Byla 2A-7-4-699/2015
Dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Išplėstinė septynių teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos Aldonos Rakauskienės pranešimą, nuteistojo gynėjo ir prokurorės, prašiusių nuteistojo pareiškimą tenkinti, paaiškinimų

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Eligijaus Gladučio, Rimos Ažubalytės, Audronės Kartanienės, Gintaro Godos, Vytauto Piesliako, Alvydo Pikelio ir pranešėjos Aldonos Rakauskienės, sekretoriaujant Rūtai Večerskaitei, dalyvaujant prokurorei Aidai Japertienei, nuteistojo L. L. gynėjui Antonui Kviatkovskiui, teismo posėdyje išnagrinėjo vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 451 straipsnio 3 punktu atnaujintą baudžiamąją bylą pagal nuteistojo L. L. pareiškimą dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Išplėstinė septynių teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos Aldonos Rakauskienės pranešimą, nuteistojo gynėjo ir prokurorės, prašiusių nuteistojo pareiškimą tenkinti, paaiškinimų,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nuosprendžiu L. L. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 3 dalį dėl neteisėto disponavimo labai dideliu psichotropinių medžiagų kiekiu laisvės atėmimu dešimčiai metų ir šešiems mėnesiams, pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 199 straipsnio 2 dalį dėl pasikėsinimo įvykdyti psichotropinių medžiagų kontrabandą laisvės atėmimu ketveriems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu ir paskirta galutinė bausmė laisvės atėmimas dešimčiai metų devyniems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Be to, pritaikius BK 67 straipsnio 2 dalies 5 punktą, to paties straipsnio 3 dalį, 72 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktus, konfiskuotas L. L. automobilis „Audi A4“ (valst. Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - ), ir 500 Eur. L. L. pagal BK 260 straipsnio 3 dalį nuteistas už tai, kad jis ir D. Š., turėdami tikslą platinti psichotropines medžiagas, veikdami bendrininkų grupe, 2006 m. lapkričio 2 d., apie 20.30 val., garaže, esančiame Šiauliuose, ( - ), iš asmens, dėl kurio baudžiamoji byla išskirta, neteisėtai įgijo labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų – 1003,67 g gelsvos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 229,84 g amfetamino, 1003,16 g baltos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 215,679 g amfetamino, 1004,54 g gelsvos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 147,667 g amfetamino ir 136,617 g metamfetamino, – paslėpė jas po automobilio „Audi A4“ (valst. Nr. ( - ) posparniais, o po to D. Š. ir L. L. gabeno psichotropines medžiagas Šiaulių mieste, kol prie namo, esančio Šiauliuose, ( - ), juos sulaikė policijos pareigūnai. L. L. pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 199 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad veikdamas kartu su D. Š. ir su asmeniu, dėl kurio baudžiamoji byla išskirta, pasikėsino įvykdyti psichotropinių medžiagų kontrabandą: 2006 m. lapkričio 2 d., apie 20.30 val., namo, esančio Šiauliuose, ( - ), garaže po automobilio „Audi A4“ (valst. Nr. ( - ) posparniais paslėpė labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų – 1003,67 g gelsvos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 229,84 g amfetamino, 1003,16 g baltos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 215,679 g amfetamino, 1004,54 g gelsvos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 147,667 g amfetamino bei 136,617 g metamfetamino, – ir vykdė nurodymą šias medžiagas nugabenti į Suomijos Respubliką, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jų valios, nes 2006 m. lapkričio 2 d., apie 21.25 val., prie namo, esančio Šiauliuose, ( - ), L. L. sulaikė policijos pareigūnai. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nuosprendžiu Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nuosprendis pakeistas – L. L. nusikalstama veika iš BK 22 straipsnio 1 dalies ir 199 straipsnio 2 dalies perkvalifikuota į BK 21 straipsnio 1 dalį ir 199 straipsnio 2 dalį ir paskirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, ši bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su bausme, paskirta Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nuosprendžiu pagal BK 260 straipsnio 3 dalį, ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas dešimčiai metų ir devyniems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Be to, dėl L. L. nuteisimo pagal BK 260 straipsnio 3 dalį iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinta aplinkybė, kad L. L. 2006 m. lapkričio 2 d., apie 20.30 val., garaže, esančiame Šiauliuose, ( - ), iš asmens, dėl kurio baudžiamoji byla išskirta, neteisėtai įgijo labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų – 1003,67 g gelsvos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 229,84 g amfetamino, 1003,16 g baltos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 215,679 g amfetamino, 1004,54 g gelsvos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 147,667 g amfetamino ir 136,617 g metamfetamino. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartimi nuteistojo L. L. kasacinis skundas atmestas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi nuteistojo L. L. pareiškimą dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo, 2015 m. sausio 28 d. nutartimi, konstatavusi, kad yra pagrindas manyti, jog ištaisius BK 63 straipsnio taikymo pažeidimus nuteistajam L. L. reikia sumažinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nuosprendžiu paskirtą subendrintą bausmę, vadovaudamasi BPK 451 straipsnio 3 punktu, 453 straipsnio 3 dalimi, 4 dalies 2 punktu, baudžiamąją bylą atnaujino ir perdavė ją nagrinėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinei septynių teisėjų kolegijai. Pareiškimu nuteistasis L. L. prašo Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nuosprendį pakeisti, ištaisant padarytus BK 63–65 straipsnių taikymo pažeidimus ir subendrinti jam paskirtas bausmes bausmių apėmimo būdu. Pareiškėjas nurodo, kad pagal BK 63 straipsnio 4 dalį teismas, subendrindamas bausmes, gali taikyti visiško ar dalinio bausmių sudėjimo būdą tik tada, jei nėra nustatyta aplinkybių, kurioms esant taikomas bausmių apėmimo būdas. BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodyta, kad teismas taiko bausmių apėmimą, kai yra ideali nusikalstamų veikų sutaptis. Pagal įstatymo prasmę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką ir baudžiamosios teisės doktriną ideali nusikalstamų veikų sutaptis yra tada, kai asmuo viena veika padaro du ar daugiau nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, numatytų skirtinguose BK specialiosios dalies straipsniuose (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K- 493/2005, 2K-126/2007, 2K-536/2010, 2K-37/2011 ir kt.). Be to, pagal teismų praktiką narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabanda ir neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis paprastai kvalifikuojamas kaip ideali nusikalstamų veikų sutaptis (kasacinė išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-107/2013, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-257/2013,

32K-387/2013, 2K-8/2014, 2K-71/2014 ir kt.). Bylą nagrinėję teismai konstatavo, kad jis susitarė su D. Š. nugabenti į Suomiją labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų, savo automobiliu atvyko į garažą, kur kartu su D. Š. paslėpė po automobilio posparniais tris plastikinius butelius su psichotropinėmis medžiagomis, o po to išvažiavo iš garažo, tačiau buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Iš veikos aplinkybių matyti, kad jis pasikėsino į du objektus, t. y. ekonomiką bei verslo tvarką ir neteisėtai disponavo psichotropinėmis medžiagomis; minėtomis medžiagomis jis disponavo turėdamas tikslą kontrabandos būdu jas išvežti iš Lietuvos Respublikos ir tai buvo veiksmų, kuriais buvo rengtasi padaryti kontrabandą, sudėtinė dalis, todėl jis viena veika padarė du nusikaltimus ir susiklosčiusi situacija vertintina kaip ideali BK 21 straipsnio 1 dalyje ir 199 straipsnio 2 dalyje bei 260 straipsnio 3 dalyje numatytų nusikalstamų veikų sutaptis. Pirmosios instancijos teismas jam paskirtas bausmes subendrino dalinio sudėjimo būdu, nors pagal BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktą, esant idealiai nusikalstamų veikų sutapčiai, bausmės turi būti subendrinamos jas apimant (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-115/2007). Apeliaciniame ir kasaciniame skunduose jis nenurodė šio netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo, todėl ir ši baudžiamojo įstatymo taikymo klaida nagrinėjant bylą apeliacine ar kasacine tvarka nebuvo ištaisyta. Bausmes subendrinant apėmimo būdu galutinė subendrinta bausmė yra mažesnė, todėl, ištaisius netinkamą BK 63 straipsnio taikymą, jam paskirta galutinė bausmė turi būti sumažinta. Nuteistojo L. L. pareiškimas tenkintinas. Dėl BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkto taikymo

4Pareiškėjas prašyme nurodo, kad jam inkriminuoti BK 21 straipsnio 1 dalyje ir 199 straipsnio 2 dalyje bei 260 straipsnio 3 dalyje numatyti nusikaltimai pažeidžia du skirtingus objektus, tačiau disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis veiksmai sudaro dalį rengimosi vykdyti kontrabandą veiksmų, todėl jis viena veika padarė du nusikaltimus, kurie dėl to turi būti vertinami kaip ideali sutaptis ir už juos paskirtos bausmės turėjo būti subendrintos taikant jam palankesnį bausmių subendrinimo būdą, numatytą BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkte. Kolegija pažymi, kad nusikalstamų veikų sutaptis yra tada, kai asmuo jų padaro dvi ar daugiau ir dėl šių veikų nėra kliūčių kaltininko baudžiamajam persekiojimui. Sutapties atveju nusikalstamos veikos kvalifikuojamos pagal skirtingus arba tą patį BK straipsnį ar jo dalis, kuriose nustatytos atskiros nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtys. Ši nusikalstamų veikų sutapties bendriausia traktuotė turi būti tikslinama, kai taikant baudžiamąjį įstatymą reikia apsispręsti, ar konkrečiu atveju yra ideali ar reali sutaptis. Nuo atitinkamo sprendimo priklauso svarbūs baudžiamojo įstatymo taikymo klausimai, pirmiausia susiję su bausmių subendrinimo būdų parinkimu ir panaudojimu. Baudžiamajame įstatyme realios ir idealios nusikalstamų veikų sutapčių sąvokos neatskleistos. Kiekvienu atveju tik atsižvelgęs į bylos aplinkybes teismas gali konstatuoti, kad nusikalstamų veikų sutaptis yra reali ar ideali.

5Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką ideali nusikalstamų veikų sutaptis paprastai konstatuojama tada, kai asmuo viena veika padaro du ar daugiau nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų, numatytų skirtingose BK specialiosios dalies straipsniuose (kasacinės nutartys Nr. 2K-582/2006, 2K-115/2007, 2K-126/2007, 2K-412/2010, 2K-536/2010, 2K-37/2011). Tai reiškia, kad išsamus vieningą veiką sudarančių faktų visumos teisinis įvertinimas neišvengiamai reikalauja taikyti daugiau negu vieną, t. y. dvi ar daugiau nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėčių, iš kurių kiekviena turi skirtingą, savarankišką raišką baudžiamojo įstatymo tekste. Konkrečiu atveju nustačius, kad yra būtent ideali nusikalstamų veikų sutaptis, už kiekvieną šių veikų paskirtos bausmės subendrinamos, kaip tai nustatyta BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkte, apėmimo būdu. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sutaptis yra ideali ir tuo atveju, jei padarytos kelios veikos, jos buvo padarytos viena po kitos, per trumpą laiko tarpą, įgyvendinant vieningą sumanymą (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-92/2005, 2K-516/2005, 2K-437/2006, 2K-477/2008, 2K-355/2009). Tokiais atvejais atskirus kaltininko nusikalstamus veiksmus jungia vieningas kaltininko sumanymas, siekiant pagrindinio visos nusikalstamos veikos tikslo, tačiau jie kvalifikuojami pagal skirtingus specialiosios dalies BK straipsnius (kasacinė plenarinės sesijos nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-78/2012). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad L. L., veikdamas bendrininkų grupe su D. Š., turėdami tikslą platinti psichotropines medžiagas, 2006 m. lapkričio 2 d., apie 20.30 val., garaže, esančiame Šiauliuose, ( - ), iš asmens, dėl kurio baudžiamoji byla išskirta, D. Š. neteisėtai įgijus labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų – 1003,67 g gelsvos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 229,84 g amfetamino, 1003,16 g baltos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 215,679 g amfetamino, 1004,54 g gelsvos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 147,667 g amfetamino ir 136,617 g metamfetamino, – paslėpė jas po automobilio „Audi A4“ (valst. Nr. ( - ) posparniais, o po to D. Š. ir L. L. gabeno psichotropines medžiagas Šiaulių mieste, kol prie namo, esančio Šiauliuose, ( - ), juos sulaikė policijos pareigūnai. Taip pat byloje nustatyta, kad L. L., veikdamas kartu su D. Š. ir su asmeniu, dėl kurio baudžiamoji byla išskirta, 2006 m. lapkričio 2 d., apie 20.30 val., namo, esančio Šiauliuose, ( - ), garaže po automobilio „Audi A4“ (valst. Nr. ( - ) posparniais paslėpė labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų – 1003,67 g gelsvos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 229,84 g amfetamino, 1003,16 g baltos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 215,679 g amfetamino, 1004,54 g gelsvos spalvos miltelių, kurių sudėtyje buvo 147,667 g amfetamino ir 136,617 g metamfetamino, – ir vykdė nurodymą šias medžiagas nugabenti į Suomijos Respubliką, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes 2006 m. lapkričio 2 d., apie 21.25 val., prie namo, esančio Šiauliuose, ( - ), L. L. sulaikė policijos pareigūnai. Taigi, pagal nustatytas ir pripažintas įrodytomis nusikalstamų veikų aplinkybes L. L. pasirengė daryti kontrabandą ir tuo tikslu gabeno didelį kiekį psichotropinių medžiagų. Visus šiuos veiksmus L. L. atliko vienus po kitų, per trumpą laiko tarpą. Nustatytos faktinės aplinkybės rodo, kad šias veikas jis padarė turėdamas vieningą sumanymą gabenti nurodytas psichotropines medžiagas kontrabanda iš Lietuvos Respublikos į Suomijos Respubliką ir tai buvo pagrindinis jo veikos tikslas. Dėl to darytina išvada, kad jos atitinka idealios nusikalstamų veikų sutapties požymius. Pagal BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktą, esant idealiai nusikalstamų veikų sutapčiai, bausmės, paskirtos už kelias nusikalstamas veikas, bendrinamos apėmimo būdu. Išplėstinė septynių teisėjų kolegija, atsižvelgdama į konkrečias bylos faktines aplinkybes, konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas L. L. paskirtas bausmes subendrindamas dalinio bausmių sudėjimo būdu aiškiai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, todėl Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nuosprendis keistinas. Keistina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, kuria palikta galioti nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nuosprendžio dalis dėl bausmių subendrinimo, nors šiuo aspektu kasacinis skundas ir nebuvo paduotas. Išplėstinė septynių teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 455 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

6Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nuosprendį ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartį pakeisti. Nuosprendžio ir nutarties dalis, kuriomis, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, L. L. pagal BK 21 straipsnio 1 dalį ir 199 straipsnio 2 dalį paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nuosprendžiu pagal BK 260 straipsnio 3 dalį paskirta bausme ir subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dešimčiai metų ir devyniems mėnesiams, panaikinti. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nuosprendžiu L. L. pagal BK 21 straipsnio 1 dalį ir 199 straipsnio 2 dalį paskirtą bausmę – ketverius metus laisvės atėmimo – apėmimo būdu subendrinti su Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nuosprendžiu pagal BK 260 straipsnio 3 dalį jam paskirta bausme – laisvės atėmimu dešimčiai metų ir šešiems mėnesiams – ir paskirti jam galutinę bausmę laisvės atėmimą dešimčiai metų ir šešiems mėnesiams. Kitas nuosprendžio ir nutarties dalis palikti galioti nepakeistas.