Byla e2A-1098-302/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Panevėžio rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. gegužės 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Nodama“ ieškinį atsakovei Panevėžio rajono savivaldybės administracijai dėl rangos sutarties nutraukimo, sprendimų panaikinimo, žalos atlyginimo, palūkanų priteisimo ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos priešieškinį restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Nodama“ dėl akto pripažinimo negaliojančiu bei permokėtų lėšų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir RUAB) „Nodama“ ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę Panevėžio rajono savivaldybės administraciją pratęsti 2017 m. kovo 6 d. sutartyje Nr. S1-46 nurodytą darbų atlikimo terminą iki bus išduotas statybą leidžiantis dokumentas (pagal parengtą projektą), pridedant du mėnesius; panaikinti sprendimą skirti ieškovei 16 820 Eur dydžio baudą; netenkinus šio prašymo, baudą sumažinti iki 4 373,20 Eur, panaikinti sprendimą skaičiuoti 33,64 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną, o netenkinus šio prašymo, delspinigius sumažinti iki 8,75 Eur per dieną.

82.

9Ieškovė nurodė, kad 2017 m. kovo 6 d. ji ir atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija sudarė Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje Liūdynės dvaro parke Velžio seniūnijoje, Panevėžio rajone (projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir darbių) sutartį Nr. S1-46 (toliau – ir Sutartis). Sutartyje buvo išskirti darbų etapai ir atlikimo terminai: projekto parengimas - 3 mėn.; projekto vykdymo priežiūra - 15 mėn.; darbai – 15 mėn. Pagal Sutartį projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros darbus turėjo atlikti P. M. įmonė „Nitora“, tačiau ji atsisakė atlikti darbus, todėl 2017 m. rugsėjo 22 d. buvo pasirašytas susitarimas prie Sutarties, kuriuo pakeistas Sutarties 7.2 papunktis – M. įmonė „Nitora“ pakeista UAB „Panprojektas“. UAB „Panprojektas“ atliko projektavimo darbus remdamasi preliminaria projektavimo užduotimi, kuri buvo suformuota pačios atsakovės pirkimo sąlygose, ir parengtą projektą perdavė suderinimui su atsakingomis institucijomis. 2017 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pateikė raštą „Dėl Liūdynės dvaro parko esamos būklės analizės“, kuriame nurodė, kad projektas yra netinkamas, todėl reikalinga patikslinti ir papildyti Liūdynės dvaro parko esamos būklės ataskaitą pagal pastabas ir pateikti ją Aplinkos apsaugos agentūrai kartu su projekto sprendinių dalimi.

103.

11Taip pat ieškovė nurodė, kad ji 2018 m. vasario 19 d., siekdama įvykdyti Sutartį, kreipėsi į atsakovę dėl leidimo atlikti medžių kirtimo, genėjimo darbus Liūdynės dvaro parke išdavimo, leidimas buvo gautas 2018 m. kovo 13 d. 2018 m. balandžio 9 d. ieškovė atsakovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. NOD-E000027 bei Atliktų darbų aktą Nr. 1, o ši darbus priėmė. Ieškovė atliko 72 procentus visų darbų, numatytų Sutartyje, už 121 069,74 Eur (su PVM). Kitų darbų pagal Sutartį UAB „Nodama“ atlikti negalėjo, kol nebaigti projektavimo darbai, nes, tik baigus projektą ir suderinus jį, buvo galima gauti leidimą vykdyti likusius (statybos) darbus. Iš viso UAB „Nodama“ pagal Sutartį perdavė, o atsakovė priėmė darbų už 124 402,75 Eur, t. y. 74 procentus darbų. 2018 m. spalio 4 d. ir 2018 m. spalio 10 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo surengti susitikimai, kurių metu ieškovė informavo atsakovę, kad dėl to, jog UAB „Panprojektas“ vėluoja atlikti projektavimo darbus, ji negali vykdyti savo darbų, buvo deramasi dėl Sutarties termino pratęsimo, tačiau atsakovė, remdamasi formaliais pagrindais, atsisakė pratęsti Sutarties vykdymo terminą, be to, reikalavo, kad kitose tarp ieškovės ir atsakovės vykstančiose bylose būtų sudarytos taikos sutartys. 2018 m. spalio 25 d. ieškovė gavo 2018 m. spalio 22 d. atsakovės raštą „Dėl sutarties nutraukimo“ Nr. (8.19) SD1-253, kuriuo ši pranešė, jog nuo 2018 m. lapkričio 24 d. vienašališkai nutraukia Sutartį, o nuo 2018 m. rugsėjo 7 d. bus pradedami skaičiuoti delspinigiai, be to, reikalavo sumokėti 16 820 Eur baudą.

124.

13Ieškovė nurodė, kad, projektuotojui UAB „Panprojektas“ laiku neatlikus darbų, ji negalėjo atlikti likusių pagal Sutartį darbų, todėl dėl terminų praleidimo jos kaltės nėra. Ieškovės teigimu, praėjus 6 mėnesiams nuo Sutarties pasirašymo, 2017 m. rugsėjo 22 d., sudarydama papildomą susitarimą, atsakovė faktiškai išreiškė savo valią ir sutikimą, kad Sutarties įvykdymui yra reikalingas papildomas terminas, todėl tai savaime reiškia ir kitų darbų pagal Sutartį įvykdymo termino pratęsimą. Ieškovė pažymėjo, kad dėl vienašalio Sutarties nutraukimo abi šalys patirs didelių nuostolių ir išlaidų, bus pakenkta šalių dalykinei reputacijai.

145.

15Atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija pateikė priešieškinį, kuriuo prašė 2018 m. balandžio mėn. Atliktų darbų aktą Nr. 1 pripažinti negaliojančiu, priteisti iš ieškovės 116 068,54 Eur, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

166.

17Atsakovė nurodė, kad, atsižvelgus į Liūdynės gyventojų pastabas, buvo sudaryta komisija, kuri turėjo įvertinti Liūdynės dvaro parke atliktų darbų kokybę. Komisija 2018 m. lapkričio 16 d. konstatavo, kad RUAB „Nodama“ iškirto medžius, atliko genėjimo darbus, tačiau atliktų darbų apimtys galimai neatitinka tikrovės, todėl nutarė siūlyti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai kreiptis į antstolį dėl faktinių aplinkybių konstatavimo. Antstolis 2018 m. lapkričio 23 d. atliko faktinių aplinkybių konstatavimą, surašė protokolą Nr. 0025/18/00023, iš kurio matyti, kad teritorijoje surastas 41 medžio kelmas ir 14 medžių, kurių šakos buvo nugenėtos, iš kurių 8 medžiams nugenėta po dvi šakas, 6 medžiams nugenėta po vieną šaką. Atsakovės teigimu, atliktų darbų akte nurodyti teritorijos tvarkymo darbai neatitinka faktinių aplinkybių. Iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų faktinių duomenų matyti, kad iš viso darbų atlikta už 4 133,22 Eur (be PVM) arba 5 001,2 Eur (su PVM), todėl buvo pareikalauta, kad RUAB „Nodama” iki 2019 m. vasario 6 d. grąžintų 116 068,54 Eur už neatliktus, bet apmokėtus darbus, be to, ieškovė buvo įspėta, kad, nustatytu terminu negrąžinus nurodytos sumos, atsakovė kreipsis į teismą dėl atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu bei žalos priteisimo. Ieškovė minėtos pinigų sumos negrąžino. Kadangi Panevėžio rajono savivaldybės administracija priėmė darbus su paslėptais trūkumais, nors ieškovė neigia, kad darbai perduoti su trūkumais, ir sumokėjo 121 069,74 Eur, o nustačiusi, jog darbų trūkumai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbus, atsakovė kreipėsi į teismą dėl atliktų darbų priėmimo akto pripažinimo negaliojančiu ir permokėtos sumos grąžinimo.

18II.

19Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

207.

21Panevėžio apygardos teismas 2019 m. gegužės 29 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vienašališkai atliktą Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje Liūdynės dvaro parke, Velžio seniūnijoje, Panevėžio rajone (projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir darbų) sutarties Nr. S1-46, sudarytos tarp Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Nodama“, nutraukimą nuo 2018 m. lapkričio 24 d. pripažino neteisėtu; pakeitė Sutarties sąlygą dėl statybos (kraštotvarkos) darbų ir projekto vykdymo priežiūros darbų atlikimo termino pabaigos (Sutarties 2.1.2 papunktis) ir nustatė, kad terminas baigiasi po dviejų mėnesių nuo statybą leidžiančio dokumento, vykdant šią Sutartį, išdavimo momento; bylos dalį dėl reikalavimų panaikinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos sprendimą skirti RUAB „Nodama“ 16 820 Eur dydžio baudą, netenkinus šio prašymo, baudą sumažinti iki 4 373,20 Eur, panaikinti sprendimą skaičiuoti 33,64 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną, o netenkinus šio prašymo, skaičiuojamus delspinigius sumažinti iki 8,75 Eur per dieną, nutraukė; kitus ieškinio reikalavimus atmetė. Priešieškinį atmetė ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

228.

23Pirmosios instancijos teismas nesutiko su atsakove, kad nagrinėjamu atveju darbų įvykdymo termino pažeidimas gali būti vertinamas kaip esminis sutarties pažeidimas, kadangi: 1) Sutartyje šalys terminų pažeidimo (praleidimo) neįvardijo kaip esminės sąlygos; 2) darbų atlikimo pagal Sutartį terminas, t. y. 2018 m. rugsėjo 7 d., iki ginčo kilimo šalių nebuvo vertinamas kaip itin reikšmingas tinkamam Sutarties įvykdymui ir šalių buvo vertinamas kaip pratęstinas; 3) Sutarties 5.3 papunktyje įtvirtinta, kad, jeigu dėl rangovo kaltės darbai neatliekami laiku, jam skaičiuojamos 0,02 proc. dydžio netesybos nuo visos Sutarties sumos už kiekvieną dieną ir Sutartis gali būti nutraukta, jeigu paskaičiuotų netesybų dydis viršija 10 proc. Sutarties sumos. Šiuo atveju netesybos skaičiuotinos nuo 2018 m. rugsėjo 7 d. po 33,64 Eur per dieną, o Sutartis nutraukta nuo 2018 m. lapkričio 24 d., tai reiškia, kad priskaičiuotų netesybų dydis keliolika kartų mažesnis nei Sutartyje nustatyta 10 proc. dydžio riba; 4) leidimas faktiškai vykdyti Sutartį ir mokėjimai pagal ją, nors projektas nebuvo parengtas, teismo nuomone, rodo abiejų šalių suinteresuotumą Sutarties vykdymu; sutarties su RUAB „Nodama“ nutraukimo atveju turėtų būti skelbiamos naujos viešojo pirkimo procedūros, todėl abejotina, ar darbus pavyktų užbaigti iki 2019 metų pabaigos, ar pakaktų likusio finansavimo; 5) leidimo statybos darbams išdavimas (gavimas) užtruko dėl vienos priežasties – trečiasis asmuo vėlavo parengti ir pateikti užsakovei RUAB „Nodama“ projektą. Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas vienašališką Sutarties nutraukimą dėl termino pažeidimo pripažino neteisėtu.

249.

25Teismo vertinimu, šiuo atveju yra pagrindas spręsti, jog Sutarties vykdymas jos termino laikymosi požiūriu ieškovei tapo sudėtingesnis dėl užtrukusių projektavimo darbų, todėl ji gali būti pakeista ir ieškovei sudaryta galimybė per konkretų terminą pabaigti vykdyti Sutartį. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, jog pirkimo sąlygose buvo numatyta galimybė keisti neesmines sutarties sąlygas, įskaitant atvejį, kai šalis tampa reorganizuojama įmone. Ieškovei 2018 m. kovo 27 d. buvo iškelta restruktūrizavimo byla, o tai sudaro procedūrines prielaidas peržiūrėti (keisti) neesmines Sutarties sąlygas.

2610.

27Atsižvelgdamas į ieškovės pareiškimą dėl būtino darbams baigti termino trukmės, į planuojamą projekto įgyvendinimo pabaigos terminą – 2019 metų pabaiga, teismas nustatė dviejų mėnesių terminą nuo statybą leidžiančio dokumento pagal ginčo projektą išdavimo darbams pagal sutartį pabaigti.

2811.

29Nors atsakovė raštuose nurodo, kad ji skaičiuos ar priskaičiavo rangovui baudas (netesybas), tačiau, teismo vertinimu, tai savaime nereiškia, jog tokie pareiškimai (nuomonė, pažadas, įspėjimas ar pan.) kaip nors realiai jau pažeidžia turtines atsakovės teises, nes jie nėra privalomai vykdomi. Nesant teisės pažeidimo ar jos ginčijimo, teisminė gynyba apskritai negalima (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 5 straipsnio 1 dalis), o civilinio proceso tvarka procesai dėl galimų ketinimų realizavimo ateityje negalimi, todėl bylos dalį dėl baudos ir netesybų teismas nutraukė.

3012.

31Atmesdamas priešieškinio reikalavimą dėl atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu, teismas pažymėjo, kad iš pateikto šalių susirašinėjimo elektroniniu paštu matosi, jog ieškovė informavo atsakovę apie atliktus darbus, pateikė atliktų darbų priėmimo akto duomenis (projektą) suderinimui ir šiems duomenims buvo pritarta be išlygų, darbai pagal priėmimo aktą laikotarpiu nuo 2018 m. balandžio 13 d. iki 2018 m. birželio 13 d. buvo priimti ir visiškai apmokėti.

3213.

33Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su atsakove, jog nukrypimai negalėjo būti pastebėti normaliai priimant darbus (paslėpti trūkumai), todėl darbų priėmimas gali būti ginčijamas. Teismas pažymėjo, kad atsakovė nenurodė, dėl kokių konkrečių priežasčių atlikti darbai laikytini turinčiais paslėptų trūkumų ar kokios objektyvios aplinkybės trukdė įvertinti atliktų darbų mastą (jeigu tai buvo aktualu). Nupjautų medžių kelmams suskaičiuoti nereikia jokių techninių priemonių, įvertinti nupjautų šakų, krūmų ir pan. ar susmulkintos tokios medienos tūrį nereikia sudėtingų priemonių. Iš atsakovės pusės darbus priėmė specialistė S. T., ji nenurodė, jog buvo kokių nors kliūčių ar nepatogumų įvertinti atliktų darbų mastą. Be to, nenustatyta, jog jai stigtų kompetencijos įvertinti atliktų darbų pobūdį ir mastą ar kad ji negalėjo, esant poreikiui, pasitelkti skaičiavimams užsakovo ar ieškovės darbuotojų.

34III.

35Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3614.

37Apeliaciniame skunde atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. gegužės 29 d. sprendimą, priimti naują sprendimą – priešieškinį tenkinti, o ieškinį atmesti. Taip pat prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3814.1.

39Nors Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbuotoja S. T. darbus priėmė ir Atliktų darbų aktą Nr. 1 pasirašė be išlygų, tačiau, Liūdynės kaimo gyventojams pastebėjus, kad darbų iš tikrųjų buvo atlikta ženkliai mažiau nei kad buvo už juos apmokėta, buvo kreiptasi į antstolį A. B. dėl faktinių aplinkybių konstatavimo. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole antstolis konstatavo, kad teritorijoje buvo rastas 41 medžio kelmas ir 14 medžių, kurių šakos nugenėtos, iš kurių 8 medžiams nugenėta po dvi šakas, o 6 medžiams po vieną šaką, tai patvirtina, kad atliktų darbų akte nurodyti teritorijos tvarkymo darbai neatitinka faktinių aplinkybių. Minėtų atliktų darbų vertė sudaro tik 4 133,22 Eur (be PVM) arba 5 001,20 Eur (su PVM). RUAB „Nordama“ į bylą buvo pateikusi savo faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame užfiksuota, kad Liūdynės dvaro parke nukirsti 75 vnt. medžių, atlikti šakų genėjimo ir kiti darbai, kurie yra nurodyti atliktų darbų akte, kas neva patvirtina, jog darbai buvo atlikti tinkamai. Vien tai, kad antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose nustatytos skirtingos aplinkybės, patvirtina, jog, siekiant teisingai išnagrinėti šią bylą, reikalingos specialios žinios, todėl pirmosios instancijos teismo buvo prašoma skirti teismo ekspertizę. Teismas nepagrįstai tokį prašymą be jokių motyvų atmetė, taip pažeisdamas CPK 181 straipsnio 1 dalies nuostatas. Be to, teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad didžioji dalis ieškovės atliktų ir perduotų darbų yra tokie darbai, kuriuos atlikus turėjo nelikti jokių ženklų, todėl, priimdama darbus, atsakovės atstovė negalėjo pamatyti trūkumų. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad nupjautų medžių kelmams suskaičiuoti, įvertinti nupjautų šakų bei krūmų skaičių ir susmulkintos medienos tūriui įvertinti nereikia jokių sudėtingų techninių priemonių.

4014.2.

41Pirmosios instancijos teismo išvada, kad Panevėžio rajono savivaldybės administracija neturėjo pagrindo vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, nepagrįsta. Atsakovė teisėtai pasinaudojo tiek Sutartyje įtvirtintu vienašališko sutarties nutraukimo pagrindu, tiek įstatyme numatytu vienašališku sutarties nutraukimo pagrindu.

4214.3.

43Sutarties 5.2 papunktyje įtvirtinta, kad jei rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų nustatytu terminu, užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. bendros Sutarties kainos. Sutarties 5.3 papunktyje įtvirtinta, kad, jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros Sutarties kainos, užsakovas gali prieš tai raštu įspėjęs rangovą, vadovaudamasis Sutarties 5.3.3 papunkčiu, nutraukti Sutartį. Projekto rengimo darbai turėjo būti pradėti 2017 m. kovo 7 d., o pabaigti 2017 m. birželio 7 d. Neatlikus laiku projektavimo darbų, vadovaujantis Sutarties 5.2 papunkčiu, nuo 2017 m. birželio 7 d. atsakovė įgijo teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Ieškinio pateikimo dienai šis terminas sudaro 596 dienas, tai reiškia, kad iš viso už šį laikotarpį susidarė 20 049,44 Eur delspinigių suma, o tai viršija 10 proc. bendros Sutarties kainos, todėl 2018 m. spalio 22 d. raštu ieškovė teisėtai buvo įspėta apie Sutarties nutraukimą nuo 2018 m. lapkričio 24 d. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad netesybos turi būti pradėtos skaičiuoti nuo 2018 m. rugsėjo 7 d., ir padarė nepagrįstą išvadą, jog už pradelstą darbų atlikimą priskaičiuotų netesybų dydis keliolika kartų mažesnis už 10 proc. bendros Sutarties kainos.

4414.4.

45Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalį šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Analizuojant esminio sutarties pažeidimo kriterijų, vertintini du prievolės vykdymai: pažadėtasis ir faktiškai atliktas. RUAB „Nodama“ Sutartyje numatytus darbus turėjo atlikti nuo 2017 m. kovo 7 d. iki 2018 m. rugsėjo 7 d. su galimybe pratęsti terminą vienam mėnesiui, t. y. iki 2018 m. spalio 7 d. RUAB „Nodama“ nuo 2017 m. kovo 7 d. iki dabar atliko tik 11,42 proc. darbų, o tai reiškia, kad Sutartis praktiškai buvo neįvykdyta. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad faktiškai yra atlikta ir apmokėta daugiau kaip 2/3 darbų (pagal vertę), yra nepagrįsta, kadangi teismas nevertino atliktų darbų masto.

4615.

47Ieškovė RUAB „Nodama“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Be to, prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir prijungti prie bylos naujus rašytinius įrodymus. Nurodo šiuos esminius argumentus:

4815.1.

49Nagrinėjamu atveju šalys pasirašė darbų priėmimo–perdavimo aktą, todėl atliktų darbų masto įrodinėjimas kitomis priemonėmis neleistinas. Nors apeliantė tvirtina, kad atliktų darbų trūkumai yra neakivaizdūs ir atsirado tik pasirašius darbų priėmimo–perdavimo aktą, tačiau tiek faktinės aplinkybės, tiek elementari logika neleidžia daryti tokios išvados, kadangi neįmanoma būtų nepastebėti, kad iškirsta beveik du kartus mažiau medžių, kad nepašalintos šakų krūvos ar krūmynai, kurių aukštis siekė apie 2 metrus ir kurie buvo visoje parko teritorijoje. Apeliantės į bylą pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimas buvo atliktas nuo darbų atlikimo praėjus 9 mėnesiams, todėl jis negali būti vertinamas kaip atspindintis realią situaciją.

5015.2.

51Pirmosios instancijos teismas pagrįstai suabejojo būtinybe skirti ekspertizę, kad būtų įvertintos faktinės aplinkybės, kurios jau yra užfiksuotos šalių dokumentuose realiu laiku. Toks vertinimas praėjus beveik vieneriems metams po darbų atlikimo mažai tikėtina, kad atspindėtų faktinę situaciją, buvusią darbų perdavimo metu. Be to, apeliantė nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė skirti ekspertizę. Teismas pasiūlė pakviesti potencialų ekspertą į teismo posėdį, kad būtų išsiaiškinta, į kokius klausimus ekspertas galėtų atsakyti, atsižvelgiant į aplinkybę, jog nuo darbų atlikimo praėjo vieneri metai, tačiau, nelaukdama kito teismo posėdžio, atsakovė pati atliko ekspertizę, todėl teismas ekspertizės skyrimo klausimo ir nesprendė.

5215.3.

53Apeliantė nepagrįstai teigia, kad nagrinėjamu atveju egzistavo sutartinis pagrindas nutraukti Sutartį. Sutarties 5.3 papunktyje numatyta, kad, jei darbai dėl rangovo kaltės neatliekami laiku, jam skaičiuojamos 0,02 proc. dydžio nuo visos Sutarties sumos netesybos už kiekvieną dieną ir Sutartį užsakovas gali nutraukti, jeigu paskaičiuotų netesybų dydis viršija 10 proc. Sutarties sumos. Šiuo atveju už pradelstą laikotarpį gali būti priskaičiuojama 2 657,56 Eur delspinigių (33,64 Eur x 79 d.), o 10 proc. nuo visos Sutarties bendros sumos sudaro 16 820 Eur su PVM, todėl akivaizdu, kad sutartinio pagrindo nutraukti Sutartį nebuvo. Be to, Sutartyje šalys terminų pažeidimo neįvardijo kaip esminės Sutarties sąlygos. Iki ginčo kilimo terminų laikymasis apskritai nebuvo vertinamas kaip itin reikšmingas tinkamam Sutarties įvykdymui. 2017 m. rugsėjo 22 d. sudarius susitarimą dėl projektuotojo pakeitimo, buvo aišku, kad projektavimo darbai ženkliai vėluos, bet tai nekliudė nė vienai iš šalių tęsti Sutarties vykdymo. Sutarties nutraukimas yra kraštutinė priemonė, o sutarties išsaugojimo principas įpareigoja šalis siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai yra įmanoma. Tuo tarpu atsakovė nagrinėjamu atveju nesiekia išsaugoti Sutarties ir išvengti neigiamų šalims dėl to kilsiančių padarinių.

5415.4.

55Atsakovė faktiškai Sutartį nutraukė, remdamasi CK 6.217 straipsniu, kuriame numatyta, kad sutarties šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Vertinant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje išvardintus kriterijus, darytina išvada, kad kuo didesnis atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto įvykdymo, tuo didesnė tikimybė, jog sutarties neįvykdymas kilus ginčui bus pripažintas esminiu. Atsakovei buvo perduoti 74 proc. darbų, faktiškai atlikta dar daugiau darbų, kurie atsakovei nėra perduoti dėl to, kad atsakovė jų nepriima. Taigi faktiškai įgyvendinta ¾ Sutarties, o likusių sutartinių įsipareigojimų neįvykdymas yra sąlygotas objektyvių priežasčių, kurios nepriklauso nuo ieškovės (projekto specifika ir tokių projektų naujumas Lietuvoje, valstybinių institucijų reikalavimai ir pan.).

56Teisėjų kolegija

konstatuoja:

57IV.

58Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5916.

60Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

6117.

62Nagrinėjamu atveju atsakovės apeliacinis skundas grindžiamas šiomis argumentų grupėmis: pirma, spręsdamas klausimą dėl Atliktų darbų akto Nr. 1 pripažinimo negaliojančiu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad nebuvo paslėptų trūkumų, be to, nepagrįstai neskyrė teismo ekspertizės atliktiems darbams nustatyti; antra, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Panevėžio rajono savivaldybės administracija neturėjo nei įstatyminio, nei sutartinio pagrindo vienašališkai nutraukti Sutartį. Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

6318.

64Apeliantė Panevėžio rajono savivaldybės administracija apeliaciniame skunde prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Ieškovės atsiliepime į apeliacinį skundą sutinka su atsakovės prašymu bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

6519.

66Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis), tačiau apeliacinis skundas gali būti nagrinėjamas ir žodinio proceso tvarka, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis).

6720.

68Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia, jog bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia šio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė tai nuspręsti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; 2014 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014 ir kt.). Tokia kasacinio teismo praktika koreliuoja ir su Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojama praktika (Oganova v. Georgia, no. 25717/03, 13 November 2007, par. 27, 28).

6921.

70Pažymėtina, kad šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes (pavyzdžiui, būtina apklausti specialistą, ekspertą, liudytojus ir pan.), dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2012).

7122.

72Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju vien atsakovės pateiktas deklaratyvus prašymas bylą apeliacine tvarka nagrinėti žodinio proceso tvarka ir ieškovės sutikimas su minėtu prašymu, nei ieškovei, nei atsakovei nepateikus jokių išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas, negali būti pakankamas pagrindas nukrypti nuo bendrosios taisyklės, pagal kurią apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis), todėl prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo atmestinas kaip nepagrįstas. Dėl naujų rašytinių įrodymų

7323.

74Ieškovė UAB „Nodama“ su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė naujus rašytinius įrodymus: UAB „Nodama“ 2019 m. kovo 22 d. raštą „Dėl Liūdynės dvaro parko kraštovaizdžio projekto“; duomenis, kad šis raštas e. paštu buvo išsiųstas Panevėžio rajono savivaldybės administracijai; UAB „Panprojektas“ 2019 m. kovo 19 d. raštą Nr. SR-19/125; 2019 m. balandžio 4 d. perdavimo–priėmimo aktą Nr. 1, kuriuo projektas perduotas Panevėžio rajono savivaldybės administracijai; Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 2019 m. balandžio 10 d. raštą Nr. (8.9)-SD1-851 „Dėl 2019 m. balandžio 4 d. perdavimo–priėmimo akto“, kuriuo grąžintas projektas UAB „Nodama“; 2019 m. birželio 5 d. raštą „Dėl Liūdynės dvaro parko kraštovaizdžio projekto“, kuriuo pakartotinai Panevėžio rajono savivaldybės administracijai perduotas projektas; Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 2019 m. liepos 4 d. raštą Nr. (8.19)SD1-1544, kuriuo grąžintas projektas UAB „Nodama“.

7524.

76CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Naujų įrodymų priėmimas yra apeliacinės instancijos teismo diskrecija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-9-684/2017).

7725.

78Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju didžioji dalis ieškovės su atsiliepimu į skundą pateiktų rašytinių įrodymų galėjo būti pateikta pirmosios instancijos teismui, todėl jų prijungimas prie bylos šioje proceso stadijoje neatitiktų CPK 7 straipsnyje įtvirtintų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų, kadangi juos reiktų pateikti susipažinti priešingai šaliai. Be to, pastebėtina, kad bet kuriuo atveju ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai neturi esminės reikšmės nagrinėjamo ginčo baigčiai. Esant nurodytoms aplinkybėms, juos atsisakytina prijungti prie bylos. Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių

7926.

80Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. D1-234 „Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA_R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ projekto 2017 m. balandžio 10 d. sutartyje Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0004 nurodytam projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Projektas susideda iš trijų dalių, viena jų yra Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijoje Liūdynės dvaro parke, Velžio sen. 2017 m. sausio 25 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracija apklausos būdu vykdė mažos vertės pirkimą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijoje Liūdynės dvaro parke Velžio sen., Panevėžio r. (projektavimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbai).

8127.

822017 m. kovo 6 d. su ieškove UAB „Nodama“ sudaryta Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje Liūdynės dvaro parke, Velžio seniūnijoje, Panevėžio rajone (projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir darbų) sutartis Nr. S1-46 (e. bylos t. 1, b. l. 14–17). Sutartyje buvo išskirti darbų etapai ir atlikimo terminai: projekto parengimas - 3 mėn.; projekto vykdymo priežiūra - 15 mėn.; bendra sutarties trukmė - 20 mėn. Sutarties 7.2 papunktyje sutarta, kad rangovė UAB „Nodama“ savo sutartiniams įsipareigojimams – projektavimo ir projekto vykdymo priežiūrai atlikti pasitelkia subtiekėją P. M. įmonę „Nitora“. 2017 m. rugsėjo 22 d. perkančioji organizacija ir UAB „Nodama“ pasirašė susitarimą prie Sutarties, kuriuo susitarė, kad keičia Sutarties 7.2 papunktį – projektuotoja P. M. įmonės „Nitora“ pakeista UAB „Panprojektas“ (e. bylos t. 1, b. l. 33).

8328.

842018 m. balandžio 9 d. UAB „Nodama“ išrašė ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijai pateikė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. NOD-E000027 121 069,74 Eur (su PVM) sumai bei Atliktų darbų aktą Nr. 1, o ši darbus priėmė (e. bylos t. 1, b. l. 34–36). Kitų darbų pagal Sutartį UAB „Nodama“ neatliko, nes nebuvo baigti projektavimo darbai. 2018 m. spalio 22 d. raštu „Dėl sutarties nutraukimo“ Nr. (8.19) SD1-253, Panevėžio rajono savivaldybės administracija ieškovei UAB „Nodama“ pranešė, jog nuo 2018 m. lapkričio 24 d., vadovaudamasi CK 6.218 straipsniu, dėl esminio Sutarties pažeidimo vienašališkai nutraukia Sutartį, o nuo 2018 m. rugsėjo 7 d. bus pradedami skaičiuoti delspinigiai, be to, reikalavo sumokėti 16 820 Eur baudą (e. bylos t. 1, b. l. 77). Dėl Atliktų darbų akto Nr. 1 pripažinimo negaliojančiu

8529.

86CK 6.644 straipsnyje numatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.

8730.

88Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kaip rangos sutartis kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį. Vienos rangos sutarties šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas; tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies atitinkamo pareigų vykdymo; jeigu rangovas savo pareigas įvykdo netinkamai, užsakovas turi teisę atitinkamai nevykdyti savo pareigos priimti darbą ir už jį sumokėti ir priešingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

8931.

90Bylos duomenys patvirtina, kad šalys 2018 m. balandžio mėn. pasirašė Atliktų darbų aktą Nr. 1. 2018 m. balandžio 9 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. NOD-E000027 121 069,74 Eur sumai, kurią Panevėžio rajono savivaldybės administracija apmokėjo. Panevėžio rajono savivaldybės administracija priešieškiniu prašė minėtą 2018 m. balandžio mėn. Atliktų darbų aktą Nr. 1 pripažinti negaliojančiu ir priteisti iš ieškovės 116 068,54 Eur, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9132.

92Pažymėtina, kad įstatyme užsakovo pareiga sumokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų siejama su perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Tiek CK 6.662 straipsnio 1 dalyje, tiek Sutarties 3.2 papunktyje įtvirtina, kad darbai priimami pagal pasirašytą paslaugų ir darbų perdavimo–priėmimo aktą. Abiejų sutarties šalių pasirašomas darbų perdavimo – priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2 d.); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009; kt.).

9333.

94Pagal CK 6.662, 6.694 straipsniuose įtvirtintą reguliavimą apžiūrėti ir priimti atliktą darbą yra užsakovo pareiga, atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus, užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai – apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas neturi akivaizdžių trūkumų; pagal įstatymą iš užsakovo nereikalaujama daugiau negu normali daikto apžiūra, tikrinant, ar nėra akivaizdžių trūkumų, jis neįpareigotas daikto trūkumų paieškai naudoti specialias priemones ar metodus (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Paprastai (jeigu ko kita nenumatyta šalių susitarimu) užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs ar nenurodęs priėmimo akte akivaizdžių darbų (rezultato) trūkumų, netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalys).

9534.

96Byloje nustatyta, kad, pasirašydama 2018 m. balandžio mėn. Atliktų darbų aktą Nr. 1, atsakovė jame nenurodė jokių ieškovės (rangovės) atliktų darbų defektų, trūkumų, jų neatitikties Sutarties nuostatoms, už priimtus darbus pateiktą PVM sąskaitą faktūrą Nr. NOD-E000027 visiškai apmokėjo, tai suponuoja išvadą, kad, priėmusi darbus iš ieškovės ir nefiksavusi jokių darbų trūkumų, atsakovė neteko teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalys)

9735.

98Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad nurodyta taisyklė nėra absoliuti: pagal CK 6.662 straipsnio 4 dalį užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo; tokiu atveju rangovas atsako už darbų (rezultato) trūkumus, o užsakovas gali naudotis įstatyme įtvirtintais teisių gynimo būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Kasacinio teismo praktikoje dėl rangos darbų perdavimo–priėmimo akto reikšmės rangos sutarties šalių teisėms ir pareigoms taip pat išaiškinta, kad, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu šie neakivaizdūs. Tokiais atvejais teismai turi analizuoti trūkumų pobūdį ir, tik esant akivaizdžiam trūkumui, taikyti CK 6.662 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005; 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-289-1075/2018).

9936.

100Atsakovės procesinių dokumentų turinys patvirtina, kad, ginčydama 2018 m. balandžio Atliktų darbų aktą Nr. 1, ji ir laikosi pozicijos, jog būtent dėl paslėptų trūkumų pagal minėtą aktą priimta darbų daugiau nei jų faktiškai buvo atlikta, ir tą įrodinėja antstolio A. B. sudarytu faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu ir liudytojo J. B. atliktu kirtimų ir genėjimo darbų kiekio Liūdynės parko teritorijoje įvertinimu ir šio liudytojo paaiškinimais.

10137.

102Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad šiuo atveju atsakovės nurodomi neva neatlikti parko tvarkymo darbai negalėjo būti nepastebėti priimant darbus (paslėpti trūkumai). Atkreiptinas dėmesys, kad ir pati atsakovė nenurodo, kokios objektyvios aplinkybės trukdė įvertinti atliktų darbų mastą (nupjautų kelmų ar šakų skaičius, susmulkintos medienos tūris), kuris akivaizdžiai matomas ir jam įvertinti nereikia jokių specialių priemonių. Tuo labiau, kad darbus priėmė atsakovės Panevėžio rajono savivaldybės administracijos specialistė, kuri nenurodė, jog būtų susidūrusi su kokiomis nors kliūtimis vertindama priimamų darbų pobūdį bei mastą.

10338.

104Apeliantės į bylą pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimas niekaip neįrodo, kad apeliantė neįvertino tų darbų, kurie, pasak jos, buvo paslėpti. Pačiame protokole nėra nurodyta, kad antstolis suskaičiavo kelmus ar nukirstas / nenukirstas medžių šakas pasitelkęs kokias nors specialias priemones, kurių pagalba tokius paslėptus trūkumus aptiko. Be to, sutiktina su ieškove, kad faktinių aplinkybių konstatavimas atliktas nuo darbų atlikimo ir jų priėmimo praėjus 9 mėnesiams, todėl, teisėjų kolegijos įsitikinimu, jis negali būti vertinamas kaip atspindintis realią situaciją, buvusią perduodant atliktus darbus atsakovei. Situacijos vertinimo nekeičia ir atsakovės į bylą pateiktas J. B. atliktas kirtimų ir genėjimo darbų kiekio Liūdynės parko teritorijoje įvertinimas. Taigi, atsakovės pozicija, kad ieškovės atlikti darbai yra su paslėptais trūkumais, pagrįstai buvo atmesta.

10539.

106Kadangi atsakovė darbus priėmė ir Atliktų darbų akte Nr. 1 jokių atliktų darbų trūkumų nenurodė, o teismas pagrįstai nepripažino, kad trūkumai buvo paslėpti, jos reikalavimas, remiantis trūkumų faktu, pripažinti Atliktų darbų aktą Nr. 1 negaliojančiu, negali būti vertinamas kaip teisiškai pagrįstas (CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalys).

10740.

108Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai, pažeisdamas CPK 181 straipsnio nuostatas, atmetė prašymą skirti teismo ekspertizę, tačiau toks atsakovės teiginys neatitinka tiesos.

10941.

110Pastebėtina, kad teismas neatsisakė skirti teismo ekspertizę, o pasiūlė atsakovei pakviesti į kitą teismo posėdį potencialų ekspertą, jog būtų galima išsiaiškinti, kiek tokio pobūdžio ekspertizė, kai nuo darbų atliko pabaigos yra praėję beveik metai laiko, būtų objektyvi ir naudinga bylos nagrinėjimui, tačiau atsakovė, nelaukdama kito teismo posėdžio ir teismo sprendimo dėl ekspertizės skyrimo, pati savo iniciatyva atliko ekspertizę, o eksperto į teismą nepakvietė, todėl teismas nebeturėjo pagrindo spręsti klausimo dėl teismo ekspertizės skyrimo / neskyrimo.

11142.

112Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus ir nenukrypdamas nuo pirmiau nurodytos teismų praktikos, teisėtai ir pagrįstai netenkino atsakovės priešieškinio reikalavimų. Dėl vienašališko Sutarties nutraukimo

11343.

114Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. spalio 25 d. ieškovė UAB „Nodama“ gavo 2018 m. spalio 22 d. raštą „Dėl sutarties nutraukimo“ Nr. (8.19) SD1-253, kuriuo atsakovė pranešė, jog nuo 2018 m. lapkričio 24 d. vienašališkai nutraukia Sutartį. Kaip matyti iš atsakovės byloje pateiktos pozicijos, ji Sutartį nutraukė dėl jos įvykdymo termino pažeidimo, ką ji vertina kaip esminį sutarties pažeidimą. Pirmosios instancijos teismas nesutiko su atsakove, kad nagrinėjamu atveju darbų įvykdymo termino pažeidimas gali būti vertinamas kaip esminis sutarties pažeidimas, todėl sprendė, jog atsakovė neteisėtai vienašališkai nutraukė Sutartį.

11544.

116Apeliaciniame skunde atsakovė laikosi pozicijos, kad ji pagrįstai pasinaudojo tiek Sutartyje įtvirtintu vienašališko sutarties nutraukimo pagrindu (Sutarties 5.2 papunktis), tiek įstatyme numatytu vienašališku sutarties nutraukimo pagrindu (CK 6.217 straipsnis), kuriuose numatyta, jog Sutartis gali būti nutraukta dėl esminio jos pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo sutikti ir su šia apeliantės pozicija.

11745.

118Sutarties nutraukimą reglamentuojančiame CK 6.217 straipsnyje nustatyti keli vienašališko sutarties nutraukimo atvejai – tai gali būti padaryta, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 straipsnio 1dalis); taip pat vienašališkai sutartis gali būti nutraukiama joje numatytais atvejais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis).

11946.

120Aiškindamas CK 6.217 straipsnio 5 dalies nuostatas, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tuo atveju, jeigu šalys susitarė, jog tam tikros sutarties sąlygos pažeidimas yra pagrindas vienašališkai nutraukti sutartį, tai nebūtina, kad jos būtų susitarusios šį pažeidimą vertinti kaip esminį, t. y. sutartį vienašališkai nutraukiant joje numatytais atvejais, teismas netikrina, ar sutartyje įtvirtintas sutarties nutraukimo pagrindas savo pobūdžiu atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-114/2014; 2014 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2014; 2015 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143-690/2015; kt.). Susitardamos dėl atvejų, kada sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai, jos šalys įgyvendina sutarties laisvės principą (CK 6.156 straipsnio 1 dalis); teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią.

12147.

122Nagrinėjamu atveju Sutarties 5.2 papunktyje įtvirtinta, kad, jei rangovas (ieškovė) dėl savo kaltės neatlieka darbų nustatytu terminu, užsakovas (atsakovė) turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0.02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. bendros Sutarties kainos. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros Sutarties kainos, prieš tai raštu įspėjęs rangovą, užsakovas gali nutraukti Sutartį (Sutarties 5.3.3 papunktis).

12348.

124Iš Sutarties 2.1 papunkčio matyti, kad Sutarties 1.1 papunktyje nurodyti darbai turi būti atlikti: kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje Liūdynės dvaro parke Velžio sen., Panevėžio r., projekto parengimo trukmė – 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo; statybos (kraštovaizdžio) darbų ir projekto vykdymo priežiūros darbų atlikimo trukmė – 15 mėn. (projektavimo, statybos darbų ir projekto vykdymo priežiūros darbų atlikimo trukmė rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęsta vieną kartą iki 1 mėn.); bendra Sutarties trukmė – 20 mėn., įskaitant visų Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymą. Sutartis įsigalioja kitą dieną po jos prasirašymo ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (Sutarties 2.2 papunktis).

12549.

126Bylos duomenys patvirtina, kad Sutartis buvo pasirašyta 2017 m. kovo 6 d., įsigaliojo 2017 m. kovo 7 d. (Sutarties 2.2 papunktis), todėl projektas turėjo būti parengtas iki 2017 m. birželio 7 d., statybos (kraštovaizdžio) darbų ir projekto vykdymo priežiūros darbai atlikti iki 2018 m. rugsėjo 7 d., o bendrai Sutartis įvykdyta iki 2018 m. lapkričio 7 d.

12750.

128Apeliaciniame skunde atsakovė tvirtina, kad, vadovaujantis Sutarties 5.2 papunkčiu, ieškovei laiku nepateikus projekto, ji įgijo teisę nuo 2017 m. birželio 7 d. skaičiuoti 0,02 proc. delspinigius nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. bendros Sutarties kainos. Atsakovės teigimu, tai sudaro 1 metus ir 8 mėn. (ieškinio pateikimo dienai šis terminas yra dar ilgesnis), todėl delspinigiai sudaro 20 049,44 Eur (596 d. x 33,64 Eur = 20 049,44 Eur).

12951.

130Teisėjų kolegijos nuomone, tokia atsakovės pateikiama terminų skaičiavimo interpretacija neatitinka Sutarties 5.2 papunkčio nuostatų, pagal kurias atsakovė turi teisę pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, kai rangovas (ieškovė) neatlieka „Darbų“ nustatytu terminu. Iš Sutarties 1.2 papunkčio turinio darytina išvada, kad „Darbai“ apima visus darbus, t. y. ir projektavimo, ir projekto vykdymo priežiūros, ir kasybos darbais pažeistos žemės tvarkymo darbus. Kaip minėta, statybos (kraštovaizdžio) darbų ir projekto vykdymo priežiūros darbai turėjo būti atlikti iki 2018 m. rugsėjo 7 d., o bendra Sutarties trukmė yra 20 mėnesių (Sutarties 2.1.3 papunktis), tai reiškia, kad atsakovė neturėjo teisės nuo 2017 m. birželio 7 d., kai baigėsi projektavimo darbų terminas, pradėti skaičiuoti Sutarties 5.2 papunktyje numatytus delspinigius.

13152.

132Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pati atsakovė 2018 m. spalio 22 d. pranešime „Dėl sutarties nutraukimo“ buvo nurodžiusi, jog prievolės vykdymo terminas baigėsi 2018 m. rugsėjo 7 d. Laikantis pozicijos, kad termino pabaiga 2018 m. rugsėjo 7 d., o Sutartis nutraukta 2018 m. lapkričio 24 d., už uždelstą laikotarpį gali būti priskaičiuota tik 2 657,56 Eur delspinigių (79 d. x 33,64 Eur), o tai keliskart mažiau nei 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos, todėl akivaizdu, kad Sutarties 5.3.3 papunktyje įtvirtintas Sutarties nutraukimo pagrindas nagrinėjamu atveju neegzistavo (CK 6.217 straipsnio 5 dalis).

13353.

134Atsakovė apeliaciniame skunde taip pat tvirtina, kad nagrinėjamu atveju ji turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir dėl esminio jos pažeidimo, remdamasi 6.217 straipsnio 1 dalimi.

13554.

136Esminio sutarties pažeidimo kriterijus yra tarsi priemonė, kuria „išmatuojamos“ kiekvieno konkretaus sutarties pažeidimo aplinkybės suteikiant teisę patiems civilinės apyvartos dalyviams (ginčo atveju – teismui) spręsti, kaip turi būti vertinamas atitinkamas pažeidimas.

13755.

138Vertinant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, darytina išvada, kad kuo didesnis atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo, tuo didesnė tikimybė, kad sutarties nevykdymas esant ginčui bus pripažintas esminiu. Pavyzdžiui, CK 6.217 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta, kad, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, atsižvelgiama į tai, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę. Kiekvienu ginčo atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies asmeniniai interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių. Svarbu atsižvelgti ir į sutarties vykdymo tarp šalių susiklosčiusią praktiką, taip pat į sutartį pažeidusios šalies vaidmenį, t. y. nustatytina, ar sutartis netinkamai įvykdyta sąmoningai to siekiant (tyčia), ar dėl aplaidumo (didelio neatsargumo).

13956.

140Nukentėjusi šalis negali remtis CK 6.217 straipsnio 2 dalies ir sutartyje nustatytais vienašalio nutraukimo pagrindais kaip pretekstu vienašališkai nutraukti sutartį. Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų pasekmių (žalos) nukentėjusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą. Vienašalis sutarties nutraukimas kaip nukentėjusios šalies interesų savigynos priemonė įstatymų leidėjo yra įtvirtintas ir laikomas adekvačia reakcija į sutartį pažeidusios šalies elgesį, pasireiškusį esminiu sutarties pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-89/2014; 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-312-1075/2018).

14157.

142Vertinant esminio Sutarties pažeidimo egzistavimą nagrinėjamu atveju, visų pirma, pastebėtina, kad, kai atsakovė pateikė ieškovei raštą dėl Sutarties nutraukimo bendras Sutarties įvykdymo terminas – 20 mėn., net nebuvo pasibaigęs. Antra, Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo terminai pačioje Sutartyje nebuvo įvardinti kaip esminės Sutarties sąlygos. Trečia, pati atsakovė Sutarties vykdymo eigoje Sutarties 2 dalyje įtvirtintų terminų nevertino kaip itin reikšmingų. Pagal Sutartį projektavimo darbai turėjo būti baigti per 3 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos, t. y. iki 2017 m. birželio 7 d. (pratęsus šį terminą 1 mėnesiu – iki 2017 m. liepos 7 d.) (Sutarties 2.1.1 papunktis), tačiau 2017 m. rugsėjo 22 d. (kai jau buvo pasibaigęs projektavimo atlikimo darbų terminas) atsakovė ir ieškovė UAB „Nodama“ pasirašė susitarimą prie Sutarties, kuriuo susitarė, kad keičia Sutarties 7.2. papunktį dėl projektuotojo, nurodant, jog UAB „Nodama“ savo sutartiniams įsipareigojimams – projektavimui ir projekto vykdymo priežiūrai, vykdyti pasitelkia naują subtiekėją UAB „Panprojektas“, kas suponuoja išvadą, kad jau tuo metu buvo akivaizdžiai matyti, jog projektavimo darbai laiku nebus atlikti, ir tikėtina, kad tai užvilkins ir kitų kraštovaizdžio formavimo darbų vykdymą pagal grafiką.

14358.

144Atsižvelgdama į tai, kad, nepaisydamos Sutartyje įtvirtintų terminų, šalys sudarė Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, ir į tai, kad nors leidimas darbams iki šiol negautas, bet ieškovė darbus atlikinėjo (nepripažinus Atliktų darbų akto Nr. 1 negaliojančiu, faktiškai jau yra apmokėta daugiau nei 2/3 (pagal vertę) darbų), atsakovė šiuos darbus yra priėmusi ir už juos atsiskaičiusi, teisėjų kolegija daro išvadą, jog šalys buvo suinteresuotos tolimesniu Sutarties vykdymu.

14559.

146Be to, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog Panevėžio rajono savivaldybės administracijos prašymu projekto įgyvendinimo terminas buvo pratęstas iki 2019 m. gruodžio 31 d. (e. bylos t. 1, b. l. 187–191), o byloje nėra duomenų, jog ieškovė iki minėto termino negalėtų įvykdyti savo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

14760.

148Nurodytų argumentų kontekste, atsižvelgiant į sutarties išsaugojimo (favor contractus) principą, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamu sprendimu atsakovės vienašališką Sutarties nutraukimą pripažino nepagrįstu. Dėl bylos procesinės baigties

14961.

150Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovės Panevėžio rajono savivaldybės administracijos apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl atsakovės apeliacinis skundas atmestinas, o Panevėžio apygardos teismo 2019 m. gegužės 29 d. sprendimas paliktinas nepakeistas. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

15162.

152CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

15363.

154Ieškovė atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą prašo iš apeliantės priteisti jai bylinėjimosi išlaidas, tačiau jokių įrodymų, patvirtinančių apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas, nepateikė. Nesant duomenų apie prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį, taip pat įrodymų, pagrindžiančių tokias išlaidas, ieškovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nenagrinėjamas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

155Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

156Panevėžio apygardos teismo 2019 m. gegužės 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir RUAB)... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad 2017 m. kovo 6 d. ji ir atsakovė Panevėžio rajono... 10. 3.... 11. Taip pat ieškovė nurodė, kad ji 2018 m. vasario 19 d., siekdama įvykdyti... 12. 4.... 13. Ieškovė nurodė, kad, projektuotojui UAB „Panprojektas“ laiku neatlikus... 14. 5.... 15. Atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija pateikė... 16. 6.... 17. Atsakovė nurodė, kad, atsižvelgus į Liūdynės gyventojų pastabas, buvo... 18. II.... 19. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 20. 7.... 21. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. gegužės 29 d. sprendimu ieškinį... 22. 8.... 23. Pirmosios instancijos teismas nesutiko su atsakove, kad nagrinėjamu atveju... 24. 9.... 25. Teismo vertinimu, šiuo atveju yra pagrindas spręsti, jog Sutarties vykdymas... 26. 10.... 27. Atsižvelgdamas į ieškovės pareiškimą dėl būtino darbams baigti termino... 28. 11.... 29. Nors atsakovė raštuose nurodo, kad ji skaičiuos ar priskaičiavo rangovui... 30. 12.... 31. Atmesdamas priešieškinio reikalavimą dėl atliktų darbų akto pripažinimo... 32. 13.... 33. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su atsakove, jog... 34. III.... 35. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 36. 14.... 37. Apeliaciniame skunde atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės administracija... 38. 14.1.... 39. Nors Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbuotoja S. T. darbus... 40. 14.2.... 41. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad Panevėžio rajono savivaldybės... 42. 14.3.... 43. Sutarties 5.2 papunktyje įtvirtinta, kad jei rangovas dėl savo kaltės... 44. 14.4.... 45. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalį šalis... 46. 15.... 47. Ieškovė RUAB „Nodama“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą... 48. 15.1.... 49. Nagrinėjamu atveju šalys pasirašė darbų priėmimo–perdavimo aktą,... 50. 15.2.... 51. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai suabejojo būtinybe skirti... 52. 15.3.... 53. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad nagrinėjamu atveju egzistavo sutartinis... 54. 15.4.... 55. Atsakovė faktiškai Sutartį nutraukė, remdamasi CK 6.217 straipsniu, kuriame... 56. Teisėjų kolegija... 57. IV.... 58. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 59. 16.... 60. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 61. 17.... 62. Nagrinėjamu atveju atsakovės apeliacinis skundas grindžiamas šiomis... 63. 18.... 64. Apeliantė Panevėžio rajono savivaldybės administracija apeliaciniame skunde... 65. 19.... 66. Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas... 67. 20.... 68. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia,... 69. 21.... 70. Pažymėtina, kad šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso... 71. 22.... 72. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu... 73. 23.... 74. Ieškovė UAB „Nodama“ su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė... 75. 24.... 76. CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus... 77. 25.... 78. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu... 79. 26.... 80. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. D1-234... 81. 27.... 82. 2017 m. kovo 6 d. su ieškove UAB „Nodama“ sudaryta Kraštovaizdžio... 83. 28.... 84. 2018 m. balandžio 9 d. UAB „Nodama“ išrašė ir Panevėžio rajono... 85. 29.... 86. CK 6.644 straipsnyje numatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas)... 87. 30.... 88. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kaip rangos sutartis kvalifikuojama... 89. 31.... 90. Bylos duomenys patvirtina, kad šalys 2018 m. balandžio mėn. pasirašė... 91. 32.... 92. Pažymėtina, kad įstatyme užsakovo pareiga sumokėti už atliktus rangos... 93. 33.... 94. Pagal CK 6.662, 6.694 straipsniuose įtvirtintą reguliavimą apžiūrėti ir... 95. 34.... 96. Byloje nustatyta, kad, pasirašydama 2018 m. balandžio mėn. Atliktų darbų... 97. 35.... 98. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad nurodyta taisyklė nėra absoliuti:... 99. 36.... 100. Atsakovės procesinių dokumentų turinys patvirtina, kad, ginčydama 2018 m.... 101. 37.... 102. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo... 103. 38.... 104. Apeliantės į bylą pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimas niekaip... 105. 39.... 106. Kadangi atsakovė darbus priėmė ir Atliktų darbų akte Nr. 1 jokių atliktų... 107. 40.... 108. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 109. 41.... 110. Pastebėtina, kad teismas neatsisakė skirti teismo ekspertizę, o pasiūlė... 111. 42.... 112. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos... 113. 43.... 114. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. spalio 25 d. ieškovė UAB „Nodama“... 115. 44.... 116. Apeliaciniame skunde atsakovė laikosi pozicijos, kad ji pagrįstai pasinaudojo... 117. 45.... 118. Sutarties nutraukimą reglamentuojančiame CK 6.217 straipsnyje nustatyti keli... 119. 46.... 120. Aiškindamas CK 6.217 straipsnio 5 dalies nuostatas, kasacinis teismas yra... 121. 47.... 122. Nagrinėjamu atveju Sutarties 5.2 papunktyje įtvirtinta, kad, jei rangovas... 123. 48.... 124. Iš Sutarties 2.1 papunkčio matyti, kad Sutarties 1.1 papunktyje nurodyti... 125. 49.... 126. Bylos duomenys patvirtina, kad Sutartis buvo pasirašyta 2017 m. kovo 6 d.,... 127. 50.... 128. Apeliaciniame skunde atsakovė tvirtina, kad, vadovaujantis Sutarties 5.2... 129. 51.... 130. Teisėjų kolegijos nuomone, tokia atsakovės pateikiama terminų skaičiavimo... 131. 52.... 132. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pati atsakovė 2018 m. spalio 22 d.... 133. 53.... 134. Atsakovė apeliaciniame skunde taip pat tvirtina, kad nagrinėjamu atveju ji... 135. 54.... 136. Esminio sutarties pažeidimo kriterijus yra tarsi priemonė, kuria... 137. 55.... 138. Vertinant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus, į kuriuos turi... 139. 56.... 140. Nukentėjusi šalis negali remtis CK 6.217 straipsnio 2 dalies ir sutartyje... 141. 57.... 142. Vertinant esminio Sutarties pažeidimo egzistavimą nagrinėjamu atveju, visų... 143. 58.... 144. Atsižvelgdama į tai, kad, nepaisydamos Sutartyje įtvirtintų terminų,... 145. 59.... 146. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju svarbu atkreipti... 147. 60.... 148. Nurodytų argumentų kontekste, atsižvelgiant į sutarties išsaugojimo (favor... 149. 61.... 150. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovės... 151. 62.... 152. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 153. 63.... 154. Ieškovė atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą prašo iš apeliantės... 155. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 156. Panevėžio apygardos teismo 2019 m. gegužės 29 d. sprendimą palikti...