Byla B2-541-569/2016
Dėl žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Idea & realty“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundus dėl žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės (toliau–UAB) „Idea & realty“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau–VMI prie LR FM) skundus dėl žemės ūkio bendrovės (toliau–ŽŪB) „Aves ūkis“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

32016-03-04 teisme gautas pareiškėjos UAB „Idea & realty“ ir atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ prašymas patvirtinti taikos sutartį ir nutraukti bylą. Taip pat prašo pareiškėjos VMI prie LR FM pareikštą skundą palikti nenagrinėtu ir bylą šioje dalyje nutraukti, kadangi atsakovė ŽŪB „Aves ūkis“ visiškai atsiskaitė su pareiškėja VMI prie LR FM.

42016-03-01 teisme gautas pareiškėjos VMI prie LR FM raštas, kuriuo pareiškėja nurodė, kad ŽŪB „Aves ūkis“ skolos valstybės biudžetui neturi, kadangi atsakovė pervedė mokestinės nepriemokos sumą į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą. Dėl to pareiškėja atsisako reikalavimų nagrinėjamoje byloje. 2016-03-15 pareiškėja VMI prie LR FM teismui pateikė prašymą dėl skundo atsiėmimo, kuriame nurodo, kad atsakovė tiesiogiai atsiskaitė su VMI prie LR FM, o skolos išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0115/13/05773 baigtas, todėl pareiškėja skundą atsiima ir prašo skundą dėl ŽŪB „Aves ūkis“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo palikti nenagrinėtą.

5Taikos sutartis tarp pareiškėjos UAB „Idea & realty“ ir atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ patvirtintina, o civilinės bylos dalis pagal pareiškėjos UAB „Idea & realty“ skundą atsakovei ŽŪB „Aves ūkis“ dėl ŽŪB „Aves ūkis“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, nutrauktina.

6Pareiškėjos VMI prie LR FM prašymas dėl skundo atsiėmimo tenkintinas, o pareiškėjos VMI prie LR FM skundas atsakovei ŽŪB „Aves ūkis“ dėl ŽŪB „Aves ūkis“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo paliktinas nenagrinėtu.

7Dėl taikos sutarties patvirtinimo.

8Atsisakyti reikalavimų, ar jų dalies, baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK ) 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis.).

9Iš bylos duomenų matyti, kad šalys yra atstovaujamos tinkamai. Šalys turi įgaliojimus sudaryti taikos sutartį ir ją pasirašyti. Iš taikos sutarties sąlygų matyti, kad sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, matyti, kad šalims yra žinoma, jog teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Taigi šalims taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 42 straipsnyje, 140 straipsnio 3 dalyje ir 294 straipsnio 2 dalyje, žinomos.

10Teismui nėra teisinio pagrindo nepriimti šalių susitarimo baigti bylą taikos sutartimi, todėl, atsižvelgus į taikos sutarties sąlygas, prašymas patvirtinti taikos sutartį laikytinas pagrįstu, dėl to tenkintinas, o civilinė byla nutrauktina.

11Dėl ieškinio (skundo) atsiėmimo.

12CPK 139 straipsnyje numatyta ieškovo teisė atsiimti pateiktą ieškinį iki teismas neišsiuntė ieškinio nuorašo atsakovui. Vėliau ieškinį galima atsiimti tik turint atsakovo sutikimą. Nagrinėjamu atveju atsakovė ŽŪB „Aves ūkis“ 2016-03-04 teismui pateiktame pareiškėjos UAB „Idea & realty“ ir atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ prašyme patvirtinti taikos sutartį ir nutraukti bylą, taip pat prašė pareiškėjos VMI prie LR FM skundą palikti nenagrinėtu ir bylą šioje dalyje nutraukti, kadangi atsakovė ŽŪB „Aves ūkis“ visiškai atsiskaitė su pareiškėja VMI prie LR FM. Atsižvelgiant į tai, vertintina, kad atsakovė ŽŪB „Aves ūkis“ sutinka su pareiškėjos VMI prie LR FM prašymu dėl skundo atsiėmimo, todėl pareiškėjos prašymas tenkintinas, ieškinys (skundas) paliktinas nenagrinėtas (CPK 139 straipsnio 2 dalis).

13Kiti procesiniai klausimai.

14Nagrinėjamoje byloje 2016 m. vasario 9 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės –sustabdytas ŽŪB „Aves ūkis“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo nutarimų 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2 ir 4.1 darbotvarkės klausimais vykdymas visa apimtimi, kol įsiteisėjusia teismo nutartimi bus išspręstas klausimas dėl ginčijamų nutarimų Nr. 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2 ir 4.1 pagrįstumo ir teisėtumo. Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinamos Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ atžvilgiu (CPK 149 straipsnis).

15Byloje patirta 5,64 Eur pašto išlaidų. Vadovaujantis CPK 88 straipsniu, 96 straipsniu ir šalių taikos sutartimi iš atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ priteistina 5,64 Eur pašto išlaidų valstybei.

16Vadovaudamasis CPK 42 straipsnio 1 dalimi, 88 straipsniu, 96 straipsniu, 140 straipsniu, 139 straipsniu, 149 straipsniu, 293 straipsnio 5 punktu, 296 straipsnio 1 dalies 10 punktu, teismas

Nutarė

17Patvirtinti pareiškėjos UAB „Idea & realty“, į.k 300563845, atstovaujamos ( - ) R. K., veikiančios pagal bendrovės įstatus ir atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“, į.k 301112717, atstovaujamos ( - ) K. A., veikiančio pagal bendrovės įstatus pasirašytą taikos sutartį, pagal kurią:

181.Pareiškėja atsisako visų savo ieškinio (skundo) reikalavimų šioje civilinėje byloje.

192. Atsakovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos sumokėti pareiškėjai 160,96 Eur skolą, taip pat 100 Eur skolos administravimo išlaidų, viso 260,96 Eur (du šimtus šešiasdešimt eurų ir 96 ct.) sumą mokėjimo pavedimu į pareiškėjos atsiskaitomąją sąskaitą Nr.( - ), esančią ( - ).

203. Visas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas Valstybei atlygina atsakovė, kitos bylinėjimosi išlaidos lieka šalims (nebus atlyginamos).

214. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos CPK 293 str. 5 p. ir 294 str. 2 d. numatytos Taikos sutarties sudarymo teisinės pasekmės, jog sudarius Taikos sutartį ir nutraukus civilinę bylą Nr.B2-541-569/2016 vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta Taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos Šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

22Civilinės bylos Nr. B2-541-569/2016 dalį pagal pareiškėjos UAB „Idea & realty“ skundą atsakovei ŽŪB „Aves ūkis“ dėl ŽŪB „Aves ūkis“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo nutraukti.

23Tenkinti pareiškėjos VMI prie LR FM prašymą dėl skundo atsiėmimo.

24Pareiškėjos VMI prie LR FM skundą atsakovei ŽŪB „Aves ūkis“ dėl ŽŪB „Aves ūkis“ 2016-01-18 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo palikti nenagrinėtą.

25Priteisti iš atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ 5,64 Eur (penkis eurus, 64 centus) pašto išlaidų valstybei, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai, gavėjo kodas 188659752, gavėjo sąskaitos Nr. ( - ), įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis „Bylinėjimosi išlaidos“.

26Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartimi atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ atžvilgiu.

27Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

28Nutarties dalis dėl skundo palikimo nenagrinėtu neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjų... 3. 2016-03-04 teisme gautas pareiškėjos UAB „Idea & realty“ ir... 4. 2016-03-01 teisme gautas pareiškėjos VMI prie LR FM raštas, kuriuo... 5. Taikos sutartis tarp pareiškėjos UAB „Idea & realty“ ir atsakovės... 6. Pareiškėjos VMI prie LR FM prašymas dėl skundo atsiėmimo tenkintinas, o... 7. Dėl taikos sutarties patvirtinimo.... 8. Atsisakyti reikalavimų, ar jų dalies, baigti bylą taikos sutartimi yra... 9. Iš bylos duomenų matyti, kad šalys yra atstovaujamos tinkamai. Šalys turi... 10. Teismui nėra teisinio pagrindo nepriimti šalių susitarimo baigti bylą... 11. Dėl ieškinio (skundo) atsiėmimo.... 12. CPK 139 straipsnyje numatyta ieškovo teisė atsiimti pateiktą ieškinį iki... 13. Kiti procesiniai klausimai.... 14. Nagrinėjamoje byloje 2016 m. vasario 9 d. nutartimi taikytos laikinosios... 15. Byloje patirta 5,64 Eur pašto išlaidų. Vadovaujantis CPK 88 straipsniu, 96... 16. Vadovaudamasis CPK 42 straipsnio 1 dalimi, 88 straipsniu, 96 straipsniu, 140... 17. Patvirtinti pareiškėjos UAB „Idea & realty“, į.k 300563845,... 18. 1.Pareiškėja atsisako visų savo ieškinio (skundo) reikalavimų šioje... 19. 2. Atsakovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja ne vėliau kaip per... 20. 3. Visas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas Valstybei atlygina... 21. 4. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos CPK 293 str. 5 p. ir 294 str. 2 d.... 22. Civilinės bylos Nr. B2-541-569/2016 dalį pagal pareiškėjos UAB „Idea... 23. Tenkinti pareiškėjos VMI prie LR FM prašymą dėl skundo atsiėmimo.... 24. Pareiškėjos VMI prie LR FM skundą atsakovei ŽŪB „Aves ūkis“ dėl... 25. Priteisti iš atsakovės ŽŪB „Aves ūkis“ 5,64 Eur (penkis eurus, 64... 26. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo... 27. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti... 28. Nutarties dalis dėl skundo palikimo nenagrinėtu neskundžiama....