Byla 2A-151-516/2019
Dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo E. Š. ieškinį atsakovams S. R. ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Mažoji architektūra“ dėl nuostolių priteisimo ir atsakovo S. R. priešieškinį ieškovui E. Š. dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ginčas kilo dėl nuostolių atlyginimo rangovui darbus atlikus su trūkumais, užsakovui sudarius pakeičiančią sutartį nebaigtiems rangovo statybos rangos darbams atlikti, bei sutarties sąlygos, įtvirtinančios laidavimą pagal rangos sutartį, pripažinimo negaliojančia.

82.

9Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti ieškovui E. Š. solidariai iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Mažoji architektūra“ (toliau – ir atsakovė) ir S. R. (toliau – ir atsakovas) 104 049,78 Eur (359 263,08 Lt) sumą, kurią sudaro 76 281,01 Eur (263 383,08 Lt) suma nuostolių atlyginimo ir 27 768,77 Eur (95 880 Lt) suma delspinigių už praleistą terminą prievolei įvykdyti; priteisti iš atsakovų UAB „Mažoji architektūra“ ir S. R. ieškovo E. Š. naudai 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

103.

11Nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 6 d. ieškovas ir atsakovė UAB „Mažoji architektūra“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2013/09/06 (toliau – Rangos sutartis). Šia sutartimi atsakovė įsipareigojo atlikti patalpų, esančių ( - ), Vilniuje, kapitalinio remonto darbus pagal prie sutarties pridėtą statinio projektą, objekto kapitalinio remonto esminių sprendimų aprašą ir schemas; ieškovas įsipareigojo atsakovo tinkamai atliktus darbus priimti ir sumokėti šalių papildomame susitarime prie sutarties nustatyto dydžio atlyginimą, kuris sudaro 340 000 Lt. Sudarydamos sutartį šalys sutarė, kad visi darbai bus tinkamai atlikti ir užbaigti iki

122013 m. gruodžio 2 d., o už tinkamą rangovo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą solidariai laidavo atsakovės UAB „Mažoji architektūra“ vadovas atsakovas S. R.

134.

14Atsakovė iš esmės pažeidė sudarytą sutartį, kadangi net ir praėjus beveik 4 mėnesiams nuo termino, skirto darbams atlikti, pabaigos nebaigė visų sutartyje numatytų darbų, o atlikti darbai turėjo esminių trūkumų, nepaisant to, kad ieškovas žodžiu ir elektroniniais laiškais nuolat ragino užbaigti darbus bei pašalinti sutarties pažeidimus. Po pakartotinių ieškovo raginimų atsakovei nesiimant papildomų priemonių sutartyje numatytam rezultatui pasiekti, ieškovas 2014 m. balandžio 2 d. pateikė atsakovei rašytinę pretenziją, kuria pareikalavo ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 22 d. tinkamai užbaigti visus sutartyje numatytus darbus, ir įspėjo, kad vadovaujantis Rangos sutarties 6 straipsnio 1 dalimi sutartis bus laikoma nutraukta ir atsakovė bei už ją solidariai laidavęs S. R. privalės grąžinti ieškovo pagal sutartį avansu sumokėtas pinigines sumas, kurios sudaro 268 000 Lt, ir sumokėti sutarties 7 straipsnio 2 dalyje numatytus delspinigius už tokį neprotingai ilgą vėlavimą užbaigti sutartus darbus, o taip pat atlyginti kitus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo rangovės įsipareigojimų vykdymo.

155.

16Kadangi atsakovė Rangos sutarties pažeidimų nepašalino, siekdamas išvengti galimo rangovės nesąžiningo elgesio ateityje, ieškovas su antstolio pagalba 2014 m. balandžio 22 d. fiksavo faktiškai jos atliktus statybos rangos darbus sutarties nutraukimo dienai. Darbų apžiūros metu buvo nustatyta, kad dalis darbų neatlikta, o dalis atlikta netinkamai.

176.

18Rangos sutartimi šalys susitarė, kad darbai turi būti atliekami pagal projekto kapitalinio remonto esminių sprendinių aprašą, apdailos, apšvietimo, elektros instaliacijos schemą, o taip pat statybos techninius reglamentus (toliau – STR) ir kitų normų bei taisyklių reikalavimus. Atsakovės atliktų darbų kokybė neatitiko nurodytoje darbų dokumentacijoje nustatytų kokybės reikalavimų. Atsakovei atlikus dalį objekto kapitalinio remonto darbų, ieškovas pastebėjo, kad po lietaus, pastato viduje drėksta išorinės sienos; per kaminų ir ventiliacijos kanalų paviršių bėga vanduo; sienų ir lubų, sumontuotų iš kartono plokščių, apdaila atlikta nekokybiškai, nes matyti nelygumai; vidinės pastato sienos ištinkuotos nelygiai.

197.

20Dėl šios priežasties ieškovui nutraukus sutartį, papildomai buvo kreiptasi į nepriklausomą ekspertą UAB ,,Statybų techninė priežiūra“ atsakovės atliktų darbų kokybei įvertinti. Ekspertui atlikus kokybės vertinimą, buvo nustatyta, kad atsakovės atlikti darbai neatitinka kokybės reikalavimų: netinkamai atlikti stogo darbai, įrengta netinkamos konstrukcijos vandens nuvedimo nuo šlaitinio stogo sistema, netinkamai apskardintas kaminų viršus, vidaus apdaila įrengta nekokybiškai, atšokusios ir susibangavusios gipso kartono plokštės, netinkamai atlikti stogo apšiltinimo darbai, nekokybiškas išorinės sienos apšiltinimas palėpėje, netinkamai atlikti užsandarinimo darbai, hidroizoliacinės plėvelės įrengimas.

218.

22Ieškovui dėl atsakovės kaltės nutraukus šalių sudarytą sutartį, ieškovas buvo priverstas statybos rangos darbams užbaigti ir trūkumams pašalinti per įmanomai trumpiausią laiką pasitelkti kitus rangovus bei darbams atlikti reikalingus medžiagų ir įrangos pardavėjus. Taip pat jau darbų atlikimo metu suderinus su naujuoju rangovu, dalis darbų buvo atlikta iš ieškovo medžiagų.

239.

24Ieškovas statybos rangos darbų užbaigimo ir trūkumų pašalinimo išlaidas apibendrino išlaidų suvestinėje, pagal kurią atsakovės darbų užbaigimas ir trūkumų pašalinimas iš viso sudarė

25326 311,07 Lt sumą. Rangos sutartimi atsakovė įsipareigojo atlikti objekto kapitalinio remonto darbus pagal pridedamą projektinę dokumentaciją už fiksuotą 340 000 Lt kainą. Fiksuota darbų kaina negalėjo būti didinama. Ieškovas atsakovei už atliekamus darbus avansu sumokėjo

26268 000 Lt, tačiau tam, kad gautų Rangos sutartyje numatytą darbų rezultatą ir užbaigtų atsakovės laiku neatliktus darbus bei pašalintų trūkumus, papildomai buvo priverstas sumokėti 326 311,07 Lt. Atsakovė Rangos sutarties pažeidimų neištaisė, t. y. darbų neužbaigė ir nepašalino jų trūkumų, todėl ieškovas įgijo teisę į dėl to atsiradusių nuostolių, t. y. papildomų išlaidų nebaigtiems darbams užbaigti ir trūkumams pašalinti, atlyginimą, kurie ieškinio pateikimo dieną sudarė 254 311,07 Lt sumą.

2710.

28Laikotarpiu, kol buvo šalinami atsakovės atliktų darbų trūkumai ir užbaigiami neatlikti darbai, ieškovas buvo priverstas vykdyti autorinę projekto vykdymo priežiūrą, kurios kaina pagal su G. Š. projektavimo firma sudarytą sutartį sudarė 2 500 Lt sumą. Be to, visu laikotarpiu, kol buvo šalinami atliktų darbų trūkumai bei atliekamas jų užbaigimas, ieškovas buvo priverstas mokėti AB DNB bankui palūkanas už paskolą objektui įsigyti ir įrengti, nors tinkamai neužbaigus objekto remonto darbų juo naudotis negalėjo. Skaičiuojant nuo Rangos sutarties nutraukimo dienos iki ieškinio pareiškimo dienos, ieškovas sumokėjo AB DNB bankui 1 412,77 Eur palūkanų, kurios taip pat laikytinos tiesioginiais ieškovo nuostoliais, atsiradusiais dėl to, kad atsakovė neįvykdė šalių sudarytos Rangos sutarties.

2911.

30Atsakovei nepašalinus sutarties vykdymo trūkumų iki nurodytos dienos, objektyviai jos atliktų darbų būklei konstatuoti ir žalai įvertinti buvo būtina pasitelkti antstolį, dėl to ieškovas patyrė dar 484 Lt išlaidų. Įvertinti žalą ieškovas taip pat kreipėsi į nepriklausomą ekspertą UAB ,,Statybų techninė priežiūra“ dėl atliktų darbų kokybės nustatymo, dėl to patyrė dar 1 210 Lt išlaidų.

3112.

32Dėl netinkamo Rangos sutarties vykdymo ieškovui mokėtini delspinigiai sudaro 95 880 Lt sumą (340 000 Lt x 0,2/100 x 141 diena). Atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė netinkamu sutarties vykdymu, t. y. vėlavimu atlikti darbus sutartyje nustatytu terminu ir nukrypstant nuo darbams nustatytų kokybės reikalavimų. Dėl šių atsakovės neteisėtų veiksmų ieškovas patyrė žalą, todėl tarp ieškovui kilusių nuostolių ir atsakovės neteisėtų veiksmų egzistuoja priežastinis ryšys. Kadangi statybos darbų atlikimas yra atsakovės verslas ir ji, sudarydama sutartį, veikė savo rizika, jos kaltė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra preziumuojama. Atsakovė ignoravo nuolatinius ieškovo raginimus ir pretenzijas dėl darbų netinkamo atlikimo, nesiėmė jokių protingų priemonių sutarties vykdymo trūkumams pašalinti, nespartino darbų atlikimo tam, kad darbų rezultatas ieškovui būtų perduotas kuo mažiau nukrypstant nuo sutarties sąlygų. Šios aplinkybės ne tik patvirtina įstatymo nustatytą prezumpciją dėl rangovo kaltės, bet ir patvirtina, kad atsakovė iš esmės tikslingai ir sąmoningai pažeidė esmines šalių sudarytos Rangos sutarties nuostatas.

3313.

34Kadangi už tinkamą atsakovės prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą solidariai laidavo atsakovas S. R. (Rangos sutarties 10 straipsnio 12 dalis), dėl to laikytina, kad atsakovas S. R. ir atsakovė atsako ieškovui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai.

3514.

36Atsakovai UAB ,,Mažoji architektūra“ ir S. R. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas 2014 m. balandžio 28 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 14-04-28-1 su UAB „Business Development Enterprise“ dėl remonto darbų atlikimo patalpose. Išanalizavus prie 2014 m. balandžio 28 d. statybos rangos sutarties Nr. 14-04-28-1 pateiktas „Elektros remonto darbų“, „Stogo remonto darbų“ bei „Vidaus remonto darbų“ lokalines sąmatas, matyti, kad jose yra nurodoma daugiau darbų nei buvo numatyta ieškovo ir UAB „Mažoji architektūra“ pasirašytos rangos sutarties priede Nr. 2.

3715.

38Pagrįstų abejonių ieškovo sąžiningumu kelia ir tai, kad ieškinyje nurodoma, kad

39UAB „Business Development Enterprise“ už atliktus remonto darbus ieškovas sumokėjo

40189 684,98 Lt sumą, tačiau kaip priedai pateikiami tik 3 kasos pajamų išlaidų orderiai, kurie rodo, kad ieškovas iš viso sumokėjo už atliktus darbus 94 685 Lt, o ne 189 684,98 Lt.

4116.

42Ieškovas nurodo, kad daugelį prekių, kurios nurodytos 2014 m. rugpjūčio 4 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. IJS 14/299, įsigijo iš UAB „IJ Solutions“. UAB „IJ Solutions“ nesiverčia jokia veikla, susijusia su statybinių medžiagų prekyba. Nuo 2004 m. rugpjūčio 23 d. iki

432011 m. sausio 24 d. UAB „IJ Solutions“ pavadinimas buvo UAB „In Jure“, kai tuo tarpu ieškovas E. Š. šiuo metu yra advokatų profesinės bendrijos „In Jure“ advokatas. Ši įmonė yra akivaizdžiai susijusi su ieškovu. Šiuo metu UAB „IJ Solutions“ nurodomas adresas yra ( - )-2, Vilnius, t. y. tos pačios patalpos, kurios priklauso ieškovui nuosavybės teise. Be to, UAB „In Jure“ nuo 2004 m. rugpjūčio 15 d. iki 2006 m. spalio 31 d. direktoriaus pareigas ėjo D. A., kuris šiuo metu yra advokatų profesinės bendrijos „In Jure“ advokatas. Prie ieškinio kaip priedas Nr. 12 yra pridedama daug PVM sąskaitų–faktūrų, kuriose kaip pirkėja yra nurodoma UAB „IJ Solutions“, bet ne ieškovas. Daugelis šių sąskaitų nėra pasirašytos ir nėra jokių patvirtinančių įrodymų, kad šios sąskaitos yra apmokėtos, o nurodyti daiktai iš tikrųjų įsigyti.

4417.

452013 m. gruodžio 19 d. pirkimo–pardavimo sutartis Nr. KZ 13 12 19 nėra pasirašyta pardavėjo – UAB „Kazliškės“ atstovo. Ieškovas nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių, jog jis yra sumokėjęs UAB „IJ Solutions“ pagal 2014 m. rugpjūčio 4 d. PVM sąskaitą–faktūrą Nr. IJS 14/299 ieškinyje nurodomą 44 488,69 Lt sumą, nors šią sumą įvardija kaip patirtus nuostolius.

4618.

47Ieškovas pridėjo su UAB „Dakora“ 2014 m. gegužės 21 d. pasirašytą statybos – remonto paslaugų sutartį Nr. 14-05-21, pagal kurią UAB „Dakora“ įsipareigojo atlikti radiatorinio šildymo, santechninių sistemų, vandentiekio, kanalizacijos, vėdinimo įrenginių ir kondicionavimo medžiagų tiekimo ir konsultavimo darbus. UAB „Dakora“

482014 m. rugpjūčio 12 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą 36 216,24 Lt sumai, tačiau ieškovas pagal kasos pajamų orderius Serija DAK Nr. 2014 7, Serija DAK Nr. 2014 6, Serija DAK Nr. 2014 5 bei Serija DAK Nr. 2014 4 yra sumokėjęs UAB „Dakora“ mažesnę sumą, t. y. 33 000 Lt.

4919.

50Be to, ieškovas įrodinėja savo patirtą žalą (nuostolius) 2014 m. balandžio 15 d. komerciniu pasiūlymu, tačiau neprideda įrodymų, jog būtų pasirašęs sutartį su UAB „Mažoji restauracija“, ar sumokėjęs už komerciniame pasiūlyme nurodytus daiktus, todėl šis komercinis pasiūlymas neįrodo ieškovo neva patirtų nuostolių.

5120.

52Ieškovas nurodo, kad 2013 m. lapkričio 29 d. pasirašė sutartį Nr. 20131129 su MB „Eurstairs“, kuri įsipareigojo sumontuoti gelžbetoninės konstrukcijos laiptakį. Ši sutartis su MB „Eurstairs“ buvo pasirašyta dar darbus atliekant UAB „Mažoji architektūra“. Pasirašyti sutartį tiesiogiai su MB „Eurstairs“ pageidavo ieškovas, kuris ir derino visas sąlygas ir darbų atlikimo terminus su MB „Eurstairs“, todėl šių darbų atlikimo pareiga negali būti priskiriama atsakovei.

5321.

54Ieškovas patirtus nuostolius įrodinėja ir su AB „Lesto“ sudaryta naujojo (buitinio) vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartimi Nr. 41030-13-8589, tačiau ieškovo ir atsakovės susitarimas dėl prijungimo prie operatoriaus tinklų nebuvo sudarytas, tai buvo paties ieškovo pareiga ir atsakomybė. Analogiška situacija susiklostė ir dėl UAB „RK matavimai“ 2014 m. gegužės 7 d. išrašytos PVM sąskaitos faktūros Serija RK

55Nr. 00185. Ieškovo nurodomi kadastrinių matavimų bei energetinio naudingumo nustatymo darbai, kurie pateikiami kaip ieškovo patirti nuostoliai, nėra priskirtini UAB „Mažoji architektūra“, kadangi nebuvo jokio ieškovo ir UAB „Mažoji architektūra“ susitarimo dėl šių darbų atlikimo.

5622.

57Ieškovas prie savo nuostolių priskiria trisluoksnių ąžuolinių parketlenčių įsigijimo sąnaudas pagal 2013 m. lapkričio 4 d. pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su UAB „Ecosela“, tačiau būtent šias parketlentes atsakovas ir montavo ieškovui priklausančiose patalpose, ką patvirtina ir antstolio A. N. atliktas 2014 m. balandžio 30 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Pageidavimą tiesiogiai sudaryti sutartį su UAB „Ecosela“ išreiškė pats ieškovas, todėl parketlenčių įsigijimo sąnaudos nebuvo įtrauktos į atsakovo atliktų darbų sąrašą.

5823.

59UAB „Mažoji architektūra“ atliktus visus remonto darbus pagal pateiktą sąrašą patvirtina antstolio A. N. surašytas protokolas, kuriame atsispindi 2014 m. balandžio 22 d. konstatuotos faktinės aplinkybės, susijusios su patalpų būkle. Vaizdo įrašas įrodo, kad atsakovas savo prievoles pagal sutartį vykdė, ir tik dėl paties ieškovo kaltės darbai nebuvo atlikti iki 2013 m. gruodžio 2 d., kaip buvo numatyta Rangos sutartyje.

6024.

61Ieškovas pateikė 2014 m. gegužės 15 d. UAB „Statybų techninė priežiūra“ specialisto, techninės priežiūros inžinieriaus A. Š. atliktą Statybos montavimo darbų apžiūros ir kokybės įvertinimo aktą, kuris aiškiai prieštarauja antstolio surašytam protokolui, nes visų trūkumų, išvardintų kokybės įvertinimo akte, antstolio protokole nėra nurodyta ar užfiksuota. Kokybės įvertinimo aktas buvo surašytas 2014 m. gegužės 15 d., t. y. praėjus beveik mėnesiui laiko po to, kai ieškovas išvarė UAB „Mažoji architektūra“ darbuotojus iš patalpų bei antstolis surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą. Per tokį laiko tarpą nieko nedarant ir nesiimant jokių būtinų veiksmų statybos darbų konservavimui, o gal ir bandant pasipelnyti iš atsakovų, patalpų būklė galėjo pablogėti, todėl ieškovo pateiktas kokybės įvertinimo aktas turėtų būti vertinamas kritiškai.

6225.

63Dėl dalies neatliktų darbų yra kaltas pats ieškovas, kadangi atsakovė nespėjo pabaigti visų stogo dengimo darbų dėl paties ieškovo kaltės, kai viduryje stogo dengimo darbų ieškovas jėga išvarė atsakovės darbuotojus iš patalpų, todėl atsakovė neturėjo jokios galimybės pabaigti pradėtų darbų. Ieškovas taip pat neužtikrino tinkamo elektros pajėgumų tiekimo į patalpas, todėl nebuvo įmanoma naudoti daugelio statybinių instrumentų, taip pat šildyti patalpų bei jų džiovinti, atsižvelgiant į metų laiką, kuriuo buvo atliekamas patalpų remontas. S. R. ne kartą susitikęs su ieškovu prašė spręsti šią problemą ir ieškovą informavo, kad neužtikrinus pakankamų elektros pajėgumų tiekimo, nebus galima sklandžiai tęsti darbų. Ieškovas taip pat delsė pateikti vidaus apdailos sprendinius (kokiomis spalvomis dažyti, kaip perplanuoti patalpas, kokias grindis bei santechniką įrengti) bei dažnai savo nuomonę keitė. Galiausiai ieškovas pasamdė interjero dizainerę, kuri pradėjo teikti nurodymus statybininkams, ką reikia daryti ir kaip reikia daryti. Ieškovo pasamdyta dizainerė vilkino statybų procesą ir nuolatos pateikdavo naujų idėjų jau vykstant vidaus apdailos darbams, todėl atsakovo darbuotojams tekdavo nuolatos ką nors perdaryti ar pertvarkyti pagal ieškovo ir dizainerės nurodymus.

6426.

65Patalpų kapitalinio remonto projektą rengė architektas G. S. Architekto parengtame projekte apskritai nebuvo aprašyti patalpų stogo perdengimo sprendiniai, o tik nurodyta: „Stogo konstrukcija apšiltinama pagal STR reikalavimus“, nors sutarties priede Nr. 2 „Esminių sprendinių aprašo“ 1 punkte „Stogas“ aiškiai nurodyta, kad atsakovas turi pakeisti stogą. Susidarius tokiai situacijai, architektas G. S., vykstant patalpų remonto darbams, atvykdavo į vietą ir atsakovo darbuotojams bandė ant popieriaus braižyti stogo perdengimo konstrukcinius sprendimus. Tai tik dar kartą įrodo, jog ieškovas, kaip patalpų remonto darbų užsakovas, netinkamai vykdė savo pareigas ir nepasirūpino stogo keitimo konstrukcinių sprendinių brėžiniu. Ieškovo pasamdytas architektas net tris kartus keitė ir vis tobulino patalpų stogo perdengimo sprendinius, todėl atsakovas net tris kartus turėjo perdaryti stogo konstrukcijas, taigi patalpų remonto darbai vėlavo dėl paties ieškovo kaltės.

6627.

67Ieškovas taip pat nepaskyrė patalpų remonto darbų techninio prižiūrėtojo, kuris atstovaudamas ieškovui, turėjo vadovauti patalpose atliekamų remonto darbų techninei priežiūrai, atlikti patalpų remonto bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas ir koordinuoti specialiąją patalpų remonto priežiūrą bei taip pat prisiimti atsakomybę už patalpose atliktų remonto darbų kokybę.

6828.

69Ieškovo ir atsakovės UAB „Mažoji architektūra“ sudarytos Rangos sutarties tekstą rengė pats ieškovas, kuris yra teisininkas profesionalas – advokatas, o sutarties turinio ir jos sąlygų jis nederino su atsakovais. Atvykus į sutartą vietą ieškovas pateikė S. R. sutartį ir paprašė pasirašyti, nurodydamas, kad šioje sutartyje yra surašyta viskas, ką ieškovas su S. R. buvo aptaręs anksčiau. S. R. visiškai pasitikėjo ieškovu, kadangi ieškovas buvo sutikęs S. R., kaip fiziniam asmeniui, teikti teisines paslaugas, tai patvirtina ieškovo ir S. R. pasirašyta teisinių paslaugų sutartis, todėl S. R. nesitikėjo jokio galimo nesąžiningumo iš ieškovo pusės.

7029.

71Atsakovams gavus ieškinį ir tik tada įsigilinus į sutarties tekstą, paaiškėjo, kad šioje sutartyje yra daug siurprizinių sąlygų, kurios nebuvo derintos su atsakovais. Ieškovo nesąžiningumą patvirtina ir tas faktas, kad atsakovai nebuvo informuoti apie sutarties nutraukimą, nes iš ieškovo buvo gautas registruotas laiškas, kuris buvo tuščias ir jo viduje nebuvo jokios pretenzijos apie sutarties nutraukimą ir termino darbų užbaigimui nustatymą. UAB „Mažoji architektūra“ darbuotojai neturėjo galimybės užbaigti visų patalpų remonto darbų, numatytų sutartyje, dėl paties ieškovo nebendradarbiavimo ir nenoro susidariusios situacijos spręsti taikiu derybų keliu.

7230.

73Faktas, kad ieškovas mokėjo už atliktus patalpų remonto darbus dar iki 2014 m. kovo 27 d., tik įrodo, jog ieškovas sutiko su tuo, kad patalpų remonto darbai būtų atliekami ir po Rangos sutartyje nustatyto darbų termino pabaigos, t. y. 2013 m. gruodžio 2 d. Aplinkybę, kad ieškovas mokėdavo tik už faktiškai atliktus darbus po jų atlikimo, patvirtina ir mokėjimų dažnumas. Ieškovas iš viso atliko net 17 mokėjimų per visą patalpų remonto darbų laikotarpį. Ieškovas atsakovui sumokėjo beveik tapačią sumą, už kurią buvo faktiškai atlikti remonto darbai patalpose.

7431.

75Atsakovas S. R. taip pat pareiškė byloje priešieškinį, kuriame prašė pripažinti 2013 m. rugsėjo 6 d. statybos rangos sutarties Nr. 2013/09/06 10 straipsnio 12 dalyje įvirtintą sąlygą, kad ,,už tinkamą visų pagal sutartį prisiimtų rangovo įsipareigojimų įvykdymą užsakovui solidariai laiduoja S. R. (( - ))“ negaliojančia ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

7632.

77Atsakovas nesutiko su ieškovo teiginiais, kad egzistuoja solidari atsakovų atsakomybė, kadangi atsakovas veikė tik kaip UAB „Mažoji architektūra“ direktorius (vienasmenis valdymo organas) ir nelaidavo už UAB „Mažoji architektūra“, kaip juridinį asmenį. Ieškovo ir atsakovės UAB „Mažoji architektūra“ sudarytos sutarties tekstą rengė pats ieškovas, kuris yra teisininkas profesionalas – advokatas, o sutarties turinio ir jos sąlygų nederino su atsakovais.

7833.

79Ieškovas apie sutarties 10 straipsnio 12 dalyje įtvirtintą siurprizinę sąlygą niekada nebuvo informavęs atsakovo ir išreiškęs pageidavimo, kad S. R. laiduotų už UAB „Mažoji architektūra“ kaip solidarus skolininkas. Jeigu laidavimo sąlyga yra įrašyta į sutartį, iš kurios atsiranda pagrindinė užtikrinama prievolė, sutartį privalo pasirašyti ne tik skolininkas ir kreditorius, bet ir laiduotojas. Šio atveju sutartyje atsakovas, kaip laiduotojas, atskirai nepasirašė ir šios sąlygos, įrašytos į sutartį, net nepastebėjo. Atsakovas pasirašė šią sutartį tik kaip UAB „Mažoji architektūra“ vadovas ir patvirtino juridinio asmens prisiimamus įsipareigojimus ieškovui, o ne savo kaip laiduotojo.

8034.

81Jeigu atsakovas būtų išreiškęs savo valią laiduoti ieškovui už UAB „Mažoji architektūra“ prievolių vykdymą, jis būtų privalėjęs sutartį pasirašyti atskirai kaip laiduotojas. Sutarties 10 straipsnio 12 dalyje įtvirtinta sąlyga, kad S. R. solidariai laiduoja už tinkamą visų pagal sutartį prisiimtų rangovo įsipareigojimų įvykdymą, turėtų būti laikoma negaliojančia dviem pagrindais: pirma, dėl suklydimo (CK 1.90 straipsnis), antra, dėl apgaulės (CK 1.91 straipsnis). Ieškovo kaltė šiuo atveju pasireiškia nepranešimu ir neinformavimu atsakovo apie 10 straipsnio 12 egzistavimą sutartyje, atsižvelgiant į tai, kad sutartį rengė pats ieškovas ir šią sąlygą įtraukė į sutartį nesuderinęs su atsakovais. CK 6.228 straipsnis nustato esminę šalių nelygybę sutartiniuose teisiniuose santykiuose. Remiantis šia CK norma, šaliai yra suteikiama teisė apskritai atsisakyti sutarties, jeigu sutarties sąlygos lemia didžiulį šalių prievolių neatitikimą – viena šalis, t. y. ieškovas, kitos šalies, t. y. atsakovo, sąskaita įgyja neproporcingai didelį pranašumą. Sprendžiant, ar sutarties šalių nelygybė esminė, būtina atsižvelgti į daugelį faktinių aplinkybių. Viena iš svarbiausių aplinkybių yra tai, kad ieškovas pats rengė sutarties tekstą, nederinęs jo su atsakovais, o ieškovas šiuo atveju yra stipresnė sutarties šalis, kadangi jis yra teisininkas profesionalas – advokatas.

8235.

83Atsiliepime į priešieškinį ieškovas E. Š. prašė jį atmesti. Nurodė, kad sudarydamos sutartį šalys aiškiai nustatė, kad už tinkamą atsakovės prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą solidariai laiduoja atsakovės UAB „Mažoji architektūra“ vadovas S. R. Ginčijama sąlyga dėl laidavimo buvo aiškiai įtraukta į sutartį, kurioje, be kita ko, buvo aptartos tiek pagrindinės rangovo prievolės, tiek šių prievolių įvykdymo užtikrinimas (atsakovo S. R. laidavimas).

8436.

85Ieškovas ir atsakovas pasirašė sutartį, t. y. fiziškai parašus padėjo ieškovas ir atsakovas, tiek kaip fizinis asmuo – laiduotojas, tiek ir kaip juridinio asmens – rangovo atstovas. Taigi atsakovas tinkamai pasirašė sutartį ir nėra jokio pagrindo teigti, kad sutarties šalys neišlaikė sandorio formai keliamo reikalavimo. Atsakovas yra rangovo atstovas, todėl tiek už rangovą, tiek ir už laiduotoją šiuo atveju pasirašo tas pats asmuo. Dar daugiau, rangovo UAB ,,Mažoji architektūra“ vienintelis 100 proc. akcijų savininkas yra S. R. Taigi sutartimi jis laidavo už savo bendrovės tinkamą prievolių vykdymą, kas yra įprasta praktika komerciniuose santykiuose (juo labiau, kai bendrovė neturi jokio nekilnojamojo ar kito ilgalaikio turto). Faktą, kad atsakovas Rangos sutartį pasirašė ir kaip laiduotojas, ir kaip atsakovės atstovas, patvirtina aplinkybė, jog sutarties 12 straipsnyje „Šalių rekvizitai ir parašai“ prie atsakovės rekvizitų yra nurodytas ne atsakovės, t. y. ne UAB „Mažoji architektūra“, buveinės adresas, bet S. R. gyvenamosios vietos adresas, taip pat atsakovo asmeninis elektroninis paštas. Taigi akivaizdu, kad šalys siekė sutartyje nurodyti ne tik atsakovės, bet ir atsakovo rekvizitus, kadangi būtent atsakovą laikė tiek sau, kaip laiduotojui, tiek ir atsakovei atstovaujančiu asmeniu, per kurį vyks sutarties šalių susižinojimas Rangos sutarties vykdymo tikslais.

8637.

87Atsakovui pasirašant sutartį nebuvo uždėtas rangovo įmonės antspaudas, kas vėlgi patvirtina, kad atsakovas veikė kartu ir už save, kaip laiduotoją, ir už atsakovę, bei išreikšdamas tokią valią padėjo vieną savo parašą. Todėl sutartis yra laikytina pasirašyta tinkamai.

8838.

89Atsakovas teikia teismui melagingą informaciją, kadangi ieškovas su atsakovu bendravo jau kurį laiką iki sutarties pasirašymo derindami jos sąlygas. Šių derybų metu ieškovas su atsakovu susitarė, kad atsakovei bus atliekami avansiniai mokėjimai už darbus pagal sutartį, o šią ieškovo prisiimamą riziką atsvers atsakovo įsipareigojimas laiduoti už jo nuosavybės teise valdomą ir atstovaujamą bendrovę. Taigi būtent šiuo tikslu, siekiant sumažinti ieškovo riziką, šalys aiškiai susitarė ir Rangos sutartyje nustatė sąlygą dėl atsakovo laidavimo, garantuojančio už tinkamą atsakovės įsipareigojimų vykdymą.

9039.

91Be to, atsakovas melagingai nurodo, kad sutarties tekstą rengė ieškovas, kadangi sutarties tekstą iš tiesų parengė atsakovė. Dėl šios priežasties atsakovas negalėjo nežinoti, kokios sąlygos yra sutartyje. Atsakovas yra profesionalus rinkos dalyvis, nes komercinę statybų veiklą vykdo jau daugiau kaip 11 metų. Už bendrovės veiklą atsako ir jos vardu veikia bendrovės direktorius – atsakovas, o aukščiausias bendrovės valdymo organas ir galutinis naudos gavėjas yra jos akcininkas – taip pat atsakovas, todėl jam yra taikomi padidinti atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Taigi atsakovas privalėjo veikti kaip atsakingas ir rūpestingas savo atstovaujamos bendrovės vadovas bei savininkas, atidžiai perskaityti ir įvertinti visas sutarties sąlygas, prieš jas pasirašydamas.

9240.

93Be to, ginčijama Rangos sutarties 10 straipsnio 12 dalis yra paskutiniame sutarties lape, kuriame tėra keli punktai, o iš jų paskutinis sutarties punktas prieš priedus yra būtent šis, tekste esantis visai prieš pat šalių parašams skirtą vietą. Ši aplinkybė paneigia atsakovo teiginį, kad jis neva nematė šios sutarties sąlygos.

9441.

95Atsakovo parašai yra ant kiekvieno sutarties lapo, kas reiškia, kad jis objektyviai galėjo ir privalėjo peržiūrėti visą sutarties tekstą prieš dėdamas parašus, o jeigu to nepadarė – tai gali būti vertinama tik kaip jo paties aplaidumas, dėl ginčijama sutarties sąlyga negali būti laikoma savaime negaliojančia.

9642.

97Faktinės sutarties sudarymo aplinkybės, kurias atskleidė pats atsakovas, parodo, kad pasirašydamas sutartį atsakovas jos tekstą vertino aplaidžiai (galima suprasti, kad net neskaitė), taigi pats elgėsi itin nerūpestingai ir neatsargiai. Toks atsakovo elgesys yra nepateisinamas. Kadangi dėl tariamo suklydimo yra kaltas pats atsakovas, toks suklydimas negali būti laikomas esminiu bei sudarančiu pagrindą bet kurią sutarties sąlygą nuginčyti. Ieškovas negali būti laikomas kaltu dėl neva nepranešimo ir neinformavimo apie ginčijamo sutarties punkto egzistavimą. Atsakovas taip pat teigia, kad ginčijamas sutarties punktas buvo sudarytas dėl apgaulės pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.91 straipsnio 5 dalies nuostatas, t. y. dėl to, kad neva ieškovas nutylėjo apie laidavimo sąlygą. Ši pozicija neparemta jokiais įrodymais. Priešingai, atsakovo parašas yra ant kiekvieno sutarties lapo, tai laikytina tinkamu valios išreiškimu dėl visų joje išdėstytų sąlygų.

98II.

99Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10043.

101Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 1 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – priteisė ieškovui iš atsakovės UAB ,,Mažoji architektūra“ 5 885 Eur nuostoliams atlyginti, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 5 885 Eur sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitą ieškinio dalį atmetė. Atsakovo S. R. priešieškinį patenkino: pripažino negaliojančia 2013 m. rugsėjo 6 d. statybos rangos sutarties Nr. 2013/09/06 10 straipsnio 12 dalyje įvirtintą sąlygą, kad ,,už tinkamą visų pagal sutartį prisiimtų rangovo įsipareigojimų įvykdymą užsakovui solidariai laiduoja S. R. (( - ))“.

10244.

103Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad byloje, išskyrus šalių paaiškinimus, nėra jokių įrodymų apie tai, kaip vyko derybos, dėl ko iš tiesų šalys tarėsi, dėl ko susitarė, o šalių pozicija dėl tikrųjų ketinimų, sudarant Rangos sutartį, iš esmės skiriasi, teismas, visų pirma, rėmėsi rangos sutarties lingvistiniu aiškinimu. Teismas nurodė, kad nors ieškovas tvirtino, jog šalys rangos sutartyje nustatė konkrečią rangos darbų kainą, tačiau, įvertinęs visus sutarties priedus, teismas konstatavo, kad iš tiesų šalys tarėsi dėl mišraus rangos sutarties kainos nustatymo. Tokią išvadą teismas padarė atsižvelgęs į tai, kad iš Rangos sutarties priedo Nr. 2, kuriame detalizuojamos medžiagos, matyti, kad tuo atveju, jeigu užsakovo nurodytos medžiagos (jų kaina) neatitinka nurodytų bazinių kainų, atitinkamai koreguojama bendra rangos sutarties kaina. Sutarties keitimo galimybė buvo numatyta ir papildomo susitarimo prie sutarties 2 straipsnyje. Esminių sprendinių aprašo grafoje dėl bazinių medžiagų / įrengimų kainų, prie kai kurių darbų yra nurodytos bazinės kainos, prie kai kurių yra padėtas minusas. Teismo vertinimu, tai rodo, kad kainos nustatymo būdas buvo mišrus.

10445.

105Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad byloje esantys įrodymai, Rangos sutartis ir jos priedai, kuriuose nurodyta, jog šalys tariasi tik dėl kai kurių būtinųjų rūsio darbų atlikimo, su projektu pateikti brėžiniai, planai, esminių sprendimų aprašas, pagrindžia labiau tikėtiną išvadą, kad šalys, sudarydamos rangos sutartį, nesitarė dėl rūsio patalpų kapitalinio remonto. Faktiškai buvo susitarta tik dėl kai kurių rūsio darbų, tokių kaip elektros įvedimas, langų įstatymas, mūro atidengimas įmanomose vietose, laiptų į rūsį, plautuvės ir dušo įrengimas, vėdinimo ir šildymo prietaisų įrengimas, kurie įprastai būna įrengiami rūsio patalpose, signalizacijos įvedimas. Tokių pavienių darbų nurodymas rangos sutarties prieduose nėra pakankamas konstatuoti, jog šalių tikroji valia, pasirašant rangos sutartį, buvo susitarimas ir dėl rūsio patalpų kapitalinio remonto. Teismo vertinimu, jeigu šalys būtų susitarę ir dėl rūsio patalpų remonto, tokia sutarties kaina būtų nereali, neatitinkanti vidutinių tokio pobūdžio darbų kainos, taigi būtų neteisinga atsakovo atžvilgiu: ieškovas teismui nepateikė įrodymų, jog koks nors kitas rangovas būtų galėjęs atlikti rūsio, antro aukšto, trečio aukšto, palėpės su stogo konstrukcijų ir stogo dangos keitimu darbus už 340 000 Lt sumą.

10646.

107Pirmosios instancijos teismo vertinimu, nors ieškovas teigė, kad atsakovė atliko tik 50 procentų sulygtų darbų, taigi neišleido visos jai sumokėtos 268 000 Lt sumos, iš bylos medžiagos negalima daryti tokios išvados. Teismas, bylos nagrinėjimo metu, siekdamas išsiaiškinti, kokie darbai buvo atlikti nekokybiškai ir kiek kainavo darbų trūkumų šalinimas, o taip pat, ar elektros, stogo ir vidaus darbai, kuriuos atliko rangovė UAB ,,Business Development Enterprise“, atitinka tuo metu buvusias rinkos kainas, paskyrė teismo ekspertizę. Atsižvelgęs į ekspertizės išvadas teismas konstatavo, kad iš 189 684,98 Lt sumos, kurią sumokėjo už elektros, stogo ir vidaus darbus naujajai rangovei UAB ,,Business Development Enterprise“, ieškovas kaip tiesioginius nuostolius įrodė tik dėl stogo darbų defektų šalinimo patirtą 946 Lt (274 Eur) nuostolių sumą.

10847.

109Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad sutartis dėl projekto vykdymo priežiūros buvo sudaryta su kapitalinio remonto projektą parengusia įmone. Ši sutartis neįrodo atsakovės neteisėtų veiksmų, nes minėta įmonė vykdė būtent atsakovės vykdomų darbų priežiūrą, o ieškovo patirtos išlaidos niekaip nesusiję su naujosios rangovės darbų vykdymu, taigi prašoma priteisti 2 500 Lt nuostolių suma nėra nulemta atsakovės neteisėtų veiksmų, be to, tarp šių išlaidų ir atsakovės veiksmų nėra jokio priežastinio ryšio, nes ieškovas turėjo teisę pasirinkti samdyti projekto vykdymo prižiūrėtojus, ar jų nesamdyti.

11048.

111Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimą priteisti 1 412,77 Eur nuostolių, kuriuos jis patyrė mokėdamas palūkanas AB DNB bankui už paskolą objektui įsigyti ir įrengti, atmetė, nurodydamas, kad palūkanas bankui ieškovas būtų privalėjęs mokėti nepriklausomai nuo to, kada darbai turėjo būti pabaigti.

11249.

113Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad nėra jokių įrodymų, dėl ko konkrečiai susitarė šalys, 44 488,69 Lt sumą už vidaus įrengimui reikalingus prietaisus nepripažino nuostoliais, atsiradusiais dėl atsakovės kaltės, todėl šią ieškinio reikalavimų dalį atmetė.

11450.

115Pirmosios instancijos teismas atmetė reikalavimą priteisti 36 216,24 Lt sumą už radiatorinį šildymą (dujinį katiliuką), santechnines sistemas, vandentiekio, kanalizacijos, vėdinimo įrenginius ir kondicionavimo medžiagas bei darbų konsultacijas. Teismas nurodė, kad kadangi byloje nėra ginčo, kad santechnikos darbai ginčo objekte 2014 m. gegužės 21 d. statybos – remonto paslaugų sutarties Nr. 14-05-21 pagrindu objekte buvo atlikti, tokiu būdu dėl jų atlikimo pagerinta patalpų būklė, todėl tiesioginių nuostolių ieškovas nepatyrė, o atsakovė neturi pareigos atlyginti objektui įrengti ieškovo patirtas išlaidas.

11651.

117Pirmosios instancijos teismas taip pat atmetė reikalavimą priteisti 26 673 Lt sumą, kurią ieškovas sumokėjo už medinius turėklų porankius, medines laiptų į mansardą pakopas UAB ,,Mažoji restauracija“ ir su verslo liudijimu dirbantiems asmenims. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovas šią sutartį pasirašė dar darbus objekte vykdant atsakovei, todėl priėjo labiau tikėtinos išvados, kad šalys buvo sutarusios, jog už šias paslaugas mokės pats ieškovas. Taigi ieškovui dar sutarties vykdymo metu apmokėjus minėtas paslaugas ir nereikalavus, kad už jas sumokėtų atsakovė, teismas atmetė ieškovo reikalavimą šią sumą priteisti. Teismas taip pat sprendė, kad ieškovas nepagrįstai prašė priteisti 2 422,66 Lt sumą, sumokėtą AB LESTO už vartotojo elektros įrenginių prijungimą prie operatoriaus tinklų, kadangi sudaryti sutartis dėl elektros energijos tiekimo yra paties vartotojo pareiga, taigi šios išlaidos negali būti vertinamos kaip nuostoliai, atsiradę dėl atsakovės kaltės.

11852.

119Pirmosios instancijos teismas atmetė reikalavimą priteisti 1 270,50 Lt sumą, sumokėtą už kadastrinius matavimus ir energetinio naudingumo sertifikatą UAB ,,RK matavimai“, nes ieškovas neįrodė, kad atsakovė būtų įsipareigojusi atlikti tokio pobūdžio darbus, o šios išlaidos ir negali būti vertinamos kaip nuostoliai, atsiradę dėl atsakovės kaltės. Teismas taip pat atmetė reikalavimą priteisti iš atsakovų 19 865 Lt sumą, sumokėtą už 145 kv. m 19 cm pločio ąžuolines parketlentes UAB ,,Ecosela“, nes ieškovas šią sutartį pasirašė dar darbus objekte vykdant atsakovei. Teismas padarė labiau tikėtiną išvadą, kad šalys buvo sutarusios, jog už parketlentes mokės pats ieškovas, nes parketlenčių kaina beveik tris kartus skyrėsi nuo bazinės kainos, nurodytos Rangos sutarties priede Nr. 2 – esminių sprendinių apraše. Ieškovas dar sutarties vykdymo metu apmokėjo už parketlentes ir nereikalavo, kad už jas sumokėtų atsakovė.

12053.

121Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad, išskyrus atsakovų paaiškinimus, byloje nėra jokių objektyvių įrodymų apie tai, jog vykdant darbus buvo keičiamas objekto projektas, esminių sprendinių aprašas ar preliminarios patalpų apdailos, apšvietimo, elektros instaliacijos schemos, sprendė, kad atsakovas neįrodė, jog darbų atlikimo terminas pailgėjo dėl šių priežasčių. Teismas sutiko su atsakovės argumentais, kad ieškovo delsimas nutraukti sutartį, mokėjimas už faktiškai atliktus darbus, patvirtina, jog ieškovas neprieštaravo, kad atsakovė, nors ir praleidusi Rangos sutartyje nustatytą terminą, tęstų savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Tokiu būdu, ieškovas patvirtino, kad po 2013 m. gruodžio 2 d. šalių sutartiniai teisiniai santykiai tęsėsi, todėl šalys konkliudentiniais veiksmais pakeitė rangos sutarties 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą dėl sutartinės prievolės įvykdymo termino. Vėliau ieškovas ėmėsi veiksmų, siekdamas nutraukti sutartį, t. y. 2014 m. balandžio 1 d. išsiuntė atsakovei pranešimą dėl įspėjimo apie sutarties nutraukimą. Teismas padarė išvadą, kad ieškovo reikalavimas dėl netesybų priteisimo gali būti tenkinamas iš dalies, priteisiant delspinigius pagal sutartį už 26 kalendorines dienas (nuo 2014 m. kovo 28 d. iki 2014 m. balandžio 22 d.), iš viso 17 680 Lt (340 000 Lt x 0,2 / 100 x 26 dienos = 17 680 Lt (5 120,48 Eur).

12254.

123Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tam, jog laidavimo sutartis būtų laikoma sudaryta, nepakanka, kad rangos sutartyje yra nurodytas tokio pobūdžio punktas. Laidavimo nuostata sutartyje yra neinformatyvi, nes nėra aišku, kokia laidavimo apimtis, už kokias prievoles yra laiduojama. Teismo vertinimu, tam, kad laidavimo sutartis su laiduotoju būtų sudaryta, laiduotojas turėtų būti nurodomas kaip savarankiška šalis, nurodant laiduotojo rekvizitus tiek Rangos sutarties įžanginėje dalyje, tiek ir rangos sutarties 12 straipsnyje, kuriame nagrinėjamu atveju yra nurodyti tik ieškovo ir atsakovės UAB ,,Mažoji architektūra“ rekvizitai. Be to, kad susitarimas dėl laidavimo būtų galiojantis, šį susitarimą privalo būti pasirašęs atskirai laiduotojas. Teismo vertinimu, nepakanka, kad atsakovas S. R. pasirašė sutartį kaip UAB ,,Mažoji architektūra“ atstovas. Tokiu būdu jis tik patvirtino juridinio asmens prisiimamus įsipareigojimus ieškovui, o ne savo, kaip laiduotojo. Kad ieškovo ir atsakovo pasirašytos UAB ,,Mažoji architektūra“ Rangos sutarties dalyku nebuvo asmeninis atsakovo S. R. laidavimas, patvirtina ir rangos sutarties 1 straipsnis ,,Sutarties dalykas“, nes jame sutarties dalyku įvardytas tik kapitalinių darbų atlikimas. Kadangi byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad atsakovas išreiškė valią sudaryti laidavimo sutartį su ieškovu, teismas, vadovaudamasis CK 1.80 straipsnio, CK 1.81 straipsnio nuostatomis, ieškovo S. R. priešieškinį patenkino.

12455.

125Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 9 d. papildomu sprendimu priteisė ieškovui E. Š. iš atsakovės UAB ,,Mažoji architektūra“ 132 Eur žyminio mokesčio ir 448 Eur atstovavimo išlaidų; priteisė atsakovui S. R. iš ieškovo E. Š. 42 Eur žyminio mokesčio, 1 886 Eur išlaidų už ekspertizę ir 4 715 Eur atstovavimo išlaidų; priteisė valstybei iš ieškovo E. Š. 38,66 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

126III.

127Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12856.

129Apeliaciniame skunde ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, o priešieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

13056.1.

131Teismas sprendime padarydamas išvadą, kad Rangos sutarties kaina buvo mišri, nedetalizavo, koks, anot teismo, kainos nustatymo būdas Rangos sutartyje buvo pasirinktas. Nei teismų praktikoje, nei CK nėra reglamentuojamas toks rangos sutarties kainodaros būdas, kaip mišri kaina. Rangos sutarties nuostatos aiškiai patvirtina, kad šalys buvo susitarusios dėl konkrečios kapitalinio remonto darbų kainos.

13256.2.

133Šalims susitarus dėl Rangos darbų rūsyje, jie yra laikomi remonto darbais, tuo labiau, kad teismas nustatė, jog šalys tarėsi dėl darbų rūsyje atlikimo. Teismas, padarydamas išvadas, kad šalys nesitarė dėl rūsio patalpų kapitalinio remonto darbų, neatsižvelgė į Rangos sutarties nuostatas. Tuo labiau, ieškovas nuostolių dėl neatliktų rūsio darbų byloje ir nereikalauja.

13456.3.

135Teismas, remdamasis prieštaringu ir nekompetentingu eksperto A. B., kuriam buvo pavesta atlikti ekspertizę nagrinėjamoje byloje, ekspertizės aktu nepagrįstai nepripažino atsakovės atliktų darbų trūkumų. Nurodytas ekspertas yra išbrauktas iš ekspertų sąrašo dėl pažeidimų, menkinančių teismo eksperto vardą bei visuomenės pasitikėjimą teismų sistema ir nesuderinamų su teismo eksperto statusu. Be to, ekspertas dėl pateikto ekspertizės akto buvo apklaustas 2016 m. rugsėjo 21 d. teismo pasėdyje, o patikslintą ekspertizės aktą pateikė 2016 m. lapkričio 14 d., t. y. kai jo atestato galiojimas buvo pasibaigęs ir ekspertas nebegalėjo atlikti paskirtos ekspertizės. Ekspertizės akto išvados yra prieštaringos ir skiriasi viena nuo kitos. Ekspertizės akto neatitikimai, po akto pateikimo naujai atlikti eksperto skaičiavimai, negalėjimas pagrįsti savo išvadų posėdžio metu rodo ekspertizės akto nepatikimumą.

13656.4.

137UAB „Statybų techninė priežiūra“ kokybės vertinimo aktas kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, ieškovo atsakovui siųstos pretenzijos, eksperto D. K. vertinimo aktas, ieškovo išlaidas darbų užbaigimui ir trūkumų šalinimui patvirtinančios sutartys, atliktų darbų aktai ir apmokėjimo dokumentai, ir kt.) patvirtina, kad atsakovo pagal Rangos sutartį atlikti darbai nebuvo užbaigti Rangos sutarties nutraukimo dieną ir turėjo esminių trūkumų.

13856.5.

139Teismo pozicija, kad šalys tarėsi, jog dalį medžiagų parūpins ieškovas, o dalį – atsakovė, prieštarauja rangos sutarties 1 straipsnio 3 daliai ir CK 6.686 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Rangos sutartyje niekur nėra numatyta išimtis iš bendros taisyklės, kad dalį medžiagų tieks ieškovas (užsakovas). Ieškovo nuomone, atsakovės paaiškinimais, kad buvo tartasi kitaip, negali būti vadovaujamasi, nes jie prieštarauja Rangos sutarties nuostatoms, o atsakovės paaiškinimais paremtos teismo išvados laikytinos šališkomis. Be to, tokia teismo pozicija apskritai iškreipia šalių sutartinių santykių esmę.

14056.6.

141Teismo nustatyta aplinkybė, kad atsakovė paaiškino, jog santechnikos darbų neatliko, prieštarauja vienašališkai surašytam atliktų darbų ( - ) biuro patalpų sąrašui, kurio 39 punkto pozicijoje nurodyta, jog neva atsakovė atliko santechnikos darbus už 33 000 Lt sumą.

14256.7.

143Dėl netinkamo atsakovės įsipareigojimų vykdymo, ieškovas darbams atlikiti iš viso buvo priverstas sumokėti ne sutartą konkrečią 340 000 Lt kainą, bet 594 311,Lt (268 000 Lt + 326 311,07 Lt). Tiesioginius ieškovo nuostolius šiuo atveju sudaro sutartą darbų kainą viršijanti suma, kuri siekia 254 311,07 Lt (594 311,07 Lt - 340 000 Lt) ir atitinka 73 653,57 Eur bei apima tiek darbų užbaigimo išlaidų pabrangimą, tiek trūkumų šalinimo išlaidas. Ieškovas šią sumą buvo priverstas papildomai sumokėti tretiesiems asmenims už atsakovės atliktų darbų trūkumų šalinimą ir darbų užbaigimą tam, kad būtų pasiektas rangos sutartimi sutartas darbų rezultatas. Vertinant ieškovo patirtų nuostolių dydį, nėra tikslinga (ir netgi objektyviai neįmanoma) atskirai išskirti trūkumų šalinimo ir darbų užbaigimo išlaidas, kadangi rangovė UAB „Business Development Enterprise“ buvo pasitelkta tiek trūkumams pašalinti, tiek darbams užbaigti.

14456.8.

145Palūkanų bankui mokėjimas laikytinas atlygintinais ieškovo nuostoliais, nes dėl atsakovės vėlavimo ir netinkamo darbų atlikimo, ieškovas visų atsakovės atliktų darbų trūkumų šalinimo darbų užbaigimo laikotarpiu mokėjo bankui nurodytas palūkanas už patalpų įsigijimą, tačiau dėl atsakovo kaltės negalėjo patalpomis naudotis kaip tikrasis jų savininkas.

14656.9.

147Rangos sutarties terminas nebuvo pratęstas ir atsakovė neįrodė, kad termino praleidimas buvo nulemtas ieškovo kaltės, todėl atsakovė atsako už darbų pabaigos termino pažeidimą. Atsakovei pagal sutartį kyla pareiga sumokėti sutartus delspinigius už visą vėlavimo laikotarpį, kurį sudaro laikotarpis nuo 2013 m. gruodžio 2 d. iki rangos sutarties nutraukimo dienos, t. y. 141 diena. Atsižvelgiant į tai, atsakovės mokėtini delspinigiai siekia 27 768,76 Eur (340 000 Lt x 0,2/100 x 141 diena = 95 880 Lt).

14856.10.

149Ieškovas taip pat nesutinka su teismo atsisakymu paskirstyti bylinėjimosi išlaidas dėl

15080 Eur už antstolio A. N. paslaugas, taip pat už eksperto D. K. paslaugas atliekant Patalpų kokybės vertinimą. Teismui atsisakius tenkinti ieškovo prašymą dėl pakartotinės ekspertizės, teismas nurodė, kad ieškovas, nesutikdamas su teismo eksperto A. B. išvada, gali pateikti papildomus įrodymus. Siekiant pašalinti A. B. išvadų prieštaringumą buvo kreiptasi į ekspertą D. K. dėl kokybės įvertinimo, todėl atitinkamai jos laikytinos būtinomis ieškovo išlaidomis ieškinio reikalavimams pagrįsti ir įrodyti.

15156.11.

152Teismas nepagrįstai patenkino priešieškinį – įstatyme nėra numatyta, kad dėl laidavimo, kaip vieno iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų privaloma susitarti sudarant atskirą laidavimo sutartį. Atsakovas tinkamai pasirašė sutartį ir raštu išreiškė valią kartu laiduoti už valdomą bendrovę. Pagal teismu praktiką toks sutarties pasirašymas, kai tas pats asmuo fiziškai dėdamas tik vieną savo parašą pasirašo, tiek, kaip juridinio asmens direktorius, tiek kaip fizinis asmuo, t. y. pasirašo už kelis, yra laikytinas tinkamu pasirašymu ir nesuteikia pagrindo laikyti, kad dokumentas nėra pasirašytas. Iš rangos sutarties turinio aiškiai matyti, kad šalys susitarė dėl visapusiškos laiduotojo atsakomybės, t. y. laiduotojas įsipareigojo atsakyti už visas rangovo neįvykdytas prievoles, tiek finansines, tiek susijusias su darbų kokybe, tiek ir už kitų rangos sutarties nuostatų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą.

15357.

154Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovai prašo skundą atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepime sutinka su teismo išvadomis, kurios nekartojamos, ir nurodomi šie pagrindiniai atsikirtimai:

15557.1.

156Teismas sprendime padarė tinkamą ir pagrįstą išvadą, kad dėl konkrečios rangos sutarties kainos nebuvo susitarta. Kainos nustatymo būdas buvo mišrus, taigi, priešingai nei teigia ieškovas, sutartyje buvo numatyta galimybė keisti šalių sulygtą rangos darbų kainą.

15757.2.

158Bylos duomenys patvirtina, kad faktiškai buvo susitarta tik dėl kai kurių rūsio darbų, tokių kaip elektros įvedimas, langų įstatymas, mūro atidengimas įmanomose vietose, laiptų į rūsį, plautuvės ir dušo įrengimas, vėdinimo ir šildymo prietaisų įrengimas, kurie įprastai būna įrengiami rūsio patalpose, signalizacijos įvedimas. Tokių pavienių darbų nurodymas rangos sutarties prieduose nėra pakankamas konstatuoti, jog šalių tikroji valia, pasirašant rangos sutartį, buvo susitarimas ir dėl rūsio patalpų kapitalinio remonto.

15957.3.

160Visos civilinės bylos nagrinėjimo metu ieškovas, įrodinėdamas žalą, kurią patyrė dėl neva atsakovės UAB „Mažoji architektūra“ kaltės, nedetalizavo, kuriuos darbus jis laikė atliktais su defektais, o kuriuos laikė neužbaigtais. Taip pat ieškovo pateiktose

1612014 m. balandžio 28 d. statybos rangos sutarties lokalinėse sąmatose yra nurodoma daugiau remonto darbų, nei buvo numatyta rangos sutartyje.

16257.4.

163Atsakovė UAB „Mažoji architektūra“ nespėjo pabaigti visų stogo dengimo darbų dėl paties ieškovo kaltės, kai viduryje stogo dengimo darbų ieškovas išvarė atsakovės

164UAB „Mažoji architektūra“ darbuotojus iš patalpų, todėl nebuvo jokios galimybės iki galo pabaigti pradėtų darbų.

16557.5.

166Ieškovo pateiktas 2014 m. gegužės 15 d. UAB „Statybų techninė priežiūra“ specialisto atliktas statybos montavimo darbų apžiūros ir kokybės įvertinimo aktas prieštarauja antstolio surašytam 2014 m. birželio 30 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolui, nes visų trūkumų išvardintų kokybės įvertinimo akte, antstolio protokole nėra nurodyta ar užfiksuota.

16757.6.

168Nuostolius prašantis atlyginti ieškovas pats elgėsi nesąžiningai ir savo veiksmais prisidėjo prie nuostolių atsiradimo ir jų galimo padidėjimo. Ieškovas neįrodė atsakovės kaltės bei priežastinio ryšio tarp atsakingo asmens veiksmų ir tokių veiksmų padarinių, todėl teismas tinkamai įvertino ieškovo veiksmus, t. y. jo atidumą, rūpestingumą bei galėjimą numatyti galimus padarinius.

16957.7.

170Pats ieškovas nesuformulavo tikslios užduoties atsakovei UAB „Mažoji architektūra“ ir nuolat keitė užduotį, nepateikė rangovei konstrukcinių sprendinių. Ieškovo pasitelkta dizainerė nuolat keitė sprendimus, dėl to atsakovės UAB „Mažoji architektūra“ darbuotojams tekdavo perdaryti jau atliktus rangos darbus. Ieškovas nesudarė būtinų sąlygų darbams atlikti, neužtikrino tinkamo elektros pajėgumo tiekimo ginčo objekte. Ieškovas neorganizavo ir neužtikrino tinkamos statybos techninės priežiūros, nors tokią pareigą ieškovui, kaip rangos darbų užsakovui, nustato Statybos įstatymo 12 straipsnis. Būtent ieškovas nebendradarbiavo su atsakove UAB „Mažoji architektūra“ ir nesudarė tinkamų bei būtinų sąlygų rangos sutarties vykdymui, todėl ieškovas turėtų būti laikomas kreditoriumi, pažeidusiu prievolę.

17157.8.

172Teismas sprendime padarė pagrįstą išvadą, kad tam, jog laidavimo sutartis su laiduotoju būtų sudaryta, laiduotojas turėtų būti nurodomas kaip savarankiška šalis, nurodant laiduotojo rekvizitus tiek rangos sutarties įžanginėje dalyje, tiek ir rangos sutarties 12 straipsnyje, kuriame nagrinėjamu atveju yra nurodyti tik ieškovo ir atsakovės

173UAB „Mažoji architektūra“ rekvizitai. Tai, kad ieškovo ir atsakovės UAB „Mažoji architektūra“ pasirašytos rangos sutarties dalyku nebuvo asmeninis atsakovo S. R. laidavimas, patvirtina ir Rangos sutarties 1 straipsnis „Sutarties dalykas“.

174Teisėjų kolegija

konstatuoja:

175IV.

176Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17758.

178Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

17959.

180Ieškovas atskiru prašymu prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Ieškovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas apeliaciniame skunde skundžiamas išvadas padarė neįvertinęs visų bylos duomenų ir netyręs kai kurių bylai aktualių aplinkybių, pavyzdžiui: Rangos sutarties nutraukimo faktines aplinkybes, ieškovui perduotų darbų vertę ir kt.

18160.

182Pagal bendrąją taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis), tačiau apeliacinis skundas gali būti nagrinėjamas ir žodinio proceso tvarka, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis). Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia, jog bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia šio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė tai nuspręsti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo. Be to, teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; 2014 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014).

18361.

184Nagrinėjamu atveju ieškovas būtinybę bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka grindžia netinkamu (nepakankamu) pirmosios instancijos teismo bylos faktinių aplinkybių ištyrimu. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovo prašyme nurodyti argumentai nepatvirtina išimtinio būtinumo skirti šią bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad visus rašytinius įrodymus ir bylai reikšmingas aplinkybes, atitinkamai ir pirmosios instancijos teismo galbūt neįvertintas (neištirtas) aplinkybes, ieškovas turėjo galimybę detaliai aptarti apeliaciniame skunde. Todėl ieškovo argumentų, kuriuose nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino visų bylai reikšmingų aplinkybių, pagrįstumas gali būti vertinamas rašytine tvarka. Taigi ieškovas, prašydamas žodinio bylos nagrinėjimo, nenurodė tokių aplinkybių, kurių nebūtų galima tinkamai nustatyti ir įvertinti iš bylos medžiagos ar posėdžių, kuriuose ieškovas išdėstė savo argumentus žodžiu, garso įrašų. Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija netenkina ieškovo prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (CPK 321–322 straipsniai). Dėl faktinių bylos aplinkybių

18562.

186Atsižvelgiant į šios bylos pobūdį ir šalių ginčą tiek dėl teisės, tiek dėl fakto klausimų, teisėjų kolegijos vertinimu, tikslinga trumpai apibendrinti pagrindines byloje nustatytas faktines aplinkybes.

18763.

188Ieškovas (užsakovas) ir atsakovė UAB ,,Mažoji architektūra“ (rangovė) 2013 m. rugsėjo 6 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2013/09/06 (t. I, b. l. 8–12), kuria rangovė pagal parengtą projektinę dokumentaciją įsipareigojo atlikti patalpų, esančių ( - ), Vilniuje, kapitalinio remonto darbus (Rangos sutarties 1 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1 dalis), o užsakovas – apmokėti už pastato statybą numatytu laiku ir sąlygomis, priimti iš rangovo atliktus statybos darbus ir laiku už juos atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka (Rangos sutarties 4 straipsnio 1 dalis). Rangovė įsipareigojo darbus atlikti savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis (Rangos sutarties 1 straipsnio 3 dalis). Rangos darbų kaina ir atsikaitymo tvarka turėjo būti nustatyta atskiru šalių sudaromu konfidencialiu susitarimu (Rangos sutarties 10 straipsnio 1 dalis). Kartu su rangos sutartimi buvo parengti jos priedai – statinio projektas (Rangos sutarties priedas Nr. 1); kita projektinė dokumentacija – patalpų kapitalinio remonto esminių sprendinių aprašas (Rangos sutarties priedas Nr. 2); preliminarios patalpų apdailos, apšvietimo, elektros instaliacijos schemos (Rangos sutarties priedas Nr. 3).

18964.

190Patalpos, esančios ( - ), Vilniuje, dėl kurių kapitalinio remonto darbų susitarė šalys Rangos sutartimi, yra Vilniaus senamiesčio kultūros paveldo zonoje (t. I, b. l. 15).

19165.

192Ieškovas (užsakovas) ir atsakovė UAB ,,Mažoji architektūra“ (rangovė) 2013 m. rugsėjo 6 d. pasirašė papildomą susitarimą prie 2013 m. rugsėjo 6 d. statybos rangos sutarties

193Nr. 2013/09/06 (t. I, b. l. 13), kuriame šalys susitarė, kad pastato statybos kaina yra 340 000 Lt, užsakovo esminiai sprendiniai, pagal kuriuos nustatyta pastato statybos kaina, detalizuojami kaip priedas Nr. 2 pridedame patalpų kapitalinio remonto esminių sprendinių apraše ir kitoje projektinėje dokumentacijoje (Papildomo susitarimo 1 punktas). Šalys taip pat susitarė, kad kaina, nurodyta šiame susitarime, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su pastato statyba bei visais reikalingais atlikti darbais (Papildomo susitarimo 2 punktas). Užsakovas sumoka avansą pagal susitarimą (Papildomo susitarimo 3 punktas).

19466.

195Atsakovė UAB ,,Mažoji architektūra“ statybos darbus patalpose vykdė iki

1962014 m. balandžio 22 d., kai ieškovas vienašališkai nutraukė Rangos sutartį, apribojo atsakovės darbuotojų patekimą į objektą ir faktiškai atsakovės atliktų darbų apimtį užfiksavo antstolio 2014 m. balandžio 22 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 157-14-43 (t. I, b. l. 60–62; t. III, b. l. 97). Protokole konstatuota, kad 2014 m. balandžio 22 d. 14.15 val. atvykstama į ( - ) c, Vilniuje ir fiksuojama patalpų būklė. Patekus į butą nustatyta: pirmoji patalpa – koridorius – yra vis dar įrenginėjama; toliau laiptais nulipama į rūsio patalpą, matomi neužbaigti vedžioti vamzdžiai, ant grindų sudėtos statybinės medžiagos, ten pat matomas atidengtas vamzdis, užsakovas komentuoja, jog patalpoje nėra užbaigti tam tik tikri darbai, kurie jau turėjo būti užbaigti; nuo rūsio lipama laiptais į antrą aukštą, užlipus matomas gipso kartono plokštėmis apkaltos sienos, sekančioje patalpoje yra sudėtos grindys, sienos nutinkuotos ir nudažytos; patekus į kitą kambarį fiksuojama, jog sienos taip pat nudažytos, sudėti langai, užsakovas teigia, jog patalpoje dedamos grindys yra būtent jo medžiaga; toliau lipama laiptais aukštyn, patalpoje matomi sudėti langai, sienose kyšo laidai, lubose matyti apšiltinimo medžiaga apkalta gipso kartono plokštėmis, kaminas yra užsandarintas montavimo putomis; kitos patalpos iškaltos gipso kartono plokštėmis, užsakovas komentuoja, jog rozetės yra jo, tačiau aplink besimėtantys įrankiai – ne; užfiksuojama buto palėpės būklė, kuri iškalta gipso kartono plokštėmis, po jomis apšiltinimo medžiaga, sudėti langai; pro palėpės langą yra užfiksuojama buto išorės apdaila – užsakovas teigia, kad ji neužbaigta, iš išorės matoma apšiltinimo medžiaga, montavimo putos, taip pat nesutvarkytos kitos medžiagos – neužbaigta apdaila, užsakovas komentuoja, jog iš išorės matyti nenuvesti lietvamzdžiai; toliau fiksavimas atnaujinamas filmuojant buto išorinę būklę: matoma, kad nepadaryta apdaila ties dviem palėpės bokšteliais, taip pat nepajungtas ant namo sienos esantis lietvamzdžių latakas; fiksuojant iš kiemo pusės, nustatyta, jog sudėti langai ir išvesti ties apatiniu langu laidai. Tuo fiksavimas buto patalpose baigtas.

19767.

1982014 m. gegužės 15 d. UAB „Statybų techninė priežiūra“ atliko patalpų apžiūrą ir surašė Statybos montavimo darbu apžiūros ir kokybės įvertinimo aktą, kuriame nustatė UAB ,,Mažoji architektūra“ statybos darbų defektus (t. II, b. l. 13–21). Dėl rangos darbų kainos

19968.

200Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, konstatavo, kad šalys tarėsi dėl mišraus Rangos sutarties kainos nustatymo. Tokią išvadą teismas grindė tuo, kad sutarties priede Nr. 2 detalizuojamos medžiagos, ir matyti, kad tuo atveju, jeigu užsakovo nurodytos medžiagos (jų kaina) neatitinka toliau nurodytų bazinių kainų, atitinkamai koreguojama bendra rangos sutarties kaina. Esminių sprendinių aprašo grafoje dėl bazinių medžiagų / įrengimų kainų, prie kai kurių darbų yra nurodytos bazinės kainos, prie kai kurių yra padėtas minusas, o tai, teismo vertinimu, rodo, kad kainos nustatymo būdas buvo mišrus.

20169.

202Ieškovas su šiomis teismo išvadomis nesutinka ir nurodo, kad teismas, sprendime padarydamas išvadą, jog rangos sutarties kaina buvo mišri, nedetalizavo, koks kainos nustatymo būdas rangos sutartyje buvo pasirinktas. Kaina yra konkreti ir galutinė už visus projektinėje dokumentacijoje numatytus kapitalinio remonto darbus – ji taip pat nepakeičia atsakovo įsipareigojimo darbus atlikti už fiksuotą kainą bei atitinkamai prisiimti darbų kiekio apskaičiavimo riziką.

20370.

204Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, su šiais apeliacinio skundo argumentais sutinka. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties sampratą rangovo teisė gauti atlyginimą už atliktą darbą susijusi su jo pareiga darbus atlikti tinkamai ir laiku. Kitos statybos rangą reglamentuojančios teisės normos detalizuoja sutarties šalių pareigų vykdymą ir teisių įgyvendinimą, tačiau jos nepaneigia esminės užsakovo pareigos – sumokėti rangovui už tinkamai atliktą darbą. Iš statybos rangos kylantiems santykiams visų pirma kaip specialiosios taikomos CK 6.681–6.699 straipsnių normos, o bendrosios rangos sutarties nuostatos – tiek, kiek jos neprieštarauja specialiosioms bei jomis nesureguliuotiems klausimams.

20571.

206Rangovo ir užsakovo santykiams taip pat taikomos civilinės teisės normos, šalių autonomiškumo, sutarčių laisvės ir sutarties uždarumo principai; sudarant verslo sandorius kainos nustatomos atsižvelgiant į pelno siekį, užsakymų rinkoje susiklosčiusią situaciją, mokestinę aplinką ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2013). Sutarties kaina (konkreti kaina arba jos apskaičiavimo kriterijai) – šalių derybų ir susitarimo rezultatas. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Sutarties šalis negali vienašališkai atsisakyti sutarties ar keisti jos vykdymo sąlygų, jei to nenumato įstatymas ar sutartis (CK

2076.59 straipsnis).

20872.

209CK 6.653 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta šalių galimybė pasirinkti kainos nustatymo būdus. Darbų kaina gali būti nustatoma keliais būdais: sutartyje nurodant konkrečią kainą, sudarant konkrečią ar apytikrę sąmatą arba sutartyje įtvirtinant kainos nustatymo kriterijus ir būdus. CK 6.653 straipsnio 5 dalis – imperatyvioji teisės norma, įtvirtinanti, kad, šalims rangos sutartyje nustačius konkrečią darbų kainą, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o užsakovas – sumažinti. Ši taisyklė taip pat taikoma ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų. Toks teisinis reglamentavimas įpareigoja sutarties šalis apsispręsti renkantis kainos nustatymo būdą. Šių nuostatų tikslas – statybos rangos sutarties šalims suteikti alternatyvias galimybes joms priimtinesniu būdu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, susijusias su darbų kainos koregavimu, taip užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, drausminti statybos proceso dalyvius. Šalys, nustatančios statybos rangos sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo padarinius. Taigi darbų kainos keitimas galimas tais atvejais, kai sulygta statybos kaina yra orientacinė, apytikrė, arba kai kaina nenurodyta, o tik susitarta dėl jos nustatymo kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2006; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje

210Nr. 3K-3-161/2012; 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-371-313/2017).

21173.

212Reglamentavimas, ribojantis galimybę keisti sutartą konkrečią rangos sutarties kainą, užtikrina, kad suderinta ir sutartyje įtvirtinta konkreti kaina nebus keičiama pagal kriterijus, kurie nenustatyti sutartyje ir nėra priimtini abiem sutarties šalims. Tai ypač svarbu statybos rangos sutarties šalims, atsižvelgiant į tai, kad darbų kainos yra santykinai didelės, atitinkamai jų keitimas, tiek didinant, tiek mažinant, yra reikšmingas šalims. Dėl to šalims, ypač jei statybos darbai yra jų veiklos sritis, keliamas reikalavimas statybos rangos sutartyse atsakingai apibrėžti darbų kainą. Atsižvelgiant į sutarčių laisvės principą, šis reglamentavimas nedraudžia abiem sutarties šalims susitarti dėl sutartyje nustatytos konkrečios kainos pakeitimo (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. lapkričio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-371-313/2017 23 punktą).

21374.

214Teisėjų kolegija sutinka su ieškovu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog Rangos sutarties kaina yra mišri. Kaip matyti iš šalių sudaryto papildomo susitarimo dėl Rangos sutarties kainos – ji konkreti, galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su pastato statyba bei visais reikalingais atlikti darbais (nutarties 65 punktas; CK 6.653 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų, kurie pagrįstų, kad statybos rangos darbų kaina buvo nustatyta konkrečia ar apytiksle sąmata, ar buvo nustatytas kitoks kainos apskaičiavimo būdas ir kriterijai (CK 6.653 straipsnio 1, 3 dalys). Taigi Rangos sutarties nuostatų lingvistinė analizė rodo, kad šalys buvo susitarę dėl konkrečios statybos rangos darbų kainos.

21575.

216Nors pirmosios instancijos teismas akcentavo faktą, kad šalys sutarties priede Nr. 2 numatė galimybę keisti darbų kainą, o prie kai kurių medžiagų / įrengimų nėra nurodytos jų bazinės kainos, teisėjų kolegijos vertinimu, ši sąlyga neturi reikšmės sprendžiant dėl kainos nustatymo būdo ir tuo labiau neatleidžia nuo pareigos laikytis CK 6.653 straipsnio 5 dalies nuostatos, kad sutarta konkreti kaina nekeičiama net ir tais atvejais, kai, sudarant statybos rangos sutartį, nebuvo tiksliai žinoma darbų apimtis.

21776.

218Statybos darbų kaina negali būti didinama arba mažinama be abiejų šalių valios. Tai, kad prie kai kurių medžiagų / įrengimų nėra nurodytos jų bazinės kainos arba nurodytos alternatyvos, nesudaro pagrindo išvadai, kad sutarties kaina buvo visiškai ar iš dalies neapibrėžta.

219CK 6.686 straipsnio 1 dalis nustato, kad statybą aprūpinti medžiagomis, įrengimais, detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis privalo rangovas, jeigu statybos rangos sutartis nenustato, kad tą daryti yra užsakovo pareiga. Šiuo atveju šalys tokios išlygos nepadarė – Rangos sutartyje įtvirtinta, kad rangos darbus atsakovė atlieka savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis (Rangos sutarties 1 straipsnio 3 dalis).

22077.

221Nors atsakovai akcentuoja, kad sutartį parengė ieškovas, tai taip pat teisėjų kolegijai nesudaro pagrindo padaryti kitokių išvadų, nei anksčiau nurodytos. Šalys sudarant sutartį buvo lygiavertės – atsakovė yra profesionali rangovė, kuri sutarties sudarymo metu turėjo galimybę įvertinti darbų apimtis, jiems reikalingų medžiagų kiekius ir jų kainas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad didžioji dalis priedo Nr. 2 dalių, kuriose pirmosios instancijos teismas akcentavo prie bazinių medžiagų / įrengimų kainų padėtą minusą, yra apibrėžtos ne vertės, o kokybiniu kriterijumi. Pavyzdžiui:

22277.1.

223stogo darbai (Rangos sutarties priedas Nr. 2, 1 punktas) – turi būti naudojama kokybiška, skandinaviška stogo skarda; naudojamos apšiltinimo medžiagos itin geros šiluminės varžos; plėvelė turėtų būti ne pati pigiausia; švieslangiai ne mažiau trijų; ugniasienės ir parapeto mūras (lenkiškos geltonos plytos);

22477.2.

225langai (Rangos sutarties priedas Nr. 2, 3 punktas) – įrengiami kokybiški dviejų stiklo kamerų, aukštos šiluminės varžos ilgaamžiai plastikiniai langai (įskaitant ir stogo langus ir langus į rūsį; konkretūs langų modeliai, profilio dizainas, spalva ir kita turi būti suderinti su užsakovu iš anksto);

22677.3.

227laiptų turėklai (Rangos sutarties priedas Nr. 2, 4.3 punktas) – analogiški buvusiems mediniams;

22877.4.

229palangės (Rangos sutarties priedas Nr. 2, 4.5 punktas) – medinės, analogiškos medienos kaip ir parketlenčių mediena, balintos ir alyvuotos arba balta alyva, priklausomai nuo padengimo intensyvumo);

23077.5.

231stiklo konstrukcija (Rangos sutarties priedas Nr. 2, 4.7 punktas) – dvigubo stiklo, su aliuminio rėmu 50/60 mm, kuo geresnė garso izoliacija).

23278.

233Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija vėlgi akcentuoja, kad šalys buvo laisvos susitarti dėl kainos nustatymo būdo ir pasirinko jį nustatyti konkrečia kaina. Sutarties laisvės principas taip pat rodo, kad šalys apibrėžė ir kriterijus, kurių pagrindu jos galėtų pakeisti nustatytą konkrečią sutarties kainą. Šie kriterijai buvo aiškiai apibrėžti sutarties priede Nr. 2 nustatant pagrindą padidinti arba sumažinti kainą, atsižvelgiant į pasirinktų medžiagų vertę ir / ar kokybę. Akcentuotina, kad šalių teisė padidinti ar sumažinti darbų kainą reiškia ne tai, kad sutartyje kaina nebuvo apibrėžta, o tai, kad esant tam tikroms sąlygos, ji galėjo būti keičiama (didinama / mažinama) abipusiu šalių susitarimu.

23479.

235Pirmiau nurodytų bylos duomenų kontekste negalima pritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad tai, jog kai kurių darbų yra nurodytos bazinės kainos, o prie kai kurių yra padėtas minusas, rodo, kad šalys tarėsi, jog kai kurias medžiagas parūpins rangovas, o kai kurias –užsakovas. Tai, kad prie kai kurių darbų sutarties priedo Nr. 2 skiltyje „Bazinės medžiagų / įrengimų kainos litais“ yra padėtas minusas, teisėjų kolegijos vertinimu reiškia tik tiek, kad arba atsakovė buvo laisva pasirinkti konkrečias medžiagas / įrengimus, arba reikalavimai buvo nustatyti kokybiniu, o ne bazinės vertės kriterijumi (žr. nutarties 77.1–77.5 papunkčius). Bet kuriuo atveju, vienašalio šalių nustatytos kainos padidinimo ar sumažinimo galimybė Rangos sutartyje nebuvo numatyta ir pirmosios instancijos teismas turėjo vadovautis sutartyje nustatyta kaina (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Dėl užsakovo teisių gynimo rangovui neįvykdžius dalies sutarties darbų ir dalį darbų atlikus nekokybiškai

23680.

237Ieškovas savo reikalavimą atsakovei grindžia CK 6.658 straipsnio 3 dalimi, kuri nustato, kad jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aišku, kad jis nebus tinkamai atliktas, užsakovas turi teisę nustatyti rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti sutarties ir arba reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui darbą pataisyti rangovo sąskaita. Ieškovo teigimu, kadangi atsakovė visų darbų pagal Rangos sutartį nebuvo atlikusi ir perdavusi ieškovui, ieškovas turi pagrindą reikalauti visų dėl trūkumų šalinimo darbų ir jų užbaigimo patirtų papildomų išlaidų atlyginimo.

23881.

239Ieškovas nurodė, kad pavedus atsakovės atliktų darbų trūkumus pašalinti ir nebaigtus darbus užbaigti tretiesiems asmenims, tokie darbai ieškovui papildomai kainavo 326 311,07 Lt (94 506,21 Eur) sumą, kurią sudaro:

24081.1.

2412 500 Lt autorinė projekto vykdymo priežiūra, kurią atliko G. Š. projektavimo firma;

24281.2.

2431 412,77 Eur palūkanų AB DNB bankui už paskolą objekto įsigijimui ir remontui;

24481.3.

245484 Lt Darbų būklės konstatavimas ir žalos įvertinimas, kurį atliko antstolis A. N.;

24681.4.

2471 210 Lt nekokybiškai atliktų darbų įvertinimas, kurį atliko ekspertas UAB ,,Statybų techninė priežiūra“;

24881.5.

249189 684,98 Lt Elektros, stogo ir vidaus darbai, kuriuos atliko rangovas UAB ,,Business Development Enterprise“;

25081.6.

25144 488,69 Lt suma už vidaus įrengimui reikalingus prietaisus, kuriuos nupirko UAB ,,IJ Solution“;

25281.7.

25336 216,24 Lt suma už radiatorinį šildymą (dujinį katiliuką), santechnines sistemas, vandentiekio, kanalizacijos, vėdinimo įrenginius ir kondicionavimo medžiagas bei darbų konsultacijas. Šias paslaugas suteikė UAB ,,Dakora“;

25481.8.

25526 673 Lt suma už medinius turėklų porankius, medines laiptų į mansardą pakopas, kurias įrengė UAB ,,Mažoji restauracija“ ir verslo liudijimo pagrindu dirbantys asmenys;

25681.9.

2575 690 Lt suma už gelžbetininės konstrukcijos laiptakio gamybą ir montavimą, kurį atliko UAB ,,Eurstairs“;

25881.10.

2592 422,66 Lt suma, sumokėta AB Lesto už vartotojo elektros įrenginių prijungimą prie operatoriaus tinklų;

26081.11.

2611 270,50 Lt suma, sumokėta už kadastrinius matavimus ir energetinio naudingumo sertifikatą UAB ,,RK matavimai“;

26281.12.

26319 865 Lt suma, sumokėta už 145 kv. m 19 cm pločio ąžuolines parketlentes

264UAB ,,Ecosela“.

26582.

266Toliau teisėjų kolegija pasisako dėl kiekvieno iš pirmiau nurodytų ieškovo įrodinėjamų nuostolių, išskyrus antstolio išlaidų (nutarties 81.3 papunktis), nekokybiškai atliktų darbų įvertinimo išlaidų (nutarties 81.4 papunktis), nes dėl jų apeliacinėje instancijoje ginčo nėra. Dėl darbų, kuriuos atliko rangovė UAB ,,Business Development Enterprise“

26783.

268Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas, remdamasis prieštaringu ir nekompetentingu eksperto A. B., kuriam buvo pavesta atlikti ekspertizę nagrinėjamoje byloje, ekspertizės aktu nepagrįstai nepripažino atsakovės atliktų darbų trūkumų, todėl nustatydamas ieškovo patirtų nuostolių dydį neatsižvelgė į ieškovo UAB „Business Development Enterprise“ sumokėtą 189 684,98 Lt sumą.

26984.

270Teisėjų kolegijos vertinimu, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, ieškovas, įrodinėdamas žalą, kurią patyrė dėl atsakovės kaltės, nedetalizavo, kuriuos atsakovės darbus jis laikė atliktais su defektais, o kuriuos laikė neužbaigtais. Ieškovas šių pirmosios instancijos teismo pastebėjimų neneigia. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie pirmosios instancijos teismo pastebėjimai yra pagrįsti ir sudaro pagrindą prieš vertinant ieškovo nurodytų nuostolių pagrįstumą atkreipti dėmesį ir šių nuostolių ypatumą – įrodinėjami nuostoliai nėra vienarūšiai.

27185.

272Pagal ieškovo pateiktus įrodymus, UAB „Business Development Enterprise“ atliko darbus, kurie ne tik apima atsakovės defektų pašalinimą, bet ir atsakovės pagal sutartį numatytų neatliktų darbų užbaigimą. Taigi ta pačia sutartimi su UAB „Business Development Enterprise“ ieškovas įgyvendino du galimus teisių gynimo būdus: pašalino rangovo statybos rangos darbų trūkumus pats ir reikalauja atlyginti nuostolius (CK 6.658 straipsnio 3 dalis) bei reikalauja atlyginti nuostolius, sudarius pakeičiančią sutartį rangovo nebaigtiems darbams atlikti (CK 1.138 straipsnio 6 punktas, 6.258 straipsnio 5 dalis).

27386.

274Taigi, nors pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo galutinės darbų kainos (594 311,07 Lt) akivaizdžią disproporciją Rangos sutartyje nustatytai kainai (340 000 Lt), tačiau įvertinus faktą, kad ieškovo įrodinėjamos išlaidos (nuostoliai) apėmė ne tik atsakovės nebaigtų darbų užbaigimą, bet ir pastarosios statybos rangos darbų trūkumų pašalinimą savo sąskaita, tokia disproporcija gali būti protingai pateisinama.

27587.

276Dėl pirmiau nurodytų priežasčių teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstą ieškovo argumentą, kad vertinant jo patirtų nuostolių dydį, nėra tikslinga (ir netgi objektyviai neįmanoma) atskirai išskirti trūkumų šalinimo ir darbų užbaigimo išlaidas. Tokia ieškovo pozicija visiškai neatitinka jo pasirinktų teisių gynimo būdų. Nuostoliai, kuriuos siekiama prisiteisti pirmiau nurodytais teisių gynimo būdais yra skirtingi – pirmojo atveju padengiami nuostoliai rangovo statybos darbų trūkumams pašalinti, o antrojo – kainų, numatytų nutrauktoje sutartyje ir ją pakeičiančioje sutartyje, skirtumas.

27788.

278Nurodytų teisių gynimo būdų skirtumai atitinkamai lemia ir kai kuriuos įrodinėjimo naštos paskirstymo ypatumus. Ginčo dėl statybos rangos trūkumų atveju užsakovas privalo įrodyti tik defektų faktą ir neprivalo įrodinėti rangovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CK 6.697 straipsnio 3 dalyje nurodytas jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2014). Pakeičiančios sutarties atveju sutartį nutraukusi šalis turi įrodyti, kad turėjo būti sudaryta pakeičianti sutartis ir ji sudaryta protingomis sąlygomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje

279Nr. e3K-3-464-687/2017). Atitinkamai, ieškovui pateikus pirmiau nurodytus duomenis, atsakovams tenka pareiga juos paneigti (CPK 178 straipsnis).

28089.

281Taigi pagal pirmiau nurodytas įrodinėjimo taisykles, priešingai nei nurodo ieškovas, akivaizdu, kad atsakovės statybos rangos darbų trūkumai ir neatlikti darbai turi būti atskirti ir aiškiai apibrėžti, ir ši įrodinėjimo pareiga, prašant priteisti konkretaus dydžio nuostolius, tenka ieškovui (CPK 178 straipsnis).

28290.

283Ieškovas atsakovės statybos rangos darbų defektus įrodinėjo UAB „Statybų techninė priežiūra“ sudarytu Statybos montavimo darbų apžiūros ir kokybės įvertinimo aktu (t. II, b. l. 13–21) bei D. K. vertinimo aktu (t. VII, b. l. 1–78). Siekiant šias teisiškai aktualias aplinkybes išsiaiškinti, pirmosios instancijos teisme taip pat buvo paskirta ekspertizė, kurios išvadomis pirmosios instancijos teismas plačiai rėmėsi paneigdamas pirmiau nurodytus ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus.

28491.

285Ekspertas A. B., išnagrinėjęs civilinėje byloje pateiktą medžiagą, nustatė, kad UAB „Statybų techninė priežiūra“ pateikė rekomendacijas, kurios pagerina patalpų būklę, tačiau taip pat nustatė, kad objekte buvo nebaigti apdailos darbai, kurie neleido tinkamai eksploatuoti nagrinėjamų patalpų. Ekspertas sprendė, kad Statybos montavimo darbų apžiūros ir kokybės įvertinimo akte UAB „Statybų techninė priežiūra“ pateikė pasiūlymus ir rekomendacijas pastato būklei pagerinti, o ne defektų šalinimui. Ekspertas, įvertinęs lokalines sąmatas ir juose nurodytus darbus pagal UAB „Statybų techninė priežiūra“ sudarytą Statybos montavimo darbų apžiūros ir kokybės įvertinimo aktą ir Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, nustatė ir išskyrė lokalines sąmatas, pažymėdamas, kad lokalinė sąmata „Elektros remonto darbai“ yra sudaryta nebaigtiems darbams atlikti, lokalinė sąmata Nr. STG-20140515 „Stogo remonto darbai“ yra sudaryta stogo konstrukcijai perdaryti pagal pateiktas rekomendacijas, o lokalinė sąmata Nr. ST-20140515 „Vidaus remonto darbai“ yra sudaryta nebaigtiems darbams atlikti.

28692.

287Pirmosios instancijos teismas, remdamasis eksperto A. B. išvadomis, konstatavo, kad naujojo rangovo darbų kainos buvo didesnės 22 576,58 Lt suma, nei vidutinės rinkos kainos 2014 metų kovo mėnesį buvusios rinkoje. Be to, buvo įskaičiuoti ne tik defektų šalinimo darbai, bet ir stogo pagerinimo darbai, kurie sudaro 63 245,99 Lt. Ekspertas taip pat konstatavo, kad lokalinėje sąmatoje „Elektros remonto darbai“ nurodyta 22 635,59 Lt už elektros darbus yra už nebaigtus ir papildomus (nebaigti darbai – 13 939,59 Lt, papildomi darbai – 8 696 Lt); lokalinėje sąmatoje „Vidaus remonto darbai“ 104 445 Lt nurodyta suma yra skirta nebaigtiems darbams atlikti, o ne darbų trūkumams šalinti.

28893.

289Pirmosios instancijos teismo vertinimu, kadangi bendra sutarties kaina buvo 340 000 Lt, o ieškovas atsakovei iš viso sumokėjo 268 000 Lt, ieškovui objekte neužbaigtiems darbams atlikti liko 72 000 Lt suma, kurią ieškovas ir panaudojo, sumokėdamas už atsakovės neatliktus darbus naujajai rangovei UAB ,,Business Development Enterprise“, kai ši užbaigė kapitalinį remontą. Už tai, kad ieškovas darbų užbaigimui išleido daugiau nei 72 000 Lt, t. y.

290127 080,59 Lt (104 445 Lt + 22 635,59 Lt), nėra atsakinga atsakovė. Rangovo keitimas visada objektyviai lemia darbų pabrangimą, taigi ieškovas, pasirinkęs nutraukti Rangos sutartį su atsakove ir sudarydamas Rangos sutartį su nauja rangove, turėjo tai įvertinti, taigi darbų pabrangimo rizika tenka pačiam ieškovui. Teismas pažymėjo, kad iš bylos medžiagos nėra galimybės identifikuoti, ar UAB ,,Business Development Enterprise“ darbai, už kuriuos ieškovas sumokėjo 127 080,59 Lt, yra identiški tiems darbams, kuriuos būtų turėjusi atlikti atsakovė, jei būtų likus dirbti ginčo objekte, todėl nėra galimybės tiksliai nustatyti tikrojo darbų kainų skirtumo.

29194.

292Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas apeliaciniame skunde iškėlė pirmosios instancijos teisme paskirtos ekspertizės patikimumo klausimą. Įvertinusi bylos duomenis ir apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija 2019 m. gegužės 30 d. nutartimi nusprendė, kad byloje tikslinga paskirti pakartotinę ekspertizę. Teisėjų kolegija tokios išvados priėjo atsižvelgusi į tai, kad ekspertas A. B. 2017 m. birželio 19 d. teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos siūlymu 2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 1R-203 buvo išbrauktas iš teismo ekspertų sąrašo. Be to, ekspertas 60 savaičių atliko jam pavestą ekspertizę, o galop teismo pavedimu dar taisė padarytas aritmetines klaidas. Teismo eksperto dviejų iš trijų turimų su statybos veikla susijusių kvalifikacijos atestatų galiojimas pasibaigė 2016 m. liepos 22 d. ir 2016 m. gruodžio 22 d. Patikslintą ekspertizės aktą ekspertas pateikė 2016 m. lapkričio 14 d., kai eksperto atestato galiojimas jau buvo pasibaigęs. Ieškovo apeliaciniame skunde plačiai ir detaliai argumentuotas eksperto išvadų prieštaringumo ir klaidų skaičiavimuose klausimas (be kita ko, apeliacinio skundo 26–29 punktai). Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovo nurodyti argumentai dėl šios ekspertizės patikimumo apskritai neaptarti. Teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdu, kad patikslintame ekspertizės akte išliko klaidų, nes, kaip teisingai pažymi ieškovas, nors ekspertas padarė išvadą, kad UAB „Business Development Enterprise“ lokalinė sąmata „Elektros darbai“ viršija vidutines rinkos kainas 9 995,59 Lt suma, tačiau šios išvados pagrindimu esančioje lentelėje nurodyta, kad jos viršija tik 1 764,19 Lt suma (t. VI, b. l. 8–12). Analogiškai prieštaringos išvados padarytos ir dėl lokalinės sąmatos „Stogo remonto darbai“, nes ekspertas padarė išvadą, kad UAB „Business Development Enterprise“ lokalinė sąmata viršija vidutines rinkos kainas 12 850,99 Lt suma, nors šios išvados pagrindimu esančioje lentelėje nurodyta, kad jos viršija tik 5 598,74 Lt suma (t. VI, b. l. 13–22).

29395.

294Įvertinusi bylos duomenis ir siekdama pašalinti pirmosios instancijos teisme atliktos ekspertizės trūkumus, teisėjų kolegija 2019 m. birželio 13 d. nutartimi paskyrė pakartotinę ekspertizę, ją pavedė atlikti ekspertui S. Š. Nagrinėjamu atveju, kadangi eksperto A. B. atliktos ekspertizės išvados nėra nuoseklios ir prieštaringos, teisėjų kolegija, nenustačiusi akivaizdžių eksperto S. Š. atliktos ekspertizės trūkumų, bei atsižvelgusi į tai, kad šalys taip pat rašytiniuose paaiškinimuose dėl S. Š. ekspertizės išvadų nepareiškė prieštaravimų, šia eksperto išvada vadovaujasi kaip patikimiausiu byloje esančiu įrodymu, kuriuo atsakoma į specialių žinių reikalaujančius klausimus.

29596.

296Ekspertas S. Š. atliko ,,Elektros remonto darbų“, „Stogo remonto darbų“ bei ,,Vidaus remonto darbų“ lokalinėse sąmatose nurodytų statybos rangos darbų sąmatų perskaičiavimą su UAB „Sistela“ sąmatų programa pagal 2014 m. kovo mėn. kainas ir nustatė, kad:

29796.1.

298Teismo ekspertizės metu perskaičiuotoje ,,Elektros remonto darbų“ sąmatoje pagal

2992014 m. kovo mėn. kainas statybos rangos darbų, statybinių medžiagų bei naudojamų mechanizmų kaina yra 21 374,42 Lt (6 190,46 Eur) su PVM (taikytas 21 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas) ir yra 1 261,17 Lt (365,26 Eur) mažesnė negu ,,Elektros remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje Nr. EL-20140515, kurioje statybos rangos darbų, statybinių medžiagų bei naudojamų mechanizmų kaina yra 22 635,59 Lt (6 555,72 Eur) su PVM (taikytas 21proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas).

30096.2.

301Teismo ekspertizės metu perskaičiuotoje ,,Stogo remonto darbų“ sąmatoje pagal

3022014 m. kovo mėn. kainas statybos rangos darbų, statybinių medžiagų bei naudojamų mechanizmų kaina yra 56 616,18 Lt (16 397,18 Eur) su PVM (taikytas 21proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas) ir yra 6 629,81 Lt (1 920,12 Eur) mažesnė negu ,,Stogo remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje Nr. STG-20140515, kurioje statybos rangos darbų, statybinių medžiagų bei naudojamų mechanizmų kaina yra 63 245,99 Lt (18 317,30 Eur) su PVM (taikytas 21proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas).

30396.3.

304Teismo ekspertizės metu perskaičiuotoje ,,Vidaus remonto darbų“ sąmatoje pagal

3052014 m. kovo mėn. kainas statybos rangos darbų, statybinių medžiagų bei naudojamų mechanizmų kaina yra 97 357,95 Lt (28 196,81 Eur) su PVM (taikytas 21proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas) ir yra 6 445,45 Lt (1 866,73 Eur) mažesnė negu ,,Vidaus remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje Nr. ST-20140515, kurioje statybos rangos darbų, statybinių medžiagų bei naudojamų mechanizmų kaina yra 103 803,40 Lt (30 063,54 Eur) su PVM (taikytas 21proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas).

30697.

307Taigi, įvertinus eksperto išvadas, matyti, kad UAB „Business Development Enterprise“ ,,Elektros remonto darbų“, „Stogo remonto darbų“ bei ,,Vidaus remonto darbų“ lokalinėse sąmatose nurodytos kainos viršija 2014 m. kovo mėn. vidutines rinkos kainas 14 336,43 Lt, t. y. 4 152,12 Eur suma (1 261,17 Lt + 6 629,81 Lt + 6 445,45 Lt).

30898.

309Atsakymu į antrąjį klausimą ekspertas taip pat įvertino UAB „Business Development Enterprise“ „Elektros remonto darbų“, „Stogo remonto darbų“ bei ,,Vidaus remonto darbų“ lokalinėse sąmatose nurodytų darbų priskyrimą papildomiems ir / ar nebaigtiems statybos rangos darbams nuo tų darbų, kurie yra būtini atsakovės UAB ,,Mažoji architektūra“ atliktų statybos rangos darbų trūkumams (defektams) pašalinti. Ekspertas nustatė, kad:

31098.1.

311,,Elektros remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje yra papildomi ir / ar nebaigti statybos rangos darbai.

31298.2.

313,,Vidaus remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje yra darbų (pakeisti atšokusios ir susibanguotos plokštes ir pakeisti varžtus, ištaisyti sienų nukrypimų trūkumus), kurie galimai yra būtini atsakovės UAB ,,Mažoji architektūra“ atliktų statybos rangos darbų trūkumų (defektų) ištaisymui. Kadangi 2014 m. gegužės 15 d. UAB „Statybų techninė priežiūra“ atliktame Statybos montavimo darbų apžiūros ir kokybės įvertinimo akte nepateikti defektų fiksavimo vietos ir defektų ištaisymo darbų kiekiai, teismo ekspertizės metu negalima ,,Vidaus remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje atskirti papildomus ir / ar nebaigtus statybos rangos darbus nuo tų darbų, kurie galimai yra būtini atsakovės UAB ,,Mažoji architektūra“ atliktų statybos rangos darbų trūkumų (defektų) ištaisymui. Kaminų tinkavimas po gipso kartono plokštėmis ,,Vidaus remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje nenumatytas.

31498.3.

315Teismo ekspertizės metu nustatyta, kad ,,Stogo remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje yra darbų (padidinti 110 m2 stogo dangos termoizoliacinio sluoksnio storį iki 200 mm, ištaisyti pastato kampe stogo medinio karkaso plokštumos defektus, pakeisti lakštus viršutinėje stogo dalyje, sumontuoti sniego gaudytuvus ir prijungti lietvamzdžius, atlikti apskardinimą tarpe tarp stoginės dangos ir kaminų pagal tinklalapyje https://www.ruukki.com/ltu/stogai-privatiems pateiktas rekomendacijas, padaryti virš kaminų vedinimų kanalų stogelį), kurie galimai yra būtini atsakovės UAB ,,Mažoji architektūra“ atliktų statybos rangos darbų trūkumų (defektų) ištaisymui. Teismo ekspertizės metu ,,Stogo remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje darbai, kurie galimai yra būtini atsakovės UAB ,,Mažoji architektūra“ atliktų statybos rangos darbų trūkumų (defektų) ištaisymui, pateikti lokalinėje sąmatoje (4.2.1 pav.) ir jų kaina yra 35 032,18 Lt (10 146,02 Eur) su PVM (taikytas 21proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas).

31699.

317Kaip pagrįstai nagrinėjamu atveju akcentuoja atsakovai, o tai akcentavo ir pirmosios instancijos teismas, net ir atlikus pakartotinę ekspertizę, nėra galimybės tiksliai nustatyti, kurie darbai buvo reikalingi atsakovės UAB „Mažoji architektūra“ statybos rangos darbų trūkumams pašalinti, o kurie – nebaigtiems statybos darbams atlikti. Maža to, ši išvada yra neginčijama, jos nepaneigia nė vienas byloje esantis įrodymas, tuo labiau, kad teismo ekspertas A. B. ekspertizės akte padarė tą iš esmės tą pačią išvadą.

318100.

319Pirmiau nurodyta byloje nustatyta faktinė aplinkybė sudaro ypatumą, kuris apsunkina galimybę pagal byloje esančius duomenis tiksliai įvertinti ieškovo įrodinėjamų nuostolių pagrįstumą: išlaidos patirtos šalinant defektus ir išlaidos sudarius pakeičiančią sutartį, kaip minėta, yra skirtingo pobūdžio nuostoliai ir turi skirtingą įrodinėjimo dalyką. Ieškovui turėtų būti atlygintos visos pagrįstos nustatytų defektų pašalinimo išlaidos, bet pakeičiančios sutarties išlaidos atlygintinos tik tos, kurios apima pradinės (nutrauktos) sutarties neįvykdytos dalies padidėjusią kainą sudarius pakeičiančią sutartį.

320101.

321Ekspertas S. Š. nustatė, kad iš 2014 m. gegužės 15 d. UAB „Statybų techninė priežiūra“ atlikto Statybos montavimo darbų apžiūros ir kokybės įvertinimo akte pateiktos informacijos galima nustatyti atsakovo UAB ,,Mažoji architektūra“ realius atliktų statybos rangos darbų tokius trūkumus (defektus):

322101.1.

323Netinkamai suformuotas stogo karkasas pastato kampe. Gegnės sumontuotos ne plokštumoje, o lanku. Stogo skarda išlenkta ir nesandari.

324101.2.

325Drėksta statinio išorinės sienos. Nuo vandens poveikio sugadinta vidaus apdaila.

326101.3.

327Stogo danga viršutinėje stogo dalyje sumontuota ne iš ištisinių lapų, o iš smulkių gabalų. Netinkamas stogo dangos montavimas sudaro sąlygas vandens patekimui į ventiliuojamą oro tarpą po skarda.

328101.4.

329Kraštiniai stogo skardos elementai pagaminti netinkamos formos bei netinkamai pritvirtinti, nes nesumontuoti laikikliai. Dėl šios priežasties, esant vėjui, skardos lankstiniai kliba, juda ir kelia triukšmą.

330101.5.

331Netinkamai apskardintas kaminų viršus. Vėdinimo kanalų angos turi būti uždengtos.

332101.6.

333Vidaus apdaila įrengta nekokybiškai – sienos nelygios, nukrypimai viršija leistinus. Matuojant 2 m liniuote, tarpas tarp sienos ir liniuotės siekia nuo 4 iki 5 mm. Tinkuoto paviršiaus nukrypimai siekia iki 20 mm.

334101.7.

335Netinkamai atliktas apskardinimas tarpe tarp stoginės dangos ir kaminų. Skarda sumontuota be nuolydžio.

336101.8.

337Įrengiant gipso kartono pertvaras ant sumontuoto karkaso paviršių, išlyginimui prisuktos juostos iš faneros, o po to prisuktos gipso kartono plokštės. Neįvertinta esama situacija, panaudoti per trumpi varžtai, todėl tik dalis varžtų pasiekia laikantį profilį. Dėl šios priežasties gipso kartono plokštės atšokusios ir susibangavusios.

338101.9.

339Sumontuota per plona stogo šiluminė izoliacija – vatos storis tik 150 mm. Civilinėje byloje VII tome 161, 162 psl. pateikta, kad 110 m2 dangos termoizoliacinis sluoksnis 200,0 mm storio.

340101.10.

341Vata sudėta nesilaikant reikalavimų, nes tarp vatos lakštų likę tarpai. Į apšiltinamąjį sluoksnį sudėtos ir vatos atliekos, todėl čia taip pat likę tarpai.

342101.11.

343Kaminai apsiūti gipso kartono plokštėmis, bet nenutinkuoti.

344102.

345Atsakovai akcentavo ir tą aplinkybę, kad nutraukus sutartį su atsakove, pastatas turėjo būti konservuojamas. Teismo ekspertizės metu nustatyta, kad 2014 m. balandžio 22 d. antstolio A. N. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 157-14-43 ir 2014 m. gegužės 15 d. UAB „Statybų techninė priežiūra“ specialistas, techninės priežiūros inžinierius A. Š., užfiksavo panašias išorinių sienų dėmes. Nuo antstolio A. N. 2014 m. balandžio 22 d. vykdytos Patalpų apžiūros konstatuojant faktines aplinkybes protokole Nr. 157-14-43 iki 2014 m. gegužės 15 d. UAB „Statybų techninė priežiūra“ specialisto, techninės priežiūros inžinieriaus A. Š. atlikto Statybos montavimo darbų apžiūros ir kokybės įvertinimo, sienų dėmės galėjo padidėti ir prisisotinti daugiau vandens, dėl nepašalintos vandens prasiskverbimo priežasties. Teismo ekspertizės metu negalima nustatyti kada buvo atidengtas stogas ir koks buvo oras tuo metu. Nuo neuždengto stogo turėjo atsirasti naujos dėmės lubose ir sienose dėl galimo vandens pratekėjimo.

346103.

347Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju duomenų, kad ieškovas nesiėmė protingų priemonių pastatui apsaugoti, byloje nėra pateikta. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas po 6 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos iš karto sudarė 2014 m. balandžio 28 d. sutartį su UAB „Business Development Enterprise“ dėl statybos rangos darbų objekte. Tai leidžia spręsti, kad objekto priežiūra buvo tinkamai užtikrinta. Patikimų duomenų, kad ieškovas prisidėjo prie defektų atsiradimo (ar jų mąsto), byloje nepateikta. Taigi atsakovų argumentai, susiję su ieškovo kalte dėl atsiradusių defektų, yra deklaratyvaus pobūdžio ir nepatvirtinami jokiais leistinais įrodymais (CPK 178, 185 straipsniai).

348104.

349Siekiant atskirti atsakovės statybos rangos darbų defektų šalinimo darbus nuo nebaigtų darbų, ekspertas S. Š. nurodė darbus, kurie galbūt yra būtini atsakovės atliktų statybos rangos darbų trūkumams (defektams) ištaisyti:

350104.1.

351Padidinti 110 m2 stogo dangos termoizoliacinio sluoksnio storį iki 200 mm.

352104.2.

353Ištaisyti pastato kampe stogo medinio karkaso plokštumos defektus.

354104.3.

355Pakeisti lakštus viršutinėje stogo dalyje.

356104.4.

357Sumontuoti sniego gaudytuvus ir prijungti lietvamzdžius.

358104.5.

359Atlikti apskardinimą tarpe tarp stoginės dangos ir kaminų pagal tinklalapyje https://www.ruukki.com/ltu/stogai-privatiems pateiktas rekomendacijas.

360104.6.

361Padaryti virš kaminų vedinimo kanalų stogelį.

362104.7.

363Nutinkuoti kaminus.

364104.8.

365Pakeisti atšokusias ir susibangavusias plokštes ir pakeisti varžtus.

366104.9.

367Ištaisyti sienų nukrypimų trūkumus.

368105.

369Pirmiau nurodytų eksperto išvadų atsakovai rašytiniuose paaiškinimuose dėl atliktos pakartotinės ekspertizės apeliacinės instancijos teisme jokių pastabų nenurodė. Vertinant anksčiau nurodytus duomenis, akivaizdu, kad tiksliai atriboti visas išlaidas atsakovės statybos rangos trūkumams pašalinti galimybės nėra. Byloje esančių duomenų visuma leidžia konstatuoti tik tiek, kad ,,Elektros remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje nurodyti darbai nebuvo defektų šalinimo darbai (nutarties 98.1 papunktis); ,,Vidaus remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje dalis darbų (pakeisti atšokusias ir susibangavusias plokštes ir pakeisti varžtus, ištaisyti sienų nukrypimų trūkumus) yra defektams pašalinti, tačiau jų tikslus kiekis nežinomas (nutarties 98.2 papunktis); ,,Stogo remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje dalis darbų yra defektams pašalinti ir jų kaina yra 35 032,18 Lt (10 146,02 Eur) su PVM (nutarties 98.3 papunktis).

370106.

371Teisėjų kolegijos vertinimu, anksčiau nurodyti duomenys patvirtina, kad ieškovas įrodė atsakovės statybos rangos darbų defektų faktą, tačiau tikslaus nuostolių dydžio neįrodė. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, jeigu šalis negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio, jį nustato teismas. Šiuo pagrindu teisėjų kolegija pasisako tik dėl ,,Vidaus remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje nurodytų darbų, nes jų dydžio defektams pašalinti ekspertas tiksliai negalėjo nustatyti. Kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai, įskaitant ir paties ieškovo iniciatyva pateiktą teismo eksperto D. K. vertinimo aktą (t. VII, b. l. 66–78) taip pat nesuteikia jokių gairių tiksliai defektų pašalinimo kainai nustatyti.

372107.

373Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad iš visų ,,Vidaus remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje nurodytų darbų byloje nustatyti atsakovės statybos rangos darbų trūkumai pagal savo esmę yra nedideli ir epizodiniai (pakeisti atšokusias ir susibangavusias plokštes ir pakeisti varžtus, ištaisyti sienų nukrypimų trūkumus), daro išvadą, kad, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, vertintina, jog trūkumų šalinimo darbai gali sudaryti ne daugiau nei

3745 procentus visų šioje lokalinėje sąmatoje nurodytų ir eksperto perskaičiuotų darbų kainos

375(97 357,95 Lt / 28 196,81 Eur). Tai sudaro pagrindą spręsti, kad už nurodytų atsakovės statybos rangos trūkumų pašalinimą ieškovas patyrė 4 867,89 Lt (1 409,84 Eur) nuostolių.

376108.

377Atsižvelgiant į tai, daroma išvada, kad pagrįstos atsakovės statybos darbų trūkumų pašalinimo išlaidos iš viso yra 11 555,86 Eur (10 146,02 Eur stogo remonto darbų defektų ištaisymas + 1 409,84 Eur vidaus remonto darbų defektų ištaisymas); ši suma pripažįstama įrodytais ieškovo nuostoliais.

378109.

379Atitinkamai, iš 189 684,98 Lt išlaidų UAB „Business Development Enterprise“ tik

38039 900,07 Lt buvo atsakovės statybos rangos darbų trūkumams pašalinti, o likusi dalis – 149 784,91 Lt – pabaigti atsakovės nebaigtus darbus ar atlikti papildomus darbus. Pastarųjų byloje įrodinėjamų nuostolių pagrįstumas jau vertintinas pagal CK 6.258 straipsnio 5 dalies taisykles.

381110.

382Sprendžiant CK 6.258 straipsnio 5 dalies taikymo klausimą, būtina, inter alia, išsiaiškinti, kokia yra pirminės sutarties įvykdymo (neįvykdymo) apimtis, pakeičiančios sutarties dalykas ir santykis tarp šių dviejų kriterijų. Be pirmiau nurodytų faktinių aplinkybių, taip pat turi būti nustatyta, ar egzistuoja kainų pagal sutartis skirtumas, jeigu taip, ar kainų skirtumas gali būti laikomas protingu, ar, apskaičiuojant nuostolius, neįskaičiuotos darbų, kurie nebuvo nustatyti atlikti pirminėje sutartyje, kainos, ar pakeičiančios sutartys sudarytos protingomis ir ekonomiškai naudingomis sąlygomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-464-687/2017).

383111.

384Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovui nutraukus Rangos sutartį 2014 m. balandžio 22 d., jis atsakovei UAB ,,Mažoji architektūra“ iš viso pagal Rangos sutartį buvo sumokėjęs

385268 000 Lt sumą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes, tai laikytina atsakovės atliktų darbų apimtimi. Nors atsakovė teigė, kad atliko darbų už 270 834 Lt sumą, tokių duomenų ji neįrodė ir likusios nesumokėtos sumos iš ieškovo nereikalavo

386(CPK 178 straipsnis).

387112.

388Teisėjų kolegija taip pat kritiškai vertina ieškovo argumentą, kad atsakovė faktiškai neatliko darbų už jai sumokėtą 268 000 Lt sumą, o pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė, kad atsakovei buvo mokama avansu. Ieškovas apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad atsakovė nevykdė Rangos sutartyje ir įstatyme nustatytos pareigos perduoti darbus. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie argumentai yra nepagrįsti.

389113.

390Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad statybos rangos teisinius santykius reglamentuojančios įstatymo nuostatos įpareigoja šalis bendradarbiauti. CK 6.691 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

391114.

392Šiuo atveju matyti, kad ieškovas 2014 m. balandžio 1 d. pretenzijoje atsakovei nurodė, kad ji vėluoja perduoti darbus ir įpareigojo darbus pabaigti iki 2014 m. balandžio 22 d., priešingu atveju sutartis bus laikoma nutraukta nuo tos dienos (t. I, b. l. 58). Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas 2014 m. balandžio 22 d. pašalino atsakovės darbuotojus iš objekto ir sutartis buvo faktiškai nutraukta. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo aspektu akivaizdu, kad sutarties nutraukimo dieną (2014 m. balandžio 22 d.) šalių bendradarbiavimas nutrūko, nors abiem jos šalims turėjo būti aktualu užfiksuoti atliktų darbų priėmimą–perdavimą dvišaliu aktu.

393115.

394Nors ieškovas apeliaciniame skunde atsakovės pareigą inicijuoti darbų perdavimą grindžia CK 6.694 straipsniu, tokia pozicija yra teisiškai nepagrįsta. Rangos sutartis nagrinėjamu atveju buvo nutraukta, todėl taikomas ne specialiosios CK 6.694 straipsnio nuostatos, kurios aktualios tuo atveju, kai rangovas atlieka visus darbus pagal sutartį ir turi juos perduoti užsakovui, o

395CK 6.671 straipsnis, kuris numato, kad jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Taigi būtent ieškovas, nutraukęs sutartį, turėjo reikalauti perduoti jam atliktus darbus, t. y. inicijuoti iki sutarties nutraukimo atliktų darbų perdavimą. Byloje nėra duomenų, kad toks reikalavimas buvo pareikštas, o ieškovas tokios aplinkybės ir neįrodinėjo.

396116.

397Tarp šalių nėra ginčo, kad nei ieškovas, nei atsakovė 2014 m. balandžio 22 d. neinicijavo atliktų darbų priėmimo–perdavimo. Priešingai – ieškovas patalpų būklę fiksavo antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu. Bylos šalys taip pat neneigia, kad nuo šios dienos atsakovei apskritai buvo užkirstas kelias patekti į objektą. Atsakovė tik po bylos iškėlimo teisme 2014 m. birželio 16 d. pateikė atliktų darbų sąrašą, kuriame nurodė, kad iki sutarties nutraukimo atliko darbų už 270 834 Lt sumą (t. I, b. l. 103–104).

398117.

399Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovas nagrinėjamu atveju nepagrindė, kad darbų priėmimas–perdavimas šalių sutarimu neįvyko dėl atsakovės kaltės. Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovas, bendradarbiaudamas su atsakove, būtų pasiūlęs arba pareikalavęs pastarosios perduoti darbus ir tai fiksuoti dvišaliu priėmimo–perdavimo aktu. Atsakovė atitinkamai, nors ir pavėluotai, tačiau darbus fiksavo vienašališkai, nors jos nurodytos sumos neatitiktis ieškovo faktiškai sumokėtai byloje, kaip minėta anksčiau, neįrodyta.

400118.

401Teisėjų kolegija neturi pagrindo išvadai, kad atsakovė atliko mažiau nei už

402268 000 Lt sumą, nevertinant anksčiau jau nurodytų darbų trūkumų. Ieškovas byloje pasirinko konkretų teisių gynimo būdą – nuostolių atlyginimą (CK 1.138 straipsnio 6 punktas). Rangos sutartyje buvo nustatyta atsiskaitymo tvarka – mokėjimai avansu. Taigi pagal sutarties sąlygas ir bylos duomenis matyti, kad už darbus buvo atsiskaitoma iš anksto. Tuo atveju, jeigu ieškovas nutraukė sutartį ir sumokėjo atsakovei avansą už darbus, kurių ji neatliko, tokių sumų sugrąžinimo klausimas sprendžiamas remiantis ne nuostolių atlyginimo institutu, o taikant restituciją (CK 6.222 straipsnis). Nutraukęs sutartį ieškovas nei atsakovei tiesiogiai, nei teisme nepareiškė reikalavimo grąžinti avansą už neatliktus darbus ir neįrodinėjo, kokia konkrečiai darbų dalis, už kurią buvo sumokėtas avansas, nebuvo atlikta. Taigi, vien deklaratyvūs ieškovo teiginiai, kad atsakovė neatliko darbų už jai sumokėtą 268 000 Lt sumą, pirmosios instancijos teismo išvadų nepaneigia (CPK 178, 185 straipsniai).

403119.

404Atsižvelgiant į tai, orientacinis kriterijus vertinant ieškovo sudarytos pakeičiančios sutarties su UAB „Business Development Enterprise“ darbus (jų apimtis bei kainą) šiuo atveju yra

40572 000 Lt, nes (neatsižvelgiant į jau konstatuotus atsakovės statybos rangos darbų defektus), už tokią sumą atsakovė buvo neatlikusi statybos rangos darbų (340 000 Lt – 268 000 Lt).

406120.

407Šiuo atveju, kaip jau buvo nurodyta anksčiau, ieškovui, kuris sudaro pakeičiančią sutartį tenka pareiga įrodyti jos sutaptį su nutraukta sutartimi. Nors nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad 2014 m. balandžio 28 d. ieškovo ir UAB „Business Development Enterprise“ sudaryta rangos sutartis yra dėl to paties objekto statybos rangos darbų (t. II, b. l. 22–25), tačiau šioje sutartyje nėra konkrečiai susitarta dėl atsakovės nebaigtų darbų pabaigimo ir defektų pašalinimo, o tik abstrakčiai dėl statybos rangos darbų pagal sąmatas (sutarties 1–2 dalys; t. II, b. l. 26–45). Kita vertus, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad UAB „Business Development Enterprise“ vadovas pirmosios instancijos teismo posėdyje neteigė, kad statybos rangos darbai vyko pagal pakeistus projektinius sprendinius.

408121.

409Teismų praktikoje išaiškinta, kad pakeičiančios sutarties, kurią reglamentuoja CK 6.258 straipsnio 5 dalis, sąlygos neprivalo būti identiškos nutrauktos sutarties sąlygoms. Esminis reikalavimas šiuo aspektu yra tas, kad pakeičianti sutartis ekonominiu požiūriu pakeistų pirminę (nutrauktą) sutartį. Įrodyti, kad pakeičianti sutartis sudaryta, inter alia, protingomis sąlygomis, tenka pakeičiančią sutartį sudariusiai nukentėjusiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje

410Nr. e3K-3-464-687/2017).

411122.

412Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė, kad pakeičianti sutartis buvo sudaryta protingomis sąlygos. Teisėjų kolegija vėlgi akcentuoja faktą, kad ieškovas, profesionalus teisininkas, pasirinko pakeičiančią rangos sutartį sudaryti tokiomis sąlygomis, kurios neleidžia nei teismui, nei ekspertams atriboti atsakovės defektų šalinimo darbų ir nebaigtų darbų užbaigimo nuo papildomų darbų.

413123.

414Teisėjų kolegija sutinka su ieškovu, kad nutraukus sutartį su atsakove, jam teko pasitelkti kitą rangovę, o tai gali lemti nebaigtų darbų pabrangimą. Tokios išvados priėjo ir pirmosios instancijos teismas. Teisėjų kolegija sutinka ir su tuo, kad atsakovė neparengė privalomo darbų technologijos projekto, medžiagų kokybės atitikties sertifikatų, nors statybos rangos darbų objektas – patalpos – patenka į kultūros paveldo apsaugos zoną (Statybos įstatymo

41515 straipsnio 6 dalies 3 punktas; Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 43 punktas). Kita vertus, ieškovas nepateikė duomenų, kad naujoji rangovė

416UAB „Business Development Enterprise“ juos parengė ar tuo labiau – kad egzistavo kliūtys naujajai rangovei atriboti skirtingus (defektų šalinimo, nebaigtų darbų užbaigimo ir papildomus) statybos rangos darbus.

417124.

418Nors ieškovas teigia, kad UAB „Business Development Enterprise“ prisiėmė garantijas už atsakovės darbus, tai teisėjų kolegijos vertinimu, tėra deklaratyvūs teiginiai, nes su naująja rangove sudarytoje sutartyje tokių sąlygų nėra. Ieškovas taip pat remiasi D. K. vertinimo akte pateiktomis nuomonėmis, kad atliekant statybinius darbus pabrangimą taip pat lemia greitas medžiagų tiekimas, prieš tai atlikti paslėpti darbai, sezoniškumas (pavasaris/vasara), rangovo garantiniai įsipareigojimai, prieš tai atliktų darbų kokybės įvertinimas, tačiau teisėjų kolegijos vertinimu, tai tėra vieni iš daugelio vertinamųjų elementų, kurie visų pirma turi turėti faktinį pagrindą.

419125.

420Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenys patvirtina, kad naujajai rangovei nebuvo būtinybės detaliai vertinti atsakovės atliktus darbus ir jų galimus trūkumus. Nors sutartis su UAB „Business Development Enterprise“ buvo sudaryta 2014 m. balandžio 28 d., tačiau matyti, kad lokalinės sąmatos, kurių pagrindu apskaičiuota darbų kaina, parengtos tik 2014 m. gegužės 15 d. (t. II, b. l. 26–45), t. y. tą pačią dieną, kai UAB „Statybų techninė priežiūra“ parengė Statybos montavimo darbų apžiūros ir kokybės įvertinimo aktą. Taigi sąmatų parengimo dieną atsakovės darbų trūkumai buvo nustatyti, o byloje nėra nė vieno įrodymo, kad UAB „Business Development Enterprise“ įvertino atsakovės statybos rangos darbų trūkumus ir juos fiksavo savarankiškai. Primintina ir tai, kad remiantis UAB „Statybų techninė priežiūra“ aktu šioje byloje ekspertas S. Š. patvirtino atsakovės statybos rangos darbų trūkumus (žr., nutarties 101.1–101.11 papunkčius).

421126.

422Apibendrindama teisėjų kolegija pažymi, kad pareiga įrodyti nuostolius, atsiradusius sudarant pakeičiančią sutartį, tenka ieškovui (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju byloje nėra viešojo intereso ar kitų pagrindų, dėl kurių teismas turėtų būti aktyvus ir savarankiškai rinkti įrodymus. Ieškovas, nors santykyje su atsakove yra užsakovas, kartu yra profesionalus teisininkas, todėl turėjo imtis visų protingų priemonių, kurios atskleistų tiek atsakovės statybos rangos darbų trūkumus, tiek atliktus darbus, tiek nebaigtus darbus ir tuos labiau, papildomus UAB „Business Development Enterprise“ darbus.

423127.

424Sudarydamas sutartį su naująja rangove ieškovas nepaisė pakeičiančiai sutarčiai taikomų reikalavimų, o tai leidžia konstatuoti, kad tokiu ieškovo pasirinktu savo teisių įgyvendinimo būdu buvo prarasta galimybė atriboti papildomus UAB „Business Development Enterprise“ darbus nuo nebaigtų atsakovės darbų. Kadangi įrodinėjimo našta dėl pakeičiančiosios sutarties sudarymo atsiradusių nuostolių tenka ieškovui, atitinkamai jo pasirinkto elgesio neigiami padariniai įrodinėjimo procese tenka jam pačiam ir negali būti perkelti priešingai šaliai

425(CPK 178 straipsnis).

426128.

427Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad ir pirmosios instancijos teisme ieškovas neturėjo intereso šiuos aktualius bylai aspektus įrodinėti – ekspertizė pirmosios instancijos teisme buvo paskirta atsakovės iniciatyva ir pagal jos suformuluotus klausimus; nors su atsakovės užduotais klausimais ieškovas nesutiko, tačiau pirmosios instancijos teismui jokių kitokių klausimų ekspertizei nepateikė, o apeliacinės instancijos teisme prašė paskirti pakartotinę, bet ne papildomą ekspertizę. Vadinasi UAB „Business Development Enterprise“ atliktų statybos rangos darbų atribojimo klausimu ieškovas išliko pasyvus ir nagrinėjant bylą teisme.

428129.

429Nors ieškovas teigia, kad buvo pabaigti tik atsakovės nebaigti darbai ir tai grindžia ir

430UAB „Business Development Enterprise“ vadovo paaiškinimais teismo posėdyje, teisėjų kolegijos vertinimu, toks argumentas yra reliatyvus. Pirmiausia, atkreiptinas dėmesys, kad ekspertas nustatė, jog buvo atlikti ne tik nebaigti atsakovės darbai, bet ir papildomi darbai. Be to, ieškovo ir atsakovės sudarytoje Rangos sutartyje nebuvo parengtos sąmatos (kurias ieškovas galėjo pareikalauti sudaryti). Rangos sutarties priede Nr. 2, kaip jau buvo nurodyta anksčiau, yra daug sprendinių, kurie neturi vertinės išraiškos. Nėra reta, kad statybos rangos darbuose kaina šalių sutarimu kinta dėl medžiagų kiekio, kokybės ir kitų veiksnių. Šiuo atveju Rangos sutartis nebuvo iki galo įgyvendinta, todėl esant pakankami abstraktiems projektiniams sprendiniams neatmestina ir ta galimybė, kad šalys kainą galėjo ir pakeisti. Kaip bebūtų vertinamas atsakovės nebaigtų ir papildomų darbų santykis, akivaizdu, kad palyginus

431UAB „Business Development Enterprise“ atliktų darbų vertę (149 784,91 Lt) su ta suma, už kurią teoriškai būtų darbus pabaigusi atsakovė (72 000 Lt), tokiam kainos padidėjimui (daugiau negu dvigubai) pagrįsto pateisinimo byloje nėra.

432130.

433Įvertinusi pirmiau išdėstytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nors ieškovas įrodė, kad UAB „Business Development Enterprise“ pabaigė ir atsakovės nebaigtus darbus, tačiau neįrodė, kad pakeičianti sutartis buvo sudaryta protingomis sąlygomis, t. y. atribojant papildomus darbus nuo nebaigtų darbų, kurios patvirtintų tokį nuostolių dydį, kokį įrodinėja ieškovas. Kita vertus, kadangi ieškovas pagal anksčiau nustatytas faktines bylos aplinkybes įrodė, kad atsakovė dalies darbų pagal Rangos sutartį neatliko, todėl buvo pagrindas sudaryti su UAB „Business Development Enterprise“ pakeičiančią sutartį, o naujoji rangovė atliko ir nebaigtus atsakovės darbus, kurie pagal bylos duomenis buvo tikėtinai brangesni nei atsakovės, laikytina, kad kitas CK 6.258 straipsnio 5 dalyje nustatytas sąlygas (išskyrus nuostolių dydį – darbų pabrangimo mąstą) ieškovas iš esmės pagrindė. Tokiu atveju yra pagrindas nuostolių dydį nustatyti teismui (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

434131.

435Teisėjų kolegijos vertinimu, kadangi byloje nėra ginčo, kad ieškovas per trumpą laiką rado naują rangovę nebaigtiems atsakovės darbams užbaigti, o rangovo pakeitimas, atsižvelgiant į nebaigtų darbų mąstą, galėjo turėti įtakos statybos rangos darbų užbaigimo kainai, tai sudaro pagrindą vadovaujantis teisingumo protingumo ir sąžiningumo principais nustatyti 10 procentų dydžio darbų pabrangimą nuo 72 000 Lt nebaigtų statybos rangos darbų sumos – 7 200 Lt (2 085,26 Eur). Ši suma laikytina ieškovo nuostoliais sudarius pakeičiančią sutartį dėl atsakovės nebaigtų statybos rangos darbų (CPK 185 straipsnis; CK 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 5 dalis). Dėl iš UAB „IJ Solutions“ įsigytų medžiagų

436132.

437Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl 44 488,69 Lt sumos už vidaus įrengimui reikalingus prietaisus, kuriuos nupirko UAB ,,IJ Solution“ pagal

4382014 m. rugpjūčio 4 d. PVM sąskaitą–faktūrą Nr. IJS 14/299 (t. II, b. l. 70). Iš nurodytos PVM sąskaitos–faktūros matyti, kad buvo įsigytos tokios prekės ir / ar paslaugos:

439132.1.

440WC komplektas Nautic (stovas su unitazu);

441132.2.

442apsaugos sistemos įrengimas (UAB ,,G4S Lietuva“);

443132.3.

444keraminės plytelės Tissu Blanco 150x150 (6 kv.m);

445132.4.

446įėjimo į pastatą lauko durys skydas (UAB ,,Plieninis skydas“);

447132.5.

448Siemens elektros prietaisai (lizdai; jungikliai): mechanizmas jungikliui viengubas 7 vnt.;

449132.6.

450klavišas viengubas 19 vnt.;

451132.7.

452Mechanizmas jungikliui dvigubas 10 vnt.;

453132.8.

454Klavišas dvigubas, baltas 10 vnt.;

455132.9.

456Mechanizmas perjungikliui 12 vnt.;

457132.10.

458Kištukinis lizdas 71 vnt.;

459132.11.

460Tinklo kabelio lizdas 14 vnt.;

461132.12.

462Tinklo lizdo apdaila 14 vnt. (UAB ,,Ardena“);

463132.13.

464Spyna lauko durims kartu su cilindru (UAB ,,Vitemus“);

465132.14.

466Stiklinės pertvaros, aliuminio rėmas ir stiklo paketas, transportas, montažas;

467132.15.

468WC praustuvo komplektas;

469132.16.

470Katilas dujinis VEESSMAN Vitodens 100 W 26 kW;

471132.17.

472Termoreguliatorius SIEMENS kartu su katilo VIESSMAN pajungimo elementais;

473132.18.

474Domofonas / video praėjimo kontrolė (komplektas);

475132.19.

476Medinės vidaus durys (6 vnt.);

477132.20.

478Plintusas 70 mm dažytas (110 m);

479132.21.

480Vidaus durų rankenos ir spynų mechanizmai (6 komplektai);

481132.22.

482Panelė, kvadr. 30w, 120A, 3000K, 30x60cm 9 vnt.;

483132.23.

484aukc. šviest., 12W,24A, 220V, 3000K, NIDA 9 vnt.;

485132.24.

486šynlaidis akcent. šviest., 98 cm, baltas 6 vnt.;

487132.25.

488panelė, 40W, 120A, 220V, 6000K,30x12 8 vnt.;

489132.26.

490Laikiklis LED panelei – kompl. 12 vnt.;

491132.27.

492Panelė, kvadr., 18W, 120A, 3500K, 220m 8 vnt.;

493132.28.

494Panelė, kvadr., 9W, 120A, 3500K, 145mm 6 vnt.

495132.29.

496Šynlaidis akcent. šviest., 98 cm juodas (20 vnt.)

497132.30.

498Akc. šviest., 12W, 60A, 220V, 3000KJUO 22 vnt.

499133.

500Teisėjų kolegijos vertinimu nagrinėjamu atveju dėl pirmiau nurodytų išlaidų ieškovas vėlgi turėjo įrodinėti CK 6.258 straipsnio 5 dalyje nustatytas sąlygas. Ginčo nėra, kad šios išlaidos patirtos dėl papildomų arba nebaigtų atsakovės darbų, o ne atsakovės darbų trūkumų.

501134.

502Teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas neginčija pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių, kad dalis prekių, kurios nurodytos PVM sąskaitoje–faktūroje, buvo nupirktos dar sutartį vykdant atsakovei, o dalis prekių darbus vykdant naujajai rangovei. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovas šių nuostolių neįrodė.

503135.

504Nors ieškovas remiasi tuo, kad, kaip jau konstatuota anksčiau, atsakovė turėjo darbus atlikti naudodama savo medžiagas, tačiau ieškovas nepateikia jokio sutartinio pagrindo išvadai, kad naujoji rangovė veikė kitomis sąlygomis. Sutartyje su naująja rangove nėra detalizuota, kas turėjo teikti medžiagas ir kokios jos turėjo būti.

505136.

506Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, iš Esminių sprendinių aprašo 6.4 punkto (palėpės apšvietimas), 7 punkto (vėdinimas), 8 punkto (šildymas), 9 punkto (signalizacija ir silpnosios srovės), grafoje, kuri skirta bazinės medžiagų / įrengimų kainai, nėra nurodyta bazinė medžiagų ar įrengimų kaina.

507137.

508Taigi, šiuo atveju ieškovas pagal CK 6.258 straipsnio 5 dalies sąlygas turėjo įrodyti, kad Rangos sutartyje buvo numatyti būtent tokie (arba lygiaverčiai) įrengimai arba medžiagos, kurie nurodyti jo pateiktoje PVM sąskaitoje–faktūroje, o ieškovo įsigyti tie patys įrengimai ir medžiagos buvo brangesni, nei tas pačias medžiagas būtų įsigijusi atsakovė nenutraukusi Rangos sutarties. Tokio pobūdžio duomenų byloje nėra.

509138.

510Vien tai, kad šios medžiagos buvo įsigytos ieškovo ir panaudotos objekte, nėra ieškovo nuostoliai, nes pagal bylos duomenis ieškovas atsakovei už nurodytas medžiagas nėra sumokėjęs ir taip pat neįrodė, kad būtent tokia suma faktiškai pabrango statybos rangos darbai (CPK 178, 185 straipsniai). Dėl UAB „Dakora“ ir UAB „Mažoji restauracija“ darbų

511139.

512Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad santechnikos darbai pagal ieškovo su UAB „Dakora“ sudarytą 2014 m. gegužės 21 d. statybos remonto paslaugų sutartį Nr. 14-05-21 (t. II, b. l. 94–102) ir laiptų ir turėklų įrengimas pagal ieškovo ir UAB „Mažoji restauracija“ sudarytą 2014 m. rugpjūčio 5 d. statybos rangos sutartį buvo ginčo patalpų pagerinimas bei neįėjo į Rangos sutarties apimtį.

513140.

514Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, sutinka su ieškovu, kad byloje nėra ginčo, jog abi rangovės darbus atliko ginčo objekte. Kaip matyti iš Rangos sutarties priedu Nr. 2 esančio esminių sprendinių aprašo 7 punkto (vėdinimas), 8 punkto (šildymas) ir 9 punkto (signalizacija ir silpnosios srovės), atsakovė turėjo atlikti darbus, kuriuos atliko UAB „Dakora“, tačiau grafose, kurios skirtos bazinės medžiagų / įrengimų kainai, nėra nurodyta medžiagų ir įrengimų bazinė kaina. Analogiškai ir dėl UAB „Mažoji restauracija“ darbų – pagal esminių sprendinių aprašo 4.3 punktą atsakovė turėjo įrengti laiptų turėklus ir laiptus (įskaitant laiptus į pastogę ir rūsį).

515141.

516Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad naujųjų rangovių darbai buvo objekto pagerinimas, nes didesne ar mažesne apimtimi šie darbai yra aprašyti Rangos sutarties priede Nr. 2 ir ginčo nėra, kad jie nebuvo atlikti. Kita vertus, faktas, kad atsakovė šiuos darbus turėjo atlikti, savaime nereiškia, jog kiekvieno naujo rangovo sutarties vertė, kaip jau nurodyta anksčiau, yra ieškovo nuostoliai. Vėlgi, teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo aspektu, priešingai nei anksčiau nurodytų UAB „Business Development Enterprise“ darbų atveju, ieškovas neįrodė jokių pagrindų konstatuoti, kad sutartų darbų vertė padidėjo dėl

517CK 6.258 straipsnio 5 dalyje nustatytų sąlygų – neįrodyta nei kokia turėjo būti šių darbų vertė pagal Rangos sutartį, nei kiek ji pabrango, nei kokiu pagrindu ji pabrango (CPK 178,

518185 straipsniai). Dėl MB „Eurstairs“ atliktų darbų

519142.

520Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovo UAB „Eurstairs“ pagal 2013 m. lapkričio 29 d. sutartį sumokėta 5 960 Lt suma (t. II, b. l. 104–108) buvo paties ieškovo prievolė.

521143.

522Ieškovas teigia, kad pagal Rangos sutarties priedo Nr. 2 esminių sprendinių aprašo 4.3 punktą atsakovė turėjo įrengti laiptų turėklus ir laiptus (įskaitant laiptus į pastogę ir rūsį) už sutartą

523340 000 Lt kainą, o darbai pagal Rangos sutartį buvo finansuojami avansu.

524144.

525Teisėjų kolegija nurodytus ieškovo teiginius vertina kritiškai. Kaip nurodo ir pats ieškovas, šalys Rangos sutartyje numatė statybos rangos darbų atlikimą atsakovės medžiagomis ir priemonėmis. Tokių sutartinių šalių teisinių santykių kontekste ieškovas nepateikia įtikinamo paaiškinimo, kokiu pagrindu pastarasis vykdė atsakovei, jo teigimu, priklausančias prievoles. Ieškovas savo poziciją grindžia galimybe vėliau atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, t. y. sumažinti atsakovei mokėtiną sumą, tačiau teisėjų kolegijos vertinimu, sutarties su UAB „Eurstairs“ esmė yra statybos rangos darbai dėl gežbetoninės konstrukcijos laiptakio sumontavimo. Byloje nėra protingo paaiškinimo, kokiu pagrindu dar nenutraukus sutarties, dalį statybos rangos darbų turėjo atlikti kitas rangovas, kuris net nebuvo atsakovės subrangovu.

526145.

527Tuo labiau, kaip jau konstatuota anksčiau, Rangos sutarties priedo Nr. 2 esminių sprendinių apraše tiksliai apibrėžti darbų ir reikalingų medžiagų bei įrengimų kiekiai nebuvo numatyti, taigi pirmiau nurodytų faktinių aplinkybių kontekste, teisėjų kolegijos vertinimu, pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada dėl to, kad labiau tikėtina, jog šie statybos rangos darbai buvo autonomiški nuo Rangos sutartyje numatytų darbų. Dėl UAB „Ecosela“ perduotų medžiagų (parketlenčių)

528146.

529Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra pagrįsti jo nuostoliai sumokant 19 865 Lt kainą UAB „Ecosela“ už ąžuolines parketlentes pagal 2013 m. lapkričio 4 d. pirkimo–pardavimo sutartį (t. II, b. l. 125–127). Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, su pirmosios instancijos teismo išvadomis sutinka.

530147.

531Kaip nurodo ir pats ieškovas, pagal Rangos sutarties priedo Nr. 2 esminių sprendinių aprašo 4.3 punktą atsakovė turėjo įrengti grindis, naudojant parketlentes (plotis 17-19 cm; klijuojamos ant pagrindo parketlentės; tonuotos (tamsintos), alyvuotos, ąžuolas arba uosis), jų kaina – 140 Lt / m2. Kaip nurodo ir pats ieškovas, pagal su UAB „Ecosela“ sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties 2.1 punktą ir PVM sąskaitą–faktūrą, matyti, kad parketlenčių kaina sudarė 137 Lt/m2. Kadangi medžiagų kaina nėra didesnė, nei numatyta Rangos sutartyje, o kaip jau konstatuota anksčiau, už faktiškai atliktus statybos rangos darbus ieškovas su atsakove yra atsiskaitęs, šios medžiagos patenka į nebaigtus atsakovės statybos rangos darbus. Taigi ieškovas pats pripažino, kad nuostolių nepatyrė, nes iš esmės tokia pati suma buvo įtraukta į Rangos sutartyje nustatytą statybos rangos darbų kainą, kaip numatyta esminių sprendinių aprašo 4.3 punkte. Neatlikus šių darbų ir už juos neatsiskaičius, ieškovas nuostolių nepatyrė. Dėl UAB „RK Matavimai“ ir AB LESTO, G. S. sumokėtų sumų ir palūkanų bankui

532148.

533Ieškovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovo UAB „RK matavimai“ už kadastrinių matavimų bylos parengimą sumokėta 1 270,50 Lt suma (t. II,

534b. l. 123–124) ir AB LESTO už vartotojo elektros įrenginių prijungimą sumokėta 2 422,66 Lt suma (t. II b. l. 109–122) nėra ieškovo nuostoliai, jie nebuvo Rangos sutarties dalyku.

535149.

536Ieškovas teigia, kad pagal Rangos sutarties 3 straipsnio 1 dalį atsakovė įsipareigojo įforminti normatyvinių statybos dokumentų nurodytą Pastato statybos darbų atlikimo dokumentaciją, taip pat visą baigto Pastato dokumentaciją bei Pastato registracijai reikalingą dokumentaciją. Be kadastrinių matavimų bylų parengimo kapitaliai remontuotos patalpos negalėjo būti registruotos VĮ „Registrų centras“, o be vartojo įrenginių prijungimo prie AB LESTO – naudojamos pagal paskirtį, todėl laikytina, kad nurodyti darbai įėjo į atsakovės darbų apimtį.

537150.

538Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas šiuo argumentu iškraipo Rangos sutarties nuostatas. Pagal Rangos sutarties 3 straipsnio 1 dalį atsakovė įsipareigojo įforminti normatyvinių statybos dokumentų nurodytą pastato statybos darbų atlikimo dokumentaciją bei pastato registracijai reikalingą dokumentaciją, kurią turi pateikti Rangovas. Kadangi ieškovas nepateikė jokių duomenų ar argumentų, kokiu pagrindu būtent rangovas turi atlikti tokias funkcijas, teisėjų kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, plačiau šiuo klausimu nepasisako.

539151.

540Analogiškai deklaratyvūs ieškovo argumentai dėl sumokėtų sumų G. S. ir palūkanų AB DNB bankui. Iš byloje pateiktų G. S. projektavimo firmos sąskaitų ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų, matyti, kad už 2013 m. gruodžio ir 2014 m. sausio, vasario ir kovo mėnesius ieškovas už autorinę projekto vykdymo priežiūrą sumokėjo 2 500 Lt sumą (t. II,

541b. l. 128–131). Teisėjų kolegijos vertinimu, tęsiant statybos rangos darbus iki 2014 m. balandžio 22 d., šios išlaidos tenka jam pačiam. Ieškovas taip pat nurodo, kad buvo priverstas mokėti AB DNB bankui palūkanas už paskolą patalpoms įsigyti ir įrengti (t. II,

542b. l. 132–137). Teisėjų kolegija dėl šio argumento visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovas nepatyrė nuostolių – palūkanas jis būtų turėjęs mokėti bet kuriuo atveju. Dėl netesybų

543152.

544Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovo delsimas nutraukti sutartį, mokėjimas už faktiškai atliktus darbus, patvirtina, jog ieškovas sutiko, kad atsakovė, nors ir praleidusi Rangos sutartyje nustatytą terminą, tęstų savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Tokiu būdu šalys konkliudentiniais veiksmais pakeitė Rangos sutarties 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą dėl sutartinės prievolės įvykdymo termino.

545153.

546Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

547154.

548Sutarties šalys yra laisvos sudaryti sutartis, nustatyti jose tarpusavio teises ir pareigas, įskaitant ir teisę susitarti dėl netesybų, jų skaičiavimo tvarkos ir dydžio (CK 6.156 straipsnis). Be to, sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį vienas iš įstatyme įtvirtintų reikalavimų statybos rangovui yra jo pareiga sutartus statybos darbus atlikti per sutartą terminą. Laikytis sutartyje nustatytų terminų įpareigoja ir sutarties privalomumo principas. Dėl to viena sutarties šalis, esant būtinybei pakeisti sutartyje nustatytą terminą, privalo spręsti šį klausimą kartu su kita šalimi. Statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimą reglamentuojamas CK 6.691 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta, kad, kilus kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

549155.

550Byloje nėra ginčo, kad atsakovė neatliko Rangos sutartyje nustatytų darbų iki

5512013 m. gruodžio 2 d. Rangos sutarties 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad darbų atlikimo terminai (stogo darbai) šalims atskirai raštu susitarus gali keistis, atsižvelgiant į gamtines sąlygas. Rangos sutarties 7 straipsnio 2 dalimi šalys susitarė, jog rangovui vėluojant perduoti užsakovui darbų rezultatą ar visus dokumentus, rangovas moka užsakovui 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo visos darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

552156.

553Atsakovė teigia, kad vėlavo priduoti darbus dėl ieškovo kaltės – nesuformulavo tikslios užduoties atsakovei, ją nuolat keitė, nepateikė konstrukcinių sprendinių, ieškovo pasitelkta dizainerė taip pat nuolat keitė sprendinius ir kt. Be to, ieškovas nesudarė būtinų sąlygų darbams atlikti, neužtikrino tinkamo elektros pajėgumo tiekimo ginčo objekte. Tiek atsakovė, tiek pirmosios instancijos teismas akcentavo, kad ieškovas savo veiksmais patvirtino, jog sutinka, kad būtų tęsiama Rangos sutartis, kadangi faktiškai mokėjo atsakovei iki 2014 m. kovo 27 d.

554157.

555Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo sutikti tiek su atsakovės argumentais, tiek su pirmosios instancijos teismo išvadomis. Kaip pažymėjo pats pirmosios instancijos teismas, byloje nėra ginčo dėl Rangos sutarties nutraukimo teisėtumo. Sutartis buvo nutraukta, be kita ko, ir dėl darbų neatlikimo laiku. Pirmiau atsakovės nurodytos aplinkybės savaime neatleidžia jos, kaip rangovės, nuo atsakomybės už sutarties termino praleidimą. Tiksli užduotis, kurią kritikuoja atsakovė, yra derybų dėl statybos rangos sutarties sudarymo (jos pakeitimo) klausimas. Byloje nėra duomenų, kad esminiai statybos rangos darbų sprendiniai būtų pasikeitę, o atsakovė darbų eigoje būtų dėl jų reiškusi pretenzijas ar pastabas. Taigi atsakovė, kaip profesionali rangovė turėjo įvertinti, ar pagal Rangos sutarties sąlygas ji galės atlikti visus darbus sutartyje nustatytu terminu.

556158.

557Byloje taip pat neįrodyta, kad atsakovė būtų tinkamai vykdžiusi bendradarbiavimo pareigą ir kartu gynusi savo interesą įvykdyti sutartį – darbus pabaigti nustatytu terminu. Nėra duomenų, kad atsakovė kreipėsi į ieškovą, informuodama jį, jog vienos ar kitos jos teisme nurodytos aplinkybės trukdo darbus atlikti laiku, kad taip pažeidžiama užsakovo pareiga sudaryti rangovei būtinas statybos darbams atlikti sąlygas (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Toks šalies kreipimasis yra reikšmingas, nes, neturėdamos reikiamos informacijos, šalys tas pačias aplinkybes ir jų reikšmę sutarties vykdymui gali vertinti skirtingai. Esant tokiam rangovės kreipimuisi, užsakovui kiltų pareiga imtis priemonių kliūtims pašalinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gruodžio 9 d. nutartį civilinėje byloje

558Nr. e3K-3-508-313/2016). Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad šalių interesus visada geriausiai atitinka bendradarbiavimo užfiksavimas raštu, kuris palengvina įrodinėjimą kilus ginčui. Šiuo atveju tokių įrodymų byloje nėra. Jeigu darbai nevyko dėl ieškovo kaltės, atsakovė turėjo darbus stabdyti, iki bus pašalintos kliūtys (CK 6.661 straipsnio 1 dalis). Tokių duomenų byloje taip pat nenustatyta. Taigi jau vien dėl šios priežasties atsakovės argumentai apie kliūtis vykdyti darbus vertintini kritiškai.

559159.

560Tai, kad ieškovas nuo 2013 m. gruodžio 2 d. iki 2014 m. balandžio 27 d. mokėjo avansus atsakovei nesudaro pagrindo spręsti, jog ieškovas sutiko, kad sutarties įvykdymo terminas turi būti pratęstas. Ieškovas jau anksčiau atsakovei buvo pareiškęs, kad darbai nevyksta laiku ir tinkamai (t. I, b. l. 56–57). Sutartyje nustatyto termino pakeitimas, kaip minėta, turi būti dvišalis. Sutarties laisvės principas šiuo atveju taip pat reiškia tai, kad šalys gali pasirinkti konstatuoti sutarties pažeidimą, tęsti darbus ir atitinkamai skaičiuoti netesybas už sutartyje nustatyto termino pažeidimą iki sutarties įvykdymo. Tuo labiau, jeigu šalys būtų sutarę pratęsti sutarties darbų įvykdymo terminą, tai turėjo būti padaryta rašytiniu susitarimu – taip, kaip numato Rangos sutarties 2 straipsnio 3 dalis.

561160.

562Tai, kad sutarties vykdymas – darbų atlikimas ir vykdomi mokėjimai – buvo tęsiamas, priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, pagal bylos aplinkybes turi daugiau papildomo termino sutarčiai įvykdyti nustatymo požymių (CK 6.217 straipsnio 3 dalis), nei termino sutarčiai įvykdyti pakeitimo. Papildomas terminas sutarčiai įvykdyti yra vienašalis ir tai yra viena iš sąlygų nutraukti sutartį. Šis terminas nėra sutartyje nustatyto termino pratęsimas, jis skirtas sutarties pažeidimui pašalinti ir yra sutarčių teisėje pripažįstamo favor contractus principo išraiška. Kaip minėta anksčiau, bylos duomenys nagrinėjamu atveju leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, kad Rangos sutartyje nustatytas terminas darbams atlikti nebuvo praleistas dėl objektyvių priežasčių, nes atsakovė darbų nestabdė ir neįrodė, kad kreipėsi į ieškovą dėl sutartyje nustatyto termino pratęsimo. Tai, kad ieškovas toliau atliko mokėjimus nepatvirtina fakto, kad ieškovas sutiko su sutarties termino pratęsimu ir atsisakė sutartyje nustatytų netesybų už sutarties pažeidimą.

563161.

564Kadangi prievolė darbus pabaigti nustatytu terminu teko atsakovei, pastaroji turėjo įrodyti, kad šalys bendru sutarimu pratęsė terminą darbams pabaigti, sutartis nebuvo pažeista ir sutartyje nustatytos termino praleidimo pasekmės jai netaikomos. Tokių duomenų, kaip minėta anksčiau, atsakovė nepateikė (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šalys Rangos sutartyje nustatyto termino statybos rangos darbams pabaigti nepakeitė, atsakovė jį pažeidė, todėl jai kyla pareiga sumokėti sutartyje nustatytus delspinigius – 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo visos darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Taigi, pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje keistinas, ieškovui iš atsakovės priteisiant delspinigius už sutartyje nustatyto termino (2013 m. gruodžio 2 d.) pažeidimą iki

5652014 m. balandžio 22 d. Taigi atsakovė viso praleido 141 dieną įvykdyti sutartį, todėl pagal Rangos sutarties 7 straipsnio 2 dalį turi mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo visos Rangos sutartyje nustatytos darbų kainos (340 000 Lt). Pagal šalių nustatytą netesybų skaičiavimo tvarką, ieškovui iš atsakovės iš viso priteistina 27 768,76 Eur delspinigių (340 000 Lt x 0,2 proc. x 141 diena = 95 880 Lt / 27 768,76 Eur). Dėl priešieškinio reikalavimų

566162.

567Ieškovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria patenkintas atsakovų priešieškinis ir pripažinta negaliojančia Rangos sutarties 10 straipsnio 12 dalyje įvirtinta sąlyga, kad ,,už tinkamą visų pagal sutartį prisiimtų rangovo įsipareigojimų įvykdymą užsakovui solidariai laiduoja S. R. (( - ))“.

568163.

569Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tam, jog laidavimo sutartis su laiduotoju būtų sudaryta, laiduotojas turėtų būti nurodomas kaip savarankiška šalis, nurodant laiduotojo rekvizitus tiek Rangos sutarties įžanginėje dalyje, tiek ir Rangos sutarties 10 straipsnyje, kuriame nagrinėjamu atveju yra nurodyti tik ieškovo ir UAB ,,Mažoji architektūra“ rekvizitai. Be to, kad susitarimas dėl laidavimo būtų galiojantis, šį susitarimą privalo būti pasirašęs atskirai laiduotojas.

570164.

571Ieškovo teigimu, priešingai nei nurodė teismas, įstatyme nėra numatyta, kad dėl laidavimo, kaip vieno iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų privaloma susitarti sudarant atskirą laidavimo sutartį. Atsakovas tinkamai pasirašė sutartį ir raštu išreiškė valią kartu laiduoti už valdomą bendrovę. Pagal teismų praktiką toks sutarties pasirašymas, kai tas pats asmuo fiziškai dėdamas tik viena savo parašą pasirašo, tiek kaip juridinio asmens direktorius, tiek kaip fizinis asmuo, t. y. pasirašo už kelis asmenis, laikytinas tinkamu pasirašymu ir nesuteikia pagrindo konstatuoti, kad dokumentas nėra pasirašytas. Iš rangos sutarties turinio aiškiai matyti, kad šalys susitarė dėl visapusiškos laiduotojo atsakomybės, t. y. laiduotojas įsipareigojo atsakyti už visas rangovo neįvykdytas prievoles, tiek finansines, tiek susijusias su darbų kokybe, tiek ir už kitų rangos sutarties nuostatų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą.

572165.

573Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms. Teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia dėmesį, kad atsakovas, kaip fizinis asmuo, Rangos sutartyje yra nurodytas tik ginčijamoje sąlygoje. Taip pat nėra ginčo, kad šis asmuo įžanginėje Rangos sutarties dalyje kaip savarankiška sutarties šalis nėra nurodytas, o sutartį jis pasirašė kaip atsakovės atstovas.

574166.

575Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad šalys teismui pateikė skirtingas versijas, kas parengė sutartį. Ieškovas teigia, kad sutartį rengė atsakovas, atsakovas teigia, kad sutartį parengė ieškovas.

576167.

577Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių paaiškinimus, daro labiau tikėtiną išvadą, kad Rangos sutartis buvo parengta ieškovo, o sutarties priedas Nr. 2 buvo parengtas arba atsakovo arba šiam reikšmingai prisidėjus prie jo parengimo. Šią išvadą teisėjų kolegija daro pirmiausia atsižvelgusi į tai, kad konkrečių darbų ir kainos nustatymas visų pirma yra rangovo interesas, kadangi šios sąlygos apibrėžia rangovo darbų mąstą.

578168.

579Teisėjų kolegijos vertinimu, paties ieškovo apeliacinio skundo argumentai rodo, kad ieškovas neturi pagrįstų argumentų, kodėl Rangos sutartį galėjo / turėjo parengti atsakovas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas apeliaciniame skunde remiasi atsakovo paaiškinimais, kad prieš pasirašant sutartį kartu su žmona nagrinėjo ir skaitė sutartį (2017 m. birželio 26 d. teismo posėdžio garso įrašas 1 val. 24 min. 30 sek. – 1 val. 25 min.). Jeigu atsakovas parengė sutartį ir pateikė ją pasirašyti, nėra logiškai paaiškinama, ką tuomet galėjo nagrinėti atsakovas savo paties rengtoje sutartyje. Taigi jau vien ieškovo apeliacinio skundo 86.4 papunktis ir 87 punktai leidžia spręsti, kad sutartis buvo parengta ieškovo.

580169.

581Ieškovas nagrinėjamu atveju remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-911/2014, ir teigia, kad teismų praktikoje toks laidavimo patvirtinimas (tam pačiam asmeniui pasirašant tik kaip atskiros sutarties šalies atstovui) yra tinkamas. Teisėjų kolegija šį argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Nurodytos bylos ir šios bylos faktinės aplinkybės akivaizdžiai nesutampa, nes nurodytoje byloje skolinio įsipareigojimo pabaigoje, ties pasirašymo vieta, buvo nurodyti abu atsakovai. Taigi šiuo atveju nėra pagrindo remtis ieškovo nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi.

582170.

583Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju turi būti taikomos bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės, siekiant įvertinti ginčijamos sutarties sąlygos esmę. Pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-703/2013).

584171.

585Teisėjų kolegijos vertinimu, sistemiškai vertinat Rangos sutartį, matyti, kad Rangos sutarties 10 straipsnio 12 dalyje nustatyta laidavimo sąlyga neturi jokio ryšio su nė viena kita sutarties dalimi. Pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai akcentavo ir laidavimo apimties faktą, nes sutartyje jos kaina nebuvo nustatyta, o ji buvo nustatyta atskiru dvišaliu ieškovo ir atsakovės susitarimu – tos pačios dienos papildomu susitarimu, kuriame laiduotojas apskritai nėra nurodomas. Kadangi pagal Rangos sutartyje sudarytą susitarimą dėl jos kainos nustatymo pirmiausia turėjo būti pasirašyta sutartis, o tik vėliau – papildomas susitarimas dėl kainos, laiduotojas, pasirašydamas Rangos sutartį, būtų prisiėmęs faktiškai neapibrėžtos apimties laidavimo prievolę.

586172.

587Teisėjų kolegija taip pat atsižvelgia į tai, kad sutartis tikėtinai buvo parengta ieškovo, kuris yra profesionalus teisininkas. Tačiau net pirmiau padaryta labiau tikėtina teisėjų kolegijos išvada dėl sutartį parengusio asmens šiame kontekste neturi ypatingos reikšmės, nes net ir padarius priešingą išvadą, rezultatas išliktų toks pat. CK 1.137 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendroji nuostata, kad, įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų.

588173.

589Ieškovas pats akcentuoja, kad laidavimas buvo reikalingas jo interesams užtikrinti. Nėra abejonių, kad ieškovui, kaip profesionaliam teisininkui, buvo žinoma, jog laidavimo sąlyga Rangos sutartyje teisinius santykius daro trišaliais. Nors ieškovas aiškina, kad dviejų atskirų atsakovo parašų sutartyje nėra reikalinga, tačiau ieškovui neabejotinai buvo žinomi reikalavimai laidavimui, kurių vienas, kaip ir bet kuriai kitai sutarčiai, yra aiškiai išreikšta valia, šio atveju – atsakovo valia laiduoti (CK 1.63 straipsnio 7 dalis, 1.64 straipsnio 1 dalis, 6.76 straipsnis).

590174.

591Tuo atveju, jeigu sutartį parengė ieškovas, Rangos sutarties 10 straipsnio 12 dalyje įvirtinta sąlyga jau įgyja siurprizinį ar net paslėptą pobūdį, todėl ieškovas turėjo pagrįsti, kokiu pagrindu Rangos sutartis buvo parengta būtent tokia forma, kai jam, kaip profesionaliam teisininkui, neabejotinai turėjo būti žinoma, kad ji akivaizdžiai netinkama (CPK 178 straipsnis). Tokių paaiškinimų byloje nepateikta.

592175.

593Tuo atveju, jeigu sutartį parengė atsakovas, o šalims elgiantis sąžiningai, net su pirmiau nurodytais Rangos sutarties turinio trūkumais dėl atsakovo valios laiduoti fiksavimo, kurie ieškovui turėjo būti akivaizdūs, atsakovas galėjo padaryti atskirą prierašą, kad su laidavimo prievole sutinka. Ieškovas, kaip profesionalus teisininkas siekdamas užtikrinti savo asmeninį interesą dėl prievolės įvykdymo užtikrinimo, tokio prierašo turėjo protingai pareikalauti, tačiau tokio turinio pastabos sutartyje nėra.

594176.

595Šiame kontekste ieškovo argumentum ad hominem (lot. argumentas prieš žmogų), nukreipti į atsakovą, teisėjų kolegijos vertinimu, yra teisiškai nereikšmingi, nes pagrindo sudaryti sutartį tokia forma nė kiek nepateisina. Ieškovas taip pat teigia, kad laidavimas yra įprasta verslo praktika, tačiau įvertinus jo pateiktas kitas sutartis su naujais rangovais, matyti, kad laidavimo sąlygos į jas nebuvo įtrauktos. Tai, kad sudarant sutartį nebuvo įmonės antspaudo vėlgi neturi jokios reikšmės – atsakovės valia sudaryti būtent rangos sutartį byloje nėra ginčijama.

596177.

597Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo, kaip fizinio asmens, nedviprasmiškas patvirtinimas apie įsipareigojimą laiduoti yra būtina sąlyga jo laidavimo prievolei kilti. Nepareikalavęs, kad atsakovas tinkamai išreikštų savo valią, ieškovas prisiėmė ir visas pasekmes, kad tokiu atveju ši sutarties dalis laikytina nesudaryta. Kadangi atsakovas, kaip fizinis asmuo, laidavimo tiesiogiai nepatvirtino, įrodinėjimo našta, kad tai tik techninis trūkumas, o atsakovo valia laiduoti egzistavo, tenka ieškovui. Šiam nepateikus duomenų, kurie įrodo atsakovo valią laiduoti, pirmosios instancijos teismas pirmosios instancijos teismas pagrįstai šia sąlyga nesivadovavo (CPK 185 straipsnis). Nenustačius valios sudaryti laidavimo sandorį, pirmosios instancijos teismas pagrįstai Rangos sutarties 10 straipsnio 12 dalyje įvirtintą sąlygą panaikino CK 1.80 ir 1.81 straipsnių pagrindais, nes laiduotojui nesant sutarties šalimi, kitos sutarties šalys neturi teisės sukurti ar pakeisti šio asmens teisių ar pareigų. Kadangi pirmosios instancijos teismas ginčo sąlygos nepanaikino CK 1.90 ir 1.91 straipsnių pagrindais, teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su pirmiau nurodytais pagrindais ginčijamai sąlygai panaikinti. Dėl procesinės bylos baigties

598178.

599Atsižvelgiant į anksčiau šioje nutartyje teisėjų kolegijos nustatytus pagrindus pakeisti dalį skundžiamo teismo sprendimo, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. sprendimo dalis, kuria ieškovui iš atsakovės priteista 946 Lt (274 Eur) nuostolių, sumokėtų UAB „Business Development Enterprise“ už atsakovės statybos rangos darbų trūkumų šalinimą ir nebaigtus darbus, taip pat dalis, kuria ieškovui iš atsakovės priteista 17 680 Lt (5 120,48 Eur) delspinigių, keistinos, ieškovui iš atsakovės priteisiant 11 555,86 Eur nuostolių atlyginimo už statybos darbų trūkumų pašalinimą, kurį atliko UAB „Business Development Enterprise“, ir

6002 085,26 Eur nuostolių atlyginimo už atsakovės nebaigtų statybos rangos darbų pabrangimą, sudarius pakeičiančią sutartį su UAB „Business Development Enterprise“, taip pat

60127 768,77 Eur delspinigių už praleistą terminą prievolei įvykdyti (CPK 185 straipsnis,

602326 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kita sprendimo dalis, kuria ieškinys patenkintas iš dalies ir priteista 484 Lt (140,18 Eur) nuostolių atlyginimo už antstolio faktinių aplinkybių konstatavimą bei 1 210 Lt (350,44 Eur) nuostolių atlyginimo už UAB ,,Statybų techninė priežiūra“ atliktų darbų kokybės nustatymą, nėra skundžiama.

603179.

604Taigi pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą ieškovui iš atsakovės iš viso priteistina 14 131,74? Eur nuostolių atlyginimo (11 555,86 Eur + 2 085,26 Eur + 140,18 Eur + 350,44 Eur) ir 27 768,77 Eur delspinigių už 141 dienas praleistą terminą prievolei įvykdyti. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme atlyginimo

605180.

606Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pakeičiamas, sprendžia, jog yra pagrindas pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą ir kartu išspręsti apeliacinio skundo argumentus dėl netinkamai paskirstytų bylinėjimosi išlaidų 2018 m. kovo 9 d. papildomame sprendime. Spręsdama dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydžio, teisėjų kolegija atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos advokatūros 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 ir Lietuvos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 punktas).

607181.

608Kaip matyti iš procesinės bylos baigties pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, byloje patenkinta 40,27 proc. ieškinio reikalavimų, o atsakovo priešieškinis patenkintas visiškai.

609182.

610Ieškovas už ieškinį iš viso sumokėjo 2 330,40 Eur žyminio mokesčio (t. I, b. l. 80; t. III,

611b. l. 23); atsakovas už priešieškinį sumokėjo 42 Eur žyminį mokestį (t. II, b. l. 178).

612183.

613Atsakovas S. R. už ekspertizę pirmosios instancijos teisme sumokėjo 2 000 Eur sumą (t. III, b. l. 153–154).

614184.

615Ieškovas nurodo, kad patyrė 7 865 Eur atstovavimo išlaidų (kurias sudaro: 1) 2 420 Eur už ieškinio parengimą; 2) 2 420 Eur už atsiliepimo į priešieškinį parengimą; 3) 242 Eur už atsiliepimo į atsakovo prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones parengimą; 4) 242 Eur už atsiliepimo į atsakovo prašymą dėl teismo ekspertizės paskyrimo parengimą; 5) 121 Eur už klausimų ekspertui teismo posėdyje parengimą; 6) 484 Eur prašymų dėl eksperto nušalinimo ir pakartotinės ekspertizės paskyrimo parengimą; 7) 1 815 Eur už pasirengimą bylos nagrinėjimui teismo posėdžiuose), 80 Eur už antstolio paslaugas, fiksuojant faktines aplinkybes, kai ekspertas apžiūrėjo patalpas, 1 000 Eur už eksperto D. K. paslaugas, atliekant patalpų kokybės įvertinimą, 22,62 Eur už UAB ,,Mažoji architektūra“ finansinių atskaitomybių iš Juridinių asmenų registro pateikimą (t. VII, b. l. 173–182).

616185.

617Atsakovas S. R. patyrė 5 000 Eur (t. VII, b. l. 133–134) atstovavimo išlaidų, kurias sudaro: 1) 1 200 Eur už atsiliepimo parengimą; 2) 800 Eur už atsiliepimo į patikslintą ieškinį parengimą; 3) 500 Eur už priešieškinio parengimą; 4) 150 Eur už prašymo parengimą;

6185) 2 000 Eur už pasirengimą ir atstovavimą teismo posėdžiuose; 6) 150 Eur už prašymo dėl ekspertizės paskyrimo parengimą; 7) 200 Eur už atsiliepimų parengimą į ieškovo prašymus dėl pakartotinės ekspertizės paskyrimo.

619186.

620Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo išlaidas už teisines paslaugas, konstatuoja, kad ieškovo išlaidos ieškinio parengimui viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį, todėl mažintinos iki 1 983,25 Eur, iki analogiško dydžio taip pat mažintinos ir išlaidos už atsiliepimo į priešieškinį parengimą (Rekomendacijų 7, 8.2 punktai). Kitos šalių išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių.

621187.

622Teisėjų kolegija taip pat sutinka su ieškovo apeliacinio skundo argumentais dėl 80 Eur už antstolio A. N. paslaugas, taip pat 1 000 Eur už eksperto D. K. paslaugas atliekant Patalpų kokybės vertinimą. Ieškovas teisingai nurodo, kad šios išlaidos yra realios ir tiesiogiai susijusios su bylos nagrinėjimu, todėl turėjo būti paskirstytos (CPK 88 straipsnis).

623188.

624Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pagal procesinę bylos baigtį (patenkinus priešieškinį) atsakovui iš ieškovo priteistina 500 Eur už priešieškinio parengimą ir 42 Eur žyminio mokesčio; ieškovo išlaidos už atsiliepimo į priešieškinį parengimą tenka jam pačiam (CPK 93 straipsnis).

625189.

626Patenkinus ieškinį iš dalies ir atmetus ieškinio reikalavimus atsakovui, ieškovas įgyja teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą tik iš atsakovės UAB ,,Mažoji architektūra“ (CPK 93 straipsnis). Taigi ieškovui iš atsakovės UAB ,,Mažoji architektūra“ priteistina 938,45 Eur žyminio mokesčio ir 2 412,12 Eur atstovavimo bei kitų išlaidų atlyginimo ((1983,25 + 242 + 242 + 121 + 484 + 1815 + 80 + 1000 + 22,62) x 40,27 proc.). Iš viso ieškovui iš atsakovės UAB ,,Mažoji architektūra“ priteistina 3 350,57? Eur bylinėjimosi išlaidoms pirmosios instancijos teisme atlyginti (938,45 + 2 412,12).

627190.

628Patenkinus ieškinį iš dalies, atsižvelgiant į atsakovų procesinį bendrininkavimą, ir faktą, kad atsakovo kitos, nei šios nutarties 188 punkte nurodytos, bylinėjimosi išlaidos patirtos dėl reikalavimų atsakovei dalies, atsakovui iš ieškovo priteistina 1 194,6 Eur ekspertizės išlaidų ir 2 687,85? Eur ((1 200 + 800 + 150 + 2000 + 150 + 200) x 59,73 proc.) atstovavimo išlaidų. Iš viso atsakovui priteistina 4 426,45? Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme atlyginimo (1 194,6 + 2 689,85 + 42 + 500). Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo

629191.

630Ieškovas už pakartotinę ekspertizę apeliacinės instancijos teisme sumokėjo 1 500 Eur (t. IX,

631b. l. 196). Taip pat sumokėjo 1 697 Eur dydžio žyminį mokestį (t. IX, b. l. 70) ir patyrė

6322 662 Eur išlaidų už apeliacinio skundo parengimą (t. IX, b. l. 125–127). Atsakovas patyrė 1 600 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme, kurias sudaro 1 200 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidų ir 400 Eur prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių parengimas.

633192.

634Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių išlaidas už teisines paslaugas, konstatuoja, kad ieškovo išlaidos apeliacinio skundo parengimui viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį, todėl mažintinos iki 1 590,69 Eur (Rekomendacijų 7, 8.10 punktai). Atsakovo išlaidos Rekomendacijose nustatytų dydžių neviršija (Rekomendacijų 7, 8.11, 8.16 punktai).

635193.

636Atsižvelgiant į šios procesinės bylos baigtį, ieškovui iš atsakovės UAB ,,Mažoji architektūra“ priteistina 1 928 Eur bylinėjimosi išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti ((1 500 +

6371 697 + 1 590,69) x 40,27 proc.).

638194.

639Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai pateikė vieną atsiliepimą į apeliacinį skundą, už kurį, kaip ir pirmosios instancijos teisme, sumokėjo atsakovas, ir dėl šalių procesinio bendrininkavimo nėra galimybės atidalyti atskirų šalių išlaidų (atsiliepimo į apeliacinį skundą dalių dėl ieškinio ir priešieškinio), atsakovui bylinėjimosi išlaidos priteistinos taikant bendrąją patenkintų ieškinio turtinių reikalavimų proporciją, jam priteisiant iš ieškovo 955,68 Eur bylinėjimosi išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti (1 600 Eur x 59,73 proc.). Dėl į teismo depozitinę sąskaitą įmokėtų piniginių lėšų grąžinimo

640195.

641Šioje byloje 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi buvo panaikintos atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nes 2019 m. rugpjūčio 12 d. įvyko turto pirkimo–pardavimo sandoris, kurio metu pirkėjas P. C. L. V. den B. nuosavybės teise įsigijo atsakovo areštuotą turtą, kurį teismas leido parduoti, o 2019 m. rugpjūčio 19 d. atsiskaitė su S. R. ir V. R. bei pervedė

642104 049,78 Eur sumą į teismo depozitinę sąskaitą.

643196.

644Išnagrinėju apeliacinį skundą ir teismo sprendimo dalį, kuria reikalavimai atsakovui atmesti, palikus nepakeistą, už atsakovą į Lietuvos apeliacinio teismo depozitinę sąskaitą sumokėta ieškinio suma – 104 049,78 Eur – gražintina atsakovui. Atsakovui išaiškintina, kad ši suma bus sugrąžinta pateikus prašymą ir nurodžius atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią turėtų būti pervestos grąžintinos lėšos.

645Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

646Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. sprendimą ir 2018 m. kovo 9 d. papildomą sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

647„ieškovo E. Š. ieškinį patenkinti iš dalies.

648Priteisti ieškovui E. Š. (asmens kodas ( - ) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Mažoji architektūra“ (juridinio asmens kodas 126146757) 14 131,74? Eur (keturiolika tūkstančių vieną šimtą trisdešimt vieną eurą ir 74 ct) nuostolių atlyginimo ir 27 768,77 Eur (dvidešimt septynis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus ir 77 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. gegužės 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

649Kitą ieškinio dalį atmesti.

650Atsakovo S. R. priešieškinį patenkinti.

651Pripažinti negaliojančia 2013 m. rugsėjo 6 d. statybos rangos sutarties Nr. 2013/09/06

65210 straipsnio 12 dalyje įvirtintą sąlygą, kad ,,už tinkamą visų pagal sutartį prisiimtų rangovo įsipareigojimų įvykdymą užsakovui solidariai laiduoja S. R. (( - ))“.

653Priteisti ieškovui E. Š. (asmens kodas ( - ) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Mažoji architektūra“ (juridinio asmens kodas 126146757) 3 350,57? Eur (tris tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt eurų ir 57 ct) bylinėjimosi išlaidoms pirmosios instancijos teisme atlyginti.

654Priteisti atsakovui S. R. (asmens kodas ( - ) iš ieškovo E. Š. (asmens kodas ( - ) 4 426,45? Eur (keturis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt šešis eurus ir 45 ct) bylinėjimosi išlaidoms pirmosios instancijos teisme atlyginti.“

655Priteisti ieškovui E. Š. (asmens kodas ( - ) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Mažoji architektūra“ (juridinio asmens kodas 126146757) 1 928 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus dvidešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

656Priteisti atsakovui S. R. (asmens kodas ( - ) iš ieškovo E. Š. (asmens kodas ( - ) 955,68 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt penkis eurus ir 68 ct) bylinėjimosi išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

657Gražinti atsakovui S. R. (asmens kodas ( - ) į Lietuvos apeliacinio teismo depozitinę sąskaitą 2019 m. rugpjūčio 19 d. pavedimu sumokėtus 104 049,78 Eur (vieną šimtą keturis tūkstančius keturiasdešimt devynis eurus ir 78 ct).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ginčas kilo dėl nuostolių atlyginimo rangovui darbus atlikus su trūkumais,... 8. 2.... 9. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti... 10. 3.... 11. Nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 6 d. ieškovas ir atsakovė UAB „Mažoji... 12. 2013 m. gruodžio 2 d., o už tinkamą rangovo prisiimtų įsipareigojimų... 13. 4.... 14. Atsakovė iš esmės pažeidė sudarytą sutartį, kadangi net ir praėjus... 15. 5.... 16. Kadangi atsakovė Rangos sutarties pažeidimų nepašalino, siekdamas išvengti... 17. 6.... 18. Rangos sutartimi šalys susitarė, kad darbai turi būti atliekami pagal... 19. 7.... 20. Dėl šios priežasties ieškovui nutraukus sutartį, papildomai buvo kreiptasi... 21. 8.... 22. Ieškovui dėl atsakovės kaltės nutraukus šalių sudarytą sutartį,... 23. 9.... 24. Ieškovas statybos rangos darbų užbaigimo ir trūkumų pašalinimo išlaidas... 25. 326 311,07 Lt sumą. Rangos sutartimi atsakovė įsipareigojo atlikti objekto... 26. 268 000 Lt, tačiau tam, kad gautų Rangos sutartyje numatytą darbų... 27. 10.... 28. Laikotarpiu, kol buvo šalinami atsakovės atliktų darbų trūkumai ir... 29. 11.... 30. Atsakovei nepašalinus sutarties vykdymo trūkumų iki nurodytos dienos,... 31. 12.... 32. Dėl netinkamo Rangos sutarties vykdymo ieškovui mokėtini delspinigiai sudaro... 33. 13.... 34. Kadangi už tinkamą atsakovės prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą... 35. 14.... 36. Atsakovai UAB ,,Mažoji architektūra“ ir S. R. atsiliepime į ieškinį... 37. 15.... 38. Pagrįstų abejonių ieškovo sąžiningumu kelia ir tai, kad ieškinyje... 39. UAB „Business Development Enterprise“ už atliktus remonto darbus ieškovas... 40. 189 684,98 Lt sumą, tačiau kaip priedai pateikiami tik 3 kasos pajamų... 41. 16.... 42. Ieškovas nurodo, kad daugelį prekių, kurios nurodytos 2014 m. rugpjūčio 4... 43. 2011 m. sausio 24 d. UAB „IJ Solutions“ pavadinimas buvo UAB „In Jure“,... 44. 17.... 45. 2013 m. gruodžio 19 d. pirkimo–pardavimo sutartis Nr. KZ 13 12 19 nėra... 46. 18.... 47. Ieškovas pridėjo su UAB „Dakora“ 2014 m. gegužės 21 d. pasirašytą... 48. 2014 m. rugpjūčio 12 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą 36 216,24 Lt... 49. 19.... 50. Be to, ieškovas įrodinėja savo patirtą žalą (nuostolius) 2014 m.... 51. 20.... 52. Ieškovas nurodo, kad 2013 m. lapkričio 29 d. pasirašė sutartį Nr. 20131129... 53. 21.... 54. Ieškovas patirtus nuostolius įrodinėja ir su AB „Lesto“ sudaryta naujojo... 55. Nr. 00185. Ieškovo nurodomi kadastrinių matavimų bei energetinio naudingumo... 56. 22.... 57. Ieškovas prie savo nuostolių priskiria trisluoksnių ąžuolinių... 58. 23.... 59. UAB „Mažoji architektūra“ atliktus visus remonto darbus pagal pateiktą... 60. 24.... 61. Ieškovas pateikė 2014 m. gegužės 15 d. UAB „Statybų techninė... 62. 25.... 63. Dėl dalies neatliktų darbų yra kaltas pats ieškovas, kadangi atsakovė... 64. 26.... 65. Patalpų kapitalinio remonto projektą rengė architektas G. S. Architekto... 66. 27.... 67. Ieškovas taip pat nepaskyrė patalpų remonto darbų techninio... 68. 28.... 69. Ieškovo ir atsakovės UAB „Mažoji architektūra“ sudarytos Rangos... 70. 29.... 71. Atsakovams gavus ieškinį ir tik tada įsigilinus į sutarties tekstą,... 72. 30.... 73. Faktas, kad ieškovas mokėjo už atliktus patalpų remonto darbus dar iki 2014... 74. 31.... 75. Atsakovas S. R. taip pat pareiškė byloje priešieškinį, kuriame prašė... 76. 32.... 77. Atsakovas nesutiko su ieškovo teiginiais, kad egzistuoja solidari atsakovų... 78. 33.... 79. Ieškovas apie sutarties 10 straipsnio 12 dalyje įtvirtintą siurprizinę... 80. 34.... 81. Jeigu atsakovas būtų išreiškęs savo valią laiduoti ieškovui už UAB... 82. 35.... 83. Atsiliepime į priešieškinį ieškovas E. Š. prašė jį atmesti. Nurodė,... 84. 36.... 85. Ieškovas ir atsakovas pasirašė sutartį, t. y. fiziškai parašus padėjo... 86. 37.... 87. Atsakovui pasirašant sutartį nebuvo uždėtas rangovo įmonės antspaudas,... 88. 38.... 89. Atsakovas teikia teismui melagingą informaciją, kadangi ieškovas su atsakovu... 90. 39.... 91. Be to, atsakovas melagingai nurodo, kad sutarties tekstą rengė ieškovas,... 92. 40.... 93. Be to, ginčijama Rangos sutarties 10 straipsnio 12 dalis yra paskutiniame... 94. 41.... 95. Atsakovo parašai yra ant kiekvieno sutarties lapo, kas reiškia, kad jis... 96. 42.... 97. Faktinės sutarties sudarymo aplinkybės, kurias atskleidė pats atsakovas,... 98. II.... 99. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 100. 43.... 101. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 1 d. sprendimu ieškinį patenkino iš... 102. 44.... 103. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad byloje, išskyrus... 104. 45.... 105. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad byloje esantys įrodymai, Rangos... 106. 46.... 107. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, nors ieškovas teigė, kad atsakovė... 108. 47.... 109. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad sutartis dėl projekto vykdymo... 110. 48.... 111. Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimą priteisti 1 412,77 Eur... 112. 49.... 113. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad nėra jokių... 114. 50.... 115. Pirmosios instancijos teismas atmetė reikalavimą priteisti 36 216,24 Lt sumą... 116. 51.... 117. Pirmosios instancijos teismas taip pat atmetė reikalavimą priteisti 26 673 Lt... 118. 52.... 119. Pirmosios instancijos teismas atmetė reikalavimą priteisti 1 270,50 Lt sumą,... 120. 53.... 121. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad, išskyrus atsakovų... 122. 54.... 123. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tam, jog laidavimo sutartis būtų... 124. 55.... 125. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 9 d. papildomu sprendimu priteisė... 126. III.... 127. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 128. 56.... 129. Apeliaciniame skunde ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas... 130. 56.1.... 131. Teismas sprendime padarydamas išvadą, kad Rangos sutarties kaina buvo mišri,... 132. 56.2.... 133. Šalims susitarus dėl Rangos darbų rūsyje, jie yra laikomi remonto darbais,... 134. 56.3.... 135. Teismas, remdamasis prieštaringu ir nekompetentingu eksperto A. B., kuriam... 136. 56.4.... 137. UAB „Statybų techninė priežiūra“ kokybės vertinimo aktas kartu su... 138. 56.5.... 139. Teismo pozicija, kad šalys tarėsi, jog dalį medžiagų parūpins ieškovas,... 140. 56.6.... 141. Teismo nustatyta aplinkybė, kad atsakovė paaiškino, jog santechnikos darbų... 142. 56.7.... 143. Dėl netinkamo atsakovės įsipareigojimų vykdymo, ieškovas darbams atlikiti... 144. 56.8.... 145. Palūkanų bankui mokėjimas laikytinas atlygintinais ieškovo nuostoliais, nes... 146. 56.9.... 147. Rangos sutarties terminas nebuvo pratęstas ir atsakovė neįrodė, kad termino... 148. 56.10.... 149. Ieškovas taip pat nesutinka su teismo atsisakymu paskirstyti bylinėjimosi... 150. 80 Eur už antstolio A. N. paslaugas, taip pat už eksperto D. K. paslaugas... 151. 56.11.... 152. Teismas nepagrįstai patenkino priešieškinį – įstatyme nėra numatyta,... 153. 57.... 154. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovai prašo skundą atmesti, o... 155. 57.1.... 156. Teismas sprendime padarė tinkamą ir pagrįstą išvadą, kad dėl konkrečios... 157. 57.2.... 158. Bylos duomenys patvirtina, kad faktiškai buvo susitarta tik dėl kai kurių... 159. 57.3.... 160. Visos civilinės bylos nagrinėjimo metu ieškovas, įrodinėdamas žalą,... 161. 2014 m. balandžio 28 d. statybos rangos sutarties lokalinėse sąmatose yra... 162. 57.4.... 163. Atsakovė UAB „Mažoji architektūra“ nespėjo pabaigti visų stogo dengimo... 164. UAB „Mažoji architektūra“ darbuotojus iš patalpų, todėl nebuvo jokios... 165. 57.5.... 166. Ieškovo pateiktas 2014 m. gegužės 15 d. UAB „Statybų techninė... 167. 57.6.... 168. Nuostolius prašantis atlyginti ieškovas pats elgėsi nesąžiningai ir savo... 169. 57.7.... 170. Pats ieškovas nesuformulavo tikslios užduoties atsakovei UAB „Mažoji... 171. 57.8.... 172. Teismas sprendime padarė pagrįstą išvadą, kad tam, jog laidavimo sutartis... 173. UAB „Mažoji architektūra“ rekvizitai. Tai, kad ieškovo ir atsakovės UAB... 174. Teisėjų kolegija... 175. IV.... 176. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 177. 58.... 178. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 179. 59.... 180. Ieškovas atskiru prašymu prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.... 181. 60.... 182. Pagal bendrąją taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso... 183. 61.... 184. Nagrinėjamu atveju ieškovas būtinybę bylą nagrinėti žodinio proceso... 185. 62.... 186. Atsižvelgiant į šios bylos pobūdį ir šalių ginčą tiek dėl teisės,... 187. 63.... 188. Ieškovas (užsakovas) ir atsakovė UAB ,,Mažoji architektūra“ (rangovė)... 189. 64.... 190. Patalpos, esančios ( - ), Vilniuje, dėl kurių kapitalinio remonto darbų... 191. 65.... 192. Ieškovas (užsakovas) ir atsakovė UAB ,,Mažoji architektūra“ (rangovė)... 193. Nr. 2013/09/06 (t. I, b. l. 13), kuriame šalys susitarė, kad pastato statybos... 194. 66.... 195. Atsakovė UAB ,,Mažoji architektūra“ statybos darbus patalpose vykdė iki... 196. 2014 m. balandžio 22 d., kai ieškovas vienašališkai nutraukė Rangos... 197. 67.... 198. 2014 m. gegužės 15 d. UAB „Statybų techninė priežiūra“ atliko... 199. 68.... 200. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, konstatavo, kad... 201. 69.... 202. Ieškovas su šiomis teismo išvadomis nesutinka ir nurodo, kad teismas,... 203. 70.... 204. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, su šiais apeliacinio skundo... 205. 71.... 206. Rangovo ir užsakovo santykiams taip pat taikomos civilinės teisės normos,... 207. 6.59 straipsnis).... 208. 72.... 209. CK 6.653 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta šalių galimybė pasirinkti kainos... 210. Nr. 3K-3-161/2012; 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr.... 211. 73.... 212. Reglamentavimas, ribojantis galimybę keisti sutartą konkrečią rangos... 213. 74.... 214. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovu, kad pirmosios instancijos teismas... 215. 75.... 216. Nors pirmosios instancijos teismas akcentavo faktą, kad šalys sutarties... 217. 76.... 218. Statybos darbų kaina negali būti didinama arba mažinama be abiejų šalių... 219. CK 6.686 straipsnio 1 dalis nustato, kad statybą aprūpinti medžiagomis,... 220. 77.... 221. Nors atsakovai akcentuoja, kad sutartį parengė ieškovas, tai taip pat... 222. 77.1.... 223. stogo darbai (Rangos sutarties priedas Nr. 2, 1 punktas) – turi būti... 224. 77.2.... 225. langai (Rangos sutarties priedas Nr. 2, 3 punktas) – įrengiami kokybiški... 226. 77.3.... 227. laiptų turėklai (Rangos sutarties priedas Nr. 2, 4.3 punktas) – analogiški... 228. 77.4.... 229. palangės (Rangos sutarties priedas Nr. 2, 4.5 punktas) – medinės,... 230. 77.5.... 231. stiklo konstrukcija (Rangos sutarties priedas Nr. 2, 4.7 punktas) – dvigubo... 232. 78.... 233. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija vėlgi akcentuoja, kad šalys buvo... 234. 79.... 235. Pirmiau nurodytų bylos duomenų kontekste negalima pritarti pirmosios... 236. 80.... 237. Ieškovas savo reikalavimą atsakovei grindžia CK 6.658 straipsnio 3 dalimi,... 238. 81.... 239. Ieškovas nurodė, kad pavedus atsakovės atliktų darbų trūkumus pašalinti... 240. 81.1.... 241. 2 500 Lt autorinė projekto vykdymo priežiūra, kurią atliko G. Š.... 242. 81.2.... 243. 1 412,77 Eur palūkanų AB DNB bankui už paskolą objekto įsigijimui ir... 244. 81.3.... 245. 484 Lt Darbų būklės konstatavimas ir žalos įvertinimas, kurį atliko... 246. 81.4.... 247. 1 210 Lt nekokybiškai atliktų darbų įvertinimas, kurį atliko ekspertas UAB... 248. 81.5.... 249. 189 684,98 Lt Elektros, stogo ir vidaus darbai, kuriuos atliko rangovas UAB... 250. 81.6.... 251. 44 488,69 Lt suma už vidaus įrengimui reikalingus prietaisus, kuriuos nupirko... 252. 81.7.... 253. 36 216,24 Lt suma už radiatorinį šildymą (dujinį katiliuką), santechnines... 254. 81.8.... 255. 26 673 Lt suma už medinius turėklų porankius, medines laiptų į mansardą... 256. 81.9.... 257. 5 690 Lt suma už gelžbetininės konstrukcijos laiptakio gamybą ir... 258. 81.10.... 259. 2 422,66 Lt suma, sumokėta AB Lesto už vartotojo elektros įrenginių... 260. 81.11.... 261. 1 270,50 Lt suma, sumokėta už kadastrinius matavimus ir energetinio... 262. 81.12.... 263. 19 865 Lt suma, sumokėta už 145 kv. m 19 cm pločio ąžuolines parketlentes... 264. UAB ,,Ecosela“.... 265. 82.... 266. Toliau teisėjų kolegija pasisako dėl kiekvieno iš pirmiau nurodytų... 267. 83.... 268. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas, remdamasis prieštaringu ir... 269. 84.... 270. Teisėjų kolegijos vertinimu, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos... 271. 85.... 272. Pagal ieškovo pateiktus įrodymus, UAB „Business Development Enterprise“... 273. 86.... 274. Taigi, nors pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo galutinės... 275. 87.... 276. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip... 277. 88.... 278. Nurodytų teisių gynimo būdų skirtumai atitinkamai lemia ir kai kuriuos... 279. Nr. e3K-3-464-687/2017). Atitinkamai, ieškovui pateikus pirmiau nurodytus... 280. 89.... 281. Taigi pagal pirmiau nurodytas įrodinėjimo taisykles, priešingai nei nurodo... 282. 90.... 283. Ieškovas atsakovės statybos rangos darbų defektus įrodinėjo UAB... 284. 91.... 285. Ekspertas A. B., išnagrinėjęs civilinėje byloje pateiktą medžiagą,... 286. 92.... 287. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis eksperto A. B. išvadomis,... 288. 93.... 289. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, kadangi bendra sutarties kaina buvo 340... 290. 127 080,59 Lt (104 445 Lt + 22 635,59 Lt), nėra atsakinga atsakovė. Rangovo... 291. 94.... 292. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas apeliaciniame skunde iškėlė... 293. 95.... 294. Įvertinusi bylos duomenis ir siekdama pašalinti pirmosios instancijos teisme... 295. 96.... 296. Ekspertas S. Š. atliko ,,Elektros remonto darbų“, „Stogo remonto... 297. 96.1.... 298. Teismo ekspertizės metu perskaičiuotoje ,,Elektros remonto darbų“... 299. 2014 m. kovo mėn. kainas statybos rangos darbų, statybinių medžiagų bei... 300. 96.2.... 301. Teismo ekspertizės metu perskaičiuotoje ,,Stogo remonto darbų“ sąmatoje... 302. 2014 m. kovo mėn. kainas statybos rangos darbų, statybinių medžiagų bei... 303. 96.3.... 304. Teismo ekspertizės metu perskaičiuotoje ,,Vidaus remonto darbų“ sąmatoje... 305. 2014 m. kovo mėn. kainas statybos rangos darbų, statybinių medžiagų bei... 306. 97.... 307. Taigi, įvertinus eksperto išvadas, matyti, kad UAB „Business Development... 308. 98.... 309. Atsakymu į antrąjį klausimą ekspertas taip pat įvertino UAB „Business... 310. 98.1.... 311. ,,Elektros remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje yra papildomi ir / ar... 312. 98.2.... 313. ,,Vidaus remonto darbų“ lokalinėje sąmatoje yra darbų (pakeisti... 314. 98.3.... 315. Teismo ekspertizės metu nustatyta, kad ,,Stogo remonto darbų“ lokalinėje... 316. 99.... 317. Kaip pagrįstai nagrinėjamu atveju akcentuoja atsakovai, o tai akcentavo ir... 318. 100.... 319. Pirmiau nurodyta byloje nustatyta faktinė aplinkybė sudaro ypatumą, kuris... 320. 101.... 321. Ekspertas S. Š. nustatė, kad iš 2014 m. gegužės 15 d. UAB „Statybų... 322. 101.1.... 323. Netinkamai suformuotas stogo karkasas pastato kampe. Gegnės sumontuotos ne... 324. 101.2.... 325. Drėksta statinio išorinės sienos. Nuo vandens poveikio sugadinta vidaus... 326. 101.3.... 327. Stogo danga viršutinėje stogo dalyje sumontuota ne iš ištisinių lapų, o... 328. 101.4.... 329. Kraštiniai stogo skardos elementai pagaminti netinkamos formos bei netinkamai... 330. 101.5.... 331. Netinkamai apskardintas kaminų viršus. Vėdinimo kanalų angos turi būti... 332. 101.6.... 333. Vidaus apdaila įrengta nekokybiškai – sienos nelygios, nukrypimai viršija... 334. 101.7.... 335. Netinkamai atliktas apskardinimas tarpe tarp stoginės dangos ir kaminų.... 336. 101.8.... 337. Įrengiant gipso kartono pertvaras ant sumontuoto karkaso paviršių,... 338. 101.9.... 339. Sumontuota per plona stogo šiluminė izoliacija – vatos storis tik 150 mm.... 340. 101.10.... 341. Vata sudėta nesilaikant reikalavimų, nes tarp vatos lakštų likę tarpai. Į... 342. 101.11.... 343. Kaminai apsiūti gipso kartono plokštėmis, bet nenutinkuoti.... 344. 102.... 345. Atsakovai akcentavo ir tą aplinkybę, kad nutraukus sutartį su atsakove,... 346. 103.... 347. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju duomenų, kad ieškovas... 348. 104.... 349. Siekiant atskirti atsakovės statybos rangos darbų defektų šalinimo darbus... 350. 104.1.... 351. Padidinti 110 m2 stogo dangos termoizoliacinio sluoksnio storį iki 200 mm.... 352. 104.2.... 353. Ištaisyti pastato kampe stogo medinio karkaso plokštumos defektus.... 354. 104.3.... 355. Pakeisti lakštus viršutinėje stogo dalyje.... 356. 104.4.... 357. Sumontuoti sniego gaudytuvus ir prijungti lietvamzdžius.... 358. 104.5.... 359. Atlikti apskardinimą tarpe tarp stoginės dangos ir kaminų pagal tinklalapyje... 360. 104.6.... 361. Padaryti virš kaminų vedinimo kanalų stogelį.... 362. 104.7.... 363. Nutinkuoti kaminus.... 364. 104.8.... 365. Pakeisti atšokusias ir susibangavusias plokštes ir pakeisti varžtus.... 366. 104.9.... 367. Ištaisyti sienų nukrypimų trūkumus.... 368. 105.... 369. Pirmiau nurodytų eksperto išvadų atsakovai rašytiniuose paaiškinimuose... 370. 106.... 371. Teisėjų kolegijos vertinimu, anksčiau nurodyti duomenys patvirtina, kad... 372. 107.... 373. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad iš visų ,,Vidaus remonto... 374. 5 procentus visų šioje lokalinėje sąmatoje nurodytų ir eksperto... 375. (97 357,95 Lt / 28 196,81 Eur). Tai sudaro pagrindą spręsti, kad už... 376. 108.... 377. Atsižvelgiant į tai, daroma išvada, kad pagrįstos atsakovės statybos... 378. 109.... 379. Atitinkamai, iš 189 684,98 Lt išlaidų UAB „Business Development... 380. 39 900,07 Lt buvo atsakovės statybos rangos darbų trūkumams pašalinti, o... 381. 110.... 382. Sprendžiant CK 6.258 straipsnio 5 dalies taikymo klausimą, būtina, inter... 383. 111.... 384. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovui nutraukus Rangos sutartį 2014 m.... 385. 268 000 Lt sumą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pagal byloje nustatytas... 386. (CPK 178 straipsnis).... 387. 112.... 388. Teisėjų kolegija taip pat kritiškai vertina ieškovo argumentą, kad... 389. 113.... 390. Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad statybos rangos teisinius santykius... 391. 114.... 392. Šiuo atveju matyti, kad ieškovas 2014 m. balandžio 1 d. pretenzijoje... 393. 115.... 394. Nors ieškovas apeliaciniame skunde atsakovės pareigą inicijuoti darbų... 395. CK 6.671 straipsnis, kuris numato, kad jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu... 396. 116.... 397. Tarp šalių nėra ginčo, kad nei ieškovas, nei atsakovė 2014 m. balandžio... 398. 117.... 399. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovas nagrinėjamu atveju nepagrindė, kad... 400. 118.... 401. Teisėjų kolegija neturi pagrindo išvadai, kad atsakovė atliko mažiau nei... 402. 268 000 Lt sumą, nevertinant anksčiau jau nurodytų darbų trūkumų.... 403. 119.... 404. Atsižvelgiant į tai, orientacinis kriterijus vertinant ieškovo sudarytos... 405. 72 000 Lt, nes (neatsižvelgiant į jau konstatuotus atsakovės statybos rangos... 406. 120.... 407. Šiuo atveju, kaip jau buvo nurodyta anksčiau, ieškovui, kuris sudaro... 408. 121.... 409. Teismų praktikoje išaiškinta, kad pakeičiančios sutarties, kurią... 410. Nr. e3K-3-464-687/2017).... 411. 122.... 412. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė, kad... 413. 123.... 414. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovu, kad nutraukus sutartį su atsakove, jam... 415. 15 straipsnio 6 dalies 3 punktas; Statybos techninio reglamento STR... 416. UAB „Business Development Enterprise“ juos parengė ar tuo labiau – kad... 417. 124.... 418. Nors ieškovas teigia, kad UAB „Business Development Enterprise“ prisiėmė... 419. 125.... 420. Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenys patvirtina, kad naujajai rangovei... 421. 126.... 422. Apibendrindama teisėjų kolegija pažymi, kad pareiga įrodyti nuostolius,... 423. 127.... 424. Sudarydamas sutartį su naująja rangove ieškovas nepaisė pakeičiančiai... 425. (CPK 178 straipsnis).... 426. 128.... 427. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad ir pirmosios instancijos... 428. 129.... 429. Nors ieškovas teigia, kad buvo pabaigti tik atsakovės nebaigti darbai ir tai... 430. UAB „Business Development Enterprise“ vadovo paaiškinimais teismo... 431. UAB „Business Development Enterprise“ atliktų darbų vertę (149 784,91... 432. 130.... 433. Įvertinusi pirmiau išdėstytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija... 434. 131.... 435. Teisėjų kolegijos vertinimu, kadangi byloje nėra ginčo, kad ieškovas per... 436. 132.... 437. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl 44 488,69... 438. 2014 m. rugpjūčio 4 d. PVM sąskaitą–faktūrą Nr. IJS 14/299 (t. II, b.... 439. 132.1.... 440. WC komplektas Nautic (stovas su unitazu);... 441. 132.2.... 442. apsaugos sistemos įrengimas (UAB ,,G4S Lietuva“);... 443. 132.3.... 444. keraminės plytelės Tissu Blanco 150x150 (6 kv.m);... 445. 132.4.... 446. įėjimo į pastatą lauko durys skydas (UAB ,,Plieninis skydas“);... 447. 132.5.... 448. Siemens elektros prietaisai (lizdai; jungikliai): mechanizmas jungikliui... 449. 132.6.... 450. klavišas viengubas 19 vnt.;... 451. 132.7.... 452. Mechanizmas jungikliui dvigubas 10 vnt.;... 453. 132.8.... 454. Klavišas dvigubas, baltas 10 vnt.;... 455. 132.9.... 456. Mechanizmas perjungikliui 12 vnt.;... 457. 132.10.... 458. Kištukinis lizdas 71 vnt.;... 459. 132.11.... 460. Tinklo kabelio lizdas 14 vnt.;... 461. 132.12.... 462. Tinklo lizdo apdaila 14 vnt. (UAB ,,Ardena“);... 463. 132.13.... 464. Spyna lauko durims kartu su cilindru (UAB ,,Vitemus“);... 465. 132.14.... 466. Stiklinės pertvaros, aliuminio rėmas ir stiklo paketas, transportas,... 467. 132.15.... 468. WC praustuvo komplektas;... 469. 132.16.... 470. Katilas dujinis VEESSMAN Vitodens 100 W 26 kW;... 471. 132.17.... 472. Termoreguliatorius SIEMENS kartu su katilo VIESSMAN pajungimo elementais;... 473. 132.18.... 474. Domofonas / video praėjimo kontrolė (komplektas);... 475. 132.19.... 476. Medinės vidaus durys (6 vnt.);... 477. 132.20.... 478. Plintusas 70 mm dažytas (110 m);... 479. 132.21.... 480. Vidaus durų rankenos ir spynų mechanizmai (6 komplektai);... 481. 132.22.... 482. Panelė, kvadr. 30w, 120A, 3000K, 30x60cm 9 vnt.;... 483. 132.23.... 484. aukc. šviest., 12W,24A, 220V, 3000K, NIDA 9 vnt.;... 485. 132.24.... 486. šynlaidis akcent. šviest., 98 cm, baltas 6 vnt.;... 487. 132.25.... 488. panelė, 40W, 120A, 220V, 6000K,30x12 8 vnt.;... 489. 132.26.... 490. Laikiklis LED panelei – kompl. 12 vnt.;... 491. 132.27.... 492. Panelė, kvadr., 18W, 120A, 3500K, 220m 8 vnt.;... 493. 132.28.... 494. Panelė, kvadr., 9W, 120A, 3500K, 145mm 6 vnt.... 495. 132.29.... 496. Šynlaidis akcent. šviest., 98 cm juodas (20 vnt.)... 497. 132.30.... 498. Akc. šviest., 12W, 60A, 220V, 3000KJUO 22 vnt.... 499. 133.... 500. Teisėjų kolegijos vertinimu nagrinėjamu atveju dėl pirmiau nurodytų... 501. 134.... 502. Teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas... 503. 135.... 504. Nors ieškovas remiasi tuo, kad, kaip jau konstatuota anksčiau, atsakovė... 505. 136.... 506. Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, iš Esminių... 507. 137.... 508. Taigi, šiuo atveju ieškovas pagal CK 6.258 straipsnio 5 dalies sąlygas... 509. 138.... 510. Vien tai, kad šios medžiagos buvo įsigytos ieškovo ir panaudotos objekte,... 511. 139.... 512. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 513. 140.... 514. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, sutinka su ieškovu, kad byloje... 515. 141.... 516. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 517. CK 6.258 straipsnio 5 dalyje nustatytų sąlygų – neįrodyta nei kokia... 518. 185 straipsniai). Dėl MB „Eurstairs“ atliktų darbų... 519. 142.... 520. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovo... 521. 143.... 522. Ieškovas teigia, kad pagal Rangos sutarties priedo Nr. 2 esminių sprendinių... 523. 340 000 Lt kainą, o darbai pagal Rangos sutartį buvo finansuojami avansu.... 524. 144.... 525. Teisėjų kolegija nurodytus ieškovo teiginius vertina kritiškai. Kaip nurodo... 526. 145.... 527. Tuo labiau, kaip jau konstatuota anksčiau, Rangos sutarties priedo Nr. 2... 528. 146.... 529. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra... 530. 147.... 531. Kaip nurodo ir pats ieškovas, pagal Rangos sutarties priedo Nr. 2 esminių... 532. 148.... 533. Ieškovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 534. b. l. 123–124) ir AB LESTO už vartotojo elektros įrenginių prijungimą... 535. 149.... 536. Ieškovas teigia, kad pagal Rangos sutarties 3 straipsnio 1 dalį atsakovė... 537. 150.... 538. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas šiuo argumentu iškraipo Rangos... 539. 151.... 540. Analogiškai deklaratyvūs ieškovo argumentai dėl sumokėtų sumų G. S. ir... 541. b. l. 128–131). Teisėjų kolegijos vertinimu, tęsiant statybos rangos... 542. b. l. 132–137). Teisėjų kolegija dėl šio argumento visiškai sutinka su... 543. 152.... 544. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovo... 545. 153.... 546. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo... 547. 154.... 548. Sutarties šalys yra laisvos sudaryti sutartis, nustatyti jose tarpusavio... 549. 155.... 550. Byloje nėra ginčo, kad atsakovė neatliko Rangos sutartyje nustatytų darbų... 551. 2013 m. gruodžio 2 d. Rangos sutarties 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad... 552. 156.... 553. Atsakovė teigia, kad vėlavo priduoti darbus dėl ieškovo kaltės –... 554. 157.... 555. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo sutikti tiek su atsakovės... 556. 158.... 557. Byloje taip pat neįrodyta, kad atsakovė būtų tinkamai vykdžiusi... 558. Nr. e3K-3-508-313/2016). Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad šalių... 559. 159.... 560. Tai, kad ieškovas nuo 2013 m. gruodžio 2 d. iki 2014 m. balandžio 27 d.... 561. 160.... 562. Tai, kad sutarties vykdymas – darbų atlikimas ir vykdomi mokėjimai – buvo... 563. 161.... 564. Kadangi prievolė darbus pabaigti nustatytu terminu teko atsakovei, pastaroji... 565. 2014 m. balandžio 22 d. Taigi atsakovė viso praleido 141 dieną įvykdyti... 566. 162.... 567. Ieškovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi,... 568. 163.... 569. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tam, jog laidavimo sutartis su... 570. 164.... 571. Ieškovo teigimu, priešingai nei nurodė teismas, įstatyme nėra numatyta,... 572. 165.... 573. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, pritaria pirmosios instancijos... 574. 166.... 575. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad šalys teismui pateikė skirtingas... 576. 167.... 577. Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių paaiškinimus, daro labiau tikėtiną... 578. 168.... 579. Teisėjų kolegijos vertinimu, paties ieškovo apeliacinio skundo argumentai... 580. 169.... 581. Ieškovas nagrinėjamu atveju remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m.... 582. 170.... 583. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju turi būti taikomos bendrosios... 584. 171.... 585. Teisėjų kolegijos vertinimu, sistemiškai vertinat Rangos sutartį, matyti,... 586. 172.... 587. Teisėjų kolegija taip pat atsižvelgia į tai, kad sutartis tikėtinai buvo... 588. 173.... 589. Ieškovas pats akcentuoja, kad laidavimas buvo reikalingas jo interesams... 590. 174.... 591. Tuo atveju, jeigu sutartį parengė ieškovas, Rangos sutarties 10 straipsnio... 592. 175.... 593. Tuo atveju, jeigu sutartį parengė atsakovas, o šalims elgiantis... 594. 176.... 595. Šiame kontekste ieškovo argumentum ad hominem (lot. argumentas prieš... 596. 177.... 597. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo, kaip fizinio asmens, nedviprasmiškas... 598. 178.... 599. Atsižvelgiant į anksčiau šioje nutartyje teisėjų kolegijos nustatytus... 600. 2 085,26 Eur nuostolių atlyginimo už atsakovės nebaigtų statybos rangos... 601. 27 768,77 Eur delspinigių už praleistą terminą prievolei įvykdyti (CPK 185... 602. 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kita sprendimo dalis, kuria ieškinys... 603. 179.... 604. Taigi pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą ieškovui iš atsakovės... 605. 180.... 606. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar... 607. 181.... 608. Kaip matyti iš procesinės bylos baigties pakeitus pirmosios instancijos... 609. 182.... 610. Ieškovas už ieškinį iš viso sumokėjo 2 330,40 Eur žyminio mokesčio (t.... 611. b. l. 23); atsakovas už priešieškinį sumokėjo 42 Eur žyminį mokestį (t.... 612. 183.... 613. Atsakovas S. R. už ekspertizę pirmosios instancijos teisme sumokėjo 2 000... 614. 184.... 615. Ieškovas nurodo, kad patyrė 7 865 Eur atstovavimo išlaidų (kurias sudaro:... 616. 185.... 617. Atsakovas S. R. patyrė 5 000 Eur (t. VII, b. l. 133–134) atstovavimo... 618. 5) 2 000 Eur už pasirengimą ir atstovavimą teismo posėdžiuose; 6) 150 Eur... 619. 186.... 620. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo išlaidas už teisines paslaugas,... 621. 187.... 622. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su ieškovo apeliacinio skundo argumentais... 623. 188.... 624. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pagal procesinę bylos baigtį... 625. 189.... 626. Patenkinus ieškinį iš dalies ir atmetus ieškinio reikalavimus atsakovui,... 627. 190.... 628. Patenkinus ieškinį iš dalies, atsižvelgiant į atsakovų procesinį... 629. 191.... 630. Ieškovas už pakartotinę ekspertizę apeliacinės instancijos teisme... 631. b. l. 196). Taip pat sumokėjo 1 697 Eur dydžio žyminį mokestį (t. IX, b.... 632. 2 662 Eur išlaidų už apeliacinio skundo parengimą (t. IX, b. l. 125–127).... 633. 192.... 634. Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių išlaidas už teisines paslaugas,... 635. 193.... 636. Atsižvelgiant į šios procesinės bylos baigtį, ieškovui iš atsakovės UAB... 637. 1 697 + 1 590,69) x 40,27 proc.).... 638. 194.... 639. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai pateikė vieną atsiliepimą į... 640. 195.... 641. Šioje byloje 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi buvo panaikintos atsakovui... 642. 104 049,78 Eur sumą į teismo depozitinę sąskaitą.... 643. 196.... 644. Išnagrinėju apeliacinį skundą ir teismo sprendimo dalį, kuria reikalavimai... 645. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 646. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. sprendimą ir 2018 m. kovo 9 d.... 647. „ieškovo E. Š. ieškinį patenkinti iš dalies.... 648. Priteisti ieškovui E. Š. (asmens kodas ( - ) iš atsakovės uždarosios... 649. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 650. Atsakovo S. R. priešieškinį patenkinti.... 651. Pripažinti negaliojančia 2013 m. rugsėjo 6 d. statybos rangos sutarties Nr.... 652. 10 straipsnio 12 dalyje įvirtintą sąlygą, kad ,,už tinkamą visų pagal... 653. Priteisti ieškovui E. Š. (asmens kodas ( - ) iš atsakovės uždarosios... 654. Priteisti atsakovui S. R. (asmens kodas ( - ) iš ieškovo E. Š. (asmens kodas... 655. Priteisti ieškovui E. Š. (asmens kodas ( - ) iš atsakovės uždarosios... 656. Priteisti atsakovui S. R. (asmens kodas ( - ) iš ieškovo E. Š. (asmens kodas... 657. Gražinti atsakovui S. R. (asmens kodas ( - ) į Lietuvos apeliacinio teismo...