Byla B2-760-357/2016
Dėl bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ 2016 m. gegužės 26 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, sekretoriaujant Indrei Šležienei ir Dianai Tarozienei, dalyvaujant pareiškėjo P. P. atstovui advokato padėjėjui D. U., VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ administratoriaus UAB „Genora“ įgaliotiems asmenims A. B. ir V. J., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios VšĮ ‚Mažeikių sporto centras“ kreditoriaus P. P. skundą dėl bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ 2016 m. gegužės 26 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais,

Nustatė

2Kreditorius P. P. pateiktu skundu prašo panaikinti bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2016 m. gegužės 26 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 3.1., Nr. 3.2. bei Nr. 4. Procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdyje nurodo, kad teismas 2016 m. gegužės 23 d., t. y. dar prieš 2016-05-24 bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimą, išbraukė iš kreditorių sąrašo VMI ir patikslino VĮ „Turto bankas“ kreditorinį reikalavimą 54 690,53 Eur sumai. Nutartis Administratoriui buvo išsiųsta el. paštu iki 2016-05-23, taigi administratorius dar iki 2016-05-24 susirinkimo žinojo, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas nutartimi išbraukė VMI iš kreditorių sąrašo bei patikslino VĮ „Turto bankas“ kreditorinį reikalavimą. Nutartyje yra užfiksuota, kad VMI iš kreditorių sąrašo išbraukta administratoriaus iniciatyva jam 2016-05-17 pateikus prašymą. Administratoriui savaitė iki sušaukto kreditorių surinkimo buvo žinoma, kad VMI de facto nebeturi reikalavimo teisių į bankrutavusią VšĮ „Mažeikių sporto centras“. Mano, kad VMI negalėjo balsuoti. Skundžiamais 2016 m. gegužės 26 d. susirinkimo nutarimais Nr. 3.1. ir Nr. 3.2., kurie buvo pasiūlyti Administratoriaus, nuspręsta parduoti bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, nustatant pradinę turto pardavimo kainą už jo likutinę vertę, kuri nepardavus turto mažinama 30 %, o kilnojamojo turto atveju pagal nuturimą Nr. 3.2. pardavimo kaina gali būti sumažinama papildomai dar 50 % nuo paskutinės pardavimo kainos, t. y. kilnojamojo turto pardavimo kaina viso gali būti sumažinama net 80 %. Nutarimais Nr. 3.1. ir Nr. 3.2., nustatant pradinę parduodamo turto kainą, nebuvo remtasi objektyvia informacija apie turto vertę. Susirinkimui nebuvo pateikta informacija, kokia konkrečiai yra kiekvieno iš administratoriaus pateikto ilgalaikio turto sąraše nurodyto turto likutinė vertė ir kaip ši vertė buvo apskaičiuota, tačiau kreditoriaus įsitikinimu, likutinė bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ turto vertė buvo nustatyta pagal nepasirašytus bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2011 m. finansinės atskaitomybės duomenis, kurie negali būti laikomi objektyviais. Nustatomas pernelyg didelis turto, kurio nepavyksta parduoti iš pirmo karto, kainos mažinimo intervalas - net 30 %, o kilnojamojo turto atveju, - net 80 %, kas sąlygojo bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių ir pačios bendrovės intereso parduoti turtą kaip įmanoma geresnėmis sąlygomis pažeidimą. Turto pardavimo tvarkai ir kainai pritarė vienintelė VMI. Mano, kad turi būti atliktas turto įvertinimas.

3Susirinkime išskirtinai vien tik VMI balsais nutarimu Nr. 4 buvo pritarta naujai 19 250 Eur administravimo išlaidų sąmatai nuo bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, kurioje 5 950 Eur sudaro administratoriaus atlyginimas bei priemokos už bankroto metu gautas įplaukas. Naujai 19 250 Eur administravimo išlaidų sąmatai buvo nepagrįstai pritarta, kadangi administratorius netinkamai vykdo jam teisės aktuose nustatytas funkcijas ir pareigas, jis iki šios nėra gavęs kreditorių pritarimo dėl savo veiklos ataskaitos ir vis tiek inicijavo administravimo išlaidų sąmatą, kuri yra neproporcingai didėlė (beveik 7 kartus didesnė nei šiuo metu patvirtinta administratoriaus išlaidų sąmata ir sudaranti net 16,6% visų įmonės kreditorinių reikalavimų sumos), patvirtinimą. Susirinkime nutarimu Nr. 4 patvirtinta bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ administravimo išlaidų sąmata yra visiškai nedetalizuota, joje atskirai nurodytos tik išlaidos administratoriaus atlyginimui už teikiamas administravimo paslaugas, kurios sudaro 5 950 Eur, kitoms administravimo išlaidoms nutarta skirti 13 300 Eur. Administratorius nėra pateikęs jokios informacijos ir ją pagrindžiančių duomenų, kodėl atsirado poreikis administravimo išlaidų sąmatą padidinti, administratorius turėjo objektyviai pagrįsti išlaidas advokatui, pareiškus ieškinį.

4Mano, kad tuo atveju, jeigu kreditoriaus reikalavimai būtų teismo patenkinti, bylinėjimosi išlaidos turėtų jam būti priteisiamos iš bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ ir pripažįstamos bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administravimo išlaidomis.

5VMI prie LR FM pateiktu atsiliepimu nurodo, kad VMI prie FM VšĮ „Mažeikių sporto centras“ mokestinę nepriemoką VĮ „Turto bankas“ perleido 2015-06-09 mokestinių nepriemokų ir jų bylų perdavimo – priėmimo aktu Nr. ( - ). Informacija bankroto administratoriui 2015-06-11 raštu Nr. ( - ) buvo išsiųsta adresu ( - ). VMI prie FM neturėjo informacijos, kad bankroto administratoriaus adresas yra pasikeitęs. VMI prie FM Bankroto administratoriui elektroniniu paštu 2016-02-15 išsiuntė skenuotą 2015-06-11 raštą Nr. ( - ) dėl VMI prie FM nepriemokos perleidimo VĮ „Turto bankas“. VMI prie FM 2016-05-10 gavusi VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriaus pranešimą apie šaukiamą kreditorių susirinkimą sužinojo, kad VMI prie FM iki šiol nėra teismo nutartimi išbraukta iš kreditorių sąrašo. Bankroto administratoriui 2016-05-16, siunčiant balsavimo raštu biuletenį, buvo pakartotinai išsiųstas VMI prie FM 2015-06-11 raštas Nr. ( - ) dėl mokestinė nepriemokos perleidimo VĮ „Turto bankas“.

6Kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius pateiktu atisliepimu prašo tenkinti kreditoriaus skundą. Nurodo, kad kreditoriams nebuvo pateikta informacija kaip buvo nustatyta turto likutinė vertė, administratorius nepateikė informacijos, kokia galima parduodamo turto rinkos vertė ir ar ekonomiškai naudinga būtų atlikti turto vertinimą. Pažymi, kad su administartoriaus prašoma patvirtinti administravimo išlaidų sąmata nesutiko, nes jokie realūs veiksmai laikotarpiu nuo 2013-04-15 iki 2016-05-26 nėra atlikti. Įvertinus tai, kad VšĮ Mažeikių sporto centras“ yra viešoji įstaiga ir sandoriai susiję su varžybų organizavimų, jų sumos nėra didelės, paneigiamas administratoriaus teiginys, kad bankroto procedūros tapo ganėtinai sudėtingos ir kad būtina teisininkų pagalba.

7Bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriaus UAB „Genora“ atstovai prašo netenkinti kreditoriaus skundo. Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismo nutartis, kuria VMI prie LR FM iš bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių sąrašo išbraukta ir kreditoriaus VĮ „Turto bankas“ kreditorinis reikalavimas padidintas priimta 2016 m. gegužės 23 d., nutartis įsitesėjo 2016-06-01. Pakartotinis bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimas vyko 2016-05-26, vadinasi VMI prie LR FM balsai užskaityti nepažeidžiant nepažeidžiant bankroto procedūrų, nes iš kreditorių sąrašo VMI prie LR FM išbraukta tik 2016-06-01. Atkreipia dėmesį, kad VĮ „Turto bankas“, būdamas bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditoriumi ir kreditorinio reikalavimo iš VMI perėmėju, skundo dėl pakartotinio 2016-05-26 kreditorių susirinkimo neteikė, taip pat neteikė atsiliepimo į kreditoriaus P. P. skundą. Kreditorius P. P. tapo labai aktyviu proceso dalyviu po to, kai Šiaulių apygardos teismui buvo pateiktas ieškinys dėl 116 197,62 eurų žalos atlyginimo iš atsakingų asmenų, o vienas iš tų asmenų yra būtent P. P.. Tokiais nepagrįstais pareiškimais siekiama sutrukdyti išieškoti įmonei padarytą žalą. Nurodo, kad administratoriaus veiklos ataskaita buvo teikta ne kartą kreditorių susirinkimui, bet kreditoriai yra neaktyvūs, nebalsuoja, nors visus jų reikalavimus administratorius įvykdė. Bankrotas tęsiasi ilgą laiką dėl dokumentų trūkumo, ruošami ieškiniai, patiriamos išlaidos konsultacijoms ir dokumentų surašymui, todėl didėja administratoriaus išlaidos. Finansinės atskaitomybės administratorius negalėjo sudaryti, nes buvęs vadovas neperdavė visų reikalingų dokumentų, iki bankroto iškėlimo nebuvo sudaręs balanso. Nurodė, kad įmonės administravimo veiklos būtiną savikainą per mėnsį sudaro 270 Eurų. Nustatant būtinas administravimo išlaidas ir administratoriaus atlyginimą prašo vadovautis 2016-04-27 LR Vyriausybės nutarimu Nr.415.

8Kreditoriaus skundas tenkintinas iš dalies.

9Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi VšĮ „Mažeikių sporto centras“ iškelta bankroto byla, o 2016 m. vasario 11 d. bankrutuojanti VšĮ „Mažeikių sporto centras“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

10Bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administartorius UAB „Genora“ 2016 m. gegužės 10 d. pranešimu informavo bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorius apie 2016 m. gegužės 24 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą, nurodydamas, kad neįvykus šaukiamam kreditorių susirinkimui, 2016 m. gegužės 26 d. bus šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas tais pačias darbotvarkės klausimais. Iš bylos dokumentų matyti, kad kreditoriaus P. P. atstovas pateikė prašymą bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administartoriui UAB „Genora“ pateikti 2015 m. gegužės 24 d. šaukiamo bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais siūlomus nutarimų projektus bei balsavimo raštu biuletenį ir kitą su šaukiamu susirinkimu susijusią informaciją, pateikti išsamią informaciją apie bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto eigą. Bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorius pateikė 2016 m. gegužės 24 d. šaukiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais siūlomus nutarimų projektus kartu su balsavimo raštu biuleteniu. Nepaneigta, kad medžiaga dėl bankroto administravimo išlaidų pagrįstumo buvo pateikta kreditorių susirinkimui. Kreditorius P. P. 2016 m. gegužės 30 d. pateikė pakartotinį prašymą bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriui pateikti 2016 m. gegužės 19 d. prašyme nurodytus duomenis apie bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto eigą. Bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administartorius UAB „Genora“, atsakydamas į pakartotinį kreditoriaus prašymą, kreditoriaus atstovui 2016 m. birželio 1 d. elektroniniu paštu pateikė kreditoriaus prašytą pateikti informaciją kartu su sušaukto bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimo rezultatais.

11Bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2016 m. gegužės 24 d. kreditorių susirinkimas neįvyko pritrūkus reikiamo kreditorių balsų kiekio. 2016 m. gegužės 26 d. buvo sušauktas pakartotinis bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimas. Iš 2016 m. gegužės 26 d. pakartotinio bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad nei vienas iš bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių neatvyko į susirinkimą ir jame buvo balsuojama raštu. Protokole užfiksuota, kad raštu 2015 m. gegužės 24 d. susirinkime balsavusių kreditorių - VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus, Valstybės įmonės Turto bankas, D. L., P. P. nuomonė įskaitoma į pakartotinio susirinkimo balsavimo rezultatus.

12Dėl VMI teisės balsuoti pakartotiniame bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkime

13Kreditorius P. P. teigia, kad kreditorė VMI neturėjo teisės balsuoti bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ pakartotiniame 2016 m. gegužės 26 d. kreditorių susirinkime, kadangi tuo metu VMI buvo išbraukta iš bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių sąrašo.

14Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 23 d. nutartimi patvirtinti patikslinti bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditoriniai reikalavimai: kreditorius VMI išbrauktas iš bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių sąrašo ir patikslintas kreditoriaus VĮ „Turto bankas“ kreditorinis reikalavimas 54 690,53 Eur sumai. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 23 d. nutartyje nustatytas 7 dienų apskundimo terminas.

15Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 288 straipsnio l dalyje įtvirtinta, kad pirmosios instancijos teismų sprendimai įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, jeigu sprendimas nėra apskųstas. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 23 d. nutartį dėl kreditoriaus VMI išbraukimo iš bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių sąrašo bankroto administratorius gavo 2016 m. gegužės 24 d., todėl nutartis įsiteisėjo 2016 m. birželio 1 d., t. y. per 7 dienas nuo jos gavimo dienos.

16Atsižvelginat į tai, kad pakartotinis bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimas vyko 2016 m. gegužės 26 d., teismas vertina, kad kreditoriaus VMI balsai užskaityti nepažeidžiant bankroto procedūrų. Pažymėtina, kad VMI iš bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių sąrašo išbraukta tik 2016 m. birželio 1 d.

17Dėl patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo

18Kreditorius P. P. teigia, kad pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d. bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 4 buvo nepagrįstai pritarta naujai 19 250 Eur administravimo išlaidų sąmatai nuo bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, kadangi administravimo išlaidų sąmata nėra detalizuota, nėra paskaičiavimų, bankroto administratorius nevykdo savo pareigų.

19Skundžiamu pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d. bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 4 buvo nutarta: patvirtinti naują 19 250,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš JAR, tame skaičiuje 5950,00 Eur administratoriaus atlyginimą bei priemokas už bankroto metu gautas įplaukas, apskaičiuotas pagal LR vyriausybės nutarime 2016-04-27 Nr. 415, patvirtintas atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles.

20Bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai mokamą atlyginimo dalį. Teismas, iškėlęs įmonei bankroto bylą, pagal administratoriaus pateiktą sąmatą patvirtina lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punktas). Vėliau kreditorių susirinkimas arba jo įgaliotas kreditorių komitetas (ĮBĮ 25 straipsnio 3 dalis) tvirtina ir keičia administravimo išlaidų sąmatą, nustato administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius (ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 36 straipsnio 2, 3 dalys). 2016-05-01-01 įsigalioję ĮBĮ pakeitimai, suteikė teismui teisę, esant ginčui dėl administravimo išlaidų dydžio, išspręsti klausimą iš esmės ir nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą (ĮBĮ 36 str. 4 d.).

21Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos (pvz., teisinių paslaugų ir pan.) yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto formuluotė „administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti“ nereiškia, jog administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Taigi, įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo.

22Kaip jau minėta, pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d. bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 4 buvo patvirtinta nauja 19 250,00 Eur administravimo išlaidų sąmata, iš kurios 5950,00 Eur sumą sudaro administratoriaus atlyginimas bei priemokos už bankroto metu gautas įplaukas. Bankroto administratorius naujos (didesnės) administravimo išlaidų sąmatos būtinybę grindė tuo, kad bankroto procedūros tapo ganėtinai sudėtingos, nes dokumentai nėra pilnai perduoti, turtas neperduotas pagal finansinę atskaitomybę, dokumentų sutvarkymui ir pridavimui į archyvą reikalingos papildomos lėšos, reikia atlikti kitus darbus, pasitelkti teisininkus, taip pat būtina atlikti kitus neatidėliotinus darbus, taip pat ir, nepardavus turto artimiausiu metu, spręsti jo sutvarkymo ir apsaugos klausimus, taip pat aplinkybe, kad teismui pateiktas ieškinys dėl žalos atlyginimo dėl nesavalaikio bankroto, tačiau yra būtina advokatų pagalba, dėl ko yra būtina spręsti apmokėjimo už teisines paslaugas klausimą.

23Iš bylos dokumentų matyti, kad bankroto administratorius buvo pateikęs ataskaitą tvirtinti kreditorių susirinkimui. Pateikta administratoriaus informacija bei paaiškinimai patvirtina, kad bankroto procesas užsitęsė, nes kreditorių komitetas ir kreditorių susirinkimas įvairiais klausimais nesusitaria ir nepriima sprendimų. Teismas, spręsdamas dėl administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo atkreipia dėmesį, kad nepažeidžiant administratoriaus ir įmonės kreditorių interesų pusiausvyros, turi būti atsižvelgiama į būtinas procedūras bankroto procese parduodant turtą, išieškant nuostolius, siekiant patenkinti visų kreditorių finansinius reikalavimus. Iš bankroto bylos dokumentų akivaizdu, kad bankroto procesas vyksta nuo 2013-04-15, bankroto administratoriaus UAB „Genora“ 2014-02-14 sudarytoje ataskaitoje nurodoma, kad VĮ Registrų centro duomenimis, įmonė nekilnojamojo turto neturi, administratorius 2013-04-26 įsakymu nurodė įmonės vadovui pateikti finansinę atskaitomybę, sudarytą bankroto bylos įsiteisėjimo dieną, perduoti visą turtą. Įmonės dokumentai buvo perduoti tik 2014-01-09 ir po to perduoti pagal aktą VMĮ prie LR finansų ministerijos. Šiuo metu patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 116 197,62 Eur. LITEKO sistemos duomenimis, administratorius yra pateikęs ieškinį civilinėje byloje Nr. e2-669-210/2016 dėl žalos atlyginimo išieškojimo iš buvusio vadovo P. P..

24Pripažintina, kad finansinės atskaitomybės administratorius negalėjo sudaryti, nes buvę vadovai laiku neperdavė visų reikalingų dokumentų, iki bankroto bylos iškėlimo vadovai nebuvo sudarę balanso, taigi šios aplinkybės negalima vertinti kaip bankroto administratoriaus neveiklumo. Teismo posėdyje administratorius detalizavo administravimo išlaidų sąmatą, būtinas išlaidas teisininkams, taip pat nurodė, kad įmonės administravimo veiklai būtinų išlaidų savikaina per 1 mėnesį sudaro 270 Eurų. Nustatant būtinas administravimo išlaidas ir administratoriaus atlyginimą taikytinos ir rekomendacijos, numatytos 2016-04-16 Vyriausybės nutarimu Nr. 415. Teismas vertina, kad bankroto administratoriaus prašymas ir paaiškinimas dėl būtinybės patvirtinti didesnę administravimo išlaidų sąmatą, šios bylos faktinių aplinkybių kontekste gali būti pripažintas pagrįstu ir tenkintinu iš dalies.

25Iš bylos dokumentų matyti, kad 2015-02-26 Kreditorių komitetas nutarė nustatyti 2896,20 Eur be PVM administravimo išlaidų sąmatą, iš jų 2027,34 Eur plius mokesčiai administratoriaus atlyginimui, 868,86 Eur plius mokesčiai kitoms administravimo išlaidoms visam laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Pripažįstant, kad esant ginčui dėl administravimo išlaidų dydžio, ĮBĮ 36 straipsnio 4 d. pagrindu teismas išsprendžia klausimą iš esmės ir nustato administravimo išlaidų sumą, neviršijančią 10 procentų patvirtintų kreditorinių reikalavimų (116 197,62 Eur) dydžio, t. y. 11.620.00 Eur, iš jų, atsižvelgiant į skundžiamu nutarimu nustatytas proporcijas bei administratoriaus atlyginimą – 5000,00 Eur administratoriaus atlyginimui, 6620,00 Eur administravimo išlaidoms.

26Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos

27Kreditorius P. P. teigia, kad pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d. bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimo nutarimais Nr. 3.1. ir Nr. 3.2., nustatant pradinę parduodamo turto kainą, nebuvo remtasi objektyvia informacija apie turto vertę, todėl jie laikytini neteisėtais.

28Byloje nustatyta, kad skundžiamu pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d. bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 3.1.: „administratorius siūlo vykdyti laisvu pardavimu administratoriui žinomo turto pardavimą (pagal administratoriaus pateiktą ilgalaikio turto sąrašą.): Kodas ( - ) (plastikinės kėdės 800 vnt.); Kodas ( - ) (atsarginių žaidėjų suoliukai su stogeliu 2x12 vietų + 1x2 vietos); Kodas ( - ) (transportuojamos žiūrovų tribūnos 8x15 vietų); Kodas ( - ) (krūmapjovė ( - )); Kodas ( - ) (traktorius ( - )); Kodas ( - ) (linijų žymėjimo mašina); Kodas ( - ) (lauko tualetas); Kodas ( - ) (stadiono signalizacijos instaliacija). Aukščiau išvardinto turto pradinę pardavimo kainą nustatyti lygią likutinei vertei. Pardavimą už likutinę vertę vykdyti mėnesį laiko. Nepardavus, turto pradinę pardavimo kainą mažinti 30 proc, ir vykdyti laisvą pardavimą dvi savaites laiko. Nepardavus per dvi savaites, kainą mažinti dar 30 proc. ir vykdyti laisvą pardavimą dvi savaites laiko. Nepardavus, kainą mažinti 50 proc. ,nuo paskutinės pardavimo kainos ir pardavimą vykdyti dar savaitę, Nepardavus, parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau, kaip antrinių žaliavų supirkimo kaina.“

29Kreditorių susirinkimo nutarimui Nr. 3.1. raštu VSDFV Mažeikių skyrius pateikė tokį nutarimo projektą: „Ilgalaikio turto pardavimą vykdyti už likutinę vertę 1 mėn., turto nepardavus, kainą mažinti 10 %, pardavimą vykdyti 1 mėn. Turto nepardavus, šaukti kreditorių susirinkimą ar kreditorių komiteto posėdį dėl turto kainos ir pardavimo tvarkos nustatymo“.

30VĮ „Turto bankas“ raštu pateikė tokį nutarimo Nr. 3.1. projektą: „Laisvame pardavime vykdyti administratoriui žinomo turto pardavimą (pagal administratoriaus pateiktą ilgalaikio turto sąrašą.): Kodas ( - ) (plastikinės kėdės 800 vnt.); Kodas ( - ) (atsarginių žaidėjų suoliukai su stogeliu 2x12 vietų + 1x2 vietos); Kodas ( - ) (transportuojamos žiūrovų tribūnos 8x15 vietų); Kodas ( - ) (krūmapjovė ( - )); Kodas ( - ) (traktorius ( - )); Kodas ( - ) (linijų žymėjimo mašina); Kodas ( - ) (lauko tualetas); Kodas ( - ) (stadiono signalizacijos instaliacija). Aukščiau išvardinto turto pradinę pardavimo kainą nustatyti lygią likutinei vertei. Pardavimą už likutinę vertę vykdyti mėnesį laiko. Nepardavus, turto pradinę pardavimo kainą mažinti 30 proc, ir vykdyti laisvą pardavimą dvi savaites laiko.“

31Pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d. bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 3.2. nutarta: „nebaigtos statybos ( - ) parkas pardavimą vykdyti iš viešųjų varžytynių, Įmonių bankroto įstatymo ir LR Vyriausybės nustatyta tvarka. Pirmom varžytynėm pradinę pardavimo kainą nustatyti lygią likutinei vertei - 77 886 (septyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši) Eurų. Antrom varžytynėm kainą mažinti 30 proc. ir nustatyti lygią 54 521 (penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai dvidešimt vienas) Eurų. Pradinės kainos didinimo intervalas 1000 eurų. Nepardavus, šaukti kreditorių susirinkimą pardavimo kainai ir tvarkai nustatyti“.

32Kreditorių susirinkimo nutarimui Nr. 3.2. raštu VSDFV Mažeikių skyrius pateikė tokį nutarimo projektą: „( - ) parko pardavimą vykdyti pirmose varžytynėse už likutinę vertę (pardavinėti 1 mėnesį), turto nepardavus, antroms varžytynėms kainą mažinti 10 % (pardavinėti 1 mėnesį). Turto nepardavus, šaukti kreditorių susirinkimą ar kreditorių komiteto posėdį dėl turto kainos ir pardavimo tvarkos nustatymo“.

33VĮ „Turto bankas“ raštu pateikė tokį nutarimo Nr. 3.2. projektą: „Nebaigtos statybos ( - ) parkas pardavimą vykdyti iš viešųjų varžytynių, Įmonių bankroto įstatymo ir LR Vyriausybės nustatyta tvarka. Pirmom varžytynėm pradinę pardavimo kainą nustatyti lygią likutinei vertei - 77 886 (septyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši) Eurų. Antrom varžytynėm kainą mažinti 10 proc. ir nustatyti lygią 70 097 (septyniasdešimt tūkstančių devyniasdešimt septyni) Eurų. Pradinės kainos didinimo intervalas 1000 eurų. Nepardavus, šaukti kreditorių susirinkimą pardavimo kainai ir tvarkai nustatyti“.

34Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014). Taigi, nurodytos ĮBĮ normos ir teisminė praktika suponuoja išvadą, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5straipsnis) bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 2-196/2012).

35Nagrinėjamu atveju nustačius, kad skundžiami pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d. bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimo nutarimai Nr. 3.1. ir Nr. 3.2., buvo priimti nepažeidžiant kvorumo ir balsų daugumos principo (ĮBĮ 25 str. 4 d.), todėl teismas skundžiamų nutarimų dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos teisėtumą vertina tik priimtų nutarimų turinio (o ne procedūriniu) aspektu.

36Pažymėtina, kad nors kreditorių susirinkimui pavesta spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, tarp jų ir nagrinėjamu atveju aktualų parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymo, turto pardavimo kainos tvirtinimo (ĮBĮ 23 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1318-381/2015), tačiau kreditorių susirinkimo priimami nutarimai turi būti teisėti, pagrįsti, atitikti teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, todėl teismui nustačius priimto nutarimo turinio pažeidimus, teismas gali panaikinti priimtą nutarimą ir, pagal bendrąją taisyklę, perduoti kreditorių susirinkimui klausimą nagrinėti iš naujo, o esant išimtiniams atvejams – įsikišti į kreditorių susirinkimo kompetenciją ir patvirtinti prašomą patvirtinti turto pardavimo tvarką.

37Iš detaliai aptartų pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d. bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 3.1. ir Nr. 3.2. matyti, kad turtą nutarta parduoti jo kainą nustatant pagal turto likutinę vertę. Kaip nurodo bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ kreditoriai, ketinamo parduoti turto vertė bankroto administratoriaus nebuvo nurodyta. Administratorius nepateikė informacijos, kokia galima parduodamo turto rinkos vertė ir ar ekonomiškai naudinga būtų atlikti turto vertinimą. Kadangi bankroto administratorius kreditorių susrinkimui ir teismui nepateikė informacijos, kokia konkrečiai yra kiekvieno iš administratoriaus pateikto ilgalaikio turto sąraše nurodyto turto likutinė vertė ir kaip ši vertė buvo apskaičiuota, nėra galimybės tinkamai įvertinti, ar turto pardavimas pagal turto likutinę vertę nepažeidžia bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ ir jos kreditorių interesų.

38Atkreiptinas dėmesys, kad kreditoriaus P. P. manymu, likutinė bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ turto vertė buvo nustatyta pagal nepasirašytus bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2011 m. finansinės atskaitomybės duomenis. Bankroto administratorius į šį kreditoriaus argumentą jokių atsikirtimų nepateikė. Pastebėtina, kad ginčijamais nutarimais nustatomas labai didelis turto, kurio nepavyksta parduoti iš pirmo karto, kainos mažinimo intervalas. Šio intervalo pagrįstumas gali būti įvertintas tik žinant parduodamo turto vertę, vertinant jo galimą paklausą rinkoje. Tačiau bankroto administratorius, teikdamas atsiliepimą į kreditoriaus skundą, jokio ginčijamais nutarimais priimtos turto pardavimo tvarkos ir kainos pagrįstumo nepateikė. Esant aptartoms aplinkybėms, bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2016 m. gegužės 26 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimai Nr. 3.1., Nr. 3.2., priimti 3-iuoju darbotvarkės klausimu panaikintini, ir grąžintini kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.

39Kreditoriaus P. P. naudai bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų skundo reikalavimų daliai nepriteistinos iš bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ administravimo išlaidų, kadangi kreditorius nepateikė teismui šias išlaidas pagrindžiančių duomenų.

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

41Pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies.

42Panaikinti bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2016 m. gegužės 26 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 3.1., Nr. 3.2., ir grąžinti šiuos klausimus kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.

43Pakeisti bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2016 m. gegužės 26 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 4 ir jį išdėstyti taip: nustatyti administravimo išlaidų sąmatą 11 620,00 Eur, nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš JAR, iš jų 5000,00 Eur administratoriaus atlyginimą bei priemokas už bankroto metu gautas įplaukas, apskaičiuotas pagal LR vyriausybės nutarime 2016-04-27 Nr. 415, patvirtintas atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles.

44Likusioje dalyje skundo netenkinti.

45Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Kreditorius P. P. pateiktu skundu prašo panaikinti bankrutavusios VšĮ... 3. Susirinkime išskirtinai vien tik VMI balsais nutarimu Nr. 4 buvo pritarta... 4. Mano, kad tuo atveju, jeigu kreditoriaus reikalavimai būtų teismo patenkinti,... 5. VMI prie LR FM pateiktu atsiliepimu nurodo, kad VMI prie FM VšĮ „Mažeikių... 6. Kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius pateiktu atisliepimu prašo tenkinti... 7. Bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriaus... 8. Kreditoriaus skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d.... 10. Bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administartorius... 11. Bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2016 m. gegužės 24 d.... 12. Dėl VMI teisės balsuoti pakartotiniame bankrutavusios VšĮ „Mažeikių... 13. Kreditorius P. P. teigia, kad kreditorė VMI neturėjo teisės balsuoti... 14. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 23 d. nutartimi patvirtinti... 15. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 288 straipsnio l dalyje... 16. Atsižvelginat į tai, kad pakartotinis bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių... 17. Dėl patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo... 18. Kreditorius P. P. teigia, kad pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d.... 19. Skundžiamu pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d. bankrutavusios VŠĮ... 20. Bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo... 21. Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti... 22. Kaip jau minėta, pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d. bankrutavusios VŠĮ... 23. Iš bylos dokumentų matyti, kad bankroto administratorius buvo pateikęs... 24. Pripažintina, kad finansinės atskaitomybės administratorius negalėjo... 25. Iš bylos dokumentų matyti, kad 2015-02-26 Kreditorių komitetas nutarė... 26. Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos... 27. Kreditorius P. P. teigia, kad pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d.... 28. Byloje nustatyta, kad skundžiamu pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d.... 29. Kreditorių susirinkimo nutarimui Nr. 3.1. raštu VSDFV Mažeikių skyrius... 30. VĮ „Turto bankas“ raštu pateikė tokį nutarimo Nr. 3.1. projektą:... 31. Pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d. bankrutavusios VŠĮ „Mažeikių sporto... 32. Kreditorių susirinkimo nutarimui Nr. 3.2. raštu VSDFV Mažeikių skyrius... 33. VĮ „Turto bankas“ raštu pateikė tokį nutarimo Nr. 3.2. projektą:... 34. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 35. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad skundžiami pakartotinio 2016 m. gegužės... 36. Pažymėtina, kad nors kreditorių susirinkimui pavesta spręsti esminius su... 37. Iš detaliai aptartų pakartotinio 2016 m. gegužės 26 d. bankrutavusios VŠĮ... 38. Atkreiptinas dėmesys, kad kreditoriaus P. P. manymu, likutinė bankrutavusios... 39. Kreditoriaus P. P. naudai bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 straipsniu,... 41. Pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies.... 42. Panaikinti bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2016 m.... 43. Pakeisti bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ 2016 m. gegužės... 44. Likusioje dalyje skundo netenkinti.... 45. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...