeitimu. <...> Atsižvelgiant į tai, jog Teisingumo Teismo sprendimai yra privalomi Lietuvoje, informuojame, kad yra atšaukiamas 2017 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimas. Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 12.3.6 papunkčiu, Jungtinės veiklos partnerių: UAB „Labas GAS“, UAB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Dujotiekis“, pasiūlymas II pirkimo objekto dalyje atmetamas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.“.
 3. Teisėjų kolegijos vertinimu, šio rašto turinys, išvardintos faktinės aplinkybės ir atsakovės procesinių dokumentų turinys suponuoja išvadą, kad atsakovė minėtame rašte informavo ieškovę ne apie 2017 m. rugsėjo 29 d. komisijos sprendimo, kuris Pirkime Nr. 2 net neegzistavo, atšaukimą, o būtent apie 2017 m. spalio 5 d. sprendimo, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė Pirkime Nr. 2 II pirkimo objekto dalyje, atšaukimą. Šis netikslumas vertintinas kaip rašymo apsirikimas. Atsižvelgiant į tai, kad apsirikimas padarytas tik informacinio pobūdžio rašte, jis vertintinas kaip neturintis esminės reikšmės sprendžiant dėl atsakovės priimtų sprendimų teisėtumo.
 4. Dėl ieškovės ir jos jungtinės veiklos partnerių atitikties Konkursų sąlygų reikalavimams bei galimybės tikslinti atitiktį kvalifikacijos reikalavimams jau buvo pasisakyta vertinant Pirkime Nr. 1 priimtų sprendimų teisėtumą, todėl aukščiau nurodyti motyvai nebekartojami.
 5. Apeliantė nepagrįstai kvestionuoja perkančiosios organizacijos teisę, pasikeitus aplinkybėms, keisti savo priimtus sprendimus. Apeliantės samprotavimai, kad tuo atveju, jeigu būtų leidžiama perkančiajai organizacijai panaikinti priimtus sprendimus, būtų sukurtas precedentas viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams būti neužtikrintiems dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų vykdymo pagrįstumo, atsižvelgiant į prioritetinį siekį kiekvienu atveju užtikrinti viešųjų pirkimų tikslus, vertintini kaip teisiškai nepagrįsti.
 6. Pasisakydamas šiuo aspektu, kasacinis teismas taip pat ne kartą yra išaiškinęs, kad nors VPĮ ir nenustatyta galimybė perkančiajai organizacijai iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms, jei toks įvertinimas jau atliktas ir sprendimas dėl jo priimtas, tačiau neatmestina ir tokios situacijos galimybė, kai perkančiajai organizacijai, priėmusiai sprendimą dėl konkretaus, kelių ar visų tiekėjų kvalifikacijos ar pasiūlymo atitikties ir apie tai informavus tiekėjus, paaiškėja naujų duomenų ar kyla pagrįstų abejonių, dėl kurių perkančioji organizacija negalėtų sudaryti viešojo pirkimo sutarties. Jei perkančioji organizacija jokiais būdais negalėtų persvarstyti savo sprendimų, tai tokiu atveju nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybės pačiai perkančiajai organizacijai pakeisti savo galbūt skubotai ar neteisėtai priimtą sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011; 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-656/2013; 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-674-969/2015).
 7. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad atsakovė teisėtai ir pagrįstai panaikino 2017 m. spalio 5 d. sprendimą, kuriuo buvo sudaryta Pirkime Nr. 2 II pirkimo objekto dalyje pasiūlymų eilė, ir atmetė ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentuose numatytų reikalavimų.

9Dėl bylos medžiagos dalies pripažinimo nevieša

 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu dalį bylos medžiagos, t. y. atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2018 m. sausio 4 d. pateiktus papildomus dokumentus – 16 lapų, pripažino nevieša bylos medžiaga. Apeliantė tvirtina, kad teismo išreikalauti iš atsakovės dokumentai yra išimtinai susiję su ieškovės pasiūlymais Konkursuose bei jų vertinimu, todėl šių dokumentų paviešinimas nepažeistų jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų.
 2. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pripažino nevieša bylos medžiaga Pirkimo Nr. 1 procedūrų protokolą su priedais, Pirkimo Nr. 2 procedūrų protokolą su priedais, perkančiosios organizacijos paklausimą Viešųjų pirkimų tarnybai dėl galimybės leisti jungtinės veiklos partneriams atsisakyti vieno iš partnerių po galutinių pasiūlymų pateikimo, t. y. dokumentus, susijusius su pasiūlymų nagrinėjimu.
 3. Subjektų, turinčių teisė susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, ratas yra apibrėžtas VPĮ 41 straipsnio 5 dalyje. Minėtoje 41 straipsnio 5 dalyje aiškiai nurodyta, kad susipažinti su visa su pirkimais susijusia informacija gali tik Komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys. Tai baigtinis sąrašas asmenų, galinčių susipažinti su šia informacija, o tai suponuoja išvadą, kad nei tiekėjai, nei kiti asmenys nėra įtraukti į subjektų, galinčių susipažinti su tokio pobūdžio informacija, sąrašą. Tokios pozicijos šiuo klausimu Lietuvos apeliacinis teismas laikosi ir kitose viešųjų pirkimų bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2329/2013, 2015 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-735-236/2015; 2016 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-642-302/2016; 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-295-180/2017 ir kt.)
 4. Akivaizdu, kad ieškovė nepatenka į aukščiau išvardintų subjektų ratą, todėl ieškovės argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai minėtus dokumentus pripažino ne vieša bylos medžiaga, atmestinas kaip teisiškai nepagrįsti.
 5. Vien tai, kad, spręsdamas šį klausimą dėl bylos medžiagos dalies neviešumo, pirmosios instancijos teismas rėmėsi netinkama VPĮ redakcija, nekeičia sprendžiamo klausimo esmės, kadangi tiek VPĮ redakcijoje, galiojusioje iki 2017 m. liepos 1 d. , tiek redakcijoje, galiojusioje po 2017 m. liepos 1 d. reglamentavimo esmė šiuo klausimu nesikeitė.

10Dėl procesinės bylos baigties

 1. Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą sprendimą, kurio keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl ieškovės apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

11Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d., 302 str.).
 2. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, apeliantės šios instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos nekompensuotinos. Duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas atsakovė nepateikė.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai