Byla e2A-60-302/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ ir uždarosios akcinės bendrovės „MEDSTATYBA“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. sprendimo ir 2018 m. vasario 8 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administratorių biuras“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „MEDSTATYBA“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Versina“ dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, uždaroji akcinė bendrovė „DIVIDIO“ ir uždaroji akcinė bendrovė „LitCon“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Bankroto administratorių biuras“ prašė priteisti solidariai iš atsakovių UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ 437 605,09 Eur nuostolių bei 6 proc. procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovė prašė priteisti iš atsakovės UAB „Versina“ 21 537,36 Eur palūkanų už nuostolius.

82.

9Ieškovė nurodė, kad 2012 m. birželio 13 d. UAB „LitCon“ ir VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau – ir RVUL) sudarė VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimo, remonto darbų ir statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį Nr. P75/12 (toliau – ir Rangos sutartis), kurios pagrindu UAB „LitCon“ įsipareigojo atlikti RVUL operacinio bloko projektavimo, remonto ir projekto vykdymo priežiūros darbus. 2012 m. liepos 23 d. UAB „LitCon“ ir UAB „MEDSTATYBA“ sudarė projektavimo paslaugų ir projekto vykdymo priežiūros sutartį Nr. 34 / 819S-120723/2 (toliau – ir Projektavimo sutartis), pagal kurią UAB „MEDSTATYBA“ įsipareigojo parengti RVUL operacinio bloko remonto techninį-darbo projektą ir statybos laikotarpiu atlikti projekto vykdymo priežiūrą. 2012 m. rugpjūčio 23 d. UAB „LitCon“ ir UAB „Versina“ sudarė tiekimo ir statybos rangos sutartį Nr. 819S-120823/3, pagal kurią UAB „Versina“ įsipareigojo atlikti RVUL operacinio bloko remonto darbus (toliau – ir Subrangos sutartis). Ieškovės teigimu, dėl to, kad atsakovės laiku neatliko projektavimo ir remonto darbų, UAB „LitCon“ laiku neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų trečiajam asmeniui RVUL, todėl RVUL skaičiavo delspinigius ir pasinaudojo sutarties įvykdymo užtikrinimu, t. y. 2012 m. birželio 22 d. Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus išduota sutarties įvykdymo garantija Nr. BG101015/53 (toliau – Garantija). Minėtos Garantijos pagrindu Nordea Bank AB nurašė iš UAB „LitCon“ banko sąskaitos 437 605,09 Eur ir šią sumą pervedė RVUL. 2016 m. sausio 14 d. UAB „LitCon“ ir UAB „Bankroto administratorių biuras“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. K-160114/1022, kuria UAB „LitCon“ perleido, o UAB „Bankroto administratorių biuras“ perėmė visas teises, susijusias su reikalavimu į UAB „MEDSTATYBA“, UAB „Versina“ ir (ar) trečiuosius asmenis atlyginti 437 605,09 Eur nuostolius (toliau – Reikalavimo perleidimo sutartis), dėl kurių priteisimo ir reiškiamas ieškinys.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai: priteisė ieškovei UAB „Bankroto administratorių biuras“ solidariai iš atsakovių UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ 437 605,09 Eur nuostolių; priteisė ieškovei iš atsakovės UAB „Versina“ 21 537,36 Eur palūkanų už nuostolius; priteisė ieškovei solidariai iš atsakovų UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. vasario 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat teismas paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

144.

15Teismas nustatė, kad 2016 m. sausio 14 d. UAB „LitCon“ ir UAB „Bankroto administratorių biuras“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria UAB „LitCon“ perleido, o UAB „Bankroto administratorių biuras“ priėmė visas teises, susijusias su reikalavimu į UAB „MEDSTATYBA“, UAB „Versina“ ir (ar) trečiuosius asmenis atlyginti 437 605,09 Eur nuostolius. Teismas pažymėjo, kad Reikalavimo perleidimo sutarties teisėtumas yra konstatuotas įsiteisėjusiame Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 27 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-14723-600/2016, todėl argumentų, susijusių su Reikalavimo perleidimo sutarties teisėtumu nevertino.

165.

17Teismas sprendė, kad būtent dėl to, jog UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ nesilaikė darbų atlikimo terminų, UAB „LitCon“ darbus užbaigė ne 2014 m. rugpjūčio 22 d., o 2015 m. rugsėjo 7 d., todėl RVUL pagrįstai skaičiavo kompensaciją už uždelsimą ir pasinaudojo Garantija.

186.

19Teismas nustatė, kad 2012 m. liepos 23 d. UAB „LitCon“ ir UAB „MEDSTATYBA“ sudarė Projektavimo sutartį, pagal kurią UAB „MEDSTATYBA“ įsipareigojo parengti RVUL operacinio bloko remonto techninį-darbo projektą ir statybos laikotarpiu atlikti projekto vykdymo priežiūrą nurodytais terminais: techninį-darbo projektą įsipareigojo parengti iki 2012 m. lapkričio 20 d., o statybą leidžiantį dokumentą įsipareigojo gauti iki 2012 m. gruodžio 31 d. Tačiau tik pagal 2013 m. spalio 15 d. ir 2013 m. spalio 16 d. projekto dokumentacijos priėmimo–perdavimo aktus UAB „MEDSTATYBA“ perdavė, o UAB „LitCon“ priėmė pilnos apimties ekspertuotą projektą. Tuo tarpu statybą leidžiantį dokumentą – rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-01-131029-00881, Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė tik 2013 m. spalio 29 d.

207.

21Teismas taip pat nustatė, kad pagal Subrangos sutartį atsakovė UAB „Versina“ remonto darbus įsipareigojo atlikti kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip pagal Rangos sutartį (t. y. iki 2014 m. rugpjūčio 22 d.). Nustatytu terminu Remonto darbai nebuvo užbaigti. 2014 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. S-721 UAB „Versina“ informavo UAB „LitCon“, jog remonto darbų laiku neužbaigs ir įsipareigojo juos užbaigsianti iki 2014 m. gruodžio 23 d., tačiau darbai buvo užbaigti tik 2015 m. rugsėjo 7 d., ką patvirtina tą dieną pasirašyta darbų priėmimo pažyma Nr. 15/09/07. Teismas atmetė kaip nepagrįstus UAB „Versina“ teiginius, kad ji remonto darbus užbaigė 2014 m. gruodžio 23 d. arba 2015 m. gegužės 5 d. Taip pat teismas darė išvadą, kad projekto ir statybą leidžiančio dokumento nepateikimas laiku nebuvo kliūtis UAB „Versina“ užbaigti remonto darbus iki 2014 m. rugpjūčio 22 d. Teismas pažymėjo, kad 2013 m. lapkričio 27 d. rašte Nr. S-558, motyvuodama tuo, kad projektas ir statybą leidžiantis dokumentas jam buvo pateikti tik 2013 m. spalio 30 d., pati UAB „Versina“ paprašė pratęsti remonto darbų užbaigimo terminą pagal Subrangos sutartį būtent tik iki 2014 m. rugpjūčio 23 d.

228.

23Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad tiek UAB „MEDSTATYBA“, tiek UAB „Versina“ neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jos neatliko projektavimo bei remonto darbų nustatytais terminais, tokiu būdu pažeisdamos Projektavimo sutarties 2.3.3 , 2.3.20 ir 3.1 punktus, Subrangos sutarties 3.4 , 3.4.2 ir 5.2 punktus bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 6.205 straipsnį ir 6.652 straipsnio 2 dalį.

249.

25Teismas nurodė, kad UAB „LitCon“ negalėjo tinkamai ir laiku įvykdyti savo prievolės pagal Rangos sutartį tol, kol savo prievolių atitinkamai pagal Projektavimo ir Subrangos sutartis neįvykdė UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“. Jeigu UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ savo prievoles būtų įvykdžiusios laiku, tai ir UAB „LitCon“ savo prievolę RVUL atžvilgiu būtų įvykdžiusi laiku ir būtų išvengusi kompensacijos už uždelsimą, todėl teismas sprendė, kad UAB „LitCon“ patirti nuostoliai yra UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ neteisėtų veiksmų rezultatas.

2610.

27Teismas sprendė, kad kompensacija už uždelsimą (delspinigiai) laikytina UAB „LitCon“ turėtomis išlaidomis (tiesioginiais nuostoliais) CK 6.249 straipsnio 1 dalies prasme.

2811.

29Teismas pažymėjo, kad skirtingai nei kitos civilinės atsakomybės sąlygos, kaltė šiuo atveju yra preziumuojama. Be to, atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ yra įmonės (verslininkai), todėl atsako be kaltės, kadangi neįrodė, jog savo sutartinių prievolių nustatytais terminais neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (CK 6.256 straipsnio 4 dalis).

3012.

31Teismas sprendė, kad tiek UAB „MEDSTATYBA“, tiek UAB „Versina“ beveik po tiek pat pradelsė savo sutartinių prievolių įvykdymo terminus, todėl darė išvadą, jog atsakovės bendrai padarė žalą UAB „LitCon“ ir yra vienodai atsakingos dėl padarytos žalos atlyginimo.

3213.

33Teismas nurodė, kad už laikotarpį nuo 2015 m. kovo 31 d. iki ieškinio pareiškimo dienos, t. y. 2016 m. vasario 19 d., skaičiuojant nuo 354 459,92 Eur, susidaro 18 995,17 Eur palūkanų, o už laikotarpį nuo 2015 m. rugpjūčio 18 d. iki ieškinio pareiškimo dienos, skaičiuojant nuo 83 145,17 Eur, susidaro 2 542,19 Eur palūkanų, iš viso susidaro 21 537,36 Eur palūkanų, kurios priteistinos ieškovei iš atsakovės UAB „Versina“ CK 6.258 straipsnio 7 dalies pagrindu.

3414.

35Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. sprendimu nebuvo išspręstas trečiojo asmens RVUL bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 8 d. papildomu sprendimu, įvertinęs tai, jog RVUL palaikė ieškinio reikalavimus, RVUL priteisė iš atsakovių UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ po 1 208,93 Eur atstovavimo išlaidų.

36III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3715.

38Atsakovė UAB „Versina“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. sprendimą bei 2018 m. vasario 8 d. papildomą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3915.1

40Pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti panaikintas dėl absoliučių jo negaliojimo pagrindų – sprendimas yra be motyvų. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo esminių ginčo aplinkybių ir atsakovių argumentų dėl pačios UAB „LitCon“ kaltės ir atsakomybės dėl patirtų nuostolių, todėl neteisingai buvo išspręstas atsakomybės paskirstymo tarp ginčo šalių klausimas.

4115.2

42Pirmosios instancijos teismas nenustatė ginčui aktualaus laikotarpio, todėl vertino ginčui nereikšmingas aplinkybes. Nagrinėjamam ginčui aktualu nustatyti, dėl kurio statybos dalyvio neteisėtų veiksmų ir kaltės laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. iki 2015 m. kovo 10 d. buvo skaičiuojami delspinigiai. Statybos dalyvių elgesys po 2015 m. kovo 10 d. šiam ginčui neturi jokios teisinės reikšmės, kadangi po 2015 m. kovo 10 d. RVUL delspinigių nebeskaičiavo ir nuostolių UAB „LitCon“ dėl to nepatyrė. Taip pat būtina įvertinti, kiek pačios UAB „LitCon“ elgesys lėmė delspinigių skaičiavimą.

4315.3

44UAB „LitCon“ projektą ir statybą leidžiantį dokumentą įsipareigojo pateikti UAB „Versina“ ne vėliau kaip iki 2013 m. kovo 15 d., o pateikė tik 2013 m. spalio 30 d., t. y. 229 dienas vėliau nei buvo įsipareigojusi. Išimtinai dėl to, kad UAB „LitCon“ laiku nevykdė savo įsipareigojimų, terminas, per kurį UAB „Versina“ privalėjo atlikti darbus, sutrumpėjo nuo 465 dienų iki 236 dienų. RVUL delspinigius skaičiavo už 199 dienas, o UAB „LitCon“ projektą ir statybą leidžiantį dokumentą pateikti pavėlavo 229 dienas, todėl darytina išvada, kad RVUL paskaičiuoti delspinigiai susidarė būtent už tą laikotarpį, per kurį įsipareigojimų nevykdė UAB „LitCon“. Nors ir suprasdama, kad rangos darbų atlikimo terminas dėl projektavimo darbų vėlavimo sutrumpėjo per pusę, UAB „LitCon“ į jokius kompromisus ir derybas dėl statybos darbų termino pratęsimo nesileido. UAB „LitCon“ prievarta UAB „Versina“ pasirašyti sutrumpintą darbų grafiką neatleidžia UAB „LitCon“ nuo atsakomybės už jos padarytus sutartinių terminų pažeidimus. Tai, kad UAB „Versina“ negalėjo laiku atlikti darbų dėl UAB „LitCon“ kaltės (ne tik dėl vėlavimo pateikti projektą ir statybą leidžiantį dokumentą, bet ir dėl kitų įsipareigojimų, įskaitant ir pareigą laiku atsiskaityti už atliktus darbus, nevykdymo, bei dėl netinkamo statybų proceso organizavimo ir pačios UAB „LitCon“ objekte iki 2015 m. gegužės mėn. vykdytų darbų) patvirtinta ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-286-241/2016, nustatytos aplinkybės. Pagal Subrangos sutarties 3.3.3 punktą, CK 6.64 straipsnio 3 dalį ir 6.206 straipsnį UAB „Versina“ po 2014 m. gruodžio 13 d. apskritai neprivalėjo vykdyti jokių darbų (juo labiau neturėjo jokių įsipareigojimų, susijusių su darbų atlikimo terminais), kadangi UAB „LitCon“ nuo 2014 m. gruodžio 13 d. nutraukė atsiskaitymą už atliktus darbus. Jeigu prievolę pažeidžia kreditorius, skolininkas laikomas jos nepažeidusiu. Po 2015 m. kovo 10 d. vykdytas darbų defektų šalinimas nėra priežastiniu ryšiu susijęs su UAB „LitCon“ neva patirtais nuostoliais.

4515.4

46Pirmosios instancijos teismas priežastinį ryšį tarp UAB „Versina“ elgesio ir UAB „LitCon“ patirtų nuostolių grindė tariamu UAB „Versina“ vėlavimu atlikti darbus. Paneigus teismo išvadas dėl UAB „Versina“ elgesio neteisėtumo, t. y. dėl atsakomybės už darbų vėlavimą, nebelieka pagrindo ir teismo išvadai dėl priežastinio ryšio egzistavimo. Būtent UAB „LitCon“ neteisėtas elgesys yra priežastiniu ryšiu susijęs su atsiradusiais padariniais (delspinigių skaičiavimu). Net ir nustačius, kad UAB „Versina“ pažeidė darbų atlikimo terminus, UAB „Versina“ galėjo būti taikomos tik Subrangos sutartyje nustatytos terminų pažeidimo pasekmės (Subrangos sutarties 9.2 punktas), o ne perkelta UAB „LitCon“ atsakomybė pagal jos su RVUL sudarytą Rangos sutartį.

4715.5

48UAB LitCon“ patirti nuostoliai neatitinka dviejų požymių: neišvengiamumo (būtinimo) ir protingumo. UAB „LitCon“ nuostoliai yra nulemti tik jos pačios sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo taip pat jos prisiimtos rizikos dėl nuostolių atsiradimo ir dydžio. UAB „LitCon“ Rangos sutartyje įsipareigojo už terminų pažeidimą mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo visos sutarties kainos, o tai sudaro 2 188 Eur už dieną arba 67 828,75 Eur už mėnesį. Tuo tarpu su UAB „Versina“ sudarytos Subrangos sutarties 9.2 punkte už vėlavimą atlikti darbus UAB „LitCon“ įsipareigojo mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės. Neįtraukdama atsakovių į ginčą su RVUL dėl delspinigių mokėjimo, UAB „LitCon“ nesudarė galimybės atsakovėms jau delspinigių pareikalavimo stadijoje išdėstyti savo argumentus ir gintis, tokiu būdu buvo pažeista bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareiga. Sutikdama su neprotingo dydžio delspinigiais, UAB „LitCon“ prisiėmė riziką dėl nepagrįsto nuostolių dydžio.

4915.6

50Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CK 6.6 straipsnio 1 dalies ir 6.651 straipsnio 2 dalies normas, nepagrįstai konstatavo UAB „Versina“ ir UAB „MEDSTATYBA“ solidarią atsakomybę, nors atsakovių nesiejo nei bendri veiksmai, nei nedali prievolė.

5115.7

52Solidarią atsakovių atsakomybę konstatavęs, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tik iš atsakovės UAB „Versina“ priteisė palūkanas nuo visos nuostolių sumos, t. y. ir nuo nuostolių, kurių atsiradimą siejo su UAB „MEDSTATYBA“ veiksmais.

5316.

54Ieškovė UAB „Bankroto administratorių biuras“ atsiliepime į atsakovės UAB „Versina“ apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

5516.1

56Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas nustatytomis ir jame įvardintomis teisiškai reikšmingomis aplinkybėmis bei teisės normomis. Sprendime atskleista, kokią reikšmę teismas suteikė atitinkamiems įrodymams, kuriais grindė savo išvadas. Sprendimo motyvai yra glausti, aiškūs, logiški, nedviprasmiški ir objektyvūs. Teismas atsakė į visus esminius faktinius bei teisinius byloje kilusius klausimus.

5716.2

58Apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė ginčui aktualaus laikotarpio. Nors, kaip ir nurodo apeliantė, teismas sprendime expressis verbis (tiesiogiai) ir neįvardino laikotarpio nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. iki 2015 m. kovo 10 d., tačiau pagrįstai ir teisėtai sprendė, jog UAB „Versina“ savo neteisėtais veiksmais nulėmė tai, kad darbai nebuvo užbaigti ne tik iki 2015 m. kovo 10 d., bet dar ilgiau - iki pat 2015 m. rugsėjo 7 d. Laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. iki 2015 m. kovo 10 d. UAB „Versina“ atliktus neteisėtus veiksmus (net tik terminų nesilaikymą, bet ir nuolatinius remonto darbų trūkumus) patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai: gamybinių pasitarimų protokolai, UAB „LitCon“ teiktos pretenzijos, 2014 m. spalio 6 d. UAB „DIVIDIO“ raštas Nr. 14/10/06, kuriame nurodyti remonto darbų trūkumai, 2014 m. spalio 13 d. UAB „DIVIDIO“ raštas, kuriame nurodyti neatlikti (neužbaigti) remonto darbai, 2015 m. sausio 16 d. defektinis aktas Nr. 15/01/16, 2015 m. vasario 10 d. UAB „Ladina ir partneriai“ nuomonė dėl fizinių rizikos veiksnių tyrimo, 2015 m. vasario 23 d. RVUL operacinio bloko darbų priėmimo komisijos surašytas operacinių apžiūros protokolas. Vėlesnius UAB „Versina“ neteisėtus veiksmus patvirtina 2015 m. balandžio 23 d. RVUL raštas Nr. 2R-701(5.51.), 2015 m. gegužės 19 d. defektinis aktas Nr. 15/05/19, 2015 m. liepos 10 d. UAB „Arskija“ vėdinimo, oro kondicionavimo, drėkinimo, džiovinimo ir jų valdymo automatikos techninių parametrų įvertinimo ataskaita, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-11600-864/2016 ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-558-661/2017.

5916.3

60Apeliantė nepagrįstai teigia, kad darbai laiku nebuvo užbaigti dėl UAB „LitCon“ kaltės, nes UAB „LitCon“ laiku nepateikė jai projekto ir statybą leidžiančio dokumento. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį argumentą atmetė, nurodydamas, kad projekto ir statybą leidžiančio dokumento nepateikimas laiku nebuvo kliūtis UAB „Versina“ užbaigti remonto darbus ne vėliau kaip iki 2014 m. rugpjūčio 22 d. Pati UAB „Versina“ buvo išreiškusi savo valią, kad jai toks terminas yra pakankamas darbams atlikti. Svarbu ir tai, kad UAB „Versina“ įsipareigojo remonto darbus atlikti iki 2014 m. rugpjūčio 23 d., žinodama, jog projektavimo darbų atlikimo terminas pradelstas. Be to, 2014 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. S-721 UAB „Versina“ informavo UAB „LitCon“, jog remonto darbai laiku nebus užbaigti, tačiau pati, įvertinusi visas aplinkybes, pareiškė, kad darbus užbaigs iki 2014 m. gruodžio 23 d., tačiau ir iki šio termino darbai nebuvo baigti. Byloje nėra jokių įrodymų, jog UAB „LitCon“ darė UAB „Versina“ kokį nors realų spaudimą ar kokiais neteisėtais būdais privertė pasirašyti minėtą raštą ar kalendorinį darbų vykdymo grafiką.

6116.4

62Apeliaciniame skunde nepagrįstai tvirtinama, kad be terminų pažeidimo UAB „LitCon“ pažeidinėjo kitas savo pareigas, tarp jų ir pareigą atsiskaityti su UAB „Versina“ už atliktus darbus, dėl ko UAB „Versina“ neva buvo priversta lėtinti darbų tempus. Remonto darbų vykdymo eigoje iš tikrųjų UAB „LitCon“ kartą laiku neatsiskaitė už atliktus darbus, tačiau ši prievolė buvo pažeista tik nuo 2014 m. gruodžio 13 d., o darbai turėjo būti atlikti iki 2014 m. rugpjūčio 23 d. Taigi pirmoji sutartinius įsipareigojimus pažeidė būtent UAB „Versina“. Nuo pat remonto darbų pradžios UAB „Versina“ organizavo ir darbus vykdė tokiu tempu, kad jau iš anksto buvo galima matyti, jog darbai laiku nebus baigti. UAB „LitCon“ nuolat dėl vėlavimo teikė UAB „Versina“ pretenzijas. Remonto darbų užbaigimo terminas buvo pradelstas tik dėl UAB „Versina“, kuri 2013 metų pabaigoje ir 2014 metų eigoje nesugebėjo palaikyti tinkamo darbų atlikimo tempo, prie to niekaip neprisidėjo UAB „LitCon“, nuo 2014 m. gruodžio 13 d. pažeidusi savo prievolę laiku atsiskaityti. Dėl tų pačių priežasčių nepagrįstu laikytinas ir apeliantės argumentas, kad ji dėl neatsiskaitymo pasinaudojo teise sustabdyti darbus ar sulėtinti jų spartą.

6316.5

64Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, jog didelę įtaką viso objekto pridavimo vėlavimui turėjo UAB „LitCon“ ir RVUL nesutarimai dėl projektinių sprendinių apimties ir nuolatiniai nesutarimai dėl atliktų darbų kokybės. Tokie nesutarimai buvo, tačiau juos sąlygojo būtent UAB „Versina“ ir UAB „MEDSTATYBA“ neteisėti veiksmai. Projekto rengimo ir derinimo procese būtent UAB „Versina“ ir UAB „MEDSTATYBA“ labiausiai ginčijosi dėl projektinių sprendinių ir jų apimties. UAB „Versina“ bandė kiek įmanoma labiau atpiginti projektą, todėl nuolat teikdavo pastabas, siūlymus ir kėlė įvarius reikalavimus, kurie dažniausiai buvo nepagrįsti ir neteisėti. Dėl remonto darbų trūkumų ir vengimo juos ištaisyti taip pat yra kalta UAB „Versina“. Nepagrįsta apeliantės pozicija, kad ji darbus baigė 2014 m. gruodžio 23 d., o vėliau tik šalino smulkius trūkumus pagal UAB „LitCon“ nurodymus. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-11600-864/2016, konstatuota, kad visi Rangos sutartyje numatyti darbai buvo baigti 2015 m. rugsėjo 7 d. UAB „LitCon“ 2015 m. kovo–gegužės mėnesiais užbaiginėjo remonto darbus, kuriuos turėjo atlikti UAB „Versina“, taip pat taisė UAB „Versina“ nekokybiškai atliktų darbų trūkumus.

6516.6

66Atsakovė UAB „MEDSTATYBA“ pradelsė projektavimo darbų terminą, o atsakovė UAB „Versina“ pradelsė remonto darbų atlikimo terminą. UAB „LitCon“ tinkamai ir laiku negalėjo įvykdyti savo prievolių RVUL būtent dėl atsakovių kaltės. Vėlavimas neabejotinai apėmė ir laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. iki 2015 m. kovo 10 d., todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad UAB „LitCon“ patirti nuostoliai yra UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ neteisėtų veiksmų rezultatas.

6716.7

68UAB „Versina“ nepagrįstai teigia, kad jos atžvilgiu atsakomybė turėtų būti nustatoma pagal Subrangos sutarties 9.2 punktą. Kreditorius turi teisę pasirinkti, ar reikalauti iš prievolę pažeidusio skolininko sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), ar prašyti atlyginti nuostolius. Šiuo atveju buvo pareikštas reikalavimas būtent atlyginti nuostolius.

6916.8

70Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad UAB „LitCon“ patirti nuostoliai neatitinka neišvengiamumo (būtinumo) ir protingumo požymių ir kad UAB „LitCon“ turėjo ginčyti RVUL paskaičiuotus delspinigius. Delspinigiai buvo paskaičiuoti ir pasinaudojant Garantija nurašyti iš UAB „LitCon“ banko sąskaitos pagrįstai ir teisėtai, todėl nebuvo pagrindo ginčytis su RVUL. Rangos sutartyje numatytas delspinigių dydis 0,05 proc. nuo darbų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną nelaikytinas aiškiai per dideliu. Nors bendra RVUL apskaičiuotų delspinigių suma iš pirmo žvilgsnio ir gali pasirodyti didelė, tačiau ji nėra neprotinga, lyginant ją su Rangos sutarties kaina. Kadangi ginčas tarp UAB „LitCon“ ir RVUL nebuvo kilęs, tai savaime aišku, kad atsakovės ir nebuvo įtrauktos į neegzistavusį ginčą.

7116.9

72Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovių atžvilgiu taikė solidarią atsakomybę. Teismas teisingai nurodė, kad UAB „LitCon“ savo prievolėms pagal Rangos sutartį įvykdyti buvo pasitelkusi UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“, kurios abi beveik po tiek pat pradelsė savo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus, todėl pagrįstai sprendė, jog atsakovės bendrai padarė žalą UAB „LitCon“ ir vienodai yra dėl jos atsakingos. Tiek UAB „MEDSTATYBA“, tiek UAB „Versina“ neteisėti veiksmai buvo būtinoji žalos atsiradimo UAB „LitCon“ priežastis. Tam, kad atsirastų solidarioji atsakomybė, nebūtina, jog visų atsakingų už žalos atsiradimą asmenų atsakomybės pagrindas būtų toks pats.

7316.10

74Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad 2015 m. kovo 25 d. raštu Nr. SR-150325-01LV ir 2015 m. rugpjūčio 12 d. raštu Nr. SR-150812-02V UAB „LitCon“ pareikalavo UAB „Versina“ atlyginti nuostolius - iki 2015 m. kovo 30 d. sumokėti 354 459,92 Eur, o iki 2015 m. rugpjūčio 17 d. sumokėti 83 145,17 Eur. UAB „Versina“ nė vieno iš reikalavimų nustatytais terminais neįvykdė, todėl atsirado pagrindas skaičiuoti palūkanas už nuostolius. UAB „LitCon“ nereiškė identiškų reikalavimų UAB „MEDSTATYBA“, todėl jos atžvilgiu palūkanos negalėjo būti skaičiuojamos.

7517.

76Atsakovė UAB „MEDSTATYBA“ atsiliepime į atsakovės UAB „Versina“ apeliacinį skundą nurodo, kad skundas yra pagrįstas, todėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. sprendimas yra naikintinas. Atsakovės teigimu, šią jos poziciją pagrindžia jos pačios apeliaciniame skunde pateikti argumentai.

7718.

78Atsakovė UAB „MEDSTATYBA“ apeliaciniu skundu taip pat prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

7918.1

80Nagrinėjamu atveju egzistuoja CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintas pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindas – sprendimas yra be motyvų. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl esminių nagrinėjamam ginčui aplinkybių, netinkamai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius.

8118.2

82Pirmosios instancijos teismas taikė UAB „MEDSTATYBA“ civilinę atsakomybę, nesant civilinės atsakomybės sąlygų visumos. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad statybos darbai nebuvo atlikti laiku dėl to, jog atsakovė UAB „Versina“ ne tik kad nesugebėjo jų laiku užbaigti, tačiau darbai buvo atlikti su trūkumais, kurių dalis taip ir nebuvo ištaisyti, todėl juos neapsikentusi ištaisė pati UAB „LitCon“. UAB „MEDSTATYBA“ dalyvavo tik rengiant ir derinant projektą. Projekto vilkinimą iš esmės sąlygojo UAB „Versina“, kuri trukdė sklandžiai atlikti projektavimo darbus, teikdama nepagrįstus ir norminiams teisės aktams prieštaraujančius siūlymus, ir pati UAB „LitCon“, kuri kaip generalinis rangovas tinkamai neatliko savo pasamdyto subrango UAB „Versina“ kontrolės. UAB „MEDSTATYBA“ operatyviai parengė pirminį projektą, kuris vėliau buvo taisomas pagal UAB „Versina“ nepagrįstas ir norminiams teisės aktams prieštaraujančias pastabas, kurių tikslas buvo „atpiginti“ projektą, o ne kokybiškai atlikti darbus nustatytais terminais. RVUL delspinigius už vėlavimą skaičiavo nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. iki 2015 m. kovo 10 d., tuo metu UAB „MEDSTATYBA“ savo darbų dalį jau buvo atlikusi ir perdavusi, todėl ji niekaip negali būti siejama su ieškovės nurodomais nuostoliais.

8318.3

84Teismas nepagrįstai taikė solidariąją atsakomybę, kadangi nebuvo įrodytas UAB „Versina“ ir UAB „MEDSTATYBA“ veiksmų bendrumas. Atsakovės nagrinėjamu atveju vykdė visiškai skirtingus darbus, jų nesiejo jokie sutartiniai teisiniai santykiai, iš kurių būtų galima kildinti veiksmų bendrumą.

8518.4

86Pirmosios instancijos teismas netinkamai identifikavo tarp UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „LitCon“ susiklosčiusius teisinius santykius, todėl netinkamai paskirstė šalių teises ir pareigas. Tarp UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „LitCon“ 2011 m. sausio 31 d. buvo sudaryta jungtinės veiklos sutartis, o ją detalizuojant 2012 m. liepos 23 d. buvo sudaryta Projektavimo paslaugų ir projekto vykdymo priežiūros sutartis Nr. 34/819S-120723/2. Pirmosios instancijos teismas UAB „MEDSTATYBA“ vertino ne kaip jungtinės veiklos partnerį, o kaip UAB „LitCon“ subrangovą. Jungtinės veiklos sutartis niekada nebuvo nutraukta. Teismas privalėjo įvertinti tai, kad UAB „LitCon“ netinkamai vykdė Jungtinės veiklos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, todėl ir jai turi kilti atitinkama atsakomybė.

8718.5

88Reikalavimas, kad UAB „MEDSTATYBA“ atlygintų UAB „LitCon“ pasamdyto subrangovo sukeltus nuostolius negali būti vertinamas kaip pagrįstas, kadangi UAB „LitCon“ privalėjo prižiūrėti UAB „Versina“ darbus ir užkirsti kelią nuostolių kilimui. Tai, kad UAB „LitCon“ šios savo pareigos nevykdė, patvirtina į bylą pateiktos 17 pretenzijų, iš kurių matyti, jog UAB „Versina“ statybos darbus atliko aplaidžiai ir nesilaikydama terminų. Be to, UAB „LitCon“ net neginčijo nepagrįsto ir neprotingo nuostolių dydžio, tai galbūt darydama tyčia, nes ketino visą nuostolių sumą išsiieškoti iš atsakovių. RVUL realiai jokių nuostolių nepatyrė, nes, net ir užbaigus statybas, operacinės patalpomis dar kelis mėnesius nesinaudojo.

8918.6

90Jei teismas nuspręstų, kad UAB „MEDSTATYBA“ yra kalta dėl nuostolių atsiradimo, tai reiktų atkreipti dėmesį į tai, jog UAB „MEDSTATYBA“ už projektavimo darbus gavo tik 620 000 Lt (179 564,41 Eur) atlygį, o tai sudaro tik 4 proc. bendros sutarties kainos, todėl UAB „MEDSTATYBA“ bet kuriuo atveju turėtų proporcingai dengti tik 4 proc. ieškovės reikalaujamos žalos, t. y. 17 504,20 Eur. Kitoks atsakomybės taikymas prieštarautų protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principams.

9119.

92Ieškovė UAB „Bankroto administratorių biuras“ atsiliepime į atsakovės UAB „Versina“ apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

9319.1

94Apeliantė nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas nustatytomis ir jame įvardintomis teisiškai reikšmingomis aplinkybėmis bei teisės normomis. Sprendimo motyvai yra glausti, aiškūs, logiški bei pakankami priimtam sprendimui pagrįsti. UAB „MEDSTATYBA“ argumentai, kurie nėra aptarti sprendime, tikėtina, jog buvo atmesti kaip akivaizdžiai nepagrįsti ir / ar nereikšmingi.

9519.2

96Apeliantė nepagrįstai teigia, kad ieškinys jos atžvilgiu nepagrįstai tenkintas, kadangi nebuvo nustatyta civilinės atsakomybės sąlygų visuma. Sprendime pagrįstai nurodyta, kad UAB „MEDSTATYBA“ neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad ji neatliko projektavimo darbų nustatytu terminu, tokiu būdu pažeisdama Projektavimo sutarties 2.3.3, 2.3.20 ir 3.1 punktus bei CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 6.205 straipsnį ir 6.652 straipsnio 2 dalį. Apeliantės neteisėtus veiksmus patvirtinta ne tik terminų nesilaikymas, bet ir nuolatiniai projektavimo darbų trūkumai, kuriuos patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai (gamybinių pasitarimų protokolai, 2013 m. balandžio 15 d. techninio projekto šildymo vėdinimo dalies dalinės ekspertizės pirminis aktas Nr. 13-04/10, 2013 m. gegužės 16 d. RVUL raštas Nr. 2R-1062(5.14.), 2013 m. gegužės 21 d. UAB „DIVIDIO“ raštas Nr. 13/05/21, 2013 m. rugpjūčio 6 d. bendrosios ekspertizės tarpinis aktas Nr. 13/125-1, 2013 m. rugsėjo 13 d. RVUL raštas Nr. 2R-1894(5.14), 2016 m. spalio 10 d. eksperto S. M. ekspertinio tyrimo aktas Nr. 16-309(6). Nors UAB „Versina“ ir vilkino projekto rengimą ir derinimą, kas suponuoja dalinę UAB „Versina“ kaltę dėl užsitęsusių projektavimo darbų, tačiau šis vilkinimas nebuvo vienintelė ir lemiama Projektavimo sutartyje nustatytų terminų nesilaikymo priežastis. Apeliantė darbus vėlavo atlikti ir dėl pačios vangaus projekto vykdymo bei nuolatinių ir pasikartojančių trūkumų. Objektyviai nepagrįsti ir apeliantės samprotavimai dėl dalinės UAB „LitCon“ kaltės dėl projektavimo darbų termino praleidimo. Jeigu UAB „MEDSTATYBA“ manė, kad, vykdant Projektavimo sutartį, buvo pažeidžiamos kokios nors jos teisės ar teisėti interesai, tai ji galėjo ir turėjo jas ginti atitinkamais teisiniais būdais.

9719.3

98Nepagrįsta apeliantės pozicija, kad nagrinėjamu atveju atsakovių atžvilgiu negalėjo būti taikoma solidarioji atsakomybė. Teismas teisingai nurodė, kad UAB „LitCon“ savo prievolėms pagal Rangos sutartį įvykdyti buvo pasitelkusi UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“, kurios abi beveik po tiek pat pradelsė savo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovės bendrai padarė žalą UAB „LitCon“ ir vienodai yra dėl to atsakingos. Be kurios nors iš atsakovių neteisėtų veiksmų žala visa apimtimi nebūtų kilusi.

9919.4

100Apeliantė nepagrįstai teigia, kad teismas netinkamai kvalifikavo tarp jos ir UAB „LitCon“ susiklosčiusius teisinius santykius, nes kildino juos iš Projektavimo, o ne iš Jungtinės veiklos sutarties. Šio ginčo atveju teisiškai reikšmingi yra ne visi tarp UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „LitCon“ susiklostę teisiniai santykiai, o tik tie, iš kurių yra kildinamas ieškinio reikalavimas atlyginti nuostolius. Nagrinėjamu atveju reikalavimas atlyginti nuostolius atsirado ne iš Jungtinės veiklos sutarties, o iš Projektavimo sutarties, todėl šiam ginčui netaikytinos jokios Jungtinės veiklos sutarties nuostatos.

10119.5

102Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad remonto darbų eigoje UAB „LitCon“ tinkamai nekontroliavo UAB „Versina“ ir neužkirto kelio žalos atsiradimui. Priešingai nei tvirtina apeliantė, UAB „LitCon“ elgėsi apdairiai ir rūpestingai bei dėjo visas pastangas, kad nebūtų pradelstas arba būtų kuo mažiau pradelstas darbų atlikimo terminas. UAB „LitCon“ nuolat reiškė pretenzijas UAB „Versina“ dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir reikalavo nedelsiant šalinti trūkumus. Galiausiai UAB „LitCon“ pati ištaisė UAB „Versina“ nekokybiškai atliktų darbų trūkumus ir užbaigė darbus.

10319.6

104UAB „LitCon“ neginčijo RVUL paskaičiuotų delspinigių dydžio, kadangi delspinigiai buvo skaičiuojami ir vėliau, pasinaudojant Garantija, nurašyti iš UAB „LitCon“ banko sąskaitos pagrįstai bei teisėtai. Rangos sutartyje numatytas delspinigių dydis 0,05 proc. nuo darbų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną nelaikytinas aiškiai per dideliu.

10519.7

106Nepagrįsti apeliantės samprotavimai, jog ji proporcingai už projektavimo darbus gautai sumai, kuri sudaro tik 4 proc. bendros sutarties kainos, turėtų dengti tik 4 proc. reikalaujamų nuostolių, kadangi kitoks atsakomybės taikymas prieštarautų protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principams. Projektavimo sutarties 6.4 punkte nustatyta, kad tuo atveju, jeigu UAB „MEDSTATYBA“ dėl savo kaltės vėluos atlikti projektavimo darbus ir dėl to UAB „LitCon“ negalės vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų pagal Rangos sutartį ir RVUL pareikš reikalavimą dėl netesybų ir / ar nuostolių atlyginimo, tai šias netesybas ir / ar nuostolius privalės atlyginti UAB „MEDSTATYBA“. Be to, Projektavimo sutarties 6.10 punkte šalys aiškiai susitarė, jog UAB „LitCon“ nuostoliai apima visus RVUL pareikštus reikalavimus dėl Rangos sutarties nuostatų pažeidimo, jei šį pažeidimą sąlygojo UAB „MEDSTATYBA“ sutartinių įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Atsižvelgiant į minėtas Projektavimo sutarties nuostatas, UAB „MEDSTATYBA“ turi pareigą atlyginti visus nuostolius, kurie buvo patirti dėl jos kaltės.

10720.

108Atsakovė UAB „Versina“ atsiliepime į atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, vadovaujantis UAB „Versina“ apeliaciniame skunde nurodytų argumentų pagrindu. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su UAB „MEDSTATYBA“ apeliaciniu skundu argumentus:

10920.1

110Projektavimo darbų vėlavimą išimtinai sąlygojo generalinio rangovo UAB „LitCon“ ir projektuotojo UAB „MEDSTATYBA“ netinkamas darbų organizavimas, taip pat RVUL parengtų konkurso dokumentų trūkumai, lėmę ginčus dėl papildomų projektinių sprendinių į techninį projektą įtraukimo. UAB „Versina“ su UAB „MEDSTATYBA“ nesiejo jokie sutartiniai teisiniai santykiai, kurių pagrindu UAB „MEDSTATYBA“ būtų privalėjusi vykdyti UAB „Versina“ reikalavimus dėl projektinių sprendinių. UAB „Versina“ pasiūlymus dėl projektinių sprendinių galėjo teikti tik UAB „LitCon“, kuri nusprendusi, jog UAB „Versina“ pasiūlymai teisingi, galėjo juos siūlyti (ir kai kuriais atvejais siūlė) UAB „MEDSTATYBA“. Subrangos sutarties 3.3.4 punkte buvo numatyta besąlygiška UAB „LitCon“ teisė atmesti bet kokį UAB „Versina“ pasiūlymą, pateikiant argumentuotą nesutikimą, taip pat teisė apskritai nenagrinėti UAB „Versina“ pasiūlymų, jei jie pateikti po suderinimo su RVUL.

11120.2

112Kalendorinio darbų vykdymo grafiko suderinimas nepašalina fakto, kad UAB „MEDSTATYBA“ laiku neatliko projektavimo darbų, ir tai turėjo įtakos UAB „Versina“ negalėjimui laiku užbaigti darbus iki 2014 m. rugpjūčio 23 d (taip pat ir iki 2015 m. kovo 10 d.).

11320.3

114Ginčo atveju, sprendžiant dėl dalinės atsakomybės paskirstymo, nors, kaip minėta UAB „Versina“ civilinei atsakomybei apskritai nėra pagrindo, teismas turėtų įvertinti, kurio statybos dalyvio neteisėti veiksmai ir kokia apimti priežastiniu ryšiu yra susiję su laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. iki 2015 m. kovo 10 d. susikaupusiais delspinigiais. Už atliktus darbus gauta pinigų suma priežastiniu ryšiu nėra niekaip susijusi su atsiradusiais nuostoliais.

11521.

116Trečiasis asmuo VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė atsiliepime į atsakovių apeliacinius skundus prašo jų pagrįstumo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo klausimą spręsti, atsižvelgiant į atsiliepime pateikiamus šiuos argumentus:

11721.1

118Bet kokie apeliančių teiginiai, kad RVUL Rangos sutarties pagrindu taikytos netesybos buvo taikytos nepagrįstai, prieštarauja įsiteisėjusiame Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-11600-864/2016, konstatuotai aplinkybei, kad Operacinių bloko statybos (remonto) darbai nebuvo tinkamai užbaigti.

11921.2

120Sutarties, sudarytos tarp RVUL ir UAB „LitCon“ įvykdymo terminas – 2014 m. rugpjūčio 22 d., buvo nustatytas 2014 m. birželio 20 d. Sutarties pakeitimo protokolo Nr. 3/S-82 1 punkte. UAB „Versina“ buvo įsipareigojusi darbus atlikti ne vėliau nei Subrangos sutartyje numatytas terminas. UAB „Versina“ apeliacinio skundo argumentas, kad UAB „LitCon“ Subrangos sutarties vykdymo metu atsisakė priimti bet kokį kitą darbų vykdymo grafiką, nėra teisiškai reikšmingas, nes nepaneigia UAB „Versina“ Subrangos sutarties vykdymo dokumentuose prisiimtų įsipareigojimų ir pareigos jų laikytis.

12121.3

122Netesybų (delspinigių už vėlavimą įvykdyti sutartinius įsipareigojimus) dydis buvo nustatytas viešojo pirkimo dokumentuose, kurių pagrindu buvo pasirašyta Rangos sutartis. Visi viešajame pirkime dalyvavę tiekėjai (taip pat ir UAB „LitCon“) turėjo teisę reikšti reikalavimus dėl pirkimo sąlygų (jų sudėtinių dalių) neteisėtumo arba, nesutikdami su šiomis sąlygomis, apskritai neteikti pasiūlymo. UAB „LitCon“ sutiko su visomis viešojo pirkimo ir jo pagrindu sudarytos Rangos sutarties sąlygomis, todėl Rangos sutartyje numatytos netesybos, jų dydis ir skaičiavimo tvarka yra privaloma. Kita vertus, Rangos sutartyje numatytas delspinigių dydis – 0,05 proc. nuo visos sutarties kainos už vieną pavėluotą dieną, nėra neprotingai ar neproporcingai didelis ir iš esmės atitinka teismų praktikoje pagrįstomis ir protingomis netesybomis pripažįstamą netesybų dydį. UAB „LitCon“ vėlavo įvykdyti darbus laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio iki 2015 m. rugsėjo mėn., o netesybos buvo skaičiuojamos tik už laikotarpį iki 2015 m. kovo 10 d., todėl laikytina, kad RVUL jau ir tokiu būdu sumažino Rangos sutartyje numatytą delspinigių normą. RVUL Operacinių blokas nebuvo pradėtas naudoti pagal paskirtį iki 2015 m. gruodžio mėn., kadangi po statybos darbų užbaigimo ir defektų ištaisymo suremontuotose patalpose buvo vykdomi įrangos tiekimo ir montavimo darbai.

12321.4

124Visi projektinės dokumentacijos rengimo, derinimo ir tvirtinimo klausimai buvo išspręsti dar iki 2014 m. birželio 20 d. Sutarties pakeitimo protokolo (kuriame nustatytas naujas Sutarties įvykdymo terminas) pasirašymo, todėl negali turėti jokios įtakos Sutarties terminų laikymuisi ir netesybų pagal ją skaičiavimui.

12521.5

126Apeliaciniuose skunduose pagrįstai keliamas klausimas dėl solidariosios atsakovių atsakomybės. UAB „LitCon“ atžvilgiu atsakovės neveikė bendrai, todėl reiktų vertinti kiekvienos iš atsakovių veiksmų ryšį (jų apimtį ir pasekmes) su šioje byloje prašomais priteisti nuostoliais ir atitinkamai paskirstyti atsakomybę tarp atsakovių.

127Teisėjų kolegija

konstatuoja:

128III.

129Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13022.

131Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniuose skunduose nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus. Dėl faktinių bylos aplinkybių

13223.

133Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. birželio 13 d. UAB „LitCon“ ir RVUL sudarė VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimo, remonto darbų ir statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį Nr. P75/12, kurios pagrindu UAB „LitCon“ įsipareigojo atlikti RVUL operacinio bloko projektavimo, remonto ir projekto vykdymo priežiūros darbus. Rangos sutarties 11 punkte šalys numatė, kad rangovas UAB „LitCon“ darbus pradeda atlikti nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia teisės aktų nustatyta tvarka statinį pripažinus tinkamu naudoti, bet ne ilgiau kaip iki 2012 m. rugsėjo 28 d. Techninis projektas privalo būti parengtas per 9 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, statybos darbus rangovas pradeda atlikti, kai tik teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinamas techninis projektas ir gaunamas statybos leidimas, ir baigia teisės aktų nustatyta tvarka statinį pripažinus tinkamu naudoti, bet ne ilgiau kaip iki 2012 m. rugsėjo 28 d. Pasibaigus statybos darbų laikotarpiui, šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui. Minėtas Rangos sutarties punktas 2012 m. liepos 23 d. pakeitimo protokolu Nr. 1 buvo pakeistas, nurodant, kad paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo terminas negali viršyti 24 mėn., o pasibaigus statybos darbų laikotarpiui, šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui. 2012 m. birželio 13 d. VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimo, remonto darbų ir statinio projekto vykdymo priežiūros sutarties Nr. P75/12 pakeitimo 2014 m. birželio 20 d. protokolu Nr. 3/S-82 buvo susitarta, kad galutinis darbų atlikimo terminas 2014 m. rugpjūčio 22 d.

13424.

1352012 m. liepos 23 d. UAB „LitCon“ ir UAB „MEDSTATYBA“ sudarė projektavimo paslaugų ir projekto vykdymo priežiūros sutartį Nr. 34 / 819S-120723/2, pagal kurią UAB „MEDSTATYBA“ įsipareigojo parengti RVUL operacinio bloko remonto techninį-darbo projektą ir statybos laikotarpiu atlikti projekto vykdymo priežiūrą.

13625.

1372012 m. rugpjūčio 23 d. UAB „LitCon“ ir UAB „Versina“ sudarė tiekimo ir statybos rangos sutartį Nr. 819S-120823/3, pagal kurią UAB „Versina“ įsipareigojo atlikti RVUL operacinio bloko remonto darbus.

13826.

139Atsakovėms laiku neatlikus projektavimo ir remonto darbų, UAB „LitCon“ laiku neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų trečiajam asmeniui RVUL, todėl RVUL paskaičiavo delspinigius (kompensaciją už uždelsimą) ir pasinaudojo sutarties įvykdymo užtikrinimu, t. y. 2012 m. birželio 22 d. Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus išduota sutarties įvykdymo garantija Nr. BG101015/53. Pagal šią Garantiją bankas nurašė iš UAB „LitCon“ banko sąskaitos iš viso 437 605,09 Eur ir šią sumą pervedė RVUL. Šią sumą UAB „LitCon“ laikė nuostoliais, kuriuos turi padengti atsakovės. 2016 m. sausio 14 d. UAB „LitCon“ ir UAB „Bankroto administratorių biuras“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. K-160114/1022, kuria UAB „LitCon“ perleido, o UAB „Bankroto administratorių biuras“ perėmė visas teises, susijusias su reikalavimu į UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ ir (ar) trečiuosius asmenis atlyginti 437 605,09 Eur nuostolius. Nei UAB „Versina“, nei UAB „MEDSTATYBA“ nuostolių neatlyginus, UAB „Bankroto administratorių biuras“ pateikė ieškinį teismui.

14027.

141Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 29 d. sprendimu UAB „Bankroto administratorių biuras“ ieškinį, kuriuo buvo prašoma priteisti iš atsakovių UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ 437 605,09 Eur nuostolių atlyginimą, tenkino visiškai: priteisė ieškovei UAB „Bankroto administratorių biuras“ solidariai iš atsakovių UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ 437 605,09 Eur nuostolių; priteisė ieškovei iš atsakovės UAB „Versina“ 21 537,36 Eur palūkanų už nuostolius; priteisė ieškovei solidariai iš atsakovų UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. vasario 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas sprendė, kad tiek UAB MEDSTATYBA“, tiek UAB „Versina“ neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, jog jos neatliko projektavimo bei remonto darbų nustatytais terminais, tokiu būdu pažeisdamos Projektavimo sutarties 2.3.3 , 2.3.20 ir 3.1 punktus, Subrangos sutarties 3.4 , 3.4.2 ir 5.2 punktus bei CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 6.205 straipsnį ir 6.652 straipsnio 2 dalį. Teismas darė išvadą, kad UAB „LitCon“ patirti nuostoliai yra UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ neteisėtų veiksmų rezultatas, o kompensacija už uždelsimą (delspinigiai) laikytina UAB „LitCon“ turėtomis išlaidomis (tiesioginiais nuostoliais) CK 6.249 straipsnio 1 dalies prasme. Teismas sprendė, kad tiek UAB „MEDSTATYBA“, tiek UAB „Versina“ beveik po tiek pat pradelsė savo sutartinių prievolių įvykdymo terminus, todėl laikė, kad atsakovės bendrai padarė žalą UAB „LitCon“ ir yra vienodai atsakingos dėl padarytos žalos atlyginimo.

14228.

143Atsakovės su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliaciniais skundais prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų atmestas.

14429.

145Atsakovės UAB „Versina“ apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: 1) pirmosios instancijos teismo sprendimas yra be motyvų; 2) UAB „Versina“ negalėjo laiku atlikti darbų dėl UAB „LitCon“ kaltės, jeigu ir būtų nustatyta, kad UAB „Versina“ pažeidė darbų atlikimo terminus, jai galėjo būti taikomos tik Subrangos sutartyje nustatytos terminų pažeidimo pasekmės; 3) UAB „LitCon“ patirti nuostoliai neatitinka dviejų požymių: neišvengiamumo (būtinumo) ir protingumo; 4) teismas nepagrįstai konstatavo UAB „Versina“ ir UAB „MEDSTATYBA“ solidarią atsakomybę; 5) konstatavęs solidarią atsakomybę, teismas nepagrįstai tik iš atsakovės UAB „Versina“ priteisė palūkanas nuo visos nuostolių sumos.

14630.

147Atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: 1) pirmosios instancijos teismo sprendimas yra be motyvų; 2) teismas taikė UAB „MEDSTATYBA“ civilinę atsakomybę, nesant civilinės atsakomybės sąlygų visumos; 3) teismas nepagrįstai taikė solidariąją atsakomybę, kadangi nebuvo įrodytas UAB „Versina“ ir UAB „MEDSTATYBA“ veiksmų bendrumas; 4) teismas netinkamai identifikavo tarp UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „LitCon“ susiklosčiusius teisinius santykius, todėl netinkamai paskirstė šalių teises ir pareigas; 5) UAB „MEDSTATYBA“ už projektavimo darbus gavo tik 620 000 Lt (179 564,41 Eur) atlygį, kas sudaro tik 4 proc. bendros sutarties kainos, todėl, jeigu būtų nustatyta jos kaltė, ji proporcingai gautai naudai turėtų dengti ieškovės reikalaujamą priteisti žalą.

14831.

149Neišeinant už apeliacinių skundų ribų, toliau bus vertinamas minėtų atsakovių skundų argumentų pagrįstumas. Dėl pirmosios instancijos teismo pareigos motyvuoti sprendimą

15032.

151Abi apeliantės apeliaciniuose skunduose tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą motyvuoti priimamą sprendimą.

15233.

153Teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir teisėtas (CPK 263 straipsnis). Šie reikalavimai taikytini visų instancijų teismų priimamiems sprendimams ir yra susiję su įstatymu pavesta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimamą sprendimą, t. y. jį pagrįsti faktiniais ir teisiniais argumentais (CPK 270, 331 straipsniai).

15434.

155Motyvuojamoji teismo sprendimo (nutarties) dalis yra pati svarbiausia, todėl jei sprendimas (nutartis) yra be motyvų (sutrumpintų motyvų), tai pripažįstama absoliučiu teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

15635.

157Teismo sprendimo motyvavimo svarbą yra pabrėžęs ir Europos Žmogaus Teisių Teismas, nurodęs, kad sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (2001 m. rugsėjo 27 d. sprendimas byloje Hirvisaari prieš Suomiją, peticijos Nr. 4968/99, par. 30), tačiau teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama ir kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus, peticijos Nr. 288, p. 20, par. 61).

15836.

159Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Jeigu nenustatoma kitų pagrindų, tai teismo sprendimas nėra naikinamas vien dėl to, kad jos motyvai neišsamūs, o visa bylos medžiaga leidžia daryti išvadą apie tai, kokiais teisiniais argumentais vadovaudamasis teismas priėmė atitinkamą sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006; 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-7-38/2008; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298-687/2015; 2017 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215-915/2017 25 punktas; ir kt.).

16037.

161Taigi, motyvų procesiniame sprendime teisingumas, išsamumas, pakankamumas yra vertinimo kriterijai, todėl net ir esant pagrindui konstatuoti procesinio dokumento trūkumus šiais aspektais, tai savaime nereiškia absoliutaus jo negaliojimo pagrindo, nes tokį pagrindą konstatuoti galima tik tuomet, kai procesiniame sprendime iš esmės visiškai nėra motyvų.

16238.

163Teisėjų kolegija, išanalizavusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį ir bylos duomenis, pažymi, kad teismo sprendime nors ir galbūt nepakankamai detaliai, tačiau atsakyta į esminius bylos nagrinėjimo metu keltus klausimus bei įvertinti pagrindiniai faktiniai ir teisiniai nagrinėto ginčo aspektai. Iš sprendimo turinio aišku, kokiais argumentais remdamasis teismas tenkino ieškovės reikalavimus, ir, kaip matyti iš apeliacinių skundų turinių, teismo pozicija apeliantėms yra pakankamai aiški bei suprantama. Akivaizdu, kad tam tikri motyvacijos detalumo trūkumai nesutrukdė atsakovėms pasinaudoti apeliacijos teise, o tai suponuoja išvadą, jog nagrinėjamu atveju neegzistuoja teismo sprendimo negaliojimo pagrindas – motyvų nebuvimas.

16439.

165Taigi, esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo spręsti, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo netinkamai ir (ar) nepakankamai motyvuotas, todėl šioje dalyje apeliančių argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Dėl tarp atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „LitCon“ susiklosčiusių santykių kvalifikacijos

16640.

167Apeliantė UAB „MEDSTATYBA“ apeliaciniame skunde plačiai pasisako dėl to, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo tarp jos ir UAB „LitCon“ buvusius teisinius santykius. Apeliantės teigimu, tarp jos ir UAB „LitCon“ buvo susiklostę jungtinės veiklos teisiniai santykiai, o Projektavimo sutartis buvo sudaryta įgyvendinant 2011 m. sausio 31 d. tarp UAB MEDSTATYBA“, UAB „Pireka“, kurios teises ir pareigas perėmė UAB „LitCon“, ir UAB Dailista“ sudarytą jungtinės veiklos sutartį, t. y. detalizuojant tarpusavio įsipareigojimus.

16841.

169Jungtinės veiklos sutarties partneriai 2011 m. sausio 31 d. sutartimi iš tiesų buvo susitarę apjungti organizacinį ir finansinį potencialą, profesines žinias, įgūdžius ir kartu dalyvauti RVUL paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse „Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimas, rekonstrukcijos darbai ir statinio projekto vykdymo priežiūra“, pirkimo Nr. 93056 (Jungtinės veiklos sutarties 1.1 punktas), tačiau 2012 m. liepos 23 d. UAB „LitCon“ ir UAB „MEDSTATYBA“ sudarė savarankišką Projektavimo sutartį. Minėtos sutarties pagrindu UAB „MEDSTATYBA“ įsipareigojo pagal UAB „LitCon“ pateiktą projektavimo užduotį ir kitus būtinus projektavimui reikalingus dokumentus paruošti VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės operacinio bloko rekonstravimo techninį-darbo projektą bei vykdyti statybos laikotarpiu statinio projekto vykdymo priežiūrą, o UAB „LitCon“ įsipareigojo priimti projektinę dokumentaciją ir apmokėti UAB „MEDSTATYBA“ už atliktus darbus. Visuose UAB „MEDSTATYBA“ adresuotuose UAB „LitCon“ raštuose ir darbų priėmimo–perdavimo aktuose, sudarytuose tarp UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „LitCon“, nurodoma, kad UAB „MEDSTATYBA“ projektavimo darbus atlieka pagal Projektavimo, o ne pagal Jungtinės veiklos sutartį. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2013 m. spalio 8 d. UAB „LitCon“ ir UAB „MEDSTATYBA“ sudarė susitarimą dėl Projektavimo darbų rangos sutarties dalinio pakeitimo, kuriame, be kita ko, susitarė, jog UAB „LitCon“ taikys UAB „MEDSTATYBA“ civilinę atsakomybę ir / ar reikalaus atlyginti tiesioginius nuostolius būtent tuo atveju, jei dėl UAB MEDSTATYBA“ kaltės UAB „LitCon“ civilinę atsakomybę taikys ir / ar reikalaus atlyginti nuostolius RVUL pagal Rangos sutartį.

17042.

171Teisėjų kolegijos nuomone, šio konkretaus teisminio ginčo atveju teisiškai reikšmingi yra ne visi tarp UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „LitCon“ susiklostę teisiniai santykiai, o tik tie, iš kurių yra kilęs ieškinio reikalavimas atlyginti nuostolius. Akivaizdu, jog atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ atžvilgiu pareikštas reikalavimas kildinamas ne iš Jungtinės veiklos sutarties, bet iš Projektavimo sutartyje įtvirtintos atsakovės civilinės atsakomybės. Pastebėtina, kad tai, jog ieškovės UAB „Bankroto administratorių biuras“ reikalavimo teisė kaip reikalavimo perleidimo dalykas atsirado ne Jungtinės veiklos sutarties, bet Projektavimo sutarties pagrindu iš projektavimo sutartyje nustatytos civilinės atsakomybės kaip turtinės prievolės, jau yra konstatuota tiek Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-1055-431/2017, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e3K-3-3-22-313/2018, 40 punkte. Atsižvelgiant į tai, kad tiek šioje byloje, tiek minėtoje byloje dalyvavo tie patys asmenys, kad dalis įrodinėjimo dalyko abiejose bylose sutampa, ir kad nustatytas faktas yra reikšmingas abiejose bylose, laikytina, jog aplinkybė, kad UAB „Bankroto administratorių biuras“ reikalavimo teisė į atsakovę UAB „MEDSTATYBA“ atsirado iš Projektavimo sutarties, laikytina prejudiciniu faktu, kuris jau nebegali būti kvestionuojamas šioje byloje (CPK 182 straipsnio 2 punktas).

17243.

173Taigi, kadangi Jungtinės veiklos sutartis ir Projektavimo sutartis yra dvi atskiros savarankiškos sutartys, o atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ civilinė atsakomybė yra kildinama būtent iš Projektavimo sutarties, tai darytina išvada, kad ginčo santykiui neaktualios Jungtinės veiklos sutarties nuostatos bei CK normos, reglamentuojančios jungtinę veiklą.

17444.

175Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo tarp jos ir UAB „LitCon“ susiklosčius teisinius santykius, todėl netinkamai paskirstė šalių teises ir pareigas, atmestinas kaip nepagrįstas.

176Dėl atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ atsakomybės

17745.

178Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 1 dalis).

17946.

180Pagrindas civilinei atsakomybei (žalos atlyginimo forma) bendraisiais atvejais kilti egzistuoja, jeigu nustatomos šios sąlygos: neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), žala (CK 6.249 straipsnis), priežastinis neteisėtų veiksmų ir žalos ryšys (CK 6.247 straipsnis) ir žalą padariusio asmens kaltė (CK 6.248 straipsnis). Pažymėtina, kad civilinei atsakomybei (bendraisiais atvejais) kilti yra būtinas įvardytų sąlygų visetas – bent vienos sąlygos nebuvimas eliminuoja civilinės atsakomybės taikymo galimybę. Neteisėtus veiksmus, žalos (nuostolių) faktą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos (nuostolių) paprastai privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis).

18147.

182CK 6.246 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta neteisėtų veiksmų sąvoka, inter alia (be kita ko), apima įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymą (neteisėtas neveikimas), taip pat bendros pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimą.

18348.

184Ieškovės teigimu, nagrinėjamu atveju atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad ji neatliko projektavimo darbų nustatytu terminu, tokiu būdu pažeisdama Projektavimo sutarties 2.3.3, 2.3.20 ir 3.1 punktus, CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 6.205 straipsnį ir 6.652 straipsnio 2 dalį. Tuo tarpu apeliantė, neneigdama to, kad projektavimo darbai nebuvo atlikti laiku, tvirtina, kad projekto vilkinimą iš esmės sąlygojo ne ji, o UAB Versina“, kuri trukdė sklandžiai atlikti projektavimo darbus, teikdama nepagrįstus ir norminiams teisės aktams prieštaraujančius siūlymus, ir pati UAB „LitCon“, kuri kaip generalinis rangovas tinkamai neatliko savo pasamdyto subrango UAB „Versina“ kontrolės, todėl jai neturėtų būti taikoma civilinė atsakomybė.

18549.

186Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. liepos 23 d. UAB „LitCon“ ir UAB „MEDSTATYBA“ sudarė Projektavimo sutartį, pagal kurią UAB „MEDSTATYBA“ įsipareigojo parengti RVUL operacinio bloko remonto techninį-darbo projektą ir statybos laikotarpiu atlikti projekto vykdymo priežiūrą nurodytais terminais: techninį-darbo projektą įsipareigojo parengti iki 2012 m. lapkričio 20 d., o statybą leidžiantį dokumentą įsipareigojo gauti iki 2012 m. gruodžio 31 d., tačiau tik pagal 2013 m. spalio 15 d. ir 2013 m. spalio 16 d. projekto dokumentacijos priėmimo–perdavimo aktus UAB „MEDSTATYBA“ perdavė, o UAB „LitCon“ priėmė pilnos apimties ekspertuotą projektą, o statybą leidžiantį dokumentą - rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-01-131029-00881, Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė tik 2013 m. spalio 29 d.

18750.

188Teisėjų kolegijos nuomone, UAB „MEDSTATYBA“ neteisėtus veiksmus, kurie apima ne tik sutartų terminų nesilaikymą, bet ir nuolatinius projektavimo darbų trūkumus, kurie taip pat prisidėjo prie vėlavimo sutartu laiku atlikti projektavimo darbus, akivaizdžiai patvirtina šie į bylą pateikti rašytiniai įrodymai: gamybinių pasitarimų protokolai, iš kurių matyti, kad UAB MEDSTATYBA“ dažnai tokiuose pasitarimuose nustatytais terminais neįvykdydavo prisiimtų jos kompetencijai priklausiusių įsipareigojimų; 2013 m. balandžio 15 d. techninio projekto šildymo vėdinimo dalies dalinės ekspertizės pirminis aktas Nr. 13-04/10, kuriame UAB „Ekspertika“ padarė išvadą, kad UAB „MEDSTATYBA“ parengtas techninis projektas nevisiškai atitinka galiojančių normatyvinių dokumentų ir teisės aktų reikalavimus; 2013 m. gegužės 16 d. RVUL raštas Nr. 2R-1062(5.14), kuriame nurodyta daug projekto trūkumų ir projektas grąžintas; 2013 m. gegužės 21 d. UAB „DIVIDIO“ raštas Nr. 13/05/21, kuriame nurodyti projekto trūkumai ir atsisakyta tvirtinti projektą; 2013 m. rugpjūčio 6 d. bendrosios ekspertizės tarpinis aktas Nr. 13/125-1, kuriame UAB „Projektų ekspertizė“ padarė išvadą, kad UAB „MEDSTATYBA“ parengtas techninis projektas neatitinka projekto rengimo dokumentų ir kitų statybos teisės aktų reikalavimų; 2013 m. rugsėjo 13 d. RVUL raštas Nr. 2R-1894(5.14), kuriame nurodyti projekto technologinės dalies trūkumai; 2016 m. spalio 10 d. eksperto S. M. ekspertinis tyrimo aktas Nr. 16-30, kuriame konstatuota, kad vėlavimas atlikti projektavimo darbus didžiąja dalimi priklausė nuo UAB „MEDSTATYBA“ funkcijų vykdymo.

18951.

190Nors projektavimo darbai turėjo būti baigti 2012 m. lapkričio 20 d., tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad tik 2013 m. sausio 10 d. ir 2013 m. sausio 17 d. UAB „MEDSTATYBA“ projekto dokumentacijos priėmimo–perdavimo aktais UAB „Versina“ perdavė didžiąją dalį projekto (buvo perduoti 9 iš 13 projekto tomų – I-VIII ir X projekto tomai). 2013 m. sausio 17 d. gamybinio pasitarimo metu pati UAB „MEDSTATYBA“ patvirtino, kad 2013 m. sausio 31 d. planuojama parengti visą projektą, kurį bus galima teikti ekspertams. 2014 m. spalio 31 d. RVUL raštas Nr. 2R-1999(5.14) patvirtina, kad 2013 m. kovo 20 d. buvo pritarta tik principiniams projektinės dokumentacijos sprendiniams, kadangi visos projektinės dokumentacijos tuo metu dar nebuvo. Tik 2013 m. spalio 7 d. Bendrosios ekspertizės akte Nr. 13/125-2 konstatuota, kad techninis projektas atitinka reikalavimus ir galima jį tvirtinti. 2013 m. spalio 15-16 d. pilnas projektas, t. y. 13 projekto tomų, priėmimo–perdavimo aktu buvo perduoti UAB „LitCon“.

19152.

192Taigi, UAB „MEDSTATYBA“ neatidžiai, nerūpestingai ir neatsakingai, akivaizdžiai nesilaikydama Projektavimo sutartyje įtvirtintų terminų, vykdė Projektavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o tai sąlygojo nuostolius UAB „LitCon“, nes RVUL už vėlavimą vykdyti sutartinius įsipareigojimus skaičiavo delspinigius ir pasinaudojo sutarties įvykdymo užtikrinimu.

19353.

194Kaip ir nurodo apeliantė UAB „MEDSTATYBA“, žala arba nuostoliai gali atsirasti ne vien dėl skolininko veiksmų ar neveikimo, bet ir dėl kreditoriaus kaltės ar esant abiejų šių asmenų kaltei. CK 6.248 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad tais atvejais, kai dėl žalos atsiradimo kaltas ir kreditorius, tai atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės. Ši norma yra bendroji civilinės atsakomybės norma, kuri detalizuojama specialiąja sutartinę civilinę atsakomybę reglamentuojančia CK 6.259 straipsnio 2 dalies nuostata, pagal kurią skolininko atsakomybė gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės, kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo prisidėjo prie netinkamu prievolės įvykdymu padarytų nuostolių padidėjimo, taip pat kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti.

19554.

196Tai reiškia, kad, kreditoriui pažeidus sąžiningo ir apdairaus elgesio reikalavimus, skolininko prievolė atlyginti žalą turi būti sumažinama tokiu nuostolių dydžiu, už kurį atsakingas kreditorius, nes skolininkas neprivalo prisiimti atsakomybės už kreditoriaus veiksmus. Kreditoriaus kaltė civilinėje atsakomybėje nepreziumuojama, nes CK 6.248 straipsnyje nustatyta skolininko, o ne kreditoriaus kaltės prezumpcija. Taigi kreditoriaus kaltę pagal CPK 178 straipsnį privalo įrodyti skolininkas, kuris remiasi šia aplinkybe. Tačiau kai skolininkas nurodo aplinkybes, pagrindžiančias kreditoriaus kaltę, šiam tenka pareiga jas paneigti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2013; 2014 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2014; kt.).

19755.

198Įvertinus į bylą pateiktų rašytinių įrodymų visumą, negalima nesutikti su apeliante UAB „MEDSTATYBA“, kad ir generalinė rangovė UAB „LitCon“, nesukontroliavusi UAB „Versina“ veiksmų, pastoviai teikiant pastabas dėl projektavimo darbų, kurios dažnai būdavo visiškai nepagrįstos, prisidėjo prie vėlavimo atlikti projektavimo darbus.

19956.

200Projektavimo sutarties 2.2.5 punkte įtvirtinta, kad užsakovas (UAB „LitCon“) privalo projektinių sprendinių rengimo stadijoje teikti projektuotojui (UAB „MEDSTATYBA“) pasiūlymus ir pastabas, į kurias projektuotojas turi atsižvelgti, jei jos neprieštarauja techninei projektavimo užduočiai bei konkurso sąlygoms, aktyviai ir nuolat bendradarbiauti su užsakovu ar jo įgaliotu asmeniu. Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal užsakovo ir / ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo pagrįstas pastabas bei projekto ekspertizės (jei tokia būtų atliekama) privalomąsias pastabas per užsakovo nurodytą protingą terminą, pakeisti projektinius sprendinius pagal pastabas ir siūlymus, pateiktus Projektavimo sutarties 2.2.5 punkto pagrindu (Projektavimo sutarties 2.3.4 punktas).

20157.

202Nors UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ nesiejo jokie sutartiniai teisiniai santykiai, tačiau Subrangos sutarties 3.3.4 punkte numatyta, kad rangovas (UAB „Versina“) turi teisę dalyvauti projektavimo darbų organizavime ir teikti projektinius pasiūlymus siekiant optimizuoti projektinius sprendinius. Užsakovas (UAB „LitCon“) rangovo projektiniams pasiūlymams pritaria per 5 darbo dienas nuo raštiško projektinio pasiūlymo pateikimo dienos arba raštu pateikia argumentuotą nesutikimą. Užsakovas turi teisę nenagrinėti rangovo siūlymų, jei jie pateikti po suderinimo su RVUL, su sąlyga, kad užsakovas tokiu atveju įvykdė 3.2.3 punkto nuostatą.

20358.

204Teisėjų kolegijos nuomone, nepasinaudojusi Subrangos sutartyje numatyta teise nepriimti nepagrįstų UAB „Versina“ pastabų ir pasiūlymų bei pastabų ir pasiūlymų, kurie buvo pateikti vėliau nei nustatytas 5 darbo dienų terminas, UAB „LitCon“ aplaidžiai vykdė savo, kaip generalinio rangovo, pareigas. Tai patvirtina ir pačios ieškovės procesiniuose dokumentuose pateiktas pozicija, kad projektavimo darbų eigoje UAB „LitCon“ nenurodinėjo UAB „MEDSTATYBA“, ką ir kaip projektuoti, o tik persiųsdavo įvertinti ir priimti arba motyvuotai atmesti UAB „Versina“, RVUL ir UAB „DIVIDIO“ reguliariai teiktas pastabas, siūlymus ir reikalavimus dėl projekto ar atskirų jo dalių (ieškovės atsiliepimo į atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ apeliacinį skundą 51 punktas). Taip pat pati ieškovės atsiliepime į apeliacinį skundą patvirtina, kad daugiausia nesutarimų ir ginčų projekto rengimo ir derinimo procese buvo kilę būtent tarp UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“, tačiau UAB „LitCon“ niekada „aklai“ nepalaikydavo kažkurios vienos iš jų pozicijos ginčytinais klausimais, nes pati neturėjo reikiamos kompetencijos projektavimo srityje. Ieškovės teigimu, neturėdama specialių projektavimo žinių, UAB „LitCon“ nuodugniai nenagrinėjo nei UAB „Versina“ pastabų projektui, nei UAB „MEDSTATYBA“ atsakymų į šias pastabas pagrįstumo, UAB „LitCon“ tik perrašydavo UAB „Versina“ arba UAB „MEDSTATYBA“ pateiktą argumentaciją, ragindama jas pačias glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje ir ieškoti kompromisinių sprendimų, nors akivaizdu, jog pagal Subrangos sutarties 3.3.4 punktą turėjo pareigą nepagrįstus siūlymus motyvuotai atmesti. Tai, kad dauguma UAB „Versina“ teiktų pastabų buvo nepagrįstos, matyti iš tarp šalių pastoviai vykusio susirašinėjimo, pavyzdžiui, 2013 m. gruodžio 3 d. rašte Nr. SR-131203-01SP, kuriuo buvo atsakoma į atsakovės UAB „Versina“ prašymą pratęsti remonto darbų atlikimo terminą, UAB „LitCon“ aiškiai nurodo, kad UAB „Versina“ ne kartą buvo prašoma nepiktnaudžiauti savo teisėmis, tačiau UAB „Versina“ į tokius prašymus nereaguodavo ir nuolat teikdavo nepagrįstas bei nemotyvuotas pastabas techniniam projektui (e. bylos t. 3, b. l. 68–70). Tai, jog pati UAB „LitCon“ pripažįsta, kad UAB „Versina“ vilkino projekto rengimą ir derinimą, matyti ir ieškovės atsiliepime į UAB „MEDSTATYBA“ apeliacinį skundą pateiktos pozicijos (atsiliepimo 49 punktas). Kaip matyti iš ieškovės pateiktos argumentacijos, UAB „LitCon“ pasyvumą projekto derinimo procese yra bandoma pateisinti neva tai neturėjimu specialių projektavimo žinių, tačiau akivaizdu, kad generalinis rangovas, įsipareigojęs pagal tokios apimties Rangos sutartį, negali savo neatsakingumo pateisinti vien tik projektavimo žinių, kai projektavimo darbai yra sudedamoji rangos darbų dalis, stoka.

20559.

206Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pati ieškovė atsiliepime į UAB „MEDSTATYBA“ apeliacinį skundą neneigia to, kad projektavimo darbų vykdymo eigoje buvo susiklosčiusi tokia praktika, jog faktiškai UAB „Versina“, o ne UAB „LitCon“ veikė kaip projektavimo darbų užsakovė, kadangi būtent ji buvo labiausiai suinteresuota rengiamo projekto turiniu, nes nuo to priklausė remonto darbų atlikimo sąnaudos ir atitinkamai pelnas, kurį UAB „Versina“ siekė gauti iš Subrangos sutarties. Tai papildomai patvirtina, jog UAB „LitCon“ užėmė itin pasyvią poziciją derinant projektavimo darbus, kas, teisėjų kolegijos nuomone, taip pat prisidėjo prie to, kad techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas nebuvo pateikti Projektavimo sutartyje nustatytais terminais.

20760.

208Konstatavus kreditoriaus kaltės dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo buvimą, CK 6.259 straipsnis palieka teismo diskrecijai spręsti, ar kreditoriaus kaltės laipsnis, forma, apimtis ir pan. sudaro pagrindą sumažinti skolininko atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2008).

20961.

210Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad nagrinėjamu atveju techninis projektas ir statybą leidžiantis dokumentas nebuvo pateikti laiku ir dėl to, kad UAB „LitCon“ netinkamai atliko savo kaip generalinio rangovo pareigas, ir tokiu būdu iš dalies prisidėjo prie savo patirtų nuostolių, kas sudaro pagrindą mažinti apeliantės UAB „MEDSTATYBA“ atsakomybę. Įvertinus itin pasyvų UAB „LitCon“ vaidmenį projekto derinimo etape, teisėjų kolegijos nuomone, būtų teisinga spręsti, jog jos kaltė tolygi UAB „MEDSTATYBA“ kaltei, todėl tiek UAB „LitCon“, tiek UAB „MEDSTATYBA“ atsakomybę dėl projektavimo darbų vėlavimo turėtų dalintis per pusę.

21162.

212Kaip teisiškai nepagrįstas atmestinas apeliantės samprotavimas, kad, jei teismas nuspręstų, jog UAB „MEDSTATYBA“ yra kalta dėl nuostolių atsiradimo, tai apeliantė nuostolius turėtų dengti proporcingai už projektavimo darbus gautam atlygiui, kuris sudaro vos 4 proc. bendros Rangos sutarties kainos.

21363.

214Pažymėtina, jog Projektavimo sutarties 6.4 punkte nustatyta, jog tuo atveju, jeigu UAB „MEDSTATYBA“ dėl savo kaltės vėluojant atlikti Projektavimo darbus, UAB „LitCon“ negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų pagal Rangos sutartį ir RVUL pareiškia reikalavimą UAB „LitCon“ dėl netesybų ir / ar nuostolių atlyginimo, tai šias netesybas ir / ar nuostolius privalo atlyginti UAB „MEDSTATYBA“. Projektavimo sutarties 6.10 punktu šalys aiškiai susitarė, jog UAB „LitCon“ nuostoliai apima visus RVUL pareikštus reikalavimus dėl Rangos sutarties sąlygų pažeidimo, jei šį pažeidimą sąlygojo UAB „MEDSTATYBA“ sutartinių įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

21564.

216Atsižvelgiant į minėtas Projektavimo sutarties nuostatas, darytina išvada, kad UAB „MEDSTATYBA“ turi nekvestionuotiną pareigą atlyginti visus nuostolius, kuriuos UAB „LitCon“ patyrė dėl RVUL pritaikytos sutartinės atsakomybės už Rangos sutarties pažeidimą, sąlygotą UAB „MEDSTATYBA“ netinkamo prievolių vykdymo, nepriklausomai nuo to, kokį atlygį gavo už atliktus projektavimo darbus. Šiuo atveju nuostolių atlyginimas proporcingai už projektavimo darbus gautam atlygiui prieštarautų ir CK 6.251 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam visiško nuostolių atlyginimo principui. Dėl atsakovės UAB „Versina“ atsakomybės

21765.

218Atsakovė UAB „Versina“ apeliaciniame skunde taip pat neigia savo civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimą. Apeliantės teigimu, ji nėra atsakinga už darbų atlikimo vėlavimą, darbus buvo vėluojama atlikti dėl to, kad UAB „LitCon“ projektą ir statybą leidžiantį dokumentą pateikė 229 dienomis vėliau nei buvo įsipareigojusi tai padaryti, taip pat dėl to, kad UAB „LitCon“ vėlavo atsiskaityti už atliktus darbus bei netinkamai organizavo statybų procesą, be to, pati iki 2015 m. gegužės mėn. vykdė darbus objekte.

21966.

220Bylos duomenys patvirtina, kad 2012 m. rugpjūčio 23 d. UAB „LitCon“ ir UAB „Versina“ sudarė Subrangos sutartį, kurios pagrindu UAB „Versina“ įsipareigojo atlikti RVUL operacinio bloko remonto darbus. Remiantis Subrangos sutarties 5.2 punktu, UAB „Versina“ remonto darbus turėjo atlikti kalendoriniame darbų vykdymo grafike (Subrangos sutarties priedas Nr. 3) nurodytais terminais, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip pagal Rangos sutartį (remiantis 2014 m. birželio 20 d. Rangos sutarties pakeitimo protokolo Nr. 3/S-82 1 punktu, darbai turėjo būti užbaigti iki 2014 m. rugpjūčio 22 d.). UAB „Versina“ nustatytu terminu remonto darbų neatliko. 2014 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. S-721 UAB „Versina“ informavo UAB „LitCon“, jog Remonto darbų laiku neužbaigs, tačiau pareiškė juos užbaigsianti iki 2014 m. gruodžio 23 d., tačiau darbai nebuvo užbaigti ir iki šio termino pabaigos. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad remonto darbus UAB „Versina“ užbaigė tik 2015 m. rugsėjo 7 d., tai patvirtina pažyma Nr. 15/09/07. Be to, ši aplinkybė konstatuota ir įsiteisėjusiame Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-11600-864/2016, ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-558-661/2017, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl galutinio darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

22167.

222Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino pirmiau nurodytas faktines aplinkybes, kurios sudarė pakankamą pagrindą konstatuoti atsakovės UAB „Versina“ neteisėtus veiksmus nagrinėjamos bylos kontekste. Teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad UAB „Versina“ neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, jog ji neatliko remonto darbų nustatytu terminu, tokiu būdu pažeisdama Subrangos sutarties 3.4, 3.4.2 ir 5.2 punktus bei CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 6.205 straipsnį ir 6.652 straipsnio 2 dalį.

22368.

224Atsakovės UAB „Versina“ neteisėtus veiksmus laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. iki 2015 m. kovo 10 d. patvirtina šie į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, kurių pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nors ir nepaminėjo, tačiau akivaizdu, kad, priimdamas skundžiamą sprendimą, juos įvertino: gamybinių pasitarimų protokolai, iš kurių matyti, kad UAB Versina“ dažnai tokiuose pasitarimuose nustatytais terminais neįvykdydavo prisiimtų įsipareigojimų įvairiais jos kompetencijai priskirtais klausimais; UAB „LitCon“ teiktos pretenzijos dėl remonto darbų atlikimo terminų nesilaikymo ir netinkamos darbų kokybės; UAB „DIVIDIO“ 2014 m. spalio 6 d. raštas Nr. 14/10/06, kuriame nustatyti remonto darbų trūkumai; 2014 m. spalio 13 d. UAB „DIVIDIO“ raštas Nr. 14/10/13, kuriame nurodyti neatlikti (neužbaigti) remonto darbai; 2015 m. sausio 16 d. defektinis aktas Nr. 15/01/16, kuriame UAB „DIVIDIO“ nurodė daugybę nustatytų remonto darbų trūkumų (šiuos darbų trūkumus UAB „Versina“ šalino iki pat 2015 m. kovo mėn. pabaigos, ką patvirtina defektiniame akte esantys UAB „DIVIDIO“ atstovų parašai su nurodytomis atitinkamų trūkumų ištaisymo datomis); 2015 m. vasario 10 d. UAB Ladina ir partneriai nuomonė dėl fizinių rizikos veiksnių tyrimo, iš kurios matyti, kad operacinių patalpų grindų dangos būklė ir jos sąlygota rizika neatitiko teisės aktų nustatytų reikalavimų; 2015 m. vasario 23 d. RVUL operacinio bloko darbų priėmimo komisijos surašytas operacinių apžiūros protokolas, kuriame nurodyti neištaisyti arba netinkamai ištaisyti remonto darbų trūkumai.

22569.

226Tiesa, apeliantė teisingai skunde pažymi, kad šioje byloje prašomus priteisti nuostolius sudaro per laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. iki 2015 m. kovo 10 d. susikaupusi delspinigių suma, nors pirmosios instancijos teismas šio konkretaus laikotarpio skundžiamame sprendime ir neįvardino, tačiau tai savaime nereiškia, jog teismo išvada dėl to, kad UAB „Versina“ yra kalta dėl UAB LitCon“ kilusių nuostolių, yra nepagrįsta.

22770.

228Vertinant apeliantės veiksmus, pastebėtina ir tai, kad UAB „Versina“ neteisėti veiksmai tęsėsi ir po 2015 m. kovo 10 d., o tai matyti iš šių į bylą pateiktų duomenų: 2015 m. balandžio 23 d. RVUL rašto Nr. 2R-701(5.51), kuriame nurodyti įvairūs remonto darbų trūkumai; 2015 m. gegužės 19 d. defektinio akto Nr. 15/05/19, kuriame UAB „DIVIDIO“ nurodė naujus nustatytus remonto darbų trūkumus (šie trūkumai buvo taisomi iki 2015 m. liepos mėn., ką patvirtina defektiniame akte esantys UAB „DIVIDIO“ atstovo parašai su nurodytomis atitinkamų trūkumų ištaisymo datomis); 2015 m. liepos 10 d. UAB „Arskija“ vėdinimo, oro kondicionavimo, drėkinimo, džiovinimo ir jų valdymo automatikos techninių parametrų įvertinimo ataskaitos, patvirtinančios vėdinimo sistemos defektus ir kitokius neatitikimus.

22971.

230Bandydama paneigti savo neteisėtus veiksmus atsakovė UAB „Versina“ apeliaciniame skunde akcentuoja tai, kad UAB „LitCon“ numatytu laiku nepateikė jai projekto ir statybą leidžiančio dokumento. Teisėjų kolegijos nuomone, tokia atsakovės pozicija negali būti vertinama kaip pagrįsta, kadangi pati atsakovė 2013 m. lapkričio 27 d. rašte Nr. S-558, motyvuodama, tuo, jog projektas ir statybą leidžiantis dokumentas jai buvo pateiktas tik 2013 m. spalio 30 d., paprašė UAB „LitCon“ pratęsti remonto darbų užbaigimo terminą iki 2014 m. rugpjūčio 23 d. (e. bylos t. 1, b. l. 774–775). Taigi, pati atsakovė, jau įvertinusi tą aplinkybę, kad projektas jai pateiktas pavėluotai, t. y. tik 2013 m. spalio 30 d., laisva valia įsipareigojo remonto darbus užbaigti būtent iki 2014 m. rugpjūčio 23 d., todėl akivaizdu, kad UAB „Versina“ yra atsakinga už remonto darbų vėlavimą laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. iki 2015 m. kovo 10 d.

23172.

232Nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę, kad, įvertinusi likusią nebaigtų darbų apimtį bei visas aplinkybes, dėl kurių nebuvo įmanoma darbų pabaigti sutartu laiku, UAB „Versina“ 2014 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. S-721 prašė darbų užbaigimo terminą pratęsti iki 2014 m. gruodžio 23 d. (e. bylos t. 1, b. l. 776) , tačiau net ir iki šio pačios atsakovės nusistatyto termino darbai tinkamai nebuvo atlikti.

23373.

234Pastebėtina ir tai, kad, kaip matyti iš UAB „LitCon“ apeliantei teiktų pretenzijų turinio, pati UAB Versina“, matydama, jog, pavėlavus pateikti projektą, jai darbus gali tekti atlikti greičiau, ilgą laiką neaišku dėl kokių priežasčių delsė pradėti darbus. UAB „LitCon“ 2013 m. lapkričio 14 d. kreipėsi į UAB „LitCon“ ir prašė pradėti statybos darbus ir pateikti darbų vykdymo grafiką (e. bylos t. 1, b. l. 778). UAB „Versina“ nereaguojant, 2013 m. lapkričio 25 d. buvo teiktas pakartotinis raginimas pradėti darbą ir pateikti išsamų kalendorinį darbų vykdymo grafiką (e. bylos t. 1, b. l. 779). 2013 m. gruodžio 2 d. UAB „Versina“ vėl buvo raginama pradėti visu pajėgumu vykdyti visus darbus (e. bylos t. 1, b .l. 780–781). Iš 2013 m. gruodžio 19 d. rašto, adresuoto UAB „Versina“ matyti, kad iki tos dienos dar net nebuvo pradėti vykdyti vėdinimo, šaldymo, vandentiekio bei nuotekų sistemų įrengimo darbai (e. bylos t. 1, b. l. 782–783) ir t. t.

23574.

236Apeliantės deklaratyvūs teiginiai, kad ji buvo priversta pasirašyti sutrumpintą darbų grafiką, vertintini tik kaip atsakovės gynybinė pozicija, todėl atmestini kaip nepagrįsti. Pažymėtina, kad byloje nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog UAB „LitCon“ darė spaudimą, grasino ar kitokiais neteisėtais būdais privertė apeliantę parašyti 2013 m. lapkričio 27 d. raštą Nr. S-558 ir pasirašyti kalendorinį darbų grafiką (CPK 178 straipsnis). Tai, kad UAB „LitCon“ nesileido į jokius kompromisus dėl termino pratęsimo, atsakovės teigimu, patvirtina Gamybinių pasitarimų, vykusių 2013 m. lapkričio–gruodžio mėn., protokolai Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, tačiau iš jų turinio matyti, jog minėtuose pasitarimuose UAB „Versina“ atstovai net nedalyvavo ir šis UAB „Versina“ aktualus klausimas nebuvo sprendžiamas (e. bylos t. 1, b. l. 672–683), o UAB „Versina“ minimame 2013 m. gruodžio 3 d. rašte Nr. SR-131203-01SP, UAB „LitCon“ tik pateikia objektyvius argumentus, kodėl nėra galimybės pratęsti remonto darbų atlikimo terminą ir / ar pakoreguoti kalendorinį darbų pykdymo grafiką. Teisėjų kolegijos nuomone, jei UAB „LitCon“, kaip tvirtina apeliantė, būtų nepagrįstai atsisakiusi pratęsti darbų atlikimo terminą, atsakovė savo pažeidžiamas teises turėjo ginti įstatyme numatytais būdais.

23775.

238Kaip patvirtina bylos duomenys, Pagal Subrangos sutartį UAB „Versina“ darbus turėjo atlikti per šiek tiek daugiau nei penkiolika mėnesių (nuo 2013 m. kovo 15 d. iki 2014 m. birželio 22 d.), faktiškai darbai buvo vykdomi šiek tiek ilgiau nei kaip dvidešimt du mėnesius (nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki 2015 m. rugsėjo 7 d.). Įvertinus šias faktines aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad net jei projektas ir būtų buvęs pateiktas laiku, t. y. 2013 m. kovo 15 d., tai, atsižvelgiant į tai, kad darbai faktiškai buvo atlikti daugiau nei dvidešimt du mėnesius, bet kuriuo atveju UAB „Versina“ dirbdama tokiais tempais nebūtų spėjusi laiku įvykdyti įsipareigojimų, susijusių su darbų atlikimo terminu.

23976.

240Atsakovė UAB „Versina“ apeliaciniame skunde tvirtina, kad pati UAB „LitCon“ netinkamai vykdė savo kaip generalinės rangovės funkcijas (netinkamai organizavo statybų procesą, darbus vilkino nuolatiniai UAB „LitCon“ ir RVUL nesutarimai, pati UAB „LitCon“ darbus objekte vykdė iki 2015 m. gegužės mėn.), o tai irgi turėjo įtakos tam, jog buvo pradelstas remonto darbų baigimo terminas.

24177.

242Atsižvelgdama į nuolatinį UAB „Versina“ atsilikimą nuo darbų grafiko ir darbų vilkinimą, ką, kaip minėta anksčiau, patvirtina laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki 2014 m. rugpjūčio mėn. nuolat UAB „Versina“ teiktos pretenzijos dėl vėlavimo ir netinkamos darbų kokybės (e. bylos t. 1, b. l. 778–810), teisėjų kolegija neįžvelgia objektyvaus pagrindo su tokia apeliantės pozicija sutikti. Apeliantės nurodomi tarp UAB „LitCon“ ir RVUL kilę nesutarimai dėl darbų kokybės didžiąja dalimi buvo sąlygoti pačios UAB „Versina“ atliktų darbų netinkamos kokybės ir nenoro pripažinti bei šalinti trūkumus, dėl ko UAB „LitCon“ 2015 m. kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais pati buvo priversta užbaiginėti neatliktus remonto darbus ir šalinti UAB „Versina“ atliktų darbų trūkumus. Taip pat įvairius defektus iki 2015 m. rugpjūčio mėnesio pabaigos šalino ir pati UAB „Versina“. Galutinai visi Rangos sutartyje numatyti darbai buvo baigti ir perduoti RVUL tik 2015 m. rugsėjo 7 d. Šios aplinkybės yra konstatuotos įsiteisėjusiame Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. sprendimą, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-11600-864/2016.

24378.

244Siekdama išvengti atsakomybės dėl pradelsto remonto darbų atlikimo termino, atsakovė UAB „Versina“ apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad UAB „LitCon“ pažeidė savo pareigą laiku atsiskaityti, dėl ko UAB „Versina“ buvo priversta lėtinti darbų tempus.

24579.

246Priešpriešinių prievolių vykdymo sustabdymas – vienas įstatyme leidžiamų savigynos būdų, jo taikymo pagrindai ir sąlygos apibrėžti CK 6.46, 6.58 straipsniuose. CK 6.46 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas turi teisę sustabdyti prievolės vykdymą, kai kreditorius nevykdo priešpriešinės pareigos, jeigu skolininko ir kreditoriaus priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad galima pateisinti prievolės vykdymo sustabdymą. Šio savigynos būdo taikymas reglamentuojamas ir sutarčių teisės normų. Tuo tarpu CK 6.58 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tuo atveju, jeigu sutartinės prievolės įvykdymas yra priešpriešinis, o prievolės šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei vykdyti, prievolės nevykdo arba yra aišku, jog nustatytu terminu jos neįvykdys, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą; jeigu sutartinę prievolę viena jos šalis įvykdė nevisiškai, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą tiek, kiek prievolės neįvykdė kita šalis (CK 6.58 straipsnio 3 dalis).

24780.

248CK 6.64 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu kreditorius pažeidžia prievolę, skolininkas laikomas jos nepažeidusiu. Kol kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, skolininkas negali būti laikomas ją pažeidusiu.

24981.

250Pastebėtina, kad to, jog kartą nebuvo atsiskaityta su UAB „Versina“, atsiliepime į apeliacinį skundą neneigia ir pati ieškovė, be to, tai konstatuota ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-286-241/2016, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad UAB LitCon“ prievolę laiku atsiskaityti pažeidė tik nuo 2014 m. gruodžio 13 d., kai pagal Subrangos sutartį remonto darbai jau turėjo būti atlikti iki 2014 m. rugpjūčio 23 d., kas, įvertinus minėtą teisinį reglamentavimą, suponuoja išvadą, jog atsakovė, remdamasi tuo, jog neva UAB LitCon“ nevykdo savo pareigos atsiskaityti už atliktus darbus, neturėjo jokios teisės sustabdyti darbus ar sulėtinti jau ir taip vėluojamų atlikti darbų atlikimo tempą, todėl ir šioje dalyje apeliantės UAB „Versina“ skundo argumentai vertintini kaip teisiškai nepagrįsti.

25182.

252Atmestina kaip teisiškai nepagrįsta ir apeliantės UAB „Versina“ pozicija, kad jos atžvilgiu atsakomybė turėtų būti nustatoma pagal Subrangos sutarties 9.2 papunktį, paskaičiuojant 0,02 proc. delspinigius.

25383.

254CK 6.245 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

25584.

256Subrangos sutarties 9.2 papunktyje numatyta, kad rangovas už sutartyje (kalendoriniame darbų vykdymo grafike) nurodytų terminų nesilaikymą, užsakovui reikalaujant, moka užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamų atlikti darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. UAB „Versina“ tame pačiame Subrangos sutarties papunktyje taip pat įsipareigojo atlyginti visus UAB „LitCon“ patirtus nuostolius už sutartyje (kalendoriniame darbų vykdymo grafike) nurodytų terminų nesilaikymą. Subrangos sutarties 9.10 papunktyje šalys susitarė, kad UAB „LitCon“ nuostoliai apima visus RVUL pareikštus reikalavimus dėl Rangos sutarties sąlygų pažeidimo, jei šį pažeidimą sąlygojo UAB „Versina“ sutartinių įsipareigojimų nevykdymas ir / ar netinkamas vykdymas.

25785.

258Nurodytų CK ir Subrangos sutarties nuostatų kontekste spręstina, kad ieškovė turėjo teisę pasirinkti iš prievolę pažeidusio skolininko reikalauti arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), arba atlyginti nuostolius. Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju buvo pasirinkta antroji galimybė – reikalavimas atlyginti nuostolius, o ne mokėti Subrangos sutartyje numatytus delspinigius.

25986.

260Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, spręstina, kad atsakovė UAB „Versina“ apeliacinio skundo argumentais nepateisino vėlavimo laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. iki 2015 m. kovo 10 d. ir neįrodė, kad prie šio vėlavimo prisidėjo UAB „LitCon“, todėl darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė dėl atsakovės veiksmų neteisėtumo. Dėl nuostolių dydžio

26187.

262Tiek apeliantė UAB „Versina“, tiek apeliantė UAB „MEDSTATYBA“ skunduose tvirtina, kad UAB „LitCon“ patirti nuostoliai neatitinka neišvengiamumo ir protingumo principų. Apeliančių teigimu, UAB „LitCon“ turėjo ginčyti RVUL jai pritaikytos civilinės atsakomybės dydį ir į šį procesą įtraukti apeliantes.

26388.

264UAB „LitCon“ buvo įsipareigojusi už terminų pažeidimą RVUL mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo visos Rangos sutarties kainos. UAB „LitCon“ laiku neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų trečiajam asmeniui RVUL, todėl RVUL skaičiavo delspinigius ir pasinaudojo sutarties įvykdymo užtikrinimu, t. y. 2012 m. birželio 22 d. Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus išduota sutarties įvykdymo garantija Nr. BG101015/53. Minėtos Garantijos pagrindu Nordea Bank AB nurašė iš UAB „LitCon“ banko sąskaitos 437 605,09 Eur ir šią sumą pervedė RVUL. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegijos nuomone, RVUL teisėtai ir pagrįstai apsinaudojo sutarties įvykdymo užtikrinimu.

26589.

266Šalims pačioms laisva valia susitarus dėl 0,05 proc. dydžio delspinigių nuo visos Rangos sutarties kainos, UAB „LitCon“ neturėjo objektyvaus pagrindo inicijuoti teisminį ginčą dėl delspinigių dydžio mažinimo. Pažymėtina, kad šalių teisė susitarti dėl netesybų, be kita ko, dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo. Nors apeliantės tvirtina, kad 0,05 proc. dydžio delspinigiai nuo visos Rangos sutarties kainos yra aiškiai per dideli, tačiau pažymėtina, kad teismų praktikoje ne kartą yra išaiškinta, jog nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos. Aplinkybė, ar netesybos yra neprotingai didelės, turi būti vertinama atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2017 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-378/2017). Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju 0,05 proc. dydžio delspinigiai negali būti vertinami kaip akivaizdžiai per dideli ir neprotingi.

26790.

268Nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, prisiimdamos pareigą atlyginti UAB „LitCon“ nuostolius, kuriuos apima visi RVUL pareikšti reikalavimus dėl Rangos sutarties sąlygų pažeidimo, jei šį pažeidimą sąlygojo atsakovių sutartinių įsipareigojimų nevykdymas ir / ar netinkamas vykdymas, atsakovės, pačios sutiko su minėto dydžio delspinigiais, numatytais Rangos sutartyje.

26991.

270Taigi, atsižvelgiant į tai, kad RVUL teisėtai ir pagrįstai Rangos sutarties pagrindu skaičiavo 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo visos Rangos sutarties kainos, dėl kurių aiškiai buvo susitarta sudarant Rangos sutartį, o atsakovės įsipareigojo UAB „LitCon“ atlyginti visus nuostolius, kuriuos apima visi RVUL pareikšti reikalavimus dėl Rangos sutarties sąlygų pažeidimo, bei į tai, kad vėlavimas užbaigti darbus truko daugiau kaip 12 mėnesių, negali būti vertinamas kaip pagrįstas apeliančių argumentas, jog UAB „LitCon“ patirti nuostoliai neatitinka neišvengiamumo ir protingumo principų.

27192.

272Akivaizdu, kad, nekilus tarp UAB „LitCon“ ir RVUL ginčo, nebuvo pagrindo į nekilusį ginčą įtraukti ir atsakoves, todėl darytina išvada, jog nebuvo pažeista atsakovių teisė gintis. Dėl priežastinio ryšio

27393.

274Dėl pavėluoto subrangos darbų atlikimo susidariusius nuostolius RVUL naudai atlygino UAB „LitCon“ už subrangoves UAB „Medstatyba“ ir UAB „Versina“, nes Rangos sutarties vykdymui užtikrinti UAB „LitCon“ buvo pateikusi banko „Nordea“ garantiją, pagal kurią iš UAB „LitCon“ lėšų bankas padengė nuostolius RVUL naudai. Įvykdžiusi už UAB „Medstatyba“ ir UAB „Versina“ prievoles, atsiradusias iš subrangos sutarčių, t. y. atlyginusi nuostolius, UAB „LitCon“ įgijo tokio paties dydžio reikalavimo teisę į UAB „Medstatyba“ ir UAB „Versina“, nes pagal CK 6.50 straipsnio 3 dalį trečiajam asmeniui, įvykdžiusiam prievolę, pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku. Dėl atsakovių atsakomybės rūšies

27594.

276Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad žalą UAB „LitCon“ padarė tiek atsakovė UAB „Versina“, tiek atsakovė UAB „MEDSTATYBA“ savo neteisėtais veiksmais, dėl to kyla klausimas dėl jų prievolės nukentėjusiam asmeniui rūšies. Įvertinęs tai, kad tiek UAB „MEDSTATYBA“, tiek UAB „Versina“ beveik po tiek pat pradelsė savo sutartinių prievolių įvykdymo terminus, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog atsakovės bendrai padarė žalą UAB „LitCon“ ir yra vienodai atsakingos dėl padarytos žalos atlyginimo, todėl ieškovės prašymu nuostolius jai iš abiejų atsakovių priteisė solidariai. Tuo tarpu apeliantės skunduose tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė solidariąją atsakomybę, kadangi nenustatytas UAB „Versina“ ir UAB „MEDSTATYBA“ veiksmų bendrumas. Apeliančių teigimu, jos vykdė visiškai skirtingus darbus, jų nesiejo jokie sutartiniai teisiniai santykiai, iš kurių būtų galima kildinti veiksmų bendrumą.

27795.

278CK 6.5 straipsnyje nustatyta, kad jeigu skolininkai yra du ar daugiau asmenų, (bendraskolių), tai kiekvienas iš jų privalo įvykdyti prievolę lygiomis dalimis (dalinė prievolė), išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytus atvejus. Solidarioji civilinė atsakomybė atsiranda iš įstatymo arba prievolės dalykui esant nedaliam (CK 6.6 straipsnio 1 dalis). Taigi, pagal bendrą civilinės atsakomybės taisyklę skolininkų daugeto atveju prievolė yra dalinė (CK 6.5 straipsnis).

27996.

280CK 6.651 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu darbus atlieka du ar daugiau asmenų, tai, kai prievolės dalykas yra nedalus, visi jie užsakovui turi solidariosios prievolės skolininkų ir kreditorių teises ir pareigas. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, jeigu prievolės dalykas yra dalus, tai šio straipsnio 1 dalyje numatytų asmenų teisės ir pareigos užsakovui atsiranda tik dėl atitinkamos dalies (dalinė prievolė), jeigu sutartis nenustato ko kita.

28197.

282Kaip jau ir buvo nustatyta, atsakovę UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „LitCon“ siejo Projektavimo sutartis, o atsakovę UAB „Versina“ ir UAB „LitCon“ Subrangos sutartis. Taigi atsakovės bendradarbiavo su UAB „LitCon“ skirtingų sutarčių pagrindu, kaip ir nurodo apeliantės, jokie teisiniai santykiai jų nesiejo. UAB „MEDSTATYBA“ Projektavimo sutartimi buvo įsipareigojusi parengti RVUL operacinio bloko remonto techninį-darbo projektą ir statybos laikotarpiu atlikti projekto vykdymo priežiūrą nurodytais terminais: techninį-darbo projektą įsipareigojo parengti iki 2012 m. lapkričio 20 d., o statybą leidžiantį dokumentą įsipareigojo gauti iki 2012 m. gruodžio 31 d. Tuo tarpu atsakovė UAB „Versina“ įsipareigojo atlikti RVUL operacinio bloko remonto darbus kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip pagal Rangos sutartį (t. y. iki 2014 m. rugpjūčio 22 d.). Atsakovė UAB „MEDSTATYBA“ techninį-darbo projektą parengė 2013 m. spalio mėn. (turėjo parengti 2012 m. lapkričio 20 d.), o statybą leidžiantį dokumentą gavo tik 2013 m. spalio 29 d. (turėjo gauti 2012 m. gruodžio 31 d.). Atsakovė UAB „Versina“ remonto darbus turėjo atlikti ne vėliau kaip iki 2014 m. rugpjūčio 22 d., tačiau darbų priėmimo–perdavimo aktas buvo pasirašytas tik 2015 m. rugsėjo mėn.

28398.

284Atsižvelgiant į minėtas faktines aplinkybes, patvirtinančias, jog atsakovės veikė atskirai ir skirtingais laikotarpiais atliko konkrečius darbus bei jų nesiejo jokiai sutartiniai santykiai, iš kurių būtų galima kildinti jų veiksmų bendrumą, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo išvada dėl solidarios atsakovių atsakomybės, kuri grindžiama tik tuo, jog abi atsakovės maždaug vienodai pažeidė savo darbų atlikimo terminus, negali būti vertinama kaip teisiškai pagrįsta, kadangi ji niekaip nepagrindžia atsakovių prievolės nedalumo ar veiksmų bendrumo.

28599.

286Atkreiptinas dėmesys, kad tiek apeliantės UAB „MEDSTATYBA“, tiek ieškovės procesiniuose dokumentuose nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014, ir joje pateiktais išaiškinimais dėl solidariosios atsakomybės taikymo objektyviojo ir subjektyviojo bendrininkavimo atvejais nagrinėjamu atveju negalima remtis, kadangi minėtoje byloje buvo sprendžiamas solidariosios atsakomybės taikymas deliktiniams santykiams.

287100.

288Kai šalys nesutaria dėl nuostolių dydžio, konkretų jų dydį nustato teismas, įvertinęs abiejų šalių pateiktus įrodymus. UAB „LitCon“ iš viso patyrė 437 605,09 Eur nuostolių. Įvertinusi laikotarpį, kiek kiekviena iš atsakovių uždelsė į vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, bei atsižvelgdama į teisingumo bei protingumo principus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad abiejų atsakovių indėlis į UAB „LitCon“ kilusius nuostolius iš esmės yra panašus. Tačiau įvertinus tai, kad atsakovė UAB „Versina“ vis dėlto šiek daugiau pradelsė darbų atlikimo terminą (daugiau kaip dvylika mėnesių), kad ji pati, įvertinusi tą aplinkybę, jog projektavimo darbai buvo atlikti pavėluotai, įsipareigojo darbus atlikti iki 2014 m. rugpjūčio 23 d., bei pačios UAB „Versina“ elgesį darbų atlikimo metu (darbų pradžios vilkinimas, pastovus atsilikimas nuo darbų grafiko, nuolatinis atliktų darbų trūkumų šalinimas ir pan.), teisinga būtų iš atsakovės UAB „Versina“ priteisti 237 605,09 Eur nuostolių, likusios nuostolių dalies atlyginimą paliekant UAB „MEDSTATYBA“ ir pačiai UAB „LitCon“.

289101.

290Atsižvelgiant į tai, kad jau buvo konstatuota, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja teisinis ir faktinis pagrindas mažinti UAB „MEDSTATYBA“ atsakomybę, ir kad tiek UAB „LitCon“, tiek UAB MEDSTATYBA“ šioje dalyje atsakomybę turėtų dalintis per pusę, nes abi vienodai prisidėjo prie vėlavimo laiku atlikti projektavimo darbus, spręstina, kad šiuo atveju teisinga būtų iš apeliantės UAB „MEDSTATYBA“ priteisti 100 000 Eur nuostolių atlyginimą. Dėl palūkanų už nuostolius

291102.

292Pirmosios instancijos teismas iš atsakovės UAB „Versina“ priteisė 21 537,36 Eur palūkanų nuo visos nuostolių sumos. Pagal CK 6.258 straipsnio 7 dalį palūkanos už nuostolius skaičiuojamos nuo prievolės neįvykdymo momento. Bylos duomenys patvirtina, kad 2015 m. kovo 25 d. raštu Nr. SR-150325-01LV ir 2015 m. rugpjūčio 12 d. raštu Nr. SR-150812-02V, pateikdama PVM sąskaitas-faktūras LIT 200106654 ir LIT 200106961, UAB „LitCon“ pareikalavo UAB „Versina“ atlyginti nuostolius – iki 2015 m. kovo 30 d. sumokėti 354 459,92 Eur., o iki 2015 m. rugpjūčio 17 d. sumokėti 83 145,17 Eur, šie reikalavimai nustatytais terminais įvykdyti nebuvo.

293103.

294Atsižvelgiant į tai, jog abi šalys yra privatūs juridiniai asmenys, ieškovei iš atsakovės UAB Versina“ priteistinos CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatytos 6 procentų metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo priteisiamos 237 605,09 nuostolių sumos už laikotarpį nuo 2015 m. kovo 31 d., t. y. nuo pareikalavimo atlyginti nuostolius dienos, iki ieškinio pateikimo dienos, t. y. iki 2016 m. vasario 19 d., kurios sudaro 12 688,11 Eur.

295104.

296Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga. Teismas nagrinėja ginčą neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų, išskyrus įstatyme nustatytus atvejus. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškiniu neprašė priteisti palūkanų už nuostolius iš atsakovės UAB „MEDSTATYBA“, todėl klausimas dėl palūkanų už nuostolius priteisimo iš šios atsakovės nėra sprendžiamas. Dėl bylos procesinės baigties

297105.

298Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja atsakovių civilinės atsakomybės sąlygos, tačiau nepagrįstai pasisakydamas dėl atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ pareigos atlyginti sukeltą žalą neįvertino ir pačios UAB „LitCon“ prisidėjimo prie jai kilusios žalos ir tuo pagrindu nesumažino UAB MEDSTATYBA“ atsakomybės dydžio, be to, nesant tam teisinio pagrindo nuostolių atlyginimą priteisė iš abiejų atsakovių solidariai, todėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. sprendimas ir 2018 m. vasario 8 d. papildomas sprendimas keistini, nurodant, kad ieškovei UAB „Bankroto administratorių biuras“ iš atsakovės UAB „Versina“ priteisiama 237 605,09 Eur nuostolių atlyginimas ir 12 688,11 Eur palūkanų už nuostolius, o iš UAB „MEDSTATYBA“ 100 000 Eur nuostolių atlyginimas, atitinkamai keičiant ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymą tarp šalių. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

299106.

300Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, pakeitus pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, turi būti perskirstytos ir bylinėjimosi išlaidos. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

301107.

302Iš ieškovės į bylą pateiktų duomenų matyti, kad ieškovė bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teismo metu patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 4 312 Eur žyminis mokestis ir 18 306,05 Eur atstovavimo išlaidų.

303108.

304Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos advokatūros 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 ir Lietuvos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą nustatytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 punktas).

305109.

306Pažymėtina, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos už teisinę pagalbą gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilėje byloje Nr. 3K-3-533/2008).

307110.

308Akivaizdu, kad ieškovės prašomos priteisti išlaidos už atstovavimą pirmosios instancijos teisme viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius už ieškinio, dubliko bei kitų procesinių dokumentų surašymą bei atstovavimą teismo posėdžiuose, todėl jos, atsižvelgiant į bylos pobūdį bei suteiktos teisinės pagalbos apimtį bei į teisingumo ir protingumo principus, mažintinos iki 9 000 Eur. Proporcingai tenkintų ieškinio reikalavimų daliai, ieškovei UAB „Bankroto administratorių biuras“ iš atsakovės UAB „Versina“ priteistina 7 256,26 Eur bylinėjimosi išlaidų, o iš atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ 2 899,25 Eur bylinėjimosi išlaidų.

309111.

310Trečiasis asmuo VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė ieškinį palaikė, todėl laikytina, jog, iš dalies tenkinus ieškinį, trečiasis asmuo irgi įgyja teisę į dalį patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Trečiasis asmuo į bylą pateikė įrodymus apie 2 417,87 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Proporcingai tenkintų ieškinio reikalavimų daliai, trečiajam asmeniui iš atsakovės UAB „Versina“ priteistina 1 317,96 Eur, o iš atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ 526,63 Eur.

311112.

312Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „MEDSTATYBA“ bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu patyrė 4 000 Eur atstovavimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad šios atsakovės atžvilgiu ieškinys buvo tenkintas ne visa apimtimi, proporcingai jos atžvilgiu atmestų reikalavimų daliai, jai iš ieškovės UAB „Bankroto administratorių biuras“ priteistina 2 000 Eur bylinėjimosi išlaidų.

313113.

314Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, atsakovės UAB „Versina“ bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

315114.

316Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė UAB „Bankroto administratorių biuras“ už atsiliepimų į atsakovių apeliacinius skundus parengimą patyrė 4 545,38 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos viršija Rekomendacijų 8.11 punkte įtvirtintą maksimalų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą dydį, jos mažintinos iki 2 000 Eur ir proporcingai atmestų apeliacinių skundų reikalavimų daliai priteistinos iš atsakovių: iš atsakovės UAB „Versina“ priteistina 1 000 Eur, o iš atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ 500 Eur.

317115.

318Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė už atsiliepimo į atsakovių apeliacinius skundus parengimą patyrė 735,87 Eur išlaidų. Proporcingai atmestų apeliacinių skundų reikalavimų daliai iš atsakovės UAB „Versina“ priteistina 400 Eur, o iš atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ 160 Eur bylinėjimosi išlaidų.

319116.

320Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB „MEDSTATYBA“ apeliacinės instancijos teisme patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 4 257 Eur žyminis mokestis ir 3 500 Eur už apeliacinio skundo parengimą. Atsižvelgiant į tai, kad išlaidos už apeliacinio skundo parengimą viršija Rekomendacijų 8.10 punkte įtvirtintą maksimalų už apeliacinio skundo, kai advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, parengimą dydį, jos mažintinos iki 1 400 Eur. Sumažinus išlaidas advokato pagalbai apmokėti, darytina išvada, kad atsakovė iš viso apeliacinės instancijos teisme patyrė 5 657 ur (1 400 Eur + 4 257 Eur), todėl proporcingai tenkintų apeliacinio skundo reikalavimų daliai iš ieškovės UAB „Bankroto administratorių biuras“ atsakovei UAB „MEDSTATYBA“ priteistina 2 828,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

321117.

322Atsižvelgiant į procesinę bylos baigtį, apeliantės UAB „Versina“ bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, neatlygintinos

323Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

324Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 8 d. papildomą sprendimą pakeisti.

325Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

326„Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administratorių biuras“ (j. a. k. 135093022) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ (j. a. k. 180346182) 237 605,09 Eur (du šimtus trisdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus penkis Eur 9 ct) nuostolių atlyginimą, 12 688,11 Eur (dvylika tūkstančių šešis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis Eur 11 ct) palūkanų už nuostolius ir 6 (šešių) procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. vasario 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

327Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administratorių biuras“ (j. a. k. 135093022) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „MEDSTATYBA“ (j. a. k. 122603589) 100 000 Eur (vieną šimtą tūkstančių Eur) nuostolių atlyginimą ir 6 (šešių) procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. vasario 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

328Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administratorių biuras“ (j. a. k. 135093022) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ (j. a. k. 180346182) 7 256,26 Eur (septynis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt šešis Eur 26 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

329Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administratorių biuras“ (j. a. k. 135093022) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „MEDSTATYBA“ (j. a. k. 122603589) 2 899,25 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt devynis Eur 25 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

330Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „MEDSTATYBA“ (j. a. k. 122603589) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administratorių biuras“ (j. a. k. 135093022) 2 000 Eur (du tūkstančius Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

331Priteisti trečiajam asmeniui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei (j. a. k. 124243848) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ (j. a. k. 180346182) 1 317,96 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus septyniolika Eur 96 ct), o iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „MEDSTATYBA“ (j. a. k. 122603589) 526,63 Eur (penki šimtai dvidešimt šeši Eur 63 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.“.

332Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administratorių biuras“ (j. a. k. 135093022) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ (j. a. k. 180346182) 1 000 Eur (vieną tūkstantį Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

333Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administratorių biuras“ (j. a. k. 135093022) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „MEDSTATYBA“ (j. a. k. 122603589) 500 Eur (penkis šimtus Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

334Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „MEDSTATYBA“ (j. a. k. 122603589) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administratorių biuras“ (j. a. k. 135093022) 2 828,50 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis Eur 50 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

335Priteisti trečiajam asmeniui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei (j. a. k. 124243848) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ (j. a. k. 180346182) 400 Eur (keturis šimtus Eur), o iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „MEDSTATYBA“ (j. a. k. 122603589) 160 Eur (šimtą šešiasdešimt Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovių... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Bankroto... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad 2012 m. birželio 13 d. UAB „LitCon“ ir VŠĮ... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino... 14. 4.... 15. Teismas nustatė, kad 2016 m. sausio 14 d. UAB „LitCon“ ir UAB „Bankroto... 16. 5.... 17. Teismas sprendė, kad būtent dėl to, jog UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad 2012 m. liepos 23 d. UAB „LitCon“ ir UAB... 20. 7.... 21. Teismas taip pat nustatė, kad pagal Subrangos sutartį atsakovė UAB... 22. 8.... 23. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad tiek UAB... 24. 9.... 25. Teismas nurodė, kad UAB „LitCon“ negalėjo tinkamai ir laiku įvykdyti... 26. 10.... 27. Teismas sprendė, kad kompensacija už uždelsimą (delspinigiai) laikytina UAB... 28. 11.... 29. Teismas pažymėjo, kad skirtingai nei kitos civilinės atsakomybės sąlygos,... 30. 12.... 31. Teismas sprendė, kad tiek UAB „MEDSTATYBA“, tiek UAB „Versina“ beveik... 32. 13.... 33. Teismas nurodė, kad už laikotarpį nuo 2015 m. kovo 31 d. iki ieškinio... 34. 14.... 35. Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. sprendimu nebuvo... 36. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 37. 15.... 38. Atsakovė UAB „Versina“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 39. 15.1... 40. Pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti panaikintas dėl... 41. 15.2... 42. Pirmosios instancijos teismas nenustatė ginčui aktualaus laikotarpio, todėl... 43. 15.3... 44. UAB „LitCon“ projektą ir statybą leidžiantį dokumentą įsipareigojo... 45. 15.4... 46. Pirmosios instancijos teismas priežastinį ryšį tarp UAB „Versina“... 47. 15.5... 48. UAB LitCon“ patirti nuostoliai neatitinka dviejų požymių: neišvengiamumo... 49. 15.6... 50. Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CK 6.6 straipsnio 1 dalies ir 6.651... 51. 15.7... 52. Solidarią atsakovių atsakomybę konstatavęs, pirmosios instancijos teismas... 53. 16.... 54. Ieškovė UAB „Bankroto administratorių biuras“ atsiliepime į atsakovės... 55. 16.1... 56. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas nustatytomis ir jame... 57. 16.2... 58. Apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė... 59. 16.3... 60. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad darbai laiku nebuvo užbaigti dėl UAB... 61. 16.4... 62. Apeliaciniame skunde nepagrįstai tvirtinama, kad be terminų pažeidimo UAB... 63. 16.5... 64. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, jog didelę įtaką viso objekto... 65. 16.6... 66. Atsakovė UAB „MEDSTATYBA“ pradelsė projektavimo darbų terminą, o... 67. 16.7... 68. UAB „Versina“ nepagrįstai teigia, kad jos atžvilgiu atsakomybė turėtų... 69. 16.8... 70. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad UAB „LitCon“ patirti nuostoliai... 71. 16.9... 72. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovių atžvilgiu taikė... 73. 16.10... 74. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad 2015 m. kovo 25 d. raštu... 75. 17.... 76. Atsakovė UAB „MEDSTATYBA“ atsiliepime į atsakovės UAB „Versina“... 77. 18.... 78. Atsakovė UAB „MEDSTATYBA“ apeliaciniu skundu taip pat prašo panaikinti... 79. 18.1... 80. Nagrinėjamu atveju egzistuoja CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte... 81. 18.2... 82. Pirmosios instancijos teismas taikė UAB „MEDSTATYBA“ civilinę... 83. 18.3... 84. Teismas nepagrįstai taikė solidariąją atsakomybę, kadangi nebuvo įrodytas... 85. 18.4... 86. Pirmosios instancijos teismas netinkamai identifikavo tarp UAB „MEDSTATYBA“... 87. 18.5... 88. Reikalavimas, kad UAB „MEDSTATYBA“ atlygintų UAB „LitCon“ pasamdyto... 89. 18.6... 90. Jei teismas nuspręstų, kad UAB „MEDSTATYBA“ yra kalta dėl nuostolių... 91. 19.... 92. Ieškovė UAB „Bankroto administratorių biuras“ atsiliepime į atsakovės... 93. 19.1... 94. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra... 95. 19.2... 96. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad ieškinys jos atžvilgiu nepagrįstai... 97. 19.3... 98. Nepagrįsta apeliantės pozicija, kad nagrinėjamu atveju atsakovių atžvilgiu... 99. 19.4... 100. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad teismas netinkamai kvalifikavo tarp jos ir... 101. 19.5... 102. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad remonto darbų eigoje UAB... 103. 19.6... 104. UAB „LitCon“ neginčijo RVUL paskaičiuotų delspinigių dydžio, kadangi... 105. 19.7... 106. Nepagrįsti apeliantės samprotavimai, jog ji proporcingai už projektavimo... 107. 20.... 108. Atsakovė UAB „Versina“ atsiliepime į atsakovės UAB „MEDSTATYBA“... 109. 20.1... 110. Projektavimo darbų vėlavimą išimtinai sąlygojo generalinio rangovo UAB... 111. 20.2... 112. Kalendorinio darbų vykdymo grafiko suderinimas nepašalina fakto, kad UAB... 113. 20.3... 114. Ginčo atveju, sprendžiant dėl dalinės atsakomybės paskirstymo, nors, kaip... 115. 21.... 116. Trečiasis asmuo VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė... 117. 21.1... 118. Bet kokie apeliančių teiginiai, kad RVUL Rangos sutarties pagrindu taikytos... 119. 21.2... 120. Sutarties, sudarytos tarp RVUL ir UAB „LitCon“ įvykdymo terminas – 2014... 121. 21.3... 122. Netesybų (delspinigių už vėlavimą įvykdyti sutartinius įsipareigojimus)... 123. 21.4... 124. Visi projektinės dokumentacijos rengimo, derinimo ir tvirtinimo klausimai buvo... 125. 21.5... 126. Apeliaciniuose skunduose pagrįstai keliamas klausimas dėl solidariosios... 127. Teisėjų kolegija... 128. III.... 129. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 130. 22.... 131. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 132. 23.... 133. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. birželio 13 d. UAB „LitCon“ ir... 134. 24.... 135. 2012 m. liepos 23 d. UAB „LitCon“ ir UAB „MEDSTATYBA“ sudarė... 136. 25.... 137. 2012 m. rugpjūčio 23 d. UAB „LitCon“ ir UAB „Versina“ sudarė tiekimo... 138. 26.... 139. Atsakovėms laiku neatlikus projektavimo ir remonto darbų, UAB „LitCon“... 140. 27.... 141. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 29 d. sprendimu UAB „Bankroto... 142. 28.... 143. Atsakovės su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka,... 144. 29.... 145. Atsakovės UAB „Versina“ apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais... 146. 30.... 147. Atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ apeliacinis skundas grindžiamas šiais... 148. 31.... 149. Neišeinant už apeliacinių skundų ribų, toliau bus vertinamas minėtų... 150. 32.... 151. Abi apeliantės apeliaciniuose skunduose tvirtina, kad pirmosios instancijos... 152. 33.... 153. Teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir teisėtas (CPK 263 straipsnis). Šie... 154. 34.... 155. Motyvuojamoji teismo sprendimo (nutarties) dalis yra pati svarbiausia, todėl... 156. 35.... 157. Teismo sprendimo motyvavimo svarbą yra pabrėžęs ir Europos Žmogaus Teisių... 158. 36.... 159. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329... 160. 37.... 161. Taigi, motyvų procesiniame sprendime teisingumas, išsamumas, pakankamumas yra... 162. 38.... 163. Teisėjų kolegija, išanalizavusi pirmosios instancijos teismo sprendimo... 164. 39.... 165. Taigi, esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo spręsti, kad skundžiamas... 166. 40.... 167. Apeliantė UAB „MEDSTATYBA“ apeliaciniame skunde plačiai pasisako dėl to,... 168. 41.... 169. Jungtinės veiklos sutarties partneriai 2011 m. sausio 31 d. sutartimi iš... 170. 42.... 171. Teisėjų kolegijos nuomone, šio konkretaus teisminio ginčo atveju teisiškai... 172. 43.... 173. Taigi, kadangi Jungtinės veiklos sutartis ir Projektavimo sutartis yra dvi... 174. 44.... 175. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ apeliacinio... 176. Dėl atsakovės UAB „MEDSTATYBA“ atsakomybės ... 177. 45.... 178. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 179. 46.... 180. Pagrindas civilinei atsakomybei (žalos atlyginimo forma) bendraisiais atvejais... 181. 47.... 182. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta neteisėtų veiksmų sąvoka, inter... 183. 48.... 184. Ieškovės teigimu, nagrinėjamu atveju atsakovės UAB „MEDSTATYBA“... 185. 49.... 186. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. liepos 23 d. UAB „LitCon“ ir UAB... 187. 50.... 188. Teisėjų kolegijos nuomone, UAB „MEDSTATYBA“ neteisėtus veiksmus, kurie... 189. 51.... 190. Nors projektavimo darbai turėjo būti baigti 2012 m. lapkričio 20 d., tačiau... 191. 52.... 192. Taigi, UAB „MEDSTATYBA“ neatidžiai, nerūpestingai ir neatsakingai,... 193. 53.... 194. Kaip ir nurodo apeliantė UAB „MEDSTATYBA“, žala arba nuostoliai gali... 195. 54.... 196. Tai reiškia, kad, kreditoriui pažeidus sąžiningo ir apdairaus elgesio... 197. 55.... 198. Įvertinus į bylą pateiktų rašytinių įrodymų visumą, negalima nesutikti... 199. 56.... 200. Projektavimo sutarties 2.2.5 punkte įtvirtinta, kad užsakovas (UAB... 201. 57.... 202. Nors UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „Versina“ nesiejo jokie sutartiniai... 203. 58.... 204. Teisėjų kolegijos nuomone, nepasinaudojusi Subrangos sutartyje numatyta teise... 205. 59.... 206. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pati ieškovė atsiliepime į UAB... 207. 60.... 208. Konstatavus kreditoriaus kaltės dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo... 209. 61.... 210. Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad nagrinėjamu atveju techninis... 211. 62.... 212. Kaip teisiškai nepagrįstas atmestinas apeliantės samprotavimas, kad, jei... 213. 63.... 214. Pažymėtina, jog Projektavimo sutarties 6.4 punkte nustatyta, jog tuo atveju,... 215. 64.... 216. Atsižvelgiant į minėtas Projektavimo sutarties nuostatas, darytina išvada,... 217. 65.... 218. Atsakovė UAB „Versina“ apeliaciniame skunde taip pat neigia savo... 219. 66.... 220. Bylos duomenys patvirtina, kad 2012 m. rugpjūčio 23 d. UAB „LitCon“ ir... 221. 67.... 222. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios... 223. 68.... 224. Atsakovės UAB „Versina“ neteisėtus veiksmus laikotarpiu nuo 2014 m.... 225. 69.... 226. Tiesa, apeliantė teisingai skunde pažymi, kad šioje byloje prašomus... 227. 70.... 228. Vertinant apeliantės veiksmus, pastebėtina ir tai, kad UAB „Versina“... 229. 71.... 230. Bandydama paneigti savo neteisėtus veiksmus atsakovė UAB „Versina“... 231. 72.... 232. Nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę,... 233. 73.... 234. Pastebėtina ir tai, kad, kaip matyti iš UAB „LitCon“ apeliantei teiktų... 235. 74.... 236. Apeliantės deklaratyvūs teiginiai, kad ji buvo priversta pasirašyti... 237. 75.... 238. Kaip patvirtina bylos duomenys, Pagal Subrangos sutartį UAB „Versina“... 239. 76.... 240. Atsakovė UAB „Versina“ apeliaciniame skunde tvirtina, kad pati UAB... 241. 77.... 242. Atsižvelgdama į nuolatinį UAB „Versina“ atsilikimą nuo darbų grafiko... 243. 78.... 244. Siekdama išvengti atsakomybės dėl pradelsto remonto darbų atlikimo termino,... 245. 79.... 246. Priešpriešinių prievolių vykdymo sustabdymas – vienas įstatyme... 247. 80.... 248. CK 6.64 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu kreditorius pažeidžia... 249. 81.... 250. Pastebėtina, kad to, jog kartą nebuvo atsiskaityta su UAB „Versina“,... 251. 82.... 252. Atmestina kaip teisiškai nepagrįsta ir apeliantės UAB „Versina“... 253. 83.... 254. CK 6.245 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė – tai... 255. 84.... 256. Subrangos sutarties 9.2 papunktyje numatyta, kad rangovas už sutartyje... 257. 85.... 258. Nurodytų CK ir Subrangos sutarties nuostatų kontekste spręstina, kad... 259. 86.... 260. Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, spręstina, kad atsakovė UAB „Versina“... 261. 87.... 262. Tiek apeliantė UAB „Versina“, tiek apeliantė UAB „MEDSTATYBA“... 263. 88.... 264. UAB „LitCon“ buvo įsipareigojusi už terminų pažeidimą RVUL mokėti... 265. 89.... 266. Šalims pačioms laisva valia susitarus dėl 0,05 proc. dydžio delspinigių... 267. 90.... 268. Nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad,... 269. 91.... 270. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad RVUL teisėtai ir pagrįstai Rangos sutarties... 271. 92.... 272. Akivaizdu, kad, nekilus tarp UAB „LitCon“ ir RVUL ginčo, nebuvo pagrindo... 273. 93.... 274. Dėl pavėluoto subrangos darbų atlikimo susidariusius nuostolius RVUL naudai... 275. 94.... 276. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad žalą UAB „LitCon“ padarė tiek... 277. 95.... 278. CK 6.5 straipsnyje nustatyta, kad jeigu skolininkai yra du ar daugiau asmenų,... 279. 96.... 280. CK 6.651 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu darbus atlieka du ar... 281. 97.... 282. Kaip jau ir buvo nustatyta, atsakovę UAB „MEDSTATYBA“ ir UAB „LitCon“... 283. 98.... 284. Atsižvelgiant į minėtas faktines aplinkybes, patvirtinančias, jog... 285. 99.... 286. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek apeliantės UAB „MEDSTATYBA“, tiek... 287. 100.... 288. Kai šalys nesutaria dėl nuostolių dydžio, konkretų jų dydį nustato... 289. 101.... 290. Atsižvelgiant į tai, kad jau buvo konstatuota, jog nagrinėjamu atveju... 291. 102.... 292. Pirmosios instancijos teismas iš atsakovės UAB „Versina“ priteisė 21... 293. 103.... 294. Atsižvelgiant į tai, jog abi šalys yra privatūs juridiniai asmenys,... 295. 104.... 296. Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio... 297. 105.... 298. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos... 299. 106.... 300. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, pakeitus pirmosios instancijos teismo... 301. 107.... 302. Iš ieškovės į bylą pateiktų duomenų matyti, kad ieškovė bylos... 303. 108.... 304. Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia į... 305. 109.... 306. Pažymėtina, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos už teisinę... 307. 110.... 308. Akivaizdu, kad ieškovės prašomos priteisti išlaidos už atstovavimą... 309. 111.... 310. Trečiasis asmuo VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė... 311. 112.... 312. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „MEDSTATYBA“ bylos... 313. 113.... 314. Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, atsakovės UAB „Versina“... 315. 114.... 316. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė UAB „Bankroto administratorių... 317. 115.... 318. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo VŠĮ... 319. 116.... 320. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB „MEDSTATYBA“ apeliacinės... 321. 117.... 322. Atsižvelgiant į procesinę bylos baigtį, apeliantės UAB „Versina“... 323. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 324. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. sprendimą ir Vilniaus apygardos... 325. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. sprendimo rezoliucinę dalį... 326. „Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto... 327. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administratorių... 328. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administratorių... 329. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administratorių... 330. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „MEDSTATYBA“ (j. a. k.... 331. Priteisti trečiajam asmeniui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus... 332. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administratorių... 333. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administratorių... 334. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „MEDSTATYBA“ (j. a. k.... 335. Priteisti trečiajam asmeniui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus...