Byla 2S-1563-661/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Liudos Uckienės,

2kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Amber promotions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 13 d nutarties, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkintinas, pagal ieškovo A. T. ieškinį atsakovui UAB „Amber promotions“ dėl skolos priteisimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4ieškovas A. T. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Amber promotions“ dėl skolos priteisimo, prašydamas priteisti iš atsakovo 3105 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovo turtą.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštavo atsakovui UAB „Amber promotions“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant – atsakovo pinigines lėšas. Leido atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų, esančių bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su ieškovu. Turto arešto mastas - 3105 Lt. Teismas atsižvelgė į prašomą priteisti sumą ir į tai, kad ieškinys yra turtinio pobūdžio, todėl sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Amber promotions“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti. Nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų, jog atsakovas vengtų ar mažintų galimybes dėl teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o tik reiškia subjektyvią nuomonę ir vadovaujasi nepagrįstu atsakovo veiklos vertinimu žiniasklaidoje. Teigia, jog jis savo veikloje nevengė jokių sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Klientai ir toliau kreipiasi dėl bendrovės suteikiamų paslaugų, sudaro sutartis. Pabrėžia, jog jis sudaro itin daug paslaugos teikimo sutarčių – po keletą ir net keliolika kiekvieną dieną. Todėl natūralu, jog dėl itin didelio klientų skaičiaus gali kilti nesutarimų. Be to, apeliantas pabrėžia, jog iškeltų civilinių bylų prieš atsakovą reikalavimų sumos yra labai mažos. Atitinkamai dėl to, kad reikalavimų sumos yra nedidelės, dėl atsakovo stabilios ir geros finansinės padėties, atsakovas galėtų ir būtų finansiškai pajėgus padengti galimai priteistus visus reikalavimus civilinėse bylose. Ieškovas nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, nepateikė įrodymų, leidžiančių manyti, kad galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar tapti neįmanomas. Apeliantas taip pat pažymi, jog atsakovas, palankaus teismo sprendimo ieškovui atveju, privalėtų sumokėti tik 3105 Lt, kuri nėra laikytina didele suma ir ši suma negali būti laikoma pagrindu grėsmei dėl galimo teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovo reikalavimų dydis nėra toks, kurio sumokėjimas galėtų tapti probleminiu atsakovui ir kuris keltų grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui.

7Atsiliepimu į atsakovo UAB „Amber promotions“ atskirąjį skunda ieškovas prašo skundą atmesti ir palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartį nepakeistą.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio ( atskirojo ) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1d). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

10Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias procesines teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos tokios kategorijos bylose. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiama teismo nutartį (CPK 337 str. 1 p.).

11CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, bus pilnai įvykdytas. Tuo tikslu įstatymų leidėjas CPK 144-152 straipsniuose įtvirtino laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Tačiau teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti, nes jam pakanka įsitikinti, kad konkrečiu atveju tokia reali grėsmė yra galima ir kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.

12Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas A. T. su atsakovu UAB „Amber Promotion“ 2011 m. sausio 7 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 0010-1575-PE (b.l. 4-6), pagal kurią ieškovas atsakovui sumokėjo 3105 Lt (b.l. 7). Ieškovas informavo atsakovą, jog vienašališkai nutraukia 2011 m. sausio 7 d. Paslaugų teikimo sutartį. Pagal šios minėtos sutarties 7.5.1 p. atsakovas privalėjo sumokėtus pinigus grąžinti ieškovui, tačiau atsakovas to nepadarė.

13Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškinio suma nėra didelė, ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad apeliantas vengs vykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą, kad atsakovas imasi veiksmų, kuriais siekia išvengti teismo sprendimo įvykdymo, kad bus nepajėgus teismo sprendimą įvykdyti. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-786/2008, 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.).

14Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, jog ieškovo reikalavimo suma – 3105 Lt jam, kaip sėkmingą sąžiningą ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui, nėra didelė. Be to, atsakovo nuomone, tokia suma nėra laikytina ir negali būti laikoma didelė.

15Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad 3105 Lt suma ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui įprastai nėra didelė. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, privalo įvertinti, ar reiškiamas reikalavimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ginčo šalių turtinę padėtį, gali būti pripažįstamas dideliu, dėl ko galėtų pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-600/2009). Tai reiškia, jog kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, ar apsunkintas disponavimas turtu ir pan.

16Taigi tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia egzistavimą objektyvios grėsmės įvykdyti būsimam sprendimui dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-336/2009; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2006 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2006).

17Teisėjų kolegija konstatuoja, jog iš byloje pateikto atsakovo 2010-07-31 balanso matyti, kad atsakovas 2010-07-31 datai nurodė turintis 427.959,39 Lt vertės turto, o įsipareigojimai ir per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 204.350,00 Lt, taigi darytina išvada, kad atsakovo įsipareigojimai ir per vienerius metus mokėtinos sumos siekia beveik pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Pažymėtina, kad LR ĮBĮ 2 str. 8 d. nustato, kad įmonė yra nemoki, kai pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Minėta, jog duomenys apie atsakovo finansinę padėtį yra pateikti 2010-07-31 datai; byloje nėra pateikta jokių naujesnių duomenų, atspindinčių realią dabartinę apelianto (atsakovo) finansinę padėtį ir apsprendžiančią laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą (nebūtinumą), o iš turimų negalima daryti išvados, kad apelianto (atsakovo) finansinė padėtis yra gera, ir kad ieškinio patenkinimo atveju apeliantas (atsakovas) bus pajėgus įvykdyti teismo sprendimą, todėl minėti atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo pripažinti nepagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartį ir ją panaikinti. Be to, iš UAB „Amber promotions“ VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui pateikto balanso (finansinės atskaitomybės laikotarpis: nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31) matyti, kad įmonė turto turi už 1 279 879 Lt, tačiau per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro iš esmės tą pačią sumą, t.y. 1 265 304 Lt, o tai reiškia, kad įmonės padėtis yra sudėtinga.

18Taigi darytina išvada, jog nepripažintinas pagrįstu atskirojo skundo argumentas, kad nėra jokio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstai atsižvelgė į ieškovo pareikštų reikalavimų sumą, ieškovo nurodytas aplinkybes, kurių pagrindu A. T. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl tai, kad atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties argumentais, nėra pagrindas konstatuoti, kad nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta.

19Esant išvardintoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmos instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmestinas, paliekant Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartį nepakeistą.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 punktu, kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. ieškovas A. T. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Amber... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi... 6. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Amber promotions“ prašo Vilniaus miesto 1... 7. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Amber promotions“ atskirąjį skunda ieškovas... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 10. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo ir... 11. CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar... 12. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas A. T. su atsakovu UAB... 13. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos neturėjo pagrindo... 14. Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, jog ieškovo reikalavimo suma... 15. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo... 16. Taigi tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog iš byloje pateikto atsakovo 2010-07-31... 18. Taigi darytina išvada, jog nepripažintinas pagrįstu atskirojo skundo... 19. Esant išvardintoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 punktu, kolegija... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartį palikti...