Byla e2-1103-753/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, grįžusi į darbą po kasmetinių atostogų, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui K. K. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo ir

Nustatė

2UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui K. K., prašydama priteisti iš jo 1331,18 Eur, t. y.: 434,27 Eur negrąžintą paskolos, 896,91 Eur palūkanų sumą; 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 30 Eur žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui K. K. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti jam, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsnyje numatytos tvarkos, 2016 m. liepos 25 d. viešai paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje, todėl laikytina, kad jie atsakovui įteikti tinkamai. Per teismo nustatytą terminą jis atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas, todėl teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuodamas dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 str. 2 d.).

6Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje nustatyta, kad UAB „4finance“ ir K. K. 2013 m. vasario 24 d. nuotoliniu būdu per sistemą Vivus.lt sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9880186001 (toliau – sutartis), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 1450 Lt, t. y. 419,95 Eur, kreditą 24 mėnesių terminui su 78,90 proc. dydžio metine palūkanų norma ir bendra vartojimo kredito kainos metine norma – 114,70 proc. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu, 2013 m. balandžio 22 d. K. K. buvo suteiktas papildomas 104 Lt, t. y. 30,12 Eur, kreditas 1 mėnesio terminui su 115,04 proc. dydžio metine palūkanų norma ir bendra vartojimo kredito kainos metine norma – 200 proc. Iš viso ieškovė su atsakovu susitarė dėl 1554 Lt, t. y. 450,07 Eur, kredito sumos. Ieškovė taip pat nurodo, jog atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, todėl ieškovė 2013 m. liepos 14 d. sutartį vienašališkai nutraukė. Pasak ieškovės, K. K. liko skolingas jai 434,27 Eur dydžio nesumokėtą kredito sumą ir 896,91 Eur sutartines palūkanas, apskaičiuotas laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės 24 d. iki 2014 m. gegužės 1 d. Byloje duomenų, kad atsakovas susidariusį įsiskolinimą ieškovei sumokėjo, nėra.

7Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas daryti išvadai, kad tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 str. l d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 str.). Atsakovas savo prievolės grąžinti gautą kreditą ir sumokėti kitus susijusius mokėjimus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas ieškovei iš jo priteisti 434,27 Eur dydžio negrąžintą paskolos (kredito) sumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.870 str. 1 d., 6.872 str. 1 d., 6.886 straipsnis).

8Ieškovė prašo priteisti 896,91 Eur dydžio palūkanų sumą, nurodydama, jog sutarties specialiosiose sąlygose palūkanos apskaičiuotos darant prielaidą, kad kredito gavėjas grąžins kreditą ir palūkanas laikydamasis kredito grąžinimo grafiko; kad palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kai visas kreditas yra faktiškai grąžinamas kredito davėjui, todėl atsakovas privalo sumokėti palūkanas ir laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės 24 d. iki 2014 m. gegužės 1 d. pagal sutarčių specialiojoje dalyje nustatytą 115,04 proc. metinę palūkanų normą (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 200 proc.), skaičiuotinas ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, t. y 896,91 Eur, iš jų 143,74 Lt, t. y. 41,63 Eur, fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais).

9Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr.: 3K-3-536/2008, 3K-3-502/2009, 3K-3-397/2011, kt.). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr.: 2A-174/2005, 2A-325/2007, 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

10Iš byloje esančių vartojimo kredito sutarčių nustatyta, kad 2013 m. vasario 24 d. šalys buvo sutarę 1471,76 Lt, t. y. 426,25 Eur, bendrą vartojimo kredito kainą, taikant sutartyje nustatytą 78,90 proc. metinę palūkanų normą (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 114,70 proc.) o 2013 m. balandžio 22 d. – ieškovės minimą 143,74 Lt, t. y. 41,63 Eur, taikant sutartyje nustatytą 115,04 proc. metinę palūkanų normą (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 200 proc.), taigi šalys yra susitarę dėl 467,88 Eur fiksuotų palūkanų. Kadangi ieškovė ir atsakovas susitarė dėl kredito kainos, kurios atsakovas už naudojimąsi kreditu nesumokėjo, todėl 467,88 Eur dydžio sutartinės palūkanos (mokestis už naudojimąsi kreditorės pinigais) iš jo priteistinas.

11Kitą prašomų priteisti palūkanų sumą sudaro palūkanos po sutarties įvykdymo praleidimo, ieškovės apskaičiuotos nuo 2013 m. gegužės 24 d. iki 2014 m. gegužės 1 d., taikant bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą. Taigi ieškovė prašo priteisti iš atsakovo ir 429,03 Eur palūkanas už vėlavimą grąžinti paskolą, taikant bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą. Vertindamas tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, teismas pažymi, jog jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo nutartis Nr. 2A-85-280/2012). Pažymėtina, kad būdamas vartotojas atsakovas sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis; sutartį su ieškove sudarė nuotolinio prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl jos sąlygų. Įvertinus ieškovės taikytą palūkanų normą, visą prašomą priteisti palūkanų sumą, kuri yra beveik dvigubai didesnė už suteiktą kreditą, laikytina, jog prašoma priteisti palūkanų suma yra neprotingai didelė. Esant apskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditorės pasipelnymą lupikaujant, o taip įgyvendinama kreditorės teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas. Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms; netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti (CPK 178 straipsnis). Ieškovė į bylą tokių įrodymų nepateikė. Dėl to darytina išvada, jog prašomos priteisti 896,91 Eur dydžio sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento (CK 6.37 str. 3 d.) ir apskaičiuotinos už 180 dienų. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistina 81,19 Eur (0,05 procento * 180 dienos nuo negrąžintos paskolos (kredito) su palūkanomis sumos) kompensuojamųjų palūkanų suma. Iš viso UAB „4finance“ iš K. K. priteistinos 549,07 Eur palūkanų suma, o likusi ieškinio reikalavimo dalis dėl palūkanų priteisimo atmestina.

12CK 6.37, 6.210 straipsniai numato atsakovo pareigą mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios yra laikomos minimaliais ieškovo nuostoliais. Todėl, esant ieškovės prašymui, tenkinant ieškinį, iš atsakovo priteistinos ir 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. birželio 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo priteistinos proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai – 22 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d., Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d.). Kitų ieškovės bylinėjimosi išlaidų teismas pagal bylos duomenis nenustatė.

14Bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš atsakovo nepriteistinos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš K. K., a. k. ( - ) 434,27 Eur (keturių šimtų trisdešimt keturių eurų, 27 centų) negrąžintą paskolos sumą, 549,07 Eur (penkių šimtų keturiasdešimt devynių eurų, 7 centų) palūkanas, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo 2016 m. birželio 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 22 Eur (dvidešimt dviejų eurų) žyminio mokesčio dalį UAB „4finance“, kurios juridinio asmens kodas 301881644.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas K. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo turi teisę paduoti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2-4 dalių reikalavimus.

20Ieškovė UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodama per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, grįžusi... 2. UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui K. K.,... 3. Atsakovui K. K. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų... 6. Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje nustatyta, kad UAB „4finance“ ir... 7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas daryti išvadai, kad tarp... 8. Ieškovė prašo priteisti 896,91 Eur dydžio palūkanų sumą, nurodydama, jog... 9. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 10. Iš byloje esančių vartojimo kredito sutarčių nustatyta, kad 2013 m.... 11. Kitą prašomų priteisti palūkanų sumą sudaro palūkanos po sutarties... 12. CK 6.37, 6.210 straipsniai numato atsakovo pareigą mokėti įstatymų ar... 13. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos... 14. Bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš K. K., a. k. ( - ) 434,27 Eur (keturių šimtų trisdešimt... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovas K. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Ieškovė UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...