Byla e2-998-620/2016
Dėl skolos priteisimo atsakovei AB Rokiškio sūris“ ir atsakovės AB „Rokiškio sūris“ priešieškinį dėl 2015-03-27 pieno pirkimo pardavimo sutarties Nr. 12 ir jos priedų kainos suderinimo aktų Nr.1 ir Nr.2 pripažinimo niekiniais , atsakovas pagal priešieškinį E. K

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, dalyvaujant teismo posėdžio sekretorei Jūratei Meiluvienei, ieškovui E. K., jo atstovui advokatui Karoliui Žibui, atsakovės atstovui advokatui Jonui Stankevičiui,

2teismo posėdžio metu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. K. ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovei AB Rokiškio sūris“ ir atsakovės AB „Rokiškio sūris“ priešieškinį dėl 2015-03-27 pieno pirkimo pardavimo sutarties Nr. 12 ir jos priedų kainos suderinimo aktų Nr.1 ir Nr.2 pripažinimo niekiniais , atsakovas pagal priešieškinį E. K..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas ieškinyje nurodė ir teisme paaiškino , kad tarp atsakovės AB „Rokiškio sūris“ ir ieškovo buvo sudaryta 2015-03-27 Pieno pirkimo-pardavimo sutartis Nr.12, kuria ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovė AB „Rokiškio sūris“ nupirkti natūralų žalią pieną, sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Atsakovė netinkamai vykdė iš sutarties kylančias prievoles, dėl ko susidarė skola ieškovui.

5Sutartimi ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovė nupirkti natūralų žalią pieną, vadovaujantis 2004-04-29 Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 853/2004, Pieno supirkimo taisyklėmis , patvirtintomis LR žemės ūkio ministro 2001-05-09 įsakymu Nr.146,pagal sutarties sudarymo metu galiojusias pieno supirkimo taisyklių redakcijos (nuo 2015-01-01 iki 2015-04-29) 39 punktą už gamintojo parduotą pieną apmokama pieno pirkimo-pardavimo sutartyje suderinta tvarka.

6Sutarties pagrindu atsakovės iš ieškovo perkamas pienas buvo pasiimtas tiesiai iš ieškovo ūkio, o pagal sutarties 13.1 punktą pieno kaina sutariama abiem šalims pasirašant pieno kainos suderinimo aktą, kuriame nurodomas pieno kainos galiojimo laikotarpis. Buvo pasirašyti du kainos suderinimo aktai. Pirmuoju aktu susitarta, jog nuo 2015-04-01 iki 2015-04-30 už toną pieno pagal bazinius rodiklius bus mokama 225 EUR +PVM; antruoju kainų suderinimo aktu susitarta, jog nuo 2015-06-01 d. už toną pieno pagal bazinius rodiklius bus mokama 210 EUR + PVM.

7Sutarties 13.2. p. numatyta, jog pieno kaina gali būti keičiama tik abiejų šalių raštišku susitarimu. Sutartyje buvo įtvirtinta nuostata, jog jeigu sutarties metu bus pakeisti teisės aktai, nurodyti Sutarties 1, 3, 7, 8, 9 ir 19 p., pakeitimai privalomi šalims nuo jų įsigaliojimo dienos.

8Sutarties galiojimo metu du kartus buvo pakeista Taisyklių redakcija: nuo 2015-08-01 įsigaliojusios Taisyklių redakcijos 15.5 p. buvo numatyta, jog supirkėjas privalo už supirktą pieną atsiskaityti pagal pieno pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytą tvarką; nuo 2016-01-01 įsigaliojusių Taisyklių redakcijos 15.5 p. įtvirtinta papildoma nuostata, jog gamintojams gali būti mokamos priemokos ar priedai už sutartyje numatytas sąlygas.

9Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, sutarties vykdymo metu tarp ieškovo ir atsakovo sutarties pakeitimai ar papildymai pasirašyti nebuvo. Nebuvo sudaryta jokių kitų dvišalių susitarimų dėl iš ieškovo perkamo pieno kainos nustatymo, kainos apskaičiavimo tvarkos ar priedų mokėjimo. t.y. antruoju kainų suderinimo aktu nustatyta iš ieškovo perkamo pieno kaina nebuvo pakeista (210 EUR + PVM už toną pieno pagal bazinius rodiklius). Pagal Sutarties 12 p. atsiskaitymai už kiekvieną mėnesį patiektą pieną įforminami pirkėjui ( atsakovei) išrašant PVM sąskaitą faktūrą, kuri ne vėliau kaip per 8 darbo dienas mėnesiui pasibaigus pateikiama pardavėjui (ieškovui).

10Baigiantis Sutarties galiojimo terminui ieškovas revizavo buhalterinius duomenis dėl AB „Rokiškio sūris“ sumokėtų sumų už iš jo nupirktą pieną. Patikrinus buhalterinę apskaitą paaiškėjo, jog per laikotarpį nuo 2015 m. liepos mėnesio iki 2016 m. kovo mėnesio ieškovas atsakovei pardavė 683569,40 kg pieno pagal bazinius pieno rodiklius, tačiau atsakovė už nupirktą pieną atsiskaitė ne sutartimi nustatytomis kainomis, t.y.: 1. Pagal 2015-06-30 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2015-06-30 pagal perskaičiuotą svorį nupirkta 120.470,7 kg pieno, sumokėta 29076,83 Eur (įskaitant PVM). Kaina atitinka pasirašytą kainų suderinimo aktą Nr.2; 2. Pagal 2015-07-31 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį nuo 2015-07-01 iki 2015-07-31 pagal perskaičiuotą svorį nupirkta 111169,5 kg pieno, sumokėta 27575,59 Eur (įskaitant PVM). Kaina neatitinka pasirašyto kainų suderinimo akto Nr.2, sumokėta 672,58 Eur (įskaitant PVM) mažiau; 3. Pagal 2015-08-31 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį nuo 2015-08-01 iki 2015-08-31 pagal perskaičiuotą svorį nupirkta 89822,9 kg pieno, sumokėta 21737,14 Eur (įskaitant PVM). Kaina neatitinka pasirašyto kainų suderinimo akto Nr.2, sumokėta 1086,86 Eur (įskaitant PVM) mažiau; 4. Pagal 2015-09-30 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį nuo 2015-09-01 iki 2015-09-30 pagal perskaičiuotą svorį nupirkta 91009 kg pieno, sumokėta 22024,18 Eur (įskaitant PVM). Kaina neatitinka pasirašyto kainų suderinimo akto Nr.2, sumokėta 1101,38 Eur (įskaitant PVM) mažiau; 5. Pagal 2015-10-31 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį nuo 2015-10-01 iki 2015-10-31 pagal perskaičiuotą svorį nupirkta 93839,8 kg pieno, sumokėta 22709,24 Eur (įskaitant PVM). Kaina neatitinka pasirašyto kainų suderinimo akto Nr.2, sumokėta 1135,45 Eur (įskaitant PVM) mažiau; 6. Pagal 2015-11-30 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį nuo 2015-11-01 iki 2015-11-30 pagal perskaičiuotą svorį nupirkta 89499,6 kg pieno, sumokėta 21658,92 Eur (įskaitant PVM). Kaina neatitinka pasirašyto kainų suderinimo akto Nr.2, sumokėta 1082,92 Eur (įskaitant PVM ) mažiau; 7. Pagal 2015-12-31 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį nuo 2015-12-01 iki 2015-12-31 pagal perskaičiuotą svorį nupirkta 95571,9 kg pieno, sumokėta 23128,42 Eur (įskaitant PVM). Kaina neatitinka pasirašyto kainų suderinimo akto Nr.2, sumokėta 1156,40 Eur (įskaitant PVM) mažiau; 8. Pagal 2016-01-31 d. PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-01-31 pagal perskaičiuotą svorį nupirkta 65731,7 kg pieno, sumokėta 15509,18 Eur (įskaitant PVM). Kaina neatitinka pasirašyto kainų suderinimo akto Nr.2, sumokėta 1193,07 Eur (įskaitant PVM) mažiau; 9. Pagal 2016-02-29 d. PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį nuo 2016-02-01 iki 2016-02-29 pagal perskaičiuotą svorį nupirkta 46925 kg pieno, sumokėta 10560,97 Eur (įskaitant PVM). Kaina neatitinka pasirašyto kainų suderinimo akto Nr.2, sumokėta 1362,67 Eur (įskaitant PVM) mažiau;

11Išanalizavęs sąskaitas , ieškovas nustatė, kad atskirais laikotarpiais už iš ieškovo perkamą pieną sutartinė kaina vienašališku AB „Rokiškio sūris“ sprendimu buvo mažinama, pakeista kainos apskaičiavimo tvarka, numatant išmokėti priedus. Per minėtą laikotarpį nuo 2015 m. liepos iki 2016 m. vasario už iš ieškovo nupirktą pieną AB „Rokiškio sūris“ sumokėjo 8791,15 EUR įskaitant PVM mažiau nei sutartimi nustatyta pieno pardavimo kaina (kainos suderinimo aktu Nr.2 prie sutarties).

12Nustatęs neatitikimus, ieškovas atsakovei pateikė 2015-03-21 reikalavimą, kuriuo prašė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos sumokėti už per laikotarpį nuo 2015 m. liepos iki 2016 m. vasario nupirktą pieną bendrovės faktiškai sumokėtos sumos ir sutartimi nustatytos kainos skirtumą- 7265,41 EUR plius PVM, taip pat prašė pateikti atitinkamą informaciją. Gavęs atsakymą ieškovas vėl 2016-04-12 pakartotinai pateikė reikalavimą dėl skolos sumokėjimo bei išdėstė nesutikimo su atsakovės pozicija argumentus.

13Tačiau atsakovė ir po ieškovo pretenzijų dėl netinkamo sutarties vykdymo pieno supirkimo iš ieškovo nenutraukė, tačiau už produkciją atsiskaitė ne sutartyje nustatyta tvarka:

141. Pagal 2016-03-31 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį nuo 2016-03-01 iki 2016-03-31 pagal perskaičiuotą svorį nupirkta 62664,8 kg pieno, sumokėta 14103,44 Eur (įskaitant PVM). Kaina neatitinka pasirašyto kainų suderinimo akto Nr.2, sumokėta 1819,69 Eur (įskaitant PVM) mažiau;

152. Pagal 2016-04-01 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį nuo 2016-04-01 iki 2016-04-30 pagal perskaičiuotą svorį nupirkta 77510,9 kg pieno, sumokėta 16412,97 Eur (įskaitant PVM). Kaina neatitinka pasirašyto kainų suderinimo akto Nr.2, sumokėta 3282,55 Eur (įskaitant PVM) mažiau;

163. Pagal 2016-05-31 d. PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį nuo 2016-05-01 iki 2016-05-31 pagal perskaičiuotą svorį nupirkta 97404,1 kg pieno, sumokėta 20036,07 Eur (įskaitant PVM). Kaina neatitinka pasirašyto kainų suderinimo akto Nr.2, sumokėta 4714,31 Eur (įskaitant PVM) mažiau.

17Viso sutarties pagrindu už atsakovės iš ieškovo nupirktą pieną per laikotarpį nuo 2015-07-01 iki 2016-05-31 įsiskolinimas dėl netinkamo atsiskaitymo sudaro-18607,70 Eur (įskaitant PVM).

18Atsižvelgiant į tai, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso-toliau CK, 6.189 str.), o sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str.,6.200 str.1d.), be to draudžiama vienašališkai kuriai nors šaliai atsisakyti vykdyti prievolę ir vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.), o atsakovė vengia tinkamai atsiskaityti ir įvykdyti savo piniginę prievolę, todėl ieškovo nuomone, ši suma iš jos priteistina jo naudai (CK 6.213 str.1d.).Iš atsakovės taip pat priteistinos ir 6 procentų dydžio metinės palūkanos (CK 6.37 str.2d. ir CK 6.210 str.2d. pagrindu.

19Teismo prašė priteisti iš atsakovės UAB „Rokiškio sūris“ ieškovui 18607,70 Eur skolą; 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

20Atsakovės AB „Rokiškio sūris“ atstovas teismo posėdžio metu paaiškino ir pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su juo nesutinka ir prašė jį atmesti ir priteisti atsakovei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pateikta ieškovo 2015-03-17 pieno pirkimo-pardavimo sutartis Nr.12, kurioje pieno pardavėju įrašytas ieškovas ūkininkas E. K. yra nepasirašyta pardavėjo. Be to, ieškovo nepasirašytas ir kainos suderinimo aktas Nr.1, o kainos suderinimo aktas Nr.2 negali būti laikomas galiojančiu, nes negali būti galiojantys neįsiteisėjusios sutarties priedai.

21Su ieškovu 2013 m. kovo 25 d. pieno pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.84 pardavėjas E. K. įsipareigojo parduoti pieną pirkėjui AB „Rokiškio sūris“ atitinkamą pieno kiekį kas mėnesį iki 2015 m. balandžio 1 d.

222015 m. kovo 27 d. pieno pirkimo pardavimo sutartyje Nr.12, sudarytoje tarp ginčo šalių nebuvo aptartos visos sutarties sąlygos, nes nuvykus pas jį dėl minėtos sutarties pasirašymo, ieškovas atsisakė šioje sutartyje nurodyti kokį pieno kiekį jis parduos per 2015 m. balandžio-gruodžio mėnesiais ir per visus 2016 metų mėnesius ir ar iš viso jį parduos, be to ant sutarties nepasirašė. Tarp pardavėjo ir pirkėjo nebuvo sutarta dėl sutarties objekto, t.y. sutarties pirmo straipsnio sąlygų, numatančių parduodamo ir perkamo pieno kiekį ir terminus. Pieno pardavėjui neprisiėmus įsipareigojimų dėl parduodamo pieno kiekio ir pardavimo termino buvo svarstomas klausimas dėl atsisakymo pirkti pieną iš ieškovo. Kadangi ieškovui pagal 2015 m. rugsėjo 27 d. paskolos sutartį Nr.504 buvo išduota 300.000 litų paskola, buvo nuspręsta iš ieškovo pieną pirkti pagal faktą, t.y. tiek, kiek pardavėjas nuspręs parduoti pardavimo dieną, bet ne mažiau nei reikia paskolos grąžinimo grafikui vykdyti ir jį priskirti prie pardavėjo, pieną parduodančio per pieno supirkimo punktą. Ieškovas paskolą dengia už parduotą pieną iš išmokamos sumos vykdant atsiskaitymus.

232015 m. birželio 25 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Ūkio subjektų, perkančių parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas Nr.XII-1907, kuris nurodė, kad ūkio subjektai, parduodantys pieną, skirstomi į grupes pagal parduodamą natūralaus riebumo žalio pieno kiekį ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 3 ir 4 str. bei kitus teisės aktus sudaryta žalio pieno pirkimo-pardavimo sutartis. Pagal 2015 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-604 , sutartyje privalo būti nurodyta bazinių rodiklių pieno kaina. Pakeisti teisės aktai pagal sudarytos sutarties 21 punktą yra privalomi šalims nuo jų įsigaliojimo dienos. Ieškovas atsisakė vykdyti naujai priimtų teisės aktų reikalavimus ir ant pagal naujus teisės aktus sudarytos pieno pirkimo-pardavimo sutarties nepasirašė, nors pas jį į Šilutės rajoną dėl sutarties pasirašymo du kartus buvo nuvykusios atsakovės , paruošų skyriaus darbuotojos D. P. ir L. K. .

24Kadangi su ieškovu nebuvo sutarta kokį pieno kiekį ir per kokį laikotarpį jis parduos, kurioje vietoje (sutarties 4 punktas), tai apie nuperkamo iš jo pieno kainą jį informuodavo AB „Rokiškio sūris“ paruošų direktoriaus įsakymais, kuriuose buvo nurodomos bazinės pieno supirkimo kainos už kilogramą pagal parduodamo pieno kiekio grupes.

252016 m. kovo 21 d. iš ieškovo buvo gautas reikalavimas sumokėti per 5 dienas, jo manymu, nesumokėtą už parduotą pieną sumą-7265,41 Eur. 2016 m. balandžio 4 d. atsakovė raštu Nr.255 atsisakė tenkinti ieškovo pretenziją, tačiau ieškovas ir toliau parduodavo atsakovei pieną. Nors ir atsakovės manymu, 2015-03-27 pieno pirkimo-pardavimo sutartis neatitinka teisės aktų reikalavimų, tačiau ieškovas žinojo minėtos sutarties 16 straipsnio nuostatas dėl pretenzijų pateikimo, t.y. , kad jeigu pretenzijos pareiškėjas toliau parduoda pieną pretenziją gavusiai šaliai, šalys pripažįsta, kad galioja pretenziją gavusios šalies rašytiniu pranešimu pasiūlytos sąlygos, be to šaliai suteikta teisė ir nutraukti sutartį.

26Su ieškovu sudarinėti pieno kainos suderinimo aktus nebuvo privaloma, nes jis sutartyje nenurodė kokį kiekį ir kokiu laikotarpiu jis parduos pieną nuo 2015 m. balandžio mėnesio ir 2016 metais. Be to kainos suderinimo aktas Nr. 2 prieštarauja minėtos sutarties 13.1 punktui, nes jame nenurodytas kainos galiojimo laikotarpis.

27Pagal tai, kad pieno kainos suderinimo akte Nr.1 galiojimas nurodytas nuo 2015-04-01 iki 2015-04-31, tai kainos suderinimo akte Nr.2 nenurodyta kainos galiojimo trukmė buvo nurodyta 2015 m. birželio 12 d. įsakyme Nr.58-1 dėl pieno kainų nuo 2015 m. liepos 1 d. Ieškovas suprato, kad pieno kaina nurodyta kainos suderinimo akte galioja iki 2015 m. birželio 30 d. Ieškovas gavęs paruošų skyriaus direktoriaus įsakymą su tokiomis kainomis sutiko, nes pieną kiekvieną dieną atsakovei pardavinėjo.

28Atsakovė byloje pateikė priešieškinį ir prašė teismo pripažinti 2015 metų kovo mėnesio 27 dienos pieno pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 12 , kur pardavėju įrašytas E. K., o pirkėju AB „Rokiškio sūris“ ir šios sutarties priedus - kainos suderinimo aktus Nr. l ir Nr. 2 niekiniais ir negaliojančiais nuo sudarymo dienos; priteisti atsakovei iš E. K. bylinėjimosi išlaidas.

29Ieškovas E. K. 2015 metų kovo 27 d. pieno pirkimo pardavimo sutartyje Nr. 12, nuvykus AB „Rokiškio sūris“ paruošų skyriaus darbuotojai dėl sutarties pasirašymo atsisakė sutartyje įrašyti kokį pieno kiekį kas mėnesį jis parduos AB „Rokiškio sūris“ iki 2016 metų sausio 31 d. ir sutarties nepasirašė .Šios sutarties 22 str. nurodo, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja kalendorinius metus.

302015 m. kovo 27 d. pieno pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 12 prieštarauja šioms teisės normoms:

31- CK 6.306 str. 4 d. nurodo, kad Pirkimo - pardavimo sutarties sąlyga dėl sutarties dalyko laikoma suderinta, jeigu sutarties turinys leidžia nustatyti daikto ( prekės pavadinimą ir kiekį.)

32-2015 metų birželio 25 d. buvo priimtas LR Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais , nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas Nr. Xll-1907 , kuris nurodė ( minėto įstatymo 2 str. 4 p.) , kad ūkio subjektai, parduodantys pieną, skirstomi į grupes pagal parduodamą natūralaus riebumo žalio pieno kiekį ( kilogramais per vieną dieną), kad turi būti sudaryta žalio pieno pirkimo-pardavimo sutartis - ūkio subjektų (žalio pieno pirkėjo ir žalio pieno pardavėjo ), vadovaujantis Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 3 ir 4 straipsniais ir kitais teisės aktais, sudaryta žalio pieno pirkimo - pardavimo sutartis

33-1999-11-16 d. LR Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatyme Nr. VIII-1422 ir vėlesniuose pakeitimuose pasisakyta, kad žemės ūkio produkcijos-pirkimo pardavimo sutartyje turi būti nurodyta žemės ūkio produkcijos pavadinimas, numatomas perkamos -parduodamos žemės ūkio produkcijos kiekis, kokybės reikalavimai, kaina ( 3 straipsnis ), pirkimo ir tiekimo tvarka ,o parduodant žalią pieną, reguliariai parduodamo žalio pieno tiekimo laikotarpio trukmė (4 straipsnis).

34-2015 metų liepos 27 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakyme Nr. 3D-604 13,1 str. buvo nurodyta, kad sutartyje privalo būti nurodyta bazinių rodiklių pieno kaina.

35Iš to , atsakovės manymu, 2015 metų kovo 27 d. pieno pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 12 prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, todėl laikytina niekine nuo sudarymo dienos ir negaliojančia .

36Ieškovas E. K. (atsakovas pagal priešieškinį) pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame prašė atsakovės priešieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

37Nurodė, kad atsiliepime į šioje byloje ieškovo pateiktą ieškinį atsakovė nurodė, jog ginčijama sutartis yra negaliojanti, nes šalių nėra patvirtinta. Tuo tarpu priešieškiniu reiškia reikalavimą dėl sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia nuo sudarymo dienos, nors nurodant faktines aplinkybes taip pat pažymėta, jog ieškovas sutarties nepasirašė. Tokia atsakovės pozicija, ieškovo manymu, šioje byloje teisiškai neaiški - ar ginčijama sutartis atsakovės laikoma nesudaryta, nes ieškovas jos nepasirašė, ar atsakovas ją pripažįsta, tačiau siekia nuginčyti.

38Ieškovo nuomone, iš faktinių bylos aplinkybių ir teismui pateiktų rašytinių įrodymų turinio matyti, jog atsakovo byloje pateikti argumentai, kad sutartis neįsigaliojo šalims jos nepatvirtinus, tiek argumentai, jog egzistuoja pagrindai ją pripažinti negaliojančia CK 1.80 str. pagrindu yra nepagrįsti ir atmestini.

39Sutarties sudarymo procedūrą reglamentuoja CK 6.162-6.187 straipsniai. CK 6.162 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais.

40Priešieškinyje nurodytos tikrovės neatitinkančios aplinkybės, neva atsakovės atstovės buvo atvykusios pas ieškovą dėl sutarties pasirašymo. Su ieškiniu teismui yra pateiktas E. K. elektroniniu paštu persiųstos sutarties egzempliorius. Sutartis yra patvirtinta atsakovės atstovo parašu. Ieškovas 2015-03-31 elektroniniu laišku atsakovei nusiuntė savo parašu patvirtintą paskutinį sutarties lapą, tokiu būdu priimdamas atsakovės atstovo parašu patvirtintos sutarties sąlygas, t.y. sutartis buvo suderinta ir patvirtinta abiejų šalių parašais.

41Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl esminių sutarties sąlygų (CK 6.162 straipsnio 2 dalis). Sutarčių teisėje sutarties sąlygos skirstomos į esmines ir antraeiles. Sutarties šalims susitarus dėl esminių sutarties sąlygų - sutartis galioja (CK 6.162 straipsnio 2 dalis), o antraeilės sąlygos nelemia sutarties galiojimo. Nereikalaujama, kad visais atvejais šalys susitartų dėl visų galimų sutarties sąlygų. Susitarimą dėl antraeilių sąlygų šalys gali pasiekti vėliau. Kai sutarties šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, sutartis galioja ir yra privaloma sutarties šalims, nes turi joms įstatymo galią.

42Atsakovė priešieškinyje nepagrįstai nurodo, jog ieškovas atsisakė sutartyje įrašyti kokį pieno kiekį kas mėnesį jis parduos atsakovei ir tai sudaro pagrindą pripažinti sutartį prieštaraujančia imperatyvioms įstatymo normoms. Pieno pirkimo-pardavimo santykiai tarp šalių vyko ilgą laiką. Pagal tarp šalių susiklosčiusius sutartinius santykius ir jų vykdymo praktiką, sudarius sutartį, ieškovas atsakovei parduodavo pieno supirkimo metu turimo pieno kiekį ir tokia tvarka tiek ieškovui, tiek atsakovei tiko. Ieškovo nuomone ,planuojamo parduoti pieno kiekio duomenų įrašymas yra antraeilė sutarties sąlyga, kuri teisinės reikšmės sutarties galiojimui ar negaliojimui neturi.

43Atsakovė su ieškovu pasirašė du susitarimus - kainos suderinimo aktus, kuriuos taip pat ginčija atsakovė. Šiuose sutarties prieduose tiesiogiai nurodoma, jog tai yra susitarimai prie ginčijamos sutarties, todėl atsakovės argumentai, jog sutartis šalių nebuvo patvirtinta, jiems prieštarauja ir turi būti atmesti kaip nepagrįsti.

44Konstatavus, jog ginčijama sutartis buvo šalių patvirtinta, galiojanti ir vykdoma (iš atsakovės pusės pažeidžiant jos nuostatas dėl pieno kainos sumokėjimo), spręstina, dėl atsakovės priešieškinyje nurodytų argumentų dėl sutarties pripažinimo negaliojančia CK 1.8 str. pagrindu.

45Ieškovo nuomone nei viena iš atsakovės priešieškinyje nurodytų teisės normų nėra imperatyvi: 1) CK 6.306 str. 4 d. numatytas bendrasis civilinių sutarčių principas, kuris taikytinas, kartu su specialiosiomis teisės normomis; 2) LR Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 2 str. 4 p., 7 p. nėra įtvirtinta jokių privalomų taisyklių, norma įtvirtina sąvokas ir yra definicinė; 3) LR Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 3 ir 4 str., įtvirtinta žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarties forma, kurios šalys laikėsi, ir tokios sutarties tipinės sąlygos; 4) LR Žemės ūkio ministro 2015-07-27 įsakymu Nr.3D-604 patvirtintų Pieno supirkimo taisyklių 13.1 str., taip pat įtvirtinta pieno pirkimo-pardavimo sutarties forma, kurios šalys laikėsi.

46Be to, LR Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas, LR Žemės ūkio ministro 2015-07-27 įsakymu Nr.3D-604 patvirtinti Pieno supirkimo taisyklių pakeitimai, kuriems atsakovės nuomone prieštarauja sutartis, įsigaliojo po ginčo sutarties sudarymo. Atsakovė reiškia reikalavimą sutartį pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento, vadovaudamasis teisės normomis, kurios įsigaliojo vėliau ir tokie argumentai yra nepagrįsti ir atmestini.

47Ieškinys ir priešieškinys atmestini.

48Pagal CPK 179 straipsnio 1 dalį civilinėse bylose, kuriose nėra viešojo intereso gynimo poreikio ir kuriose visa apimtimi galioja dispozityvumo, taip pat rungimosi principai (CPK 12, 13 straipsniai), įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis), tai yra šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2012; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-585/2012; 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013; kt.). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010; 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2014; kt.). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas civilinio proceso tvarka konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo; įstatymo nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą dėl tam tikrų aplinkybių buvimo tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; kt.).

49Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad dar 2013 m. kovo 25 d. atsakovė ir ieškovas sudarė pieno pirkimo-pardavimo sutartį Nr.84 pagal kurią pardavėjas, ūkininkas E. K. įsipareigojo parduoti, o pirkėjas AB „Rokiškio sūris“ nupirkti natūralų žalią pieną, atitinkantį 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (AB ) Nr.853/2004 ir Pieno supirkimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d .įsakymu Nr.146 nurodytus pieno kokybės rodiklius. Sutarties objektas –natūralus žalias pienas, nurodant konkretų kiekį mėnesiais (tonomis),2014-2015 turima pardavimo perdirbti kvota 590000 kg. Sutartis galiojo kalendorinius metus (kvotos metai yra nuo einamųjų metų balandžio mėnesio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d.).

502013 m. rugsėjo 27 d. atsakovė su ieškovu E. K. buvo sudariusi paskolos sutartį Nr.504 pagal kurią ieškovui buvo suteikusi 300.000 Lt dydžio paskolą 3 metų laikotarpiui su 6 procentų metinėmis palūkanomis srutų rezervuaro statybai. Paskolos davėja AB „Rokiškio sūris“ įsipareigojo suteikti paskolos gavėjui E. K. padengti paskolą iš priskaitytos už parduotą pieną sumos bei kitų finansinių šaltinių. Paskolos gavėjas E. K. įsipareigojo paskolos davėjai AB „Rokiškio sūris“ už suteiktą paskolą paskolos davėjai įkeisti dalį žemės, t.y. 11,6957 ha iš bendro 13,5133 ha ir galvijus. Paskolą E. K. įsipareigojo grąžinti iki 2016 m. rugsėjo 30 d., be to laiku ir tinkamai vykdyti visas prievoles pagal minėtą sutartį ir pagal Pieno pirkimo-pardavimo sutartį Nr.84, pasirašytą 2013-03-25, o įvykdęs savo prievoles pagal paskolos sutartį, parduoti paskolos davėjai AB „Rokiškio sūris“ visą pieną pagal 2013-03-25 pieno pirkimo-pardavimo sutartį Nr.84 ne mažiau kaip du metus (paskolos sutarties 2.6 ir 2.7 punktai). Be to paskolos sutartyje nurodyta, kad paskolos davėja AB „Rokiškio sūris“ dar 2 metus po paskolos grąžinimo įgyja pirmenybės teisę pirkti pieną iš paskolos gavėjo-E. K., jei siūlo pieno supirkimo kainą, kuri tuo metu galioja pieno rinkoje ir tokiomis pačiomis sąlygomis (pagal pieno kiekį, kokybę ir kt.) (paskolos sutarties 3.2 punktas).

51Ieškovas byloje pateikė 2015 m. kovo 27 d. pieno pirkimo-pardavimo sutartį Nr.12, kurioje pardavėju įvardintas ūkininkas E. K. , o pirkėju AB „Rokiškio sūris“ .Sutarties objektas –natūralus žalias pienas, kurio kiekiai nėra nurodyti. 2015-03-27 pieno pirkimo-pardavimo sutarties Nr.12 13 punktas numatė, kad už supirktą pieną mokama sutartinėmis kainomis, priklausomai nuo parduodamo natūralaus pieno kiekio, pagal bazinius pieno rodiklius (3,4 procento riebumo ir 3,0 procento baltymingumo) įvertinant tuo laikotarpiu pieno produktų kainas pasaulinėje rinkoje. Pieno gamintojams, parduodantiems ne mažiau 350 tonų per metus ir/ar pieną tiesiogiai paimant iš ūkio, t.y. ne mažiau 500 kg per dieną-pieno kaina, priklausomai nuo parduodamo natūralaus pieno kiekio, sutariama abiem šalims pasirašant pieno kainos suderinimą, kuriame nurodomas pieno kainos galiojimo laikotarpis (sutarties 1.1 punktas). Sutartyje taip pat nurodoma, kad pieno kaina gali būti keičiama tik abiejų šalių raštišku sutarimu, atsižvelgiant į pieno produktų kainą pasaulinėje rinkoje (sutarties 13.2 punktas).

52Kaip teigė liudytoja apklausta D. P., AB „Rokiškio sūris“ paruošų skyriaus viršininkė, minėta sutartis ir jos priedas-kainos suderinimo aktas Nr.1 ieškovui , ūkininkui E. K. buvo pasiūlyta pasirašyti 2015 m. kovo 27 d., nes nuo 2015 m. balandžio 1 d. turėjo baigtis anksčiau sudaryta Pieno pirkimo-pardavimo sutartis Nr.84.Minėta sutartis su kainos suderinimo aktu Nr.1 buvo išsiųsta elektroniniu paštu ūkininkui E. K. pasirašyti, nurodant jam įrašyti kokius kiekius jis kiekvieną mėnesį įsipareigoja parduoti bendrovei. Kaip matyti iš ieškovo kartu su ieškiniu pateiktų priedų-pateikta sutartis nėra pasirašyta ieškovo. Ieškovas apklaustas teismo posėdžio metu nurodė, kad jis šią atsiųstą sutartį perdavė advokatui ir jis pateikė ją kartu su ieškiniu, tačiau teigė, kad sutarties pasirašytą paskutinį lapą ir kainos suderinimo kainą nusiuntė pasirašytus elektroniniu paštu AB „Rokiškio sūris“ atstovei D. P.. Ieškovas pateikė teismui 2015 m. kovo 31 d. persiųstą atsakovei elektroninį laišką, kuriame nurodė, kad siunčia sutartį, tačiau prie jos pridėtas tik vienas lapas, kuris numato“ IV.Šalių turtinę atsakomybę“ ir „V.Kitas sutarties sąlygas“ bei pasirašytą kainos suderinimo aktą Nr.1 (prie Pieno pirkimo-pardavimo sutarties Nr.12), kuriame nurodoma, kad nuo 2015 m. balandžio mėnesio 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. atsakovė mokės 225 Eur už toną+PVM pagal bazinius pieno rodiklius . Liudytoja D. P. patvirtino, kad E. K. atsiuntė elektroniniu paštu tik pasirašytą trečiąjį sutarties lapą bei teigė, kad AB „Rokiškio sūris“ pasirašytos sutarties originalo negavo, tačiau už superkamą pieną atsiskaitė pagal sutarties priedu Nr. 1 suderintą pieno supirkimo kainą. Ieškovas neneigė, kad į pateiktą pasirašytą sutartį neįrašė tikslių pieno kiekių, tačiau teigė, jog jie ir taip buvo aiškūs pagal dar 2013 metais sudarytą pieno pirkimo-pardavimo sutartį.

53CK 6.192 straipsnio 2 dalis numato, kad kai pagal įstatymus ar šalių susitarimą sutartis turi būti paprastos rašytinės formos, ji gali būti sudaroma tiek surašant vieną šalių pasirašomą dokumentą, tiek apsikeičiant raštais, telegramomis, telefonogramomis, telefakso pranešimais ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais perduodama informacija, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį siuntusios šalies parašą. Šias įstatymo sąlygas atsiųstas ieškovo pasirašytas sutarties, nors ir paskutinis lapas ,bei kainos suderinimo aktas Nr.1 iš esmės atitiko.

54Sutiktina su ieškovo atsiliepime į priešieškinį nurodyta pozicija, jog iš priešieškinio ir atsiliepimo į ieškinį turinio nėra aiški atsakovės pozicija -ar ginčijama 2015-03-27 sutartis yra laikoma nesudaryta, nes ieškovas jos nepasirašė, ar vis dėl atsakovė ją pripažįsta , tačiau siekia nuginčyti.

55Atsakovė byloje pateikusi priešieškinį nurodo, kad ieškovas 2015-03-27 pieno pirkimo pardavimo sutarties Nr.12 nepasirašė, o nuvykus atsakovės darbuotojoms dėl sutarties pasirašymo pas ieškovą atsisakė sutartį pasirašyti ir įrašyti pieno kiekį. Liudytoja D. P. paaiškino, jog vykdant 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą Nr. XII-1907 ir su juos susijusius teisės aktus buvo paruoštos naujos sutartys ir ji kartu su kita paruošų skyriaus darbuotoja 2015 m. rugsėjo ar spalio mėnesiais nuvyko pas ūkininką E. K. ir siūlė pasirašyti sutartį, tačiau derybos neįvyko, ieškovas atsisakė kalbėtis , pasirašyti sutartį. Ieškovas apklaustas teismo posėdžio metu taip pat patvirtino liudytojos nurodytas aplinkybes, kad atsakovo atstovė D. P. buvo atvykusi ir reikalavo pasirašyti naują sutartį nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio, tačiau jis tai padaryti atsisakė, nes netenkino mokama už pieną kaina. Todėl atsakovės priešieškinyje nurodytos aplinkybės, kad 2015-03-27 pieno pirkimo-pardavimo sutartį nuvykus pas ieškovą, o jis jos nepasirašė neatitinka tikrovės, nes atsakovės darbuotojos vyko pas ūkininką dėl naujos sutarties pasirašymo , kuri buvo paruošta pagal jau minėtų naujų teisės aktų reikalavimus.

56Kaip matyti iš byloje pateiktų įrodymų, atsakovė vykdė 2015-03-27 sutartyje ir jos priede Nr.1 numatytus įsipareigojimus, nes už nupirktą pieną 2015 m. balandžio mėnesį atsakovė ieškovui sumokėjo pagal kainą, kurią nurodė kainos suderinimo akte Nr.1 (225 Eur už toną+PVM pagal bazinius pieno rodiklius). Be to atsakovė pateikė ir kainos suderinimo aktą Nr.2, kuriame papildė pieno pirkimo-pardavimo sutarties 13 punktą, kad nuo 2015 m. birželio 1 d. moka pardavėjui, t.y. ieškovui 210 Eur+PVM už 1 toną perskaičiuoto pagal bazinius rodiklius, nurodant, kad kainos suderinimo aktas įsigalioja nuo 2015 m. birželio 1 d. ir yra neatskiriama pieno pirkimo-pardavimo sutarties Nr.12 dalis. Kad atsakovė pripažino minėtą sutartį sudaryta liudija ir tai, jog 2016-09-27 rašte Nr.464 AB „Rokiškio sūris“ paruošų direktorius ieškovą informuoja, kad nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojus LR Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymui neteko galios su juo pasirašyta 2015-03-27 pieno pirkimo-pardavimo sutartis Nr.12, nes ją pasirašyti reikia pagal minėto įstatymo reikalavimus ir siūlė nurodyti įsipareigojamą parduoti pieno kiekį pamėnesiui nuo 2016 m. spalio 1 d.

57Priešieškinyje nurodyta, jog pieno pirkimo-pardavimo sutartis ir jos priedai CK 1.80 str. pagrindu pripažintini negaliojančiais, kaip prieštaraujantys CK 6.306 str. 4 d., kurioje numatyta, jog pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga dėl sutarties dalyko laikoma suderinta, jeigu sutarties turinys leidžia nustatyti daikto (prekės) pavadinimą ir kiekį; LR Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 2 str. 4 p., 7 p., kuriuose apibrėžiamos žalio pieno pardavėjų grupės bei pateikiama žalio pieno pirkimo-pardavimo sutarties sąvoka; LR Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 3 ir 4 str., kuriuose įtvirtinta žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarties forma ir tokios sutarties tipinės sąlygos ir LR Žemės ūkio ministro 2015-07-27 įsakymu Nr.3D-604 patvirtintų Pieno supirkimo taisyklių 13.1 str., kuriame įtvirtinta, jog supirkėjas pieną superka tik sudaręs su gamintoju rašytinę pieno pirkimo-pardavimo sutartį.

58Kaip matyti šalys sutarė dėl esminių sutarties sąlygų (CK 6.162 straipsnio 2 dalis), tačiau atsakovės nuomone, neįrašius į sutartį pieno kiekio, tai sudaro pagrindą sutartį pripažinti prieštaraujančia imperatyvioms įstatymo normoms. Pagal byloje nustatytas aplinkybes matyti, kad pieno pirkimo pardavimo santykiai jau truko nuo 2013 metų ir ieškovas atsakovei parduodavo pieno supirkimo metu jo turimą pieno kiekį. Nors atsakovės atsiliepime nurodoma, kad neįrašius į sutartį parduodamo pieno kiekių kiekvieną mėnesį jie negalėjo planuoti gamybos, tačiau patvirtino ir tas aplinkybes, jog vadovybė sprendė ar toliau supirkti iš ieškovo pieną ir buvo nuspręsta toliau pirkimą tęsti. Nors ir buvo teigiama, kad viena iš priežasčių buvo suteiktos paskolos ieškovui tinkamas mokėjimas, tačiau pagal 2013-09-27 paskolos sutartį paskolos gavėjas-ieškovas buvo įsipareigojęs įkeisti ir dalį žemės bei galvijus ir jos nesumokėjęs sutiko grąžinti paskolą paskolos davėjai-atsakovei, įkeistu turtu. Atsižvelgiant į tai laikytina, kad pieno kiekio duomenų įrašymas į sutartį yra antraeilė sąlyga (CK 6.162 straipsnio 2 dalis), kuri iš esmės sutarties negaliojimui neturi.

59Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Tačiau sandorių negaliojimo institutas turi ir kitą paskirtį – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą. Sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo, neatitiktų sutarties laisvės, nesikišimo į privačius santykius, teisinio apibrėžtumo, taip pat teisingumo ir protingumo principų (CK 1.2, 1.5 straipsniai). CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam sandorių negaliojimo pagrindui taikyti reikia nustatyti tokias sąlygas: pirma, kad teisės norma, kuriai, atsakovės teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvi; antra, kad ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas. Nustatant, teisės norma yra imperatyvi ar ne, svarbus lingvistinis normos aiškinimas – jeigu vartojami žodžiai „draudžiama“, „neturi teisės“, „privalo būti“ ir pan., tai darytina išvada, kad teisės norma yra imperatyvi. Jeigu teisės normoje nėra aiškiai išreikšto imperatyvo, sprendžiant dėl normos imperatyvumo, vadovaujamasi civilinės teisės normų aiškinimo principais: atsižvelgiama į tam tikros teisės normos tikslus ir uždavinius, objektą ir interesą, kurį ta teisės norma gina, taip pat tos teisės normos sisteminius ryšius su kitomis normomis ir t. t. (CK 1.9 straipsnis). Nustačius, kad tam tikra teisės norma yra imperatyvi, reikia išsiaiškinti, ar konkretus sandoris sudarytas pažeidžiant šioje normoje įtvirtintą įsakmų reikalavimą arba draudimą ir ar šio pažeidimas lemia būtent sandorio negaliojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. K. v. A. K., bylos Nr. 3K-3-432/2008).

60Nei viena iš atsakovės nurodytų priešieškinyje teisės normų nėra imperatyvi, o be to 2015-06-25 LR Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas ir LR Žemės ūkio ministro 2015-07-27 įsakymu Nr.3D-604 patvirtinti Pieno supirkimo taisyklių pakeitimai, įsigaliojo jau po 2015-03-27 pieno pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, todėl šiai pagrindais sutartį pripažinti negaliojančia nėra teisinio pagrindo. Ginčo sutartyje nurodoma, kad sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik rašytiniu abiejų šalių susitarimu, tačiau atsižvelgtina, kad įsigaliojus naujiems įstatymų pakeitimams galėjo būti sprendžiamas sutarties nutraukimo klausimas, jei jos pakeisti ar papildyti rašytiniu abiejų šalių sutarimu nepavyko, t.y. tuomet, kai atsakovės atstovai buvo nuvykę pas ieškovą pasirašyti naujos sutarties pagal naujus teisės aktų reikalavimus.

61Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus netenkintini atsakovės priešieškinyje nurodyti reikalavimai dėl 2015-03-27 pieno pirkimo-pardavimo sutarties ir jos priedų pripažinimais niekiniais (ir kaip teigiama priešieškinyje-negaliojančiais).

62Kaip teigė atsakovė atsiliepime ir patvirtino apklausta liudytoja D. P., ieškovui nepateikus tinkamai pasirašytos 2015 m. kovo 27 d. pieno pirkimo-pardavimo sutarties Nr.12 bei nenurodžius įsipareigojamo parduoti natūralaus žalio pieno kiekio, nors apie tai ne kartą buvo prašoma ieškovo bendraujant su juo telefonu ir jiems tinkamai negalint planuoti gamybos, nes jų pagaminama produkcija tiesiogiai priklauso nuo nupirkto pieno kiekio, buvo svarstomas klausimas dėl atsisakymo pirkti pieną iš ieškovo. Tačiau buvo atsižvelgta į tai, kad ieškovui 2013-09-27 buvo suteikta paskola ir buvo nuspręsta iš ieškovo pirkti pieną pagal faktą, t.y. tiek, kiek pardavėjas nuspręs parduoti pardavimo dieną, bet ne mažiau nei reikia paskolos grąžinimo grafikui vykdyti ir jį priskirti prie pieno pardavėjo, pieną parduodant per pieno supirkimo punktą.

632015 m. birželio 25 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas Nr. XII-1907. Pagal minėto įstatymo nuostatas, ūkio subjektai, parduodantys pieną skirstomi į grupes pagal parduodamą natūralaus riebumo žalio pieno kiekį ir su jais sudaryta žalio pieno pirkimo-pardavimo sutartis. Minėtas įstatymas turėjo įsigalioti nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d., o Žemės ūkio ministerija buvo įpareigota paruošti atitinkamus poįstatyminius aktus.2015 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras priėmė įsakymą Nr. 3D-604, kuriame nurodoma, jog sutartyse turi būti nurodomi ne tik pieno kiekiai, bet privalo būti nurodyta ir bazinių rodiklių pieno kaina. Liudytoja D. P. paaiškino, jog buvo paruoštos naujos sutartys ir ji kartu su kita paruošų skyriaus darbuotoja nuvyko pas ūkininką E. K., kurį tuo metu surado dirbantį laukuose ir siūlė pasirašyti sutartį, tačiau derybos neįvyko, ieškovas atsisakė kalbėtis ir pasirašyti sutartį. Ieškovas paklaustas teismo posėdžio metu taip pat patvirtino liudytojos nurodytas aplinkybes, kad atsakovės atstovė D. P. buvo atvykusi ir reikalavo pasirašyti naują sutartį nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio, tačiau jis tai padaryti atsisakė. Laikytina, kad ieškovas nesutiko vykdyti naujais įsigaliojusi teisės aktų reikalavimų, nors ir byloje pateiktoje 2015-03-27 pieno pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 12, kuria ieškovas grindžia savo reikalavimus aiškiai nurodoma, kad sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik rašytiniu abiejų šalių susitarimu, tačiau jeigu sutarties galiojimo metu bus pakeisti teisės aktai, pakeitimai privalomi šalims nuo jų įsigaliojimo dienos.

64Kadangi ieškovas atsisakė pasirašyti sutartį, kuri buvo paruošta pagal naujai priimtą ir įsigaliojusį 2015-06-25 įstatymą Nr. XII-1907 ir su juo susijusius teisės aktus, todėl atsakovė apie iš ieškovo perkamo pieno kainą informuodavo ieškovą AB “Rokiškio sūris“ paruošų direktoriaus įsakymu, kuriame buvo nurodomos bazinės pieno supirkimo kainos už kilogramą pagal parduodamo pieno grupes. Kaip matyti iš pateiktų įrodymų,2015-06-12 paruošų direktoriaus įsakymas Nr.58-1 dėl pieno supirkimo kainų nuo 2015-07-01 ieškovui buvo išsiųstas elektroniniu paštu .2015-07-22 paruošų direktoriaus įsakymas Nr.71 dėl pieno supirkimo kainų nuo 2015-08-01 ieškovui buvo išsiųstas taip pat elektroniniu paštu, nurodant kad įsakymas parengtas pagal naują įstatymą. 2015-12-31 paruošų direktoriaus įsakymas Nr.135 dėl pieno supirkimo kainų nuo 2016-02-01 2016-02-26 paruošų direktoriaus įsakymas Nr.21 dėl pieno supirkimo kainų nuo 2016-04-01,2016-03-25 paruošų direktoriaus įsakymas Nr.31 dėl pieno supirkimo kainų nuo 2016-05-01 ir 2016-04-25 paruošų direktoriaus įsakymas Nr.41 dėl pieno supirkimo kainų nuo 2016-06-01 ,ieškovui buvo išsiųstas paštu.

65Kaip nurodė ieškovas, baigiantis sutarties galiojimo terminui, jis revizavo savo buhalterinius dokumentus dėl AB „Rokiškio sūris“ sumokėtų sumų už iš ieškovo nupirktą pieną per sutarties galiojimo laikotarpį ir nustatė, kad už laikotarpį nuo 2015 m. liepos iki 2016 m. vasario mėnesio už nupirktą pieną atsakovė yra skolinga ieškovui 7265,41 Eur be PVM mažiau nei sutartimi nustatyta pieno pardavimo kaina (kainos suderinimo aktu Nr.2 prie sutarties), todėl 2016 m. kovo 21 d. pateikė reikalavimą atsakovei dėl 7265,41 Eur plius PVM skolos sumokėjimo ir informacijos pateikimo, t.y. kokiu pagrindu buvo sumažinta iš ieškovo perkamo pieno kaina per laikotarpį nuo 2015 m. liepos mėnesio iki 2016 m. vasario mėnesio, prašant paaiškinimo dėl kainos kitimo pagrindo atskirais laikotarpiai bei kokiu pagrindu nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio buvo pakeista iš ieškovo perkamo pieno kainos apskaičiavimo tvarka, numatant mokamo priedo prie kainos sumą , kokiu pagrindu buvo keičiamas mokamo priedo dydis.

662016 m. balandžio 4 d. atsakovė pateikė atsakymą Nr.255 , kuriame nurodė, jog vadovaujantis nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 reikalavimus nuo 2015-08-01 su pieno gamintojais buvo pasirašomos naujos pieno pirkimo-pardavimo sutartys, kuriose įrašytos ir pieno supirkimo kainos, kurios nustatomos atsižvelgiant į pieno produktų kainas pasaulinėje rinkoje. Ūkininkas E. K. nuvykus pas jį iš anksto sutartu laiku, šios sutarties nepasirašė, todėl apie pieno supirkimo kainą nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d., taip pat ir 2015 m. liepos mėnesio kainą ūkininkas buvo informuotas elektroniniu laišku, tačiau jokio atsakymo iš jo negavo ir tai suprato kaip sutikimą su mokėtina pieno kaina.

672016 m. balandžio 12 d. ieškovas atsakovei pateikė pakartotinį reikalavimą dėl įsiskolinimo padengimo, nes jokia nauja sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta, galioja 2015-03-27 sutartis, kuri nebuvo nutraukta, pakeista ar kitaip modifikuota, be to nurodė, kad nesutinka su siunčiamasi įsakymais dėl pieno supirkimo kainų, nes perkamo pieno kaina turi būti nustatyta dvišaliu rašytiniu susitarimu.

68Ieškovas teigia, kad ir po jo pretenzijų dėl netinkamo sutarties vykdymo atsakovė pieno supirkimo iš jo nenutraukė, tačiau už produkciją atsiskaitė ne sutartyje nustatyta tvarka, nes per laikotarpį nuo 2016-03-31 iki 2016-03-31 sumokėjo 1819,69 Eur (įskaitant PVM ) mažiau; per laikotarpį nuo 2016-04-01 iki 2016-04-30 sumokėjo 3282,55 Eur (įskaitant PVM ) mažiau, o per laikotarpį nuo 2016-05-01 iki 2016-05-31 sumokėjo 4714,31 Eur (įskaitant PVM ) mažiau.

69Įvertintina tai, jog pateiktos sutarties, kuria vadovaujasi ieškovas 16 punktas numato, kad jeigu viena šalis pilnai nevykdo sutarties punkto sąlygų, bet kuri šalis turi teisę pareikšti pretenzijas kitai šaliai prieš 30 kalendorinių dienų. Kita šalis per 10 kalendorinių dienų raštiškai turi paaiškinti apie neįvykdymo priežastis. Pretenziją gavusi šalis turi 30 kalendorinių dienų laikotarpyje panaikinti neįvykdymo priežastis, jeigu to neįvyksta pasibaigus šiam terminui pretenziją pareiškusi šalis turi teisę nutraukti sutartį. Kaip matyti, ieškovas to nepadarė ir toliau pieną atsakovei tiekė. Be to sutartyje nurodoma, kad jeigu pasibaigus 30 kalendorinių dienų laikotarpiui pretenzijos pareiškėjas toliau parduoda pieną pretenziją gavusiai šaliai, šalys pripažįsta, kad galioja pretenziją gavusios šalies rašytiniu pranešimu pasiūlytos sąlygos.

70Kaip matyti iš 2016-09-27 atsakovės siųsto ieškovui rašto Nr.464, ieškovas pateikė atsakovei paklausimą dėl tolimesnio pieno pirkimo iš jo ūkio, tačiau atsakovė nurodė, kad jis pirmiausia turi nurodyti įsipareigojamą parduoti pieno kiekį kas mėnesį nuo 2016 m. spalio 1 d., prašė apie priimtą sprendimą informuoti iki 2016-09-29 ir/ar atvykti į AB „Rokiškio sūris“ pasirašyti teisės aktus atitinkančią pieno pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovas buvo informuotas, kad negavus raštiško atsakymo ir/ar neatvykus iki nurodytos datos pienas iš jo ūkio nebus perkamas.

712016 m. spalio 1 d. ūkininko E. K. ūkyje, dalyvaujant AB “Rokiškio sūris“ specialistams (paruošų skyriaus viršininkei, technologėms paruošoms), UAB „Delteka“ direktoriui, buhalterei ir ūkininkui E. K. buvo surašytas aktas. Į ūkininko pieno ūkį buvo atvykta dėl to, kad jis atsisakė pasirašyti pieno pirkimo-pardavimo sutartį pagal galiojančius teisės aktus ir priedą dėl pieno pirkimo kainos, todėl surašytas aktas, kad pienas iš jo ūkio nuo 2016 m. spalio 1 d. nesuperkamas.

72Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes , darytina išvada, kad ieškovas apie superkamo pieno kainą buvo informuotas iš pradžių pasirašant kainos suderinimo aktus, o vėliau jam atsisakius pasirašyti naują sutartį pagal naujai įsigaliojusį įstatymą jis žinojo, kad sutartyje turi būti nurodoma ne tik superkamo pieno kiekiai, bet ir superkamo pieno kaina, apie superkamo pieno kainą buvo informuojamas tiek paštu, tiek ir elektroniniais laiškais, išsiunčiant jam paruošų skyriaus direktoriaus įsakymus, tačiau pretenzijų per sutartyje nustatytą terminą nereiškė ir tik sutarčiai baigiantis - 2016 m. kovo 21 d. išsiuntė pretenziją atsakovei. Nepaisant to, gavęs iš atsakovės informaciją apie superkamo pieno kainą, jis sutarties nenutraukė ir toliau pieną atsakovei tiekė, todėl pagal 2015-03-27 pieno pirkimo-pardavimo sutarties Nr.12 16 punkto reikalavimus laikytina, kad jis pripažino , kad galioja pretenziją gavusios šalies rašytiniu pranešimu pasiūlytos sąlygos, t.y. tokia superkamo pieno kaina, kokia jam nurodyta išsiųstuose pranešimuose. Ieškovas neneigia, kad už superkamą pieną buvo atsiskaityta tomis kainomis, kurios jam buvo nurodytos pranešimuose ir jis nepateikė įrodymų, kad tokių pranešimų jis negavo, todėl jo ieškinio reikalavimai, kad atsakovė už supirktą pieną turėtų atsiskaityti pagal nurodytą kainą prie sutarties kainos suderinimo aktą Nr.2 laikytini nepagrįstais, todėl ieškinys atmestinas.

73Kadangi tiek ieškinys, tiek priešieškinys atmestini, todėl vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo principais turėtos bylinėjimosi išlaidos paliktinos šalims ir viena iš kitos nepriteistinos.

74Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263-265,270 str., teismas

Nutarė

75Ieškovo E. K. ieškinį ir atsakovės AB „Rokiškio sūris“ priešieškinį atmesti.

76Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per šį rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, dalyvaujant... 2. teismo posėdžio metu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo 3. Teismas... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė ir teisme paaiškino , kad tarp atsakovės AB... 5. Sutartimi ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovė nupirkti natūralų... 6. Sutarties pagrindu atsakovės iš ieškovo perkamas pienas buvo pasiimtas... 7. Sutarties 13.2. p. numatyta, jog pieno kaina gali būti keičiama tik abiejų... 8. Sutarties galiojimo metu du kartus buvo pakeista Taisyklių redakcija: nuo... 9. Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, sutarties vykdymo metu tarp ieškovo ir... 10. Baigiantis Sutarties galiojimo terminui ieškovas revizavo buhalterinius... 11. Išanalizavęs sąskaitas , ieškovas nustatė, kad atskirais laikotarpiais už... 12. Nustatęs neatitikimus, ieškovas atsakovei pateikė 2015-03-21 reikalavimą,... 13. Tačiau atsakovė ir po ieškovo pretenzijų dėl netinkamo sutarties vykdymo... 14. 1. Pagal 2016-03-31 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį nuo... 15. 2. Pagal 2016-04-01 PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį nuo... 16. 3. Pagal 2016-05-31 d. PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ), per laikotarpį... 17. Viso sutarties pagrindu už atsakovės iš ieškovo nupirktą pieną per... 18. Atsižvelgiant į tai, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos... 19. Teismo prašė priteisti iš atsakovės UAB „Rokiškio sūris“ ieškovui... 20. Atsakovės AB „Rokiškio sūris“ atstovas teismo posėdžio metu paaiškino... 21. Su ieškovu 2013 m. kovo 25 d. pieno pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.84... 22. 2015 m. kovo 27 d. pieno pirkimo pardavimo sutartyje Nr.12, sudarytoje tarp... 23. 2015 m. birželio 25 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Ūkio subjektų,... 24. Kadangi su ieškovu nebuvo sutarta kokį pieno kiekį ir per kokį laikotarpį... 25. 2016 m. kovo 21 d. iš ieškovo buvo gautas reikalavimas sumokėti per 5... 26. Su ieškovu sudarinėti pieno kainos suderinimo aktus nebuvo privaloma, nes jis... 27. Pagal tai, kad pieno kainos suderinimo akte Nr.1 galiojimas nurodytas nuo... 28. Atsakovė byloje pateikė priešieškinį ir prašė teismo pripažinti 2015... 29. Ieškovas E. K. 2015 metų kovo 27 d. pieno pirkimo... 30. 2015 m. kovo 27 d. pieno pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 12 prieštarauja... 31. - CK 6.306 str. 4 d. nurodo, kad Pirkimo - pardavimo sutarties sąlyga dėl... 32. -2015 metų birželio 25 d. buvo priimtas LR Ūkio subjektų,... 33. -1999-11-16 d. LR Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatyme Nr.... 34. -2015 metų liepos 27 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakyme... 35. Iš to , atsakovės manymu, 2015 metų kovo 27 d. pieno pirkimo - pardavimo... 36. Ieškovas E. K. (atsakovas pagal priešieškinį) pateikė... 37. Nurodė, kad atsiliepime į šioje byloje ieškovo pateiktą ieškinį... 38. Ieškovo nuomone, iš faktinių bylos aplinkybių ir teismui pateiktų... 39. Sutarties sudarymo procedūrą reglamentuoja CK 6.162-6.187 straipsniai. CK... 40. Priešieškinyje nurodytos tikrovės neatitinkančios aplinkybės, neva... 41. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl esminių... 42. Atsakovė priešieškinyje nepagrįstai nurodo, jog ieškovas atsisakė... 43. Atsakovė su ieškovu pasirašė du susitarimus - kainos suderinimo aktus,... 44. Konstatavus, jog ginčijama sutartis buvo šalių patvirtinta, galiojanti ir... 45. Ieškovo nuomone nei viena iš atsakovės priešieškinyje nurodytų teisės... 46. Be to, LR Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir... 47. Ieškinys ir priešieškinys atmestini.... 48. Pagal CPK 179 straipsnio 1 dalį civilinėse bylose, kuriose nėra viešojo... 49. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad dar 2013 m. kovo 25 d. atsakovė ir... 50. 2013 m. rugsėjo 27 d. atsakovė su ieškovu E. K. buvo... 51. Ieškovas byloje pateikė 2015 m. kovo 27 d. pieno pirkimo-pardavimo sutartį... 52. Kaip teigė liudytoja apklausta D. P., AB „Rokiškio... 53. CK 6.192 straipsnio 2 dalis numato, kad kai pagal įstatymus ar šalių... 54. Sutiktina su ieškovo atsiliepime į priešieškinį nurodyta pozicija, jog iš... 55. Atsakovė byloje pateikusi priešieškinį nurodo, kad ieškovas 2015-03-27... 56. Kaip matyti iš byloje pateiktų įrodymų, atsakovė vykdė 2015-03-27... 57. Priešieškinyje nurodyta, jog pieno pirkimo-pardavimo sutartis ir jos priedai... 58. Kaip matyti šalys sutarė dėl esminių sutarties sąlygų (CK 6.162... 59. Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose... 60. Nei viena iš atsakovės nurodytų priešieškinyje teisės normų nėra... 61. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus netenkintini atsakovės priešieškinyje... 62. Kaip teigė atsakovė atsiliepime ir patvirtino apklausta liudytoja 63. 2015 m. birželio 25 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos ūkio subjektų,... 64. Kadangi ieškovas atsisakė pasirašyti sutartį, kuri buvo paruošta pagal... 65. Kaip nurodė ieškovas, baigiantis sutarties galiojimo terminui, jis revizavo... 66. 2016 m. balandžio 4 d. atsakovė pateikė atsakymą Nr.255 , kuriame nurodė,... 67. 2016 m. balandžio 12 d. ieškovas atsakovei pateikė pakartotinį reikalavimą... 68. Ieškovas teigia, kad ir po jo pretenzijų dėl netinkamo sutarties vykdymo... 69. Įvertintina tai, jog pateiktos sutarties, kuria vadovaujasi ieškovas 16... 70. Kaip matyti iš 2016-09-27 atsakovės siųsto ieškovui rašto Nr.464,... 71. 2016 m. spalio 1 d. ūkininko E. K. ūkyje, dalyvaujant AB... 72. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes , darytina išvada, kad ieškovas apie... 73. Kadangi tiek ieškinys, tiek priešieškinys atmestini, todėl vadovaujantis... 74. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263-265,270 str.,... 75. Ieškovo E. K. ieškinį ir atsakovės AB „Rokiškio... 76. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...