Byla 2-650-823/2016
Dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1-555/2015, kuria atsakyta atstatydinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vakuolė“ administratorių

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos bankrutuojančios akcinės bendrovės „Ūkio bankas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1-555/2015, kuria atsakyta atstatydinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vakuolė“ administratorių, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kreditorius BAB „Ūkio bankas“ kreipėsi į teismą, prašydamas atstatydinti iš BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus pareigų UAB „Top Consult“ ir paskirti naują BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorių.

4Pareiškime dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo kreditorius nurodė, kad paskirtas bankroto administratorius, teikdamas BUAB „Vakuolė“ bankroto administravimo paslaugas, neatlieka jam pavestų funkcijų bei nevykdo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) ir 2010 m. gruodžio 2 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-887 patvirtintame Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekse įtvirtintų pareigų. UAB „Top Consult“ buvo paskirtas administruoti BUAB „Vakuolė“ bankroto procesą 2014 m. kovo 13 d., tačiau nuo tada nėra pateikęs kreditorių susirinkimui tvirtinti savo veiklos ataskaitos, administravimo išlaidų sąmatos, su juo iki šiol nėra sudaryta pavedimo sutartis. Visi paskirto bankroto administratoriaus veiksmai rodo jo nenorą šaukti kreditorių susirinkimą bei spręsti su BUAB „Vakuolė“ bankroto procesu susijusius esminius klausimus. Šiais veiksmais vilkinamas BUAB „Vakuolė“ bankroto procesas bei didinami kreditorių nuostoliai. Nors su dabartiniu bankroto administratoriumi nėra sudaryta pavedimo sutartis, tačiau pastarasis atlyginimą sau skaičiuoja pagal pirmajame BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkime ankstesniam bankroto administratoriui nustatytą atlyginimą (1 448,10 EUR (5 000 Lt) + PVM) ir jį sau išsimoka. BAB „Ūkio bankas“, būdamas didžiausiu BUAB „Vakuolė“ kreditoriumi, siekdamas kuo efektyvesnio ir operatyvesnio bankroto proceso vykdymo, 2015 m. kovo 17 d. raštu kreipėsi į bankroto administratorių su prašymu sušaukti kreditorių susirinkimą, tačiau bankroto administratorius atsisakė jį sušaukti. Bankroto administratorius taip pat nevykdo savo pareigos teikti išsamią informaciją ir dokumentus apie bankroto procesą. BAB „Ūkio bankas“, būdamas vienu didžiausių BUAB „Vakuolė“ kreditorių, 2015 m. gegužės 27 d. pateikė bankroto administratoriui raštą, kuriuo buvo prašoma kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, pateikti informaciją apie patirtas bankroto administravimo išlaidas ir gautas pajamas bankroto proceso metu bei administravimo išlaidų dalį, tenkančią BAB „Ūkio bankas“ įkeisto turto daliai bei kitam BUAB „Vakuolė“ turtui ir gautoms pajamoms. 2015 m. birželio 18 d. iš administratoriaus gautas atsakymas dėl nurodytos informacijos teikimo, su kuriuo kartu buvo pateiktos pajamų-išlaidų suvestinės, tačiau nebuvo pateikta visa prašyta informacija. Suvestinėje esanti informacija nėra išskirstyta mėnesiais, nors to buvo prašoma, be to, matomos tik bendros sumos atskirais laikotarpiais. Bankroto administratoriaus rašte išdėstyti atsisakymo pateikti prašomą informaciją argumentai yra visiškai niekuo nepagrįsti, parodantys jo nekompetenciją ir nesugebėjimą tinkamai administruoti BUAB „Vakuolė“ turtą bei vykdyti visą bankroto procedūrą. BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimas yra priėmęs nutarimą perduoti BAB „Ūkio bankas“ įkeistą turtą įkaito turėtojui BAB „Ūkio bankas“, tačiau šio įpareigojimo bankroto administratorius iki šiol nėra įvykdęs ir sąmoningai vilkina perduoti BAB „Ūkio bankas“ įkeistą BUAB „Vakuolė“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą – degalines su priklausiniais, esančius ( - ) bei ( - ). Įkeisto turto perdavimo procesas tęsiasi jau dvejus metus, tuo tarpu BUAB „Vakuolė“ bankroto procesas vyksta nuo 2009 m. lapkričio 6 d., t. y. jau šešerius metus. Bankroto administratoriaus veiksmais stabdomas ir nepagrįstai vilkinamas tolimesnis BUAB „Vakuolė“ turto realizavimas, atitolinama galimybė BUAB „Vakuolė“ kreditoriams patenkini dalį savo finansinių reikalavimų. Bankroto administratorius yra pateikęs BUAB „Vakuolė“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui prašymą dėl kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ išbraukimo iš BUAB „Vakuolė“ kreditorių sąrašo. Tai patvirtina administratoriaus nepasitenkinimą kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ aktyviais veiksmais BUAB „Vakuolė“ bankroto byloje.

5BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorius UAB „Top Consult“ kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo prašė atmesti. Nurodė, kad ĮBĮ nesuteikia teisės kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo asmeniui, kurio teismo patvirtinti finansiniai reikalavimai yra ginčijami, tuo tarpu pareiškėjo BAB „Ūkio bankas“ finansinis reikalavimas yra peržiūrimas civilinėje byloje Nr. B2-1-555/2015 pagal BUAB „Vakuolė“ administratoriaus prašymą dėl BAB „Ūkio bankas“ išbraukimo iš BUAB „Vakuolė“ kreditorių sąrašo. Iškilus pagrįstų abejonių, BUAB „Vakuolė“ administratorius, siekdamas apginti tiek visų įmonės kreditorių, tiek pačios bankrutuojančios įmonės interesus, pradėjo didžiausio kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo patikrinimą. Tuo atveju, jei įsiteisėjusia teismo nutartimi būtų patvirtinta BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus pozicija dėl kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ finansinio reikalavimo BUAB „Vakuolė“ nepagrįstumo, būtų apginti tiek visų sąžiningų BUAB „Vakuolė“ kreditorių, tiek pačios įmonės interesai. Nors kreditorius BAB „Ūkio bankas“ nurodo, kad negauna iš bankroto administratoriaus informacijos apie BUAB „Vakuolė“ bankroto eigą, tačiau šie jo teiginiai yra nepagrįsti. Informacijos teikiamą patvirtina byloje esantys atsakymai į bankroto administratoriui pateiktus kreditoriaus prašymus. Dėl administravimo išlaidų dalies, tenkančios BAB „Ūkio bankas“ įkeisto turto daliai bei kitam BUAB „Vakuolė“ turtui ir gautoms pajamoms, bankroto administratorius nurodė, kad, nežinant BAB „Ūkio bankas“ įkeisto turto įvykusio pardavimo kainos ar kainos, už kurią bus parduotas ar perleistas įkaito turėtojui BAB „Ūkio bankas“ įkeistas turtas, bankroto administratorius pagrįstai negali atsakyti į kreditoriaus keliamą klausimą, be to, BAB „Ūkio bankas“ finansinis reikalavimas šiuo metu yra ginčijamas teisme, todėl įkeisto turto perdavimas pažeistų kitų kreditorių interesus bei sąlygotų neteisėtą kreditoriaus praturtėjimą. Pažymėjo, kad kreditoriaus pareiškimas dėl administratoriaus atstatydinimo iš esmės yra grindžiamas tuo, kad pastarajam vykdant ĮBĮ nustatytas pareigas, kreditorius gali prarasti visas ar dalį reikalavimo teisių į BUAB „Vakuolė“. Be to, administratoriaus atstatydinimu galimai yra siekiama nuslėpti ar sudaryti kliūtis atlikti tyrimą dėl galimai neteisėto didelės vertės BUAB „Vakuolė“ turto perleidimo advokatų kontorai „Tark, Grunte, Sutkiene ir partneriai“, kadangi nustatyta, kad UAB „Vakuolė“ lėšomis buvo apmokėtos minėtos kontoros pateiktos sąskaitos už teisines paslaugas, kurių suma siekia 78 570,12 EUR, tuo tarpu paslaugų atlikimo aktų, kurių pagrindu buvo apmokėtos sąskaitos, turinys nesuteikia galimybės nustatyti apmokėtų paslaugų pagrįstumo.

6Kreditorius Tintrade Limited pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo prašė atmesti. Nurodė, kad didysis kreditorius BAB „Ūkio bankas“ veikia nesąžiningai, ignoruodamas visų likusių kreditorių interesus, pažeisdamas viešąjį interesą. Kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ abejonės dėl dabartinio BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo yra atmestinos. Anksčiau atstatydinto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ kandidatūros tinkamumas niekada nekėlė jokių abejonių BAB „Ūkio bankas“, nes buvęs bankroto administratorius veikę išimtinai pastarojo interesais. UAB „Vakuolė“ bankroto byla sudėtinga, reikalaujanti didelės patirties ir žinių, administruojant tokias sudėtingas bankroto bylas, todėl turėtų būti vengiama dažno ir nepagrįsto bankroto administratorių keitimo.

7Kreditorius Petrotrans Trading LTD pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo prašė atmesti. Nurodė, kad BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorius pagrįstai teigė, jog kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ pareiškimas dėl administratoriaus atstatydinimo iš esmės grindžiamas tuo, kad pastarajam vykdant ĮBĮ nustatytas pareigas kreditorius gali prarasti visas ar dalį reikalavimo teisių į BUAB „Vakuolė“, kadangi dėl bankroto administratoriaus veiksmų, kreditorius BAB „Ūkio bankas“ gali būti išbrauktas iš BUAB „Vakuolė“ kreditorių sąrašo.

8Kreditorius VĮ „Turto bankas“ pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo prašė tenkinti. Nurodė, kad visiškai pritaria pareiškime išdėstytiems motyvams.

9Kreditorius VSDFV Kauno skyrius pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo prašė tenkinti. Nurodė, kad visiškai pritaria pareiškime išdėstytiems motyvams.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. nutartimi kreditoriaus BUAB „Ūkio bankas“ pareiškimo dėl bankrutavusios UAB „Vakuolė“ administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo netenkino.

12Teismas nurodė, kad iš paties kreditoriaus pateiktų paaiškinimų matyti, kad BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorius nustatyta tvarka teikė kreditoriui jo pareikalautą informaciją, t. y. raštu pateikė motyvuotus atsakymus į visus kreditoriaus prašymus. Administratoriaus atsisakymas nuo tam tikrų veiksmų atlikimo kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ atžvilgiu iš esmės sietinas su šiuo metu vykstančiu teisminiu ginču dėl kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ finansinio reikalavimo pagrįstumo civilinėje byloje Nr. B2-1-555/2015 pagal BUAB „Vakuolė“ administratoriaus prašymą dėl BAB „Ūkio bankas“ išbraukimo iš BUAB „Vakuolė“ kreditorių sąrašo. Teismas sprendė, kad, nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ finansinio reikalavimo pagrįstumo, BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus atsisakymas atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ interesais, negali būti vertinamas kaip netinkamas jo pareigų atlikimas administruojant BUAB „Vakuolė“, tuo tarpu teisė administratoriui tikrinti bankrutuojančios įmonės sudarytų sandorių pagrįstumą yra nustatyta įstatyme. Teismas taip pat pažymėjo, kad dėl administratoriaus atstatydinimo iš esmės pasisako tik vienas, šiuo metu didžiausias, BUAB „Vakuolė“ kreditorius, tuo tarpu byloje esantys kreditorių VĮ „Turto bankas“ bei VSDFV Kauno skyriaus pritarimai kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ pozicijai yra tik formalūs, nepagrįsti jokiais argumentais ar rašytiniais įrodymais. Teismo vertinimu, kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ pateikti argumentai dėl UAB „Top Consult“ netinkamai atliekamų administratoriaus pareigų išimtinai siejami tik su BAB „Ūkio bankas“ teisėmis ir interesais. BUAB „Vakuolė“ bankroto byloje bankroto administratoriaus tinkamumo klausimas keliamas jau ne pirmą kartą, BUAB „Vakuolė“ bankroto proceso metu yra atstatydinti jau du administratoriai, todėl kreditoriaus argumentas, kad BUAB „Vakuolė“ administratorius vilkina bankroto procesą, yra niekuo nepagrįstas. Administratoriaus pakeitimas remiantis vien tik deklaratyviais pagrindais, neįsitikinus administratoriaus negalėjimo tęsti pradėtų procedūrų pagrįstumu, teismo vertinimu, prieštarautų bankroto proceso operatyvumo, ekonomiškumo ir koncentracijos principams bei pažeistų kreditorių teises. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorius teismui yra pateikęs savo veiklos ataskaitą, ir, nors kreditorius BAB „Ūkio bankas“ nurodo, kad pateikta ataskaita yra neinformatyvi, tačiau ataskaitos neišsamumas savaime nesudaro pagrindo pripažinti, jog administratorius netinkamai vykdė savo veiklą, o tik sudaro prielaidas kreditoriams reikalauti iš administratoriaus papildomos informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą ir tik jos negavus daryti atitinkamas išvadas bei priimti atitinkamus sprendimus. Teismas, įvertinęs pateiktą administratoriaus veiklos ataskaitą, sprendė, kad administratorius UAB „Top Consult“ pateikė detalią informaciją apie vykdomą bankroto procedūrą bei nurodė objektyvias priežastis, dėl ko bankroto procedūra yra užsitęsusi. Teismas nurodė, kad iki šiol nėra aiškus BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo pirmininkas, kuris turėtų teisę sudaryti pavedimo sutartį su administratoriumi UAB „Top Consult“, tuo tarpu pavedimo sutarties nepasirašymas negali pateisinti teisės aktuose nustatytų pareigų nevykdymo ir neatlygintino bankroto administravimo paslaugų teikimo iki pavedimo sutarties pasirašymo.

13Teismas, įvertinęs pareiškėjo pareiškimo turinį, nenustatė administratoriaus atstatydinimo pagrindų ir pažymėjo, jog šiuo metu teismui nėra pagrindo abejoti administratoriaus tinkamumu toliau eiti BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus pareigas.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Atskiruoju skundu kreditorius BAB „Ūkio bankas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atstatydinti BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorių UAB „Top Consult“ ir paskirti naują BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorių. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

161) Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, neįvertino, kad UAB „Vakuolė“ administratorius neatlieka imperatyvių ĮBĮ įtvirtintų pareigų, sąmoningai vilkina bankroto procesą, neteisėtai išsimoka sau administratoriaus atlyginimą, taip didindamas administravimo išlaidas, piktnaudžiauja esama situacija, jog iki šiol nėra išrinktas įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas, todėl sąmoningai nešaukia kreditorių susirinkimo, neteikia kreditorių susirinkimui tvirtinti savo veiklos ataskaitos, finansinės ataskaitos rinkinio, neteikia kreditoriams informacijos, nevykdo kreditorių susirinkimo nutarimų.

172) Pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl aplinkybės, kad UAB „Vakuolė“ bankroto administratorius sąmoningai iki šiol vengia sušaukti kreditorių susirinkimą. Pavedimo sutartis su administratoriumi iki šiol taip pat nėra sudaryta dėl administratoriaus neveikimo – nenoro sušaukti kreditorių susirinkimą. Teismas visiškai nevertino, kad tokia situacija, kai nėra išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas, bankroto administratoriui yra palanki - jis sąmoningai nešaukia kreditorių susirinkimo, kad nebūtų išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas.

183)

19UAB „Vakuolė“ administratorius tik po teismo įpareigojimo šioje byloje parengė ir pateikė savo veiklos ataskaitą, nors ji iki šiol nėra pateikta tvirtinti kreditorių susirinkimui. Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad pareigą teikti savo veiklos ataskaitą bankroto administratorius yra įvykdęs tinkamai, kadangi, nepateikus veiklos ataskaitos tvirtinti kreditorių susirinkimui, nėra galimybės įpareigoti bankroto administratorių pateikti papildomą informaciją bei objektyviai įvertinti bankroto proceso eigą.

204) Teismas visiškai nevertino bankroto administratoriaus atsakymų dėl informacijos pateikimo turinio t. y., kad administratoriaus atsakymai buvo formalūs, neinformatyvūs, dalis informacijos iki šiol nepateikta, o teismas pats savo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1-555/2015 jau yra įvertinęs, kad BAB „Ūkio bankas“ yra teisėtas BUAB „Vakuolės“ kreditorius ir nėra pagrindo jo išbraukti iš kreditorių sąrašo. BAB „Ūkio bankas“ turi teisę gauti visa informaciją apie bankroto bylos eigą. Bankroto administratoriaus veiksmai, atsisakant suteikti informaciją apie išsimokėtas lėšas bei kitas išlaidas ir atsisakymas pateikti banko sąskaitos išrašus, sudaro pagrindą abejoti tokių išlaidų išsimokėjimo pagrįstumu ir teisėtumu. Dėl minėtų priežasčių kreditoriai negali įvertinti bankroto administratoriaus veiksmų teisėtumo ir atitinkamai veikti.

215) Įkeisto turto perdavimo procesas tęsiasi jau dvejus metus. Perdavus BAB „Ūkio bankas“ įkeistą turtą, paspartėtų BUAB „Vakuolės“ bankroto procesas bei atsirastų galimybė šį procesą baigti. Pirmosios instancijos teismas ginčijamoje nutartyje dėl šių bankroto administratoriaus veiksmų apskritai nepasisakė bei jų nevertino. 2016 m. gruodžio mėnesį yra planuojama baigti BAB „Ūkio bankas“ bankroto procesą. Iki tol privalomai turi būti realizuotas BAB „Ūkio bankas“ priklausantis turtas bei baigti visi teisminiai ginčai. Dėl tokių BUAB „Vakuolės“ bankroto administratoriaus veiksmų, kai BAB „Ūkio bankas“ nėra perduodamas jam įkeistas turtas ir BAB „Ūkio bankas“ neturi galimybių jį realizuoti, žalą patiria ir BAB „Ūkio banko“ kreditoriai.

226) Vien ta aplinkybė, kad per visą BUAB „Vakuolė“ bankroto proceso eigą jau buvo atstatydinti du bankroto administratoriai, nesudaro pagrindo teismui kiekvienu atveju atskirai nevertinti, kaip naujai paskirtas bankroto administratorius atlieka savo pareigas.

23BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorius UAB „Top Consult“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

241) BAB „Ūkio bankas“ siekis atstatydinti BUAB „Vakuolė“ administratorių vertintinas kaip vienas iš būdų išsaugoti galimai neteisėtai įgytą reikalavimo teisę į itin didelės vertės turtą. Aplinkybę, jog dalis BAB „Ūkio bankas“ kreditorinio reikalavimo (apie 7 000 000 EUR) gali būti nepagrįstas, patvirtina Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139-464/2015, kuria BAB „Ūkio bankas“ finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimas yra grąžintas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. BAB „Ūkio bankas“ nevykdo ĮBĮ įtvirtintų pareigų, nes nepateikia bankroto byla nagrinėjančiam teismui ir BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriui jo reikalavimo teisę patvirtinančių dokumentų. Tokią informaciją ir dokumentus BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorius siekia išreikalauti jau beveik metus t.y. nuo 2015 m. vasario 3 d. BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorius BAB „Ūkio bankas“ pateikė keturis raginimus pateikti informaciją ir dokumentus, tačiau tokios informacijos BAB „Ūkio bankas“ iki šiol nepateikė. Taigi, pats BAB „Ūkio bankas“ vilkina BUAB „Vakuolė“ bankroto procesą.

252) BUAB „Vakuolė“ administratoriaus atlyginimas (1 448,10 EUR per mėnesį) yra nustatytas BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo nutarimu. Administratorius išmoka atlyginimą griežtai vadovaudamasis minėtu kreditorių susirinkimo nutarimu. Kiti kreditoriai, išskyrus BAB „Ūkio bankas“, neturi pretenzijų administratoriui dėl išmokamų sumų dydžio ir tvarkos. Jokių pretenzijų dėl to nereiškė ir BAB „Ūkio bankas“, kol BUAB „Vakuolė“ administratorius nepaprašė dokumentų, pagrindžiančių jo kreditorinį reikalavimą į BUAB „Vakuolė“. Neatlygintinų paslaugų teikimas prieštarauja ne tik bendrosioms civilinės teisės nuostatoms, bet ir bankroto procesą reglamentuojančioms normoms ir bankroto procesui keliamiems tikslams, kurių įvykdymui bankroto administravimo paslaugos yra būtinos, o tokių paslaugų neatlygintinas teikimas nėra numatytas bankroto procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose ar suformuotas teismų praktikos.

263) Administratoriaus nuomone, pirmiausia byloje turėtų būti išspręstas šiuo metu esančio didžiausio kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimas, ir tik tada galėtų būti šaukiamas kreditorių susirinkimas. Sutikus su AB „Ūkio bankas“ pozicija ir sušaukus kreditorių susirinkimą, reikėtų teismo prašyti sustabdyti BAB „Ūkio bankas“ balsavimo teisę, nes susirinkime BAB „Ūkio bankas“ balsuotų ir galimai nepagrįsto kreditorinio reikalavimo dalimi. Tikėtina, kad nepagrįsto kreditorinio reikalavimo balsais kreditorių susirinkime priimti sprendimai ateityje galėtų būti pripažinti negaliojančiais ir juos reikėtų iš naujo svarstyti. Tai, kad šiuo metu negalima šaukti kreditorių susirinkimo, patvirtina ir tai, jog įsiteisėjusia 2015 m. rugsėjo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2043-555/2015 teismas pripažino neteisėtu BAB „Ūkio bankas“ rengtą BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimą.

274) Kreditorių susirinkimui bankroto administratorius privalo teikti tik pirmą veiklos ataskaitą. Kitas ataskaitas bankroto administratorius teikia tik kreditorių susirinkimui pareikalavus. Jokio galiojančio kreditorių susirinkimo reikalavimo pateikti veiklos ataskaitą nebuvo. Nepaisant to, bankroto administratorius yra pateikęs teismui bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą.

285) Pavedimo sutartis su BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriumi nėra pasirašyta ne dėl BUAB „Vakuolė“ administratoriaus UAB „Top Consult“ veikimo ar neveikimo, o dėl vykstančio teisminio ginčo dėl BAB „Ūkio bankas“ reikalavimo pagrįstumo bei buvusio kreditorių susirinkimo pirmininko įgaliojimų netekimo. Pavedimo sutarties nepasirašymas, kaip ginčijamoje nutartyje nurodė ir pirmosios instancijos teismas, negali pateisinti teisės aktuose nustatytų pareigų nevykdymo ir neatlygintino bankroto administratoriaus paslaugų teikimo iki pavedimo sutarties pasirašymo.

296) Pirmosios instancijos teismas ginčijamoje nutartyje nėra pasisakęs, kad BAB „Ūkio bankas“ kreditorinio reikalavimo ginčijimas suteikė teisę ar pateisino kokio nors pobūdžio informacijos neteikimą BAB „Ūkio bankas“ ar bet kuriam kitam BUAB „Vakuolė“ kreditoriui. Nors ir vyksta ginčas dėl administratoriaus atstatydinimo, administratorius ir toliau teikia informaciją BAB „Ūkio bankas“ apie bankroto procedūros eigą.

307) BAB „Ūkio bankas“ argumentai dėl BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo nutarimų perduoti BUAB „Vakuolė“ turtą BAB „Ūkio bankas“ nevykdymo neteisėtumo yra nepagrįsti. Galutinį sprendimą dėl BUAB „Vakuolė“ turto BAB „Ūkio bankas“ perdavimo ar neperdavimo priims teismas ir turtas nebus perduotas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šiuo klausimu. BAB „Ūkio bankas“ akcentuotas teiginys, kad teismas pripažino, jog degalinėse esantys kilnojamieji daiktai yra šių degalinių priklausiniais, BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriui žinomas ir nėra kvestionuojamas. Tačiau kilnojamųjų daiktų pripažinimas priklausiniais teismo nutartimi nėra pagrindas perduoti turtą, kurio priklausiniais pripažinti kilnojamieji daiktai.

31Kreditorius Tintrade Limited atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

321) BAB „Ūkio bankas“ atskirajame skunde tik deklaratyviai nurodo, neva bankroto administratorius nevykdo imperatyvių ĮBĮ įtvirtintų pareigų, tačiau savo teiginiams pagrįsti nepateikia jokių įrodymų, dokumentų, nenurodo konkrečių faktų. BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorius negali būti atstatydintas iš pareigų nesant nustatyto ir įrodyto nei vieno fakto, susijusio su bankroto administravimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu. Būtent BAB „Ūkio bankas“ nevykdo ĮBĮ įtvirtintų pareigų, nepateikdamas savo reikalavimo teisę tariamai patvirtinančių dokumentų ne tik BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriui, bet ir bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, ką patvirtina Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139-464/2015.

332) Tikslas maksimaliai patenkinti BAB „Ūkio bankas“ kreditorių reikalavimus negali turėti absoliučiai jokios įtakos BUAB „Vakuolė“ administratoriaus pastangoms ginti išimtinai BUAB „Vakuolė“ kreditorių interesus. Vadovaujantis BAB „Ūkio bankas“ pozicija, BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorių labiausiai turėtų dominti BAB „Ūkio bankas“ kreditorių, o ne BUAB „Vakuolė“ kreditorių, interesai.

343) Jeigu įstatymų nustatyta tvarka bus konstatuota, kad BAB „Ūkio bankas“ kreditorinis reikalavimas BUAB „Vakuolė“ bankroto byloje yra mažesnis, nei buvo patvirtinta anksčiau, ar jo apskritai neliks, šį rezultatą nulėmę BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus veiksmai negali būti laikomi neteisėtais, o pats administratorius negali dėl to būti atstatydinamas.

35Kreditorius Petrotrans Trading Limited atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

361) Kreditorius BAB „Ūkio bankas“ siekia atstatydinti bankroto administratorių būtent po bankroto administratoriaus veiksmų, ginčijant dokumentais nepagrįstą milijoninį šio kreditoriaus reikalavimą. Atstatydintieji bankroto administratoriai netikrino nei šio kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, nei neteisėtai sudarytų sandorių.

372) BAB „Ūkio bankas“ reikalavimas atstatydinti administratorių negali būti svarstomas, kol nepaaiškės šio kreditoriaus reikalavimo dydis.

38IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas, todėl ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumas tikrinamas pagal atskirojo skundo argumentus.

40Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalį, teisė kreiptis į teismą motyvuotu prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo suteikiama kreditoriui, kurio teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Nagrinėjamoje byloje į teismą dėl BUAB „Vakuolė“ administratoriaus atstatydinimo kreipėsi kreditorius BAB „Ūkio bankas“. Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi patvirtintas BAB „Ūkio bankas“ finansinis reikalavimas sudaro 7 533 898,41 EUR (26 013 044,44 Lt). Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartimi atmestas BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriaus prašymas išbraukti BAB „Ūkio bankas“ iš įmonės kreditorių sąrašo. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 8 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartis panaikinta ir klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Pirmosios instancijos teismas šio klausimo dar nėra išsprendęs. Atsižvelgiant į tai, kad kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ finansinis reikalavimas yra patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi ir šiuo metu nėra išbrauktas ar patikslintas, konstatuotina, kad BAB „Ūkio bankas“ atitinka ĮBĮ nurodytas sąlygas kreditoriui, kuriam suteikta bankroto administratoriaus atstatydinimo iniciatyvos teisė.

41Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto administratoriaus vaidmuo bankroto procese yra ypač svarbus, nes iš esmės būtent nuo šio asmens kvalifikacijos bei tinkamo pareigų vykdymo priklauso bankroto proceso skaidrumas, koncentruotumas ir ekonomiškumas, taip pat bankrutuojančios įmonės visų kreditorių teisėtų lūkesčių ir turtinių interesų vienodas užtikrinimas, nepažeidžiant pačios bankrutuojančios įmonės interesų. Dėl šios priežasties įstatymo leidėjas, įtvirtindamas teismui prerogatyvą spręsti bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą, numatė galimybę kreditoriaus prašymo atstatydinti bankroto administratorių netenkinti, jei šį prašymą patenkinus būtų pažeisti tokio prašymo neteikusių kreditorių ar viešasis interesas (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 2 punktas). Administratorius gali būti atstatydintas tik esant pakankamam pagrindui, t. y. administratoriaus atstatydinimą dėl netinkamo pareigų atlikimo turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teises ir teisėtus interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2076/2012). Teismas gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų ir neturi teisės tai daryti dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų, arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1100/2013; 2013 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1809/2013). Bankroto administratoriaus atstatydinimas vien dėl to, jog to pageidauja didžiausias ar didžiausi kreditoriai, netoleruotinas, nes tokiu būdu būtų sutrikdyta bankroto procedūrų eiga, didėtų administravimo kaštai bei užsitęstų bankroto bylos nagrinėjimas, kas neabejotinai pažeistų tiek kreditorių, tiek viešąjį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1990/2014).

42Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad bankroto administratorius nepadarė jokių esminių bankroto procedūrų pažeidimų, nurodydamas tokius administratoriaus neva padarytus pažeidimus: 1) kreditorių susirinkimo nesušaukimas; 2) veiklos ataskaitos nepateikimas tvirtinti kreditorių susirinkimui; 3) atlyginimo išsimokėjimas nesudarius pavedimo sutarties; 4) pareigos teikti informaciją apie bankroto bylos eigą netinkamas vykdymas; 5) kreditorių susirinkimo nutarimų nevykdymas.

43Kaip minėta, pagrindu atstatydinti bankroto administratorių gali būti ne bet koks pažeidimas, o tik esminis bankroto procedūrų pažeidimas, trukdantis bankroto proceso eigą ir apribojantis bendrovės kreditorių ar pačios bendrovės teises ir interesus. Apelianto teigimu, kreditorių susirinkimo nesušaukimas suteikia galimybę administratoriui veikti be jokios kreditorių kontrolės, tuo tarpu bankroto administratorius nurodo kreditorių susirinkimo nešaukiantis dėl to, kad šiuo metu teisme ginčijamas pagrindinio bendrovės kreditoriaus (apelianto) kreditorinis reikalavimas, o tai gali lemti ginčus dėl tokiame susirinkime priimtų sprendimų teisėtumo. Pažymėtina, kad ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta ne tik bankroto administratoriaus, tačiau ir teismo teisė šaukti kreditorių susirinkimus, o reikalauti, kad būtų sušauktas kreditorių susirinkimas turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos (ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalis). Tokios pat nuostatos buvo įtvirtintos ir 2010 m. kovo 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintoje kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkoje. Taigi, manydamas, kad BUAB „Vakuolė“ administratorius nepagrįstai nešaukia kreditorių susirinkimų, apeliantas gali šiuo klausimu kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą ir tokiu būdu ginti savo teises. Dėl šios priežasties šis apelianto nurodytas pažeidimas negali būti laikomas esminiu pažeidimu, sudarančiu pagrindą bankroto administratoriaus atstatydinimui.

44Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktą, bankroto administratorius teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir, kreditorių susirinkimui pareikalavus, kitas savo veiklos ataskaitas. Byloje įrodymų, kad kreditorių susirinkimas būtų administratoriaus reikalavęs pateikti jo veiklos ataskaitas, nėra pateikta, todėl nėra pagrindo teigti, kad administratorius nevykdė šios ĮBĮ numatytos pareigos. Be to, administratoriaus veiklos ataskaita buvo pateikta bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui. Administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų, kuri gali būti kreditorių netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2012). Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas). Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs administratoriaus pateiktą ataskaitą, netinkamo administratoriaus pareigų vykdymo nenustatė. Iš teismui pateiktos administratoriaus ataskaitos matyti, kad bankroto administratorius ĮBĮ nustatytas bankroto administratoriaus pareigas vykdė: kreipėsi į Garantinį fondą dėl išmokų BUAB „Vakuolė“ darbuotojams gavimo, siekdamas apginti visų BUAB „Vakuolė“ kreditorių teises ir interesus, kreipėsi į teismą dėl didelės vertės sandorių ginčijimo (Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys patvirtina, kad šiuo metu teisme yra ginčijamas BAB „Ūkio banko“ daugiau nei 7 000 000 EUR dydžio kreditorinis reikalavimas (civilinės bylos Nr. B2-1166-436/2016), taip pat teisme nagrinėjamas BUAB „Vakuolė“ administratoriaus ieškinys UAB „Energolinija“ ir UAB „SB Lizingas“ dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir 527 088,19 EUR žalos atlyginimo (civilinės bylos Nr. e2-1201-555/2016), tikrino įmonės sudarytus sandorius, teikė teismui skundą dėl netinkamo subjekto – kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“, sušaukto kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, atliko įmonės nuosavybe priklausančio turto administravimą. Apelianto teigimu, pateikta ataskaita yra neišsami, tačiau, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, ataskaitos neišsamumas savaime nesudaro pagrindo pripažinti, jog administratorius netinkamai vykdė savo veiklą, o tik sudaro prielaidas kreditoriams reikalauti iš administratoriaus papildomos informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą. Apelianto teiginiai, kad to nėra įmanoma padaryti, nes bankroto administratorius vengia sušaukti kreditorių susirinkimą, atmestini dėl jau nurodytos kreditorių teisės kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo.

45Apeliantas, teigdamas, kad bankroto administratorius nepagrįstai išsimoka sau atlyginimą, visiškai nepagrįstai sieja administratoriaus teisę gauti atlyginimą su pavedimo sutarties sudarymu. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį bankroto administratorių skiria teismas. Teismo nutartis – tai procesinis administratoriaus įgaliojimo pagrindas, sukuriantis leidimą administruoti konkrečią nemokią įmonę. Ši nutartis sudaro prielaidas atsirasti materialiesiems teisiniams bankroto administratoriaus santykiams, kuriuos reglamentuoja ne tik ĮBĮ, bet ir Civilinis kodeksas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tarp įmonės administratoriaus ir įmonės susiklosto sutartiniai pavedimo administruoti nemokios įmonės turtą teisiniai santykiai. Šių santykių pagrindas yra pavedimo sutartis, kuri sudaroma kiek vėliau nei paskiriamas administratorius, tačiau šios sutarties teisiniai padariniai taikomi ex tunc, t. y. nuo pat teismo nutarties skirti teismo administratorių įsiteisėjimo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012). Nors pavedimo sutartis su bankroto administratoriumi nėra sudaryta, tarp bankroto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės yra susiklostę faktiniai pavedimo teisiniai santykiai nuo bankroto administratoriaus paskyrimo dienos. Šie santykiai pagal ĮBĮ nuostatas yra atlygintiniai. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 straipsnio 9 punktas). BUAB „Vakuolė“ 2010 m. kovo 25 d. kreditorių susirinkimas yra nustatęs administratoriaus atlyginimą. Byloje nenustatyta, kad atlyginimas administratoriui būtų mokamas nesilaikant nurodyto nutarimo. Iš apelianto argumentų galima spręsti, kad jis be kita ko remiasi ĮBĮ numatyta kreditorių susirinkimo teise keisti administratoriaus atlyginimo dydį, tačiau pažymėtina, kad administratoriui mokėtino atlygio pakeitimas, net ir pasinaudojant ĮBĮ numatyta teise, privalo būti pagrįstas ir motyvuotas. Apeliantas nepateikia jokių argumentų, patvirtinančių, kad bankroto administratoriui nustatytas atlyginimas pagrįstai turėtų būti peržiūrimas. Pažymėtina ir tai, kad pavedimo sutarties su bankroto administratoriumi nesudarymas niekaip neįtakoja bankroto administratoriaus teisės ir pareigos atlikti įstatymo jo kompetencijai priskirtus veiksmus, t.y. šiuo aspektu nepažeidžia nei bankroto administratoriaus, nei bankrutuojančios įmonės ir/ar kitų jos kreditorių interesų. Nors pavedimo sutarties su bankroto administratoriumi sudarymo klausimas kreditorių susirinkimo turi būti sprendžiamas, tačiau remiantis į bylą pateiktais įrodymais negalima konstatuoti, kad kreditorių susirinkimas pavedimo sutarties su administratoriumi iki šiol nėra sudaręs būtent dėl administratoriaus vengimo tokią sutartį sudaryti. Iš bylos duomenų matyti, kad pavedimo sutartis su bankroto administratoriumi nėra pasirašyta dėl vykstančio teisminio ginčo dėl BAB „Ūkio bankas“ reikalavimo pagrįstumo bei buvusio kreditorių susirinkimo pirmininko įgaliojimų netekimo.

46Apeliantas atskirąjį skundą taip pat grindžia administratoriaus pareigos teikti informaciją apie bankroto bylos eigą nevykdymu. Tačiau, kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, bylos duomenimis administratorius reaguoja į apelianto prašymus dėl informacijos pateikimo, teikia jam informaciją apie bankroto bylos eigą, o dėl nepateiktos informacijos pateikia atsakymus. Aplinkybės, kad administratorius teikia atsakymus į kreditoriaus prašymus dėl informacijos pateikimo neginčija ir pats apeliantas. BUAB „Vakuolė“ 2015 m. kovo 25 d. kreditorių susirinkimo 6 – uoju darbotvarkės klausimu buvo nustatyta informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarka, kurioje įtvirtinta, jog teiktiną informaciją apie bankroto bylos eigą sudaro: administratoriaus veiklos ataskaitos, patvirtintos kreditorių susirinkimuose, bei jos priedai, kreditorių susirinkimo protokolai bei teismo nutartys, priimtos bankroto byloje. Duomenų, kad administratorius kreditoriaus prašymu jam nepateikė tokios informacijos, byloje nėra. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytą, spręstina, kad vien apelianto nurodoma aplinkybė, jog administratorius nėra pateikęs kreditoriui tam tikros jo prašytos informacijos, nepatenkančios į kreditorių susirinkimu nustatytos teiktinos informacijos turinį, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad administratoriaus funkcijos vykdomos netinkamai, ar egzistuoja esminiai bankroto procedūrų pažeidimai.

47Atskirajame skunde be kita ko nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl aplinkybės, kad administratorius nevykdo kreditorių susirinkimo nutarimų konkrečiai – 2013 m. lapkričio 19 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo nutarimo dėl įkeisto turto perdavimo BAB „Ūkio bankas“. Šis apelianto teiginys neatitinka tikrovės. Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi nurodė, kad nesant įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo ginče dėl BAB „Ūkio bankas“ kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, bankroto administratoriaus atsisakymas atlikti šiuos veiksmus savaime negali būti vertinamas kaip netinkamas jo pareigų atlikimas administruojant BUAB „Vakuolė“. Apeliacinės instancijos teismas su šia pirmosios instancijos teismo išvada sutinka. Apelianto nurodomais teismų procesiniais sprendimais spręsta dėl kreditorių susirinkimo sprendimo įkaito turėtojui BAB Ūkio bankui kartu su įkeistu nekilnojamuoju turtu perduoti degalinėse esantį kilnojamąjį turtą, kaip vientisą turtinį kompleksą, t.y. spręsta dėl kilnojamųjų daiktų pripažinimo nekilnojamojo turto priklausiniais. Tačiau, kaip pagrįstai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo bankroto administratorius, šiuo metu teisme nėra baigtas ginčas dėl BAB „Ūkio bankas“ kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, t.y. nėra galutinai nustatyta, kokia apimtimi turi būti tenkinami šio kreditoriaus reikalavimai. Šis ginčas pradėtas jau po 2013 m. lapkričio 19 d. BUAB „Vakuolė“ kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo, pasikeitus bankroto administratoriui. Taigi, bankroto administratoriaus delsimas perduoti turtą iki teismo procesinio sprendimo šiuo klausimu priėmimo gali būti pateisinamas siekiu apsaugoti visų bendrovės kreditorių interesus, išvengiant vėlesnių teisminių ginčų ir administravimo išlaidų padidėjimo.

48Kiti atskirojo skundo argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo sprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

49Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apelianto nurodyti bankroto administratoriaus veiksmai (neveikimas), kuriais grindžiamas prašymas jį atstatydinti, nėra pakankami bankroto administratoriaus atstatydinimui, byloje nepateikti objektyvūs duomenys, pagrindžiantys reikšmingus bankroto procedūrų pažeidimus, remiantis bylos duomenimis, bankroto administratorius jam ĮBĮ numatytas pareigas vykdė, todėl pagrindo keisti ar naikinti ginčijamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo atsisakyta atstatydinti bankroto administratorių, nėra.

50Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

51Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kreditorius BAB „Ūkio bankas“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Pareiškime dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo kreditorius nurodė,... 5. BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorius UAB „Top Consult“... 6. Kreditorius Tintrade Limited pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo... 7. Kreditorius Petrotrans Trading LTD pareiškimą dėl administratoriaus... 8. Kreditorius VĮ „Turto bankas“ pareiškimą dėl administratoriaus... 9. Kreditorius VSDFV Kauno skyrius pareiškimą dėl administratoriaus... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. nutartimi kreditoriaus BUAB... 12. Teismas nurodė, kad iš paties kreditoriaus pateiktų paaiškinimų matyti,... 13. Teismas, įvertinęs pareiškėjo pareiškimo turinį, nenustatė... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Atskiruoju skundu kreditorius BAB „Ūkio bankas“ prašo panaikinti Kauno... 16. 1) Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, neįvertino,... 17. 2) Pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl aplinkybės, kad... 18. 3)... 19. UAB „Vakuolė“ administratorius tik po teismo įpareigojimo šioje byloje... 20. 4) Teismas visiškai nevertino bankroto administratoriaus atsakymų dėl... 21. 5) Įkeisto turto perdavimo procesas tęsiasi jau dvejus metus. Perdavus BAB... 22. 6) Vien ta aplinkybė, kad per visą BUAB „Vakuolė“ bankroto proceso eigą... 23. BUAB „Vakuolė“ bankroto administratorius UAB „Top Consult“ atsiliepimu... 24. 1) BAB „Ūkio bankas“ siekis atstatydinti BUAB „Vakuolė“... 25. 2) BUAB „Vakuolė“ administratoriaus atlyginimas (1 448,10 EUR per... 26. 3) Administratoriaus nuomone, pirmiausia byloje turėtų būti išspręstas... 27. 4) Kreditorių susirinkimui bankroto administratorius privalo teikti tik pirmą... 28. 5) Pavedimo sutartis su BUAB „Vakuolė“ bankroto administratoriumi nėra... 29. 6) Pirmosios instancijos teismas ginčijamoje nutartyje nėra pasisakęs, kad... 30. 7) BAB „Ūkio bankas“ argumentai dėl BUAB „Vakuolė“ kreditorių... 31. Kreditorius Tintrade Limited atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 32. 1) BAB „Ūkio bankas“ atskirajame skunde tik deklaratyviai nurodo, neva... 33. 2) Tikslas maksimaliai patenkinti BAB „Ūkio bankas“ kreditorių... 34. 3) Jeigu įstatymų nustatyta tvarka bus konstatuota, kad BAB „Ūkio... 35. Kreditorius Petrotrans Trading Limited atsiliepimu į atskirąjį skundą... 36. 1) Kreditorius BAB „Ūkio bankas“ siekia atstatydinti bankroto... 37. 2) BAB „Ūkio bankas“ reikalavimas atstatydinti administratorių negali... 38. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 39. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje... 40. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalį, teisė kreiptis į teismą motyvuotu... 41. Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto administratoriaus vaidmuo bankroto... 42. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad bankroto... 43. Kaip minėta, pagrindu atstatydinti bankroto administratorių gali būti ne bet... 44. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktą, bankroto administratorius teikia... 45. Apeliantas, teigdamas, kad bankroto administratorius nepagrįstai išsimoka sau... 46. Apeliantas atskirąjį skundą taip pat grindžia administratoriaus pareigos... 47. Atskirajame skunde be kita ko nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas... 48. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo... 49. Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 50. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 51. Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą....