Byla 2-1442-381/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vakuolė“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Top Consult“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 6 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas bankroto administratorės skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo 2018 m. lapkričio 26 d. nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „EMSI“, D. J., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, valstybės įmonė „Turto bankas“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Vakuolė“ (bylos Nr. B2-126-555/2019), 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi pripažino bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2013 m. rugsėjo 30 d. Kauno apygardos teismo nutartimi atsakovės bankrotas pripažintas tyčiniu.

52.

6Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2-555/2014 atstatydinta bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Vakuolė“ bankroto administratorė UAB „Audata“, nauja administratore paskirta UAB „SBS legale“. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. nutarties, 2014 m. kovo 13 d. nutartimi šią nutartį pakeitė, panaikino teismo nutarties dalį, kuria BUAB „Vakuolė“ bankroto administratore paskirta UAB „SBS legale” ir atsakovės bankroto administratore paskyrė UAB „Top Consult”.

73.

82018 m. lapkričio 26 d. įvykęs BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo du kreditoriai – UAB „EMSI (kreditorinio reikalavimo dydis – 7 229 876,29 Eur) ir D. J. (kreditorinio reikalavimo dydis – 3 109 169,57 Eur), o raštu balsavo du kreditoriai – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV Kauno skyrius) (kreditorinio reikalavimo dydis – 9 826,24 Eur) ir valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Turto bankas“ (kreditorinio reikalavimo dydis – 2 944,61 Eur), priėmė nutarimus šiais susirinkime svarstytais darbotvarkės klausimais: 1) dėl kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo, 2) dėl kreditorių susirinkimo sekretoriaus rinkimo, 3) dėl BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo, 4) dėl pavedimo sutarties patvirtinimo, 5) dėl įgaliojimo kreditorių susirinkimo pirmininkui įmonės vardu sudaryti ir pasirašyti su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį, 6) dėl BUAB „Vakuolė“ priklausančio turto vertinimo, 7) dėl BUAB „Vakuolė“ likvidavimo termino pratęsimo. 2018 m. gruodžio 10 d. BUAB „Vakuolė“ administratorė pateikė teismui skundą dėl 2018 m. lapkričio 26 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų darbotvarkės trečiuoju ir ketvirtuoju kausimais, panaikinimo.

94.

10Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs skundą, 2019 m. vasario 21 d. nutartimi BUAB „Vakuolė“ 2018 m. lapkričio 26 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą trečiuoju darbotvarkės klausimu, paliko nepakeistą, panaikino 2018 m. lapkričio 26 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, ir šį klausimą perdavė nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-684-781/2019, išnagrinėjęs BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorės atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 21 d. nutarties, panaikino šios nutarties dalį, kuria panaikintas BUAB „Vakuolė“ 2018 m. lapkričio 26 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, ir šis klausimas perduotas kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo, ir šį klausimą grąžino iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

115.

12Pareiškėja BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorė skunde dėl BUAB „Vakuolė“ 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimų prašė panaikinti šio susirinkimo nutarimą, priimtą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, ir patvirtinti BUAB „Vakuolė“ ir jos bankroto administratorės UAB „Top Consult“ pavedimo sutartį pagal 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimui bankroto administratorės teiktą projektą.

136.

14Pareiškėja skunde nurodė, kad skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimu, priimtu ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, buvo patvirtintas kreditorės UAB „EMSI“ (o ne bankroto administratorės) pateiktas pavedimo sutarties projektas. Bankroto administratorė, nesutikdama su pateiktu pavedimo sutarties projektu, pateikė savo poziciją kreditoriams su susirinkimo medžiaga, kuri buvo argumentuota ir nurodyta balsavimo raštu biuleteniuose. Kreditorės UAB „EMSI“ pateiktas pavedimo sutarties projektas prieštarauja teisės aktams ir bendriems teisės principams, o pavedimo sutarties sąlygos nepriimtinos bankroto administratorei dėl paties pavedimo sutarties teksto teiginių/nuostatų prieštaravimo bankroto procesą reglamentuojančioms teisėms normos, pvz., pavedimo sutarties 8, 9 ir 10 punktai nėra aiškūs, jie – dviprasmiški. Kreditorė UAB „EMSI“, pateikdama kreditorių susirinkimui savo pavedimo sutarties projektą, nenurodė jokios savo pozicijos dėl bankroto administratorės iš anksto pateiktos argumentacijos dėl pavedimo sutarties nuostatų prieštaravimo teisės aktams. Šiuo atveju jau antrą kartą vien tik kreditorės UAB „EMSI“ balsais yra priimtas nutarimas dėl bankroto administratorės nepriimtino pavedimo sutarties teksto. Tuo tarpu šios kreditorės pateikta ir jos balsais patvirtinta pavedimo sutartis nebuvo derinama su bankroto administratore, o jos pateiktą pavedimo sutarties projektą savo nuožiūra, įtraukdama naujas sutarties nuostatas, kurios pažeidžia bankroto administratorės teises bei prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, pakeitė pati kreditorė. Be to, bankroto administratorės siūlomas pavedimo sutarties projektas teiktas net keturis kartus ir nėra patvirtintas iki šiol.

157.

16Suinteresuotas asmuo (kreditorius) D. J. atsiliepime į pareiškėjos BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorės skundą prašė jį tenkinti, palaikė skunde išdėstytą poziciją. Kreditoriaus teigimu, buvo pažeista BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, nustatanti, kad siūlomi nutarimų projektai turi būti pateikti kreditoriams likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo.

178.

18Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „EMSI“ pateiktame atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti bei nurodė, kad ne kreditorė UAB „EMSI“ vilkina bankroto procesą, tačiau bankroto proceso vilkinimu yra suinteresuoti visuomet kartu veikiantys kreditorius D. J. ir bankroto administratorė UAB „Top Consult“. Kreditorė neturi jokio tikslo vilkinti bankroto proceso, tačiau turi interesą priimti teisingus verslo sprendimus, kurie lemtų maksimaliai prognozuojamą turtinių kreditorės UAB „EMSI“ interesų BUAB „Vakuolė“ bankroto byloje patenkinimą. Šiuo atveju kreditorė naudojasi iš turtinių reikalavimo teisių kylančiomis neturtinėmis teisėmis dalyvauti, protingai balsuoti įmonės kreditorių susirinkimuose ir tokiu būdu ginti savo pačios, kaip pagrindinės įmonės kreditorės, kurios reikalavimą patvirtino teismas, teises. Kreditorių susirinkimas turi patvirtinti pavedimo sutarties tekstą arba bent esmines sąlygas. Kreditorių susirinkimas administratorės siūlyto pavedimo sutarties projekto nepatvirtino. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 36 straipsnis 5 dalis numato, kad administratoriaus atlyginimas yra siejamas su administratoriaus veiklos rezultatais, konkreti administratoriaus atlyginimo suma ir jo mokėjimo tvarka nustatoma pavedimo sutartyje. Sutarties turinio tvirtinimas kreditoriams yra verslo sprendimas. Dėl UAB „EMSI“ pateikto pavedimo sutarties teksto administratorė kažkodėl pasisakė 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių balsavimo raštu biuletenyje, kuris skirtas kreditorių, o ne administratorės, valiai išreikšti balsuojant „už“ ar „prieš“. Administratorės valia tyčia buvo išreikšta pavėluotai ir taip, kad iki balsavimo dėl pavedimo sutarties turinio nebūtų galima priimti jokių sprendimų. Be to, bankroto administratorė painioja atlygintinumą pagal atlygintinų paslaugų sutartį, kreditorių susirinkimo teisę atlyginimą peržiūrėti ir bankroto administratorės teisę tą atlyginimą išsimokėti. Tuo tarpu bankroto administratorė teisę gauti atlyginimą turi tik įrodžiusi faktiškai suteiktas paslaugas ir faktiškai patirtas išlaidas. Šiuo metu bankroto administratorė nėra įgijusi teisės išsimokėti atlyginimą, nors atlyginimą yra išsimokėjusi, todėl ji turi pareigą įrodyti, kad atlyginimą gavo teisėtai, priešingu atveju, jos veiksmai išsimokant atlyginimą pripažintini neatitinkančiais ĮBĮ nustatyto reglamentavimo, t. y. niekiniais.

199.

20Prieš nagrinėjant pareiškėjos skundą iš naujo, Kauno apygardos teismui pasiūlius BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorei ir kreditoriams pateikti papildomus paaiškinimus, susijusius su svarstytinu skundu, BUAB „Vakuolė“ administratorė 2019 m. liepos 30 d. pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad pavedimo sutarties projektų dalyje dėl administravimo išlaidų atlyginimo ginčo šalys laikosi skirtingų pozicijų. Bankroto administratorės projekte numatyta, kad administravimo išlaidų sąmatos bei mokėjimo tvarkos tvirtinimo procedūra turi būti sprendžiama kreditorių susirinkimo metu. Tokiu būdu administravimo išlaidų tvirtinimas lieka kreditorių (ir teismo) kompetencijoje, kaip nustatyta ĮBĮ, kaip ir galinčių kilti ginčų sprendimas, jei tokie kiltų. Kreditorės UAB „EMSI“ projekte bankroto administratorės atlyginimo nustatymo, jo keitimo ir išmokėjimo tvarka susiejama su atlyginimo metu egzistuosiančiomis, sutarties sudarymo metu nežinomomis aplinkybėmis, subjektyviais vertinimais, kurie dėl savo subjektyvumo gali būti naujų teisminių ginčų objektu, t. y. UAB „EMSI siekia, kad bankroto administratorė pasirašytų sąlyginę sutartį, su kuo bankroto administratorė nesutinka. Tuo tarpu galintys kilti ginčai dėl administravimo lėšų naudojimo spręstini įstatymų nustatyta tvarka, jiems kilus, o ne siekiant pavedimo sutarties nuostatų pagrindu apriboti bankroto administratorės galimybes ginti savo teises, todėl bankroto administratorė teismo prašo patvirtinti BUAB „Vakuolė“ ir jos pavedimo sutartį pagal 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimui bankroto administratorės teiktą projektą.

2110.

22Kreditorė UAB „EMSI“ 2019 m. rugpjūčio 5 d. pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad ji pavedimo sutarties projektą administratorei pateikė 2017 m. lapkričio 17 d. raštu. Kilus ginčui, UAB „EMSI“ pavedimo sutarties projektą papildė nuorodomis į ĮBĮ. Pavedimo sutarties projektas atitinka ĮBĮ nustatyta reglamentavimą. Administratorei mokėtino atlyginimo sumos turėtų būti nurodytos pavedimo sutartyje, nes to reikalauja ĮBĮ ir tai nėra padaryta nė viename sutarties projekte. Todėl UAB „EMSI“ siūlo BUAB „Vakuolė“ 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimo protokole Nr. 19 esantį UAB „EMSI“ pasiūlytą pavedimo sutarties projekto skyrių „Administravimo išlaidos“ papildyti šiuo 6 punktu: „Administratorei už tinkamą pavedimo sutarties vykdymą nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2017 m. gruodžio 19 d. yra nustatytas 5 000 Lt + PVM mėnesiui atlyginimas, o už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 20 d. iki BUAB „Vakuolė“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro yra nustatytas 500 Eur + PVM, jei tai PVM objektas, atlyginimas per mėnesį.“ Pavedimo sutartyje taip pat turėtų būti nurodyta atlyginimo administratorei mokėjimo tvarka, todėl BUAB „Vakuolė“ 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimo protokole Nr. 19 esančio UAB „EMSI“ pasiūlyto pavedimo sutarties projekto 7 punkto pirmąjį sakinį siūloma išdėstyti taip: „7. Atlyginimo suma išmokama visa iš karto baigus bendrovės bankroto procesą, remiantis kreditorių susirinkimo nutarimu dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo.“

23II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

2411.

25Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi pareiškėjos BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorės UAB „Top Consult“ skundą tenkino iš dalies – panaikino BUAB „Vakuolė“ 2018 m. lapkričio 26 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, administratorės prašymo patvirtinti jos kreditorių susirinkimui pateiktą pavedimo sutarties projektą netenkino.

2612.

27Teismas nustatė, kad 2018 m. lapkričio 26 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu svarstant dėl BUAB „Vakuolė“ ir bankroto administratorės UAB „Top Consult“ pavedimo sutarties projekto patvirtinimo, pavedimo sutarties projektą siūlė tiek bankroto administratorė, tiek didžiausia bendrovės kreditorė UAB „EMSI“. Ginčijamu kreditorių susirinkimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas patvirtinti BUAB „Vakuolė“ ir bankroto administratorės UAB „Top Consult“ pavedimo sutartį pagal kreditorės UAB „EMSI“ pateiktą projektą.

2813.

29Teismas, vadovaudamasis kasacinio teismo praktika, kurioje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu sudaroma pavedimo sutartis, kurioje nustatomas administratoriaus atlyginimas ir jo mokėjimo tvarka (ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132-684/2015) vertino, kad BUAB „Vakuolė“ 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimui tiek administratorės, tiek ir kreditorės UAB „EMSI“ pateikti tvirtinti pavedimo sutarties projektai neatitiko ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalies reikalavimų, nes juose nenurodytas administratoriaus atlyginimas ir jo mokėjimo tvarka. Nurodymas pavedimo sutartyje tik įstatyminių nuostatų, reglamentuojančių administratoriaus atlyginimo nustatymo ir mokėjimo įvairiais atvejais taisykles, kaip tą parengtame projekte padarė kreditorė UAB „EMSI“, arba nurodymas sutartyje „Administravimo išlaidų sąmatą bei mokėjimo tvarką tvirtina bendrovės kreditorių susirinkimas (kreditorių komitetas)“, kaip tą parengtame projekte padarė administratorė, nereiškia, kad pavedimo sutartyje nustatytas administratoriaus atlyginimas ir jo mokėjimo tvarka. Įstatyminėmis nuostatomis, kurias nurodė kreditorė UAB „EMSI“, bus vadovaujamasi konkrečiais atvejais net ir tada, jei jos nenurodytos pavedimo sutartyje, o įstatyminės nuostatos apie tai, kas tvirtina administravimo išlaidų sąmatą, nurodymas pavedimo sutartyje nelogiškas, aiškiai perteklinis ir nebūtinas. Dėl šios priežasties teismas panaikino BUAB „Vakuolė“ 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą – patvirtinti BUAB „Vakuolė“ ir jos bankroto administratorės pavedimo sutartį pagal kreditorės UAB „EMSI“ pateiktą projektą, ir netenkino administratorės skunde pareikšto reikalavimo – patvirtinti bankroto administratorės kreditorių susirinkimui pateiktą pavedimo sutarties projektą.

3014.

31Teismo nuomone, pavedimo sutartį, kuri atitiktų ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalies reikalavimus, privalėjo parengti bankroto administratorė, kuri yra bankroto paslaugų teikimo profesionalė, kuriai žinomi ĮBĮ reikalavimai. Jai to nepadarius, teismas neturi pagrindo pripažinti, kad pavedimo sutarties projektas tikrai ilgą laiką nebuvo patvirtintas būtent dėl kreditorių nesutarimų, ir kad teismas turi įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą. Teismas vertino, kad byloje nagrinėjamu atveju pirmiausia savo pareigas privalo tinkamai atlikti bankroto administratorė.

3215.

33Teismas nurodė, jog, viena vertus, papildomai pateiktuose paaiškinimuose kreditorė UAB „EMSI“ teisingai pastebėjo, kad pavedimo sutartyje turi būti nurodyti administratoriaus atlyginimas ir jo mokėjimo tvarka, tačiau, kita vertus, kreditorės siūlymas papildyti kreditorių susirinkime svarstytą pavedimo sutarties projektą, kuomet teisme jau nagrinėjamas skundas dėl kreditorių susirinkime priimto nutarimo tvirtinti pavedimo sutarties projektą, yra nesavalaikis.

3416.

35Panaikinęs BUAB „Vakuolė“ 2018 m. lapkričio 26 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, ir netenkinęs administratorės prašymo patvirtinti bankroto administratorės kreditorių susirinkimui pateiktą pavedimo sutarties projektą, teismas nurodė, kad klausimo neperduoda kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo. Teismo nuomone, susidariusioje situacijoje, kada nesudaryta pavedimo sutartis, BUAB „Vakuolė“ administratorė pagal savo pareigas privalo atlikti visus veiksmus, kad tokios sutarties, atitinkančios ĮBĮ reikalavimus, projektas būtų parengtas ir tokia sutartis būtų pasirašyta.

36III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3717.

38BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorė UAB „Top Consult“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 6 d. nutartį – panaikinti 2018 m. lapkričio 26 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu dėl pavedimo sutarties tvirtinimo ir patvirtinti BUAB „Vakuolė“ ir jos bankroto administratorės UAB „Top Consult“ pavedimo sutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3917.1.

40Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 11 d., nutartimi grąžindamas pavedimo sutarties patvirtinimo klausimą iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui, nurodė pirmosios instancijos teismui, kad susidariusioje situacijoje būtent pats pirmosios instancijos teismas turi išspręsti pavedimo sutarties tvirtinimo klausimą, nes „negali būti pateisinama situacija, kuomet bankroto administratorei vykdant savo funkcijas nuo 2014 m. su ja nėra sudaryta pavedimo sutartis, taip pat bankrutavusios bendrovės didžiausiai kreditorei nuolat įtakojant norimo rezultato priėmimą bei ginčui pasiekus teismą, teismas klausimą dėl pavedimo sutarties sudarymo grąžina svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo. Vienos kreditorės interesui nulemiant susirinkimo priimamą sprendimą, pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas. Todėl teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, turi įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą ir atsižvelgdamas į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, pats spręsti klausimą dėl pavedimo sutarties patvirtinimo.“ Vienok, priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas ne tik neišsprendė pavedimo sutarties tvirtinimo klausimo, bet ir nustatė bankroto administratorei įpareigojimus, kurių įvykdymo galimybė yra kvestionuotina, t. y. nurodė, kad BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorė „pagal savo pareigas“ privalo atlikti visus veiksmus, kad pavedimo sutartis būtų pasirašyta.

4117.2.

42Kreditorių susirinkimo nutarimui dėl pavedimo sutarties tvirtinimo esant panaikintam skundžiama nutartimi, kuria teismas nurodė naujo kreditorių susirinkimo nutarimo šiuo klausimu neinicijuoti, bankroto administratorė turėtų arba nepaisyti skundžiamoje nutartyje pateikto nurodymo neinicijuoti kreditorių susirinkimo pavedimo sutarties tvirtinimo klausimu, arba mėginti (neaišku kokiu būdu) pasiekti pavedimo sutarties pasirašymo be teisinio pagrindo – kreditorių susirinkimo nutarimo dėl pavedimo sutarties tvirtinimo. Tačiau abiem atvejais suinteresuoti asmenys įgytų pagrindą tokius bankroto administratorės veiksmus skųsti: siekiant pavedimo sutarties pasirašymo nesant kreditorių susirinkimo nutarimo dėl pavedimo sutarties tvirtinimo – tokiu būdu pažeidžiant ĮBĮ nuostatas, inicijuojant kreditorių susirinkimą pavedimo sutarties tvirtinimo klausimu – skundžiamos nutarties nevykdymo pagrindais. Skundžiama nutartis naikintina joje esant įpareigojimams bankroto administratorei veikti neteisėtai.

4317.3.

44Skundžiamoje nutartyje nurodoma, kad BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorės pateiktas pavedimo sutarties projektas netinkamas faktiškai dėl vienintelės priežasties – nenurodytas administratorės atlyginimas ir jo mokėjimo tvarka. Tačiau BUAB „Vakuolė“ bankroto bylą nagrinėjančiam Kauno apygardos teismui yra žinomi bendrovės kreditorių susirinkimų nutarimais patvirtinti bankroto administratoriaus UAB „Top Consult“ atlyginimo dydžiai: nuo administravimo pradžios iki 2017 m. gruodžio 29 d. kreditorių susirinkimo BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorės atlyginimas buvo nustatytas 2010 m. kovo 25 d. bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimu – 5 000 Lt per mėnesį, o 2017 m. gruodžio 20 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo nutarimu BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorės atlyginimas pakeistas – 500 Eur + PVM (jei taikoma) per mėnesį. Taip pat teismui yra žinoma, kad nustatytas atlyginimo dydis nėra ginčijamas, nes BUAB „Vakuolė“ bankroto procese priimta Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-650-823/2016 jau patvirtintas bankroto administratorės veiksmų išsimokant nustatytą atlyginimą nesant sudarytos pavedimo sutarties teisėtumas.

4517.4.

46Taigi, BUAB „Vakuolė“ bankroto bylą nagrinėjantis Kauno apygardos teismas, vertindamas kaip vienintelę kliūtį patvirtinti bankroto administratorės pateiktą pavedimo sutarties projektą tai, kad pateiktame projekte nenurodyti bankroto administratoriaus atlyginimų už atitinkamus laikotarpius dydžiai, juos galėjo nustatyti tiek pats, tiek įpareigoti ar nurodyti bankroto administratorei pateikti nuorodą į bankroto bylos medžiagą dėl bankroto administratorės atlyginimo nustatymo (kreditorių susirinkimų nutarimus).

472.

48Suinteresuotas asmuo UAB „EMSI“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

4918.1.

50Lietuvos apeliacinio teismo nurodymai 2019 m. liepos 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-684-781/2019 nėra privalomi pirmosios instancijos teismui. Kasacinio teismo išaiškinta, kad apeliacinės instancijos teismo išvados pirmosios instancijos teismui, nagrinėjančiam bylą iš naujo, neturi privalomojo pobūdžio. Pirmosios instancijos teismas, iš naujo tirdamas byloje surinktus įrodymus, gali nustatyti kitas bylos aplinkybes ir turi pagrindo spręsti priešingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K3-203-684/2018, 23 punktas). Todėl bylai teisingai išspręsti reikšmingų faktinių aplinkybių nustatymą ir jų teisinį įvertinimą atliko Kauno apygardos teismas, nes jam byla buvo grąžinta nagrinėti iš naujo.

5118.2.

52Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje 2019 m. liepos 11 d. nutartyje pasisakė dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo teismo sprendimu ir dėl poreikio teismui įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą ir spręsti klausimą dėl pavedimo sutarties patvirtinimo. Kauno apygardos teismas nustatė kitas faktines aplinkybes, reikšmingai besiskiriančias nuo aplinkybių, nustatytų iki bylos grąžinimo: kad yra patvirtintos ir neginčijamos dvi administravimo išlaidų sąmatos, kad BUAB „Vakuolė“ 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimui tiek administratorės, tiek ir kreditorės UAB „EMSI“ pateikti tvirtinti pavedimo sutarčių projektai neatitinka ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalies reikalavimų, kad pavedimo sutarčių projektuose yra įstatyminių nuostatų, kad pavedimo sutartį, kuri atitiktų ĮBĮ reikalavimus, privalėjo parengti administratorė.

5318.3.

54Administratorė atsakovės bankroto procese nėra teikusi nė vienos savo veiklos ataskaitos ir nėra teikusi nei tvirtinti kreditorių susirinkimui, nei Juridinių asmenų registrui nė vienų iš praėjusių 2014, 2015, 2016, 2017 ir 2018 m. BUAB „Vakuolė“ metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. Ginčas dėl pavedimo sutarties turinio vyksta ginčo dėl administratorės veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d. tvirtinimo kontekste. Administratorė atskiruoju skundu įrodinėja, kad turi teisę savo nuožiūra išsimokėti mėnesinį atlyginimą, tačiau atitinkamos pavedimo sutarties formuluotės dėl atlyginimo administratorei mokėjimo tvarkos nesiūlo, taip pat ignoruoja teismo išaiškinimą, kad pavedimo sutartį, kuri atitiktų ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalies reikalavimus, privalėjo parengti būtent ji, kuriai žinomi ĮBĮ reikalavimai.

5518.4.

56Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-684-781/2019 sutiko su Kauno apygardos teismo išvadomis, kad ginče dėl administratorės veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d. tvirtinimo „buvo nustatyti konkretūs bankroto administratorės veiklos ataskaitos trūkumai.“ Vienu iš tų trūkumų kreditorių susirinkimas nurodė savavališką 82 306,03 Eur bendrovės lėšų panaudojimą administratorės atlyginimui išsimokėti (BUAB „Vakuolė“ 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju klausimu „Dėl BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo“ 3.16 punktas). Nė vienas kreditorius ar kitas asmuo, įskaitant administratorę, neturi teisės perimti bendrovei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta ĮBĮ, visi sandoriai, sudaryti pažeidžiant ĮBĮ 14 straipsnis 1 dalies nuostatas, yra negaliojantys nuo jų sudarymo (ĮBĮ 14 straipsnio 2 dalis). Niekinio sandorio patvirtinti negalima (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.78 straipsnio 1 dalis).

5718.5.

58Skundžiamos nutarties motyvais tinkamai pagrįsta Kauno apygardos teismo nuomonė, kad nė vienas iš pavedimo sutarčių projektų neatitinka ĮBĮ reikalavimų, todėl susidariusioje situacijoje jie pakartotinai nesvarstytini. Administratorė pagal savo pareigas privalo atlikti visus veiksmus, kad pavedimo sutarties, atitinkančios ĮBĮ reikalavimus ir atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimus, projektas būtų parengtas ir tokia sutartis būtų pasirašyta, nes pavedimo sutarties su bankroto procedūras vykdančiu administratoriumi sudarymas iš esmės yra įstatymo imperatyvas. Administratorė įstatyminėmis nuostatomis turi vadovautis konkrečiais atvejais net ir tada, jei jos nenurodytos skundžiamos nutarties motyvuose. Todėl apeliantė, veikianti be pavedimo sutarties, privalo pagal pareigas, nustatytas administratorei ĮBĮ, parengti pavedimo sutarties projektą, jį pateikti kreditorių susirinkimui svarstyti ir tvirtinti, sušaukti kreditorių susirinkimą tokiu būdu, kad kreditoriai galėtų iš anksto iki balsavimo raštu biuletenių parengimo pateikti savo pasiūlymus darbotvarkės klausimu dėl pavedimo sutarties projekto tvirtinimo ir balsuoti dėl kiekvieno iš pasiūlytų nutarimų projektų.

5918.6.

60Neprieštaraujama, kad dėl pavedimo sutarties turinio ir tvirtinimo spręstų teismas, nes, kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, administratorė nesupranta ar nenori suprasti savo pareigų. Pagal analogiją galima remtis kasacinio teismo praktika dėl teismo teisės išspręsti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtą klausimą, kuri suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-253-219/2017 ir 2017 m. balandžio 19 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017. Administratorei pareiškus atskirąjį skundą, šioje byloje susidarė išskirtinė faktinė padėtis, kai klausimo spręsti iš naujo kreditorių susirinkimui grąžinimas aiškiai užvilkins jau ilgai trunkantį bankroto procesą ir prieštaraus bankroto proceso tikslams, todėl teismas turi teisinį pagrindą, panaikinęs kreditorių susirinkimo nutarimą, juo spręstą klausimą dėl bendrovės ir administratorės pavedimo sutarties patvirtinimo išspręsti pats, negrąžindamas jo nagrinėti kreditorių susirinkimui.

61IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

621.

63Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

642.

65Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš dalies patenkintas skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nuspręsta patvirtinti bankrutavusios bendrovės ir bankroto administratorės pavedimo sutartį pagal kreditorės (ne bankroto administratorės) pateiktą pavedimo sutarties projektą panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, pagrindo peržengti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį ribas nėra.

663.

67Administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011, 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-778/2012). Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos ĮBĮ 11 straipsnyje. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 1 ir 5 dalimis, bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esamas lėšas ir jomis disponuojantis, užtikrinantis bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis įmonės ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Bankroto administratorius veikia pavedimo sutarties pagrindu, kurią įmonės vardu sudaro kreditorių susirinkimo pirmininkas, įgaliotas kreditorių susirinkimo (ĮBĮ 11 straipsnio 7 dalis), per dešimt darbo dienų nuo kreditorių susirinkimo dienos (ĮBĮ 23 straipsnio 10 punktas). Pavedimo sutarties su bankroto procedūras vykdančiu administratoriumi sudarymas iš esmės yra įstatymo imperatyvas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-552-330/2016).

684.

69Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad pavedimo sutarties pagrindu susiklosto ne administratoriaus ir kreditorių (ar kreditorių susirinkimo), o administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės teisiniai santykiai, todėl administratorius nėra nei konkretaus kreditoriaus, nei kreditorių visumos, veikiančios per kreditorių susirinkimą ar kreditorių komitetą, atstovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010). Taigi, nors teismas skiria administratorių bankrutuojančiai įmonei administruoti (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas), tačiau tarp įmonės ir administratoriaus susiklosto pavedimo teisiniai santykiai, kurie įforminami kreditorių susirinkimo pirmininko ir administratoriaus pasirašyta pavedimo sutartimi.

705.

71Byloje nustatyta, kad klausimas dėl pavedimo sutarties tarp BUAB „Vakuolė“ ir bankroto administratorės UAB „Top Consult“ projekto pavirtinimo buvo sprendžiamas keturis kartus. Iš bankroto byloje esančio 2017 m. gruodžio 20 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 16 nustatyta, kad 2017 m. gruodžio 20 d. kreditorių susirinkimas didžiausios kreditorės UAB „EMSI“ balsais aštuntuoju darbotvarkės klausimu nutarė patvirtinti BUAB „Vakuolė“ ir bankroto administratorės pavedimo sutartį pagal UAB „EMSI“ pateiktą sutarties projektą. Tačiau Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi aptartą nutarimą panaikino bei klausimą dėl pavedimo sutarties projekto patvirtinimo perdavė kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Pakartotinai dėl pavedimo sutarties projekto patvirtinimo buvo sprendžiama BUAB „Vakuolė“ 2018 m. gegužės 22 d. ir 2018 m. spalio 22 d. kreditorių susirinkimuose. Tačiau iš byloje esančių BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo protokolų Nr. 17 ir Nr. 18 nustatyta, kad nutarimai dėl UAB „Top Consult“ teiktų patvirtinti BUAB „Vakuolė“ ir bankroto administratorės pavedimo sutarties projektų, UAB „EMSI“ balsavus prieš, nebuvo priimti. Bendrovės kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 19 duomenimis, 2018 m. lapkričio 26 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta patvirtinti pavedimo sutartį pagal didžiausios bendrovės kreditorės UAB „EMSI“ teiktą projektą. Tačiau bankroto administratorė UAB „Top Consult“, nesutikdama su tokiu sprendimu, minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą apskundė bei prašė teismo, jį panaikinus, patvirtinti bankroto administratorės kreditorių susirinkimui pateiktą pavedimo sutarties projektą. Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-126-555/2019, išnagrinėjęs bankroto administratorės skundą, BUAB „Vakuolė“ 2018 m. lapkričio 26 d. nutarimą, priimtą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, panaikino ir perdavė jį nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo. Tačiau Lietuvos apeliaciniam teismui 2019 m. liepos 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-684-781/2019 minėtą Kauno apygardos teismo nutarties dalį dėl BUAB „Vakuolė“ 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimo panaikinus, šis klausimas buvo grąžintas spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, panaikinęs bendrovės 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, bankroto administratorės prašymo patvirtinti jos pateiktą pavedimo sutarties projektą netenkino.

726.

73Lietuvos apeliacinis teismas, atlikęs bankroto administratorės ir kreditorės BUAB „Vakuolė“ 2017 m. gruodžio 20 d. ir 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimuose teikto pavedimo sutarties projekto analizę, pritaria pirmosios instancijos teismui, jog pagrindinė apeliantės ir kreditorės nesutarimų priežastis, svarstant pavedimo sutarties projektą, yra administratorės atlyginimo bei jo mokėjimo tvarkos nustatymo pavedimo sutartyje klausimas. Bankroto administratorės pateiktame pavedimo sutarties projekte numatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą bei mokėjimo tvarką tvirtina bendrovės kreditorių susirinkimas, o kreditorės pavedimo sutarties projekte iš esmės pateikiamos įstatyminės nuostatos, reglamentuojančios bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymo ir mokėjimo įvairiais atvejais taisykles. Kaip teisingai išaiškinta skundžiamoje nutartyje, nei vienas iš nurodytų pavedimo sutarties projektų nėra tinkamas.

747.

75Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusio ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Nustatytas atlyginimas administratoriui galėjo būti išmokamas visas iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą (ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalis). Nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojusios ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies redakcijoje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. To paties straipsnio 5 ir 6 dalyse imperatyviai nurodyta bankroto administratoriui mokamo atlyginimo, esančio administravimo išlaidų dalimi, nustatymo, jo keitimo ir išmokėjimo tvarka. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje įtvirtina, kad administratoriaus atlyginimas nustatomas už visą įmonės administravimo laikotarpį, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintas Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles, kuriose nustatomi rekomendaciniai administratoriaus atlyginimo dydžiai. Administratoriaus atlyginimas yra siejamas su administratoriaus veiklos rezultatais ir nepriklauso nuo bankroto procedūros trukmės. Konkreti administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, gautas lėšas iš parduoto įmonės turto, bankroto metu išieškotas sumas, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje. Kreditorių susirinkimo arba teismo nustatytas administratoriaus atlyginimas negali viršyti šiame straipsnyje nustatyta tvarka patvirtintų dydžių. Tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių yra būtina viršyti šiame straipsnyje nustatyta tvarka patvirtintus administratoriaus atlyginimo dydžius, jie keičiami šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Nutraukus bankroto bylą ar nutraukus su administratoriumi sudarytą pavedimo sutartį, atlyginimas už suteiktas administravimo paslaugas išmokamas proporcingai atliktų darbų apimčiai, atsižvelgiant į pavedimo sutarties dalies įvykdymą, išskyrus atvejus, kai administratorius vykdė bankroto procedūras po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad neteko teisės teikti bankroto administravimo paslaugas ir (arba) pavedimo sutartis buvo nutraukta; kai administratorius atstatydinamas esant nebaigtoms bankroto procedūroms, pavedimo sutartis nutraukiama ir administratoriui priklausantis atlyginimas išmokamas, kai atstatydintas administratorius perduoda įmonės turtą ir dokumentus naujai paskirtam administratoriui, bet ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo turto ir dokumentų perdavimo akto pasirašymo dienos (ĮBĮ 36 straipsnio 6 dalis).

768.

772015 m. spalio 15 d. priimto ĮBĮ 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1962 10 straipsnio 3 dalis nustato, kad ĮBĮ 36 straipsnio pakeitimai įsigalioja nuo 2016 m. gegužės 1 d., o 5 dalis – kad šio įstatymo nuostatos taikomos bankroto procedūroms, pradėtoms įsigaliojus šiam įstatymui. Paminėto įstatymo 5 dalies formuluotės lingvistinis, loginis bei sisteminis aiškinimas patvirtina, kad naujos redakcijos ĮBĮ 36 straipsnio taikymui aktualus įmonės bankroto proceso – bankroto procedūrų visumos, pradžios momentas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 13 d. priimta nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2013-381/2016). Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Vakuolė“ bankroto procedūros buvo pradėtos 2009 m., o administravimo išlaidų sąmata pirmą kartą patvirtinta dar 2010 m. Todėl šios įmonės bankroto procedūroms, susijusioms su administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimu (įskaitant atlyginimo administratoriui dydžio ir tvarkos nustatymą) nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojusi ĮBĮ 36 straipsnio redakcija netaikytina (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017; 2018 m. balandžio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-142-690/2018).

789.

79Administratoriaus atlyginimo nustatymas pagal įstatymą yra išimtinei kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtas klausimas. Tokią kreditorių susirinkimo teisę lemia bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus, t. y. siekiama patenkinti visų kreditorių interesus, kartu užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, tame tarpe administratoriaus atlyginimui sumokėti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti. Kreditorių valia dėl atlyginimo administratoriui nustatymo bankroto proceso metu turi būti aiškiai išreikšta atskirai šiuo klausimu priimtu kreditorių susirinkimo nutarimu, kuris vėliau yra perkeliamas į įmonės ir administratoriaus pasirašomą pavedimo sutartį kaip sutarties sąlyga, nustatant atlyginimo administratoriui dydį. Kreditorių susirinkimas, spręsdamas atlyginimo administratoriui nustatymo klausimą, gali būti varžomas tik ĮBĮ nustatytų ir teismų praktikoje suformuotų atlyginimo administratoriui nustatymo kriterijų (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1216/2012).

8010.

81ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte yra nustatyta, kad administratorius turi pateikti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir kreditorių susirinkimui pareikalavus – kitas savo veiklos ataskaitas. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Taigi administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

8211.

83Aukščiau pateiktos įstatyminės nuostatos bei teismų išaiškinimai patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino 2018 m. lapkričio 26 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu. Byloje nustatyta, kad UAB „EMSI“ pateiktame ir bendrovės kreditorių nutarimu patvirtintame pavedimo sutarties projekte nebuvo nurodytas nei administratoriui mokamo atlyginimo dydis, nei jo mokėjimo tvarka. Analogiškai tokių nuostatų nebuvo ir administratorės teiktame pavedimo sutarties projekte. Todėl pirmosios instancijos teismas, teisėtai bei pagrįstai atsisakė patvirtinti bankroto administratorės pateiktą pavedimo sutarties projektą, kaip neatitinkantį ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalies nuostatų.

8412.

85Bylos duomenimis nustatyta, kad nors šiuo atveju tarp bankroto administratorės ir BUAB „Vakuolė“ nėra sudaryta pavedimo sutartis, tačiau bendrovės kreditorių susirinkimų nutarimais yra patvirtintas bankroto administratorei mokamas atlyginimo dydis. 2010 m. kovo 25 d. bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta, kad BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorės atlyginimas nuo administravimo pradžios iki atskirojo kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimo pakeitimo dienos (2017 m. gruodžio 20 d.) – 5 000 Lt per mėnesį, o 2017 m. gruodžio 20 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo nutarimu BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorės atlyginimas pakeistas ir nustatytas 500 Eur + PVM (jei taikoma) per mėnesį. Pastarieji bendrovės kreditorių nutarimai yra galiojantys. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. vasario 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-650-923/2016 paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutartį, kuria teismas netenkino buvusios BUAB „Vakuolė“ kreditorės BAB „Ūkio bankas“ pareiškimo dėl UAB „Top Consult“ atstatydinimo iš bendrovės bankroto administratorės pareigų. Aptariamoje nutartyje apeliacinės instancijos teismas taip pat nurodė, kad BUAB „Vakuolė“ 2010 m. kovo 25 d. kreditorių susirinkimas yra nustatęs administratorės atlyginimą, kuris mokamas laikantis nutarimo nuostatų. Taip pat nors bendrovės kreditorius D. J. skunde dėl BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo teigė, kad priimant šį nutarimą buvo pažeista kreditorių susirinkimo nutarimų keitimo tvarka, tačiau Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi kreditoriaus skundą dėl šio nutarimo atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1045-823/2018 minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Bankroto byloje esantis UAB „Top Consult“ 2015 m. lapkričio 11 d. atsakymas į teismo prašymą Nr. V/52 taip pat patvirtina, kad dalį atlyginimo (rašto pateikimo metu – 26 789,83 Eur be PVM) bankroto administratorė sau yra išmokėjusi. Todėl išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad ne tik bendrovės kreditorių susirinkimas yra patvirtinęs bankroto administratorės UAB „Top Consult“ atlyginimo dydį bei jo mokėjimo tvarką BUAB „Vakuolė“ bankroto byloje, bet dalis atlyginimo administratorei jau yra išmokėta.

8613.

87Kaip teisingai nurodė apeliantė, pirmosios instancijos teismas, nagrinėjantis BUAB „Vakuolė“ bankroto bylą, turėjo žinoti apie aukščiau nurodytas aplinkybes, todėl, atsižvelgdamas į byloje susiklosčiusią sudėtingą situaciją (nutarties 23 punktas), galėjo ir turėjo klausimą dėl pavedimo sutarties patvirtinimo išspręsti pats. Minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. liepos 11 d. nutartyje (bylos Nr. 2-684-781/2019) kaip tik ir buvo akcentuotas būtinumas, atsižvelgiant į užsitęsusią pavedimo sutarties sudarymo procedūrą, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą bei išspręsti klausimą dėl pavedimo sutarties patvirtinimo. Todėl nustačius, kad BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimas 2010 m. kovo 25 d. nutarimu nustatė, o 2017 m. gruodžio 20 d. pakeitė administratoriui mokamo atlyginimo dydį bei tvarką, nebeliko kliūčių pačiam teismui patvirtinti pavedimo sutartį. Su tokiu situacijos vertinimu iš esmės sutinka tiek apeliantė, tiek suinteresuotas asmuo.

8814.

89Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl teismo vaidmens sprendžiant kreditorių kompetencijai priskirtus klausimus pagal iki 2016 m. gegužės 1 d. ĮBĮ redakciją, yra nurodęs, jog jei kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją arba dėl kreditorių grupės intereso nulemiama situacija, kai priimamais sprendimais pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas, teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, tam tikrais išskirtiniais atvejais gali įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017, 28 punktas). Tam turi būti konstatuotas bankroto proceso vilkinimas ir kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-253-219/2017). Teismo teisę įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo dėl administravimo išlaidų sprendimą patvirtina ir tai, kad pagal šiuo metu galiojantį ĮBĮ 36 straipsnyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą teismui expressis verbis (aiškiais žodžiais, tiesiogiai) suteikta teisė ne vien panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui, o pačiam išspręsti klausimą dėl administravimo išlaidų iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-961-381/2018).

9015.

91Vadovaudamasis aukščiau nurodyta teismų praktika bei byloje nustatytomis aplinkybėmis, siekdamas bankroto proceso operatyvumo bei efektyvumo principų įgyvendinimo, Lietuvos apeliacinis teismas sprendžia, kad šiuo atveju yra pagrindas patvirtinti ginčo objektu esančias pavedimo sutarties tarp UAB „Top Consult“ ir BUAB „Vakuolė“ nuostatas dėl bankroto administratorei mokamo atlyginimo dydžio bei tvarkos.

9216.

93Spręsdamas dėl pavedimo sutartyje nurodytinų sąlygų dėl bankroto administratorei mokamo atlyginimo dydžio bei tvarkos, apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į šias svarbias byloje aplinkybes: pirma, UAB „Top Consult“ bendrovės bankroto administratore paskirta Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-558/2014, tačiau pavedimo sutartis tarp bendrovės ir jos administratorės nesudaryta iki šiol; antra, klausimas dėl pavedimo sutarties projekto patvirtinimo buvo sprendžiamas keturis kartus nuo 2017 m. gruodžio mėn. ir nėra išspręstas; trečia, pavedimo sutartis turi būti sudaryta nedelsiant po pirmojo kreditorių susirinkimo (ĮBĮ 23 straipsnio 10 punktas, 36 straipsnio 4 dalis); ketvirta, pavedimo sutarties su administratoriumi nesudarymas neužkerta kelio bankroto administratoriui vykdyti konkrečios įmonės bankroto procedūras, kadangi pavedimo sutarties teisiniai padariniai taikomi ex tunc, t. y. nuo pat teismo nutarties skirti teismo administratorių įsiteisėjimo dienos, nors pavedimo sutartis sudaroma vėliau nei yra paskiriamas ir pradeda vykdyti veiklą administratorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-568//2012); penkta, administratorė, vadovaudamasi iki jos paskyrimo administruoti įmonę priimtu 2010 m. kovo 25 d. bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimu, kuriame buvo nustatytas BUAB „Vakuolė“ administratoriaus atlyginimas nuo administravimo pradžios iki 2017 m. gruodžio 20 d. 1 448,10 Eur (5 000 Lt) per mėnesį, jau yra išsimokėjusi mažiausiai 26 789,83 Eur atlyginimą.

9417.

95Dėl nurodytų aplinkybių patvirtintina pavedimo sutarties tarp BUAB „Vakuolė“ ir UAB „Top Consult“ sąlyga, jog bankroto administratorės UAB „Top Consult“ atlyginimas nuo BUAB „Vakuolė“ administravimo pradžios 2014 m kovo 13 d. iki 2017 m. gruodžio 20 d. yra 1 448,10 Eur (5 000 Lt) per mėnesį, atlyginimą išmokant kitą mėnesį po einamojo mėnesio, už kurį atlyginimas paskaičiuotas. Teismo vertinimu, toks atlyginimo dydis atitinka kreditorių susirinkimo šiuo klausimu galiojančius nutarimus, o atlyginimo mokėjimo tvarka, įvertinus praėjusį laiką nuo administravimo paslaugų teikimo pradžios, atitinka proporcingumo, protingumo bei sąžiningumo principus. Tačiau tokios sąlygos pavedimo sutartyje patvirtinimas nereiškia, kad už nurodytą veiklos laikotarpį bankroto administratorė neprivalo kreditorių susirinkimui atsiskaityti už vykdytą įmonės administravimo veiklą (nutartis 27 punktas). Tik kreditorių susirinkimui (ar teismui) patvirtinus veiklos (įskaitant ir kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos vykdymo) už nurodytą laikotarpį ataskaitą, administratorės išmokėtas atlyginimas už aptariamą laikotarpį įgis teisinį pagrindą.

9618.

97Bylos duomenys patvirtina suinteresuoto asmens UAB „EMSI“ atsiliepime nurodytą aplinkybę, kad ginčas dėl pavedimo sutarties projekto patvirtinimo vyksta ginčo dėl administratorės veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d. tvirtinimo kontekste. Iš nutartyje jau minėtų (nutarties 23 punktas) BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo protokolų nustatyta, kad 2017 m. gruodžio 20 d. kreditorių susirinkimo metu penktuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta pareikalauti iš administratorės pateikti kreditorių susirinkimui ataskaitą už visą BUAB „Vakuolė“ bankroto proceso laikotarpį, kurioje būtų nurodyti, atsižvelgiant į bendrovės tyčinio bankroto faktą, atitinkami duomenys: informacija apie BUAB „Vakuolė“ dalyvius, įstatinį kapitalą, turto areštus, buvusių darbuotojų skaičių bei jų atleidimo aplinkybes, pareikštus, pateiktus tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, įrodymus apie visą administratorių atlyginimų išsimokėjimą ir kt. Ataskaitą buvo nutarta svarstyti kitame kreditorių susirinkime. Administratorei veiklos ataskaitą pateikus 2018 m. spalio 22 d. kreditorių susirinkime, UAB „EMSI“ balsais buvo nuspręsta pirmiausia išklausyti UAB „Top Consult“ veiklos ataskaitą, užduodant klausimus administratorei bei, gavus atsakymus, spręsti dėl ataskaitos tvirtinimo. 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkime buvo atsisakyta patvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą, nustačius jos trūkumus. Nors administratorė šį kreditorių susirinkimo nutarimą apskundė, tačiau tiek Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 21 d. nutartimi bankroto byloje, tiek Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-684-781/2019, konstatavo, kad balsavimas dėl bankroto administratorės pateiktos veiklos ataskaitos vyko tik vieną kartą – 2018 m. lapkričio 26 d., kadangi 2017 m. gruodžio 20 d. kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta pareikalauti veiklos ataskaitos su išsamiais duomenimis, o 2018 m. spalio 22 d. kreditorių susirinkimas dėl jos priėmimo nebalsavo. Todėl bankroto administratorė turi patikslinti veiklos ataskaitą atsižvelgdama į 2018 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkime nurodytus reikalavimus. Iš bankroto byloje esančių BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo 2019 m. kovo 21 d. protokolo Nr. 20 ir 2019 m. birželio 11 d. protokolo Nr. 21 matyti, kad klausimas dėl administratorės veiklos ataskaitos patvirtinimo iki šiol nėra išspręstas.

9819.

99Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas BUAB „Vakuolė“ bankroto byloje susiklosčiusias aplinkybes, taip pat vadovaudamasis šio nutarties 27 punkte išdėstytais išaiškinimais, patvirtina pavedimo sutarties tarp BUAB „Vakuolė“ ir UAB „Top Consult“ dalį dėl administratorei mokamo atlyginimo ir tvarkos nuo 2017 m. gruodžio 20 d., nustatydamas, jog bankroto administratorės UAB „Top Consult“ atlyginimas nuo 2017 m. gruodžio 20 d. iki BUAB „Vakuolė“ bankroto proceso pabaigos yra 500 Eur + PVM (jei taikoma) per mėnesį, atlyginimą išmokant už atitinkamą ataskaitinį laikotarpį po administratorės veiklos ataskaitos patvirtinimo už tą ataskaitinį laikotarpį, jeigu prieš tai kreditorių susirinkimo (ar teismo) yra patvirtinta administratorės veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2017 m. gruodžio 20 d. Atsižvelgiant į tai, kad administratoriaus atlyginimas yra siejamas su administratoriaus veiklos rezultatais – administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, tuo tarpu jos nepatvirtinimas traktuotinas kaip pavedimo sutarties netinkamas vykdymas, todėl patvirtintas atlyginimo dydis bei jo mokėjimo tvarka atitinka ĮBĮ nuostatas bei kasacinio teismo praktiką. Tik patvirtinus bankroto administratoriaus ataskaitą galima laikyti pastarąjį įvykdžius pavedimo sutartį. Kaip minėta, dėl kilusių ginčų tarp kreditorių ir administratorės, iki šiol ne tik nėra sudaryta pavedimo sutartis tarp administruojamos įmonės ir administratorės, bet nėra patvirtinta ir bankroto administratorės veiklos ataskaita už visą veiklos laikotarpį (nuo 2014 m. kovo 13 d.), todėl sąlygos pavedimo sutartyje nustatymas, kad nuo 2017 m. gruodžio 20 d. atlyginimas bankroto administratorei išmokamas tik kreditoriams (ar teismui) patvirtinus administratorės veiklos ataskaitą už 2014 m. kovo 13 d. – 2017 m. gruodžio 20 d. laikotarpį bei už atitinkamą laikotarpį po 2017 m. gruodžio 20 d. atitinka kreidorių susirinkimo galiojančius nutarimus, proporcingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, suderina tiek administratorės, tiek ir bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus.

10020.

101Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, teisėtai bei pagrįstai panaikindamas 2018 m. lapkričio 26 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu ir netenkindamas bankroto administratorės UAB „Top Consult“ prašymo patvirtinti jos kreditorių susirinkimui pateiktą pavedimo sutarties projektą, visiškai nepagrįstai neišsprendė BUAB „Vakuolė“ ir bankroto administratorės pavedimo sutarties patvirtinimo klausimo. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina, patvirtinant BUAB „Vakuolė“ ir bankroto administratorės UAB „Top Consult“ pavedimo sutarties dalį dėl administratorei mokamo atlyginimo dydžio ir jo mokėjimo tvarkos, kaip nurodyta šios nutarties 34 ir 36 punktuose.

10221.

103Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų atskirajame skunde ir atsiliepime į jį išdėstytų argumentų, kaip nesudarančių esminės reikšmės skundžiamos teismo nutarties teisėtumui arba nepatenkančių į bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas.

104Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

105Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 6 d. nutartį pakeisti ir jos rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

106„Panaikinti 2018 m. lapkričio 26 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu dėl pavedimo sutarties tvirtinimo ir patvirtinti tokios redakcijos BUAB „Vakuolė“ ir jos bankroto administratorės UAB „Top Consult“ pavedimo sutarties dalį dėl administratorei mokamo atlyginimo dydžio bei jo mokėjimo tvarkos:

107„Bankroto administratorės UAB „Top Consult“ atlyginimas nuo BUAB „Vakuolė“ administravimo pradžios iki 2017 m. gruodžio 20 d. yra 1 448,10 Eur (5 000 Lt) per mėnesį, atlyginimą išmokant kitą mėnesį po einamojo mėnesio, už kurį atlyginimas paskaičiuotas; bankroto administratorės UAB „Top Consult“ atlyginimas nuo 2017 m. gruodžio 20 d. iki BUAB „Vakuolė“ bankroto proceso pabaigos yra 500 Eur + PVM (jei taikoma) per mėnesį, atlyginimą išmokant už atitinkamą ataskaitinį laikotarpį po administratorės veiklos ataskaitos patvirtinimo už tą ataskaitinį laikotarpį, jeigu prieš tai kreditorių susirinkimo (ar teismo) yra patvirtinta administratorės veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2017 m. gruodžio 20 d.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 6 d. nutartimi iškėlė bankroto... 5. 2.... 6. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 7. 3.... 8. 2018 m. lapkričio 26 d. įvykęs BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimas,... 9. 4.... 10. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs skundą, 2019 m. vasario 21 d.... 11. 5.... 12. Pareiškėja BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorė skunde dėl BUAB... 13. 6.... 14. Pareiškėja skunde nurodė, kad skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimu,... 15. 7.... 16. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) D. J. atsiliepime į pareiškėjos BUAB... 17. 8.... 18. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „EMSI“ pateiktame atsiliepime į... 19. 9.... 20. Prieš nagrinėjant pareiškėjos skundą iš naujo, Kauno apygardos teismui... 21. 10.... 22. Kreditorė UAB „EMSI“ 2019 m. rugpjūčio 5 d. pateiktuose rašytiniuose... 23. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 24. 11.... 25. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi pareiškėjos BUAB... 26. 12.... 27. Teismas nustatė, kad 2018 m. lapkričio 26 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių... 28. 13.... 29. Teismas, vadovaudamasis kasacinio teismo praktika, kurioje nustatyta, kad... 30. 14.... 31. Teismo nuomone, pavedimo sutartį, kuri atitiktų ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalies... 32. 15.... 33. Teismas nurodė, jog, viena vertus, papildomai pateiktuose paaiškinimuose... 34. 16.... 35. Panaikinęs BUAB „Vakuolė“ 2018 m. lapkričio 26 d. įvykusio kreditorių... 36. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 37. 17.... 38. BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorė UAB „Top Consult“ atskirajame... 39. 17.1.... 40. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 11 d., nutartimi grąžindamas... 41. 17.2.... 42. Kreditorių susirinkimo nutarimui dėl pavedimo sutarties tvirtinimo esant... 43. 17.3.... 44. Skundžiamoje nutartyje nurodoma, kad BUAB „Vakuolė“ bankroto... 45. 17.4.... 46. Taigi, BUAB „Vakuolė“ bankroto bylą nagrinėjantis Kauno apygardos... 47. 2.... 48. Suinteresuotas asmuo UAB „EMSI“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 49. 18.1.... 50. Lietuvos apeliacinio teismo nurodymai 2019 m. liepos 11 d. nutartyje... 51. 18.2.... 52. Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje 2019 m. liepos 11 d. nutartyje pasisakė... 53. 18.3.... 54. Administratorė atsakovės bankroto procese nėra teikusi nė vienos savo... 55. 18.4.... 56. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 11 d. nutartyje civilinėje byloje... 57. 18.5.... 58. Skundžiamos nutarties motyvais tinkamai pagrįsta Kauno apygardos teismo... 59. 18.6.... 60. Neprieštaraujama, kad dėl pavedimo sutarties turinio ir tvirtinimo spręstų... 61. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 62. 1.... 63. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 64. 2.... 65. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš... 66. 3.... 67. Administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo... 68. 4.... 69. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad pavedimo sutarties... 70. 5.... 71. Byloje nustatyta, kad klausimas dėl pavedimo sutarties tarp BUAB... 72. 6.... 73. Lietuvos apeliacinis teismas, atlikęs bankroto administratorės ir kreditorės... 74. 7.... 75. Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusio ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje buvo... 76. 8.... 77. 2015 m. spalio 15 d. priimto ĮBĮ 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių... 78. 9.... 79. Administratoriaus atlyginimo nustatymas pagal įstatymą yra išimtinei... 80. 10.... 81. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte yra nustatyta, kad administratorius turi... 82. 11.... 83. Aukščiau pateiktos įstatyminės nuostatos bei teismų išaiškinimai... 84. 12.... 85. Bylos duomenimis nustatyta, kad nors šiuo atveju tarp bankroto... 86. 13.... 87. Kaip teisingai nurodė apeliantė, pirmosios instancijos teismas,... 88. 14.... 89. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl teismo vaidmens sprendžiant kreditorių... 90. 15.... 91. Vadovaudamasis aukščiau nurodyta teismų praktika bei byloje nustatytomis... 92. 16.... 93. Spręsdamas dėl pavedimo sutartyje nurodytinų sąlygų dėl bankroto... 94. 17.... 95. Dėl nurodytų aplinkybių patvirtintina pavedimo sutarties tarp BUAB... 96. 18.... 97. Bylos duomenys patvirtina suinteresuoto asmens UAB „EMSI“ atsiliepime... 98. 19.... 99. Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas BUAB... 100. 20.... 101. Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes,... 102. 21.... 103. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų atskirajame skunde ir... 104. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 105. Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 6 d. nutartį pakeisti ir jos... 106. „Panaikinti 2018 m. lapkričio 26 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių... 107. „Bankroto administratorės UAB „Top Consult“ atlyginimas nuo BUAB...