Byla 1A-224/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 17 d. nuosprendžio, kuriuo G. K. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimo bausme vienuolikai metų, pagal BK 259 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimo bausme vieneriems metams

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Valdimaro Bavėjano, teisėjų Viktoro Kažio ir Rūtos Mickevičienės, sekretoriaujant Rasai Maldanytei, dalyvaujant prokurorei Aidai Japertienei, nuteistojo gynėjui advokatui Arnoldui Blaževičiui, nuteistajam G. K., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo G. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 17 d. nuosprendžio, kuriuo G. K. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimo bausme vienuolikai metų, pagal BK 259 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimo bausme vieneriems metams.

2Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta vienuolika metų laisvės atėmimo. Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose.

3Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti V. C. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį ir BK 259 straipsnio 1 dalį, R. S. pagal BK 259 straipsnio 2 dalį, tačiau dėl jų apeliacinių skundų nepaduota.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5G. K. nuteistas už tai, kad turėdamas tikslą platinti, į savo deklaruotos gyvenamosios vietos – ( - ), kieme, esantį sandėliuką, ne vėliau, kaip 2012-07-18 neteisėtai atgabeno labai didelį kiekį 145,981 g psichotropinės medžiagos metamfetamino, supakuotos į keturis plastikinius butelius, tęsdamas nusikalstamus veiksmus, dalį neteisėtai laikomos psichotropinės medžiagos – 9,841 g metamfetamino, supakuotos į plastikinį butelį 2012-07-18, apie 9.30 val., automobiliu VW Golf, valst. Nr. ( - ), neteisėtai atgabeno į Raudondvario pl., Kaune, kur neteisėtai perdavė asmeniui (dėl jo byla nutraukta jam mirus), o likusią dalį 136,14 g metamfetamino, turėdamas tikslą ją platinti, toliau neteisėtai laikė minėtame sandėliuke iki 2012-07-18, kai 14.05 val. atliktos kratos metu psichotropinė medžiaga buvo rasta ir išimta.

6Taip pat nuteistas už tai, kad neturėdamas tikslo platinti, iki 2012-07-18 savo gyvenamojoje vietoje – ( - ), neteisėtai laikė polietileniniame maišelyje supakuotus 0,445 g miltelių, turinčių savo sudėtyje 0,093 g narkotinės medžiagos – heroino.

7Apeliaciniame skunde nuteistasis G. K. nesutinka su jo nuteisimu pagal BK 260 straipsnio 3 dalį ir nurodo, jog teismas pažeidė jo teisę į gynybą neobjektyviai ištyręs įrodymus, juos netinkamai įvertinęs ir nepašalinęs esminių prieštaravimų. Teismo išvados grįstos duomenimis, neatitinkančiais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio reikalavimų. Taip pat padaryta teisės taikymo ir aiškinimo klaida bei nukrypta nuo suformuotos teismų praktikos. Remdamasis kasacinėmis nutartimis baudžiamosiose bylose Nr. 2K-43/2006, Nr. 2K-177/2009, Nr. 2K-205/2012, Nr. 2K-315/2012, Nr. 2K-510/2012) nuteistasis teigia, kad nuosprendis turi būti grindžiamas tik teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais ir atkreipia dėmesį į nekaltumo prezumpcijos principą. Apelianto nuomone, jo kaltė grindžiama išimtinai D. V. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, todėl pažeisti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 6 straipsnio 3 dalis d punkto, BPK 44 straipsnio 7 dalies reikalavimai. Apeliaciniame skunde remiantis kasacinėmis nutartimis baudžiamosiose bylose Nr. 2K-287/2003, Nr. 2K-738/2004, Nr. 2K-340/2008 taip pat nurodoma, jog yra pagrindas abejoti ir teismo nešališkumu (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, BPK 44 straipsnio 5 dalis).

8Nuteistasis, nesutikdamas su teismo išvada, kad ikiteisminio tyrimo metu duotus liudytojos parodymus neginčijamai patvirtina slapto sekimo metu nustatytos aplinkybės, tvirtina, kad teismas netinkamai vertino liudytojų, kaltinamųjų parodymus ir slapto sekimo metu nustatytas aplinkybes. Toliau apeliantas aptaria BK 260 straipsnio 3 dalies dispoziciją ir nurodo, jog byloje yra svarbūs ir tiesioginiai, ir netiesioginiai įrodymai, jų visuma. Įrodymai, kuriais grindžiama kaltininko kaltė, turi sudaryti vieningą vieni kitus atitinkančių ir papildančių įrodymų grandinę, iš jų analizės nuosprendyje logiškai ir įtikinamai turi išplaukti nuteistojo kaltę ar kitas svarbias bylos aplinkybes patvirtinančios išvados.

9Nuteistasis, cituodamas liudytojo Ž. B., D. V. parodymus bei pažymos dėl D. V. slapto sekimo turinį, nurodo, jog nėra aišku, kaip liudytojas Ž. B. galėjo teigti, kad su D. V. susitiko G. K., kadangi pastarasis teisme parodė, jog asmens, kuris susitiko su D. V., veido bruožų nematė. Iš slapto sekimo protokolo matyti, jog šios aplinkybės nėra užfiksuotos. Apelianto nuomone, nėra aišku, kur, su kuo ir kada susitiko D. V., be to, tiek iš slapto sekimo pažymos, tiek iš D. V. parodymų matyti, kad susitikti su D. V. atvyko ne vienas asmuo. Tačiau liudytojas Ž. B. parodė, kad susitikti su D. V. G. K. atvyko vienas. Nuteistasis atkreipia dėmesį, kad teismas klaidingai nurodė, jog slapto sekimo protokole užfiksuotos aplinkybės patvirtina faktą, kad G. K. pardavė D. V. metamfetaminą. Slapto sekimo protokole tokie duomenys neužfiksuoti. Nuteistasis atkreipia dėmesį ir į tai, kad D. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad įlipęs į automobilį plastikinį, niekur neįsuktą buteliuką su metamfetaminu jai perdavė G. K., liudytoja jį įsidėjo į juodą maišą ir į rankinę. Liudytojas Ž. B. parodė, kad grįždamas į automobilį G. K. rankose nešėsi kažkokį maišelį. Tačiau sekimo protokole nurodyti faktai iš vis nefiksuoti. Apeliantas daro išvadą, kad byloje nėra neginčijamai nustatyta, kad 2012-07-18 D. V. susitiko su G. K.. Nėra neginčijamai įrodyta, kad 2012-07-18 asmens kratos metu iš D. V. paimtos rankinės buvusį buteliuką su baltos spalvos milteliais jai perdavė būtent G. K.. Nuteistojo nuomone, teismo išvados pagristos prielaidomis, kurios turi būti vertintinos nuteistojo naudai.

10Nuteistojo teigimu, jo kaltės nepatvirtina ir kratos protokolas, kuriame užfiksuota, kad rasti dar trys identiški, kaip ir pas D. V. rastas, buteliukai su psichotropine medžiaga, nes byloje nėra neginčijamai nustatyta, kad buteliuką su baltos spalvos milteliais D. V. perdavė būtent G. K.. Apeliantas remiasi liudytojo Ž. B. parodymais, kad sandėliukas buvo nerakinamas, nurodo, kad galima daryti tik prielaidą, kad rasti buteliukai priklausė G. K.. Nuteistasis mano, kad jie galėjo priklausyti bet kuriam tame name gyvenančiam asmeniui, juo labiau, kad apeliantas gyveno bute, esančiame ( - ), o adresu ( - ), lankėsi retai, tai tik jo deklaruota gyvenamoji vieta. Kam priklausė rasti trys buteliukai nežino.

11Nuteistasis G. K. apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 17 d. nuosprendžio dalį dėl jo nuteisimo pagal BK 260 straipsnio 3 dalį pakeisti – G. K. išteisinti neįrodžius, kad jis padarė nusikalstamą veiką. Taip pat panaikinti nuosprendžio dalį dėl bausmių subendrinimo pagal BK 63 straipsnio 1, 2 dalis, 5 dalies 2 punktą. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

12Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą patenkinti, prokuroras – atmesti.

13Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

14Apeliaciniame skunde daug dėmesio skiriama įtariamosios D. V. ir liudytojo Ž. B. parodymų vertinimui patikimumo ir jų gavimo teisėtumo aspektais.

15Iš baudžiamosios bylos matyti, kad D. V., įteikus jai pranešimą apie įtarimą, pirmą kartą buvo apklausta 2012 m. liepos 18 d. (2 t. 110 b. l.). Po to ikiteisminio tyrimo pareigūnė ją apklausė 2012 m. liepos 27 d. (2 t. 111-112 b. l.). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti liudytojo, įtariamojo parodymai įrodomosios vertės neturi ir teismas jais negali grįsti apkaltinamąjį nuosprendį. Tačiau šie parodymai yra reikšmingi teismui vertinant kitus byloje esančius įrodymus, o taip pat teismo vidinio įsitikinimo formavimuisi (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-554/2006, 2K-206/2008, 2K-274/2008, 2K-7-198/2008, 2K-420/2012 ir kt.).

16Tačiau paminėtoje kasacinio teismo jurisprudencijoje visai kitaip vertinami liudytojo, nukentėjusiojo ar įtariamojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo teisėjui. Šie parodymai turi tokią pat įrodomąją vertę kaip ir kiti teisėtais būdais gauti įrodymai.

17Pažymėtina, kad 2012 m. spalio 15 d. apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją metu D. V. turėjo įtariamosios, o ne liudytojos statusą (2 t. 115-117 b. l.). Ši apklausa buvo atliekama prokuroro iniciatyva (2 t. 113-114 b. l.) ir joje dalyvavo įtariamosios gynėjas ir prokuroras. Pagal BPK 189 straipsnio reikalavimus, kito įtariamojo dalyvavimas tokioje apklausoje nėra numatytas. Toks reikalavimas nėra numatytas ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencijos) 6 straipsnio 3 dalies ,,d“ punkte. Todėl konstatuoti Konvencijos ir BPK 44 straipsnio 7 dalies nuostatų pažeidimus šiuo atveju nėra pagrindo.

18Iš mirties įrašo matyti, kad D. V. 2013 m. kovo 14 d. mirė (5 t. 85 b. l.). Jos apklausti pirmosios instancijos teisme nebuvo galimybės. Todėl teismas, perskaitydamas D. V. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo teisėjui, BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų nepažeidė. Taigi, pirmosios instancijos teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, turėjo teisę remtis ir pagrįstai rėmėsi paminėtais D. V. parodymais. Iš šių D. V. parodymų matyti, kad metamfetaminą jai pagal išankstinį susitarimą turėjo perduoti asmuo pravarde ,,XXX“, su kuriuo 2012 m. liepos 18 d. ryte susitarė susitikti Vilijampolėje. Susitikę nuvažiavo link Lampėdžių, kur ,,XXX“ išlipo, nuėjo į namą ir po 5 min. grįžo bei padavė į maišą įdėtą buteliuką, sakydamas, kad ,,poros užteks“. Išlipus iš automobilio, kuriame buvo dar viena moteris, prie ,,Urmo“ bazės ji (D. V.) buvo sulaikyta.

19Taigi, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, šie D. V. parodymai esminėse detalėse (dėl susitikimo laiko, vietos, automobilio modelio, važiavimo maršruto, automobilyje buvusių asmenų skaičiaus, išsiskyrimo laiko, vietos ir kitų aplinkybių) sutampa su slapto sekimo pažymoje (1 t. 103-107 b. l.) užfiksuotais duomenimis ir liudytojo Ž. B. parodymais.

20Nuteistasis, apeliuodamas į tariamus prieštaravimus Ž. B. ir D. V. parodymuose, teigia, kad šie įrodymai yra nepatikimi. Su tokiu paminėtų įrodymų vertinimu sutikti negalima. Iš tiesų savo pirminiuose parodymuose D. V. nurodė, kad buteliukas su metamfetaminu į nieką nebuvo įsuktas (2 t. 11 b. l.). Ikiteisminio tyrimo teisėjui ji nurodė, kad buteliukas buvo įdėtas į maišą. Iš šių neprofesionaliai užfiksuotų įtariamosios parodymų seka, kad pats buteliukas iš tiesų į nieką nebuvo įsuktas (tik įdėtas į maišą). Todėl galima teigti, jog jokių esminių prieštaravimų D. V. parodymuose nėra. Kad G. K. buteliuką su metamfetaminu į automobilį atsinešė maišelyje seka ir iš Ž. B. parodymų.

21Tai, kad sekimo protokole lakoniškai užfiksuotas tik susitikimo, išsiskyrimo laikas bei maršrutai, nedaro šio procesinio dokumento niekiniu, nes jame užfiksuotus duomenis papildo (o ne paneigia) D. V. ir Ž. B. parodymai.

22Neatitinka tikrovės ir apelianto teiginiai, esą Ž. B. visą laiką tvirtino, kad į susitikimą su D. V. G. K. atvyko vienas. Tokių parodymų Ž. B. nedavė nei ikiteisminio tyrimo metu nei teisme (2 t. 61 b. l., 5 t. 119-120 b. l.).

23Galima sutikti su apelianto teiginiais, kad slapto sekimo metu nėra nustatyta, jog D. V. buvo perduotas metamfetaminas. Akivaizdu, kad stebint D. V. iš 40 - 50 metrų atstumo metamfetamino, įdėto į maišelį, perdavimo faktas automobilyje negalėjo būti matomas. Tačiau šioje byloje yra reikšminga tai, kad nepertraukiamo slapto sekimo metu D. V. buvo sulaikyta su metamfetaminu, praėjus 10 min. po išsiskyrimo su G. K. ir kad ji pati patvirtino, jog metamfetaminą iš G. K., kurį ji įvardija ,,XXX“, gavo kaltinime ir skundžiamame nuosprendyje nurodytomis aplinkybėmis.

24Byloje nustatyta, kad G. K. nusikalstamos veikos padarymo metu naudojosi L. R. K. priklausančiu automobiliu VW Golf valst. Nr. ( - ). Būtent šis automobilis buvo stebimas slapto sekimo metu.

25Iš D. V. mobilaus ryšio telefone ir SIM kortelėje esančių užrašų knygelių matyti, kad į jas buvo įvesti G. K. telefonų numeriai (2 t. 138, 140 b. l.). Betarpiškai prieš nusikalstamos veikos padarymą D. V. siuntė SMS žinutes į mobilaus ryšio telefoną Nr. XXXXX, kuriuo naudojosi G. K. (2 t. 141 b. l.). Kratos metu G. K. priklausiančiame sandėliuke ir asmens kratos metu pas D. V. rastas metamfetaminas buvo supiltas į identiškus buteliukus. Jo veikliosios medžiagos koncentracija taip pat beveik identiška. Tokiu būdu ši nuosekli ir vienas kitą papildančių įrodymų, o ne prielaidų grandinė leidžia daryti abejonių nekeliančią išvadą, kad metamfetaminą D. V. perdavė G. K., o ne kitas asmuo.

26Tai, kad D. V. parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu G. K. apibūdino kaip ,,labai panašų į asmenį pravarde ,,XXX“, nuteistojo kaltės nepaneigia.

27D. K. kaltės nepaneigia ir apeliacinės instancijos teisme gauta papildoma informacija apie G. K. priklausančio katino kastraciją. Byloje nustatyta, kad 2012 m. liepos 18 d. G. K. metamfetaminą D. V. perdavė apie 9 val. 30 min. Klinika, kurioje, nesant savininkui, buvo atliekama katino kastracija, dirba nuo 10 val. G. K. buvo sulaikytas 2012 m. liepos 18 d. 11 val. 10 min. (3 t. 173 b. l.). Taigi, jis turėjo pakankamai laiko su D. V. nuvažiuoti į ( - ), iš ten paimti metamfetaminą ir perduoti jį D. V. ir po to nuvežti į veterinarijos kliniką katiną.

28Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė psichotropinės medžiagos laikymo, jos gabenimo iki Raudondvario plento perdavimo D. V. aplinkybes ir pagrįstai konstatavo, kad šias alternatyvias nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 3 dalyje, padarymo aplinkybes pagrindžia skundžiamame nuosprendyje aptarti įrodymai.

29Tai, kad šiuos įrodymus pirmosios instancijos teismas įvertino ne taip, kaip pageidauja apeliantas, nereiškia, jog bylą išnagrinėjo objektyviai ar subjektyviai šališkas teismas. Tačiau apeliantas pagrįstai pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, inkriminuodamas G. K. labai didelio kiekio metamfetamino atgabenimą į ( - ) kieme esantį sandėliuką ne vėliau kaip 2013 07 18, nukrypo nuo teismų praktikos.

30Kasacinės instancijos teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra pažymėjęs, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis. Kiekvienas inkriminuojamas nusikalstamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas jo buvimą pagrindus įrodymais. Šie reikalavimai taikytini ir tais atvejais, kai BK specialiosios dalies tame pačiame straipsnyje nurodomos kelios alternatyvios veikos, kuri kiekviena gali būti savarankišku kaltininko baudžiamosios atsakomybės pagrindu. Uždraustų daiktų suradimas tam tikro asmens gyvenamojoje vietoje, nesant jokių kitų tiesioginių ar netiesioginių įrodymų, iš kurių galima būtų spręsti kaip jie ten atsirado, nėra besąlygiškas įrodymas, jog asmuo tyčia juos įgijo ar atgabeno (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-490/2001, 2K-157/2006, 2K-268/2008, 2K-488/2009, 2K-P-218/2009, 2K-159/2011, 2K-218/2011).

31Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptariamos nusikalstamos veikos alternatyvusis požymis (gabenimas) išviso nebuvo įrodinėjamas, t. y. nebuvo aiškinimąsi, kokiu laiku ir kokiomis aplinkybėmis buvo atgabentas į nuosprendyje nurodytą vietą paminėta psichotropinė medžiaga. Neatmetama galimybė, kad metamfetaminą G. K. į jo suradimo vietą pats negabeno, o, pavyzdžiui, įgijo iš kito asmens. Todėl nenustačius kaltės dėl šios medžiagos gabenimo, nuosprendis šioje dalyje keistinas, naikinant nuosprendžio dalį dėl psichotropinės medžiagos atgabenimo į paminėtą sandėliuką ne vėliau kaip 2012-07-18.

32Darytina išvada, jog byloje yra nustatyta, kad G. K. turėdamas tikslą platinti nuo nenustatyto laiko iki 2012-07-18 14 val. 05 min. savo deklaruotos gyvenamosios vietos – ( - ), kieme esančiame sandėliuke neteisėtai laikė labai didelį kiekį psichotropinės medžiagos – 145,981 g metamfetamino supakuoto į keturis plastikinius butelius. Tęsdamas nusikalstamas veikas, dalį neteisėtai laikomos psichotropinės medžiagos – 9,841 g metamfetamino, supakuoto į plastikinį butelį, 2012-07-18 apie 9 val. 30 min. automobiliu VW Golf Nr. ( - ) neteisėtai atgabeno į Raudondvario plentą Kaune, kur neteisėtai perdavė asmeniui, kuriam byla nutraukta dėl mirties, o likusią dalį metamfetamino (136,14 g) turėdamas tikslą jį platinti, toliau neteisėtai laikė minėtame sandėliuke iki 2012-07-18, kai 14 val. 05 min. atliktos kratos metu psichotropinė medžiaga buvo rasta ir paimta.

33Nuteistajam už labai sunkaus nusikaltimo padarymą paskirta 11 metų laisvės atėmimo bausmė. Ši bausmė yra mažesnė už sankcijos vidurkį ir artimesnė jos minimaliai ribai. Todėl netgi panaikinus nuosprendžio dalį dėl vienos alternatyvios veikos (gabenimo) padarymo, nuteistajam paskirta bausmė nėra aiškiai per griežta. Todėl ją švelninti nėra pagrindo.

34Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu. 328 straipsnio 1, 3 punktais,

Nutarė

35Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 17 d. nuosprendį pakeisti.

36Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria G. K. nuteistas už neteisėtą labai didelio kiekio – 145,981 g psichotropinės medžiagos metamfetamino atgabenimą turint tikslą platinti į savo deklaruotos gyvenamosios vietos – ( - ) kieme esantį sandėliuką ne vėliau kaip iki 2012 m. liepos 18 d.

37Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės... 3. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti V. C. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį ir BK... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. G. K. nuteistas už tai, kad turėdamas tikslą platinti, į savo deklaruotos... 6. Taip pat nuteistas už tai, kad neturėdamas tikslo platinti, iki 2012-07-18... 7. Apeliaciniame skunde nuteistasis G. K. nesutinka su jo nuteisimu pagal BK 260... 8. Nuteistasis, nesutikdamas su teismo išvada, kad ikiteisminio tyrimo metu... 9. Nuteistasis, cituodamas liudytojo Ž. B., D. V. parodymus bei pažymos dėl D.... 10. Nuteistojo teigimu, jo kaltės nepatvirtina ir kratos protokolas, kuriame... 11. Nuteistasis G. K. apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2013 m.... 12. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašė... 13. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 14. Apeliaciniame skunde daug dėmesio skiriama įtariamosios D. V. ir liudytojo... 15. Iš baudžiamosios bylos matyti, kad D. V., įteikus jai pranešimą apie... 16. Tačiau paminėtoje kasacinio teismo jurisprudencijoje visai kitaip vertinami... 17. Pažymėtina, kad 2012 m. spalio 15 d. apklausos pas ikiteisminio tyrimo... 18. Iš mirties įrašo matyti, kad D. V. 2013 m. kovo 14 d. mirė (5 t. 85 b. l.).... 19. Taigi, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, šie D. V. parodymai... 20. Nuteistasis, apeliuodamas į tariamus prieštaravimus Ž. B. ir D. V.... 21. Tai, kad sekimo protokole lakoniškai užfiksuotas tik susitikimo, išsiskyrimo... 22. Neatitinka tikrovės ir apelianto teiginiai, esą Ž. B. visą laiką tvirtino,... 23. Galima sutikti su apelianto teiginiais, kad slapto sekimo metu nėra nustatyta,... 24. Byloje nustatyta, kad G. K. nusikalstamos veikos padarymo metu naudojosi L. R.... 25. Iš D. V. mobilaus ryšio telefone ir SIM kortelėje esančių užrašų... 26. Tai, kad D. V. parodymo atpažinti pagal nuotrauką metu G. K. apibūdino kaip... 27. D. K. kaltės nepaneigia ir apeliacinės instancijos teisme gauta papildoma... 28. Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė... 29. Tai, kad šiuos įrodymus pirmosios instancijos teismas įvertino ne taip, kaip... 30. Kasacinės instancijos teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra... 31. Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptariamos nusikalstamos veikos... 32. Darytina išvada, jog byloje yra nustatyta, kad G. K. turėdamas tikslą... 33. Nuteistajam už labai sunkaus nusikaltimo padarymą paskirta 11 metų laisvės... 34. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 2 dalies 2... 35. Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 17 d. nuosprendį pakeisti.... 36. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria G. K. nuteistas už neteisėtą labai... 37. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....