Byla 2-2459/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Komptrasta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 29 d. nutarties, kuria išspręsti kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valbis“ prašymai dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Komptrasta“ bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto administratoriaus pakeitimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 26 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Komptrasta“ bankroto bylą ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Versulva“.

5BUAB „Komptrasta“ kreditorius UAB „Valbis“ (buvęs pavadinimas - UAB „Elektromarktas“) kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti UAB „Komptrasta“ bankrotą tyčiniu bei pakeisti bankroto administratorių, naujuoju administratoriumi paskiriant UAB „Projektų plėtros biuras“. Be to, prašė nutraukti supaprastintą UAB „Komptrasta“ bankroto procesą.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi atmetė BUAB „Komptrasta“ kreditoriaus UAB „Valbis“ prašymus dėl BUAB „Komptrasta“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir administratoriaus pakeitimo.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartį panaikino ir klausimus dėl BUAB „Komptrasta“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir administratoriaus pakeitimo perdavė pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

82011 m. liepos 18 d. kreditorius UAB „Valbis“ pateikė prašymą sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą, tai yra sustabdyti klausimų dėl BUAB „Komptrasta“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir administratoriaus pakeitimo išsprendimą, kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas ir priimtas sprendimas baudžiamojoje byloje Nr.10-2-418-11, bei taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti bankroto administratoriui vykdyti bankroto procedūras ir veiksmus tam pačiam laikotarpiui.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 29 d. nutartimi BUAB „Komptrasta“ kreditoriaus UAB „Valbis“ prašymus dėl bylos sustabdymo ir laikinosios apsaugos priemonės taikymo atmetė; tenkino prašymą dėl administratoriaus pakeitimo ir atstatydino BUAB „Komptrasta“ administratorių UAB „Verluva“ bei paskyrė naują BUAB „Komtrasta“ administratorių UAB „Projektų plėtros biuras“; įpareigojo naująjį administratorių UAB „Projektų plėtros biuras“ per 30 dienų nuo BUAB „Komtrasta“ turto su balansu ir visų dokumentų gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą šioje byloje į kreditoriaus UAB „Valbis“ prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu; klausimo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nagrinėjimą atidėjo iki bus gautas UAB „Projektų plėtros biuras“ atsiliepimas į kreditoriaus prašymą.

11Teismas nurodė, kad nors Vilniaus apskrities VPK NTV Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje yra pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal UAB „Valbis“ pareiškimą BK 209 straipsnio pagrindu dėl nusikalstamo bankroto, CPK 163 straipsnio 3 punktas šioje byloje negali būti taikomas, nes teismuose baudžiamąja tvarka nėra nagrinėjama byla pagal BK 209 straipsnį. LR Įmonių bankroto įstatymas, kuris yra specialusis CPK atžvilgiu nenumato šioje byloje iškeltų klausimų nagrinėjimo sustabdymo, todėl teismas padarė išvadą, kad toks civilinės bylos sustabdymas yra negalimas.

12Teismas sprendė, kad uždraudimas bankroto administratoriui vykdyti bankroto procedūras prieštarauja bankroto proceso esmei ir tikslams, prilygsta viso bankroto proceso sustabdymui, o tokios galimybės LR Įmonių bankroto įstatymas nenumato, todėl netenkino kreditoriaus prašymo dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo.

13Teismas manė, jog šioje byloje susidariusi padėtis yra ydinga ta prasme, kad 2009 m. vasario 11 d. dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškimą Vilniaus apygardos teismui padavė pats UAB „Komptrasta“ administracijos vadovas, kuris dar 2009 m. sausio 21 d. pateikė kreditoriui šioje byloje atsiskaitymo grafiką, kuris iš esmės suklaidino kreditorių dėl UAB „Komptrasta“ nemokumo, kas nesudarė prielaidų įstoti UAB „Valbis“ į bankroto bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu iki bankroto bylos iškėlimo bei pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą. Tokiu būdu UAB „Komptrasta“ administratoriumi bankroto byloje buvo paskirta UAB „Komptrasta“ administracijos vadovo vienintelė siūloma kandidatūra. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalį 14 punktą administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančio įmonės interesus. Bankroto pripažinimo tyčiniu tikslas – išaiškinti tikrąsias bankroto priežastis, patikrinant bankrutuojančios įmonės sandorius per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 20 str.). BUAB „Komptrasta“ administratoriaus atsiliepime į kreditoriaus prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nėra išdėstyta pakankamai argumentų, leidžiančių spręsti, kad toks prašymas yra nepagrįstas. Todėl, teismas, atsižvelgdamas į administratoriaus šioje byloje paskyrimo aplinkybes ir į tai, kad didžiausio BUAB „Komptrasta“ kreditoriaus UAB „Valbis“ interesai šioje byloje galimai ginami nepakankamai bei į teismo diskrecijos teisę dėl administratoriaus pakeitimo, sprendė, kad tikslinga pakeisti UAB „Komptrasta“ administracijos vadovo pasiūlytą administratorių UAB „Versluva“ kreditoriaus UAB „Valbis“ siūlomu administratoriumi UAB „Projektų plėtros biuras“.

14Klausimą dėl BUAB „Komptrasta“ bankroto pripažinimo tyčiniu teismas atidėjo iki naujai paskirtas administratorius priims iš atstatydinto administratoriaus įmonės turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenis bei visus dokumentus.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atskiruoju skundu apeliantas BUAB „Komptrasta“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti UAB „Valbis“ prašymą dėl BUAB „Komptrasta“ bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto administratoriaus pakeitimo ir supaprastinto bankroto proceso nutraukimo. Nurodė, kad nesutinka su skundžiama nutartimi dalyje dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas kreditoriaus UAB „Valbis“ prašymus, neinformavo visų byloje dalyvaujančių asmenų apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, kas sudaro absoliutų skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 3 d. 1 p.). Apie teismo posėdžio vietą bei laiką nebuvo pranešta trečiajam asmeniui A. K. , teismo šaukimas, adresuotas trečiajam asmeniui grįžo neįteiktas. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. liepos 20 d. teismo posėdžio metu nepagrįstai konstatavo, kad tretiesiems asmenims yra tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą.
 2. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje yra nustatytos sąlygos, kurioms esant teismas gali atstatydinti paskirtą bankroto administratorių. Įstatymas nesuteikia teisės pavieniams kreditoriams atstatydinti (pašalinti ar pakeisti) administratorių. Teisė kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo yra suteikta kreditorių susirinkimui (ĮBĮ 23 str. 13 d.). Nagrinėjamu atveju prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo yra paduotas vieno kreditoriaus, todėl yra neteisėtas, nepagrįstas ir privalo būti atmestas. Pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės priimti kreditoriaus UAB „Valbis“ prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo ir bankroto pripažinimo tyčiniu, o jį priėmęs turėjo palikti nenagrinėtą.
 3. Atstatydinti bankroto administratorių yra teismo teisė, o ne pareiga, todėl teismas kiekvienu atveju šį klausimą turėtų spręsti atsižvelgdamas į kreditorių susirinkimo argumentus. Be to, teismas bankroto procese privalo būti aktyvus ir ginti viešąjį interesą, todėl priimami procesiniai sprendimai turi būti motyvuoti ir pagrįsti bei atitikti daugumos bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. Skundžiamoje nutartyje nenurodyta, kuriai iš Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje numatytų sąlygų egzistuojant iš administratoriaus pareigų atstatydinamas UAB „Versluva“. Skundžiama nutartis yra priimta neturint įrodymų dėl kreditoriaus UAB „Valbis“ prašymo pagrįstumo, ji yra nemotyvuota, grindžiama nepagrįstomis abejonėmis dėl galimai netinkamo visų kreditorių interesų gynimo. Teismas neanalizavo BUAB „Komptrasta“ bankroto procedūros eigos, nenurodė, ką būtent bankroto procese administratorius atliko ne taip, kokias įstatymo nuostatas pažeidė, kuo pasireiškė netinkamas įmonės administravimas. Teismas skundžiamoje nutartyje tik konstatavo bankroto administratoriaus skyrimo procedūros ydingumą, tačiau tai nesudaro pagrindo atstatydinti administratorių, nes įstatymas suteikia teisę įmonės administracijos vadovui siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Pažymėtina, kad nutarties, kuria buvo paskirtas administratorius, proceso dalyviai neskundė. Kitiems įmonės kreditoriams nekilo abejonių dėl galimo administratoriaus šališkumo, pretenzijų dėl netinkamo pareigų atlikimo pareikšta nebuvo. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad administratorius UAB „Versluva“ bankroto paslaugas būtų vykdęs netinkamai, neskaidriai ar neobjektyviai.
 4. Kreditoriaus prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo grindžiamas prielaida, jog atsakovo bankrotas pripažintinas tyčiniu, o administratorius dėl to nesiima jokių veiksmų. Prielaidas dėl tyčinio bankroto kreditorius grindžia prekių paėmimo viršijant nustatytą limitą faktu, tačiau pats kreditorius pripažįsta, kad tai įvyko dėl nesąžiningų jo paties darbuotojos veiksmų. Kreditoriaus teiginiai dėl „fenikso“ bankroto egzistavimo neparemti jokiais įrodymais, o atsakovo sandoriai buvo patikrinti ne tik administratoriaus, bet ir nepriklausomos valstybinės institucijos – Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, kuri atliko mokestinį tyrimą. Kreditorius nenurodė jokių svarių argumentų dėl administratoriaus UAB „Versluva“ netinkamumo eiti savo pareigas bei nepateikė jo prašyme nurodytus argumentus pagrindžiančių įrodymų.
 5. Sprendžiant klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir pakeitimo turi būti taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir sprendžiant administratoriaus paskyrimo klausimą, tai yra teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Nagrinėjamu atveju teismas šių aplinkybių nevertino ir dėl jų nepasisakė. Atsižvelgiant į didesnę UAB „Versluva“ profesinę patirtį, šis administratorius sugebės geriausiai vykdyti atsakovo bankroto procedūras. Paskirus kreditoriaus UAB „Valbis“, kuris yra suinteresuotas atitinkama bankroto procedūros baigtimi, siūlomą administratorių, gali kilti abejonės dėl administratoriaus šališkumo ir tik vieno kreditoriaus, o ne visų, interesų gynimo.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Valbis“ su apelianto skundu nesutiko, prašė jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

    1. Apelianto argumentai dėl netinkamo trečiojo asmens A. K. informavimo apie teismo posėdį yra nepagrįsti. Pats trečiasis asmuo elgiasi aplaidžiai ir nesirūpina procesu. Apie prasidėjusį procesą jis buvo informuotas, tačiau bylos eiga nesidomėjo. Trečiajam asmeniui procesiniai dokumentai buvo siunčiami jo nurodytu adresu, tačiau jis jų neatsiėmė, o apie pasikeitusį gyvenamosios vietos adresą nei teismo, nei kitų proceso dalyvių neinformavo. Be to, skundžiama nutartis neįtakojo trečiojo asmens teisių ar padėties, jo dalyvavimas teismo posėdyje nebūtų galėjęs pakeisti priimtos nutarties turinio.
    2. Apeliantas klaidingai apsiriboja vien pažodiniu Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalies aiškinimu. Nagrinėjamu atveju vyksta supaprastintas procesas, kurio metu kreditorių susirinkimai nėra šaukiami. Sistemiškai aiškinant Įmonių bankroto įstatymo nuostatas darytina išvada, kad tais atvejais, kai kreditorių susirinkimai nėra šaukiami, teisė kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo išlieka kreditoriams, turintiems balsų daugumą.
    3. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad kreditoriaus prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo buvo nemotyvuotas. Kreditorius procesiniuose dokumentuose ne kartą yra nurodęs priežastis, liudijančias, jog administratorius netinkamai vykdo jam pavestas funkcijas: neinformavo kreditorių apie teismo priimtą nutartį bankrotą vykdyti supaprastinta tvarka, neteikia jokios informacijos apie bankroto procesą. Be to, UAB „Versluva“ buvo paskirta tiek BUAB „Komptrasta“, tiek pagrindinio jo skolininko BUAB „AARC“ bankroto administratoriumi. Apelianto teiginys, kad kreditoriai pretenzijų dėl bankroto administratoriaus vykdomų veiksmų neteikė yra atmestinas, nes kreditorius UAB „Valbis“ yra didžiausias atsakovo kreditorius, kitų kreditorių reikalavimai yra žymiai mažesni, jie susitaikė, kad šioje bankroto byloje jų interesai nebus apsaugoti, todėl elgiasi pasyviai. Aplinkybė, kad Valstybinė mokesčių inspekcija, atlikusi atsakovo patikrinimą, pažeidimų nenustatė, neturi ryšio su byla, nes buvo tikrintas atsakovo atsiskaitymas su valstybės biudžetu, tačiau nebuvo įsigilinta į bankroto priežastis ir įmonės ryšius su susijusiomis įmonėmis.
    4. Apelianto argumentai dėl paskirtos bankroto administratoriaus UAB „Projektų plėtros biuras“ kandidatūros nepakankamos patirties yra nepagrįsti ir neturi būti suabsoliutinami. Apelianto pateikta informacija apie UAB „Versluva“ užimtumą, kaip tik patvirtina, kad administratoriaus įgalioto asmens darbo krūvis yra per didelis. Taip pat nepagrįsti yra atskirojo skundo argumentai dėl to, kad siūlomą administratoriaus kandidatūrą pasiūlė kreditorius, kas sudaro prielaidas šiam kreditoriui piktnaudžiauti savo teisėmis. Teismų praktikoje yra priimta atsižvelgti į didžiausio kreditoriaus nuomonę dėl administratoriaus kandidatūros.

18Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

21Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atstatydintas BUAB „Komptrasta“ administratorius UAB „Versluva“ ir paskirtas naujas administratorius UAB „Projektų plėtros biuras“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

22Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad yra skundžiama tik pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atstatydintas BUAB „Komptrasta“ administratorius UAB „Versluva“, todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl kitos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies pagrįstumo.

23Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos ĮBĮ 11 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Taigi, administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas. Daugiausia nuo šio fizinio ar juridinio asmens, kuris turi plačius įgalinimus įmonės bankroto procese, taip pat ir likviduojant įmonę, veiksmų priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga bei bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas.

24ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė kelti ir spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas, o faktinis pagrindas tam gali būti ir atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija. Bankroto bylų procese teismas turi būti aktyvus, nes ĮBĮ normos yra viešosios teisės normos. Pagal suformuotą teismų praktiką, bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi, gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2007, 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-693/2007, 2009 m. sausio mėn. 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2009). Be to, nagrinėjamoje byloje bankroto procedūros vyksta supaprastinto proceso tvarka, kurio metu kreditorių susirinkimai nėra šaukiami, todėl kreditorius UAB „Valbis“ neturėjo galimybės kreiptis į kreditorių susirinkimą su skundu dėl administratoriaus veiksmų (ĮBĮ 13(1) str. 1 d., 11 d., 23 str. 3 p., 13 p.). Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus dėl vieno didžiausių atsakovo kreditorių UAB „Valbis“ teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

25Pirmosios instancijos teismas būtinumą atstatydinti atsakovo bankroto administratorių UAB „Versluva“ iš esmės motyvavo ydingomis šio administratoriaus paskyrimo aplinkybėmis, nes paskirtojo administratoriaus kandidatūrą pasiūlė atsakovo administracijos vadovas, ir galimai nepakankamai ginamais didžiausio kreditoriaus UAB „Valbis“ interesais. Tačiau teismas šių savo išvadų nepagrindė, detaliai neanalizavo, neatsižvelgė bei nepasisakė dėl aplinkybių, svarbių skiriant ar keičiant bankroto administratorių. Vien ta aplinkybė, kad administratorių UAB „Versluva“ pasiūlė atsakovo administracijos vadovas, nesudaro pagrindo atstatydinti paskirtą administratorių. Be to, ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 2 dalies nuostatos nustato administracijos vadovui pareigą, kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė kokias savo pareigas administratorius UAB „Versluva“ vykdė netinkamai, kokias ĮBĮ ar kitų įstatymų nuostatas jis pažeidė. Skirdamas bei keisdamas bankroto administratorių teismas privalo patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, teismas turi siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nepatikrino.

26Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, aplinkybės, kurias pirmosios instancijos teismas nurodė kaip esminį pagrindą pakeisti administratorių, nėra pakankamos daryti kategorišką išvadą apie administratoriaus nekompetentingumą vykdant bankroto procedūras, netinkamumą eiti pavestas pareigas ir neišvengiamą būtinumą jį pakeisti.

27Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas aplinkybes sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bei nenustatė administratoriaus atstatydinimo iš pareigų klausimo esmės.

28Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apelianto atskirojo skundo argumentų dėl teismo netinkamo pranešimo apie bylos nagrinėjimo laiką bei vietą trečiajam asmeniui A. K. ir pirmosios instancijos teismo nutarties absoliutaus negaliojimo pagrindo. CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta, kad absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas toks atvejis, kai pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą. Trečiasis asmuo A. K. atskirojo skundo dėl skundžiamos pirmosios instancijos nutarties nepateikė, todėl nėra absoliutaus nutarties negaliojimo pagrindo. Be to, byloje esanti pažyma (2 t., 62 b. l.) patvirtina, kad teismo šaukimas apie pirmosios instancijos teismo 2011 m. liepos 20 d. posėdžio laiką ir vietą buvo siunčiamas trečiojo asmens nurodytu adresu, tačiau vokas grįžo neįteiktas su žyma, kad adresatas pašto siuntos neatsiėmė (2 t., 63 b .l.). Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 121 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą, o 2 dalyje nurodyta, kad jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko šio straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir laikomi įteiktais. Byloje nustatyta, kad tretysis asmuo iki kreditoriaus UAB „Valbis“ prašymų išnagrinėjimo CPK nustatyta tvarka neinformavo pirmosios instancijos teismo apie procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pranešė dalyvaujantiems byloje asmenims, įskaitant trečiąjį asmenį A. K. , apie įvyksiančio teismo posėdžio vietą ir laiką.

29Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria išspręstas bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimas, naikintina ir klausimas šioje dalyje perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

31Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 29 d. nutarties dalį, kuria tenkintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Komptrasta“ kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valbis“ (buvęs pavadinimas UAB „Elektromarktas“) prašymas dėl administratoriaus pakeitimo ir atstatydintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Komptrasta“ administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Verluva“ bei paskirtas naujas administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Projektų plėtros biuras“.

32Perduoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Komptrasta“ bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

33Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 26 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB... 5. BUAB „Komptrasta“ kreditorius UAB „Valbis“ (buvęs pavadinimas - UAB... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi atmetė BUAB... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi Vilniaus... 8. 2011 m. liepos 18 d. kreditorius UAB „Valbis“ pateikė prašymą sustabdyti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 29 d. nutartimi BUAB „Komptrasta“... 11. Teismas nurodė, kad nors Vilniaus apskrities VPK NTV Ekonominių nusikaltimų... 12. Teismas sprendė, kad uždraudimas bankroto administratoriui vykdyti bankroto... 13. Teismas manė, jog šioje byloje susidariusi padėtis yra ydinga ta prasme, kad... 14. Klausimą dėl BUAB „Komptrasta“ bankroto pripažinimo tyčiniu teismas... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atskiruoju skundu apeliantas BUAB „Komptrasta“ prašo panaikinti pirmosios... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Valbis“ su apelianto... 18. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 22. Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad yra skundžiama tik pirmosios... 23. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 24. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad teismas administratorių iš... 25. Pirmosios instancijos teismas būtinumą atstatydinti atsakovo bankroto... 26. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, aplinkybės,... 27. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas aplinkybes sprendžia, kad... 28. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apelianto atskirojo skundo... 29. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 29 d. nutarties dalį,... 32. Perduoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Komptrasta“... 33. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....