Byla 2K-582/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Josifo Tomaševičiaus, Gintaro Godos ir pranešėjo Benedikto Stakausko, sekretoriaujant M. Čiučiulkai, dalyvaujant prokurorui A. Meškai,

2išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2006 m. sausio 26 d. nuosprendžio kuriuo:

3A. Š. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu šešiems mėnesiams, pagal 284 straipsnio 1 dalį areštu trisdešimčiai parų. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 dalimis, bausmės visiško sudėjimo būdu subendrintos, paskiriant galutinę bausmę – laisvės atėmimą septyniems mėnesiams. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos daugiau kaip septynioms paroms.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimus,

Nustatė

5A. Š. nuteistas už tai, kad 2004 m. spalio 22 d., apie 23.30 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kerštaudamas už jo sumušimą, prie A. F. priklausančio namo, esančio Tauragės r., Stragutės k., viešoje vietoje iš chuliganiškų paskatų tyčia išdaužė nukentėjusiajam E. F. priklausančio automobilio ( - ) vairuotojo pusės durelių stiklą, o nukentėjusiajam išbėgus iš automobilio, pasivijo jį ant minėto namo laiptų, nutempė nuo jų ir apie septynis kartus įspyrė į įvairias kūno vietas, padarydamas E. F. nesunkų sveikatos surikdymą.

6Kasaciniu skundu Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo panaikinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2006 m. sausio 26 d. nuosprendžio dalį, kurioje subendrintos bausmės ir atidėtas bausmės vykdymas: pritaikyti BK 63 straipsnio 1, 2 dalis, 5 dalies 1 punktą, griežtesne bausme apimant švelnesnę, paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą šešiems mėnesiams, pritaikius BK 92 straipsnio 1, 2 dalis, 87 straipsnio 1 dalį, 3 dalies 5 punktą, paskirtos bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą dvylikai mėnesių, uždraudžiant A. Š. be šios priemonės vykdymą kontroliuojančios institucijos žinios keisti gyvenamąją vietą. Kasatorius nurodo, kad nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo. A. Š. nuteistas už tai, kad viena veika padarė keliuose BK Specialiosios dalies straipsniuose numatytus nusikaltimus. Tai laikytina idealia nusikalstamų veikų sutaptimi. Esant idealiai sutapčiai, teismas turėjo bausmes subendrinti apėmimo būdu. Kadangi A. Š. veikas padarė būdamas nepilnametis, jam taikytinos BK XI skyriaus nuostatos ir bausmės vykdymas atidėtas, vadovaujantis specialia norma (BK 92 straipsnis).

7Kasacinis skundas tenkintinas.

8Dėl idealios nusikalstamų veikų sutapties

9Nusikalstamų veikų sutaptimi yra laikomi atvejai, kai vienas asmuo padaro du ar daugiau nusikaltimų, kurie atitinka kelis baudžiamojo įstatymo straipsnius ir už juos asmuo nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Sutaptis gali būti dviejų rūšių – reali ir ideali. Nors Baudžiamajame kodekse idealios ir realios nusikalstamų veikų sutapčių sąvokos tiesiogiai nesuformuluotos, tačiau jas galima atskleisti pagal įstatymo prasmę. Reali sutaptis yra tuomet, kai asmuo keliais savarankiškai veiksmais padaro du ar daugiau nusikaltimų, numatytų BK Specialiosios dalies straipsniuose, ir už juos traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Idealia nusikalstamų veikų sutaptimi laikomi atvejai, kai kaltininkas viena veika tuo pačiu metu padaro kelias nusikalstamas veikas, numatytas skirtinguose BK specialiosios dalies straipsniuose. Byloje buvo nustatyta, kad A. Š. viena veika pasikėsino į du skirtingus objektus – kito asmens sveikatą ir viešąją tvarką. Byloje surinkti įrodymai (tarp jų ir paties nuteistojo parodymai) leidžia daryti išvadą, kad jis suvokė veikos pavojingumą – tai yra suprato aplinkybes, sudarančias nusikalstamos veikos objektyviuosius požymius, ir numatė, kad dėl jo veikimo gali būti ne tik sutrikdyta E. F. sveikata, bet ir viešoje vietoje parodyta nepagarba aplinkiniams, sutrikdyta visuomenės rimtis, nežiūrint to, sąmoningai leido tokiems padariniams atsirasti. A. Š. už vieną veiką buvo nuteistas pagal du Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies straipsnius – BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir BK 284 straipsnio 1 dalį. Kasaciniame skunde prokuroras pagrįstai pastebėjo, kad nagrinėjamu atveju yra idealioji nusikalstamų veikų sutaptis, ir atkreipė dėmesį į bausmių bendrinimą, esant šiai sutapties rūšiai. Pagal BK 63 straipsnio 1 dalį bausmės yra skiriamos už atskiras nusikalstamas veikas, tačiau galutinei bausmei, jos dydžiui ir rūšiai turi reikšmės, kokia yra nusikalstamų veikų sutaptis. Kadangi įstatymų leidėjas idealiąją sutaptį laiko mažiau pavojinga už realiąją, BK 63 straipsnio 5 dalyje įtvirtina nuostata, kad, esant idealiai nusikalstamų veikų sutapčiai, bausmės turi būti subendrinamos apėmimo būdu. Kolegija konstatuoja, kad teismas, subendrindamas bausmes visiško sudėjimo būdu, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, todėl nuosprendis keistinas (BPK 369 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10Bausmės vykdymo atidėjimas nepilnamečiui

11Teismas, A. Š. paskirtos bausmės vykdymą atidėdamas BK 75 straipsnio pagrindu, neatsižvelgė į tą bylos aplinkybę, kad nuteistasis nusikalto būdama nepilnametis, t. y., tyčinių nusikaltimų padarymo metu jam nebuvo suėję 18 metų. BK 81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenims, kuriems nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo suėję aštuoniolika metų, taikomos BK XI skyriuje įtvirtintos nuostatos. Būtent šio skyriaus teisės normos reglamentuoja nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumus. BK 92 straipsnis nustato bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiui sąlygas. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nepilnamečiui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis neatsargius nusikaltimus arba laisvės atėmimu ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, jog yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Vadovaujantis BK 92 straipsnio 2 dalimi, atidėjus bausmės vykdymą šio straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, nepilnamečiui skirtina viena ar kelios auklėjamojo poveikio priemonės, numatytos BK 82 straipsnyje, išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra pagrindas atidėti A. Š. paskirtos bausmės vykdymą, vadovaujantis BK 92 straipsnio 1 dalimi. Pirmosios instancijos teismas atidėdamas laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuteistajam BK 75 straipsnio pagrindu, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nes vadovavosi teisės norma, kuri negalėjo būti taikoma nepilnamečiui.

12Kolegija konstatuoja, kad skundžiamo teismo nuosprendžio dalis, kuria A. Š. paskirtos bausmės subendrintos visiško sudėjimo būdu ir bausmės vykdymas atidėtas, vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis, keistina dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo – bausmės bendrintinos, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, o laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtinas BK 92 straipsnio 1, 2 dalies pagrindu, paskiriant A. Š. auklėjamojo poveikio priemonę (BK 92 straipsnio 2 dalis).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

14Tauragės rajono apylinkės teismo 2006 m. sausio 26 d. nuosprendį pakeisti.

15Panaikinti nuosprendžio dalį dėl bausmių subendrinimo, taikant BK 63 straipsnio 3 dalį, ir bausmės vykdymo atidėjimo, taikant BK 75 straipsnį.

16Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, griežtesne laisvės atėmimo bausme, paskirta pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, apimti areštą, paskirtą pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, ir galutinę bausmę A. Š. paskirti laisvės atėmimą šešiems mėnesiams.

17Vadovaujantis BK 92 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 87 straipsnio 1 dalimi, 3 dalies 5 punktu, A. Š. paskirtos šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą dvylikai mėnesių, uždraudžiant be šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios keisti gyvenamąją vietą.

18Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Ryšiai