Byla e2-1559-163/2016
Dėl viešojo pirkimo sąlygų pakeitimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė,

2teismo posėdyje rašytinio civilinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alresta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Plungės vandenys“ dėl viešojo pirkimo sąlygų pakeitimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. ieškovė pateikė ieškinį teismui, juo prašo pakeisti supaprastinto atviro konkurso būdu elektroninėmis priemonėmis dėl „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų Pirkimo sąlygų 11.7 punktą, nustatant mažesnę nei 27 tūkst. Eur reikalaujamos pateikti įvykdytos sutarties vertę; panaikinti arba pakeisti supaprastinto atviro konkurso būdu elektroninėmis priemonėmis dėl „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų Pirkimo sąlygų 11.8, 11.9, 11.11 punktus. Ieškinyje nurodo, kad UAB „Plungės vandenys“ (toliau - Perkančioji organizacija arba atsakovė) 2016-08-17 paskelbė, jog supaprastinto atviro konkurso būdu, elektroninėmis priemonėmis vykdo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ administravimo, FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimą. Pirkimo VŽ Nr. 177676. Pagal patvirtintą 2016 metų prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų planą numatyta šio investicinio projekto vertė apie 3,134 mln. Eur, tame tarpe administravimo, FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugoms. Ieškovė, nurodo, kad susipažinusi su Pirkimo dokumentais ir Pirkimo sąlygomis, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 93 str., 94 str. 2016-08-22 pateikė atsakovei pretenziją dėl Pirkimo sąlygų pakeitimo. Pretenzijoje ginčijo Pirkimo sąlygų 8 p., kuris numatė, jog Pirkimas į dalis neskaidomas ir kartu perkamos tiek projekto administravimo, tiek ir FIDIC inžinieriaus bei statybų techninės priežiūros paslaugos; Pirkimo sąlygų 11.6, 11.7, 11.8, 11.9. p. nustatytus reikalavimus, jog tiekėjas turi būti sėkmingai įvykdęs bent vieną administravimo paslaugų sutartį (11.6 p.), bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų ir/ar vandens gerinimo įrenginių statybos srityje už ne mažesnę kaip 54 000,00 Eur (be PVM) vertę (11.7 p.), bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo atliekama vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo tinklų statybos techninė priežiūra (11.8 p.), tiekėjas turi būti sėkmingai įvykdęs bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo atliekama vandens gerinimo įrenginio statybos techninė priežiūra (11.9 p.); Pirkimo sąlygų 11.11 p. nustatytą reikalavimą, jog tiekėjo paskutinių finansinių metų kritinio likvidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1 (vienas). 2016-08-26 UAB „Plungės vandenys“ atsakė į ieškovo pretenziją ir iš dalies ją tenkino bei iš Pirkimo išbraukė, jog yra perkamos projekto administravimo paslaugos, panaikino pirkimų dokumentų 8 p., tačiau paliko galioti nepakeistus 11.7 p., 11.8., 11.9 p. reikalavimus dėl bent vienos vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų, vandens gerinimo įrenginių ir/ar nuotekų valymo įrenginių statybos FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutarties, kurios vertė ne mažesnė, kaip 54 000,00 Eur be PVM, pateikimo (11.7 p.), bent vienos FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutarties, kurios metu buvo atliekama vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo tinklų statybos techninė priežiūra (11.8 p.), bent vienos FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutarties, kurios metu buvo atliekama vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo tinklų statybos techninė priežiūra (11.9 p.). 2016-08-30 atsakovė paskelbė naujas Pirkimo sąlygas, patikslino skelbimą dėl viešojo pirkimo ir nustatė naują vokų atplėšimo datą 2018-09-14, 8:45 val. Ieškovė nesutinka su Perkančiosios organizacijos nustatytu reikalavimus pateikti bent vieną vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų, vandens gerinimo įrenginių ir/ar nuotekų valymo įrenginių statybos FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios vertė ne mažesnė, kaip 54 000,00 Eur be PVM (11.7 p.), reikalavimu pateikti bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo atliekama vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo tinklų statybos techninė priežiūra (11.8 p.), bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo atliekama vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo tinklų statybos techninė priežiūra (11.9 p.). Taip pat nesutinka su Pirkimo sąlygų 11.11 p. nustatytu reikalavimu dėl kritinio likvidumo koeficiento. Ieškovė nurodo, kad Perkančioji organizacija vykdo viešąjį pirkimą pažeisdama skaidrumo, lygiateisiškumo, konkurencijos principus, pažeisdama VPĮ įstatymo nuostatas, tame tarpe ir dėl tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų nustatymo (nustatyti per aukšti ir pertekliniai tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai), todėl Pirkimo sąlygos turėtų būti pakeistos, kad atitiktų VPĮ bei kitų teisės aktų reikalavimus, rekomendacijas bei teismų praktiką (LRVPĮ 3, 25, 32 str.).
 2. Atsakovė pateikė atsiliepimą, juo prašo atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Dėl ieškovės argumento, kad pirkimo sąlygų 11.7 punkto kvalifikacijos reikalavime nurodyta paslaugų sutarties vertė turėjo būti perskaičiuota atsisakius administravimo paslaugų dalies, atsakovė nurodo, kad šis ieškovės teiginys visiškai nepagristas jokiais objektyviais duomenimis (LRCPK 178 str.). Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1S-25. (toliau - Rekomendacijos) 20.1 punkte nurodyta, kad atitinkamam reikalavimui taikoma reikšmė 0,7 pirkimo objekto vertės/pasiūlymo vertės. Perkančioji organizacija šiuo atveju pritaikė žemesnį koeficientą (—0,6), todėl toks reikalavimas nelaikytinas neteisėtu ir yra proporcingas perkamam objektui. Nesutinka su ieškovės teiginiu, kad turėtų būti pritaikytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros rekomenduojamas 0,5 dydžio koeficientas, kadangi nepateikia argumentų, kodėl būtent toks kvalifikacijos reikalavime nurodytos sutarties vertės apskaičiavimas būtų proporcingas pirkimo objektui. Pagal teismų praktiką, Rekomendacijas, pirkimo objekto svarbą bei vertę, 11.7 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas yra proporcingas pirkimo objektui ir yra būtinas, siekiant užtikrinti VPĮ 32 str. 1 d. įgyvendinimą. Ieškovė pretenzijoje nenurodė, kodėl pirkimo sąlygų 11.8 ir 11.9 punktų reikalavimai pažeidžia VPĮ, todėl pažeidė CPK 12 str. įtvirtintą rungimosi principą. Tačiau Perkančioji organizacija atsakyme į pretenziją ieškovui paaiškino, kad šie reikalavimai tiesiogiai susiję su perkamu objektu, todėl nėra pagrindo juos pakeisti, o juos pakeitus būtų pažeista VPĮ 32 str. 1 d., nebūtų įsitikinama tiekėjo kompetencija, patirtimi vykdant sutartį. Ieškovė skundžia numatomos paslaugų vertės apskaičiavimo tvarką, nors pretenzijoje paslaugų vertės apskaičiavimo tvarka nebuvo skundžiama. Pažymėtina, kad CPK 4233 str. 2 d. nurodyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami ieškovo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, todėl ieškovas neturi teisės ieškinyje ginčyti pirkimui planuojamos skirti lėšų sumos. Pirkimo sąlygų 11.7 punkte nurodytas sutarties objektas, reikalavimo atitikimas panašioms sutartims bei 5 metų senumo sutartims taip pat nebuvo skundžiamas pretenzijoje, todėl ieškovas pažeidžia CPK 4233 str. 2 d. Be to nustatyti bendrojo mokumo ir kritinio likvidumo kriterijai yra pagrįsti ir ieškovo reikalavimas panaikinti pirkimo sąlygų 11.11 punktą yra nepagrįstas. Ieškovė nenurodo, kodėl turi būti panaikinti bendrojo mokumo ir kritinio likvidumo kriterijai, o tik deklaratyviai teigia, jog kritinio likvidumo koeficientas neproporcingas.
 3. Ieškovė pateikė dubliką, juo prašo pakeisti supaprastinto atviro konkurso būdu elektroninėmis priemonėmis dėl „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų Pirkimo sąlygų 11.7 punktą, nustatant mažesnę nei 20 000 Eur reikalaujamos pateikti įvykdytos sutarties vertę; panaikinti arba pakeisti supaprastinto atviro konkurso būdu elektroninėmis priemonėmis dėl „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų Pirkimo sąlygų 11.8, 11.9, 11.11 punktus. Dėl Pirkimo vertės ieškovė nurodo, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų kokia buvo nustatyta šio Prikimo vertė (preliminariai perkamų paslaugų vertė yra apie 90 000 Eur (reikalaujama sutarties vertė 54 000 Eur : 0,6 koeficientas = 90 000 Eur)), kokia viso Projekto vertė, nors atsakovė taip pat turi pareigą pagrįsti savo teiginius įrodymais, o kadangi atsakovė teigia, jog nustatyta sutarties vertė yra tinkama, tai turėjo pateikti jos paskaičiavimą ir tai pagrindžiančius įrodymus. Atsakovė turėtų pateikti savo turimus Pirkimo (bei viso Projekto) vertės paskaičiavimus, kaip buvo apskaičiuota 90 000 Eur perkamų paslaugų vertė ir nustatyta perkamų paslaugų vertė ir reikalaujamos pateikti įvykdytos sutarties vertė. Atsakovė savo atsiliepime teigia, jog nėra jokių galiojančių LR aplinkos ministro patvirtintų ekonominių normatyvų nustatančių projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų vertę, tačiau ieškovė nurodo, kad jos yra priimtos, skelbiamos viešai, todėl jų turi būti laikomasi. Pagal aukščiau minėtas rekomendacijos ir patvirtintus normatyvus projektavimo ir kitoms inžinerinėms paslaugoms numatytas 5 proc. , tame tarpe 14 proc. techninei priežiūrai, normatyvas, objektams kurių skaičiuojamoji kaina daugiau 1,45 mln. Eur. Ieškovė nurodo, kad atsakovės keliamas reikalavimas, kad tiekėjas turėtų patirties būtent šioje srityje, t. y. kad tiekėjas būtų įvykdęs panašią sutartį. Tačiau ieškovė nurodo, kad Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 20.1 p. numato, jog perkančioji organizacija nustatydama reikalavimą dėl tam tikros įvykdytos sutarties pateikimo turi nurodyti, jog gali būti pateikiama ir panaši sutartis. Šiuo atveju atsakovė prašo pateikti identišką sutartį, t.y. įvykdytą vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų, vandens gerinimo įrenginių ir/ar nuotekų valymo įrenginių statybos FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį. Teisės aktuose perkančiajai organizacijai įtvirtinta teisė pačiai tiksliai ir aiškiai nurodyti, ką ji laiko panašia pirkimo sutartimi, ir tai nereiškia, kad perkančiajai organizacijai yra suteiktas leidimas panašia sutartimi laikyti tik identišką sutartį ir tokiu būdu ignoruoti VPĮ įtvirtintus viešųjų pirkimų principus. Reikalavimas būti įvykdžius bent vieną aukščiau minėtą sutartį tik nurodytoje srityje yra per aukštas, perteklinis ir ribojantis konkurenciją. Atsižvelgiant į minėtas VPĮ nuostatas bei APVA bei VPT rekomendacijas turėtų būti nustatomas reikalavimas dėl bendrai įvykdytų statybų techninės priežiūros sutarčių, nereikalaujant jog sutartis ir tokios apimties būtų įvykdyta vien tik vandentvarkos srityje, nereikalaujant papildomai pateikti atskirų sutarčių vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų ir vandens gerinimo įrenginių statybos FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros paslaugų. Ieškovė nurodo, kad įvertinus anksčiau jos atliktus darbus, ieškovė būtų pajėgi įgyvendinti šį atsakovės projektą, kadangi turi pakankami patirties ir kvalifikacijos, tiek vandentvarkos, tiek ir kitose srityse, ir gali įgyvendinti šį projektą, kuris nėra didelis ir sudėtingas bei mažos vertės. Įvertinus tai, kad šis viešojo pirkimo objektas nėra didelės vertės, atsakovės reikalavimas (11.11 p.) dėl likvidumo koeficiento nustatymo yra nepagrįstas, kadangi Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 19.5. p. numatytas kritinio likvidumo koeficientas kaip kriterijus naudotinas didelės vertės pirkimuose, perkant prekes, paslaugas ir darbus, tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos procedūrose.
 4. Klaipėdos apygardos teismas 2016-09-05 nutartimi šioje byloje įtraukė trečiuoju asmeniu Viešųjų pirkimų tarnybą, kaip instituciją teikiančią išvadą šioje byloje Pagal ieškovės 2016-09-01 ieškinį. Išvadoje dėl Pirkimo 11.11 punkte nustatytos sąlygos Tarnybą nurodo, kad ieškovė prašo minėtą punktą panaikinti arba pakeisti, kadangi yra nesuprantamas šiame punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas dėl likvidumo koeficiento nustatymo. Ieškovė nurodo, kad minėtą tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą dėl kritinio likvidumo koeficiento, pagal jo informaciją, galimai atitiktų 4 įmonės Lietuvoje. Ši informacija nėra patikrinta, tačiau iš jos galima daryti išvadą, jog esant rinkoje keletui įmonių galinčių varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties, Pirkimo sąlygų 11.11 punkte nustatytas kvalifikacinis reikalavimas dėl kritinio likvidumo koeficiento 1 turėjimo negali būti laikytinas ribojančiu konkurenciją. Ieškovės nurodoma aplinkybė, kad kritinio likvidumo koeficientas kaip kriterijus naudotinas didelės vertės pirkimuose, nereiškia, kad reikalavimas yra perteklinis ar nereikalingas ir nemažina rodiklio dydžio reikšmės nustatant tiekėjo finansinį pajėgumą. Pažymėtina, kad Rekomendacijos yra neprivalomojo pobūdžio, o tiekėjų kvalifikacijos vertinimo rekomendacijose nurodytų kvalifikacijos kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl perkančioji organizacija, atsižvelgiant į vykdomo viešojo pirkimo pobūdį, sudaromos pirkimo sutarties ilgalaikiškumą ir kitus viešojo pirkimo ypatumus, kiekvienu atveju gali nustatyti ir kitokius kvalifikacijos kriterijus ar jų reikšmes. Tačiau bet kokiu atveju Perkančioji organizacija turėtų įrodyti jos nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir kandidato ar dalyvio gebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį priežastinį ryšį. Dėl Pirkimo sąlygų 11.7 p. ieškovė nurodė, kad Perkančiajai organizacijai pakeitus Pirkimo sąlygas ir atsisakius projekto administravimo paslaugų pirkimo turėjo būti perskaičiuota ir pirkimo objekto vertė, perkamų paslaugų apimtis ir atsižvelgiant į tai sumažintas ir patikslintas Pirkimo sąlygų 11.7 p. reikalavimas (54 000,00 Eur). Esant investicinio projekto vertei apie 3,134 mln. Eur., tame tarpe administravimo, FIDIC inžinieriaus ir statybų techninėms paslaugoms yra užaukštinta. Atsakovei priėmus sprendimą Pirkimu pirkti tik FIDIC inžinieriaus bei statybų techninės priežiūros paslaugas, atsisakius administravimo paslaugų pirkimo sumažėjo pirkimo vertė ir pirkimo vertė, nuo kurios atsakovė skaičiavo ir nustatė 11.7 p. reikalavimą, turėjo sumažėti. Tarnybą dėl šios Pirkimo sąlygos pateikė išvadą, jog Tarnyba negali pasakyti, ar reikalavimas būti įvykdžiusiam tokios vertės sutartį yra pagrįstas, kadangi atsakovė numatomos Pirkimo vertės nenurodė nei Centriniame viešųjų pirkimų portale skelbiamoje perkančiosios organizacijos planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinėje nei 2016 m. viešųjų pirkimų plane. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-02- 26 įsakymu Nr. 1S-26 (2014-10-30 įsakymo Nr. 1S-193 redakcija) 30.3 punkte nurodyta: „Siekdama nustatyti pirkimo vertę perkančioji organizacija turi: remdamasi skaičiuojamosiomis kainomis, panašių pirkimų praktika, rinkos ir kitais tyrimais nustatyti numatomos (numatomu) sudaryti pirkimo sutarties (sutarčių) preliminaria verte“. Pažymėtina ir tai, kad perkančioji organizacija nenustatydama preliminarių sutarčių verčių negali priimti pagrįstų sprendimų, ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė, ar neįprastai maža. Kita vertus, atsižvelgiant į minėtas nuostatas, Perkančioji organizacija nenurodė, kokia dalis iš projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ tenka Pirkimui. Dėl 11.8 ir 11.9 punktų tarnyba nustatė, kad ieškovė nurodė, kad „Perkančiosios organizacijos nustatyti atskiri reikalavimai 11.8, 11.9 p. būti įvykdžiusiam „bent vieną vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų“ ir bent vieną „vandens gerinimo įrenginių statybos FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros“ sutartis, pažeidžia konkurencijos principus, yra pertekliniai ir neaišku, kodėl atskirai yra išskiriamos vandens gerinimo ir vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo sutartys. Tarnyba šiuo klausimu padarė išvadą, kad Tarnyba negali kategoriškai pasisakyti, ar šie nustatyti kvalifikacijos reikalavimai pagrįsti, ar ne, ar savo esme galimai yra pertekliniai, tai turėtų būti sprendžiama vadovaujantis tikslu, dėl kurio keliami tokie reikalavimai. Tokių reikalavimų tikslas, kaip jau minėta, padėti perkančiajai organizacijai įsitikinti, ar dalyvis yra pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, todėl keliami reikalavimai turi būti skirti tik šiam tikslui pasiekti. Tarnyba mano, kad šiuo atveju atsakovė privalo pateikti Pirkimo sąlygų 11.8 ir 11.9 punktuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą, kuriuo turėtų įtikinamai įrodyti jo nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir dalyvio gebėjimo įvykdyti sutartį priežastinį ryšį; turėtų paaiškinti, kuo skiriasi tiekėjo patirtis atliekant vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo tinklu statybos technine priežiūrą nuo vandens gerinimo įrenginio statybos techninės priežiūros, kad reikalauja patirties šiose srityse, ir kokia grėsmė kiltų pirkimo sutarties tinkamam vykdymui tiekėjui neturint patirties vienoje iš techninės priežiūros sričių.
 5. Atsakovė pateikė tripliką, juo prašo nenagrinėti ieškinio dalies dėl pirkimo vertės apskaičiavimo ir reikalavimo būti įvykdžius sutartį konkrečioje srityje; atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Atsakovė nurodo, kad ieškovės argumentas, jog pirkimo sąlygų 11.7 punkto kvalifikacijos reikalavime nurodyta paslaugų sutarties vertė turėjo būti perskaičiuota atsisakius administravimo išlaidų dalies, yra nepagrįstas jokiais objektyviais duomenimis (LRCPK 178 str.). Dėl pirkimo vertės nustatymo atsakovė nurodo, kad planuojama FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų vertė nustatyta atsižvelgiant į rinkos tyrimo metu gautus rezultatus. Rinkos tyrimo metu nustatyta, kad FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų vertė sudaro apie 3 proc. statybos darbų vertės (2 973 500,00 X 0,03 = 89 205,00). Dėl UAB „Sistela“ rekomendacijų atsakovė nurodo, kad ieškovės nurodytu įsakymu tik pavedama SPSC registruoti ir skelbti juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. Taigi, negalima daryti išvados, kad šios rekomendacijos yra teisės aktas. Be to UAB „Sistela“ nenurodo FIDIC inžinieriaus paslaugų vertės, todėl negalima palyginti bendros šio pirkimo objekto kainos su UAB „Sistela“ apskaičiuotomis vertėmis. Dėl CPO LT esančių paslaugų kainų atsakovė nurodo, kad ieškovė nepateikia jokio vertinimo, kaip buvo nustatytas paslaugų objekto panašumas, paslaugų apimties panašumas ir pan., todėl kyla pagrįstų abejonių ar pagal kainas lyginami vienodi objektai. Lyginant nevienodų objektų kainas gaunamas realybę iškreipiantis, rinkos kainų neatitinkantis rezultatas, todėl ieškovės rėmimasis CPO LT kataloge siūlomų paslaugų verte yra nekorektiškas. Dėl įvykdytų sutarčių vertinimo laikotarpio atsakovė nurodo, kad atsiliepime į ieškinį bei atsakyme į pretenziją, atsakovas vertindamas atitiktį pirkimo sąlygų 11.7 punkto reikalavimui netikrins kiek paslaugų buvo suteikta per paskutinių 3 metų laikotarpį, o tikrins įvykdytos sutarties vertę, todėl visiškai nėra svarbu, kad didžiąją paslaugų dalį tiekėjas būtų suteikęs seniau nei prieš 3 metus, svarbiausia, kad sutartis būtų pasibaigusi ne seniau kaip prieš 3 metus. Dėl ieškovo reikalavimo nustatyti, kad būtų įvykdyta FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų sutartis nenurodant srities, kurioje ji buvo įvykdyta, nekėlė pretenzijoje, todėl šio reikalavimo kėlimas ieškinyje prieštarauja LRCPK 4233 str. 2 d. Atsakovė nurodė, kad identiška sutartimi gali būti laikoma tik tokia pati sutartis, t. y. atlikta tuose pačiuose objektuose, tokia pačia apimtimi. Akivaizdu, kad atsakovas nereikalauja, kad tiekėjai būtų teikę FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugas būtent tuose pačiuose statiniuose, tuose pačiuose kaimuose ir mieste, kuriuos nurodo atsakovas techninėje specifikacijoje. Dėl FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų atsakovė nurodo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtinti statybos techniniai reglamentai numato atskirus skirtingus reikalavimus pagal statinių grupes, todėl reikalavimai kinta dėl statybos darbų objekto pobūdžio, o juos privalo išmanyti FIDIC inžinierius. Ieškovas taip ir nepateikė techninių specifikacijų palyginimo, kuris leistų nustatyti, kuo jo nurodyti įvykdyti projektai yra tapatūs pirkimo objektui (LRCPK 178 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies

 1. Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl perkančiosios organizacijos UAB „Plungės vandenys“ paskelbto viešo pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams.
 2. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau –VPĮ). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją parengti pirkimo dokumentus šio įstatymo pagrindu, nepažeidžiant pagrindinių viešojo pirkimo principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, kad būtų pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų, prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str., 24str. 1 d., 2 p., 9 d.). Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, privalo, siekdama paminėto tikslo, išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kokybinės atrankos kriterijus – minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo ir kt.). reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ir dalyviai pirkimo sąlygų pagrindu pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai – tai, perkančiosios organizacijos nuomone, būtini reikalavimai, kuriuos ji nustato, įvertinusi visas būsimos pirkimų sutarties sėkmingo vykdymo aplinkybes, siekiant užtikrinti tokį sutarties įvykdymą VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri (kvalifikacija) apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla, ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan.
 3. Pažymėtina, kad šiai pozicijai neprieštarauja kasacinio teismo praktika, pagal kurią perkančiųjų organizacijų pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį iškeltiems reikalavimams liudijančių dokumentų vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją jų valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų, kurios laikytinos pagrindiniu iškeltų reikalavimų atitikties vertinimo kriterijumi, turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013; 2014 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014). Nagrinėjamo klausimo kontekste akcentuotina, kad nors perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau toks sprendimas neturi pažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindinių viešųjų pirkimų principų ((Lietuvos Apeliacinio teismo 2015 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-733-180/2015)

6Faktinės bylos aplinkybės.

 1. Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „Plungės vandenys“ (toliau - Perkančioji organizacija arba atsakovė) 2016-08-17 paskelbė, jog supaprastinto atviro konkurso būdu, elektroninėmis priemonėmis vykdo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ administravimo, FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimą. Pirkimo VŽ Nr. 177676. Ieškovė 2016-08-22 pateikė pretenziją dėl pirkimo sąlygų pakeitimo, kuria ginčijo pirkimo sąlygų 8 punktą, kuris numatė, jog pirkimas į dalis neskaidomas ir kartu perkamos tiek projekto administravimo, tiek ir FIDIC inžinieriaus bei statybų techninės priežiūros paslaugos; pirkimo sąlygų 11.6, 11.7, 11,8, 11.9 punktus, kurie nustatė, jog tiekėjas turi būti sėkmingai įvykdęs bent vieną administravimo paslaugų sutartį (11.6 p.), bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų ir/ar vandens gerinimo įrenginių statybos srityje už ne mažesnę kaip 54 000,00 Eur (be PVM) vertę (11.7 p.), bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo atliekama vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo tinklų statybos techninė priežiūra (11.8 p.), tiekėjas turi būti sėkmingai įvykdęs bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo atliekama vandens gerinimo įrenginio statybos techninė priežiūra (11.9 p.); bei pirkimo sąlygų 11.11 punkte nustatytą reikalavimą, jog tiekėjo paskutinių finansinių metų kritinio likvidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1 (vienas). Atsakovė pretenziją iš dalies tenkino ir 2016-08-30 paskelbė naujas pirkimo sąlygas, patikslino skelbimą dėl viešojo pirkimo ir nustatė naują vokų atplėšimo datą. Naujai paskelbtose sąlygose atsakovė išbraukė sąlygų 8 punktą ir 11.6 punktą, tačiau paliko galioti sąlygų 11.7, 11.8, 11.9 punktus, su kuriais ieškovė nesutinka. Taip pat ieškovė nesutinka ir su sąlygų 11.11 p. reikalavimu.
 2. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, iš dalies patenkinusi ieškovės pretenziją, nustatė tiekėjams šiuos kvalifikacinius reikalavimus: per pastaruosius 3 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos tiekėjas turi būti sėkmingai įvykdęs bent vieną bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų ir/ar vandens gerinimo įrenginių statybos srityje už ne mažesnę kaip 54 000,00 Eur be PVM vertę (11.7 p.), bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo atliekama vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo tinklų statybos techninė priežiūra (11.8 p.), bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo atliekama vandens gerinimo įrenginio statybos techninė priežiūra (11.9 p.). Taip pat tiekėjo paskutinių finansinių metų bendrojo mokumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1 (bendrojo mokumo koeficientas išreiškiamas kaip nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų santykis, o kritinis likvidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1 (kritinio likvidumo koeficientas išreiškiamas kaip trumpalaikio turto, atsargų skirtumo ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis) (11.11 p.).
 3. Ieškovė, nesutikdama su aukščiau paminėtais kvalifikaciniais reikalavimais, nurodo, kad šie reikalavimai yra ne minimalūs, o pertekliniai ir užaukštinti, taip ribojant konkurenciją. Perkančiajai organizacijai atsisakius projekto administravimo paslaugų pirkimo, nurodytos FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutarties vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų ir/ar vandens gerinimo įrenginių statybos srityje, kaina turėjo būti ne 54 000 Eur, o sumažinta, skaičiuojant kiekvienai paslaugai atskirai. Nepagrįstai išskiriamos vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų ir vandens gerinimo įrenginių statybos FIDIC inžinieriaus ir /ar statinio statybos techninės priežiūros. Be to ieškovės nuomone perkančioji organizacija blogai apskaičiavo (nepagrįstai padidino) projekto ir paslaugų vertes, nuo kurių buvo skaičiuojama pirkimo sąlygose nurodyta sutarties vertė.
 4. Tiekėjų tinkamumo dalyvauti viešojo pirkimo konkurse kriterijai gali remtis tik tiekėjų ekonominės ir finansinės būklės (VPĮ 35 straipsnis) pajėgumo pagrindu (Teisingumo Teismo 1988 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Beentjes prieš Niderlandų valstybę, 31/87, Rink. 1988, p. 4635). Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį. Tai objektyvi kategorija, kuri žymi tam tikrų praeities (pvz. veiklos pelningumas) ar dabarties (pvz. įmonėje dirbančių darbuotojų kompetencija) faktų egzistavimą.

7Dėl Pirkimo 11.11 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo.

 1. Pirkimo sąlygų 11.11 punkte nustatyta, kad tiekėjo paskutinių finansinių metų bendrojo mokumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1 (bendrojo mokumo koeficientas išreiškiamas kaip nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų santykis, o kritinis likvidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1 (kritinio likvidumo koeficientas išreiškiamas kaip trumpalaikio turto, atsargų skirtumo ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis).
 2. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis VPĮ 35-37 straipsnių nuostatomis. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) 4 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija kiekvieno pirkimo atvejų, atsižvelgdama į pirkimo objekto specifiką, apimtį, turi įvertinti kiekvieno nustatomo kriterijaus tikslingumą. Rekomendacijų 14 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija tiekėjų kvalifikacijai patikrinti pasirenka tuos tiekėjo kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato tokias jų reikalaujamas reikšmes, kurios perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtinos ir pakankamos siekiant užtikrinti sėkmingą viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Taigi perkančiajai organizacijai suteikta diskrecijos teisė nuspręsti, kokius tiekėjų vertinimo kriterijus nustatyti pirkimo dokumentuose. Tuo pačiu perkančiajai organizacijai draudžiama kelti tiekėjams tokius kvalifikacinius reikalavimus, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją (Rekomendacijų 3 p.). Draudžiamu konkurencijos ribojimu laikytini pernelyg aukšti ar specifiniai, neadekvatūs viešojo pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę viešojo pirkimo procedūrose dalyvauti viešojo pirkimo –pardavimo sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2010).
 3. Ieškovė nesutinka su perkančiosios organizacijos reikalavimu dėl kritinio likvidumo koeficiento nustatymo, nes toks kriterijus yra perteklinis, jis naudotinas tik didelės vertės pirkimuose. Pagal ieškovės turimą informaciją minėtą kriterijų atitiktų tik 4 keturios įmonės Lietuvoje, todėl taip ribojama konkurencija.
 4. Atsakovė, nesutikdama su ieškovės motyvais nurodo, kad šiuo pirkimu bus sudaroma ilgalaikė sutartis (36 mėn. su galimu pratęsimu 12 mėn.). Už FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugas bus apmokama proporcingai atliktiems darbams, kurių didžioji dalis bus pradėti tik atlikus inžinierinius tyrinėjimus, projektavimą, todėl tiekėjas pirmąjį apmokėjimą gali gauti tik po metų. Dėl šių aplinkybių yra būtina įsitikinti ar tiekėjas bus pajėgus ją vykdyti ir teikti paslaugas be apmokėjimo.
 5. Kritinio likvidumo koeficientą, kaip vieną iš kandidatų ir dalyvių ekonominę ir finansinę būklę apibūdinančių kriterijų, nustatyti pirkimo dokumentuose rekomenduoja Rekomendacijų 19 punktas, kuriame inter alia nurodyta, kad šis kriterijus naudotinas didelės vertės pirkimuose, perkant prekes, paslaugas ir darbus, tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos procedūrose.
 6. Bendrasis mokumo koeficientas parodo įmonės ilgalaikio mokumo galimybes, o kritinio likvidumo koeficientas parodo tiekėjo finansinį stabilumą trumpuoju laikotarpiu. Šie kriterijai paimti drauge parodo įmonės finansinę situaciją visą sutarties laikotarpį ir leidžia perkančiajai organizacijai įsitikinti ar tiekėjas nebus rizikingas ir sugebės užtikrinti viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Nors Rekomendacijose toks kriterijus rekomenduojamas didelės vertė pirkimams, tačiau rekomendacijos yra neprivalomojo pobūdžio, jose nurodytų kvalifikacijos kriterijų sąrašas nėra baigtinis. Atkreiptinas dėmesys kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija nenustatė pirkimo vertės, todėl apie jo vertę galima remtis tik prielaidomis. Pirkimas vykdomas projekte „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“, bendra šio investicinio projekto vertė apie 3,134 milijonus eurų, nuo tinkamo pirkimo įvykdymo priklausys rajono gyventojų galimybė naudotis sukurta infrastruktūra. Už FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugas bus apmokama proporcingai atliktiems darbams, todėl pagrįstas perkančiosios organizacijos noras įsitikinti ar tiekėjas pakankamai finansiškai pajėgi įmonė ir galės vykdyti sutartį. Ieškovės nurodyta informacija apie tai, kad tik 4 įmonės Lietuvoje atitinka tokius reikalavimus, nėra patikrinta, tačiau esant rinkoje keletui įmonių galinčių varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties, kvalifikacinis reikalavimas dėl kritinio likvidumo koeficiento 1 turėjimo negali būti laikomas ribojančiu konkurenciją.

8Dėl pirkimo sąlygų 11.7, 11.8 ir 11.9 punktuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų

 1. Pirkimo sąlygose perkančioji organizacija nustatė, kad tiekėjai turi būti sėkmingai įvykdę: bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų ir/ar vandens gerinimo įrenginių statybos srityje už ne mažesnę kaip 54 000,00 Eur (be PVM) vertę (11.7 p.), bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo atliekama vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo tinklų statybos techninė priežiūra (11.8 p.), bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo atliekama vandens gerinimo įrenginio statybos techninė priežiūra (11.9 p.).
 2. Ieškovės nuomone 11.7 punkte nustatytas reikalavimas būti sėkmingai įvykdžius bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų ir/ar vandens gerinimo įrenginių statybos srityje už ne mažesnę kaip 54 000,00 Eur (be PVM) vertę yra per aukštas, kaina, atsisakius administravimo paslaugų pirkimo, turėjo būti perskaičiuota. Ieškovės nuomone šiame pirkime perkamų paslaugų vertė tik 17 550 Eur, reikalaujamos pateikti įvykdytos sutarties vertė turi būti nustatyta mažesnė nei 27 000 Eur.
 3. Atsakovės teigimu FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutarties vertė apskaičiuota atsižvelgiant tik į planuojamą šių paslaugų vertę.
 4. Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, nustatytoje šio įstatymo7 straipsnio 2 dalyje. Šio straipsnio 4 dalis nustato, kad numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką. Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2003-02-26 įsakymu Nr. 1S-26 (2014-10-30 įsakymo Nr. 1S-193 redakcija) patvirtino Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodiką. Šios metodikos 30.3 punkte nustatyta, kad siekdama nustatyti pirkimo vertę, perkančioji organizacija turi: remdamasi skaičiuojamosiomis kainomis sudaryti pirkimo sutarties (sutarčių) preliminarią vertę.
 5. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirkimo vertės nenurodė nei Centriniame viešųjų pirkimų portale skelbiamojoje perkančiosios organizacijos planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų svetainėje, nei 2016 m. viešųjų pirkimų plane. Taip pat perkančioji organizacija nenurodė, kokia dalis iš projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ tenka vykdomam pirkimui. Nesant nustatytai pirkimo vertei teismas negali padaryti išvados ar kvalifikacinis reikalavimas būti įvykdžius 54 000,00 Eur (be PVM) vertės sutartį yra pagrįstas, ar ne, nes tik žinant pirkimo vertę galima pagrįstai spręsti kokios vertės FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų ir/ar vandens gerinimo įrenginių statybos srityje turėtų būti įvykdęs tiekėjas. Atkreiptinas dėmesys, kad nenustačiusi pirkimo vertės, perkančioji organizacija negalės priimti pagrįstų sprendimų dėl tiekėjų pasiūlytos kainos, t. y. ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė, ar neįprastai maža.
 6. Pažymėtina, kad nei tiekėjai, nei teismas neturi už perkančiąją organizaciją formuluoti pirkimo sąlygų dokumentų, inter alia nustatyti pirkimo vertės, tai yra perkančiosios organizacijos teisė ir prievolė. Nagrinėjamu atveju, reikalavimas būti sėkmingai įvykdžius bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų ir/ar vandens gerinimo įrenginių statybos srityje (11.7 p.), yra teisėtas ir pagrįstas, tiesiogiai susijęs su pirkimo objektu. Tačiau, nesant nustatytai pirkimo vertei, teismas negali patikrinti ar šiame kvalifikaciniame reikalavime nurodyta 54 000,00 Eur sutarties vertė yra pagrįsta, todėl šio punkto dalis, kurioje nurodyta sutarties vertė 54 000 Eur naikintina.
 7. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 11.7 punkte nustačiusi reikalavimą būti sėkmingai įvykdžius bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų ir/ar vandens gerinimo įrenginių statybos srityje, sąlygų 11.8 punkte reikalauja pateikti bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo atliekama vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo tinklų statybos techninė priežiūra, o 11.9 punkte nurodoma pateikti bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo atliekama vandens gerinimo įrenginio statybos techninė priežiūra. Iš esmės perkančioji organizacija kvalifikacinį reikalavimą, nustatytą 11.7 punkte, išskaidė, reikalaudama atskirų sutarčių dėl vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo tinklų statybos techninės priežiūros ir vandens gerinimo įrenginio statybos techninės priežiūros. Atsakovė nurodo, kad vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai priskiriami inžinieriniams statiniams, o vandens gerinimo įrenginiai priskiriami hidrotechnikos statiniams. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 20.1 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija, nustatydama reikalavimą dėl tam tikros įvykdytos sutarties pateikimo, turi nurodyti, jog gali būti pateikiama ir panaši sutartis. Statybų techninės priežiūros bei FIDIC inžinieriaus teikiamos paslaugos iš esmės nesikeičia dėl paties statybų objekto pobūdžio ir gali būti traktuojamos kaip panašios. Teismo vertinimu nagrinėjamu atveju atsakovė nepagrindė savo teiginių, kad jos nustatyti reikalavimai yra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu (CPK 178 str.).
 8. Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ginčijami atsakovės pirkimo sąlygų 11.8, 11.9 punktuose nustatyti tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai yra pertekliniai, neproporcingi, ribojantys konkurenciją, todėl naikintini.

9Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.
 2. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad ieškovė sumokėjo 28,50 Eur žyminį mokestį ir 400 Eur už teisinę pagalbą. Net dalies reikalavimų tenkinimas iš esmės yra sprendimas ieškovės naudai, todėl iš atsakovės priteistinas visas ieškovės sumokėtas žyminis mokestis ir patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 ir 4 p.).
 3. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartimi, paliktinos galioti iki sprendimo įsiteisėjimo.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti iš dalies.

12Atsakovės UAB „Plungės vandenys“ vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ (pirkimo Nr. 177676) sąlygų 11.8 punktą, pagal kurį tiekėjas turi pateikti bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo atliekama vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo tinklų statybos techninė priežiūra ir 11.9 punktą, pagal kurį tiekėjas turi pateikti bent vieną FIDIC inžinieriaus ir/ar statinio statybos techninės priežiūros sutartį, kurios metu buvo atliekama vandens gerinimo įrenginio statybos techninė priežiūra, panaikinti.

13Atsakovės UAB „Plungės vandenys“ vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės rajone“ (pirkimo Nr. 177676) sąlygų 11.7 punkto dalį, kuria nustatyta pateikiamos sutarties vertė ne mažesnė nei 54 000,00 Eur (be PVM), panaikinti.

14Likusią ieškinio dalį atmesti.

15Ieškovei UAB „Alresta“ (j. a. k. ( - )) iš atsakovė UAB „Plungės vandenys“ (j. a. k. ( - )) priteisti 428,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

16Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartimi, palikti galioti iki sprendimo įsiteisėjimo.

17Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai