Byla e2-1888-555/2016
Dėl 2016 m. sausio 18 d. žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui D. J., suinteresuoto asmens žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ atstovui advokatui G. M., suinteresuoto asmens žemės ūkio bendrovės „Kraštovaizdis“ atstovams advokatui V. S. ir advokato padėjėjai E. N., suinteresuoto asmens bankrutavusios akcinės bendrovės „SNORAS“ atstovui advokatui R. M., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. Z. skundą atsakovei bankrutuojančiai žemės ūkio bendrovei „Aves ūkis“ dėl 2016 m. sausio 18 d. žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas A. K. Z. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2016 m. sausio 18 d. įvykusio ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimus dėl bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skunde nurodo, kad 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo metu ŽŪB „Aves ūkis“ buvo svarstyti klausimai dėl kreditorių susirinkimo darbo reglamento, dėl ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto bylos iškėlimo, dėl ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratoriaus paskyrimo, dėl bankroto administratoriaus išlaidų sąmatos, dėl kitų einamųjų klausimų. Šio kreditorių susirinkimo metu dalyvavo trys kreditoriai – VMI, VSDF Šiaulių skyrius, UAB „Idea & Realty”, o antruoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka. Nurodo, kad kreditorių susirinkimo metu priimti nutarimai pažeidžia pareiškėjo interesus bei ĮBĮ nuostatas, kadangi buvo pažeista neteisminio bankroto iniciavimo tvarka, pareiškėjas net nebuvo įtrauktas į ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių sąrašą, nebuvo informuotas apie kreditorių susirinkimo datą ir vietą, nors yra įmonės kreditorius ir turi reikalavimo teisė į 150 813,65 Eur. Be to nutarimas dėl bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka priimtas nesilaikant įstatyme numatytų sąlygų, nes ŽŪB „Aves ūkis“ atžvilgiu yra priimtas Šiaulių apygardos teismo galutinis sprendimas dėl skolos priteisimo, ir tai yra priežastis dėl kurios negalimas neteisminis bankroto taikymas.

3Suinteresuotas asmuo ŽŪB „Aves ūkis“ atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašo jį atmesti, skirti pareiškėjui ir jo atstovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimai dėl bankroto proceso ne teismo tvarka pradėjimo yra įsiteisėję ir sukuria teisines pasekmes visiems fiziniams bei juridiniams asmenims, tame tarpe ir pareiškėjui. Be to, pareiškėjas nėra ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorius (nėra ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių sąraše pagal buhalterinės apskaitos dokumentus, nėra jokio įsiteisėjusio teismo sprendimo, kurių pagrindu ŽŪB „Aves ūkis“ būtų skolinga pareiškėjui, iki nustatyto termino, t. y. 2016 m. kovo 24 d., nepateikė savo kreditorinio reikalavimo). Taip pat nurodo, kad nėra jokių pagrindų, kuriems esant ginčijami ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkime priimti nutarimai turėtų būti panaikinti, tuo tarpu pažymi, kad visi suinteresuoti asmenys apie įvyksiantį kreditorių susirinkimą buvo informuoti viešai per spaudą.

4Suinteresuotas asmuo ŽŪB „Kraštovaizdis“ prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2016 m. sausio 18 d. įvykusio ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimus dėl bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka. Nurodo, kad nebuvo informuotas apie šaukiamą 2016 m. sausio 18 d. ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimą, todėl negalėjo dalyvauti ir svarstant klausimą dėl ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto iniciavimo. Apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nebuvo informuoti ir kiti ŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriai, todėl buvo pažeista ĮBĮ 12 straipsnyje nustatyta neteisminio bankroto iniciavimo tvarka. Taip pat pažymi, kad ginčijamų nutarimų priėmimo dieną buvo vykdomas priverstinis išieškojimas, vyksta ginčai tarp kreditorių ir pačios įmonės, todėl neteisminis bankrotas ŽŪB „Aves ūkis“ negalėjo būti keliamas.

5Suinteresuotas asmuo BAB „SNORAS“ palaiko pareiškėjo skundą dėl ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo metu, įvykusio 2016 m. sausio 18 d., priimtų nutarimų dėl bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka panaikinimo. Nurodo, kad yra potencialus ir vienas didžiausių ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių, tačiau apie įvykusį ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimą nebuvo informuotas, todėl apie priimtą nutarimą dėl ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto proceso ne teismo tvarka pradėjimo nežinojo, be to, ginčo priėmimo nutarimo metu buvo vykdomi išieškojimai ŽŪB „Aves ūkis“ atžvilgiu, todėl ŽŪB „Aves ūkis“ bankrotas ne teismo tvarka nėra galimas, pažeidžiantis ĮBĮ nuostatas, reglamentuojančias bankroto proceso pradėjimo ne teismo tvarka sąlygas.

6Skundai tenkintini.

7Nagrinėjamos bylos atveju skundžiamas ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimas pradėti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Sąlygos, kurioms esant gali būti pradedama įmonės bankroto procedūra, yra nustatytos ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje, kurioje įtvirtinta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai ir jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Bankroto procedūros ne teismo tvarka tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo. Vadinasi, įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka gali būti pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilę turtinių ginčų.

8Iš byloje pateikto 2016 m. sausio 18 d. pirmojo ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo protokolo spręstina, kad bankroto procesą ne teismo tvarka pasiūlė pradėti bendrovės pirmininkas. Svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo susirinkime dalyvavę bendrovės kreditoriai VMI prie LR FM bei VSDFV Šiaulių skyrius, pateikę informaciją, jog priimti šių institucijų sprendimai, kurių pagrindu yra vykdomas išieškojimas iš bendrovės, balsavo prieš bankroto bylos iškėlimą ne teismo tvarka.

9Pagal CPK 587 straipsnio 10 punktą VMI prie LR FM viršininko bei VSDFV sprendimai yra vykdomieji dokumentai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato mokestinių nepriemokų išieškojimo klausimus reglamentuojantys teisės aktai. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad skundžiamo spendimo priėmimo metu bendrovė turėjo įsiskolinimų tiek VMI (2016-06-23 pažyma Nr. (7.1-69.2) S(D)-108), tiek VSDFV (2016-07-01 pažyma Nr. (8.31) R1-15411), kurių pagrindu buvo vykdoma išieškojimo procedūra. Tai, kad sprendimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo metu iš bendrovės buvo vykdomi išieškojimai matyti ir iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų. Dėl 2016 m. sausio 18 d. pirmojo ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo, kurio metu buvo nutarta pradėti bendrovei bankroto bylą, į Šiaulių apygardos teismą kreipėsi bendrovės kreditoriai UAB „Idea & realty“ ir VMI prie LR FM. Minėtoje civilinėje byloje (Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-541-569/2016) nustatyta, kad skolos išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0115/13/05773 baigtas 2016 m. kovo 1 d. bendrovei padengus įsiskolinimą valstybės biudžetui. Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad bendrovei bankroto procedūra ne teismo tvarka buvo pradėta prieštaraujant imperatyviai ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai normai. Tai, kad nurodytoje Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-541-569/2016 buvo priimtas procesinis sprendimas patvirtinti taikos sutartį, negali būti vertinama, kad ŽŪB „Aves ūkis“ atitiko įmonės sąlygas, kurioms esant buvo galima pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis, įtvirtinanti sąlygą, kuriai esant galima pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka, negali būti suprasta kitaip nei privalomai vykdytina, tai yra aiškus imperatyvas ūkinių santykių dalyviams, todėl jos nepaisymas daro negalimą įstatymo leidėjo leidimą pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka.

10Pažymėtina ir tai, kad yra pagrindas spręsti, kad pasirengimo bankroto procesui, kuris vyks ne teismo tvarka, procedūra taip pat buvo pažeista. ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad įmonės vadovas, numatęs siekti kreditorių sutikimo, kad bankrotas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir laiką. Bankroto proceso nuostatos turi užtikrinti kreditorių lygiateisiškumo principo apsaugą, garantuoti kreditorių lygias galimybes siekti jų reikalavimų patenkinimo, įrodinėti savo reikalavimo pagrįstumą, todėl norint pasiekti bankroto proceso tikslų, turi būti suteikiama asmenims, kuriuos su bendrove sieja prievoliniai teisiniai santykiai, teisė dalyvauti (priimti sprendimus) tokiame svarbiame procese kaip bankroto bylos iškėlimas ne teismo tvarka.

11Byloje ginčo, jog ŽŪB „Aves ūkis“ su šios bylos pareiškėju A. K. Z. ir su suinteresuotu asmeniu BAB „SNORAS“ sieja prievoliniai teisiniai santykiai nėra. Iš byloje pateiktų duomenų spręstina, kad su pareiškėju A. K. Z. 2011 m. rugsėjo 10 d. buvo sudaryta Vertybinių popierių perleidimo sutartis, o su suinteresuotu asmeniu BAB „SNORAS“ 2011 m. spalio 7 d. buvo sudaryta laidavimo sutartis. Pateikti įrodymai, teismo vertinimu, sudaro pagrindą spręsti, kad tiek pareiškėjas, tiek suinteresuotas asmuo turėjo teisinį suinteresuotumą, kaip potencialūs įmonės kreditoriai, dalyvauti sprendžiant bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka bendrovei klausimą, šiems asmenims turėjo būti nustatyta tvarka pranešta apie ketinamą pradėti bankroto procesą.

12Iš byloje pateikto siunčiamos korespondencijos sąrašo akivaizdu, dėl to ginčas byloje nekyla, jog pranešimas apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka tiek pareiškėjui A. K. Z., tiek suinteresuotam asmeniui BAB „SNORAS“ nebuvo išsiųstas. Teismo vertinimu, išsiuntus pranešimą bendrovės registracijos adresu, kreditoriaus ŽŪB „Kraštovaizdis“ teisės dalyvauti priimant skundžiamą sprendimą nebuvo apribotos, tačiau nėra pagrindo sutikti su ŽŪB „Aves ūkis“ nurodytais argumentais, kad tiek A. K. Z., tiek suinteresuotas asmuo BAB „SNORAS“ skundžiamo sprendimo metu neturėjo teisės dalyvauti priimant ginčijamą sprendimą, vien dėl to, jog su pareiškėju A. K. Z. sudarytas sandoris administratoriui kelia abejonių, ar dėl to, jog bendrovei, kaip laiduotojai nebuvo pareikšti reikalavimai.

13Pagal ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalį, nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną. Taigi dalyvauti priimant sprendimą dėl bankroto procedūrų vykdymo suteikta teisė ir tokiam kreditoriui, kurių reikalavimų terminai nėra suėję. Nustatyta teisė kreditoriui užtikrina galimybę ginti savo interesus ir reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų.

14Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014). Bylos duomenimis nustatyta, kad šalis sieja ne tik prievoliniai santykiai, bet ir tai, kad su pareiškėju A. K. Z. sudarytos prievolės terminas yra pasibaigęs 2012 m. rugpjūčio 20 d., o kredito sutartis, kurios tinkamą įvykdymą užtikrino ŽŪB „Aves ūkis“, nutraukta 2014 m. rugsėjo 26 d.

15Teismo vertinimu, įstatymo nustatyta tvarka A. K. Z. bei BAB „SNORAS“ neinformavus apie ketinamas pradėti bankroto procedūras, buvo apribota kreditorių teisė dalyvauti sprendžiant su įmone susijusius svarbius klausimus, toks kreditorių teisių apribojimas, atsižvelgiant į kreditorių reikalavimų dydį pripažintinas esminiu, t. y. sudarančiu savarankišką pagrindą pripažinti skundžiamą kreditorių susirinkime priimtą sprendimą neteisėtu.

16Dėl baudos paskyrimo

17Pareiškėjas bylos nagrinėjimo metu prašė teismo skirti suinteresuotam asmeniui ŽŪB „Aves ūkis“ baudą dėl už rašytinių įrodymų nepateikimą. Tuo tarpu atsiliepimu į pareiškėjo skundą ŽŪB „Aves ūkis“ prašė skirti baudą pareiškėjui ir jo atstovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pažymėtina, kad CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti: tai yra šalies nesąžiningumas ir ieškinio (ar kito procesinio dokumento) nepagrįstumas, jį pateikiant teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai, naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais kitai proceso šaliai sąmoningai sukeliama esminė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-07-09 nutartis c. b. Nr. 3K-3-346/2012).

18Dėl baudos skyrimo suinteresuotam asmeniui ŽŪB „Aves ūkis“. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad teismo reikalaujamus dokumentus teikė įmonės administratorius, kurio galimybės pateikti dokumentus ribojamos jam perduotų dokumentų apimtimi, nagrinėjamu atveju nesudaro teisinio pagrindo konstatuoti aiškaus ŽŪB „Aves ūkis“ piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis fakto, todėl prašymas dėl baudos skyrimo ŽŪB „Aves ūkis“ atžvilgiu netenkintinas.

19Dėl baudos skyrimo pareiškėjui A. K. Z.. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, ŽŪB „Aves ūkis“ nurodytos aplinkybės nesudaro jokio pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėjas savo procesinėmis teisėmis naudojosi ne pagal paskirtį, todėl prašymas dėl baudos skyrimo pareiškėjo A. K. Z. ir jo atstovo atžvilgiu taip pat netenkintinas.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Pareiškėjas prašo priteisti 500 Eur bylinėjimosi išlaidų už skundo parengimą, pateikia tai pagrindžiančius įrodymus (b. l. 19-20). Pažymėtina, kad šaliai bylinėjimosi išlaidos priteisiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 2, 7, ir 8 punktuose įtvirtintus advokato teikiamos teisinės pagalbos maksimalius dydžius. Vadovaujantis minėtų Rekomendacijų 8.2 punktu, pareiškėjo prašomos bylinėjimosi išlaidos neviršija nustatytų maksimalių dydžių (756,90*2,5), todėl priteistina iš suinteresuoto asmens ŽŪB „Aves ūkis“ pareiškėjo naudai 500 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

22Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 3 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 1R-298/1K-290, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

23Vadovaujantis išdėstytu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi

Nutarė

24Skundus tenkinti visiškai.

25Panaikinti žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ (į. k. ( - )) 2016 m. sausio 18 d. pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimą pradėti žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka ir kitus šiame susirinkime priimtus nutarimus, susijusius su minėtu klausimu.

26Priteisti iš žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ (į. k. ( - )) pareiškėjo A. K. Z. (gim. 1950 m. spalio 9 d., paso Nr. 700663817) naudai 500 Eur (penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. pareiškėjas A. K. Z. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2016... 3. Suinteresuotas asmuo ŽŪB „Aves ūkis“ atsiliepimu į pareiškėjo skundą... 4. Suinteresuotas asmuo ŽŪB „Kraštovaizdis“ prašo pripažinti neteisėtais... 5. Suinteresuotas asmuo BAB „SNORAS“ palaiko pareiškėjo skundą dėl ŽŪB... 6. Skundai tenkintini.... 7. Nagrinėjamos bylos atveju skundžiamas ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio... 8. Iš byloje pateikto 2016 m. sausio 18 d. pirmojo ŽŪB „Aves ūkis“... 9. Pagal CPK 587 straipsnio 10 punktą VMI prie LR FM viršininko bei VSDFV... 10. Pažymėtina ir tai, kad yra pagrindas spręsti, kad pasirengimo bankroto... 11. Byloje ginčo, jog ŽŪB „Aves ūkis“ su šios bylos pareiškėju A. K. Z.... 12. Iš byloje pateikto siunčiamos korespondencijos sąrašo akivaizdu, dėl to... 13. Pagal ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalį, nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne... 14. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 15. Teismo vertinimu, įstatymo nustatyta tvarka A. K. Z. bei BAB „SNORAS“... 16. Dėl baudos paskyrimo... 17. Pareiškėjas bylos nagrinėjimo metu prašė teismo skirti suinteresuotam... 18. Dėl baudos skyrimo suinteresuotam asmeniui ŽŪB „Aves ūkis“. Teismo... 19. Dėl baudos skyrimo pareiškėjui A. K. Z.. Atsižvelgiant į tai, kad... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 22. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 23. Vadovaujantis išdėstytu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 24. Skundus tenkinti visiškai.... 25. Panaikinti žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ (į. k. ( - )) 2016 m.... 26. Priteisti iš žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ (į. k. ( - ))... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...