Byla 2K-126/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vytauto Masioko, Jono Algirdo Riepšo ir pranešėjo Antano Klimavičiaus,

2sekretoriaujant E. Jasionienei,

3dalyvaujant prokurorui D. Stankevičiui,

4teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. liepos 5 d. nuosprendžio, kuriuo M. N. nuteistas pagal BK 294 straipsnio 2 dalį keturiasdešimties parų areštu, pagal BK 146 straipsnio 2 dalį – trisdešimties parų areštu. Vadovaujantis BK 63 straipsnio l, 4 dalimis, bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta keturiasdešimt penkių parų areštas. Vadovaujantis BK 92 straipsnio l, 2 dalimis, 82 straipsnio l dalies 5 punktu, 87 straipsnio l dalimi, 2 dalies l punktu, arešto bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės dvylikai mėnesių, įpareigojant M. N. būti namuose nuo 20 iki 6 val., uždraudžiant bendrauti su A. G. ir T. K.

5Šiuo nuosprendžiu A. G. baudžiamoji byla pagal BK 294 straipsnio 2 dalį, 146 straipsnio 2 dalį nutraukta ir jis nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas (BK 93 straipsnis). Jam taip pat paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės dvylikai mėnesių, įpareigojant jį būti namuose nuo 20 iki 6 val., uždraudžiant bendrauti su M. N. ir T. K., tačiau ši nuosprendžio dalis kasacine tvarka neapskųsta.

6Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. liepos 5 d. nuosprendžiu taip pat nuteistas T. K. Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinis skundas dėl šios nuosprendžio dalies paliktas nenagrinėtas.

7Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. liepos 5 d. nuosprendis apeliacine tvarka nebuvo apskųstas.

8Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, nuteistųjų ir jų gynėjų, prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

9M. N. nuteistas už tai, kad 2005 m. gruodžio 25 d., apie 21 val., veikdamas bendrininkų grupe kartu su T. K. ir A. G., kuris nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas, nesilaikydami įstatymų nustatytos tvarkos, panaudodami psichinę bei fizinę prievartą prieš nukentėjusįjį K. T., vykdė tariamą nukentėjusiojo neginčijamą teisę susigrąžinti 250 Lt už realizuotą A. B. mobiliojo ryšio telefoną: siekdami bauginti nukentėjusįjį K. T., prievarta įsodino jį į automobilį CHRYSLER (valst. Nr.( - ), taip atėmė jam laisvę, važiuojant automobilyje A. G. ir M. N. sudavė nukentėjusiajam ne daugiau kaip dešimt smūgių kumščiais į veido sritį, po to netoli ( - ) esančiame karjere A. G sudavė 3 kartus beisbolo lazda K. T. į kojas, M. N. – 2 kartus kumščiu į veido sritį ir liepė lipti ant ledo, o T. K. beisbolo lazda gąsdino panaudoti fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį, taip jie bendrais veiksmais sukėlė K. T. fizinį skausmą ir, baugindami nukentėjusįjį, reikalavo 250 Lt, o prie ( - ) namo T. K. užvaldė svetimą K. T. priklausantį turtą: 2 vnt. 30 Lt vertės kompiuterio operatyviosios atminties plokšteles ir 120 Lt vertės kietąjį diską.

10Kasaciniu skundu Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. liepos 5 d. nuosprendį: vadovaujantis BK 63 straipsnio l dalimi, 5 dalies l punktu, M. N. pagal BK 294 straipsnio 2 dalį, 146 straipsnio 2 dalį paskirtas arešto bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę paskirti keturiasdešimt parų arešto, panaikinti arešto bausmės vykdymo atidėjimą (BK 92 straipsnio l, 2 dalys) ir auklėjamojo poveikio priemonių taikymą (BK 82 straipsnio l dalies 5 punktas, 87 straipsnio l dalis, 2 dalies l punktas); arešto bausmę M. N. paskirti atlikti areštinėje. Likusią Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. liepos 5 d. nuosprendžio dalį dėl M. N. palikti nepakeistą.

11Skunde kasatorius nurodo, kad iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, jog M. N., kartu su bendravykdytojais savavaldžiavo prieš K. T., panaudodami psichinę, fizinę prievartą (BK 294 straipsnio 2 dalis), o tęsdami savavaldžiavimo veiksmus, prievarta įsodino nukentėjusįjį į automobilį ir taip neteisėtai atėmė K. T. laisvę (BK 146 straipsnio 2 dalis). Taigi nuteistasis abu nusikaltimus padarė esant idealiai nusikalstamų veikų sutapčiai, todėl pirmosios instancijos teismas už abi veikas paskirtas arešto bausmes privalėjo subendrinti apėmimo būdu, taip, kaip to imperatyviai reikalauja BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktas. Teismas, bendrindamas už atskiras veikas paskirtas bausmes dalinio sudėjimo būdu, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nepagrįstai taikė BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalis, nes toks subendrinimo būdas prieštarauja BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktui.

12Pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai taikė subendrintos galutinės arešto bausmės vykdymo atidėjimą, nes tokios galimybės įstatymas nenumato. Baudžiamasis įstatymas bausmės vykdymo atidėjimą numato tik tiems asmenims, kuriems paskirta pati griežčiausia – laisvės atėmimo bausmė, todėl teismas neteisėtai pritaikė BK 92 straipsnio 1 ir 2 dalis. Panaikinus bausmės vykdymo atidėjimą, išnyksta ir auklėjamojo poveikio priemonių nepilnamečiui skyrimo pagrindai. Esant šioms aplinkybėms, kasatoriaus nuomone, pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamo BK bendrosios dalies normų pritaikymo (BPK 369 straipsnio l dalies l punktas, 2 dalis).

13Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinis skundas dėl M. N. tenkintinas.

14Dėl bausmių bendrinimo (BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktas) ir bausmės vykdymo atidėjimo nepilnamečiui (BK 92 straipsnio 1 ir 2 dalys)

15Bausmių, paskirtų už kelias nusikalstamas veikas, apėmimo taikymo privalomi pagrindai numatyti BK 63 straipsnio 5 dalyje. Čia nustatyta, kad bausmių apėmimą teismas taiko, kai yra ideali nusikalstamų veikų sutaptis; padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal šio kodekso 10 ar 11 straipsnius; už vieną nusikalstamą veiką paskirta dvidešimt metų laisvės atėmimo arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

16Idealioji nusikalstamų veikų sutaptis yra tada, kai kaltininkas viena veika tuo pačiu metu padaro kelias nusikalstamas veikas, numatytas skirtinguose Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsniuose.

17Skunde Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas pagrįstai teigia, kad M. N. kartu su bendrininkais padarytos veikos – savavaldžiavimas (BK 294 straipsnio 2 dalis) ir neteisėtas laisvės atėmimas (BK 146 straipsnio 2 dalis) – sudaro idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį. Iš teismo nuosprendžio turinio matyti, kad šias nusikalstamas veikas, numatytas skirtinguose Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsniuose, M. N. kartu su bendrininkais padarė viena veika ir tuo pačiu metu. Esant tokiai situacijai, teismas privalėjo už šias veikas paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu taip, kaip šito reikalauja BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktas. Šių bausmių bendrinimo reikalavimų pirmosios instancijos teismas nesilaikė, neteisingai pasirinkto dalinį bausmių, paskirtų už atskiras nusikalstamas veikas, sudėjimo būdą, nesant tam jokio pagrindo, ir nepagrįstai netaikė BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punkto, todėl pažeidė baudžiamąjį įstatymą.

18Skunde Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas taip pat teisingai nurodo, kad teismas netinkamai taikė BK 92 straipsnį.

19Pagal BK 81 straipsnio 1 dalį asmenims, kuriems nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo suėję aštuoniolika metų, taikomos nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų, numatytų BK XI skyriuje, nuostatos.

20Pagal BK 92 straipsnio 1 dalį asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis neatsargius nusikaltimus arba laisvės atėmimu ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Vadovaujantis BK 92 straipsnio 2 dalimi, atidėjus bausmės vykdymą šio straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, nepilnamečiui skirtina viena ar kelios auklėjamojo poveikio priemonės, numatytos BK 82 straipsnyje, išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą.

21BK 92 straipsnis nustato bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas nepilnamečiams, nuteistiems laisvės atėmimo bausme. Atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą nepilnamečiui teismas gali tik esant BK 92 straipsnyje numatytoms sąlygoms bei esant pakankamam pagrindui manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Priimdamas sprendimą dėl BK 92 straipsnio taikymo, teismas turi įvertinti nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, išsiaiškinti nusikaltimo motyvą ir tikslus, įvertinti kaltininko asmenybę, jį apibūdinančius duomenis iki nusikaltimo padarymo, nusikaltimo darymo metu ir po nusikaltimo. Ypač svarbu tokiais atvejais įvertinti kaltininko asmenybę, kuri yra svarbi teisingos bausmės paskyrimo sąlyga, bei atkreipti dėmesį į tai, kaip realus bausmės vykdymas paveiks kaltininko teigiamus socialinius ryšius (kaltininkas neteks nuolatinio darbo, galimybės baigti mokslą ar įgyti specialybę ir pan.).

22BK 92 straipsnis (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX–2314 redakcija) numato tik laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą. Kitų bausmės rūšių, tarp jų ir arešto, vykdymo atidėjimo šiuo metu galiojanti BK 92 straipsnio redakcija nenumato. Iš bylos medžiagos matyti, kad M. N. nusikalstamas veikas, už kurias jam paskirtas areštas, padarė galiojant šioms nuostatoms, todėl arešto bausmės vykdymas jiems negalėjo būti atidėtas. Tuo tarpu Panevėžio miesto apylinkės teismas nuosprendžiu paskirtos galutinės subendrintos arešto bausmės vykdymą atidėjo, taip pažeisdamas baudžiamąjį įstatymą, nes pagal BK 92 straipsnio 1 dalį galimas tik laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas. Šis pažeidimas lėmė ir nepagrįstą pagal BK 92 straipsnio 2 dalį auklėjamojo poveikio priemonių paskyrimą.

23Kolegija konstatuoja, kad skundžiamo teismo nuosprendžio dalis, kuria M. N. paskirtos arešto bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir galutinės subendrintos bausmės vykdymas atidėtas, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones, keistina dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo – bausmės bendrintinos, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, o arešto bausmės vykdymo atidėjimas BK 92 straipsnio 1, 2 dalies pagrindu, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones (BK 92 straipsnio 2 dalis), naikintinas.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

25Pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. liepos 5 d. nuosprendį dėl M. N.

26Panaikinti nuosprendžio dalį dėl M. N. paskirtų bausmių subendrinimo, taikant BK 63 straipsnio 1, 4 dalis, ir bausmės vykdymo atidėjimo, taikant BK 92 straipsnio l dalį bei pagal BK 92 straipsnio 2 dalį, 82 straipsnio l dalies 5 punktą, 87 straipsnio l dalį, 2 dalies l, 2 punktus paskiriant auklėjamojo poveikio priemones.

27Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, griežtesne arešto bausme, paskirta M. N. pagal BK 294 straipsnio 2 dalį, apimti areštą, paskirtą jam pagal BK 146 straipsnio 2 dalį, ir galutinę subendrintą bausmę M. N. paskirti keturiasdešimties parų arešto, bausmę atliekant areštinėje.

28Likusią Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. liepos 5 d. nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant E. Jasionienei,... 3. dalyvaujant prokurorui D. Stankevičiui,... 4. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 5. Šiuo nuosprendžiu A. G. baudžiamoji byla pagal BK 294 straipsnio 2 dalį,... 6. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. liepos 5 d. nuosprendžiu taip pat... 7. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. liepos 5 d. nuosprendis apeliacine... 8. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio... 9. M. N. nuteistas už tai, kad 2005 m. gruodžio 25 d., apie 21 val., veikdamas... 10. Kasaciniu skundu Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro... 11. Skunde kasatorius nurodo, kad iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, jog... 12. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai taikė subendrintos... 13. Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinis... 14. Dėl bausmių bendrinimo (BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktas) ir bausmės... 15. Bausmių, paskirtų už kelias nusikalstamas veikas, apėmimo taikymo privalomi... 16. Idealioji nusikalstamų veikų sutaptis yra tada, kai kaltininkas viena veika... 17. Skunde Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas... 18. Skunde Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas... 19. Pagal BK 81 straipsnio 1 dalį asmenims, kuriems nusikalstamos veikos padarymo... 20. Pagal BK 92 straipsnio 1 dalį asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną... 21. BK 92 straipsnis nustato bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas nepilnamečiams,... 22. BK 92 straipsnis (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX–2314 redakcija) numato... 23. Kolegija konstatuoja, kad skundžiamo teismo nuosprendžio dalis, kuria M. N.... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 6 punktu,... 25. Pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. liepos 5 d. nuosprendį... 26. Panaikinti nuosprendžio dalį dėl M. N. paskirtų bausmių subendrinimo,... 27. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, griežtesne... 28. Likusią Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. liepos 5 d. nuosprendžio...