Byla e2-341-236/2017
Dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „TOMADAS“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AUTOMERA“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2016 m. lapkričio 30 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AUTOMERA“ ieškinį atsakovui Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „TOMADAS“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „AUTOMERA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešajame pirkime „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“ priimtą sprendimą Nr. 1 dalyje, kuria UAB „TOMADAS“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus ir pripažintas laimėtoju; panaikinti atsakovo sprendimą Nr. 1 dalyje, kurioje atmestas UAB „AUTOMERA“ pasiūlymas; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o jeigu ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Nurodė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė prarastų galimybę ateityje sudaryti su atsakovu viešojo pirkimo sutartį, o restitucija pagal jos pateiktą ieškinį taptų nebeįmanoma. Šiuo atveju neegzistuoja viešasis interesas kuo skubiau užbaigti viešojo pirkimo procedūras ir sudaryti sutartį su pirkimą laimėjusiu tiekėju, nes projektas nėra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, o paslaugos perkančiajai organizacijai yra teikiamos pagal anksčiau sudarytą ir vykdomą sutartį. Dėl šių priežasčių būtina ginti ieškovės interesą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. lapkričio 30 d. nutartimi, tos pačios datos kita nutartimi ištaisęs padarytą rašymo apsirikimą, ieškovės prašymą atmetė.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog vadovaudamasi VPĮ 95 straipsnio 2 dalimi, perkančioji organizacija turi sustabdyti pirkimo procedūras, kol ginčas nagrinėjamas teisme. Tuo tikslu tiekėjas, pateikęs ieškinį teisme, pats privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pateikti perkančiai organizacijai ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais (VPĮ 95 str. 1 d.). Teismas konstatavo, jog šiuo atveju ieškovė nepateikė duomenų, kad yra grėsmė, jog atsakovė, gavusi informaciją, jog ginčas bus nagrinėjamas teisme, nesustabdys pirkimo procedūrų iki ginčo išsprendimo, sudarys sutartį. Be to, ieškovė ieškinyje nurodė, kad šiuo metu dar galioja ir vykdoma 2016 m. rugsėjo 1 d. sudaryta sutartis, galiojanti iki bus sudaryta ginčijamo pirkimo sutartis. Jeigu ieškovės įvardinta grėsmė taptų akivaizdi, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių galima pateikti ir vėliau, bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje. Teismas pažymėjo, jog kol nėra gauti visi dokumentai, kuriuos ieškovė prašo išreikalauti, teismas negali daryti išvados, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „AUTOMERA“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2016 m. lapkričio 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir sustabdyti sudarytos sutarties vykdymą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas neteisingai interpretavo VPĮ 95 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisės normą ir to pasėkoje neteisingai sprendė, jog perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties su pirkimo laimėtoju tol, kol teisme nagrinėjamas šalių ginčas. Šią aplinkybę patvirtina ir faktas, jog jau po skundžiamos nutarties priėmimo, 2016 m. gruodžio 2 d., perkančioji organizacija informavo ieškovę apie sudarytą viešojo pirkimo sutartį su UAB „TOMADAS“.
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovė turi įrodyti aplinkybę, kad perkančioji organizacija sieks sudaryti pirkimo sutartį. Remiantis įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi įrodyti aplinkybę, jog jų nepritaikius būsimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu. Šią aplinkybę ieškovė pateikdama prašymą įrodė, todėl teismas nepagrįstai šį prašymą atmetė.
  3. Įstatyme nustatyti sutrumpinti viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminai užtikrina, jog perkančiosios organizacijos interesai šiuo atveju nebūtų pažeisti.
 2. Atsakovas Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jo netenkinti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Su ieškove sudarytoje paslaugų teikimo sutartyje nustatyta, jog ji galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol įsigalios sutartis su supaprastinto atviro konkurso „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugos“ pirmos pirkimo dalies laimėtoju. Tai reiškia, jog bet kokiu atveju anksčiau sudaryta sutartis būtų galiojusi ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d.
  2. Teismui byloje netaikius laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji organizacija sudarė viešojo pirkimo sutartį su UAB „TOMADAS“. Jei apeliacinės instancijos teismas nuspręstų skundžiamą nutartį panaikinti ir laikinąsias apsaugos priemones taikyti, atsakovas turėtų skubiai vykdyti naujo pirkimo procedūras ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį, galiosiančią nuo laikinųjų apsaugos priemonių nustatymo iki nustatyto termino, bet ne ilgiau kaip iki laikinųjų apsaugos priemonių atšaukimo. Tokiu atveju dalis funkcijų būtų vykdoma pagal tris skirtingas sutartis ir sukeltų atsakovui neigiamas darbo organizavimo pasekmes bei nepasitenkinimą visuomenėje.
 3. Trečiasis asmuo UAB „TOMADAS“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškovė įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra pripažinta nesąžiningai konkuravusi ir pašalinta iš šių viešųjų pirkimų, o šia byla siekia tik kuo ilgiau pratęsti iki šiol su atsakovu vykdytos sutarties galiojimą.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje ieškovė siekia išspręsti šalių ginčą iš esmės. O jos nurodyti argumentai dėl trečiojo asmens techninių pajėgumų trūkumo pirkime šioje proceso stadijoje nenagrinėtini.
  3. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas, kadangi viešojo pirkimo sutartis su UAB „TOMADAS“ šiuo metu jau yra sudaryta ir vykdoma. Sustabdžius sutarties vykdymą atsakovo veikla šioje srityje būtų paralyžiuota, atsakovas neturėtų kam pavesti atlikti perkamų paslaugų, nes sutartis su ieškove jau yra nutraukta.
  4. Egzistuoja pagrindas skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kadangi jos pateiktas atskirasis skundas yra aiškia nepagrįstas.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

5Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

 1. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 2. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „AUTOMERA“ kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus: 2016 m. gruodžio 2 d. perkančiosios organizacijos pranešimą ir atsakovo su trečiuoju asmeniu sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą pagrindžiančius įrodymus (nuotraukas bei internetinėse svetainėse skelbtų straipsnių kopijas). Atsakovas Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė teismui naujus įrodymus: atsakovo su ieškove 2016 m. rugsėjo 1 d. sudarytą paslaugų teikimo sutartį Nr. 50-ST2-108, 2016 m. rugpjūčio 22 d. patvirtintas mažos vertės viešojo pirkimo apklausos sąlygas su priedais, 2016 m. gruodžio 2 d. perkančiosios organizacijos pranešimą ir informaciją apie UAB „Tomadas“ ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų galiojančias sutartis. Trečiais asmuo UAB „TOMADAS“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė teismui naujus įrodymus: 2016 m. balandžio 20 d. ir 2016 m. lapkričio 11 d. atsakovo pranešimus CVP IS sistemoje, 2016 m. liepos 29 d. Panevėžio apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-472-425/2016 ir 2016 m. spalio 18 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1117-180/2016.
 3. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog dalis šių įrodymų yra pateikta į bylą pirmosios instancijos teisme, dalis įrodymų yra viešai teismui prienami (teismų sprendimai), o kita dalis nėra susijusi su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones (ieškovės įrodymai apie trečiojo asmens vykdomos pirkimo sutarties ypatumus). Atsižvelgęs į tai, teismas visus byloje dalyvaujančiu asmenų kartu su atskiruoju skundu ir atsiliepimais į jį pateiktus įrodymus atsisako priimti ir grąžina juos pateikusiems asmenims.

6Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės UAB „AUTOMERA“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).
 2. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones remdamasis VPĮ 95 straipsnio 2 dalimi bei aplinkybe, jog byloje nesant visų rašytinių įrodymų teismas negali ieškinio laikyti preliminariai pagrįstu. Apeliacinis teismas su tokiais pirmosios instancijos teismo argumentais negali sutikti.
 3. VPĮ 95 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, jog perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar šio įstatymo 941 straipsnio 2 dalyje, 951 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 951 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie: motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo; teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.
 4. Iš minėtos teisės normos akivaizdu, jog įstatymas įpareigoja perkančiąją organizaciją susilaikyti nuo pirkimo sutarties sudarymo be kita ko iki tol, kol gaunamas teismo pranešimas apie priimtą ieškinį ir sprendimas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, kas ir susiklostė šiuo konkrečiu atveju. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog perkančioji organizacija bet kokiu atveju negali sudaryti pirkimo sutarties per visą bylos nagrinėjimo teisme laiką yra nepagrįsta bei nemotyvuota, o vienintelis būdas priėmus ieškinį užkirsti kelią sudaryti pirkimo sutartį yra būtent laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Tą patvirtina ir bylos duomenimis nustatyta aplinkybė, jog perkančioji organizacija gavusi skundžiamą teismo nutartį, bet teismui dar neišnagrinėjus bylos iš esmės, sudarė viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, kuris buvo pripažintas pirkimo laimėtoju.
 5. Taip pat nepagrįstu laikytinas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog byloje nesant visų įrodymų (ieškovė ieškinyje pateikė prašymą išreikalauti iš atsakovo trečiojo asmens UAB „TOMADAS“ kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus) negalima ieškinio laikyti preliminariai pagrįstu.
 6. Preliminaraus ieškinio pagrįstumo vertinimas ieškinio padavimo momentu nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nereiškia, jog byloje jau tuo metu turi egzistuoti visi jai išnagrinėti reikalingi rašytiniai įrodymai ar šalių paaiškinimai. Viešųjų pirkimų santykių ypatumai lemia, kad ieškinį teismui norintis paduoti asmuo ne visuomet turi galimybę disponuoti visais jo pagrindimui reikalingais įrodymais, tačiau vien ši aplinkybė negali lemti teismo sprendimo laikyti ieškinį preliminariai nepagrįstu. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje ieškovė neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti – ieškinio pagrįstumo, kadangi reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Taigi, pirmosios instancijos teismas šioje proceso stadijoje neturėjo teisės spręsti dėl ieškinio preliminaraus nepagrįstumo vien remdamasis minėtu argumentu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, prie jo buvo pridėti eilė rašytinių įrodymų, pagrindžiančių ieškinyje pateiktus argumentus, todėl nagrinėjamu atveju ieškovei pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, pirmosios instancijos teismui neturėjo kilti abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje.
 7. Kaip paminėta aukščiau, apeliacinės instancijos teismas šį ieškinį laiko preliminariai pagrįstu. Visgi, vien aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį ją grindė netinkamais bei nepagrįstais motyvais, nebūtinai reiškia, jog pats procesinis teismo sprendimas automatiškai pripažįstamas nepagrįstu bei turi būti panaikintas. Šiai aplinkybei išsiaiškinti apeliacinės instancijos teismas toliau pasisako dėl kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, egzistavimo.
 8. Vadovaujantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, perkančiosios organizacijos priimto sprendimo įgyvendinimo sustabdymą ar su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.
 9. Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas vykdė viešąjį pirkimą „Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų pirkimas“. Ieškiniu ieškovė siekė panaikinti atsakovo sprendimus, kuriais trečiojo asmens UAB „TOMADAS“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygas bei atmestas ieškovės UAB „AUTOMERA“ pasiūlymas. Prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė nurodė, jog jų netaikius kiltų grėsmė sprendimo, kuriuo būtų tenkinamas ieškinys, realiam įvykdymui.
 10. Teismų praktikoje pripažįstama, jog viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 11. Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuomonės, jog sprendimas atsisakyti taikyti apsaugos priemones arba jas panaikinti viešojo intereso tikslu turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu, t. y. teismas gali nuspręsti netaikyti šių priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).
 12. Nagrinėjamu atveju pripažintina, jog atsakovo vykdomas priverstinis transporto priemonių nuvežimas, pervežimas ir saugojimas yra vieną iš daugelio labai svarbių policijos vykdomų viešosios tvarkos palaikymo veiklų ir be abejonės yra susijusi su viešuoju interesu. Aplinkybė, jog anksčiau galiojusi šių paslaugų teikimo sutartis sudaryta su ieškove būtų pasibaigusi ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d., taip pat rodo perkančiosios organizacijos suinteresuotumą, kuo greičiau sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Ir nors šiuo atveju pakankamai svarbia laikytina apeliacinės instancijos teismo nustatyta aplinkybė, jog atskirojo skundo nagrinėjimo metu byla pirmosios instancijos teisme jau yra išnagrinėta ir priimtas sprendimas iš dalies patenkinti ieškovės ieškinį, teismas laiko jog ši aplinkybė viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose negali būti suabsoliutinta (sprendimas dar nėra įsiteisėjęs). Kaip savo procesiniuose dokumentuose nurodė byloje dalyvaujantys asmenys, perkančioji organizacija jau yra sudariusi viešojo pirkimo sutartį su UAB „TOMADAS“. Šios sutarties pagrindu atsakovei teikiamos transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugos. Tuo tarpu anksčiau sudaryta sutartis su UAB „AUTOMERA“ yra nutraukta. Teismų praktikoje nurodoma, jog visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-07-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1426-180/2016). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, susiklosčiusioje situacijoje svarbiausia yra užtikrinti būtent atsakovės vykdomos veiklos tęstinumą bei kokybišką ir savalaikį paslaugų visuomenei teikimą, taip užtikrinant viešąjį interesą. Todėl tokiu atveju pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovo veikla šioje dalyje būtų sutrikdyta, kas neatitiktų visuomenės intereso gauti kokybiškas paslaugas. Dėl šių priežasčių apeliantės atskirasis skundas netenkinamas.

7Dėl baudos ieškovei skyrimo

 1. Trečiasis asmuo UAB „TOMADA“ savo atsiliepime į atskirąjį skundą pateikė prašymą skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 proc. šios baudos skiriant UAB „TOMADAS“.
 2. CPK 95 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius.
 3. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo prašyme nurodė, jog bauda ieškovei turėtų būti skirta už jos nepagrįstą atskirąjį skundą. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo UAB „TOMADAS“ argumentu nesutinka ir pažymi, jog vien asmens kreipimasis į teismą bei teismo sprendimas pareikštų reikalavimų netenkinti savaime nereiškia tokio asmens piktnaudžiavimo procesu. Konkrečių aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos kaip ieškovės piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, trečiasis asmuo nenurodė, o teismas nenustatė. Dėl to prašymas skirti ieškovei baudą atmetamas.

8Dėl kitų argumentų ir bylos baigties

 1. Esant nurodytoms aplinkybėms, kiti atskirajame skunde bei atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės galutiniam sprendžiamo klausimo rezultatui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
 2. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Panevėžio apygardos teismo 2016 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Trečiojo asmens UAB „TOMADAS“ prašymo skirti apeliantei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai